R.K.

Basisschool De Twaalfruiter
Doyenneperenlaan 1, 3452 EC Vleuten 030 - 666 8052 Website: www.twaalfruiter.nl E-mail: info@twaalfruiter.nl

Inmiddels heeft de school 365 leerlingen en is de groei bijna dagelijks zichtbaar. De zevende kleutergroep is gestart, de voorbereidingen voor de achtste kleutergroep zijn in volle gang. Ook in de bouw maken we vorderingen; de architect is afgelopen vrijdag voor het eerst op school geweest. We zijn allemaal heel positief en vinden het zeer prettig dat we aan alle kanten deskundig worden ondersteund. Minder loopt het allemaal in de voor- en naschoolse opvang. Hoewel er nog minimaal drie lokalen leeg staan, is een enorm personeelsprobleem bij koko debet aan de huidige lange wachtlijsten. We zijn in (goed) overleg met een tweede aanbieder. We hopen zéér binnenkort een aparte brief over NSO te kunnen laten uitgaan. We gaan aan de slag met de ouderenquêteresultaten. Hoewel we op zich tevreden zijn met de beoordeling van de ouders, zijn er ook nog zaken die beter kunnen. We zijn in ieder geval heel blij met de respons; 122 ingevulde formulieren. Dank daarvoor.

kunnen die ouders dan meteen de nieuwsbrief bekijken, eventueel downloaden en printen. Dat zou de school op termijn een hoop papier- en kopieerkosten kunnen gaan schelen. We geven dan namelijk aan de kinderen uit die gezinnen, de nieuwsbrief niet meer in papieren vorm mee. Het voordeel voor die kinderen echter is wél dat zij de nieuwsbrief een dag eerder hebben. We hopen dat u ook wilt intekenen op de digitale nieuwsbrief. Op de website staat links onderin een aanmeldknopje.

U weet ongetwijfeld dat Carnaval dit jaar heel vroeg valt. In het weekend van 2 en 3 februari gaan de feestneuzen weer op en de paarden in de gang. De krokusvakantie valt dit jaar dus middenin de vastentijd en dus is de vrijdag voor die vakantie niet het juiste moment om op school carnaval te vieren. Dat doen we op vrijdag 1 februari! U krijgt daarover nog een aparte brief.

Op de dag dat ze uitgerekend was, besloot ze ook maar echt te komen! Vrijdag 4 januari in het Diakonesseziekenhuis geboren: Tatadada.... Floor Anna-Marie Lem! Floor weegt 2900 gram, ze is 48 cm lang. Het gaat hartstikke goed met ons. Liefs, Juf Greetje, Wouter en Floor.

Deze landelijke actie vanuit de kerken loopt dit jaar van 6 februari tot en met 23 maart. Wij ondersteunen deze actie als school en zullen alle kinderen dan een vastendoosje meegeven, met een begeleidende brief. Na afloop van deze vastenactie kunnen de kinderen de doosjes op school inleveren. Meedoen aan de vastenactie is geheel op vrijwillige basis.

Het is al enige tijd mogelijk om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. In die zin dat we ouders die dat willen , een dag vóór de datum waarop de nieuwsbrief met de kinderen meegaat, van ons een e- mail ontvangen met de mededeling dat de nieuwsbrief op de website staat. Via een doorlink
Nieuwsbrief Twaalfruiter

We willen u met nadruk attenderen op het feit dat de regels rond het verlenen van extra verlofdagen zéér zijn aangescherpt. Concreet komt het erop neer dat er nauwelijks nog toestemming mag worden gegeven om kinderen extra vrije dagen te geven. In het verleden was een nadelig werkrooster van één van de ouders in de zomervakantie nog aanleiding om bijzonder verlof te kunnen laten opnemen buiten de reguliere vakanties. Nu is dat ook afgeschaft en kan er alleen in heel bijzondere gevallen extra vrij worden gegeven. Voor vierjarigen gelden deze regels uiteraard nog niet, zij zijn immers tot hun vijfde jaar nog niet leerplichtig.

1

Voor ons is dit aanleiding om u erop te wijzen dat wij deze regels gaan volgen en dat bijna alle verzoeken om extra vakantiedagen zullen worden afgewezen. Mocht u een enkele keer een vrije middag willen vanwege bijzondere omstandigheden, dan is dat, zij het zeer minimaal, mogelijk. U kunt dat dan met de leerkracht zelf regelen. Alle verzoeken om méér dan een dag moeten via de aanvraagformulieren bij de administratie. En zullen echter bijna altijd moeten worden geweigerd. Breng uzelf en ons dus niet in verlegenheid en beperk u tot de vastgestelde vrije dagen.

Nabil uit groep 8 heeft een weddenschap met juf Yolanda dat hij geen vier suikerklontjes in de cola durft te doen. Nabil wint….. Vrijdag 11. De bouwcommissie maakt kennis met de architecten die de nieuwe school gaan ontwerpen. Over 2,5 jaar is de oplevering. Medewerkers van de gemeente komen langs om de problemen op te gaan lossen rond de ventilatieroosters en de nog steeds in gebouw “de peer” hangende brandlucht. Maandag 14. Drie zieke leerkrachten. Dat is weer even schuiven.

25 jan 1 febr

groepen 1 en 2 de hele vrijdag vrij. carnaval op school. Nadere info volgt 12-13-14 febr. cito –eindtoets groep 8 14 febr. mzr-vergadering 19 febr. schoonmaakavond/ oud papier inzameling 23 febr. start voorjaarsvakantie

Dinsdag 15. Nu zijn er zelfs 6 leerkrachten afwezig.Met veel plaken knipwerk wordt het opgelost. Woensdag 16. Iedereen is weer beter. Het gehele team gaat een studiemiddag volgen rond een meerjarenplan kunstzinnige vorming. De open ochtend wordt weer druk bezocht. De mzr vergadert.

JANUARI 2008 Maandag 7. 360 Twaalfruiterkinderen beginnen aan het nieuwe kalenderjaar. De zevende groep van Juf Joyce (De Muisgroep) heeft haar eerste werkdag. Dat was weer heel wat uurtjes klussen voor Joyce in de vakantie. Op de mat bij de post ligt het geboortekaartje van Floor, de dochter van juf Greetje en Wouter. Vakantie-vandalisme: De schade valt mee. Eén inbraak om 04.00 uur op oudjaarsdag met alleen schade aan kozijnen. Het wijkservice-centrum zorgt ervoor dat de vuurwerkresten van het schoolplein worden verwijderd. Dinsdag 8. Er zijn 122 ouderenquêtes ingevuld teruggestuurd. Onze hartelijke dank daarvoor. Woensdag 16 januari gaan we de resultaten bespreken in de vergadering van de medezeggenschapsraad. Woensdag 9. Geheel onverwacht overlijdt de moeder van juf Ilja. De kinderen van groep 3 lettervos gaan die ochtend in kleine groepjes terug naar de kleutergroepen. ’s Avonds om 23.30 wordt er opnieuw ingebroken. Ditmaal waarschuwt een attente buurtbewoner de politie. Donderdag 10. Juf Femke is ziek, maar haar groep 8 is zo goed getraind om gewoon door te werken. Via een bijna individueel pakket aan werk is invallen in deze groep een makkie. Deze gasten zijn goed voorbereid op het studiehuis.

Zoals jullie hebben gelezen in de afgelopen nieuwsbrief ga ik jullie gedag zeggen. Met een snik en een traan neem ik afscheid! Ik heb met heel veel

Lacuna Schoonheidssalon
Klassieke gezichtsbehandeling: € 29,Bovenlip harsen: € 7,50,Epileren: € 7,50,Mattenbieslaan 88 3452 AG Vleu-

Nieuwsbrief Twaalfruiter

2

plezier op De Twaalfruiter gewerkt en de school zien groeien tot een mooie school met lieve kinderen, meedenkende ouders en enthousiaste leerkrachten. De Twaalfruiter is een school die er mag zijn; trots mag zijn op alles wat iedereen met elkaar tot nu toe al bereikt heeft. Iedereen blijft daarom ook zaaien en oogsten achter de 12 ruitjes, de ruit waaraan De Twaalfruiter zijn naam dankt………Ik ga jullie allemaal enorm missen maar voor nu is het voor mij de juiste keus om alle aandacht aan mijn gezin thuis te geven. Ik wens iedereen een sprankelend en gezond 2008! Het gaat jullie goed en wie weet tot ziens….. Veel liefs Juf yvonne

buik lopen ze door de ruimte op zoek naar het kind met hetzelfde plaatje. Je leert om goed te kijken en een pret dat we hebben! Ook het spelletje 'ping pongen' vinden de kinderen leuk. Samen met een maatje noem je om de beurt één van winterplaatjes, die in de kring liggen. En alle kinderen zijn actief bezig, wat echt hoort bij coöperatief onderwijs. Sneeuwpopjes die allemaal gekke bewegingen maken. Hahaha, de Jip en Janneke groep heeft 25 van zulke grappige sneeuwpopkinderen. Op het volgende versje maken wij om de beurt een beweging: Er waren tien sneeuwpopjes, zo, zó klein. Ze maakten samen een rondedans piek, piekfijn. Sneeuwpop 10, kom jij een hier en doe eens wat voor ons plezier! (beweging maken) Toen waren er nog 9 Er waren 9 sneeuwpopje zo, zó klein. etc. Ook lag er voor alle kinderen een winterboekje klaar. In het boekje stonden taal, motoriek en rekenoefeningetjes. Het was genieten om te zien dat de kinderen het boekje de eerste dag na de vakantie al verslonden. En toen was het nog niet eens een "verplicht' werkje. Wat wil je nog meer als juf, hahaha! Lieve groet, de Jip en Janneke klas

In de kikkerklas liepen aardig wat moeders met een baby in de buik. In de vakantie zijn er 2 moeders bevallen, namelijk de mama van Isa en Arian. Arian heeft een zusje gekregen en zij heet Rozhan en Isa heeft ook een zusje en zij heet Floor ( net als juf Greetje haar baby) Boyke heeft een broertje gekregen. Hij heet Lloyd! Bij deze wil ik alle 3 de families van harte feliciteren met de geboorte van hun dochters en zoon. juf Kelly

Het is winter. En daar weten de kinderen van de Jip en Janneke klas alles van. Zo hebben we het boek van Kikker in de kou gehoord. Kikker had heel veel last van de kou. Hij had namelijk geen verenpak, geen spek of een lekker warme vachtje. En dan raakt ook nog eens het hout voor Kikkers kachel op. Hoe het afloopt met kikker? De kinderen vertellen het graag! Een warme sjaal nodig? Nou, de Jip en Janneke klas heeft er genoeg. Want de kinderen hebben een prachtig gekleurde sjaal getekend in drie kleuren. De kleuren komen steeds weer in de zelfde volgorde terug. En mooi geschilderde warme wanten zijn er ook. En let op: ze zijn precies hetzelfde geverfd! Allemaal knappe koppen werkjes! En een trotse juf! Een leerzaam en heel leuk spel is 'Zoek iemand die'. Ieder kind krijgt een kaartjes met plaatje van de winter (iglo, ijsbeer, etc.). Met het kaartje voor de

Op 6 februari zijn de groepen 3 uitgenodigd om een bezoekje aan de bibliotheek in Vleuten te brengen. Dit gebeurt vooral om de kinderen enthousiast te maken voor het lezen van boeken. Om in de bibliotheek te komen, hebben we uw hulp nodig. Bij beide groepen hangt een intekenlijst waarop u uw naam kunt zetten als u kunt rijden (en eventueel ook een groepje kunt begeleiden). Daarop staan ook de tijden en andere belangrijke informatie vermeld. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die bij de desbetreffende leerkracht stellen. We hopen dat u ons kunt helpen…. Alvast bedankt!!!

