Rege Paragarafaramus? Când te vei dezoriginaliza?

Mă voi dezoriginaliza când cel mai original dintre originali se va dezoriginaliza Şi cum cel mai original dintre originali, nu se va dezoriginaliza Paragarafaramus nu se va dezoriginaliza. O sapă lată Două sape late Şapte sape late Şi-alte sape late Capra neagră calcă-n clinciul Clinciul crapă capul caprei negre-n cinci S-a suit capra pe piatră Piatra a crăpat în patru Crape capul caprei-n patru Cum a crăpat piatra-n patru Sinucisul asasin Silică Se suie simandicos sus pe scândura scăriţei Să sugi sucul socului sacru Susţină sasul Seseliul Şi sosi şi zisul zis Sosia Insistând să asiste la serbare Asta lună Nu-i a bună Iat-o nună Pe nebună Sica spune siţei Să se suie seara sus Sau să scoată

Saxia din saxiac State-i s-a sticsit c-a sa sora sura se taie necontenit duduind ne-a dădăcit vădana Didona ca o dochie deocheată daca a fost o doica dudul dezice dându-i duhul totdeauna tatăl a stat drept in tinda adăstând si tăgăduind tendinţele trădătorului îndatorat bambi poarta podoabe pembe cu bumbi bambi e împodobit si îmbrobodit bambi bombăneşte bambi e ambiţios gloaba galului îngălată înglodată gâlgâia ghicind gândul Hogei Adaham gonea ghiaurii hăinuindu-i cu hangerul Ca pe guzagarii haihui Si jilavi si jalnici Juşti si juni Înjunghiaţi si cu jugaştri In şiruri jertfeau Ceea ce cerea celebrul Cicero Gemând geniilor degenerate n-au acceptat-o Cezar si ceata ingenioşilor cetăţeni