PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

1. PENDAHULUAN Rancangan Kesihatan Sekolah ( RKS ) telah dimulakan sejak tahun 1967. Dalam tempoh tiga tahun RKS dijalankan, dunia secara am dan Malaysia secara khusus telah mengalami banyak perubahan dari aspek kesihatan dan tren penyakit. Sesuai dengan perubahan itu amat wajar RKS dikaji semula untuk membentuk satu jentera pelaksanaan kesihatan sekolah yang lebih komprehensif. Pada tahun 1996, Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan projek " Health Promoting School" ( HPS ) di enam buah negeri iaitu Johor, Kedah, Melaka, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ini adalah berdasarkan konsep "HPS" yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ( WHO ) berteraskan Ottawa Charter. Persidangan " HPS " yang telah diadakan pada bulan Disember 1996 di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkan supaya RKS sedia ada diberi nafas baru, dengan mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) . Tujuan PBSS ialah untuk menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah.

2. RASIONAL Usaha murni untuk mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) adalah berdasarkan rasional berikut : 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Terdapat beberapa program kesihatan sekolah sedia ada yang perlu diselaraskan di bawah satu program bersepadu Untuk mewujudkan satu sistem yang fleksibel , inovatif dan kreatif serta menjurus kepada keperluan sekolah berlandaskan kepada keperluan semasa Hasrat untuk mewujudkan satu program kesihatan yang mampu melahirkan rasa kekitaan dan komitmen di kalangan warga sekolah Keperluan untuk mewujudkan satu program bersepadu yang menghasilkan impak serta dapat dinilai keberkesanannya Satu usaha untuk meningkatkan kesefahaman dan kerjasama diwujudkan antara sekolah dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan Satu usaha yang teratur dan berfokus ke arah amalan kesihatan perlu dipraktikkan melalui program yang terancang dan bersepadu Berdasarkan pernyataan di atas PBSS perlu dirancang, dilaksanakan dan dinilai di setiap sekolah. Ini adalah sejajar dengan hasrat dan wawasan negara untuk melahirkan rakyat yang sihat, produktif dan berkualiti 3. MATLAMAT PBSS

Melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat, sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. 4. VISI PBSS Generasi yang berilmu, sihat dan progresif 5. MISI PBSS Sekolah sebagai institusi yang mempromosikan kesihatan 6. OBJEKTIF PBSS Objektif PBSS adalah agar setiap sekolah dapat 6.1 6.2 6.3 6.4 Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria , selamat dan sihat Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 Menilai taraf kesihatan murid Memberi khidmat rawatan dan rujukan Menggalakkan bimbingan dan kaunseling berdasarkan keperluan dan masalah kesihatan murid Memberi penjagaan / rawatan kecemasan terhadap penyakitpenyakit di sekolah Mencegah dan mengawal kejadian penyakit

6.5 6.6

6.6.6

Mengenalpasti, merujuk dan membantu penempatan kanak-kanak kurang upaya

7. TERAS UTAMA PBSS Enam teras PBSS yang telah digariskan untuk mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara sektor awam, sektor swasta dan masyarakat ke arah melahirkan sekolah sihat adalah seperti berikut: 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Polisi Kesihatan Sekolah sebagai sumber mempromosikan kesihatan Persekitaran Fizikal Sekolah Persekitaran Sosial Sekolah Penglibatan Komuniti Kemahiran Kesihatan Diri Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

8. PELAKSANAAN PBSS hendaklah melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan PBSS, pendidikan kesihatan hendaklah dilaksanakan secara formal atau tidak formal. Di samping itu warga sekolah hendaklah sentiasa mengamalkan amalan kesihatan yang baik.Warga sekolah hendaklah memainkan peranan masing-masing supaya PBSS dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan berkesan. Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru dan pasukan kesihatan. Jawatankuasa PBSS Sekolah Kebangsaan Bandar Hilir Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK Pn. Rosalind Chan Leng Neo Pn. Hjh. Zaiton bte Hj. Ahmad ( GPK HEM ) Pn. Maznah Adam Pn. Rozinah bte Mat Jizat Pn. Goh Chin Guan En. Chee Kiow Wee En. Shahrani Tawil Pn. Norazah bte Daud Pn. Rahimah Din

5 Rekod Kesihatan Murid Rekod Rancangan Makanan Tambahan Laporan Bulanan Laporan Tahunan Pengiktirafan kepada Kelas Terbersih 10. PENUTUP Pelaksanaan PBSS adalah satu usaha untuk mempromosikan kesihatan di kalangan warga sekolah.2 9. Kamarudin Abu Hassan Pn.Pn. Ilangovan Pasukan Kesihatan Sekolah Pasukan Kesihatan Gigi 9. Zamzura Azis En. Build your own FREE website at Tripod. pemantauan dan penilaian yang berterusan perlu dijalankan. PBSS juga akan menjadi teraju utama dalam mencapai cita-cita warisan budaya negara.3 9. Melalui PBSS ini diharap akan lahir masyarakat yang mengutamakan kesihatan dalam setiap aspek.4 9.1 9. Siti Eisah bte Songip En. Antara kaedah yang digunakan : 9. Setiap warga sekolah bertanggungjawab mempastikan agar PBSS dihayati. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN Untuk menentukan kejayaan dan kemajuan PBSS dalam mencapai objektifnya.com Share: Facebook | Twitter | Digg | reddit LAMPIRAN: .

1. Menggalakkan kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat untuk kesihatan sekolah dan kesihatan masyarakat. Menggalakkan hidup sihat di sekolah dari segi fizikal. Asrama Sekolah A. Biasiswa F. Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) B. mental. dan rohaniah. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) E. Menilai dan menafsir taraf kesihatan murid. Ianya merupakan satu rancangan kebangsaan yang bersepadu di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan yang boleh dianggap sebagai sebahagian penting daripada perkhidmatan masyarakat. Alam Sekitar Sekolah D.BIDANG-BIDANG BERKAITAN PENGURUSAN HEM DI SEKOLAH KEBAJIKAN PELAJAR Kebajikan pelajar meliputi beberapa aspek berikut: A. emosi. Menjalankan usaha-usaha untuk mengenal dan menentukan murid sekolah yang memerlukannya. . Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) dilancarkan pada tahun 1968. sosial. Objektif RKS Mengendalikan pendidikan kesihatan dan pemakanan di sekolah Memberi rawatan penyakit/kecemasan kepada murid ketika di sekolah Mencegah dan mengawal penyakit-penyakit berjangkit. Keselamatan Di Sekolah C.

Tabiat.Ukuran berat badan dan tinggi .1 Tujuan Mewujudkan kesedaran mengenai status kesihatan sendiri dan menggalakkan amalan mendapatkan penilaian kesihatan di kalangan murid-murid.Ujian awal penglihatan . 1. Aktiviti Rancangan Kesihatan Sekolah Perkhidmatan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Hidup Sihat Di Sekolah Kerjasama Antara Sekolah dan Masyarakat Untuk Kesihatan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Kantin Sekolah. 1. Mengesan masalah kesihatan seawal yang mungkin serta membuat rujukan mendapatkan rawatan bagi murid-murid yang berkenaan. Mengawal penyakit-penyakit berjangkit.2. kelakuan Imunisasi (Tahun I .2 Aktiviti Rawatan penyakit-penyakit (cacing. Perkhidmatan Kesihatan 1. kutu dan lain-lain) Rawatan kecemasan Kawalan penyakit yang berjangkit Penilaian kesihatan/pemeriksaan perubatan .Taraf pertumbuhan .VI) .

2.. Merancang program dan kempen kesihatan yang menyeluruh dan komprehensif.G. 2.klinik pergigian sekolah .pasukan kesihatan pergigian .. Polio .Double antigen. Menggalakkan murid menilai perlakuan sendiri dan bertanggungjawab memperbaikinya.2 Pengajaran Pendidikan Kesihatan . Pendidikan Kesihatan 2.3 Peranan Guru Besar/Guru Menggalakkan serta membantu murid mewujudkan tabiat kesihatan yang baik. rawatan dan susulan Pemeriksaan kanak-kanak cacat Rancangan kesihatan pergigian * Pemeriksaan kesihatan pergigian * Rawatan pergigian melalui: . B. keluarga dan masyarakat.1 Objektif Membantu minat dan keinginan pelajar-pelajar untuk kemajuan dan kebaikan kesihatan diri sendiri.C.Rubella (pelajar perempuan) Rujukan. Menggiatkan pengalaman-pengalaman hidup dengan pendidikan kesihatan.klinik pergigian tempatan Lain/demonstrasi memberus gigi * Pengagihan berus gigi dan ubat gigi percuma Bimbingan kesihatan 1.klinik pergigian bergerak .

Diajar secara formal dan digabungjalinkan dalam KBSR melalui mata-mata pelajaran Bahasa, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani dan Muzik. Dijalankan secara tidak formal melalui aktiviti harian dan aktiviti kokurikulum (Program Susu Sekolah, Rancangan Makanan Tambahan, Kantin Sekolah, Alam Sekitar Sekolah dan lain-lain)

2.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengambil ukuran berat, tinggi dan membuat pengesanan awal ‘screening’ penglihatan murid. Menunjukkan minat dan membantu pasukan kesihatan ketika pemeriksaan kesihatan dan perkhidmatan pergigian diberikan kepada murid. Mengenal pasti murid yang mempunyai masalah kesihatan serta menunjukkan mereka kepada pihak berkenaan untuk mendapatkan rawatan. Memastikan kebenaran diperolehi daripada ibu bapa/penjaga sebelum pasukan kesihatan memulakan pemeriksaan/membuat penilaian. Melengkapkan butir-butir berkenaan dalam buku rekod kesihatan murid. Menyediakan bilik bagi menjalankan pemeriksaan penilaian kesihatan. Mengawas murid ketika pemeriksaan/penilaian kesihatan dijalankan oleh pasukan kesihatan sambil mengambil peluang menambahkan pengetahuan dan kemahiran daripada pasukan kesihatan. Mengambil tahu dan menyimpan rekod yang kemaskini mengenai masalah kesihatan murid dan mengambil tindakan selanjutnya seperti menghubungi ibu bapa/penjaga serta membuat rujukan kepada pihak berkenaan. Membuat pemerhatian terhadap murid bagi mengesan masalah kesihatan mereka seawal yang mungkin. Memberi kaunseling kesihatan bagi yang memerlukannya. Membantu mengawal penyakit-penyakit berjangkit. 3. Hidup Sihat Di Sekolah 3.1 Objektif

Mengekalkan kesihatan yang optimum dan memajukan keselamatan masyarakat sekolah. Menyemai tabiat kesihatan yang baik, sikap dan amalan yang bersesuaian dengan hidup sihat. Mewujudkan keadaan kesejahteraan dan keselamatan di kalangan pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah yang lain. 3.2 Alam Sekitar Fizikal Sekolah Mempunyai kemudahan-kemudahan asas (cahaya, pengedaran udara, bekalan air dan elektrik) Mempunyai ruang dan perabot yang mencukupi (bilik darjah, tandas, stor dan lain-lain).

