You are on page 1of 75

SKAKAVAC 6

0
SKAKAVAC 6

SKAKAVAC 6 - GEBURAH

SADRŽAJ:

ORIJENTIRI REDA TELEMITA

HTTP://WWW.AGABEJ.COM/ORDOTELEMA

RITUAL INICIJACIJE U RED TELEMITA

O PRIRODI BOGOVA

DATUMI RITUALA

O GEBURAHU

REIKI

BUĐENJE DRVETA ŽIVOTA

PRAKTIČNI VODIČ KROZ MISTIČNO - ČAKRE

PTAH - VELIKI NEIMAR UNIVERZUMA

DOSITEJ - DAR BOŽIJI

QUATUOR CORONATI

ANIK - PAĆAMAMA - SPOJITELJKA SVETOVA

MARSOVSKA SLAGALICA

HAOS - Teorija Sigilizacije

DRZNICI

STAZE KOJE VODE DALJE OD GEBURAHA

Šesti broj. Privatno izdanje.


Svi tekstovi su  vlasništvo autora.
12.avgust 2005.e.v.

1
SKAKAVAC 6

2
SKAKAVAC 6

ORIJENTIRI REDA TELEMITA


fr.Alion Aiwass

Za svaki stepen Reda Telemita možemo dati osnovna sagledavanja suštine Prirode svakog
stepena i njegovih osobina. Ovime se daje baza za utvrđivanje svog mesta i poimanje svojih vlastitih
osobina. Onaj ko razmišlja, tražiće suštinu, a neće samo učiti uobičajene odgovore koje bi trebalo da
zna napamet. Kada se obuka vrši u Kaaba-i svaki Telemit, novajlija u ovoj materiji, može se lako
orijentisati.

ČOVEK ZEMLJE

Brate moj, šta nas ujedinjuje?

Telema i Red Telemita kao Telo Inicijata koje je sačinjeno iz mističnih ćelija - Kocki -
Kaaba.

Šta je to Ordo Telema?

To je univerzalni savez prosvećenih ljudi, koji su se udružili da bi radili zajedno na


moralnom, intelektualnom, magičkom i mističnom usavršavanju čovečanstva izučavajući
Telemu i praktikujući je kroz svoj život.

Jesi li ti Telemit?

Moja Braća i Sestre me priznaju kao takvog.

Zašto tako odgovaraš?

Zato što Čovek Zemlje treba da se čuva od sebe samog, naročito u donošenju zaključaka,
pre nego što su ga Braća osvetlila. Ja prihvatam Zakon Teleme, ali kada me drugi priznaju
kao Telemita znači da uspevam i da ga živim.

Šta je to Telemit?

To je slobodan čovek koji izučavajući sebe i svet dolazi do pune spoznaje o tome Odakle
dolazi, Ko je i Gde ide - koristeći Telemu kao Baklju koja mu osvetljava Put.

Šta znači «Slobodan»?

Slobodan čovek je onaj koji je umro za vulgarne predrasude, da bi uskrsnuo u novi život
koji mu je pružila dobijena Svetlost u Kaaba-i. Kaaba je koliko skup Telemita toliko i
Telemit sam.

Slobodan je onaj koji istražuje i otkriva, koji vrši svoju Volju kroz svoju spoznaju.

Da li možemo reći da je Telemit prijatelj bogatog i siromašnog, ako su čestiti? Kakve to


uopšte ima veze?

Da bi označili da se lična vrednost ceni na osnovu moralnih osobina. Ugled čoveka se meri
na osnovu njegove upornosti i energije upotrebljene za ostvarenje dobročinstva - a
dobročinstvo je isijavanje čovekovog usaglašenja sa Istinskom Prirodom Univerzuma.
Bogatstvo ili siromaštvo su osobine čoveka u materijalnom planu, u Malkutu. Može se biti
bogat u mnogo čemu, kao i siromašan.

3
SKAKAVAC 6

Koji su zadaci Telemita?

Bežati od poroka i primenjivati vrlinu - neki bi rekli, što u banalnom smislu reči može biti
tačno, ali je potrebno biti precizniji. Porok je sve ono čime smo opterećeni u materijalnom
svetu, ono što smo dobili i nasledili rođenjem, a na šta smo se navikli i što nas sputava da
živimo Slobodno po svojoj Volji, do je istinska vrlina jednostavno Vršenje svoje Volje.
Zadatak Telemita je da ispuni svoj Zavet Čoveka Zemlje.

Kako Telemit primenjuje vrlinu?

Služeći pravdu i istinu. Pravda i Istina su osobine koje su u Srcu čoveka, u Khabs-u. Vrlina
je isijavanje Zakona Teleme.

Gde si ti postao Telemit?

Istinski se može postati Telemit kada se u srcu prihvati Telema i kada se u umu kristališu
ideje koje slede Put Duha. Ništa ne znači fizičko mesto već sveukupnost doživljaja.
Naravno, ceremonija Inicijacije se obavlja u Kaaba-i, koja predstavlja Čoveka - Telemitu
koji prihvata Zakon Teleme.

Šta čini Kaaba-u?

Inicijator kao Duh, Troje koji upravljaju, petoro koji je osvetljavaju i sedmoro koji je čine
Pravom i Potpunom. Inicijator je središte, Troje pokreću silu koju Kaaba emanira, petoro
uspostavljaju opseg dejstva, sedmoro obuhvataju sve osobine neophodne da bi se Kocka
Duha povezala sa Sedmokrakom Zvezdom.

Objasni?

Inicijator je Iskra, pokretač, u Njemu se mistično manifestuje Sveto Trojstvo. Troje su


Mudrost, Snaga i Lepota. Dodajući ovim troje Memoriju i Oratorstvo dobijamo pet
Svetlosti Kaaba-e. Međutim, potrebno je prisustvo sedam Telemita da bi se radilo pravilno
- da bi Kocka savršenstva mogla da se kroz njih manifestuje.

Od kada si ti Telemit?

Od kada sam primio Svetlost. Spoznaju da Telema svojim smislom objašnjava moju
Prirodu i Prirodu sveta adekvatnije nego druge filozofije i religije.

Šta to znači?

Da postajemo stvarno Telemiti, od onog dana, kad nam je razum otvoren za razboriti
prijem misterija Horusovog Eona.

Kako ću ja videti da si ti Telemit?

Po mojim znacima, rečima i rukovanjima. To su moje misli, reči i dela. Misao o Zakonu
usmerava um, reči ispoljavaju shvatanje, a dela manifestuju Rad.

Kako objašnjavaš ovaj odgovor?

Telemit se prepoznaje po svom načinu rada. On je pravičan i slobodan. To su znaci. Tri


nivoa poimanja i ispoljavanja Teleme sprovode u čoveku proces. Prvo je potrebno
osloboditi se od ograničenja starog doba, a zatim se prihvatiti usmeravanju ka jasnom
Svetlu.

Misli imaju energiju Volje, one same su forma ispoljavanja Duha na suptilnom planu, koji
zatim snosi silu do Materije.

4
SKAKAVAC 6

Reči su njegovo izražavanje koje je iskreno i verno. Rečju potvrđujemo i potsećamo se


Zaveta.
Rukovanje je prihvatanje prirode drugih ljudi..

Kako se izvode znaci u Redu Telemita?

U krugu, u krstu, u ravnoteži, uspravno stojeći.

Objasni taj odgovor.

U svom radu Telemit treba da je nadahnut osećanjem prožetosti Zakona sa svime što
postoji. To je sveobuhvatnost kruga. On/a treba da teži poravnanju proizvoljnih
nejednakosti. To je krst elemenata, horizontala i vertikala ujedinjene i da bez prestanka
doprinosi podizanju moralnog i materijalnog stanja ljudi i celokupnog čovečanstva.
Uspravno vršimo svoju Volju, u svom shvatanju čime jedino možemo potpomoći da drugi
iz našeg primera uvide kakva je Priroda Teleme.

Pokaži mi Znak reda.

(Zauzima Stav) - čini Znak Zveri - krst u krugu.

Šta znači ovaj Znak?

Krug je Nuit, Krst je Heru-Ra-Ha, a središte je Hadit.

Šta prati ovaj znak?

Sveta Reč.

Koja je Sveta Reč?

TELEMA.

Šta ti pokazuje izgovaranje Svete Reči?

Način rada Reda Telemita koji zahteva intelektualni napor svakoga, odbijajući nametnute
dogme. Ono stavlja početnika na put ka istini, dajući mu prvo Reč, dok on sam treba da
nađe duboko značenje. Kada se zna korenska Reč, moće se slediti Put, ali uz traženje više
svetla može se naslutiti i Viša Priroda - da bi se do nje došlo spoznajom - spoznajom da je
Reč Zakona suština Prirode Eona.

Kako se međusobno raspoznajete?

Rukovanjem.

Kako se ono izvodi?

Prsti ruke se uhvate u klinč ujedinjujući elemente, a palčevima se nad njima formira
Trougao. To je Trougao Duha. Tako se Dva sjedinjuju u Jedan Tok. Dva ujedinjuju Pet i
Tri, da bi to bilo Jedna zračeća Moć Teleme.

Sve ovo se čini da ni za tren ne bi smo iz uma izgubili vođstvo koje nam Telema pruža.

Šta se kaže kada se dvoje rukuju?

"Čini što ti je volja će biti sav zakon."


"Ljubav je zakon, ljubav pod voljom."

5
SKAKAVAC 6

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

To su osnovni postulati Zakona Teleme. Naši orijentiri.

Šta je Nagrada u Telemi?

Nagrada je sopstveno, postepeno usavršavanje. Uspeh je naš dokaz.

Koji je oblik Kaaba-e?

Kocka u Krugu.

Kolika je njena dužina?

Od Istoka do Zapada.

Širina?

Od Juga do Severa.

Visina?

Od Zenita do Nadira.

Šta znače te dimenzije?

Da je Telema univerzalna.

Zašto se tvoja Kaaba prostire od Istoka do Zapada?

Tako je postavljena, jer Red Telemita pokazuje pravac Svetlosti.

Šta za tebe znači reč Kaaba?

Skrovito mesto koje služi kao sklonište Telemita i štiti njihove radove.

Zašto Telemiti rade u zaštićenom prostoru?

Zato što je potrebno da se sve sile koncentrišu i usaglase, da bi se prikupila maksimalna


energija za koristan rad van Kaaba-e.

Sa čime se može uporediti jedna Kaaba?

Sa jajetom koje sadrži klicu budućeg bića. To je jaje Duha, sa iskrom Istinskog Svetla, čija
je suština Hadit. Jaje je Nuit.

Šta podržava tvoju Kaaba-u?

Knjiga Zakona - Liber AL vel Legis. Talisman Horusovog Eona.

Objasni?

Jedan koji je Šef Kaaba-e je inicijator, pokretač, on je svojom prirodom prihvatio Zakon
Teleme, Sila Trojstva u njemu buja i privlači druge Telemite. Troje kada se skupe čine
Mudrost zamisli, snagu izvođenja i lepotu ispoljenog.

Zašto si postao Telemit?

6
SKAKAVAC 6

Bio sam okružen tminom i osećao sam potrebu da vidim Svetlost.

Objasni?

Osnovne istine se kriju u tami. Predrasude i neznanje vladaju. Jedino se u Telemitskim


Hramovima, gde se iskusni i provereni ljudi odaju proučavanju i radu, može sresti više
Svetlosti.

Kako si uveden u Kaaba-u?

Onakav kakav jesam. Prihvaćen onakav kakav sam inkarniran i u stanju koje jesam sada,
da bih primanjem Teleme bio pročišćen i posvećen, usavršen i probuđen - da bih spoznao
svoju Volju i da bih je izvršio.

Zašto?

Ja nisam ništa drugo do ja sam, Ja sam onaj koji jesam, ovakav kakav sam manifestovan
u ovom Univerzumu.

Kako si zahtevao pristup u Kaaba-u?

Činom Volje, odlukom.

Šta to znači?

Traži i naći ćeš (Istinu), kucaj i biće ti otvoreno (Vrata Kaaba-e), moli i biće ti dato
(Svetlost).

Šta ti se dogodilo posle ulaska u Kaaba-u?

Izdržavši razna iskušenja, blagodareći saglasnosti Braće i Sestara, Inicijator me je


prihvatio kao Telemita.

Koja su iskušenja i šta ona znače?

Drvo Života je vibracija koja prožima četiri elementa.


Prolazim kroz iskušenja četiri simbolična elementa. Njihovo značenje je put koji vodi ka
Istini.

Šta se tada dogodilo?

Položio sam zakletvu koja znači da sam Telemit.

U čemu se sastoje tajne Reda?

U poznavanju istine, čiji je osetljivi tumač Telemitski simbolizam.

Šta si video ulazeći u Kaaba-u?

Ništa što ljudski duh može da razume. Tama mi je pokrivala oči.

Objasni?

Nije dovoljno biti u prisustvu istine, treba je razumeti. Svetlo osvetljava ljudski duh,
jedino ako se ništa ne protivi njegovom zračenju. Iluzije i predrasude nas zaslepljuju.
Tama vlada u nama i čini nas neosetljivim na uzvišenost stvarnosti.

7
SKAKAVAC 6

Šta si video kada si dobio Svetlost?

Oltar nad kojim sam položio zakletvu. Veliku Svetlost: Knjigu Zakona, Stelu otkrovenja,
Sunce, Mesec, Braću, Sestre i Inicijatora.

Šta predstavlja Stela?

Vidljivi objekat obožavanja Ra-Hoor-Khuit-a.

Kakva je simbolična veza između Sunca, Meseca i Inicijatora?

Sunce predstavlja pamet, Mesec maštu, dok Inicijator predstavlja princip koji osvetljava
savest.

Gde se nalaze Telemiti u krugu?

Na svakoj strani, zavisno od ličnih afiniteta i njihove ispoljene prirode, kao i duhovnog
postignuća, zavisi kako i koliko i gde prima Svetlost.

Koji su sati bitni za Telemite?

To su četiri ugaone tačke dana, jutro, podne, veče i ponoć.

Šta to znači?

To je takođe oblik obožavanja Sunca, u njegovim fazama. To su Ra, Ahathoor, Tum i


Kefra.

Koje su to misterije?

To su misterije razotkrivanja unutarnjih i spoljašnjih znanja, spoznaja Istine kroz


direktno iskustvo, kroz puni saživljaj - vršenje volje u svakom času i dobu.

Šta treba Čoveku Zemlje da bi se počeo uzdizati iz tmine neznanja?

Da stekne naučno znanje o prirodi i moćima vlastitog bića.

Šta treba Čoveku Zemlje da bi prošao kroz iskušenja Zemlje?

Da stekne kontrolu prirode i moći vlastitog bića.

Šta treba Čoveku Zemlje da bi prošao kroz iskušenja Vazduha?

Da stekne kontrolu nad temeljima vlastitog bića.

Šta treba Čoveku Zemlje da bi prošao kroz iskušenja Vode?

Da stekne kontrolu nad kolebanjima vlastitog bića.

Da bi prošao kroz iskušenja Vatre?

Da stekne kontrolu nad privlačnostima i odbojnostima vlastitog bića.

Kako se može uzdići nad elementima?

Kontrolom nad težnjama vlastitog bića.

Šta Čovek Zemlje sve vreme želi, šta mu je istinska volja?

8
SKAKAVAC 6

Da postigne znanje i razgovor sa Svetim Anđelom Čuvarem.

Šta je to Sveti Anđeo Čuvar?

To je Istinska Priroda Čoveka. Zvezda. Svetlost. Khabs.

Kako se Čovek Zemlje tome svemu može nadati?

On se ne nada to je njegova Volja!

LJUBAVNIK

Aiwass!

Mi nećemo dati niti reč o ovome, svaki Ljubavnik će svoje orijentire pronaći u Svetlosti svoje
Istinske Volje, Plamenoj Zvezdi Svetog Anđela Čuvara, ali sa onima sa kojima se prepoznamo u Duhu
podelićemo našu radost iz koje ćemo izliti blagoslove i ozdravljenje za svet.

SAMOTNIK

On nema orijentire kakve Mi možemo razumom pojmiti.

Čini što ti je volja će biti sav zakon.


Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.
Svaki čovek i svaka žena je zvezda.

9
SKAKAVAC 6

http://www.agabej.com/ordotelema
Fr.Aureus

Ordo Thelema jeste zajednica zvezda. Svrha zajednice je u ohrabrivanju svake zvezde da
probudi i ispuni svoju Istinsku Prirodu. Mi stremimo cilju, bez uokvirene i unapred odredjene
metodoloske konstante. Nas Red i nas Rad se rukovode Konstitucijom Reda Telemita.
Ordo Thelema treba shvatiti kao porodicu, ne kao hijerarhijsko drustvo. Nas jedini motto jeste
Cini sta ti Volja.
Nasim redom struji Thelema, kao svojevrstan bonton novog Aeona. To je specifican nacin na
koji se dozivljava Stvarnost. Thelema nije STA, vec KAKO.
Ordo Thelema ne daje nista. Nista ne omogucava. Iz naseg toplog zajednistva ne izvire
nikakva Istina, ne izvire nikakvo Znanje. Sve sto moze pruziti jeste ohrabrivanje u Velikom Delu. Sve
sto se radi, radi se onako kako nam Volja. U nasoj porodici, mnogi su sinovi vrsni umetnici. Ali
umetnost nisu naucili u njoj. U nasoj porodici, mnoge su sestre velike Boginje, ali bozanstvenost nisu
stekli u njoj. U nasoj Zvezdanoj zajednici, niko vam nece reci Ne.
Mi se ohrabrujemo i radimo sta nam je Volja. Mi delujemo bez napora, bez ocekivanja, bez
truda. Nas Rad je mozda intuitivan, mozda magican, ponekad i mistican, nekada grub, a nekada
necujan, ali je uvek pod Voljom.
U nasoj porodici, necete dobiti nista. Mi vam necemo dati nista. Mi nista nemamo, sto vec
sami ne nosite sa sobom. U nasoj Porodici, vi ste unikat i umetnicko delo, kojim se svako divi i u
njemu uziva. Svaki nas brat ili sestra samo su jos jedan nadrazaj u Njenoj ekstazi.
Mi nismo slobodni, jer ne znamo za Ropstvo.
Mi ne znamo za srecu, jer kod nas ne postoji Patnja.
Mi znamo za Volju. I nju budimo. I nju manifestujemo.
Mi se medjusobno ohrabrujemo i uzivamo u ljubavi.
Mi otvaramo i sirimo mogucnosti za Delovanje Istinske prirode svakog pojedinca.
Mi ne raspravljamo o nacinu. Mi tezimo Cilju. Zvezdana zajednica moze biti samo odskocna
daska na vasem putu.
Postoji samo jedna Volja. Postoji samo jedan Uspeh, Neuspeh je sve Drugo.
Usudite se da dosegnete Uspeh!

Struktura Reda

Sistem unutrasnje strukture, po principu rangova, jasno je dat u konstituciji reda


Na spoljasnjem planu, Red Thelemita cine pojednacna tela, koju sacinjavaju Thelemiti
udruzeni zasebnom idejom, svrhom, teznjom i ona se nazivaju Kaaba-e. Svaka Kaaba u okviru sebe
moze gajiti poseban program rada, imati svoje predstavnike i publikacije u javnosti. Sve Kaaba-e
uzimaju svoju glavnu ideju iz kostitucije Reda Thelemita, i na nju se prvobitno oslanjaju. U okviru
pojedinacne Kaaba-e mogu postojati posebni Statuti, Manifesti i drugi pravilnici delovanja ili
ponasanja, svaka Kaab-a moze propisati svoju metodologiju i program rada, a sve to u skladu sa
prirodom same Kaaba-e.

Trenutno u Srbiji postoji 5 Kaaba.

10
SKAKAVAC 6

RITUAL INICIJACIJE U RED TELEMITA


Fr.Alion Aiwass

Zvanična publikacija O.'.T.'.

0.
Svi Telemiti ulaze u Hram koji je propisno uređen. Svi prilikom ulaska u Hram daju 'Znak Zveri'.
Prilaze najstarijem po rangu, Inicijatoru, i rukuju se izmenjujući pozdrav.
Kandidat se uvodi posle svih.

Inicijator: "Čini što ti je volja će biti sav zakon."


Svi: "Ljubav je zakon, ljubav pod voljom."
Inicijator: "Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

I. Otvaranje po "Ritualu prolaska kroz Tuat".

Oficir:
"ABRAHADABRA! Pozdrav Tebi Heru-Ra-Ha, Ra-Hoor!
ABRAHADABRA Gospode Dana! Barka Sunca je porinuta u Vode
Amentija! Neka se skupe Gospodari Tišine!"
(kuca) 111-11111-111
H.daje tri znaka LVX-a.

Dodiruje svako oružje i kaže:


Ja sam naoružan! Ja sam snažan!

Zapad.Voda.
Jug.Vatra.
Istok.Vazduh.
Sever.Zemlja.

Centar.
Ja sam naoružan! Ja sam snažan!
neka se elementi usklade i povinuju Slavi Duha Ra-Hoor-Khuit-a!

Ja sam gospodar Thebe, i


Nadahnuti glasonoša Mentu(ov);
Zbog mene se otkriva zastrto nebo,
Samoubijeni Ankh-af-na-khonsu
čije su reči istina. Prizivam, pozdravljam Tvoje prisustvo, o Ra-Hoor-
Khuit!

Jedinstvo potpuno iskazano!


obožavam moć Tvoga daha,
Vrhovni i užasni Bože,
Koji činiš da bogovi i smrt
Drhću pred tobom:

11
SKAKAVAC 6

Ja, ja te obožavam!

Pojavi se na prestolu Ra (ovom)!


Otvori puteve Khu(ove)!
Osvetli puteve Ka (ove)!
Putevi Khabs(a) skroz hrle
Da me uznemire ili smire!
Aum! neka me to ispuni!

Luč je moja; njene me zrake


Sažižu: načinio sam tajna vrata
Na kući Ra(a) i Tum(a),
Khephra(e). i Ahathoor(e).
Ja sam tvoj Tebanac, O Mentu,
Prorok Ankh-af-na-khonsu!

Pomoću Bes-na-Maut udaram svoje grudi;


Mudroš ću Ta-Nech(a) tkam svoju basmu
Pokaži svoj zvezdani sjaj, O Nuit!
Pozovi me da živim u tvojoj Kući,
O krilata zmijo svetla, Hadit!
Budi uz mene, Ra-Hoo-Khuit!

Mistični ples. 11 krugova. Lunarno.

Gore, biserni azur je


Goli sjaj Nuit(e);
Ona se priklanja u ekstazi da poljubi
Tajne vreline Hadit(a).
Krilati globus, zvezdana plavet,
Su moji, O Ankh-af-na-khonsu!

ABRAHADABRA! 111-11111-111

II. INICIJACIJA U RED TELEMITA

Kandidat vibrira "Deset božanskih imena".


1. Ehejeh
2. Jah
3. Jehova Elohim
4. El
5. Elohim Gibor
6. Jehova Eloa Ve Daat
7. Jehova Sabaot
8. Elohim Sabaot
9. Šadai El Hai
10. Adonai Ha Arec

Inicijator polaže ruku na Knjigu Zakona.

Kaže:
Budala čita ovu Knjigu Zakona, i njen komentar; i ne razume je. Neka prođe kroz prvi
ogled, i biće bi mu poput srebra. Kroz drugi, zlato. Kroz treći, dragulji plemenitog sjaja.
Kroz četvrti, krajnja iskra suštinskog ognja. Pa ipak će svima izgledati prekrasna. Njeni
neprijatelji koji ne govore tako, obični su lažljivci. To je uspeh.
Ja sam Soko-Glavi Gospod Tišine i Snage, moj nemis prekriva noćno-plavo nebo.
Zdravo! vi ratnici blizanci kraj stubova sveta! jer vaše vreme je nadohvat ruke.

12
SKAKAVAC 6

Ja sam Gospodar Dvostrukog štapa Moći, štapa Siline Coph Nia -ali moja leva ruka je
prazna, jer zdrobio sam jedan Univerzum; i ništa osta.

Kandidat polaže ruku na svoj Zavet Čoveka Zemlje.


“Ja, .................... koji posedujem Knjigu Zakona i Komentar na nju od Majstora
Terion-a, koje sam izučavao jedanaest dana, svečano izjavljujem da Ja prihvatam
Zakon Teleme i da ću se posvetiti otkrivanju moje Istinske Volje i izvršiti je.”

Kandidat stoji u središtu. Inicijator kruži solarno 11 krugova.


Peva 'Akadua'.
Prilazi Kandidatu, rukuju se.

Inicijator: "Čini što ti je volja će biti sav zakon."


Kandidat: "Ljubav je zakon, ljubav pod voljom."
Inicijator: "Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

Uzima štap sa oltara i dotiče kandidata na čelu, srcu i temenu.


Kruži Hramom 11 krugova.
Peva 'Akadua'.

Inicijator dodiruje svaki deo kandidatovog tela, kako se navodi, sa štapom.


Kaže:

Moja kosa je kosa NUe!


Moje lice je lice diska!
Moje oči su oči Hator!
Moje uši su uši Aputa!
Moj nos je nos Kheuti Khaa!
Moje usne su usne Anpua!
Moji zubi su zubi Serget!
Moj vrat je vrat Asi!
Moja ramena su ramena Ba-Neb-Teta!
Moje ruke su ruke Neit!
Moja kičma je kičma Sati!
Moj falus je falus Asarov!
(ili moja kteis je kteis Asi!)
Moje čelo je čelo Gospodara Keraba!
Moje grudi su grudi onog moćnog i užasnog!
Moj stomak i leđa su stomak i leđa Sekhet!
Moja zadnjica je zadnjica Oka Hoorovog!
Moji kukovi i noge su kukovi i noge Nuite!
Moja stopala su stopala Ptahova!
Moje kosti su kosti živih Bogova!
NEMA NIJEDNOG DELA MOG TELA KOJI NIJE DEO NEKOG BOGA!

Ponavljaj zamnom:

JA KOJI SAM NIŠTA PORIČEM SVE ŠTO SAM BIO.


JA KOJI SAM NIŠTA POTVRĐUJEM SVE ŠTO ĆU BITI.
JA SE ZAKLINJEM DA KAO ŠTO JE NUIT OKO MENE,
I KAO ŠTO JE HADIT U MENI,
TAKO JA JESAM RA-HOOR-KHUIT!

Grli ga i ljubi u čelo.


Zatim glasno:
ABRAHADABRA! Ja te primam u Red Telemita!

111-11111-111

13
SKAKAVAC 6

Svi stoje u krugu, drže se za ruke, zajednički 11X vibriraju: "TELEMA!"


Zatim kratko u tišini.
Svi sede u krugu dok oficir izvodi VELIKI PRIZIV.
Zajednička meditacija u krugu.

III. Zatvaranje po "Ritualu prolaska kroz Tuat".

ABRAHADABRA!
Pozdrav Tebi koji si Ra u tvom uzdizanju! Disk Kefre stoji ponad
voda Amentija: Sada je čas razlaska Gospodara Tišine.

111-11111-111

Sada je čas Svetkovine Ra-Hoor-Khuit-a!

Uzdiže kolačiće Luči.

Ja letim poput sokola! Ja se uzdižem nad obzorjem Et-a na festivalu


Onoga koji je Moćan u Svetlosti! Neka živimo od onoga što nam
Bogovi daju i Khu-ovi, neka živimo i dobijemo snagu od ovih
kolačića! jedimo ih pred Bogovima i Khu-ovima, budimo snažni od
ovih kolačića! Jedimo ih pod senkom lišća palminog drveta NUIT-e,
naše Dame i naše Najsvetije Nebeske Boginje!
Ova ponuda žrtve i ponuda kolačića i posuda tečnosti bude učinjena
u njima!

Svi jedu kolačiće.

Moja glava je poput glave Ra-a. a moji udovi su snažni poput Tum-
ovih. Moj jezik je jezik Ptah-ov i moj tron je Tron Dame Ahathoor!

Ja izgovaram reči moga oca Tum-a, i svi su u naklonu predamnom.

Oni me slave u svojim himnama, božanska Kosa Seb-ova je ime u


kome me prizivaju da zaštitim Zemlju, čiji sam lično vladar i Bog.
Bog Seb osvežavajući sebe čini svoj Falus poput moga!

Obitavaoci Amun-a pognu glave predamnom jer ja sam njihov


Gospod, njihov Bik.
Ja sam moćniji od Gospodara Vremena, ja ću uživati slasti ljubavi i
steći vlast nad barkom miliona godina.

Načinio sam tajna vrata


U kući Ra i Tuma
Kefre i Ahathoore
Ja sam tvoj tebanac, O Mentu
Prorok Ankh-Af-Na-Konsu!

Hathoor, Damo Amentija, moćna obitavateljko pogrebne planine,


Oko Ra-ovo, ti si pred Njim, prelepa u vatri u barci miliona godina,
neka oni budu nama naklonjeni i neka Tvoja Svetlost i Lepota bude
sa nama Tvojim Ljubavnicima u Kući Mira!

ABRAHADABRA!
111-11111-111

14
SKAKAVAC 6

O PRIRODI BOGOVA
Frater Pelicanus

Prvo Tajno Uputstvo Inicijatima Reda Telemita o Prirodi Bogova

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

Na početku neka je na znanje da je ovaj tekst u potpunosti oslonjen na čuveni DE NATURA DEORUM
Majstora Bafometa te da će izložiti istu materiju drugim rečima i u drugačijem svetlu, čini se primereno
vremenu u kome se manifestuje. Tekst DE NATURA DEORUM se smatra obaveznim za proučavanje
Misterije Ruže i Krsta te je neophodno prethodno upoznavanje sa njim.

Od početka vremena Inicijati su držali kao centralnu Jednu Tajnu i sigurnu vezu Bratstva i Sestrinstva
koja je sposobna da harmonizuje sve ljude na Zemlji.

Nikakve izmišljotine niti snovi mistika ne mogu skriti ovu činjenicu od razumnog čoveka i razumne
žene.

Ne samo da je Zemlja 'ohlađena iskra' Sunca, otpala latica Nebeske Ruže, već je i izvor sve Svetlosti i
Života to Sunce. Sila tog Sunca je 'Stvoritelj', pa i 'održavatelj', čak i 'uništitelj, te naposletku i
'iskupitelj' u onom času spoznaje kada vreme dođe za svakoga od nas.

Mnogo je o tome pisano, jasnije i opsežnije ali reći to u jednoj rečenici je još lakše. u Makrokosmosu
postoji Jedan Bog, to je Sunce.
To Sunce je Zvezda, njoj se ne može definisati 'pol' ali budući da sa izuzetnim sjajem i energijom,
aktivno ispoljava svoju prirodu to se najčešće povezivalo sa 'aktivnim' Božanskim principom. Nasuprot
tome, makrokosmički stvoritelj, sadržetelj, uništitelj i iskupitelj je beskrajni Prostor, koga mi Telemiti,
pojmimo ka Telo Boginje Nuit, se 'smatra' pasivnim Božanskim principom. Oni su Makrokosmički
'predstavnici 'Misterije' Ruže i Krsta, Makrokosmički Fallos i Kteis.

Žena, kao i njen simbol Heksagram se smatra inkarniranim predstavnikom Boginje.

U Mikrokosmosu, koji je Čovek, predstavnik Sunca, davaoc života, jeste Phallos.

Ova misterija se ne sme tumačiti u smislu 'običnih' manifestacija polova, već se mora shvatiti da je
aktivan princip analogan delovanju Phallosa, kreativne aktivne energije, a pasivan princip je analogan
Moći primanja i sadržavanja Velike Kteis.

"Braća A.'.A.'. su žene, a Aspiranti za A.'.A.'. su muškarci". Svi oni koji aktivno streme spoznaji i
ispoljavanju svoje Istinske Volje su stoga - simbolično - muškarci, a svi oni koji su dosegli duhovno
ispunjenje i Razumevanje su - simbolično - žene.

Ove misterije su razrađivane u izvesnom broju poglavlja "Knjige Laži" ali uvek treba, prilikom
intelektualnog razmatranja, imati na umu da ni u kom slučaju jedan pol nije bolji ili nadređen nad
drugim, niti taj drugi pol treba da se povinuje prvom na osnovu materijalne, fizičke odlike te
inkarnirane Zvezde.

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

II

Narodi ovog sveta su obožavali Sunce u mnogim božanskim obličjima i u mnogim Imenima, bilo
muškim ili ženskim.

15
SKAKAVAC 6

Ipak ovde ćemo dati izvesno tumačenje koje se odnosi na 'aktivan' princip onih koji su Aspiranti ka
Razumevanju, Mudrosti i Kruni Velikog Reda A.'.A.'..

Ideja Fallosa se povezuje sa Vatrom, Planinama, Pretcima, Zmijom, Lavom, Jajetom. Nasuprot tome
stoje simboli i energije Meseca, Kteis, šatora, Orla, koji svojom prirodom 'drže' pasivno u sebi te
Faličke energije. Ovi 'pasivni' principi' se i ne mogu intenzivirati jer bi i bilo kakav 'trud' ili Volja za tim
predstavljao aktivno dejstvo na to, pa se zato usmeravamo na Aktivno buđenje i Štovanje Duhovnih
silina, 'pasivne' će analogno da održe ravnotežu po Univerzalnoj prirodi Ravnoteže Polarnosti.

Zvezde, skupine Braće i Sestara Sunca, slavljene su od strane Mudrih kao što je i Sunce slavljeno.
Zvezdani Univerzum je Njegova Majka i slavimo je kao najvišu i najsvetiju Nuit. Njen suprug, par, je
Hadit, centar i suštastvena energija Života čiji nosioc jeste Zvezda, Fallos, stoga je Hadit jednak sa
njom, najviši i najsvetiji koji može biti. Njihovo dete Horus - Ra-Hoor-Khuit je vidljivi Sol-Fallos nad
Zemljom, kao što je Hoor-Paar-Kraat njegova tajna tišina i kao što je Maat Njegova sveprisutna Istina.
Ovo je Misterija Adepata Thelema-e. Oni koji se ograničavaju raznim 'starim' učenjima, dogmama i
praznoverjem još nisu u stanju da pojme i osete, niti da svesno ispolje svoju Zvezdanu suštinu.

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

Svi drugi Bogovi se mogu smatrati ispoljavanjem aspekata Sunca i imaju svoju Sintezu u SOL-u.
Mesec je odraz Sunčeve svetlosti i riznica njegovih Likova, Merkur je njegov briljantni Um, Venera je
njegova Lepota, Mars je Njegova Vatra, Jupiter je njegova vladarska suverenost i dostojanstvo, Saturn
je njegova neumoljivost i autoritet u Vremenu i Prostoru. Izučavanjem, Meditacijom, Kontemplacijom i
Direktnim Iskustvom se mogu pojmiti Njegovi oblici ispoljavanja i Njegova Božanska Priroda.

III

U Našem Redu, O Braćo i Sestre Telemiti dajemo vam na znanje da u svemu ovome trebate jednoga
dana prozreti dublju interpretaciju i steći istinsko Iskustvo i Spoznaju. Vama nije nepoznato obličje
Bafometa, a Babalon je mera Neba i Zemlje.

Zaista su oni Inicijati koji su prodrli u istinu u Svetilište svog vlastitog Bi]a i otkrili da "Bog" Svemoćni,
Sveznajući i Sveprisutni jeste Svetlost, Život, Ljubav i Sloboda, izvan Vremena i Prostora, bez
kvantiteta ili kvaliteta, Jedan i Večni, od same esencije Sunca i Fallosa, sličan im, oni poseduju u svojoj
vlastitoj svesti prosvetljenoj Time, izvesnu bliskost Istini koja se ne može podeliti sa onima koji nisu
dosegli to Blago.

Oni, budući da su mudri, neće ni pokušati da otkriju ovu unutarnju Istinu onima koji je ne znaju. Jer
to nije moguće preneti drugima, niti ritualom, niti rukopoloženjem niti ikojim drugim posrednim
metodom. Jedini oblik postignuća toga jeste Samo-Inicijacija.
Oni će obitavati u senci te spoljašnje Istine, koju vam saopštavamo, da je Bog Jedan i da je Njegovo
Ime Sunce u Makrokosmosu, a Fallos u Mikrokosmosu. Ovo je 'Misterija' L.V.X.-a; o Misteriji N.O.X.-a
takođe ne može biti reči.

Jer svi pokušaji da se 'iniciraju' čak i oni vredni pre nego li oni iniciraju sami sebe se pokazao kao
zaludan.
Stoga mi ovde i na drugim mestima govorimo o simbolima Toga i dajemo neke, nama poznate, i
našim iskustvom proverene i potvrđene metode za Istinsko Postignuće.

Stoga Vas potsećamo da je ime Sunca ON, jer u Njemu su sjedinjeni Krug i Tačka, u Njemu su
sjedinjeni Ajin i Nun, Fallos i Kteis.
I neka se oni koji čak i na početku Puta nazru Veliku Istinu ne uplaše jer Nagrada je velika i Rad je
Velik: ABRAHADABRA!

Stoga Mi ne možemo javno i naglas objaviti Arcanum jer oni koji to ne razumeju ni tako neće
razumeti. Ali oni koji su bliski sa ovom Istinom su istinski vladari ljudi, u miru i ljubavi, samom vrlinom
ove Tajne pod senkom krila 'Užasnog' Boga.

16
SKAKAVAC 6

Jer ova Tajna nije samo pogodan način činjenja toga, Stub Plamena koji razgoni Senke zemlje, već je i
pogodan Veo - o toj daljoj Svetlosti mi ne možemo otkriti Ništa.

IV

Od svih neprijatelja treba se najviše paziti onih koji prave lažne bogove njihove vlastite imaginacije.
Jer Bog, Boginja, Božanstvo je Jedno i Istinito, nemoguće je TO zamisliti imaginacijom niti izraziti i
pojmiti Umom čoveka i žene, koji nisu Inicirani.

Red Telemita izvodi manje i veće misterije Zapadne tradicije pošto su te misterije primile uticaje
Knjige Zakona. Mi prihvatamo sve tradicije osim onih čija dogma propoveda večno prokletstvo ili
potčinjenost žena ili drugih grupa na osnovu rase ili verovanja. Mi smo društvo pojedinaca koji se
trude da potpomognu planetu uvođenjem principa navedenih u Knjizi Zakona. Naši rituali i naše
znanje se šire i vode stepenovano do razumevanja i inteligentnog primenjivanja onog što je važilo za
Veliku Tajnu: Seksualna Alhemija.

Oni koji manipulišu masama odanih sledbenika time što su ih oba-vezali lažnim predstavama 'Boga',
predstavama koje nisu čiste, čak ni u simbolima, predstavama koje održavaju patnju, zabludu, nemoć,
diskriminaciju među polovima, rasama, klasama, verama, deleći ljude po svojim merilima i umišljenim
standardima, oni su služitelji stvarnog zla i raspršenja koji su i sami u iluziji lažnih slika koje su stvorili
za manipulaciju.

Oni su očerupali simbole i legende istinskih legendi i Misterija i koriste ih za ličnu korist i manipulaciju.
Oni su izopačili istinske simbole i naneli im neprocenjivu ljagu, oni su razrušili Velika Svetilišta, izopačili
su tradiciju i verovanja, namećući opsenu i laž.

Mnogi inteligentni i mudri sledbenici Istine su uzdigli svoj glas protiv toga, mnogi su svoje reči pretočili
u pisana dela i umetnost vrednu divljenja. Njihova borba u razotkrivanju Istine je vredna pažnje i
stoga Vam skrećem pažnju da budete pažljivi i da učenja sagledavate sami bez posrednih tumača i
onih koji će Vam 'najbolje' objasniti značenja reči.

Biblioteke su otvorene za vas, arhive su spremne, knjige i materijali dostupni, treba samo želeti
saznanje. Ima mnogo bisera u učenjima i Istoka i Zapada i Severa i Juga stoga odaberite dobro!

Jedno je Sunce na Nebu, mnogo je Zvezda, Jedna Zvezda sija u Vama.

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda".

Mi smo zavereni protiv svakog 'ograničenja' svake obmane i svakog nametanja Volje koja nije u
saglasnosti sa Istinskom Voljom kako pojedinca tako i grupe, tako i celog Sveta.

Mi smo u ratu sa lažima i obmanama, sa onima koji hoće da 'produhove' svoje lažne bogove - jer to je
nemoguće - oni su manipulatori i evnusi. Oni nisu ni svesni da su muškarci i žene, oni svoje prirodne
osobine odbacuju i sputavaju, sprečavajući tako svoj istinski zvezdani sjaj.

Naše Reči koje izviru iz Zakona Teleme su njihovo brzo 'Uništenje'. Njihov je užas velik i zato su velika
opasnost jer su vezani za svoje obmane i brane se najpodlijim metodama.

Oni koji su u stanju da se suoče sa Zakonom Teleme, koji su u stanju da sagledaju svoj život i svoju
Volju u skladu sa zakonom "Čini po svojoj volji" oni su naši.

Mi ne preobraćamo, ne ubeđujemo i ne vrbujemo, Zakon je za sve, takva je Priroda ovoga Sveta i


ovoga Zakona, da on nije dat za neke narode, za neke regione, već za celu Planetu Zemlju. Dat je da
bi u svojoj Istini i Svetlosti okupio svu decu Zvezda u jedan zagrljaj.

17
SKAKAVAC 6

Ovde Vam objavljujemo jedan tajni metod obožavanja Jednog Istinskog Boga kako bi ga na svu sreću
pronašli. Ovo je 'spoljašnje' obožavanje.

Neka svaki Telemit spremi svetilište u svome Hramu, tako da ono može predstavljati Sunce, neka drži
uvek upaljeni plamen kao lik Sunca koji daje svetlo obličju Fallos-a koji je izvajan u zlatu, srebru,
platini ili bronzi.
Tako ćete biti u stalnoj svesnosti o simbolima snage koji su u Vama. To će biti poput magneta,
privlačiti silinu i zračiti blagoslov. Ovo neka bude vaše tajno obožavanje da bi uživali u plodovima toga
u tišini.

VI

U Ovome je i dublje 'unutarnje' štovanje koje je još bliže srcu Boga.

Neka Telemit pripremi tajni Hram u svom vlastitom telu, u glavi, ili grlu, ili srcu ili u solarnom pleksusu
ili nekom drugom centru moći i neka tu uspostavi jasnu i sjajnu sliku i obličje Sunca, te zatvarajući sve
puteve čula, neka On/a obožava i neguje ovaj Lik sa nesmanjenom pažnjom.

Neka On/a smisli dela i litanije, zavete i posvećenje svom Božanstvu, težeći da postane
Sveštenik/Sveštenica tom Božanstvu. Jer istinsko poslanstvo proističe iz istinske spoznaje.

Tako da sve bude čvrsto usmereno na taj Lik Svetla. Neka on/a istraje u svakom času, u svakoj nevolji
i neka produbi svoju revnost i posvećenost.

Onda će se Božanstvo pojaviti u svoj svojoj slavi uzdižući obožavaoca u svoje Nebo.

VII

Dajemo Vam na znanje, O Vi Telemiti, da i iza ovoga postoji vrhovmi način kojim se Božanstvo ne
samo manifestuje već je s njim/njom sjedinjeno u najslađem slavlju.
Ali Vas upozoravamo da ne žurite već da spremno i čvrsto gradite svoj Hram i pripremite sebe za dalje
napredovanje. Istrajte u ovom prvom metodu i onda će Vam se vrata Neba otvoriti i primićete
nagradu koja iz toga sledi. To jeste Svetlost, Snaga i Vid, Život, to je za služitelje Zvezde i Zmije.

VIIII

Neka je nad Vama blagoslov Božanskog Sunca i naklonost Gospoda IO FALLOS-a neka je nad Vama,
pripremite svoj mozak i srce i telo (mudrost i lepotu i moć kreacije koji je u Vama) za Slavu onog
Skupa koji je zaogrnut velom.

Pozdrav Vama Telemiti, i Napred u Moći, U Ime BABALON i TERION sjedinjenih i u Ime Tajnog
Spasitelja IAO.

Primite Blagoslove NUIT-e, HADIT-a I RA-HOOR-KHUIT-a.

Čini po svojoj volji će biti sav Zakon.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

18
SKAKAVAC 6

DATUMI RITUALA O.'.T.'.


Fr.Alion Aiwass

AL:III:
63. Budala čita ovu Knjigu Zakona, i njen komentar; i ne razume je.
64. Neka prođe kroz prvi ogled, i biće bi mu poput srebra.
65. Kroz drugi, zlato.
66. Kroz treći, dragulji plemenitog sjaja.
67. Kroz četvrti, krajnja iskra suštinskog ognja.

Prvi ogled: SREBRO: 26 Rituala Meseca - svaki Pun i Mlad mesec

Čovek Zemlje: 5 Rituala Elemenata

Drugi ogled: ZLATO: 8 'Sabata' Sunca - Osam karakterističnih položaja Sunca i Zemlje

Ljubavnik: 7 Rituala Planeta Heksagrama - Planeta u konjukciji sa Suncem

Treći ogled: DRAGULJI PLEMENITOG SJAJA: 3 Rituala za trans-saturnske planete. - Planeta u


opoziciji sa Suncem

Samotnik: 12 Rituala Zodijaka - Početak svakog zodijačkog znaka

Četvrti ogled: KRAJNJA ISKRA SUŠTINSKOG OGNJA:


"AkaduatufurbiubiačefududunerafanNuteru!"

Ovo predstavlja 61 Ritual u godišnjem ciklusu rotacije planete Zemlje oko Sunca - Heru Ra Ha-a.

"Ništa je tajni ključ ovog zakona".

