You are on page 1of 96

SKAKAVAC 5

0
SKAKAVAC 5

SKAKAVAC 5 - TIFARET
SADRŽAJ:

VELIKA AVANTURA REDA TELEMITA

KONSTITUCIJA REDA TELEMITA

DIMITRIJE MITRINOVIĆ

O TIFARETU

TIFARET: PAUK-VLADAR MREŽE ILUZIJE

DŽEK PARSONS (1914-1952.e.v.)

OKTOPUSOVA OSMICA

DAGON - KOG SVI OBOŽAVAJU

MEROVINŠKA SLAGALICA

OKTOPUS GOVORI

AKACIJA

MAJANSKA SLAGALICA

ASTRUM AURUM ANTIQUA

SION RITUAL

MOZAIK MEROVINGIAN

KNJIGA UTVARA ALFABETA BODEŽA

LAM (prolećno iskustvo)

LAVIRINT

SVJETIONIK

STAZE KOJE VODE DALJE OD TIFARETA

Peti broj. Privatno izdanje.


Svi tekstovi su  vlasništvo autora.
15. novembar 2004.e.v.

1
SKAKAVAC 5

VELIKA AVANTURA
REDA TELEMITA
frater Alion.'.Aiwass'.'

Vidi gde te je tvoj Anđeo doveo?


Ovde i sad!
Šta znaš? Šta hoćeš? Šta ti je usud? Šta ćutiš?
Jasno je koliko su jednostavna ova pitanja, koliko je samo potrebno svesnosti da bi na njih
odgovorili! Koliko smo iskreni prema sebi i drugima da bi rekli Istinu?
Kako uopšte sagledati sebe?
Došavši do čuvenog pitanja koje sebi postavljaš: "Ko sam ja?" i onda očekujući odgovor na
čuveno pitanje "Šta je moja Volja?"
Ko zna odgovore? Ko ako ne mi sami gledajući duboko u naše Duše želimo da shvatimo
sebe, svoju Prirodu i da iz toga učinimo "pravu stvar" za sebe i ovaj svet.

Velika Avantura, na koju smo se mi upustili se ogleda u onome što je pred Vama. Velika
Avantura je odraz naše Volje, ka kojoj smo se okrenuli, koju smo tražili da otkrijemo i koju vršimo. A tu
Veliku Avanturu smo preduzeli jer nas je inspirisao Rad i Svetlost drugih Velikih Avanturista sa kojima
smo srodni Duhom.

Osnovna vodilja nam je TELEMA, te sebe smatramo Telemitima. Izvor Teleme nije u jednom
čoveku i liku, već se kroz istoriju čovečanstva ona pojavljivala kao idejni i filozofski koncept koji je bio
liberalan i slobodouman, a opet veoma revnosan, dosledan, učen i napredan za tok i momenat
Vremena.

No, bilo kako bilo, mi finalnu reč o Telemi imamo ukorenjenu u Trostrukoj Knjizi Zakona, a ono
što je proisteklo iz nje je moćno zračenje energija Svesti i Duha koji deluju u cilju ispunjenja te Velike
Volje koja je izrekla tu Reč Zakona.

Ono što nas vodi jeste TELEMA, te stoga kao Telemiti mi pojmimo sebe i univerzum određene
samom Telemom, koja u sebi nosi Redi i Poredak, te stoga kažemo da je sve to Red Telemita. Tako je
i nazvano to - ORDO TELEMA.

Prvi impuls i začetak Reda Telemita se dogodio dvadesetih godina XX veka, ali i pored
naprednih postavki i ideja, u samoj Konstituciji Reda su postojale "staroeonske" odrednice koje su
blokirale razvoj. Nakon kratkog budnog stanja Red je opet kao sistem zaspao. Povremeno su dalje
tokom XX veka pojedini Telemiti pokušavali da pokrenu Red, praktično bezuspešno. Nisu imali
Blagoslov Bogova. Oni jesu bili Telemiti, ali i dalje su svoj rad vezivali starim strukturama, starim
učenjima.

Čak je i spoljašnja struktura Reda Srebrne Zvezde trpela potrese teško se održavajući pod
naletima egoističnih samrtnih ropaca starog Eona. Na svu sreću oni koji su iskreno radili i iskreno
težili samospoznaji su održali plamen Duha prenoseći ga nesebično dalje na Inicijate.

Onda je u izvesnom momentu sam Horus pozvao jednog našeg Brata da postane njegov
Ljubavnik, tim gestom dajući inicirajući impuls za buđenje njegovog Reda. Taj Brat se onda bacio na
Rad te je vođen nevidljivom rukom Gospoda Eona preformulisao i preradio staru Konstituciju Reda
Telemita, odbacujući hijerarhijske i egoistične odrednice dajući akcenat i punu posvećenost smisla
Reda samoj Telemi. Konstitucija Reda Telemita je jedan praktičan "komentar" na Trostruku Knjigu
Zakona, a sam Red Telemita je ispoljavanje principa i Volje te Duhovne svesti u Životu ljudi ove male
planete. Pisanje je okončano 20. aprila 2000.e.v. i sila Teleme je pozvala Telemite na skup. Prva
"Konvencija Telemita" je održana 3.maja 2000.e.v. Astrološki gledano ovi datumi su izuzetni.

1.Telemitska Konvencija
Maj 03, 2000
07:00:00 PM CET
Novi Sad
019E50'00" 45N15'00"

2
SKAKAVAC 5

Mo 07°Ta50' Ne 06°Aq34' Kuće po Placidusu:


Su 13°Ta36' Pl 12°Sg17' 1K 16°Sc32' 7K 16°Ta32'
Me 07°Ta18' No 28°Ca31' 2K 16°Sg17' 8K 16°Ge17'
Ve 03°Ta14' Mc 29°Le40' 3K 22°Cp08' 9K 22°Ca08'
Ma 29°Ta58' As 16°Sc32' 4K 29°Aq40' 10K 29°Le40'
Ju 16°Ta49' Vx 27°Ge25' 5K 01°Ar41' 11K 01°Li41'
Sa 19°Ta32' Eq 03°Sg47' 6K 26°Ar40' 12K 26°Li40'
Ur 20°Aq38' PF 10°Sc46'

Izuzetan stelijum planeta u Taurusu! Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Jupiter, Saturn - Svi
Sveti Kraljevi su tu. Astrolozi su očekivali "nešto" značajno da se desi. I desilo se, ali ne na širokom
mundanom planu. Ništa istorijski vidljivo u tom času. Ali smo mi, Telemiti, probudili uspavani Red, Moć
Reda. Vidite samo npr. Plutona u 1.Kući u Strelcu, Uran i Neptun u 3.Kući u Vodoliji, a Mesečev čvor u
u 9. Kući u Raku! 418! Gle! Mars je baš ušao na vrh Kuće Blizanaca! Ratnici Blizanci!

Nijedan drugi momenat nije bio tako "pogodan" za buđenje Reda Telemita. To je bio "Kairos" -
"Pravi momenat".

Red je krenuo da se širi, ne toliko "brojčano" već više kao struja koja se talasa među ljudima -
Telemitima. Svako je radio na svom ličnom Putu, a zajedno smo bili povezani Telemom. Druga i Treća
Telemitska Konvencija jesu bile uspešni skupovi koji su produbljivali svest, ne toliko o potrebi
pripadnosti Redu (jer red jeste u nama i oko nas), već o Telemi koja isijava svoju Mudrost u našim
životima.

Ne možemo da poreknemo ni postojanje izvesnog "glasa razuma" i "pasa-koji-laju": "Crna


Loža! Crna Loža!" jer tamo gde se unese Svetlo tama počinje da reaguje. Ipak, mi smo sledili osnovnu
ideju vodilju (nismo sledili te "glasove razuma" niti njihove Gurue i Vođe), a to je da spoznamo svoju
Prirodu i da iz toga vršimo Svoju Volju (a ne njihovu). Ti psi su uporno (i dan danas) upozoravali da mi,
Telemiti, predstavljamo opasnost, da smo loši, da ne sledimo njihov put, njihove ideje, njihovu
uverenost da su samo oni na pravom putu. Čak smo (uzaludno) pokušavali da im damo to Svetlo koje
nosimo. Ti psi nastavljaju da laju štiteći svoje gospodare koji su ih izdresirali i kojima su poslušni - kao
što to svaki rob jeste.

No, da se vratimo našoj Velikoj Avanturi. Čak su i Reči Ekvinocija koje smo dobijali vodile naš
Rad, usmeravajući nas pojedinačno i grupno da kao Telemiti vršimo svoju Volju. Četvrte godine nakon
probuđenja Reda nismo održali Telemitsku Konvenciju, činilo se kao neka vrsta neuspeha i greške.
Dok nismo shvatili Moći Sfinge koje su nam pomagale na Putu. Četvrta godina je bila u Moći Tišine - a
u njoj je užitak Rada - počeli smo da stvaramo čvorišta Teleme, onako kako je to definisano u
Trostrukoj Knjizi Zakona - stvorena je Kaaba, prvo jedna, pa druga, pa treća, četvrta. I opet je došlo do
božanske intervencije. Horus je opet preneo pouku kako buditi ta čvorišta, kako stvarati Kaaba-e.
Mnogostruk je značaj te pouke. To je koliko vođstvo toliko i priznanje da smo na Pravom Putu. Mi
spoznajemo našu Prirodu! Mi vršimo svoju Volju! Radost je u nama!

Svaka Kaaba oličava Telemite koji u njoj žive. Svaka Kaaba isijava Telemu na jedinstven
način. Svaka Kaaba je izvor Telemitske "Struje 93". Ta Struja je zatim počela da zrači one vibracije
koje Vama prenosimo kroz silu Skakavaca - onih koji uništavaju staro i besplodno omogućavajući
Novom Eonu da da svoje plodove.

Velika Avantura u koju smo se upustili je Istraživanje nepoznatog, saznavanje, suočavanje sa


preprekama i sa svojim osobinama, vrlinama i manama, borba sa iskušenjima, prevazilaženje napora,
istrajavanje. Velika Avantura je naš Put, jasno, to je Put saznavanja i Put ispoljavanja sebe.
Zadovoljstvo je ići tim putem, napor je izazov - jer duhovni Zov u duši je nestišljiv, jedinstven osećaj.
Velika Avantura je pravo i dužnost svakog čoveka - pravo i dužnost da saznamo svoju prirodu - pravo i
dužnost da je ispoljimo i vršimo. To je poštovanje, naklonost, privrženost, istrajnost, poverenje koje
imamo spram Puta - jer svakom od nas je došao zrak svetlosti na samom početku (svako se seća tog
"znaka" uvek!) i to nas drži u uverenju, nepogrešivom instinktu tela, krvi i duše da Avantura u svojoj
veličini predstavlja Put Duha.

3
SKAKAVAC 5

I tako... gde nas je Anđeo doveo?


Ovde i sad.
Mesto Lepote i Svetlosti Sunca je u nama, videli smo to vlastitom dušom i vidimo to u
drugima, zato idemo dalje, zato ne zameramo glupostima, zato se ne prepuštamo uljuljkivanju da smo
samo mi jedini izabrani - mi vidimo Luč u svakome, u Svemu. Zato mi dajemo svetlosti ovde u onoj
odmerenoj meri spram toga koliko svaki Skakavac može da upije energije Teleme, naše Magike i
Misticizma, našeg Puta. Telemiti daruju od svoga znanja, od svog umeća i veštine, od svoje radosti,
onoliko i onako koliko Telema gori u njima.

Drage Sestre i Braćo,


Šta se događa u svetu? Šta se događa sa Telemitima?
Nije li vreme došlo da se trgnete iz svoje učmalosti i zanesenosti da je ideja da ste Telemit
dovoljna za napredovanje na duhovnoj stazi? Nije li svima upućen poziv da se priključe Nebeskoj
Zajednici kroz svesno iskustvo, a ne kroz pasivno verovanje?
Čak i ako ste članovi nekog drugog 'telemitskog' Reda ili Organizacije šta Vas sputava da se
priključite opštem velikom pokretu koji se manifestuje kroz "Ordo Thelema"? U tome nema obećanja
da će vas neko drugi inicirati u neke skrivene misterije. Nema obećanja da će te steći moći koje već
nisu u vama. U tome nema obećanja da ćete biti slavni i obožavani.
Da li se stidite?
Da li ste previše ponosni?
Da li ste vezani za nekog Majstora ili Vođu?
Ako se priključite O.'.T.'. koji će vas se bog zbog toga odreći?
Razmotrite Konstituciju Reda Telemita i nadasve prvi zavet koji se preuzima - Zavet Čoveka
Zemlje. To je prvi korak ove Velike Avanture. Odbacimo ograničenja i prepustimo se jednom toku 93,
ne pod vođstvom hijerarhije i nadređenih već pod vođstvom Trostruke Knjige Zakona! U tome je
TELEMA, Slobodna Volja. Mi Vas samo pozivamo da nam se priključite u Jednoj Ljubavi u jedno
veliko jato Zvezda u telu Velike Boginje NUIT!

Kakva god da Vaša Volja jeste neka je Ra Hoor Khuit sa vama!

4
SKAKAVAC 5

KONSTITUCIJA
REDA
TELEMITA

Čini što ti je volja i to neka bude sav zakon .

Član 1:
Red Telemita je privatna organizacija, ne-profitno društvo religioznog tipa , koje promoviše prakse i
studiranje , filozofsko , naučno i esoterično , kao i kulturne , edukativne , rekreativne , sportske i
dobrotvorne aktivnosti.

Član 2:
Red Telemita ima za principe da izučava i promoviše teoriju i praksu Zakona Teleme, kako je on dat u
Knjizi Zakona, Liber AL vel Legis.

Član 3:
"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."
Član Reda Telemita može postati svako ko prihvata Zakon Teleme i ko je spreman da postane član
Nebeske Zajednice i da preuzme Zavet Coveka Zemlje, (što predstavlja ulazak, tj. primanje u Red)
nezavisno od pola, rase, socijalnog statusa ili nacionalnosti.

Član 4:
"Reč zakona je Telema."
"Ko nas zove Telemitima neće pogrešiti, ako bliže pogleda u reč. Jer u njoj su tri ranga. Samotnik i
Ljubavnik i Čovek Zemlje. Čini po svojoj volji će biti sav zakon."

Postoje tri Ranga u Redu Telemita: Samotnik. Ljubavnik i Čovek Zemlje.


"Čovek Zemlje je privrženik. Ljubavnik daruje svoj život radu među ljudima. Pustinjak ide samotno i
daje samo svoju svetlost ljudima."

U zvaničnim dokumentima i dodacima na ovu Konstituciju oni se takođe nazivaju: Majstor (Magister),
Adept i Zelator.

Svakom Zelatoru je omogućeno da teži Rangu Adepta. Kvalifikacija za ovo može biti na dva načina.
Prvi je regularan trening u A.’.A.’., a drugi je samostalan rad uz vođstvo Knjige Zakona i komunikaciju
sa drugim članovima Reda Telemita.

5
SKAKAVAC 5

Adept može biti najmanje Gospodar Staza pri Portalu Dvorane Adepata u A.’.A.’. , a puno postignuće
Ranga Adepta se ogleda u postignuću "Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem".

Svakom Adeptu je omogućeno da teži Rangu Magistera. Kvalifikacije za ovo su:


- Jedanaest godina službe kao Adepta.
- Postignuće Ranga Bebe Bezdana u A.’.A.’.
- Povlačenje od svog aktivnog učešća u Redu koje uključuje kontakte sa grupama.

Kvalifikacija za određeni rang se zasniva na potpisivanju sledećih Zaveta:

Čovek Zemlje (Zelator)


"Ja, ....................... koji posedujem Knjigu Zakona i Komentar na nju od 666-a koje sam izučavao
jedanaest dana, svečano izjavljujem da Ja prihvatam Zakon Teleme i da ću se posvetiti otkrivanju
moje Istinske Volje i izvršiti je.

Ljubavnik - Adept (dodaje prethodnom Zavetu sledeće):


"Ja se nadalje posvećujem širenju Zakona Teleme, izučavanju i razjašnjavanju istoga, do onog
vremena ako mi bude volja kada ću težiti Rangu Magistera."

Samotnik (Magister):
"Ja se zavetujem da se povlačim iz svih ličnih povezanosti sa ljudima ili ženama, posvećujući se
postignuću Ranga Majstora Hrama u A.’.A.’. i da ću objavljivati Zakon Teleme na takav način koji
isključuje ličnu povezanost prethodno navedenu, osim u slučaju posebne odredbe od strane vođe
Reda."

Član 5:
Postoje dva načina Inicijacije u Red Telemita. Prvi je samo-iniciranje davanjem Zaveta Čoveka Zemlje,
a drugi je (praktično nadopuna prvom) učešće u "Ritualu Prolaska kroz Tuat".
Iniciranje u Rang Ljubavnika je takođe dvostruko. Prvi način je davanje zaveta Ljubavnika, a drugi je
postignuće Ranga 5=6 u A.’.A.’.
Iniciranje Samotnika se odvija preuzimanjem navedenog Zaveta, kao i preuzimanjem "Zaveta
Bezdana" koji predstavlja ulazak u Rang 8=3 u A.’.A.’.

Član 6:
Začetak Reda Telemita je u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis - i Red se uspostavlja samo na osnovu
uputstava datih u toj knjizi i funkcioniše na osnovu njenih uputstava. Članovi Reda mogu menjati ovu
Konstituciju po njihovom vlastitom razumevanju Knjige Zakona i slične Konstitucije se mogu
sačinjavati za druge potrebe.
Izmene i dodaci ovoj Konstituciji će se izvršavati prilikom Generalnih Skupova Članova Reda.

Član 7:
Red Telemita nije mistični, magički ili okultni Redu uobičajenom smislu reči. Njegova svrha je da
omogući članovima da uspeju u životu učeći ih pravilnom stavu ka životu i kako da izbegnu traćenje
vremena u naporima koji im ne priliče.

Član 8:
Dužnost je svakog člana da tumači Zakon Teleme po svom razumevanju, čak i onima koji nisu članovi,
posebno u pogledu praktične vrednosti koja se tiče ličnih, društvenih, ekonomskih i političkih
problema.

Član 9:
Treba paziti da se Red Telemita ne shvata kao okultno ili religiozno telo. Njegove ceremonijalne i
psihološke izvedbe treba objasniti uz insistiranje na činjenici da su one neophodne primarnoj svrsi
Reda, otkrivanju Istinske Volje, što je u suprotnosti sa nekim svesnim idejama i željama, svakog
pojedinačnog člana.

Član 10:
U skladu sa principima Reda, može se preduzeti i propaganda, sa pogledom na odstranjivanje
ograničenja nad Voljom pojedinca i za ko-ordiniranje zakona svake zemlje po Zakonu Teleme. Što
znači da će se Red Telemita truditi da uspostavi takav kodeks, čija će jedina primedba biti sprečavanje

6
SKAKAVAC 5

mešanja jedne osobe ili grupe u Istinsku Volju druge osobe ili grupe. Red će stoga težiti usmeravanju
Javnog Mnjenja ka društvenoj toleranciji svih mišljenja i praksi koje se ne mešaju u Istinsku Volju
Individue i Zajednice.

Član 11:
Svi Zelatori treba da koriste dnevne prizive date u Liber CC, Rituale iz Liber XXV, XXXVI i XLIV, ali
samo u skladu sa njihovom Istinskom Voljom, što znači da oni mogu izvoditi te rituale, ali mogu usvojiti
i druge koji su u skladu sa Knjigom Zakona.
Adepti ovome mogu dodati Liber Samek, po Volji.
Grupni Rituali Reda su oni rituali koje određena grupa Telemita prihvati za svoje i koje izvodi po Volji.

Član 12:
Red Telemita ima sledeće ciljeve :
A. Da promoviše aktivnosti neophodne za njene principe .
B. Da učestvuje u rastu dostojanstva i međusobne tolerancije među svim bićima .
C. Da stimuliše organizovanje institucija i da oživi sve aktivnosti u skladu sa njenim ciljevima i
principima .
Zbog toga ona može :
A. Uspostaviti obrazovne i zdravstvene ustanove, klubove, biblioteke i slične aktivnosti .
B. Promovisati studijske skupove i debate, konferencije i seminare, umetničke izložbe, predstave,
književna izdanja, i druge oblike komunikacije .
C. Stvoriti unutarnje lože i organizacije .

Član 13:
Red Telemita je kategorički protiv:
- Svih sujevernih religija, kao prepreci uspostavljanju naučne religije.
- Svim kodeksima moralnosti koji nisu u skladu sa "Ljubavlju pod Voljom".
- Svim društvenim i političkim sistemima koji teže da sputaju razvoj i vladavinu individualnog genija.
- Svim oblicima obrazovanja koji ne potpomažu biološku predodređenost učenika.
- Svim ustrojstvima koji sputavaju kretanje prirode u eliminisanju nepodobnih.
- Generalno, protiv svih stvari koje su u konfliktu sa tekstom Knjige Zakona (Liber AL vel Legis).

Član 14:
Članovi Reda Telemita mogu biti sledećeg tipa :
A. Pridruženi Članovi ( Asocijati ) -- to su osobe koje su samo postali članovi "Nebeske Zajednice" ili
pripadaju nekom od Redova ili Organizacijama koje su prihvatile Zakon Teleme i koje poseduju svoje
hijerarhije a nisu u direktnoj vezi sa Redom Telemita.
B. Članovi Reda -- oni potpisuju "Zavete" , prema modelu koji je dao Majstor Terion , i time uživatju
dužnosti i prava prema tome .

Član15:
"Za čistu volju, neuslovljenu svrhom, oslobođenu od strasti za rezultatom, svaki je put savršen."
Sledeće su dužnosti Članova:
A . Da se dosledno povinuju njihovim Zavetima.
B . Da kada prihvate zadatke, funkcije ili naloge Reda, ispune iste pošteno i revno.
C. Da ne čine ništa što nije u skladu sa njihovom Istinskom Voljom.

Član 16:
Članovi Reda ne mogu biti "isključeni", ali mogu biti izuzeti samo odvajanjem.
- Odvajanje se sprovodi na osnovu dogovora članova određene grupe koja više ne želi da sarađuje sa
onim ko se odvaja na osnovu ličnih neslaganja Volja.

Član 17:
Red nema vođu, niti vladara, niti nadređenog (nad ostalima) niti nadzornika; Jedina hijerarhijska
podela je na Tri Ranga po kojoj su Ljubavnici "iznad" Čoveka Zemlje, a Samotnik iznad njih. Ova
hijerarhija se zasniva na duhovnom postignuću i ne pretpostavlja upravljanje drugima.

Član 18:
"Ne ubeđuj, ne preobraćaj, ne pričaj previše. Uspeh je tvoj dokaz."

7
SKAKAVAC 5

Neredbe i Zabrane su nedozvoljene u Redu Telemita. Svako mora vršiti samo svoju Istinsku Volju i
niko drugi mu ne može odrediti šta je to za njega ili nju. Red podstiče saradnju i komunikaciju među
članovima.

Član 19:
U nadležnosti svakog Člana je da predstavlja Red pred zakonom okvirima njegovih ili njenih shvatanja
kako je definisano u ovoj Konstituciji, dodacima na istu i po Knjizi Zakona. Niko ne može biti
odgovoran za nekog drugog, samo za sebe.

U slučaju potrebe dogovorom može biti određen predstavnik koji može predstavljati Red kao celinu
pred zakonom, nacionalno ili internacionalno .

Član 20:
Svaka grupa može odrediti jednu osobu kao Predstavnika grupe. Jedan od Zelatora može biti određen
za opštu komunikaciju sa "vanjskim", jedan Adept može biti određen za komunikaciju sa Zelatorima,
jedan Majstor može biti određen za usmeravanje nad dva "niža" Ranga. Ove funkcije se određuju po
dogovoru i po volji potencijalne osobe koja treba da bude Predstavnik.

Član 21:
Sledeće je u nadležnosti navedenih Predstavnika :
A. Da pripremaju i prikupljaju Telemitske materijale i učenja stvarajući arhive i biblioteke Reda;
B. Da objašnjavaju principe Reda i samog Zakona Teleme, kako pojedincima tako i na javnim
skupovima.
C. Da uvode nove članove u Red i odobre stvaranje, regulisanje ili raspad organizacija koje postoje
unutar i oko Reda.
D. Da se bave administrativnim stvarima Reda.

Član 22:
Generalni Skupovi mogu biti Redovni ili Vanredni .
- Redovni Skup se održava jedanput godišnje u obliku Telemitske Konvencije i Svetkovine.
- Vanredne Skupove održavaju članovi pojedinih grupa, po volji dnevno, nedeljno, mesečno ili
godišnje. Članovi i ne-članovi Reda mogu biti prisutni ovim skupovima bez ograničavanja i
uslovljavanja.

Član 23:
Generalne skupove Zelatora, Adepata i Samotnika mogu sazvati oni sami uz svoju diskreciju da se
diskutuje o stvarima od interesa za Red i njihove Rangove. Ovim skupovima treba da prisustvuje
navedeni Predstavnik iz "višeg" Ranga.

Član 24:
Generalni Vanredni Skupovi raspravljaju o stvarima od opšte važnosti , kreiranju pomoćnih organa , i
potrebnim širenjima aktivnosti Reda ili reformulaciji organizacije . Stvari o kojima se diskutuje iznosi
pred Skup jedan od predstavnika.

Član 25:
Generalni Vanredni Skup slobodno raspravlja o stvarima koje su predočene , a zatim glasa o njima .
Ishod glasanja Skupa se zatim saopštava članovima Reda koji nisu bili prisutni preko predstavnika ili
predstavnice. Niko nije u obavezi da se povinuje ovim stvarima ukoliko se one suprotstavljaju Istinskoj
Volji te osobe.

Član 26:
Redom se upravlja po ovoj konstituciji , i svi dekreti i akta Članova koji ih predlažu ne mogu ići u
suprot normama ovde uspostavljenim, tj. moraju biti u skladu sa Zakonom Teleme. .

Član 27:
Bilo koje regulacije i propisi , kao i bilo koje norme uspostavljene od strane pojedinačnih članova će
biti nadopuna ovoj Konstituciji ako su u duhu Teleme .

8
SKAKAVAC 5

Član 28:
Red, na "spoljašnjem" planu, postoji dok postoji makar i jedan Telemit koji mu je posvećen radom i
izučavanjem Knjige Zakona.
Red, na "unutrašnjem" planu, postoji u periodu trajanja Eona Horusa, kako je određeno Knjigom
Zakona.

Član 29:
Red može biti podeljen u različita administrativna i radna područja , po mestima i gradovima iz
praktičnih razloga bliske saradnje i komunikacije.

Član 30:
Red može absorbovati i inkorporirati druge organizacije koje imaju ciljeve i svrhu slične onima od
Reda , i koji su voljni da podvrgnu sebe Konstituciji , regulacijama i propisima Reda.

Član 31:
Dužnosti Članova i Predstavnika, kao i druge administrativne dužnosti Reda i njegovih organizacija, se
ne plaćaju, već se obavljaju na dobrovoljnoj osnovi.
S obzirom da se određene delatnosti (praktičan rad, stvaranje biblioteka, itd...) ne mogu odvijati bez
angažovanja novca svaka grupa članova se može dogovoriti o učešću u "članarini".
Članovi Reda se ohrabruju da pomognu i podrže Red i njegove aktivnosti u skladu sa njihovom
mogućnošću i u skladu sa Istinskom Voljom.

Ljubav je zakon , Ljubav pod voljom .

9
SKAKAVAC 5

DIMITRIJE MITRINOVIĆ
- MIT O DOBROM EVROPLJANINU
fr. Collegia.'.

zgleda da se može primetiti povremeno ispoljavanje Genija u okviru postojanja ljudi u


Ivremenu i prostoru, što će reći, u okviru onog sveta u kome Delujemo. Na neki čudan način
opet, može se primetiti specifična doza pravilnosti u ispoljavanju tog jednog Genija; negde se ista
šema ispoljava u okviru forme, negde u okviru istog podneblja, ili iste ideje iz koje izvire suština
ispoljenog Genija. Da li se može predvideti ispoljavanje tog Svetog Duha ne znam, niti smatram da je
takav uvid naročito potreban, no ono što je važno jeste jedno jedino : ambijent u kome se pronalazi taj
Sveti Duh mora ga dočekati sa slavljem i pozornošću, njegova priroda se treba negovati i obožavati od
samoga dolaska na svet, a njegov razvitak slobodno prepustiti Promeni.

No u svemu ovome krije se velika greška, po mom mišljenju; sam sveti Duh, Genije, svaki
događaj koji ima može imati ili nema veze sa njegovim ispoljavanjem nije ništa drugo do projekcija
jedne Promene i kao takvo, može se smatrati jednom statističkom nebulozom, što i jeste. Težina
bronzanog Bude ne može imati niti jednu dodirnu tačku sa postojanjem njegove umiljatosti. Bhakti i
Đana same po sebi su metodi jedne Yoge. Stoga je za ispravno ispoljavanje Genija, ukoliko se o
takvom nečemu uopšte može govoriti, nužno postojanje samo dve stvari - pozornost u odnosu na
Duh, koja se manifestuje spolja, i obožavanje Duha koja se manifestuje unutar pojedinca. Na
specifičan način, jedino ispravno Delovanje čovečanstva prema Geniju, krije se unutar Dužnosti i
Naklonosti. Pokušaću dati jedan primer ispoljavanja takve Promene, da se sasvim jasno uoči kao
pojava Genija; i svakome ko je iole upućen u tekovinu naše civilizacije neće promaći zapažanje da se
nedvosmisleno radi o veoma specifičnom Geniju, onakvom koji usmerava tekovinu u pravcu velike
istorijske Promene, a uspeh njegovog Delovanja se izgleda po pravilu uvek zapaža daleko naknadno.

Ovo je veoma dobra tema za Delovanje mišljenjem, i siguran sam da bi razvitak odnosa
prema Geniju upravo i doprineo učestalošću njegovog pojavljivanja. Samo mišljenje o ovome jeste
specifičan oblik meditacije koja je karakteristična za Genij. Srž same suštine leži u pitanju da li njegova
božanstvenost leži u specifičnosti njegovog stvaranja ili specifičnosti njegovog razvitka. Da li si urođen
ili stečen, ti sine istog Duha koji je mene naterao da uzgajam korove oko stabla Drveta Večnosti? Koji
je tvoj posao, pored svih drugih koji Postoje?

51. Neka promašaj i bol ne odvrate one koji slave. Temelji piramide su pre sumraka
bili isklesani u Sivoj steni; da li je kralj plakao u zoru jer je kruna piramide još
neobrađena u dalekoj zemlji?
52. Postojao je još i jedan kolibri koji je rekao rogatom poskoku zamolivši ga za
njegov otrov. I velika zmija Svetog Kema, kraljevska Ureus zmija mu je
odgovorila i rekla:
53. Ja sam plovila preko neba NV u kolima zvanim Milioni - Godina, i ne videh ni
jedno stvorenje na Sebu koje bi mi bilo jednako. Otrov mog zuba jo nasledstvo
moga oca, i oca moga oca; i kako da ti ja to dam? Živite ti i tvoja deca čak kroz
sto miliona generacija onako, kao što smo ja i moji očevi živeli, i može biti da će
milost Moćnih podariti tvojoj deci kap drevnog otrova.
54. Tada se kolibri rastužio u duši, i odleteo je na cveće, i izgledalo je kao da među
njima ništa nije bilo rečeno. Ali, ubrzo ga zmija smrtno ujede.
55. Međutim, jedan Ibis, koji je meditirao na obali divnog boga Nila, slušao je to i
čuo. I on ostavi po strani svoje običaje Ibisa i postade sličan zmiji, govoreći:
možda će kroz sto miliona miliona generacija moja deca dobiti kap otrova zuba
Uzvišenog.
56. I gle! pre nego što je mesec tri puta narastao, on postade zmija Ureus, i otrov
zuba se pojavio u njemu i njegovom semenu za sveta i veka.

LIBER LXV, glava V

A tih dvanaest zrakova su Je dno !

10
SKAKAVAC 5

PROGRAM PLANETARNE UTOPIJE

eći deo poslova i inicijativa kojima se Dimitrije Mitrinović bavio tokom svoga dugog boravka u
VEngleskoj, proizašao je neposredno iz njegovog užarenog mladalačkog programa
preuređenja sveta i budućnosti, za koji je još početkom 1914. godine u
Minhenu pridobio ruskog slikara Vasilija Kandinskog i nemačkog pesnika
Eriha Gutkinda. Na prvom mestu, ispoljio se snažan Mitrinovićev zaokret
u odnosu na raniju nacionalnu akciju i jugoslovenski politički rad, kao i na
njegov bujni zaverenički zamah u Bosni i razgranatu borbu za narodno
ujedinjenje. Tu je zatim mogla da se vidi razrađena ideja svečovečanske
prosvećenosti, duhovnog spoznanja i moralnog preobraženja; potom,
napor za upoznavanjem skrivenih i zapretanih moći u čoveku,
oslobađanje i podizanje psihičke energije, udruživanje i prosvetljenje u
malim krugovima posvećenika, ezoterično, pomalo mistično okupljanje u
grupama za izučavanje “drugih znanja”, okultnih učenja i onostranih
iskustava. U Mitrinovićeve akcije tokom boravka u Engleskoj spada i
organizovani zajednički rad za zajedničku stvar, izlazak u javnost preko
društava i škola za socijalne i psihološke studije, raznih predavanja i grupnih eksperimenata, duhovnih
vežbi, društvenih inicijativa, javnih izjava i stručnih publikacija.

Posebno, bili su zapaženi politički pokušaji da se međuratno britansko društvo prilagodi novom
vremenu i novom poretku, koji se tih godina rađao u Evropi. Nacionalni odnosi na Balkanu, Mlada
Bosna, avangardna pobuna, srpsko pitanje, sporazum sa Hrvatima, jugoslovenska misao i narodno
ujedinjenje, iz te nove britanske perspektive postali su za Mitrinovića suviše sporedni, mali i
lokalni u poređenju sa velikim planetarnim zamislima, koje su posle Prvog svetskog rata
zaokupljale njegovu proročku maštu. U Mitrinovićevoj glavi tada su, kako je o njemu iz prve ruke
posvedočio engleski pesnik Edvin Mjur, “postojali samo veliki vremenski tokovi” i apokaliptičke vizije
budućih milenijuma, i to tako upečatljive i “toliko približene da su izgledale kao sutrašnjica”.

Prvi i odlučujući korak na novom Mitrinovićevom putu od nacionalne dogme do planetarne utopije
bila je njegova saradnja u listu “Novo doba” (The New Age), ostvarena kroz prijateljstvo sa uglednim
novinarom A. R. Oražom. Pod pomalo čudnim i simboličnim pseudonimom M.M. Cosmoi, u redovnoj
rubrici “Svetska zbivanja” (The World Affairs), koju je nešto duže od godinu dana, kroz 54 nastavka,
vodio od 19. avgusta 1920. do 13. oktobra 1921, Mitrinović je izložio gotovo sve svoje glavne ideje i
veće zamisli kojima se u toku narednih trideset godina bavio u Engleskoj. Iz tih zapažanja o stanju
sveta i mnoštva predloga o budućem čovečnijem organizovanju ljudskog roda, potekla je
Mitrinovićeva ideja o Evropskoj Federaciji i Savetu Evrope. Punih osamdeset godina o toj ideji
se sasvim malo znalo i još manje govorilo, sve dok se na početku novog XXI veka nije
postavilo pitanje uključenja Srbije i Jugoslavije u Evropsku uniju.

Zanimljiva kao deo Mitrinovićevog širokog utopijskog programa i njegovog radikalnog


avangardnog nezadovoljstva, ideja o evropskoj zajednici privlačila je dugi niz godina samo njegove
najbliže saradnike i prijatelje, među kojima je odlučujuću ulogu imao A. R. Oraž, čovek koji je ostavio
jak pečat i vidljiv trag u javnom životu britanske edvardijanske epohe.

Vezu sa urednikom londonskog lista “Novo doba” A. R. Oražom, Mitrinović je uspostavio tokom
Prvog svetskog rata, preko Pola Selvera, publiciste i prevodioca srpskih narodnih pesama, kome je
kao emigrant ponekad pomagao u radu. Oraž je tih godina bio istaknut engleski novinar u najelitnijem
krugu liberalno i levo orijentisanih intelektualaca sa razvijenim smislom za socijalne odnose. Blizak
levim fabijanistima, neposredno suočen sa plamenom boljševičke revolucije, Oraž se bio ponešto
udaljio od krajnje levice, zaplašen pretnjom da bi jedna nasilnička ideologija, makar u osnovi bila
pravedna, mogla zavladati svetom. Smatrao je da Zapad treba da uđe u dijalog sa Istokom i da
pripremi svoj odgovor na izazov Ruske revolucije, odgovor koji neće biti nikakvo borbeno
prestrojavanje buržoazije u sukobu sa proleterskom klasom, nego jedan novi alternativni napor
prosvećenih duhova, napor koji bi možda mogao dovesti do novog poretka u svetu. Svojom
uzbudljivom vizijom svečovečanske budućnosti, koju je rečito izlagao kao duhovnu protivtežu
totalitarizmu, Mitrinović je, u tim danima kada se tek rađao komunistički svet, smelim idejama i
proročkim mišljenjem o celini sveta sasvim očarao i pridobio Oraža.

Obuzet takvim hrabrim vizionarstvom, Oraž je predložio da njih dvojica, pod zajedničkim

11
SKAKAVAC 5

pseudonimom M. M. Cosmoi, u njegovom listu otvore i vode novu rubriku “Svetska zbivanja” i da
preko stranica uglednog i tiražnog londonskog nedeljnika ponude drukčiju sliku budućnosti ljudskog
roda. Mitrinović je štedro rasipao futurološke ideje i smelo razbacivao neočekivana, nadahnuta,
paradoksalna i neizvodljiva rešenja, služeći se usijanim, teškim, orakulskim stilom “monstruozne
lepote”, drukčijim od svega što se dotad moglo čitati. Oraž je smirivao razbarušeni proročki stil
uspaljenog srpskog avangardnog pesnika sa Balkana, koji je za sobom već imao jedan uzbudljiv
futuristički projekat u “Estetičkim kontemplacijama” iz 1913. godine i neostvarenu gromadnu zamisao
pokreta “Osnove budućnosti”, za koji je imao podršku Kandinskog, njegovih saradnika iz minhenskog
kruga “Plavi jahač” i kontakte o saradnji sa desetinom vodećih evropskih intelektualaca.

Prva četiri meseca Oraž je prerađivao Mitrinovićeve članke, deleći s njim ne samo pseudonim M.
M. Cosmoi već i mnoge ideje o stanju i preobražaju sveta. Na kraju Prvog svetskog rata taj svet se
našao u korenito izmenjenim prilikama, bez dotadašnjih velikih imperijalnih sila - Nemačke,
Austrougarske, Rusije i Otomanskog carstva - koje su pre toga upravljale Evropom. Uzdrmana
komunističkom pobedom u Rusiji, suočena sa rastućom plimom stalnih političkih promena, privrednih
kriza i socijalnih nemira, a pogotovu sa sve jasnijim levim i desnim totalitarizmom koji je iznikao, bujao
upravo na njenom tlu, Evropa je bila bez pravog moralnog oslonca, kakav je ranije imala u svojoj
hrišćanskoj veri i svome materijalnom bogatstvu. Sumrak Zapada video se na čitavom horizontu.
Podjednako izgubljenim, otuđenim i izneverenim osećali su se i pobeđeni i pobednici.

Prvi zapis o stanju sveta, sudeći po idejama, bio je nesumnjivo Mitrinovićev, sa jasnim odblescima
njegovih već ranije izraženih stavova: “Zašto bi svet, mislimo svi mi, trebalo da teži miru?
Odgovor je: svetski mir je apsolutni uslov za individualnu sreću, i to će se sve više potvrđivati
što se svet više bude pokazivao kao jedan. Tvrdnju da je čovečanstvo jedna vrsta, treba
dopuniti tvrdnjom da je čovečanstvo Jedan Čovek; a ovo opet treba dopuniti tvrdnjom da je
svaki čovek - taj Čovek. Svaki čovek je istovremeno individualan i univerzalan, i Čovek i
Čovečanstvo. Ispod individualne svesti i iza naših individualnih organa i funkcija leži
kolektivna, rasna, a možda čak i dublja svest, u kojoj se svako od nas kreće, živi i ima svoje
biće. Istina je da taj naš mali mehurić svesti o sebi, koji pluta po okeanu svesti o svetu, nije
svestan najvećeg dela zajedničkog života kojem pripada; on i ne poima samosvesno da se cela
vasiona muči, da stenje i da se porađa u sebi. Ali, nedavna istraživanja su pokazala da nema
rase, nacije, niti pojedinca na svetu koji nije doprineo ili neće doprineti samoj materiji od koje
je sazdan ljudski um. Pošto je jedinstvo svesti zajedničko za vasceli život, pojedinac je potpun
samo kada samostalno sudeluje u svemu: ‘Svi su odgovorni svima za sve’, kaže Dostojevski.”

Drugi fragmenat, koji postavlja zahtev za adekvatnim odgovorom Zapada na izazov komunizma,
odgovarao je više Oražu: “Liga naroda je tipičan delić sklopljene buržoaske mašinerije kome je glavni
cilj da svet zadrži onakvim kakav jeste. To je negacija progresa, harmonija bez pokreta. Mi nismo
pozvani da dižemo revoluciju protiv ruske revolucije zbog nje same, već zbog suštine - naša duhovna
revolucija mora biti revolucija razumevanja, zasnovana na svetskoj politici u kojoj svaka rasa i svaka
nacija ima svoje mesto, jer je svet jedan i jedinstven. Ruski doprinos svetu je otkrovenje o pogrešnosti
sveta, učinjeno po cenu ogromnih sopstvenih žrtava. Nema potrebe da ijedan narod ponovo isto
dokazuje, iako će se to svakako ponoviti ako svetu bude potrebno. Pružen je najjasniji mogući dokaz
da je stari svetski poredak zastareo, da je, ako hoćete, i Bog njime nezadovoljan; izazov ne zahteva
ponavljanje dokaza, već nov svetski poredak koji će svako ponavljanje učiniti nepotrebnim i
nemogućim.”

Već u trećem zapisu iz “Svetskih zbivanja”, obe ruke se dopunjuju: “Jedina alternativa je: primena
funkcionalnog principa na poimanje sveta kao jedinstvenog organizma u razvoju koji se najpre
ostvaruje na psihološkom planu.”

Prema svedočenju Oražovog biografa Filipa Merea, sviranje u četiri ruke prekinuo je Dimitrije
Mitrinović, kada je Oraž u svojoj sopstvenoj rubrici “Čitaoci i pisci”, do koje je silno držao, objavio
ironičan komentar o uzavrenom proročkom stilu M. M. Cosmoi-ja. Mitrinović se nije dao pokolebati,
ostao je veran sebi i otad bio je isključivi autor “Svetskih zbivanja”. Rubrika se održala sve dok tiraž
lista nije počeo ozbiljno da pada, što je išlo uporedo sa otporima koji su se čuli sa svih strana, čak i iz
britanskog Parlamenta. Našavši se na nizbrdici, “Novo doba” se više nije moglo zaustaviti. Godinu
dana posle razlaza sa Mitrinovićem i gašenja rubrike “Svetska zbivanja”, Oraž je napustio “Novo doba”
da bi na sličnim osnovama deset godina kasnije pokrenuo drugi list “Novi engleski nedeljnik” (New
English Weekly).

12
SKAKAVAC 5

Alfred Ričard Oraž (1873-1934), smatran je čudnom i pomalo tajanstvenom pojavom britanskog
javnog života s kraja XIX i početka XX veka. Sirotinjsko dete bez višeg obrazovanja, u mladosti bio je
učitelj, raspet između protivrečnih krajnosti - laburizma i teozofije. Otvorenog uma, pun nepresušne
duhovne gladi i intelektualne radoznalosti, uključio se u grupu lokalnih filozofa, otkrio bezmerni svet
ideja i nepresušnu snagu ljudskog duha koju je tek trebalo spoznati i shvatiti. Kada je iz Lidsa prešao
u London, pristupio je fabijanistima, čiji mu je vođa, proslavljeni dramski pisac Dž. B. Šo, zamašnom
sumom novca pomogao da kupi klonuli list “Novo doba” i da novinama udahne romantične liberalne
ideje prosvećenog socijalizma. U društvu istaknutih britanskih intelektualaca, koji se smatraju važnim
tvorcima mišljenja onoga vremena - kao što su Dž. B. Šo, H. Dž. Vels, G. K. Česterton, Arnold Benet,
Hilari Belok - Oraž je smelo otvorio vrata novoj generaciji pisaca, među kojima su bili Ezra Paund,
Edvin Mjur, Edit Sitvel, Herbert Rid, Ketrin Mensfild. Pomagao je širenju avangardnih pokreta i škola
koje su dolazile iz Evrope: kubizmu, futurizmu, bergsonizmu, frojdizmu. Pod njegovim uredništvom,
časopis je u početku napredovao i ubrzo postao prestižna londonska tribina građanske intelektualne
elite, lišene aristokratskog sjaja i ekskluzivnosti Blumsberija. Iako nije plaćao honorare saradnicima,
časopis je okupio značajna imena onoga vremena i za kratko vreme postigao tiraž od nekoliko hiljada
primeraka, što je u ono vreme bilo više nego dovoljno za takav elitni časopis, otvoren prema svim
novim umetničkim tendencijama. Urednici su po ceo dan bili u redakciji, družili se sa saradnicima kao
da su jedna velika porodica. Preuzeli su iz Evrope boemsku naviku okupljanja po kafanama, žučno su
razmatrali književne pojave i tokove, mudrovali i vodili beskrajno duge razgovore u obližnjem
restoranu “Ej-Bi-Si” na Čenseri Lejnu, gde je Oraž znao da provodi sate i sate, gde je primao stranke i
ponekad čak držao sastanke redakcije.

“Svetska zbivanja” dosad nisu ozbiljnije razmatrana u srpskoj književnosti.


Iako su bila važan deo celokupnog Mitrinovićevog književnog i javnog rada, temelj njegovih
inicijativa za vreme boravka u Engleskoj, čak možda i najdalji duhovni domet jednog srpskog mislioca
na modernoj evropskoj sceni, za “Svetska zbivanja” se u jugoslovenskoj i srpskoj javnosti nije ni znalo
sve dok o Mitrinoviću nije napisana prva veća studija. Čak i oni koji su o njemu pre toga davali opšte
enciklopedijske podatke, koji su se suprotstavljali njegovom jugoslovenstvu, podsmevali njegovom
misticizmu ili ga smatrali fantastom, opsenarom, guruom, mistagogom, belim magom ili prevarantom,
čak ni oni nikada nigde nisu pomenuli njegovu saradnju u listu “Novo doba” - jer za to naprosto nisu
znali, niti su ih zanimali takvi proročki predlozi. Videli su ga tamo gde su ga sami smestili, u ulozi koju
su mu sami odredili; sudili su o njemu onako kako su ga, iz svoga kosog i memljivog ugla, uskogrudo i
pristrasno sami videli.

“Svetska zbivanja”, doduše, ni u Engleskoj nisu bila objavljena u zasebnoj knjizi, iako tamo duže
od pedeset godina postoji zadužbina koja se stara o njegovom nasleđu. Kompletirani su jedino u
okviru njegovih odabranih spisa, ali i tu nepotpuno, sa skraćenjima. U njegovim Sabranim djelima, koja
su izašla početkom 1991. godine u izdanju sarajevske “Svjetlosti”, “Svetska zbivanja” su, posle punih
dvadeset godina mučnog natezanja s izdavačima, mogla biti doneta samo u škrtom izboru, tek kao
naznaka za ono šta u sebi sadrži ta velika košara ideja (Mitrinovićev zibaldone), puna raznovrsnih
zapažanja, pogleda, komentara, ocena i predloga o tome kako bi globalnu situaciju sveta posle
velikog svetskog rata konačno trebalo sagledati i srediti iz jedne opšte čovečanske perspektive.

Iako duboko i tragično podeljen politikom, verama, rasama i interesima, svet je, po
mišljenju Mitrinovića, bio i ostao jedinstven planetarni organizam u vlasti ljudske vrste. Ljudska
vrsta upravlja zemaljskom kuglom, kontroliše oko 80 odsto ukupne površine sveta i svih zemaljskih
dobara, ali stalno svekoliki ljudski rod izlaže krvavim istorijskim promenama, velikim društvenim
pokretima, plimama i osekama civilizacijskih uspona i padova. Time se neposredno ugrožava sudbina
čovečanstva, pa i sam život na Zemlji. Čovekov duh je, smatra Mitrinović u “Svetskim
zbivanjima”, osnovni pokretač svesnoga života, alternativna treća velika sila koja, pored dve
druge sile - prirodnog nagona za održanjem i navikavanja na drugog - određuje globalnu
sudbinu sveta, utvrđuje opšta merila ponašanja i delovanje volje svakog pojedinca. Čovek je
početak i kraj svega što je ljudsko, jedini svesni i odlučujući činilac svetskih zbivanja. Kada bi
svaki čovek shvatio da je on čovečanstvo i da je svečovečanstvo u njemu, da je svako ljudsko
biće deo istog jedinstvenog organizma i da svakom čoveku pripada jednako pravo na ono što
je zajedničko, već samo to duhovno saznanje učinilo bi ga Svečovekom i ispunilo snagom
savesti, u kojoj su sjedinjena glavna čovečanska i božanska načela - Misao i Mudrost, Logos i
Sofija.

13
SKAKAVAC 5

Bez obzira na to što se u Mitrinovićevoj korpi pomešalo mnoštvo opštih, često protivrečnih
filozofskih, religijskih, eshatoloških i pragmatičkih doktrina, koje od pamtiveka kruže po svetu sa
Dalekog istoka i iz Sredozemlja, iz stepa i pustinja, evropskih katedrala i američkih banaka, lako pada
u oči da je on u “Svetskim zbivanjima” dobro naslutio neke istorijske tokove. Predvideo je binarnu
opoziciju suprotnosti i korenito preustrojstvo sveta posle Drugog svetskog rata, pomeranje težišta
svetske politike ka Istoku, hladni rat Istoka i Zapada, uspon atlantske kulture, poraz levog i desnog
totalitarizma oličenog u fašizmu i boljševizmu, okupljanje tzv. trećeg sveta, islamsku ekspanziju i
zaoštravanje jevrejskog pitanja, pobunu i uspon crnog stanovništva, ekološku opasnost, feminizam i
borbu za ravnopravnost polova.

S naročitim žarom zalagao se za ujedinjenje Evrope i predlagao jedinstvenu pravnu,


ekonomsku, privrednu i političku zajednicu evropskih država sa jedinstvenim monetarnim i
administrativnim sistemom uprave, zajedničku parlamentarnu uniju na čelu sa Evropskim
savetom (Senatom). Mitrinović je 1921. godine predložio čak i naziv buduće evropske
zajednice: Sjedinjene Države Evrope - kao opoziciju i ravnotežu Sjedinjenim Američkim
Državama, jer one predstavljaju novu moćnu civilizaciju u usponu, a potom i kao evropski
odgovor na moguću atlantsku globalizaciju. Mitrinovićeva pompezna mesijanska i profetska
retorika, nalik na daleku tutnjavu eona, njegov nejasan i mutan metaforički stil, koji je podsećao na
sibilske knjige i indijske vede, njegove odsečne tvrdnje, preteći ton i britki zaključci bez pogovora, sve
to, kao magijsko proročanstvo čudnog balkanskog varvarina, svakako nije moglo biti dobro primljeno
niti imati većeg odjeka u hladnom, sređenom i proračunatom anglosaksonskom svetu, gde se za
lopatu kaže lopata, gde se u javnosti koristi jasan upravni govor, tačni pojmovi i logički red reči u
rečenici, dok se retoričke metafore, pompa, zveket i ukrasi ostavljaju zanesenjacima, pesnicima,
glumcima i propovednicima.

Širila se i priča da je Mitrinović svojim stilom i idejama neposredno doprineo padu ugleda “Novog
doba”, čiji je tiraž u njegovo vreme pao na najniže grane. Bilo je onih koji su, kao Vila Mjur, supruga
pesnika Edvina Mjura, verovatno preterivali kada su tvrdili da je Mitrinović teškim opterećenjem svojih
reči u rubrici “Svetska zbivanja” najviše uzrokovao potapanje “Novog doba”. Osetan pad tiraža
zabeležen je još u ratu, pre nego što se Mitrinović tamo pojavio, i to, reklo bi se najviše zbog
napadnog i nedvosmislenog zauzimanja A. R. Oraža za levičarske ideje zadružnog socijalizma,
monetarne reforme i društvenih zajmova. Ipak, ni najumereniji i Mitrinoviću naklonjeniji hroničari toga
doba, nisu sasvim potcenili uticaj čudnog stila kojim se on služio u izlaganju svojih još čudnijih ideja.

Mitrinović je i ranije, dok je pisao na srpskom jeziku, rado kombinovao podignuti proročki način
obraćanja, krcat nejasnim simbolima i eliptičko-metaforičkim uopštavanjima, sa preciznim i jasnim
logičkim definicijama, do kojih su se čitaoci katkad s mukom probijali, prolazeći kroz pravu prašumu
reči i šumne vodopade penušave retorike. Čak je i njegovim najbližim prijateljima i sledbenicima bilo
strano to neobično dvojstvo Mitrinovićevog načina izražavanja, s jedne strane u običnom usmenom
razgovoru i sa druge u pisanim tekstovima, pogotovu kada je govorio o svetskim zbivanjima. “U ovoj
tematici on se izražavao neboderskim metaforama, metafizičkim aluzijama i izvanrednim
neologizmima - stilom koji bi, u najboljem slučaju, mogao predstavljati neku vrstu čudovišne lepote,
slične krilatom slonu, ili nešto sasvim drukčije od svega što se dotad čitalo”. Oraž je, takođe, smatrao
da su Mitrinovićeve ideje “same po sebi bile dovoljno neobične i složene i da je ih uvijanje u tako
egzotičan stil učinilo još više nejasnim”. Zato mu je u početku kao urednik i pomagao da ih organizuje i
da članke sredi na način prihvatljiv za širu publiku. Engleski istoričar Endru Rigbi, koji je nedavno
napisao dobru i iscrpnu knjigu o Mitrinovićevom životu i radu, objašnjava taj težak jezik i stil
Mitrinovićevih zapažanja njegovim odnosom prema samim izvorima ljudskog delovanja. U
svakodnevnom životu, obične racionalne ideje priznaju se samo ako su prihvaćene kao paradigme
ustaljenog mišljenja, dok se “nepraktične” ideje, vizionarski ili utopijski poduhvati, koji po pravilu
odudaraju od vladajućeg mišljenja, mogu nametnuti jedino ako do svesti ljudi dopru nekom vrstom
emotivnog udara ili psihološkim šokom, preko emocija koje kod običnog sveta najpre treba dobro
razdrmati. “Poreklo takvih ideja leži u nadahnuću više nego u ovozemaljskim racionalnim procenama.
Zato u svojim ‘Svetskim zbivanjima’ on i nije toliko računao na razum, koliko na one nivoe svesti ispod
ili iznad racionalnosti. Štaviše, nerazumljivost njegovog jezika je odražavala njegov odnos prema
prirodnim kompleksnostima i protivrečnostima ljudskog života i društva. Da se izražavao jednostavno i
prosto (kao što je znao kada su prilike to zahtevale), da je jasno izlagao misli koje se lako mogu
razumeti kod prvog čitanja, značilo bi priznati da je život sam po sebi otvoren i jasan i da su sva

14
SKAKAVAC 5

temeljna načela, po kojima se upravljamo, svima sasvim lako dostupna, pa ih se svako može dočepati
bez ikakvog napora ili borbe.”

Trudeći se da shvati Mitrinovićevu utopijsku misao i da prevratnički karakter njegovog programa


za opšte preuređenje sveta poveže sa zahtevima avangardne duhovne elite sa kapije budućnosti,
Rigbi je izvorište Mitrinovićevih ideja našao u futurističkom eseju “Estetičke kontemplacije” iz
“Bosanske vile” 1913. godine, koji je neposredno prethodio utopijskom projektu “Osnove budućnosti”,
izloženom Kandinskom i Gutkindu u Minhenu početkom 1914. godine. U “Estetičkim kontemplacijama”
nađena je pokretačka energija uporedne apstraktne i konkretne akcije, koreni maštovitih futurističkih
očekivanja i praktičnog revolucionarnog programa za ustrojstvo jednog istinski novog, prosvećenog
svečovečanskog svetskog poretka. Rigbi je tu osetio i profetsku samouverenost avangarde, prkos
izabrane manjine, miropomazane i prosvećene elite, pozvanih i samozvanih izabranika i spasilaca
sveta, uznesenih proroka i gordih aristokrata duha, koji svima nameću svoja merila i sve kriterijume
istine određuju prema svojoj volji i potrebi. Citirao je mladog Mitrinovića: “Istinitost ili neistinitost
stvari i događaja zavisi od naše volje: volja verovati, kriterij je saznanja”.

Rigbi je dao detaljnu i opsežnu analizu “Svetskih zbivanja” i dobro ušao u razuđeni eklektički
sistem Mitrinovićevog načina mišljenja. Povezao je njegov avangardni futuristički program nove
umetnosti sa eshatološkim projektom budućeg preuređenja sveta. Ukazao je na mnoge važne izvore
Mitrinovićeve futurološke antropofilozofije, kako u oblasti apstraktnog mišljenja tako i na polju
društvenih reformi, socijalne prakse i međunarodnih odnosa. Rigbi zaključuje: “Ako je svet
jedinstven živi organizam u kojem su različite rase njegovi prirodni organi, onda sve ćelije u
tome organizmu, kao i organizam sam po sebi, određuju da svaki pojedini delić pripada nekoj
drugoj vrsti. Sam organizam se ne može menjati bez promena u ćelijama toga organizma, a
ćelije se ne mogu menjati dok su zajedno delovi jednog tela sa kojim dele istu nedeljivu
sudbinu i budućnost.
Najveći deo Mitrinovićeve energije tokom dvadesetih i tridesetih godina bio je posvećen
radu sa drugima na zajedničkom putu da se razvije takva “superčovečanska” svest. U “Novom
dobu” dao je skicu velike sheme svetskog konteksta i otad krenuo smerom Duhovnost-Socijalizam-
Svečovečanstvo, kako bi sa pojedinim prijateljima i saradnicima sve do izbijanja Drugog svetskog rata
bio u matici javnih inicijativa”.

MIT O DOBROM EVROPLJANINU

osle Nenada V. Petrovića, koji je na te Mitrinovićeve spise prvi skrenuo pažnju, od srpskih
Pautora zapaženu raspravu o “Svetskim zbivanjima” i Mitrinovićevom programu budućnosti,
napisao je Dušan Pajin. Razmatrajući u grubim potezima Mitrinovićev javni rad u Engleskoj, u
razdoblju između dva rata - od “Svetskih zbivanja” i saradnje u “Novom dobu”, preko “Adlerovog
društva za individualnu psihologiju” koje je osnovao 1926, godine, zatim na socijalnom projektu “Nove
Britanije” u vreme ekonomske krize i dolaska nacista na vlast u Nemačkoj, pa sve do ratne i poratne
vizije Nove Evrope kao korektiva novog totalitarizma, koji bi se kao svojevrsni globalizam mogao
razviti u rastućoj Atlantskoj civilizaciji - Pajin je zapazio da je u “Svetskim zbivanjima”, izloženim
1920/21. na stupcima “Novog doba”, “Mitrinović-mistik dobio protivtežu (iz samog Mitrinovića)
u Mitrinoviću-racionalisti, a nacionalista je dobio protivtežu u dobrom Evropljaninu”. U drugom
svome ogledu o Mitrinoviću, saopštenom na Međunarodnoj konferenciji “Ideje o Evropi”, koja
je, u organizaciji Centra za evropske studije Univerziteta u Navari, održana u Španiji povodom
50-godišnjice osnivanja Evropske zajednice, Pajin je čak naveo neke ključne Mitrinovićeve
stavove o ujedinjenju Evrope iz nekadašnjeg “Novog doba” i uporedio ih sa današnjim
zvaničnim načelima i programom Saveta Evrope i Evropske unije.

Istraživanje Dušana Pajina dalo je naknadni, potpuno novi kvalitet svim dosadašnjim
tumačenjima Mitrinovićevog rada i delovanja. To je ujedno bio i vidan zaokret u proučavanju i
poznavanju Mitrinovićeve antropofilozofske misli, pokušaj da se u primenjenoj utopiji potraži učinak
njegovih ideja, kao što je bilo učinjeno kod izučavanja Mitrinovićevih doprinosa srpskoj književnoj
avangardi. Kako je njegov književni rad već bio poznat i procenjen, javila su se nastojanja da se
njegovo proročko vizionarstvo i rad na psihološkom upoznavanju čoveka smeste u dotad malo znane
tokove novije kulturne antropologije i revolucionarnog milenarizma današnjih preporoditelja sveta.
Naročito upečatljivo delovali su uporedni navodi iz Mitrinovićevih proročkih vizija i kasnijih zvaničnih

15
SKAKAVAC 5

dokumenata Evropske unije, Parlamentarne skupštine i Saveta Evrope, gde se danas odmerava da li i
kako Srbija i Jugoslavija treba da budu uključene u evropsku zajednicu.

Znatan deo svojih razmatranja u listu “Novo doba”, Mitrinović je, sasvim prirodno, posvetio Velikoj
Britaniji i njenome mestu u projektovanoj viziji Evrope i sveta. Srbija, Bosna i Jugoslavija bile su 1920.
godine njegov ispunjeni san. Jugoslovenstvo je bilo ostvarena ideja čiji se budući raspad nije ni
naslućivao, dok je, na drugoj strani, pravi evropski mesijanski pokret tek trebalo razgoreti. To je,
verovatno, i bio jedan od razloga zašto je Mitrinović, kao ideolog jugoslovenstva i vatreni nacionalni
radnik Mlade Bosne, posle stvaranja jugoslovenske države odlučio da ostane u Engleskoj. Usijana
avangardna mesijanska energija, pokrenuta u predratnom oslobodilačkom pokretu na Balkanu, nije se
tek tako mogla zaustaviti i zajaziti, nego je kao nadošla voda tražila nove tokove. Velika Britanija, koja
mu je u ratu pružila prijatno utočište, bila je u to vreme, jedino preživelo veliko carstvo stare Evrope.
Engleska je bila jedina zapadna kultura koja se održala i koja je svojim socijalnim reformama mogla
izgraditi jasnu alternativu pred boljševičkim internacionalizmom. Mada je bio dosta kritičan prema
zvaničnoj engleskoj politici, podjednako na međunarodnom i na domaćem planu, pogotovu iz ugla
levih fabijanista i umerenih socijalista iz krugova prolaburističke inteligencije, Mitrinović je insistirao na
tome da upravo Velika Britanija, kao pobednička zapadna imperija i nosilac anglosaksonske
civilizacije, mora da prihvati svoju obavezu prema Evropi i modernom čovečanstvu. Posebnu važnost
pridavao je snazi engleskog jezika, jer ga je naslutio kao nosioca buduće planetarne kulture i
objediniteljsku silu sutrašnjega sveta. Engleski jezik video je kao epigenezu prosvećenog
svečovečanstva, klicu budućeg svetskog jezika, kao glavni tehnološki oblik velike duhovne sinteze
civilizovanog sveta i jezik opšte komunikacije “koji bi mogao postati jezik budućeg čovečanstva”.

“Britanija je”, smatrao je Mitrinović, “ona kolevka iz koje je izrasla moćna atlantska civilizacija
Zapada, glavna centrifugalna i centripetalna sila koja je zapadnjačku misao i kulturu putem svoga
jezika posejala i proširila po svetu i koja zato u budućem svetu ima misiju moćnoga džina, čije bi
greške i promašaji mogli biti kobni za ceo svet. Ono što svet zahteva nije ni haos nereda niti opšti
parohijalizam, ali ni internacionalističko bratstvo; nego mu treba funkcionalna organizacija. Ljudska
tragedija Engleske i kosmička kob njenog tela leže u onom istom izazovu koji je nemački narod doveo
do zločina i kazne - u potrebi da se svet organizuje. Belo čovečanstvo mora voditi svet tako da mu
pruži red i organizaciju. Britansko carstvo je neostvareni zahtev svetskog uma da taj posao obavi
britanski narod.”

“Ako Engleska bude uspela da svetu donese duhovnu revoluciju, da ostvari razlog i
samodisciplinu, ona će biti najmoćniji pripadnik svečovečanstva i ostvariće svoju sopstvenu
svečovečansku funkciju. Već smo rekli da je opšti problem sveta jedan i jedinstven i zato što je
jedinstven, rešenje svakog pojedinačnog problema izaziva posledice u svakoj drugoj oblasti,
kao i samoj celini.”

Razmatranja o Velikoj Britaniji - kao i njegov nekadašnji srpski i jugoslovenski nacionalni program
u pokretu Mlade Bosne - bili su usputna stanica na Mitrinovićevom vizionarskom putu ka ujedinjenoj
Evropi. “Temeljni duh Evrope je socijalizam, u tome smislu da taj pojam pokriva i izražava sve ono
najbolje i večno u snagama kao što su: demokratija, liberalizam, individualizam.” Sa očigledno jakom
ličnom socijalnom svešću i živim osećanjem za društvene i ekonomske odnose u modernom svetu,
Mitrinović je pripadao generaciji koja je prošla kroz školu socijalne utopije. U srpskoj tradiciji bio je
dosta blizak socijalističkim shvatanjima Svetozara Markovića i Jovana Skerlića. To se najbolje
pokazalo kada je na kraju Prvog svetskog rata prišao Srpskoj socijaldemokratskoj stranci i stupio u
neposrednu saradnju sa njenim sekretarom Dušanom Popovićem. U londonskom klubu izbeglih
srpskih socijaldemokrata, Mitrinović je 1918. godine održao jedno zapaženo predavanje o Karlu
Marksu i povodom Marksove stogodišnjice pripremao izdavanje posebne brošure sa radovima o
Marksovom odnosu prema Srbima i Srbiji, gde je on sam nameravao da piše o Marksovom
internacionalizmu. Kada je, krajem te godine, Dušan Popović iznenadno umro u Londonu, Mitrinović
se lično pobrinuo o njegovoj sahrani na Hajgetskom groblju u severnom Londonu, nedaleko od groba
samog Marksa.

Kao saradnik lista “Novo doba”, iza kojeg su stajali liberalni levičari, fabijanisti, laburisti i
sindikalisti, Mitrinović je imao dobre veze i sa britanskim tredjunionima, naročito sa onima koji su se
zanimali za monetarnu reformu, društvene kredite i radničku kontrolu u industriji. Ti socijalisti mahom
nisu odobravali nasilne metode boljševičke revolucuje, ali su odlučno zahtevali korenite društvene
reforme u Britaniji i za svoje ideje lako dobijali podršku intelektualaca i obrazovanih srednjih

16
SKAKAVAC 5

građanskih krugova. U svojim socijalnim i reformističkim poduhvatima, projektujući čak utopijsku


socijalističku Britaniju kao nosioca evropske integracije, Mitrinović je u svoj krug doveo priznate
radničke vođe Toma Mana i Bena Titeta. Njegova glavna deviza: “Treba promeniti sebe da bi se
promenio svet”, podrazumevala je istovremenu promenu individualne i socijalne svesti. Obe te
akcije on je vodio uporedo, ne prekidajući ni za časak zamah svojih velikih mesijanskih poduhvata.

Nekoliko godina posle prekinute saradnje u listu “Novo doba” Mitrinović je u Londonu 1926.
osnovao “Grupu Nova Evropa”, a potom englesku sekciju Adlerovog Međunarodnog udruženja za
individualnu psihologiju. Odatle se najpre izdvojila mala sociološko-politička “Čendos Grupa”, na koju
se potom nadovezao široki socijalni i politički “Pokret Nova Britanija”. U programu toga pokreta lako se
mogu prepoznati Mitrinovićeve misli, mada su ih potpisali njegovi saradnici. Među njima i pukovnik
Dž. V. Delahej, koji je tih dana napisao: “Ono što je nama potrebno, to je sveopšta
revolucionarna promena. Mi smo bolesni, i kulturno, i politički, i ekonomski. Naše vođe se bave
simptomima, dok treba napasti samu bolest. Mora se izgraditi novi put života i rada. Svaki
pojedinac mora nastojati da promeni sopstvene poglede, umesto da nagovara druge da oni
načine prvi korak. I pošto je ujedinjenje sveta naša konačna vizija, naš neposredni cilj je Nova
Britanija, a Nova Evropa je stvarnost koja će se morati prihvatiti.”

Za vođu “Grupe Nova Evropa” Mitrinović je pridobio uglednog engleskog hemičara, člana
Kraljevskog društva, profesora Frederika Sodija, dobitnika Nobelove nagrade za hemiju 1921. godine,
sa kojim je u nepomućenom prijateljstvu ostao do kraja svog života. Na čelu “Pokreta Nova Britanija”,
po Mitrinovićevom pozivu, bio je proslavljeni naučnik Patrik Gedis, socijalni antropolog i istoričar
kulture, jedan od prvih istraživača urbane kulture i gradske civilizacije. Jedan za drugim, pod
Mitrinovićevim staranjem pokretani su kratkovečni časopisi i raskošne publikacije: “Nova Britanija”
(1932-1933, druga serija 1934), “Nova Atlantida” (1933-1934), “Novi Albion” (1934), “Nova Evropa”
(1934), “Poslednji čas” (1934), kao i neobjavljeni almanah “Novi poredak čoveka” (1936) koji je
sačuvan u slogu i na probnim tabacima. Mitrinović se u tim listovima retko sam oglašavao, ali su
sadržaj i oblik publikacija imali njegov izrazit i jak pečat. Format časopisa bio je neuobičajeno veliki
folio, nepraktičan, izazovno avangardan i drsko nametljiv; grafika napadna, slova velika, izmešana, u
maniru dadaista i zenitista; slog razbarušen, ilustracije često neprikladne: usred praktičnih i krepkih
socijalnih britanskih i atlantskih tema - mamutske Meštrovićeve mitske figure, rađene po motivima
srpskog nacionalnog epa.

U jednom od tih časopisa, koji je imao naziv “Nova Atlantida. Revija za obnovu Zapada i svetski
socijalizam”, Mitrinović je oktobra 1933. godine istupio sa svojim znamenitim “Hitnim obraćanjem”
Adolfu Hitleru, koji je upravo te godine došao na vlast u Nemačkoj i krenuo u opasno ostvarivanje
nacističkog Novog poretka. Shvativši da se obe strane služe istim pojmovima i sloganima - Novi
poredak, Arijska Evropa, kultura rase itd. - Mitrinović je svojim hermetičnim, teškim, podignutim i
dvosmislenim proročkim stilom rekao stvari koje su se kasnije pokazale tačnim: da se Hitler ponaša
kao “zli natčovek”, da je bez “logičkog i etičkog integriteta” i bez, za novu Evropu nužnog,
civilizacijskog oslonca u “atlantskom savezu”; da nacistički “krvavi put nasilja”, ako se ne zaustavi ili ne
promeni, Evropu sigurno vodi do njenoga “samouništenja”. Dejvid Dejvis, jedan od bliskih
Mitrinovićevih saradnika toga doba, u svojoj autobiografiji napisao je da je otvoreno pismo Hitleru iz
1933. godine bilo tipičan primer Mitrinovićeve “fatalne i temeljne slabosti: zadrte upornosti i bujne
fantazije”, ali istovremeno i dokaz njegovog “istinskog smisla za političke analize”.

U nedeljniku “Nova Britanija” Mitrinović je u leto te iste godine obnovio i rubriku “Svetska
zbivanja”, koju je ranije vodio u listu “Novo doba”. Mada je ovoga puta bio ozračen i politički
neposredno motivisan jednim nacionalnim pokretom, koji je trebalo da doprinese vodećoj britanskoj
inicijativi na čelu nove evropske kulture i atlantske civilizacije, on je ipak parcijalnim zahtevima za
preporod klonulog Albiona pretpostavio globalnu viziju planetarne celine. Pristup mu je doduše bio
nešto drukčiji nego nekada u listu “Novo doba”, blaži, manje kritičan i uglavnom načelne prirode.
Možda i zato što Mitrinović, makar i pod svojim prepoznatljivim pseudonimom M. M. Cosmoi, ovoga
puta nije istupao u lično ime nego kao prorok iz senke, povučeni ideolog razvijenog političkog i
socijalnog pokreta za društvene reforme u Velikoj Britaniji.

“NADZOR NAD BOGATSTVOM LJUDSKOG RODA” - pisao je on u novim “Svetskim


zbivanjima” - “poveren je oholosti nekolicine, a sinteza znanja, staranje o istini, povereni su
mnoštvu neukih, onima koji ne poznaju suštinu, sistem, načelo. Čak i u našoj modernoj eri,
koja raspolaže divovskim znanjima o pojedinačnim i nebitnim stvarima, neophodni su seme

17
SKAKAVAC 5

saznanja, sposobnost sintetičkog sagledavanja, i duhovnost. Nacije su od ovoga sveta. Crkve


su od ovoga sveta. Masonerija je od ovoga sveta. Kremaljska Internacionala i svetski
komunizam pripadaju samo tom instrumentalnom svetu delova i funkcija celine. Istinska
celovitost nalazi se jedino u ličnosti. Nacije i internacije, klase, institucije, nemaju svoje
središte. Božje središte, i vrednost suština, pripadaju jedino individualnosti. Prema tome, ne
treba obožavati narode, ni klase, ni polove, niti ijedno doba ljudskog života. Nijedna zajednica,
ni mase ni blokovi, ne treba da budu zakonodavci niti su vredni obožavanja i prave ljubavi.
Pojedinci su bitni. U velikoj meri bitna je sloboda. Bitni su sloboda i samoostvarenje
pojedinaca. Naš svet je postao istorijski jedan svet. Mi otkrivamo da je ovaj svet naš zajednički
dom i da je zaista jednorodan. Naše carstvo postaju zajednica i porodica; republika i
zajednička stvar. Za našu duhovnu vrednost i naš materijalni opstanak neophodna je časna i
poštena organizacija. Zbog toga patriotizam mora da odumre. Zbog toga moramo prestati da
obožavamo ono što je prolazno i instrumentalno: vrhovnu vlast plemenskih duhova. Zar onda
prijateljstvo sovjetske Rusije prema Novoj Evropi nije neophodno? Zar Konfederacija Evrope
nije imperativna potreba ljudske organizacije? Federacija Evrope je mogućna. Dostojanstvo
zapadnog čoveka jeste ugroženo; međutim, Atlantski savez iz i oko jedinstvene Evrope je
neophodan i moguć. Glavni problem svetske krize je rađanje Duha celine u našim
pojedinačnim dušama. Od Novog rođenja u pojedincima zavisi doba koje je pred nama - vreme
svetskog planiranja i planetarne izgradnje, bogato obilje materijalnih dobara i doba zrelosti,
uzvišeno vreme pripremanja sveta da iz istorije pređe u Evoluciju.”

Pokret, iza kojeg je, sa takvim Mitrinovićem u senci, stajala živa levičarska “Nova Britanija”,
osnovan je 1933. To je, kaže njegov biograf Endru Rigbi, “bila treća godina velike depresije, a takođe i
godina Hitlerovog dolaska na vlast. Pored pretnje novim ratom u Evropi, postojala je mogućnost da se
narodi okrenu građanskom razdoru između levih i desnih snaga, fašizma i komunizma. Obe te struje,
prema Mitrinoviću, sadržavale su neke elemente istine. Komunizam je propovedao socijalizam i
ravnoravnost i bio je sasvim na mestu ako bi se primenio u ekonomskoj sferi. Fašistička opsednutost
hijerarhijom moći i superiornošću jednih nad drugima delovala je ispravno samo u sferi kulture, jer nisu
svi jednako obdareni kada je reč o kreativnosti ili u odnosu prema kreativnosti. Ali, i fašizam i
komunizam bili su opasno pogrešni kad se primene na celinu opštega života”.

“Nova Britanija” se zalagala za socijalnu državu, javne kredite, zadružni sistem, radničku kontrolu
u industriji, administrativnu reformu, izmenu poreskog sistema, demokratizaciju uprave, osnivanje
javnih službi, glavnog senata, političke, ekonomske i kulturne komore, itd. Čarls Prudom, koji je kasnije
postao jedan od glavnih aktivista Pokreta, bio je od početka zadivljen opsegom Mitrinovićevih ideja i
praktičnih predloga. “Uvek prisutan, davao je odmah brze i konačne odgovore na sva pitanja koja sam
postavljao i prema tim stavovima mogao sam raditi.” Novcem jedne imućne donatorke iz kruga
saradnika, pokrenut je nedeljnik “Nova Britanija” u kojem Mitrinović piše drugu seriju svojih “Svetskih
zbivanja”, pokušavajući da političkom radu britanskog nacionalnog pokreta obnove naznači gornju
projekciju svečovečanske sinteze i izvuče najviši opšti smisao u jedinstvu sveta.

Vredi pomenuti da se “Pokret Nova Britanija” razvijao brže nego što je iko očekivao. Za kratko
vreme prerastao je u političku snagu koja je imala solidnu podršku među studentima na najuglednijim
univerzitetima, kao što su Oksford i Birmingem, dok su se predavanja, debatni skupovi i javne
rasprave redovno držali po mnogim gradovima. Za kratko vreme je u Engleskoj bilo osnovano preko
60 ogranaka i grupa “Nove Britanije”, od čega 13 u samom Londonu. Pored omladine, pokretu su
najviše prilazile žene, obrazovaniji srednji građanski slojevi, tehnička inteligencija i levi intelektualci,
simpatizeri ili članovi Nezavisne laburističke stranke - mahom onakav svet od kakvog se, tih istih
tridesetih godina, pred rastućom opasnošću od fašizma u Evropi obrazovao Narodni front. Tiraž
listova, kojima je Mitrinović često menjao ime i izgled, početnih 2.000 primeraka mesečno popeo se na
32 000 primeraka nedeljno. Od prve londonske konvecije, kojoj je u jesen 1933. godine prisustvovalo
50 delegata, već u proleće 1934. druga konferencija je okupila više od 300 delegata. Oni su podržali
zahteve za radničkom kontrolom i upravljanjem u industriji i tražili da “Pokret Nova Britanija” izgradi
novu državu - Socijalističku Britaniju.

PRERASTAJUĆI U POLITIČKU STRANKU, POKRET se Mitrinoviću izmakao iz ruku i on se,


potisnut užurbanim radom i ambicijama novih aktivista, mirno povukao u stranu. Držao se početnog
načela da to bude “duhovni pokret” za novog čoveka i njegovo svečovečansko prosvetljenje, a ne
politička partija koja ima svoju hijerarhiju i strogu unutrašnju organizaciju, i koja se uobičajenim
parlamentarnim putem bori za vlast. Njegovi biografi smatraju da je to povlačenje iz političkog pokreta

18
SKAKAVAC 5

“Nova Britanija” bilo posledica Mitrinovićevog većeg utopističkog afiniteta za Bakunjinov konspirativni,
nevidljivi, pojedinačni rad u malim grupama posvećenih, nego za Marksov zatalasani masovni i
organizovani revolucionarni pokret. S druge strane, na to povlačenje mogla je uticati i činjenica da je u
vreme širenja pokreta “Nova Britanija” Mitrinović u Engleskoj bio jugoslovenski državljanin - što je i
ostao do kraja života - pa mu nije bilo ni mesto ni priličito da u stranoj zemlji vodi opozicionu političku
akciju. Pogotovu što ga nijedna parcijalna i uža nacionalna problematika, jednako ni britanska ni
jugoslovenska, u osnovi nije odviše zanimala i privlačila. Bio je obuzet velikim utopijskim programom
svečovečanskog preobražaja i ujedinjenja, koje je trebalo da započne u Evropi, a u tome je Velika
Britanija, po njegovom sudu, trebalo da odigra presudnu ulogu.

EVROPA JE EGO SVETA

“Objavljujemo da je Evropa sinteza i svest čitavoga sveta. Evropa je norma i entelehija sveta,
vodeća snaga čovečanstva. Problem modernoga sveta, njegov primordijalni problem, sadržan
je u tome kako da Evropa povrati svest i kako da je u potpunosti odmah unapredi”

Mitrinovićeva misao o Evropskoj Federaciji, koja je najpre bila naznačena u “Svetskim zbivanjima”
1920/21. godine, dobila je jače ubrzanje upravo u godinama uoči izbijanja rata, koji je 1939. i počeo u
Evropi. Da bi se očekivani rat izbegao, Britanija je, po njegovom mišljenju, bila dužna da preduzme
odlučnu međunarodnu inicijativu i da predloži stvaranje Sjedinjenih Država Evrope, kako bi se budući
agresor suočio ne sa mlakim Društvom naroda i rascepkanim, nesložnim kontinentom, nego sa
jedinstvenim i čvrstim blokom razumne i napredne evropske civilizacije. U tome bloku on je video
mesto i za ogromne i moćne atlantske i slovenske ljudske zajednice Amerike, Engleske, Rusije i
Balkana, tvrdeći da je “iskasapljeno telo Evrope jedna duša i jedan organizam”. Mitrinovićev
vizionarski radikalizam, koji je utopiju doživljavao kao dogmu, a dogmu prilagođavao utopiji, pred
početak Drugog svetskog rata, kroz delovanje “Grupe Nova Evropa”, vratio se starim predlozima za
jednu istinski novu evropsku integraciju.

Polazeći od uverenja da je Evropa, kao najsvesniji i najprosvećeniji


deo čovečanstva, od pamtiveka težila “široj i obuhvatnoj sintezi” i
“spajanju rasa u njenom umu” i da je glavna zasluga Evrope u njenoj
duhovnosti i otkriću “sklada i celovitosti, ravnoteže i mere”, odnosno da
je “Evropa ego sveta” čije je “mesijanstvo od kosmičkog i planetarnog
značaja”, uvereno je propovedao da je upravo “Federacija Evrope,
sinteza Evrope, prvi uslov za Savez čovečanstva i svetsku sintezu.
Evropa je žiža i svest čovekovog kraljevstva: Evropa je svesnost.”
“Objavljujemo da je Evropa sinteza i svest čitavoga sveta.” “Evropa je
norma i entelehija sveta, vodeća snaga čovečanstva. Problem
modernoga sveta, njegov primordijalni problem, sadržan je u tome kako
da Evropa povrati svest i kako da je u potpunosti odmah unapredi. Naša
kriza je napor da čovečanstvo dosegne svoj fokus, koji je Evropa, i da u
potrazi za Evropom nađe načelo svečovečanskog reda.”

“Razlikujući se od ostalih rasa, čovečanstvo Evrope je uvek rađalo svoje suprotnosti i uvek sa
izgledom za njihovo rešavanje u višoj sintezi. Evropski um je negovao, instinktivno i od pamtiveka,
razlike koje dostižu vrhunac u suprotnostima i protivrečnostima, tako da, posmatrajući bilo koje
razdoblje evropske istorije i bilo koju oblast misli, uvek otkrivamo, slojevito jedne naspram drugih,
velike ljude i velike pokrete antitetičkog karaktera, mentaliteta i pravca. Misticizam i Racionalizam,
Religija i Nauka, Naturalizam i Umetnost, Imperija i Komonvelt - to su samo neke protivrečnosti stalno
prisutne u Evropi; i upravo osećaj da se nešto pogrešno radi izaziva napregnutost evropskog uma. To
se može smatrati evropskom vrlinom par excellence, dokazom da Evropa jeste ovaploćenje i centar
ravnoteže u svetskoj duši. Ali, ove se napetosti moraju održavati u relativnoj ravnoteži i neprestanoj
sintezi da se njihov sukob ne bi završio razorno; i, uporedo sa razvitkom tih parova suprotnosti u
evropskom duhu, istorija nam otkriva stalne napore ka evropskoj sintezi, i svaki od njih nagonski je
usmeren da se sve više i više uključi u opšti evropski um. Rimsko carstvo, carstvo Karla Velikog,
Sveto rimsko carstvo, sve do Napoleonovog pokušaja da načini Evropu jednom državnom zajednicom
sa jednim jezikom, nisu ništa drugo do neprestani napori zajedničkog evropskog uma da sebe ostvari
kao jedinstvenu organsku celinu. Posmatrana psihološki, istorija Evrope i nije ‘ništa više’ do

19
SKAKAVAC 5

naizmenično smenjivanje perioda analize sa periodima sinteze; perioda u kojima su se negovale


suprotnosti i perioda u kojima su vršeni pokušaji njihovog izmirenja u jednoj višoj sintezi.”

Mitrinovićev proročki evropocentrizam postavljao je pred Evropu velike zahteve. “Ako hoće,
Evropa jedina može isprobati funkcionisanje svetske organizacije”. “Evropa zastupa harmoniju,
kompetentnost i funkcionalizam”. “Bez obzira na šoviniste i imperijaliste, ostaje činjenica da se Evropa
antropološki, istorijski, kulturno, po regijama i geografiji, pokazuje sudbinski predodređenom da odigra
vodeću ulogu u funkcionalnom organizovanju sveta. Moglo bi se reći da je Evropa otkrila svet i da je to
otkriće skoro ravno stvaranju. U stvari, koncepciju sveta kao jedinstva mi dugujemo evropskoj misli;...
čak bi se moglo reći da ljudska istorija počinje u Evropi: hrišćanstvo je izraslo u Evropi kao sublimacija
semitskoga kulta. ... Svetu je potrebna duhovnost Evrope, Evrope savesne i samosvesne, Evrope čiji
delovi slobodno uživaju u harmoniji hrišćanstva, Evrope dostojne potvrđenih svetskih vrednosti. Na
tome se gradi ideja nove Evrope. Evropa ima duhovni zadatak da ispuni svoje poslanje, da, pre nego
što postane kasno, na prvom mestu stvori jednu sveobuhvatnu evropsku kulturu, ne da bi je
suprotstavila svetu nego da je uklopi u opšta svetska merila. Prirodno je da će na tome zadatku svaka
nacija imati svoju ulogu, ne isključujući ni vanevropske narode, čiji je interes takođe u tome da se u
svetu održe sva najviša merila vrednosti.” “Evropa je odgovorna i za ravnotežu između Dalekog
Istoka i Dalekog Zapada, između, može se reći, pod-svesti i nad-svesti sveta.”
U Mitrinovićevim starim vizijama iz “Novog doba” bile su, gotovo doslovno, sadržane pokretačke
ideje “Grupe Nova Evropa”. Grupa je svojim proglasom još 1931. godine ponovila i pojačala njihovu
proročku vidovitost. Tu su jezgrovito parafrazirane mnoge Mitrinovićeve misli iz “Novog doba” i,
odevene u novo ruho, skrojeno uz njegovo neposredno učešće, ponovo puštene u javnost.
Nepotpisani proglas “Grupe Nova Evropa” izlaže programske osnove koje se malo razlikuju od načela
današnje Evropske unije: “Evropa je krajnje kompleksan entitet. Njena kompleksnost - zapravo veliko
bogatstvo ljudskih vrednosti koje je sačinjavaju - ujedno je njena najveća vrednost. Oni koji danas
otvaraju pitanje njene integracije ne bi smeli da budu shematični utopisti, misleći da se prostim
ujedinjenjem mogu izbrisati sve postojeće razlike kada se dovedu u okvire nekog gotovog ustava.

Nova koncepcija Evrope donosi novi nacionalizam. Federacija ne zahteva ni od jedne nacije
da se odrekne svoje legitimne autonomije, a još manje svoje teritorije, kulture, jezika ili običaja. Ali će
svakako značiti odricanje od međusobne agresije, bilo vojne ili ekonomske, pogotovu kod onih nacija
koje i dalje drže do svojih klonulih snaga da izdvoje svoj suverenitet i sada ugrožavaju jedna drugu
obostranim zaverama. Svaka nacija mora se najpre osposobiti da osmisli svoj doprinos Federaciji, u
skladu sa najvišom slavom svoga regiona. Istinske snage regionalnog ponosa i patriotizma moraju
zato biti drukčije od imperijalističkog iskorišćavanja zajedničkog razvitka. Moraju postojati ljudi koji
punim srcem žele tu zajednicu i koji svesno ne idu ispod te mere. U svakoj državi mora se naći jedan
broj građana koji osećaju potrebu za novim svetskim poretkom; koji su, idući ispred svoga vremena,
rešeni da se Evropa ujedini u zasebnu celinu.”

Nesumnjiva je sličnost između ovih Mitrinovićevih postavki o ujedinjenoj Evropi i


evropskoj federaciji, sa zvaničnim stavovima čelnika današnje Evropske Unije. Govoreći na
turneji po Americi 1997. godine o karakteru ujedinjene Evrope, o atlantskoj inicijativi i
perspektivi evropskog poretka, Klaus Henš, član i predsednik Evropskog parlamenta, kao da je
modernim rečnikom i u novom kontekstu ponavljao proročke reči Mitrinovićeve: “Ovo je prilika da se
obnovi i na ceo kontinent proširi načelo solidarnosti, na kojem se izvorno zasniva Evropska zajednica.
Stvaranje zone mira i stabilnosti na čitavom kontinentu biće divovski doprinos za svakog od nas. To će
biti naša prilika da Evropu sačuvamo za demokratiju. Zatvorena tvrđava Evrope nije u našem interesu.
Izolacija i nacionalizmi nisu odgovor na globalizaciju. Ne možemo se boriti protiv terorizma ratnom
avijacijom, niti protiv rasizma bojnim brodovima. Najbolji štit je izgraditi demokratiju i civilno društvo,
obezbediti socijalni napredak i stabilnost, poštovati ljudska prava. To je ono što moramo učiniti na
svome sopstvenom tlu i za naše susede. To je ono što Evropa mora učiniti za sebe kako bi obezbedila
svoj zasebni doprinos opštem zajedništvu. Evropa ne teži da bude i nikada neće biti velika sila koja
sanja o moći, slavi i vladanju. Ali zbog mnogih istorijskih veza sa državama članicama i sa drugim
delovima sveta, zbog svojih različitih kultura i svoga relativnog bogatstva, Evropa može dati dragocen
doprinos redu, miru i prosperitetu na svome kontinentu i u čitavom svetu. U evropskim poslovima
Evropa mora imati vodeću ulogu.”

Evropska federacija bila je za Mitrinovića odlučujući korak ka ujedinjenju sveta. Po mišljenju


njegovog britanskog biografa, značaj Evrope bio je u tome što je upravo na tom kontinentu bila najviše
razvijena individualna samosvest. “Preobražaj evropskog stanja” - kaže Endru Rigbi - “zahtevao je

20
SKAKAVAC 5

svojevrsnu ‘revoluciju poretka’, planiranu dobrovoljnu revoluciju vođenu po srodnim načelima odricanja
i federacije. Reč je o jedinstvu dva suprotna načela-blizanca na kojima počiva svako ljudsko
organizovanje - o snazi kohezije koja drži na okupu sve pojedinačne razlike i slobodu. Prenos
nadležnosti i odricanje, kao primena načela različnosti, podrazumeva da svaka odluka mora biti
prihvaćena u svakoj, čak i najmanjoj jedinici onih koje je primenjuju, kao i onih na koje ona utiče.
Takvo odstupanje, ako nije posledica haosa, mora biti u skladu sa federacijom gde svi zajednički
interesi, ostvareni radom, mestom stanovanja ili kulturnim delovanjem, pomažu svima da zajedno
postignu dogovor o stvarima koje su zajedničke. Ideal odricanja podrazumeva potpunu slobodu
svakog pojedinca. Ideal federacije podrazumeva puni sklad između svih ljudi i svih grupa, sve do
samog vrha svetske federacije gde će volja veće celine ili grupe uvek nastojati da pretegne nad
manjim.”

Iako pesnik i vizionar, Mitrinović se nije ustručavao od predloga za praktičnu organizaciju


uprave budućeg nadnacionalnog i svečovečanskog saveza, koji je nazivao Društvenom
Državom. Na čelu zajednice on je zamišljao jedno izvršno telo koje je nazvao Senat i koje, u nekim
nadležnostima, ima dosta sličnosti sa današnjim Savetom Evrope. Senat je bio zamišljen kao
arbitrarni centar novog poretka sa zadatkom da prvenstveno vodi računa o celini i da svaki pojedini
entitet odmerava prema njegovom funkcionalnom učešću u zajednici. Članovi Senata se u svom
radu rukovode snagom i načelom “treće sile”, koja je u direktnom odnosu sa delovanjem dve
druge sile, zasnovane na načelima odricanja i federacije. Prva sila ima zadatak da održi
jedinstvo i stabilnost društvenog organizma. Druga sila treba da potvrdi i sačuva autonomiju
svih delova u celini. Treća sila, na koju se najviše oslanja senat Društvene Države, nije nikakav
vrhovni sud, koji nesporazume rešava po principu “ili-ili”, nego je upravno telo koje traži
kompromis, sporazum, dogovor, nagodbu, ono što je izvorno čovečansko i što je “iznad,
između i iza krajnosti i suprotnosti”.

Objašnjavajući važnost toga prospekta budućnosti, Mitrinović je svojim saradnicima u više


navrata izlagao filozofiju “treće sile”, ali začudo ta načelna i sintetička razmatranja nije ni
dovršio ni autorizovao. U beleškama, sačuvanim i rekonstruisanim po njegovim predavanjima i
raspravama, ostalo je zabeleženo da “treća sila” predstavlja dijalektički “međusobni odnos
delova i funkcija u dejstvu. To je sila koja u praksi prevazilazi naizgled nepomirljive sile
kontinuiteta i promene. Samo ljudsko telo deluje u skadu sa Trećom silom. Ono niti odbacuje
niti zapostavlja, nego samo podnosi uznemiravanje koje ga potresa. Treća sila je sila same
ličnosti. To je ona unutrašnja sila koja je u stanju da, pomoću svoje slobodne volje, odredi
pravu vrednost suprotnih sila izvan same sebe. To je potreba za celovitošću. Kada se ljudi ne
udružuju pod pritiskom vlasti pojedinca ili neke zajednice, već zato što ih sam život upućuje na
to da zajednički zadovoljavaju svoje potrebe, onda su oni u stanju da slobodno sarađuju tamo
gde inače ne bi bili upućeni jedni na drugog.”

Sve tri sile koje su u dejstvu, ispunjavaju glavne potrebe za potpun i slobodan društveni život,
smatrao je Mitrinović. Prva potreba je egzistencija, koja znači borbu za opstanak u prirodi; druga je
potreba sama ljudska civilizacija, koja zavisi od uvažavanja volje drugih; treća potreba je kultura i
duhovno zdravlje, zajednička svest koja zavisi od toga da li se i koliko prihvataju moralne norme i
standardi koji moraju biti iznad samovolje pojedinaca. Svaka sila u senatu Društvene Države, proriče
Mitrinović, delovaće preko svojih predstavnika. “Treća sila je aktivna nepristrasnost. Akcija koja će
stvoriti nov poredak nije ni partijskog tipa ni jednostrana, već je sveobuhvatna i celovita.
Postići takvo prirodno nepristrasno stanje, obezbediti delovanje Treće sile, do sada nikada nije
bilo mogućno.” Tek kada Senat buduće svetske ili evropske federacije počne da deluje po načelima
prosvećenosti i “stvaralačke kritike” (koja je “jedino sredstvo samospoznanja u budućnosti”, tj.
“prevođenje vrednosti iz jedne dimenzije u drugu”), tek tada će se uspostaviti puni harmonični odnos
delova i funkcija u dejstvu, organsko jedinstvo gledišta “volje, osećanja i same svesti”, što znači
potpuno ostvarenje ljudske ličnosti.

Videvši da se u jeku “hladnog rata” između velikih sila i blokova dešava nešto sudbinski krupno i
dalekosežno, Mitrinović je krajem 1948. godine nagovorio svoje saradnike da otputuju u Rim na
osnivačke razgovore o stvaranju Evropske Zajednice. Na čelu posmatračke grupe bio je njegov stari
prijatelj, nobelovac Frederik Sodi, dugogodišnji nominalni predsednik “Grupe Nova Evropa”. Po
povratku iz Rima, Sodi je izvestio Mitrinovića o političkoj rešenosti Evrope da pristupi svome
ujedinjenju. Ohrabren tim značajnim podsticajem, Mitrinović je, iako već ozbiljno načet bolešću,
pripremio svoje poslednje obraćanje javnosti, kako bi dugo očekivani zametak ujedinjene Evrope

21
SKAKAVAC 5

povezao sa svojim projektom budućnosti. Pod naslovom “Predlozi o svetskom sistemu spoljne
politike”, predavanje je na konferenciji za štampu održao 17. februara 1950. u Simpsonovom restoranu
na Strandu u Londonu, u organizaciji “Grupe Nova Evropa”, pod predsedništvom prof. Frederika
Sodija. “Govorim kao Jugosloven po rođenju i pripadnik srpskog naroda” - rekao je Mitrinović - “Budite
sigurni da moji stavovi izražavaju onaj kulturni i duhovni pogled na svet koji je svojstven
‘međumorskim’ narodima Istočne Evrope, raspoređenim između Rusije i centralne Srednje Evrope,
narodima na prostoru između Finske i Turske, od Severnog i Baltičkog sve do Crnog, Egejskog i
Jadranskog mora.”

Mitrinovićeva vizija sveta podeljenog na nove velike blokove - istočni savez na Pacifiku, zapadni
savez na Atlantiku i ujedinjenu Evropu kao sponu između tih delova, gde Rusija i slovenski narodi
istočne i jugoistočne Evrope i Balkana imaju funkciju posrednika i katalizatora - nije u potpunosti
odgovarala kasnijem rasporedu snaga, ali je već tada indirektno predvidela buđenje “trećeg sveta”,
detant i politiku popuštanja među suprotstavljenim blokovima. Polazeći od ocene da ni osetljivo
balkansko jedinstvo u Evropi ne bi smelo biti narušeno, predložio je stvaranje federacije Istočne
Evrope, naglašavajući da on takvim predlogom u tome času te zemlje ne prepušta komunističkoj
dominaciji, nego da se zalaže za nedeljivi humanistički duh i ujedinjeni razum Evrope, koja svojom
trezvenošću može smiriti antagonizme, kao što jedina može sprečiti preteće hidrogensko
samouništenje planete. “Moćnici i velike nacije drže do svoje snage i traže garancije i zaštitnike, ali i
mi obični ljudi ništa manje ne zaslužujemo opstanak ljudskog roda.”

Kratak, gust i jezgrovit, mada odveć apstraktan i retoričan, Mitrinovićev poslednji govor iz 1950.
nije imao onaj zamah kakav su nekad imale njegove “Estetičke kontemplacije”, program neostvarenog
pokreta “Osnove Budućnosti”, prva i druga “Svetska zbivanja” iz 1920. i 1933. i mnoge druge rasute
inicijative koje je stavljao u pogon tokom svoga boravka u Engleskoj. Bio je to, doduše, jedan pronicljiv
utopijski pogled u budućnost, ali bez nekadašnjeg plamena velike proročke vatre i bez one silne
tektonske energije kojom je ranije s lakoćom pomerao kontinente i razmeštao istorijske epohe, strasno
verujući u konačno samospoznanje i samoostvarenje čoveka. Umoran od govora i potrošenih reči, na
samom pragu ujedinjene Evrope, koja je pred njegovim očima rasla u kolevci kao da se diže iz
njegovoga sna, Mitrinović je, jedva izlazeći iz senke, dao samo opšte naznake svoje proročke sinteze,
znajući dobro da veličina proroka nije u slavi nego u ostvarenim predviđanjima. Nepoverljiva prema
stavovima koji nemaju pragmatičku kartezijansku određenost, a mogu da poremete njeno gordo
samouverenje, zapadna Evropa, po pravilu, najmanje drži do ideja koje dolaze iz nekadašnjeg
vizantijskog sveta.

Nepriznatog proroka sa Balkana u Evropi nisu zato mogli zaboraviti, jer ga nisu valjano ni
saslušali, dok na drugom kraju sveta vladaju drukčiji običaji. Kada je pisao o “dobrom Evropljaninu”,
Dušan Pajin je, kao stručnjak za azijske kulture Dalekog istoka, utvrdio da postoje velike sličnosti
između Mitrinovićevog duhovnog svečovečanstva i kulturnog univerzalizma indijskog mistika i
vizionara Šri Aurobinda Goze (1872-1950), koji je svoje ideje širio u Indiji u isto vreme kada je, u
vremenu između dva svetska rata, Mitrinović svoj utopijski program ujedinjenja nudio Evropi i Velikoj
Britaniji. Sličnost se ogleda u mističkom voluntarizmu čovekovog samopoznanja, duhovnog
preobražaja i prosvećene budućnosti, koja se ujedinjuje na jedinstvenim i opštim načelima. Razlika je,
smatra Pajin, bila jedino u inspiraciji: “Onaj prvi svoj plan svetske istorije gradi na idejama hinduističke
tradicije, a ovaj drugi na hrišćanskoj metafizici. Ali, retorika im je gdekad veoma slična - na primer, kad
govore o jedinstvu konačnog i beskonačnog kroz duhovni uspon čoveka, koji počinje da živi božanski
život.” Prema učenju Šri Aurobinda, kosmički poredak se može postići bramanskim sjedinjenjem dve
suprotne sile - jedne koja kao božansko prosvetljenje stiže odozgo, i druge koja se odozdo kroz
čovečansku antitezu uzdiže u duhu. Na sličnom putu čovekovog planetarnog spasenja, Mitrinović je
video i “treću silu” prosvećene ljudske nepristrasnosti u harmoničnoj zajednici.

Postoji, takođe, čudna dvojakost i u sudbinama ideja dvojice vizionara. Kao što je u južnoj Indiji,
pored Pondičerija u okolini Madrasa, u slavu Aurobinda izgrađen međunarodni duhovni centar Aurovil,
“koji je zamišljen kao kolevka i zametak novog sveta, što je simbolično predstavljeno urnom u koju su
doneti uzorci zemlje iz sto dvadeset država”, tako je i u Ričmondu pored Londona godinama bilo
sedište “Fondacije Nova Atlantida”. Tu se čuvalo i izučavalo ono što je Mitrinović pisao i radio u
Engleskoj. Fondacija se posle preselila u Dičling u Saseksu, dok je u Evropi, nezavisno od Mitrinovića,
izrasla i sazrela ideja Evropske unije. U Savetu Evrope, gde se danas razmatra dalja sudbina
njegovog naroda, verovatno se jedva i zna za utopiju Dimitrija Mitrinovića, srpskog književnika koji je
sa velikim žarom proricao budućnost Evropske zajednice.

