UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI

REFERAT LA BATIMETRIE

ENACHE TUDOR GRUPA 9402 SPECIALIZAREA CADASTRU

Batimetria poate fi considerată echivalentul acvatic al altimetriei. corespunzător cotei ”zero”a mirei hidrometrice cea mai apropiată de zona de lucru. Unele hărţi batimetrice folosesc ceea ce se numeşte un model digital alterenului (DTM) pentru a arăta modul în care nivelurile subacvatice de adâncime diferă de la o regiune la alta. •alcătuirea hărților de risc la inundații. •monitorizarea excavatiilor din balastiere. adâncimile măsurate se raportează în cazul fiecărui perimetru la un nivel de referință local. deasemenea. acest tip de cartografiere se poate aplica. pentru mări şi lacuri. Se pot folosi reprezentări diferite. inclusiv liniile de culoare şi contur. •secțiuni și hărti batimetrice. adâncimea se măsurade multe ori prin coborârea unui tip de sondă fizică într-o zonă de apă. O hartă batimetrică seamănă mult cu o hartătopografică. O hartă batimetrică este o hartă care măsoară adâncimea apei de peste o zonă subacvatică. Această metodă ar putea fi consumatoare de timp şi inexactă. Deşi mulţi oameni cred că hărţile batimetrice măsoară adâncimi ale oceanului. pentru a reprezenta adâncimea oceanului sau a mării într-o anumită zonă. •explorarea agregatelor minerale de râu. deasemenea.O hartă batimetrică este o hartă care măsoară adâncimea apei de peste o zonă subacvatică. În metodologia clasică de cartografiere batimetrică.Cu ajutorul batimetriei sepot realiza: •monitorizarea colmatării lacurilor si râurilor. Deşi mulţi oameni cred că hărţile batimetrice măsoară adâncimi ale oceanului. mări si oceane se numeste batimetrie. acest tip de cartografiere se poate aplica.râuri. Când cartografii au început să facă hărţi batimetrice.Definitia Batimetriei: Ramura hidrometriei care se ocupă cu măsurarea adâncimii apei in lacuri. pentru mări şi lacuri. cu excepţia faptului că caracteristicile conţinute în aceasta sunt sub apă. În . Hărţile batimetrice: Hărţile batimetrice redau relieful fundului apelor prin curbe batimetrice(liniide pe o hartă care unesc punctele de egală adâncime ale reliefului fundului apelor) sau curbe hipsometrice.

Izobatele trasate foarte aproape unele de altele semnifică schimbări rapide în ceea ce priveşte adâncimea. studiul vechilor modificări ale topografiei subacvatice. canal. care face parte din Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie. Pe o hartă sunt prezente izobatele. care au dezgropat comori de mult scufundate sau nave celebre pierdute au profitat de cartografierea batimetrică pentru a ajunge mai usor la o locaţie submarină.timpurile moderne. linii care unesc puncte înregistrate de aceeaşi adâncime a apei. Cartografierea batimetrică progresivă ajută la descoperirea secretelor uneiadintre ultimele graniţe ale unui pământ care devine din ce în ce mai familiar. O hartă batimetrică poate fi. O hartă batimetrică poate servi mai multor funcţii diferite. de asemenea. iar izobatele depărtate indică faptul că adâncimea apei se schimbă gradual. această metodă a fost înlocuită cu sonar pentru a le da celor care se ocupă de hărţi o imagine mult mai bună a ceea ce este pe fundul oceanului. . Multe dintre aceste tipuri de hărţi de navigaţie le dau navigatorilor o mai bună înţelegere a caracteristicilor subacvatice. Deşi multe naţiuni au institutii proprii pentru compilarea datelor hărţii batimetrice.. lac sau mare este un element foarte important. Multe misiuni interesante subacvatice. Colecţia GEBCO ajută oamenii de ştiinţă de peste tot în lume pentru a oferi cercetare pe domenii în care mulţi oameni stiu inca destul de puţin: ceea ce se află sub masa mare de apă. deoarece după variaţia lui în timp se poate caracteriza regimul de scurgere. Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). Această colecţie de hărţi batimetrice poate oferi o mare cantitate de informaţii cu privire la etajelor oceanelor oriunde în lume. Proiectul este condus de către Comisia Interguvernamentală Oceanografică (IOC). cu atât harta va fi mai precisă. de ajutor în misiuni de scufundare. în acest caz. în cazul în care cei care caută doresc să identifice ceva situat pe fundul unui ocean sau al mării de la o navă de marfăla un cargo aruncat. există o resursă internaţională numită Graficul/Harta Batimetrică Generală a Oceanelor (GEBCO). care ar putea ameninta siguranţa unei anumite căi pentru o barca sau navă. Cartografierea batimetrică este de asemenea folosită pentru paleobatimetrie. Anatomia unei hărţi batimetrice: O regulă general valabilă: cu cât se fac mai multe măsurători de adâncime. faţă de o suprafaţă de referinţă. Nivelul apei si mirele hidrometrice: Nivelul apei unui râu.

functie de panta malului. încât aceştia să fie cât mai feriţi pentru avea stabilitate maximă.cu lungime de 0. în aşafel încât fiecare decimetru să formeze în alternanţă litera E (fig. numit planul. Fixarea pilotilor se va face în aşa fel.. să nu fie afectat de rupturi de pantă. încât să se poată citi şi cele mai coborâte niveluri. de regulă.5m sau un metru fiecare.. ca să nu fie dislocaţi în timpul viiturilor şi să permită citirea nivelurilor pe întregul ecart de variaţie. . Partea inferioară a mirei se fixează cu punctul . cu plăcile montate în acelaşi loc pentru întregul ecart de variaţie a nivelurilor. pot fi : .verticale cu piloţii şi plăcile în poziţie vertical. în caz contrar se consider ăo valoare medie pe lăţimea cursului. lac. cum sunt lacurile de acumulare şi uneori chiar la cele naturale. instalate pe locurile stâncoase. Amplasarea acestor plăci se poate face în poziţie verticală. Construcţii pentru mă surarea nivelurilor: Măsurarea nivelurilor se face cu ajutorul mirei hidrometrice pecare se citeşte nivelul suprafeţei apei unui râu. Mirele înclinate se folosesc pentru intervale mari de variaţie.45 sau 60 de grade. dar şi în cazul unor canale cu maluri betonate ori înclinate. Sunt.înclinate acestea din urma putand fi înclinate la 35.O miră” în partea cea mai joasă afundului albiei în aşa fel.mire hidrometrice instalate pe o construcţie hidrotehnică deja existentă. iar albia sănu-şi schimbe traseul întimpul viiturilor Mira hidrometrică este formatădin mai multe plăci de aluminiu. în sens invers sau de la un mal la altul. După modul de aşezare a mirelor în raport cu înclinarea terenului.In cazul în care este necesar. ales arbitrar. Pentru instalarea unei mire hidrometrice este recomandabil ca sectorul de râuales săfie rectiliniu pe cel puţin 100 m. Linia suprafeţei libere a apei trebuie săfie orizontală. o miră fixă poate fi instalată pe un singur pilot.Prin nivelul apei se înţelege înălţimea oglinzii apei faţăde un plan orizontal de referinţă. 1). în cazul în care malul are o pantă mică. astfel de . mirele pot fi: . După modul de instalare mirele verticale. cum ar fi pila sau culeea unui pod. dar şi a influenţei vântului care poate fi orientat în sensul curgerii. malurile săfie consolidate. pe unul sau mai mulţi piloti. divizate din 2 în 2 cm. sau pe mai mulţi piloţi.zero miră”. sau maluri de râua amenajate şi protejate de pereuri stabile. în funcţie de configuraţia albiei. canal etc. Nivelul apei poate săfie mai ridicat sau mai coborât ca urmare a creşterii sauscă derii volumului de apăcare se scurge. În funcţie de configuraţia albiei.

cota de pericol (CP). avertizează asupra acţiunilor de evacuare a unităţilor industriale.planul . deoarece mira se poate rupe şi reinstalarea la aceiaşi cotă este foarte greoaie. mai sus cu 0. fără dificultăţi. . la instalarea mirei. plantaţi în scară pe malul inclinat. La partea inferioară a mirei deosebim: .. . se fixează o serie de planuri caracteristice care au cote bine precizate.. Este o măsură de prevedere. valorile putând fi comparate şi prelucrate. Dacă este în timpul unei viituri. .0” a mirei şi pentru care se determină poziţia altimetrică precisă. citirile se fac din 10 în 10 cm şi se notează încarnet. . se determină. numai diferenţa ΔH între .planul . citirile se pot face şi la intervale mai mici de timp.1996). fără a fi afectate valorile pe termen lung..mire pe zidărie folosite în cazul în care malul râului este protejat de un zid de piatră sau de beton. marcată cu linie roşie. aunui teren sau a unui obiectiv protejat. Pentru orice miră instalată. absolut necesară. . case sau grajduri de vite.5m marcată cota la care practic începe procesul de inundare a albiei majore. cu linie galbenă.0” al mirei.mire hidrometrice pe piloţi izolaţi . printr-o linie orizontală: .cota de atenţie (CA). care semnifică reavertizarea unei viituri mari. cât şi la scăderea nivelurilor.0” al graficului este un plan imaginar. de regulă cu 0.5m mai sus ca cea anterioară. . albia se poate adânci iar nivelul . cu pericol de a se produce inundaţii. .O” miră să rămână suspendat.cota de inundaţie (CI).cota 0” al mirei şi la care se raportează toate citirile de niveluri care e efectuează la miră. de regulă cu linie albastră.. La partea superioară a mirei. În cazul în care sunt creşteri au scăderi bruşte ale suprafeţei apei. care se fixează cu până la 1 m mai jos faţă de . pentru a se evita pierderile de vieţi omeneşti sau de bunuri materiale (Savin. În felul acesta. În astfel de situaţii.mire pe piloţi în scară alcătuite din 1 sau mai multi piloţi metalici sau de lemn. se marchează cu vopsea... citirile de nivel se efectuează zilnic.. atât la creşterea.O” miră nou şi . la orele7 dimineaţa şi 17. După instalarea mirei hidrometrice.mire se pot completa cu unu sau doi piloţi de miră la partea inferioară a albiei minore sau în albie.O” grafic. cu mire montate la nivelment pentru a putea realiza o continuitate citirilor. iar corectarea nivelurilor se va face cu noua valoare. care trece prin cota . Citirea nivelurilor este o operaţie important absolut necesară pentru obţinerea datelor necesare caracterizării regimului de scurgere. se asigură continuitatea şirurilor de observaţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful