Drept penal general II

UNITATEA DE INFRACTIUNE:
I. UNITATEA NATURALA – exista atunci cand caracterul unitar al infractiunii este determinat de însăși natura actului de executare II. UNITATEA LEGALA – exista cand unitatea infractiunii este rezultatul vointei legiuitorului care reuneste in conținutul infractiunii acte sau actiuni care altfel ar avea o existență de sine stătătoare

I. UNITATEA NATURALA:
Forme: 1. Infractiunea simpla 2. Infractiunea naturala colectiva 3. Infractiunea continua 1. Infractiunea simpla: Cand infractiunea presupune un singur act de executare si o singura urmare, care survine imediat 2. Unitatea naturala colectiva: Actiunea din structura infractiunii este alcatuita dintr-o pluritate de acte de executare, acte susceptibile de o singura incadrare juridică Conditii de existenta: 1. Unitatea de actiune a. Unitatea manifestarii de vointa – toate actele de executare trebuie sa vizeze realizarea aceluiași scop b. Unitatea spatio-temoprara – toate actele de executare trebuie sa fie savarsite in aceeasi imprejurare, fara intrerupere (sa nu existe intreruperi nefiresti, care sa nu tina de comiterea faptei) c. Omogenitatea materiala a actelor de executare – actele de executare trebuie sa fie de aceeasi natura (nu trebuie ca toate să producă si aceelasi rezultat) 2. Omogenitatea juridica – toate actele de executare sa fie susceptibile de aceeasi incadrare juridica (fiecare act din structura acțiunii unice trebuie să aibă un corespondent in aceeași normă de incriminare) - Nu exclude incadrarea unor acte in forma de baza a infractiunii si a altora in forma agravata ex.: unele fapte in timpul zilei, altele in timpul noptii; ex.: furt care incepe ziua si se continua seara - Încadrarea juridică se va face în funcție de forma cea mai gravă (în speță, furt calificat) iar la individualizarea judiciară a pedepsei se va ține seama că unele acte au fost comise în timpul zilei - Nu exclude incadrarea unor acte ca infractiune consumata si a altora ca tentativa

Nu este incompatibila cu modalitati diferite de comitere ale actelor de executare in cazul infractiunii cu continut alternativ. In schimb omogenitatea juridica nu este compatibila cu realizarea unor continuturi alternative, in cazul infractiunii cu continuturi alternative 3. Unitatea de subiect activ si pasiv In legatura cu unitatea de subiect pasiv parerile sunt: - Opinia majoritara: conditia unitatii de subiect pasiv se analizeaza diferit dupa cum este vorba de infractiuni contra persoanei sau contra patrimoniului - Infractiuni contra persoanei – se considera ca toate actele trebuie sa fie inderptate impotriva aceluiasi subiect pasiv (hotararea se ia impotriva persoanei) - Infractiui contra patrimoniului – se admite existenta unitatii naturale colective si atunci cand actele de executare sunt indreptate impotriva unor subiecte pasive diferite (intereseaza bunul nu proprietarul), fiind ca aduce atingere unei valori sociale unice, respective patrimoniul - Exceptie: cand infractiunile contra patrimoniului sunt complexe (talharia, pirateria, ultrajul) – pluralitatea de subiecte pasive genereaza pluralitate de infractiuni care se retin in concurs, deoarece infractiunile respective au obiect juridic complex, fiind ocrotit atat patrimoniul, cat si persoanele - Exista infractiuni contra patrimoniului in care hotararea infractionala se ia in legatura cu subiectul pasiv, proprietarul, dupa cum exista infractiune contra persoanei in care identitatea subiectului pasiv este irelevanta (ex.: violare de domiciliu) - Opinia Streteanu: intotdeauna unitatea naturala colectiva impune unitatea subiectului pasiv Forma de vinovatie: - Se poate comite cu orice forma de vinovatie - Toate actele din structura sa trebuie sa fie comise cu aceeași forma de vinovație (dacă unele dintre actele de executare componente au fost comise cu intenție iar altele din culpă nu va exista unitate naturală colectivă, ci concurs de infracțiuni) Mod de sanctionare: - Nu presupune un tratament sanctionator special SEMINAR 1: INFRACTIUNE SIMPLA: Act de executare1-->Actiune1-->Infractiune UNITATE NATURALA COLECTIVA: Act de executare 1+Act de executare 2+Act de executare 3-->Actiune-->Infractiune INFRACTIUNE CONTINUATA: Act de executare 1-->Actiune 1 Act de executare 2-->Actiune 2 -->Infractiune Act de executare 3-->Actiune 3 (determinate de aceeasi cauza)

PLURALITATE DE INFRACTIUNI: Act de executare 1-->Actiune 1-->Infractiune 1 Act de executare 2-->Actiune 2-->Infractiune 2 -->Concurs de infractiuni (determinate de alte cauze)

3. Infractiunea continua
Actiunea sau inactiunea din structura infractiunii este prelungita in mod natural, dupa consumare, pana la interventia unei forte contrare Condiții de existență: • Existența unui act de executare care se prelungește în timp • Unitatea elementului subiectiv - prelungirea în timp a acțiuni sau inacțiunii infracționale trebuie sa se datoreze voinței agentului - Manifestarea de voință inițială, ce a caracterizat momentul consumării, s-a menținut pe întreaga durată a acțiunii sau inacțiunii Epuizare: - Se considera epuizata la momentul interventiei unei forte contrare - Sursa fortei contrare poate fi: vointa faptuitorului, interventia autoritatii, interventia altei personane, hotarare judecatoreasca de condamnare (chiar si nedefinitiva) Forme: 1. Infractiuni continue permanente – cand activitatea infractionala este desfasurata fara intrerupere, care nu necesita interventia faptuitorului pentru prelungirea activitatii infractionale - Orice intrerupere are valoarea unei epuizari a infractiunii, iar reluarea activitatii infractionale inseamna savarsirea unei noi infractiuni continue (ex.: detinere ilegala de droguri, arme; evadarea, dezertarea) 2. Infractiuni continue succesive – cand activitatea infractionala este susceptibila de intreruperi care sunt determinate de insasi natura activitatii infractionale - Aceste intreruperi sunt firesti si nu afecteaza unitatea infractiunii continue, deoarece nu presupune o noua hotarare infractionala (ex.: portul illegal de uniforma, poate fi interupt noaptea si reluat dimineata; furt de curent) Utilitate practica: Infractiuni continue succesive: - Intreruperi firesti intre actele de executare - infractiune continua in forma continuată (??? In suport de curs, forma continuată este la permanente) - Intreruperi nefiresti intre actele de executare - concurs intre doua infracțiuni continue successive Infractiuni continue permanente - orice întrerupere rupe unitatea (e concurs întotdeauna, nu mai poate fi o singura infractiune) Data comiterii: - Se aplica legea in vigoare de la momentul epuizarii infractiunii continue

Infractiunea continuata 2. dar nici una prea generală) 2.acțiunile comise la diferite intervale de timp trebuie sa alcatuiască conținutul aceleiași infracțiuni • Unitate de rezoluție infractională Condiții fundamentale (rezoluție infracțională) 1.presupune ca autorul trebuie sa aibă o reprezentare de ansamblu a activității pe care urmează sa o desfășoare (nu presupune o planificare riguroasă. ex. Infracțiunile preterintenționate ??? . act.: omor). iar altele au ramas in forma de tentativa. săvârșite după infracțiunea de obicei. Infractiunea de simpla repetare 5. iar altele in varianta calificata a acelei infractiuni) . ulterior fiind descoperit (tentativă relativ improprie de omor + tentativă relativ improprie de omor + tentativă relativ improprie de omor = tentativă continuată). intractorul săvârșește grupuri de acte (infracțiuni de obicei). Infractiunea de obicei 4. Daca autorul își prefigurează eșecul exista unitate de rezoluție si este infractiune continuată 3. Infractiunea complexa 3. act . nu alcătuiesc conținutul aceleiași infracțiuni). Excepție: in măsura in care la diferite intervale de timp. act.act. privite izolat. la interval de timp diferite. Infractiunea continuată Forma unitatii legale de infractiune caracterizata prin savarsirea de catre aceeasi persoana. act. act . act 4. Trebuie să fie anterioară începerii comiterii infracțiunii Infracțiuni care nu pot fi săvârșite in forma continuată: 1.act. Infractiunile de obicei (pentru că actele.: inculpatul încearcă să ucidă victima prin otrăvire. Infracțiunile din culpă 2. Infractiunea progresiva 1.pauză . nici prea lungi) • Omogenitate juridică . Infracțiunile cu rezultat indivizibil/definitiv (valoarea socială dispare prin comiterea infracțiunii.pauză .: furtul de material de constructii de pe un santier. administrându-i cantitati putine de otravă de mai multe ori. UNITATEA LEGALA: Forme: 1. Este posibilă tentativa in forma continuată. prin acte repetate de sustragere de catre aceelasi infractor) Condiții de existență: • Unitate de subiect activ și pasiv (este indeplinita conditia si atunci cand aceeasi persoana savarseste unele acte in calitate de autor si altele in calitate de complice) • Pluralitatea acțiuni sau inacțiuni (este indeplinita conditia si atunci cand unele acte de executare sunt consumate. ex.II.: act. sau in cazul actelor de executare realizate unele in varianta tip.Intreruperi nefiresti intre actiuni (actele de executare trebuie savarsite la interval de timp nici prea scurte. ex. Trebuie sa fie determinată . in realizarea aceleasi hotarari infractionale a unor actiuni sau inactiuni care prezinta fiiecare in parte continutul aceleiasi infractiuni (ex.

Obiect juridic secundar: Integritate corporală Excepție: obiectul juridic poate să cuprindă aceeași valoare socială Subiect: . ci a tuturor actelor cumulate ca și ansamblu (argument in favoarea existenței formei continuate) si autorul nu știa de rezultatul mai grav produs victimei .Valoare principală .Rezultatul mai grav nu apare ca urmare a ultimului act. nu se pot săvârși in formă continuată nici cele preterintenționate (argument împotriva existentei formei continuate) Forma de vinovatie: .: violul care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei) .: tâlhăria) 2.: infracțiunea de tâlhărie: .Dacă nu se pot săvârși in formă continuată infracțiuniile din culpă.obiect juridic secundar Ex.Sporul aplicabil este de cel mult 1/3 din maximul special (in cazul amenzii) 2. Infracțiunea complexă • Atunci când în conținutul ei se absorbe o acțiune sau inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală Forme: 1.obiect juridic principal . Infractiune complexa forma tip – este formată din reunirea de catre legiuitor a doua infractiuni ditincte si crearea a unei a treia deosebite de cele inglobate (ex.Obiect juridic principal: patrimoniu . Infractiunea complexa ca varianta agravanta – infractiunea complexa este o variantă calificata a unor infractiuni simple.Nu orice infractiune calificata este si o infractiune complexa Structură: Obiect juridic: cel puțin două valori sociale: .Valoare secundară .Sporul aplicabil este de cel mult 3 ani (in cazul închisorii) . create prin absorbirea in continutul său a unor fapte ce reprezinta continutul unor alte infractiuni (ex. iar daca acest maxim este neîndestulător se poate aplica și un spor de până la 5 ani (in cazul închisorii).. sau jumătate din maximul special (in cazul amenzii) • Aplicarea pedepsei se face într-o singură etapă (fara a fi evidentiat sporul) Noul cod penal: • Infracțiunea continuată se poate comite doar împotriva aceluiași subiect pasiv • Sanctiune: rămâne o cauză de agravare facultativă dar se reduce efectul acesteia .Doar intentie (sau preterintentie-Streteanu) Mod de sancționare: • Cauză de agravare facultativă a răspunderii penale • Se poate aplica o pedeapsă pana la maximul special.

Dacă fapta absorbită nu este nici măcar determinabilă nu va exista o infracțiune complexă.Presupune ca infracțiunea absorbantă (complexă) nu se poate săvârși niciodată fără comiterea infracțiunii absorbite . Caracterul determinat/determinabil al faptei absorbite .Poate fi săvârșită cu orice formă de vinovație Mod de sancționare: . faptele se vor reține in concurs 3. Caracterul necesar al absorbției . nu va opera absorbția. Unitate de subiect pasiv (mai ales in cazul infracțiunilor contra persoanei) 5. sau doua acțiuni diferite Condiții de existență: 1..Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea complexă trebuie să fie mai mare decât pentru infracțiunea pe care o absoarbe Forma de vinovație: .Se pedepsește cu pedeapsa prevăzută in norma de incriminare 3.Necesitatea absorbției se analizează in abstracto 2.Fapta absorbită are un caracter determinat atunci când legiuitorul prevede explicit in norma de incriminare a infracțiunii complexe care sunt faptele pe care aceasta le absoarbe . dar poate fi identificată prin interpretarea normei penale .Se consumna in momentul in care s-au savarsit suficiente acte pentru a indica obisnuinta .Trebuie să aibă la bază o hotărâre infracțională generică .Această hotărâre infracțională nu trebuie să fie determinată (diferența față de infracțiunea continuată) 3. Unitatea manifestării de voință . Unitate de subiect activ 4. Diferența de pericol social .Actele trebuie sa aibă un caracter omogen 1. Irelevanța penală a actelor individuale Consumarea infracţiunii de obicei: . Comiterea la diferite intervale de timp a unor acte de către persoana respectivă .Fapta absorbită are un caracter determinabil atunci când nu este prevăzută explicit in normă. Infracțiunea de obicei • Presupune săvârșirea la diferite intervale de timp a mai multor acte care privite izolat nu au relevanță penală • Caracterul infracțional fiind determinat de repetarea acestora astfel încât să indice obișnuința • Nu are reglementare in partea generală a codului penal Condiții de existența: 1.Unitate de subiect activ .Nu este necesară unitatea de subiect pasiv Acțiunea: poate sa cuprindă in structura ei o singură acțiune.

pentru stabilirea rezolutii se analizeaza: mod de operare. In seara următoare s-a întors a luat un bun l-a dus acasă si l-a așezat in garaj după care s-a întors si a luat un alt bun procedand la fel. după care a repetat manevra. legiuitorul stabileste in mod explicit de cate acte ste nevoie pentru consumarea infractiunii De regula acesta infractiune se consuma la al doilea act de executare Legiuitorul poate sa prevada si un numar mai mare de acte Nu este necesară unitatea de subiect pasiv (deoarece nu se mai pune problema de stabilirea unui obicei.in a doua seara: unitate naturală colectivă + unitate naturală colectivă 1 acțiune 1 acțiune . deoarece ambele presupun comiterea unor acte care privite in mod individual nu au relevanta penala Diferenta fata de infractiunea de obicei este data de faptul ca in cazul infractiunii de simpla repetare. Inculpatul a sustras 3 bunuri de mare greutate din incinta unei fabrici. A ajuns in Ploiești in jurul după-amiezei si s-a cazat la un hotel. natura bunurilor furate. - Infractiunea de simpla repetare: Se aseamana cu infractiunea de obicei. se apreciaza de la caz la caz Nu poate avea tentativă si nici nu poate fi comisa in coautorat Epuizarea infractiunii de obicei: . sustragand după aceelasi procedeu încă doua bunuri. s-a oprit in Cluj sa alimenteze. in Sighisoara sa meargă la toaleta si in Brașov sa mănânce. subiectul pasiv 2. După aceea a mancat.in seara a doua.- Numarul de acte nu este prevazut de lege. A doua zi dimineața s-a simțit rău . ci de sanctionarea mai severa a celei de a doua încălcăre a legii) Ex. s-a uitat la tv timp de 15 min. Pentru ce va răspunde inculpatul . In aceste conditii a pornit dimineața din Oradea.in prima seara: unitate naturală colectivă 1 acțiune .Nu este cauza de agravare a raspunderii penale 4. având un costum adus din Oradea. Inculpatul trebuia sa ajungă la București pentru a susține un interviu. pe care le-a transportat câte unul la mașina sa.Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta in norma de incriminare .intre prima seara si a doua seara: întrerupere nefireasca . Noaptea a participat la un carnaval.Se epuizeaza la momentul ultimului act de executare Mod de sanctionare: . motiv pentru care s-a decis sa ia mașina unui prieten deși nu avea permis de conducere.: codul silvic: sustragerea e material lemnos daca valoarea pagubei este mai mica decat pretul actual si daca fapta a fost comisa de doua ori intr-un an - SEMINAR 2: 1. intre prima acțiune si a doua acțiune: întrerupere nefireasca .

Cunoscand ca la intrarea in Băneasa a fost descoperit de poliția rutieră Continua succesivă . 2. Infractiunea progresiva: .din natura infractiunii.Infractiune continuă succesivă . 4. urmarea se agraveaza in timp. in cazul careia dupa consumare.Stabilirea formei de pluralitate infractională (concurs.din natura infractiunii.: lovitura de cutit-->15 zile de ingrijire medicala (loviri si alte violente)-->rana se infecteaza-->30 zile de ingrijiri medicale (vatamare corporala) .Se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta pentru infractiunea cea mai grava PLURALITATEA DE INFRACTIUNI: Desemneaza situatia in care aceeasi persoana savarseste doua sau mai multe infractiuni Forme: 1.Excepție (infracțiuni cu durată de consumare): .Se considera comisa la momentul actului de executare (la momentul consumarii) .Acea forma a unitatii legale de infractiuni.Orice forma de vinovatie Mod de sanctionare: .Ex. nu de la momentul epuizării (pentru ca autorul nu mai intervine) .Rezoluția infractională nu este determinată deci nu este infractiune continuată = concurs intre doua infracțiuni continue succesive I/2007 ril XXXI/2007 ril 5. Concursul de infractiuni Recidiva Pluralitatea intermediara Pluralitatea nenumita . determinind o schimbare a incadrarii juridice a faptei .așa ca si-a amânat plecarea cu o zi. o întrerupere ar rupe unitatea (e concurs întotdeauna.Se epuizeaza la momentul producerii ultimei urmari . fara o noua interventie din partea faptitorului. poate suporta întreruperi (sa fie întrerupere fireasca: infractiune continua in forma continuată.De la Ploiești la București intrerupere nefireasca . nu mai poate fi o singura infractiune) . recidiva postexecutorie) se face tot in raport de momentul consumării si nu cel al epuizării Forma de vinovatie: .Pana la Ploiești întreruperi firești . recidiva postcondamnatorie. 3.Se aplica legea de la momentul consumării. daca întreruperea este nefireasca concurs intre doua infracțiuni continue succesive) Continua permanenta . Sa se arate pentru ce va răspunde inculpatul in raport de savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice fără permis de conducere.

Ex.) – nu este indeplinita conditia de existenta a concursului de infractiuni Formele concursului de infractiuni: 1. Concursul real .Infractiune 2 …. antijuridicitate.Intre Pedeapsa 1 si Pedeapsa 1’ nu este concurs de infractiuni .Momentul la care hotararea de condamnare devine definitiva . Savarsirea a doua sau mai multe infractiuni .Desfiintarea hotararii trebuie sa priveasca latura penala . Unitate de subiect activ .atunci cand infractiuneile concurente sunt savarsite prin actiuni asu inactiuni diferite a.Condamnare 1’ . lipsa plangerii prealabile.Ex.. Simplu – nu presupune o legatura speciala intre infractiunile din structura lui b.Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata: I I I I I I I Pedeapsa 1 I I I Pedeapsa 1’ . Infractiunile sa fie savarsite inainte de a fi intervenit o hotarare definitiva de condamnare pentru vreuna dintre ele . exigibilitate si pericol social) .Daca autorul este trimis in judecata numai pentru o infractiune deoarece pentru celelalte sunt incidente cauze de inlaturare a raspunderii penale/cauze de impunitate (ex.:amnistia.Pedeapsa 1’ nu poate fi mai mica decat Pedeapsa 1 4.Condamnare……………….Este o conditie pentru aplicarea tratamentului sanctionator (nu este o conditie de existenta) .Trebuie sa indeplineasca trasaturile generale ale infractiunii (tipicitate.Nu conteaza daca sunt comise direct sau prin participatie 3.: Infractiune 1…Condamnare 1…Infractiune 2 -->nu este concurs de infractiuni (intre infractiunea 1 si 2) Infractiune 1…Condamnare1 – se desfinteaza pe cale extraordinara…….Concursul de infractiuni: Desemneaza situatia in care aceeasi persoana savarseste doua sau mai multe infractiuni inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele Conditii de existenta: 1.Momentul savarsirii infractiunii . Cel putin doua dintre infractiuni sa atraga sanctionarea faptuitorului . -->nu este concurs de infractiuni .1.Infractiunile pot fi consumate sau ramase in forma de tentativa 2. Caracterizat – presupune o legatura speciala intre infractiuniile din structura lui . prescriptia etc.: Infractiune 1(continua) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Epuizare Infractiune 2 (simpla) ……….

Sistemul absorbtiei – potrivit acestui sistem se executa doar pedeapsa pentru infractiunea cea mai grava.Hotararea privind savarsirea celei de a doua infractiune poate lua nastere atat inainte cat si dupa comiterea primei fapte (de regula) Exceptii: Hotararea privind a doua infractiune. considerandu-se ca aceasta le absoarbe pe celelalte 3. pentru a ascunde o altă infracțiune săvârșită anterior. Sistemul cumulului aritmetic – potrivit acestui sistem se stabileste cate o pedeapsa pentru fiiecare infractiiune si apoi adunam pedepsele. redand pedeapsa rezultanta . Atunci cand cea de a doua infractiune este susceptibila sa o absoarba in mod natural pe prima (ex. daca hotărârea infracțională a fost luată pentru omor) . nu mai este infractiune.In caz de absorbtie naturala nu este concurs 2. in vreme ce a doua trebuie sa aiba la baza intentia .Infracțiunea scop trebuie sa poată fi săvârșită in abstracto si fără consumarea infracțiunii mijloc (in caz contrar este infracțiune complexă) .Eterogen – atunci cand in structura sa intra infractiuni diferite Mod de sanctionare: Sisteme de sanctionare a concursului de infractiuni: 1. Prima infractiune din structura concursului poate sa fie comisa cu orice forma de vinovatie. Concursul ideal – o singura atiune care datorita urmarilor intruneste elementele constitutive a mai multor infractiuni (ex. Sistemul cumulului juridic – potrivit acestui sistem se stabileste câte o pedeapsa pentru fiiecare infractiune dupa care se aplica pedeapsa cea mai grea care poate fi majorata in anumite limite . avem concurs ideal Forme după natura infracțiunilor: .Cumul aritmetic limitat – se aplica o pedeapsa egala cu suma pedepselor stabilite. Atunci cand prima infractiune este savarstia din culpa 2.i.Omogen – atunci cand in structura sa intra fapte de aceeasi natura .Daca eliminand actiunea din infractiune.:conducere fara permis in stare de ebrietate) . ia nastere intotdeauna dupa comiterea faptei in doua situatii 1.Cumul aritmetic nelimitat – se executa o pedeapsa egala cu suma pedepselor stabilite indiferent care ar fi acesta . dar fara a depasi un anumit plafon maxim 2. Conexitate consecventionala – atunci cand infractorul săvârșește o infracțiune.Este posibil ca in concreto infracțiunea scop sa nu poată fi săvârșită fără comiterea infracțiunii mijloc ii. Conexitate etiologica – atunci cand intre infractiunile din structura sa exista o legatura de la mijloc la scop (o infractiune este comisa pentru a inlesni savarsirea altei infractiuni) .Hotararea privind infractiunea scop trebuie sa fie anterioara savarsirii infractiunii mijloc .: infracțiunea de omor absoarbe in mod natural infracțiunile de vătămare corporală produse anterior decesului.Infractiunile din structura lui (mijloc si scop) au la baza intentia sau preterintentia .

: I1 P1=4(1-5) I2 P2=4(2-7) I3 P3=4(3-10) Etapa II. Pedeapsa rezultanta 1. Pedeapsa de baza=P3 2. Instanta poate sa considere ca pentru intregul concurs este suficienta pedeapsa de baza (daca e diferenta mare intre pedepse) 2. la care instanta poate adauga in tot sau in parte pedeapsa amenzii Daca s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoarea si mai multe pedepse cu amenda se contopesc separat pedepsele de aceeasi natura. Max.Daca toate pedepsele au aceeasi durata pedeapsa de baza va fi pedeapsa cu maximul special cel mai ridicat) 2.: se individualizeaza pedepsele pentru fiiecare infractiune.Presupune doua etape: Etapa I. fixa sau variabila . se aplica doar detentiunea pe viata (sanctiune potrivit sistemului absorbtiei) Daca avem o pedeapsa cu inchisoarea si o pedeapsa cu amenda.. Pedeapsa de baza + Spor: 6+2 Etapa II. Se alege pedeapsa de baza (pedeapsa cea mai grea dintre pedepsele stabilite in prima etapa in functie de specie.: 1. se aplica pedeapsa cu inchisoarea. Pedeapsa de baza: 6 3. Se stabileste pedeapsa rezultat (3 posibilitati) 1. facandu-se abstractie de celelalte infractiuni Etapa I.Codul penal in vigoare prevede pentru concursul real si ideal sanctionarea potrivit sistemului cumulului juridic cu spor facultativ si variabil . dupa care la rezultanta pedepselor cu inchisoarea se poate aduga in tot sau in parte rezultanta pedepselor cu amenda - - .Majorarea poate sa fie obligatorie sau facultativa. Instanta poate sa stabileasca o pedeapsa rezultanta formata din maximul pedepsei de baza plus un spor In cazul pedepsei cu inchisoarea sporul este de pana la 5 ani In cazul pedepsei cu amenda sporul este de pana la jumatate din maximul special Daca pentru una dintre infractiuni s-a stabilit o pedeapsa cu detentiunea pe viata. Pedeapsa de baza: 4 2. durata) .: 1. Max. Instanta poate sa stabileasca o pedeapsa rezultanta ridicata inspre maximul special al pedepsei de baza 3.

: O instanta: I1 I2 | I3 I4: Alta instanta P1(4) P2(3) | P3(7) P4(2) R1(4+2Spor) R2 (7+1Spor) I1 P1(4) I2 P2(3) I3 P3(7) I4 P4(2) =Rezultanta Contopirea nu se face intre rezultantele partiale. Rf≤25 ani . Pedeapsa rezultanta trebuie sa fie intotdeauna mai mica sau egala cu suma pedepselor concurente: R≤P1+P2+…+Pn (art.34 al.Situatia in care pedepsele pentru infractiunile concurente au facut obiectul unor contopiri partiale separate Ex. judecarea separata): . 36 CP. indiferent de cauzele de agravare (art. Pedeapsa de baza pe langa care a fost aplicat sporul nu mai ramane pedeapsa de baza la contopirea finala: in acest caz instanta poate sa individualizeze sporul . 3 CP) Pn<10 ani.Inchisoare 1 R(i) R=R(i)+1/n R(a) Inchisoare2 Amenda1 R(a) Amenda2 Limitele pedepsei in caz de concurs: Exista cel putin trei limite pe care pedeapsa rezultanta nu le poate depasi: 1.2 CP) 2. 80. pedeapsa rezultanta nu poate depăși 30 ani (maximul general al pedepsei închisorii) Cand infractiunile concurente nu sunt judecate toate odata (art. Pedeapsa rezultanta nu poate fi niciodata mai mare decat maximul special al pedepsei de baza plus sporul de 5ani (sau 1/2 din maxim la amenda) aplicabil: R≤Max(Pb)+Spor (art. legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani.Daca pentru cel puțin una dintre faptele concurente. pedeapsa rezultantă nu poate depăși 25 ani. ci intre pedepsele stabilite pentru infractiunile concurente Sporul: Situatia sporului este diferita dupa cum pedeapsa de baza pe langa care a fost aplicat la contopirea partiala ramane sau nu pedeapsa de baza la contopirea finala 1. al. Atunci când pentru nici una dintre faptele concurente maximul special nu depășește 10 ani. Pedeapsa de baza ramane aceeasi: sporul aplicat pe langa acea pedeapsa de baza trebuie mentinut sau poate fi majorat (dar nu poate fi redus sau inlaturat) I1 P1(4) I2 | P2(3) | R1=4+2 I3 P3(7) I4 P4(2) R2=7+1 -->aceelasi Pedeapsa de baza 2. 34 CP) 3.

Pastreaza unitatea de regim sanctionator pentru ambele forme ale concursului. majora. pedeapsa legala sa fie de cel putin 20 de ani: Max(Px)≥20 ani 2.Este posibil daca sunt indeplinite simultan doua conditii: 1. potrivit cumulului juridic cu spor obligatoriu .Algoritmul de sanctionare va presupune stabilirea unei pedepse pentru fiecare pedeapsa concurenta. dupa care se va aplica pedeapsa de baza. inainte.Recidiva mare – presupune existenta la primul termen a unei condamnari cu inchisoarea. ca pedeapsa rezultanta se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viata . de regula. Pentru cel putin una dintre infractiuni. in timpul executarii sau in stare de evadare . Recidiva Forme: • In functie de momentul comiterii celei de a doua infractiuni: . la pedeapsa inchisorii se adauga in intregime pedeapsa amenzii I3 P3(7) I4 P4(2) R2(7+1) Situatia in care in locul pedepsei cu inchisoarea. Rezultanta aplicata conform algoritmului mentionat sa fie de cel putin 40 de ani: P1(Pb)+1/3(P2+P3+…+Pn)≥40 ani 2.Recidiva postcondamnatorie – presupune savarsirea unei noi infractiuni dupa o condamnare definitiva. reduce sau inlatura). strict mai mare de 6 luni (sau detentiune pe viata) . la care se adauga obligatoriu un spor de 1/3 din suma celorlalte pedepse I1 I2 In P1 P2 Pn P(b) R=P1(Pb)+1/3(P2+P3+…+Pn) In cazul in care s-a stabilit o pedeapsa cu inchisoarea si o pedeapsa cu amenda se aplica cumulul aritmetic.cum doreste (mentine.Recidiva postexecutorie – presupune savarsirea noii infractiuni dupa executarea sau considerarea ca executata a primei infractiuni • In functei de termenul recidivei: . numai ca sanctionarea sa va face. cu conditia ca rezultanta finala sa nu fie mai mica decat vreuna din rezultantele partiale (initiale) I1 I2 | P1(4) P2(3) | Alta P(b)-R1(4+2) Rn≥R1 sau R2 Noul cod penal: .

Pedeapsa aplicata sa nu fi fost executata sau considerate ca executata 5. avem recidivă . fapte dezincriminate. strict mai mare de 6 luni. savarseste inainte de inceperea executarii. Condamnarea sa nu se numere printre cele prevazute de art. Infractiunea de la termenul 2 sa fie savarsita înainte de inceperea executarii. Recidiva mare postcondamnatorie: presupune situatia in care o persoana condamnată la pedeapsa inchisorii. sau s-a implinit termenul de reabilitare) 4. dar sunt toate intenționate și rezultanta lor depășește 6 luni. infractiuni pentru care a intervenit. Infracțiunile ce compun acest termen sa fie intenționate sau preterintenționate Cand pedeapsa de la primul termen a fost aplicata pentru un concurs de infractiuni. Infractiunea comisa sa nu se numere printre cele prevazute de art. infractiuni din culpa. in timpul executarii. sau detentiunea pe viata 3. infractiuni amnistiate. 38 CP (infractiuni comise in timpul minoritatii. se va putea retine starea de recidiva daca cel putin pentru una din infractiunile intentionate s-a aplicat o pedeapsa mai mare de 6 luni .Daca pentru nici una din infractiunile intentionate nu s-a stabilit o pedeapsa mai mare de 6 luni. nu se va putea retine starea de recidiva Excepție: poate exista recidivă si în această situație.- Recidiva mică – presupune la primul termen cel putin 3 condamnari succesive la pedeapsa cu inchisoarea de pana la 6 luni 1. in timpul executarii sau in stare de evadare 4. sau in stare de evadare o noua infractiune pentru care legea prevede inchisoare mai mare de 1 an. Condamnare definitiva 2. strict mai mare de 6 luni. . Trebuie sa avem o pedeapsa prevazuta de lege (nu concret aplicata) cu inchisoare mai mare de un an sau detentiune pe viata (maximul special prevazut de lege sa fie mai mare de un an) 2. există recidivă. Condamnarea sa prevada o pedeapsa (concret aplicata) cu inchisoarea. sau detentiune pe viata Conditii de existenta: Termenul 1: 1. sau detentiune pe viata. in structura caruia sunt si fapte intentionate si fapte din culpa.Dacă pentru toate infracțiunile s-au stabilit pedepse mai mici sau egale cu 6 luni. pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea mai mare de un an alternativ cu amenda. 38 CP 3. daca au existat contopiri parțiale si o rezultanta parțială stabilită doar pentru unele sau toate infracțiunile intenționate depășește deja 6 luni Termen 2: 1. Infracțiunile ce compun acest termen sa fie intenționate sau preterintenționate • Daca la termenul 2.

scazand apoi ceea ce s-a executat din momentul comiterii noii infractiuni si pana la momentul contopirii 1. în tot sau în parte Mod de sanctionare: Recidiva postcondamnatorie se sanctionaeaza pe baza sistemului cumulului juridic cu spor facultativ si variabil. Noua infractiune este savarsita in stare de evadare: . Noua infractiune este comisa inainte de inceperea executarii primei pedepse: - R=(P2●P1) – P1’’ 2. spor care in cazul pedepselor cu inchisoarea este de pana la 7 ani 1.. In timpul executarii (infractiunea de la termenul 2): R=(P2●P1’) – P1’’ Pedeapsa pentru noua infractiune se contopeste cu restul ramas neexecutat din prima pedeapsa la data comiterii celei de a doua infractiuni.Se aplica restul rămas neexecutat din pedeapsa închisorii de la primul termen la care se poate adăuga amenda. Cand ambii termini sunt formati dintr-o singura infractiune: 1.

pastrand aceelasi algoritm I2 P2 I3 P3 3. autorul savarseste o noua infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an sau detentiune pe viata .Cand primul termen al recidivei este format dintr-un concurs de infractiuni: I1 P1 | I4 | P4 | R ------------ox--------->P4 R .Se valorifica intai regulile privind sanctionarea recidivei si apoi se aplica regulile concursului de infractiuni Noul Cod Penal: .Cand al doilea termen al recidivei este format dintr-un concurs de infractiuni: I1(P1) | | I2 P2 I3 P3 R=(P2●P1)○(P3●P1) . Recidiva mica postcondamnatorie: exista atunci cand dupa cel putin 3 condamnari la pedepse cu inchisoarea de pana la 6 luni.○ – Contopire portivit regululor concursului de infractiuni .La termenul 1 pedeapsa trebuie sa fie mai mare de 1 an sau detentiune pe viata .Nu mai exista distincție între recidiva mica si recidiva mare (dispare recidiva mica) .La termenul 2 pedeapsa trebuie sa fie de cel putin un an sau detentiune pe viata Mod de sanctionare: Se sanctioneaza protivit sistemului cumulului aritmetic Cand la al doilea termen avem concurs de infractiuni se aplica prima data dispozitiile de la concursul de infractiuni si apoi dispozitiile de la recidiva R=(P2○P3) + P1 - 2.R=[P2●(P1’+E)] – P1’’ Rezultanta: contopim pedeapsa P2 in conditiile recidivei cu P1' si pedeapsa pentru evadare In cazul evadarii din arestul preventiv nu se va aplica această regulă 1. Apoi rezultantele se contopesc potrivit concursului de infracțiuni .restul neexecutat din rezultanta de la primul termen in momentul comiterii noii infracțiuni La primul termen operam cu rezultanta (nu cu pedepsele inintiale).● – Contopire potrivit regululor recidivei (se scade ce s-a executat) .Fiecare dintre infracțiunile concurente se contopesc potrivit recidivei pe rând cu restul rămas neexecutat din prima pedeapsa la momentul comiterii noii infracțiuni.

Arătată cum se va calcula pedeapsa in data de 1 Iunie 2008 . In Septembrie 1997 a comis o vatamare corporală gravă pentru care a fost condamnat in Februarie 1998 la 5 ani de închisoare. Intre I1 si I2 si I3 .concurs. Inculpatul a fost condamnat la 01 ianuarie 2008 pt savarsirea unei infracțiuni de furt la 2 ani. La 01 Aprilie 2008 inculpatul comite un alt furt.05.La primul termen: . Sa se arate cum v-a stabili pedeapsa rezultanat finala instanța in August 1999 cunoscand ca instanța avea informații despre toate infractiuniile respectiv ca nici una dintre pedepsele deja stabilite nu a fost încă puse in executare.Recidiva mica: 3P≤6 luni Cele trei pedepse trebuie sa fi fost aplicate prin condamnari succesive (daca cele trei condamnari au fost stabilite pentru infractiuni concurente.In structura contopirii vom include doar pedeapsa de la primul termen care nu a fost inca executata .Recidiva mare: P>6 luni . nu vom avea recidiva mica) P4(I4) > 1 an Mod de sanctionare: . In 20 Septembrie1997 inculpatul comite un furt pentru care este condamnat in mod definitiv in 20 Iunie 1999 la 2 ani de închisoare.Se sanctioneaza utlizand aceeleasi reguli ca si la recidiva mare . pentru ca P2 se referă numai la I2 nu si la I1 2.Daca doua din pedepsele de la primul termen nu au fost executate se face contopire între ele (contopirea se face potrivit regulilor de la pluralitatea intermediara) Test penal parțial 11.2012 SEMINAR 3: 1. In mai 1999 inculpatul mai comite un furt.

Inculpatul s-a sustras de la executare si a fost prins si pus in executarea pedepsei doar începând cu data de 01 Aprilie 2007.Contopire recidiva: se scade ce s-a executat RPC: R1=(P1 ox P2)-1a2l(-->perioada de pedeapsa pe care infractorul a executat-o pana la condamnarea instantei care aplica rezultanta finala) R(f)= R1 o R2 o R3 => R(f)=[(6a ox P2)-1an2luni]o[(5a6l ox P3)-8l]o[(5a ox P4)-2l] .ox: contopire potrivit regulilor recidivei . La 01 Octombrie 2007 inculpatul a comis in penitenciar o infractiune de vatamare corporală gravă iar la 01 Aprilie 2008 o tentativa de omor calificat.o: contopire potrivit regulilor concursului de infracțiuni . La 01 Ianuarie 2007 inculpatul a fost condamnat la 6 ani pentru savarsirea unui furt calificat. Sa se arate cum va stabili instanța pedeapsa rezultanata finala in data de 01 Iunie 2008 Cunoscand ca s-a descoperit ca la 15 Martie 2007 inculpatul a comis o infractiune de tâlhărie.3. R=(P2●P1)○(P3●P1) .

iar daca acest maxim nu este suficient se poate adaugă si un spor de pana la 10 ani. Recidiva mare postexecutorie: Exista atunci când după executarea sau considerarea ca executată a unei pedepse cu închisoarea mai mare de 6 luni sau a unei pedepse cu detentiunea pe viata. respectiv pana la 2/3 din maximul special in cazul amenzii • Nu opereaza nici o contopire. in cazul inchisorii. sau considerate ca executate si apoi infractorul săvârșește o nouă infracțiune intenționată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an Mod de sancționare: • Se sanctioneaza in mod identic cu recidiva mare postexecutorie Pluralitatea de recidiva: • O infractiune care este savarsita si in stare de recidiva postexecutorie si postcondamnatorie • Presupune savarsirea a trei infracțiuni: .O infractiune care se afla in curs de executare (după executarea integrala a primei pedepse) . care au fost executate. tratamentul sanctionator se aplica doar pentru infractiunea de la termenul 2 • Tratamentul sanctionator se face într-o singura etapa 4.O infractiune pentru care pedeapsa a fost executată . Recidiva mică postexecutorie La primul termen avem trei condamnari succesive de pana la 6 luni.3. in timpul executarii sau in stare de evadare .O infractiune comisa înaintea executarii. condamnatul savrseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisoarea mai mare de un an sau detentiunii pe viata Conditii de existența: • Aceeleasi conditii ca si recidiva mare postcondamnatorie cu precizarea ca pedeapsa de la primul termen trebuie sa fi fost executată sau considerata ca executată la momentul comiterii infractiunii de la termenul 2 Mod de sancționare: • Presupune aplicarea pedepsei pentru infractiunea de la termenul 2 pana la maximul ei special.

Pluralitatea intermediara Desemneaza situația in care după o condamnare definitiva. iar pedeapsa pentru cel puțin o fapta intenționată nu depășește 6 luni D. Primul termen este format dintr-un concurs de infracțiuni in structura căruia intra atât fapte intenționate cât si din culpă. înainte de începerea executarii. condamnatul savrseste o noua infractiune. Atunci când sunt îndeplinite condițiile de la art. cât si fata de recidiva • postcondamnatorie Recalcularea pedepsei pentru recidivă: • Se poate dispune doar daca starea de recidiva a fost descoperită înainte de executarea sau considerarea ca executată a pedepsei • Este posibilă doar in cazul recidivei mari (postcondamnatorii sau postexecutorii) 3. Pedeapsa de la primul termen este închisoare mai mică sau egala cu 6 luni sau amendă.• Se aplica mai întâi tratamentul de la recidiva postexecutorie si apoi tratamentul de la recidiva postcondamnatorie Noul cod penal: • Recidiva postexecutorie atrage in mod obligatoriu majorarea cu jumătate a limitelor de pedeapsa . pedeapsa de la termenul doi este închisoarea mai mică de un an sau amendă B. 38 CP (culpa si minoritatea) .15a Recidiva postexecutorie se aplica cu prioritate atât fata de concurs. Una dintre cele doua infracțiuni este săvârșită din culpă C. in timpul executarii sau in stare de evadare si nu sunt îndeplinite condițiile recidivei • Corespunde doar recidivei postcondamnatorii nu si recidivei postexecutorii • Nu vor fi îndeplinite condițiile recidivei si va fi pluralitate intermediară dacă: A.Ex.10a --> NCP: 4a6l .: pedeapsa de la 3a .

desemneaza situația in care participarea a doua sau mai multe persoane in calitate de subiect activ la comiterea faptei.3. Pluralitatea constituită .Mod de sancționare: • In cazul pluralitatii intermediare se aplica tratamentul sanctionator prevazut pentru concursul de infracțiuni • Contopirea pedepsei de la termenul 2 nu se face cu restul rămas neexecutat din prima pedeapsa ci cu aceasta pedeapsa in întregul ei. pedeapsa de la termenul doi este închisoarea mai mică de un an sau amendă B.oi: contopire după regulile pluralitatii intermediare • Pluralitatea intermediara se aplica după recidiva postexecutorie dar înaintea concursului de infracțiuni Noul cod penal: • Pluralitatea intermediara își păstrează regimul sanctionator de la concursul de infarctiuni 4. deoarece toți cei care participă cu acte de executare sunt considerați autori.instigare la infracțiunea de incest) 2. nu este posibil coautoratul. nu funcționează regula specială din art.exista atunci când legiuitorul incrimineaza crearea unei asocieri sau sprijinirea in orice forma a acesteia.Recidiva: R=P2 ox (P1'+E) . ci se aplica regulile generale incidente atunci când la al doilea termen avem un concurs de infracțiuni . Pluralitatea naturală . Atunci când sunt îndeplinite condițiile de la art. incest.Pluralitate intermediara: R=(P1'+E)o(P2 oi P1) .Art. 269 al.: o persoana instigă doi frați sa întrețină raporturi sexuale . 3 . este impusă de conținutul natural al acesteia ex. 39 al. 38 CP (culpa si minoritatea) PLURALITATEA DE FAPTUITORI Situația in care doua sau mai multe persoane comit împreuna aceeași infractiune Forme: 1.I1(P1) E I2(P2) . ex. joc de noroc (impune doar participarea cu acte de executare. urmând apoi a se scădea tot ce s-a executat • Daca se comite o noua infractiune după evadare. dar este posibila instigarea si complicitatea. Pedeapsa executată sau considerată ca executată de la primul termen este închisoare mai mică sau egala cu 6 luni sau amendă. Una dintre cele doua infracțiuni este săvârșită din culpă C. bigamie. Pluralitatea nenumită • Dacă după executarea primei pedepse se comite o nouă infracțiune care nu îndeplinește condițiile recidivei postexecutorii atunci avem pluralitate nenumită • Nu vor fi îndeplinite condițiile recidivei postexecutorii și va fi pluralitate nenumită dacă: A.actele de participație au .: încăierare. in măsura in care acea asoriere are ca scop savarsirea de infracțiuni (nu este posibila participația in nici una din formele sale .

fost transformate prin voința legiuitorului in acte de executare; nu este posibila nici complicitatea nici instigarea) 3. Pluralitatea ocazională (Participația) - desemneaza situația in care doua sau mai multe persoane, in baza unei legături subiective intervin cu acte materiale sau intelectuale in comiterea aceleiasi infracțiuni fără ca aceasta participare sa fie impusă de conținutul natural sau legal al infractiunii

1. Participatia:
Conditii de existența: 1. Participarea a doua sau mai multe persoane. Nu interesează daca toate persoanele răspund sau nu din punct de vedere penal (Participație propriu-zisa - cand toate persoanele acționează cu intenție; si Participație improprie - când unele persoane acționează din culpă sau fără vinovație) 2. Existența unei legături subiective între participanți. Legătura subiectiva se poate stabili înainte de începerea executarii sau in timpul executarii infractiunii. Legătura subiectiva nu se poate naște niciodata după comiterea infractiunii 3. Comiterea de acte materiale sau intelectuale a participanțiilor 4. Săvârșirea aceleiasi infracțiuni. Se stabilește că încadrarea faptei de participație ca infractiune se face in raport de încadrarea data faptei autorului (pentru toți participanții fapta se califică in funcție de acțiunea sau inacțiunea comisa de autor sau coautor) • Infracțiuni de simplă repetare: - Dacă autorul se află la prima faptă si este sancționat contravențional, complicele chiar dacă se află la a doua fapta nu va fi sancționat penal - Dacă autorul se află la a doua faptă este sancționat penal și complicele se afla la prima faptă se distinge după poziția psihică a complicelui: - Dacă complicele știa că participă la comiterea unei infracțiuni, va fi sancționat penal - Dacă complicele nu știa că participă la comiterea unei infracțiuni, se află in eroare de fapt si va fi sancționat contravențional 5. Participarea a mai multor persoane la comiterea faptei sa nu fie impusă de conținutul natural sau legal al infractiunii SEMINAR 4: 1. Inculpatul aflat in executarea unei pedepse pentru infractiunea de furt a evadat si in stare de evadare a savarsit o noua infractiune de furt si o ucidere din culpa P1 cu E - RPC P1 cu I2 - RPC P1 cu C3 - plurlatiate intermediara R=[(P1'+E) ox I2] o (P1 oi C3)

2. Inculpatul după ce a executat o pedeapsa pentru furt de 1 an, a mai comis o infractiune intentionata pentru care a fost condamnat la 1 an si in cursul executarii acestei pedepse a mai

savarsit o fapta intentionata si una din culpa. Iar după de si-a executat a doua pedeapsa a mai comis o fapta intentionata si una din culpa P1 cu P2 si I3 si I5 - RPE P2 cu I3 - RPC P2 cu C4 - pluralitate intermediara P1 cu P2 - RPE P2 cu I5 - RPE P2 cu C6 - pluralitate nenumita P1 cu C4 - pluralitate nenumita P2e RPE I3 = P3 P2e ox P3 R=(P2 ox P3)o(P1e oi C3)oP5e o C5 3. Inculpatul aflat in executarea unei pedepse de un an pentru furt, a comis o infractiune intentionata după care a evadat si in stare de evadare a mai comis o fapta intentionata si una din culpa. Apoi a fost prins si reincarecrat si a mai comis o fapta intentionata si una din culpa. Iar

după ce a terminat de executat prima pedeapsa a mai savarsit o fapta intentionata si una din culpa. P1 cu I2 - RPC P1 cu E - RPC P1 cu I3 - RPC P1 cu C4 - pluralitate intermediara P1 cu I5 - RPC P1 cu C6 - pluralitate intermediara

I7 - RPE C8 - pluralitate nenumita R= (P1 ox I2)o[(P1'+E) ox I3]o(P1 oi C4)o(P1 ox I5)o(P1 oi C6) o P7E o C8 4. Instanța a reținut ca inculpatul aflat in executare pt o infractiune din culpa a mai savarsit o

fapta din culpa, după care a evadat si in stare de evadare a mai comis o infractiune intentionata si una din culpa P1 cu C2 - Pluraliate intermediara P1 cu E - Pluraliate intermediara P1 cu I3 - Pluraliate intermediara P1 cu C4 - Pluraliate intermediara R=(P1 oi C2)o(P1'+E)o(P1 oi C3)o(P1 oi C4)

In stare de libertate comite I2. Inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani. In stare de libertate comite si I3. Arătată cum se va calcula pedeapsa 4 luni mai tarziu de la momentul reincarcerarii. după 2 luni evdeaza fiind prins după 3 luni.5. .

Condamnat la 6 ani pentru un furt inculpatul a furat un chipiu si imediat după a sărit gardul penitenciarului. După aproximativ 500 metri a accidentat grav un pieton.coautorii sunt persoanele care in baza unei legături subiective participă cu acte de executare la săvârșirea aleleiasi infractiuni • Legătura subiectiva poate lua naștere înainte de executare sau in timpul executarii • Legătura subiectiva poate fi explicita sau implicită • După natura actului se determina cine este coautor (doar cei care fac acte de executare) • Nu este necesar ca toți coautorii sa actioneze concomitent.Infractiunea din culpă (dacă legătura subiectivă se raportează la urmare. legătura subiectiva trebuie să se raporteze la acțiune. pentru ca actele de executare nu trebuie sa fie concomitente) 2. evadare.presupune ca intre instigatori exista o legătura subiectivă . Arătati cum se va calcula rezultanta finala cunoscand ca pana la momentul sustragerii chipiului. dezertare. in cazul in care poziția de garant aparține mai multor persoane) .6.Infractiunea de viol (se poate.: prostituția.Infractiunea omisivă proprie (se poate. atunci se poate coautorat la infractiunea din culpă. (P1oxI2)o[(P1'+E)oxP3]o(P1oiC1) Formele participatiei: 1.presupune determinarea cu intenție a unei persoane la comiterea unei fapte prevazute de legea penală • Legătura subiectivă trebuie să se stabilească înainte de luarea hotărârii de către autor • Instigatorul comite de regulă acte intelectuale (se poate sa comită și acte materiale) Formele instigarii: • Daca exista mai mulți instigatori trebuie să se facă diferența între coinstigare si concursul de instigari . Ex. inculpatul a executat un an.Coinstigarea . nu se poate coautorat la infractiunea din cuplă. Coautoratul . iar de la momentul reincarcerarii si pana la judecarea definitiva au mai trecut 4 luni. daca legătura subiectivă se raportează la acțiune. Instigarea . ei pot acționa si succesiv • Nu este necesar ca o contribuție a fiecărui autor izolat sa conducă la producerea rezultatului • Este posibil sa existe coautorat si când rezultatul s-a produs datorită urmarii actului de executare unui singur autor • Nu este necesar ca fiecare autor sa ia parte la fiecare acțiune din infractiunea complexă Nu toate infractiunile se pot comite in coautorat Infractiuni la care nu este posibil coautoratul: • Infractiuni cu pluralitate naturală • Infractiunile cu pluralitate constituită • Infractiunile care se comit în persoana proprie (ex. mărturia mincinoasă) • Controverse: . Pe cealaltă parte a găsit o bicicleta pe care a sustras-o.: doua persoane transpoartă o grindă si din neatenție o scapa si vatama grav un terț) .

maximul special nu depășește doi ani (de regulă) .în cazul complicitații intelectuale legătura subiectivă trebuie stabilită ulterior luarii hotărârii infracționale de către autor. Complicitatea .: un vecin vede cum altui vecin ii este furată mașina) .autorul trece la executare si săvârșește cel puțin o tentativa pedepsibilă . la o fapta pentru care pedeapsa nu depășește doi ani.ajutor prin acte de natura materială (procurarea mijloacelor prin care se va comite infractiunea) . este o infracțiune de sine stătătoare . dar s-a desistat sau in împiedicat producerea rezultatului 2. pedeapsa este între 2-10 ani .Element de distincție față de instigare: momentul stabilirii legăturii subiective . încurajari.Trebuie sa fie îndeplinite doua conditii: 1..Excepție: Instigarea neurmata de executare.Instigarea perfectă .Instigarea explicita . Mijloacele sa fie puse efectiv la dispoziția autorului 2.Complicitatea materială .Concurs de instigări . minimul general: 15 zile). se sancționează daca sunt îndeplinite cumulativ doua condiții: 1.In acest caz se aplica aceeași pedeapsa si instigatorului si autorului 3.Pedeapsa se determină pornind de la pedeapsa pentru infracțiunea la care s-a instigat (va fi cuprinsă intre minimul general al pedepsei închisorii si minimul special prevazut pentru infracțiunea la care s-a instigat.Pe NCP nu mai există .Instigarea imperfectă .Complicitatea negativă .când intre instigatori nu există legătura subiectivă • După forma de instigare .Nu se pedepsește. Actele comise de autor pâna in momentul impiedicarii producerii rezultatului sau desistarii constituie o alta infracțiune . Mijloacele puse la dispoziție trebuie sa fie folosite efectiv la comiterea infracțiunii (dacă autorul nu le folosește va fi complice intelectual) . Daca pentru fapta la care s-a instigat legea prevede detențiunea pe viață. promisiuni.Complicitatea intelectuală . in cazul instigarii legătura subiectivă trebuie stabilită anterior luării hotărârii infracționale de către autor . Autorul a trecut la executare.constă în întarirea rezoluției infracționale a autorului.presupune asistența pasivă la săvârșirea unei infracțiuni. prin îndemnuri. asistență .când instigatorul ii propune autorului sa comită actul de executare .complicele este persoana care cu intenție ajută la comiterea unei fapte prevazute de legea penală Formele complicitații: • Natura aportului complicelui: . în absența unei legături subiective (ex.Fie autorul trece la executare dar se desistă sau împiedică producerea rezultatului .Fie autorul să nu comită nici un act de executare .Instigarea implicită . daca pedeapsa pentru fapta la care s-a instigat.când instigatorul ii sugerează autorului sa comită actul de executare in așa fel încât autorul crede ca este ideea lui proprie • Instigarea nu se poate comite decât printr-o acțiune (nu se poate prin omisiune) • După rezultatul instigarii: .Nu este un act de participație.

Complicitate concomitentă . sau daca trece la executare si se desistă sau împiedica producerea rezultatului • Se poate complicitate la infracțiune omisivă SEMINAR 5: .complicele intervine pe parcursul actelor de executare • Acțiune/inactiune . inculpatul a evadat si in stare de evadare a savarsit o noua infractiune de furt si o infractiune din culpa.Complicitate prin acțiune .Vasiliu et al .Nu se sancționează .Prin excepție ea poate fi sanctionată ca infracțiune de sine stătătoare (ex: infracțiunea de nedenunțare) • Momentul intervenției complicelui: .Nu este o formă de participație . Cum se va calcula rezultanta RIL 42/2008 .Participație 1. inculpatul a mai comis o noua infractiune de furt. Arestat preventiv pentru aceasta infractiune din urma..Complicitate prin inacțiune • Complicitatea nu este sanctionabilă daca autorul nu trece la executare.drept penal general . După executarea unei pedepse de 3 ani închisoare pentru o infractiune de furt.Complicitate anterioară .complicele își aduce contribuția înainte de începerea executarii .

autorul mai comite o fapta din culpa si una intentionata. apoi este prins si reancarcerat. apoi evadeaza si in stare de evadare mai comite o fapta intentionata si una din culpa 4. 3. Aflat in executarea unei pedepse de un an pentru furt. A lovit un polițist pentru a putea fugi din arest iar apoi in stare de libertate a sustras un autoturism si apoi a lovit un pieton. inculpatul comite o fapta intentionata si una din culpa după care evadeaza. Arestat preventiv. Apoi mai comite o fapta intentionata si una din cuplă. In stare de evadare mai comite o fapta intentionata si una din culpa. inculpatul aflat in stare de libertate a comis o tentativa de omor si a fost arestat preventiv. moment in care se termina de executat prima pedeapsa. . mai comite o fapta intentionata si una din culpa.2. In cursul executarii unei pedepse de doi ani pentru o fapta din culpa. După executarea unei pedepse de doi ani pentru un furt.

Pluralitatea de recidiva .

: starea psihică a subiectului activ: tulburare. mijloacele de comitere a faptei.aparent.referitoare la persoana participantului/autorului . premeditare.sunt caracteristici ale subiectului activ care nu sunt cerute de norma de incriminare (ex.Toți participanți vor fi sanctionați cu pedepse in limitele prevazute de lege pentru autor • Excepții: 1.imprejurari care se referă la fapte (ex.Circumstante reale . calitatea personală agravantă: recidivist. Mod de sanctionare a participatiei: • Se face potrivit sistemului parificarii pedepsei . timpul.Le este specific faptul ca se rasfrang asupra tuturor participantiilor in măsura in care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevazut (daca unul dintre făptuitori nu a cunoscut sau a prevazut circumstanta nu se rasfrange si asupra lui) . fie la persoana faptuitorului.sunt imprejurari referitoare fie la faptă. Se termina de executat pedeapsa de 2 ani. In ipoteza în care textul de incriminare prevede pedepse alternative (unui participant ii se poate aplica o specie de pedeapsa iar celuilalt. mobilul) . modul. minoritatea. In cursul executarii comite fi fapta intentionata si una din culpa si începe procesul pentru aceste fapte. imprejurari care influenteză gravitatea faptei si care determina o agravare sau o atenuarea a regimului sanctionator.Circumstantele personale . Exsitenta circumstantelor reale si persoanle . practic tuturor li se aplica alternativ speciile de pedepse) 2. . aflat in libertate inculpatul mai comite un furt pentru care este condamnat la 2 ani. anumite calități ale subiectului pasiv) .Se rasfrang doar asupra persoanei referitor la care au fost constatate . După executarea unei pedepse de un an pentru furt.: locul.Circumstanțe personale subiective . beția incompletă. moment in care inculpatul este arestat preventiv.5. Cum se va calcula pedeapsa cunoscand ca in stare de arest preventiv a mai comis o fapta intentionata si una din culpa. alta specie de pedeapsa .

Dacă calitatea este cerută in norma de incriminare este circumstanta de individualizare • Savarsirea de către autor doar parțial a infractiunii la care a fost instigat.Participația din culpa nu produce nici un fel de efect Forme: . va avea aceelasi regim ca si ceilalți participanți (nu răspund pentru nimic. atrage răspunderea instigatorului/complicelui doar pentru fapta efectiv comisa Cauze de nepedepsire in cazul participatiei: • Art.In cazul coautoratului este posibila si desistarea in măsura in care insa toți coautorii s-au desistat (daca se desistă doar unul dintre coautori. desistarea complicelui nu produce nici un efect) . 30 CP .Circumstanțe personale de individualizare . daca aparține subiectului pasiv este circumstanta reala .: calitatea de funcționar la delapidare) . nu delapidare) .Dacă calitatea nu este cerută in norma de incriminare este circumstantă persoana subiectiva . daca nu s-au îndeplinit elementele constitutive ale altei infractiuni) . Ex. va răspunde pentru instigarea neurmata de executare .desemneaza situația in care unii dintre participanți actioneaza cu intenție iar alții actioneaza din culpa sau fără vinovație . daca aparține subiectului activ este circumstanta personală .Daca instigatorul împiedică producerea rezultatului.Întrucât determina o încadrare juridică diferită a faptei.: daca sustragerea bunului nu era facuta de gestionar. Cel care s-a desistat nu răspunde pentru nimic.: coautorat la spargerea unei bănci si numai unul știe codul de la seif si se desistă.În cazul coautorilor circumstanta de individualizare constatată cu privire la unul dintre coautori. impiedicând si producerea rezultatului.Calitatea. nu produce nici un efect. determină o alta încadrare juridică a faptei (ex. nu este instigare neurmata de executare. el trebuie sa-i împiedice producerea rezultatului ca sa beneficieze de o cauza de nepedepsire) . celălalt răspunde pentru tentativă) • Participatia improprie .Încât sunt elemente din conținutul infractiunii.un participant beneficiază de o cauza de nepedepsire in măsura in care înainte de descoperirea faptei împiedica consumarea acesteia (doar împiedicarea producerii rezultatului este o cauza de nepedepsire.In unele cazuri de coautorat desistarea unuia poate sa fie si împiedicarea producerii rezultatului (ex.Calitatea.soluție greșită. vor răspunde pentru o infractiune distinctă in funcție de calitatea pe care o au) . chiar daca restul nu au aceasta calitate) Excepție referitoare la rasfrângerea efectelor circumstanței de individualizare asupra tuturor: . fără a avea însa calitatea cerută de lege. circumstanta de individualizare constatată cu privire la autor se rasfrange asupra tuturor participantiilor(instigator si complice) (toți vor răspunde pentru infractiunea comisa de autor..sunt calități ale subiectului activ care sunt cerute de norma de incriminare (apar ca elemente constitutive ale infractiunii. nu se rasfrange asupra celorlalți (cei care participă cu acte de executare. ar fi doar furt.

proprietatea societății.: un major si un minor sunt coautori la infractiunea de tâlhărie. Fiind insa surprinsi de victima B si C au ucis-o după care au sustras mai multe bunuri.2 • Dispariția instigarii neurmata de executare (in partea specială exista o infractiune de sine statatoare: încercarea de a determina săvârșirea unei infractiuni) • Participația improprie este reglementata si in ipoteza coautoratului SEMINAR 6: 1. dar subzistă culpa) . In cursul procesului A recunoaște ca a lăsat geamul intenționat deschis si arată deasemenea ca fica ei nu a beneficiat de faptul ca subiectele au fost făcute publice. Modalitatea intenție si lipsa de vinovație . • Răspunde pentru complicitate la omor deosebit de grav si tâlhărie pentru ca a acceptat urmarile când a observat lumina si zgomote in casa 3. sau constrans fizic) . Suparata fiind ca fica dansuri nu a promovat examenul.nu răspunde pentru intenție. . În acest scop A a rămas de paza in strada. Modalitatea intenție si culpa . despre care știu ca nu se afla la domiciliu. Inculpatul A gestionar al firme V împreuna cu B si-au insusit mai multe bunuri.presupune determinarea sau înlesnirea cu intenție a săvârșirii unei fapte din culpă (ex. eroare culpabilă . insa autorul actioneaza fără vinovație (ex.1. dar au decis totuși sa comită furtul. contrar atribuțiilor de serviciu lasă deschi geamul exterior al biroului. sau alienat mintal. In fata instanței procurorul a cerut condamnarea lui A pentru complicitate la omor deosebit de grav si tâlhărie. sustrage subiectele si le face publice. A ingrijitoare la UBB afla ca B urmează in ziua următoare sa patrunda într-un birou. Ajunși la locul faptei au vazut lumina si au auzit zgomote inauntru.instigatorul sau complicele actioneaza cu intenție. Inculpatul B declara recurs. prin escaladarea zidului exterior cu scopul de a sustrage subiectele la un examen.: autorul actionează din culpă deoarece nu cunoaște toate datele. pe unde urmează sa escaladeze autorul.Si coautoratul se poate comite cu participație improprie (ex. Inculpații A B C s-au hotărât sa comită un furt in locuința victimei. Apărătorul inculpatului a solicitat schimbarea incadrarii juridice in complicitate la furt arătând ca aceasta a fost fapta la care A a înțeles sa își aducă aportul.: autorul este minor. iar B si C au pătruns in locuință.46 al.Fiecare participant răspunde după forma de vinovație cu care a acționat 2. Prima instanța i-a condamnat pe A si B pentru delapidare in forma coautoratului.Complicitate materială 2. minorul nu răspunde si majorulul răspunde pentru tâlhărie) Noul Cod Penal: • Reglementează explicit coautoratul art. B este trimis in judecată pentru furt iar A pentru neglijență in serviciu. Din cauza faptului ca mai mult de 50 din studenți iau nota maxima Parchetul se autosesizeaza si identifica autorii. A doua zi B patrunde în birou pe geamul respectiv. • Ca sa existe participație este absolut necesară legătura subiectiva • Legătura subiectiva poate fi sa fie si unilaterală dar trebuie sa vina de la participant si nu invers .

B răspunde pt. Pot fi depașite daca exista cauze agravante sau atenuante 3. la 60 de ani este eliberat) . 63 CP) 1.A răspunde pt.Înlocuirea se dispune atunci când in timpul executarii inculpatul a împlinit vârstra de 60 de ani (se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii de 25 de ani) . Exista si limite speciale (art. maximul general: 50000 lei) .Limitele speciale .Instituția inlocuirii detențiunii pe viață: nu se aplica in cazul minoritatii sau in cazul in care la data condamnarii inculpatul a împlinit vârstra de 60 de ani (in locul detențiunii pe viață se aplica pedeapsa inchisorii de 25 de ani) . maxim general: 30 de ani) . Pedeapsa închisorii . minimul general: 30 de zile.Inclouirea se face obligatoriu . 61 NCP). Detențiunea pe viata . Determinarea limitelor speciale in raport de pedeapsa inchisorii cu care amenda este eventual prevăzută alternetiv . Numărul zilelor amenda are limite generale si limite speciale. Amenda .• Coautorat la furt/autorat la furt si autorat la delapidare (pentru ca participația privește fapta nu infracțiunea) .limitele prevazute de norma de incriminare (minim special si maxim special).Partea executată se scade din cei 25 de ani (daca a fost condamnat pe viata la 35 de ani.cea mai severa pedeapsa care presupune privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieții .presupune o privare de libertate a condamnatului pe o anumită durata determinata .limite care nu pot sa fie niciodatată depașite (minim general: 15 zile.Limite generale (minimul general: 100 lei.Înlocuirea nu ține seama de conduita lui in timpul executarii .NCP: amenda va fi aplicată in baza sistemului zilelor-amenda (amenda care trebuie plătită se determina pe baza a doi parametrii: numărul de zile-amendă si suma corespunzătoare unei zile-amendă si se imulțesc).NCP: Înlocuirea devine facultativa si se tine cont de conduita in timpul executarii si operează la 65 de ani si se inlocuieste cu 30 de ani 2. în funcție de situația materială a inculpatului.Limite speciale . delapidare .Limitele generale . Suma unei zile-amenda este intre 10 si 500 de lei.maximul special: 400 de zile. furt SANCȚIUNILE • Pedepse • Măsuri educative • Măsuri de siguranță PEDEPSELE: • Pedepse principale 1.exista doua modalități pentru determinarea limitelor speciale (art. Indicarea in norma de incriminare a limitelor speciale 2.este suma de bani pe care condamnatul trebuie sa o plătească in favoarea statului . .

instanța va dispune înlocuirea amenzii cu închisoarea in limitele prevazute de lege pentru fapta săvârșită Conditii: 1. Amenda sa fie prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii Nu este posibilă înlocuirea in 2 situații: 1. se sustrage de la executare cu rea-credință. obligatoriu. Persoana să fi fost condamnată la pedeapsa amenzii 2.Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii . Când la pedeapsa amenzii s-a ajuns. Când amenda este prevăzută ca sanctiune unică 2.atunci când cel condamnat la pedeapsa amenzii. ca efect al circumstanțelor atenuante in condițiile art. 76 lit. e • Pedepse complementare/accesorii Persoane fizice: Pedeapsa complementară Vizează interzicerea unora sau mai multor drepturi Pedeapsa accesorie Vizează interzicerea unora sau mai multor drepturi . Condamnatul sa se sustragă cu rea-credință de la plata ei (daca persoana nu dispune de mijloace nu se poată înlocui) 3.

indiferent de durată Este de principiu facultativă Mod de aplicare Durata Are aproximativ aceeași durata cu pedeapsa principală . iar hotărârea nu este pusă imediat in executare Se executa după executarea pedepsei principale Pedeapsa accesorie Pe lângă orice pedeapsă privativa de libertate (nu si pedeapsa amenzii) Se aplica pe lângă orice pedepsă cu inchisoarea. Pedepse principale . Pedeapsa interzicerea unor drepturi: Persoana juridică: 1. minimul general: 2500 lei: maximul general: 2000000 lei) .pedeapsa amenzii (are limite generale si limite speciale.Are o durata mai mare decât pedeapsa principala atunci când inculpatul este judecat in stare de libertate.Este obligatorie atunci când legea o prevede in mod express Se dispune pe o durata cuprinsă intre 1 si 10 ani .Are o durata mai mică decât pedeapsa principala atunci când condamnatul a fost judecat in stare de arest Momentul executarii Se executa de la rămânerea definitiva a hotărârii de condamnare Efectele grațierii Nu are efecte Are efecte indirect 1.Pedeapsa complementară Pedeapsa principala pe lângă Doar pe lângă pedeapsa cu care se aplica închisoarea (nu si pedeapsa amenzii) Durata pedepsei inchisorii Se aplica numai pe lângă o pedeapsa cu închisoarea de cel puțin 2 ani Obligatoriu/Facultativ .

ABC muncitor zilier. . Degradea militară .Este obligatorie atunci când s-a aplicat pedepsa detentiunii pe viata sau închisoarea mai mare de 10 ani .Limitele speciale se determina după pedeapsa inchisorii prevazute de lege pentru persoana fizica 2.Este facultativa atunci când infractiunea care a atras condamnarea este intentionata iar pedeapsa aplicată este închisoarea intre 5 si 10 ani . In tot acest timp c nu a intrat pe teren ci a stat pe drum fără a achita vre-un gest sau a scoate un cuvânt. atunci când persoana juridică a cunoscut o deturnare a obiectului de activitate in vederea comiterii de infarctiuni. încărcate cu materiale pt construcții.Interdictia a a participa la proceduriile de achiziții publice .Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice . A si B muncitori pe un sanitar au observat ca in apropiere a fost garate mai multe vagoane de tren. sindicatelor. persoanelor juridice cu activitate in domeniul presei si in cazul organizațiilor minoritatiilor naționale 2.Dizolvarea persoanei juridice (se poate aplica in trei ipoteze: atunci când persoana juridică a fost creată in scopul săvârșirii de infracțiuni.Complicitate negativa vs. cultelor religioase. I-au cerut voie șefului de tura sa plece o jumătate de ora pentru a incarca 2-3 saci de ciment din vagoane. Inculpatul declara recurs. Complicitate negativa . patronatelor.determina pierderea oricărui grad militar nefiind posibila o reducere a gradului (este degradat pana la soldat) . Prima instanța a dispus condamnarea lui c in calitate de complice la infractiunea de distrugere. Pedepse complementare: .Nu se poate aplica pentru o infractiune din culpa cu pedeapsa mai mică sau egală cu 10 ani . Deși a realizat intenție lui a si b șeful a acceptat bă le-a dat chiar si o roaba impunandu-le insa sa recupereze timpul pierdut după program..Complicitate intelectuala pentru ca a stat mult timp pana coautorii au tăiat 668 de băuturi si a acceptat 2.Se execută la momentul ramaneri definitive a hotărârii de condamnare (ulterior el poate sa dobandeasca din nou gradului militar daca îndeplinește condițiile) SEMINAR 7: 1. atunci când persoana juridică nu executa alte pedepse complementare aplicate prin hotărârea de condamnare) . s-au întors noapte de la câmp si au trecut prin dreptul terenului partid vătămătă. Sa se arate pt ce va răspunde c cunoscand ca: nu a dorit si nici nu a obținut vre-un .Poate fi aplicată obligatoriu sau facultativ .Publicarea sau difuzarea hotărârii de condamnare • Dizolvarea si suspendarea activității nu pot fi aplicate in cazul partidelor politice. Aici a si b au intrat pe teren si au distrus prin tabere 668 butuci de vita de vie.Este totală .Suspendarea activității persoanei juridice (in întregime sau parțiă) .Prin simplul fapt ca se afla la locul faptei poate fi complice intelectual .presupune pierderea gradului militar dețiunut .

o data constatate . legate de fapta sau de persoana faptuitorului care si ele au ca efect o atenuare sau agravare a răspunderii penale . Circumstanțe atenuante sau agravante .Circumstanțe legale .Circumstanțe concomitente de comitere a faptei (comisa de doua sau mai multe persoane împreuna) .beneficiu material.sunt prevazute cel mult exemplificativ de lege.Urmarea produsă. . se aplica toate si își produc efectele in mod succesiv 2. daca exista mai multe circumstante din aceeași categorie.Art. 72 CP): .Împrejurarile care agravavează sau atenueaza raspunderea penală 1. sunt obligatoriu de reținut. 2 CP (criteriile pericolului social): . concurs.Circumstanțe judiciare .Presoana si conduita faptuitorului .Împrejurarile in care a fost comisă fapta . Individualizarea judiciară . minor (care răspunde) .Circumstanțe anterioare comiterii faptei (buna conduita) .In materia circumstantelor.este procesul prin care instanța stabilește sanctiunile ce urmează in concret a fi aplicate. efectele lor nu se cumulează . 18'1 al.Modul si mijloacele de savarsire a faptei .Scopul urmărit .sunt express si limitativ prevazute de lege.Odată reținute (indiferent daca sunt circumstanțe legale sau judiciare).Cauze de agravare: infractiunea continuată. iar retinerea lor nu este obligatorie In funcție de momentul la care intervin: .Limitele de pedeapsa din partea specială . pentru fapta savarsita de către inculpat • Criterii generale de individualizare (art.Pericolul social a faptei săvârșite .Dispozițiile normelor din partea generală .constituie instituții de sine statatoare care au ca efect o atenuare sau o agravare a raspunderii penale . recidiva .Circumstanțe ulterioare (inlaturarea producerii rezultatului) .Complicitate intelectuală Individualizarea sanctiunilor 1.Persoana faptuitorului . sau care s-ar fi putut produce . produc exact aceeleasi efecte ca si o circumstanță legală Efecte: In funcție de obligativitatea lor: . Cauze de atenuare sau agravare . situații sau imprejurari. respectiv ca a si b au sustras bunuri in valoare de 50000 euro utilizare o autoutilitara.Daca exista mai multe cauze atenuante sau agravante cu privire la aceeași fapta. efectul lor se produce o singură data.Cauze de atenuare: tentativa.sunt stări.

Se retine atunci când savarsirea infractiunii a avut loc sub stapanirea unei puternice tulburări sau emoții. Starea de provocare .Conține un act provocator si un ripost . atingere gravă adusă demnitații sau printr-o alta acțiune ilicit gravă) .Actul provocator trebuie sa se indrepte asupra persoanei care riposteaza sau unei persoane apropiate acestuia Riposta: . determinată de către victimă.Trebuie sa îmbrace forma prevăzută de lege (acte de violenta fizică. printr-un acte de violenta fizică.Pentru a retine aceasta atenuantă.Trebuie sa aibă loc sub imperiul stării de tulburare sau emoții produsă de actul provocator (include caracterul imediat) Actul provocator nu trebuie sa fie provocat de inculpat B.Trebuie sa determine o tulburare sau emoție .In funcție de gravitatea si natura infractiunii conduita se poate retine ca si circumstanta atenuantă sau la individualizarea pedepsei • Stărunița depusă pentru a inlatura urmarile sau pentru a inlatura paguba • Cooperarea cu organele judiciare Efectele circumstanțelor atenuante: . trebuie îndeplinite toate condițiile atacului si condițiile apărării.Depsirea limitelor proportionalitatii să nu se datorează tulburări sau temerii (altfel ar fi exces justificat) 2.Trebuie sa se îndrepte asupra provocatorului . Circumstantele atenuante judiciare: (exepmlicativ. cu exceptia proportionalitatii .Autorul sa își fi dat seama ca prin intervenția lui produce urmări vadit mai grave (sa își dea seama de lipsa de proportionalitate) 3.I.Este o circumstanta personală subiectivă Conditii: Actul provocator: . deasemenea trebuie sa fie îndeplinite condițiile actiunii de salvare. atingere gravă adusă demnitații sau printr-o alta acțiune ilicit gravă .Trebuie sa constea intr-o infractiune intenționată sau preterintentionată (nu se retine in cazul infractiunilor din culpă) . Circumstanțe atenuante: A. Circumstante atenuante legale: 1.Trebuie sa fie îndeplinite toate condițiile stării de pericol. Depășirea limitelor legitimei apărări . Depășirea limitelor stării de necesitate .Trebuie sa fie intenționat sau cel puțin sa fie perceput ca intenționat de cel care provoacă starea de provocare . nu limitativ) • Conduita bună pana la comiterea faptei . cu exceptia conditiei proportionalitatii .

73 lit. Fie rămâne la pedeapsa inchisorii pe care o coboară pana la limitele din art.cauza justificativă 44(3) exces justificat .circumstanta atenuanta . Inculpatul se afla intr-un magazin alimentar unde a fost bruscat de victima. 76 al. pana la limita prevăzută de art.tulburare 73 a exces scuzabil . vechiul minim minus o zi devine noul maxim Exista 5 categorii de infractiuni pentru care circumstantele atenuante au un caracter restrâns. poate avea ca efect uneori. a teza 1 si art. înlocuirea speciei de pedeapsa . instanța are doua posibilitati: 1. aflata sub influența alcolului.in cazul retinererii unei atenuante se va proceda la înlocuirea speciei de pedeapsa si in locul detentiunii pe viata. declarat de procuror. 3 cod penal.razbunare (exclude tulburarea/frica) 73 b provocare . 44 al.b 44(2) legitima apărare . retinerea unei circumstanțe atenuante are ca efect inlaturarea obligativității acesteia SEMINAR 8: 1.• In cazul pedepsei detentiunii pe viata . 1 . 76 al.In cazul aplicarii circumstantei atenuante. instanța trebuie sa aplice pedeapsa amenzii de cel puțin 200 de lei . instanța a dispus condamnarea cu retinerea circumstantelor atenuante prevazute de art. Trimis in judecată pentru savarsirea infractiunii de omor calificat inculpatul a fost achitat in prima instanță in baza prevederilor de la art. Ridicandu-se de la pământ.Limita pana la care se coboară pedeapsa se face in raport de minimul special • Excepție: retinerea unei circumstanțe atenuante in cazul pedepsei cu închisoarea. In judecarea apelului. 1 2. Fie renunța la pedeapsa inchisorii si aplica pedeapsa amenzii de cel puțin 250 lei . in sensul ca se coboară doar pana la o treime din minimul special: • Infractiuni contra sigurantei statului • Infractiuni contra păcii si umanitatii • Infractiuni de omor • Infractiuni cu intenție care au avut ca urmare moartea victimei (infractiuni preterintenționate) • Infractiuni care au produs consecinte deosebit de grave Efectele circumstantelor asupra pedepsei complementare a interzicerea unor drepturi • Daca aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este obligatorie.lipsa de vinovație .circumstanta atenuantă .Daca minimul special al pedepsei prevazut pentru fapta comisa este cuprins intre 3 luni (inclusiv) si un an.Daca minimul special al pedepsei prevazut pentru fapta comisa este cuprins intre o luna si trei luni. inculpatul a luat dintr-o scoasă un cuțit cu care a lovit victima care se îndepărta de doua ori in spate.Se retine doar provocarea . La ieșirea din magazin inculpatul a fost lovit prin surprindere de către victima determinand căderea sa la pământ unde a fost ulterior in mod repetat. se aplica pedeapsa inchisorii de la 10-20 de ani • In cazul pedepsei inchisorii . 73 lit.circumstanta atenuantă consta in coborarea pedepsei sub minimul special.

Autorul sa-i fi cauzat victimei suferințe vadit mai mari decât cele ce implica normal comiterea faptei 2. respectiv pretindea ca o cunoaște intim pe mama acestuia.Nu interesează daca toți răspund din punct de vedere penal . Aproape de fiiecare data barmanul încercând sa-l enervează si sa-l umileasca in fata clienților se lega de infirmitatea fizica a inculpatului. in afara de proportionalitate este 44(3) 2. II. vizibil deranjat de cele auzite i-a zis victimei sa inceteze deoarece nu se poate concentra la condus si oricum toate sunt invenții. La un moment dat (conform declarațiilor martorilor) la cel puțin a 17-a astfel de ocazie.Se rasfrange asupra tuturor participantiilor care au cunoscut-o sau prevazut-o . Furios acesta a luat un cuțit si si-a înjunghiat mortal soția. pana la acest moment inculpatul reactionase doar prin atacuri verbale a instituțiile barmanului. . Savarsirea faptei prin violente asupra membrilor familiei . Enervata victima i-a mărturisit inculpatului ca a întreținut relații sexuale cu soția sa.Trebuie sa avem cel puțin trei participanți (autor. nu se iau in considerare nici instigatori si nici complici anteriori . Savarsirea faptei sa fi provocat un sentiment de oroare celor care au asistat la comiterea faptei. Trimis in judecată pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. inculpatul socicita instantei retinerea circumstantelor atenuante a provocarii. inculpatul invoca circumstanța provocarii.Este o circumstantă reală .Nu se poate retine 73 a cu 73 b daca se referă la aceelasi fapt.nu este îndeplinită condiția ripostei intenționată 3..Sunt cerute doua conditii: 1. Circumstanțe agravante: A. . Trimis in judecată pt savarsirea infractiunii de omor calificat. In acel moment inculpatul a pierdut controlul volanului iar mașina s-a izbit violent de un stâlp producând decesul victimei. Savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane împreuna . Inculpatul locuia intr-un sat si mergea in fiiecare zi la barul din localitate. Pe fondul consumului de alcool victima a început sa-i faca relatari inculpatului in raport de pretinsă conduita usuratica a sotiei acestuia.Nu interesează daca victima a știut ca sunt trei sau mai mulți infractori 2. Aratați daca se va retine circumstanta atenuantă a provocarii cunoscand ca de fiecare data. sau celor care au aflat despre ea 3. daca sunt îndeplinite si condițiile atacului si ale apărării. Când a fost gata mâncarea soția a trantit tigaia cu mâncarea pe masa astfel ca mai mulți stropire de grăsime incinsă l-au stropit pe inculpat.este provocare pentru ca actul este perceput ca fiind intenționat 4. lovindu-l cu o carja in cap. Inculpatul.Este o circumstantă reală . Circumstantele agravante legale: 1. Inculpatul a venit de la servici si a început sa se certe cu soția sa invocandu-i diferite pretexte printre care inclusiv ca nu a făcut mâncare. Savarsirea faptei prin acte de cruzime . coautor si complici concomitenți). Inculpatul se întoarcă dintr-o delegatie împreuna cu colegul său. inculpatul a reacționat la spusele barmanului. Soția s-a supărat si a început sa găsească ignorandu-l pe inculpat care încerca sa își ceară scuze.

Este o circumstantă reală .Nu mai exista pe NCP 8. Savarsirea faptei din motive josnice .: împrejurari care sunt reglementate ca si agravante legale in cazul anumitor infractiuni. 75 al.Este o circumstantă personală subiectivă .Pericolul nu trebuie sa se producă in concret 5. Savarsirea infractiunii pe temei de discriminare (rasa. deoarece este in eroare de fapt) . nu se aplica la vatamarea corporală. trebuie sa profite efectiv de calamitate B. nu si in cazul pluralitatii naturale sau constituite 6. calități ale subiectului activ care nu erau prevazute pentru anumite infractiuni • Nu mai exista pe NCP Efectele circumstantelor agravante: • Spre deosebire de circumstantele atenuante care produc un efect obligatoriu.) .Nu este suficient ca inculpatul sa comită fapta in timpul unei calamitați. apartenență politica.Se aplica doar majorului (in cazul in care nu cunoaștere vârstra minorului. nu se retine. daca acestea din urma locuiesc si gospodaresc împreuna cu faptuitorul .Membru de familie .Este o circumstantă personală subiectivă .Metode sau mijloace care pun in pericol alte persoane sau bunuri decât cele împotriva cărora s-a comis infractiunea . Savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace care prezintă pericol public . agravarea in cazul circumstantelor agravante este facultativă .Nu presupune in mod necesar premeditarea (daca exista si premeditare se retine si aceasta. nu se absorb) 9.Nu interesează daca minorul răspunde sau nu din punct de vedere penal .Nu presupune exercitarea de violente asupra tuturor membrilor familiei (este suficientă o victima din familie) .Trebuie sa se faca dovada ca s-a consumat alcool in scopul comiterii de infractiuni .Nu interesează daca este completă si incompletă .sunt membri de familie sotii si rudele apropiate.Se aplică doar in cazul participației.Este o circumstantă personală subiectivă (tine de mobilul infractiunii) 7.Nu se aplica in caz de lovire sau alte violente.. Circumstantele agravante judiciare: • Nu sunt prevazute in cod (nici măcar exemplificativ) • Art. Savarsirea infractiunii de un major împreuna cu un minor .Este o circumstantă reală . 2 prevede doar ca instanța poate retine si alte imprejurari care imprimă fapte cu caracter grav • In practica se rețin de ex. Savarsirea infractiunii in stare de betie anume provocată in vederea comiterii ei . dar se aplica la vatamarea corporală gravă sau la alte infractiuni care absorb lovirile 4. etnie etc. dar aplicate la alte infractiuni. Savarsirea infractiunii profitand de situația creată de o calamitate .

presupune executarea pedepsei in stare de liberatate după ce condamnatul a executat in regim privativ de libertate o parte din pedeapsa aplicată • Instanța o dispune întotdeauna faculatativ Conditii de dispunere: 1. mecanismul este aceelasi cu precizarea ca sporul aplicabil este de pana la 1/3 din maximul special • Nu au efecte in materia pedepsele complementare Concursul intre circumstante: 1. Condamnatul sa fi dat dovezi temeinice de îndreptare (conduita in timpul executarii) 3. Pluralitatea intermediară 7. extinde intervalul in care urmează sa fie făcută individualizarea judiciară . Tentativa .Efectul concursului intre circumstantele atenuante si agravante asupra aceleiasi fapte. fără insa ca acest spor sa poată depăși o treime din maximul special . Circumstantele (nu contează ordinea intre agravante si atenuante. in cazul pedepsei inchisorii. 3a4l --> pedeapsa 3-13a4l • In cazul pedepsei amenzii. Recidiva postexecutorie 6. Infractiunea continuată 5. Concursul de infracțiuni Individualizarea modului de executare a pedepsei Executarea in regim de detenție: • Instituția liberarii conditionate .320 indice 1 Cod Procedură Penală 3. Minoritatea 2.In prezenta unei circumstante agravante efectul atenuantei nu mai este obligatoriu (agravanta își menține caracterul facultativ) . Recidiva postcondamnatorie. iar daca maximul nu este indestulatoar se poate aplica si un spor de pana la 5 ani. Aceeași infractiune a fost comisa in incidența unei circumstante agravante si in incidența unei circumstante atenuante .Ex. tradițional se aplica agravantele primele) 4.Partea de pedeapsa care trebuie executată se determina in funcție de 2 parametrii: (1) forma de vinovație cu care a savarsit infractiunea si (2) durata pedepsei la care a fost condamnat . Se se fi executat o parte din durata pedepsei aplicate .• In prezenta unei circumstante agravante pedeapsa poate fi aplicată pana la maximul special.ex.: pedeapsa 3-10 ani --> Sporul poate fi de max. Condamnatul trebuie sa fi fost disciplinat in executarea pedepsei 2.: pedeapsa de la 10-20 --> intervalul devine de la 3-25 .Concursul de circumstanțe exista numai daca avem concurs intre o agravanta generală și atenuantă generală Concursul intre cauze si circumstanțe: • Trebuie stabilită ordinea in care se aplica: 1.

ci si perioada considerată ca executată în baza muncii prestate 4. plus trebuie sa fi executat efectiv cel puțin 20 de ani din pedeapsa detentiunii pe viață • Daca persoana condamnata a împlinit 60 de ani liberarea conditionata se poate dispune după executarea efectiv a 15 ani Efectele liberalii conditionate: • Condamnatul este pus in libertate • Din momentul liberalii începe sa curga termenul de încercare .Pe durata termenului de încercare.Vinovație/Durată Intenție Culpă ≤10 ani 2/3 1/2 >10 ani 3/4 2/3 . Sa se fi executat efectiv o parte din pedeapsa aplicată de instanță Vinovație/Durată Intenție Culpă ≤10 ani 1/2 1/3 >10 ani 2/3 1/2 • • Daca pedeapsa a fost aplicată pentru un concurs in care intra si infractiuni intentionate si infractiuni din culpa.In cazul liberarii din detentiunea pe viata. termenul de încercare este de 10 ani de la momentul liberarii Revocarea liberarii conditionate: • Are drept cauza savarsirea unei noi infractiuni in termenul de incercare • Se poate dispune obligatoriu sau facultativ .Pe duratat termenului de încercare se executa in continuare pedeapsa accesorie .Termenul de incercare: este o perioada de timp pe durata căruia se verifica daca persoana liberata era in adevar pregătită pentru reintregirea in societate (sa nu comită noi infractiuni) . raportarea se face la faptele intentionate Detentiunea pe viață: • Liberarea presupune primele doua conditii.In cazul comiterii unei noi infractiuni in acest termen. condamnatul este considerat a fi in continuare in executarea pedepsei .Este obligatorie atunci când in termenul de incercare se comite una din cele 5 categorii de infractiuni: .La calcularea acestor fracțiuni de pedeapsă nu se ia in considerare doar timpul petrecut efectiv in detenție.Termenul de încercare este restul rămas neexecutat din pedeapsa inchisorii la momentul liberarii conditionate . vom avea după caz o recidiva postcondamnatorie sau o pluralitate intermediară .

Suspendarea pedepsei .Infractiuni de omor . infractorul va executa in continuare pedeapsa detențiunii pe viață • La împlinirea termenului de incercare.Daca pe durata acestui termen nu apare o cauza de revocare sau de anulare. la care se poate adaugă sporul de pana la 5 ani) • Daca se revoca liberarea din executarea detentiunii pe viata. Suspendarea conditionata 2.. la împlinirea termenului.In toate celelalte cazuri revocarea este facultativa • In caz de revocare a liberarii conditionate se aplica un cumul juridic cu spor facultativ si variabil de pana la 5 ani (pedeapsa pentru noua infractiune se contopeste cu restul rămas neexecutat din prima pedeapsa.Infractiuni care au produs consecinte deosebit de grave .Infractiuni contra sigurantei statului . pedeapsa se considera executată • Din acest moment operează pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi Suspendarea executarii pedepsei: • Cunoaște doua modalități: 1. la momentul liberarii conditionate. Suspendarea prin supraveghere .pedeapsa nu se pune in executare.Infractiuni contra păcii si umanitatii . pedeapsa se considera executată iar condamnatul este reabilitat de drept .Infractiuni cu intenție care au avut ca urmare moartea victimei . daca nu a intervenit vreo cauza de revocare.Pe durata termenului de incercare se verifică daca persoana condamnata se poate reeduca fără executare pedepsei . iar din momentul ramanerii definitive a hotărârii începe sa curga un termen de incercare .

Cu exceptia condamnarilor de la art.Termenul de incercare este de 2 ani plus durata pedepsei .In cazul pedepselor cu închisoarea de pana la 3 ani sau amenda .Cu exceptia condamnarilor de la art.In cazul pedepselor cu închisoarea de pana la 4 ani . Sa își achite obligațiile civile Durata termenului de incercare Obligațiile pe care la are condamnatul pe durata termenului de incercare . pedeapsa trebuie sa fie de pana la 2 ani Specia pedepsei Antecedentele infractorului Închisoare sau amenda Nu se poate aplica daca a mai fost condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni .Daca pedeapsa este amenda termenul de incercare este de 1 an Condamnatul are 2 obligații principale: 1. Sa nu comită o noua infractiune 2. 38 Termenul de incercare este compus dintr-un interval stabilit de instanța intre 2 si 5 ani plus durata pedepsei Condamnatul are 4 obligații principale: 1.In cazul concursului de infractiuni.86 in. Sa se supună măsurilor de supraveghere art. Sa își îndeplinească obligațiile prevazute de instanță art.In cazul concursului de infractiuni.86 in.Suspendarea conditionata Pedeapsa aplicată Suspendare prin supraveghere . Sa nu comită o noua infractiune 2. 38 .3 . Sa își achite obligațiile civile 3. pedeapsa trebuie sa fie de pana la 3 ani Doar închisoare Nu se poate aplica daca a mai fost condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an .3 4.

Se revoca facultativ.Se revoca facultativ.Daca revocarea se dispune inițial a fost suspendată din alta cauza va executa in întregime pedeapsa care inițial a fost suspendată .Poate sa fie obligatorie sau facultativă .Se revoca obligatoriu. daca se comite o noua infractiune din culpă .Se revoca obligatoriu.Daca revocarea se dispune aritmetic intre pedeapsa pe motivul comiterii unei noi suspendată si pedeapsa pentru infractiuni va opera cumulul noua infractiune (se reține si aritmetic intre pedeapsa recidiva. sau daca nu își îndeplinește obligațiile prevazute de . dacă este cazul) întregime pedeapsa care .Daca revocarea se dispune instanță. daca savarseste o noua infractiune intenționată/preterintenționată (descoperită în termenul de incercare).Suspendarea conditionata Revocare . daca nu își îndeplinește obligațiile civile Suspendare prin supraveghere .Daca revocarea se dispune noua infractiune (se reține si din alta cauza va executa in recidiva. daca nu își îndeplinește obligațiile civile. daca savarseste o noua infractiune intenționată /preterintenționată (descoperită în termenul de incercare). daca se comite o noua infractiune din culpă . sau măsurile de pe motivul comiterii unei noi supraveghere infractiuni va opera cumulul . dacă este cazul) suspendată si pedeapsa pentru .Poate sa fie obligatorie sau facultativă .

Daca pedeapsa rezultantă îndeplinește condițiile suspendarii. 5) • Suspendarea executarii face imposibil de executat pedeapsa complementară. instanța fiind obligată sa dispună suspendarea conditionată .5 • Suspendarea executarii pedepsei suspenda si executarea pedepselor accesorii (art.Sub aspectul condițiilor de dispunere nu se aplica condițiile prevazute de art. Inculpatul sa fi savarsit anterior dispunerii suspendarii o alta infractiune de care instanța nu a avut cunoștință la momentul in care a dispus suspendarea 2. Pentru infractiunea nou descoperită sa se aplice o pedeapsa cu închisoarea . aceasta se poate suspenda Suspendare prin supraveghere Idem suspendarea condiționată Efectele suspendarii executarii pedepsei: • Suspendarea executarii pedepsei nu atrage suspendarea măsurilor de siguranță si a obligațiilor civile (drepturile persoanelor vătămăte) art. Suspendarea in cazul infractiunii de abandon de familie . 81 al.In cazul anularii. deoarece la împlinirea termenului de incercare survine reabilitarea de drept Cazuri speciale de suspendare a executarii pedepsei: 1. recidiva sau pluralitate intermediara .Suspendarea conditionata Anularea Se dispune daca sunt îndeplinite condițiile: 1. 71 al. Aceasta infractiune sa fi fost descoperită in termenul de incercare 3. se contopeste pedeapsa pentru noua infracțiune cu pedeapsa suspendată aplicandu-se după caz regulile de la concurs. 81(suspendare condiționată). ci doar ca infractorul să își fi îndeplinit obligațiile in cursul procesului.

nu se mai poate dispune daca la momentul condamnarii miorul a împlinit vârstra de 17 ani .Instanța poate sa impună minorului una sau mai multe obligații (sa nu frecventeze anumite locuri. Măsuri educative . după împlinirea varstrei de 18 ani Sanctiunile aplicabile minorilor care răspund penal • Exista doua catergorii de sancțiuni: 1.nu li se poate aplica detentiunea pe viata (se aplica închisoarea de la 5-20 de ani) . Liberarea supravegheată .Are două modalități: 1. Suspendare prin supraveghere ..Nu are ca efect reabilitarea de drept a inculpatului .Pedeapsa accesorie se poate aplica minorului. prestarea unei munci neremunerate in folosul comunității) .In cazul pedepselor cu amenda limitele se reduc la jumătate.încredintarea supravegherii minorului unei persoane sau instituții. pentru ca este lipsită de obiect Suspendarea prin supraveghere: . Suspendarea in cazul pierderii capacitatii de munca de către cel condamnat cu executare la locul de muncă . Suspendarea in cazul minorilor Suspendarea condiționată: .Termenul de suspendare este același ca si la suspendarea condiționată .Nu poate fi niciodată anulată .Nu intervine reabilitarea de drept. insa ea începe sa se execute doar din momentul in care minorul a împlinit vârstra de 18 ani Suspendarea specială in cazul minorilor .Aceasta suspendare nu poate fi anulată .sunt sancțiuni specifice minorilor si se aplica pentru fapte care prezintă o gravitate relativ redusă Exista 4 măsuri educative: 1.3) pana la împlinirea varstrei de 18 ani. Pedepse .Aceasta suspendare nu are ca efect reabilitarea de drept inculpatului 2.81) . pana la împlinirea varstrei de 18 ani 2. Mustrarea 2. plus îndeplinirea unor obligații (art.Revocarea suspendarii urmează regulile de drept comun in materie 3. 109 CP) . Suspendare prin control .Pedepsele complementare nu se aplica niciodata minorilor .durează fix 1 an. respectiv dispozițiile de la 86 indice 3.încredintarea supravegherii minorului unei persoane sau instituții. fără a depăși minimul general al amenzii .103 al. Pedeapsa cu amenda: termenul de incercare este de 6luni .Pedeapsa cu închisoarea: termenul de incercare este pedeapsa aplicată plus un interval de la 6luni .In cazul pedepsei cu închisoarea limitele pedepsei se reduc la jumătate (in cazul minorului.art.particularitați 2. sa nu intre in contact cu anumite persoane.2ani.Se dispune obligatoriu (fără sa se aplice condițiile de la art.Nu poate fi revocată decât intr-o singura ipoteză: daca se comite din nou infractiunea de abandon de familie . minimul special nu poate sa fie niciodata mai mare de 5 ani.

2a6l (minus o zi) .3). vechiul minim minus o zi devine noul maxim 2. cu retinerea circumstantei atenuante de provocare. in vârstra de 17 ani. cât si dintr-un centru medical educativ pot fi revocate.In cazul in care minorul este in executarea unei măsuri educative privative de libertate si comite o noua infractiune. instanța aplică minorului măsura internarii intr-un centru de reeducare (4) Minorul comite o infracțiune (în acest caz instanta poate sa aleaga între aplicarea unei pedepse cu închisoarea sau internarea într-un centru de reeducare. care nu poate fi dispusă mai devreme de un an 4. dispunandu-se reinternarea: .comiterea faptei de un major împreuna cu un minor (li se aplica după cum au cunoscut faptul ca este minor sau nu) . este pluralitate nenumită • Atat liberarea dintr-un centru de reeducare.Se revoca daca: (1) Minorul se sustrage de la supraveghere (2) Minorul are purtări rele (nu infractiuni) (3) Minorul comite o faptă prevazută de legea penală . instanța revocă internarea .este echivalentul internarii intr-un centru de reeducare. In fapt s-a reținut ca inculpatul minor. si in principiu durează pana la majorat. Internarea intr-un centru de reeducare . provocat fiind de tatăl sau i-a aplicat acestuia o lovitura de cuțit in abdomen. dar are discernamant .Obligatoriu: daca in perioada liberarii comite o infractiune pentru care nu este necesară o pedeapsă SEMINAR 9: 1. când minorul are diferite afectiuni medicale. Care sunt agravantele incidente si asupra cui se rasfrang .In cazul aplicarii circumstantei atenuante. un instigator. In fapt s-a reținut ca la savarsirea faptei au participat.comiterea faptei de 3 sau mai multe persoanal împreuna .Facultativ: daca in perioada liberarii are purtări rele . Arătată care sunt limitelende pedeapsa pt individualizarea de pedeapsa 15-25 . un complice anterior si 2 coautori..Daca dispare cauza medicală acesta poate fi transferat in centru de reeducare • Dacă in perioada internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical educativ minorul comite o infractiune si se aplica pedeapsa inchisorii.În caz de revocare (pentru cauzele 1. Inculpatul a fost trimis in judecată pt tentativa de omor calificat. un complice concomitent minor in vârstra de 17. aceasta se poate cumula cu internarea intr-un centru de reeducare) 3.10l . uneori poate sa se întindă si dincolo de majorat cu pana la 2 ani. daca instanța aplica pedeapsa amenzii. sau poate sa inceteze înainte de împlinirea majoratului prin liberarea minorului din centru de reeducare.presupune privarea de libertate a minorului.2. se dispune pe o perioada nedeterminată. Internarea intr-un institut medical educativ .

in mod provizoriu si se confirma la finalul procesului Măsura nu poate fi confirmată atunci când in cauza s-a dispus achitarea.b. Internarea medicală • Este o măsura privativa de libertate • Se dispune fata de o persoana care din cauza unei boli mintale sau din cauza faptului ca este toxicoman.Prin excepție. a comis o fapta prevazuta de legea penala. la intervale stabilite si sa urmeze tratamentul prescris • Sanctionare: de regula consta in înlocuirea măsuri cu o măsura medicală privativa de libertate.2a6l (concursul de circumstante este numai daca avem agravanta generală vs atenuantă generală) Măsurile de siguranță Se dispun fata de autorul care a savarsit cel puțin o fapta tipica si au ca scop inlaturarea stării de pericol care ar putea determina savarsirea de noi astfel de fapte. nerespectarea poate sa constituie infractiune de sine statatoare (sustragerea de la tratamentul medical) • • • • 2. Interzicerea exercitarii unei funcții. Obligarea la tratamentul medical Este suficientă comiterea unei fapte tipice (nu neaparat infractiune) Se dispune pentru persoana care consuma stupefiante/alcool pentru a preveni un nou consum Se poate dispune si in cursul procesului. prin raportare la art.c Cod Procedura Penală . meserii sau alte vocații . 1. profesii.tentativă 10l (76 al.Când fapta in materialitatea ei nu exista .Fapta nu este prevazută de legea penală . a.Fapta nu a fost comisa de inculpat • Este o măsura neprivativa de liberatate (persoana in cauza este obligată sa se prezinte la unitatea sanitara stabilită.minoritate 2a6l . 10 lit. Inculpatul minor a fost trimis in judecată fiind acuzat ca a încercat sa-l ucidă pe tatăl sau.3.25 5 . existând pericolul sa comită si altele • Se poate dispune in cursul procesului si se confirma in aceeleasi conditii ca si la obligarea la tratamentul medical • Sanctionare: nu se sancționează 3.12a6l . 15 . respectiv internarea medicală . Arătati intre ce limite de pedeapsa a putea individualizare judiciar pedeapsa instanța cunoscand ca a reținut starea de provocare.6a3l .2) .

Nu contează nici durata sau specia pedeapsei.4 (furt. Persoana a fost condamnata pentru comiterea unei infractiuni prevazute de art. ultraj contra bunelor moravuri.Instanța trebuie sa individualizare localitățile Se dispune pe o perioada determinata de pana la 5 ani • • Măsura poate fi revocată sau prelungita (cel mult cu durata pentru care s-a dispus inițial) . Interzicerea de a te afla in anumite localități • Fapta comisa trebuie sa constituie infractiune • Este necesar ca infractorului sa i se fi aplicat o pedeapsă (nu se poate dispune pe lângă o măsura educativă) • Se poate dispune in 3 ipoteze: 1.Pedeapsa complementară art. tâlhărie. perversiune sexuală) . nici antecedentele • Măsura presupune interdictia de a se afla cu titlu permanent sau temporar in localitățile vizate . si daca a dispărut cauza ei Se poate dispune si pentru o simpla fapta tipica si antijuridică Se executa din momentul ramanerii definitive a hotărârii Constituie infracțiune de sine statatoare. speculă. Persoana a fost condamnatat la o pedeapsa mai mare sau egala cu un an si are antecedente penale 2. c Temei/Cauză Durata Revocare Exercitare abuzivă (cu rea credința) De la 1-10 ani Nu se poate revoca Măsura de siguranță art. prostituție. 115 Inaptitudinea (autorul actioneaza cu buna credința) Se dispune pe o perioada nedeterminată Poate fi revocată daca a trecut cel puțin un an de la dispunere ei. daca temeiurile au dispărut • Nerespectarea constituie infractiune de sine statatoare de nerespectare a hotărâriilor judecatoresti .Se poate revoca după cel puțin un an de la dispunere. Persoana a fost condamnata la o pedeapsa mai mare de 5 ani. de nerespectarea hotărâriilor judecatoresti Natura faptei Fapta trebuie sa fie infractiune Se executa după executarea pedepsei principale Nu se sancționează Punerea in executare Sanctiunea nerespectarii 4. viol. chiar daca nu are antecedente penale 3. tulburarea linistii publice. cerșetorie. 64 lit. 116 al.

doar ca si-au schimbat situația juridică. independent de buna sau rea credința terțului .: bunuri dobandite printr-o inselaciune .: moneda falsificată. după cum detinerea bunului este sau nu licită. ex. sau când locuiește de mult timp si are o familie in România • Se expulzarea de regula in tara sa de origine • Nrespectarea se sancționează de regula prin trecere frauduloasă a frontierei 6. Confiscarea bunurilor dobandite in mod vadit prin savarsirea infractiunii.Sa se fi aplicat o pedeapsa de cel puțin un an închisoare (nu interesează modalitatea de executare) . Bunuri care existau anterior comiterii infractiunii.Se face doar in limita a ceea ce a obținut efectiv . se confisca suma de bani obținută de infractor 2. se confisca de la terț .Aplicarea măsuri sa fie cerută de persoana vătămătă Presupune atat aflarea permanenta cât si temporara in locuința • • Se dispune pe o perioada de cel mult doi ani (nu poate fi nici prelungita. nu materială • Se executa la rămânerea definitiva a hotărârii de condamnare • Ipoteze de confiscare: 1. Expulzarea: • Trebuie sa fi comis o infractiune • Se dispune fata de cetateni străini sau fata de apatrizi care nu au domiciliul in Romania • Prezența sa pe teritoriul României. reprezintă un pericol • Operează aceleași limitări/interdicții ca si la extradare. de la terț. Interzicerea revenirii in locuința familiei pe o perioada determinata • Presupune următoarele conditii: .Daca detinerea este ilicită. Confiscarea bunurilor produse prin savarsirea infracțiunii (bunuri care nu existau in aceasi forma anterior comiterii faptei) ex.Prezenta in locuința sa prezinte o stare de pericol pentru membrii familiei . Confiscarea specială • Presupune transferul in favoarea statului a dreptului de proprietate asupra unor bunuri legate de comiterea infractiunii • Este o operatiune juridică.Se confiscă in măsura in care nu servesc la despagubirea persoanei vătămăte .5. nici revocată înainte de împlinirea termenului) • Nerespectarea presupune savarsirea infractiuni de sine statatoare. confiscarea se va face sau nu. in aceeași forma. Daca au fost înstrăinate uni terț. exceptand dreptul său la un proces echitabil in tara unde va fi expulzat . de nerespectare a hotărârii judecatoresti 7. nu se confisca de la terț.Savarsirea unei infractiuni de violenta asupra membrilor familiei (comiterea unei infractiuni) . când viața i-ar fi pusă in pericol.Daca detinerea este licita.Nu poate fi expulzată când exista pericolul ca persoana sa fie supusa torturii sau unor tratamente inumane/degradante.

Ex. Confiscarea bunurilor a căror detinere este interzisă de lege 8. Confiscarea bunurilor produse. Valoarea bunurilor dobandite intr-o perioada de 5 ani anterioară sesizării instantei depășește in mod vadit veniturile obținute de acesta in mod licit 5. Infractiune intenționată sau preterintenționată 2. Bunul sa fi folosit in orice mod la comiterea infractiunii (daca nu a servit la comiterea actului de executare. Pedepasa prevazută de lege pentru fapta comisa sa fie închisoarea de cel puțin 5 ani 4. nu se poate confisca) 3. 1 3. Raportul de expertiza a stabilit ca decesul s-a produs ca urmare a rupturii de ficat si de splina consecutiv unor lovituri aplicate pe o durata mare de timp.Daca bunul a fost instrainat unui terț. Bunul sa fi folosit in orice mod la comiterea infractiunii (daca nu a servit la comiterea actului de executare. se confisca bunul de la terț urmând ca acesta să iși recupereze de la infractor prețul plătit 3. bunul nu se confisca. Infractiunea este una din cele prevazute la art. Nu mai operează limitarea data de proportionalitate (se confisca tot bunul) 5. Inculpatul minor in vârstra de 17 ani. dar infractorul este obligat sa plătească contravaloarea bunului). Trimis in . nu se poate confisca) 3.Nu se aplica infractiunilor comise prin presă 4. daca terțul este de rea credință. modificate sau adaptate in scopul comiterii unei infractiuni Condiții pentru confiscarea bunurilor: 1.. 1 Daca sunt îndeplinite aceste conditii. s-a supărat pe un coleg si a început sa-l loveasca cu putere cu pumnii si picioarele. Infractorul sa fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni susceptibile sa-i procure un folos material 2. Confiscarea bunurilor care au fost date pentru a determina savarsirea unei infracțiuni sau pentru a răsplati pe infractor . Bunul sa aparțină faptuitorului sau unei alte persoane care știa de modificarea bunului (in situația in care bunul aparține unui terț care nu știa le ce urmează sa fie folosit. . si vom confisca de la suma primită ca preț. bunul nu se confisca.Daca o confiscare in întregime a bunului ar fi disproportionata cu infractiunea. Confiscarea extinsă • Se dispune daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii: 1. pentru a comite un omor 6. instanța poate confisca o valoare mai mică. 122 indice 2 al. Bunul sa aparțină faptuitorului sau unei alte persoane care știa la ce urmează sa fie folosit (in situația in care bunul aparține unui terț care nu știa le ce urmează sa fie folosit. Infractiune intenționată sau preterintenționată 2. Confiscarea bunurilor folosite la savarsirea infractiunii Condiții pentru confiscarea bunurilor: 1. daca terțul este de buna credința el va păstra bunul. instanța poate dispune confiscarea bunurilor care exced • posibilitatiile de dobandire licită ale inculpatului SEMINAR 10: 1. Instanța are convingerea ca bunurile respective provin din activități infractionale de natura celor prevazute in lista de la al. .: o suma de bani plătită unei persoane. dar infractorul este obligat sa plătească contravaloarea bunului).

intervine după comiterea faptei.Nu conduce la o repunerea in situația anterioară (amenda plătită nu se restituie. instanța a dispus internarea acestuia intre-un institut medical educativ.Nu e infractiune continuată pentru ca nu este unitate de subiect pasiv .Computarea se face doar in cazul pedepselor . Amnistia antecondamnatorie .Nu poate fi revocată decat după un an . nu răspunde penal --> nu se poate aplica nici o măsura de siguranță nici o pedeapsă 2. bunurile confiscate nu se restituie. inculpatul deși in vârstra de 17 ani avea intelectul dezvoltat la nivelul unui copil de 6 ani. in afara de cazul in care inculpatul dorește sa continue procesul . . Inculpatul minor in vârstra de 16 ani a fost trimis in judecată pentru faptul ca pe durata iernii a sustras mai multe bunuri de la diferiți turiști profitand de aglomerația din stațiuniile turistice montane de pe Valea Prahovei. .Măsura educativă a internarii intr-un centru de reeducare se ia pe durata nedeterminată .judecată pentru savarsirea infractiunii de omor deosebit de grav a fost întocmita o expertiza psihiatrica care a stabilit ca din cauza sindromului down congenital. Instanța a reținut in sarcina minorului savarsirea unei infractiuni de furt calificat in forma continuată si a dispus internarea acestuia intr-un centru de reeducare pe durata a doi ani. dar înainte de condamnarea definitiva . Luând in considerare starea medicală a minorului. Deasemenea instanța a computat 57 de zile echivalente arestului preventiv din cursul procesului penal.Măsura de siguranță a interzicerii de a se afla in anumite localități nu poate fi dispusă pe durata mai mare de 5 ani . care inlatura raspunderea penală pentru fapta comisa Forme: 1. Prin aceasi hotărâre instanța a dispus si măsura interzicerii de a se afla in toate localitățile-stațiune turistice din Valea Prahovei pe o durata de 6 ani.Localitățiile trebuie sa fie individualizate Cauzele care inlatura raspunderea penală • Nu afectează existența infractiunii. dar legiuitorul renunța la angajarea răspunderii penale 1. După aproximativ 10 luni de la data internarii instanța constatate eforturile minorului in raport de olimpiadele școlare precum si dovezile evidente care atestau îndreptată acestuia a dispus liberarea acestuia din centrul de reeducare. Împotriva sentinței declara apel Parchetul.este un act de clementa adoptat de parlament prin lege. Cu motivată apelul.Procesul urmează sa inceteze. Amnistia . inculpatul nu risca nimic (nu pierde vocația de a beneficia de amnistie) 2.Este iresponsabil.Prin cererea de continuare.Nu se poate dispune măsura de siguranță decat pe lângă o pedeapsă . gradul pierdut nu se recuperează) .Produce efecte doar pentru viitor .intervine după rămânerea definitiva a hotărârii . Amnistia postcondamnatorie .

Amnistia se aplica si măsurilor educative .Suspendare de fapt . precum si infractiunile preterintenționate care au avut ca urmare moartea victimei (presupune si tentativa la aceste infractiuni) 3.înlatură raspunderea penală indiferent care este numărul intreruperilor survenite daca s-a împlinit dublul termenului de prescriptie • Si in acest caz inculpatul poate sa ceara continuarea procesului pentru a-si dovedi nevinovația (in aceleași conditii) • Exista infractiuni imprescriptibile: . Retragerea plângerii: 4. citația.Infractiuni contra păcii si omenirii .In cazul măsurilor de siguranță pentru care trebuie sa existe o condamnare. Împăcarea părților: .atunci când datorită unor imprejurari obiective organele judiciare sunt impiedicate sa desfășoare acte de procedura in cauza . măsurilor educative si asupra despagubirilor civile Excepție: .Legea 27/2012 a extins sfera infractiunilor imprescriptibile adăugând infractiunile de omor. daca amnistia împiedică executarea. acestea nu se mai aplică . termenele de prescripție se reduc la jumătate • Este susceptibil de întreruperi si suspendari . numai in măsura in care efectele acesteia s-au consumat înainte de adoptarea actului de amnistie • Administra nu produce efecte asupra măsurilor de siguranță. confruntarea) .Suspendarea de drept .Prescriptia poate cunoaște suspendari de fapt sau de drept . Prescriptia răspunderi penale • Durata termenului se stabilește in funcție de pedeapsa stabilită • Termenul curge de la momentul săvârșirii infractiunii • In cazul minorilor.Amnistia nu produce efecte asupra drepturilor persoanelor vătămăte (despăgubiri) 2.existența unor dispozitii legale care împiedica pentru o anumită perioada efectuarea actelor de procedură in cauza Prescriptia specială . arestarea.In cazul in care amnistia intervine după aplicarea măsurilor de siguranță exista doua opinii: (1) acestea se iar executa oricum (2) acestea nu se mai execută..Înlătura pedeapsa complementară (în afara de degradarea militară) si pedeapsa accesorie • Amnistia produce efecte asupra infractiunilor cu durata de consumare. deoarce la data aplicării actului de amnistie încetează toate efectele condamnarii .Prescriptia se întrerupte prin efectuarea oricăror acte de procedura care trebuie comunicate (prin natura lor) învinuitului sau inculpatului (ex.

Retragerea plângerii legiuitorul ii lăsa victimei dispoziția asupra actiunii penale Impacarea părților legiuitorul ii lăsa victimei dispoziția asupra actiunii penale .

fără sa piardă nimic Modul in care se produc efectele Operează principiul solidaritații active si pasive . un acord intre inculpat si persoana vătămătă Nu se poate cere continuarea procesului Porduce efecte inter partes (intre părțile care s-au împăcat) .Retragerea plângerii Sfera infractiunilor Operează doar pentru infractiuni care se urmăresc la plângere prealabila (doar când legea o prevede in mod express) Este un act unilateral a persoanei vătămăte Impacarea părților Operează atat la infractiuni care se urmăresc la plângere cât si la infractiuni care se urmăresc din oficiu (doar când legea o prevede in mod express) Este un act bilateral.daca exista mai multe persoane vătămăte.Retragrere plângerii de către o singura persoana vătămătă nu produce nici un efect (trebuie ca toate părțile sa își retragă plângerea) .După împăcare partea vătămătă nu mai poate obține despăgubiri .Retragerea plângeri asupra unor inculpați nu produce nici un efect (trebuie retrasă fata de toți) Stinge acțiunea civilă Nu are ca efect stingerea actiunii civile (Streteanu) Efectele asupra răspunderii civile Împacarea stinge acțiunea civilă .Solidaritate pasivă presupune ca daca exista mai mulți inculpați plangerea introdusa sau mentinuta fata de unul din ei produce efecte asupra tuturor .Solidaritatea activa .Victima poate sa se impace cu o parte si sa continue ancheta cu alta (daca sunt mai mulți infractori) Natura juridică Posibilitatea inculpatului de a Poate sa ceara continuarea cere continuarea procesului procesului penal. introducerea sau menținerea (nu si retragerea) plângerii de către una dintre ele profita tuturor .

Infractiuni de omor . care are ca efect inlaturarea executarii pedepsei. lipsa plângerii inlatura raspunderea penală Excepție: .: amânarea sau întreruperea pedepsei) • Pedepsele nu se prescriu atunci cand au fost pronuntate pentru următoarele infracțiuni: .Când începe executarea pedepsei . sau înlocuirea acesteia cu o pedeapsa mai ușoară • Grațiere necondiționată . iar după expirarea lui se executa pedeapsa complementară • Pedeapsa prescrisă se ia in considerare la starea de recidivă Grațierea: Gratierea este un act de clementa adoptat de Parlament prin lege.Când infractorul savarseste o noua infractiune • Suspendarea termenului de prescripție intervine atunci când exista o dispoziție legală care împiedica punerea in executare sau continuarea executarii pedepsei (ex.Infractiuni savarsite cu intenție care au avut ca urmare moartea victimei • Pe durata termenului de prescriptie se executa pedeapsa accesorie.Infractiuni contra păcii si omenirii .Daca persoana vătămătă este lipsită de capacitate de exercitiu sau are capacitate de exercitiu restrânsă actiunea penală poate fi pusă in mișcare din oficiu Cauze care inlatura executarea pedepsei Prescripția executarii pedepsei: • Prescriptia executarii pedepsei determina considerarea ca executată a pedepsei. dupa trecerea unui anumit interval de timp prevazut de lege . reducerea unei pedepse.• Regula: daca legea prevede ca actiunea se urmărește doar la plângere prealabila.își produce efectele definitiv si irevocabil de la data aplicării actului de grațiere .Nu opereaza prescriptia specială • Termenul de prescriptie curge de la data ramanerii definitive a hotărârii de condamnare • In cazul minorilor termenul de prescriptie se reduce la jumătate • Întreruperea termenului de prescriptie intervine din doua cauze: . sau de seful statului prin decret.

Termenul de incercare este stabilit de prin fiecare lege in parte.Termenul de reabilitare începe sa curga de la data aplicării actului de grațiere.• Grațiere condiționată . de regula este de 3 ani .Își produce efectele definitiv doar la expirarea termenului de incercare stabilit prin actul de grațiere . nu de la data împlinirii termenului de incercare . măsurilor educative si drepturilor persoanelor vătămăte • Condamnarile grațiate pot fi luate in considerare la starea de recidivă • Nu are ca efect reabilitarea de drept • • • • .Pedeapsa se considera executată la momentul împlinirii termenului de incercare Operează retroactiv Produce efecte doar după rămânerea definitiva a hotărârii de condamnare Pedeapsa accesorie nu se mai execută Nu produce efecte asupra măsurilor de siguranță.

Prin exceptie se poate daca prin legea de gratiere se dispune altfel Antecondamnatorie sau postcondamnatorie .Nu se poate acorda in cazul amenzii.De regula termenul este de 3 ani Poate fi revocata atunci cand este conditionata Cumul aritmetic Intotdeauna postcondamnatorie Obligațiile inculpatului Necondiționata Posibilitatea revocarii Nu se poate niciodata Tratament sanctionator in caz de revocare Modul de operare in caz de concurs Nu e cazul Opereaza cu privire la pedepsele individual stabilite Opereaza asupra pedepsei rezultante Grațierea colectivă poate interveni si cu privire la o pedeapsa a cărei executare a fost suspendată .Daca e antecondamnatorie procesul continua in mod obligatoriu iar la finalul procesului se face aplicarea legii de gratiere Poate fi conditionata sau necondiționata . sau pentru închisoarea cu suspendare Niciun efect Efectul asupra pedepselor complementare Momentul la care intervine De regula nu are efect . termenul de incercare a suspendarii va rămâne acel termen fix de 2 ani Reabilitarea: • Reabilitarea are ca efect inlaturarea decaderilor. interdictilor sau incapacitatilor ce decurg din hotărârea de condamnare .Partea de pedeapsa grațiată se va scădea din termenul de incercare a suspendarii .Daca e conditionata in termenul de încercare nu trebuie sa savarseasca o noua infractiune .Dacă grațierea este totală.Gratierea colectiva Numarul beneficiarilor Izvorul Sfera pedepselor Nedeterminat Legea Toate Gratierea individuală Determinat Decret Doar pedepse privative de libertate executate .

nu se poate introduce o noua cerere decat după un termen de: . care daca ar fi fost cunoscută. Inculpatul sa aibă o buna conduită (daca noua infractiune a fost amnistiată antecondamnatoriu.Intervine atunci când după acordarea reabilitarii se descoperă ca persoana a suferit o alta condamnare. Sa fi platit despagubirile civile si cheltuielile de judecata 5. Sa aiba asigurata existenta prin munca sau alte mijloace oneste • Instanța poate anula reabilitarea: .Este posibila doar in cazul reabilitarii judecatoresti . nu de la data împlinirii termenului de incercare) . in acest termen.Cererea poate fi reintrodusă oricând.2 ani (închisoare > 5 ani) . In termenul de reabilitare sa nu se fi comis o noua infractiune .se acorda de catre instanta daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 1. Sa se fi împlinit termenul de reabilitare de 3 ani 3.1 an (celelalte cazuri) . aceasta condiție) 4. dacă nu au fost respectate condițiile de formă • Se poate acorda reabilitarea si postmortem cu conditia ca persoana sa fi trăit pana la împlinirea termenului de reabilitare .3 ani (închisoare >10 ani) .intervine prin efectul legii Presupune împlinirea cumulativa a trei conditii: 1.In caz de condamnari succesive. numai cea judecătorească Reabilitarea judecatorească . reprezintă un impediment pt.• E vorba de decaderi care nu apar in hotarea de condamnare dar apar in legislatie specială Reabilitarea de drept . nu mai operează reabilitarea de drept. condiția este îndeplinită) 3.Durata termenului de reabilitare se calculeaza in functie de durata pedepsei la care a fost condamnat . Sa se fi îndeplinit termenul de reabilitare . ducea la respingerea cererii de reabilitare • In caz de respingere a cererii de reabilitare.Daca a savarsit o noua infractiune. Persoana in cauza sa fi fost condamnata la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa inchisorii de pana la 1 an 2. Sa nu fi suferit o noua condamnarein termenul de reabilitare (daca noua infractiune a fost amnistiată antecondamnatoriu.Termenul de reabilitare judecatoreasca incepe sa curga de la data executarii sau considerarii ca executata a pedepsei principale (Excepție: grațierea conditionată: termenul de reabilitate curge de la data aplicării actului de grațiere. termenul de reabilitare se calculează in raport de pedeapsa cea mai mare si curge de la data executarii ultimei pedepse 2.