UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Predmet: MATERIJALI I ROBE U TRANSPORTU Tema: OPASNE MATERIJE U TRANSPORTU KLASE 5

Predmetni nastavnici: Doc.dr. Sabira Salihović V.prof.dr. Alija Behmen

Studenti: Suljagić Mirsada,ŽS(6422) Šehić Mirnesa,ŽS(6408) Trumić Admir,ŽS(6405) Ajkunić Muris, (6244-3)

Sarajevo, maj 2011.

..........................................................................................................................................................................4 Materije koje prouzrokuju paljenje oksidiranjem....4 Organski peroksidi.........................................................................................................................................................................3 Opasne materije klase 5..........................................SADRŽAJ Uvod...................8 Oznacavanje opasnih materija klase 5......................................................................................11 2 ....................10 Literatura.............................................................................................................................................................................................................................9 Zakljucak................7 Transport opasnih materija klase 5.........................................................

nagrizajuce. njihovim karakteristikama i nacinu rukovanja sa njima. u širokoj potrošnji i transportu je samo oko 7000 vrsta prisutno. tako i ljudi.2) kao i nesto vise o njima. Dakle. a u vezi sa prijevozom mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazane toksicne. koje imaju veće ili manje poslijedice na okolinu i čovjeka.5 miliona opasnih materija. cilj je sto bolje upoznavanje sa opasnim materijama klase 5.1. nadrazujuce.1. Međutim. koje na temelju njihove prirode ili svojstava i stanja. poznato je oko 4. 5. zapaljive. koje su kao takve definirane zakonima. Tema naseg seminarskog rada jeste ''Opasne materije u transportu klase 5''. odnosno. drugim propisima. 3 . sto je na neki nacin olaksavajuca cinjenica. tj. eksplozivne ili radioaktivne ucinke.UVOD Opasnim materijama smatraju se materije koje mogu ugroziti zdravlje ljudi. kako okoline i prirode. a koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okolis. prevencija od mogucih nezgoda koje imaju katastrofalne posljedice za zdravlje i zivot. Prema podacima poslovne agencije u okviru organizacije UN. opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi ako imaju svojstva opasnih tvari. U ovom seminarskom radu cemo da kazemo koje su to materije koje pripadaju klasi 5 (5. te medjunarodnim ugovorima. izazvati zagadjivanje okolisa ili nanijeti materijalnu stetu. da bi se izbjegle opasnosti pri njihovom transportovanju.

OPASNE MATERIJE KLASE 5 Klasifikacija opasnih materija klase 5 je odredjena njihovim kljucnim osobinama. a kod peroksida visi stupanj oksidacije. ali raspolazu oksidirajucim svojstvima te na taj nacin aktiviraju sagorijevanje materija u okolini. pogotovo od organskih materija. kalcijuma ili magnezijuma. kod oksidanasa je to oksidacija.1. kalijuma. materije koje prouzrokuju paljenje oksidiranjem (oksidansi. njihova kljucna osobina je proces oksidacije. odgovarajuci impuls i dr. neorganski nitriti 4 . organski peroksidi Razred 5.) mogu biti osnovni ili dodatni izvor za razvoj procesa gorenja ili eksplozije. nitrati. Kao primjer.2. MATERIJE KOJE PROUZROKUJU PALJENJE OKSIDIRANJEM Ove materije same po se bi nisu zapaljive. hlorati. smjese amonijumnitrata sa nitratima natrijuma. barijumnitrat i olovonitrat 8. materijama 5. Dakle. predstvavljaju nosioce kisikovih atoma koji. stabilizirani vodonik peroksid i njegovi vodeni rastvori 2. vjestacka djubriva na bazi natrijum nitrata i dr. Materije klase 5 klasificirane su u podklase: -5. tetranitrometan. vodeni rastvor perhlorne kiseline. amonijumperhlorat 6. perhlorati i hloriti i njihove medjusobne smjese (sredstva za unistavanje stetocina) 5. tj. tacnije oslobadjanja kisika. oksidirajuce tvari) -5. Pri transportovanju moraju biti odvojene. hlorati.1. amonijumnitrat.1 pripadaju: vodeni rastvori vodonik superoksida. u odredjenim uslovima (povecana temperetura. bez zapaljivih sastojaka 3. natrijumnitrat. gnojiva koja sadrze amonijumnitrat 7.Predstavljaju materije koje svojim hemijskim sastavom raspolazu oksidirajucim svojstvima. vodeni rastvori perhlorne kiseline 4. kontakt sa drugom materijom.2. Tipicni predstavnici su: 1.

sposobnu da zadrzi sadrzaj sudova.605 . te mijesanja nekompatibilnih materija -pridzavanje propisa o pakovanju i radu sa ovim materijama Primjeri: Vodeni rastvori vodonikperoksida (broj nabrajanja 1) moraju se pakovati u burad ili u druge sudove od aluminijuma ili specijalnog celika koji ne izaziva raspadanje vodonikperoksida. 2501 po ADR-u (Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija).Pri zagrijavanu i pod 5 . Tetranitrometan C (NO2)4 je bezbojna vrlo otrovna tecnost . Perhlorati su soli perhlorne kiseline. permanganati natrijuma.U većoj kolićini hlorati mogu predstavljati ozbiljnu opasnost od ekspolozije. peroksidi alkalnih metala.dobija se djelovanjem sumporne kiseline na perhloratu. 501 po RID-u (Međunarodni propisi o prijevozu opasnih roba željeznicom). Ovo je vrlo nepostojana kiselina.Ekspolozivni su i upotrebljavaju se u industriji eksploziva. Barijumperoksid). kalojuma.Lako se ekspolozivno rastvara naroćito pri zagrijavanju u dodiru sa organskim materijama. mehanicke i druge impulse -u kontaktu sa gorivim materijama moze doci do paljenja -u smjesi sa gorivim materijalima predstavljaju potencijalne eksplozivne materije Osnovne mjere sigurnosti: -apsolutno onemogucavanje oneciscavanja.nadražuje oci i organe za disanje. kalcijuma i barijuma 10.Upotrebljavaju se u analitičkoj hemiji.05 . a cvrste materije mogu se pakovati u burad od tvrdog drveta. Osnovne opasnosti: -visoka osjetljivost na termicke. Hloriti su soli jednovalentni nepostojani hloraste kiseline. u medicini.Moraju se pakovati u sudove od stakla.U čvrstom stanju su postojani na sobnoj temperaturi.5 ºC. peroksidi zemnoalkalnih metala (npr.djeluje korozivno.tačka kljucanja 125.tačka topljenja 12.Vrlo je zapaljiv. Sudovi se moraju obezbijediti nezapaljivim materijalom za popunjavanje koji upija.U vodenim rastvorima mora se pakovati u staklene sudove slozene u zastitnu ambalazu.Molekluska masa 196. a ne rastvara se u vodi. koje moraju da se sloze u drveni sanduk napunjen upijajucom zemljom.Ratvara se u etanolu i etru.7ºC . specificna tezina 1. hromotrioksid (hromna kiselina) Poimenicno nabrojane materije razreda 5. br.ugljendioksid. Hlorati su hlorne kiseline.Na koži izaziva opasne rane.1 svrstane su u: iv.suhe hemikalije.Ponašaju se kao jaka oksidaciona sredstva.Za gašenje upotrijebiti pjenu.Obicno su bezbojni i lako se rastvaraju u vodi. pogodne plasticne materije ili metala. nezapaljivu i nepromocivu za tecnost.u industiriji ekspoloziva. porculana. iv. br. kamenine ili od odgovarajuce plasticne materije sa nezapaljivim zapusacem.9.Mora da se pakuje u boce od stakla. Perhlorna kiselina.Upotrebljava se u analitičkoj hemiji za kvalitativno ispitivanje nezasićenih jedinjena. Sa natrijum ili kalijum hidroksidom na hlor oksid.Pri zagrijavanju hlorata izdvaja se kisik.

dejstvom udara lahko ekspolodiraju. poolovljenog zeljeznog lima ili od bijelog lima.Upotrebljava se u pirotehnici i analitičkoj hemiji. Vrlo povoljno je gnjoivo. kao dezinfekciono sredstvo. Raspada se u vodi. u industriji šibica i boja. Za dobijanje azotne kiseline. smjestene u drvene sanduke iznutra oblozene metalnom oblogom koja se lemljenjem ili na drugi nacin mora uciniti nepropustljivom.posebna opasnost od eksplozije postoji pri zagrijavanu. rastvaraju se u etanolu i zagrijavanjem se raspada. To su večinom bezbojne soli koje štetno djeluju na ljudski organizam. a rastvara se u razblaženom etanolu. Svi nitriti osim srebro-nitrita dobro se rastvaraju u vodi.Mogu se pakovati u celicnu burad ili u sudove od lima. u pirotehnici. bijele ili bijeložućkaste boje. u kožarstvu. Fakultet za saobracaj i komunikacije. u pirotehnici. Upotrebljava se kao azotno đubrivo. u industriji eksploziva. Zagrijavanjem se raspadaju. 6 . porculana ili slicnog materijala koji moraju da se smjeste u drveni sanduk i obezbijede nekom internom masom koja upija. Natrijum nitrit. mora da se pakuje u sudove od stakla. Čist proizvod se upotrebljava za konzerviranje mesa. analitičkoj hemiji kao reagens. Hromtrioksid(hromna kiselina) se javlja u obliku crvenih prazmatićnih igala.To su bezbojni prozirni higroskopni kristali.1 1 Alija Behmen . Natrijum nitrat. Ovaj se oskid u kiselim rastvorima upotrebljava u organskoj hemiji kao oksidaciono sredstvo. bez mirisa. za dobijanje kiseonika. Nitriti su soli azotaste kiseline npr. jer ne ostavlja nikakve ostatke u tlu. Amonijumnitrat dolazi u obliku čvrstih kristala ili granula. Barijum peroksid je zeleni ili sivobijeli kristalni prah koji je otrovan. Sabira Salihović . kao sredstvo za bijeljenje. Pod uticajem kiseline razvija se vodonik peroksid. g. Sarajevo 2007. Amonijum – perhlorat je bijeli kristal koji se rastvara u vodi Vrlo je eksplozivan. „ Materijali i robe u transportu „. slanog okusa. Upotrebljava se za dobijanje drugih barijumovih jedinjenja.Nesmiju se drzati u blizini zapaljivih i uopšte vatro opasnih materija.

opasnost od eksplozije moze biti potpuno eliminisana. br. Narodne novine.Razred 5. 551 po RID-u (Međunarodni propisi o prijevozu opasnih roba željeznicom). tercijalni butilperoksid.. iv. Posebna grupa materija u okviru ovog razreda: organski peroksidi koji se lako razlazu na normalnim temperaturama (moraju se prevoziti samo pod uslovom odgovarajuce rashladjenosti) Osnovna opasnost: mogucnost eksplozivnog djelovanja pri rukovanju i prijevozu. tercijalni butilhidroperoksid. Tipicni predstavnici materija razreda 5. Tehnologija s poznavanjem robe. odnosno trenje. 2551 po ADR-u (Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija).Njihova upotreba posljednjih godina se nevjerovatno povećala.2 ORGANSKI PEROKSIDI To su organske tvari s višim stupnjevima oksidacije.2 2 Turina. Zagreb. br. Oni su karateristični po vezi kisik-kisik koja se obično razbija na visokoj temperaturi. Izbor ambalaze: Unutrasnja ambalaza od pocinkovanog ili galvanizoiranog lima. odgovarajuceg plasticnog materijala i u obliku staklenih boca mora se cvrsto obezbijediti spoljnom ambalazom uz adekvatnu popunu sa nezapaljivim i inaktivnim materijalom. benzolperoksid. U ovu grupu materija spada niz organskih peroksida u flegmatiziranom (umirujucem) stanju. persircetna kiselina itd. tercijalni butilperacetat.2 su: vodonik peroksid. Poimenicno nabrojane materije razreda 5. N. natrijum peroksid. 1988 7 . Mjera sigurnosti: procesom rashladjivanja. aluminija.2 svrstane su u: iv. koje mogu izazvati štetne posljedice za zdravlje ili život ljudia manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzena u dodiru sa plamenom ili na udar.

Upotrebljava se kao srestvo za bjeljenje (papira.Dobiva se djelovanjem vodonikperkosida na sircetnu kiselinu.Upotrebljava se u organskoj sintezi.1.voska.Primjeri: Vodonik peroksid (vodonik superoksid) jedinjenje kisika i vodika ciji molekul za razliku od molekula vode sadrži jedan atom vodika više. Natrijum peroksid je bijelo-žuti prah jakog oksidativnog djelovanja. 3. ili aluminijum u prahu. IMDG. Persirćetna kiselina u trgovinu dolazi u obliku 40% -og rastvora u sirćetnoj kiselini. RID. medicini u galvanizaciji i za dezinfekciju.TRANSPORT OPASNIH MATERIJA KLASE 5 U transportu opasnih materija veoma su karakteristične međunarodne organizacije ADR.Hidrogen peroksid je u čistom i bezvodnom stanju bezbojna tekućina.2+br1 tj. za bijeljenje.kose itd). Kao što kod oksida ne smije biti prisustvo kisika.Upotrebljava se kao jako oksidacijsko sredstvo za bijeljenje tkanina i kao izvor kisika u maskama za disanje. jer promjena pritiska količine kisika pri zračnom transportu izazvale bi ogromne poslijedice. kao baktericid i fungicid itd. ADN .Oksidansi i organski peroksidi se u najvećoj mjeri transportuju drumom i željeznicom. IATA.Vodonik peroksid spada u jaka oksidaciona sredstva. osim sa eksplozivima i organskim peroksidima koji imaju eksplozivna svojstva. tako kod peroksida ne smijemo dopustiti isticanje.2 mogu se mješovitio prevoziti sa svim klasama izuzev klase 1.Bezbojna tečnost oštrog mirisa.Zbog reaktivnosi ovih materija sa vodom izbjegava se i riječni i pomorski saobraćaj. koji se tali da se pri tom skoro ništa ne rastvara.To je oksidaciona materija. a jakim hlađenjem se skraćuje u kristale.mogu se mješovito prevoziti sa svim ostalim klasama izuzev klase 1 i klase 5. jer kao što nam je već poznato ove materije imaju toksično svojstvo. koja je u vrlo debelom sloju ( pri velikim količinama) modra. a u smjesi sa organskim tvarima je opasan zbog požara. čista persirćetna kiselina na oko 110ºC eksplozivno se raspada.Eksplozivno reagira sa tvarima kao što je sumpor. Opasne materije klase 5.sapuna. u prisustvu sircetne kiseline.To posebno vrijedi za 8 . Opasne materije klase 5. karbon.