Onafhankelijke ICT-partner voor het basisonderwijs
06-51249127 Robert@Basisict.nl www.Basisict.nl
Nieuwsbrief Twaalfruiter

3

Iedereen is ergens goed in. Je kunt knap zijn in zelfknap, woordknap, rekenknap, beweegknap, mensenknap, muziekknap, natuurknap en beeldknap. We hebben een MI-test gedaan. We zijn allemaal in verschillende dingen knap. Kiki is mensenknap, Irene is zelfknap en Michelle is muziekknap. Wanneer je mensenknap bent, dan help je graag mensen of je speelt graag met andere kinderen. Wanneer je muziekknap bent , dan kun je goed zingen en dansen. Je kunt ook goed liedjes bedenken. Je kunt goed dingen alleen doen, bijvoorbeeld op de computer, wanneer je zelfknap bent. We wisten eigenlijk al wel waar we goed in waren voordat we de test deden. Heel veel kusjes van Kiki, Michelle en Irene. Allereerst wensen wij, de kinderen van groep 6, meester Bas en juf Margreet jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar! Wisten jullie eigenlijk al van de zangkwaliteiten van groep 6? Sinds de kerstviering is er geen twijfel meer mogelijk, wat een talent! Goed gedaan groep 6. Hebben jullie ook zo genoten van die gezellige sfeer in de klas, het kerstknutselen en het werken aan het gevleugelde berichtenproject? We zijn het nieuwe jaar 2008 nog maar net begonnen, of groep 6 is alweer hard aan het werk! Op dit moment leren we rekenen met breuken. Best lastig. Maar als je een lekkere kersentaart in vier stukjes mag verdelen, dan wordt het al duidelijker. Dan krijgt iedereen van jouw groepje ¼ (een van de vier) stukjes kersentaart! We hebben heel veel over het land Suriname geleerd. Met Jo-Ann in onze groep is dat natuurlijk ook helemaal niet zo moeilijk. Zij komt namelijk uit Suriname en haar familie kwam er zelfs over vertellen. Heel leuk en leerzaam. Afgelopen week hebben we een lesje in Latijn gehad en met de Romeinse cijfers geoefend. We zijn nu bezig een echte Romeinse brief aan Julius te schrijven. Een boekrol. Wisten jullie dat zo’n brief met “ave” begint? Dat betekent gegroet. En je eindigt met “vale”. Raad maar eens wat dat dan betekent.

Sinds 1988

Gespecialiseerd in het schoonhouden van kantoorpanden, scholen en (Medische) kinderdagverblijven volgens G.G.D. normen. Zeer goede referenties in de regio. Info: 030-2657290 030-2657181 info@euromaxservices.nl www.euromaxservices.nl
4

Nieuwsbrief Twaalfruiter

In ons lokaal hebben de jongens van lego een Romeins fort nagebouwd. Met wachttorens en Romeinse soldaten. Ze hebben er iets heel moois van gemaakt. Kom gerust maar eens een kijkje nemen. Vanaf februari gaan we spreekbeurten houden. Daar hebben we zin in. Want de boekbesprekingen gingen ook al prima. En niet te vergeten de topo van Nederland! Naast het harde werken hebben we het ook heel gezellig met elkaar. En is er zeker ook tijd voor een spelletje, een leuk tussendoortje en limonade drinken op vrijdagmiddag! De hartelijke groeten van groep 6! Op de valreep: we hebben een nieuwe klassenouder: mevrouw Jansen. Fijn dat u ons komt helpen!!

andere kinderen de wereld verkennen. Bij de Ouder Kind ochtend in Buurtcentrum de Parasol gaat u samen met uw kind, maar ook met andere ouders uit de buurt en andere kinderen leuke dingen doen. Elke week iets anders, dus elke week een nieuw avontuur. Knutselen, dansen, nieuwe dingen ontdekken en nog veel meer. Dit is iedere woensdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur met uitzondering van de schoolvakanties. Voor meer informatie kunt u bellen naar Buurtcentrum de Parasol, Teunisbloemlaan 50, tel: 030 – 6669170, Email: deparasol@zuwe.nl

Voor deze school ben ik, Catharina Honig, de schoolmaatschappelijk werker. Om beter bereikbaar te zijn voor ouders, leerlingen en leerkrachten zal ik ook geregeld op school aanwezig zijn. In onderstaand schema kunt u zien wanneer en waar ik bereikbaar ben. Tussen 12.00 en 13.00u kunt u binnenlopen voor een korte vraag of het maken van een afspraak. De resterende tijd gebruik ik voor gesprekken met kinderen en/of ouders om uitgebreider stil te kunnen staan bij vragen of problemen. U kunt echter ook buiten dit spreekuur om telefonisch contact met mij opnemen op onderstaand telefoonnummer. Aanwezigheidsschema: Woensdag 16 januari 2008 Woensdag 6 februari 2008 Woensdag 5 maart 2008 11.00-13.00 uur 11.00-13.00 uur 11.00-13.00 uur

Buurtcentrum de Parasol biedt in het nieuwe jaar een nieuw cursus aanbod. In samenwerking met het ROC Midden Nederland gaat Zuwe Welzijn cursussen aanbieden waarvoor alle bewoners van wijk 10 zich in kunnen schrijven. Voorbeelden hiervan zijn: computerles voor beginners en gevorderden, op stap naar werk voor (allochtone) vrouwen die willen herintreden in de arbeidsmarkt en de cursus spelen en leren voor (allochtone) moeders van jonge kinderen, die meer willen weten over de opvoeding van kinderen in een multiculturele samenleving. Deze laatste cursus is vooral voor moeders van kinderen tot 4 jaar. Als u deze cursus volgt kunt u uw kinderen meenemen. De kinderopvang is onderdeel van het cursusprogramma. Op dinsdag 22 januari is er een speciale informatieochtend over de inhoud van deze drie cursussen. Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom in Buurtcentrum de Parasol, Forum Weide Wereld op de Teunisbloemlaan 50. De docenten van het ROC Midden Nederland zullen dan uitgebreide informatie geven over de inhoud van deze cursussen. Tevens is er de mogelijkheid om een specifieke cursus aan te vragen. Bij serieuze belangstelling van 8 deelnemers in een bepaald onderwerp kan het ROC Midden Nederland er een cursus voor aanbieden. Dit is een unieke mogelijkheid waar nog veel te weinig gebruik van wordt gemaakt! Voor meer informatie over deze ochtend kunt u contact opnemen met Annemieke Reijn: 0306629137, areijn@zuwe.nl.

Locatie: de Appel, linker ingang op de begane grond. Hartelijke groet en wie weet tot ziens! Catharina Honig Telefoon: 06-5352 4461: werkdagen: di-wo-do Bij geen gehoor kan de voicemail ingesproken worden.

Vindt u het ook belangrijk dat uw kind met andere kinderen speelt? En vindt u het ook belangrijk dat het nieuwe dingen ontdekt? Iedere week organiseert Buurtcentrum de Parasol van Zuwe Welzijn de Ouder Kind ochtend. Dit is een leuke ochtend om samen met uw kind en met
Nieuwsbrief Twaalfruiter

Dit jaar zullen bijna 50 kinderen hun Eerste Heilige Communie vieren in de Willibrordkerk. Op 27 januari 2008 starten de eerste communicanten met hun project "Wij horen bij elkaar" met dit jaar als thema: In de kring. Op 2 februari 2008 zullen de communicanten zich presenteren aan de kerkgemeenschap waar zij bij horen. Komen jullie ook? De viering zal muzikaal begeleid worden door het Willibrord kinderkoor. Voor de allerkleinsten is er creche in Kerkenstein.
5

Op zondag 20 januari is in de Willibrordkerk in Vleuten om 10.00 uur een kinderwoorddienst. Het thema is: Johannes de Doper ontmoet Jezus. We hebben weer een heel mooi verhaal voor jullie uitgezocht. We gaan ook nog samen zingen. Kom je ook? Voor de allerkleinsten is er crèche in Kerkestein.

Op 17 januari start het kinderkoor weer met oefenen. Er wordt geoefend voor de Kinderwoorddienst van 20 januari en de presentatieviering van 2 februari. Kun je lezen en wil je graag meezingen kom dan op donderdag 17 januari van 15.30 uur tot ca 16.00 uur oefenen in de Willibrordkerk.

esters met sten de juffen en de me Jerelyn en Yo-ann verra t u barra en pjes. Links afgebeeld zie lekkere surinaamse ha men jullie Lekker hoor dames! Ko rechts het lekkere bojo. gs met lekkere dingen? volgende keer weer lan

Prachtige, maar ook be st wel enge heksen uit groep 5.

Nieuwsbrief Twaalfruiter

6