PROCEDURA DE DETERMINARE A STILURILOR DE INVATARE

PROCEDURA OPERATIONALA PROCEDURA DE DETERMINARE A STILURILOR DE INVATARE Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Closca Valentina Director adj.Prof. Popescu Sorin Director: prof. Tugulea Gelu DATA ELABORARII 4.11.2010

Semnătura: Semnătura: Semnătura:

Lista de difuzare: Exempla r Destinatar document Nr. 1 Director: prof. Tugulea Gelu 2 Director adj. prof. Popescu Sorin 3 Director adj. prof. David Liliana 4 Responsabili aria curriculara Consiliere si Orientare 5 CEAC

Data difuzării

Semnătura de primire

Referinţe:  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2005.  Regulamentul de ordine interioară.  Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie.  Manualul de autoevaluare, Anexa 1 la OMECT nr. 6308 din 19.12.2008

Scopul Scopul acestei proceduri este identificarea stilurilor de învăţare a tuturor elevilor de la Colegiul Tehnic Rădăuţi si creşterea performanţelor şcolare . Obiectul Aceasta procedura se aplica tuturor elevilor inscrisi in cadrul COLEGIULUI TEHNIC RADAUTI

1

Responsabilitati 1. Responsabil cu procedura : d-l prof. Marius Grijincu are responsabilitatea de urmarire ca la toate clasele sa fie aplicate chestionarele cu privire la determinarea stilurilor de invatare si includerea in catalog a centralizatorului pentru fiecare clasă. -colectează şi centralizează dovezile 2. Toţi diriginţii claselor de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au respomsabilitatea de a aplica elevilor chestionarul cu privire la stilurile de învăţare Etape 1. D-na prof. Cloşcă Valentina distribuie profesorilor diriginti chestionarele care urmează a fi aplicate elevilor în vederea identificării stilurilor de învăţare 2. Dirigintii se ocupa cu multiplicarea chestionarelor care urmeaza a fi aplicate elevilor clasei. 3. Dirigintii aplica chestionarul cu privire la determinarea stilurilor de invatare, tuturor elevilor clasei.( Termen : 30.09.2010 ) 4. Dirigintii vor interpreta cu ajutorul elevilor acest chestionar,stabilind stilul de invatare al fiecarui elev,si daca este posibil stilul de invatare predominant al clasei. 5. Dirigintii vor intocmi un tabel cu elevii si stilurile lor de invatare, afisandul pe coperta interioara a catalogului , astfel incat sa se poata tine cont de acest lucru la fiecare ora de curs. ( Termen : 15.10.2010 ) 6. Diriginţii păstrează chestionarele aplicate elevilor în portofoliu Consiliere şi Orientare pe tot parcursul anului şcolar în curs. 7. Tabelele vor fi centralizate de d-nul profesor Marius Grijincu. Toate dovezile activitatii desfasurate inclusiv Raportul de monitorizare al etapelor vor fi indosariate si pastrate pentru audit .

Anexe: Prezenta procedura cuprinde 2 anexe: Anexa1. Chestionar pentru identificarea stilurilor de învăţare Anexa2: Centralizatorul clasei

2

Anexa2. Centralizator stiluri de învăţare clasa ............ Nr.crt Numele şi prenumele auditiv vizual practic

Diriginte.............................

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful