You are on page 1of 17

Weekopdracht Bedrijfseconomie Week 5/6

PBD-1iV Tutorgroep 43 Linda Wijker Max van de Laarschot Brandon van het Nederend Marcel Edens Rob van Osch

Inhoudsopgave

Deel 1 Investeringsbegroting Financieringsbegroting Deel 2 Resultatenbegrotingen Toelichting resultatenbegrotingen Liquiditeitsbegrotingen Toelichting liquiditeitsbegrotingen Eindbalansen Toelichting eindbalansen Blz. 5 Blz. 12 Blz. 13 Blz. 16 Blz. 17 Blz. 18 Blz. 3 Blz. 4

Bedrijfseconomie Deel 1
Solvabiliteit rond de 30% (EV / TV) Current ratio rond de 1,2 (VLA / KVV) Het idee: Een oplaadplaat voor elektrische autos. De dealer kan deze thuis bij mensen gaan installeren. De kosten van een oplaadplaat Om te berekenen hoeveel een oplaadplaat ongeveer zal kosten, hebben wij gekeken naar de al bestaande oplaadplaten die al beschikbaar zijn voor mobiele apparatuur1. Zon kleine oplader kost voor de consument rond de 70 euro2. We hebben gekeken naar de afmetingen van een oplaadstandaard. Deze zijn 10 bij 15cm groot. (150 vierkante cm) Een oplaadplaat voor een auto zou onder de accu geplaatst moeten worden. Als we een ruime schatting maken stellen we de grootte hiervan op 2x1m (20.000 vierkante cm). Dit oppervlak is ongeveer 133 keer zo groot. 133x70 = 9310 euro. Dit zullen de inkoopkosten zijn voor de dealer. De kosten voor de consument zullen hoger uitvallen. Er moet nog lonen betaald worden aan de monteurs die de oplaadplaat komen installeren en er moet een winstmarge op het product komen. De lonen van de monteurs zullen de kosten van het product verhogen tot ongeveer 10.000 per product. Verdere kosten aan het vervoer, de opslag en de winstmarge zullen de kosten voor de consument verhogen tot ongeveer 20.000 euro per product. De reden dat de kosten zo hoog mogen zijn is dat het een nieuw product is wat nog niet bestaat. Hiervoor mag een bedrijf de jackpot vragen.
1 2

http://www.nokia.com/be-nl/producten/accessory/dt-900/). http://www.bol.com/nl/p/nokia-draadloze-oplaadstandaard-zwart/9200000010225671/

Investeringsbegroting Vaste activa Machines en installaties (Om de oplaadplaten te monteren) Inventaris en gereedschap (Gereedschap om te monteren) Computerapparatuur en software (om de administratie bij te houden) Transportmiddelen (Peugeot levert de oplaadplaten thuis) Vlottende activa Voorraad (oplaadplaten moeten ingekocht worden) (stuk of 50) Vooruitbetaalde cursuskosten (5 monteurs, paar duizend pp) Voorfinanciering btw van vaste activa en voorraden (omzetbelasting over voorraad) Kas/Bank

Financieringsbegroting Eigen vermogen Inbreng bedrijfsmiddelen (eigen bedrijfswagen kunnen gebruikt worden om monteurs rond te rijden) Vreemd vermogen Lening bank (bank zal een lening afsluiten) brengt meer op dan rentabiliteit van totale vermogen. Hefboomwerking. Lening van 6%, opbrengst 8%. Crediteuren (inkopen van de oplaadplaten hoeven niet meteen betaald te worden)

Bedrijfseconomie Deel 2
Best case In de best case scenario zijn we er van uit gegaan dat er twintig oplaadplaten per maand verkocht en genstalleerd zullen worden. Dit betekent dat er in een maand tijd ongeveer iedere dag n plaat verkocht en genstalleerd wordt. Op deze manier is er na het eerste jaar een winst van 1.500.000,- euro gerealiseerd. Worst case In de worst case scenario gaan we uit van maar vier oplaadplaten per maand die verkocht en genstalleerd zullen worden. Zo wordt er ongeveer wekelijks n plaat verkocht. De winst in het eerste jaar bedraagt dan 700.000,- euro. Nog steeds veel winst We hebben nog steeds veel winst gerealiseerd, zelfs in het worst case scenario. Dit komt doordat de autodealer veel winst haalt uit de verkoop van autos zelf. We hebben voor een deel van de bedragen gekeken naar het jaarverslag van STERN.

Resultatenbegrotingen
Resultatenbegroting Jaar 1
Omzet

Best case

20 platen per maand 0,00 72.300.000,00 72.300.000,00

contant op rekening
Kosten

inkoopwaarde van de omzet n.a.v. contante verkopen: n.a.v. verkopen op rekening: Loonkosten
Energiekosten Reclamekosten Afschrijving

0,00 69.560.000,00 69.560.000,00 1.000.000,00 5.000,00 10.000,00

Vaste Activa

95.000,00 1.110.000,00

Interest

Over banklening

66.000,00 66.000,00

Resultaat

1.564.000,00

Resultatenbegroting Jaar 2
Omzet

Best case 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00

contant op rekening
Kosten

inkoopwaarde van de omzet n.a.v. contante verkopen: n.a.v. verkopen op rekening: Loonkosten
Energiekosten Reclamekosten Afschrijving

0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 1.000.000,00 5.000,00 9.000,00

Vaste Activa

95.000,00 1.109.000,00

Interest

Over banklening

60.000,00 60.000,00

Resultaat

1.331.000,00

Resultatenbegroting Jaar 3
Omzet

Best case 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00

contant op rekening
Kosten

inkoopwaarde van de omzet n.a.v. contante verkopen: n.a.v. verkopen op rekening: Loonkosten
Energiekosten Reclamekosten Afschrijving

0,00 66.800.000,00 66.800.000,00 1.000.000,00 5.000,00 8.500,00

Vaste Activa

95.000,00 1.108.500,00

Interest

Over banklening

54.000,00 54.000,00

Resultaat

1.037.500,00

Resultatenbegroting Jaar 1
Omzet

Worst case

4 platen per maand 0,00 68.300.000,00 68.300.000,00

contant op rekening
Kosten

inkoopwaarde van de omzet n.a.v. contante verkopen: n.a.v. verkopen op rekening: Loonkosten
Energiekosten Reclamekosten Afschrijving

0,00 66.560.000,00 66.560.000,00 800.000,00 5.000,00 10.000,00

Vaste Activa

95.000,00 910.000,00

Interest

Over banklening

66.000,00 66.000,00

Resultaat

764.000,00

Resultatenbegroting Jaar 2
Omzet

Worst case 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00

contant op rekening
Kosten

inkoopwaarde van de omzet n.a.v. contante verkopen: n.a.v. verkopen op rekening: Loonkosten
Energiekosten Reclamekosten Afschrijving

0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 800.000,00 5.000,00 15.000,00

Vaste Activa

95.000,00 915.000,00

Interest

Over banklening

60.000,00 60.000,00

Resultaat

525.000,00

Resultatenbegroting Jaar 3
Omzet

Worst case 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00

contant op rekening
Kosten

inkoopwaarde van de omzet n.a.v. contante verkopen: n.a.v. verkopen op rekening: Loonkosten
Energiekosten Reclamekosten Afschrijving

0,00 63.800.000,00 63.800.000,00 800.000,00 5.000,00 20.000,00

Vaste Activa

95.000,00 920.000,00

Interest

Over banklening

54.000,00 54.000,00

Resultaat

226.000,00

10

Toelichting resultatenbegroting best case De loonkosten bedragen 1.000.000,-. Dit is omdat de lonen afhankelijk zijn van het aantal oplaadplaten dat verkocht wordt. De loonkosten per verkochte en genstalleerde plaat bedraagt ongeveer 1.000,euro. Dit jaar worden er 20*12 = 240 platen verkocht en zijn de loonkosten met 240.000,- gestegen. Het tweede jaar worden er iets minder platen verkocht, omdat het eerste gedeelte van de klantengroep al een plaat heeft liggen thuis. De loonkosten blijven desondanks op hetzelfde bedrag, omdat de monteurs nog wel eens naar de klanten moet gaan om reparaties uit te voeren. Hetzelfde geldt voor het derde jaar. De reclamekosten zijn in de best case 100.000,- euro. Dit komt doordat er billboards afgehuurd worden en er in kranten en bladen geadverteerd wordt. Ook komen er reclamespotjes op tv en de radio om het grootste gedeelte van de doelgroep te bereiken. De billboards die gekozen worden zijn vooral de billboards die boven de snelweg hangen op plekken waar vaak file is, zodat iedereen veel tijd heeft om de reclame te bekijken. In het tweede jaar zijn de reclamekosten nog steeds hoog, maar al wel een beetje gedaald. Deze bedragen nu 90.000,- euro, dit komt doordat er nu iets minder geadverteerd hoeft te worden. In het derde jaar zijn ze nog een stukje verder gedaald naar 80.000,- euro. De interest over de lening bedraagt het eerste jaar 66.000,- euro. (6% van 1.100.000). Het tweede jaar bedraagt de interest 60.000,- euro, omdat er ieder jaar 100.000,- euro wordt afgelost. Het derde jaar bedraagt deze dan ook 54.000,- euro. Toelichting resultatenbegroting worst case De loonkosten bedragen maar 800.000,- euro, omdat er maar 4 platen per maand verkocht worden. De loonkosten bedragen 1000,- euro per plaat. In de best case scenario worden er 240 platen verkocht. In dit scenario worden er 48 verkocht. Dit zorgt ervoor dat het verschil ongeveer 200.000,- bedraagt. Ook blijven bij dit scenario de loonkosten telkens gelijk doordat de monteurs wel reparaties moeten blijven houden bij de klanten als er iets kapot mocht gaan. De reclamekosten bedragen in het begin ook 100.000,- euro. Dit is hetzelfde als in de best case doordat er van tevoren niet ingespeeld kan worden hoeveel reclame er gemaakt zal worden. Het tweede jaar zullen de reclamekosten opgekrikt moeten worden omdat de verkopen niet goed genoeg zijn. Deze zullen dan 150.000,- euro bedragen. Het zal dan blijken dat dit nog niet genoeg is en daarom zullen de reclamekosten in het derde jaar 200.000,- euro zijn. Verder blijven er veel posten gelijk, aangezien de verkoop van platen niet veel invloed heeft op de kosten van Peugeot als dealer.

11

Liquiditeitsbegrotingen
Liquiditeitsbegroting Jaar 1 Best case
1e kwartaal Ontvangsten: 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal

n.a.v. contante verkopen n.a.v. verk. op rekening


totale ontvangsten: Uitgaven: Crediteuren

21.000.000,00 19.000.000,00 21.000.000,00 19.000.000,00

18.000.000,00 18.000.000,00

14.300.000,00 14.300.000,00

72.300.000,00 72.300.000,00

n.a.v. inkopen salaris personeel


energiekosten

reclamekosten
rente lange lening aflossing lening totale uitgaven liquide middelen begin: liquide middelen eind:

20.250.000,00 250.000,00 1.250,00 2.500,00 20.503.750,00

18.250.000,00 250.000,00 1.250,00 2.500,00 18.503.750,00

17.250.000,00 250.000,00 1.250,00 2.500,00 17.503.750,00

13.810.000,00 250.000,00 1.250,00 2.500,00 66.000,00 100.000,00 14.229.750,00

69.560.000,00 1.000.000,00 5.000,00 10.000,00 66.000,00 100.000,00 70.741.000,00 1.988.750,00 2.059.000,00

500.000,00 996.250,00

996.250,00 1.492.500,00

1.492.500,00 1.988.750,00

1.988.750,00 2.059.000,00

Liquiditeitsbegroting Jaar 2 Best case


1e kwartaal Ontvangsten: 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal

n.a.v. contante verkopen n.a.v. verk. op rekening


totale ontvangsten: Uitgaven: Crediteuren

19.000.000,00 19.000.000,00

18.500.000,00 18.500.000,00

17.500.000,00 17.500.000,00

15.500.000,00 15.500.000,00

70.500.000,00 70.500.000,00

n.a.v. inkopen salaris personeel


energiekosten

reclamekosten
rente lange lening aflossing lening totale uitgaven liquide middelen begin: liquide middelen eind:

18.250.000,00 250.000,00 1.250,00 2.250,00 18.503.500,00

18.000.000,00 250.000,00 1.250,00 2.250,00 18.253.500,00

17.000.000,00 250.000,00 1.250,00 2.250,00 17.253.500,00

14.775.000,00 250.000,00 1.250,00 2.250,00 60.000,00 100.000,00 15.188.500,00

68.000.000,00 1.000.000,00 5.000,00 9.000,00 60.000,00 100.000,00 69.174.000,00 1.989.500,00 2.301.000,00

1.000.000,00 1.496.500,00

1.496.500,00 1.743.000,00

1.743.000,00 1.989.500,00

1.989.500,00 2.301.000,00

12

Liquiditeitsbegroting Jaar 3 Best case


1e kwartaal Ontvangsten: 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal

n.a.v. contante verkopen n.a.v. verk. op rekening


totale ontvangsten: Uitgaven: Crediteuren

18.500.000,00 18.500.000,00

18.000.000,00 18.000.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00

15.500.000,00 15.500.000,00

69.000.000,00 69.000.000,00

n.a.v. inkopen salaris personeel


energiekosten

reclamekosten
rente lange lening aflossing lening totale uitgaven liquide middelen begin: liquide middelen eind:

18.000.000,00 250.000,00 1.250,00 2.125,00 18.253.375,00

17.500.000,00 250.000,00 1.250,00 2.125,00 17.753.375,00

16.500.000,00 250.000,00 1.250,00 2.125,00 16.753.375,00

14.800.000,00 250.000,00 1.250,00 2.125,00 54.000,00 100.000,00 15.207.375,00

66.800.000,00 1.000.000,00 5.000,00 8.500,00 54.000,00 100.000,00 67.967.500,00 1.739.875,00 2.032.500,00

1.000.000,00 1.246.625,00

1.246.625,00 1.493.250,00

1.493.250,00 1.739.875,00

1.739.875,00 2.032.500,00

Liquiditeitsbegroting Jaar 1 Worst case


1e kwartaal Ontvangsten: 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal

n.a.v. contante verkopen n.a.v. verk. op rekening


totale ontvangsten: Uitgaven: Crediteuren

18.500.000,00 17.500.000,00 18.500.000,00 17.500.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00

15.300.000,00 15.300.000,00

68.300.000,00 68.300.000,00

n.a.v. inkopen salaris personeel


energiekosten

reclamekosten
rente lange lening aflossing lening totale uitgaven liquide middelen begin: liquide middelen eind:

18.000.000,00 200.000,00 1.250,00 2.500,00 18.203.750,00

17.000.000,00 200.000,00 1.250,00 2.500,00 17.203.750,00 796.250,00 1.092.500,00

16.500.000,00 200.000,00 1.250,00 2.500,00 16.703.750,00

15.060.000,00 200.000,00 1.250,00 2.500,00 66.000,00 100.000,00 15.429.750,00

66.560.000,00 800.000,00 5.000,00 10.000,00 66.000,00 100.000,00 67.541.000,00 1.388.750,00 1.259.000,00

500.000,00 796.250,00

1.092.500,00 1.388.750,00

1.388.750,00 1.259.000,00

13

Liquiditeitsbegroting Jaar 2 Worst case


1e kwartaal Ontvangsten: 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal

n.a.v. contante verkopen n.a.v. verk. op rekening


totale ontvangsten: Uitgaven: Crediteuren

18.000.000,00 18.000.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00

16.000.000,00 16.000.000,00

15.500.000,00 15.500.000,00

66.500.000,00 66.500.000,00

n.a.v. inkopen salaris personeel


energiekosten

reclamekosten
rente lange lening aflossing lening totale uitgaven liquide middelen begin: liquide middelen eind:

17.500.000,00 200.000,00 1.250,00 3.750,00 17.705.000,00

16.700.000,00 200.000,00 1.250,00 3.750,00 16.905.000,00

15.750.000,00 200.000,00 1.250,00 3.750,00 15.955.000,00

15.050.000,00 200.000,00 1.250,00 3.750,00 60.000,00 100.000,00 15.415.000,00

65.000.000,00 800.000,00 5.000,00 15.000,00 60.000,00 100.000,00 65.980.000,00 1.435.000,00 1.520.000,00

1.000.000,00 1.295.000,00

1.295.000,00 1.390.000,00

1.390.000,00 1.435.000,00

1.435.000,00 1.520.000,00

Liquiditeitsbegroting Jaar 3 Worst case


1e kwartaal Ontvangsten: 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal

n.a.v. contante verkopen n.a.v. verk. op rekening


totale ontvangsten: Uitgaven: Crediteuren

17.500.000,00 17.500.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00

16.000.000,00 16.000.000,00

14.500.000,00 14.500.000,00

65.000.000,00 65.000.000,00

n.a.v. inkopen salaris personeel


energiekosten

reclamekosten
rente lange lening aflossing lening totale uitgaven liquide middelen begin: liquide middelen eind:

17.000.000,00 200.000,00 1.250,00 5.000,00 17.206.250,00

16.700.000,00 200.000,00 1.250,00 5.000,00 16.906.250,00

15.750.000,00 200.000,00 1.250,00 5.000,00 15.956.250,00

14.350.000,00 200.000,00 1.250,00 5.000,00 54.000,00 100.000,00 14.710.250,00

63.800.000,00 800.000,00 5.000,00 20.000,00 54.000,00 100.000,00 64.779.000,00 1.431.250,00 1.221.000,00

1.000.000,00 1.293.750,00

1.293.750,00 1.387.500,00

1.387.500,00 1.431.250,00

1.431.250,00 1.221.000,00

14

Toelichting liquiditeitsbegroting best case Zoals je kan zien zijn de verkopen op rekening niet elk kwartaal gelijk. Dit komt door de leeftijd van autos. Een autodealer heeft altijd in het vierde kwartaal een stuk minder omzet, aangezien de auto al een jaar oud is als het nieuwe jaar ingaat. Dit verlaagt de waarde van een auto enorm, dus maar weinig mensen zullen dan een auto kopen. Aangezien Peugeot toch omzet in het vierde kwartaal wil stunten ze meestal met speciale acties waardoor je de auto een stuk goedkoper mee kan krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in het nieuwe concept door oplaadplaten goedkoper mee te geven bij de aanschaf van een elektrische wagen. Verder kan het misschien opvallen dat de liquiditeit aan het begin van het jaar niet hetzelfde is als het eind van het vorige jaar. Dit geld zetten we namelijk telkens aan het eind van het jaar op een spaarrekening, waar de rente hoger van is dan de lopende rekening. Meer dan een miljoen hebben we toch niet nodig op de lopende rekening, dus dit is volgens ons een goede oplossing daarvoor. De overige kosten schatten wij bijna allemaal evenredig per kwartaal in. Dit kan in werkelijkheid natuurlijk wat gaan schommelen, maar dit is wat wij denken te gaan verbruiken. Toelichting liquiditeitsbegroting worst case Zoals verwacht zijn hier de inkomsten een stuk lager, en neemt de liquiditeit dus niet veel toe. Door de lagere verkoop van platen zullen er ook minder uren nodig zijn, waardoor de personeelskosten weer omlaag gaan. De reclamekosten zijn bij de worst case hoger dan bij de best case. Dit komt doordat we de platen moeten gaan promoten als er maar weinig verkocht worden. We hopen dat we zo alsnog de hype bij het grote publiek kunnen maken, zodat we alsnog veel gaan verkopen.

15

Eindbalansen
Eindbalans Peugeot 2016 Best case Eigen 3.000.000,00 vermogen 500.000,00 1.000.000,00 Hypothecaire lening 20.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Debet Gebouw Bedrijfsauto's Inventaris

Credit 21.900.000,00

1.100.000,00 3.000.000,00 500.000,00

Voorraad Debiteuren

Crediteuren Rekening courant krediet

Kas/bank

Totaal

26.500.000,00

Totaal

26.500.000,00

Debet Gebouw Bedrijfsauto's Inventaris

Eindbalans Peugeot 2016 Worst case Eigen 3.000.000,00 vermogen 500.000,00 1.000.000,00 Hypothecaire lening 15.000.000,00 750.000,00 1.000.000,00

Credit 18.450.000,00

1.100.000,00 1.500.000,00 200.000,00

Voorraad Debiteuren

Crediteuren Rekening courant krediet

Kas/bank

16

Totaal

21.250.000,00

Totaal

21.250.000,00

Toelichting eindbalansen De verschillen tussen de eindbalansen zijn aan de debetzijde de voorraad en debiteuren. Aan de creditzijde verschillen het eigen vermogen, de crediteuren en de rekening courant krediet. Al deze bedragen zijn bij het worst scenario lager. Dit is allemaal te wijten aan het feit dat er minder verkocht wordt en er minder voorraad ingekocht hoeft te worden. Hierdoor zijn de debiteuren en de crediteuren lager. Het eigen vermogen is natuurlijk lager bij de worst case omdat de andere posten ook in waarde zijn verlaagd.

17