Hoe het Paleis politici jarenlang in het gareel hield Politici van alle kleuren kregen mandaten in instellingen

van het Hof Thierry Debels @thierryd 1/6/13 Er is sinds enkele decennia een merkwaardig fenomeen aanwezig. Het fenomeen verklaart deels waarom de meeste politici zo lief zijn voor de Belgische monarchie. Het verklaart zeker waarom socialisten en liberalen, per definitie koele minnaars van het koningshuis, zich zo coulant opstellen tegenover de Belgische monarchie. Dat fenomeen is de benoeming van politici van allerlei slag in de talrijke stichtingen en vzw’s van de Belgische monarchie. De Koning Boudewijn Stichting (KBS) is zeker een interessant vehikel hiervoor. Een tijdje terug moest Gwendolyn Rutten zelfs ontslag nemen uit de KBS toen ze voorzitster werd van Open VLD.

Daarvoor waren tientallen politici lid van deze stichting van openbaar nut. Zelfs Inge Vervotte zetelde in de KBS.

1

Een andere stichting is GKSE, kort voor Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth. Daar vinden we bijvoorbeeld socialistisch burgemeester F. Thielemans terug.

Herman De Croo, de liberaal die goede banden heeft met het Hof, vinden we zelfs terug als voorzitter van de ‘Cardiologische Stichting Prinses
2

Liliane’, opgericht door Lilian Baels.

De ‘parachutering’ van politici van diverse kleuren in deze monarchistische instellingen is in het verleden een goede strategie gebleken om ze in de pas te laten lopen. Deze strategie werkte tot de opkomst van de N-VA. Het is quasi uitgesloten dat politici van deze strekking verleid kunnen worden met een mandaat in de KBS of de GKSE. Hiermee is dan ook een strategie die decennia gewerkt heeft, tot een einde gekomen. Het vervolg laat zich raden.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful