DATA: 28.03.

2013

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a V-a C ; DISCIPLINA: Limba şi literatura română; ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare; SUBIECTUL: ,, Domnu Trandafir”- caracterizarea personajului principal ; TIPUL LECŢIEI:de formare a priceperilor şi deprinderilor; OBIECTIVUL CADRU: cultivarea receptivităţii literar – artistice a elevilor, cu referire specială asupra universului operei epice în proză OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: formarea competenţelor de identificare a trăsăturilor fizice şi moralale ale personajului principal şi caracterizarea acestuia OBIECTIVE OPERAŢIONALE: - O1 – să definească procedeul de caracterizare a personajului şi să precizeze mijloacele de caracterizare - O2 – să stabilească trăsăturile caracteristice ale personajului principal - O3- să realizeze caracterizarea domnului Trandafir - O4 – să identifice modul de expunere şi figurile de stil folosite în realizarea portretului domnului Trandafir; - O5 -să-şi exprime propriile idei legate de personalitatea domnului Trandafir RESURSE: a) Materiale: fişe cu citate ,planşa ,,Planul caracterizării personajului ”,markere, b) Informaţionale: - definiţia personajului literar -diferenţa dintre caracterizare şi portret -caracterizarea directă şi indirectă c) De conţinut: -identificarea trăsăturilor personajului trăsături - identificarea modului de expunere şi a figurile de stil folosite în realizarea portretului domnului Trandafir d) Timp: 50 min STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. Mod de abordare :învăţarea deductivă 2. Metode didactice: conversaţia, lectura expresivă, brainstormingul, învăţarea prin descoperire 3. Mijloace de învăţământ:manualul, fişe cu citate , planşe, markere 4. Forme de activitate: frontală , individuală EVALUARE:formativă

ciorchinele,

SCENARIUL DIDACTIC Cadrul de Timp de Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi

6’ 8’ După citirea temei adresez elevilor întrebări despre viaţa şi activitatea lui M. dar acesta portret este atipic deoarece învăţătorul său nu mai este dascălul model. M.L. Caragiale. Evocarea lucru 1’ 1.Cum e realizat portretul . Scriu titlul pe tablă. Aceştia au creat portretul model al dascălilor.în proză sau în versuri ? -La ce persoana e scrisă opera? . Tot portretul unui învăţător l-a creionat şi Barbu Delavrancea în opera . 2. Reactualizarea cunoştinţelor Solicită elevii să citească tema şi fac aprecieri asupra felului în care aceasta a fost rezolvată. Sadoveanu: Răspund la întrebări . I. Elevii se pregătesc pentru lecţie procedee Conversaţia Elevii citesc tema. Ascultă Spargerea gheţii (gândirea activă) Elevii scriu titlul lecţiei în caiete. Moment organizatoric . .Redaţi pe scurt conţinutul acestei opere? Conversaţia Explicaţia 2’ Realizarea sensului 1 3.Ce opere literare a scris? . Anunţ titlul lecţiei şi obiectivele.Domnul Vucea”. Sadoveanu? .învăţare 1.Printre aceştia se află Ion Creangă.Când şi unde s-a născut M.organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei. Sadoveanu. Captarea atenţiei: Anunţ elevii că mulţi scriitori au realizat în operele lor portrete memorabile ale dascălilor lor.Ce fel de naraţiune avem? .Ce puteţi spune despre naraţiunea Domnu Trandafir? -Ce înfăţişează acest text ? ..

Citesc citatele. Răspund: A caracteriza un personaj înseamnă a evidenţia trăsăturile fizice şi morale ale acestuia aşa cum se desprind din opera literară respectivă. bine legat • cu mustăcioară neagra pe care si-o tundea scurt Trăsături morale: • dăruire sufletească • modest • înţelegător • iubitor de copii • talentat • sensibil • devotat meseriei Conversaţia . Trăsături fizice: • ochi blajini • zambet linistit • înalt . identifică trăsăturile personajului.Conversaţia 18 Discut cu elevii despre personaj şi întreb ce înseamnă a caracteriza un personaj literar. notează Conversaţia Urmărind planul compunerii prin intermediul conversaţiei se identifică trăsăturile personajului şi se completează ciorchinele ( Anexa 2) Completează ciorchinele: Personaj principal. să identifice trăsăturile acestuia şi să completeze ciorchinele. Fostul învăţător al scriitorului Personaj real Le reamintesc elevilor cum trebuie redactată caracterizarea unui personaj şi care este structura unei astfel de compuneri (Anexa 1) Explicaţia Conversaţia Exerciţiul Solicit elevii să citească citatele reprezentative pentru caracterizarea personajului(Anexa 3). Explicaţia Ascultă.

direct sau indirect . le cer să dea exemple de trăsături prezentate în mod direct şi să identifice figurile de stil folosite în redactarea portretului domnului Trandafir. un dascăl adevărat. Realizează caracterizarea domnului Trandafir. Fac aprecieri asupra desfăşurării activităţii . • ospitalier • statornic Completează ciorchinele. Răspund Identifică 14 Reflecţia Solicit elevii să redacteze un text în care să prezinte sentimentele autorului şi atitudine acestuia faţă de personaj explicând şi citatul În locul acela odată a trăit un om. Anexa 1 PLANUL CARACTERIZĂRII UNUI PERSONAJ LITERAR ..După identificarea trăsăturilor întreb elevii cum au fost acestea prezentate.. Nominalizez doi copii să citească ce au scris. Cu alte cuvinte. anunţ tema pentru acasă şi închei activitatea citând cuvintele lui Nicolae Manolescu: Cine nu-şi aduce aminte de Domnul Trandafir? Nefericiţi aceia dintre noi care n-au întâlnit în copilăria lor de şcolari un Domnul Trandafir.

prin nume şi felul de a vorbi Încheiere: • Care este atitudinea scriitorului faşă de personajul prezentat • Ce categorie tipologică mai largă reprezintă • Ce modalităţi (procedee) de caracterizare foloseşte scriitorul Personaj principal ANEXA 2 personaj real (Mihai Busuioc) Învăţătorul lui M.De către autor . aşa cum se desprind din text: a) Din prezentare directă: .De personaj însuşi (autocaracterizare) b)din prezentare indirectă: -prin faptele personajului -prin comportare. Sadoveanu .De către alte personaje .Introducere • Ce loc ocupă personajul în operă • Ce fel de personaj este (raportat la realitate) • Cine este personajul • În ce împrejurări este înfăţişat el Cuprins Care sunt însuşirile fizice şi morale ale personajului. gândurile şi frământările lui -prin aspectul fizic şi vestimentar al personajului -prin relaţia cu celelalte personaje -prin încadrarea lui într-un anumit mediu -prin punerea personajului într-o situaţie limită .

..Om deosebit” Dascăl adevărat DOMNUL TRANDAFIR Trăsături morale Trăsături fizice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful