Nu e orfan cel fără mamă şi tată ci cel fără învăţătură. Rădăcina învăţăturii e amară, dar rodul ei e dulce.

Nu e învăţat cel ce citeşte cărţi, ci cel ce ştie ce citeşte. Învăţătura nu se cumpără cu bani, ci cu creierul. Învăţătura mintea o îmbogăţeşte, iar neştiinţa o sărăceşte. Mâna care nu ştie să scrie dă vina pe creion. Omul fără învăţătură e ca pământul fără udătură. Omul învăţat are stea în frunte. Pentru a învăţa nu este nimeni prea tânăr sau prea bătrân. Învaţă plângând şi vei câştiga râzând. Repetiţia e mama învăţăturii. Învăţătura este cea mai bună avuţie. Învăţarea este descoperirea a ceea ce ştii deja. Întelepciunea vine odata cu invatatur a. Far a mugur i, invatatur a s e z ahar is es te. C ând om ul pier de tot ii ram âne invatatur a. C ând om ul pier de tot ii ram âne invatatur a. Învatatur a cer e o munca de fiecar e m om ent. Munciti câte putin, in fiecar e z i. Oam enii s e nas c neinvatati, nu pr oş ti; ei devin pr oş ti pr in invatatur a.

O par te a vir tutii cons ta in invatatur a, alta in exer citiu; tr ebuie de o par te sa inveti, pe de alta s a intar es ti pr in pr actica ce ai invatat.

Ades ea vor ba cea mai r ea cupr inde invatatur a cea mai buna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful