ZLATNI DINAR I SREBRENI DIRHEM: ISLAM I BUDUĆNOST NOVCA IMRAN N.

HOSEIN

PREDGOVOR Presretan sam što je ova brošura napisana ovdje u Kuala Lumpuru, Malezija, gradu koji je godinama bio tako prijatan i gostoljubiv prema meni tokom, te je završena u blagoslovljenom mjesecu ramazanu 1428 H. dok sam još uvijek zauzet cjelogodišnjim obilaskom održavanja islamskih predavanja i kada sam daleko od užitaka moga doma u karipskom otoku Trinidadu. Pisac koji piše knjigu na putovanju, kao što su činili mnogi istaknuti islamski učenjaci u našoj veličanstvenoj prošlosti, ima za problem nedostatak pristupa djelima u svojoj biblioteci, te često mora da citira po sjećanju. Usljed toga mogu se pojaviti male greške iz propusta pamćenja. Tražim oprosta za takve propuste. Veličina ove brošure namjerno je zadržana malom radi ohrabrivanja ljudi na njeno čitanje. Jezik koji je korišten prilično je jednostavan i bez upotrebe tehničko-ekonomskog iskaza poput fiat novac. Dakle, prosječan čitalac ne bi trebao imati problema u pogledu jezičnog iskaza. Veoma je izgledno da će se nedugo po izdavanju ove brošure u svijetu novca desiti grozni događaji koji će potvrditi analizu koja je izvedena u ovoj brošuri. Na osnovu toga, čitatelji ne bi trebali odlagati prihvatanje iznesenih činjenica i, ako se uvjere u njihovu valjanost, trebaju potražiti i usvojiti odgovarajući odgovor na izazove koji su pred njima. Također, ne bi se trebalo odlagati prevođenje ove brošure na što je moguće više jezika i njeno dostavljanje što većem broju zajednica muslimana. Iz tog razloga ne postoje prava izdavača na ovu brošuru. Oni, suprotno od navedenog, koji odbace osnovne činjenice ove brošure, neći će se u neprilici kada se u svijetu novca dese ovi navedeni grozni događaji. Moram navesti koliko sam ponosan i sretan nad naporima koje je načinila obična i ponizna malezijska bankarka, Nik Mahani Muhamed koja je bila uključena u početne napore osnivanja islamskog bankarstva u Maleziji. Njene su oči bile usmjerene prema prijevarnoj prirodi takozvanog islamskog bankarstva kada je prije nekoliko godina došla na moje predavanje na temu Kraljevski malezijski kovani novac. Ona se okranula, promijenila smjer i nastavila s hrabrošću, staloženošću i strastvenom predanošću zagovarati razloge za Zlatnim dinarom i istinski beskamatnoj ekonomiji. . Oboje, ona i moj dragi student, Širazuddin Adam Šah, bili su uključeni u organizaciju međunarodne konferencije o ekonomiji zasnovanoj na zlatnom dinaru (International Conference on the Gold Dinar Economy) koja je održana u Kuala Lumpuru, Malezija, jula 2007. godine na kojoj su kao prilog dostavljene početne osnove ove brošure.

1

Neka Allah Najveličanstveniji blagoslovi sestru Nik Mahani Muhamed za njene plemenite napore za ponovnim uspostavljanjem zlatnog dinara i beskamatne ekonomije. Amin! A neka ostali budu nadahnuti slijeđenjem njenog plemenitog primjera. Amin! Imran N. Hosein Kuala Lumpur, Malezija Ramazan 1428/ oktobar 2007. godine

ZLATNI DINAR I SREBRENI DIRHEM: ISLAM I BUDUĆNOST NOVCA POGLAVLJE I UVOD Ebu Bekr ibn Ebu Merjem prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako govori: „Čovječanstvu će zasigurno doći vrijeme u kojem ništa neće ostati što će biti od koristi (ili mogućnosti upotrebe). Čuvajte dinar (tj. zlatni kovani novac) i dirhem (tj. srebreni kovani novac).“ (Ovo predskazanje jasno nagovještava nastupajuću propast lažnog monetarnog sistema koji trenutno funkcionira širom svijeta.) (Musned, Ahmed) Čudno i ponižavajuće je da čak i u ovim odlučujućim trenucima kada se neprijatelji spremaju trajno zabraviti želježnu kapiju finansijskog Gvantanama da toliko mnogo muslimana ostaju neuki u pogledu šejtanske prirode evropsko kreiranog novca u modernom svijetu. Neko je čak kritikovao ovog pisca da ima „smiješne“ stavove u pogledu novca. Izgleda da postoji malo razumijevanja uloge koju europsko kreiran monetarni sistem igra u osiguravanju neprijateljima islama sposobnosti sprovođenja sveopće legalizirane krađe imetka čovječanstva. Niti postoji poimanje da su ti neprijatelji dizajnirali monetarni sistem koji će im u konačnici predati u ruke finansijsku upravu (diktaturu) nad cijelim svijetom. Oni su već uspjeli u porobljavanju miliona muslimana (podjednako kao i ostalih ljudi) sa robovlasničkim nadnicama i čak oskudicom, dok slijede kobni globalni plan u korist Euro-Jevrejske države Izraela. Uistinu je patetično slušati one koji okrivljuju pakistance i indonežane za bijednu neimaštinu u Pakistanu i Indoneziji. Prenositelji vijesti, čak i u državama koje tvrde da im je „islam“ državna vjera, poznati su po izostavljanju svih izvještaja koji se dotiču ove važne teme. Primjer toga bila je važna „Međunarodna konferencija o ekonomiji zasnovanoj na zlatnom dinaru“ (International Conference on the Gold Dinar Economy) koja je održana u Kuala Lumpuru u Putra Svjetskom trgovačkom centru (Kuala Lumpur`s Putra World Trade Center) 24-og i 25-og jula 2007. godine. Izvrsno obraćanje koje je uputio bivši malezijski premijer Tun dr.

2

niti žele znati išta o toj temi. a.v. Samo u tom slučaju mogu se spoznati obrisi završnog stadija lažnog monetarnog sistema koji je načinjen radi nametanja potpunog finansijskog ropstva nad čovječanstvom. 3 . Čitaoci su mogli pratiti pregled te konferencije u malezijskim novinama koje izlaze na engleskom jeziku. On je pozvao na potvrat zlatnog dinara kao novca koji bi zamijenio monetarni sistem koji za okosnicu ima krajnje patvoren US dolar. koji će u potpunosti zamijeniti današnje lažne papirne valute. učinio ono što jedva da je ijedan od islamskih muftija učinio do sada niti se do sada usudio učiniti. Zaista taj završni stepen već je započeo i sve što ti međunarodni monetarni banditi trenutno trebaju jeste svjetska kriza (poput nuklearnog napada na Iran koji još nije počeo. Vlade koje vladaju muslimanima predstavljaju najpatetičniju situaciju uopće. najsvjetlijem dragulju njihove zlokobne monetarne krune. već je pored toga. Niti oni razumiju opasnu prirodu novca danas.Mahatir Muhamed. On ne samo da je razumio iskoristujuću prirodu monetarnog sistema kojeg je načinila savremena Zapadna civilizacija. i prilično ispravno do sada. započelo je dvodnevno intenzivno iznošenje stavova na temu „novac“. Završni stepen evolucije njihovog monetarnog sistema svjedočit će univerzalnom prihvatanju elektronskog novca. Svjesni smo činjenice da ne samo da na prikladan način moramo objasniti navedenu temu. Čak i kada shvate da postoji nešto opasno pogrešno u pogledu modernog novca.s. Taj monetarni sistem načinjen je da cilja posebno one koji se opiru tajanstvenom jevrejsko-kršćanskom savezu koji trenutno vlada svijetom.. ali koji se očekuje da se desi) koji će za posljedicu imati potpuni kolaps US dolara. Mi nudimo ovu brošuru „Budućnost novca“ da bi se njome okoristili oni koji vjeruju u Kur`an kao objavljenu Riječ koju je objavio Jedan Bog i koji vjeruju u Muhameda. toliko mnogo takvih u ovom čudnom modernom dobu manjka hrabrosti da proglase monetarni sistem neotkupivog (nekonvertibilnog) papirnog novca lažnim i stoga (proglase ga) haramom. da biše se muslimani na taj način mogli osloboditi od finansijske i ekonomske stege i iskorištavanja u koje su zapali. ulema) izgleda da dijele sa običnim muslimanima to čudno i krajnje uvredljivo stanje neukosti ili tišine u pogledu lažne prirode modernog novca.a. kao poslednjeg od Njegovih poslanika. dr. Ova brošura jeste proširena verzija našeg priloga pod nazivom „Objašnjenje nestanka novca sa unutarnjom vrijednošću“ (Explaining the Disappearance of Money with Intrinsic Value) kojeg smo predočili na konferenciji nedugo nakon uvodnog izlaganja. a što će uzrokovati opće napuštanje papirnih valuta. Usamljeni izuzetak ovog žalosnog stanja bio je bivši premijer Malezije. To što je daleko gore od odbijanja vijesti (od strane mas medija) jeste da klasično obučeni islasmski učenjaci (tj.s. već također moramo moliti da Allah Najmilostiviji omogući i ukloni velove sa toliko mnogo očiju. Mahatir Muhamed. Razlog toga smješten je poslušničkoj prirodi kojoj se moraju podvrći kao vlade u odnosu na judeo-kršćanski (jevrejsko-kršćanski) savez koji trenutno vlada svijetom. s.

Ostaje zagonetka da je predsjednik Venecuele Hugo Čavez mogao razumjeti iskoristujuću ulogu 1 Vidi John Perkins. Ua takvim zemljama za bud zašto. bila pohranjena unutar novca. telekomunikaciona preduzeća. takve države bile bi uhvaćene u klopku sa dugovima koje nikada ne mogu otplatiti i na taj način ostavljene su na milost i nemilost onih koji su im davali sumnjivo velike zajmove s ciljem ostvarenja potpune kontrole nad njima. dok se ostatak svijeta sa svojim trajno devaluiranim novcem (novcem kojem je neprekidno umanjivana vrijednost). tada su banditi mogli kupiti naftna i gasna polja. Takve neotkupive papirne valute moguće je kasnije devaluirati (umanjiti im vrijednost). kada je Međunarodni Monetarni Fond (IMF) nametnuo privatizaciju u onim zemljama čiji je novac izgubio svoju vrijednost. s. Nakon toga. znojio i radio u novom ropstvu da bi na taj način održavao bandite trajno bogatima i sa trajnim kartama prve klase na brodu života. Kao posljedica toga. dok je Zapad (koji je opljačkao njihov imetak i koji živi od njihovog znoja) tako neuprljan korupcijom. Kada im je umanjena vrijednost. John Pekrins. shodno tome u njima se na isti način povećavala korupcija.v. cijena imetka. Kako se u ciljanim zemljama povećavala neimaština. te da isti zamijeni novcem koji ne posjeduje unutarnju vrijednost. kao i bez obzira na izmjene u toj vrijednosti koje se mogu prirodno pojaviti. tj. Confessions of an Economic Hitman 4 .a. Svijet može očekivati rast cijene zlata do 3000 USD ili više po unci. rada. Oni koji su imali intelektualno poimanje stoke tada bi glasno vikali: zašto islamske zemlje imaju kao ogroman problem korupciju. roba i usluga na teritorijama devaliranih valuta postajali su sve jeftiniji i jeftiniji za one koji su kreirali takav monetarni sistem. Ovom brošurom pokušavamo upoznati čitaoca sa prirodom novca na način na koji se navodi u Kur`anu i sunnetu Allahova Poslanika. Mi pokazujemo da je takav novac (koji mi zovemo sunnet novac – „Sunnah money“) uvijek posjedovao unutarnju vrijednost. jedan dio svijeta mogao je živjeti veoma udobno. itd.1 Kako je umanjivana vrijednost novca. godine. Isto će se desiti sa cijenom nafte.Činjenica koja pokazuje nastupajući kolaps US dolara ogleda se u činjenici rasta cijena zlata – trenutno je blizu rekorda od 850 USD po unci koji datira još iz januara 1980. Možda će psihološki šok kolapsa US dolara prouzrokovati bezglavo bježanje pomoću kojeg će elektronski novac bez napora zamijeniti papirni novac kao novi bezgotovinski monetarni sistem svijeta. ne samo da je to imalo za posljedicu nepravednu legalizaciju krađe imetka onih koji su koristili devaluirane valute (valute sa umanjenom vrijednošću). Kao posljedica toga. za cijenu koja je daleko ispod njihove prave vrijednosti.s. već pored toga za takve države je potajalo sve skuplje i skuplje otplaćivati zajmove koji su uzeti uz kamatu. te je stoga bila pošteđena proizvoljnih vanjskih smicalica (manipulacije) i umanjenja njene vrijednosti (devaluacije). Pod time podrazumijevamo da je vrijednost novca. Nadalje pokazujemo da monetarni sistem kojeg je načinio europski jevrejsko-kršćanski savez bio posebno načinjen da odstrani „novac sa unutarnjom vrijednošću“ iz svjetskog monetarnog sistema. Ispovijest ekonomskog strijelca. ma šta ta vrijednost može biti. elektroenergetska preduzeća.

. s. već kada želiš kupiti. takav će biti Dedžal lažni Mesija ili Antikrist! Trenutno smo mi toliko blizu tom događaju da pisac ovih redova sa sigurnošću predviđa da će djeca koja su trenutno u školama doživjeti da vide razvoj i ispunjenje navedenog u stvarnosti. da vladar Izraela prenerazi svijet krajnje lažnom tvrdnjom da je on istinski Mesija. postoji dokaz da je nejednaka razmjena „kamila“ za „kamile“ dozvoljena: 2 Vidi „Jerusalem u Kur`anu“ (Jerusalem in the Qur`an) i drugo poglavlje djela „Sura el-Kehf i moderno doba“ (Surah al-Kahf and the Modern Age) 5 . POGLAVLJE II NOVAC U KUR`ANU I SUNNETU Mnogi sekularizirani muslimani savremenog doba vatreno vjeruju da vjera ne treba imati ništa zajedničkog sa ekonomskim i političkim životom. odgovorio je: „Ah! Ovo je suština kamate. s..“ (Buhari.“ Allahov Poslanik. s. suština kamate! Ne činite to. nešto Barni hurmi. r. kao posljedica toga. je odgovorio: „Imao sam nešto hurmi lošijeg kvaliteta te sam zamijenio dva saa tih hurmi za jedan saa ovih hurmi (hurmi boljeg kvaliteta). s. Muslim) Iz navedenog vidimo da je Allahov Poslanik.v. zabranio nejednaku razmjenu „hurmi“ za „hurme“.a.a.v.Međunarodnog Monetarnog Fonda i mogao prekinuti članstvo Venecuele u toj organizaciji. On. r.a. prodaj hurme u odvojenom trgovanju.v.: Ebu Sa`id el-Hudri.a.a. Međutim...s. Ova brošura objasnit će da naši neprijatelji nisu zadovoljni sa pukim življenjem od znoja drugih ljudi tako što iskorištavaju prednost monetarnog sistema koji je nepravedan i okrutan. s. već povrh toga imaju ogroman plan da na taj način finansijski porobe mase ljudi što će im omogućiti sprovedbu njihove diktature nad cijelim svijetom. Njihova diktatura će.a.s. utrti put da Euro-jevrejska država Izrael postane vladajuća država svijeta i. prenosi da je Bilal. autor ovih redova uzalud je pokušao ubijediti nejgove istaknute i učene velikane u potrebu razumijevanja tog velikog nauma koji se nalazi u pozadini prije preduzimanja napora ka ponovnom uspostavljanju zlatnog dinara kao novca.a. Bilal.s.v. a nakon toga kupi za ono što dobiješ. dok islamski učenjaci ostaju iznenađujuće tihi u pogledu navedenog. tada takav ne može na prikladan način odgovoriti na izazove koje postavlja takav monetarni sistem...s.v. Takvi muslimani neće biti u stanju objasniti niti čak razumjeti sljedeći događaj iz života Allahovog Poslanika.a. r.2 Ako pojedinac ne posjeduje razumijevanje velikog plana koji se nalazi u pozadini stvaranja savremenog monetarnog sistema neotkupivog papirnog novca. te kada ga je ovaj upitao odakle mu te hurme.s. donio Poslaniku. Ipak. istakao je da takva razmjena predstavlja samu srž kamate.. zauzvrat. Zapravo.

s. s.. Muslim) Navedeni hadis Allahovog Poslanika. (Kada se radi o razmjeni ) slično za slično.v. roba široke potrošnje poput hurmi. te bi dozvola takve razmjene otvorila vrata zajmodavcu da posuđuje novac s kamatom. sada možemo odgovoriti na gore postavljeno pitanje.a. a koje imaju osobinu skladištenja. Na taj način On Najuzvišeniji osigurava da imetak kruži kroz ekonomiju. moraju raditi kao sluškinje za vladajuću rasu ne-muslimana u Singapuru usprkos činjenici da su njihovi poslodavci neprijatelji islama. hurmi i soli od kojih su sve robe široke potrošnje koje imaju običnu primjenu kao hrana. a ovaj od Nafi`a da je Abdulah ibn Omer.v. s. Kao poslejdica toga. a siromašni ostaju trajno siromašni i ranjivi za iskorištavanje. ječam za ječam. Stoga..a. rekao: „Zlato za zlato. Nejednaka razmjena hurmi za hurme morala je biti zabranjena.s. koji se odnosi na kamatu. ali koje istovremeno imaju osobinu skladištenja. zajmodavac osigurava sebe do krajnje moguće mjere od bilo kakvog gubitka. naprimjer. ječma. tada bi se u slučaju nedostatka zlatnih 3 Kur`an pravi jasnu razliku između „posla“ i „posuđivanja novca“. Bogati u tom slučaju ne mogu ostati trajno bogati. dok ne postoji zabrana za nejednakom razmjenom kamila? Odgovor na to pitanje nalazi se u veoma važnom hadisu Allahovog Poslanika. zamijenio) kamilu jahalicu za četiri kamile i on je jamčio da će ih u cijelosti predati kupcu na er-Rabaza. hurme za hurme i so za so. (Muvetta. a koji objašnjava pojam novca u islamu: Ebu Sa`id el-Hudri.. jasno ustanovljava tri stvari: Prvo. prenosi da je Allahov Poslanik. nasuprot navedenog.Jahja prenosi od Malika. pšenica za pšenicu. kada je postojala nestašica zlatnih i srebrenih kovanica na pijaci u Medini. Nejednaka razmjena kamila za kamile dozvoljena je zato jer se životinje nikada nisu koristile kao novac.a. Kada se novac pozajmljuje s kamatom. kupio (tj. a onaj koji daje i onaj koji prima podjednako su krivi za to.. Bogati ostaju trajno bogati. novac ne kruži u ekonomiji zasnovanoj na posuđivanju novca s kamatom. pored činjenice da one moraju spremati i servirati svinjetinu. Allah Najuzvišeniji može na taj način „uzeti“ od jednih i „dati“ drugima.3 Kada bi se isti taj princip upotrebe robe široke potrošnje poput hurmi kao novca primijenio u indonezijskom ostrvu Java.a. sredro za srebro. r. takav je trgovao s kamatom. Osim toga. a potom neko daje više ili zatraži više.. plaćanje se vrši na mjestu. koje su dostupne na pijaci u obilju. a siromašni ne mogu biti zarobljeni u trajnom siromaštvu. r.s. 6 . imam Malik) Prirodno se postavlja pitanje: zašto postoji zabrana za nejednaku razmjenu hurmi.s. U svakoj poslovnoj razmjeni mora postojati element rizika od kojeg ovisi da li će ta razmjena polučiti dobit ili će pretrpiti gubitak. naprimjer. ustanovljava da „novac“ u islamu kao takav mora biti dragocjeni metal poput zlata i srebra ili ostale robe široke potrošnje poput pšenice.“ (Sahih.v. stoga jer su se hurme koristile kao novac.a. Kao posljedicu navedenog. one također moraju raditi 24 sata dnevno bez ijednog slobodnog dana i moraju sve to činiti za robovske nadnice. Bijedno siromašne muslimanke iz indonezijskih sela. koristile su se kao novac.

pripisati mu neku izmišljenu vrijednost. oni raspravljaju. On o Sebi kaže da je On El-Rezzak. pšenica. Kao posljedica toga. novac sa unutarnjom vrijednošću. novac je uvijek smješten unutar Allahovog stvaranja u robu koju je stvorio Allah Najuzvišeniji sa vrijednošću koju mu je dodijelio Allah Najuzvišeniji Lično. zato jer to niti su plemeniti metali niti predstavljaju robu široke potrošnje koja se svakodnevno troši kao hrana. a izgleda da zaista oni to nikada neće učiniti. kao što nema nikakve prepreke pripisivanju bilo koje vrijednosti takvom papirnom novcu (papiru uopće).v. ječam. itd. s druge strane. kada ih muslimani slijede u ovom bogohulnom postupku stvaranja imetka iz ničega.a.. Sada možemo opisati novac koji se navodi u sunnetu kao sljedeće: • • • plemeniti metali ili ostale robe široke potrošnje kao što je već ranije opisano. Naš odgovor na takav stav jeste da zrna pijeska ili školjke koje se mogu naći na obali mora u islamu ne mogu predstavljati novac koji je u skladu sa hadisom Allahovog Poslanika. kao novac. potpuno je dozvoljeno muslimanima prihvatiti trenutni sistem nezamjenjivog papirnog novca kod kojeg jevrejsko-kršćanski vladajući savez jednostavno treba odštampati papir kao novac.v. šećer. u pogledu ovog drugog da su „oni bolje obaviješteni o njihovim ovosvjetovnim stvarima“. torba napunjena indonezijskim rupijima ili pakistanskim rupijima ne može kupiti čak niti šolju kafe na Menhetnu. Neki islamski učenjaci požuruju nas upozoriti da se sunnet sastoji od dva dijela. Oni.a. hadis je ustanovio da „novac“ u islamu posjeduje svoju unutarnju vrijednost. r. A drugi dio jeste onaj koji je zasnovan na njegovom ličnom mišljenju. Učenjaci raspravljaju da „novac“ spada u tu drugu kategoriju. Implikacije takvog savjeta jesu da nije nužno slijediti takav sunet. Stoga. s. Tada oni mogu koristiti svoje valute za kupovinu bilo čega što žele u bilo kojem dijelu svijeta. Takvi islamski učenjaci nikada nisu proglasili trenutni monetarni sistem nezamjenjivog papirnog novca da je haram.. kada su se zlato. Treće. a koji je zasnovan na Božanskoj uputi. novac koji je smješten unutar Allahovog stvaranja sa vrijednošću pripisanom takvom novcu koju je pripisao Allah Najuzvišeniji Lično.s.a. Međutim. šećer bi se mogao koristiti kao novac.v. Stvaralac imetka.) koristili kao novac. s. hurme i so (riža. čak i zrno pijeska.a. lično je savjetovao ashabe. 7 . Prvi dio koji nam je došao od blagoslovljenog Allahovog Poslanika. a ne „izvan“ njega. U skladu s time. a Koji jeste Stvaralac sveg imetka. nema prepreke za upotrebu papirnog novca. s. srebro. Neki islamski učenjaci smatraju da je čovječanstvo slobodno koristiti bilo šta. te na taj način oni postaju stvaraoci onoliko imetka koliko oni žele. Drugo.i srebrenih kovanica na pijaci riža koristila kao novac.s. Na ostrvu Kuba. Allahov Poslanik. vrijednost novca bila je „unutar“ novca... naravno.s. itd.

3:14) ARAPSKI TEKST „Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta.“ (Kur`an. 3:91) ARAPSKI TEKST 8 . a ima i onih koji ti neće vratiti ako im povjeriš samo jedan dinar. stoka i usjevi. divni konji. a dirhem ili srebreni novac također je imao unutarnju vrijednost. a takav imetak može se koristiti kao novac u obliku zlatnih dinara i srebrenih dirhema: ARAPSKI TEKST „Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene. jer oni govore: `Nama nije grijeh što učinimo neukima` . Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći. Allah Najuzvišeniji ukazuje na dinar u sljedećem ajetu sure al-Imran: ARAPSKI TEKST „Ima sljedbenika Knjige koji će ti vratiti ako im povjeriš tovar blaga. Oni ne smatraju da je novac u obliku plemenitih metala koje je stvorio Allah Najuzvišeniji sa unutarnjom vrijednošću koju im je pripisao Allah Lično čvrsto utemeljen u samom blagoslovljenom Kur`anu. Obe ove kovanice čvrsto su ustanovljene u Allahovom stvaranju i obe posjeduju vrijednost koju im je pripisao Allah Lično Koji jeste Stvoritelj sveg imetka. 3:75) Allah također upućuje na dirhem u sljedećem ajetu sure Jusuf: ARAPSKI TEKST „I prodadoše ga za jeftine pare.i o Allahu svjesno govore laži.veoma griješe u svom rasuđivanju i morat će se suočiti s posljedicama na Sudnjem Danu zbog tog groznog promašaja.“ (Kur`an. jedva su čekali da ga se oslobode. 12:20) U oba navedena kur`anska ajeta Allah Najuzvišeniji opisuje „novac“ kao „zlatne“ i „srebrene“ kovanice.“ (Kur`an. To su blagodati u životu na ovom svijetu. za nekoliko groša ( dirhema). Također postoje ostali kur`anski ajeti koji ukazuju na zlato i srebro kao imetak. a najljepše mjesto povratka je u Allaha.“ (Kur`an. sinovi. gomile zlata i srebra. Dinar je bio zlatnik sa unutarnjom vrijednošću. Tako je. ako ga ne budeš stalno pratio.

