You are on page 1of 1

Aan de onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer: De ondergetekenden spreken hun zorg uit over de eindexamens Nederlands zoals deze

momenteel in scholen voor vwo, havo en vmbo afgenomen worden. De afgelopen weken is er in de kranten gewezen op problemen die er zijn met de (open en meerkeuze-)vragen die gebruikt worden. Bovendien bleek bij journalistieke navraag (NRC Handelsblad van 27 mei 2013) dat er geen wetenschappelijke of praktische basis is voor de terminologie die in de vragen gehanteerd wordt. Ook de Vereniging van Leraren in Levende Talen heeft zich tegen de huidige vorm van examinering uitgesproken. Het onderwijs in taal heeft sinds enkele jaren de hoogste prioriteit. Naar ons oordeel is dit terecht. We hebben echter grote twijfels of de opleiding tot het huidige eindexamen iets bijdraagt aan de daadwerkelijke kennis van taal of de taalvaardigheid van de leerlingen. Tegelijkertijd staat het onderzoek naar taal en tekststructuur in Nederland op een internationaal zeer hoog niveau. Het is jammer dat hiervan niets doordringt tot het examen. Wij roepen daarom op tot een ingrijpende herziening van het eindexamen Nederlands, op alle niveaus. De inhoud van het schoolvak Nederlands zou, net als bij andere schoolvakken, altijd een combinatie van kennis en vaardigheden moeten zijn, die op een verantwoorde manier getoetst wordt. Op dit moment worden er in het eindexamen geen taalwetenschappelijke kennis of taalvaardigheden getoetst, en wat er wel getoetst wordt, is onverantwoord. Deze petitie is in eerste instantie ondertekend door de volgende neerlandici en taalkundigen. U kunt hem ook ondertekenen op http://nederlandsanders.petities.nl/ Prof. Dr. Wim van Anrooij, Universiteit Leiden Prof. Dr. Hans Bennis, Meertens Instituut / Universiteit van Amsterdam Prof. Dr. Peter-Arno Coppen, Radboud Universiteit Nijmegen Prof. Dr. Norbert Corver, Universiteit Utrecht Prof. Dr. Martin Everaert, Universiteit Utrecht Dr. Ad Foolen, Radboud Universiteit Nijmegen Prof. Dr. Ton van Haaften, Universiteit Leiden Prof. Dr. Helen de Hoop, Radboud Universiteit Nijmegen Dr. Marjo van Koppen, Universiteit Utrecht Prof. Dr. Anneke Neijt, Radboud Universiteit Nijmegen Prof. Dr. Marc van Oostendorp, Meertens Instituut / Universiteit Leiden Prof. Dr. Ben Peperkamp, Vrije Universiteit Amsterdam Dr. Margit Rem, Radboud Universiteit Nijmegen Prof. Dr. Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut / Radboud Universiteit Nijmegen Dr. Jan Stroop, Universiteit van Amsterdam Prof. Dr. Arie Verhagen, Universiteit Leiden Prof. Dr. Henk Verkuyl, Universiteit Utrecht Prof. Dr. Fred Weerman, Universiteit van Amsterdam Prof. Dr. Frank Wijnen, Universiteit Utrecht Prof. Dr. Jan-Wouter Zwart, Rijksuniversiteit Groningen Contactperspoon: Prof. dr. Marc van Oostendorp, Meertens Instituut / Universiteit Leiden 06239.379.83; marc@vanoostendorp.nl