gas. kao ni odvodi ispušnih cijevi potrebni za rad grijača na sagorijevanje. 9 . Amonijak je.Hoćemo reći da materije ove klase se također pojavljuju u drugim klasama opasnih materija i obratno. iako to i nije njihova glavna osobina. ali one jesu zapaljive u nekontrolisanim uslovima. ali je i otrovan pa se na njega primenjuju pravila grupe 6. Na sljedecoj slici mozemo vidjeti listicu opasnosti pri transportu organskih peroksida koji mogu da imaju i osobine zapaljivih materija.podklasu peroksida koji imaju eksplozivna svojstva. Pri prevozu opasnih materija klase 5. pored ključne da imaju otrovno svojstvo.1. a i u nekim određenim spojevima ima osobine oksidirajućih tvari. dovodi za vazduh za sagorijevanje ili grijanje. Pri prevozu opasnih materija klase 5.2 izolovani i mehanički izolovani teretni prostori zatvorenih vozila moraju biti opremljeni takvom izolacijom i takvim rashladnim uređajem da ne može doći do prekoračenja propisane kontrolne temperature za pojedinu opasnu materiju. izvori energije. na primer.Glavna osobina je hemijsko svojstvo materija koje su u stanju da oslobađaju kisik. tako da se može svrstati i u klasu 5. Teretni prostori moraju biti opremljeni ventilacijom ili odzračnim ventilima u slučaju da prevožene materije imaju sklonost opasnom porastu pritiska.OZNACAVANJE OPASNIH MATERIJA KLASE 5 Kod listice opasnosti za oznacavanje opasnih materija klase 5. u teretnom prostoru ne smiju se postavljati spremnici za gorivo. znak koji se nalazi unutar listice sličan je zapaljivim materijama. 4.Rashladna sredstva ne smiju biti zapaljiva.Oni se mogu kombinovano prevoziti samo sa pripadnicima iste klase. i prema tome spada u grupu 2.

Dakle. kao sto smo naveli. a da se ne spominju ostali namjerno izazvani procesi za proizvodnju.I ova je velika skupina elemenata koje imamo čak i u ljudskom organizmu. i široku potrošnju ovih spojeva u industiji. 10 .Ono sto je u nasoj moci jeste da stetni uticaj ovih materija smanjimo. čak i ekonomski skupim i složenim tehničkim postupcima za dobijanje istog. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu smo pokusali sto bolje objasniti karakteristike opasnih materija klase 5 (oksidirajuce materije i organski peroksidi). Pravilnim transportom.Sve su to kompleksne hemijske reakcije izazivanja i spriječevanja ovih reakcija. posljedice mozemo smanjiti na minimum. naravno tako sto cemo ih pravilno transportovati i koristiti. medjutim ne moze se izbjeci cinjenica da su one opasne po okolinu i covjeka.Dakle. izborom ambalaze i pridrzavanjem ostalih propisa o transportu opasnih materija. Peroksidi.5. postoji ogroman spektar materija ove klase koje stetno djeluju na ljude i okolinu. predstavljaju elemente sa višim stepenom oksidacije. ove opasne materije su nasle primjenu u odredjenim sferama ljuskog zivota. Nekada su izazvane sa namjerom. Oksidansi burno reaguju sa kisikom.

hr http://bs.. Narodne novine. Zagreb.com/wiki/bs. Fakultet za saobracaj i komunikacije.LITERATURA Alija Behmen .gov.ADR 11 . „ Materijali i robe u transportu „.wikipedia. Tehnologija s poznavanjem robe.wikipedia. 1988 Internet: http://www. N.org/wiki/Peroksidi http://mywikibs.org http://www.gov.info/ADR http://mapyourinfo. Sarajevo 2007.ba/Certifikacija/po.ba http://www.mmpi.mkt. g.fmup. Turina. Sabira Salihović .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful