You are on page 1of 10

Oznaczenia pieni: W pie ma rozpoczcie Eucharystii O pie na ofiarowanie darw K pie na procesj komunijn U pie na uwielbienie po Komunii w.

i w. Z pie na zakoczenie Mszy w. D pie do Ducha w. Ch pie chway (na spotkania modlitewne) R pie radoci P piosenka na pogodny wieczr Wyjanienia: (G7) akord dodatkowy ||: ...... :|| - fragment powtarzany dwa razy 1.(a G a) akordy grane za pierwszym razem przed powtrzeniem 2.(a G a) akordy grane przy powtrzeniu

piewnik Ruchu wiato-ycie


diecezji kieleckiej

1. Jest jedno ciao Jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu Bymy razem szli Usta gosz chwa Mu w rku sowa Jego miecz w moc odziani tak idziemy zdobywamy ziemi t. Jestemy ludem Krla chwa Jego witym narodem wybranym pokoleniem by objawia Jego cze Jestemy ludem Krla chwa Jego witym narodem wielbimy Jezusa On jest krlem caej ziemi tej.

(O, Ch) D GD D G D (D7) GA Dh G GA D A G DA D A GD eGAD (Ch) heAE heAE Aeh A e C Fis heA DGAD eA h (A) h G A h (U, Ch) eC De eaDe eaDe eaDe eCDe

2. Jeste blisko mnie, tskni za Duchem Twym Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi Przychodzisz jak ciepy wiatr Otwieram si i czuj znw e Twoja mio jak ciepy deszcz Twoja mio jak morze gwiazd za dnia Twoja mio sprawia, e Nieskoczenie dobry wity Duch ogarnia mnie 3. ||: Wicej mioci, wicej mocy Wicej Ciebie z yciu mym :|| Caym swoim sercem uwielbiam Ciebie Ca swoj dusz uwielbiam Ciebie Caym swoim yciem uwielbiam Ciebie Ty Bogiem mym jest

4. (O, K) Ref : Panie dobry jak chleb, CdG bd uwielbiony a Od swego Kocioa d G (G7) Bo Ty do koca nas umiowa, aeFC Do koca nas umiowa. d G C (G) 1. Ty na pustkowiu chleb rozmnoy, Panie, (G7) C d G bymy do nieba w drodze nie ustali. dCG Ty sta si mann wdrowcw przez ziemi aeC dla tych, co dotd przy Tobie wytrwali. (a) d C G 2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty Bo an dojrzewa, pachnie wieym chlebem. Niech ziemia nasza stanie si otarzem, A Chleb komuni dla spragnionych Ciebie. 3. Ty nas nazwae swymi przyjacimi, Jeli spenimy co nam przykazae. C my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Ty naszym yciem i oczekiwaniem. 4. Ty za nas ycie swe odda na krzyu, A w znaku chleba w wityniach zostae. I dla nas zawsze masz otwarte serce, Bo Ty do koca nas umiowae. 5. (W, Ch) 1. Oblubieniec czeka ju, Gh pierzmy szaty, blisko dzie wesela CD Zaproszonych goci tum Gh Staje u bram, ktre Pan otwiera. CD Ref. Jezus oblubiecem naszym jest GhCD A Koci, wit pann, ktr umiowa. GhCD Jezus, oblubiecem naszym jest GhCD A Koci, wit pann, ktr zdoby swoj krwi. G h C D G h C D 2. Tylko Oblubieniec wie, Kto naprawd jest w nim zakochany W dniu wesela znajdzie go, Wniesie przez prg, przez ywota bramy.

6. (Z) Ref. Matko, ktra nas znasz, z dziemi Twymi bd eCDe na drogach nam nadziej wie eGD z Synem Twym z nami id. e H7 e D h e 1. Z wszystkich niewiast wybrana Ge - Przyjd i drog wska. CDe Cro ludu Boego Ge - do Syna Twego nas prowad a H7 Suebnico pokorna eC - Pokj wiatu daj. a (H7) e D 2. Krlowo ognisk rodzinnych Dziewico, wzorze prostoty Oblubienico cieli. - . 3. Krlowo narodu naszego Ucinionych nadziejo wiato akncych prawdy. 4. Pociecho ludu biednego Pani wszelkiej radoci Matko tkliwego serca. 5. Dziewico, Matko Chrystusa Dziewico, Matko Kocioa Dziewico, Matko ludzi. 6. Matko przez Syna nam dana Matko, ktra nas suchasz Ty nas zawsze rozumiesz. 7. Dziewico z nami idca Historii wiata promieniu Poredniczko najlepsza. 8. Matko ludzi bezdomnych Matko przeladowanych Matko ludzi wzgardzonych. 9. Matko ludzi cierpicych Matko z sercem przeszytym U stp krzya stojca. 10.Matko paczca nad nami Matko przed kar chronica Matko nas przyjmujca.

7. (W, O, Ch) 1. Dzi jest czas by odda Bogu chwa, W tej wityni, ktr my jestemy sami Ref. Wic otwrz serce swe i zacznij wielbi Go Jego chwaa wnet wypeni miejsce to Chwaa, cze! Chwalmy Go! x2 2. Bg przebywa w chwale swego ludu. On pragnie aby wzywa Jego imi 8. (W, Ch, R) Chc przestpi Jego prg Z dzikczynieniem w sercu mym I w przedsionki Pana wej chwalc Go. Bo kolejny nadszed dzie, Ktry da dla mnie Bg, Chc piewa Mu, bo Pan radoci m. Pan radoci m, Pan radoci m, Chc piewa Mu, bo Pan radoci m. 9.

DGD DGA GDGD GCA DGAD

CF Ca CFG CF Ca FGC CFCa F G C (F C) gdg gF BFdg gdgdg F B F g (d) g

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(W, Ch, D) Ref. Duchu wity, Boe przyjd, Przyjd Duchu wiato, Duchu Ogniu przyjd, przyjd i rozpal nas. Przyjd Duchu Ojca, bd naszym wiatem Niech promienieje Twej chway blask. O wiadku prawdziwy, umocnij nas, Chcemy rozgasza zmartwychwsta Pan. Przyjd rdo Niebieskie, przyjd Zdroju ycia Bd nam uzdrowieniem, moc sercom daj. O Duchu radoci rozraduj Koci, Niech pynie z serc naszych Baranka pie. Ty daj nam dowiadczy mioci Ojca, Oblicze Chrystusa objawiaj nam. Bd nam tchnieniem ycia, wiata promieniem, Przez Ciebie janieje Chrystusa krzy. DAG DAG DAGD GAD

10. (W, D) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mdroci i rozumu Duchu poznania i bojani Boej Duchu mioci i mocy

11. (W, Ch) Gdy schodzimy si Niech wity Duch w nas dziaa, Gdy schodzimy si by wielbi Imi Twe. Wiemy dobrze, e gdy serca s otwarte Bogosawisz moc Sw, Bogosawisz bo obieca to Bogosawisz moc Sw.

D fis GA D fis G A G A D fis h G A D D7 G A D fis h GAD GDeCD GDeCD CDG CDG CDGDe CDG

14. (U, Ch) Jezus, Jezus, wity, Namaszczony Pan Jezus Jezus, Jezus, yje wywyszony Pan, Jezus. Twe Imi jak mid na ustach mych, Twj Duch jest jak woda duszy mej, Twe Sowo jak lampa u mych stp, Jezu ja kocham Ci, ja kocham.

E gis7 A E H A E H A fis7 E H E E gis7 A E H A E H A fis7 E H E EAE EAE E A cis AH

12. (U, Ch) 1. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach, Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach, Sawi chcemy Ci wci Z radoci i czci, Wywyszony bd Boe nasz. Hosanna niechaj cigle brzmi. 2. Chwaa, chwaa, Krlowi krlw chwaa cze, Chwaa, chwaa, Krlowi krlw chwaa cze, Sawi chcemy ci wci z radoci i czci, Wywyszony bd Boe nasz. Krlowi krlw chwaa cze. 13. (U, Ch, Z) 1. Ja wierz, e to Jezus, Wierz e On Synem Boga jest, On zmar i powsta, aby y I za cen mierci ycie da. Wierz, e jest tu teraz -On tu teraz jest Stoi pord nas Ma moc nas teraz uzdrawia-uzdrowienia moc Ma przebaczenia dar. 2. Ja wierz, Tobie Panie, Wierz e Ty Synem Boga jest, Zmare i powstae, aby y I za cen mierci ycie da. Wierz, e tutaj jeste -Ty jeste tu Stoisz pord nas Masz moc nas teraz uzdrawia-uzdrowienia noc Masz przebaczenia dar.

15. (D, K) 1. ||: O, Panie Ty nam dajesz Ciao Swe i Krew,:|| dCd Do Ciebie wic idziemy wci radosn nucc pie d g F d g A Ref. Ty jeste Bogiem wiernym na wieczny czas! dFCd Ty jeste Bogiem wiernym na wieczny czas! BFCd 2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boe nasz. Rodzin bratni czynisz z nas, miowa uczysz nas. 3. To Twoje miowanie dao wolno nam . Chwalimy wite Imi Boga, jak uczye nas. 4. Ty nam wyznaczy drog wiodc na Twj szlak. Idziemy wic, by rado nie tam, gdzie jej wiatu brak. 16. (D, K) Ref.Chrystus Pan, karmi nas e H7 swoim witym Ciaem, G a H7 chwalmy Go na wieki! e C e (H7) l. Duchem caym wielbi Pana, eae Boga, Zbawc Jedynego. C e h7 e Bo w Nim samym odnajduje eae wszystk rado ycia mego. C e h7 e (H7) 2. Wielbi, bo chcia wejrze z nieba - na sw sug union, By mnie odtd wszyscy ludzie - mogli zwa Bogosawion. 3. Sprawi we mnie wielkie dziea, - w swej dobroci niepojtej. On Wszechmocny, On Najwyszy, - On sam jeden zawsze wity. 4. On, ktry przez pokolenia - pozostaje miosierny Wobec tego, kto Mu suy, - i chce zosta Jemu wierny. 5. On, ktry sw moc objawia, - gdy wynioso serc unia, Kady zamiar moe zburzy, - ktry pych Mu ublia. 6. W mocy Jego odj wadz, - a wydwign pokornego, Wszystkich godnych zaspokoi, - godem wstrzsn bogatego. 7. On si uj za swym ludem, - dziemi wiary Abrahama, Pomny na swe miosierdzie, - obietnicy swej nie zama.

EAH EAH EAH EAH AHEA HE AHEA HE

17. (W, D) Ref. Boe, obdarz Koci twj jednoci i pokojem. D fis G A h e Fis l. Uradowaem si wezwaniem: Pjdziemy do domu Pana. h A G Fis 2. I oto stoj u bram Twoich: + Jeruzalem nowe, Kociele wity. Ref. 3. O Jeruzalem, miasto pokoju, + w Tobie wszyscy si jednocz. 4. Przychodz do pokolenia + aby wielbi Imi Pana. Ref. 5. Prosimy o pokj dla ludu twego, + niech bd bezpieczni, ktrzy Ci miuj. 6. Dla braci i blinich naszych, + bagamy o dobra Twoje. Ref. 18. (W, Z) ||:Zbuduj Ojcze nasz CGC Nowe Jeruzalem:|| 1.(a G C) 2.(a G a) Zwoaj Panie narody swe FGCa Niechaj w jedno pocz si FGCa Zbuduj nowe Jeruzalem FGCa Nowe Jeruzalem FGC 19. (R) Mj Zbawiciel on bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu mioci darzy mnie On mi nowe ycie dzisiaj ofiarowa chce ||:Bd, bd mieszka razem z Panem mym:|| Hej, hej, hej na-na-na-na Hej, hej, hej alleluja DAeh DAeh DAeh DA h DAeh DAeh