Autor. i od teške svile. kao i kur`anski ajeti koji slijede. pored njihove vrijednosti na ovom materijalnom svijetu: ARAPSKI TEKST „Na njima će biti odijela od tanke zelene svile. Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili. a i stepenice uz koje se penju. Zar da joj to nasilno oduzmete. 6 Ovaj kur`anski ajet.“ (Kur`an. Drugim riječima. u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju. 4:20) Kur`an nastavlja objavljivati izvanredne vijesti da će zlato i srebro održati svoj položaj kao stvari od velike vrijednosti i na budućem svijetu isto tako. ne oduzimajte ništa od toga. mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju. Onima koji zlato i srebro gomilaju4 i ne troše ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju.“ (Kur`an. 76:21) ARAPSKI TEKST „Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata.6“ (Kur`an. i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.“ (Kur`an. 43:33-35) ARAPSKI TEKST „Ako hoćete da jednu ženu pustite. 43:71) ARAPSKI TEKST „Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno s njim nisu došli meleki?7“ 4 5 Ovo je sigurno u kontekstu upotrebe zlata i srebra kao novca. i ukrase od zlata bismo im dali. a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali.„O vjerrnici. oni su (faraon i njegov narod) priznavali zlato kao nešto dragocjeno i to se iz navedenog kur`anskog ajeta jasno može zaključiti. Autor. a drugom se oženite. čineći očigledan grijeh?“ (Kur`an. i u njemu ćete vječno boraviti. i jednoj od njih ste dali mnogo blaga5. nakićeni narukvicama od srebra. jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu. Autor 9 . Autor. Kintar (ar. a Njegovih zabrana se klonili. 7 Dakle. zlato i srebro posjeduju duhovnu realnost kao vrijedne stvari.) – riznica zlatnog i srebrenog novca. 9:34) ARAPSKI TEKST „A da neće svi ljudi postati nevjernici. objavljuju da će zlato i srebro ostati dragocjeni i vrijedni na budućem svijetu podjednako kao što su dragocjeni i vrijedni i na ovom.

s.v. On će reći: `Vratite se i izvedite (iz džehenemske vatre) one u čijim srcima nađete dobra koliko je težina jednog dinara. 10 . Ovdje ćemo navesti samo izvod iz tog dugog hadisa Allahovog Poslanika.“ (Kur`an. takvi će biti zabranjeni džehenemskoj vatri. muezin (onaj koji uzvikujući poziva) će povikati: `Neka svaki narod slijedi ono što je obožavao . zlatnom dinaru propisano je da ima veoma značajnu ulogu na samo Sudnjem danu. poslanik?`8“ (Kur`an. niko od onih za koje si nam Ti izdao naredbu nije ostao u njemu (džehenemu). i takvi će izvesti veliki broj ljudi koje džehenemska vatra obuhvatila do sredine trupa ili do koljena.a.a..` Nakon toga. ovi će reći: `O naš Gospodaru. 18:31) ARAPSKI TEKST „Ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspneš. s.s.a. Potom.v. 35:33) ARAPSKI TEKST „A one koji budu vjerovali i dobra djela činili – Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče. kroz koje će rijeke teći. a haljine će im. kada se ova usporedi sa dinarom. Autor. kititi. biserom ukrašenim. u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi.: Ebu Sa`id el-Hudri.. u kojima će se zlatnim narukvicama.` Nakon toga. predstavljat će mjeru na osnovu koje će ljudi biti vađeni iz džehenemske vatre. težina dobrote u srcu.` Potom.s. a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo.a. r. Divne li nagrade i krasna li boravišta!“ (Kur`an. u njima. prenosi da je Allahov Poslanik. a odjeća će im svilena biti. 17:93) Uistinu.s. 43:53) ARAPSKI TEKST „Edenske perivoje u koje će ući.“ (Kur`an.. U jednom veoma dugom hadisu Allahovog Polsnika.. s. od svile biti. rekao: „Kada nastupi Dan ponovnog proživljenja.. Reci: `Hvaljen neka je Gospodar moj! – zar ja nisam samo čovjek.(Kur`an. kroz koje će rijeke teći. 22:23) ARAPSKI TEKST „(One koji budu vjerovali i dobra djela činili) čekaju sigurno edenski vrtovi. na divanima će u njima naslonjeni biti. ovi će izvesti veliki 8 U ovom se ajetu potvrđuje da su nevjernici smatrali zlato kao nešto dragocjeno i od velike vrijednosti.v. u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti.

` Potom.a. oni će izvesti veliki broj ljudi.broj ljudi. stvorio zlato i srebro da se koriste. pokazuju da je Allah Najuzvišeniji stvorio zlato i srebro sa ogromnom vrijednošću pohranjenom u njima. On će reći: `Vratite se i izvedite one u čijim srcima nađete dobra koliko je pola dinara. a to je najslabiji stepen vjerovanja. pokazuju da je Allah Najuzvišeniji. te da će ta vrijednost preživjeti ovaj prolazni svijet i isto tako bit će zadržana i na budućem svijetu.. također. s. sada nismo ostavili nikoga u njemu (džehenemu) ko ima ikakvog dobra u sebi .v. s. On će reći: `Vratite se i izvedite van one u čijim srcima nađete trun dobra.a.a. ovi će reći: `O naš Gospodaru! Nismo ostavili nikoga za koje si nam izdao naredbu. u Njegovoj mudrosti. s. shvate i slože se sa činjenicama koje su predočene u ovom djelu.` Nakon toga. ukratko naravno.`“ (Sahih. Naš cilj pisanja ove brošure jeste objašnjavanje.v. Potom. Svaki onaj koji je toliko slijep da opovrgava tu jasnu činjenicu treba se pripremiti za samoodbranu tog stava na samom Sudnjem danu...: Ebu Sa`id el-Hudri.v. pa će reći: `O naš Gospodaru! Nijedan nije ostao od onih za koje Si nam naredio da ga ne ostavljamo. Mi molimo one koji pročitaju. a ako nije u stanju to učiniti.a.. Novac koji posjeduje unutarnju vrijednost danas je u potpunosti nestao iz monetarnog sistema koji se koristi širom svijeta.s.s. kako govori: „Svaki od vas kada vidi nešto loše. Muslimani su već do sada platili stravičnu cijenu odbacivanja tog „svetog novca“ i umjesto njega prihvatili su krajnje prevarna sredstva razmjene u obliku „sekularnog novca“. Objasnimo taj plan. kao i navedeni hadis Allahovog Poslanika. neka ga otkloni rukom. Muslim) POGLAVLJE III VELIKI NAUM (SKRIVENI PLAN) Postoji veliki skriveni plan koji povezuje međunarodnu politiku. kao novac. a ako ni to ne može učiniti. tada neka ga otkloni jezikom. prenosi da je čuo Allahovog Poslanika. Cijeli islamski svijet također je kriv za odbacivanje „novca“ koji je čvrsto ukorijenjen u samom Kur`anu i koji je od vrijednosti čak i na budućem svijetu.s. tada neka ga osudi srcem. 11 . između ostalog.“ (Sahih. r. međunarodnu monetarnu ekonomiju i vjeru sa današnjim lažnim monetarnim sistemom. postupe u skladu sa sljedećom naredbom Allahovog Poslanika.` Nakon toga. ovi će izvesti van veliki broj ljudi.` Potom. Navedeni kur`anski ajeti. nakon čega će reći: `O naš Gospodaru. kako i zašto je nestao sunet novac (razloga i načina pojave nestanka novca zasnovanog na sunetu).. Muslim) Navedeni kur`anski ajeti.

Isaa. Postoji nepobitan dokaz koji se nastavlja tajnovito razvijati u svijetu a koji izgleda ozakonjuje jevrejsku tvrdnju za istinom. Tada je cijeli svijet svjedočio posljedičnom povratku jevreja u Svetu Zemlju koji su tvrdili da je ona njihova nakon što su božanskom odredbom iz nje protjerani prije nekih 2. o tome nisu ništa pouzdano znali. a.. te da će se on vratiti da vlada svijetom iz Jerusalema upravo onako kako je božanski predskazano. a. i nakon toga će učiniti da Izrael postane vladajuća država na svijetu. A nisu ga ni ubili ni raspeli. razapet. Izrazito je neobično da kako muslimani.. već ga je Allah uzdigao Sebi. za razliku od jevreja.) uzdignut na nebesa u vrijeme pokušaja njegovog raspeća. već da je Allah Najuzvišeniji učinio da se prisutnima to pričini: ARAPSKI TEKST „I zbog riječi njihovih: `Mi smo ubili Mesiha. a. sa Jerusalimom još jednom (u historiji) kao središtem svijeta kao što je to bilo u vrijeme Sulejmana.“ (Kur`an. Kur`an objašnjava fenomen Isaovog. tako i kršćani dijele sa jevrejima vjerovanje da će historijski proces kulminirati sa Mesijom koji će pravedno vladati svijetom iz Svetog Jerusalema. a koji će vladati cijelim svijetom sa Davudovog. muslimani i kršćani. oboji. prijestolja iz Svetog Jerusalema sa vječnom vladavinom. samo su nagađali.. Ipak. dok će dokinuti sve ostale takve tvrdnje. a sigurno je da ga nisu ubili.. vratiti ih u Obećanu Zemlju za koju će tvrditi da je njihova. Sveti Izrael kojeg su osnovali poslanici Davud i Sulejman. godine. Ipak... a. a. nasuprot navedenog. Ustanovljenje sadašnje (samozvane) Države Izrael nakon toga uslijedio je 1948. „oslobođenje“ Svete Zemlje desilo se 1917.Svako jevrejsko dijete zna i vjeruje u božansko obećanje koje je dato narodu izrarela u kojem je Allah Najuzvišeniji obećao da će historija završiti s jednim čovjekom. – A Allah je Silan i Mudar.s.s. a. a. Taj Mesija tada će vladati svijetom iz Svetog Jersalema sa Pax Judaica i vratit će natrag jevrejsko zlatno doba. Jevreji vjeruju da će Pax Judaica ozakoniti jevrejsku tvrdnju na istini. a što je za posljedicu imalo rast Izraela do položaja super-sile u svijetu što je postalo očigledno. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili.s.s. Pored toga. Jevreji. Jevreji stoga zaključuju da će historija okončati sa Pax Judaica (Judeo svjetskim poretkom). 4:157-158) Kršćani su odbacili ovu kur`ansku tvrdnju i ostaju u svom vjerovanju da je Isa. sin djevice Merjem.s. koji će biti poslanik i Mesija. a. sina Merjemina..s. oni su sami o tome u sumnji bili. kao Mesiju i čekaju drugog Mesiju koji će osloboditi Svetu zemlju za jevreje. božanski obećani Mesija. ponovo će ustanoviti Svetu državu Izrael u Svetoj Zemlji (tj. jevrejsko-kršćanski savez koji je izrodio savremenu zapadnu civilizaciju učinio je stabilan napredak ka ustanovljenju 12 . već im se pričinilo.000 godina. vjeruju da je Isa. Oni oboji vjeruju da je on (Isa.s. Allahova poslanika` . povratka otkrivajući da on nije razapet. godine.). odbijaju Isaa.s.

s..v.. autor Imran N.a. lažni Mesija. objelodanio je da će vrhovna strategija kojom će lažni Mesija nastojati nametnuti njegovu sveopće vladavinu nad čovječanstvom biti oružje Ribaa ili kamate. a vladar Izraela čini svoj nastup kao vođa svjetske vlade sa sjedištem u Jerusalemu gdje će on načiniti značajnu tvrdnju da je on Mesija! Allahov Poslanik Muhammed. autor Imran N.. Allahov Poslanik. Djelo „Jerusalem u Kur`anu“ autora ovih redova objašnjava tu temu do u detalje.s.a. Postoji podatak iz života blagoslovljenog Allahovog Poslanika. Autor. 13 .a.v.svjetske vlade. Koji ima predznanje svih događaja. s. s. Kamatom će on porobiti one koji mu se opiru. odgvorio na jevrejsko odbacivanje pravog Mesije tako što je stvorio lažnog Mesiju.v. Allahov Poslanik.v.v. dok će njome obdariti imetkom one koji ga prihvataju i podržavaju.a.s. POGLAVLJE IV VELIKI PLAN I JEVREJSKO-KRŠĆANSKI SAVEZ Kur`an izričito zabranjuje muslimanima ulazak u prijateljske odnose ili savez sa takvim jevrejima i kršćanima koji se međusobno izmiruju i uspostavljaju jevrejsko-kršćansko prijateljstvo i savez. 10 Vidi djelo „Sura el-Kehf i moderno doba“ poglavlje „Musa i Hidr“. koji ukazuje da je lažni Mesija pušten na ovaj svijet poslije hidžre Allahovog Poslanika. Trenutno izgleda da je samo pitanje vremena kada će Izrael zamijeniti SAD kao vladajuća država na svijetu.. 10 Allahov Poslanik. s.a. objelodanio je da će Allah Najuzvišeniji osloboditi to zlo biće u naš svijet u dimenziji vremena koja je različita od naše9. Tako nastala bogata elita čovječanstva tada će se koristiti kao klijenti i zastupnici izrabljivanja i porobljavanja siromašnih masa i vladat će njima u ime lažnog Mesije.v. s. iz Meke u Medinu. a sa misijom oponašanja pravog Mesije.s. a nakon što su ga jevreji Medine odbacili kao pravog Poslanika.s. morati pokušati ustanoviti svjetsku vladu preko koje će on vladati svijetom iz Jerusalema.s. Zbog toga će Dedžal.. Hosein. a Kur`an kao objavljenu riječ Allaha Najuzvišenijeg. Kur`an to čini u veoma važnom ajetu sure el-Maide: ARAPSKI TEKST 9 Vidi Poglavlje II djela „Sura el-Kehf i Moderno doba“ pod nazivom „Kur`an i vrijeme“. Hosein. s.s. također je objelodanio da će jedno od najzastrašujućih oružja koje će taj lažni Mesija koristiti u postizanju svog cilja vladanja svijetom iz Jerusalema biti svođenje čovječanstva na takvo stanje unutarnje duhovne sljepoće da ljudi neće biti u stanju pojmiti njegove bezbožničke planove i na taj način bit će obmanuti.. obavijestio je čovječanstvo da je Allah Najuzvišeniji. Autor.a.

gigantske prevare i ekonomskog nasilja. Bogata elita trenutno vlada siromašnim masama čovječanstva. Taj je savez načinio monetarni i ekonomski sistem preko kojih se već uspio nepravedno obogatiti na račun ostatka svijeta.a. a bogati narodi sada vladaju ostatkom čovječanstva. Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Taj je jevrejsko-kršćanski savez ustanovio Međunarodni Monetarni Fond. mogao je biti kažnjen sa 10..000 USD i/ili biti pritvoren na šest mjeseci zatvorske kazne. Sada ćemo opisati jedan od načina kamate (ar. s. Ako bi neko bio uhvaćen sa takvim zlatom po isteku postavljenog roka.s. Čitalac lahko može prepoznati samu srž procesa ozakonjene plačke u međunarodnom monetarnom sistemu kojeg je načinio jevrejsko-kršćanski savez tako što će usmjeriti svoju pažnju na događaj koji se desio aprila 1933. itd.v. To što je on učinio jeste da je ustanovio međunarodni monetarni sistem koji je pokvario novac na takav način da se s njime može manipulirati i učinio da on funkcionira kao točak ozakonjene krađe. ne uzimajte za zaštitnije Jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Kao posljedicu toga imamo da takvi prkose kur`anskoj zabrani dok uspostavljaju i održavaju prijateljske veze i čak saveze sa tim jevrejsko-kršćanskim savezom. Odgovor na takvo pitanje je očigledan. nastavit će ostati zarobljen u bijednoj neimaštini i bit će nesposoban za pružanje otpora prema onima koji vode rat protiv islama u ime Države Izrael. 5:51) Mi živimo u baš takvom svijetu u kojem se jevrejsko-kršćanski savez pojavio po prvi puta u historiji. koji će vladati svijetom iz Jerusalema i koji će biti lažni Mesija. kao planera (glavnog uma) trenutnog (novog) svjetskog poretka trenutno vladaju gotovo cijelim islamskim svijetom. Oni koji ne mogu prepoznati Dedžala. To je taj savez koji je načinio savremenu zapadnu civilizaciju. a sada se pravi trenutak za pojavljivanje njihovog jednog emira (Vođe). poluga zlata ili zlatnih certifikata u svom ličnom posjedu. a porobljava neimaštinom one koji mu se suprotstavljaju. Pored toga. Vlada SAD-a donijela je zakon koji u to vrijeme zabranjuje stanovnicima SAD-a čuvanje zlatnih kovanica. Zlatne kovanice tada su demonetizirane i nisu se više prihvatale kao zakonito sredstvo plaćanja. vlada smatraju neophodnim nametanje propisa o minimalnim ličnim dohocima u cilju sprečavanja krvavog ustanka onih koji su porobljeni nadničkim robovlasničkim ličnim dohocima. imućna vladajuća elita širom svijeta sada pravi jedan džemat (udruženje). Jedan od izrazito vidljivih oblika toga jeste eksploatacija rada preko nadničkih robovlasničkih ličnih dohodaka. U zamjenu 14 . godine. lažnog Mesiju.„O vjernici. Riba) preko kojeg Dedžal osnažuje imetkom one koji ga podržavaju.“ (Kur`an. Oni se više nisu mogli koristiti kao novac. Širom svijeta takozvane današnje ekonomije slobodnog tržišta. Čitalac se mora sada zapitati da li se navedenim kur`anskim ajetom zabranjuje muslimanima članstvo u međunarodnim udruženjima (organizacijama) koje je osnovala i kojima upravlja taj jevrejsko-kršćanski savez. Sve dok takvi ljudi nastave vladati muslimanima. a koji trenutno vlada svijetom preko Organizacije Ujedinjenih Naroda. ummet Muhammeda.

Čitalac sada može lahko prepoznati ozakonjenu pljačku koja se dešava u slučaju devaluacije papirne valute.s. Kao posljedica tih uredbi. dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak . Allah ih neće ni osloviti. također demonetizirala zlatne kovanice u istoj godini kada je to učinila Vlada SAD-a. robe. niti će ih očistiti – njih bolna patnja čeka. US dolare) sa pridodatom im numeričkom vrijednošću od 20 USD za svaku uncu zlata. je rekao: „Neki je čovjek izložio neku robu na pijaci i lažno se zakleo da mu je za tu robu ponuđeno toliko i toliko. Oni su to učinili tako što su jednostavno na smicalički način suspendirali zamjenjivost papirne sterling funte u zlato.za te zlatne kovanice i poluge. To je učinjeno. a koje za posljedicu imaju profit ili dobit koja takvom pravedno ne pripada (tj. jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte. Enes ibn Malik. koja je opet privatna banka. Nakon toga.. Banka Federalnih Rezervi. itd. r. nazvao je takve transakcije koje su zasnovane na obmani. 11:85) Allahov Poslanik. prenosi da je Allahov Poslanik. dakle označio kao haram. ponudila je papirni novac (tj. je dodao: „Takav (kao što se opisuje u navedenom kur`anskom ajetu) je podnukli korisnik kamate (ar. .ali..` (Kur`an: 3:77)“ Ibn Ebu Avf. na Sudnjem danu.a.a. 11 12 Kao što su vrijednost rada. r.v. Bejheki) Abdulah ibn Ebu Avf. naprimjer.. U tom procesu. a Vlada SADa je nakon toga u januaru 1934...“ (Kur`an: 4:29) ARAPSKI TEKST „O narode moj! Pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte ljudima stvari njihove 11 i ne činite zlo po zemlji praveći nered. godine samovoljno devaluirala vrijednost US papirnog dolara za 41% i na taj način dokinula je zakon o zabrani zlata kojeg je prethodno donijela.s.v. objavljen je sljedeći kur`anski ajet: `Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi – na onom svijetu nikakva dobra neće imati. imetka. dok su oni koji su bili svjesni tog pljačkanja (pelješenja) koji će se desiti kupovali su zlato sa svojom papirnom valutom. r. u sljedećim kur`anskim ajetima sura el-Nisa i Hud: ARAPSKI TEKST „O vjernici.“ (Kur`an. s. Kur`an je izričito zabranio. niti će na njih. s. djela „pelješenja“) da su kamata (ar. rekao: „Obmanjivanje mustersala (nekoga koji ne poznaje tržišne cijene) jeste kamata (ar. zlato u SAD-a zamijenjeno je za papirnu valutu. oni su bili opljačkani za 41% njihovog imetka. Značajan je podatak da je Vlada Velike Britanije. Riba)12. Većina je amerikanaca pohrlila razmijeniti njihovo zlato za papirnu valutu.a. 15 . takvu pljačku imetka ljudi. premda mu za tu robu nije bio ponuđen iznos kojeg je on naveo.. Riba). pažnju obratiti..a. a potom su to zlato prebacivali izvan SAD-a u švicarske banke.“ (Sunen. Autor. Amerikanci su pohrlili natrag u banku da zamijene svoju papirnu valutu za zlato po novoj vrijednosti promjene od 35 USD po unci zlata.a.

Dakle. Savremeni monetarni sistem koji je zasnovan na nezamjenjivom papirnim valutama koje neprekidno gube na svojoj vrijednosti sačinjava upravo takvu obmanu koja donosi profit ili dobit koja kreatorima tog monetarnog sistema pravedno ne pripada.“ (Sahih. Buhari) Razmjene zasnovane za obmani poput skrivanja tržišne cijene (cijene na pijaci).Banka Federalnih Rezervi SAD-a (US Federal Reserve Bank) pojavila se u navedenom događaju kao začetnik „ogledne utrke“ za isprobavanje domaćeg novog monetarnog sistema preko kojeg se može postići sveobuhvatno i nepravedno prebacivanje imetka širom svijeta koji neće ni u šta moći posumnjati. te na taj način ostvari dobit ili profit veći od onoga koji mu pravedno pripada (koji bi mu pripao da je pravedno obavio navedenu razmjenu). Taj je primjer slijedila Francuska sa devalvacijom francuskog franka za 30%. a švicarski franak devalviran je za 30%. To bi se prebacivanje obavilo preko jednostavnog elementa stvaranja novca iz bezvrijednog papira. kao takav mora se potvrditi kao kamata (ar. Kao posljedica toga. takva razmjena smatra se kamatom (ar. godine. dok njihov „gubitak“ istovremeno znači „dobit“ za druge. Riba). Prevodilac. Riba). godini. Manje od dvije godine ranije. 13 Ciljanim papirnim valutama neprekidno bi umanjivali vrijednost inflacijom i devalvacijom. dok je italijanska lira devalvirana za 41%. Samo je Grčka otišla preko okvira ostatka Europe devalvirajući svoju valutu za nevjerovatnih 59%. ista ta devalvacija papirnih valuta desila se u većini auropskih zemalja. a nakon toga nametanjem papirne valute svom čovječanstvu. 16 . a ta se devaluacija postepeno povećavala do 40% u 1934. Time što takve papirne valute gube na svojoj vrijednosti. mogu omogućiti prodavcu ili kupcu da proda ili kupi robu po cijeni većoj ili manjoj od tržišne cijene. Riba). Na osnovu toga možemo zaključiti da bilo koja razmjena koja je zasnovana na obmani i koja se ostvari uz pomoć sredstva obmane profit ili dobit koja je veća od dobiti koja takvom pravedno pripada. u septembru 1931. Oni koji upravljaju monetarnim sistemom potom bi ciljali određene valute i prisiljavali ih da neprekidno budu devaluirane 13. mase ljudi koji ne sumnjaju u validnost iste trpi opći gubitak imetka. britanska je funta devaluirana za 30%.

umanjivanje tražnje. Cilj takve politike jeste povećavanje zahtjeva za izvoznim dobrima te zemlje (tako što će se devalvirati valuta i time se učiniti dobra te zemlje jeftinijim u ostalim zemljama) uz istovremeno smanjivanje potreba za uvoznim dobrima u tu istu zemlju (tako što će se uvozna dobra u tu zemlju učiniti skupljim uvodeći tarifne prepreke). posebno tarifne prepreke. „Beggar thy neighbour“ politika u SAD-u potakla je ostale zemlje da slijede isti primjer. u potpunosti su bili ovisni o interesima i politikama njegove najmočnije članice . podjednako kao i njegov kasniji rast i na koncu njegova ostavština. Velika Depresija vještački je osmišljena da bi ozakonila nametanje međunarodnog monetarnog sistema koji će donijeti red u haotični svijet novca. sprovedene su u djelo na početku Velike Depresije bez gotovo ikakvog uspjeha. Prevodilac. Bretton Wood-ski system historijski predstavlja prvi primjer potpuno uređenih monetarnih odnosa s namjerom upravljanja valutnim odnosima između nezavisnih država. bilo preko tarifa i kvota na uvoz ili preko konkurentne devaluacije valute. Jevrejsko-kršćanski savez nastavio je sa ustanovljenjem „papirno valutnog“ međunarodnog monetarnog sistema u Bretton Woods-u15. Izraz izvorno vuče naziv iz igre karti pod nazivom Beggar my neighbour. Načelno. Takve politike pokušale su izliječiti probleme u jednoj zemlji tako što su nastojale pogoršati probleme u ostalim zemljama. Ta politika može se pripisati merkantilizmu i kao posljedicu ima stvaranje prepreka pan-nacionalnim jedinstvenim tržištima. taj je system imao namjeru da objedini zakonske propise sa multilateralnim donošenjem odluka preko međunarodne organiracije MMF-a kojem je dodijeljena ograničena supernacionalna vlast. 17 . Ta neobična i izrazito sumnjiva saradnja među europskim zemljama u gotovo istovremenoj i krajnje nepoštenoj devaluaciji njihovih valuta trebala je osvijestiti muslimane na smrtonosne opasnosti koje nameće europski jevrejsko-kršćanski monetarni sistem papirnih valuta. Oni su iskoristili povezanost 14 “Beggar thy neighbour” ili “beggar my neighbour” jeste izraz koji se koristi u ekonomiji. a koji opisuje politiku kojom se traže koristi za jednu zemlju na uštrb drugih. Ovo dešavanje nazvano je „tragedijom običnih“ premda se takvi slučajevi javljaju još u djelima Platona i Aristotela.Ono što je izgledalo kao „oprosjači svog komšiju“ 14 politike 1930-ih godina – korištenje devalvacija valute sa ciljem povećavanja konkurentnosti izvoznih dobara jedne zemlje radi umanjivanja ravnoteže deficita plaćanja – imalo je za posljedicu strmoglavi pad nacionalnih prihoda. a što je za poslejdicu imalo opće umanjenje međunarodne trgovine. sva ta dešavanja utrla su put nametanju međunarodnog monetarnog sistema od kojeg se tobože tražilo da donese red i spriječi haos u svijetu novca i trgovine (razmjene). U praksi. Uzimajuću naziv od mjesta održavanja sastanka 1944. Izraz se nalazi u širokoj ekonomskoj upotrebi i koristi se u izdanjima poput časopisa The Economist i televizije BBC News. Ipak.SAD-a. Drugim riječima. prvobitna zamisao. Izraz je prvobitno uveden za označavanje politika koje su pokušale liječiti domaću depresiju i nezaposlenost tako što su usmjeravale tekuće zahtjeve sa uvoznih dobara na domaće proizvode. To je još više pogoršalo Depresiju. „Beggar thy neighbour” strategije ove vrste ne primjenjuju se samo na države: pretjerana ispaša pruža drugi primjer gdje ostvarenje nauma interesa pojedinca ili skupine vodi do problema. Oblik te politike. opću nezaposlenost i opći pad svjetske razmjene što je postalo poznato kao Velika Depresija. godine gdje je osnovan Međunarodni monetarni fond (IMF) I Svjetska banka. „Beggar thy neighbour” jeste protekcionistička politika koja obuhvata devalviranje jedne valute i pravljenje tarifnih prepreka ostalim zemljama. 15 Izraz Bretton Woods-ki system obično se koristi za označavanje međunarodnog monetarnog sistema koji je vladao od konca Drugog svjetskog rata do ranih 1970-ih godina.

s. godine sa izričitom funkcijom održavanja međunarodnog monetarnog sistema na izričito takvim nepromjenjivim papirnim valutama.. ili (ii) kooperativnim sporazumima kojima članice zadržavaju vrijednosti svojih valuta u odnosu Propisujući sistem propisa. u kojem se navodi da će muslimani slijediti kršćane u djelima koje oni budu činili.v. Prevodilac. tog „lista smokve“ koji bi mogao prekriti sramotu ozakonjene pljačke više nema od 1971. zaista. a.s. Ako su islamski učenjaci bili zaslijepljeni „listom smokve“ kojeg je predstavljao US dolar i nisu mogli vidjeti prijevarnu prirodu takvog monetarnog sistema. Začuđujuće je. s.18 To je učinjeno tako što se zabranjuje bilo koja povezanost između zlatnih i papirnih valuta osim US dolara. planeri Bretton Woods-kog sporazuma ustanovili su Međunarodni monetarni fond (IMF) i Međunarodnu banku za obnovu i razvoj (IBRD) koja je danas dio Svjetske banke.. a nakon što su pojeli plodove sa Drveta znanja dobra i zla. a koju odabere sama članica. 17 Autor upućuje na hadis Allahova Poslanika. godine čak je i „list smokve“ nestao kada su SAD odbacile svoje dato obećanje u sklopu međunarodnog prava da razmjenjuju US dolare za zlato. Ipak. tj. Izraz se metaforički odnosi na biblijsku Knjigu Postanka gdje se navodi da su Adem i Hava. a koji je osnovan 1944. Pristupnim Sporazumom Međunarodnog monetarnog fonda. U smislu pregovora. sporazumi razmjene mogu obuhvatati (i) održavanje od strane članice vrijednosti svoje valute u uslovima posebnih prava vučenja ili drugog denominatora. različitih od zlata. Članom 4 Stav 2(b) Pristupnog Sporazuma navodi se: „ . pa makar i kada budu išli u gušterovu rupu. VIDJETI SA ESMIROM I CIO HADIS NAVESTI!!! Prevodilac. novac sa unutarnjom vrijednošću. autor koristi ovu priliku da pozove Međunarodni monetarni fond da ga ispravi u pogledu navoda ako autor griješi. a sa implikacijom da je pokrov samo preduzeti korak.između US dolara i zlata u Bretton Woods-kom Sporazumu kao „list smokve“16 da bi prikrili činjenicu da je sada moguće štampati papir i koristiti ga kao novac bez ikakve potrebe da isti bude promjenjiv na tržištu za pravi novac. Sporazum iz Bretton Woods-a popločao je put za osnivanje Međunarodnog Monetarnog Fonda. dok je istina očigledna samo onima koji su odabrani da je vide. Kao posljedicu toga imamo stanje da je cijeli islamski svijet slijepo slijedio jevrejsko-kršćanski savez u širom poznatu gušterovu rupu. ponuda se može okarakterisati kao „list smokve“ ako je takva ponuda u stvarnosti trik za prikrivanje skrivenog plana.a. da nije postojao nijedan značajan islamski intelektualni odgovor koji bi upozorio i pokrenuo muslimane na otpor novom prijevarnom monetarnom sistemu. 16 Izraz „list smokve“ predstavlja čin prekrivanja čina ili objekta koji je ponižavajući ili nepodoban.17 Pošto je europskaijevrejsko-kršćanski savez dekolonizirao ostatak koloniziranog svijeta taj isti savez potrudio se da taj dekolonizirani ne-europski svijet bude usisan u novi monetarni sistem preko članstva u Međunarodnom monetarnom fondu. svijet islamskih učenjaka i dalje je propuštao vidjeti da je savremeni papirni novac bio haram. Izraz „list smokve“ ima pejorativno metaforičko znače prikrivanja bilo čega ili ponašanja što se može smatrati sramnim.. koristili lišće smokve da bi prekrili „njihovu nagost“. (njenim je članicama) zabranjena upotreba zlata kao novca.. organizacija i postupaka kojima se određuje monetarni sistem. 18 . Prevodilac. Do 1971. godine. 18 Pošto je osoba odgovorna za održavanje web stranice autora obavijestila autora da neko iz Međunarodnog monetarnog fonda redovno posjećuje autorovu web stranicu.

na taj način produžavajući ekonomsku i političku nestabilnost. banka u privatnom vlasništvu) u kojem ih pita zašto Međunarodni monetarni fond zabranjuje svojim članicama valute sa zlatnom podlogom: Poštovana Gospodo. godine. Na taj način načinjena je zamka za 19 . Ron Paul Predstavnički Dom SAD-a Značajno je da niti je Banka Federalnih Rezervi. tako i Banci Federalnih Rezervi SAD-a (koja je.na vrijednost valute ili valuta ostalih članica. ili (iii) ostale sporazume razmjene po izboru članice. Pišem Vam povodom Člana 4. Razlog njihovog ne-odgovaranje jeste taj da ne postoji nijedno objašnjenje osim činjenice da je monetarni sistem koji je ustanovljen preko Međunarodnog monetarnog fonda uređen tako da opelješi čovječanstvo i kao posljedicu toga nametne finansijsko ropstvo svim ljudima koji predstavljaju ciljanu skupinu za jevrejsko-kršćanski savez koji trenutno vlada svijetom. kongresmen SAD-a Ron Paul poslao je sljedeće pismo kako Odjelu Državne riznice SAD-a. ovaj jezik zabranjuje zemljama članicama Međunarodnog monetarnog fonda vezivanje njihovih valuta za zlato. Izrazito bih cijenio objašnjenje od Vas oboje. gle slučajnosti. Nastao je novi svijet različitosti između „lokalne (papirne) valute“ koja je korištena kao sredstvo razmjene u zemlji koja je izdala tu papirnu valutu i „međunarodne razmjene“ papirne valute koja je bila sredstvo razmjene izvan te zemlje. niti je Odjel Državne Riznice SAD-a do sada odgovorio na ovaj zahtjev za objašnjenjem. Hvala Vam na Vašoj saradnji u vezi sa ovim zahtjevom. Na taj način. za sve praktične primjene. indonezijski muslimani morali su naći stranu valutu za razmjenu kojom bi platili svoju kupovinu. Norman Singleton-a. Molim Vas. Međutim. rukovodioca mog pravnog odjela. a muslimani su se na taj način suočili sa izrazima s kojima se nikada ranije nisu susreli. Državne riznice i Federalnih rezervi.“ U aprilu 2002. takva međunarodna razmjena bila je. kontaktirajte gosp. Takva politika može odgoditi oporavak jedne zemlje iz ekonomske krize i usporiti ekonomski rast. Međunarodni monetarni fond iskorišten je za uspostavljanje novog međunarodnog monetarnog sistema sa novom i neobičnom monetarnom terminologijom. ako su muslimani Malezije željeli prodati robe muslimanima u susjednoj im Indoneziji. stava 2b Pristupnog Sporazuma Međunarodnog monetarnog fonda. ako budete trebali bilo koje dodatne informacije u vezi sa ovim zahtjevom. U skladu s navedenim. Kao što vjerovatno znate. Međunarodni monetarni fond zabranjuje zemljama koje pate od promjenjivih monetarnih politika da usvoje jedno od najdjelotvornijih sredstava stabiliziranja svojih valuta. ograničena na europske papirne valute ili na US dolar. razloga zašto SAD nastavljaju poštivati takvu pogrešnu politiku.

novi međunarodni monetarni sistem papirnog novca omogućio je bankarskom sistemu. Zlokobni plan u pozadini cijelog tog sistema bio je dovesti Zapadne valute. sve što su oni trebali učiniti jeste nastavljanje štampanja takvog novca i.. cijeli monetarni sistem sa njegovim Međunarodnim monetarnim fondom u središtu posebno je osmišljen za postizanje takvih rezultata. i na taj način nepravedni monetarni sistem se usavrši. u tom postupku. to će donijeti u svom poticaju finansijsko ropstvo.“ Odstranjivanje zabrana za međunarodnim razmjenama tada bi (po sprovedbi člana navedenog Sporazuma) izložio ciljanu valutu finansijckim napadima koji bi pravili mogućnosti za iznenadnim ogromnim dobicima tako što valuta gubi na svojoj vrijednosti. kada se papirni novac zamijeni elektronskim novcem. podjednako kao i njihove izvedenice (surogate). Međunarodni monetarni fond osnovan je sa posebnom svrhom sprečavanja ograničenja razmjene valuta koja će ometati neprekidnu devaluaciju ciljanih valuta. To je postignuto pomoću jednostavnog metoda lažiranja ili poticanjem devaluacije ciljanih valuta. nastavljanje pravljenja imetka iz ničega. Sve dok je jevrejsko-kršćanski savez mogao održavati potražnju za njihovim papirnim valutama. Kako su takve valute bile devaluirane. Ciljane su zemlje bile uhvaćene u zamku ogromnih zajmova. To je također potaklo tržište rada na rad za robovlasničke plate. bila ozakonjena prevara. Zapravo. do neprekidnog povećavanja u vrijednsoti u odnosu na ostale valute. bojim se da će isto tako muftije proglasiti „elektronski novac“ halalom. uključujući gotovo cio islamski svijet. te su na taj način neprekidno ostajale bez svojih imetaka i bile su nemoćne jer su se grčevito borile da otplate zajmove novcem koji je neprekidno gubio vrijednost. te je takav sistem zatočio one koji su uzeli zajmove u čvrstim valutama od uvijek-voljnog Međunarodnog monetarnog fonda i europskih komercijalnih banaka i tako se našli u neprekidno-rastućoj poteškoći otplate tih zajmova sa kamatom.. Muslimani na to moraju odgovoriti na prikladan način ako budu ikada očekivali bilo kakvu božansku pomoć koja ih može osloboditi od finansijskog ropstva.potražnjom takvih europskih valuta podjednako kao i za potražnjom US dolara koje su tako postale poznate kao „čvrste“ valute. to je za posljedicu imalo opće prebacivanje imetka od masa ljudi prema eliti. Na koncu. Sve navedeno nije se slučajno desilo. odstranjivanju zabrana međunarodne razmjene koje guše rast svjetske trgovine. Međutim. Kakav taj odgovor može biti? Gdje muslimani trebaju početi? 20 . i najblještavije od sveg. a preko razlomljenog pričuvnog bankarstva (frakcionalnim rezervnim bankarstvom). Kada elektronski novac u potpunosti zamijeni papirne valute. također. u zatvor trajne neimaštine i (ponekad) oskudice. da s kamatom posuđuje novac kojeg nije posjedovao. To je. Sumnjam da su islamske muftije shvatili šta se namjerava postići razlomljenim pričuvnim bankarstvom niti su imali prikladno znanje iz oblasti historije međunarodne monetarne ekonomije koja je ukratko opisana u ovoj brošuri. Međunarodni monetarni sistem koji je nastao iz Bretton Woods-ke konferencije već je uspjeo u porobljavanju masa čovječanstva. U skladu s time u Pristupnom Sporazumu navodi se da će Međunarodni monetarni fond „pomagati u .

s. kao i bankarski svijet općenito.s. Napor koji se mora učiniti kao odgovor na takve očito nemoralne i okrutne zakone mora se vršiti u obliku borbe koja je u skladu sa strateškim sunetom (tj.a. Načelo je takvo da dobar novac otkriva loš novac. Možemo očekivati da se jevrejsko-kršćanski savez koji trenutno vlada svijetom.. kada je taj sunnet također čvrsto utemeljen u Kur`anu. Lijevanje zlatnih kovanica i stavljanje istih na prodaju daje malo olakšanja siromašnim ubogim masama ljudi koji imaju poteškoća pri kupnji i potom pohrani čak i jednog zlatnog dinara. na način kako se on borio protiv nasilja). muslimani tada. Takav nas sunet podučava da 21 . njihov osnovni odgovor mora biti okretanje i pokušaj ponovnog uspostavljanja tog izgubljenog sunneta. a koji trenutno zabranjuju upotrebu zlatnih i srebrenih kovanica kao zakonitih načina plaćanja. moraju tražiti Allahov oprost za taj čin izdaje i moraju pohitati u zasluzi Njegovog oprosta tako što će pokrenuti borbu za ponovnim uspostavljanjem onoga što su odbacili. s.. Takav novac odmah bi iznio na vidjelo lažnu prirodu papirnog novca. dok slijede jevrejsko-kršćanski savez u gušterovu rupu. osnovni islamski odgovor na ovu monetarnu poteškoću mora se usmjeriti na zakonske propise koji reguliraju načine plaćana. a potom njihovo izlaganje prodaji (za papirni novac) zasigurno je od vrijednosti u unapređenju procesa javnog obrazovanja. lijevanje zlatnog dinara i srebrenog dirhema. taj sunet novac bit će u potpunosti ponovo uspostavljen. Onda kada zlatne i srebrene kovanice uđu na tržište sa funkcijom „medijuma razmjene“ i kao „mjera vrijednosti“. Pored toga. kao što je to zlatni dinar i srebreni dirhem. sunetom Allahovog Poslanika.POGLAVLJE V NAŠ ODGOVOR Kad god muslimani postanu svjesni činjenice da su odbacili sunnet Allahovog Poslanika. podjednako kao i njihovim klijentima u islamskom svijetu.s. itd. Međutim. jer čak ni Međunarodni monetarni fond ne može dati odgovor na to postavljeno pitanje. takve kovanice djelovale bi kao „pohrana vrijednosti“ i obezbjeđivala bi bogatima sredstvo osiguravanja njihovih imetaka od gubitaka koji su prisutni kod devaluacije papirnog novca. Ipak. Kako muslimani trebaju voditi tu borbu? Šta trebaju činiti? Prvi stepen Zlatne i srebrene kovanice omogućavaju muslimanima ispunjavanje vjerskih dužnosti poput plaćanja zekata.a. Mase ljudi moraju se podići da pitaju zašto je upotreba dinara kao novca zabranjena? Nijedna vlada na svijetu ne može dati odgovor na to pitanje. mehra (miraza kod sklapanja braka). bude opirao svim naporima koje budemo činili u priznavanju zlata i srebra kao zakonitih načina plaćanja. finansiranja hadža. Kao posljedica navedenog.v.v. također.

riža bi bila korištena kao novac. 22 . Moglo bi biti od pomoći kada bi muslimani bili svjesni hadisa Allahovog Poslanika.. (U to doba) njihovi mesdžidi bit će velikih razmjera. u kojem je on upozorio na doba kada će islamski učenjaci izdati islam do te mjere da će oni postati „najgori ljudi pod nebeskim svodom“ i da „ništa od islama neće ostati osim imena“: „Neće proći dugo vremena kada će nastupiti doba kada od islama neće ništa drugo ostati osim imena.v. upotreba riže kao novca predstavljala bi privremenu mjeru i mogla bi djelovati samo u pogledu malih razmjena ili mikro razmjena dobara. Farmeri koji siju rižu na indonezijskom ostrvu Java. ne ispuni: Ebu Bekr ibn Ebu Merjem. i njima će se ona vratiti. Od njih će nastajati smutnja (fitna). s. mogu biti potaknuti na zahtijevanje njihove isplate (za rižu) u dinarima. Gradovi bi ostali zarobljeni elektronskim novcem sve dok Jedžudž-Medžudž svjetski poredak bude nastavio vladati svijetom.. ali će biti lišeni upute.a. Tirmizi) Drugi stepen Drugi stepen borbe obuhvata odbijanje prihvatanja i upotrebe papirnog novca ili elektronskog novca od strane stanovnika udaljenih seoskih područja. sunet novac zamijenio bi papirni i elektronski novac barem u pogledu mikro finansijskih razmjena. I (u to doba) ulema (islamski učenjaci) će biti najgori ljudi pod nebeskim svodom..a. Na taj način. s. s.s.a. a od Kur`ana neće ništa ostati osim (tragova) slova. Ahmed) KRAJ 19 U djelu „Jerusalem u Kur`anu“ istog ovog autora. prenosi da je čuo Allahovog Poslanika. Na taj način..“ (Musned.a. nalazi se cijelo jedno poglavlje u kojem se objašnjava tema Jedžudža i Medžudža u islamu. sunet novac može se nastaviti širiti od udaljenih seoskih predjela prema gradovima sve dok se predskazanje Allahovog Poslanika. kako govori: „Uistinu će doći vrijeme čovječanstvu u kojem neće biti ničega (ostati) što će biti od upotrebe (ili koristi). Naravno. Ipak.“ (Sunen. r. Čuvajte dinar i dirhem.s.19 Ipak.je opći program javnog obrazovanja prvi stepen te borbe za oslobođenje od političkog i ekonomskog nasilja.v. uzgajivači riže tada mogu monetizirati svoju rižu koristeći samu rižu kao medij razmjene. mnogi se muslimani ne mogu ubijediti u lažnu prirodu papirnog novca u današnjem monetarnom sistemu sve dok ni sami islamski učenjaci ne razumiju tu temu i ustrajavaju u odbrani valjanosti takvog novca. Ova je brošura naspisana isključivo u tu svrhu. U slučaju da kupci odbiju platiti u dinarima. naprimjer.s.v.