22
SKAKAVAC 5

PREDRAG PALAVESTRA

Kao ideolog Mlade Bosne, Mitrinović je u početku bio vatreni zastupnik jugoslovenskog
jedinstva; u “Bosanskoj vili” 1913. godine objavio je zapaženi manifest srpskog futurizma. Posle Prvog
svetskog rata nije se vratio iz Engleske, gde je proveo blizu četrdeset godina i pokrenuo više javnih
inicijativa, među kojima i malo poznati mesijanski projekat za stvaranje nadnacionalne evropske
federacije - Sjedinjenih Država Evrope.
Osvrt na taj deo Mitrinovićevog rada, NIN donosi iz proširenog izdanja knjige Predraga
Palavestre “Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića”, koja izlazi u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna
sredstva.

23
SKAKAVAC 5

O TIFARETU
fr.Aureus.`.

U ovom momentu ja sam sasvim nesporno rastrojeniji nego što si ti bio ikada, dok si
od mene slušao reči učenja; pomen ovog strašnog mesta čini da moje Biće zadrhti a jedini
pokrea koji me prisiljava da idem dalje je moj Zavet i moralna lekcija naučena od davnina. Ovo
je najlakša lekcija od svih postojećih; možda upravo zato što i nije lekcija. Ti ćeš je jednom
shvatiti kao pesmu, no unutar nje nema nikakve forme niti ideje koje je može načiniti
umetnošću. Ovde nema umetnosti, Umetnost nas je do ovde dovela. Ovde je Kralj nagledan
suviše predivnih stvari da bi se nasmejao pričama tvoje Lude, ovde niti jedna Umetnost nije
dovoljno uzvišena, niti jedan dragulj je dovoljno dragocen da skrene Kraljevu pažnju.

Prostom molbom želim od tebe u svakom pogledu da zaboraviš na sve o čemu sam ti
pričao od davnina; da zaista, nije li to vreme tako daleko iza nas, i svi naši podvizi moraju biti
zaboravljeni kako bi skrenuli pažnju Kralja na nas. Svi podvizi na svim svetovima bejahu
učinjeni zarad njega, stoga je zaludan posao vršiti ih, sada kada si skoro stigao. Jer i kada
staneš preda njim, zanemećeš i zaboraviti sve šta si zarad njega uradio, u momentu krajnje
Rastrojenosti.

Ne mogu ti pričati o Kralju, jer takva priča je budalaština. Da zaista, ja ga jesam


nasmejao, uspeo sam skrenuti njegovu pažnju. Stoga me taj poslednju podvig čini ništa drugo
do Ludom, a svaka moja priča je više nego potpuna budalaština; nije loše držati pažnju par
momenata na ideji da napustiš sve moje reči upućene tebi. Moj entuzijazam raste, a ti me sve
manje čuješ. To što se javlja u tebi je govor zdrave Prirode, i on me ruži i tera od tebe. Može
biti da je korisno da ga poslušaš, Ludost je pila mleko iz iste majčine sise kao i Kuga.

Neću ti pričati o Kralju, iskreno, nikada ga nisam ni video. Ali mogu ti reći o ovom
mestu gde on boravi. Možda jednom kada ugledaš slično mesto znaćeš da je i Kralj u blizini.
Ovo mesto je u stvari veoma dosadno i ružno, možda baš zato što ga i nisam video. Prostim
razlogom da sam toliko usmeren ka Kralju, ja ne vidim ništa ostalo. Možda nisam ni toliko
hrabar, jer ja ne mogu ni zamisliti šta bi bilo kada bi primetio da ga ja ne gledam. A on me
gleda konstantno i neprekinutim pogledom, njegovo oko nikada ne trepće. Sada kada sam mu
jednom skrenuo pažnju, on ne pušta pogled sa mene. U početku sam pravio stalno iznova
grešku, Razgovarao sam sa njim o svim stvarima o kojima sam Znao, no kako je vreme
prolazilo saznao sam da nema potrebe razgovarati sa njim o stvarima o kojima on već sve
tako podrobno zna. Pa ipak sam mu bio smešan.

Sama knjiga koju sam ti onomad poslao, nije ništa drugo do brdo SION-a na kojem se
nalazi tvoj gospod. No SION je sastavom od 4 slova, a knjiga od 5. Nije li to isto, da Jedno
rađa drugo? Ne, već da jedno rađa Dva. No nije li SION sam Abiengus

I poglavlje

1. Ja sam Srce; a Zmija je ovijena


Oko nevidljive srži uma.
Uzdigni se, O moja zmijo! Sada je sat
Skrivenog i svetog neopisivog cveta.
Uzdigni se, O moja zmijo, u sjaju cvetanja
U truplu Ozirisa koji pluta grobnicom!
O srce moje majke, moje sestre, moje vlastito,
Predano si Nilu, strašnom Tifonu!
Jao meni! ali veličanstvenost pobesnele oluje
Uvezuje te i omotava ludilom oblika.
Budi mirna, O moja dušo! da čini mogu rastapati
Kada se palice uzdignu, a eoni promene.
Pogledaj! U mojoj lepoti kako radosna si Ti,

24
SKAKAVAC 5

O Zmijo što miluješ moga srca krunu!


Pogledaj! mi smo jedno, a bura godina
Zalazi u suton, i Buba se pojavljuje.
O Bubo! zujanje tvoje tužne pesme
Neka bude večni zanos ovog drhtavog grla!
Ja čekam buđenje! Pozive s visine
Od Gospoda Adonaia, od Gospoda Adonaia!

• Poetski introitus za Veliko Delo.

2. Adonai se obratio V.V.V.V.V., rekavši: Uvek mora postojati podvojenost u reči.

• Logos je “tek” na nivou Hokmaha. Tokom svog rada, aspirant često dobija Reči - no pravo
značenje svega on dobija naknadno, i “posle svega”. Neke stvari ne moraju biti rečene da bi bile
izrečene. Misli o tome.

3. Jer boje su mnoge, ali je svetlost jedna.

• Jedan je LVX, sve ostalo je Drugo. Istinska priroda je jedina moguća i stvarna. Samo je jedan
LVX. Aspirant ne treba ovome davati epitet beskrajnog i nedostižnog, neka on misli o ovome kao
ograničenijom kategorijom, čak i od konačnog. Jer Beskonačno je samo jedno, konačnih stvari
ima Beskonačno puno.

9. Ne raspravljaj o slici govoreći Onostrano! Onostrano! Neko se penje do Krune preko


Lune i preko Sunca i preko strele i preko Temelja i preko tamne kuće zvezda sa crne
zemlje.

• Kundalini sa početka se penje središnjim kanalom Sušumne. Direktan metod. O.`. T.`.. Staza
Strele, ali ona nije samo ograničena na slovo Smk, kao što to ima projekciju svako ko je ispod
Magistera Templia.

10. Jer drugačije ne možete dosegnuti Tačku Mirovanja.

• Kretanje mora biti pravolinijsko i usmereno uvek ka središtu i suštini. Tačka mirovanja je osovina
Samsare. Kretanje ka njoj je put ne-delanja. Središte se najbrže kreće, uz najmanji utrošak sile.
Govoriti o Samsari, znači govoriti o Točku Samsare. Znači delovati u skladu sa Točkom Samsare.
Znači vrteti se po Točku Samsare. Ali pored svega, ti ipak nisi u njemu, ti se ne okrećeš niti vrtiš,
pa opet Deluješ. Shvatanje Samsare nužno uslovljava niti izlazak i niti ne - izlazak, iz Točka. Radi
se o Usklađivanju sa okretanjem osovine, a ne ulaganju sile u njegovo okretanje. Moraš shvatiti
da je Priroda točka da se okreće, stoga će tvoj napor biti beskoristan. Uskladi se sa okretanjem
osovine. Tako čineći, videćeš da se ne okreće Točak, već Stvarnost. Točak je proporcijalno
suprotno okrenut ovom zaključku, stoga je njegova priroda statična. Ovo je paradoks sam po sebi,
kao pojam i kao iskustvo. Slučajno ne vrti Točak, ni za šta na svetu ti ga ne smeš dodirnuti, stoga
je ključ posvećeništva u Skladu jednog kretanja. Kretanja Točka i kretanja Tebe, a to je ipak Jedna
stvar. Kretanje Točka.

Veliki Točak Samsare.


Točak Zakona.
Točak TARO-a.
Točak Nebesa.
Točak Života.
Svi ovi Točkovi su jedno; ipak od svih njih jedino ti Točak TARO-a svesno koristi.
Meditiraj dugo i naširoko i duboko, O čoveče, o ovom Točku, okrećući ga u svom um!
Neka bude tvoj zadatak da opaziš kako svaka karta nužno izvire iz svake druge karte,
uvek u odgovarajućem redu od Luda do Desetke Diskova.

25
SKAKAVAC 5

Zatim, kada spoznaš Točak Sudbine u potpunosti, zapazićeš TU Volju koja ga je u


početku pokrenula. (Ne - postoji početak niti kraj.)
I gle! prošao si kroz Bezdan.

Zato, Sariputra, sve stvari imaju karakter praznine, one nemaju ni početak ni kraj, one
su bezgrešne i ne-bezgrešne, one nisu savršene i nisu nesavršene.
Zato, o Sariputra, ovde u ovoj praznini nema oblika, nema opažanja, imena,
koncepta, nema znanja. Nema oka, uha, nosa, jezika, tela, uma. Nema oblika, zvuka,
mirisa, ukusa, dodira, nema predmeta... Nema znanja, nema neznanja, nema
uništavanja neznanja... Nema raspadanja niti smrti; nema četiri istine, tj. nema bola,
nema porekla bola, nema završetka bola, i nema staze do završetka bola. Nema
(spoznaje) nirvane, nema njenog postizanja, nema ne-postizanja.
Zato, o Sariputra, pošto nema postizanja nirvane, čovek koji se približio
prajnaparamiti bodisatvi neometano boravi u svesti. Kada su prepreke svesti
uništene, on onda postaje slobodan od svakolikog straha, dospeva izvan dometa
promene, uživajući u konačnoj nirvani.

12. Tada nastade tišina. Govor je za trenutak zastao. Postoji svetlost toliko jaka da se ni ne opaža
kao svetlost.

• Svetlost je samo izraz. Opažanje podrazumeva dualnost. Svetlost je samo poetska alegorija,
projekcija direktnog iskustva Đane. Postignuće se definiše samim sobom, ne Metodom. Odatle
krah isčekivanog, posle toga nema “ničega” o čemu se mislilo pre i o čemu bi se mislilo nakon.

18. Isto je i sa svetlošću koja je upijena. Neko upija malo i zove se beo i svetao; neko upija
sve i nazvan je crn.

• Razdvojena radi ljubavi, zbog mogućnosti sjedinjenja. (može se posmatrati i na taj način, u
suštinskom kontekstu.) Ovo je sušta definicija odnosa Metoda i Postignuća Đana Jogom.

19. Stoga si ti, O moj dragi, crn.


20. O moj lepotane, usporedio sam te sa crnim Nubijskim robom, dečakom tužnih očiju.
21. O prljavi! psu! viču oni protiv tebe. Jer ti si moj ljubljeni.

• Crno bratstvo je mnogo veće. Sve što nije u skladu sa Istinskom prirodom, sve što je rastrojeno od
nedeljive suštine, jeste crno. Druga reč jeste većina. Treća je današnje čovečanstvo. No, sve je
ovo projekcija i deo ljubavne igre, kao procesa najviše distrakcije u vidu odlaganja vrhunca ovim
oblikom pažnje. Hvalim svaku drskost i proglašavam svakog aspiranta za Crnog Magičara, sve
dok ne probudi svesnost o Istinskoj Prirodi. Svaki Čin koji ima za cilj otkrivanje ovoga podjednako
je Crn kao i svaki drugi, ukoliko nije praćen Uspehom. Pa čak i tada, to što je postignut Uspeh
naknadno, ne čini Delovanje za Uspeh opravdanim. Niti jedan čin ne odaljava više aspiranta za
Sopstvom od njegovog pokušaja da dohvati Sopstvo! Ovde leži pedagoška suština novih
generacija, a to jeste, ukinuti im mogućnost i misao o Neuspehu.

23. Oni te neće glasno hvaliti; ali za noćne straže jedan će se prikrasti i stisnuti te tajnim
stiskom; drugi će ti krišom staviti krunu od ljubičica; a treći će biti još smioniji i
pritisnuti pomamne usne uz tvoje.
24. Da! noć će prekriti sve, noć će prekriti sve.

• Suština nije u tajnosti. Tajnost je samo projekcija ne delanja. No, tišina nije gluvoća. Onaj koji
savršeno glatko ide, stiče se utisak da se krije. Nije suština u metodu, već u cilju. Glatko idenje se
ne postiže dobrim pokretom, već jasnim ciljem. Neopterećenog svrhom, no ovo je već dosadno
dodavati.

26
SKAKAVAC 5

26. Sada sam sa tobom; i nikada neću napustiti tvoje biće.


27. Jer ja sam nežno vijugavo ovijena oko tebe, zlatno srce!

• Ovo treba shvatiti kao present večiti. Uvertira i predigra je takođe deo predstave. Sve je konstantni
nadražaj orgazma. Ne postoji zaprvo način da se ne čini Istinska Volja. Tu leži opasnost
opravdavanja Thelemom. Ta nauka nije ništa drugo do Postignuće, onaj koji se služi njom kao
Metodom najgori je od svih životinjskih duhova. Svaki događaj posmatrati kao specifičan odnos
Boga sa svojom dušom.

29. Ja sam pronašao ono što je nemoguće pronaći; ja sam pronašao posudu od žive.

• Jedina konstanta je konstanta promene.

37. Stoga će oni koriti tvoga slugu, govoreći: Ko je tebe odredio da nas spašavaš?

• Primedba spasiteljstvu. Rešenje je u praktičnoj spoznaji samoga sebe. Spasiteljstvo učiniti


standardom.

44. Ti uvek stremiš; čak i u svom predavanju ti stremiš sebe predati - i gle! ti se ne
predaješ.
45. Otiđi u najdalja mjesta i obuzdaj sve stvari.
46. Obuzdaj svoj strah i svoje gađenje. Tada - predaj se!

• Da bi se znalo šta nije, mora se znati šta jeste. Paradoks beskonačnog broja stvari za
spoznaju. Iscrpljivanje beskonačnog broja mogućih i nemogućih mogućnosti radi
dolaženja do onoga što nije. No seti se, da je konačan pojam širi od beskonačnog.
Beskonačno je ipak samo jedno, konačnog ima beskonačno puno. Misli o tome.

52. A On mu odgovori: ne kako je ti vidiš. Izvesno je da svako slovo ove šifre ima neku
vrednost; ali ko će odrediti vrednost? Jer ona varira, zavisno od profinjenosti Onoga
koji je stvara.

• Istinski problem onoga koji zna. To je pravi problem Kabale i broja. Širina svesti i znanja
omogućava opažanje šeme u svakom delu.

54. Tada Adonai reče: Ti imaš Glavu Sokola i tvoj Falus je Falus Asarov. Ti poznaješ belo i
poznaješ crno i znaš da su oni jedno. Ali zašto tražiš znanje njihove istovetnosti?
55. A on reče: Da bi moje Delo bilo ispravno.

• Jedan od uslova “stvaranja” Ambisa. Doslednost je igra na brijaču.

56. A Adonai reče: Snažni pocrneli žeteoc je požnjeo svoj otkos i radovao se. Mudrac je
procenio svoje mišiće, razmislio, nije shvatio, pa je bio tužan. Žanji i raduj se!

• Prigovor Anđela adeptovoj želji za razumevanjem iluzije i delovanjem u njoj.

59. Umrljan je purpur tvojih usta, O ti sjajni, belom slavom usana Adonaia.

• Svaki čin Adpeta je poseban poljubac Anđela. Svaki događaj odnos Gospoda sa njegovom
Dušom. Čak i ono crno je njegovo crno, tako slatko crno.

62. O Gospode Bože! neka se nebesa sruše u besu oluje! Neka pena grožđa oboji moju
dušu Tvojom svetlošću!

27
SKAKAVAC 5

• Ego nema potrebe ni krotiti ni ubijati. On je takođe deo Anđeovog zavođenja.

II Poglavlje

1. Ja uđoh u planinu od lapis-lazulija kao zeleni soko što na prestolu Istoka među
tirkiznim stubovima sjedi.

• Kristalno jasna svesnost. Ne budi Rastrojen ulaskom u Kulu tvog Boga.

15. A reka je tada postala reka Amrit, a maleni čamac kočije od mesa, a njegova jedra
bijahu krv srca koje me je nosilo, koje me je nosilo.

• Sama Volja je Sopstvo. Veoma teško je definisati, osim kao oblik živog Entuzijazma. Volja je sam
Duh unutar, koliko i spolja. Projekcija spolja se opaža kao Anđeo, dok je unutar kao Volja ili
Priroda.

18. Među njegovim krilima sam sedeo, i eoni prohujaše.

• Vreme je projekcija nesigurnosti.

21. Ko si ti koji ploviš i letiš i spuštaš se i dižeš uprazno? Vidi, mnogi eoni su prošli; odakle
dolaziš? Kuda misliš poći?
22. I smejući se ja ga ukorih, govoreći: Niotkuda! Nikud!

• Ovde je prisutna ideja ne-delanja. Ukidanje atributa, sa ostatkom čistih imenica. No da li je to baš
tako? Nije, i to u svakom slučaju. Ovde se aspirantov um koristi suštim oblikom Thatgate; prava
priroda Bude.

24. I ja naslonih svoju glavu na Glavu Labuda i nasmejah se, govoreći: Zar nije neizreciva
radost u ovom besciljnom letu? Zar onaj koji želi postići neki cilj nije zabrinut i
nestrpljiv?

• Za čistu volju, neoslabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom, svaki je put savršen. Onaj
koji ne zna gde ide, uvek stiže do odredišta. Jer za njega nema razlike između pravog i krivog
puta. Strela koja se ne odapinje, uvek pogađa cilj.

32. Ali začuh lutnju kako živo progovara kroz plavetni mirni zrak.

• Lauta, duvački instrument. Instrument vazduha. Srž Ruaha, sa elementalnom atribucijom.

48. O moj Gospode, moj ljubljeni! Kako da sročim pesmu, kada je čak i spomen na senku
tvoje slave iznad muzike govora ili tišine?

• Ni govor ni tišina nisu ono šta predstavljaju. Oni su “ispod” tih stvari. Logos je opet, tek na nivou
Hokmaha. Ne može se čak ćutati o tome, kada nema tog o čemu bi se ćutalo. Da zaista, o čemu?

53. Ja sam srce, a Ti zmija. Omotaj svoje klupko bliže oko mene, tako da ni svetlost ni
blaženstvo ne mogu prodreti.

• Opažanje i učestvovanje u činu dovodi do duhovne impotentnosti. Nema mesta čak ni za radost.
Svako dešavanje i Adeptova interakcija sa Stvarnošću jeste poseban stisak zmije oko Jednog
srca.

28
SKAKAVAC 5

57. Prorok je povikao planini; priđi ovamo, da mogu razgovarati s tobom!


58. Planina se ne pomeri. Stoga prorok ode do planine i pričaše joj. Ali prorokova stopala
su bila umorna, a planina nije čula njegov glas.
59. No ja sam Te dozivao, putovao sam k Tebi, ali to mi nije koristilo.
60. Strpljivo sam čekao, a Ti si bio sa mnom od početka.

• Sama invokacija i želja su dokaz podele. Prizivanje Anđela je isto što i ne-prizivanje NJEGA.
Akcenat je na cilju, a ne na metodu. Ako ne prizivaš Anđela, dobro je! Dokle god ne-prizivaš
Njega! Buda nema nos, nije li to Budin nos? Hvaljen bio Buda. Nos.

65. O Ti Ljubljeni! zar nema kraja? Ne, ali postoji kraj. Probudi se! ustani! opaši svoje
bokove, O ti glasniče; ponesi Reč u moćne gradove, da, u moćne gradove.

• Na Tifaretu rad tek predstoji. Tu je tek uslov za sigurno putovanje. Tik pored je zastrašenost
Tifareta pod Geburahom. Mars je ponad Sunca, ali kao projekcija specifične vrste Delovanja koje
aspirant još nikada nije doživeo u svom Biću, od sada. Ovome ne treba davate planetarne
aspekte, treba misliti tek o posebnoj vrsti kojom se ispoljava Adeptov Entuzijazam.

III Poglavlje

1. Odista i Amen! Prošao sam kroz duboko more i kroz reke divljih voda koje ga okružuju i
dospeo u Zemlju Bez Želje.

• Gde je more duboko i gde su reke divlje, tu postoji želja. Kakvo je ovo mesto? Strašno je ovo
mesto. Nije ništa drugo do Arkadija gora.

15. Takođe se molih Bogu Slonu, Gospodu Početaka, koji ruši prepreke.

• I sila i Um. I snaga i pamet. Ideja Slona. Ganeša je projekcija Šivine prirode, na poseban način
kako može da se učini Gospodaru Granica (Dominus Liminis.`.).

18. O Smaragdna Zmijo, Ti nemaš prošlosti, nemaš Budućnosti. Uistinu Ti nisi.

• Nu. Suština koja se ogleda u prvom stihu Tao Te Đinga; nikako nisam mogao da se složim sa
većinom prevoda do sada. Možda je najbliži istini : PUT kojim se može ići, NIJE Istinski PUT. Da,
ovo mi se čini sasvim zadovoljavajuće.

19. Tvoja je lepota s onu stranu svakog ukusa i dodira, Ti si nesaglediva za slavu, Tvoj glas
je s onu stranu Govora i Tišine i Govora u njoj, a Tvoj miris je od čistog jantara, kojega
nije vredno ni najsjajnije od sjajnog zlata.

• Glas sa one strane govora i tišine, i govora u njoj. Nemanifestovano. No, aspirant bi mogao misliti
o definisanju negativnog u odnosu na ovo. On mora sprečiti svoj entuzijazam da izjednači ova dva
pojma.

21. Ja i Mene i Moje smo sedeli s lutnjama na tržnici velikog grada, grada ljubičica i ruža.

• Ja i Mene i Moje, osnovni atributi Ega.

26. Jer ne postoji Simbol za Tebe.

• Nešto što je Jedino, i što jeste Istina, nema svrhu za simbolom, jer taj je simbol laž kao i bilo šta
drugo. Jedno je jedino, Drugo je sve drugo! No čak i laž Istine, je Istina o laži Istine. Thatgata.

29
SKAKAVAC 5

30. Ti si Sebek krokodil protiv Asara; ti si Mati, Ubica u Dubini. Ti si Tifon, Bes Elemenata, O Ti
koji prevazilaziš Moći u njihovoj Sabijenosti i Spajanju, u njihovoj Smrti i njihovom Razdoru. Ti
si Piton, strašna zmija na kraju svih stvari!

• On je Sve-Jedan. Stoga je i Tifon i Set i Sebek. Koliko je on to, što je on sam.

31. Tri puta se okrenuh na svakom putu; i uvek na kraju dospeh k Tebi.

• Kao i ranije, svaki čin je čin ljubavi Adepta i Anđela. Sve što postoji, postoji samo zbog mene.
Svaka stvar je jedno oko moga Boga koji me gleda, koji me gleda. Bitan je Cilj, ne metod. A on je
samo Cilj i ništa više. Ni ostvaraljiv niti ne-ostvarljiv. Samo cilj. Ako nas Desetoro radimo na
Jednom Postignuću, koliko je to Postignuća?

54. Bujica zvezda takođe uvek veličanstveno plovi u Stanište; odnesi me na Grudi Nuite!

• Svako središte je središte u odnosu na obod.

63. Oni koji večito žude za Tobom će Te steći, pa makar na Kraju njihove Žudnje.

• Svaka zvezda je već Buda. Toga samo treba biti Budan.

65. Jer pronašao sam Te jednako i u Meni i u Tebi; nema razlike, O prekrasni moj, žuđeni
moj! U Jednom i u Mnoštvu ja sam Te pronašao; da, ja sam Te pronašao.

• Zgodna parabola: “Proveo sam večnost na Nebu, a da se nisam pomakao ni pedalj u vis. To je
zato što sam ja More, a Nebo se vascelu večnost u meni ogleda. Tako je ono u meni i tako ga ja
znam.”

IV Poglavlje

1. O kristalno srce! Ja Zmija sam Te obuhvatila; zarinuo sam glavu u središte Tvoje srži;
O Bože, voljeni moj.

• Bože, voljeni moj! “Ti središte moga srca, Ti koji si u meni koliko i Ja u srcu Tvom!” Uravnoteženje
Paroketa prethodi Znanju i Razgovoru. Mada ne mora biti uvek baš tako. Sigurnije jeste, ali jedino
moguće nije.

5. Napraviću mali čamac od svoga jezika i istražiću nepoznate reke. Može biti da će večna
so slatka postati i da će moj život utoliti svoju žeđ.

• Komponente umnog procesa. Brod jeste svest, jezik jeste Logos, nepoznate reke jesu nestalne
misli.

9. U vrtu besmrtnih poljubaca, O ti Blistajući, sijaj! Učini svoja usta opijumskim makom,
da jedan poljubac bude ključ beskrajnog sna i jasnoće, Shi-loh-am sna.

• ŠLM kao ŠinLamedMem - Vatra Libra Voda.

15. Tako je pričao Magister V.V.V.V.V. svome Bogu Adonaiu, dok su se pod svetlošću
zvijezda igrali ispred dubokog tamnog ribnjaka koji je na Svetom Mestu Svete Kuće
ispod Oltara Najvišeg.

30
SKAKAVAC 5

• Tamni ribnjak je jasno Binah.

25. Jer Ti si On! Da, Ti ćeš progutati Asi i Asara i Ptahovu decu. Izbacićeš poplavu otrova
da uništiš dela Magičareva. Samo Rušitelj će progutati Tebe; zacrnićeš njegovo grlo,
gde mu duh boravi. Ah, zmijo Apep, ali ja Te volim!

• Grlo je središte glasa. Apofis neće izustiti svoju reč eona. Takođe i Daat.

46. Na vrhuncu i u bezdanu, O moj lepotane, nema stvari, zaista, nema nijedne stvari, koja
nije potpuno i savršeno uobličena za Tvoju radost.

• Prajnaparamita hridaya sutra. Misli zašto sam to rekao. Preneću je u formi koja bi mogla biti od
koristi. To je važno u odnosu na sve ovo.

Zato, Sariputra, sve stvari imaju karakter praznine, one nemaju ni početak ni kraj,
one su bezgrešne i ne-bezgrešne, one nisu savršene i nisu nesavršene.

Zato, o Sariputra, ovde u ovoj praznini nema oblika,


nema opažanja,
imena,
koncepta.
Nema oka,
uha,
nosa,
jezika,
tela,
uma.
Nema oblika,
zvuka,
mirisa,
ukusa,
dodira,
nema predmeta...
Nema znanja,
nema neznanja,
nema uništavanja neznanja...
Nema raspadanja niti smrti;

Nema četiri istine,


tj. nema bola,
nema porekla bola,
nema završetka bola,
i nema staze do završetka bola.
Nema nirvane, nema njenog postizanja, nema ne-postizanja.

Zato, o Sariputra, pošto nema postizanja nirvane, čovek koji se približio


prajnaparamiti Bodisatvi neometano boravi u svesti. Kada su prepreke svesti
uništene, on onda postaje slobodan od svakolikog straha, dospeva izvan dometa
promene, uživajući u konačnoj nirvani.

Velika, jedina najsvetija mantra


Gate, Gate, Paragate, Para Samgate Bodhisvaha!
Iti prajnaparamita-hridayam samptam.
Preko, preko, daleko preko, na drugu stranu obale!

31
SKAKAVAC 5

47. Svetlost se drži Svetlosti, a prljavština prljavštine; jedna oholo prezire drugu. Ali ne Ti,
koji si sve i iznad toga; koji si oslobođen Razdora Sjenki.

• Anđeo je iznad dualnosti. Podele, bolje rečeno. Njemu nije potrebno Drugo da bi bio jedno. Anđeo
prezire put Joge, on sam jeste Joga. On ne traži drugo da bi bio jedno, dovoljno je da bude on
Sam. Za aspiranta je veoma vredno mišljenje o ispoljavanju Trigrama, kao specifičnom vidu
manifestacije Univerzuma. Mislim da shvatanje Trigrama treba podvesti pod onaj oblik analize i
mišljenja koji usklađen sa prirodom najapstraktnijih modela, ja ga doživljavam i razumem na jednoj
sasvim drugačijoj ravni u odnosu na Drvo Života. Najbolja definicija za mene jeste ona da on
uključuje predstavu Kosmosa van decimalnog sistema koju gaji ljudski um, on je prosto Morzeova
azbuka za Kosmos. Možda ako bih pokušao da dublje zađem u ovu ograničenu misao, mogao bih
reći da taj model određuje stanja u kojima se Kosmos može ispoljiti u Celini; što će reći, na postoji
niti jedan Trigram koji određuje specifičan podeok Kosmosa ili neke njegove Ravni. Svaki od
Trigrama objašnjava uvek Jedan isti Kosmos, no razlika je u tome što se hronološki iskazuje
stadijum razvitka specifičnog oblika Ruaha koji gleda u taj Kosmos kroz Trigram, gledajući u
Trigram Li, posmatra se isti Kosmos kao i onda kada se gleda u Duei, no aktivan je drugačiji nivo
Ruaha; to je ono što je zahvaćeno ovim modelom, sfera Ruaha i spoljašnjeg okruženja koji na
njega ostavlja “utisak”. Trigrami su ključ za shvatanje Kosmosa, ako bih bio još drčniji, onda bih
rekao da je Trigram ključ za shvatanje Kosmosa, ovde ne postoji množina, u pitanju je specifičan
oblik ispoljavanja jedne Sile unutar određene sfere svesnosti i postojanja. Ovo se može podvesti
pod pojam Sefire, no nije nam cilj da nataknemo identičnost modela, jer se ne radi o istim
principima. Za jedan oblik Bića i svesnosti tog Bića, postoji jedno viđenje jednog Univerzuma;
ukoliko bi pokušali da iz tog mesta naslikamo Univerzum minijaturnom arabeskom, načinili bi
Trigram. U zavisnosti od sfere, zavisan je oblik trigrama. Nemoj misliti da se menja oblik Kosmosa,
to bi bio najuspešniji oblik Crne Magike; no ako ti je takva Volja, tako i radi. U pitanju je oblik
najuzvišenije Ravnoteže, od tebe se samo traži da dobro uklopiš model i ništa više. Trigrami
nemaju svoj model Postignuća, oni su samo ono “šta se vidi” kad se Postignuće ostvari, misli o
načinima kako ti to može pomoći i na kojoj ravni. O ovome je bilo dosta reči, krenimo dalje.

61. I ja sam Duša pustinje; ponovo ćeš me tražiti u pustoši peska.

• Broj stiha je 61. 6 - 1. Staza prvosveštenice, simbolizam prelaska pustinje. Ambis.

V Poglavlje.

9. Ali ja sam kao čisti plamen bez ulja gorio unutar tebe. U ponoć sam bio sjajniji od lune;
po danu sasvim sam prevazilazio sunce; na tajnim stazama tvoga bića sam gorio i
rasterivao iluziju.

• Anđeo nadvišava sve. On je unutra, Luna i Sol su simboli. On je van podele. Čisti plamen bez ulja.
Volja ne traži Razlog postojanju.

14. Sve ovo dok je Adonai probijao moje biće svojim mačem koji ima četiri oštrice; oštricu
groma, oštricu Pylona, oštricu zmije, oštricu Phallusa.

• ADNI. A kao vazduh kao grom. D kao vrata kao pilon. N kao škorpija ko zmija. I kao falus.
Njegovo Delovanje je Misterija nad Misterijama. Njegovo Delovanje je Kolegijum Misterija. A.`.A.`..
Misli o sledećem, da nisi ono što misliš da Istinski jesi, već ono šta Istinski Misliš. Takođe i o
ovome.

51. Neka promašaj i bol ne odvrate one koji slave. Temelji piramide su pre sumraka
bili isklesani u Sivoj steni; da li je kralj plakao u zoru jer je kruna piramide jos
neobrađena u dalekoj zemlji?

52. Postojao je još i jedan kolibri koji je rekao rogatom poskoku zamolivši ga za
njegov otrov. I velika zmija Svetog Kema, kraljevska Ureus zmija mu je odgovorila i
rekla:

32
SKAKAVAC 5

53. Ja sam plovila preko neba NV, u kolima zvanim Milioni - Godina, i ne videh ni
jedno stvorenje na nebu koje bi mi bilo jednako. Otrov mog zuba je nasledstvo moga
oca, i oca moga oca; i kako da ti ja to dam? Živite ti i tvoja deca čak kroz sto miliona
generacija onako, kao sto smo ja i moji očevi živeli, i može biti da će milost Moćnih
podariti tvojoj deci kap drevnog otrova.

54. Tada se kolibri rastužio u duši, i odleteo je na cveće, i izgledalo je kao da među
njima ništa nije bilo rečeno. Ali, ubrzo ga zmija smrtno ujede.

55. Međutim, jedan Ibis, koji je meditirao na obali divnog boga Nila, slušao je to i čuo.
I on ostavi po strani svoje običaje Ibisa i postade sličan zmiji, govoreći: možda će
kroz sto miliona miliona generacija moja deca dobiti kap otrova zuba Uzvišenog.

56. I gle! pre nego što je mesec tri puta narastao, on postade zmija Ureus, i otrov
zuba se pojavio u njemu i njegovom semenu za sveta i veka.

21. Ali ti se nećeš obazirati na to. Ti ćeš uvek biti srce, a ja zmija ću se tesno oviti oko tebe.
Moj stisak neće popustiti nikada tokom eona. Ni promena, ni patnja, ni netvarnost te
neće imati; jer ti sve to nadilaziš.

• Jedino što je bitno jeste stisak zmije oko srca. Sve ostalo je nebitno. Jer šta bi bilo to “ostalo”.
Može biti da je i to deo stiska.

49. Ne dopusti da stanovnici Thebe i njihovih hramova bez prestanka brbljaju o Heraklovim
Stubovima i Zapadnom Okeanu. Nije li Nil prekrasna reka?

• Istaži prvo ono što je blisko, pa onda kreni dalje. Postupnost je uslov svakog napretka. Penjanje
uz planinu Abiengusa. Ovo je definisan odnos prema našem Putu .`. Heraklovi Stubovi i Zapadni
Okean, nisu li to Vode Velikog Okeana, Bezdana? O čemu će onda pričati?

59. A ja odgovorih i rekoh: To je učinjeno u skladu s Tvojom reči. Tako je i bilo. A oni koji
čitaju knjigu i raspravljaju o njoj dospevaju u pustu zemlju Praznih Riječi. Oni koji
zapečate knjigu u svoju krv su odabranici Adonaia, a Misao o Njemu je Reč i Delo; te
oni borave u Zemlji koju putnici u daljine zovu Ništa.

Misli o ovome. Misli o svemu ovome

33
SKAKAVAC 5

TIFARET:
PAUK-VLADAR MREŽE ILUZIJE
Emir Salihović
Kao centralna sefira Drveta života, Tifaret (Ljepota) predstavlja psihoenergetsko središte
cjelokupne strukture Drveta i osnovnu tačku gledišta iz koje se cijela ta struktura sagledava.
Tifaret je, stoga, Ego, odnosno „Ja“ ljudskog bića. Četiri niže sefire, Malkut, Yesod, Hod i
Netzach, korespondiraju sa budističkim konceptima oblika (rupa), senzacija, misli i osjećanja, dok bi
Tifaret korespondirao sa petim elementom manifestovanog ljudskog bića (po budističkoj doktrini),
sviješću. Odnosno, sviješću o postojanju „Ja“, ili samosviješću.
Uistinu, Tifaret, odnosno Ego, nije izolovana jedinka. Povezan pomoću osam staza sa svim
ostalim Sefirama, Tifaret je istovremeno proizvod svih njih, element koji je nastao simetrijom
cjelokupnog Drveta, i kao takav predstavlja središte iluzije stvorenog univerzuma svojom tvrdnjom
da je izolovano, apsolutno „Ja“. To nije istina, jer je „Ja“ proizvod više faktora, rezultanta više vektora,
što je zapravo stvarno tumačenje budističke dogme o annati, tj. o iluzornosti apsolutnog „Ja“ ili
sopstva.
Chesed i Geburah predstavljaju dualnost prostora i vremena u kojem se odvija ova igra bića
kojeg čini pet nižih sefira.
U takvom Univerzumu, Univerzumu ispod „Bezdana“, sasvim je jednostavno zaključiti, iz tačke
gledišta Tifareta, da je „Ja“ apsolutno, nepromjenjivo, možda i besmrtno, pa čak i tvorac tog i takvog
sveukupnog Univerzuma. Tifaret je, stoga, sfera gnostičkog Demijurga.
Ipak, istinska stvarnost, ono što je u osnovi stvorenog, trodimenzionalnog univerzuma kakvog
poznajemo iz svojih Tifaret tački gledišta, nalazi se tek s onu stranu nemjerljivog i stoga beskrajnog i
nepremostivog procjepa između svjetova – Bezdana.
Bezdan je sasvim nesupstancijalni prekid, diskontinuitet, između dva sasvim različita stanja
bića, ili bolje rečeno, između bića i ne-bića. Bezdan u sebe ne uključuje vrijeme, prostor, materiju ili
energiju, te je stoga neopaziv bilo kakvom čulnom, ili mentalnom aparatu. Jedini način „prelaska“
Bezdana jeste odricanje od Tifareta, odnosno de-identifikovanje od Tifaret tačke gledišta. Mitološki
posmatrano, to je Setovo ubistvo Osirisa.
Taj čin je, stoga, visoko gnusan za sljedbenike konvencionalnih religija, jer se doima kao
odricanje od Hrista, skrnavljenje Rozenkrojceve grobnice, ubistvo Osirisa ili Horusa, blasfemija LVX-a,
i tome slično. Na izvjestan način to i jeste „otvaranje vratnica Pakla“, jer inicijata vodi ka iskustvu de-
identifikacije, što je zapravo iskustvo Bezdana, i direktnom iskustvu konačne stvarnosti, oličene
najvišom trijadom Drveta života.
Satan ili Set se stoga pojavljuje kao lik ili personifikacija tog iskustva de-identifikacije, jer je
Satan „protivnik“ inercije oličene u čvrstom i slijepom vezivanju za pojedine tačke gledišta, od čega je
najčvršća i najdublja veza/identifikacija ona sa „Ja“. Zato je Satana onaj koji „sakuplja ljudske duše“
(odnosno „Ja“).
No, stvarno biće (iako je taj izraz neprimjeren, jer iznad bezdana više ne možemo govoriti u
karakterističnim dvojnim terminima tipa biće/ne-biće itd.) jeste prva sefira, Keter (Kruna), broj Jedan.
Zovimo je individua, jer je Keter nedjeljiv (in dividuo, lat. Nešto što se ne može dijeliti na sastavne
dijelove).
Keter je zato „Sunce iza Sunca“, odnosno „Tifaret iza Tifareta“, odnosno stvarni, istinski izvor
Bića koje iz Tifareta posmatra svoj svijet i tvrdi „Ja jesam“.
Mudrost i Razumijevanje (Chokmah i Binah) su suštinski kvaliteti Ketera, odnosno, po drugom
tumačenju, dvije strane jedne i jedinstvene Sposobnosti Individue, a to je da prihvati ili porekne ostale
njoj jednake individue. Na nižem planu je to reflektovano Geburahom i Chesedom, kao sposobnostima
strogosti (grubosti, mržnje, odbacivanja) i milosrđa (prihvatanja, ljubavi).

34
SKAKAVAC 5

Kako god, sve tri prve sefire su u svojevrsnom jedinstvu, tri u jednom, jedan u tri, što je
vjerovatno stvarni, gnostički izvor hrišćanske koncepcije o svetom trojstvu.
Stanje svijesti Tifareta jeste stanje svijesti nekoga ko je doživio prosvjetljenje, u Zenu znano
kao kenšo, i spoznao KO on jeste. Međutim, stvarni korak dalje jeste spoznati ŠTA taj neko jeste, a to
u sebe uključuje „skok“ s onu stranu Bezdana.
Najveći broj spiritualnih sistema i metoda samorazvića potencira rad sa najniže četiri sefire,
odnosno rad na pročišćenju i kultivisanju našeg tijela, naše životne energije, te osjećanja i uma. Neki,
rjeđi metodi, streme ka iskustvu naše stvarne prirode, u smislu otkrovenja KO svako od nas uistinu
jeste, odnosno streme Tifaret svjesnosti.
Ali, najrjeđe su one škole i metode koje upućuju inicijata da bude voljan odbaciti svoje „Ja“,
odnosno Tifaret svjesnost, zarad potpunog predavanja Istini i iskustva stvarnog izvora stvarnosti,
mističnog „Sunca iza Sunca“, koje se ponekad simbolizuje i Zvijezdom. Istini za volju, „odricanje od
sopstva“ zarad nekih drugih, „viših“, ciljeva čest je motiv u budističkim i hrišćanskim učenjima, ali ja
želim naglasiti da to nije sasvim identično sa doktrinom transcendencije sopstva koju izlažem u ovom
članku.
Tifaret je važna i nezaobilazna stepenica na stazi inicijacije, ali stepenica koja u jednom
trenutku mora biti odbačena, zarad potpunog predavanja Istini i odricanja od iluzije. Kralj mora biti
ubijen, žrtva mora biti prinešena, inicijat mora postati Set i raskomadati Osirisa.

35
SKAKAVAC 5

DŽEK PARSONS (1914.- 1952.e.v.)


Kaaba 93

Džek Vajtsajd Parsons rodio se 2.X 1914. u Los Andjelesu, Kalifornija, u bogatoj porodici.
Tokom detinjstva bio je povučen i usamljen, slabo se družeći sa vršnjacima. Tome je verovatno
doprineo razvod njegovih roditelja, posle kojeg je ostao da živi sa majkom. Kada je kasnije analizirao
rano detinjstvo, sam je govorio o izraženom Edipovom komleksu koji je medjutim postao značajna
karika u potonjem usmeravanju ka Viki i opštem samorazvoju.

U detinjstvu i ranoj mladosti nedostatak druženja sa drugom decom nadoknadio je intenzivnim


čitanjem i dobrim napredovanjem u školi. Sazrevao je u snažnu individuu koja je osećala otpor prema
masi i grupama; takodje je tvrdio da je rano prepoznao poražavajući uticaj hrišćanstva na
čovečanstvo, posebno kroz usadjivanje osećaja krivice.

U školi , gde je , kako smo rekli , bio uvek uspešan učenik,a naročito se interesovao za
prirodne nauke i istraživanja. Tako je upisao studije hemije koje je i završio na Kalifornijskom
univerzitetu za tehnologiju. Tu je ostao i kao postdiplomac, i već sa 22 godine- dakle 1936.e.v.-
uključio se u istraživački projekat GALCIT koji je počeo kao privatna inicijativa grupe naučnika a
kasnije je prerastao u državnu laboratoriju za mlaznu propulziju. To su bila pionirska istraživanja u
oblasti konstruisanja raketnih motora, a Džek Parsons je kao briljantni mladi hemičar bio
zainteresovan za eksperimente sa raznim vrstama goriva za mlaznjake i rakete. Ova istraživačka
grupa bila je mala i na početku rada imala je i stalne finansijske teškoće, ali je vremenom privukla
pažnju zvaničnih krugova i odgovarajuću novčanu pomoć. Osim intenzivnog laboratorijskog,
eksperimentalnog rada , Parsons se temeljno bavio i teorijskim pitanjima. Tako je 1939.e.v. kao
koautor u časopisu Astronautiks objavio rad o motorima sa raketnom propulzijom, a iz iste godine
sačuvan je tada neobjavljeni članak o gorivima koja bi se koristila u tu svrhu. Rad ove družine bio je
dobro primljen u javnosti i već 1940.e.v. iza nje je stala Nacionalna akademija nauka. To je značilo
stalno budžetsko finansiranje, i kraj stalne potrage za novcem. Koliko je ona bila opterećenje u
stalnom radu, neka vam kaže podatak da je negde 1937. Parsons sa prijateljima ozbiljno razmatrao
ideju da napišu filmski scenario SF žanra o putovanju na mesec; holivudskim novcem trebalo je da se
finansira nastavak istraživanja....

Kraj tridesetih godina XX veka e.v. bilo je vreme kada se Džek Parsons prvi put sreo sa
Telemom. Kontakt je bio gotovo slučajan, jer je jedan njegov prijatelj posećivao Agape ložu O.T.O. i
verovatno 1938.e.v. otišli su zajedno na sastanak koji je imao sudbonosnu važnost.

Agape loža je u to vreme bila jedino zvanično aktivno telo Reda u S.A.D. a njome je upravljao
Vilfred Talbolt Smit, čiji je moto bio Velle Omnia Velle Nihil, ili brojčani korelativ fr. 132.(svakako, kao X
njegovo ime bilo je fr. Ramaka). On je bio neobično zanimljiva ličnost. Jos od 1915.e.v. bio je član
vankuverske grupe Č.S.Džonsa, a 1930.e.v. došao je u Kaliforniju i počeo sa radom u S.A.D. Kroli ga
je dugo smatrao veoma kvalitetnim i perspektivnim čovekom i polagao je velike nade u njegov razvoj.
Krajem tridesetih, medjutim, počeo je da sumnja u sopstveno mišljenje i počeo je da se koleba. Agape
loža imala je malo članova, koji su medjutim bili vrlo razvijeni i teško su podnosili Smitovu autokratiju.
Često je dolazilo do sukoba i nevolje su bile česte , što je stvaralo lošu atmosferu i doprinosilo
opadanju Smitovog ugleda.

Parsons se pojavio u novom okruženju zajedno sa prvom suprugom Helen i verovatno 1939.
(mada neki autori navode 1940.e.v.) postao Minerval, a potpisao je i zavet Iskušenika A.’.A.’.. Uzeo je
moto „Thelema Obtentum Procedero Amoris Nuptia“ koji izražava svrhu postignuća Teleme kroz
venčanje ljubavlju (često se kao njegov moto sreću samo inicijali T.O.P.A.N. ili brojčani ekvivalent
210). Na članove Agape lože ostavio je odmah izvanredno snažan utisak. Džejn Volf je u dnevniku
decembra 1940. opisala novog aspiranta kao vitalnog, strasnog, potencijalno biseksualnog,
talentovanog pesnika, štaviše, po njenom mišljenju :“... ja ga vidim kao stvarnog naslednika
Teriona...“. Njegovi rani radovi već su najavili karijeru najviše klase.

Intenzitet života u ovom periodu se pojačavao. Od oca je nasledio kuću u bogatom kraju
Pasadene 1942.e.v. i to je jedno vreme vodjen aktivan društveni život, od čestih zabava (setite se, II

36
SKAKAVAC 5

svetski rat je u toku) pa do književnih večeri na kojima se čital naučna fantastika. Iste godine može da
se utvrdi i njegovo napredovanje u rang Posvećenog Magičara na osnovu novog rituala čiju kopiju je
Kroli upravo distribuirao.

Sledeće, 1943.e.v. Parsons se razveo sa prvom ženom, Helen, koja je tada imala ljubavnu
vezu sa V.T.Smitom. Smit je, inače , imao mnogo ljubavnica u Agape loži ( neko kaže da su mu sve
članice bile ljubavnice pre ili kasnije). Parsons, u skladu sa najdubljim uverenjima, nije hteo da se
ponaša u skladu sa uvreženim bračnim odnosima koje je smatrao ostavštinom starih vremena, a čiji je
vatreni protivnik bio. Uostalom, on je odmah stupio u vezu sa Heleninom mladjom sestrom Beti koja
mu je postala i stalna partnerka u magičkim radovima. Možemo konstatovati da razvod nije uticao ni
na koji način na njegove aktivnosti. Osim redovnih radova, te godine , recimo, nalazimo jednu kraću
poemu u Oriflamu, koja snažno predstavlja njegovu strasnu prirodu i glad za svakom vrstom
iskustava, koja je moćno stavljao u temelje svoje piramide.

Karijera naučnika takodje se razvijala. Možete videti na internetu fotografije iz 1943.e.v. koje
su snimljene u vojnoj bazi u Edvardsu (tada Marok). Na njoj je Parsons sa grupom inžinjera ispred
bombardera A-20 na kome su vršena prva istraživanja sa stalno postavljenim raketnim motorom.
Vojska je sve više ulagala u istraživački projekat GALCIT i on je sledeće godine prerastao u posebnu
Laboratoriju za mlaznu propulziju u Pasadeni.

Sredinom četrdesetih- negde od proleća 1945.e.v. nalazimo Parsonsa na početku čuvene


epizode sa „ridjokosim vidovnjakom X“, odnosno tada piscem SF literature prosečne vrednosti, a
kasnije osnivačem dijanetike i sajentologije, Ronom Habardom.

Parsons je, kao mnogi magičari ranije – od Džona Dija do Teriona- smatrao da nije dovoljno
dobar vidovnjak pa je tražio medijume koji bi na suptilnim planovima pratili tok tekuće operacije. Tako
je sreo Habarda i njime bio istinski oduševljen. Dobro je poznato njegovo pismo Kroliju , jula te godine,
u kome sa divljenjem govori o Habardu, ističući njegovu inteligenciju, duh i intuintivno poznavanje
magike i Teleme. Saradnja im nije bila strogo ograničena na ritualni rad, nego se proširila i na
osnivanje zajedničkog preduzeća u koje su obojica uložila svoju ustedjevinu ( Habard oko 1100
dolara, a Parsons oko 21000 ). Čak ni ljubavna veza Habarda i Beti nije pokolebala početnu, čvrstu
vezu dvojice muškaraca. Kada je saznao da je došlo do afere i da ga i Beti napušta, Parsons je samo
konstatovao „...sledeći put kada se budem vezao za neku ženu to će biti pod mojim uslovima...“..

Sredinom avgusta V.T.Smit smenjen je sa mesta majstora Agape lože a na njegovo mesto
postavljen je Parsons. To za njegov dalji rad nije medjutim bilo previše značajno; početkom 1946. on
je napustio i funkciju majstora, pa i sam Red, jer se tada odigrala najznačajnija faza njegovog rada,
kontakt sa Babalon.

II

Babalon rad počeo je 4.I 1946.e.v. sa ciljem da „... dovede do saradnje elementalnog para“.
Priprema, tok i ishod operacije detaljno su opisani u Knjizi Babalon koja je po sebi prvorazredni
dokument. Ona predstavlja izveštaj u koji je uključeno pripremanje mesta, oružja, čak muzike, pojave
koje su pratile rad i sl. Intenzivno prizivanje trajalo je do 18. januara , kada je u pustinji Mohave, kako
kaže Parsons, „tenzija iznenada nestala“. Kada se vratio kući, sreo je ženu koja ga je čekala a koja je
ispunjavala njegova očekivanja. Opisao je kao „... vazduh vatrenog tipa, bronzano crvene kose,
eksplozivna i tajanstvena, odredjena i tvrdoglava, iskrena i perverzna, zadivljujuće personalnosti,
talenta i inteligencije“. Reč je naravno i Mardžori Kamerom sa kojom je ostvario magičku i ljubavnu
vezu i počeo seriju radova koji su rezultirali 27. februara iste godine primanjem Liber 49.

Liber 49 je tekst koji još uvek izaziva mnoge nedoumice, naročito kod ortodoksnih telemita a
posebno u vezi sa stihom dva koji kaže da je ova knjiga četvrti deo Knjige zakona. Na osnovu toga
mnogi ovaj tekst odmah diskvalifikuju i smatraju ga ili fantazijom ili još gore „svetogrdjem“. Poslednjih
godina možete čuti i drugačija tumačenja. Jedno kaže naprimer da u prvom poglavlju Knjige zakona
Nuit kaže „ovo što TI pišeš je trostruka Knjiga zakona“ sa jakim akcentom na TI. Jer je , kako kaže ovo
tumačenje, Knjiga odista trodelna, ali su sve stvari u prirodi četvorodelne (četiri elementa, recimo..) pa
je onda svako treba dopuniti sopstvenim četvrtim delom koji je lična ekspresija dela i nema opšte nego
individualno značenje. Mnogi studenti, takodje, koliko nam je poznato, nisu ni pokušavali da vrednuju

37
SKAKAVAC 5

ovu knjigu u gore rečenom svetlu- jednostavno su je uzeli kao inspirativni tekst za početak ličnog rada
i kažu da su imali vredne rezultate.

Kako god bilo, rad je nastavljen –vraćamo se u 1946.e.v.- od prvog do trećeg marta u skladu
sa uputstvima koja su dobijena u komunikaciji. U toku prakse dobijeni su konkretni rezultati ali i oni koji
su bili smernice za sledeći period koji se protezao na nekoliko godina. Taj rad je bio raznovrstan i
uključivao je i lični razvoj, i insistiranje na razvoju kulta Boginje koji je imao izrazito lunarni karakter, ali
i javno delovanje koje je bilo usmereno na kritiku i promenu savremenog sveta. Parsons je i ranije bio
čovek jasno življene Volje i nije se ustručavao da svoja uverenja manifestuje. Pet-šest godina pre ovih
iskustava postoji svedočenje jednog od kolega sa posla koji se sećao kako je Parsons recitovao
čudnu, pagansku poeziju. Iskustva sa Babalon izoštrila su njegove sudove i delovanje. Početkom
pedesetih godina nastali su njegovi eseji u kojima je temeljno kritikovao aktuelna dešavanja u svetu.
Napao je, sećate se, i Makartijev lov na veštice –komuniste- u svojoj zemlji, i komunističku diktaturu u
istočnoj Evropi (pomenuo je i Jugoslaviju kao „žrtvu komunizma“).Bio je jedan od vatrenih boraca za
prava žena ali je osporavao uobičajeni feministički pristup i tzv „društveno angažovane žene“. Kao
rešenje tekućih problema, i problema dubljeg, civilizacijskog porekla i dometa predlagao je Magiku,
bilo u vidu sistema razvoja pojedinca, bilo u vidu metoda prosperiteta zajednice.

U skladu sa uputstvom stiha 58. Liber 49, 31.X 1948. Parsons je počeo „rad štapa“, koji ga je
posle 17 dana odveo na Crno hodočašće. Posle intenzivne kontemplacije i četrdesetodnevnih
iskušenja, preuzeo je Zavet Bezdana pred fr.132 (V.T.Smit) koji je rezultirao postignućem razreda
Majstora Hrama A.’.A.’.. U ovoj fazi rada posebno je značajan dokument Analiza Majstora Hrama .
Kao što je poznato, Zavet Bezdana podrazumeva da se svaki dogadjaj protumači kao poseban odnos
Boga i duše aspiranta. U ovoj Analizi, Parsons je dao sjajan primer metoda kroz retrospektivu
sopstvenog života. Sve je sagledao kao celovitu sliku, sve se uklopilo u jedinstvenu putanju Volje; i
nova Zvezda zablistala je u sopstvenoj orbiti.

III

Veliki rad na unutrašnjim planovima pratile su i zanimljive aktivnosti u spoljašnjosti. Drugi


svetski rat se završio, mlaznjaci i raketno oružje postali su stvarnost a Parsons je bio priznati stručnjak
u ovoj oblasti. Postoje podaci da su ga na ovom planu 1947.e.v. kontaktirali neki cionistički krugovi da
radi na naoružavanju (buduće) izraelske vojske. Iz prethodne priče možemo da vidimo kako on nije
otišao na Bliski istok, ali su ga visoki vojni krugovi u svetu i dalje posmatrali sa interesovanjem. Tako
je 1952.e.v. dobio ponudu vlade Meksika da u ovoj zemlji radi na izgradnji fabrike oružja. Kao
rezidencija bila mu je pripremljen zamak iz 17.v.e.v. ali on nije imao priliku da u njemu boravi . Kao što
je poznato, poginuo je 17.VI 1952.e.v. ispustivši bočicu živinog fulminata. U eksploziji koja je usledila,
teško je povredjen i izdahnuo je nekoliko časova kasnije.

Ovaj nesrećni slučaj i do danasa je obavijen , bar kod nekih autora, velom misterije. Neki
smatraju da je Parsons pao kao žrtva atentata. Neki navode kao izvršioce tajne službe- a videli smo
da je on zaista imao kontakte sa visokim političkim krugovima. Neki drugi autori navode kao moguće
atentatore sledbenike Rona Habarda, sa kojim su ostali neki neraščišćeni računi. Neki izvori tvrde da
je u toku prepodneva, pre nesreće, već odjeknula jedna eksplozija koja je bila očigledni promašaj. Ove
priče i nedoumice krenule su neposredno posle nagle smrti i u nekim krugovima održavaju se i danas.

Kako god bilo, Parsons je zadužio svojim Radom različite oblasti ljudskog stvaralaštva. Bilo da
je u pitanju hermetička scena , u mnogim vidovima, ili socijalna, politička ili ekonomska pitanja, ili
nauka – eksperimentalna ili primenjena- njegov trag je dubok i postojan.

Možda znate da je jedan krater na mesecu dobio njegovo ime.

Čujem jednog svog prijatelja koji kaže „.... da, ali taj krater je na tamnoj strani meseca..“...

Tek to nije važno.

Zato što je Njegova Zvezda sjajna zauvek.

38
SKAKAVAC 5

LIBER O'.'O'.'
vel OKTOPUSOVA OSMICA
frater Alion.'.Aiwass.'.

OSAM JE UDOVA OKTOPUSOVOG RADA

Neka onaj koji ima Volju da se Iskuša, da savlada ovo Osmostruko Iskušavanje, na osnovu svog
znanja i sposobnosti sledi ova uputstva da bi Iskušenje bilo ispunjeno.

Neka On izvodi ove prakse tačno 30 dana.

1.
Neka On načini sebi jedan "Magički Dnevnik".
Neka to bude šarena sveska (bilo kog formata) sa likovima iz crtanih filmova.
Neka On u tu svesku zapiše na 10 strana o sebi štagod da hoće i smatra da treba - a da to opisuje
njegove ljudske osobine. U tome mogu biti sadržani i opisi njegovog životnog toka.

Neka svaki dan u tu svesku ukratko zabeleži utiske o praksama koje izvodi.

2.
Neka On svaki put kada pije vodu (ne sokove ili druga pića!) na svaki gutljaj broji (u sebi) i uz svaki
broj neka zamišlja geometrijsku figuru sa odgovarajućim brojem uglova.

3.
Neka On svako jutro kada ustane protegne svoje telo - ruke uvis, gledajući uvis, uzdižući se na vrhove
nožnih prstiju, te neka zatim se pogne ka zemlji i dodirne prstima ruku pod (tlo, zemlju...). Neka u tom
času zamisli kako sa neba spušta Svetlost na zemlju.

4.
Neka On svaki put kada ide u toalet da vrši veliku nuždu, nakon obavljenog olakšavanja zamisli sebe
kako se nalazi u Svetlosnoj Sferi (ovo može biti Krug, Zlatno Jaje ili Piramida Svetlosti).

5.
Neka On svaki put pre jela uzme nož (iz pribora za jelo) i neka ga prebaci iz ruke u ruku.

6.
Neka On svaki put kada uzima knjigu (ne novine, magazine, stripove ili porno časopise) u ruke (da
čita) zahvali Velikom Neimaru na Velikoj Mudrosti koja mu je dostupna.

7.
Neka On svaki put nakon izvršenog čina ljubavi zahvali svojoj Boginji što ga obasipa Ljubavlju.

8.
Neka On svaki put kada je zaboravio da izvede navedenu praksu istu izvede tog časa usklađeno sa
okolnostima tog trenutka.

Da bi sebi olakšao ovo Iskušenje zapisivanja u dnevnik neka On napravi na početku jednu Tabelu koja
će biti sastavljena od osam stubaca i trideset kolona. U tu tabelu može sebi upisivati Plus za svaku
izvršenu praksu i Minus za svaku propuštenu (onda kada se seti da praksu uradi sa "zakašnjenjem"
neka Minus pretvori u Plus).

39
SKAKAVAC 5

Neka On, nakon što se navrši 30 dana ove Velike Magičke Operacije Iskušavanja, sledećih 30 dana
budno pazi da ne učini ni jednu od ovih osam navedenih praksi, te u slučaju da načini grešku za istu
upiše to u svoj Magički Dnevnik.

Ovde je Kraj uputa za Iskušavanje zvanog "Oktopusova Osmica".

Napomena: O.O. je 140 ... dva oka!

140:
"MLKYM" - Kraljevi ; Anđeli Tifareta u Asijahu i Necaha u Brijahu

40
SKAKAVAC 5

DAGON - KOG SVI OBOŽAVAJU


frater B.N.

Uputivši se putem duhovne samospoznaje tragači na Stazi koliko god težili "Višim sferama"
neminovno se suočavaju sa onim "Dubokim", onim skrivenim korenima koje neminovno moraju
osvestiti da bi sagledali svoju i univerzalnu celovitost. To skriveno u dubinama počinje da isplivava i
biva sagledano sa visina onda kada baš sa tih "visina" vidik postane čistiji i jasniji. Tako smo došli do
sagledavanja naših korena.

U vremenu kada hrišćanstvo grca u samrtnom ropcu, na samrti popuštaju okovi kojima su
skrivene istine bile vezane u tamnicama. I kao što se Petru anđeo smilovao ga i oslobodio ga ropstva
tako i Telema donosi slobodu tom zarobljenom "kamenu" - Planeti Zemlji. No, čak i ako "hrišćanstvo"
preživi uspostavljanje Novog Eona ono nikako neće preživeti takvo kakvo jeste sada. Ono što se može
nazivati istinskim Hrišćanstvom jeste Gnostičko, tzv. "apokrifno" do sada neprihvaćeno - a u stvari baš
to Gnostičko Hrišćanstvo jeste ono što čini granu korenova velikog stabla Drveta Života koje seže
duboko u vreme.

Sva sila obmane nije uspela da sakrije sve korene naše predačke svesti sa kojom smo u
genetskoj i duhovnoj vezi. Ljudi su se "setili" da se planina Sinaj nekada zvala Serabit, i da na Sinaju i
danas postoje oblasti koje se zovu Banat i Serbija gde i danas teku reke Mir i Vir.

Jedan od simbola čuvene pobede hrišćana nad "nevernicima" je čuveni Sveti Georgije koji
ubija Aždaju. On je jedan od ključeva koji su držali pečat obmane. Ko je ustvari Georgije? On zapravo
beše samo jedan čovek, prvotno ratnik, a zatim hrišćanski mučenik, kome se zgadilo da ubija hrišćane
i zgrće bogatstvo te se preobrativši se suprotstavio Dioklecijanu i naravno bio pogubljen zbog toga.
Nema u toj priči nikakve aždaje, niti čudovišta. Ono što je Georgije savladao i preobratio u sebi je
sirovost i agresivnost, te je u njegovo vreme jedino napredno ideološko učenje bilo ispoljeno u
hrišćanskoj sekti. No, u to vreme "hrišćanstvo" definitivno nije bilo isto, niti slično istorijskom, a kamoli
današnjem hrišćanstvu. Istorijsko hrišćanstvo je začeto Konstantinovim preobraćenjem i političkom
manipulacijom (uz izvesnu dozu primene sile u suzbijanju nesličnih nevernih neistomišljenika -
naravno), a kasnije je bazirano na čuvenom falsifikatu "Konstantinovoj donaciji". Tako je od sistema
duhovnog rada i spoznaje nastala mašinerija koja je svoju silu, svoj egregor, punila energijom
nametanja izopačenog učenja koje je bilo prerađeno da zdrav razum ne može da ga pojmi, a sila čuva
tu laž da bi se sama održala.

Sveti Georgije je jednostavno poprimio osobine Gerovita, Herkula, koji je savladao divljeg
Lava, simbolično onog koji je ovladao svojim strastima i energijom. No, u simbolici ubijanja Aždaje
krije se i mnogo dublja pouka koja nas povezuje sa drevnim dubokim Istinama.

"I vsa srbska služaše Dagonu" čuvena je poruka, jasno sećanje na naše poreklo. Dagon je
drevno božanstvo koje su obožavali drevni narodi, od kojih smo potekli, koji su migracijama obeležili
predele ove planete svojim prisustvom u moći svog obožavanja, a ta kretanja Srba se jasno
sagledavaju do preko Izraela, Egipta, Sumera i Indije. Sumersko božanstvo Baal se smatralo sinom
Dagonovim. Te se Dagon izjednačuje sa Ea, vrhovnim Nebeskim božanstvom. Dagona obožavaju i
Vavilonci, Sirijci, Palestinci, Filistejci, Asirci, Podunavci, te se baš i zbog čuvenog falsifikovanja starog
spisa "Enuma Eliš" Dagon spominje i u "Bibliji" - najsramnijem od svih falsifikata.

Po drevnom mitu Dagon živi u dubokim vodama, u Voden Gradu i dvorcu u kome se nalazi
hram Serbica boga Dagskog. U njemu je sva srbska služila Dagonu. On je u svom primordijalnom
obliku prikazivan kao muškarac sa telom ribe. Tako je Veliki Okean Razumevanja - Velika Majka,
simbolizmom okarakterisao vladalački princip u kosmosu - sveoca Mudrost - Dagona. On nije samo
smatran bogom vode i okeana već sveg života, smatran je "božanskim kraljem zemlje", Bogom
Svetlosti Života.

Od Dagonovog imena potiču i imena drugih Vrhovnih bogova kao što su Votan, Odin i Voden.
Ono što je takođe zanimljivo je da je veza potomaka pravog Hrista, istinske loze Gnostika, sa
današnjim dobom ogledana u mitu da oni potiču od Vodenog "čudovišta" kvinotaura koje je ustvari
samo slika Dagona i u tome shvatamo duhovnu vezu srpstva sa lozom "merovinga", i to ne samo zbog

41
SKAKAVAC 5

njihovim migracija od Izraela preko Arkadije, uz Dunav do današnje Francuske i Irske (gde su poznati
kao Tuata de Danan - Pleme Dan-ovo) već zbog korenskog nasleđa duhovne loze istinskih Inicijata.

Iz potrebe za manipulacijom je onda Georgije postao Svetac te je od onoga koji je savladao


svoje mane uzdignut na pijedestal onoga koji je savladao Dagona, morsko čudovište koje su obožavali
nevernici i neposlušni novim siledžijama na istorijskoj sceni. Postao je slika i simbol gušenja Kulta
Dagona, tog istinskog kulta Inicijacije i obožavanja Najvišeg Nebeskog Božanstva - slično kome je
Isus postao slika, obožavani eidolon, a kome su zarad manipulacije poništene ljudske osobine i zatrto
porodično i duhovno nasleđe, te mu nakarikano manipulativno perje koje je korišteno kao fantazma za
nanošenje bola i psihičkih okova greha. Umesto da su ljudi sledili učenje duhovne loze drevnih učitelja
nametnuta im je slika patnje koja je proglašena iskupiteljem greha! Ta čuvena slika raspeća koliko
kabalistički verodostojna jeste potpuni istorijski falsifikat, kao i lažna deifikacija Isusa iz "Nazareta" tj.
Vitlejema - mesta koje u njegovo istorijsko vreme nije ni postojalo!

Hrišćanstvo je od spoznajnog i posvećenog Istini postalo i ostalo, održalo se kao Laž. Da


parodija bude veća, simbol Ribe je preuzet kao simbol ćutnje i duhovne skrivenosti tačno od onih koji
su Ribom opisivali duhovnu lozu. Tako je u Dobu Ribe, znaka Pisces-a, duhovna loza stvarno ostala
skrivena i skrivana, a lažna loza je kiteći se šarenom ljušturom ostavila istorijski smrad truleži - koji
konačno spada.

I novo doba koje osviće slavi Dagona. Vodolija je znak koji slobodno lije svoje Razumevanje,
svoju Gnozu, neskrivajući znanje i istine, Dagonovom vodom pročišćujući svet.

Nakon inicijalnih malverzacija, uspostavljanja obožavanja mrtvog boga, (umesto "živog") koji
paradoksalno svojim samožrtvovanjem iskupljuje grehe sveta - da bi taj svet, vođen istorijskim
hrišćanstvom, mogao oslobođen da krši sve zapovesti koje je Mojsije, čuveni faraon Akenaten
uspostavitelj monoteizma, dobio na gori Sinajskoj - na planini Serabit, od boga Jahvea-Enlila - jednog
od sumerskih bogova koji je bio u saboru Anunakija, koji su bili "posmatrači" razvoja ljudske rase u
stara vremena, koji su pokrenuli razvoj rase. Tim saborom je naravno predsedavao Ea - Dagon -
vrhovno božanstvo.

U izvesnom istorijskom momentu bogovi su odlučili da puste čoveka da uči na svojim


greškama i kroz patnju da bi tako spoznao koja je razlika između istinske gnoze i opsene intriga koje
su zatim uspostavljene kroz hrišćanstvo. Dagon, bog kosmičkih dubina je samo s vremena na vreme
davao svetu impulse kako prevazići obožavanje idola i to kroz velike učitelje kao što su Mojsije, Buda,
Lao Ce, Isus - čineći tako da kosmičko učenje opstane u pravovernima (koji su istorijski proganjani i
uništavani), istinskim "hrišćanima" - pomazanicima - Gnosticima.

Idolopoklonstvo "hrišćana" je prevazišlo sve stare oblike obožavanja Bogova. Svaka


svetkovina je izobličena, preobraćena i iskrivljena da bi navela (uz primenu sile) verovanje ljudi u veru
u umirućeg boga. Svako sveto mesto je satrto i na njemu je izgrađeno "hrišćansko" svetilište - da bi se
iskoristile i izmanipulisale energije planete Zemlje. Umesto obožavanja i poštovanja arhetipova
kosmiške sile Vrhovnog Boga, uspostavljene su idolopokloničke veze sa slikama svetaca - ljudi
stvarnih i imaginarnih) imena mnogih "svetaca" su samo premundurena imena starih bogova - a te
slike su navodno veze sa duhovnim svetom umirućeg boga.

Osobine drevnih bogova su prisvojene za hrišćanske svece pa danas jasno možemo razotkriti
celu obmanu.

Perun je postao Ilija, Pantelija, Svetovid je postao Sveti Vid i Lazar, Svarog se danas naziva
bogom, Veles je postao Vasilije, Blaž, Kornelije i Vlah, Mokoš postade "bogorodica", Triglav postade
"sveta trojica", Radgost postade sveti Andrija i Trifun, Voden postade sveti Nikola, Toma i Foka, Siva
postade sveta Varvara, Gerovit postade sveti Georgije, Morana postade sveta Marta i Atanasije,
Vesna postade "mladenci", Stribog sveti Vartolomej, Stevan vetroviti, Lada se preobrati u arhanđele
Mihajla, Gavrila i Rafaila, njena svetkovina u slavu svete nedelje, Dažbog postade sveti Sava, Slava
postade sveti Dimitrije, Horz Ognjena Marija, a Simargl postade Sveti Duh. Ove korespodencije nisu
nasumične jer se precizno mogu sagledati osobine "starih" bogova sa "novim - ispravnim" hrišćanskim
slikama i to kroz tačno poklapanje slave sa vremenom svetkovanja bogova, kroz pojave prirodne i
duhovne - jer su novi likovi preuzeli osobine i "moći" starih "poništenih i savladanih bogova", kroz

42
SKAKAVAC 5

obredne radnje - većina hrišćanskih slava apsolutno nema koren u "bibliji" već u starim običajima i
svetkovinama, kroz kultna mesta, kultne predmete, životinje, biljke i još mnoge druge osobine.

Hrišćanstvo je "ubivši" aždaju na sebe navuklo mrtvu kožu koju je aždaja samo odbacila -
aždaja je otplivala u transformisanom obliku dalje mirno, a hrišćanstvo je vekovima silovito napadalo
ono što je bilo uvek bolno - Istinu. Istinu da su naši duhovni koreni u obožavanju kosmičkog Znanja i
Mudrosti i jednosti sa Vrhovnim kroz direktno iskustvo Istine, a ne kroz podređivanje i podčinjavanje
sveštenicima i crkvenoj strukturi.

Na "Strašnom sudu" najužasnije će grehe na sebe preuzeti istorijsko hrišćanstvo i oni koji su
tu utvaru vekova održali zarad svoje lažne slave i lažnog sjaja - jer u tome Lepote nema.

Sva drevna Religija je danas izobličena. "Re ligere" znači ponovo sjediniti - a to hrišćanstvo
radi samo kroz reči, ne i delo, Religija spaja čoveka i Boga, a svi duhovni pokreti novog doba probijaju
koprene laži koja je vekovima navlačena. Sada opet, kada smo napravili korake na duhovnoj stazi
vidimo svoje korene, vidimo odakle smo potekli, vidimo šta je u nama samima dobro a šta loše, vidimo
šta nas koleba, vidimo čemu smo naklonjeni, a šta nas odbija - vidimo i čemu težimo - a to je Lepota
Istine. To je Univerzalna Religija. Religija drevnog UR-a - Svetlosti.

Doći će dan kada Đurđevdan neće biti slavljen zbog pobede Georgija nad Aždajom već zbog
istinske pobede Svetla nad tamom, zbog istinskog preloma Velikog Ekvinocija od ere Riba ka Vodoliji.
Svanuće dan kada pobeda u znaku krsta neće značiti pobedu hrišćana već pobedu Svetlosti. Dolazi
dan kada će se Neptunova Zver uzdići i ustalasati kosmičke vode koje će sprati prljavštinu vremena.

To je dan Svetlosti. Dagonov Dan - Dan Boga koga svi obožavaju - koji je Nerođeni duh,
Istina i koji mrzi što se zlo čini u svetu, koji seva i grmi, koji je oploditelj i manifestator svetlosti, iz koga
izvire pljusak života zemlje i čija usta uvek plamte, koji je Lepota sveta, koji se obavija svojim
zmajskim telom oko Zemlje - kao što se Zmija ovija oko Srca.

43
SKAKAVAC 5

MEROVINŠKA SLAGALICA
Frater LIBERO

"Svojom Sokolovom glavom kljujem Isusove oči dok on visi na krstu."


Liber AL vel Legis:III:51

UVOD

Već sada smo svesni postojanja dokaza izvedenih iz naučnih studija da je Biblija, tj. stari i novi
zavet, jedan veliki istorijski falsifikat prepun grešaka, laži i obmana koje se koriste od strane
sveštenstva, nekih svesno, nekih nesvesno, u cilju držanja velike mase ljudi u neznanju i ropstvu
iskrivljene dogme zarad krajnje sebičnih i zlih oblika koristi. Kada razmatramo situaciju sa kosmičkih
proporcija period ovakvog stanja na planeti i nije prevelik, jer dve hiljade godina su kao jedan dan.
Sagledavamo da religija koja je bila izuzetno dominantna nije ustvari bila 'hrišćanstvo' već
'crkvijanstvo' kako bi rekao škotski Princ Majkl Stjuart.
Svetu je misteriozan razlog ovakvih razvijanja ideologija u planetarnim razmerama ali ćemo se
ovde potruditi da, ukratko, izložimo neke ideje i teorije koje će baciti malo svetla na to. Koliko je svet
bio u ropstvu pod hrišćanskom crkvom toliko je postojalo jedno tajno bujanje luciferijanske gnoze koje
se provlačilo sve vreme pod imenima raznih Redova i organizacija čije će mo ciljeve ovde malo
razložiti. Takoće će mo naznačiti u svetlu Novoga Eona kako se novo doba odnosi spram tih
istorijskih činitelja i kakva je slika možda sada vidljiva. Daćemo neke korespodencije koje postoje u
sistemima tih Redova u odnosu na Zakon Teleme koji ima direktne veze sa planetarnim događanjima i
istorijskim razvojem Čovečanstva.

MASONI

Koliko nam je danas poznato, bez predrasuda možemo reći da je slobodna masonerija jedna
od svetlih stranica knjige istorije. No celo učenje nas trenutno ne treba zaokupljati želimo samo da
definišemo koja je priroda tog Reda. Kako možemo sagledati Masonsku simboliku uviđamo da
masonerija uči o opštem ustrojstvu Univerzuma i Čoveka kako ih je stvorio Veliki Arhitekta. Čovek je
Loža, Loža je 'slika' Univerzuma i svi simboli koji se nalaze u njoj su simboli čoveka i univerzuma.
Razmotrimo neke simbole koji će nas uvesti i upoznati sa nekim aspektima ove Velike Slagalice.
'Posuda sa insensom' je čisto srce, aspiracija i jedini oblik "žrtve" Bogu (takođe miris prisustva Boga
kako to poznaju Mistici). 'Košnica' je kolektiv, geštalt, jedinstvo, zajedništvo i bratstvo. Zajednička
svest u kojoj svi rade svesni kolektiva i opšte dobrobiti. Jedanaest pčela već upućuju na tajne skrivene
u Magici. 'Knjiga konstitucije' je knjiga pravila i zakona koja uređuje i definiše moralni kodeks, to su
vrline, tišina, obazrivost na misli, reči i dela. Red, poredak i poštovanje univerzalnog ustrojstva
Božanske arhitektonske tvorevine. 'Golo srce i mač' upućuje na istinu egipatske boginje Maat i
iskrenost, poštenje i čovekoljublje, humanost čiji je cilj okupiti sve ljude u 'zvezdani' zagrljaj. 'Barka i
sidro' su čvrsta nada i dobro življen život. Barka je suptilni nosioc Duše, ona je ukotvljena za Božansko
tle 'da ne odluta'. Barka je 'Khu' i Magička veza sa Duhom. '47.Euklidov problem' koji opisuje poseban
odnos pravouglog trougla čije stranice imaju odnos 3:4:5 upućuju na tri Sefirota Drveta Života - 3 je
Bina, 4 je Hesed, a 5 je Geburah. Tri je takođe i Božansko Trojstvo, četiri je čIsta materija, dok je pet
Čovek koji to sadrži sjedinjeno. To su takođe Boginja, Bog i Božansko dete: IAO. 'Šestar' opisuje krug
koji je domen sopstva i simbol beskraja, čiji je centar Tačka. 'Peščani sat' je kontinuum vremena i
prostora. Ljudski život. Zrna su ljudi - pesak je čovečanstvo. Upućuje nas i na misteriju kritična mesta
u vremensko-prostornoj spirali (godine 2012-2013). 'Kosa' amblem vremena, deli Eone na pravedne
delove vlasti Bogova. Sasecanje stvari koje se neumoljivo moraju promeniti. 'Sanduk, čekić, akacija...
itd' u njima vidimo da je Torov čekić ustvari grom prosvetljenja, ašov, oštar kao mač je silazak u
podzemni svet - materiju. Hiram zakopan u sanduku je materijalno telo koje ima simbol zvezde što
upućuje na Pentagram i krak Trougla sa pet delova. 'Crno-beli pod Lože' su dobro i zlo izmešani
(Asmodej i Isus to nadgledaju) Tama i svetlost neodvojivi: NOX i LVX. Pod su Ljudi - čovečanstvo u
kome je pomešana krv Nefilima, oni su 'zveri' koje su uzdignute Duhom Božanstvenosti tako iskupljeni
od puke animalnosti. 'Kompas' određuje smer strana sveta tj. prirodnu ravnotežu četiri elementa
Drevnih. 'Beli i Crni stub' su Jakin i Boaz, dva stuba Drveta Života, takođe Ida i Pingala. Mesija-
Mojsije-je Srednji Stub, istočnjači rečeno Sušumna, Vatrena Zmija Kundalini. 'Zodijak' je Univerzum
zvezdanog neba koji svedoči kreaciji solarnom Logosu. "Veliki Majstor' je simbol Višeg Sopstva,
prosvetljenog vođstva Duha, ADONAI.

44
SKAKAVAC 5

Spomenuvši ovde samo neke simbole jasno je da se na osnovu njih može puno naučiti i o
prirodi Čoveka i o prirodi Hrama koga je stvorio Veliki Graditelj delujući kroz naum Majstora neimara i
ruke posvećenika gradnje. Ime velikog Graditelja je razotkriveno u Imenu velikog Kralja SOL-OM-ON-
a, a njegovi majstori su sledili Hirama Abifa načijoj legendi se baziraju dalja učenja u Loži i o Loži.
Zbog ekstremno agresivnog delovanja crkve i širenja 'sumnjive' ideologije bilo je neophodno
da se polujavno tj. više tajno prenesu neka učenja i znanja koja su bitna za slobodne ljude, ljude koji
veruju sebi a ne indoktrinatorima. Simboli su poslužili savršeno, a Bratstvo 'slobodnih zidara' je stvorilo
najmoćniju i najuticajniju organizaciju koja je iznedrila i prihvatala (nesebičnu) Elitu Čovečanstva.

TEMPLARI

Onda se postavlja pitanje, kada već masonerija poseduje tako valjan sistem i čistije znanje o
Hramu zašto su postojala druga bratstva i redovi? Čemu su služili Templari? Poznato je da su se oni
borili za 'Svetu Zemlju' da su 'Čuvari Svetoga Grala', a naj jasnije je da su bili moćna vojna sila koja je
bila važan faktor u razvoju i skrajanju istorije. Nakon njihovog (navodnog) uništenja oni, tj. ostaci
Templara su se raštrkali na sve strane sveta i polako su počeli da izniču razni drugi Redovi koji su
ponajviše nosili ideje mističnog simbola Ruže i Krsta. Ono što se saznalo prilikom satiranja
templarskog Reda je da u njihovom 'učenju' Isus nije bio Božanski sin već običan čovek - što je bilo za
crkvu dokaz o jeresi i opravdanje da se sila potegne.
Ono što je bitno trenutno za nas je da nam bude jasno da su generalno Templari bili vojna sila
sa značajnom podrškom u imanjima i osvojenom blagu. Jasno je da iza vojne sile stoji neka politička,
ali i ideološka i filozofska sila koja je spretno upravljala njihovim delovanjem. Zašto su oni verovali da
Isus nije bio Sin Boga?

SIONI

Izgleda, kako nam se sada pružaju činjenice na uvid, da je ta politička, ideološka i filozofska
sila bila oličena u Sionskom Redu, u Sionskom Prioratu. Ono što je bila tajna vekovima polako se
iznedrilo u svet i u dvadesetom veku dalo do znanja, ponekad posredno, ponekad misteriozno, uz
splet istorijskih događaja i otkrića. Sionski Priorat je čuvao tajnu Merovinških Kraljeva, tajnu da Sveti
Gral predstavlja lozu, krvnu lozu, koja neprekinuto teče od Solomona i Davida, preko Isusa i njegovih
potomaka da današnjih naslednika trona u Svetom Gradu Jerusalimu.
Odavde na dalje će mo se prepustiti raznim idejama i teorijama koje se kaleme, istinite ili
neistinite na ime Merovinga. Ko su oni? Potomci Isusa i Marije Magdalene. Ali ako on nije bio Mesija
odabran od Boga, zašto je bilo neophodno da se sačuva njegova krvna loza? Samo zbog prava na
Jerusalimski tron? sada se u ovu priču uvlače neki fantastični elementri, koji nam saopštavaju da ta
loza ne samo da potiče od Solomona i Davida već da je njihova loza potekla od kraljeva-sveštenika
Atlantide, i još dalje, da je vanzemaljskog porekla, uzvišena loza kosmičkih Kraljeva, koji su bili ništa
drugo do drevni Bogovi, o kojima su do nas došli zamagljeni mitovi i misteriozne priče. Spominje se
takođe da se u ljudskoj rasi izmešao genetski kod dveju ili više vanzemaljskih rasa koje se tokom
istorije, pa i sada bore za prevlast - otuda je masonski pod crno beo. Spominju se 'Duboki', 'Veliki
stari', 'Drevni' i drugi mračni 'bogovi', zatim razni 'ejlijeni' - 'sivi', Lamoliki, 'blondsi', 'plejađani' itd.
Ako razmatramo važnost Merovinške loze, moramo se usput zapitati i o značaju kraljevskih-
duhovnih loza koje potiču od Sidarte i Muhameda, pa i Kvecalkoatla. Dobacujući ulje na vatru, nije li
Lejdi Di bila eliminisana da ne bi merovinšku krv izmešala sa krvlju Muhamedovog potomka? Nakon
čega se možemo zapitati nije li 11.septembar bio odmazda za to? Istorija je prepuna činjenica koje
nam malo znače a događaji se ređaju jedan za drugim potaknuti misterioznim podzemnim tokom -
slaganjem Velike slagalice.
Razmatrajući ideju da od velikih proroka, naslednika zemaljskih tronova i nosioca božanskog
(ili 'vanzemaljskog') genetskog materijala možemo shvatiti zašto postoji potreba za stvaranjem
Ujedinjenih Država svakog kontinenta posebno. Loze se provlače kroz rase i teže da izkristališu
staleže uspostavljajući vladavinu elite pod vođstvom Monarhije. Iako nije pouzdano znano izgleda da
te kraljevske loze vladaju i bez toga da su javno na vlasti.

TELEMITI

Da bi krenuli u zaokruživanje slike ovde ćemo u priču uvući i učenje novog doba, Eona
Horusa, koje je dobijeno od izvesne 'kosmičke inteligencije' zvane Aiwass preko ruku Proroka
otelotvorenog u čoveku zvanom Alister Krouli. Zakon Teleme je zapisan u Knjizi Zakona, zvanoj Liber
AL i on definiše potpuno 'nov' koncept shvatanja Univerzuma i Čoveka, koje želi osloboditi okova

45
SKAKAVAC 5

ropsta prethodnog doba i dovesti ga do svetlosti, slobode, ljubavi i života u svesnosti Zvezda. Nećemo
detaljno analizirati tu knjigu ovde, ali je davanje paralela sasvim pogodno da izvučeno stavove i
shvatanje doba u kome previru delovanja sila zvaničnih religija, sila skrivenih Redova i kosmičkih
energija i kosmičke svesti koja se budi u ljudima planete Zemlje.

SLAGALICA

Elitizam koji je očito princip za određivanje onih koji su pogodni da vladaju je u skladu sa
učenjem Teleme. Moramo takođe definisati da taj elitizam ne počiva na njegovom ostvarenju putem
sile i prevare već na ispunjenju osnovnog koda Knjige Zakona: 'Čini po svojoj volji će biti sav Zakon'.
Oni koji vrše svoju Istinsku Volju nejbolje i mogu da je ispolje i najefikasnije sprovedu kada svako
deluje u skladu sa svojom voljom. Liber AL se suprotstavlja ropstvu - ali priznaje one koji svojevoljno
služe - robuju. Hijerarhija se ne zasniva na pravu rođenja već na pravu spoznaje Istinske Prirode.
Kako stoje stvari: Kraljevi, ako su svesni da treba da vladaju - moraju da vladaju - inače ne vrše svoju
volju. Volja može počivati na genetskom kodu ali ne sme ometati druge u ispunjenju njihovih
pojedinačnih niti grupnih volja - svest košnice i pčela kod masona.
U knjizi 'Vizija i glas' tokom komunikacija sa Aiwass-om on saopštava Majstoru Terionu, da oni
nisu sluge, već da su od 'Svetog grala' upućujući posredno na ideju da se Telemitsko učenje može
povezati sa idejom o 'merovinzima' jer kako Liber AL kaže ;'Svaki muškarac i svaka žena je zvezda' -
imajući ovo na umu jasno je da možemo shvatiti teoriju o vanzemaljskom poreklu ljudske rase i potrebi
da se svest koja je zarobljena u materiji otvori za više sfere i spozna svoju 'kraljevsku prirodu'. Aiwass
takođe spominje da postoje i drugi Majstori i Božanstva koji se još nisu objavila ljudima, ali i daje
obećanje da se kroz Telemu svi narodi sveta mogu uzdići do najvišeg trona. Ovo je duhovna
simbolika, ali može biti tumačena i kao bukvalno ujedinjenje naroda planete pod jednom religijom i
jednom spiritualnom monarhijom.
Ime Aiwass navodno potiče iz Sumera, povezuje se sa jezidima i drakonijanskim kultom.
Varijacije tog imena su razne: OIVZ, ZIVO, AIWAZ... a čak i koda potomaka Majanske rase nailazimo
na ime ZUVUJA. Zuvuja se opisuje kao okean kosmičke svesti koji povezuje planetu zemlju sa drugim
zvezdama galaksije. Aiwass se u knjizi zakona naziva 'poslanikom Hoor-Paar-Kraat-a' koji jeste
božansko dete koje obitava u tišini.
Šta nam Knjiga Zakona još govori o 'kraljevima':
" Čujte me, vi ljudi što uzdišete! Žalosti patnje i tuge su ostavljene mrtvima i umirućima,
ljudima koji me još ne znaju. Oni su mrtvi, ti ljudi; oni ne osećaju. Mi nismo za bedne i žalosne:
gospodari zemlje su naši rođaci. Zar Bog da živi u psu? Ne! ali najviši su naši. Neka se oni raduju,
naši izabrani: ko tuguje nije od nas. Lepota i snaga, poskočan smeh i prijatna čežnja, silina i oganj, to
je naše."
Jasna je veza Telemita sa 'Merovinzima'. Razlika je u tome što je 'loza' bila prenošena
generacijama i vekovima kroz fizičke nosioce duša Kraljeva koji su širili svoj soj među svim ostalim
kraljevskim lozama, a Zakon Teleme se manifestovao u istorijskom momentu kraha hrišćanska i
ostalih 'crnih' religija koje sada tokom vremena polako atrofiraju i umiru.
"Sažaljenje je mana kraljeva: zgazite bedne i slabe: to je zakon snažnih: to je naš zakon i
radost sveta. Ne misli, o kralju, o toj laži: da Ti Moraš Umreti: ti zaista nećeš umreti, već živeti. Neka
se sada shvati: Ako se Kraljevo telo raspline, on će ostati u čistoj ekstazi zauvek.Nuit! Hadit! Ra-Hoor-
Khuit! Sunce,Snaga i Vid, Luč; to je za služitelje Zvezde i Zmije."
Kraljevi su takođe ime anđeoskog hora sefire Tifaret na Drvetu Života koja je u direktnoj
korespodenciji sa Suncem i Solarnim Logosom. Zvezdanim semenom. 'Sažaljenje' na hebrejskom ima
istu brojnu vrednost kao i 'kraljevi'. A vidimo i da svest 'kralja' ne umire nakon napuštanja zemaljske
inkarnacije.
Le Serpent Rouge, Sionska mistična poema iz trinaest delova u vezi je sa zodijakom, dakle sa
Beskrajnim Prostorom i Bezbroj Zvezda u njemu. Crvena Zmija je takođe i Vatrena Zmija Kundalini,
duhovna sila koja je latentna u svima i koja se budi iz sna duhovnim metodama. Aiwass, ne samo da
je dao Knjigu Zakona i Zakon Teleme, nego je kroz jedan magički sistem, zvan "SGLUX" dao tehnike
buđenja Vatrene Zmije, tehnike primerene Novom Eonu, oslobođene religioznih prljavština starog
doba. Ova Vatrena Zmija omogućava buđenje Zvezdane svesti u svakom čoveku i ženi i time ispoljava
sve potencijale kraljevskog genetskog koda.
"Gledajte! ovo su ozbiljne tajne; jer postoje takođe neki moji prijatelji koji su samotnici. Ali ne
mislite da ćete ih naći u šumi ili na planini; nego u purpurnim krevetima, miluju ih prekrasne žene
zveri dugih udova, s plamenom i svetlom u očima, i bujnom ognjenom kosom oko njih; tu ćete ih naći.
Videćete ih ih na vlasti, kod pobedničkih armija, kod svake radosti; a u njima će biti milion puta veća

46
SKAKAVAC 5

radost. Pazite da niko ne prisiljava drugog, Kralj protiv Kralja! Volite jedan drugog vatrenim srcima; po
niskim ljudima gazite divljom strašću, u danu vašeg gneva. Vi ste protiv puka, O moji izabrani."
Osobine 'kraljeva' moraju emanirati iz duhovnog postignuća koji se u Telemi definiše rangom
Samotnika - koji je najviši rang u trostepenom rangiranju ustrojstva prirode čoveka i Univerzuma.
"Da! ne verujte u promenu: bićete ono što jeste, a ne drugo. Stoga će Kraljevi zemlje biti
Kraljevi zauvek: neka robovi služe. Nema nikoga ko će biti unižen ili uzdignut: sve je uvek kao što je i
bilo. Pa ipak su neki maskirani moji služitelji: može biti da je prosjak kralj. Kralj može birati svoju
odeću po volji: nema pouzdanog testa: ali prosjak ne može sakriti svoje siromaštvo. Stoga pazite!
Volite sve, jer možda je Kralj prikriven! Kažeš li tako? Budalo! Ako je on Kralj, ti ga ne možeš
povrediti. Stoga udari grubo i nisko, i u pakao s njima, majstore!"
Ovo je veliko obećanje za Merovinge i ostvarenje njihovog prava. Ako pojmimo da se Istinska
Volja zasniva na genetskom kodu, unutar čovečijeg 'Khu-a' i zvezdanoj prirodi onda ispunjenje istinske
volje predstavlja vraćanje izvornog poretka kako u ljudima tako i u društvu, Jednoj Planetarnoj državi-
Monarhiji. Do pravog časa preuzimanja 'vlasti' kraljevi se mogu kriti. Knjiga Zakona takođe kaže:
"Neka mojih služitelja bude malo i tajnih: oni će vladati mnoštvom znanim."
”Oh! ti si nadvladan: mi smo nad tobom; naša radost je svuda oko tebe: živeo! živeo: proroče
Nu(e)! proroče Had (a)! proroče Ra-Hoor-Khu(a)! Sada se raduj! sada dođi u naš sjaj i nasladu! Dođi
u naš strasni mir, i piši slatke reči za Kraljeve!"
Zakon Teleme je dat za Sve, kako za 'obične' ljude tako i za 'kraljeve'. Ipak ako planetarnu
situaciju sagledavamo iz 'merovninške' tačke gledišta čije duhovno učenje i jeste više gnostičko nego
'hrišćansko' onda Knjiga Zakona samo dolazi u pravom momentu da raščisti situaciju u ideološkom
konceptu merovinškog prava vladavine. 'Merovinzi' tj. potomci Bogova bi po svojoj prirodi spontano
trebali da sagledaju važnost Knjige Zakona budući da ona nosi učenje oslobođeno robovanja lažnom i
iskrivljenom učenju crkvenih religija.
" Dužina tvoje čežnje će biće snaga njene uzvišenosti. Onaj koji dugo živi i mnogo žudi za
smrću uvek je Kralj među Kraljevima."
Smrt je tajna kapija koja dušu usmerava u narednu inkarnaciju. Dužina čežnje daje zamah
novoj želji za inkarniranjem, čime se ispoljava kontinuitet svesti koja vrši svoju Volju u vremenu i
prostoru - ovo je u bliskoj vezi sa simbolom peščanog sata kod masona.
"Ali tvoje sveto mesto će biti nedirnuto kroz vekove: iako će biti spaljeno i razoreno ognjem i
mačem, tamo ipak nevidljiva kuća stoji, i stajaće sve do pada Velikog Ekvinocija; kada će se
Hrumachis uzdići i ona/j sa dvostrukim štapom preuzeti moj tron i mesto. Drugi će se prorok uzdići, i
doneti svežu groznicu s nebesa; druga žena će probuditi strast i obožavanje Zmije; druga će se duša
Boga i zveri izmešati u svešteniku globusa; druga žrtva će umrljati grobnicu, drugi će kralj vladati; i
više se neće izlevati blagoslov Ka Soko-glavom mističnom Gospodu!"
Za 'Sione' sveto mesto je Ren-L-Šato, dok Telemiti svetim mestom smatraju Boleskin. Smene
kraljevskih loza na vlasti su neminovne. Kolikogod božanske krvi različitih bogova se bori kroz nas u
vremenu i prostoru oni se smenjuju u igri i kreiranju istorije ovog sveta. Sve je to ionako promisao
Velikog Arhitekte. Eoni se smenjuju, vlast kraljeva i bogova se smenjuje.
"Tada ću je ja uzdići do vrhunca moći: tada će mi ona roditi dete moćnije od svih kraljeva
zemlje. Ispuniću je radošću: mojom silinom će ona doživljavati i udarati pri obožavanju Nu(e): ona će
postići Hadit."
Ovo je proročanstvo o dolasku jednog deteta koje će biti rođeno od strane Skerletne Žene,
inkarnirane Boginje, a to dete će biti moćnije od svih kraljeva zemlje - svojim Duhovnim pravom, a ne
titularnim dokazivanjem porekla - ako merovinzi ne probude svoje duhovne moći oni i neće istinski
vladati. To ionako čine Anonimni Adepti Velikog Belog Bratstva... za njih.

Ovde moramo zastati na trenutak i dati malu rekapitulaciju. Masoni nose opštu strukturu
čoveka i univerzuma u svom učenju. Templari su vojska koja čova svetu lozu kraljeva koji potiču od
istinskih bogova, vladara sveta, a Sioni su intelektualno, filozofski i politički bili sila koja je gurala ceo
taj tok ka preživljavanju u toku mračnog Eona. Stupajući na scenu Telema saseca sve laži starog
doba, simbolično kopajući oči Isusa dok on visi na krstu, simbolično oslepljavajući Muhameda,
simbolično kidajući meso Hindu i Budističke religije. Sve to mora nestati da bi se istinska Zvezdana
priroda Čovečanstva probudila. Telema ne priznaje mesijanstvo jedne osobe i spasenje svih kroz
'mesiju', ona priznaje da oni koji ispune 'Hijerofantski zadatak' treba da predvode sve, ali Telema
naglašava da: 'Svaki muškarac i svaka žena je zvezda' - bez obzira koja se 'božanska' ili
'vanzemaljska' loza meša u toj Zvezdi.
Bilo da su u pitanju krvna loza 'mesije', DNK- pomešani vanzemaljski i humanoidni - svest ljudi
ne sazreva - još uvek poimamo čoveka kao Homo Sapiensa. Ujedinjenjem država na kontinentima, a
zatim i tih "Ujedinjenih država planete Zemlje" može da transformiše ljude u Homo Terestrialis-a - a to

47
SKAKAVAC 5

je 'Čovek Zemlje' koji se spominje u Knjizi Zakona. Po Telemitskoj hijerarhiji, 'Ljubavnici' su oni koji
već sagledavaju ove 'misterije' i aktivno utiču Duhovnim i Fizičkim (magičkim) silama na uređenje
odnosa među ljudima - oni su nosioci tog 'Novog Svetskog Poretka'.

Setimo se Konstantina za koga se tvrdi da je prvi veliki hrišćanski kralj koji je moćno širio
hrišćanstvo, nije li baš taj Konstantin ipak pokušao da pročisti Hrišćanstvo ubacujući u njega elemente
Solarnog kulta koji bi kroz podsvesno štovanje trebao da preživi do objave čistog Zakona. Gospod
Eona koji je u toku, kako ga Telemiti prepoznaju, nije niko drugi do Heru-Ra-Ha - Nepobedivo Sunce -
konačno kroz Zlatnu Zoru se uzdiže i sve više obasjava Svet.
'Slepi' vide 'crno', Čovek Zemlje pojmi materiju, ali i brine za ovu planetu čije kristalno jezgro
odašilje zrake dugine svetlosti auri planete. Oni koji vide su 'Ljubavnici' oni vide Plavo i Zlatno -
Kraljevske boje zvezdanog Neba. A postoji i 'tajni sjaj' za najviše - Samotnike.
Zakon Teleme je kompas Novog Eona.

Naposletku želim dodati svemu, da uz izučavanje i sprovođenje ideja i principa Knjige Zakona
sledi izvesna promena, a ta promena stresa sa nas crn veo vekova, pepeo mrtvih i palih bogova i
obožavaoca. Magička struja koja iz ovog teče nije nova, ona je sveprisutna kao i zvezdana suština
ljudi ovo planete, ona se manifestovala u raznim oblicima, u raznim simbolima i nije ništa drugo do
namisao Velikog Arhitekte. Merovinška loza ima ideju i tendenciju da vlada bilo krunisana ili
nekrunisana ispunjavajući svoje nasledno pravo, bar nam se tako saopštava refleksijom iz njihovih
tajnih središta. Ono što 'Bog' hoće da učini, bilo kroz Merovinge (i služeće im Redove), bilo kroz
Telemite je jedno - upotpunjenje Božanske kreacije. Nisu li zato Anđeli dali Enohijanske ključeve
čuvenom Magu Džonu Diju, ključeve koji anđeoskim jezikom 'otključavaju' i otvaraju delove svesti, nije
li zato Aiwass dao Majstoru Leu magički sistem ABRAHADABRA? Nije li Okrovenje u tome da će Eon
umirućeg Boga pasti i da će Sunce zasijati sa čela ljudi. Nije li Apokalipsa u tome da će se ljudi
okrenuti Zvezdama? Nije li zato jedan od Sionskih simbola Oktopod, čija je jedna glava kosmička a
kraci svesti, božanskih loza se sjedinjuju u jedinstvenu celinu?

Ljiljan, kraljevski cvet, simbol Merovinga je cvet celoga čovečanstva jer Zvezdana i kraljevska
loza je u svima. Bogovi po svojim prirodama mogu da se sukobe ili isprepliću u svojim domenima
'vlasti' ali Jedan je onaj je Stvoritelj, Održavatelj i Uništitelj i JAO onome ko pokuša da izobliči i pokvari
'slagalicu' koja se konačno završava!
"Ako to ne bude ispravno; ako pomešate prostorne-oznake, govoreći: One su jedno; ili
govoreći, One su mnoge; ako rituali ne budu uvek za mene: tada očekujte strahotne osude Ra-Hoor-
Khuit(a). To će obnoviti svet, mali svet moju sestru, moje srce i moj jezik, kome šaljem ovaj poljubac."

48
SKAKAVAC 5

OKTOPUS GOVORI
Oktopus - Alion

P: Nije li zanimljivo to što se legenda o "Kraljevskom svodu" provlači kroz raznolike tradicije? Kenet
Grant je svoju knjigu posvetio tome, masonski stepen poučava o tome, a začetak Reda Templara je
vezan upravo za priču o Kraljevskom Svodu. Možete li nam objasniti kako Vi tumačite tu priču?
O: Ta prica ima,dva tumacenja.Red Templara jeste kopao ispod Solomonovog Hrama,kopajuci prosli
su kroz devet lukova tj.Kapija ispod tla.Osim papira sa rodoslovnim tablicama,ogromnog blaga i
svetinja,nasli su jedan od glavnih ulaza u podzemni svet Agarte.Prica ima i svoju filozofsku stranu,koja
opisuje metod samospoznaje covekove prirode i njegovog Bozanskog porekla(put u Srediste coveka i
pronalazenje petog elementa u njegovom centru,simbolicno oni nalaze ugravirano Bozije Ime na
zlatnoj plocici ili kamenu zavisno koja tradicija prenosi pricu).

P: Izgleda da misterija tajnog imena Boga ima i dublje i dalekosežnije korene?


O: Da svakako.To ime neki koriste kao Kabalisticku formulu,ali,koreni su u Sumeru,a njihove legende i
predanja kazu da to nisu bila neka imaginarna nevidljiva Bozanstva , vec stvarna bica, sa kojima su
komunicirali na Zemlji.

P: Šta su Templari pronašli?


O: Pronasli su klasicni trezor sa blagom u novcu i polugama,nakitom,dijamantima.Bila su
tzv.Gnosticka Jevandjelja,i razni hermeticki spisi,kao i rodoslovi plemickih porodica,dokazi ko je bio
Isus,sta je bilo sa njim i ko ima pravo njegovog nasledja.Svakako bio je tu i Zavetni kovceg i nesto u
njemu ali o tome se neprica.Templari su pronasli ali na drugim lokacijama i jos cetiri sveta Orudja koja
imamo prikazana na Tarot kartama,a predstavljaju
elemente,koplje,mac,pehar,kamen(disk,pentakl).Moram da kazem da je na Tarotu prikazan i Kovceg i
njegova prava uloga ,ali to retko ko primecuje.

P: Šta su sa time učinili?


O: Sve se to cuvalo i danas se cuva na posebnim lokacijama u svetu.Nesto od toga se i koristi u
prakticne svrhe.

P: Ako razmatramo spletove mističkih duhovnih tokova tradicije kroz istoriju kako bi Vi predstavili
prenos Gnoze?
O: Postoji mnogo staza i struja koje postoje od nastanka sveta.Ali za zapad je bitna ona Gnosticka
stuja Gnoze,koja vodi poreklo sa obala Crnog Mora,Balkana i Sumera.Postoji zapravo jedan Red jos
od tada kiji menja imena i mesto boravka,koji sakuplja i cuva znanja,i vremenom ga
nadgradjuje.Mozemo ga zvati Red Tragaca i Cuvara Gnoze,a danas on je poznat kao Red Vitezova
Nase Gospe od Siona.

P: Dakle Templari imaju duboke veze sa Sionskim Prioratom?


O: Da,Sioni su stvorili Red Templara kao svoje vojno obavestajno krilo,oni su bili specijalna jedinica
Siona.

P: Možete li nam reći nešto o Prioratu?


O: To pre svega nije njegovo pravo ime.Njegovo sadasnje pravo ime je Vitezovi Nase Gospe od
Siona,a rec Priorat ima lokalno znacenje,u smislu da je Prior nacelnik jedne
oblasti(pokrajne,grofovije),iznad njega je Veliki Prior koji ima nadleznost nad jednom drzavom u
teritorijalnom smislu,i koji upravlja redom na tom tlu.Sioni vode poreklo iz Sumera,menjali su imena
kroz izstoriju,imaju osam ogranaka,svaki sa posebnom namenom pa tako izgleda da su to devet
razlicitih redova.Rozenkrojceri su jedan od njihovih pipaka,kao sto su to i Templari,Martinisti,i neki
Masonski Redovi Visokih stepenova.Red cine Isusovi potomci,oni cine sam vrh,oni su pripadnici
Kraljevskih kuca Evrope,ali i neki od njih nemaju titule.U Redu su i sasvim obicni ljudi na jakim
pozicijama ,bankari ,vlasnici korporacija,oficiri vojske i policije, naucnici, pisci , slikari, vajari,
kompozitori. Red je imao ulogu u kljucnim istoriskim trenucima,i tezi da ostvari svoje ciljeve kroz
kompletno drustvo, bitan je svakako ezotericni karakter reda, jer je stvorio vecinu glavnih magijskih
redova. Sioni su zapravo Nepoznati Superiori mnogih redova,koje pominju Baron Von
Hund,Blavatska,Meters,i Krouli.

49
SKAKAVAC 5

P: Prelistavajući raznoliku literaturu priče objašnjavaju da istorija Loze Svetog Grala seže do samog
nastanka ljudske rase?
O: Da.Sveta Loza ide od Sumera do naseg vremena.I prema predanju vodi poreklo od Anunakija.

P: Ko su Anunaki?
O: To su prvi Bogovi nase zaboravljene istorije,koji poticu sa planete Sirijus,a njihova baza u nasem
sistemu je planeta Nubiru,poznatija kao Planeta X.

P: A monoatomsko zlato? Kako da shvatimo njegovo dejstvo?


O: To je hemijski derivat koji je zamenio menstrualnu krv Anunaki Boginja.I ima regenerativno
dejstvo,ali sto je jos vaznije uz odgovarajuce pripreme,trening i ritual dovodi do prosvetljenja.

P: Kakva je uloga Skerletnih žena?


O: One su postale zamena,i pokusaj imitacije originalnih Anunaki boginja,ali sa znatno manjim
uspehom,kao i sto je Feniksova misa bleda kopija originalnog rituala.Skerletne zene jesu bitne u
Seksualnom Okultizmu,ali je danas tesko naci zaista dobru koja lako moze da ispoljava svoje Kale.

P: Znači da je priča o nastanku sveta i čovečanstva kako je ispričana u Starom i Novom Zavetu
potpuno pogrešno tumačena?
O: Svakako.I Stari i Novi zavet su falsifikati.Stari zavet je kopija sa iskrivljenim detaljima starog epa o
Anunakijima koji se zove Enuma Elis i potice iz Sumera.A novi zavet je pisan u petom veku nove ere
od strane Rimske porodice Piso,koji su bili pravi skriveni vladari i tvorci Rimske Imperije.

P: I na tome se zasniva manipulacija masama od strane religioznih institucija?


O: Da.Ali to nije slucaj samo sa hriscanima,vec i u islamu imamo isti nacin falsifikovanja radi
manipulacije.Neko ce reci eto opet neke teorije o zaveri,ali to je fakat.Postoje dokumenta koja
dokazuju manipulaciju,ali jos nije doslo vreme za njihovo objavljivanje.

P: Sve nas dovodi do čuvene scene u kojoj Isus pere svojim učenicima noge pokazujući da i on kao
Kralj mora da se podredi i služi narodu i svojim sledbenicima. To je Kod Grala?
O:Da.Kod Grala,ne podrazumeva bukvalno vladanje ljudima,kao sto su to radili srednjovekovni kraljevi
i crkva,vec sluzenje narodu,njegova odbrana i stajanje na celu u bitkama i ratovima,znaci prvi medju
jednakima koji vodi ostale.

P: Izgleda da je onda kroz istoriju skriveno postojao tok duhovnog i gnostičkog učenja daleko od očiju
mase?
O: To svakako.Jos od nastanka ljudskog roda i prvih skola misterija,znanje je cuvano,samo su inicirani
mogli da znaju misterije.

P: Zašto je bilo potrebno skrivanje? Zašto oni koji su duhovno predodređeni da vladaju nisu na silu (ili
nekim drugim primerenijim metodom) preuzeli vlast i raščistili obmane?
O: Skrivanje je potrebno,znog ranijih iskustava u periodima drugih civilizacija.Pre svega iskustva sa
Atlantide,kada je skoro svima to znanje bilo poznato i kada je zloupotrebljeno dovelo je do propasti te
velike civilizacije.Nema predodredjenih da vladaju,ima puno vladara ali nisu svi oni ni sposobni da se
nose sa teretom koji nasledjuju.Bilo je i bice nekoliko suprostavljenih tabora na nasoj planeti,koji se od
postanka sukobljavaju.Sve je to jedna velika igra,gde svako ima svoj reon dejstva,a kada neko zadje u
tudji krecu ratovi.Niko tu nije nezavistan,svi su na neki nacin povezani,tockovi unutar tockova,svega
par ljudi na svetu znaju sta je cilj igre i cemu ona vodi.Zato postoje i obmane ,jer jednostavno kada bi
ljudi saznali sve,kada bi dosli do znanja koja mogu biti i razorna,mislim da bi smo polako usli u globalni
sukob,i doziveli krah kao civilizacija.

P: Šta je sprečilo Templare onda kada su pronašli to veliko blago da ga iskoriste da promene "Svetski
poredak" tog vremena?
O: Nista ih nije sprecilo.Oni i jesu zapoceli da menjaju svetski poredak,i to jos uvek traje,jer ima i
opstrukcija sa raznih strana.Njih je crkva zabranila,ali oni su nastavili da postoje u ilegali.Nije dovoljan
samo novac za ostvarenje cilja,mora proci i vreme,a bitna je promena i u svesti covecanstva.

P: Postoje li težnje ili proročanstva da će to ipak da se desi?

50
SKAKAVAC 5

O: Za prorocanstva neznam,ali teznje postoje,i ide se ka tom cilju,ali sada kada pogledate istoriju
tesko da mozete da povezete neke dogadjaje i da shvatite cemu oni vode,to vam je kao kad pocnete
da spajate puzle.

P: To nas neminovno dovodi do priče sa Slobodnim Zidarima. Kakva je njihova uloga u svekolikim
istorijskim kretanjima?
O: Masoni su nastali od Templara, a moze se reci i Siona.Njihova je uloga da pripremaju teren,i da
edukuju ostali svet po odgovarajucem modelu ponasanja.Po modelu progresije pretpostavlja se da ce
oni ozvrsiti ogroman uticaj u svetu na ljude koji su neinicirani,i pribliziti ih ideji da prihvate Veliki Plan.

P: I dalje izgleda da "iza" Masona i Templara postoji "nešto" što na svojstven način usmerava
istorijske događaje. Teoretičari zavere, moderno skovani termin, i fama, govore da je to upravo Sionski
Priorat. Mislite li i Vi tako?
O: Da.Sioni su ideolozi i planeri,a Templari,i Masoni to razradjuju i sprovode u delo.

P: Hoćete reći da je Priorat duhovna organizacija koja pored ekonomskih i političkih "interesovanja"
ima i duhovnu strukturu baziranu na mističnim ritualima?
O: Pa njihova struktura je u potpunosti duhovna.Za uzi krug postoje neki rituali koji su ostalima
nedostupni,ali vecina rituala je postala poznata kroz Rozenkrojcere,Masone,Martiniste,i kroz rad nekih
pojedinaca.Danas to nije vise nekakva tajna,sve to mozete naci i u bolje opremljenim knjizarama.

P: Ako se tako priča poveže to onda neminovno prikazuje uticaj "drevnih bogova" iliti Anunakija i u
današnje vreme. Da li borba oko zlata i plemenitih metala onda upućuje na dalju potrebu stvaranja,
korišćenja i konzumiranja Belog Zlata?
O: Da,Anunaki su i dalje prisutni,nadgledaju svoju decu,i povremeno nas posecuju.A sto se tice zlata
tu ste upravu,postoje ljudi koji znaju kako se pravi Beli Prah Bogova i oni ga konzumiraju.Setite se
samo price o Grofu Sen Zermenu i Grofu Kaljostru.

P: Istorija čovečanstva očito ima veze i sa astronomskim i astrološkim delovanjem nebeskih tela. Kako
tumačite to da se u 2013 godini odigrava (po planovima i predviđanjima) nekoliko bitnih "istorijskih"
događaja na nebu i zemlji? Hoće li se ispunjenje Templarskih planova o svrgavanju Papstva ispuniti
činom spajanja dveju najvećih hrišćanskih grupacija i kakve to može da ima veze sa Majanskim
proročanstvima?
O: Godina 2012 i 2013 su svakako bitne,ne samo da se planira stvaranje jedne ujedinjene sve
hriscanske crkve,vec i zaokruzenje i ujedinjenje Evrope i vracanje Monarhija na celu nekih drzava.Ono
sto je veoma bitno ocekuje se na globalnom planu i velika transformacija svesti kod ljudi u smislu
spiritualne evolucije.Treba ocekivati velike promene i neka desavanja koja ce malo vise uzdrmati
poimanje zivota i sveta uopste.Tome teze Sioni i Templari,a Majanska prorocanstva idu u prilog
tome,a posebnu paznju treba obratiti na moguce pojavljivanje Drevnih Bogova.

P: Kakva je uloga "Siona" u tome?


O: Oni su duhovni lideri Judeo-Hriscanskog sveta,i kao takvi teze reformaciji crkve.Takodje su
monarhistickog opredeljenja i zele ujedinjenu Evropu sa jednim Velikim Monarhom na celu.A kroz
okultne redove svakako uticu na svest ljudi,i lagano ih vode ka transformaciji svesti,a sve u skladu sa
kosmickim i planetarnim gibanjima.Treba procitati dela velikog Alhemicara Fulkanelija koji je bio sion i
tu zaista mnogo toga pise za one koji razumeju.

P: Ne možemo da zaobiđemo ni pitanje o vezi nekolicine velikih magova dvadesetog veka. Da li su


magijske operacije Parsonsa, Kroulija, Granta i drugih uticali na otvaranje duhovnih kanala ka drugim
dimenzijama?
O: Svakako da su uticali,oni su bili jedni od kljucnih igraca na zapadu,ne samo u smislu povezivanja
sa odredjenim strujama,vec i uspostavljanju fizickih kontakata sa drugim bicima.Njihova uloga u
preporodu Magike je nemerljiva,samo treba biti oprezan jer nesto od toga se krije i od samih clanova
redova koje su oni vodili,a u smislu da neke operacije imaju druge ciljeve od onih predstavljenih,i da
su obicnim clanovima date mrvice sa stola.

P: Kakve su bile to operacije?


O: Svi oni su bili ukljuceni u otvaranje dimenzionih portala,i uspostavljanje komunikacije sa
vanzemaljskim entitetima u Americi,i to u projektima gde se eksperimentalisalo sa vremenom i
prostorom,kao sto su Filadelfija i montok projekat.Bavili su se klasicnom i vidovnjackom

51
SKAKAVAC 5

spijunazom,kao i planovima za nuklearna dejstva po svetu,koja bi proizvela odedjene efekte u svesti


covecanstva,nesme se zaboraviti i njihov doprinom u projektima kontrole uma.

P: Očito je da se o njima mnogo manje zna ili čak da su slike i priče o njima skrivene i iskrivljene
namerno?
O: Upravo o tome i govorim,prava njihova uloga nije razjasnjena ni clanovima njihovih redova koji su
vremenom postali pokusni zecevi i neretko izmanipulisani za razne projekte a sve pod maskom brzog
prosvetljenja.

P: Upravo se postavlja pitanje kakva je Kroulijeva veza sa Sionskim Prioratom, kako su oni uticali na
njega i kakvo je znanje on ustvari "dobio" od njih?
O: On je bio clan Velike Loze Francuske u Drevnom i Prihvacenom Skotskom Ritualu,a 33 stepen je
dobio u Meksiku,takodje bio je i clan pravog Reda Templara i Siona.Nazalost Sioni su ga izbacili,jer
nije sledio uputstva,vec je bio na svoju ruku.On je dobio znanje da pravi Sion nije brdo kod Jerusalima
vec Grad Piramida,Binah cakra planete,tj.Kairo gde je i primio Knjigu Zakona.Imao je uvida u neke
hermeticke spise pa je mogao da reformise Zlatnu Zoru i OTO,ono sto je on tamo video vezano za
Stare Bogove ili Duboke preusmerilo ga je ka ostvarivanju kontakta sa njima i on je dobio kljuc,koji je
podelio sa nekim adeptima iz Nemacke,sto je svakako obelezilo kasniju istoriju sveta koju svi znamo.

P: Nije li Telema kao učenje ustvari korak dalje koji ljudi treba da načine da bi se našli na sledećoj
razini evolucije?
O: Ne upotpunosti,tu ima dosta licnih stavova Kroulija,bitni su samo neki delovi Knjige Zakona.

P: Da li su stihovi Knjige Zakona ustvari šifrirane poruke za koje je potreban poseban Kod za
tumačenje, kao što su npr. Templari skrivali svoje poruke i kao što su Nostradamusova "proročanstva"
tumačena kao predviđanja o budućnosti, a koja su bila ustvari skrivene poruke Templara?
O: Da,postoji sifra,treba citati Granta on je dosta toga vec otkrio.A sto se tice Nostradamusa to su
Sioni i Templari ostavili putokaz za svoje naslednike do sakrvenog blaga i relikvija.To je sve vec
pronadjeno ,premesteno i na sigurnom mestu pa ne treba obracati paznju na to,sem na neke stihove
koji su opis plana delovanja u buducnosti.

P: Da li je Kroulijeva Knjiga Zakona ustvari skrivena poruka "Kraljevima Zemlje", tajnim vladarima
sveta?
O: Ne,toje poruka Vladara,svojim vojnicima na zemlji.

P: Filadelfija i Montouk eksperimenti su najpoznatiji i najiskorišćeniji naučni ili kvazi-naučni


eksperimenti od strane štampe i literature onih koji veruju da postoje skrivene organizacije koje deluju
u cilju duhovnog probuđenja i eventualne evolucije čovečanstva na nekakvu "sledeću stepenicu"
razvoja, nemoguće je a da se ne stekne utisak o potrebama za manipulacijom izvesnih prirodnih
stanja, egzaktno vremena i prostora. Pitanje je da li to služi ratu ili miru?
O: Toga ima,ali mislim da se neradi uopste o pitanjima rata i mira.

P: To nas dovodi i do priče o Planeti X, o povratku drevnih Bogova, Anunakija na Zemlju što sve
neminovno liči na nekakvu invaziju vanzemaljaca. Mislite li da su svetlosna bića koja su u stara
vremena nazivana "anđelima" ustvari vanzemaljci koji su oduvek bili prisutni među ljudima?
O: Upravo tako,to jesu vanzemaljska bica, neki su slicni nama ,a neki imaju etericnu strukturu.Neki od
njih jesu tu, a drugi dolaze povremeno.

P: Ako su "oni" tu, da li ih možemo povezati sa pričama o Agarti i Šambali?


O: Agarta i Sambala su deo te price kao i neke moderne vojne baze na zapadu.

P: Šta su to Agarta i Šambala i koja je njihova razlika i smisao?


O: Agarta je veliko podzemno kraljevstvo,obuhvata sve kontinente,i njega cine neke ranije civilizacije
sa povrsine zemlje,koje zvanicno vise ne postoje,kao i pripadnici raznih civilizacija iz kosmosa.A
Sambala je duhovni centar-manastir adepata tog kraljevstva.

P: Čini se da su tibetanske Lame "upletene" u skrivene tokove i tajne mnogo više no što se kroz
"obično" shvatanje Budizma može pretpostaviti?

52
SKAKAVAC 5

O: Da,cuvari tih tajni nisu obicne lame vec pripadnici Bon Po tradicije drevni Samani Tibeta i
Nepala.Oni su cak zaduzeni za direktni kontakt sa Kraljem Sveta koji vlada Agartom,i jedni su od
retkih koji imaju dozvolu da sidju dole.

P: Da li su se duhovna učenja Bude, Mojsija, Lao-Ce-a, ipak pojavila u određenom momentu kako bi
duhovnu pažnju ljudi usmerila ka Kosmičkim Istinama a "odvratila" ih od slepog obožavanja
superiornijih bića (nazovi "bogova") koja bi iskorišćavala ljudska bića kao robove?
O: Da ,oni su bili avatari svog vremena ,i usmerili su neke narode u datom trenutku ka daljoj evoluciji i
konacnom oslobodjenju.

P: Da li onda konzumiranje monoatomskog zlata može da pomogne uzdizanju "moderne" ljudske


svesti uz eventualno izučavanje i praktično bavljenje duhovnim "naukama"?
O: To svakako,ali je jos uvek metoda rezervisana za malobrojne.A ako neko pokusa na svoju ruku
rizikuje da tesko oboli od genetskih malformacija,karcinoma,pa i klasicnog ludila,ipak potreban je
trening uz superviziju ucitelja.

P: Okultizam čak upućuje da su seksomagički rituali najmoćnije oruđe za buđenje sila u čoveku i
veruje se da tantrički seks predstavlja savršen put za buđenje svesti pošto se psiho-fizički, emotivno i
duševno deluje na otvaranje kanala svesti i pokretanje čakri ljudskog tela. Tvrdite da je buđenje
energije Kundalini vrlo važan aspekt evolucije?
O: Da ali ne samo budjenje,vec kontrola i konacno oslobodjenje,jel Kundalini je svojevrsni kontrolni
osigurac protiv trajnog i stabilnog prosvetljenja.Svi oni koji su u trajnom Samadiju su je izvukli kao cep
iz boce,i imaju slobodne kanale.postoji specijalna metoda za to ,ali za sada koliko znam u tome je
uspelo par njih.

P: Ne čini li Vam se da konzumiranje menstrualne krvi za "modernog" čoveka ima malo nastrane, ako
ne i varvarske konotacije?
O: To su sve posledice laznog hriscanskog morala.Neki daju sve od sebe da bi sprecili ljude da se
prosvetle,i da trajno ostanu u mraku,obmanama i zabludama ovog sveta,to su kreatori Matriksa.

P: Nije nam poznato da se neko bavi takvom vrstom "duhovnosti", a pogotovo ne postoje nikakvi
dokazi niti naučni izveštaji da konzumiranje Belog zlata i menstrualne krvi čini čoveka "zdravijim".
Mislite li da čovek današnjice može da evoluira na taj način?
O: Moze da evoluira.A to sto nauka ne dokazuje,je posledica toga sto njena prava misija je da sakrije
a ne da otkrije pravu prirodu stvari(cast izuzecima),isto kao i crkva.Ali pazite i zlato i menstrualna krv
se koriste na specifican nacin,i u odgovarajuce vreme,jer puko konzumiranje nosi sa sobom i
opasnosti.

P: Po svemu sudeći čovečanstvo polako i neminovno klizi (ili juri?) ka izvesnom klimaksu istorije. Da li
će po Vama doći do velikog raspleta i da li će mnoge tajne stvari biti razjašnjene?
O: Doci ce do raspleta.I nikakve tajne se nemogu skrivati vecno,to znaju i oni koji ih cuvaju,pa ih zato
povremeno i obelodanjuju.

P: Izgleda da mnoga pitanja ne možemo da sagledamo, a ni da dotaknemo neka koja izmiču svojom
mističnošću. Kako Vi gledate na svet danas?
O: Tesko pitanje.Mislim da o tome mogu napisati knjigu. Ali definitivno svet je u stanju mirovanja,bez
obzira kako se to vama cinilo,nista se ne desava slucajno i skoro sve je pod kontrolom.To sto ta
desavanja nisu bas sva lepa,i sto je tesko ziveti opusten znaci da ni oni koji upravljaju nisu dosegli
mir,ili ih nema u dovoljnom broju.Mi nismo spoznali nasu prirodu i misiju,jos uvek smo na putu i
trazimo je.

P: Šta bi bilo rešenje bezbrojnih ljudskih problema, po Vama?


O: Resenje je prosto ,ljudi treba sami da donesu odluku da nemaju problema u svom funkcionisanju.
Ali unutrsnji implanti drze coveka u stanju pokornog roba, koji pati, zapravo radi se o nekoj vrsti
zombiranja.Treba se dakle osloboditi dogmi,i uvrezenih modela ponasanja,i osetiti sebe slobodnim,
bez neke intencije ka koristoljubivim ciljevima.

P: Kao "recept" za okončanje patnje Buda je propisao Plemenitu Osmostruku Stazu, imate li Vi neki
recept za kraj?
O: Cini sto ti je volja i to neka ti bude sav zakon.

53
SKAKAVAC 5

AKACIJA
Libero

Ponad tri stepena Plave Lože uzdižu se dve velike grane viših stepenova Slobodnog
Zidarstva. Pored toga što svi Masoni nepobitno priznaju suverenost i celovitost simboličnog znanja i
iskustva Plave Lože čitavi nizovi viših stepenova se uzdižu kao dalje lekcije i dalje usavršavanje
Majstora Masona.

Simbolično znanje Jovanovskih stepenova je kompleksno učenje o čoveku i univerzumu i


zaista sve što sledi u višim stepenovima se odista može prepoznati i zaista se poznaje iz ta prva tri
stepena kao usavršavanje mnogih ljudskih osobina i suočavanje sa izazovima duše.

Pored toga što postoji izuzetno mnogo uporednih redova sa svojim strukturama i mnogolikim
nazivima stepenova svi oni se uklapaju u dva osnovna sistema, Obred Jorka i Škotski Obred. Ova dva
sistema su neprikosnoveno najrašireniji i najcelovitiji sistemi viših stepenova Masonerije.

Ono što čini vezu ova dva sistema i vezu kojom su oni povezani jeste Misterija Kraljevskog
Svoda i otkrivanja Tajne Reči, koja je u trećem stepenu bila izgubljena. To je veoma bitna veza i
okosnica dubokih misterija ezoteričnog znanja koje se nazire i isplivava u višim stepenovima.

Ezoteričnost sama po sebi nije cilj viših stepenova, ali je upravo iz njih iznedreno dosta
hermetičnih ideja koje su obeležile tok i održavanje tajnih znanja. Takođe, iako u višim stepenovima
stičemo moralna i etička znanja, uz primenu istorije i filozofije ta specifična ezoteričnost se održala u
vibracijama tajnih reči i znakova, a pogotovo u izvesno postojanje Ogranka Masonerije koji kao senka
prati Jork i Škotski obred, a koji sam po sebi i svom izjašnjavanju daje naglasak na otvorenosti inicijata
ka hermetičnom, okultnom, alhemijskom i kabalističkom znanju. Taj treći ogranak jeste Devni i
Primitivni Obred Memfisa i Mizraima.

U Jork Obredu, iznad prva tri stepena uzdižu se tri grupe po tri stepena. Te tri grupe su
Odeljak Majstora Znaka, Kriptični Red i Viteški Red. Majstora znaka čine stepenovi Bivšeg Majstora,
Veoma Izuzetnog Majstora i Majstora Kraljevskog Svoda. Kriptične stepenove čine Kraljevski Majstor,
Izabrani Majstor i Nadasve Izuzetni Majstor, a Viteške stepenove tj. Redove čine Znameniti Red Ruže
i Krsta, Red Malte i Red Hrama.

U Škotskom Obredu nad tri stepena se uzdiže još 30 viših koji su razdeljeni u Ložu
Usavršavanja, Savet Prinčeva Jerusalima, Suvereni Odeljak Prinčeva Ruže i Krsta, Suvereni Savet
Vitezova Kadoša, Konzistorijum i Vrhovnog Saveta Škotskog Obreda.

Iako mnogi veruju da je treći stepen, Majstor Mason, najviši stepen u Masoneriji, te iako svi
priznaju to zvanično, nezvanično, oni koji teže daljem usavršavanjem shvataju da nakon toga mora
slediti još nešto što nadopunjuje osnovna simbolična znanja. Shvata se da viši stepenovi jesu dalje
napredovanje na stazi samospoznaje. Uviđa se da Akacija koja je bila na grobu Majstora Hirama Abifa
znači nešto više. Akacija predstavlja više stepenove, Akacija zna tajnu.

Na početku moramo prihvatiti jednu vrlo ozbiljnu činjenicu, a to je da u Jork Obred mogu ući
samo oni koji ispovedaju Hrišćansku veru, a da je Škotski Obred otvoren za sve. To je u neku ruku
razumljivo sa stanovišta da se u višim stepenovima Jorka akcenat daje na Viteštvo, tj. na pripadnost
Redu Hramovnika koji su čuvari Hrišćanstva, dok nasuprot tome Škotski Obred putem svojih
misterijskih i alegorijskih rituala otvara vrata za lično usavršavanje svima, dajući mogućnost da svaki
vernik shvati učenja viših stepenova kroz dramatiku i lekcije stepenova u odnosu spram svoje vere.

Kao što je napomenuto stepen Kraljevskog Svoda postoji i u jednom i u drugom Obredu, ali je
put do tih stepenova dijametralno nasuprotan, nadopunjujući i inspirativan. Ova dva Obreda tako
predstavljaju dve struje ili dve škole znanja, koje na stazu samospoznaje gledaju sa dve tačke dajući
inicijatima mogućnost sagledavanja prirode stepenova sa različitim iskustvima i poukama. Tako, dok
se u Škotskom Obredu susrećemo sa nizom stepenova u kojima se prati potraga za ubicama Majstora
Hirama, izvršenje kazne i osvete na razne načine, kao i sakupljanje onih koji su moralno i etički

54
SKAKAVAC 5

pročišćeni i posvećeni pod okrilje Velikog Kralja Solomona i njegove upravne vlasti koja usmerava
gradnju Hrama, u Obredu Jorka se stiče znanje o samoj izgradnji Solomonovog Hrama.

Stepen Kraljevskog Svoda je mesto ukrštanja dva Obreda, mesto njihovog dodira i
međusobnog priznavanja tradicije. To je mesto ukrštanja životnih sila viših stepenova. To je stepen
koji razotkriva devet lukova drevnog Hrama u kome je sačuvana Tajna Reč Majstora Masona.

U stepenu Kraljevskog Svoda u Obredu Jorka, koji važi za predivnu ceremoniju, kandidat prati
uništenje Hrama Kralja Solomona, sedamdeset godina zarobljeništva u Vavilonu i konačni povratak u
Svetu Zemlju da bi se pomoglo u ponovnoj izgradnji Hrama za Najvišeg Boga.

Bitan stepen je i Majstor Znaka, koji na izvestan način nadopunjuje stepen Pomoćnika u kome
iako neshvaćeni, zanemaren i odguran Neko može odbačeni kamen načiniti Ugaonim Kamenom. Za
ovaj stepen je naravno, bitan Znak. Ovaj znak je trostruki Tau u Trouglu. Na prvi pogled on može
simbolisati svetost tri stepena Plave Lože i njihovu povezanost u Jednu celinu koja omogućava
izgradnju Hrama u koji bi se nastanio Sveti Duh kada se Hram izgradi. Taj simbolični trougao je i
spuštanje Carstva Nebeskog.

Iako je kandidat za Majstora Znaka vredni radnik, Majstor na gradilištu, jedan od Majstora
može shvatiti šta Znak predstavlja i time pronaći pravi Kamen za utvrđivanje čvrstine Hrama koji se
gradi. Svaki Majstor doprinosi izgradnji, znajući simbolizam i strukturu na kojoj počiva Hram, a ono što
za Hrišćane Obreda Jorka uvek jeste središnja misterija je Vera u Isusa Hrista.

Sam Znak ovog stepena ima izuzetnu važnost. Ona se ogleda u tome što povezuje kroz
vreme i prostor sve Hramove koji su bili građeni za Boga - Enohov hram, Solomonov hram, Herodov
hram i u današnje vreme Roslinsku kapelu. Ono što je bitno za ove hramove je veza kroz
prepoznavanje Znaka Trostrukog Tau. Ono što je veza svakog od ovih hramova je što se u Svetinji
nad Svetinjama u Hramu, u posebnoj odaji čuvao Zavetni Kovčeg.

Budući da je Zavetni Kovčeg temelj hrišćanske, monoteističke vere tako i sam Znak
predstavlja mesto u kome je utemeljena sila božanskog uticaja na Zemlji. Ono što se nalazi u
Zavetnom Kovčegu je vrednije od svog zlata koje sija oko njega. Znak označava mesto ukorenjivanja
duhovne sile Masonskih Obreda. Te sada vidimo da dok su jedni služitelji Kralja Solomona sprovodili
Pravdu, drugi su bili zaduženi za nastavak izgradnje Hrama.

Bitno je takođe uvek imati u svesti da osveta i sprovođenje pravde u višim stepenovima
Škotskog Obreda predstavlja ličnu samo-analizu i introspekciju, spoznavanje svojih osobina,
utvrđivanje vrlina na sagledanim i savladanim ličnim manama, dok nastavak gradnje može da se izvrši
samo ako se te osobine istinski manifestuju. Dva Obreda praktično ne mogu da postoje jedan bez
drugog. Oni su civilizacijska okosnica duhovnog postignuća putem moralnih i etičkih sistema
usavršavanja. Stalnim suočavanjem sa misterijama i lekcijama ovih stepenova Ljudi bivaju vođeni ka
evoluciji i napretku. Hram Duha se gradi.

Stepen Kraljevskog Svoda je vrhunac jednog niza u procesu Inicijacije, vrhunac pouka koje
proističu iz Simboličnih stepenova. Što je naizgled bilo izgubljeno - nađeno je.

Nakon oslobađanja od višegodišnjeg zarobljeništva narod se ponovo angažuje na izgradnji


Hrama i baš tada dolazi do otkrića koje baca svetlo na najveće od svih Masonskih blaga - dugo
izgubljenu Reč Majstora Masona. Ovo Ime upotpunjuje svo Masonsko znanje i daje stalnu inspiraciju
na stazi samospoznaje.

Prva pouka je da se narod tj. svekolike osobine moraju pročistiti od nevrlina, da bi zatim lično
čovek u radu na sebi zalazio u svoje dubine duše i otkrivao misterije vlastite kreacije - onoga kako ga
je Bog, Veliki Neimar svih svetova načinio, da bi u samom središtu sebe našao tu Reč, tu suštinsku
Vibraciju koja je Ime Boga - da bi u samom središtu sebe našao Boga - spoznao Boga.

Jork Obred i Škotski Obred slave ovaj stepen kao centralnu spoznaju na putu viših stepenova.
Ko ovo ne spozna ne može svoju prirodu usmeriti još više, a više znači da je samospoznaja izvršena i
da iz nje sledi služenje čovečanstvu na suptilnijim i moćnijim nivoima - a to ne može činiti neko ko nije
potpuno odan Duhu Božijem, ko sebe ne poznaje i ko ne vidi taj Duh u vemu i svim ljudima Sveta.

55
SKAKAVAC 5

Da Majstor Hiram nije poznavao ovu tajnu kako bi je sačuvao za sebe i odneo je u grob? Da li
se to može saopštiti drugima i da li se ona može razotkriti onima koji je nisu vredni? Ne. Ta Tajna
obitava u ljudima i na silu i prevaru putem izdaje i manipulacije se ne može otkriti. Ova Tajna time
jeste potpora na kojoj svaki Majstor Mason zasniva svoj Rad. U smrti ona je izgubljena i iz zemlje
ona se može pronaći - putem samospoznaje.

Akacija se uzdiže još više. Njene grane sežu ka nebu. Kriptični stepenovi Obreda Jorka su
paralelni Stepenovima Ruže i Krsta u Škotskom Obredu. Dvojnost i različitost se ogledaju u tome da u
Škotskom Obredu Krst predstavlja Rad, požrtvovanost i patnju, dok Ruža predstavlja Duhovnu svest i
svetlost koja isijava iz toga, a u Obredu Jorka kriptičnost predstavlja skrivene odaje u Hramu u kojima
su skrivena Blaga i dragocenosti Kralja Solomona. Reč Boga se čuva u kripti Hrama, u Zavetnom
Kovčegu. Ta svetlost se čuva u dubini duše.

Stepenovi Kraljevskog Majstora, Izabranog Majstora i Nadasve Izuzetnog Majstora u Obredu


Jorka čine celinu u kojoj duša sazreva u svetlosti Velikog Imena budeći sve svoje kvalitete. U duhu
Hrišćanstva ovo je put kojim se stupa i ulazi u blizak kontakt sa Redovima kojima se može pristupiti
ako je posvećenost i vrednoća toliko sazrela i usavršena da kandidat biva prepoznat ka vredan čovek,
poštovan i cenjen zbog ljudskih osobina i vrlina, a sagledan i kao onaj koji je odbacio svoju slavu
zarad slave Božije. Ulazeći dalje u više stepenove ulazi se u Viteške Redove, čije su osobenosti
korespodentne smislu stepenova Škotskog Obreda.

Upravo su Vitezovi Templari bili zaduženi za traganje za skrivenom kriptom Herodovog Hrama
i upravo su oni pronašli drevno blago skriveno pod devetim svodom time stekavši izuzetnu moć koju
su preneli i očuvali do danas i mimo svih istorijskih potresa. Ti potresi nisu uzdrmali gradnju Hrama
Duha.

Dva Obreda su svaki svojim stazama preneli to Blago do novog mesta koje je obeleženo
Znakom Hrama, do mesta koje je novi centar duhovne moći Masonerije - upravo do te neobične
građevine u Roslinu.

Za hrišćane je veoma bitno da shvate da očuvanje Zavetnog Kovčega i starih zapisa koji su
sačuvani u kriptama hrama predstavlja očuvanje čistog gnostičkog hrišćanstva Esenske zajednice iz
vremena živoga Isusa Hrista - koje je u neku ruku opozitno istorijskom hrišćanstvu koje je htelo da
zatre odane čuvare Hrišćanstva - Braću Templare. Red Hrama je stvoren da bi čuvao Znanje i
Svetlost koja isijava iz njega, da čuva temelj hrišćanstva, zavete naroda i boga i deset zapovesti koje
su temelj sve ljudske i duhovne vrline.

Zarad potrebe očuvanja celine znanja i bogatstva Red je bio podeljen u tri celine. Malteški
vitezovi su dobili upravu nad ovozemaljskim imanjima, Red Ruže i Krsta je nasledio duhovna,
ezoterična i okultna znanja, a Red Hrama je nastavio da čuva Lozu Davida i Solomona - da čuva Sveti
Gral. Slobodno zidarstvo je praktično stvoreno da bi sačuvalo simbolično i intelektualno znanje drevnih
misterija u bazičnom smislu bivajući potpora svakom od ova tri Reda.

U samom prenosu znanja simbol Akacije koja se uzdiže nad grobom Majstora Hirama Abifa je
bio Znak da se nad simboličnim znanjem uzdiže više znanje. Da znanje ide JOŠ DALJE.

Ovde je zanimljiva paralela između trećeg i trideset i drugog stepena u kojima se na različit
način prikazuje smrt Majstora. U trećem Majstor umire čuvajući tajnu, a u trideset i drugom Majstor -
Vitez Hramovnik umire u potpunom predavanju za sveopšte dobro. Nakon trećeg stepena vidimo da
Misterija ide JOŠ DALJE, a da za čoveka koji je trideset i drugi stepen puta NEMA DALJE. Ono što je
"dalje" može biti samo Jedinstvo sa Bogom.

To je drvo Akacije Drevnih Misterija. To su PLUS ULTRA i NE PLUS ULTRA.

56
SKAKAVAC 5

MAJANSKA SLAGALICA
Frater LIBERO

"Zdravo vi blizanci ratnici kraj stubova sveta! jer vaše vreme je skoro tu."
Liber AL vel Legis:III:71

Već pre više godina, a danas pogotovo je jasno da su kalendari, gregorijanski i julijanski, koje
uveliko koristi civilizacija u ovom dobu, vrlo 'problematični', nepravilni, sa greškama i nadasve netačni.
To je proisteklo od usvajanja računanja vremena na netačnim proračunima i samim konceptualnim
postavkama računanja vremena. Ovi kalendari nikako nisu usklađeni sa prirodom i prirodnim ciklusima
i ustvari su služili da se relativno tačno odredi vreme u godini kada se ubiraju porezi (što reč 'kalendar'
i znači) što je bilo jedino važno za materijalistički nastrojene i pohlepne vladare i crkvu.
Uopšte nas onda ne čudi da su ustvari drevne civilizacije posedovale modus računanja
vremena koji je bio ne samo precizan, već savršeno usklađen sa kretanjima planete Zemlje, meseca,
Sunca i planeta, kao što je Venera, već usklađen i sa kosmičkim kretanjima. Ovo je slučaj sa 'drevnim'
Majama. Njihov ritualni kalendar zvan Colkin se sastojao od 260 dana, koji se sastojao od 20 solarnih
pečata kombinovanih sa 13 lunarnih 'tonova', koji čak i danas izuzetno precizno ukazuje na pojave u
'ovom delu univerzuma'.
Ono što je sačuvano od Majanskih zaostavština, zapisi na sačuvanim piramidama i
građevinama ukazuje da su bili izuzetno svesni Zemlje i njenih ciklusa, Sunca i njegovih moći, pa čak i
makrokosmičkih kretanja solarnog sistema oko Plejada. Oni nisu bili ograničeni svojim ovozemaljskim
'nosačima duša' već su bili duboko zagledani u Duh. Oni ne samo da su jasno znali svoju sudbinu
precizno predviđajući Kortezov dolazak i nemilosrdno osvajanje i uništenje već kroz njihov kalendar mi
jasno možemo da sagledamo našu sudbinu, koja se po njihovom računanju vremena završava 2012.
godine.

KALENDARSKE SPIRALE

Da bi nam bilo jasno koliko su ti 'drevni' majanci bili precizni u svojim računanjima možemo
navesti sledeću analizu. Sekvence i ciklusi su opisani kao spirale u svetoj geometriji. Fiboničijeva
spirala je fundamentalna za sve životne forme. Fiboničijeva jednostavna matrica počinje sa 1, njoj
dodaje 1, zatim tome 2, zatim zbir prethodnih brojeva te nadalje dobijamo njegov poznati niz od 13
brojeva: 1, 1, 2, 3, 5 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233.

Solarni sistemi su dizajnirani po Fiboničijevim spiralama kao i ljudske ruke, suncokreti i


školjke. Ove sekvence su osnovno dizajnersko oruđe Kreacije i izuzetno je i očito da se Majanska
računanja podudaraju sa Fiboničijevim proračunima i osnovnim brojevima 20, 13 i 18. Sveti kalendar
Colkin koristi brojeve 20 i 13, dok 'civilni' kalendar (Haab) koristi 20 i 18.
Ako primenimo Fiboničijeve sekvence na broj 20 i nastavimo sekvencu do broja 26 mesta, zatim
umnožimo svaku sekvencu sa 13 i podelimo zatim sa 18 otkrićemo da se rezultati ovih faktora
uklapaju i da tvore novu unutarnju sekvencu na svakom trinaestom mestu svake sekvence. Dvanaesto
mesto završava sekvencu i na trinaestom započinje novu unutarnju sekvencu. Dvanaesti glif
'Začaranog sna' (kako se naziva ustvari Majanski 'kalendar') jeste 'čovek' a trinaesti glif je 'nebeski
šetač'.
Sveti kalendar je sačinjen od 260 dana a narodni od 360 (sa 'nesređnih' 5 koji se 'ne broje') nipošto ne
treba prenebreći da su Majanci bili svesni ciklusa od 365 dana, a opet njihovo svesno korišćenje dva
isprepletana kalendara te vrste u kombinaciji sa astrološki nastrojenim rezonovanjem i sagledavanjem
sekvenci vremena jeste strano 'evropskom' umu ali oni su očito odavno delili nebesku sferu na 360
stepeni. Deluje paradoksalno ali iz ovih naizgled neslaganja proizilazi da se ti kalendari sinhronizuju
svake 52 godine tako da broj 52 predstavlja centralni fraktal kalendara. Uz pomoć ovih 'kalendara' oni
su savršeno znali da predvide i ponašanje prirode i događaje u njihovom okruženju, kao i kretanje
planeta i njihov uticaj što je sve bilo usklađeno čak i sa pojedinačnom sudbinom svake Maje.

Dakle, Colkin se sastoji od 13 meseci od kojih je svaki dugačak 20 dana, a Haab od 18


'meseci' po 20 dana, sa ostatkom od 5 dana do 365. Arheolozi tvrde da su Maje započele računanje
vremena 3114 godine pre Hrista, i to nazivaju 'nultom' godinom, a ovaj period se završava kada se
ispuni 13 ciklusa od 400 godina kada započinje novi ciklus. Ustvari tada se završava veliki ciklus od
26000 godina. Znamo da su dan zvali 'kin' što čine i danas, mesec od 20 dana 'uinal', jednu solarnu

57
SKAKAVAC 5

godinu - 'tun', a dvadeset 'tunova' je 'katun', zatim 20 katuna je 'baktun', a uz to su imali i pojam nule
koju su zapisivali simbolom školjke, itd. Naizgled jednostavan, banalan sistem računanja vremena, ali
sa njim je recimo predviđeno uzdizanje na tron velikog vladara-Kralja u Palenkeu - Pakala, 19.jula 615
godine.

Tako je za Maje bilo precizno vreme za sve stvari i svaka stvar je imala svoje vreme i mesto.
Sveštenici su savršeno koristili ovo u svoju korist, zahvaljujući tim sposobnostima da interpretiraju
nebo i kalendar znali su kada treba sejati i kada žnjeti, znali su da predvide kišne i sušne sezone.
Naravno ovi kalendari tj. Začarani san je korišten i za određivanje datuma za religiozne rituale uz šta
moramo napomenuti da originalne Maje uopšte nisu ratovale niti se sukobljavale međusobno i sa
drugima niti su imali krvave žrtve - ovo su sve 'uvela' druga plemena koja su u kasnijim istorijskim
dobima dolazili u kontakt sa Majama.

Majanski matematičari su umeli da projektuju ovak kalendar milione godina u prošlost i


budućnost jasno znajući kakav događaj sagledavaju - i to zapisujući brojeve samo jednostavnim
sistemom crtica i tačaka koje moderni istraživači povezuju sa 'istočnjačkim' sistemom zvanim Ji \ing. I
ne samo da su predviđali naizgled apstraktne datume u dalekoj prošlosti i budućnosti već ima dokaza
da su znali za datume koji su izuzetno uticali na našu istoriju, datume koji predstavljaju pojavljivanje
Isusa i Muhameda, pa čak i kobne datume ratova pa i skorih događaja kao što je "11.septembar" - koji
je veoma bitan u njihovom sagledavanju približavanja 'kraja vremena'.

KOSMIČKE MAJE

Postoji priča po kojoj su Maje došle iz dubokog svemira da se dalje razvijaju duhovno zajedno
sa planetom koju su pohodili i sa bićima koja su tu zatekli. Tokom njihovog boravka na zemlji oni su
morali da podnesu teret vremena jer su bili vezani ciklusima vremena kojih su bili kosmički svesni a ne
linearno, kao mi, koji ne pojmimo kako ni vreme i prostor tako ni dublje duhovne sfere budući da smo
snažno vezani za materijalni svet. Oni su svesni da su bića zemlje izgubila prirodnu sposobnost da se
prepuste ciklusima vremena, koje je za njih ustvari i svetlost i energija. Kosmičke Maje takođe znaju i
upozoravaju da ovo linearno kretanje mora preći u multidimenzionalno i da oni više neće biti
ograničeni 'zemaljskim' poimanjem vremena. Oni nas podsećaju, nesebično, da smo svi mi ustvari
Maje i da se lako možemo 'setiti' naše istinske prirode ako odbacimo nametnuta ograničenja koja nas
sputavaju i u materiji i u Duhu.
U učenju Maja dobijamo naznake o postojanju nekoliko Kosmičkih rasa koje su se prizemljile i
koje se ogledaju kroz karakteristike 20 kinova. Tih 20 kinova je podeljeno u četiri 'zamka' koji se
definišu sa četiri boje, plavom, žutom, belom i crvenom. Po njima postoji i peti, 'zeleni' zamak, a on
predstavlja više duhovno utočište u koje četiri rase stupaju. Očito je da su se ove četiri rase prizemljile
na različitim kontinentima ove planete i zatim mešale sa drugim narodima. Ipak ne treba zaboraviti da
su Maje poznavaoci vremena i prostora te da oni 'kalendar' nisu doneli odnekud nego su Kosmičke,
univerzalne principe jasno prepoznali kako deluju čak i na ovoj trunčici prašine u zabitom delu
galaksije kakav je ovaj.

HOZE ARGUELJES

Čovek kome je majanski kalendar postao pasija još u detinjstvu ceo život je posvetio
izučavanju sofisticirane astronomije i kulture starosedeoca Amerike, koji je odgonetnuo neke izuzetno
bitne detalje i principe funkcionisanja i tumačenja 'Začaranog Sna' je i sagledao neumornim
proračunima specifične datume u istoriji ove civilizacije kao i datume koji su bitni u predstojećim
godinama raspleta i vremenskog skoka koji je sa nama.
Hoze Argueljes je neumornim radom pokrenuo ceo niz manifestacija i mnoštvo ljudi kroz to
sagledavaju svoj položaj u vremenu. Argueljes je uspeo da precizno odredi finalnu sekvencu u
majanskom kalendaru naznačavajući 1987 godinu dok je 1992 bila godina usklađenja kalendara sa 26
Julom koji je po Začaranom Snu datum 'nove godine' - ne zaboravimo da se ovaj datum u mnogim
starim kulturama decidirano povezuje sa jednom zvezdom na nebu, sa Sirijusom.

Budući da su glavni majanski zapisi uništeni u 'evropskim pohodima' tabele datuma i


interpretacije su skoro nestali. Preostale zapise "poseduju" evropski muzeji koji nemaju znanje
njihovog dešifrovanja za razliku od Maja. Tokom 500 godina osvajanja i zatiranja starih znanja,
verovanja, religija i učenja različita Majanska plemena su usvojila različite dane početka 'nove godine',
ali su nova otkrića pojasnila i naznačila baš taj datum, 26.juli kao požetak ciklusa solarne godine. Nije

58
SKAKAVAC 5

ni čudo, neposredno nakon 'usklađenja' 1992 godine započela je najolujnija godina u poznatoj istoriji.
Majanci su to odavno mogli da predvide. zatim slede poplave 1993, a 1994 kometa Šumejker-Levi
pogađa Jupiter. Započeo je, nekako u to vreme i nama dobro poznati rat u našim krajevima.

Po modernom tumačenju ovih događaja vreme se ubrzava pred istek poslednjeg zrna peska u
peščanom satu. Događaji se nižu neopisivom brzinom, karma čovečanstva izbija i čisti sve pred
sobom. Do 1991 godine nije bilo moguće predvideti događaje na mundanom nivou, ali su Hoze i
njegova žena Lojdin spoznali poklapanje narodnog i kosmičkog kalendara u momentu solarne eklipse
što je zatim prouzrokovalo prepoznavanje principa povezivanja kalendara. Majanski sveštenici su
prorekli potpuno sunčevo pomračenje tačno za dan 11.jula 1991! i za taj datum napominju da je
početak ostvarenja dveju stvari - Kosmičke svesnosti i promena Zemlje. Proročanstvo se neumitno
ostvaruje. Zahvaljujući Hozeu i drugim Majanskim prijateljima sada svi mi možemo podesiti i uskladiti
naše satove sa stvarnim prirodnim kretanjima i energijama. Začarani san nema u sebi nikakve
unutarnje omaške i nedoslednosti koje ima gregorijanski kalendar, a ceo proces ovog završetka
vremena Hoze i Majanci nazivaju pripremom za poletanje 'Svemirskog Broda Zemlja 2013'.

TELEMITI I MAJE

Da bi krenuli u zaokruživanje slike ovde ćemo u priču uvući i učenje novog doba, Eona
Horusa, koje je dobijeno od izvesne 'kosmičke inteligencije' zvane Aiwass preko ruku Proroka
otelotvorenog u čoveku zvanom Alister Krouli. Zanimljivo je da Maje poznaju tu kosmičku svest koja
nam je prenela Zakon Teleme, a njeno ime je samo blago 'izokrenuto' - Zuvuja. Zakon Teleme je
zapisan u Knjizi Zakona, zvanoj Liber AL i on definiše potpuno 'nov' koncept shvatanja Univerzuma i
Čoveka, koje želi osloboditi okova ropsta prethodnog doba i dovesti ga do svetlosti, slobode, ljubavi i
života u svesnosti Zvezda. Nećemo detaljno analizirati tu knjigu ovde, ali je davanje korespodencija
sasvim pogodno da izvučeno stavove i shvatanje doba u kome previru delovanja sila zvaničnih religija,
sila skrivenih Redova i kosmičkih energija i kosmičke svesti koja se budi u ljudima planete Zemlje. Tok
vremena i trenutno razumevanje Majanskog učenja kao i poznavanje Telemitskog 'zakona' nam
predočava zanimljive paralele koje moramo uzeti u obzir.

Uvodna ideja u vezi Majanskog sagledavanja "primanja" Knjige Zakona je da oni jasno mogu
opisati tri dana tokom kojih su zapisivani stihovi Knjige. 8., 9., i 10. april 1904.godine su po Majanskom
učenju bili "Beli pas" (u spektralnom tonu), "Plavi majmun" (u kristalnom tonu) i "Žuto ljudsko biće" (u
kosmičkom tonu). "Beli pas" predstavlja srce i ljubav, a spektralni ton postavlja pitanje na koji pas daje
odgovor: 'kako da se oslobodim i krenem dalje?'. "Plavi majmun" predstavlja magiku i igru a kristalno
pitanje o smislu tog 'kin-a' tj dana je 'kako da posvetim svoje biće služenju drugima?'. Slobodna volja
je suština "Žutog ljudskog bića" a njegovo kosmičko pitanje, na koje odgovara cela Knjiga Zakona je:
'kako da proširim svoju tadost i svoju ljubav?' direktno upućujući na zvezdano-solarnu prirodu Čoveka.
Fantastično je koliko su energije univerzuma jasno izrečene manifestacijom ovih kinova, i koliko reči
Knjige Zakona jesu objašnjene suštinskom sintezom na Majanske simbole. Na talasima Zuvuje nam je
došla reč savršeno sinhronizovana u vremenu davanja, sa mestom manifestacije i opštim potrebama i
težnjama čovečanstva.

"Čini po svojoj volji će biti sav zakon"


Maje, kako u prošlosti tako i danas insistiraju na nepobitnoj prirodnoj potrebi samostalnosti
pojedinca i slobodi za ispunjenjem Slobodne Volje koju svako za sebe treba da otkrije u skladu sa
prirodom i univerzumom.
"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."
Maje, kao i Telemiti se zalažu za Jednakost među ljudima, i to u obliku tolerancije svake
slobodne volje i jednakosti u slobodi ispoljavanja jedinstvenosti lične prirode.
"Ti nemaš pravo osim da činiš svoju volju."
Lojalnost sebi i poštovanje slobode svoje volje i slobode volje drugih ljudi je veoma važna.
Lojalnost podrazumeva poštovanje i poverenje u nepomućenu zvezdanu svest koja je u svakom od
nas.
"Za čistu volju neuslovljenu svrhom i oslobođenu strasti od rezultata svaki je put savršen."
Avantura je ono što je tok ispunjenja naše istinske slobodne Volje. Avantura je vršenje Volje
za radost svoju i radost svojih bližnjih, u korist celog univerzuma.
"Ljubav je zakon, ljubav pod voljom."
Ljubav je jedina veza koja može spojiti razdvojene, ovozemaljske ljude i zvezdane narode.
Ljubav je energija i sila koja zrači iz slobodne Volje.

59
SKAKAVAC 5

Ovih pet stihova Knjige Zakona nepobitno može priznati svako, oni su osnovni kodovi koji se moraju
poštovati i koji znače svima bez razlike na rasu, naciju, jezik pol ili socijalni status. Majanci, kao i svi
duhovni ljudi po svojoj prirodi prepoznaju ove stihove kao svoju ideju ukorenjenu u konačnom
razotkrivanju vremena i stvarne prirode ove planete.
Svi nepobitno priznaju Sunce za najveće "Božanstvo" ovog dela univerzuma pa nije ni čudno što je
celo jedno poglavlje Knjige zakona posvećeno ponovnom uspostavljanju vladavine i kraljevstva Heru-
Ra-Ha na planeti Zemlji. Sunce je naš stvoritelj od koga potiče i naše telo i naša duša, Sunce je
oformilo ceo sistem planeta, svaka trunčica u celom sistemu je u skladu sa Voljom Sunca. Maje su
izgleda precizno poznavale cikluse sunčevih pega, pa je i Začarani san u skladu sa tim,
jedanaestogodišnji ciklus će imati svoj vrhunac baš 2012 godine, a broj 11 je posebno značajan i
Telemitima koji ga smatraju za broj 'Magike' tj. celokupnim brojem sistema Magike kojim se obuhvata
solarni sistem.
Majanci smatraju ljudska bića putnicima kroz vreme koji su izgubljeni, a Telemiti ih nazivaju "ljudima
koji uzdišu" - ljudima koji nisu svesni svoje zvezdane prirode i svog duhovnog, galaktičkog niti
multidimenzionalnog ustrojstva Bića.
"Ja sam osovina točka i kocka u krugu"
Reči Hadita izuzetno opisuju galaktički vremensko-prostorni kompas, upućujući na Duhovni
centar u nama samima, na duhovni centar koji je Sunce, na dihovni centar naše Galaksije. U ovome
se prepoznaje i specifično predanje da je duhovna kapija u središtu zemlje veliki kristal, kocka u krugu.
"Ja sam razdvojena radi ljubavi, radi mogućnosti ponovnog sjedinjenja..."
Reči Nuite, boginje beskrajnog prostora i bezbroj zvezda u njemu su analogne Majanskom
shvatanju da su ljudi na zemlji odvojeni u materiji od Duha zbog posebnog dela, posebne Volje, a
ovde se razotkriva da je ta Volja ustvari Ljubav i da je povratak Zvezdanoj svesti Put ljubavi.
"Dođite, O deco, pod zvezde, i nađite svoje ispunjenje u ljubavi!"
Kaže Nuit.
"Pazite, rituali starog doba su crni."
"Strgnite tu lažnu utvaru vekova."
Majanci nas upozoravaju da su stara materijalistička poimanja i uređenja pogrešni,
naglašavajući da vremenski 'kod' koji je trenutno u upotrebi (12:60) nije sinhron sa stvarnom prirodom
celokupnog solarnog sistema, već je nametnut delovanjem neuravnoteženih sila, "agenata" koji su
hteli da porobe Zemlju. Oni su posebnim magijskim delovanjima osujetili pređašnje planove za razvoj
civilizacije, čak ometajući razvoj na drugim planetama, čak dovodeći jednu, Maldek, do potpunog
uništenja. Oni su zatvorili duhovne kanale između Zemlje i Urana čije se otvaranje konačno očekuje
2012 godine. Fraktal 13:20 je naravno u skladu sa kosmičkim principima i što pre ljudi shvate svoji
istinsku prirodu pre će moći da odbace stara ograničenja.
"Četiri kapije vode u jednu palatu; pod te palate je od srebra i zlata..."
Čak su i stari grci napominjali da je ulazak u Olimp na četiri strane sveta, a ulazi sa za vreme
Solarnih Ekvinocija i Solsticija. U Majanskom učenju se prepoznaje da svaki od 'Zamkova' ima četiri
kapije, pa čak postoje i četiri Enohijanske Kule Stražare odakle Posmatrači posmatraju božansku
kreaciju. Pod palate je simbolično u bojama sunca i meseca koji upućunu na brojeve 13:20.
"Jer on je uvek Sunce, a ona luna..."
Sunce je Majanski Kinich Aahu, koji je otelotvoren u Pakal Votanu, koji je zarobljen kao "zver"
na zemlji i koji teži svojoj nebeskoj ljubavnici, Bolon Ik.
"Znajte sada da je izabrani sveštenik i apostol beskrajnog svemira princ-sveštenik zver; i u
njegovoj ženi zvanoj Skerletna Žena data je sva moć. Oni će moju decu skupljati u svoj
zagrljaj; oni će u ljudska srca uneti zvezdani sjaj."
Pakal Votan i Bolon Ik su, ne samo polarnost u svemu, već manifestatori božanske i duhovne
svesti u ljudima koji pozivaju ljude na probuđenje, koji pokreću životnu silu. Zvezdani sjaj može sinuti
po majancima, 2012 godine kada se otvori tunel između Zemlje i Urana.
"Svetkovina za Tahutija i prorokovo dete"
"Ja sam magičar i egzorcist"
Ova dva stiha Knjige zakona neobično asociraju na Majansko učenje o vezama određenih
planeta, pa su ovde navedeni egipatski bog mudrosti Tahuti i magičar koji je Merkur, sa detetom i
egzorcistom koji su Pluton. Tahuti-Merkur potpomaže ljudima zemlje donoseći znanje, a dete u
svakome je egzorcist, razgonitelj tmurnih oblaka i ograničenja. Jasno je da je sledeći tunel između
Neptuna i Venere koji deluju kroz ljubav, osećanja i intuiciju, dok se duhovni tunel između Zemlje i
Urana "sprema za otvaranje".
"A ti o moj narode, ustani i probudi se!"
Sveopšti Majanski poziv je upućen svim ljudima planete Zemlje, da odbace stara ograničenja i
da se probude u Duhu. Zanimljivo je recimo da, kao što je recimo Sionski Priorat više decenija

60
SKAKAVAC 5

unapred predstavio zastavu i ideju ujedinjene Evrope, tako i Majanci polako ostvaruju svoj koncept,
Zastava Mira se već vijori pred Ujedinjenim Nacijama, a za "Dan Mira" se uskoro očekuje da bude
proglašen 25.Jul. i ideja o sveopštem probuđenju i ujedinjenju zemlje je na dohvat ruke. Homo
sapiensa više neće biti, uzdiže se Homo Terestrialis - Čovek zemlje.
"Rituali elemenata i svetkovine doba"
Majanski solarni pečati su veoma precizno definisani i apsolutno jasno se mogu povezati sa
učenjem o elementima drevnih, koji su vatra, voda, zemlja i vazduh, a 20 pečata su prepoznatljivi u
kombinacijama istočnjačkih simbola Tatvi, koje kombinuju četiri elementa sa petih Duhom dajući
takođe 20 simbola. Svetkovine doba očito kroz Knjigu zakona, upućuju na shvatanje vremena i
usaglašavanje sa njim da bi se spoznalo istinsko mesto u prirodi.
"Svetkovina svakog dana u vašim srcima."
Radost oslobođenja od vekovnih stega budi zvezdanu svesnost, Solarni Logos, Heru-Ra-Ha
se uzdiže na obzorju, na tronu srca. Srčana čakra je tajno mesto obitavanja skrivene svesnosti Sunca
u nama. Svetkovanje svakog dana Majanci takođe sprovode i kroz igranje Telektonona koji je igra
vremena i svesti ljudskih duša.
"Svetkovina svake noći za Nu."
Ovo je očito podsećanje da se ne treba čak vezati ni za sam solarni sistem već osloboditi
svoju svest za multidimenzionalni uzlet u zvezdani prostor galaksije. Maje su već sada iskusni putnici,
setili su se svojih 'znanja'.

Navedimo sada mnoštvo paralela Majanskog učenja o Telektononu, "galaktičkom kulturnom


programu" uz povezivanje sa Knjigom Zakona i mističnom tradicijom koja je tajno sačuvana kroz
'mračna vremena'. Ićićemo gotovo nasumice da bi samo dali neke primere. Majanski "Baktun" je
vremenski period vladavine 'jednog specifičnog božanstva' koje se takođe naziva Eon. "Biosfera" je
zemlja, okamenjena iskra zvezda, 'sestra' boginje Nuit. "Bolon Ik' je Skerletna žena, uranijanska
Babalon, tajna Luna. "Colkin" kalendar, začarani san su svetkovine vremena. "Galaktička federacija"
je Veliko Belo Bratstvo, zvano A.'.A.'. (Arkadijanska Akademija; Anonimni Adepti; Aster Argos;
Arkturus Antares...). "Hunab Ku" je galaktički centar, prvi pokretač, u kabali znan kao Keter. "Kinich
Ahau" sistem Sunca i 10 planeta identično šematski predstavljan kao i hebrejsko Drvo Života. "Kuksan
Suum" asocira na stih 'putevi Khabsa provlače se' govoreći o duhovnim tunelima, stazama i putevima
svesnosti i energije između planeta solarnog sistema.

Ne treba zaboraviti da je Knjiga zakona trostruka, njena tri dela govore o našem zvezdanom
poreklu i zvezdanoj prirodi, o principima za prepoznavanje i prevazilaženje ograničenja kroz
ostvarivanje duhovnog buđenja, ali i upozorava o strahotnim mukama smene doba, smene Eona. "Ako
ovo ne bude ispravno, ako pomešate prostorne oznake, govoreći: oni su jedno; ili govoreći: mnoštvo ih
je; ako ritual ne bude uvek za mene; onda očekujte strašne osude Ra-Hoor-Khuita!" Sunce, naš 'Bog'
na Nebu nas može lako 'kazniti' za sve ludosti kojima mučimo planetu, a vrhunac njegove moći može
naići u naletima Plazmi izbačenim u letnjim danima 2012 godine. "To će obnoviti svet, mali svet,
sestru moju, moje srce i jezik moj..." govori nam glas Nuit-e, Boginje Univerzuma. Ako se ne
okrenemo Zvezdama, skladno ujedinjeni kao ljudi zemlje, prevazilazeći okove materijalizma i ropskih
doktrina i lažnih religija, Bog Rata i Osvete, Naše Sunce će sprovesti 'obnovu'.

KRAJ VREMENA

Postoji nekoliko predodređenih datuma za završetak Majanskog 'kalendara', koji sežu od 1957
do 2050 godine. Datum 2012 godine je Tompsonova projekcija koji je računat dan-po-dan da bi se
povezao Majanski sa Evropskim kalendarom, pre nego da se broje godine. Hoze i Lojdin Argueljes su
se saglasili sa Tompsonovim datumom 2012 godine, što je usklađeno i sa činjenicama dokazanim
26.jula 1992. kao i kompjuterskim grafikonima i demonstriranim fraktalnim sagledavanjem tačke
zimskog solsticija 2012 (sa anomalijama grafikona u julu te godine).

Iza zvezdanih kapija ove planete i solarnog sistema nalazi se kosmička šema potpornog reda
na kom je zasnovan tok istorije na zemlji u obrascima vremena. Galaktički putnici su dugo putovali
kroz koridore vremena i prostora periodično posećujući solarni sistem. Dokazi arheoloških ruina na
Marsu i mesecu su nemo svedočenje prisustva inteligentnih graditelja u sada drevnoj istoriji. Dokazi su
jasni. neko sa naprednim znanjem astronomije je posetio narode ove planete i ostavio kalendar kao
potpis. Ovo se pronalazi u korespodencijama svetskih kalendara Maja, Tibetanaca, Afrikanaca, Veda i
Hebreja. Sličan kalendar je nađen u svakoj od ovih kultura.

61
SKAKAVAC 5

Evropski kalendar proglašen od Pape Gregorija 1583.godine je jedini koji ne prepoznaje ni


najmanje dva nebeska kruženja. Hebrejski kalendar je dobio Enoh u zraku svetlosti koji je sagledavao
solarna i lunarna kruženja na sličan način kao kod Maja. Dogoni, afričko pleme poseduje četiri
kalendara, za koje tvrde da su ih dobili od posetioca sa Sirijusa B, solarni, lunarni, venerijanski i
narodni. Tibetanski kalendar je toliko sličan Majanskom da se spekuliše da su iz istog izvora potekli.
Vedski kalendar se bazira na kosmičkim razdobljima, Jugama. Drevna Hindu astrologija koristi 27
kuća od 13 stepeni i 20 minuta, koji su ključni brojevi Majanskog kalendara.

Ovi kalendari ukazuju na "vremenski organizator" sinhronizacije planetarnih kruženja i zvezda.


Dogonski kalendar identifikuje poslednju posetu sa zvezda u 12-13 vek; Majanski kalendar identifikuje
11.jul 1991, kao datum ponovne posete. Oba ova datuma se poklapaju sa planetarnim kruženjima.

Kulture koje su posećivale Maje su bile šamanske. Drevni Tibetanci su šamani, Dogoni i Maje
su šamani. Galaktičke Maje su šamani. Galaktičke Maje su šamani planetarnih nauka, Kosmički
Šamani koji razumeju i koji su utrli kosmičke tokove događaja. Njihove tajne su ostavljene šamanima u
kulturama koje su posedovale ključeve njihove nauke. Dosada se Šamanizam smatrao sujeverjem
koje je bilo rasuto i koje se povuklo pred moćima evropske nauke. Ali ta ista nauka je sada bacila
planetu na kolena u destrukciji biosfere.

Da li će "Svemirski Brod Zemlja" poleteti 2013 godine ili će završiti kao Maldek saznaćemo i
lično iskusiti? Na svim Majanskim piramidama i građevinama Začarani San se potpuno završava 2012
godine. Nema nastavka. Tu je kraj ciklusa, kraj vremena koje su oni pažljivo pratili i poznavali. Kraj
vremena kakvo poznajemo. Kraj vremena kome nisu naznačili nastavak, nakon koga nisu predočili
novi ciklus. Kraj začaranog sna je začarano buđenje.

62
SKAKAVAC 5

ASTRUM AURUM ANTIQUA


Dragi i Veoma poštovani Brate,

Čini što ti je volja će biti sav Zakon.

Dajemo ti na znanje da u izvesnom unutarnjem Redu Velikog Belog Bratstva postoji Red čijim je
imenom nazvana ova poslanica Tebi.

Ovaj Red je Antički, utoliko koliko se njegovo postojanje vezuje za vreme i prostor manifestovanja
Solarnih Sistema u svojim duhovnim i materijalnim domenima. Stoga je on nazvan i Zlatnim, jer zlatna
je boja Sunca, boja Istinskog Sopstva. Zlatna je i boja drugog ogleda datog za Razumevanje Velike
Svete Trostruke Knjige Zakona. Ovo je Red Svetlosti Zvezde, najunutarnjijeg Khabsa, LVX-a koji
isijava iz Njenog središta, koji je Hadit.

Počuj naše reči.


Astrum je Zvezda Khabs. "...gledaj moju svetlost po tebi rasutu" kaže NUIT.
Aurum je Zlato Sunca, Lava i Zveri, zlato Lepote.
Antiqua je korenska vanvremenost u beskraju kreacije Univerzuma.

O ti koji si Adept Velikog Reda Srebrne Zvezde znaj sada da su Zvezde uz Tebe. Ne samo jedna,
tvoja lična uzvišena Zvezda, Ti si posvećeni deo beskrajnog polja Zvezdanih prostranstvava i Adepti
Zvezda su uz Tebe!

Zahvaljujući svojoj vanvremenosti Red se manifestuje po Volji kroz Red Telemita koji je određen i
zadužen za gnozu Reči Eona Horusa. A'.'A'.'A'.' je Red Ljubavnika Zvezda.

Uzdigni svoj pogled ka Zvezdama, otvori svoju dušu za Zlatnu Svetlost Drevnih Zvezda. Mi smo sa
tobom svuda. Mi te štitimo. Mi gledamo.

Red A'.'A.'.A'.' nema strukturu niti druge odrednice Reda Srebrne Zvezde već je polje dejstva sila
svetlosti koje odašilješ u svet. U tome su Snaga i Blagost sjedinjeni u Lepoti Sunca. Samo primanje
ove poslanice nije dovoljno da bi postao priznat i potvrđen član A'.'A'.'A'.' jer neophodno je da tvoja
svest bude budna, otvorena, čista i posvećena Velikom Inicijacijom Sunca. Onda u izvesnom
momentu beskrajnoga sada Zvezdani Adepti će ti prići i prigrliti te.

Pozdravljamo te znakom uzdignute ruke Oriona koja drži Sveti Ankh ka Velikom Izvoru Našeg Reda!

U Snazi Ra Hoor Khuita!


U Blagosti Hoor Paar Kraata!
U Lepoti Heru Ra Haa!

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Iskreno Tvoj u LVXu,


Frater B'.'N'.'

63
SKAKAVAC 5

SION RITUAL
Frater Arcadion

SEVER: SLAVA ZEMLJI TELU SVEGA !


ZAPAD: SLAVA VODI TELU SVEGA !
JUG: SLAVA VATRI TELU SVEGA !
ISTOK: SLAVA VAZDUHU TELU SVEGA !
SREDIŠTE: NEKA JE SLAVA DUHU TELU SVEGA !

SEVER: PRIZIVAMO I OBOŽAVAMO NEFTIS IZ TAME SAVRŠENSTVA!


ZAPAD: PRIZIVAMO I OBOŽAVAMO IZIS SVETLOST PRIRODE!
JUG: PRIZIVAMO I OBOŽAVAMO OZIRISA UZDIGNUTOG GOSPODA ŽIVOTA I SMRTI!
ISTOK: PRIZIVAMO I OBOŽAVAMO SETA MRAČNOG ISKUPITELJA!
SREDIŠTE: PRIZIVAMO I OBOŽAVAMO NAŠEG GOSPODA SUNCE U NJEGOVOM IMENU RA-
HOOR!

O DUŠO! TAMA SE NADVIJA NAD SVETOM JER TI NE ZNAŠ SVE, TI BIRAS PUTEVE SVOJE!
OTVORENE SU VRATNICE VELIKOG GRADA SION'A U KOME BOGOVI OBITAVAJU U SVOJIM
PIRAMIDAMA! SLAVA SUNCU KOJE JE U SREDIŠTU SVEGA!
O DUŠO! POĐI NA PUT SVOJ!

UČESNICI OBILAZE KRUG LUNARNO.

O DUŠO! PUTUJ SKELOM KROZ SVET TAME, ONA BRODI KRAJ SUMRAČNIH PAŠNJAKA, A ZLE
STRASTI I UTVARE DEMONA PREVIRU UZ JEKU. SKELA PLOVI I NOSI TE KRAJ TOGA.
OTVORENE SU VRATNICE VELIKOG GRADA SION'A U KOME BOGOVI OBITAVAJU U SVOJIM
PIRAMIDAMA! SLAVA SUNCU KOJE JE U SREDIŠTU SVEGA!
SLAVIMO I OBOŽAVAMO SKELU KOJA TE NOSI! O DUŠO! KROZ OVO VELIKO MESTO! OVAJ
VELIKI LAVIRINT!

UČESNICI OBILAZE KRUG LUNARNO.

O DUŠO! UKRCAJ SE TI NA BARKU I PUTUJ KA ISTOKU! GLE! TAHUTI STOJI U SVOME SJAJU
NA PRAMCU A RA'HOOR SE NALAZI NA KRMI!
O DUŠO! TAMA SE NADVIJA NAD SVETOM JER TI NE ZNAŠ SVE, TI BIRAS PUTEVE SVOJE!
PUTUJ KA VELIKOM GRADU SION'U, ČIJE SU VRATNICE OTVORENE, U KOME BOGOVI
OBITAVAJU U SVOJIM PIRAMIDAMA!
SLAVIMO I OBOŽAVAMO BARKU KOJA TE NOSI! O DUŠO! KROZ OVO VELIKO MESTO! OVAJ
VELIKI LAVIRINT!

UČESNICI OBILAZE KRUG LUNARNO.

O DUŠO! TI STUPAŠ U DVORANU MAAT PRED VELIKI SUD! GLE! SUDIJE, KOJIH JE 42. SE
POJAVLJUJU!
TI STUPI SUĐENJU SVOME!

GOVOR POZDRAVA 42 KAPIJE (IZ EGIPATSKE KNJIGE MRTVIH) - GOVORE SVI UČESNICI
ODGOVOR PRAVDANJA ZA 42 KAPIJE - SUDIJE - GOVORE SVI UČESNICI

ZDRAVO DA STE O BOGOVI! JA SAM TAJ ŠTO POZNAJE VAS!


JA VAŠA IMENA POZNAJEM!
SA VAŠOM OSUDOM JA NIŠTA NEMAM!
JA ČIST SAM PRED GOSPODAREM VASIONE!
U EGIPTU PRAVEDNO POSTUPAH!
OTVORENE SU VRATNICE VELIKOG GRADA SION'A U KOME BOGOVI OBITAVAJU U SVOJIM
PIRAMIDAMA! SLAVA SUNCU KOJE JE U SREDIŠTU SVEGA!
O DUŠO! TAMA SE NADVIJA NAD SVETOM, JER TI NE ZNAŠ SVE TI BIRAŠ PUTEVE SVOJE.
O DUŠO! POĐI NA PUT SVOJ SLOBODNO!

64
SKAKAVAC 5

UČESNICI OBILAZE KRUG LUNARNO.

TAMA SE NADVILA NAD SVETOM!


O DUŠO! TI KROZ TAMU, U RA'OVOJ BARCI DOLAZIŠ DO SVETLA!
OTVORENE SU VRATNICE VELIKOG GRADA SION'A U KOME BOGOVI OBITAVAJU U SVOJIM
PIRAMIDAMA! SLAVA I OBOŽAVANJE SUNCU KOJE JE U SREDIŠTU SVEGA!
O DUŠO! PRED TOBOM SE RAĐAJU RAZINE SVEKOLIKE IZ SVETOVA PROŠLIH I OD SVETA
OVOG!

SLEDI LITANIJA BOŽANSTVIMA ZVANA "KOSMIČKI NUTERU".

UČESNICI OBILAZE KRUG PET PUTA SOLARNO PEVAJUĆI "AKADUA..."

SION - KRATKA STUDIJA

SET - grad Nubt-Ombo, Vlada gornjim Egiptom. U životu prirode princip usahnuća, uništenja i
razaranja starog života kao podloge za novi što se zameće u njegovom kraljevstvu - Crnoj Zemlji.
IZIS - Aset, presto. Toplina i svetlost, unutarnja životna snaga.
OZIRIS - Mračne sile, simbol preporađanja. Vlada donjim Egiptom.
NEFTIS - Gospodarica kuće, Setova supruga, sestra Izide, tama-savršenstvo. Simbol smrti iz koje će
se uzdići novi život.

SET VAZDUH VAU


IZIS VODA HE
OZIRIS VATRA JOD
NEFTIS ZEMLJA HE
HORUS DUH ŠIN

Tačke "knjige mrtvih":


• Slava 4 elementa i duha u središtu.
• Tama se nadvija
• Duše putuju skelom i ukrcavaju se u barku boga sunca
• sud 42 sudije
• dolazak svetlosti
• otvorene su vratnice velikog grada SIONa u kome bogovi obitavaju u svojim piramidama
• razine - Litanija Božanstvima
• izbavljenje iz mreže
• duh ulazi u najviše sfere
• tama (pre svetla)
• pojavljivanje svetla
• nestajanje svetla (svetlo se manifestuje kao materija)
• izlaženje iz materije, oslobađanje od materije
• u gradu SIONu
• kod Bogova
• Slava bogovima SIONa
• Slava RA-HOORu

65
SKAKAVAC 5

66
SKAKAVAC 5

MOZAIK MEROVINGIAN
Collegia Aureus.`.

Pristrasan sam istini, u koju verujem i za koju živim u ubeđenju da je svaki događaj projekcija
te istine. Naposletku, moj doživljaj istine je projekcija njenog delovanja, stoga je upravo ta istina o kojoj
sada govorim. Čak i kada ne bi bila u formi koju imam u svom umu, čak i kada ne bi postojala uopšte,
ipak bi bila to ta istina, koja ne postoji. Zašto je onda nazivam baš istinom, kada njena priroda nije ni
istinita niti lažna. Ne znam.
Izgleda da postoji određen tip astralnih vizija, koje toliko mogu uticati na dušu, poput najgoreg
otrova. Takve vizije deluju na magičara dugo nakon su dobijene i magičar može sebe zateći kako
godinama deluje u skladu sa tom vizijom. Ne znam da li mogu izreći da je priroda takvih vizija čisto
astralna, možda mogu dovesti u pitanje koje je područje Ruaha koje se ispoljava kroz njih. Takva
iskustva zapravo ne potpadaju pod klasifikaciju vizija; vizija je način na koji se iskustvo najusklađenije
shvata kroz Ruah, no samo iskustvo sadrži unutar sebe specifičnu vrstu entuzijazma, onog
entuzijazma koji se javlja u bićima mnogih alhemičara u momentu kada na mestu crnih ostataka stare
materije ugledaju čisto zlato. Taj entuzijazam je podjednako sposoban da stvori novi univerzum i da
čak definiše odnose unutar njega. Taj entuzijazam je propratno delovanje Samadhia u nekim slabijim
umovima, taj entuzijazam je esencija čistog stvaranja, njegova srž je eliksir mudrosti; samo zato što se
kroz takvo iskustvo razotkriva ništa drugo do Veliko Delo. Bio bih više nego glupav kada bih ovome što
sledi dao veći značaj nego što to zaista ima. Možda je u pitanju čista zaintrigiranost, možda ne.
Mislio sam da znam dosta. Zaprepastio sam se uviđajem da moj prolazak dalje nimalo ne
zavisi od toga. Suština se nalazila u Promeni koja se duboko dugo dešavala unutar moje sopstvene
krvi. Ja sam promenom moga bićem, sam postao Promena.

Početak se iznedrio svojom slučajnošću. Jedne od tih noći, posmatrao sam neobične i uvek
zanimljive uticaje koji deluju na moje svetlosno telo, istraživao ih pažljivo. U momentu izrazite pažnje,
kada je moje biće na par momenata duboko upijalo u sebe sjaj jedne zvezde na severnom nebu,
nastupila je specifična vrsta rastrojenosti. A ona beše izazvana velikom promenom koja je upravljala
mojim telom od svetla ka toj istoj zvezdi. Nije prošlo više od dve zalutale misli koje se javiše u mom
umu, odavno ušuškanom u drugačijem vozilu nego ovome, i polje moje vizije beše preplavila predivna
plava svetlost. Pomislih da je ovo jedan od karakterističnih načina na koji se pojavljuje moj Sveti
Anđeo, pa opet, ova svetlost beše potpuno drugačija od Anđelove. Na moje zaprepašćenje, u središtu
svetlosnog polja, počeo je da se isrctava veliki solarni kukasti krst, koji se naposletku pretvori u ribu.
Zatim sve zahvati tama, i u tu tamu beše iščezla ona riba, poput velikih voda Nuna. Plutao sam neko
vreme u trodimenzionalnom mraku a zatim se vratih nazad. Ovo je bio početak iskustava koje su mom
Biću donele veliku Promenu.

________________________________________

DVANAEST ZRAKOVA KRUNE, KOJI SU JEDNO

JEDANAESTI ZRAK

Sedim u asani bog, sa pranajamom 66, bez kumbake. Neko vreme prolazi, možda oko
petnaestak minuta, kada su se pojavili prvi znaci automatske ukočenosti i znojenja. Kako je vreme
prolazilo, menjao sam svesnost postupno, tako je i pranajama pokazivala svoju vrednost na mojoj
telesnosti. Na samom kraju sam prekinuo pranajamu i počeo da zurim u nepregledno crnilo iza očnih
kapaka. Vizija posta sferična, mrak poče da se izobličuje i na kraju posta trodimenzionalan. Ja sam
zurio u taj trodimenzionalni prostor ispred sebe, potpuno smiren.
Počeh da vibriram ime __ , zamišljajući kako odlazi u crnilo i kako ga osnažuje svojom
prirodom. Mrak poče da podrhtava i rezonuje prirodom imena. Na samom kraju, jednostavno sam
zakoračio u mrak. Projektovao sam se momentalno i bez ikakvog napora; zapravo, već od momenta
kada je mrak postao trodimenzionalan, ja sam bio velikim delom u astralnom telu, nedostajala je
jedino moja odluka da krenem napred. Interesantne stvari se dešavaju kada se posmatra mrak, na
sličan način kao što se zuri u ogledalo, sva suština je u tome da se rašire zenice i da sve pokrije
mračna paučina, što je čisto fiziološki efekat. U isto vreme, dešava se promena u svesnosti koja je
idealna za astralnu projekciju; pogotovo što nastupa iluzija o trodimenzionalnosti prostora, tada je

67
SKAKAVAC 5

prečesto sam napor volje da se uroni “u to” dovoljan da se astralno odvojim. Mnogi aspiranti uspešno
primenjuju ovaj metod.
U početku, veoma sporo sam se kretao. Bio sam u jednom mračnom tunelu, jedino sam
uspeo da opipam zidove pored mene, no još ništa nisam mogao videti. Kratko vreme sam išao
napred; to se često dešava, da kada sam suviše blizu mog fizičkog omotača a prelaz u astralnu
telesnost je nastupila brzo, onda se moram udaljiti od fizičkog tela, kao da na neki čudan način postoji
inteferencija. Obično veoma brzo po udaljavanju počnem dobijati veoma jasnu sliku, na kraju je slika
kristalno jasna, a prelaz u astralno telo potpun. Tako je bilo i ovaj put, nastavio sam napred
opipavajući ispred sebe, dok nisam video postepeno konture zidova. Na kraju sam koračao jednim
veoma uzanim tunelom, veoma mračnim. Svetlost se mogla nazreti tek negde u daljini i bila je više
plavičaste boje. Idući napred stupio sam u jednu veliku okruglu sobu u čijem središtu je bio bazen
ispunjen vodom. Prizor je bio prekrasan, plavičasta boja se kupala po zidovima, jer je iz bunara
blještela svetlost. Svuda se čuo šum vode. Ovde je jasnoća vizije bila izuzetna, bez bilo kakve razlike
u odnosu na realnost. Jedina razlika se sastojala u svesnosti, koja je na ovom mestu bila prilično
promenjena. Ovo mesto mi je ulivalo veliku energiju i stabilnost, imao sam utisak da bih mogao da
boravim u ovoj sferi satima a da se ne vratim nazad na fizičku ravan. Tek sada primetih da sam
odeven u moju Odoru, sa Lamenom na grudima. Nagoh se preko bunara i pogledah dole. Izvirala je
čudesna energija, koja je moje Biće prosto mamila da uskoči unutra. Tako i bi, i ja skinu Odoru sa
sebe, i uskočih unutra, no čvrsto držeći svoj Lamen. Upadoh u plavičasti okean, dno je bilo veoma
blizu, a dubina ne beše veća od par metara. Ronio sam napred i ubrzo dođoh do obale. Ispred je bila
pustinja, iza mene nepregledni okean. Sunce je bilo tačno iznad mene.
Izašao sam iz vode i stadoh gledati u nepreglednost peščane pustinje. Ovde već uočih
talasanje u viziji i ja poželeh Promenu u njoj, bojeći se da se ne rastoči i ne prekine. Takođe, počeh
dozivati Vodiča. Ispred mene se u obliku peščanog vetra pojavi vatreno - vazdušasti duh Djina; to je
bila prekrasna devojka skoro crvene kože i crne dugačke ravne kose. Preko svog tela je imala belu
providnu svilenu tkaninu koja joj je pokrivala i lice. Dadoh znake, imena, no na kraju sve zapečatih
LVX znacima i imenima velikog elementalnog kralja i sa tri velika tajna imena boga. Osetih u njoj
ogromni nalet sile i razuzdanosti, no poslednjim imenima se ona umiri i dade mi jedan veliki Štap. U
stvari, tek kada ga uzeh u ruke, videh da je to zapravo uvijeni tanki ćilim. Ja ga rasprostreh ispred
sebe i u njemu spazih veliku glavu Bafometa. Počeo sam da zurim u glavu, i momentalno osetih
prisustvo velike Promene kako činim tako, stoga nastavih da se usredsređujem na sliku. Nije prošlo
par trenutaka, sve oko mene je počelo da se rastače i kada se sve smirilo, našao sam sebe u jednoj
velikoj kamenoj dvorani. Stajao sam u njenom središtu, a ispred mene su u visokim stolicama sedela
tri muškarca; mladić, čovek u srednjim godinama i starac, držeći u rukama instrumente i svirajući. Bila
je to veoma čudna i uznemiravajuća muzika. Svi su bili obučeni u žućkaste odore. Mladić je svirao
harfu, srednjovečni čovek mandolinu, a starac nešto što je podsećalo na violu, samo sa još debljom
rezonatorskom kutijom. Na podu se nalazila tapiserija sa enohijanskom tablom vazduha, sve oko
mene je bilo vazdušaste prirode, od odeće do instrumenata; njihov metod se bazirao na podrhtavanju
žice, pa opet, krajnji ishod njihove muzike je bila uznemirenost i skoro ljupka žalost. Tek tada primetih
Prirodu sfere iza svojih leđa; daleko iza mene stajao je kameni sarkofag viteza. Prišao sam veoma
teško; kretanje je bilo dosta otežano mada je vizija ostala savršeno čista. Bio je to templarski vitez;
zaključih to već po poznatom naličju štita koji je počivao na kamenoj figuri na nadgrobnoj ploči
sarkofaga.
Na glavi statue bio je postavljen venac od cveća. Celo ovo mesto je odisalo veoma tužnom
atmosferom. Počeh da prizivam vodiča imenima Ruaha, no činio sam to veoma tiho, nikako nisam
hteo narušiti atmosferu koja je bila koliko tužna toliko i puna dostojanstva i časti. Ubrzo se sa visina
polako počela spuštati majušna iskra veoma jake svetlosti koja je na kraju pala na glavu vitezove
statue, svetlost je počela da stišnjava i na kraju ja spazih malenog skarabeja. Tada i Promena uze
svog maha sve više, i ja od nje više nisam čuo ni muziku niti sam video ništa okolo centralne vizije. U
trenu osetih prisustvo mog Anđela i tada jasno čuh njen glas koji mi poče pričati otprilike ovim rečima :
“...nemoj misliti o njemu kao o vitezu, kao ni o svešteniku, jer on to svakako nije. Misli o njemu kao o
kočijašu, nosača Svetog Duha. No to još nije San-Gral”. Ovo su bile reči, trudim se da ih prenesem
najbolje što mogu, možda sam nešto zaboravio, no u svakom slučaju, ovo je bila suština tih reči,
potpuno tačna forma i nije toliko bitna.
U tom momentu skarabej je kroz jednu malu rupu ušao u sarkofag. Sada je sve oko mene
počelo da se rastače i ja bejah izašao iz projekcije skoro u potpunosti. Imao sam veoma jasnu viziju,
no uveliko sam dobio svest o fizičkoj telesnosti. U viziji sam videh kako se skarabej uvlači u odeću
ratnika i kako gamiže po njemu, zatim izlazi iz sarkofaga noseći vitezovu krv sa sobom. On gamiže
zemljom koja je prekrivena mrtvim vitezovima, nalazim se na nekom bojnom polju, taj skarabej gamiže
i prelazi preko mnogih mrtvih ratnika, za sobom vukući tragove krvi. Sva ta krv se meša, i skarabej,

68
SKAKAVAC 5

vukući krvavi trag za sobom, kroz viziju poče da oslikava simbol tropetalnog kraljevskog ljiljana. Videh
okolo na hiljade grobova i krsteva zabodenih u zemlju. No glas anđela mi se opet javi (no ovoga puta
veoma prigušeno, i daleko) i reče mi da ovo nisu obeležja smrti nikako. Sada se vizija uveličava i ja
videh da su krstevi samo naopako zabodeni mačevi (opet obeležja Ruaha, no usmerena ka drugom
značenju...što sam već jednom imao prilike da vidim). Reče mi da ovi vitezovi nisu ubijeni, njihova
borba se prenosi znanjem o “jednom mestu”. Njene reči su bile : “oni su mrtvi, no nisu ubijeni. Oni su
mrtvi, svi do jednog!”. Sada videh druge vitezove koji prilaze grobovima i vade krsteve, u stvari
mačeve i sa njima nastavljaju dalje. Vidim hiljade njih kako vade mačeve iz zemlje i u kolonama idu
napred. “Krst je Mač, uzmi ga i prenesi dalje u borbu do konačnog cilja”.
Tada opet osetih stravičan pritisak u mojoj čudnoj izbočenoj koski na potiljku koju sam imao
od rođenja, opet ugledah onog skarabeja koji ulazi u jednu ogromnu knjigu. Zatim se pojavljuje jedan
bodež koji probada skarabeja, knjiga se zatim naglo zatvara i kada se opet otvori, sada je po papiru
razmazana skarabejeva (ili vitezova) krv i sasvim jasno uočavam simetričan crtež venca od cveća u
obliku savršenog kruga. Odjednom to nestaje, ja još jednom ugledah vitežev sarkofag i njegov venac.
Ta slika mi se uvećava i sada je taj venac i krug onaj isti krug kao znak Evropske Unije.
Opet sve munjevito nestaje, i ja se opet nađoh na bojnom polju. Pored svakog mrtvog viteza
se nalazi po jedno, u odoru odeveno, biće nalik na Lam-a. Oni svojim mastilima umakaše u krv
vitezova i pisaše hiljade knjiga, hiljade pisara nad hiljadama vitezova. Pritisak u mojoj potiljačnoj kosti
beše nesavladiv.
Poslednji put čuh glas mog anđela, sada skoro nečujno, koji mi govoraše : “Nemoj ih žaliti, niti
Jednog od njih. Jer oni su mrtvi, svi do Jednog; da, oni su mrtvi, svi do Jednog!” Ovde mi je već bilo
veoma teško da boravim u viziji, skoro da mi je pripala muka “...no knjige nisu uzaludne, njihom krvlju
oni će ti pisati o svom mestu”. “Kakvom mestu?!”, odvratih, no već znajući odgovor. “Stašnom mestu!”.
I tu se sve prekine i ja se u potpunosti vratih nazad, veoma iscrpljen.

DVANAESTI ZRAK

Sedeći u asani, neko vreme provodim u laganom disanju, opuštajući se. Gledam u daljinu
crnila iza mojih očnih kapaka. Neko vreme sam tako postupao, no posle nekog vremena na momente
kao da u daljini primetim svetlosne bljeske, stoga odlučujem da se usredsredim “na to”, pri čemi
ulazim u Promenu. Nakon nekoliko trenutaka zanosa, pojavljujem se astralno u trodimenzionalnoj
sferi, nalik na kapsuli u tamno srebrnkastoj boji, nalik na metalni balon. Vizija je prilično stabilna, no ja
još uvek osečam moje fizičko telo, stoga imenima Srednjeg Stuba pokušavam da se odvojim u
potpunosti, i makar da potpunije dobijem osećaj astralnog tela, što mi posle nekog vremena u
potpunosti uspeva i moja vizija prelazi u potpunu projekciju. To mi uli veliku radost i entuzijazam, jer
sam baš pre par dana poželeo da opet preduzmem neko astralno istraživanje viših sfera.
Sfera je bila prečnika oko 5 metara, a ja sam bio u sedećem položaju, kao da sedim u nekoj
velikoj fotelji, no lebdeo sam. Kako je prošlo neko kratko vreme a da se ništa nije dešavalo, poželeh
čvrsto Promenu u Delovanju, i u tom momentu se začu stravična tutnjava, Sfera počeše da se
pokreće. Zapravo, imao sam dojam kao da se pokreće u nekom tunelu, ubrzavajući sve više i više; u
jednom momentu sve poče da se komeša, i vizija poče da se gubi. Baš kada sam imao osećaj da će
se sve rastočiti i da ću se vratiti nazad, sfera poče usporava i na kraju u potpunosti stade. Svude se
osećala jasna Promena.
Začu se zatim stravično piskav zvuk, i sfera poče da pušta svetlo unutar sebe, postepeno i
polako; tako da sam ja na kraju lebdeo u providnoj lopti. Opna beše tako prozirna da se jedva nazirala
kontura loptaste sfere. U jednom momentu se gornji deo sfere poče odvajati i ja izađoh napolje.
Svuda oko mene su bila prekrasna brda obrasla mahovinom. Bilo je veoma vedro, no nigde se
nije pojavljivao Sunčev disk; sve me ovo podseti na jednu raniju astralnu projekciju koju sam imao pre
više od godinu dana. Zapazih puteljak ispred sebe, pretpostavio sam da je to ispoljavanje Puta koji se
projektuje kroz mene, stoga sam počeo da pratim puteljak koji se prenjao uz brdo. Kako sam se
penjao, tako sam ulazio u sve veću Promenu. Ispod mene su se nalazili brojni maslinjaci, a u daljini
neke čudesne kupe, nalik na trouglaste šatore; no obzirom na ogromnu udaljenost koju sam procenio
da me deli ot tih kupa, zaključih da su one izuzetno velikih razmera, veličine jedne stambene zgrade.
U centru svake kupe, sijaše po jedna svetiljka, beličaste boje, a sve one behu povezane skerletnim
trakama. Beše to veoma čudan prizor. U tom momentu, nastupi velika Promena, najveća do sada; ja
je prepoznah u svom Biću i sada sam već očekivao pojavu mog Anđela, jer ona prečesto zna da se
ispoljava i da deluje u “takvoj” Promeni. Kada se vizija stabilizovala, ona je stajala pokraj puta u svoj
svojoj lepoti i blagosti. Počeli smo da pričamo o ... i da se penjemo ka vrhu, beše nam ostalo još
veoma malo, no uspon posta sve teži i strmiji. U mom Bići se javi uskomešanost i nejasnost oko onih

69
SKAKAVAC 5

Kupa, ne znam ni sam zašto sam o tome mislio. Ona vide da je ja uopšte ne slušam i reče mi
“...dobro, možeš misliti o njima kao o centrima slobodoumlja koji su umreženi u ono što nazivate
Ložama unutar tvoje sfere Delovanja.” Shvatih da se radi o ideji “Oka u Trouglu” (što je predstavljeno
šatorima i svetlošću) i širenju slobodnozidarskih “skerletnih” veza. Nakon toga, Ona nastavi sa svojim
izlaganjem o ovoj sferi, pričajući veoma interesantno ali prečesto nepovezano. Shvatih da se nalazim
u specifičnom podeoku Ruaha, te da moram upotrebiti apstraktniji model Delovanja unutar ove sfere.
Na samom vrhu, Ona stade i reče da je moje Razumevanje sve teže kako se bližimo vrhu, i da sada
moramo prekinuti sa Razgovorom, jer će uslediti “...specifično Znanje, a ja ću doći kada prođeš kroz
sve ovo...”.
Nastavih ka samom vrhu, gde uočih ogroman krst i na njemu raspetog Hrista. Na tom mestu
nebo beše skoro u potpunosti ljubičasto, veoma tamno ljubičasto. Zemlja oko mene je bila natopljena
Hristovom krvlju, sve je bilo poput crvenog blata. Teška, izuzetno teška atmosfera koja se spuštala sa
Ljubičastih nebesa Binaha pritiskala je moje Bića, i ja sam očekivao da će se vizija prekinuti u svakom
momentu i da ću se vratiti nazad. U tom momentu čuh jedan ženski glas sa nebesa koji mi govori
“Evropa je natoljena krvlju, ovom krvlju. No ona je uvek sveža i uvek će biti tako.” Primakoh se krstu,
vizija poče da se menja i sada je ispred mene stajao raspet golub, divan beli golub. Brda oko mene
nestaše, kao i ljubičasto nebo i svuda je isijavalo jarkom svetlošću. Oko mene su stajala veoma čudna
duguljasta bića i gledala me. Iz njihovih pravaca čulo se stravičano piskavo vrištanje; ja shvatih da je
klifotični hor anđela, stoga odgovarajućim imenima vratih tišinu u ovu sferu, trebalo mi je neko vreme
da se setim imena, no sve je prošlo bez problema i vizija se nije rastočila. Sada se iz Nebesa začuo
isti onaj glas “Gledaj!” i dve ogromne kuke behu zabodene u golubove grudi koje počeše da se
otvaraju. “Evropa, tvoja Evropa je natopljena ovom krvlju”. Meni je bilo tako gadno da prisustvujem
ovom prizoru da zaželeh iskreno da se vratim, no ubrzo se setih mog Anđela, i postadoh svestan da
ovo nije sfera Klifota, već predvorje druge sfere, koja se sasvim drugačija i promenjena, i da je ovo
pobuna mog sopstvenog Ruaha dok se probija u tu sferu. Stoga se probližih golubu i pogledah mu u
grudi. Umesto srca, stajao je lik Lama. Gledao sam ga u oči koje su pulsirale, kao što srce pulsira.
Sve me ovo navede na veliku Promenu, i sada poče da se širi strašna tutnjava, ja se opet
nađoh na Brdu Raspeća. Ispred mene beše raspet Hrist, ispod njega jedna prilika u crvenoj mantiji
koja sakupljaše u peharu njegovu krv. Primakoh se njima i spazih Lama, a tek sada počeh da
primećujem par malih bića veličine dece, Lamolikoh oblika. Par trenutaka posle on im stade davati da
piju iz pehara, a kada najposle i meni dade da pijem, vizija poče da se menja i ja se nađoh u jednom
mestu nalik na malu crkvicu. Ispred beše veliki ikonostas i oltar takođe na kome se nalazilo raspeće,
no iznad umesto I.N.R.I. beše upisano MITh-RAH, ili tako nešto, jer ne mogu da se setim tačnog
oblika kako je bio napisan MITRAH. Iza mene se začu glas koji mi reče “Ovo nije naš Bog! To što
gledaš je strašno i naš je Otac.” Okrenuh se i spazih grupu vitezova obučenih nalik na templare, no
umesto njihovog tipičnog krsta imali su slovo T. Zapazih da svi imaju izdužene glave i sitne veoma oči,
nalik na Lamove. Vizija tada poče da se rastače, ja sam u tim momnetima pokušavao da je održim, no
uzaludno. Vitezovi povikaše : “nemoj Ćutati o ovome mestu”, zatim čuh neke druge glasove koji
uzvratiše “...o kakvom mestu nemoj Ćutati?”. Ja u poslednjem momentu intuitivno odgovorih “...o
strašnom ovom mestu nemoj Ćutati!”. Sa time se vratih nazad i sa velikim pritiskom u mojoj koski u
potiljačnom režnju. Imao sam utisak kao da je priroda celokupne vizija locirana baš u toj koski koja je
kod mene od detinjstva bila ogromna i svi su se čudili njome kada sam bio mali. Imao sam jasan
osećaj da ona nešto znači i da je povezana sa značenjem vizije.

70
SKAKAVAC 5

KNJIGA UTVARA
ALFABETA BODEŽA
Frater ALION.'.

ALFABET BODEŽA

" U početku se preko kamena prostire crna mreža . Jedan zrak svetlosti prodire kroz nju iznad
i otpozadi . Tada se pojavljuje crni krst , koji se prostire preko čitavog kamena ; zatim zlatni krst , koji
nije tako velik . A na luku koji se nadvija nad krstom stoji natpis , ispisan pismom čija su sva slova
oblikovana od malih bodeža *, sa drškama u obliku krsta , različito raspoređenim . A natpis je ovaj:
Obožavaj telom stvari tela ; obožavaj umom stvari uma ; obožavaj duhom stvari duha **. ( Ovaj sveti
alfabet su sigurno ispisali grešnici , to jest , oni koji su nečisti . )*** " Nečist znači da svaku njihovu
misao sledi druga misao , ili da mešaju više sa nižim , materiju sa senkom . Svaki Etir je istina , iako je
on samo senka , jer senka čoveka nije senka majmuna . ****
*Smisao svega ovoga je da svaku ideju , ma kako rudimentarnu , treba analizirati .
** Obožavaj sve stvari , jer sve stvari su podjednako neophodne za postojanje svega, ali održavaj
različite nivoe . Propust da se to učini je najčešći uzrok grešaka .
***Jer čistota znači potpuno pojednostavljenje - zadržavanje svake ideje u njenom sopstvenom
istinskom savršenstvu , odvojeno od svih ostalih .
**** Obožavaj svaku stvar zasebno zbog nje same , ne izmišljajući ideje . "

Liber 418 : 19 Etir : POP .

Alfabet Bodeža se spominje u nekoliko Etira , ali je detaljnije objašnjen tek u devetnaestom
koji na specifičan način povezuje četrnaesti i osmi Etir stoga je moguće da je preko tog alfebeta i rada
sa njim moguće prodreti kroz određene sfere i shvatiti njihovu prirodu bez čistog upoznavanja sa
sistemom Enohijanske Magike . Ovo i ne mora biti tačno , moja pretpostavka se zasniva na tome da je
baš zbog veze 19 , 14 i 8 Etira moguće kroz taj Alfabet ostvariti suptilnu vezu sa ličnim Svetim
Anđelom Čuvarem , i da je baš alfabet dat da se s njim mogu analizirati stvari tela , uma i duha . Ono "
Savršeno " Duhovno ne možemo u potpunosti iskazati i o tome nas uči i Liber I vel Magi , ali je ono što
se manifestuje iz Toga (možda) moguće definisati kroz Alfabet Bodeža , kao što se to već i čini i sa
Hebrejskim ili Enohijanskim Alfabetom . Svaki od ovih " sistema " alfabeta ima svoje specifičnosti i
ovde ne vredi ulaziti u detalje .

Svako slovo ovog alfabeta na svoj način putem Bodeža definiše sfere postojanja i
manifestacije od prve do poslednje razine kroz svoju dvadeset-šestostrukost ( kao što to čini recimo
Trigramaton kroz 27 trigrama ) .Stoga bi bilo pogodno da na neki način definišemo kako da shvatamo
sam Bodež . To je vrlo jednostavno . Bodež je Nož , Mač i zato , primarno asocira na Falus , zatim je
tu njegova elementalna atribucija - Vazduh , te se kroz to već nazire ta specifična priroda i način
delovanja . Po Tetragramatonu Bodež pripada sferi i slovu Sina - koje je " Vau " , a taj sin je nosilac
moći Oca .Ovo nas dovodi i do njegovog dominantnog uticaja u sferi Ruah-a .Što nas na poseban
način upućuje i slovo bodeža poipisano slovu " V " , tu je prikazan bodež veće dimenzije nego u
ostalim slovima ovog alfabeta , te je to doslovno i akcenat i upozorenje na šta treba obratiti pažnju
prilikom studiranja i istražovanja Alfabeta Bodeža . To slovo V ili Vau preko svojih osobina direktno
upućuje na ideju koju sam spomenuo , o Svetom Anđelu Čuvaru . Bodež ima i drugu osobinu koja se
tiče moći Uništenja .

Dakle na šta nas upućuje ovaj alfabet kad ga posmatramo kao sistem ?
Vratimo se uvodnom tekstu iz POP-ea . Oštrica svakog bodeža je dvosekla , da nas uputi na osobine
Vazduha , intelekta , a time i na sposobnost analize i sinteze svih delova Univerzuma . Tu oštricu ruka
može držati samo za dršku koja joj odgovara, a ona je u obliku Krsta koji je takođe simbol Gospoda
Univerzuma - Falusa .

Dalje se upućujemo u to da ne smemo zanemariti ni jedan delić Svega koje istražujemo u cilju
naše spoznaje tog Svega . Ako se ne istražuje svaki delić dolazi do neravnoteže i ograničenja , nas
spram Svega , ali ne i obrnuto jer Sve je deo Nas iako mi toga možda nismo još svesni . " Nema ni
delića mene koji nije od Bogova ."

71
SKAKAVAC 5

Priroda uma je da množi misli i njihovu energiju i postoji mogućnost da dođe do zakrčenja
sfere Ruaha prilikom ne ravnomernog delovanja ovih sila . Preterana analiza može da nas odvede
daleko od sinteze i da se izgubimo ne znajući kako da se "vratimo kući " od šume ideja i simbola . Zato
se zagovara jednostavnost i čistota. Ideja da su ovaj alfabet stvorili grešnici nas upozorava da i pored
potrebnog istraživanja svega i definisanja svega , kroz slova Alfabeta mi spoznajemo ono što se može
definisati Umom i Razumom , ali da postoji " nešto " što je i onkraj toga .

Mnoštvo ideja može uprljati čistotu Duha , ali to tako vidi samo Ego koji to posmatra sa svoje tačke
gledišta Drevni alfabeti jesu Sveti " ispod " Ponora , ali su za Razumevanje , Mudrost i Krunu
Samotnika i lažni i istiniti , verovatno mogu dobro poslužiti Magusu u njegovom iskazivanju svog
Zakona i Reči , dok Majstor Hrama samo ćuti i " obrađuje svoj vrt " , a Ludak ne može biti shvaćen ni
ovako niti drugačije , ili kao oba u jednom koje je Ništa - ali ni sam ne znam šta bi to trebalo da znači .
Alfabet Bodeža je sigurno i Svet i koristan za iskazivanje i spoznavanje te Svetosti i Magičari i Adepti
ga mogu pogodno upotrebiti kao oružje za izvršenje njihovih istinskih Volja - priroda Zvezda .

19 Etir dalje govori ovako : "... Ne čuje se ništa osim zveketa čelika i njištanja bojnih konja , i
krikova ranjenika . Hiljadu ih pada pod svakim udarom i odmah bivaju pregaženi . Pa ipak Etir je stalno
pun; rezerve su neiscrpne . Ne; sve je pogrešno , jer ovo nije sukob dve sile , već melee u kojem se
svaki ratnik bori za sebe protiv svih drugih . Ne vidim ni jednoga koji uz sebe ima makar i jednog
saborca . A oni najnesrećniji , koji prvi padaju , su oni u kočijama . Jer čim krenu u boj , njihovi
sopstveni kočijaši im zabodu nož u leđa . " *...
* Izgleda da je ovo vizija ideja za čiju analizu treba da posluži alfabet bodeža . Ova konfuzija
verovatno svedoči o prisustvu Horonzona . To je upozorenje aspirantu šta treba da očekuje ako
jednom izgubi dodir sa Binahom . "
Moj komentar je sličan . Iko ko je stvarno meditirao prepoznaće u ovom citatu prirodu Uma i
Misli . One se množe , previru i nestaju , a izvor im je neiscrpan . A onaj koji teži duhovnom
Razumevanju ( Kočijaš ) ako nije savladao Razum i njegovog Gospodara - Ego " prvi pada " . I baš je
Razum taj koji se prevazilazi " Kočijašenjem " , a uništenjem Ega nema onoga ko će Kočijašu zabosti
nož u leđa . Ovime se bave i Magika i Mistika .

Da bi se još pomnije upoznali sa smislom alfabeta bodeža pogodno je pretražiti i tekstove


nekih drugih Etira .
U 24. Etiru kaže : " Sada odjekuje kao mačevi anđela , koji udaraju po oklopu prokletih ; i
izgleda da nebeski kovači udaraju po čeliku svetova na nakovnjima pakla , da bi Etiru napravili krov . "
Očito je da su mačevi oružje Anđela i stoga i sfere Ruah , a da su prokleti oni koji su se uvukli u čaure
- oklope ograničenja . Postoji i komentar, " malo " specifičniji, koji opisuje Krov kao sferu Marsa -
preko slova Phe , a lično mislim da se ovde govori o tome da se anđeli - prirodne sile , aktivno
koncentrišu u aspirantu i da deluju na njega putem spoznaje da bi njegovoj " kući " - Duša - stvorili
svest o " Višem " - Krov - Duh .

U 21. Etiru se ukazuje da se ne može bodežom , kao elementalnim oružjem , otvoriti " Oko "
boga . Zato savetuje : " ... Ali bodež pokore ćeš prekaliti sedam puta, povređujući sedam slojeva svoje
duše . A njegovu ivicu ćeš sedam puta naoštriti na sedam iskušenja . " ( Ovo znači prekor Vidovnjaku
što je pokušao da upotrebi elementalni bodež . Možda se četiri broja sedam u nalogu odnose na
Necah (Pobedu) jer Necah = 7 i 28 je zbir svih brojeva od 1 - 7 , kao i 4x7 . 28 je "savršen " broj .
Njegovi faktori daju zbir samog sebe ...) Mogao bih napomenuti samo da je i VII broj " Kočije " i da je 7
slova u imenu BABALON .

U 17. Etiru , u kome se pojavljuju sud i pravda , terazije i mač Boginje MAAT
koja nas uči Ravnoteži Duše u mislima , rečima i delima , čije pero zadrhti i na najmanji dašak vetra -
misli , vidimo njenu perjanicu sa kojom su povezane reči :
" Dah je nepravičnost " ( Dah podrazumeva dvojnost , vibraciju . On na taj način remeti mir i tišinu .) ...
" A iza perjanice je jedna sjajna kvarcna nit , koja visi uspravno od bezdana do bezdana . A u sredini
je krilati disk od neke izuzetno tanane , prozirne materije , na kojem je ispisano pismom bodeža :
Izvrtanje je nepravda . ( Ovo znači da Rašith Ha-Gilgalim predstavlja prvu pojavu zla .) Ovde se
pojavljuje Središnji Stub Drveta Života i Hadit koji su nosioci " savršenstva " , a oni nas u tome uče da
trebamo izabrati bilo koju tačku kao centar iz koga ćemo sagledavati svemir i da početak kružnog
kretanja ( koje se pripisuje Keteru ) uvodi dvojnost . Ovde Hadit koristi alfabet bodeža za komunikaciju
sa aspirantom što samo ukazuje na značaj i svetost alfabeta . I opet učimo o tome da su misli
prepreka Razumevanju .

72
SKAKAVAC 5

Prilikom prizivanja 10. Etira Vidovnjakov Pisar se naoružao magičkim bodežom , čak se i
zavetujući da će kroz njegovu Moć ( i Moć svog Anđela ) odbraniti Krug Umetnosti od Horonzona . To
je uspešno i učinio .
Takođe u 9. Etiru vidimo da su svi Etiri uređeni kao plameni Mač . A tim Mačem je Vidovnjak
rascepio glavu Tifona , čija se energija tada preobrazila u iskonsku manifestaciju Božanske Volje .
Ovo sve navodim da bih pokazao značaj Mača i Bodeža i te moći koje poseduje u svojoj suštini alfabet
Bodeža , tu moć Jedinstva koje kroz sebe opisuje i kao Mnoštvo .

"...Ali dok je odlazio ponovo se začuo njegov glas : Ne možeš je osvojiti ni Mačem , jer njene
oči su prikovane za oči Onoga u čijim je rukama držak Mača. "
U Misterije koje se tiču Ketera , i Misterije BABALON-e i Magusa , se Alfabetom Bodeža ne može
prodreti . Magus je tvorac svih alfabeta , a u BABALON-i se oni Razumeju , dok je Keter i " Ono " iza
toga nemoguće definisati Razumom , mada kao što smo videli u sekvenci sa Haditom , moguće je da
" Ono " sa tih Razina komunicira sa " nižim " preko Alfabeta Bodeža , ili bilo kog drugog , pogodnog ,
alfabeta . Drugim rečima mogu reći isto , iz Misterije Ruže i Krsta izvire i ovaj alfabet , ali se onoga
iznad toga to ne tiče .

Jedino sam još kod Gerald J.Schueler-a u njegovoj knjizi " Enochian Magic - A Practical
Manual " uspeo naći još nešto o Alfabetu Bodeža . " Inicijalna vizija u POP-eu često rezultuje
alfabetom bodeža , gde svaki bodež simbolizuje oštru prodiruću moć misli . Bodež se koristi i kao glif
sunčevog zraka svetlosti ; gde je svetlost za sebe simbol svesti . Ovi bodeži viđeni u POP-eu su stoga
uobičajeno povezani alfabetom da ilustruju kako misli idu zajedno da stvore sistem komunikacije . "
Ovo sve potvrđuje deo pretnodno iznesene teorije o alfabetu Bodeža .

Sledeće , kako možemo koristiti Alfabet Bodeža je u cilju vežbanja koncentracije gde bi nam
svako slovo moglo poslužiti kao objekat fiksacije pažnje .
Zatim je tu Astralno projektovanje ( korisno za Neofite .) gde bi slovo alfabeta predstavljalo
ulaz u Svet svojstven tom određenom , izabranom , slovu . Iz toga bi se mogla razviti i Talismanska
Magika ili tehnika divinacije , što bi svaki maštovit i zainteresovan magičar mogao smisliti i stvoriti . Uz
to postoji i radikalnija ideja da se projekcija vrši tako što bi se prvo vizualizirao lik LAM-a , a zatim i
slovo na njegovom čelu , te bi se kroz sjedinjavanje sa njim prelazilo na projekciju .

ASTRALNO ISTRAŽIVANJE ALFABETA BODEŽA

Eksperiment C1

(Napomena : datum i vreme i neki sitniji detalji trenutno nisu relevantni.)

Izveo sam MRP , seo u asanu i projektovao se kroz astralna vrata sa simbolom slova "C" .
Izbijam i lebdim u praznom prostoru , u nižem delu su zvezdice u tami , a gore je prazno crno
plavičasto . Vidim dve bele sfere i gore i dole , kao da su to dva brda koja su simetrična i obrnuta
jedno od drugog i usmereno jedno ka drugom . Oba su bela i kao da je u svakom komešanje anđela .
U gornjem brdu ipak vidim jednu tamnu mrlju .
Sada vidim da između ta dva brda postoji Munja , stalno električno- energetsko pražnjenje i
osećam da je to taj Mač "C" .Sjedinjujem se sa Munjom i stanje svesti se menja , vizija nestaje .
Opet sam "napolju" u prostoru . Lik LAM-a se meša sa mnoštvom mačeva , ustvari kao da
gledam kako slova Alfabeta Bodeža nastaju iz ovoga ( jedno iz drugog ) . Slovo "C" postaje pravi Mač
, i posmatram ga , sav je u svetlosti . Drška je Falus , a na spoju sa sečivom su isprepletani lanac i
perje , zatim lanac postaje Zmija . Vidim velikog Ratnika u oklopu koji drži mač , ali on samo stoji i 11
ga se ne tičem , ipak čini se kao da je on tu samo spoljna vizija , odjednom ga odguruje žena
prekrivena velovima , ali i ona nestaje .
Vidim opet prostor i dva brega , pozivam vodiča/ čuvara ove sfere , pojavljuje se mali lik , koji
kao da je od iste rase kao i LAM , malo drugačiji i sa hijerofantskom kapom na glavi na kojoj je mač
"C" , sav je u belom .Razmenjujemo znake L.V.X.-a . Govori mi da je Gospod Falus i Vatra i da ova
sfera nije od planeta i znakova . Želim da saznam o toj mrlji na gornjem brdu , odjednom me to
privlači.
Vidim ženu u crnom , sa crnom maramom , sva je stegnuta , pijana je i napeta , pije iz čaše ,
pored nje je je stočić sa lampom na gas i tek tada shvatam da sedi na maloj šamlici i da se
samozadovoljava . Imam dojam da je to žena prošlog Eona . Svuda uokolo su beli anđeli koji čine to

73
SKAKAVAC 5

brdo , oni se mačuju međusobno - i odatle potiče zvuk "C" . Dobio sam utisak da se obličje ove žene
menja , ustvari ona je i dalje u crnilu i ista takva , ali je jedna druga , gola , razbludna i vatrena svuda
oko nje .
( Sada kada razmišljam ova vizija mi liči na veliki kosmički peščani sat ).
Vodič mi je rekao da je ovo za sada dovoljno , ali da ako još nešto treba mogu ponovo da
dođem .
Vraćam se ( u svoj Hram i telo ) .
Izvodim MRP i zapisujem viziju i analizu ( koja ovde neće biti priložena ) .

Eksperiment C2

Izvodim MRP , sedam u asanu i projektujem se kroz vrata slova "C" .


Opet vidim beskrajan prostor i dva bela brega sa Munjom , oni sada izgledaju kao beli
kosmički Pehar , a ceo prostor je plinski plamen koji sagoreva bez plamena i koji je poput Boginje koja
pije vino iz tog pehara .
Pozivam duha / inteligenciju kaji me može voditi kroz A.B., ovo i ostala slova.
Pojavljuje se LAM . On je miran , ništa ne čini dok ga ne pitam , tj. ne pomislim . Slovo je "C"
(kaže) ne CeT , već CaP ili CaPe , a onda vidim polje iz koga viri niz falusnih stubova i prvi je osvetljen
. Kaže da je broj 1 za slovo "C" i svako naredno slovo ima naredni broj jer sam odabrao metod
prirodnog sleda ( tj. kako su sfere slova prirodno bila manifestovana jedna iz drugih ) .
Pitam ga da saznam još nešto o slovu "C" (nekako se stalno dešava mešanje mene i njega ,
tako da povremeno poprimam njegovo obličje) . Vidim nizove vinove loze , veliko , gotovo beskrajno
polje i ljude kako skupljaju grožđe . U središtu tog polja loze je brdašce gde se vodi orgija . Kaže da je
to beskonačna svetkovina ognja života . U njima je Jedna Božanska Svest i svi ljudi koji beru ovo
grožđe su u vezi - svesni te grupe na brdu . Ustvari , svi oni su u Jednoj Svesti . Jedan deo tog Jednog
uživa u Ekstazi Ljubavi , drugi u Ekstazi služenja tome i u Radu .
Sada kao da lebdim iznad njih , te mi se ukazuje da linije loze vode ka ovom brdu i na četiri
strane su loze obojene u 4 boje elemenata i postoje 4 obličja "berača" -radnika , koji imaju likove
Čoveka , Lava , Orla i Bika . Ali vidi (kaže) oni ne beru samo u svom delu polja već se neprestano
mešaju i kupe grožđe drugih boja .
Sada vidim samo jedan pehar ( oko mene se izgleda vodi ta orgija , ali 11 nemam veze sa
time , oni kao da su potpuno tihi ) , i u njega se sipa potpuno čisto providno vino . " To je ognjeno vino
." ( kao da su i vatra i voda sjedinjeni u toj tečnosti ) .
Zatim sam opet u prostoru pred dva bela brda sa munjom . Postajem munja - postajem mač ...
(pitam se da li je to sve ? ) probam da vizualiziram mač "C" ali to ne izaziva ništa , pomišljam kako ne
znam ni šta bih više pitao , niti uopšte imam neku jasnu predstavu o mom "vodiču" . On se pojavljuje ,
a iza njega ( vidim ih u izmaglici ) kao da stoje neki , iste rase kao on ... ( mislim da ) govori kako oni
potiču sa MU-a i Lemurije , ali su posle boravili na astralnom ostrvu u zemljinoj "orbiti" odakle su se
pridružili rasi Sirijusa . Sada izgleda kao da ih ima 12 , ali oni su upili celu svoju rasu , trinaesti je toliko
tajan da se nigde ne pojavljuje .
Daje mi zlatni novčić na kome je lik rogatog Pana i kaže mi da odem.
Upijam zlatnik u sebe i vraćam se ...

Eksperiment S1

MRP...
Predamnom je belilo i samo jedna crna tačka . Kako god vizualiziram mač "S" on se stalno
pretvara u prave mačeve i bodeže . Zatim konačno prolazim kroz vrata , ali dospevam u tunel , glas
vazduha mi šapće da su u "C" sjedinjeni Vatra i Voda u obličju Vatre , a da su ovde Vazduh i Zemlja u
obličju Vazduha .
Neko vreme ne vidim ništa .
Pesak pustinje , bregovi , dine peska i po njima se sliva bistra voda koja je tečni Vazduh . Taj
mlaz vode postaje kandža ptice koja me poziva da me ponese . Ptica je mešavina papagaja , sokola i
petla i ima zmijski rep . U letu sam shvatio da je to obličje ABRAXAS-a . Kaže mi da mi samo "Samac"
može reći nešto o Alfabetu Bodeža ... (letimo) ... a "samac" je u jednoj kuli , tvrđavi . Ulećemo ( posle
nekog vremena) u nju i dalje letimo kroz jedan kružni hodnik ( lunarno u odnosu na centar ) . Ostavlja
me pred vratima i kaže da ovde mogu samo da čekam i da nema načina da nasilno uđem bez "
odobrenja " , a možda se i ne otvore .
Stojim pred vratima .
Kucam 3-5-3 .

74
SKAKAVAC 5

Pojavljuje se malo pospan šegrt ( u odeći XV ili XVI veka ) pitam ga za "Samca" , ali ovaj
odgovara da On nije tu .
Ulazim .
Unutrašnjost prostorije liči na alhemičarsku radionicu , tu su neka dva duha, obličja su im
nestalna , jedan je poput plemića ( isto obučen kao i šegrt ) , a drugi je u monaškoj odeći . Na stolu u
središtu je mač . Sedamo za sto , mač je ispred mene uperen ka nasuprotnom zidu , sve što vidim je
da moje ruke stoje kraj balčaka , a dva para ruku dolaze sa strane . To kao da indukuje energiju mača
i on zrači ka zidu gde se otvara jako sjajan prozor , to me privlači . Stojim na prozoru i pokušavam da
shvatim da li svetlost hoće nešto da mi kaže ; mislim o Aquarius-u , Vazduhu , Saturnu i Merkuru , kao
i o specifičnim osobinama Vazduha i Zemlje .
Prolazim u jedan beskrajan procep u prostoru , tu nema ni gore ni dole , ali kao da postoje dve
polovine Univerzuma koje stoje jedna naspram druge . Sve se obrće , u rukama držim mač , kao da mi
glas tišine govori nešto ? Ne mogu da prođem ? Pokušavam da se "smirim" , osećam "sebe" i zatim
se astralno dižem uvis ,,,, uvis ... Opet kao da mi govori da 11 još ne mogu da pojmim 1 i 2 , ali da
ima "vremena" . tek tada se pojavljuje jedan veći krčag predamnom i pojavljuju se dve devojke koje
sipaju vodu u njega . Zatim one stoje mirno sa obe strane . Treba da pogledam u vodu . Vidim mač
slova "S" , zatim iz površine izranja ruka sa velikim mačem . Kažem da sve ovo liči na YOD i u vidu mi
se pojavljuje to slovo . Zatim na površini vode pismom alfabeta bodeža piše KOELI , zatim ALION .
Tada dve devojke ( koje su dotle mirno stajale sa strane ) uranjaju u veliki krčag i on se pretvara u
kazan . ( Dominantna boja u ovoj viziji je bela , ali se mešaju plavičasta i sivkasta ; detalji su drugih
boja , recimo ptica je bila šarena , ali dominantno crvena ).
Iz kazana se rađa crni lotos , on se rascvetava u beli cvet i u njemu je dete sa prstom na usni :
HOOR-PAAR-KRAAT . Ono ćuti i mirno me gleda glas oko njega kaže " Sad znaš ko je prvi , koje je
slovo prvo ( u alfabetu bodeža ) . Budi Ja . "
Tada i sam preuzimam njegovo obličje . U tišini sam jedno vreme ( kratko ) i glas mi nalaže da
se vratim i da kasnije nastavim istraživanje alfabeta bodeža .
MRP ...

Eksperiment H1

MRP .
Taman sam se bio " sredio " kad su slike počele da se javljaju i onda sam bio prekinut zvonum
sa ulaznih vrata , pa sam morao da prekinem .
Šta sam video : Ova dva mača su jedan drugom kao odraz u ogledalu : to me je potsetilo na
budističku " ogledaloliku " Mudrost , ali i na Smaragdnu Tablu Hermesovu ( : sa poznatim rečima ) ;
kad sam prošao kroz vrata bio sam u noći , nebo je bilo puno zvezda , onda sam dole video oblake -
maglu , iz kojih je štrčalo mnoštvo ostrva - stubova , 11 sam " sedeo " na jednom i taman sam " ispod
" magle spazio neku kuću kada sam prekinut ...
Nije mi palo teško , niti problematično ... ( "Razlog " i uzrok prekida je stvarno bio nenadan , i
nema potrebe da to objašnjavam ) .

Eksperiment H2

MRP ...
Lako prolazim kroz vrata "H" .
Opet isto , ostrva - stubovi , iznad magle , a gore su nebo i zvezde. Potpuno spontano
preuzimam oblik "V" ( Znak Apofisa i Tifona ) ka severu , stojim neko vreme tako , zatim "X" ( Znak
Uzdignutog Ozirisa) na istoku , pa "L" ( Znak Tužne Izis ) na jugu i "T" ( Znak Ubijenog Ozirisa ) na
zapadu , osećam ravnotežu polariteta u tim znacima , neko vreme stojim okrenut ka istoku ( "X" ) , a
zatim se opet okrećem severu (sada mi se čini da je to Boleskin ) , stojim u znaku "V" a ka meni duva
snažan vetar , zatim vetar nosi kišu i oganj i naposletku kamenje , sve me to šiba i udara ali nema ni
trunke bola i neprijatnosti . Okrećem se ka istoku , sad vidim da sam u purpurnom jajetu i predamnom
je slovo "H" , jedan mač je u jednoj sferi , a drugi u drugoj ( ispred mene ) zatim oba okružuje jedna
veća , sjajna sfera i opažam da je to zenica Jednog Oka ... To oko me svojim pogledom gura unazad i
vizija se gubi , shvatam da sam sa stubova zašao u maglu ; zatim obema rukama držim balčake
mačeva slova "H" ali odmah vidim da je tu bar još četvoro njih koji drže , povlačim se i pokušavam da
dozovem čuvara ove sfere ...
Pojavljuje se kostur . Iscrtavam Pentagram , on se raspada i ponovo sastavlja, pokazuje mi
ka jednom " balonu " sa korpom , i momentalno sam unutra i letim kroz oblake . Balon me asocira na

75
SKAKAVAC 5

Lamovu glavu , ali sam više postao svestan lobanje . Balon nestaje i vidim da sam u čamcu na vodi .
Dospevamo do obale , ali vidi se tik na korak , svuda je magla . Idem uzanim puteljkom i predamnom
se ukazuje ogromno drvo koje ima šupljinu u kojoj su dva mača slova "H" ... prilazi mi neki čovek i traži
mi srce da bih prošao , htedoh mu dati bez problema , ali sam iscrtao Pentagram i on je nestao .
Nalazim se u drvetu . Donji mač se okreće solarno , a gornji lunarno . Njihovi špicevi se
dodiruju i tvore malu iskru . Svestan sam celog " prikaza " ali prolazim iza drveta ; idem malo dalje i
dospevam do one kuće , ima nekoliko stepenika , trem i dva stuba , kraj vrata , levo , piše 161 ( a
desno nevidim broj ) ulazim i unutra je potpuni mrak ; shvatam da je to Hram i osećam da je potpuno
uređen , jedino što još nema svetlosti , uzdižem se iznad i vidim da je kuća u obliku krsta i da je na
sredini mala kula . To uzdizanje mi je malo izmenilo " stanje svesti " i kad sam se vratio unutra Hram je
potpuno osvetljen i vidim da je uređen kao za inicijaciju u Sveti Red Ra-Hoor-Khuit-a (sada sam
svestan i broja na vratima , to je broj Reči 1 stepena H.O.O.R.-a ).
Letim gore , opet na stubove - ostrva . Niotkuda se pojavljuje ruka i daje mi tri dragulja .
Shvatam da je svaki za po jedno moje oko . Stavljam ih čineći tougao na svom licu . Vidim sjajni
trougao .
Čineći znak ulazećeg prolazim kroz taj trougao i ulazim u sferu koja je od čiste Vatre ,
osećam prisustvo Horusa i čini mi se da ga vidim na tronu , ali ne potpuno . Preuzimam njegovo
obličje ( tek tada shvatam da sam jako visoko iznad oblaka i stubova ) , sva ta vatra su beskrajni
svetitelji i obožavaoci u ekstazi .
" Kaže " mi da idem i širim Zakon svojom Umetnošću . Kaže da je u slovu "H" donji mač Rat ,
a gornji Osveta . To je dovoljno i treba da se vratim ...
MRP ....

Eksperiment J1

MRP ...
Vizualiziram slovo "J" , pojavljuje se LAM-ov lik , ali mnogo ispod slova ; zatim on raste i staje
ispred mene . Preuzimam njegovo obličje i dalje vizualizirajući slovo "J" . Osećam kako klizim niz beli
ledeni tunel ( koji polazi od njegovog desnog oka - koje je crno ) . Taj tunel se spušta jako duboko i
dospevam u pećinu , ona je sva od leda ( belo plavičasta ) i osećam da gacam u plitkoj vodi . Na zidu
pećine primećujem napisanu reč QIA ( alfabetom bodeža ) i pošto sam se obrnuo da vidim kuda bih
išao dalje , jedno sunce , iz prostora koji se prožimao sa ovim me je privuklo , te sam se uzdigao više .
Tek sad se nalazim pred vratima na kojima su dva bodeža slova "J" , prolazim dajući znak
Ulazećeg i nalazim se na splavu koji pluta na velikom blago uzburkanom moru . Vidim kako sa jednog
splava ispred mene LAM odvlači nekoga, ali 11 sam i dalje svestan onog sunca . Odjednom shvatam
da ovo more dolazi do svog kraja i pod pravim uglom pada u ponor ; ipak , moja svesnost tog sunca
me je povukla i lebdim u vazduhu .
Hodam praznim prostorom i nailazim na tanak , uzak puteljak , svuda naokolo nema ničega ,
potpuno prazan srebrnkast prostor . Vidim da idem tunelom, a ispred mene se gega jedno čvornovato
drvo , prati ga i izlazimo pred neko jezero, oko koga je bogata šuma . U jezeru su mnoge ribe i zmije i
osećam kako mi drvo poručuje da ipak ne ulazim u jezero, pa se zato penjem iznad tunela , na padinu
i odatle silazim do obale jezerceta ; idem za tim drvetom uzanim putem koji ima oblik slova "J" i
dospevamo do sela koje je opasano kružnim bedemom - zidom i vidim da su kuće pečurkaste (
odjednom se ceo prikaz meša sa LAM-ovim likom , ali mi on poručuje da se usredsredim na selo ) ;
ulazim i prilaze mi crni domorodci , svi u perju i sa kopljima ; vode me kroz selo do jedne kuće na
stubovima - stajemo pred stepenice i tu se pojavljuje čovek , očito belac ( ne vidim mu lik ) , ustvari ,
oni su mene tako držali da sam mu video samo noge . Pozdravljam ga i kažem da samo tragam za
spoznajom o alfabetu bodeža i slovu "J"- ovde ; on me povlači da sednem kraj njega na vrhu tog
stepeništa . Sedimo na pragu vrata i gledamo kako domorodci igraju ; oni svojim plesom prave
krugove , trojke i osmice i ovaj mi kaže da je takav ples u znak sećanja jer je nekad sve ovo bilo more
, i kako svi potičemo od toga , kako kako nismo oduvek bili ( oni iz tog sela ) narod koji hoda ...
Tad sve to nestaje i opet vidim LAM-a . Sjedinjujem se s njim i opet putujem sada jednim
crnim tunelom naviše ( njegovo oko je bilo belo ) . Dospevam dosta visoko u mračno crnu komoru ; i tu
vidim natpis alfabetom bodeža - QIA , i baš kad me je ova prostorija asocirala na komoru u piramidi -
postajem svestan Piramide u kojoj se nalazim . Opazio sam detalj na zidu : na slici su ljudi koji kopaju i
obrađuju zemlju , a iz nje se rađa bilje i drveće , iznad njih lete ptice ; jedan "glas" mi "govori" kako je
slovo "J" pripisano Sikomori i kukuruzu ( kao i patkama ?) , a time i Nuit-i .
Tada vidim prikaz Hadit-a , zatim Nuit-e i sve predamnom postaje vizija velike Stele
Otkrovenja ; tu se prožet sa Stelom pojavljuje lik LAM-a koji mi govori da je moja tarot karta ispravna i
dobra . Sjedinjujem se sa Hadit-om ( "stanje" svesti se menja ) bilo šta osim toga nestaje , nema vizije

76
SKAKAVAC 5

, sve energije i zračenja kao da su praznina i kao da su haos i red ...Pevam " Aka dua tuf ur biu bia če
fu dudu ner af an Nuteru " i nakon toga polako klizim unazadizlazim iz LAM-ovog lika i vraćam se kroz
vrata ...
MRP ...

Tarot Arkana XX " AEON "

Eksperiment B1

MRP.
Prolazim kroz vrata sa slovom "B" , niz mali potok se spuštam ; brz je i čist , sliva se niz oblo
kamenje . Idem dole , potok se uliva u malo jezerce na čijem je središtu malo ostrvce tek toliko veliko
da je na njemu vatra i u vatri dva mača .
Hoću da idem dalje , ali je tu provalija , a ispred mene je veliki okean i Haos Energije . Stojim
na ivici , ali nikako ne mogu da se pustim da pređem ; nekako se malo "opuštam" i odjednom sam u
tome , ali tu nema ničega , nikakve vizije , niti išta drugo , "Glas" mi kaže da idem i gledam slike jer
iako mogu tu da prođem još nisam izoštrio sluh ( kasnije sam se setio , tj. shvatio da je rekao da se
ovo slovo zove " BoFa" - što ima svoje značenje.) .
Vraćam se na ivicu i tu vidim , dole , niže na litici , niz ratnika , poput Templara , svi su u
oklopima i metalnim pancirima , a preko toga su im bele mantije sa crvenim lavom i dva mača "B" ;
levo vidim crvenu kulu , a desno plavu . Shvatam da je onda jezerce prikaz Tifareta ( kao što su ovo
Geburah, Tet i Hesed ) i vraćam se do njega .
"Glas" mi kaže da kontempliram mačeve u vatri ... Činim to .
Javljaju mi se ideje kako je jedan mač pravi a jedan je senka , ali ih ipak ima dva ; jedan je
senka jer svetlost izvire iz mog temena - vrha glave . Zatim shvatam da ustvari sedim na lotosu ispred
tog ostrvceta , te vidim gde se sa strane pojavljuju dve devojke u belom koje mi pokazuju uvis i zatim
se pojavljuje Prvosveštenica Srebrne Zvezde u velikom sjaju . Odjednom sam zaogrnut belim i zlatnim
plaštom . Ona me preliva svojim svetlom i shvatam njenu "vezu" sa ovim mestom preko staze GiMeL .
Nešto kao da me steže ( nekakav demon?) i hoće sve u meni da skrcka , ipak 11 nisam čvrst
na taj način i to nestaje .

77
SKAKAVAC 5

Kažem : ADALAIRD! Adonai, Božanski Adonai , Neka Adonai Donese Blistavo Milovanje ! -
Prvosveštenica staje u položaj Velike Majke i iz grudi joj teče zvezdano mleko , koje je njen sjaj koji se
preliva po meni po Svemu .
Kaže mi da ponovo kontempliram dva mača u vatri .
Gledam i opuštam se , dobijam bela krila i pred sobom vidim isto belog anđela koji svira
šarenu trubu , shvatam da je to ogledalo i da sam to 11 i shvatam da mi se ukazuje da je Tifaret Lice
Velikog Lica , da je zato jedan mač senka , a drugi je stvaran . Kao da sam prodro u duboki mir i
spokoj , te neko vreme nije bilo vizije .
Osećam da sam u Jajetu Svetlosti i kroz mene ide jedan Zrak - skroz ( kao Srednji Stub .)
Okružio sam se žuto-zlatnim Heksagramima Sunca ( da bih potvrdio i osnažio vezu sa Tifaretom ) .
Kažem :" 11 nisam 11 , 11 sam samo šupla cev koja snosi dole silinu ognja sa Nebesa ! "
Prvosveštenica mi "prilazi" i ljubi me , polaže svoje ruke ponad moje glave - osećam svetlost ( ne
znam da li je rekla nešto tada ? ) .
Kaže mi : " Iz tvog Falusa izvire soj koji će prosvetiti i prosvetliti Zemlju ... idi i istražuj dalje jer
imaš još da saznaš ...."
I kada sam odlazio čuh još njen glas : " Tvoj Gospod te čeka u ( Tebi) Ne-Znanoj Kući ! " ...
Vraćam se kroz vrata "B" u svoje telo i Hram .
MRP .

Eksperiment A1

MRP.
Neko vreme sam vizualizirao slovo "A" ali mi ništa konkretno nije dolazilo u um . S vremena
na vreme bih video lik LAM-a iznad koga su bodeži slova "A" .
Prolazim kroz vrata u sferu ovog slova , no i dalje ne vidim ništa , stoga opet vizualiziram
slovo . Shvatam ( ili osećam ) da sam prožet sa LAM-om i da mi on "govori" nešto , povremeno .
Bodeži svojim drškama tvore trougao i čujem : " To je o tri , ali od Saturna , jer je on tek niža
manifestacija Set-a ( čije je ovo slovo ) koji je brat Babalon-e . "A" je tama , crnilo , jer je A-TLA "Crna
Žena " kao što je S zmija od nje . ( Dobro si shvatio , pre Atlasa , naša zemlja se zvala LAM-UR , što
znači Put Svetlosti , jer je UR ustvari drevno AUR .)
Odjednom sam u kazanu. Ne! ]upu , i iz mene izbija plamen koji se diže uvis, spiralno .
Plamen igra u meni , iz mene i oko mene i hrli na gore ; postajem svestan da su oko ćupa na četiri
strane sveta likovi četiri zveri : čoveka , lava , bika i orla ; oko njih je zmija Ouroboros , a iza toga
nema ništa ... Ne! vidim Nuit , kao ženu koja se nadvija nad nebeskim svodom , postajem poput krilate
kugle Hadit-a , a tada videh kako oko mene leti Sova . Postajem plameni trougao koji se uzdiže , a iz
nje se spušta plavi trougao - vidim heksagram i postajem on ; kratko . Pozivam vodiča i pojavljuje se
lice poput LAM-ovog , samo malo bucmastije . Shvatam da me okružuju dvanaest lamolikih bića ( ima
ih i muških i ženskih ) uviđam ( ili mi se daje na znanje ) da je njih 11 koji stvaraju i održavaju , a jedan
je Uništitelj ( on je i malo drugačiji od ostalih, mračniji ) . Svako od ovih bića ima odoru jedne boje , ali
kao da su metalizirano zlatne i srebrne . Kažu : Oni sa Sirijusa , koji je Sotis - Set nadgledaju Zemlju ( i
iz njih izvire tok ABRAHADABRA ) .
Oni me okružuju i približavaju mi se da bi zatvorili krug , čine sferu oko mene i predamnom se
pojavljuje LAM koji me upozorava da ću sada videti Boginju.
Sklanja se i iza njega tj. ispred mene se pojavljuje Procep kao Kosmička Yoni u kojoj se
kovitlaju energije , one su tama , ali ipak svetle potpunim sjajem i to se talasa i zrači . Zatim iz nje
iskaču zmije i hrle ka meni , grizu me , na mnogo mesta i nestaju . Postajem zmija , ustvari kao da je
od korena mene do vrha ta zmija , no ona je usnula , svesna , ali ne pokrenute energije . On mi kaže
da mi nema druge nego da se vinem uvis .
Letim , uzdižem se , visoko , visoko .
Svest mi se menja , osećanja , misli su ogoljene . Nekako stajem u mirnoj svetlosti - koje
nema , nema nikakve vizije .( Kaže mi da je ovo LVX .)
Vidim zatim Set-a koji daje svoj znak , a iznad njega je zvezda Babalon-e u kome je onaj
procep . Odgovaram znakom Seta i dajem znake LVX-a ali mi se daje do znanja da sada nema
aktivne komunikacije sa svetlošću jer sam ušao na slovo "A" koje je tama i tišina . Kaže : Dalje od
ovoga je Noć .
Činim znake NOX-a .
I baš "zato" što sam znao , hteo , usudio se i ćutao približava mi se Zvezda i procep se otvara
iznad mene . Sam se pretvaram u Falus koji uleće u Nju u ekstazi i zatim poput semena hrlim uvis u
beskraj ...

78
SKAKAVAC 5

Nakon nekog vremena provedenog u tom stanju dvanaest lamolikih bića polažu svoje ruke na
mene i spuštaju me u telo , zahvaljujem se i pozdravljam ih .

Eksperiment F1

MRP
Vizualiziram slovo"F" i pojavljuje se piramida čiji je vrh u balčaku srednjeg mača . Ulazim u
slovo i dobijam utisak da je ono kao tri stuba Drveta Života , ali ne obuhvata Keter i Malkut .
Vizualiziram "F" pred sobom i pojavljuju se vrata , teška i okovana , ali lako klize i prolazim .
Nalazim se u vazdušastom prostoru , sve je mirno, samo ispod mene je malo mraka , svuda
uokolo je plavičasto i žućkasto , iznad je jarka svetlost , ali mirna . Oko mene na četiri strane se
pojavljuje slovo "F", zatim se ona naginju u vodoravan položaj i prilaze mi tako da se vrhovi mačeva
na uglovima dodiruju - čineći Krst oko mene - u središtu sija sjajna kugla mog Tifareta .
Sada shvatam da sam Kula , ali ne od kamena , nego od fine prozračne svetlucave materije .
Glas mi kaže da slobodno izađem odatle i da izvedem Ritual Babalon-e da bih Razumeo . Silazim niz
spiralno stepenište kao mali čovek naspram ove ogromne kule i pred njom astralno izvodim Ritual .
Kula je nestala , a na njenom mestu su Kocka , Piramida i Lopta na jednoj nevidljivoj spirali .
To me je uvelo u svetlost , Kule više nema , niti ičeg drugog i nalazim se u nekom drugom
prostoru. Pozivam " vodiča " koji će me upoznati sa ovim slovom .
Pojavljuje se lamoliko biće koje je poput hobotnice ali me upozorava da ga negledam , već da se
usredsredim na nešto pred sobom .
U prostoru se pojavljuje roj zvezda i vidim da je to Galaksija . On ćuteći , svojim prstom-
pipkom iscrtava sjajnu spiralnu liniju koja ide od ivice galaksije do središta - liniju u obliku obrnute
devetke . Kažem da ne znam šta to znači , ali da mogu da pretpostavim i da bih hteo da mi objasni
ovo slovo "F" . Kaže :
" Kao što je "A" slovo od Set-a , "F" je od Horus-a , sjajnog , ne vatrenog razarajućeg . Tvoja
Kula je mnogo puta razorena i sagrađena i više nema šta da se razori niti sagradi i sada nema potrebe
govoriti dalje jer ti znaš Horus-a i On zna tebe . "
Pitam ga kako da kroz ovo i druga slova Alfabeta Bodeža dođem do znanja i razgovora sa
Svetim Anđelom Čuvarem . Kaže :
" Hadit-om u tebi , kroz Horus-a teži Nuit-i . U tome će ti pomoći , Majstor Hrama ( ime neću
otkrivati ) koga si sreo... sada je dovoljno da kontempliraš ova tri objekta ."
I opet se usredsređujem i prožimam sa Kockom , Piramidom i Kuglom , te nakon nekog
vremena postajem sjajni Falus . Osetio sam da je biće bilo zadovoljno ovim rezultatom te je " otišlo " ,
a 11 sam se vratio u svoje telo i Hram ...
MRP.

Eksperiment V1

MRP.
Vizualiziram slovo "V" i prolazim kroz vrata .
Vidim Golgotu i raspeće , tri krsta sa tri čoveka koji vise , oni su svi sivi i sasušeni , mrtvi ; po
zemlji pod krstevima gmižu crvi u ljigavoj sluzi . Oko celog prikaza je mrak . Jedna ruka se spušta
odgore i uzima glavu onog koji visi na srednjem krstu i skrcka je u prah ; nestaje ; zatim vidim oblake
odgore i kako iz oblaka viri druga ruka koja drži jednu crnu kuglu na mestu gde je bila glava tog
jadnika . To je ruka majmuna i on se zavalio u jedan oblak i gleda u crnu kuglu . Oko mene stalno
obleće mali dečak sa krilcima ; to jeste mali Merkur , ali samo jurca i leti . Zatim , iz najviše tačke izbija
spiralna vatrena munja i spaljuje celu viziju ; nema ničega neko vreme , pa se sjedinjujem sa slovom
"V" da bih se uskladio sa sferom .
Pojavljuje se vizija , kao na slici koju već znam . To je Nova Golgota . Na brdu je dvanaest
Majstora Teleme koji vode Ljubav sa svojim Skerletnim Ženama. Na vrhu brda je Zver i njegova
Ljubavnica, a iznad se diže Krst na kome je "666" kao prorok kome munja odrubljuje glavu , a ona se
okreće Sveštenici Srebrne Zvezde koja vodi svest ka Najvišem , ka suštini Majke Izis , Oca Oziris-a i
Deteta Hoor-PaarpKraat-a koje je na vrhu .
I ovo je prikaz koji daje središnji najveći mač , koji je poput središnjeg stuba Drveta Života .
Levi mač je prikazan Anđelom koji svojim kopljem probada "666" - i taj Anđeo je suština Piramide .
Desni mač je od četiri Heruvima koja čine Sfingu ; tako da cela vizija na svoj način prikazuje Misteriju
Ruže i Krsta .

79
SKAKAVAC 5

I dato mi je do znanja ( "glas" mi "kaže" ) da je ovo naj značajnije slovo u Alfabetu Bodeža jer
je u njemu priroda svih slova , a mačevi su od vazduha i stoga je " moja " osmica , broj moje kuće je
sada 8 (što se odnosilo na stepen 8=3 Reda A.'.A.'. iako sam ja tada prihvatio da to znači 3=8) za
neko vreme dok se ne vinem dalje ( iako u nekim drugim vizijama "11" jesam bio "dalje" ) . Sada cela
vizija nestaje i samo četiri čoveka u odorama stoje na četiri strane . Oni imaju mačeve i njima saseku
svaku viziju koja se javlja , samo slovo "V" lebdi preda mnom ; ono se smešta povrh moje glave ; i oni
se okreću postavljajući vrhove mačeva iznad moje glave čineći Piramidu oko mene. Svetlost izbija
odatle , a i oni kao da sijaju . Obitavam tako neko vreme i onda se pojavljuje LAM . Kaže : " Ovo je
sada i tvoja Kuća iz koje možeš ući u kuću tvog Anđela koji sam Ja ." Osećam snažno negodovanje i
nevericu u sebi i to me sprečava da čujem da li je još šta govorio .
Zatim mi je u rukama Mač , sasecam četiri čuvara i kao da sam sam sebi odsekao glavu . Ovo
me je uvuklo u shvatanje cele situacije , te sam se pomirio sa bilo čim što mi naiđe ; ne vredi se boriti
protiv svog Puta ; i obitavah neko vreme u blagoj svetlosti i spokoju. (Shvatanje onog što se tiče
"moje" Istinske Volje i "mog" Puta nisam zabeležio ovde ) .
MRP.

Eksperiment P1

MRP.
Oko mene su koncentrični krugovi vatre ; prvo se sa svih strana javlja slovo "P" i nakon nekog
vremena ona ona se sažimaju u jedno "P" predamnom . Ono je na vratima koja se nekoliko puta lako
otvaraju i zatvaraju . Činim znak ulazećeg i prolazim .
Nalazim se na litici ; u obliku orla . Gledam ponad zimzelene šume gde drugi orlovi lete . Letim
i slećem na mali proplanak . Na jednom drvetu je izrezbareno slovo "P" , prilazim i ljubim ga , a zatim
to čine i druga šumska bića .
Predamnom se otvara pogled ka šumskoj kolibi , prilazim joj ; ona je obična, od drveta i na
stubovima , do vrata vode devet stepenika . Penjem se i tu je na vratima slovo "P" . Ulazim .
Unutrašnjost je sva opremljena alhemijskom aparaturom , a u središtu je peć. Kao da čujem
glas i vidim kako se iz dve bočice ( drže ih dve ruke ) sipaju tečnosti Kralja i Kraljice da bi postali
Jedno . I iako mi je ovo znano rasterujem tu iluziju . Sada imam dojam da sam strela koju odapinje luk
, uvis ; i letim , i hvata me jedna ruka i drži ka Suncu . Ali i to je opsena , i to rasterujem .
Aura mi postaje plameno narandžasta i oko mene piše "VITRIOL". Vizualiziram slovo "P" u
sebi , zatim u svakoj čakri , pa opet veliko . Pozivam vodiča . Pojavljuje se lamoliko biće, kaže da ovo
jeste sfera alhemije i da već znam osnovne procese i elemente koji se "koriste" . Kaže mi da moram
da zaronim u jezero . Pokazuje mi stražnji izlaz kućice kod koga je malo jezerce . Površina je sjajna i
mirna te zaranjam do dna . Ronim i pipam , gledam po dnu . Nalazim beli i crni kamičak . Uzimam ih i
izranjam . To su Urim i Turmim ; shvatam .
I on mi kaže : Kao i ovo slovo i tvoja volja stoji uspravno i prima uticaje sa strane , prima ih i
propušta , u skladu je sa svime i zato i stoji uspravno . Ovo jeste od staze Strelca u Tarotu jer Volja je
strela i samo čvrst temelj je drži uspravno , a kolebanja i pristrasnosti i odbojnosti je ne skreću .
Auru mi prelivaju dugine boje , a sam postajem uzdignuti Falus . U središtu mene je tanki stub
vatre .
Na grudima mi je Pečat Zveri u obliku Heptagrama , a iznad sebe vidim Zvezdu Bludnice .
Zlatni heptagram izleće iz mene uvis i sjedinjuje se sa Srebrnom Zvezdom . Iz tog Bljeska pljušti kiša
bele rose po celom prostoru .
Čujem : Ceo Univerzum je Božanska rosa .
On se opet pojavljuje , kaže mi da je njegovo ime "UT" ( kao od Urim-a i Turmim-a zajedno )
pozdravlja me i odlazi .
Shvatam da od samog početka vizije svaki delić opisuje sjedinjenje polova tj. alhemijskih
tinktura , na razne načine i na različitim nivoima , i to me asocira na mnoge stvari koje sam o tome
ranije znao . To me vraća iz vizije , koja nestaje . Dajem znak HPK-a .
MRP.

Eksperiment G1

Stalno su mi letele misli , imao sam osećaj da baš ovo slovo predstavlja niz misli koje slede
jedna drugu i još pored toga postoji i drugi tok . Drugi utisak je o posmatraču koji u ogledalu prati slike
koje stvaraju njegove misli .

80
SKAKAVAC 5

Kada sam ušao na vrata sa slovom "G" išao sam na dole u potpuno svetlu , samo-sjajeću
vodu , čistu i providnu . U vodi je čovek ; mislio sam da je utvara pa sam iscrtao pentagram ali je on
ostao . Stojim u vodi , imam osećaj da on traži ribe. Pitam ga ko je on ? Kaže : "Čuvar riba ". A zašto
je tu ? Kaže : "Sudbina".
Odlazim od ove vizije i pozivam čuvara-vodiča ; pozivam LAM-a , ali se pojavljuje lamoliko
biće (mislim da je žensko ) koje mnogo liči na oktopoda ( zbog izbuljenih očiju i krive brade ) . Zove se
GU (GOO=143 ) i pokazuje mi slovo "G" na dlanovima , kao ukrase . Nešto mi je kratko govorila o
tome . Kao da su slova iluzija i da koncentracijom treba da se održim izvan vizije , jer su misli
raspršenje , a tišina me vodi dalje .
Pojavljuje se LAM te preuzimam njegovo obličje , govori mi da sada prekinem i da drugi put
dođem po viziju slova "G" kada će biti pogodnije , a da sada zapišem početni uvid i da zatim uđem u
sledeće slovo.

( Ovo je i učinjeno .)

Eksperiment K1

Prvo vidim kocku i spiralni tunel . Polećem za kockom koja leti kroz taj tunel, ali počinjem da
se okrećem i oko svoje ose . Potpuno sam dezorijentisan ; shvatam da moram da se smirim i
dovedem u ravnotežu .
Nalazim se u nekakvom jajetu , ali sam svestan da me sačinjevaju : u donjem delu SO , u
središnjem ŽIVA , a gore SUMPOR . Sa tim se astralno prožimam , a "neki" drugi deo mene prolazi
kroz vrata sa slovom "K" .
Opet sam u jajetu , ipak velikom . Pozivam Vodiča i pojavljuje se žensko lamoliko biće . Ona je
KoULa ( LAM-ova mama ) . Prilazi mi i ulazi u mene , nekako se smanjila . Zatim vidim kako leti (
naznam dali je ona ili nekakav anđeo) oko mene i prosipa rozikaste cvetove u krug i po meni , tako da
sav bivam pokriven. Odjednom kao da se to veliko jaje oko mene polako lomi i zraci žute svetlosti
dopiru odgore . Lomi se skroz i izlećem gore , napolje . No tu je sve u belom svetlu i tek nazirem
nekakve Džinove koji prate i nadgledaju mnoštvo jaja i one koji se izlegu iz njih . Nevidim ih više , ali
sam svestan da je sada moja aura svetla . Zatim opet zavlada tama . Oko mene je nebo sa zvezdama
i sazvežđima i preko toga se nadvila NUIT .
KoULa je zauzela položaj kod mojih nižih čakri ( Muladara i Svadistana ) - biva mi jasno da
slovo "K" predstavlja tri principa u zodijaku kroz koje "prolaze" znaci : kardinalni , fiksni i promenljivi ; i
da se sve kreće po tome ( 12 = 4 elementa kroz 3 procesa ) .
Pojavljuje se veliko "K" . Tri mača me prožimaju . Pojavljuje se i LAM ( video sam i jedno
deblje lamoliko biće - čije je ime Gulor -? ali nisam siguram da to nije neka utvara ). Sedim na površini
nekog zamrznutog meseca . LAM zauzima položaj u mojim središnjim čakrama ( Manipura , Anahata i
Višudi ) , a u Ađni mi je slovo "K" . Doživljavam kako ta tri mača ulaze istovremeno u središte
izazivajući nekakvu imploziju odakle čak izbija mirna svetlost . Ipak i mačevi su tu , i ta tačka koja je
HADIT , a tu sam i sam kao posmatrač u beskraju NUIT-e .
Vidim da sam u krugu , osim toga površina meseca je spaljena , u središtu je okrugli oltar na
jednoj nozi-postolju , a na oltaru je sjajni metalni kip Izide sa raširenim rukama . Lamolika bića su me
napustila uz upozorenje da se povlače da bi odlučili šta će sa mnom , a da do sledećeg pojavljivanja
sam istražujem dalje .
Misli su mi nesređene i stalno se menjaju . Obraćam se i pozivam mog Anđela Čuvara i
rešavam da stremim uvis ka njemu i taman kad sam poleteo ukaza mi se vizija zodijaka koga obrće
slovo "K" . Shvatam da je ono poput poput Točka u Taritu , ali ne od Jupitera ,već je od Boginje koja
čini Nebo i Zvezde i jer je sve od nje i u njoj . I shvatam da slova Alfabeta Bodeža ne opisuju direktno
stanja i sfere ( mada je to neminovno ) već i procese koji se odvijaju u Univerzumu .
Vraćam se , dajem znak HPK-a .
MRP .

Eksperiment I1

MRP.
Lako sam vizualizirao slovo"I" , ovalna vrata su se otvorila i prođoh .
Predamnom je simbol srca . I vidim da su to duge kose dve devojke koje su se zagrlile i ljube
se . Iza njih je simbol Blizanaca , ali ( devojke nestaju ) on se malo udaljava od mene ; ipak vidim kao

81
SKAKAVAC 5

da iz jednog stuba izvire vatra , a u drugi uvire i vidim da je u jednom stubu RaHoorKhuit , a u drugom
HoorPaarKraat ( ovaj simbol se udaljava jer sam ih već zasebno sreo ranije u prethodnim vizijama ) .
"Glas" mi laže da se sada smirim i ćutim i čekam viziju . Kao da sedim na vrhu jedne planine ,
na samoj litici ka ničemu . Dobijam utisak o tome kako ovo slovo predstavlja Drvo Života i veo
Paroketa po sredini , tj. kako je Lepota Tifareta svojstven zastoj i poseban uticaj na Putu . Predamnom
se pojavljuje simbol srca , sada vidim da ga čine dve zmije bliznakinje koje su se obmotale jedna oko
druge i ljube se . Obe kao da dobijaju dva krilca na glavama ; a zatim između njih izlazi štap sa kuglom
na vrhu i iz njega izlaze dva bela krila ( kao da je nalik jajnoj ćeliji koja je obgrljena sa dva toka sperme
) . Glas kaže da je ovo sfera svega blizanačkog i dvojnog . Vidim kako dve ruke ( ženske ) vajaju
Piramidu i ona se pretvara u trougao , a iznad je Krst i to je čovek u znaku vode Obešenjaka .
To nestaje i pojavljuje se Mag u crnoj odori , preko lica mu je kapuljača sa Okom u Trouglu i
zracima šestougaone Slave , on daje znak Boginje Auramot . Činim isto . On je ILEON.*. . ( malo sam
se obradovao ). Pokazuje mi malo jezerce i kada sam mu prišao on mi zagnjuruje , gotovo nasilno ,
glavu u vodu i drži je tako . Dno je od dragog kamenja i sjaji se . Kaže da je svaka Volja jedinstvena i
beskrajna kao i svaki broj te su stoga to dragulji u Peharu Boginje - sada to i opažam i plutam po
površini kao žaba gledajući u središte te svetle polu-kugle pehara koje je bilo poput tunela ka beskraju
(zbog nečega ne samo da sam imao utisak o vodi Hod-a već je sve asociralo i na Pehar Binah-a ) . I.*.
mi kaže da su se bića Puta Svetlosti povukla dok ne prođem kroz neke od ogleda - slova sam i/ili sa
njim .
Pitam ga o slovu "I" . Kaže da odgovara karti ljubavnika ( i pokazuje mi je ) i čak da su i moji
dizajni za tu kartu odgovarajući , ali da još netreba da radim sa sistemom A.H.A. ( SGLUX ) mada je
dobro što sam potpomogao njihovo MARASSA. Vidim i taj simbol . Kaže da je ovo sfera Blizanaca i
svih parova i nasuprotnosti , ali u njoj nema nema sjedinjenja . I dalje insistiram da mi priča o slovu "I"
. Ono se pretvara u beličasto-žuto-roza cvet koga drže dva prsta . Kaže mi kako je to sisa majke
između usana detetovih - to i vidim i preliva me zadovoljstvo razumevanja prirode blizanaca . Dajem
znak Majke Pobednice i kažem : "THELEMA!" - On čini isto . Razmenjujemo , nakon toga , znake
LVX-a , on nestaje , a 11 se vraćam ...
MRP.

Eksperinent T1

XXV ( Ritual Rubinove Zvezde ) .


Prolazim kroz vrata slova "T" .Lebdim u plavičastom vazdušastom prostoru i osim toga
nevidim ništa drugo . Predamnom se pojavljuje "T" , a zatim i nekakav crni plamteći procep ; prolazim i
ulazim u noć. Ipak sada daleko ispod mene vidim beskrajna plodna polja i vidim jednu malu belu
kapelicu na četiri stuba sa ovalnom kupolom na čijem je vrhu kupa-falus .
Stajem "unutra" ; svuda naokolo su njive sa pšenicom i kukuruzom , sve buja , a gde toga
nema , raste mnoštvo šarenih cvetova . U kapeli je oltar ( poput stočića ) u središtu i na njemu je
nekakva knjiga ; iako napolju sve stoji mirno , kao da vetar duva i okreće stalno listove te knjige . U
jednom momentu je pritiskam obema rukama , da bih video šta je u njoj ; a izgleda da je moj um na
beo list "isprojektovao" natpis " TO MEGA ALION " ispisan Alfabetom Bodeža . Niotkuda se pojavljuje
neki čovek , uzima knjigu , stavlja je unutar svoje odeće ( pri grudima ) i pre nego li sam učinio išta -
nestaje .
Imam utisak da stalno unutar kupole kružim solarno oko oltara ( klizim ) ; na njemu su sada
dijamant i pero ; i vidim , gledajući u unutrašnjost tog čistog dijamanta ispisano ime " MAAT " (
dijamant držim u levoj , a pero u desnoj ruci ) . Iz polja se sa četiri strane pojavljuju ratnici , poput
indijanaca , ali potpuno beli . Prilaze mi i upiru u mene četiri koplja , ka čelu , ka grlu , ka grudima i ka
stomaku. A 11 kažem : "Ja nisam Ja , Ja sam samo šuplja cev koja snosi dole silinu ognja s nebesa "
( ovo mi se spontano javilo u umu ) . I odjednom stvarno postajem svestan beskrajno velikog tunela -
cevi ; jedan deo mene je još dole u kapeli , a drugi lebdi tu ; ali nema ognja samo pero lebdi u središtu
. Opet sam dole, ali nema indijanaca , postajem koplje sa krilima i klizim kroz taj tunel uvis . Imam
utisak kao da iz neke druge dimenzije (?) Boginja MAAT daje rukama znak "T" ( desna ruka ispred ,
leva uspravna ispod nje ) ; no nakon kratkog perioda opet se vraćam u kapelu , sada tu nema nikoga ,
osim mene . Pokušavam da dokučim zašto ovde nema nikoga ...
Smirujem se na kratko .
I sine mi : Ovde Nema Boga ! Svako ima svoja plodna polja i svoje svetilište u kome svetkuje
svoju vlastitu božanstvenost . Svako ima svoju vlastitu Istinu i Volju ( pero i dijamant ) koji potiču od
jedne , svojstvene , vlastite tačke Hadit-a . A to da "Nema Boga " upućuje na boginju Nuit . Nema ni
dela mene koji nije od Bogova !

82
SKAKAVAC 5

Dajem znak "T" i znake L.V.X.-a ; vraćam se kroz plameni crni procep u plavičasto vazdušasti
prostor . Dajem znak tišine i to me vraća ; kroz vrata nazad u telo .
XXV.

Eksperiment D1

Prolazim kroz vrata sa slovom "D" . Preko celog neba je jedan štit i iz njega izlazi mnoštvo
konjanika sa štitovima , a na njima , na svakom štitu je konjanik na konju sa štitom . Oni jašu oko
mene , prave krug i zatik nestaju . Predamnom ostaje samo jedan kružni štit koji je poput lica ( tako se
doima ) bezx očiju , nosa i usta , a odgore je izrezbaren ukras - glava konja .
Pojavljuje se krilati konj , predamnom , njišti i skače , ali još nemogu da se popnem na njega .
Odlazi . Vidim psa koji otresa vodu sa sebe , iscrtavam Pentagram , on nestaje , ali pentagram
postaje zvezda na zastavi koja stoji kraj ulaza u nekakav tunel ( iz njega izlazi rimski ratnik i ulazi u
sledeći tunel ).
Sada se uzdižem i vidim da je taj tunel tek prst velike ruke , velike građevine koja je izgrađena
na površini zemlje , a ta građevina je čovek . Uzdižem se , vizualiziram slovo "D" , ono sija kao procepi
u tami iz kojih izbija svetlo . Pretvara se u zupčasti procep iz koga izbija svetlo . U tome "vidim" , tu je
ILEON.*. , ali ne mogu da prođem . Osećam da on daje znak Vatre Boginje Tum-Eš-Neit , ali pored
toga što to činim i sam ne mogu da prođem ; procep nestaje .
Odlučujem da krenem da se uzdižem i zatim letim uvis ; kad odjednom podamnom se
pojavljuje Kentaur , krilati konj i nosi me uvis , ali spiralnom putanjom ( kretanje je lunarno ) .
Dospevam do neke visine gde od gore dopire svetlost, i nema vizije , niti zvezdanog neba kojim smo
do maločas jezdili .
Dolazi mi "glas" I.*.-a da moram sve vreme da stojim u znaku Vatre . To i činim i osećam kao
da stojim na džinovskoj udici koja izlazi iz tog svetla - koje je Oko . Kaže mi da moram da smirim
njihanje udice ; i kako se njihanje smiruje tako se udica uzdiže i nosi me ka Oku . I dalje stojim u znaku
Vatre ; letim uvis i ulećem u Oko i ono je poput mnoštva sfera koje su prazne , a koje su isto to Oko .
Zatim izlazim iz Oka i pitam još o slovu "D" , ali mi kaže da mi je dovoljno što znam za konja ,
kentaura , znak Vatre , udicu i Oko i da ću znati i sam da izvučem značenje i ostale korespodencije .
On nestaje i 11 se vraćam , dajući znak tišine .
XXV .

Eksperiment Q1

XXV (astralno).
Prvo dobijam utisak - ideju da Velika Volja pokreće male volje ljudi i da takođe Čovek Zemlje i
Ljubavnik opstoje u volji Samotnika , zatim sam čuo glas koji je rekao : "Piši!" - i 11 sam zapisao :

LA AGLA AL LA
NA LA ALLA
NULA OLLA
NILIA NULIO LA
LA AGLA AL AL
LA AGLA AL LA .

A ovo znači u prevodu :


Izvire iz Ničega Gospod Svega , baš Svega
Neka mu je slava i blagoslov !
Nema Ni-čega niti Svega Nema
Što nije sveto i blagosloveno .
Nema , Nema bića : ni čoveka ni žene
Poništeni su u Ni-čemu Ni-čega .
Ništa je sveta ljubav Svega
Koja se rastapa u Ni-čemu .
Nema Tebe Naj Svetiji Gospode Svega i Ničega .

Zatim kada sam zapisao i prevod ove bajalice dođe pečat na to :

HRILIU ALION AL LA!

83
SKAKAVAC 5

Što znači :
Orgazam Sastanka sa Večnim rastapa Sve u Ništa ! i još :
Nema Savršenog Čoveka On je Sve u Ništa !

Prolazim kroz vrata "Q" . Vidim tamu i šumu u tami . Glas kaže : To je šuma NOX-a , iznad
toga je zvezdano nebo NUIT-e . Ti gledaš iz LVX-a u to i nemožeš ući. Grad Piramida je iznad svega (
vidim kako vrhovi piramida dodiruju zvezde , a šuma skriva njihove baze ) . Veo koji su vrata se
zatvara i vraćam se .
XXV ( astralno) .

Eksperiment E1

XXV ( astralno) .
Vizualiziram slovo "E" .
U početku nemam neku konkretnu ideju , kao da sve misli i zračenja izviru i nestaju na raznim
mestima u prostoru . Prolazim kroz Vrata "E" i nalazim se na puteljku , koji ide između kosina na čijim
vrhovima su šumarci . Dolazim do jednog mesta odakle vidim pun mesec sa dva polu-meseca sa obe
strane .

84
SKAKAVAC 5

LAM
(prolećno iskustvo)
Lamed Nox

Pre nego što izložim proletošnje iskustvo sa Lamom, nekoliko rečenica o prethodnim
iskustvima. Lama sam prvi put sreo pre jedanaest godina, i od tada smo imali nekoliko zajedničkih
putovanja. Rezultati su razumljivo bili različiti, u skladu sa trenutnim potrebama i nivoom razumevanja,
pa ako hećete i postignuća. Generalna karakterestika bilo je otvaranje novih puteva koji su uvek bili
kreativni I značili su novu kariku na putu. Prvi put je sada bilo I konkretnih rezultata, neposredno, u
samom toku prakse.

Program rada bio je manje – više standardno radjen svakog dana . Uključivao je čitanje,
obično nasumice izabranih stihova Liber Al, MTRP – enohijansku verziju, prvi enohijanski ključ; posle
nekoliko dana dodao sam ovome i L.Samekh a zatim i drugi enohijanski ključ. Ako je neko baš
specijalno zainteresovan za ove detalje mogu dam u ih prenesem u direktnom razgovoru ( u smislu
kada sam šta radio, frekvencu rada I slično). Rad je počeo kao momentalno nadahnuće koje se
pojavilo posle Svetkovine 20. Marta.

Nedelja,21.III

18,20 h Lam program

Asana Zmaj, okrenut jugu (položaj koji je isti do kraja rada, sve vreme trajanja). Kratka
pranajama. Desetak minuta rada. Gledao portret i ponavljao ime.

Sreda 24.III

17,06 h
Koncentracija na portret. Uočio Lamov dah koji je veza izmedju nas.
Takodje:
LA-ništa; M- Voda ili atu XII; Ništa inicira sve inicijatičke procese; LA utiče na M.
Lamov Dah je u A. To je karika koja spaja L i M.
U formuli Maat: L- atu VIII; A- pero Maat; M-voda života Maim.

Četvrtak 25.III
Lam- tri trijade iz Al-a (L-Samotnik, A-ljubavnik, M- Čovek Zemlje).

Petak, 26.III
16,45 h
- Jaje kao formula kontakta sa Lamom. Jaja su u bojama elemenata na korespodentnim
stranama sveta; jaje Duha je crno ili plavo i zlatno i svedoči da su svi elementi emanacija
Duha. Koriste se kao Abramelinova Kruna. Duh je u sredini i otvara Sahasrara čakru. Ovo je
sažimanje Svega u Jedinstvo. Ekvivalent ili nastavak rada iz L.Jod.

Subota, 27.III
15 h
- Brzo prošao kroz sva Jaja. Jaje Duha – Lam u centru glave.
- Slike mog grada, detinjstva, dosadašnjeg života. Skidanje zakovane energije
(sentimentalnost, vezanost I sl). Skidanje energije ide dalje od aktuelne inkarnacije. Um se širi
u beskraj.
- Snažan pritisak u glavi; krivljenje lica; savijanje asane u čudnim, ali vrlo prijatnim pokretima
ramena, ledja, struka. Skida se nabijena energija iz zglobova. Um se i dalje širi. Oči su
otvorene ali proces se ne prekida.
Nestajenje svih uslovljavanja. Osećanje nevezanosti.

Nedelja, 28.III
15,45 h
-Lam u centru glave. Brzi izlasci na sve 4 strane.

85
SKAKAVAC 5

-istok: čisti vreme. Tu je i vanvremensko postojanje.


- sever: ključ za razgovor sa materijom
- zapad: prevazilaženje prostora. Mogućnost trenutne komunikacije.
- jug: energija. Kanališe se ulaskom u postojanje. Ogroman potencijal i istovremeno
ograničenje postojanja u ovom polju Multiverzuma.

Ponedeljak, 29.III
- U toku L.Samekh, u tački Proglasa, Ruža i Krst u svim sefirama Drveta;
- Ruža i Krst i u Lamu. R i K isto što i piramida. U Tifaretu je njihovo jedinstvo:
- U 1=10 gradi se piramida formulom Sfinge
- U 2=9 R i K u prvom vidu
- U 5=6 i R i K i piramida
- U 6=5 puni vid R i K
- U 8=3 Grad Piramida.
- Zbir je uvek 11 jer je suština uvek ista.

Utorak, 30.III
7,40 h
Jaje sa zmijom u Tifaretu.

Sreda, 31. III


6,15h
- sedam puta A Ka Dua ( četiri strane, gore, dole, centar glave);
- izgradio Lam piramidu. Solarno JHVH, lunarno se preklapa sa ADNI.

Oko podne ideja: čakre su lokacija meta-jezika komunikacije mikro I makro kosmosa.

Četvrtak, 1.IV
18 h
- Lam nestaje u belini, kao da je obrisan gumicom;
- I moje telo u belini, posebno glava
- Snažan krik. Smirenje. Prizor sa atu XXI. Mleko Nuit sakrament.
- Sve stoji. S juga munjevito doleće Horusov crveni trougao I probija mi Tifaret- Anahatu.Mir,
opuštenost, lucidnost.

Petak, 2. IV
15,15 h
Bez prethodne ideje, jučerašnjim postupkom pročišćena Višuda. Još više, pročišćen Daat kao
kapija ili prepreka prema supernalu. Jezik jako zabačen nazad. Fizički osećaj otvorenosti ili
otpušenosti traje.

Subota, 3.IV
18,35 h
-Postavio u krug enohijanske table i pečate. Iz svih tabli crveni zrak energije formirao
piramidu, kada je Lam rekao To sam ja. Moćno uticanje energije u telo.
- svaka piramida je deo niza, lanca sa sledećom (sledi crtež). To su polja Multiverzuma.

Nedelja 4.IV
18,50h
- crvena piramida;
- Lam pustio Horusov trougao kroz moj Srednji stub;
- podizanje Kundalini. Ekstremna vrućina i vibracije tela;
- Lam jeste jedan od Majstora i mi smo radili zajedno i ranije.
-pevao sedam puta A Ka Dua.

Ponedeljak, 5.IV
6,45 h
- Lam kao i ja, čisto biće, svetlosni oblik;
- stabilizuje me kao Hadita i širi me kao Nuit;
- fizički osećaj Tifareta i Anahate.

86
SKAKAVAC 5

Četvrtak, 8.IV

- Lam kao disk svetla;


- Čišćenje Manipure. Jak telesni osećaj. Jak čakra osećaj bez prelaza prema nekoj sefiri.
- pevao sedam puta A Ka Dua. Osetio Lamovu radost.

Utorak, 13.IV
10,10h
- čišćenje Svadistane. Crvena energija uz Sušumnu.
- svrha rada- objediniti sve planove i potencijale.

Neposredno potom nalet ogromne energije. Morao sam da sednem i smirim se ( već sam bio
otpočeo svakodnevne aktivnosti u kući).
Prolom L.V.X.
Ime Andjela.
……………..

Sreda, 14. IV
17,30 h
- Muladara otvorena:
- Beskraj, ali specifično. Oseća se aurom i sasvim je uz. Jesam Beskraj.

Četvrtak, 15.IV
7,00 h
- probijena Sahasrara, ali od dole, iz lobanje;
- Lam u glavi, disk svetla; sebe osećam u Tifaretu. Spajanje i momentalna Praznina. IAIDA
kao konzumacija Jednog Elementa.
- sedam puta A Ka Dua, kada sam došao sebi.

Petak, 16. IV
11,10
- Lam i veza sa brojem 187

Oko 13,45 jednostavno mi se pojavilo u glavi da je 187= Afanim, andjeli Hokmaha… I stvarno
jeste…

Subota, 17.IV
6,50 h
- uvid o formulama- sve su pan-eonske ali su posebno moćne one od četiri, pet ili jedanaest
slova.

Nedelja, 18.IV
6,50 h
- postoji i crni Lam ( inverzija prostorvremena);
- nadji kako se hebrejski kaže senka;
- sedam puta A Ka Dua.

Sreda 21.IV
6,30
- Lam- Duh nad Vodom.

Četvrtak, 22.IV
17,15
- IAIDA euharistija
- nedvojstvo sa Lamom;
- jedanaest puta A Ka Dua.

Petak, 23. IV

87
SKAKAVAC 5

- Lam – Sloboda- Tišina – Ruah. Jer Tišina u Ruahu jeste Sloboda.

Sreda, 28.IV
18,40
- Kroz Keter I Srednji stub Lam se sjedinio sa mnom , iz svih vremena I Multiverzuma.
Vizija Ogledala
LA/AL- 31/31.
Ništa je tajni ključ Zakona.
Ništa je Sve.
0=2
Izvan Govora; izvan Suda; izvan Tišine
Jedno I nijedno
Isto.

88
SKAKAVAC 5

LAVIRINT
(nedelja 8.10.2013.e.v.)
Tiao Lin

Tmuran dan. Ovde sa visine od magle jedva da vidim dole ljude, ulice, kuce.Imam osecaj kao da
zgradu okruzuje nekakva mocvara.
Cesto sam uzivao pri ovakvom vremenu. Bilo bi mi romanticno. Lica priljubljenog uz prozor
sanjario bih o dalekim,velikim gradovima. Leteo sam unazad kroz vekove i setao Londonom, Pragom,
Parizom. Sve je sivo. Ali ne ono moderno sivo, neonsko i plasticno, vec stvarna,topla boja. Hodam
uskim,blatnjavim ulicama...U sobi svira moja omiljena muzika,a po potrebi greje me pec.Bio bih nosen
skoro opipljivom setom.Priljubljen uz prozor, tromo, veoma sporo, okrecem se zajedno sa Zemljom
pritisnutom teskim oblacima. Univerzum nas je zaboravio.
Ali danas se ne osecam tako. Ubedjujem sebe da je vreme krivo za moj nemir.
Ne,ovo nije nikakva pesma u prozi. Sada ne zelim da pevam. Zasto?! Naisao je takav dan. Ali i
njemu poklanjam casno mesto u koloni raznih dana koji marsiraju.Ovo je obicna crna mrlja od mastila.
Tesko mislim i jos teze pisem. Mutno mi je sve i skoro nista ne razaznajem. Nalik sam na umornog
citaca koji se napreze da vidi slova,reci,redove a oci mu se uporno zatvaraju i glava klone i u rukama
ne drzi vise knjigu ispunjenu recenicama vec veliku crnu mrlju.Laskacu sebi i reci:”Ma ne, ipak je ovo
uredan dnevnicki zapis.”
Uvideo sam da je sada svaki rad uzaludan i sedim u fotelji prepustajuci se raznim
iskrzanim,nevezanim mislima.Sedim i namerno podsticem bujicu pitanja.Pitanja neresivih,pitanja bez
odgovora. Ili su to samo naizgled.I ne tesim sebe mislju da cu saznati dosta toga vremenom. Ne.
Ovo je cvor.Lavirint bez izlaza.Potpuna zamrsenost.Ludilo.
Izlazem se asocijacijama.Trudim se da se sto manje mesam u tok misli koje teku kroz mene.Ta
reka...Zar sam to ja?Shvatam danasnji dan kao neizlecivu bolest i potpuno joj se predajem.Hocu da
zvacem smrdljivo meso mrtvaca,glodjem kosti,da ljubim kugu u njena osvajacka usta.Hocu da Smrt
vucem za nos.Zelim da potonem do dna!
Jedino tako mogu da naslutim vrhove.
Sve to cinim sa nekim smisljenim,pomalo pakosnim,osmehom na licu.Ali podstaknutim iskrenom
srecom pre svega.Da,srecom.Jer dok sedim pun sumnji,nemira,razocaranja deo mene,nemerljivi
deo,je tu negde u grudima,u uglu sobe,u vazduhu,na krevetu,i kao da me posmatra.A “on” je tako
radostan, ispunjen, nije podlozan promenama niti ga istinski doticu opisi.Na trenutke cak ne mogu da
se otrgnem od utiska da sam ja taj cutljivi poput mirnog, nocnog mora i da gledam onog punog ceznje.

P.S.

Pre izvesnog vremena pred prepunim amfiteatrom neki sto sebe naziva profesorom
filozofije,uzvisenim tonom i pun sebe,upita:”Sta je zajednicko svim ljudima?”,aludirajuci na onu
izreku:”Mislim,dakle postojim.”Za trenutak,nastao je muk.Skoro da sam mogao cuti drvo,koje sam
gledao kroz prozor dok se blago klatilo na prolecnom Suncu,kako se smeje.Svojim demonskim
okicama malo je sarao po masi i onda ih zaustavio.Gledao je u mene!O,uzasa!I gledao je i
gledao,uporno iscekujuci odgovor.Znao sam sta trazi i kako da mu ispunim zelju.Cutao sam, i jedva se
suzdrzah da ne pocnem da se smejem zajedno sa onim drvetom.
Onda je on, malo izdizuci jednu ruku i razvlaceci usta u neki ljudozderski osmeh,
uzviknuo:”Misljenje!”
Ako nije covek, pa sta je onda taj smesni cova u onom trenutku “praznine” kad jedna misao
iscezne a naredna se jos ne pojavi? Majmun?! Vrlo moguce.

89
SKAKAVAC 5

SVJETIONIK
Fra. AlephTau

Nisam bio svjestan da smo upravo nadmašili vrhunac zajedničke avanture. Bijeli križ, što je od svih
zala čuvao gradić ispod sebe, nadnaravno je svjetlucao u mraku, ispunivši me ponosom, potirući bol
izazvanu žuljevima na nogama. Nas desetero balavaca, uspješno smo okrunili svoju mističnu potragu
(makar sam je ja takvom doživljavao), pa mi je i svaka druga naša zamisao tada izgledala mogućom.
Dugo smo planirali izlet na obližnji otok. Bilo je to najpogodnije mjesto za opuštanje, jer je jedan
među nama ondje posjedovao kuću, nasljedstvo staro najmanje stotinu godina. Kako bi bili sto posto
sigurni da ćemo se ludo provesti, prije dolaska u luku opskrbili smo se popriličnom količinom hašiša.
Smatrajući ga bitnim segmentom svojeg poduhvata, budući se primopredaja malo odužila, zakasnili
smo na jutarnji trajekt. Nismo se time dali omesti; oslonjeni o zid zgrade u kojoj su prodavane karte,
beskrajno smo uživali na proljetnom suncu. Napokon je sve izgledalo točno onako kako smo si to
zacrtali u mašti. Obveze su bile nakratko zaboravljene. Nije bilo ni škole, ni roditelja, ni zebnje zbog
nesigurne budućnosti…

Stvorena atmosfera zaista bijaše vrhunska, stoga bez izuzetka oduševljeno prihvatismo nabačeni
prijedlog da bi bilo najbolje zaposliti se kao svjetioničar. Napokon, to je zasigurno bilo prihvatljivije
rješenje od hipie komune, jedine preostale racionalne solucije. Kako drugačije izbjeći maske
nametnute socijalizacijom?! Ovako će svatko moći biti ono što odista jeste, ne strahujući da će ga
drugi odbaciti zbog toga.

Kada napokon stigosmo na odredište nije nas slomila ni činjenica da je posljednji autobus, sa kojim
smo se trebali prebaciti na drugu stranu otoka, tamo gdje je bila prijateljeva kuća, odavno otišao. Za
taksi nismo imali novaca, jer je cijena graničila sa pljačkom, potvrdivši smislenost naših planova.
Vozač se lagano nasmiješio kada je shvatio da smo odlučili propješačiti sav taj put. Bio je gotovo
sumrak, a nas je čekalo najmanje četiri sata hoda. Svejedno, on to nije smatrao vlastitim problemom –
neka se dečki snalaze kako znaju i umiju!

Ludost mladosti nas je hranila samouvjerenošću. Štoviše, pokrenula je pravi bojni poklič, neuništivu
odlučnost! Usput sam vodio mnoge interesantne razgovore praktički sa svima, ali me se najviše
dojmio onaj među njima koji je organizirao kupovinu hašiša. Podsjetio me na pjesmu Led Zeppelina
“Stairways to Heaven” u kojoj se, makar po njemu, tvrdilo da nas droge mogu prosvijetliti. Stoga je
trebalo dobro nadimiti, a ostalo će se iskristalizirati samo od sebe. Mašta mi je radila punom parom, pa
sam već vidio beskrajne svjetove koje ćemo zajedno otvarati na svjetioniku. Bijaše to veličanstveniji
san od onog o Kamelotu. Prvi sam put imao osjećaj da život može biti uistinu savršen.

Stoga sam, kada smo se napokon našli u kući, mada je već davno prošla ponoć, jedva dočekao
nargile. No, kako to već biva, jedan među nama se nije slagao sa općeprihvaćenom navadom, te se
povukao u susjednu sobicu, ne želeći sudjelovati u drogiranju. Čak se ni oni koji su mu bili jako bliski
nisu puno brinuli oko toga što on proživljava. Jednostavno su se poslagali u krug i prešutjeli sve
zajedljive komentare organizatora i majstora hašiš ceremonije. Uglavnom, bilo je očito da je zbog
svojeg postupka proglašen slabićem i izbačen iz čarobnog kruga, te će se teško uspjeti vratiti u njega.
No, on tome nije ni težio. Morilo ga je njegovo osobno sujevjerje, u kojem je zamišljao tko zna kakve
moguće posljedice našeg drogiranja. Budući smo mu bili prijatelji, ono što je većini bila samo dobra
zabava, njemu se pretvorilo u najcrnji horor. Ostali mu nažalost nisu uzvratili jednakom brižljivošću, što
mi je ukazalo na varljivost mojeg ekstremnog idealizma. Pažljivo sam pratio tu našu okupiranost
sobom, i to je uzrokovalo rastakanje magične povezanosti nastale prethodnog dana. Otišli smo sa
otoka, a svjetionik nisam više spomenuo ni jednom riječju. Ipak, ponio sam ga u svojem srcu poput
baklje, kroz mnogobrojna razočarenja potiho nastavivši tragati za Gradom Sunca.

90
SKAKAVAC 5

STAZE KOJE VODE DALJE


OD TIFARETA
frater Alion

URAVNOTEŽENJE

Svaki deo Univerzumaje


uravnotežen sa svojom nasuprotnošću i
nalazi se na svojoj putanji, vršenju Istinske
Prirode, uravnotežen (u odnosu na samo
Središte Svega), sa tom nasuprotnošću
koja ispoljava svoju Istinsku Prirodu na
svojoj putanji. Nema ni jednog dela
mnoštva koji ne podleže ovom "zakonu" -
jedino što razum ljudi po svojoj prirodi ne
može to u celosti da sagleda. Ovaj zakon
je u potpunosti precizan, dosledan i tačan.
Svaka akcija ima svoju reakciju, nakon
čega dolazi do smirenja u središtu -osima
ko i reakcija nije po sebi nova akcija koja
izaziva reakciju - čime dobijamo
"talasanje" u velikom okeanu Univerzalne
svesti i materije. Ta talasanja su mnoštva
svetova i razina koje postoje po prirodi
svoje vlastite vibracije. Svi "ti svetovi"
imaju svoju ravnotežu naspram onog
njihovog prirodnog nasuprotnog para.
Svako biće, pout muškarca i žene ima
svog para, i sama Svetlost ima Tamu.
Priroda jednog je širenje i ekspanzija, a
dugog primanje i sadržavanje. Suštinski
simboli ovih polarnosti su Tažka i Krug,
Lingam i Joni, Falus i Kteis, Jin i Jang -
učeći i podsećajući nas na svoj nažin (u
različitim podnebljima planete i na
različitim razinama) o svom značenju.
Sam početak i kraj Univerzuma su
uravnoteženi u ovoj Istini. Postojanje je njihovo dete (koje je jedinstvo njihovih dvaju "priroda").
Ljudska svest, biće i sama priroda nikada nije služila samo sebi i ispunjenju svojih sebižnih i
ograniženih ciljeva.Oduvek su ljudi živeli u razližitim oblicima zajednica, u plemenima, grupama. Sve
te zajednice su predstavljale Jedno ostrvo ili polje-Geštalt svesti kojem su jedinke pripadale, služile i
od toga dobijale ono što je potrebno za njih same. Tokom vremena ti oblici zajednica su se razvijali od
pukog životinjskog okupljanja u krda i čopore do samog razvojadruštvenih uređenja sa različitim
obeležjima (što je u potpunosti zavisilo i od smene Eona). No, do sada zbog ne-razvijenosti ljudske
svesti i egoističnih ograničenjakoja su iz toga proistekla, služenje je uvek bilo ispred vršenja lične
Istinske Volje. Pred nama se sada otvara Novi Eon koji svojim energijama teži pa pročisti ovo i da
uravnoteži služenje sebi i drugima. Služenje "grupi", zajednici, bez poznavanja lične Istinske Prirode
nije bilo usmeravano ličnim svesnim delovanjem, već nesvesnim impulsima koji su dolazili kroz ljude
koji su povremeno bili "kanali" (za impulse Geštalta) i koji su bili mali "usmerivači" istorije -bilo da je to
izgledalo "dobro" ili "zlo". Sada ti "nesvesni" impulsi ne upravljaju zajednicama, već se došlo do
stadijuma da je "potrebno" osvešćenje svake Jedinke koja bi zatim bila sama sposobna da upravlja
svojom "sudbinom". Sa samim Duhovnim i ličnim razvojem dolazi se do mogućnosti delovanja kako u
porodici ili regionu, tako i do delovanja na nivou zemalja, kontinenata, pa i same planete. Za sada je
još uvek očito da ceo proces nije osvešćen u potpunosti (već samo početni stadijum upućivanja u
otkrivanje Lične Istine i prirode svoje Zvezde) već da Tajni Majstori A.’.A.’. skriveno svojom Istinom
(koja je i jedinstvena i univerzalna) usmeravaju razvoj civilizacije. Ovaj razvoj je iravnotežen, njihovoh
služitelja je malo i oni su tajni, ali vladaju mnoštvom i znanim. Istina je Jedna.

91
SKAKAVAC 5

PUSTINJAK

Red Telemita (onih koji slede i


vrše svoju Istinsku Volju i koji tome teže da
poduče i druge, služeći sam zakon
Teleme) se sastoji iz tri Ranga: čovek
Zemlje, Ljubavnik i Samotnik. Ovo su i tri
stadijuma ljudskog razvoja iako su, u
principu, u jednoj ličnosti - čoveku i ženi -
neodvojivi.
čovek Zemlje kroz Rad, akciju i
delovanje (Karma Joga) u materijalnom
svetu (prvo pronalazi, a zatim i)vrši svoju
Volju. Ovo je naj grublji "stadijum" i kroz
njega se prolazi, samim radom i
pročišćenjem kroz vatru ogleda koji nailaze
na putu. Praktično, svi mi koji odbacujemo
stara shvatanja koja su do sada
ograničavala svet, pripadamo ovom
Rangu. Iako je materijalno telo "grubo" ono
takođe ima svoju suptilnost i kao i svaki od
Rangova ima trostruku prirodu čiji se ogled
može dati na tri načina. Oni koji prođu kroz
taj trostruki ogled (neodbacujući svoje Telo
čoveka Zemlje -već ga oplemenjujući
sjajem svoje unutarnje Zvezde, i suštinske
iskre u njoj) postaju Ljubavnici -i to
Ljubavnici svoje Božanske suštine.
Ljubavnici u Redu Telemita se
uzdižu u intelektu i razvijaju Raz-um
(Gnana Joga) do krajnjih granica moći -da
bi ga prevazišli prolaskom kroz trostruki
ogled. Ljubavnici Teleme su oni koji uz vršenje svoje Istinske Volje služe i zajednici, samom Redu i
svetu ljudi Zemlje koji je "pod" njima.

U Rang Samotnika stupaju oni koji su se "uzdigli" iznad zemlje i intelekta u svom Duhovnom
postignuću (Radja i Kundalini Joga), oni koji su prevazišli i poništili sva ograničenja i nasuprotnosti
izvan i unutar sebe, oni koji su Jedno i Ni-Jedno sa svojom Istinom. Ni oni ne odbacuju svoja tela
čoveka Zemlje i Ljubavnika već to "telo" koriste kao provodnik i medijator njihovih univerzalnih i
Duhovnih Moći i Saznanja (Gnosis). Oni su sami transformisani i obitavaju u sve-obilju moći i
kreativnosti koji izviru iz njihove "lične" Tišine. Oni ne obitavaju u pustinjama i šumama, sami i
izdvojeni, već njihova devičanski čista iskra Duha šeta, ide, nesmetano kroz mnoštvo. I "oni" (koji i
nisu "oni") prolaze kroz trostruki ogled ispunjavajući time Hijerofantski Zadatak Reda Telemita i
nestaju u "onostranom", koje je izvan Drveta Života i onog što je Tarot u stanju opisati i simbolizovati.
Priroda "Device" nas potseća da u suštini prirode svakog elementa, u suštini prirode svake "planete" ili
zodijačkog "znaka" postoji suštinska Božanska Iskra koja je ne uslovljena i ne ograničena i da puni
potencijali svake od tih "Volja" mogu da se naj čistije i naj moćnije ispolje i ispune u stanju svesnosti te
Iskre-Tačke. Ona je u srži svake Zvezde, u srži svakog ljudskog srca i središte je "svakog dela"
Beskrajnog Prostora.

Red Telemita u svojoj jednostavnosti obuhvata sve Rangove A.’.A.’. i lako ga je bolje upoznati
studiranjem Drveta Života (i sticanjem iskustva kroz "adekvatne" oglede). Tako čovek Zemlje teži i
gleda ka Tifaretu, ka Manjem Božanskom Licu, a Ljubavnik gleda ka Većem Licu "Boga", dok je
Samotniku,kako i karta prikazuje, lice skriveno. On je sam, Nema Boga "tu" gde je "on".

92
SKAKAVAC 5

BRAĆA

Ovde se susreću i venčavaju


Svetlost i Tama. Samo jedan dodir je
venčanje, trenutak i beskonačnost. Sva
sila aspiracije koja je stremila ka
visinama u svojoj svetlosti ovde uvire u
Noć. Ovo je staza i kapija njihove ljubavi
iz koje izvire Glas Razumevanja. Taj
glas se prostire kroz dubine Noći i može
ga čuti samo Duhovono Uho koje je
pripremljeno za slušanje. Pripremljeno je
samo onda kada je svojom čistotom
sposobno da poprimi i shvati, u sebe
primi ono što nije od Razuma, već koje
potiže iz Duhovnih i Božanskih izvora.
čovek i Bog ovde nisu Jedno, oni su
zajedno, omogućavajući time da se kroz
čoveka sliju u svet Božanski uticaji, Reči
Božije. Oni su braća blizancičija se
dvojna priroda u potpunosti nadopunjuje
u saglasju sa kosmičkim principima
obuhvatajući time dejstvo na svim
razinama Drveta Života. Glas i Tišina
(slušanja) su braća blizanci koji svojom
dvostrukom prirodom u mnoštvu
ispoljavaju skriveno jedinstvo.
Mač koji se često pojavljivao u
legendama drevnih religija viđen je kao
polomljen, nakon čega je morao da se
ponovo u celosti istopi i iskuje novi. Taj
Mač je mač kreiranja Drveta Života i
"prirodnog" izlivanja energija po
sefirotima, po suštinskoj Božanskoj Ideji
izvedeno do krajnjih regija materije. Taj Mač odista nikada nije ni bio slomljen, nego ga je tako
sagledavalo oko "neveštog" tragažaza spoznajom. Taj Mač je ceo i u punoj snazi, svemoćan je. Ono
što je krivilo "sliku" je njegov prodor kroz Ambis u kreiranju iz Duhovnih Božanskih, arhetipskih sfera
ka stvaranju Razuma i formiranju konkretnih, suptilnijih ili grubljih sfera materije i vibracija Mnoštva u
Univerzumu. Simbolično je taj mač obnavljala Zmija Mudrosti -a to su dvadeset i dve staze Drveta
Života. I ovaj Mač i Zmija su braća blizanci. Jedno ispoljeno na dva "načina". Jedno koje objašnjava
sebe i time upotpunjuje ono drugo time što ono nije. Ovo je upotpunjena slika čoveka koji u sebi sadrži
sve i to sve u svojim polarnostima.

čovek koji je na putu spoznaje i koji vrši svoju Volju je poput Srca oko koga se ovila Zmija. On
je telo, snaga, energija i um, a Zmija je je njegov pokretač, izvor i Duhovna sila. čovek čije je srce
čisto, može slušati u svojoj tišini Reži Mudrosti ove Svete Zmije. Ova Sveta Zmija je Sveti Anđeo
čuvar, Jedinstven i Univerzalan za svakog od nas. Naše "više" Ja, Duhovna suština. Veza, svesnost i
komunikacija sa tim Anđelom daje krila i polet Volji srca čovekovog.

čovek je (bilo muškarac ili žena, bez razlike, jer je i to blizanačka, bratska osobina u Jednom)
tu poput Pehara koji prima i sadrži Svete Sakrament Elemenata, koje je nadahnuo Sveti Duh, koji se
spušta sa visina Duha odakle bdi svevideće Božansko Oko. Sveobuhvatni oreol luči okružuje ovu
blizanačkukapiju koja je Zrak Svetlosti Zvezdau Telu Boginje Beskrajnog Prostora. Njene grudi su
bratske i blizanačke prirode jer obilno izlivaju svoje kosmičko mleko -Pra-NU.

Golub i Zmija su ovde nosioci iste Reči, istog Glasa Istine u čoveku u odnosu na "njegovog"
Boga. Golub i Zmija su ista energija, i životna i Božanska svest -osim što se po svojoj blizanačkoj,
bratskoj ljubavi i prirodi ispoljavaju u drugom obliku u različitom toku kretanja, unutar i izvan čoveka i
Boga... koji su i Glas i Slušanje u Jednom. Jedna Istinska Volja Božanskog Univerzuma.

93
SKAKAVAC 5

ZVEZDA

"Spoznaj sebe samoga" pisalo je


na ulazu u Svetilišta Drevnih Misterija. Ono
što ljudi znaju o sebi je samo delimična
slika Istinske Prirode, ono što je suštinsko
nazivano je Misterijom. Misterija je ono što
čovek Razumom ne može da pojmi, a
predstavlja i jeste ono naj unutarnjije i
suštinsko u nama. Misterijom se naziva
ono skriveno, ono čisto, ono čime se ne
može manipulisati, ono što ne može biti
ukaljano ili obesvećeno, ono što je izvor
svih moći bića, sadržitelj i održitelj svih
elemenata. Misterija je Tajna nad Tajnama
koji su neki pokušavali otkriti sebi, koju su
neki pokušavali sakriti od drugih, koju su
neki pokušavali zaštititi od ne posvećenih,
koju su neki pokušali iskoristiti za svoje
interese i dobit. Misterija je Istina,
Božanska Suština, ona je to što Jeste i bilo
kakve špekulacije oko nje nisu moguće,
oni koji su to pokušavali, živeli su u zabludi
i u svom ne znanju i ograničenosti uticali
time i na druge, voljno ili nevoljno.
Verovalo se da je velika Moć u tome. I
jeste, ali Moć koja razgaljuje i oslobađa
iluzija o smislu Moći. Moć koja je to što
Jeste, Univerzalna Svest i Energija, koju
ne može "uprljati" ili "pomeriti" sitna želja ili
strast, već jedino Istinska Volja čoveka -
koja je i sama u skladu sa njom.

U Svetilištima Drevnih Misterija ova istina je gorela poput plamene Lampe na duhovnom ulju i
bila je dostupna svakome čija su čistota i posvećenost bile usklađene u svom biću sa njom. Ova Istina
je dostupna svakom istinskom i iskrenom duhovnom "tragaču". U Svetilištima je ova Istina o pravoj
prirodi ljudi i Univerzuma jednostavno i samo slavljena, jer ništa osim slavlja nije moglo da se
izmanipuliše, ona je spoznata u tom slavlju, ona je "konzumirana" u tom slavlju i ona se ispoljavala u
tom slavlju. Ta Istina je Zvezda, duhovno Sunce unutar nas koje sija nesmetano i čiji zraci obasjavaju
sve u nama i čiji zraci se šire do krajnjih granica Univerzuma i čiji su zraci prožeti i sjedinjeni sa
zracima drugih Zvezda. Ta Zvezda u sebi nosi Moći Mudrosti koje potiču od samog Sve-Stvoritelja,
Logos-a koji Rečju stvara, održava i uništava svetove. Baš ta Zvezda je vodila Tri Mudraca u "mesto"
zvano Beth-ALHIM (Kuća Božija) u kojoj se rodilo dete-spasitelj JHŠVH čije je petostruko ime
manifestacija Moći, Svetlosti i Mudrosti same Zvezde. Ova alegorijska priča je kasnije tokom istorije
iskorišćena za neke od naj većih "zala" i ograničavanja slobode u svetu, a oni koji su tu priču (i ostale
koje idu uz nju) shvatili otškrinuli su u sebi prozor i vidik ka istinskoj spoznaji tog Božanskog Izvora.
Svako od nas ima svoju jedinstvenu Zvezdu vodilju, sa ličnom "formulom" svoje Magike i Imenom koje
ona nosi, ali su u ovom, Horusovom Eonu, sve oplemenjene i usklađene sa rečju Zakona ovog doba -
THELEMA. Ta Reč nas upućuje na ono početno "Spoznaj Samoga Sebe", ta Reč je naša Istinska i
Slobodna Volja, smisao života nas kao Zvezda u Nebeskoj Zajednici. A spoznaja sebe samoga ne
samo ne samo da razrešava sva lična pitanja o Biću već omogućava da se blagoslov izlije i na svet i
da i on sam bude oplemenjen u svojoj raznovrsnosti.

Spoznaja ove Zvezde otkriva i večno utočište u zagrljaju Boginje Beskrajnog Prostora. Ona je
Utočište u koje se ulivaju sve Zvezdane Reke.

94
SKAKAVAC 5

PRVOSVEŠTENICA

Ona je Boginja. Bilo da je Dea,


Sofija ili Uranija, predstavljajući elemente,
planete i zodijak, bilo da je energična kao
Kali, Babalon, Bast i Sekmet ili je nežna
kao Afrodita i Venera, Ona je Boginja. Bilo
da je svetla Boginja prirode -Izis ili je njena
tamna sestra savršenstva Neftis, bilo da je
mračna Hekata ili da je Maat, ona je
Boginja. Bilo da je Persefona ili Demetra,
bilo da je Eriškigal ili Lakšmi, ona je
boginja. Bilo da joj je obličje kao u
devojčice, devojke, žene, ljubavnice, majke
ili starice -Ona je Boginja. Bilo da joj je
priroda ispoljavanja aktivna ili pasivna,
potkojim god imenom da je zovu i iako
izgleda da ih je mnoštvo, one su ustvari
samo Jedna Boginja. Ona je Boginja
Univerzuma i mnoga su njena obličja. Ona
je u Svemu. Ona je učestvovala u
stvaranju, Ona održava, ona menja i
uništava. Ona je Sve i Ništa. Nema ni
jednog dela Boga koji nije Njom
upotpunjen i uravnotežen. Ona je Boginja.
Ona pokreće plime i oseke
vremena i prostora, ona je Svetlost i Tama.
Ona je pojavna i ne pojavna, skrivena i
razotkrivena, ropkinja, borac, oslobodilac,
majka i vladarka, darovateljica plodnosti i
Mudrosti i Razumevanja. Ona u sebi sadrži
Sve. Ona je Ljubav. Ona je Kosmička i
Zemaljska Ljubav i ekstaza, užitak i tuga, seta i Radost. Ona je AGAPE, ona je ARELENA.
Svako zrno peska u pustinji, koja je Univerzum, je jedan svet, taj svet je sačinjen od iste
energije koja je sveprisutna i svemoćna u svakom delu. Energija svakog zrna tog "peska" ima moć
transformacije tako da i u samoj pustinji može da se rodi plodna Oaza. Svaki deo Univerzuma ima
usebi potencijal koji može da se ispolji na mirijade načina. Bilo da ostane inertno zrnce ili da pokrene u
sebi Pra-Nu, životnu energiju i stvori od sebe, putem Volje i Ljubavi, iz kreativne ideje, nešto što može
doneti Radost postojanja u tom Univerzumu.
Između tih plodnih oazahode karavani, tokovi životne energije, na kamilama, pustinjskim
životinjamakoje su i same nosilac te energije. One održavaju taj Tok. Jer oaze ne bi ništa značile u
svojoj lepoti i obilju ako tu svoju Moć života ne bi delile sa drugim bićima. Time se i same hrane sa
drugih izvora, oplođuju novim i drugažijim polenom života. Kamila u sebi nosi Vodu Života, Amritu,
Pra-Nu, ona je životni Dah. Ona poput vazduha što struji kroz nosnice, grlo i pluća, nosi sa sobom
životni Pra-Nu koji hrani svaki deo Bića Univerzuma. Oaze su životni centri, čakre, sfere ili sefire Bića
Univerzuma, i Kamile, Dah, udah i izdah, nose cirkulaciju Pra-Nu sa sobom i što je Tok ravnomerniji i
uravnoteženiji plodnost tih centara sve više buja i razvija se u harmoniji sa Kosmižkim Tokovima i
Principima.
Žitelji te pustinje i tih Oaza su u svojoj punoj Moći i stvorili Grad Piramida, Grad u kome
Kosmička Pra-Nu izvire iz svake tačke Praznine i koji opstojava mimo pustinje, oaza i civilizacije i
njenih žitelja. Piramide su tu generatori Kosmičkih Tokova i svi karavani na kraju svoj put završavaju
tu, gde se Svetlost gudi u Tami i Noći.
U Gradu Piramida, Velika Prvosveštenica, Inkarnacija Boginje, služi na Vrhovnom Slavlju
Bogova i iz sebe zrači Ljubav i Razumevanje svima koji su tu stigli na svome putu kroz pustinju. To
slavlje večno traje u Zvezdanoj Noći.

95