1. Noc, Ogrd Oliwny adEa pi twardo wszyscy uczniowie, G C (a) Czuwa w blu ogromnym dEa i cierpi za nas Bg Czowiek. EHE Ref. Ojcze, jeli moliwe, aG oddal ode mnie ten kielich d G C (a) Ojcze, jeeli trzeba, dF Chc Twoj wol wypeni. Ea 2. Noc, klcz przed Tob, Ucichy auta, tramwaje, Wszystko w yciu zawodzi, Jedynie Ty pozostajesz. 3. Noc, patrz przez okno, Na skrawek nieba chmurnego, Tyle w yciu cierpienia, Lecz nie miem pyta: dlaczego? 22. (D, K) 1.Zbliam si w pokorze i niskoci swej, Wielbi Twj majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dzi w ofierze serce daj swe, O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe. 2.Myl si, o Boe, w Tobie wzrok i smak, Kto si im poddaje, temu wiary brak, Ja jedynie wierzy Twej nauce chc, e w postaci Chleba utaie si. 3.Bstwo Swe na Krzyu skrye wobec nas, Tu ukryte z Bstwem Czowieczestwo wraz, Lecz w Oboje wierzc, wiem, e dojd tam, Gdzie przygarn otra, Do Twych niebios bram. 4.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, Lecz wyznaj z wiar, e mj Bg i Pan, Pom wierze mojej, Jezu, ask Sw, Oyw m nadziej, rozpal mio m. 5.Ty, co upamitni mierci Boej czas, Chlebie ywy, yciem Swym darzcy nas, Spraw, bym dla swej duszy ycie z Ciebie bra, Bym nad wszelk sodycz Ciebie pozna chcia. D fis G A D D fis G A D AGD GeA DeA DAD

20. (D, K) 1. Ciebie ca dusz pragn hG i z tsknot oczekuje. DA Jak spkana, zescha ziemia hG w czas posuchy wody aknie. Ah Ref. Boe, jeste moim Bogiem, GAh Ciebie z trosk szukam. 1.(G A h) 2.(G D A h) 2. W Twej wityni ujrze pragn, Tw potg, moc i chwa. Bowiem Twoj mio. Panie, - Bardziej ceni nili ycie. . 3. Pki tylko istnie bd, Pragn Ciebie chwali. Boe, Dusza moja pena szczcia, Bdzie piewa Ci z radoci. 4. Jeste mym wspomoycielem - Cie Twych skrzyde daje rado. Caym sercem lgn do Ciebie, - Twa prawica mnie prowadzi. 21. (W, D, Z)

23. (Z, W) 1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim Mdlmy si, aby jedno bya odnowiona w nas, Aby wiat cay pozna uczniw Chrystusa w nas Aby wiat cay ujrza mio w nas. 2. Wraz z innymi pjdziemy podaj nam swoj do Wraz z innymi pjdziemy podaj nam swoj do Wszystkim gosi bdziemy t radosn dla nas wie e nasz Pan kroczy z nami, e nasz Pan z nami jest, e nasz Pan zawsze z nami wszdzie jest. 3. Chcemy razem pracowa, chcemy zczy swj trud. Chcemy razem pracowa, chcemy zczy swj trud. By nie straci godnoci, ktr Pan obdarzy nas, Aby strzec ludzk dusz, aby dostrzec dum sw, eby czowiek zachowa godno sw. 4. Niechaj chwaa brzmi Ojcu, ktry stworzy ten wiat Niechaj chwaa brzmi Ojcu, ktry stworzy ten wiat Chwa te Chrystusowi, ktry synem Jego jest I Duchowi te chwa, ktry jednoczy nas, I Duchowi te, ktry czy nas. 24. (R, U) ||:W moim sercu mieszka Krl A Jego flag rado jest :|| A Jego flag rado jest. Podnios flag wysoko wysoko Niech pozna pozna cay wiat Niech wszyscy ludzie zobacz zobacz Niech pozna pozna cay wiat 25. (U, Ch) Wielbi mego Pana chc x2 On zmieni ycie me pewnego dnia, On zmieni serce me i wskaza mi drog Sw. Da ycie wieczne mi, Wic chc powiedzie, e: Wielbi mego Pana chc. D fis GA GA D fis G A GAGA D fis G A GAGA

e ae ae Cea eae

26. (Z, W) l. Bogosawione serca, ktre pon mioci Boga i jego przykaza Bogosawione oczy, ktre widz majestat Stwrcy i marno stworzenia. Ref. Oto ci, w biae szaty odziani. ktrzy przyszli z wielkiego ucisku i opukali swoje szaty i w krwi Baranka je wybielili. 2. Bogosawione rce, ktre siej Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa; Bogosawione donie namaszczone. Co lecz rany balsamem pokoju. 3. Bogosawione usta pene wiary, Goszce prawd o Sowie Wcielonym; Bogosawione stopy, co szukaj.) Zbkanych owiec wrd cierni pustkowia. 4. Bogosawieni, ktrzy wasne ycie Zoyli w darze dla dobra Kocioa; Bogosawieni sudzy odkupienia, Pasterze ludu Nowego Przymierza. 27. (Z, W, Ch) 1. Wielkie i dziwne s dziea Twoje, Panie Boe Wszechmogcy, I sprawiedliwe s drogi Twoje, Ref. Krlu Narodw, Krlu Narodw. 2. Kt by si nie ba Ciebie, o Boe, I nie uwielbi Twego Imienia, Gdy sprawiedliwe s sdy Twoje, 3. Tote przyjd wszystkie narody I oddadz Tobie pokon, Gdy sprawiedliwe s rzdy Twoje

A cis D A fis h D E A E cis D h A fis D E A E fis E DADE AEDEA DAEDEA

dCgd FCgFC FCd gCd

D fis h G A 2.(D D7) G A D fis h e A D D7 GA D fis h GAD

28. (W) 1. Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam D A7 D A7 D Zapomnij nam nasze winy H7 e Przywoaj kiedy bdzimy Ojcze zapomnij nam A7 D A7 D 2. Panie przyjmij nas Ojcze przygarnij nas I w swej Ojcowskiej mioci Ku naszej schyl si saboci Ojcze przygarnij nas

29. (Ch) 1. Ja jestem Bogiem uzdrawiam Ci Ja jestem twym lekarzem Niech moje Sowo uleczy rany twe Ja jestem twym lekarzem 2. Ty Jeste Bogiem uzdrawiasz mnie Ty jeste mym lekarzem Niech Twoje Sowo uleczy rany me Ty jeste mym lekarzem 30. (U) Jeste Krlem, jeste Krlem Krlem jest Bg. Podniemy wszyscy nasze serca Podniemy wszyscy nasze donie Stawajmy przed obliczem Boga Wielbic Go.

D fis eAD he AD

DAh hAG D A h hAG

34. (Ch, U) ||:Godzien, o godzien jest nasz Pan, Godzien, aby przyj cze I uwielbienia pie! :|| piewajmy: Alleluja! Przed Baranka tronem Wielbijmy Go i czcijmy, piewajmy chway psalm. Alleluja, chwaa Barankowi! On w walce jest zwycizc, Bg z nami, Krl i Pan! Panie mj, Ty droszy nad srebro, Ponad zoto cenniejszy skarb. Czym przed Tob jest pikno diamentw, Czy moe Ci co dorwna, Panie mj! 35. (Ch, W) 1. Panie przyjd, czekamy, to Twj czas. Jezu przyjd i ulecz nas. Duchu przyjd, napenij nas, Kochamy Ci, Kochamy Ci, Kochamy Ci, Panie nasz. 2. Panie przyjd, ja czekam, to Twj czas. Jezu przyjd i ulecz mnie. Duchu przyjd, napenij mnie, Ja kocham Ci x3, Panie mj.

DGDh he ADA D7 G A D fis h eA D D7 G A D fis h eA eAD DAGD DAGA DAGD e A D D7 C9 F7 C7 F7 C9 F7 C9 G F7 d7 C

31. (R, W) Jeli mio w sercu chcesz mie GhCD Mio, ktra wiecznie ma trwa GhCD Przed tron Boga przyjd i go Jego chwa x3 G h C D I moc, go chwa i moc x3 GhCD 32. (W, O, Ch) 1. Przed obliczem Pana unimy si x4 eDe Pan sam wywyszy nas, eGDe Jego jest ziemia i czas GDe Pan sam wywyszy nas eDe 2. Wszystkie swoje troski oddajmy mu 3. Z pokor sta przed Panem swym A On powiedzie ci, dalej i dalej. A On poprowadzi ci. 33. (U, Ch) Panie, Twj tron wznosi si Nad wszystkie ziemie wiata, Jeste najwyszy, chwaa Twoja wiecznie trwa Wywyszamy Ci! x3 Boe nasz! DeA Dh eAD 1.(D) 2.(fis) 3.(e) AD

36. (U, Ch) 1. Jezus daje nam zbawienie dCad Jezus daje pokj nam dCad Jemu skadam dzikczynienie, dCad Chwa z serca mego dam. dCad Ref. Jezus si m, Jezus pieni mego ycia FCgd Krlem wiecznym On, niepojtym w mocy swej FCAd W Nim znalazem to, czego szukaem do dzisiaj FCgd Sam mi poda do, bym zwycia w kady dzie. FCAd 2. W Jego ranach uzdrowienie, W Jego mierci ycia dar. Jego krew to oczyszczenie, Jego ycie chwa nam.

37. (Ch, W, O, D, Z, U) 1. Panie, wiato mioci Twej wieci, GCGD Pord wszelkiej ciemnoci wieci. GCGD Owie nas Jezu, wiatoci wiata, CDhe Wyzwl prawd, ktr przynosisz, CDhe Owie mnie, owie mnie. FDFD Ref. wie, Jezu, wie! GDe Chwa Ojca napenij ziemi! a A DGD Po, Duchu, po. W serca ogie z! G D e F D D7 Py, rzeko, py! GDe Zalej ask narody cae! aADGD lij sowo Twe, wiato niech stanie si. GDeFDG 2. Panie, wchodz w Tw obecno Cie ustpi przed Twoim blaskiem. Dziki krwi Twojej yj w wiatoci. Badaj mnie, wypal, pocho ciemnoci, Owie mnie, owie mnie. 3. Widz Twoj krlewsk jasno, Ktra twarze nam rozjania, Potem prowadzi od chway do chway, yciem naszym o Tobie opowie. Owie mnie, owie mnie. 38. (Z, W, R, Ch) 1. Jezus kocha ciebie dzi E H7 Czy o tym wiesz A H7 On na Krzyu zniszczy mier E H7 Bo kocha ci. A H7 Ref. Otwrz tylko serce swe gis cis I pozwl mu wej A H7 Jezus kocha ciebie dzi E Gis cis On kocha ci. A H7 E 2. Wszystkie troski oddaj Mu On wemie je Rozraduje serce twe Bo kocha ci. 39. (U, Ch) Memu Bogu, Krlowi, bd piewa t pie. Teraz, zawsze, na wieki, amen! Alleluja. x4 dCad gCad

40. (Ch, W) Oto stoj u drzwi i koacz. x2 Jeli kto posyszy mj gos i drzwi otworzy, Wejd do niego i bd z nim wieczerza A on ze mn. 41. 1.

dCda FCd daFGd G G7 aGFea aea GCGa FGea aea

(U, Ch)
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Niech zabrzmi, Panu, chwaa w niebiosach, Na wysokociach cze niech oddadz! Wielbijcie, Pana, Duchy Niebieskie, Wielbijcie, Pana, Jego zastpy! Soce, ksiycu, wielbijcie Pana, Gwiazdy wiecce, wielbijcie Pana, Niebiosa niebios, wielbijcie Pana, Wody podniebne, wielbijcie Pana! Niech wszyscy wielbi Imi Pana, Bo jego sowo stwarza wci wszystko, Bo tylko Jego Imi jest wzniose, Niechaj na wieki brzmi Jego chwaa! On daje si swemu ludowi, Z prochu podnosi swoich przyjaci, Jest Bogiem bliskim dla Izraela, Swoich wybranych On sam umacnia! Niech zabrzmi chwaa Ojcu, co stwarza, Jego Synowi, ktry jest Panem, Duchowi, ktry w nas zamieszkuje, Przez wszystkie wieki wiekw. Amen! DA h fis GD eAD E A cis H7 E A cis H7 fis gis fis gis fis gis A 1.(gis) 2.(Gis)

2.

3.

4.

5.

42. (D) Nie zabraknie mi nigdy chleba. Nie zabraknie mi nigdy wody, bo Ty jeste Chlebem z nieba, Jezu, jeste rdem mym.

43. (W, D) ||:Jak oywczy deszcz, Duchu wity przyjd. Dotknij naszych serc, rozpal ognia ar.:|| ||:Dzi przenikaj nas tchnieniem mocy Swej. Bd nam wiatem dnia i Nadziej serc:||

44. Ref.

(U, Ch, W)
Podniemy sztandary mioci, alleluja! D E fisEfis A trby niech graj do boju! DAE Chrystus nam daje zwycistwo, alleluja! D E fisEfis Jerycho upadnie! D E fis Ciao Chrystusa jest armi zbrojn, A E H fis Co zwalcza moce ciemnoci. D E fis (Cis) Wyzwala ona winiw A E fis Moc imienia Chrystusa Krla. D E fis Bracia, dzi Chrystus nas wzywa do siebie, By walczy przy jego boku. To On nam daje ycie, By zanosi je tam, gdzie go brak. Bracia, zostamy w jednoci ze sob, I Ducha zczeni moc. Zebrani wok Pana Walczmy do dnia, gdy On znw powrci. Gomy, e Chrystus zmartwychwsta, e mier nie ma nad Nim ju swojej mocy. Ciemnociom stawmy czoa, Ducha zbroj przywdziejmy na siebie. W imieniu Boga, naszego Ojca, W imieniu Chrystusa Pana, W imieniu Ducha mocy Toczmy walk do koca swych dni. ehe Dah ehae Che

1.

2.

3.

4.

46. (K, D) Ref: Lud Twj, Panie, lud pielgrzymi, E H7 cis prosi, by by wiatem, A fis E H by na drodze do Krlestwa E H7 cis wzmacnia serca Swoim Ciaem. A fis E H Zosta, zosta wrd nas, o Panie. gis cis A-a E H E 1. Chlebie ycia, Ty sam jest nasz si eae i czynisz trudn drog tak bezpieczn. ehe Jeli siy na tym szlaku w nas osabn. eHe rka Twoja niech obdarza wci nadziej. aCH 2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapal krokw w Twoje lady. Jeli rado ganie w sercach od saboci, Twj gos sprawi, e obudzi si w nas wieo. 3. Twoje Ciao, o Jezu, rodzi Koci, bo uczysz, emy brami w pyle drogi. Jeli krzywdy niszcz wiato Twej mioci. Z Twego serca pynie nowe przebaczenie. 47. (K, O) 1. Jeste, Panie, winnym krzewem DA A my jego latorole h A fis Moc czerpiemy tylko z Ciebie, GD Ty w nas yjesz Sw mioci. A DAD Ref: Panie, Panie naucz nas w mioci Twojej trwa./2x G D G 1.(D) 2.(DG) 2. C trwaego poza Tob Czowiek zdziaa sam za siebie? Kt potrafi wasne dobro Oblec w ksztaty niemiertelne? 3. Ty przyjani nas ogarniasz, Tak wspania i szerok, e wyzwala pen rado W sercu, ktre Ciebie kocha. 4. Wejd, o Jezu, w nasze ycie Gbi aski, moc Sowa, Bymy mogli owoc przynie, Cze i chwa Ojcu odda. 48. (U, Ch) Tobie chr aniow piewa now pien: chwaa Barankowi./2x E cis A H Alleluja, alleluja, alleluja, chwaa i cze./2x A cis A H7

5.

45. (K, W, D) 1. Przybdcie tu z najdalszych stron gromady nkane godem i pragnieniem serc. Odrzucie smutek, niech nastanie rado. Bg w nasze rce zoy Ciao Swe./2x 2. Weselnym winem dzi si woda staje. Na grach Chrystus Pan rozmnaa chleb. Ju winny krzew obfity owoc daje. Bg w nasze rce zoy Ciao Swe./2x 3. Otwarte, jak otwarta boku rana, mioci pena, co nie koczy si. Jest Sowo Ciaem i pokarmem dla nas. Bg w nasze rce zoy Ciao Swe./2x

49. (K, W, D) Z wielk ufnoci i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa, jak do, jak do w doni przyjaciela. 50. (W, D) Duchu wity przyjd x2 Niech wiara zagoci, niech nadzieja zagoci Niech mio zagoci w nas.

D fis GA hGAD 1.(D A h) 2.(D G A) GD GD GDA

53. (P) Szy pchy koo wody pcha pch pcha do wody i ta pcha pakaa, e ta druga j popchaa.

G e C D CG GC CG GC GeCD

51. (U, Ch) ||:Krlowi wiekw, niemiertelnemu, Dh niewidzialnemu, bogu samemu :|| GAD Cze i ||:chwaa na wieki wiekw:||(4x) Amen. D h G A D 52. (W, Z) 1. W dialogu mioci trwa chcemy przy Bogu, A cis D E zawierzy Mu ycie, by On je ksztatowa, A cis D E by kady z nas dy ku peni Chrystusa D E D EA przez cig przemian w Nowego Czowieka. D A fis E Ref. Non nascuntur sed fiunt christiani A cis fis D h E Non nascuntur sed fiunt christiani AEDhE Non nascuntur sed fiunt christiani EAEDEA Non nascuntur sed fiunt christiani D h fis h E A 2. A dana nam aska wiary w Chrystusa pomaga nam wzrasta w gbokiej modlitwie, za Duch nasze serca otwiera na Mio, by wraz z Nim ksztatowa dzi now histori. 3. Ogasza pragniemy Ordzie Jezusa i sucha wytrwale sw Dobrej Nowiny, by karmic si sowem, by sowa sugami, pierwotn gorliwo na nowo roznieci. 4. Dzikujc wci Bogu za dar w nas zoony, pragniemy nim suy i wzrasta w jednoci by Koci Chrystusa wci czyni na nowo, domem i szko komunii dla wszystkich.
tum. refrenu: Nie rodzimy si, lecz stajemy si chrzecijanami

54. (P) Taka maa miczitanka mi si spodobaa takie wielkie piro miaa ona taka maa taka maa, takie piro, takie piro, taka maa, taka maa, takie piro, takie piro, taka maa. 55. (P) Przytul si do mnie moja maa, nie mw nic, nie mw nic, by nie aowaa. A bdziemy, bdziemy szczliwi we dwoje ||:no wic jak, no wic jak, powiedz moja maa :|| No wic jak. 56. (P) W trawie w czasie deszczu, chrapie limak zy limaku poka rogi, dam ci sera na pierogi. Nie poka rogw, bo nakapie mi na lewy rg i prawy, nie, nie wyjd z mojej trawy. 57. (R) Weseli si bdzie plsaniem panna, Modziecy i starcy i spoem. La laj la la laj la la laj la la laj la la... I w rado zamieni ich pacz/2x I wybawieniem w smutku bdzie rado./2x 58. Miaem cerwone kalose kalose w cerwony groch. Dzi tych kalosy nie nose bo ludzimo skodz na ocy. (P) CF CG CF CGC

GeCD GeCD GeCD


G DhGA DheAD DhGA DheAD e a H7 e e a H7 e GDG a e H7 e 1.(D G)