You are on page 1of 3

AN III, SEM. I 18.05.2013 Audit Care sunt elementele de baza ale controlului intern unei entitati?

• Existenta unui plan de organizare, cuprinzand: - definirea cat mai precisa a sarcinilor; - definirea limitelor de competenta si a raspunderilor , ceea ce presupune stabilirea unei ierarhii a carei autoritate este indiscutabila; - circulatia informatiilor: circuitele documentelor trebuie sa fie suficient de precise si elaborate pentru a exclude neglijenta; • Competenta si integritatea personalului sunt esentiale, mai ales la nivelul directiunii; deciziile pe care le iau responsabilii compartimentelor, bune sau rele, se repercuteaza asupra compartimentelor pe care le conduc; • Existenta unei documentatii satisfacatoare se refera la: - producerea informatiilor: este recomandata existenta unor instructiuni scrise, sub forma unui manual de proceduri; - arhivarea informatiilor: “memoria” unei intreprinderi este un elemnt esential al controluluiintern, care conditioneaza toate controalele ulterioare. Contabilitate O societate cumpara pe data de 1 noiembrie 2011 un certificat de depozit cu scadenta la 3 luni, adica pe 31 ianuarie 2012. Valoarea certificatului este de 80000 ron iar rata anuala a dobanzii este de 15% calculate linear. Comisionul de ridicare este de 0.75% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea intrarii de numerar la scadenta?

Calculul dobanzii pentru 3 luni: 80000 x 15% / 12 x 3 luni = 3000 lei Calcul comision de ridicare: 83000 x 0.75% = 622.50 lei Calcul valoare intrare numerar la scadenta:

numai în conformitate cu prezentul articol. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economicofinanciari: Capital social subscris si varsat 1000 lei. in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei. .50 lei Fiscalitate La data de 31 decembrie a exercitiului N. se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor. după caz. 22. rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilităţi societăţilor comerciale care se restructurează. Prin excepţie. Venituri totale si impozabile 70000 lei. Codul fiscal Art. până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu. reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. astfel: a) rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil. potrivit legilor de organizare şi funcţionare.50 = 82377. din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile.80000 + 3000 – 622. iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor. Societatea se afla in primul an de activitate. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă. Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare. Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60000 lei. . înainte de determinarea impozitului pe profit.

Cota de 5% reprezentând rezerva prevăzută la art. cu excepţia celor prevăzute la lit. În situaţia în care. nu este obligatorie. rezerva legală a persoanei juridice beneficiare depăşeşte a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social. Rezervele astfel constituite se completează sau se diminuează în funcţie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. ca urmare efectuării unor operaţiuni de reorganizare. din care se scad veniturile neimpozabile.5% din protitul brut 10000 x 5% = 500 lei . c) din acelaşi articol. după caz. majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează şi în funcţie de nivelul capitalului social subscris şi vărsat sau al patrimoniului.20% din capitalul social subscris si varsat 1000 x 20% = 200 lei Rezerva legala de contituit: 200 lei . diminuarea rezervei legale. şi totalul cheltuielilor. De asemenea. după caz. Rezerva se calculează cumulat de la începutul anului şi este deductibilă la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual. 20 din Codul fiscal. Calcul profit brut: 70000 – 60000 = 10000 lei Suma maxima admisa a rezervei legale: . din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. la nivelul prevăzut de lege. a) din Codul fiscal se aplică asupra diferenţei dintre totalul veniturilor. În veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezervă sunt incluse veniturile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit.Norme metodologice: 50. înregistrate în contabilitate.