3.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengenal pasti halangan-halangan yang menghindar hidup sihat di sekolah serta bertanggungjawab memastikan keadaan fizikal sekolah adalah menggalakkan bagi keselamatan dan kesejahteraan murid. Menghayati budaya penyayang/ikram di sekolah. Memberi khidmat kaunseling kesihatan dan membantu murid mengatasi masalah kesihatan yang mereka alami. 4. Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat Untuk Kesihatan 4.1 Objektif Untuk mengintegrasikan aktiviti-aktiviti kesihatan masyarakat bagi mempertingkatkan lagi status/taraf kesihatan anak-anak. 4.2 Agensi-agensi Sukarela Yang Boleh Membantu Persatuan Bulan Sabit Merah St. John Ambulan Kelab Rotary Persatuan Ibu Bapa Guru/ibu bapa Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung

Agensi Kerajaan/organisasi bukan kerajaan dan lain-lain 4.3 Peranan Guru Besar/Guru Memberi maklumat kepada ibu bapa dan masyarakat mengenai program-program kesihatan dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid. Mendapatkan kerjasama dan sokongan organisasi, persatuan dan pertubuhan profesional dan kesihatan untuk menjayakan program-program kesihatan. 5. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 5.1 Objektif RMT Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah, terutama dari luar bandar dan dari golongan berpendapatan rendah, secara imbuhan dan buat sementara waktu, untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga. Untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk mengendalikan tabiat sopan santun, disiplin, timbang rasa serta amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri, kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. Untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. 5.2 Peranan Guru Besar/Guru Memilih dan mengedarkan senarai murid yang layak menerima RMT mengikut kriteriakriteria yang ditetapkan oleh KPM. Merekodkan penerimaan makanan oleh murid-murid di hari-hari berkenaan. Mengawas murid ketika menikmati makanan sambil menunjuk ajar akan budaya makan yang sesuai sambil menyerapkan Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan secara tidak formal. Mengikut pertumbuhan fizikal murid seperti mengukur berat dan tinggi mereka sekurangkurangnya di awal dan akhir tahun.

Program Susu Sekolah (PSS) 6. sama ada secara subsidi atau tanpa subsidi Kerajaan.3 Peranan Guru Besar/Guru Memilih dan menyediakan senarai murid yang layak menerima susu Skim Percuma.1 Objektif PSS Meningkatkan taraf kesihaan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah melalui pemupukan tabiat selalu/sentiasa meminum susu. Kantin Sekolah 7. karangan. 7. Menggalakkan tabiat meminum susu di kalangan murid dan menekankan khasiat susu untuk kesihatan murid. Memastikan rekod penerimaan perbelanjaan peruntukan RMT disimpan secara kemaskini oleh pihak sekolah. . sikap dan amalan di kalangan generasi muda terhadap makanan dan pemakanan. kuiz dan lain-lain). Menguruskan pesanan dan pengagihan susu Skim Percuma dan Skim Bayaran. 6. Skim Susu Bayaran yang melibatkan penyertaan murid-murid sekolah secara sukarela. Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan melalui PSS (kraftangan. 6.2 Jenis Skim Program ini mengandungi 2 skim. iaitu: Skim Susu Percuma yang melibatkan bekalan susu percuma kepada beberapa orang murid sekolah yang terpilih. 6. Menyimpan rekod kutipan dan penyerahan wang PSS.1 Peranan dan Fungsi Kantin Sekolah Kantin sekolah merupakan suatu tempat yang penting dalam mewujudkan berbagai-bagai pengalaman sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi membina pengetahuan.Mengawas pengurusan penghidangan makanan.

Pendidikan Moral dan lain-lain. guru-guru dan pekerja-pekerja sekolah seperti: Penjualan dan pembelian makanan dan minuman. Berbagai-bagai aktiviti boleh dijalankan bagi menggalakkan usaha-usaha pendidikan. Mengadakan tunjuk ajar. Kantin sekolah juga boleh dijadikan sebagai suatu sumber yang berkesan bagi menggalakkan pendidikan pemakanan dari peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat sekolah menengah. Permainan-permainan ringan seperti ping pong. Pendidikan Agama Islam. Penggunaan bahan-bahan media massa seperti poster. papan tanda. Majlis-majlis perjumpaan. majlis dialog dan sebagainya. dan amalan-amalan disiplin yang lain. kebersihan dan keselamatan makanan. perbincangan dan lain-lain anjuran pihak sekolah. Di samping itu. risalah dan lain-lain. bersopan santun. catur dan lain-lain. Penyediaan. soal selidik dan wawancara mengenai aspek-aspek tertentu. keindahan dan lain-lain. penyimpanan. dan . kantin sekolah juga merupakan satu tempat berlakunya berbagai-bagai jenis interaksi dan aktiviti-aktiviti sama ada di kalangan murid-murid. kerja-kerja amali dan sebagainya mengenai makanan dan pemakanan. Pelajaran yang tidak formal bersabit dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Menjalankan kajian-kajian khas menerusi pemerhatian. Antaranya ialah: Pengajaran yang terancang di bawah mata-mata pelajaran yang tertentu seperti Pendidikan Kesihatan. Kemahiran Hidup. Mengadakan ceramah. penghidangan dan penggunaan makanan dan minuman yang dijual ataupun diberi secara percuma di bawah rancangan-rancangan tertentu. ibu bapa ataupun masyarakat. Mengadakan peti cadangan atau peti bantahan diikuti dengan susulan yang sewajarnya. Kegiatan-kegiatan rehat dan istirehat.kebersihan dan keselamatan makanan serta tabiat-tabiat sosial seperti beratur untuk diberi layanan.

1. sekolah. Di sekolah. harga. kurang risiko. Kebersihan makanan dan minuman Keselamatan di kantin keseluruhannya Kelakuan dan amalan pengusaha dan pekerja Mutu dan kesesuaian makanan dan minuman yang dijual dari segi nilai pemakanan.1 Keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan atau persekitaran di mana seseorang itu dapat menjalankan aktiviti harian dan lain-lain aktiviti anjuran sekolah dengan selamat sejahtera. Tafsiran Keselamatan dan Punca Kemalangan 1. . 7. kemudahan-kemudahan dan alam sekitar kantin sekolah. ibu bapa. Mereka perlu memberi perhatian kepada perkaraperkara seperti yang berikut dan mengambil tindakan yang berkesan bagi memastikan prestasi yang paling tinggi dalam semua bidang seperti: Bangunan dan kemudahan-kemudahan yang sedia ada termasuk alat-alat dan kelengkapan dari segi kekesanan fungsinya. pelbagai usaha dan rancangan diatur dengan tujuan untuk mengelak. Kebersihan bangunan kantin.2 Langkah-langkah keselamatan dimaksudkan sebagai sebarang usaha yang dilakukan oleh mana-mana pihak.3 Keselamatan di sekolah adalah satu aspek penting yang perlu diberikan perhatian serta menjadi tanggungjawab utama semua orang. kepentingan agama dan lain-lain. atau mengurangkan kemungkinan berlakunya masalah keselamatan. harmonis. Pengurusan dan pentadbiran kantin sekolah pada jangka pendek serta pengelolaan dan penyeliaannya pada jangka panjang. B. tanpa sebarang gangguan dan kemalangan. mengawal. Keselamatan Di Sekolah 1. masyarakat atau agensi-agensi berkenaan bagi mewujudkan keadaan atau persekitaran yang selamat di sekolah. 1.Menubuhkan serta mewujudkan Jawatankuasa Kesihatan atau Kantin Sekolah bagi mengawasi kantin sekolah serta mengemukakan syor-syor atau mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membaiki lagi penggunaan dan perkhidmatan kantin oleh semua pihak.2 Peranan Guru Besar/Pengetua Guru Besar atau Pengetua adalah bertanggungjawab untuk mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan kantin di sekolahnya.

lalai dan ditambah pula sifat jahil. harga diri.8 Faktor persekitaran sebagai satu punca berlakunya kemalangan sebenarnya tidak dapat diasingkan sama sekali daripada faktor manusia. gangguan pemikiran. 1.10 Faktor alam semulajadi sering diabaikan kerana manusia menganggapnya tidak begitu penting. Kegagalan manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu mengenai keselamatan bukan sahaja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan keselamatan orang lain. faktor manusia. 1. tekanan jiwa atau kemungkinan membawa maut. Ini disebabkan manusia juga turut bertanggungjawab membentuk persekitaran.1. Peranan Sekolah Menjaga Keselamatan Di Sekolah 2. . Sikap tidak menghormati kepentingan orang lain. kumpulan atau ke atas sesebuah institusi disebabkan oleh kecuaian. faktor persekitaran dan faktor semulajadi. angkuh.1 Memastikan segala kemudahan yang disediakan berada dalam keadaan baik dan selamat. 1. Kesemua ini bolehlah dirangkumkan boleh membawa implikasi kerugian. keadaan padang yang tidak dijaga rapi. 1. mudah panik dan mementingkan diri sendiri memudahkan lagi keadaan-keadaan yang tidak diingini berlaku. Walau bagaimanapun apabila berlaku kerosakan harta benda atau kehilangan nyawa manusia akan berusaha untuk mengatasinya.9 Selain daripada itu.6 Terdapat tiga faktor yang boleh dijadikan asas kepada punca berlakunya kemalangan iaitu.7 Kelemahan manusia merupakan punca utama berlakunya kemalangan. 1. 2. Begitu juga di makmal sains atau di bengkel pertukangan tidak dipaparkan dengan jelas peraturan-peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi. bahagian-bahagian usang bangunan sekolah yang perlu dibaikpulih. 1. cuai. kehilangan harta benda. maruah. Misalnya kadangkala terdapat di sekolah keadaan di mana susunan kerusi meja murid tidak sedikitpun memperlihatkan kesedaran bahawa langkah keselamatan sudah dipertimbangkan. bahan-bahan mudah terbakar yang diletak sewenang-wenangnya di dapur kantin adalah di antara yang kerap tidak diberi perhatian.5 Kemalangan yang dialami boleh mengakibatkan kecederaan ke atas tubuh badan. Begitulah juga halnya jarang terdapat sekolah yang menyediakan tempat menanti yang selamat bagi murid terutama yang sampai terlalu awal atau terpaksa pulang lewat sementara menanti kenderaan.4 Kemalangan boleh berlaku ke atas diri individu. kelalaian dan sifat tidak bertanggungjawab dalam menjamin keselamatan.

setor sukan dan sebagainya yang perlu dipatuhi oleh semua orang. 2.2 Melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa ke atas alat-alat dan kelengkapan sekolah seperti kerusi meja.7 Mewujudkan satu sistem penyimpanan rekod untuk mengumpul maklumat mengenai keselamatan di sekolah. perjumpaan atau suratsurat siaran.Kantin.2. 3. Asrama dan lain-lain. Tandas. kebun sains pertanian. bengkel kemahiran hidup. makmal sains. Bangsal Basikal dan Motosikal.2 Tempat-tempat lain . gimnasium. Tindakan Mencegah Kemalangan Di Beberapa Tempat Di Sekolah 3. 4. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap masa supaya peraturanperaturan tersebut tidak diengkari. pendawaian elektrik. 2. alat-alat pertukangan. 2. mandi laut/sungai. Dewan/Pentas.1 Tempat Belajar . mesyuarat. bengkel seni perusahaan. Perkarangan Sekolah.3 Menyediakan peraturan-peraturan tertentu mengenai keselamatan misalnya untuk makmal sains. termasuk struktur bangunan sekolah itu sendiri supaya kerosakan dan keadaan yang membahayakan dapat dikesan awal untuk dilakukan baikpulih. 2.Bilik darjah. (Dicadangkan jawatankuasa dipengerusikan oleh GPK(HEM) dan ahli-ahlinya terdiri daripada guru-guru kanan yang menjalankan pelbagai aktiviti sekolah. bilik sains rumahtangga.4 Memastikan bahawa pertolongan atau bantuan dalam menghadapi kecemasan atau kemalangan ada disediakan sama ada dalam bentuk ubatan atau tenaga manusia. dapur. pusat sumber dan lain-lain.6 Menyelaras segala kegiatan di sekolah supaya faktor keselamatan sentiasa dapat dikawal. 2. 3. bergotong royong.8 Menubuhkan sebuah jawatan keselamatan di sekolah yang bertanggungjawab merancang serta mengawasi pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dinyatakan di atas.Sukan.5 Menyebarkan maklumat dan pengetahuan mengenai keselamatan kepada murid dan ibu bapa dari semasa ke semasa melalui perhimpunan. 3. padang. Mencegah Kebakaran .3 Aktiviti Sekolah . gelanggang. Elok jika ada seorang ahli PIBG dan GB/Pengetua berfungsi sebagai penasihat). 2. perkhemahan.

stor. pusat sumber. bangsal basikal. Keselamatan Jalan Raya Pendidikan Keselamatan Jalan Raya perlu diperkenalkan kepada murid-murid dan pelajar sekolah memandangkan meningkatnya kemalangan di jalan raya. 1. bentuk.3 Dalam memelihara alam sekitar sekolah. tandas. kantin. perancangan awal seni taman. keindahan. pejabat. keselamatan dan keselesaan. Oleh itu adalah wajar dari peringkat sekolah rendah lagi murid-murid mempunyai pengetahuan. Antara tempat-tempat yang perlu diberi perhatian utama memelihara kecantikan sekolah ialah bilik darjah. gelanggang dan padang sekolah. 4 komponen perlu diambil perhatian iaitu: kecantikan. pemilihan alat dan sebagainya. 1. kombinasi.1 Suasana dan keadaan sekolah yang bersih dan indah adalah merupakan antara faktor penting yang dapat menjamin iklim dan persekitaran sekolah yang harmonis dan nyaman serta dapat membantu ke arah keberkesanan peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Setiap anggota keluarga sekolah perlulah tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam menentukan kecantikan sekolah berkekalan.2 Dalam usaha mencapai matlamat tersebut. bilik sains rumahtangga.4 Unsur-unsur kecantikan yang perlu dipelihara termasuk kebersihan. pengetahuan dan pengalaman dalam seni taman serta bangunan amatlah diperlukan. pengenalan kepada senibina landskap.5 Keindahan boleh dimaksudkan sebagai keadaan sesuatu yang menarik atau memuaskan hati. pembaikan tanaman hiasan. C. asrama. Untuk memelihara dan mempertingkatkan keindahan alam sekitar sekolah. pengurusan dan penyelenggaraan tanaman hiasan. Pemeliharaan Alam Sekitar Sekolah 1. 1. susun atur bangunan. 1. kemahiran dan sikap yang perlu dalam menjaga diri mereka semasa menggunakan jalan raya. makmal sains.Perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dan memastikan pelaksanaannya perlu diambil berat oleh pihak pentadbir sekolah dan semua guru. bentuk . kedudukan. bilik seni perusahaan/lukisan.6 Antara pengetahuan seni taman dan bangunan yang perlu diberi kepada mereka yang bertanggungjawab ialah pengenalan kepada kerja-kerja seni taman di sekolah. Alam Sekitar Sekolah 1. 1. penyediaan tanaman campuran. kecantikan perlu diberi perhatian. dewan dan pentas. 5. pemilihan warna. gimnasium.

SK Serting Ulu. hiasan yang menghalang laluan.7 Aspek keselamatan perlulah dipertimbangkan dengan teliti dalam pemeliharaan dan peningkatan alam sekitar yang cantik dan indah di sekolah. tanaman yang melindung pandangan. ruangan yang tidak cukup. Program ini dilaksanakan pada tahun 1975 dengan objektif seperti berikut: . notis serta arahan-arahan yang pendek dan tepat perlulah diletakkan di tempat-tempat yang difikirkan sesuai.Selangor/Kuala Lumpur. lega serta tenteram tanpa apa-apa gangguan yang boleh mengancam keselamatan dan keharmonian. pemilihan alatan. 2. bentuk landskap keras. SK Datuk Abdullah. papan-papan tanda. Seremban. 2. 1. kebersihan. 1. berkeadaan baik. Latar Belakang dan Objektif Skim Pinjaman Buku Teks ialah satu program kerajaan untuk memberi bantuan buku teks secara pinjaman kepada murid/pelajar yang layak di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.1 Projek Peningkatan Kebersihan dan Keceriaan Alam Sekitar Sekolah 2. peralatan mencukupi. Sk Ceneh Batu. Kuala Terengganu dan lain-lain. menghias berdasarkan bentuk bangunan dan penggunaan konsep ruang. penggunaan hiasan yang boleh mencederakan. memenuhi keperluan. Gemencheh. SK Paloh. Antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah kawalan penanaman tanaman bercerun. 2. terkawal dan mudah untuk penjagaan. D. luas. 1. 1.4 Pusat Kajian Luar (Alam Sekitar Merentasi Kurikulum) seperti di SRK Dato’ Kelana Maamor.8 Bagi menjamin keselamatan dalam menjaga dan meningkatkan kecantikan dan keindahan alam sekitar sekolah.landskap lembut. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1. memilih warna bangunan.3 Projek Riadah Alam Sekitar (PRIAS) .10 Antara perkara yang perlu diberi pertimbangan dalam penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar yang berkaitan dengan keselesaan ialah ruang. kawalan dan baik pulih peralatan dan permukaan tanah yang tidak rata.9 Keselesaan bolehlah dimaksudkan keadaan yang tidak sempit. susun atur perabut kemas dan teratur. selamat dan tidak membahayakan. Bahau. Kemaman.2 Projek Kebersihan Sebagai Khidmat Masyarakat. Projek Penjagaan Sekitar Sekolah 2.

Dasar Skim Pinjaman Buku Teks Dasar Kelayakan Murid Dasar Penggunaan Buku Teks Dasar Pemilihan Buku Teks Dasar Gantian Dasar Pertukaran Buku Teks 3. Menjadi pengerusi Jawatankuasa Kelayakan Murid dan Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran. bantuan perkeranian. buku stok. 2. Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran dan melantik Guru SPBT. Memastikan Borang-borang Kelayakan murid diproses segera. Guru SPBT dan semua guru mengenai dasar-dasar Skim Pinjaman Buku Teks. cop SPBT dan borang-borang maklumat. fail.Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa/penjaga yang kurang mampu. 3. Guru SPBT yang dilantik hendaklah cekap. . Menubuhkan Jawatankuasa Kelayakan Murid.1 Peranan Guru Besar/Pengetua SPBT perlu diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah. Di antara tugastugas Guru Besar/Pengetua adalah seperti berikut: Mengadakan semua kemudahan SPBT seperti stor. Memberi penerangan kepada Penolong Kanan. Pelaksanaan dan Pengurusan SPBT Di Peringkat Sekolah Satu sistem pengurusan buku teks yang cekap dan berkesan perlu diwujudkan bagi memastikan penjagaan dan pengawalan buku-buku teks SPBT baik dan sempurna. Untuk memastikan murid/pelajar daripada keluarga kurang mampu tidak tercicir dalam pelajaran mereka. murid dan kakitangan sekolah. Guru Besar/Pengetua sekolah hendak memberi kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT kepada semua guru. dedikasi dan ‘cepat bertindak’.

Memastikan bekalan buku teks daripada pengedar/penerbit dan menandatangani akaun serahan/invois. Melaporkan kekurangan atau kelebihan buku teks di sekolah dari masa ke semasa. direkod dalam buku stok dan disimpan dengan baik. menerima buku teks pada minggu pertama persekolahan. Menjadi Pengerusi Lembaga Pemeriksa bagi permohonan pelupusan buku teks yang bernilai lebih daripada RM50. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. Bekerjasama dengan JPN/MUIS/JAIN/PPD mengenai pentadbiran dan pengurusan SPBT. Tugas-tugas yang dijalankan adalah seperti berikut: Meneliti dan melaksanakan semua pekeliling dan borang maklumat SPBT. Mengawas dan mengendalikan stor buku teks. Memastikan buku teks SPBT dicop. Memastikan buku stok SPBT dikemaskinikan dengan sempurna. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT. Memberi penerangan mengenai SPBT kepada ibu bapa/penjaga melalui PIBG. .000. Memastikan agihan buku teks dilaksanakan seperti yang diarahkan. Memastikan semua murid yang layak.2 Peranan Penolong Kanan Penolong Kanan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT di sekolah. 3. Mematuhi takwim SPBT. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi.00 bersama-sama Penolong Kanan dan Guru SPBT. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala teguran dan laporan berhubung dengan SPBT. Mengawasi keselamatan buku teks sama ada di tangan murid atau dalam stor. Memastikan semua maklumat yang dikemukakan kepada Kementerian tepat dan betul.

Berhubung dengan JPN/Bahagian Kewangan dan Akaun mengenai pelupusan buku teks. Penyelia Petang . Pelaksanaan dan Pengurusan Biasiswa Di Peringkat Sekolah Pihak sekolah hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Pemilihan calon yang terdiri daripada: Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Biasiswa Ahli : Penolong Kanan (HEM).Membuat tindakan susulan di atas segala teguran atau laporan berhubung dengan pelaksanaan dan pengurusan SPBT. Jenis-jenis Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan II Biasiswa Badan Amal Biasiswa syarikat Lain-lain biasiswa 3. Menjadi ahli Lembaga Pemeriksaan Pelupusan Buku Teks. Dasar Pemberian Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan dikhaskan untuk murid bumiputra sahaja. Objektif Biasiswa Biasiswa disediakan oleh pihak-pihak tertentu bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang mampu membiayai perbelanjaan persekolahan semoga mereka dapat mempertingkatkan pembelajaran mereka. 4. Biasiswa 1. Melaporkan kepada Guru Besar/Pengetua sebarang masalah yang berkaitan dengan SPBT untuk tindakan selanjutnya. prestasi akademik dan gerak kerja kokurikulum. 2. Pemilihan calon berdasarkan kepada had maksima pendapatan keluarga (RM750. E.00 sebulan).

1. Mengadakan program khas untuk pemegang biasiswa.Jawatankuasa menggunakan/mengikuti format pembahagian markah untuk pemilihan calon: Maksima 34 markah (39 atau 40 : markah) : Maksima 60 markah : Maksima 6 markah Prestasi Akademik Latar belakang dan kewangan keluarga Penglibatan Kokurikulum Pihak sekolah mengasingkan dan menyimpan Kad Kemajuan pemegang biasiswa untuk mudah diperiksa bila-bila masa sahaja di pejabat.1 Definisi "disiplin" . *. Kementerian Pendidikan telah menjalankan dua kajian tentang disiplin. Kajian kedudukan disiplin murid oleh Jawatankuasa Penasihat Disiplin Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada 1987. Terdapat 16 perakuan. Disiplin Dalam Konteks Sekolah 1. Pembayaran/penggunaan wang biasiswa dikawal oleh pihak sekolah. Terdapat 10 perakuan. DISIPLIN DALAM KONTEKS SEKOLAH DAN PENGURUSANNYA PENGENALAN Masalah disiplin ialah satu isu pendidikan Liputan media kadangkala memaparkan ciri-ciri negatif atau sekadar pendedahan fenomena tidak berdisiplin di kalangan pelajar tanpa analisis yang objektif sebabsebabnya berlaku demikian. * Kajian disiplin pelajar oleh Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979.

3. nilai Perlakuan yang diharapkan oleh masyarakat sekolah. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri dengan cukup tertib. Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang.. 1.3.3. Cara berfikir Tatatertib...2 Disiplin ialah ". 1970). daerah.3 Konsep Disiplin 1.3 Disiplin dalam konteks pendidikan sekolah Pemupukan disiplin perlu diamalkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran Matlamat disiplin di sekolah bertujuan membina pelajar sewaktu bersekolah untuk lepas persekolahan. dan mempunyai semangat tolong menolong dan kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada dan menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat. 1. kesanggupan menghormati hak individu lain. kemahiran dalam bidang tertentu atau pembinaan hubungan antara individu (Turner. tatasusila. akhlak kesopanan.1 Ada berkaitan dengan: Peraturan-peraturan yang telah dipersetujui oleh sesuatu kelompok manusia/masyarakat. kesanggupan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Semua guru ialah guru disiplin . negara Konsep bimbingan dan latihan Proses pemasyarakatan/pembudayaan.2 Disiplin dan Dendaan Disiplin tidak sama dengan dendaan (bincangkan bezanya) 1. Struktur dan skima yang diwujudkan untuk menggerak kelicinan kerja/aktiviti sama ada untuk memperoleh pengetahuan oleh pelajar. 1979). 1. norma." (Laporan J/K Kabinet. kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain..". keadaban..

Proses disiplin perlu dihayati dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti-aktiviti dijalankan/diadakan di sekolah.2 Faktor Persendirian Pelajar tidak faham peraturan .6 School (Courses of Studies) Regulations 1956 2. 2.4 Education (School Dicipline) Regulations 1959 2.5 School (General) Regulations 1951 2.8 Parent-Teacher Associations Role 1973 3. Ordinan Pelajaran 2.7 Assisted School (Management) Rules 1962 2.3 School (Magazines) Regulations 1958 2.2 School (Tours) Regulations 1957 2.1 Faktor berkaitan sekolah Pengajaran yang lemah Kurikulum yang lemah Penjadualan waktu mengajar yang tidak mudah luntur Kurang penyesuaian program sekolah dengan keperluan individu Pengaliran murid mengikut pencapaian Syarat mengutamakan peperiksaan Bentuk.1 School (Societies) Regulations 1956 2. struktur ganjaran dan hukuman Sikap dan jangkaan guru 3. Taxonomi hipotesis sebab-sebab pelajar tidak berdisiplin 3.

Pelajar tidak faham mengapa peraturan diwujudkan Latar belakang pendidikan yang lemah Perhubungan sebaya yang tidak dikehendaki Pelajar yang mengalami gangguan psikologi Konflik personaliti antara pelajar dan guru Kurang kemahiran-kemahiran menangani tuntutan sebagai pelajar 3. (Ruj. 7/1986). 4. 4. .3 Faktor Alam Sekitar Rumah dan Komuniti Perawakan autoriti yang lemah serta hubungan dalam rumah Tahap ilmu keibubapaan yang rendah Sekitar yang banyak jenayah Aktiviti pelajar selepas sekolah tidak dikawal 4. pengawas. ibu bapa. staf sokongan. guru.4 Perlu kordinasi peranan antara Guru Besar/Pengetua. 4. 4. prosedur tindakan dan jenis hukuman. 4. murid.7 Semua pendidik menyedari dan menggunakan sebaik-baiknya kuasa perhubungan peribadi dalam pemupukan dan pengukuhan disiplin. Strategi Am Pemupukan dan Pengukuhan Disiplin Di Sekolah 4.6 Bimbingan dan kaunseling sebagai strategi pencegahan dan pemupukan disiplin dari dalam diri murid.3 Guru Besar/Pengetua perlu ambil tahu dan mempunyai kuasa mengawal organisasi sekolah dan menentukan disiplin. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4.5 Sekolah membentuk Jawatankuasa Penasihat HEM di peringkat sekolah.2 Semua pendidik harus tahu dan memahami kuasa-kuasa yang diperuntukkan.1 Semua pendidik seharusnya memberi tumpuan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah.

Disiplin: Aspek Pencegahan Tindakan-tindakan pencegahan: Pencegahan asas (primary prevention) program menyeluruh berasaskan institusi sekolah dan komuniti.5. nominal group technique. . analisis masalah.ia adalah untuk semua murid/pelajar. Boleh gunakan pendekatan pasukan (team approach) e. Pencegahan secondary Kumpulan sasaran dikenal pasti oleh pihak institusi/sekolah melalui proses menyelesai masalah . Model Operasi Kepimpinan Guru/Guru Besar/Pengetua dalam Pengurusan Disiplin Murid/Sekolah Stail dan sistem pengurusan Guru/Guru Besar/Pengetua Budaya/Iklim Sekolah Nilai-nilai Murni: Nilai: "pegangan yang diterima baik" Perlakuan Perlakuan "Manifestasi baik" Disiplin Baik Sebagai Hasilan Disiplin: "fenomena perlakuan" 6. Kumpulan sasaran tidak spesifik .mengenal pasti masalah. Institusi/sekolah wajar mengadakan rancangan bertindak yang bersepadu melibatkan semua pihak.g. intervention dan penilaian.

iaitu murid/pelajar yang didapati bermasalah dan mengganggu suasana pengajaran pembelajaran dan perkembangan individu yang terlibat dan kelompok/individu lain. 7.Pencegahan tertiary Kumpulan sasaran lebih spesifik . Boleh digunakan proses menyelesai masalah komunikasi dari bawah ke atas .guru kepada pihak pengurusan. Disiplin: Beberapa pendekatan Kontinum Guru Pusatan Murid/Pelajar (1) Aliran Pemikiran Perhubunga n manusia (humanistik) (2) Bimbing nasihat/ajar (3) Pengubaha n tingkahlaku (4) Hukuma n Model Model Kaunseling Model Pedagogi Model Behavioral Model Kawalan Proses Dalaman diri Pengajaran (instructional ) Peneguhan Luaran diri .

1 Semua pihak (staf. Ciri-ciri Institusi Yang Mempunyai Disiplin Baik Di antara ciri-ciri itu: 8. pengurus dan masyarakat) terlibat dalam usaha membina disiplin yang baik.5 Penyelesaian masalah menumpu kepada punca-punca (sebab-sebab) bukan petandapetanda.4 Sekolah mewujudkan sekitaran yang dirasakan dapat memberi pengalamanpengalaman kejayaan kepada semua.· Mendengar Teknikteknik · Memerhati · Teknik-teknik motivasi · kawal suara · sistem ganjaran · kontrak · peneguhan positif & negatif · Reflect feelings · Lain-lain teknik kaunseling · pelbagai aktiviti dalam teknik-teknik diri · intervensi fizikal misalnya pengasingan. pelajar. 8. 8. 8.2 Peraturan-peraturan formal dan bukan formal yang jelas dan difaham dan dikongsi oleh semua pihak. kelas denda. . 8.3 Penekanan kepada perlakuan-perlakuan positif dan langkah-langkah pencegahan. rotan. · gantung persekolahan · lain-lain teknik menghukum · lain-lain · lain-lain teknik teknik pedagogi pengubahan tingkah laku (1) hingga (3) adalah pendekatan-pendekatan alternatif kepada hukuman 8.

9.3 Pelaksanaan Orientasi staf kepada visi dan misi pengurusan disiplin.Kenal pasti resos-resos dan kekangan-kekangan . Pengurusan Disiplin: Satu Garis Panduan Am 9. 9. Mekanisme kordinasi Rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti dilaksanakan.8. Pernyataan misi/tujuan utama pengurusan disiplin Pernyataan-pernyataan nilai-nilai atau falsafah mengenai disiplin. .2 Fasa Pembinaan (designing phase) Membina struktur . misalnya: komponen dan bimbingan kaunseling. Carta organisasi: jelas bidang tugas.mentaksir status pengurusan disiplin semasa dan keperluan yang mendesak dan bina prioriti utama Visi pengurusan disiplin iaitu apa yang hendak dicapai secara jangka panjang dan secara idealnya.1 Perancangan Pentaksiran keperluan . Membina ke angka konsepsi/model operasi pengurusan disiplin.6 Staf dan pelajar-pelajar mempunyai kemahiran-kemahiran menolong yang tinggi. Objektif-objektif (am dan khusus) pengurusan disiplin. serta fungsi Strategi-strategi untuk mencapai objektif-objektif Adakan carta gantt dan pelan tindakan. Jika perlu staf menjalani kursus supaya berkemampuan memainkan peranan dan menjalankan tugas seperti dikehendaki.Fungsi-fungsi dan peranan.

seseorang murid/pelajar perlu mendapat peluang untuk mengembangkan dan memajukan segala kebolehan dan potensi yang ada pada dirinya untuk menghadapi cabaran-cabaran hidup. Tetapi tidak ramai yang benar-benar memahami programprogram dan proses-proses Bimbingan dan Kaunseling yang dapat membantu pelajarpelajar ke arah perkembangan dan kemajuan diri. Usaha-usaha untuk menjadikan program Bimbingan dan kaunseling supaya lebih tersusun bermula sejak tahun 1960 an lagi. Kementerian Pendidikan telah berusaha sejak tahun 1969 lagi untuk memberi latihan kepada guru-guru yang menjalankan kegiatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolahsekolah. Falsafah Bimbingan dan Kaunseling Falsafah Bimbingan dan kaunseling boleh didasarkan kepada 3 bidang: a. aktiviti-aktiviti Bimbingan dan Kaunseling secara amnya masih kurang tersusun.4 Monitoring/Pelaksanaan Bina mekanisma monitoring .9. Sosiologi c. 2. Di Malaysia. Etika Kemanusiaan b. Pendahuluan Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia boleh dikatakan sebagai satu konsep yang baru. Matlamat-matlamat Kaunseling .gunakan standard-standard tertentu (Rujuk kriteria-kriteria untuk bina standard) Penyesuaian Maintenance Dapatan-dapatan dari penilaian dikongsikan PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH 1. Psikologi 6. Ramai berpendapat bahawa dalam keadaan dunia yang serba kompleks dan sentiasa berubah-ubah.

kaunselor juga perlu mempunyai sifat. Supaya klien/pelajar dapat menerima dirinya dan keadaanya supaya ia lebih objektif.Guru Kaunseling harus memahami matlamat yang perlu dicapai bila hubungan kaunseling dibina: Supaya klien/pelajar faham dirinya dan situasi yang dialaminya. Antaranya ialah: Jujur dan tulin (genuine & congruent) Empati . Oleh kerana kaunseling merupakan proses pembelajaran antara dua pihak dan memberi faedah yang timbal balik kepada dua pihak. . Supaya klien/pelajar belajar hidup bertanggungjawab terhadap perlakuannya. Supaya pada akhir sesi klien/pelajar dapat berfungsi sebagai individu yang normal. sikap dan kemahiran tertentu dalam menjalankan proses kaunseling. Dapat menyimpan rahsia/patuh kepada etika kaunseling.melihat sesuatu situasi dari kerangka dalaman murid iaitu ‘berfikir’ dan merasai apa sebenar dialami oleh pelajar Mesra dan ambil berat Ikhlas Menghargai dengan positif Hormat dan percaya mempercayai Memberi motivasi Menyediakan peluang-peluang kepada pelajar untuk mengalami dan mempelajari sesuatu yang baru atau menggerakkan perubahan perlakuan. Supaya klen/pelajar berupaya mengenal pasti keperluannya. 7. Fokus Kaunseling Di Sekolah Peningkatan pembelajaran akademik dan penyesuaian dengan budaya dan iklim sekolah Peningkatan pertumbuhan diri pelajar sebagai persediaan untuk hidup semasa dewasa dan selepasnya.

Ia bersifat reaktif. 8.4 Pendekatan Perkembangan (Development) Kemahiran-kemahiran dan keperluan-keperluan pelajar dikenal pasti sebagai sebahagian dari pengalaman-pengalaman sekolah yang mendatangkan kejayaan. Kekurangan ini perlu diperbaiki supaya kerencatan itu dapat diatasi dan tidak mengganggu fungsinya. Pelajar-pelajar berpeluang mempelajari.mungkin disebabkan latar belakang sosioekonominya dan sebagainya. dadah dan sebagainya. Carta Organisasi Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Pengetua/Guru Besar .3 Pendekatan Mencegah Ianya sebagai satu langkah untuk mencegah masalah-masalah dari berlaku di sekolah. Pendekatan-pendekatan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah.2 Pendekatan Memulih Ia memberi fokus kepada mengenal pasti kekurangan-kekurangan pelajar seperti pelajarpelajar yang kekurangan kemahiran sosial . perasugut. Ianya bersifat reaktif dan menjangka (anticipate). 8.8. Contohnya: merosak harta sekolah penyalahgunaan dadah merokok kegagalan akademik dan sebagainya 8.1 Pendekatan Krisis Ia melibatkan situasi-situasi yang memerlukan tindakan segera daripada guru kaunseling. 8. Contohnya bila berlaku pergaduhan.

5 Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Kanan (HEM(/Penyelia Petang) Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Pembantu Guru Pembantu Guru Pembantu Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya PELAJAR 8. personel dan temu ramah.Kerusi. meja. I/Pen. Kemudahan-kemudahan ini termasuklah: Bilik atau sudut Bimbingan dan Kaunseling sebagai pusat operasi . Ken.set kerusi.Buku temujanji . . Kalau mampu boleh sediakan .Kad kemajuan . almari. bangku panjang dan sebagainya. tikar/rug. slide. rak. projektor dan sebagainya. pita rakaman.Barang-barang keluar kelas.Pen. Kemudahan-kemudahan lain. .Kad 001 dan 002 . telefon.

mereka diberi peluang untuk mengamalkan sepenuhnya dalam suasana sebenar. B & K menolong individu menyedari kelemahan-kelemahan dan memberi fokus kepada kekuatannya.dirancang dan berterusan. ketangkasan dan dorongan untuk belajar. merancang hidupnya dengan berkesan.dan mengetahui kemahiran-kemahiran ini dengan lebih awal sebagai persediaan ke alam dewasa. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Kaunseling (B & K) B & K adalah proses pendidikan . B & K menolong pelajar memahami dirinya dan orang lain dengan mendalam. (contoh plan bilik Bimbingan dan Kaunseling diedarkan). Misalnya: melalui latihan kepekaan (sensitiviti) dan kemahiran latihan.semua pihak sekolah patut bekerjasama dan saling berunding. B & K berorientasikan kepada masa depan dan masa sekarang. 8. memilih.perlu dasar individu berbeza-beza dalam gaya. Maklumat pelajar diperlukan.perpustakaan maklumat. B & K adalah tanggungjawab bersama . . Pelajar dididik untuk mempelajari pengalaman-pengalaman. nilai-nilai. B & K . B & K fokus adalah pada memperkukuhkan lagi kekuatan-kekuatan yang ada padanya melalui aktiviti percegahan.6 Pendekatan "Optimization" Ianya lebih menyerupai pendekatan "developmental" tetapi di samping pelajar-pelajar dibekalkan dengan kemahiran-kemahrian dan pengetahuan lebih awal. B & K memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelajar. sikap dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di Malaysia. menjelajah tujuan hidupnya. 9.Instrumen penilaian dan pengukuran program Bahan bacaan/rujukan . Pelajar-pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila memerlukannya. Usaha-usaha dijalankan untuk pelajar lebih tegas diri. pandai menyesuaikan diri dan memahami implikasi tindakan sekarang dan lain-lain jangkamasa panjang. B & K adalah untuk semua pelajar.

1 Perancangan: Merancang dengan teliti program Bimbingan dan Kaunseling . 10. siapa.apa. Sebarang aktiviti/program bimbingan adalah untuk mewujudkan persepaduan ini.2 Pengelolaan: Mengadakan prosedur-prosedur dalam pengelolaan program . bila dan bagaimana . Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling dan menyediakan carta aliran pentadbiran yang jelas seperti contoh di bawah: 11.cara operasi .alternatif 11.kumpulan data .objektif . B & K hendaklah dijalankan berdasarkan etika kaunseling yang baik. Mematuhi etika adalah untuk tujuan memelihara kebajikan pelajar supaya tidak teraniya oleh yang menolongnya. Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Perkara-perkara di bawah perlu diberi pertimbangan dalam menguruskan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah: Mengiktiraf penubuhan sebuah unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah untuk memberi perkhidmatan kepada semua pelajar di sekolah dan bukan ditubuhkan sebagai sebuah kelab yang hanya memberi khidmat kepada beberapa orang ahli sahaja. Pelajar tidak boleh dilihat sebagai hanya manusia kognitif. sikap. Proses Pengurusan 11. tetapi sebagai individu yang mempunyai perasaan. B & K adalah untuk pengetahuan dan persepaduan psikofizikal pelajar. B & K adalah untuk individu berkemampuan membuat penyesuaian dan pengubahan tingkahlaku. akal dan rohani.Pembentukan individu dipengaruhi oleh keseluruhan pengalaman-pengalaman.

. meningkatkan motivasi dan sebagainya. Tetapi sebagai pentadbir sekolah.pembahagian tugas . membuat keputusan dan mengeluarkan garis panduan. Kemanusiaan (Human Skills) Kemahiran bergantung dengan dan melalui manusia termasuk keupayaan memahami dan mengaplikasikan motivasi dan kepimpinan yang berkesan. 11. teknik-teknik dan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.mendapatkan sumber dan resos dan sebagainya 11. Penolong Kanan atau Penyelia Petang mungkin lebih condong kepada kemahiran kemanusiaan manakala guru mata pelajaran perlu mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang teknikal. Kemahiran Asas Pengurus/Pengetua Konsepsi (Conceptual Skills) Kemahiran memahami hal ehwal keselamatan organisasi dan melihat bagaimana tindakan seseorang itu bersesuaian atau tidak dengan matlamat organisasi yang hendak dicapai. ketiga-tiga kemahiran itu perlu dimiliki.4 Pengawalan/Penilaian: Menilai keberkesanan program/khidmat . Matlamat Program Bimbingan dan Kaunseling .hadapi dan ambil tindakan untuk mengatasinya. 12.menyelaras jentera pelaksanaan . Teknikal (Technical Skills) Kemahiran menggunakan pengetahuan.3 Pengarahan/Halarah: Guru Bimbingan dan Kaunseling mengetuai program yang dijalankan.membuat rangka dasar kerja . kaedah. Adalah dianggapkan bahawa pengetua/guru besar perlu mempunyai lebih kemahiran konsepsi daripada orang lain dalam ketiga-tiga kemahiran di atas. 13.

melibatkan rakan sebaya dan guru-guru terlatih. 14.pengumpulan.khidmat yang ditujukan kepada semua kelompok sasaran Program perkembangan. 15. agama.Memahami alam persekitaran sekolah . penyimpanan. Program terbuka. harmonis dan seimbang berlandaskan prinsip-prinsip ketuhanan. pemulihan dan pembaikan Program berbentuk pengajaran (instructional) kepada individu atau kelompok.‘input’ bimbingan dan kaunseling disalurkan melalui kurikulum dan aktiviti-aktiviti kokurikulum. prosedur-prosedur dan program-program yang ada di sekolah. Perkhidmatan memberi maklumat . bersepadu. Memahami diri sendiri dan orang lain Memahami sikap dan perlakuan Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah Kemahiran komunikasi Kemahiran belajar Kesedaran kerjaya dan merancang keperluan pendidikan Penglibatan dalam masyarakat. Bentuk (Model) Program Program menyeluruh . penggunaan dan penyebaran maklumat individu. Semua di atas menuju kepada pertumbuhan insan/individu secara menyeluruh. Program bersepadu . Aktiviti-aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Orientasi atau suaikenal Perkhidmatan inventori individu dan rekod . kognitif. Program bersifat pelbagai modaliti iaitu dalam bidang-bidang seperti moral. psikososial (afektif).supaya pelajar mengetahui dan faham akan kemudahan-kemudahan. vokasional/kerjaya. fizikal/seksual.

Fokus Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Fokus aktiviti Bimbingan dan Kaunseling perlu mengambilkira matlamat program dan keperluan individu.1/2 kali seminggu (2/3 kelompok) Program Pembimbing Rakan Sebaya Perundingan/konsultasi guru kaunseling memberi pertolongan melalui guru atau ibu bapa yang berhubung terus dengan pelajar. Kaunseling individu .4/6 kes seminggu Kaunseling kelompok . 17. 16.4/5 kelompok dalam masa 8.18 tahun.koordinasi tentang penggunaan resos sekolah yang ada dan ahli-ahli komuniti. Keperluan-keperluan individu di sekolah lebih bertumpu kepada keperluan-keperluan remaja umur antara 12 .Bimbingan pelajaran Bimbingan kerjaya Perkhidmatan kaunseling Perkhidmatan perbandingan dan rujukan .sekolah ibu bapa atau penjaga Perkhidmatan penempatan ‘Educational Placement’ Perkhidmatan koordinasi resos . kajiselidik untuk mengesan sejauhmana sesuatu program berkesan.6 minggu Bimbingan kelompok . Intervansi-intervansi Guru Bimbingan dan Kaunseling Untuk Menjayakan Program.1 Kerohanian (Agama dan Moral) . Bidang-bidang perkembangan berikut perlu dititikberatkan: 17. Perkhidmatan penilaian dan penyelidikan mengadakan penilaian-penilaian ke atas khidmat-khidmat bimbingan yang diberikan seperti mengadakan tindakan susulun. Kordinasi khidmat bimbingan .guru kaunseling sebagai penyelaras khidmat-khidmat bimbingan dan kaunseling.

4 Fizikal Penyesuaian diri dengan perubahan fizikal Memahami naluri seksual dan dikaitkan dengan kehendak agama Kebersihan diri Penyediaan untuk jadi seorang dewasa .2 Psikososial Perkembangan ke arah kesihatan mental yang ‘wholistic’/menyeluruh dan berpadu.3 Kognitif/Afektif Pembentukan sikap Pemupukan struktur hubungan yang sihat Pemikiran secara konseptual Pemikiran kreatif dan kritikal 17. Aspek-aspek yang perlu ditumpukan. Aspek-aspek berikut perlu dipupuk: penghayatan dan perbezaan antara benar dan salah ketuhanan dan keimanan amalan-amalan hidup mulia akhlak dan perlakuan yang menuju ke arah pembangunan umah 17.Bidang ini harus dijadikan teras kepada perkembangan bidang-bidang lain. Kerjasama sosial Harga diri .menilai diri sendiri Kemahiran untuk hidup secara kelompok Nilai estatik (cinta kepada keindahan kesenian) Penyertaan dalam kelompok rakan sebaya 17.

murid dan ibu bapa. pembaiki. Mewujudkan bimbingan individu dan kelompok Menentukan adanya sistem maklumat pelajar yang lengkap dan kemaskini Memilih dan menentukan cukup kakitangan yang layak dan sesuai Menentukan adanya peruntukan wang untuk bekalan bahan-bahan bimbingan.17. minat dan bakat Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti kerjaya Pembinaan diri ke arah berdikari Membuat keputusan dalam pemilihan kerjaya 18. pemberi pengiktirafan dan pembantu dalam rancangan-rancangan untuk memupuk semangat guru. Menubuhkan majlis Bimbingan dan Kaunseling. Tanggungjawab Guru Besar/Penolong Kanan/Penyelia Petang Dalam B & K Penggerak.5 Kerjaya/Vokasional Pembinaan halarah dalam kerjaya selaras dengan kebolehan. Pengetua/Guru Besar sebagai Pengerusi. Menetap dan mengagihkan tugas dan tanggungjawab Bimbingan dan Kaunseling kepada guru. Menyelia keseluruhan rancangan atau aktiviti dan membuat penilaian Sensitif terhadap perkembangan B & K Menyediakan kemudahan-kemudahan asas Bimbingan dan Kaunseling Lampiran II: .

Adalah diperakukan bahawa: Langkah-langkah yang positif hendaklah diambil untuk menyemai dan mengawas disiplin murid-murid di sekolah dengan melibatkan semua guru. Murid-murid perlu tahu bahawa geraklaku dan perbuatan yang sesuai bagi alam orang dewasa ada kalanya dianggap tidak sesuai bagi kanak-kanak atau murid-murid. 5. Dalam usaha untuk merapatkan hubungan di antara sekolah dengan masyarakat. dan ini termasuklah soal mewujudkan disiplin yang diingini di kalangan murid-murid. Di samping itu. menanam dan memupuk perasaan cintakan negara di kalangan murid-murid. Namun demikian. 2. Sungguhpun pengaruh luar itu tidak kesemuanya buruk. Hukuman dera kepada murid-murid seperti merotan hendaklah dikekalkan. 4. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah hendaklah menggunakan perhimpunan murid-murid untuk menyemai. mereka yang sentiasa rapat berdamping dengan murid-murid seperti ibu bapa dan guru-guru hendaklah seboleh-bolehnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik. 3. Di samping itu guru-guru . Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam pelaksanaan program-program ini keutamaan hendaklah juga diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin di kalangan muridmurid. Untuk menghindarkan kekeliruan di kalangan murid-murid. maka adalah sangat-sangat mustahak segala peraturan di sekolah diterangkan kepada murid-murid supaya mereka betul-betul faham dan mematuhi peraturan-peraturan itu dengan penuh tanggungjawab. adalah diperakukan langkah-langkah diambil untuk menjelaskan kenapa kadang-kadang terdapat perbezaan antara amalan orang dewasa dengan nilai yang diajar di sekolah. Memandangkan bahawa mematuhi peraturan-peraturan sekolah itu merupakan satu latihan disiplin yang baik kepada murid-murid. 7. adalah diperakukan supaya diperkemaskan lagi kegiatan-kegiatan PIBG agar tujuan-tujuan pertubuhan itu dapat dicapai dengan lebih memuaskan. 8. 6.Senarai Perakuan-perakuan Tentang Disiplin Dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) 1. adalah diperakukan langkahlangkah hendaklah diambil agar murid-murid sekolah tidak dipengaruhi oleh anasiranasir kebudayaan luar yang kurang sihat. Guru Besar dan guru-guru lain yang tertentu diberi kuasa untuk merotan. guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan kegiatan-kegiatan tersebut. dan bukan setakat guruguru pengawas disiplin dan pengawas murid-murid sahaja.

dan semangat yang diingini dari segi disiplin. 3/67 Mengkaji semula saiz kelas dan sekolah Mengkaji semula kedudukan sekolah-sekolah yang mengadakan dua sidang. 13. tindakan disiplin hendaklah diambil terhadap guru-guru yang menunjukkan tingkahlaku dan sifat peribadi yang tidak diingini. value judgement. Bentuk dan corak peperiksaan awam hendaklah dikaji semula supaya bukan sahaja murid-murid yang pandai merasai kejayaan dalam sesuatu peperiksaan bahkan murid-murid yang lemah juga boleh merasainya. 9. Dari segi pembentukan disiplin pertumbuhan sifat-sifat yang diingini mengenai sikap. 14. Adalah diperakukan Perkhidmatan Panduan dan Kerjaya di sekolah-sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Adalah diperakukan bahawa guru-guru hendaklah menunjukkan teladan yang baik supaya murid-murid sentiasa dapat mencontohi mereka. perasaan. Hubungan antara murid dengan guru hendaklah sentiasa rapat dan saling bantu membantu khasnya apabila murid-murid menghadapi suasana kemusykilan. Adalah diperakukan bahawa kurikulum Sekolah Menengah hendaklah jangan terlalu ketat dan terlampau terikat kepada jadual waktu supaya membolehkan murid-murid di .tersebut hendaklah diberi garis-garis panduan dalam menggunakan hukuman dera serta cara dan bila hukuman itu boleh dikenakan. perasaan. Adalah diperakukan bahawa langkah-langkah hendaklah diambil supaya peranan peperiksaan dalam sistem persekolahan tidak melibatkan kemerosotan disiplin. 10. Oleh yang demikian adalah diperakukan kurikulum sekolah hendaklah juga menitikberatkan perkembangan sikap. Oleh kerana disiplin merupakan satu masalah di sekolah-sekolah pada hari ini. Guru Besar hendaklah memainkan peanannya memperbaiki sikap guru-guru yang kurang memberi sumbangan dalam pembentukan persekitaran pendidikkan yang baik di sekolah. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan-kegiatan panduan kerjaya sahaja. Adalah diperakukan murid-murid sendiri hendaklah dilibatkan dalam tanggungjawab membentuk disiplin di kalangan mereka. 12. minat. maka adalah diperakukan Kementerian Pelajaran menyegerakan perancangan untuk: Mengkaji semula nisbah guru/kelas seperti yang diperakukan dalam Pekeliling Pentadbiran Bil. Jika perlu. 15. 11. semangat dan sebagainya (bidang afektif) lebih penting daripada penguasaan bidang ilmu pengetahuan semata-mata (bidang kognitif).

6. sekolah dan masyarakat sekeliling murid-murid supaya kebebasan individu yang diberikan kepada mereka dapat digunakan dengan sepenuh kebijaksanaan. psikologi. Selain daripada Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG). 16. 5. iaitu mengenai peribadi dan sahsiah. hendaklah dinilai semula dalam konteks kehidupan rumahtangga. Ini adalah selaras dengan konsep bahawa bimbingan dan latihan dapat menimbulkan keinsafan betapa mustahaknya sifat berdisiplin itu dalam kehidupan kemanusiaan. Lampiran II Perakuan-perakuan Tentang Disiplin dari "Laporan Mengenai Kedudukan Disiplin Murid" . 4. Masalah disiplin di kalangan murid memerlukan kerjasama semua pihak dan tidak terbatas kepada tanggungjawab sekolah atau ibu bapa semata-mata. Di samping pendekatan-pendekatan seperti melalui nasihat. maka perkara pokok kepada masalah disiplin adalah pendidikan rohani. lain-lain agensi serta pertubuhan-pertubuhan masyarakat hendaklah turut sama memberi bantuan serta bimbingan untuk mempertingkatkan disiplin di kalangan murid-murid sekolah.1987 1. 3.peringkat sekolah menengah meneroka. Walau bagaimanapun tindakan merotan di khalayak ramai tidak seharusnya menjadi satu amalan biasa di sekolah-sekolah sehingga meninggalkan kesan yang merosakkan ke atas diri murid-murid yang dihukum. Penyelesaian masalah disiplin murid boleh dilakukan melalui pendidikan agama dan moral kerana melaluinya dapat membina akhlak yang baik dan mulia di kalangan murid sekolah. mengkaji dan memahami isu-isu yang berkaitan dengan moral dan etika. Semua pihak bukan sahaja guru-guru tetapi juga ibu bapa dan ahli-ahli masyarakat harus mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan pada setiap masa keana apa yang dipelajari oleh murid-murid dari orang dewasa akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar . Disiplin adalah sesuatu yang dipelajari dan dihayati hasil daripada latihan dan asuhan yang berterusan. bimbingan dan kaunseling adalah dipersetujui bahawa deraan dan hukuman rotan perlu dikekalkan. Disiplin adalah sifat dalaman murid-murid. Dengan itu segala peraturan yang dibuat hendaklah jelas dan dihayati oleh murid-murid supaya tujuan membina disiplin kendiri tercapai. Sekolah-sekolah perlu menjalankan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dengan lebih meluas dan berkesan lagi. Adalah diperakukan supaya konsep kebebasan individu. Rancangan-rancangan Radio dan TV Pendidikan serta bahanbahan bacaan yang mempunyai nilai-nilai moral hendaklah juga digunakan untuk mencapai matlamat ini. 2. Di samping itu nilai-nilai tradisional yang menggalakkan sikap bersopan-santun dan sikap hormat menghormati di antara golongan muda dengan golongan tua hendaklah terus disemai dan dipupuk.

Nilai-nilai positif yang dititikberatkan di sekolah seharusnya juga diberi penekanan yang sama di rumah dan di tempat-tempat lain di luar sekolah. 8. KOMPONEN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID . 7. perhubungan sekolah dengan masyarakat luar. Jika nilai yang sama tidak dipupuk di luar sekolah maka sebarang nilai positif yang ingin diserapkan di sekolah tidak akan membawa kesan. pelaksanaan peraturan dan sebagainya perlu disedari dan diberi tumpuan sewajarnya. Keperluan memperbaiki perhubungan sesama manusia (interpersonal relations) yang meliputi corak dan perhubungan masyarakat sekolah. pengendalian masalah-masalah peribadi. 9. nyaman dan bersih Pembentukan akhlak dan pembinaan sahsiah yang mulia Peraturan sekolah mengasuh disiplin kendiri Prestasi akademik para pelajar Prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum Penglibatan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam pendidikan pelajar. Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan murid-murid masih lagi mengancam dan perlu diawasi oleh pihak sekolah. Segala perancangan yang dibuat dalam pembangunan iklim sekolah ke arah peningkatan disiplin seharusnya dengan matlamat meningkatkan lagi bidang-bidang berikut: Iklim sekolah yang harmonis dan menyeronokkan Persekitaran sekolah yang indah.dan akan diamalkan oleh mereka sehingga amalan itu menjadi sebati dan kekal sebagai sebahagian dari perwatakan mereka. Namun demikian usaha membantu murid-murid yang berisiko hendaklah dipertingkatkan melalui aktiviti-aktiviti bimbingan dan kaunseling. kerjaya diri dan lain-lain aktiviti kerohanian/moral. amalan pengajaran dan pembelajaran. 10. dan yang kesemuanya itu mencakupi apa yang dikatakan sebagai ‘good schools’ atau ‘effective schools’.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. PENGURUSAN HEM: 1. 2/1983 Kantin Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.SENARAI RUJUKAN A. 4/1981 Kebersihan di sekolah. 6. 5/1985 Rancangan Mencantik dan mengindahkan Sekolah dan kawasannya. 5. 2. 8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1979 Surat Tugas-Tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah. 1/1981 Jualan makanan dan Minuman di kantin-kantin sekolah untuk murid-murid berbilang agama. 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah 3. 10. 7. Surat Pekeliling Ikhtisas No. 1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok di sekolah-sekolah. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. Surat Pekeliling Ikhtisas 2/1979. 9.

W. Ball. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16. 14/1989 Kebersihan Sekolah. R. Hoyd (1988) Bimbingan dan Kaunseling Di Malaysia.L. Kementerian Pendidikan (1984). B. (1977) Counselling Theory & Practice (2nd. 2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah. B. London: The Falmer Press.H. (1982) Career Counseling in Practice. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5. California: Addison Wesley Publishing Co.. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Brammer. (1977). 8/1986 Penyalahgunaan Inhalan. Panduan Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Keunseling Sekolah. end). . 6. Jr. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.J. Arthur P. 2. 3.. M.C.11. The helping relationships: process and skills: Prentice Hall: New Jersey. & Warner. 1986. 12. 4. Dewan Bahasa & Pustaka. Boston: Allyn & Bacon. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. A New Self Therapy with Transactional Analysis. 13. Stevic. Hansen.R.. BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian 14. . 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah 15. DBP: K. Jemes. R. D. 7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah.

(1985). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.L. K. Tatatertib di Sekolah-sekolah. Disiplin Dalam Perkhidmatan. dan Guru.H. 8. 10. Houghton Mifflin: Boston. 6. Adabi. California: Brooks/Cole Publishing Co. Experiential Groups in Theory and Practice. Faridah Karim and Ahmad Jeffni Hassan. 1982. 7. Shaw. 2. (1968). 11.E. The Education (School Discipline) Regulations 1959 dan Terjemahannya. T. 5. A. Houghton Mifflin Co: Boston. Laporan Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia. L. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kementerian Pendidikan Malaysia. Tang Chee Yee (1992) Bimbingan dan Kaunseling Perkhidmatan. S. 6/68. DBP. Panduan Tatacara Displin Sekolah Untuk Guru Besar. 1983. C. Bertarikh 10 September. Pease. Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah. . Panduan Bagi Ibu/Bapa Mengenai Disiplin Murid-murid Sekolah. Patterson.7. Body Language: How to Read Others Thoughts by their gestures. 8/68. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolahsekolah Kerana Kelakuan Curang.: Nurin Enterprise. Evaluations and change. (1983) The Counselling Process. K.S. 1968. PANDUAN DAN PEKELILING DISIPLIN Kementerian Pelajaran Malaysia. Subahan Mohd Meerah. Kementerian Pelajaran Malaysia. & Lesenberg. (1982). 5. Osipow. 1991. Rohaty Mohd Majzub. Kuala Lumpur. Theories of Career Development.E. (1970) School Guidance Systems: Objective Functions.L. 1981. 1991 4. New York: Appleton Century Crofts. Bertarikh 18 September 1968. Kementerian Pelajaran Malaysia. Prosedur dan Kemahiran.Kumpulan Budiman. 9. Rudestan K. Australia: Camel Publishing Co. 12. H.

bertarikh 12 Oktober 1968. bertarikh 7 November 1983. bertarikh 26 Mac 1979. 2/1979 Laporan Murid-murid dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pelaksanaan Risalah Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah bertarikh 25 Julai 1981. Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1983. Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah bertarikh 27 Jun 1978. 19. 8/1975 Disiplin di sekolah: Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 bertarikh 4 Februari 1972. 11. 15. 9. KP(BS) 8786-51/Jld. Kementerian Pendidikan Malaysia. 20. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di sekolah-sekolah bertarikh 9 Oktober 1976. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1984. Potongan Rambut Murid-murid.Tambahan kepada Surat Pekeliling ‘Profesional’ Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan). KP(BS)8548/12B/(27) 18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1991 – Tatakelakuan pelajar Ketika Di Masjid . 10. 21. 17. 8/1983 mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid yang Melakukan Perbuatan Salah Laku yang Tidak Dinyatakan dalam peraturan-peraturan Pelajaran. Surat Pekeliling Ikthisas 7/1986.III/(34). 14. 2/2976. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 25 Februari 1983.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 7 Oktober 1976. Mencegah Salah Guna Dadah Melalui Kaunseling. 13. 7/1975 Salah Guna Dadah. bertarikh 19 Ogos 1975. 6A/1975 Disiplin: Murid-murid Menghisap Rokok bertarikh 5 September 1975. 16. bertarikh 4 November 1975. Garis Panduan Kempen anti merokok di Sekolah-sekolah. 6/68 dan 8/68 . 11/1976. bertarikh 1 Ogos 1986. Langkah-langkah keberkesanan Disiplin Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Mohamad. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Garis Panduan Kantin Sekolah: Usahasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 1989. 5/1979. 4. 3. 1991. 6. Arpah Hj.4/1991 – Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah SPI Bil. Buku Panduan Pengurusan Biasiswa-Seksyen Biasiswa. 5.Bahagian Buku Teks. Perkhidmatan Kebajikan Sekolah bertarikh 10 Ogos 1979. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT.4/1997 dan 5/1997 – Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok dan Hukuman Ke atas Murid Menghisap Rokok SPI Bil 16/1998 – Menangani Kegiatan Gangster Di Sekolah SPI Bil.7/1992 – Pengharaman pensil berbentuk alat suntikan SPI Bil. Kesihatan Sekolah .7/1995 – Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah D. 1991. Asrama Sekolah (selain daripada asrama-asrama Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Sains). . Unit Hal Ehwal Murid.3(6). 1983. 4/1996 – Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah Surat Siaran JPNJ/AM/003/A2 bertarikh 1 DISEMBER 1993 – Pakaian Murid-Murid Islam Pada Hari Jumaat (Sekolah Rendah & Menengah) SPI Bil.peranan dan tanggungjawab Guru Besar dan Guru.SPI Bil. KP(BS)8591/Jld. 8. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT-Biro Buku Teks. Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia bertarikh 22 Julai 1986. KEBAJIKAN MURID/KECERIAAN SEKOLAH/KELAS PEMULIHAN 1.3/1992 – Pemakaian Tudung /Mini Telekung Pelajar Perempuan SPI Bil.II(52). Kementerian Pendidikan Malaysia. 7. Pegawai Kebajikan Sekolah.3/1993 – Laporan kepada Polis Salahlaku Berbentuk Jenayah SPI Bil. bertarikh 2 Oktober 1973. KP:8613/Jld. Kementerian Pendidikan Malaysia.

9. 11. 13. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .Peningkatan Kebersihan dan Alam Sekitar Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1987) . Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .0 PENDAHULUAN .Biasiswa Kecil Persekutuan. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .KESIHATAN DAN KESELAMATAN ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Dengan kerjasama PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR ______________________________________________________________________ 1.Pendidikan Kesihatan Sekolah.Rancangan Makanan Tambahan di sekolah.Program Susu Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 10.Rancangan Kesihatan Sekolah.. 1 KERTAS CADANGAN PROGRAM 3K KEBERSIHAN. 16. 15. 14. 12.Kesihatan Sekolah.Keselamatan di sekolah. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan (1992) .Buku Panduan Program Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 17. Jawatankuasa Bersama Kesihatan Sekolah Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajran (1969) .

permakanan yang seimbang . Antara program-program itu ialah Program Sekolah Bersih .Konsep selamat ialah dari semua aspek seperti kawasan sekolah yang mesra pengguna.sesuai dengan matlamat Negara murid belajar dalam suasana .bebas dari denggi dan makanan yang selamat. kesihatan dan keselamatan . amalan gaya hidup sihat dan juga tentang aspek keselamatanTiga komponen pendidikan ini amatlah penting dan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. jadi Program 3K ingin menerapkan amalan kebersihan bagi memastikan persekitaran sekolah selamat. 1. Kempen Cara Hidup Sihat dan Keselamatan. 1.kawalan lalu lintas yang baik.infrastruktur yang lengkap dan tidak membahayakan serta sikap keprihatinan setiap 3 warga tentang aspekaspek keselamatan . ceria serta tenteram kepada para pelajar agar pelajar dapat belajar dengan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan ilmu dan kehendak proses pengajaran dan pembelajaran.kemampuan menghadapi stress dan konflik serta menjauhi penyalahgunaan bahan bagi meningkatkan kualiti hidup . 1. Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan komuniti setempat.3 KESELAMATAN Sekolah Selamat membawa bermaksud persekitaran sekolah yang tidak membahayakan semua warga sekolah .Para pelajar akan lebih bersemangat dan merasa lebih yakin ketika berada di sekolah .Ia bermaksud mewujudkan satu suasana persekitaran sekolah yang bersih.1PROGRAM SEKOLAH BERSIH Kebersihan merupakan asas kepada kehidupan kita.senaman yang konsisten . tenteram dan meyakinkan .Ia juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambilberat mengenai kesihatan.bersih dan ceria.Sekolah Selamat merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 2002.Ia amat penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang aman. Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan cara hidup kearah yang lebih sihat .2 KEMPEN CARA HIDUP SIHAT Gaya hidup sihat menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera.Program 3K merupakan gabungan antara program-program yang terdapat di dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) . Oleh itu. 2 Melalui program ini juga. para pelajar dan masyarakat setempat akan didedahkan mengenai kepentingan belajar di dalam persekitaran sekolah yang bersih dan ceria .ceria dan selamat amat sesuai dengan perkembangan fizikal dan mental pelajar. Program ini dipilih bagi mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan keceriaan sekolah.Suasana sekolah yang bersih.Amalan gaya hidup sihat menjurus kepada kebersihan diri.Hasil kombinasi dari kempen-kempen tersebut maka terhasil Program 3K yang membawa maksud : Kebersihan ..

 Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama. guru dan seterusnya ibubapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan kesihatan.kesihatan dan keselamatan kepada para pelajar serta masyarakat di sekitar .3 MATLAMAT PROGRAM 3K Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi fizikal.0 TUJUAN PROGRAM Program 3K dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu Sekolah Sihat dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu.4 OBJEKTIF PROGRAM Antara objektif Program 3K ialah:  Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan pengetahuan. emosi.yang penuh kondusif. kempen menderma darah dan pameran kepada para pelajar dan masyarakat setempat akan dapat memupuk perasaan cintakan kebersihan serta melahirkan tanggungjawab mengenai peranan sebagai warganegara demi membantu mereka memerlukan bantuan darah. kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid. Melalui program ceramah . Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek 3K ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan dan kesihatan dari seawal usia di bangku sekolah . 2.mental.pertolongan cemas dan sebagainya 4 2. Kesedaran golongan ibu bapa juga amat penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah . 2.kesihatan dan keselamatan. rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah.Sihat dan Progresif" melalui amalan gaya Hidup sihat Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek-aspek kebersihan. guru dan kakitangan sekolah terhadap kebersihan. Mata bercahaya lahir dari minda yang cerdas.kesihatan dan keselamatan untuk semua warga sekolah dan komuniti sekitar demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungjawab para pelajar .1 RASIONAL PROGRAM 3K merupakan satu program kesihatan yang merangkumi aspek kebersihan . mental dan rohani sebagai benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial sepert peyalahgunaan dadah. Sekolah Selamat merupakan jaminan bagi membentuk insan seimbang dan harmonis sesuai dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Menggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal. 2. .

sihat dan selamat ketika di sekolah.  Memastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan bersih.  Membimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir-anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok.Kesihatan dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.  Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan komuniti walau d mana mereka berada.Upacara perasmian akan dijalankan pada 15 hb November 2009 oleh Guru Besar SK Singkir.  . . 5 2. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan sepanjang program 3K: Bil Aktiviti yang Dirancang Agensi /JK Pelaksana 1 Pameran kesihatan dan A n .Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar dengan terlaksananya program ini.Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai Kebersihan.5 Cadangan Carta Organisasi AJK INDUK PROGRAM 3K 7 Cadangan Program Program 3K ini akan dijalankan selama 3 hari berturut-turut pada 15 dan 17 November 2009 .

ti Rokok Unit promosi pej Kesihatan daerah Yan 2 Ceramah Dan Sidang Video Anti dadah AADK Daerah Yan dan Panitia PJK SKS 3 Senamrobik bersama komuniti K oordinator dari klinik Kesihatan Guar Chempedak 4 Pemeriksaan Kesihatan Percuma Hospital Daerah Yan 5 Demonstrasi Pertolongan Cemas HDY dan Panitia PJK SKS 6 Kempen Menderma Darah HDY 7 Pertandingan Masakan Menu Sihat Panitia PJK SKS .

8 Gotong royong Perdana 9 Pertandingan melukis dan mewarna Panitia PJK dan AJK Program 10 Pertandingan kelas terbersih dan ceria PIBG dan AJK program 11 Ceramah Cara menangani konflik dan stress Kaunselor dari SMK Agama Yan 12 Demonstrasi lalulintas Unit Trafik Balai Polis Yan 13 Sukaneka Panitia PJK dan AJK Program 14. Latihan Mencegah Kebakaran Panitia PJK dan Belia Daerah Yan 9 .

2. 09 7:45 8:30 Pelancaran Program 3K - Dataran Ilm u 8:30 9: 30 Gotong – .8 Tentatif Program Hari Masa Acara Sasaran Lokasi Ahad 15.11 .

Royong Perdana Pertandingan Kelas Terbersih dan Ceria Semua Murid Tahap 1 & 2 Kawasan sekolah Kelas masing masing 9:30 10: 30 Demonstrasi Keselamatan lalulintas Murid murid Dataran Ilmu 10:30 11:0 0 Rehat .

11:00 12:0 0 Kempen menderma darah Pemeriksaan Kesihatan percuma Ceramah Motivasi :Cara m enangani konflik dan stress Golongan dewasa Semua golongan Murid murid Bilik Rawatan Bilik Wawasan Bilik Matematik 12:00 1:00ptg .

Ceramah Dan Pameran Anti Dadah oleh AADK Murid murid Dewan SKS 10 Isnin 16.11. 09 8:00 9:00 Senamrobik Semua golongan Padang sekolah 9:00 10:30 Demonstrasi P ertolongan Cemas Semua golongan Padang sekolah 10:30 11:0 .

09 8:00 9:00 Sukaneka Hidup Sihat Dewasa .0 0 1:00ptg Pertandingan Memasak Menu Sihat Terbuka Perkarangan Kantin Selasa 17.11.0 Rehat 11.

Pra Seolah dan Tabika Jemputan Dewan Sekolah 11 2.9 Tentatif Program secara lengkap dan terperinci.Padang sekolah 9:00 10:30 Ceramah dan P ameran Anti rokok Semua golongan Dewan Sekolah 10:30 11:00 Rehat 11:00 1:00ptg Pertandingan Melukis dan Mewarna Murid murid Tahap 1 &2 . TARIKH / MASA / TEMPAT .

JPN . Lagu Sekolah dan Lagu Negeri Kedah .  Nyan yian lagu lagu Negaraku .45 8.30 pg Dewan SKS Perhimpunan Mingguan dan Majlis Pelancaran Program 3K  Bacaan doa.PROGRAM / AKTIVITI 1 5 November 2009 ( AHAD ) 7.  Ucapan Pengerusi Program 3K  Ucapan Tn Guru Besar dan Perasmian Pelancaran Program 3K .

8.30 pg Kawasan Sekolah . membaikpulih kerusi meja yang rosak.Pra sekolah serta Tabika jemputan .30 pg – 9. Dewan S KS Gotong royong Perdana Para waris/komuniti Aktiviti: membersihkan kawasan sekolah.mengecat pagar. Pertandingan mewarna dan melukis poster:  Murid Tahap 1 . menyusun atur pasu pasu bunga.mempe r indah taman sains dan taman herba .

 Asas Peraturan jalan raya. . Pengisian :  Simbol simbol papan tanda keselamatan jalan raya.  Tayangan slaid .mewarna  Murid Tahap 2 melukis poster Kempen Anti Dadah 9:30 10:30 pg Dataran Ilmu Ceramah keselamatan oleh Unit Trafik Balai Polis Yan .

Kuiz Uji Minda o Soalan ujian/kuiz adalah berdasarkan kepada peng isian sepanjang program ceramah yang telah diberikan .Soalan berkaitan dengan keselamatan di jalan raya dan pengetahuan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful