You are on page 1of 2

Resultaten van ARKIMEDES-fonds kleuren steeds roder De intrinsieke waarde van het aandeel daalde van 250

euro tot 145,07 euro

Thierry Debels @thierryd 31/5/2013 Het Arkimedesfonds kwam er in 2005 met veel poeha op initiatief van de Vlaamse regering. Het zamelde geld in bij de Vlaamse spaarder en de belegger om dit vervolgens te kunnen investeren in Vlaamse bedrijven. Beginwaarde van de aandelen was 250 euro. Veel succes heeft dat ARKIMEDES-fonds nog niet behaald. Uit de laatst neergelegde jaarrekening bij de Nationale Bank blijkt dat er in het laatste boekjaar alweer een groot verlies werd opgetekend.

1

Het gevolg hiervan was dat het overgedragen verlies eind maart 2012 al opgelopen is tot bijna 32 miljoen (!) euro.

De intrinsieke waarde van het aandeel (oorspronkelijk 250 euro) daalde tot nauwelijks 145,07 euro.

De Vlaamse overheid heeft niettemin enkele stimuli gegeven. Zo garandeert ze dat de belegger op de eindvervaldag in 2018 minstens 90% van de startwaarde van de aandelen van 250 euro terugkrijgt, zelfs al zou de waarde van de investeringen fel zijn gedaald. Vraag is dan hoeveel die waarborg (de Vlaming) zal kosten.

2