You are on page 1of 6

C7 Rolurile asistentului social Asistentul social se ocupă în principal cu recuperarea şi (re)integrarea psihosocială şi profesională a persoanelor cu probleme speciale:deficienţe

psihice şi /sau fizice,comportament antisocial(delicvenţă), probleme sociale diverse. Desfașoară o activitate complexă şi variată: • • • • • analizează influenţa factorilor sociali asupra stării de sănătate mentală şi a comportamentului uman, acordă consultaţii privind drepturile şi obligaţiile asistaţilor, colaborează cu instituţii sau organizaţii care au obiective similare, participă la elaborarea metodelor şi tehnicilor de lucru, propune măsuri de ajutorare sau recuperare.

Munca unui asistent social este aceea de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situaţia lor socială sau de viaţa personală. Exercitarea profesiei de asistent social este avizată de Colegiul Asistenţilor Sociali din România şi autorizată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Asistentul social îndeplineşte o misiune socială care are la bază valorile şi principiile fundamentale ale profesiei: justiţia socială, demnitatea şi unicitatea clienţilor. Exercitarea liberă a profesiei şi independenţa profesională conferă asistentului social dreptul de a acţiona şi a lua decizii în beneficiul clienţilor săi şi deplina răspundere a acestora. Profesia de asistent social poate fi exercitată de către persoana care indeplineşte următoarele condiţii: • • • • este cetăţea român, cu domiciliul în România ; este licenţiat sau absolvent al unei instituţii de învăţământ de specialitate, acreditată de stat în condiţiile legii; deţine avizul Colegiului Asistenţilor Sociali din România pentru exercitarea liberă a profesiei de asistent social; nu se găseşte în vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de statut. Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibilă cu: • persoana care nu are capacitate deplină de exerciţiu; persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidenţialitatea, importanţa relaţiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenţă şi în beneficial

în practica comunitară. în special atunci când obiectivul principal este acela de a ajuta oamenii pentru a se organiza. Acest rol este cel mai mult întâlnit în practica consilierii individuale. Iniţiator Acest rol . Este nedemn de a exercita profesia de asistent social: • asistentul social care a fost condamnat definitiv şi irevocabil. prin hotărâre judecătorească sau disciplinară. asistentul social promovează lidership pentru colectarea de informaţii. să-şi selecteze şi să aplice o strategie de lucru. a grupurilor şi familiei.oferă atenţie problemei apărute sau problemei potenţiale. să-şi clarifice şi identifice problemele. chiar dacă a fost reabilitat. pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii în împrejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social. printre care putem evidenţia următoarele: 1. să-şi dezvolte capacităţile pentru a se ocupa de problemele lor întrun mod eficient. Într-un astfel de rol. Consultant(consilier pentru persoane) este un rol activ ce are ca finalitate rezolvarea problemelor acestuia şi/sau obţinerea unor schimbări în capacitatea individului de a-şi rezolva problemele 3. Asistentul social în munca sa îndeplineşte un şir de roluri. Modelul este folosit. care au . urmăreşte în esenţă anticiparea apariţiei problemei. indiferent de durată. argumentează nevoile şi drepturile clientului. 2. Asistentul social ajută indivizii şi grupurile să-şi determine nevoile. nevoile unui client sau ale unui grup. în care asistentul social se luptă. Obiectivul este să modifice sau să provoace schimbări ale politicilor sociale în concordanţă cu nevoile sociale. 4. Broker (agent de legătură) . folosesirea cu buna ştiinţă a cunoştinţelor profesionale în defavoarea clientului. de asemenea. • asistentul social căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia.• • • promovarea sau apartenenţa la o grupare scoasă în afara legii. desfăşurarea de activităţi de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri. Avocat Este un rol activ şi direct.acest rol asistentul social îl îndeplineşte prin stabilirea legăturilor dintre indivizi sau grupuri sociale. pledează pentru drepturile.

adună împreună acele persoane care sunt în conflict şi încearcă să le ajute să ajungă la un compromis. evaluarea rezultatelor şi studierea nevoilor comunitare. Planificator/ director de program rol ce presupune activităţi specifice de scriere de proiecte şi de evaluare a lor în vederea dezvoltării şi susţinerii resurselor . şi serviciile comunitare. Investigaţiile în asistenţa un socială lider includ pentru analiza literaturii de grupurile experimentale. De exemplu: unei femei care este deseori bătută de soţ i se propune să se adreseze violenţă domestică. făce legătura între sistemele şi subsistemele în care este implicat clientul 9. Coordonator -implică conjugarea a mai multor componente într-o manieră organizată. Mediator . care necesită atât servicii de sănătate. Cercetător . 8. unui serviciu de . Pentru a fi un educator bun. pentru a le ajuta să ajungă la un consens. De exemplu. 11. 10. Expert consultant – asigură asistenţa în cazul unor cercetări precum şi a altor specialişti sau servicii în efortul de înţelegere şi rezolvare a problemelor sociale. asistentul social trebuie să deţină cunoştinţele necesare. Uneori. 6. asistentul social joacă rolul de “case manager” pentru coordonarea acestor servicii. serviciilor şi programelor sociale. Facilitator de grup Grupul poate fi de educaţie. De exemplu: să-l familiarizeze pe client cu obligaţiunile părinţilor. proprietarul de bloc-casă cu chiriaşul etc. serviciilor şi programelor sociale 12.nevoie de ajutor. terapeutic.rolul implică intervenţia asistentului social în dispute dintre părţi. cât şi servicii de educaţie. De exemplu: divorţuri. fiecare asistent social e un cercetător. vecini în conflict. să fie competent în educaţia sexuală. Educator . la fel ca si mediatorul. specialitate. în căutarea locurilor de muncă pentru tineri. în cazul unei familii cu multiple probleme.în anumite momente. de autoajutorare etc. negociatorul găseşte o soluţie de mijloc ce asigură contrapărţilor existenţă în comun. Manager/administrator rol ce presupune scrierea de proiecte şi evaluarea lor în vederea susţinerii resurselor.rolul de educator implică oferirea de informaţii clientului. Negociator . 13. 5. 7.

Educator . in cautarea locurilor de munca pentru tineri. 7.rolul implica interventia asistentului social in dispute dintre parti. asistentul social trebuie sa detina cunostintele necesare. De exemplu: sa-l familiarizeze pe client cu obligatiunile parintilor. Enabler . Relaţii cu publicul -planifică şi desfăşoară acticităţi de relaţii cu publicul în numele agenţiei.examinează şi evaluează faptele şi ia decizii în unele situaţii conflictuale 17. Negociator . Uneori. Echipa poate fi una interdisciplinară.aduna impreuna acele persoane care sunt in conflict si incearca sa le ajute sa ajunga la un compromis.implica conjugarea a mai multor componente intr-o maniera organizata. 6. De exemplu. asistentul social joaca rolul de "case manager" pentru . Initiator . prestatori de servicii sociale dintr-o instituţie sau agenţie. sa fie competent in educatia sexuala. Rolurile Asistentului Social! 1. Coordonator . instituţiei. medici.supervizează personalul sau studenţii care I-au fost distribuiţi spre îndrumare 15. 3. Arbitru. Pentru a fi un educator bun. Broker .ajuta individul/grupul sa-si determine nevoile/clarifice/indentifice problemele si sa-si stabileasca o strategie de lucru. pentru a le ajuta sa ajunga la un consens.desfăşoară activităţi în cadrul unei echipe.rolul de educator implica oferirea de informatii clientului. 5. profesiei.stabileste legatura dintre individ/grup care au nevoie de ajutor si serviciile comunitare. cat si servicii de educatie. psihologi. Mediator . deci asistentul social va colabora cu ceilalţi specialişti ai serviciului asistenţi sociali. 2. in cazul unei familii cu multiple probleme. avocaţi etc 16.14.ofera atentie problemei aparute sau problemei potentiale 4. Supervizor de stagiu. Membru al unei echipe de profesionişti . la fel ca si mediatorul. Collectare de fonduri -popularizează serviciile sociale pentru a aduna fonduri în vederea dezvoltării şi implementării de programe sau servicii 18. negociatorul gaseste o solutie de mijloc ce asigura contrapartilor existenta in comun. care necesita atat servicii de sanatate.

prestatori de servicii sociale dintr-o institutie sau agentie. Orator/Vorbitor Public . 10.rol ce presupune activitati specifice de scriere de proiecte si de evaluare a lor in vederea dezvoltarii si sustinerii resurselor. Cercetator .desfasoara activitati in cadrul unei echipe. 15. Investigatiile in asistenta sociala includ analiza literaturii de specialitate.coordonarea acestor servicii. Expert consultant . nevoile unui client sau ale unui grup. 12. Arbitru . asistentul social promoveaza lidership pentru colectarea de informatii.supervizeaza personalul sau studentii care i-au fost distribuiti spre indrumare. 19. 16.examineaza si evalueaza faptele si ia decizii in unele situatii conflictuale.este un rol activ ce are ca finalitate rezolvarea problemelor acestuia si/sau obtinerea unor schimbari in capacitatea individului de a-si rezolva problemele. face legatura intre sistemele si subsistemele in care este implicat clientul. Membru al unei echipe de profesionisti . 17. psihologi. avocati etc. in care asistentul social se lupta.rol ce presupune scrierea de proiecte si evaluarea lor in vederea sustinerii resurselor. serviciilor si programelor sociale. deci asistentul social va colabora cu ceilalti specialisti ai serviciului asistenti sociali. 13.trebuie sa vorbeasca in public pentru a informa diferite grupuri sociale despre serviciile sociale. Consultant (consilier pentru persoane) . .planifica si desfasoara activitati de relatii cu publicul in numele agentiei. 8. Obiectivul este sa modifice sau sa provoace schimbari ale politicilor sociale in concordanta cu nevoile sociale.asigura asistenta in cazul unor cercetari precum si a altor specialisti sau servicii in efortul de intelegere si rezolvare a problemelor sociale. evaluarea rezultatelor si studierea nevoilor comunitare. medici. institutiei. Relatii cu publicul . argumenteaza nevoile si drepturile clientului. pledeaza pentru drepturile. Intr-un astfel de rol.un lider pentru grupurile experimentale. 11. 18. Colectare de fonduri .Este un rol activ si direct. Supervizor de stagiu .popularizeaza serviciile sociale pentru a aduna fonduri in vederea dezvoltarii si implementarii de programe sau servicii. Planificator/director de program . 14. Avocat . Manager/administrator . 20. Facilitator de Grup . profesiei. serviciilor si programelor sociale.in anumite momente. fiecare asistent social e un cercetator. 9. Echipa poate fi una interdisciplinara.