Napomena: "Ovaj raspored rituala nije 'ekskluzivno' samo za određeni Rang koji je
korespodentan, već se radom sa tim ritualima može doći u dublju vezu i usklađenje sa tim
nivoima i ostvarenjima stanja svesti 'Solarnog sistema'. "

19
SKAKAVAC 6

O GEBURAHU
fr. Iakov.`.

Kako si ti jedan mali napaljeni idiot, gledam na ovo kao na laku lekciju za tebe. Pa ipak, tvoja
priroda se može dovesti u vezi sa ovom sferom samo na razinama koje su unutar njenog temelja; za
dalje napredovanje na ovoj stazi ti se moraš suočiti sa destilizacijom onoga što je slično između tebe i
ove ravni.

Tako mnogo magičara definišu ovu sferu kao utočište Sile, to je u krajnju ruku kukavičko
poimanje koje podrazumeva identifikovanje snage kroz moralnost. Antropormorfizam esencije
Univerzuma na ovom mestu, tako daleko od Početka, ne dolazi u obzir, i bilo bi lako zaključiti da nisi
naučio ništa od samoga početka. Sada ćemo pričati malo šire o Kabali, ovo mesto je i više nego
strašno, ukoliko se iole pogrešno postavi model mišljenja. Kao što si primetio u prošloj j lekciji, model
Drveta Života se na mikro nivou bazira na protivrečnosti, ali na makro nivou sve je uravnoteženo i
izbalansirano. Stub Drveta na kojem je sazdan ovaj model je ženski; naša Sfera je u središtu strukture
koja je okružena Binahom - Majkom i Necahom - Peharom; stoga je Voda svuda oko nas. Sa jedne
strane to su sekreti Kteis, sa druge strane to su talasi Velikog Mora. Pokušaj svojim Umom
pretpostaviti koja je to Žestina koja odoleva ovakvoj snažnoj i dominantnoj Prirodi Žene - to je naš
Bog Phallo; Mars kao planeta je viši oblik Strele koja daje život i on je dodeljen ovoj sferi. Ovde se
moraš suočiti sa jednim od nasleđa starih doba; iako je ovo mesto utemeljeno na Žestini Volje, ti
nikako ne smeš zanemariti i čistu formu tvog Falusa - a možeš ga videti na suprotnoj strani preko vela
Paroketa - to je tvoj jedini Štap - u Hodu. Sreo sam na desetine magičara koji savršeno znaju
ponavljati strahotne osude RaHoora pri osudi Ozirijanskih gluposti, a koji su najmanje svesni svog
sopstvenog kurca. Dobro oseti kakav je strašan osećaj u tvome Biću predstavilo čitanje te reči - kurca
- i umesto da je tvojim Bićem prostrujilo leglo Žestine, u tebi se javila nelagodnost. Drugim rečima,
javila se sramota. To je jedna od velikih talenata ove sfere, sramotu zameniti za osnaženi entuzijazam,
jer kada jednom ugledaš veliku Bludnicu, tvoje ispoljavanje mora biti sa uzdignutim Falusom a ne
pognute glave. Ti moraš naučiti da sve metode koristiš ravnopravno - bolje reći - da ih koristiš
podjednako nepristrasno. Tu uključi i tvoju sopstvenu seksualnost.

Shodno sa ovime - Žestina je priroda ove sfere, a ne Sila. Sila je sazdana unutar Staze a to je
snaga spoznaje svakog Puta koji je pred tobom i Puta kojim se prođe. Bez Sile nema napretka na
stazi, ali ona se ne može nastaniti niti u jednoj Sferi. Sila je ništa više nego rezlutat Promene, koja se
ispoljava onda kada misliš o Velikom Delu ispred sebe. Ona je sporedni efekat promene unutar tvoje
sopstvene Svesnosti kada odlučiš da stupiš Napred u nepoznato. No Žestina - to je već subjektivno i
živo ispoljavanje Sile. Onda kada doživiš Silu ovde i sada, možeš ispoljiti Žestinu - ti i niko drugi. Samo
život može ispoljavati takav talenat, zato je i nastanjena iznad Tifareta. Tvoja Sila za sada nije Žestina
- to je entuzijastički pokret i samo je jedan od Metoda kojim se služi tvoje Biće koje je zaslepljeno
pravom prirodom one Istine koja boravi u Tifaretu. No svaka misao koja boravi u Adeptovom Umu
jeste Žestina i pred njom se raspadaju elementalne ljušture i uopšte, svaka tvrđava koja ne poseduje
peti element unutar sebe. Stoga je manipulacija jedna od talenata Adepata koji se ispoljavaju u
spoljašnjem svetu. Mnogi političari i diplomate se služe ovime. No ja, za razliku od mnogih, ne
osuđujem ovo ni na koji način. Žestina se ne može zloupotrebiti, pred njom se samo može pasti - kada
snage i Volje ponestane pred nečim što je Jače, dobri razlozi para vrede. Uostalom, ovo je mesto tako
daleko od Morala i Etike koji su ostali daleko ispod, da je sasvim normalno da te spoljašnost
okarakteriše kao manipulatora, sada kada više ne poseduješ nikakav karakter.

Srešćeš mnoge koji se zaklanjaju pred Žestinom, na isti način kao što si se ti zaklonio pred
kurcem - samo par redova pre svega ovoga. Jedna od projekcija Istinske Prirode jeste da se ona
zapravo ni ne čini. Možeš ici u skladu sa svojom prirodom ili ne, ova stvar je kompletno ostavljena tebi
na izbor. Nije čak ni stvar apstrakovanja i filosofiranja 'da li je to moja prava, Istinska Volja!?', jer iako
svi znaju da 'Čini šta ti je Volja' ne znači 'Čini šta Hoćeš', malo Telemita je u stanju da čini šta Hoće, a
kamoli šta im je Volja! Prema tome, radi kako ti odgovara! Istinska priroda nema kompromisa, i jeste,
ona je epitet Elite. Nemoj mene pitati zašto je to tako, cela stvar je u tvom ličnom izboru.

Takođe, jedna od projekcija koja se manifestuje iz ovoga mesta ovde dole u Kraljevstvu jeste
ono što se naziva Zastrašenost Tifareta Geburahom. Ovde nema izbora, jer izbor nas je dovde doveo.

20
SKAKAVAC 6

Volja će se ispoljavati bez kompromisa. To se mora - osnovna je deviza ovoga mesta kako se ono
gleda odozdole. Pa ipak, kakve to veze ima sa ovom Sferom. Ono je tu da se u njemu boravi ovde i
sada, a ne da se o njemu pričaju bajke sa daljine.

Misli o tome, molim te, da je Žestina Postignuće pred koje te dovodi Sila Staze. Gospod nekih
od nas je Soko a ne Orao. Takođe - misli o Stazama koje se upliću na ovom mestu. Misli o Obešenom
- vodi MIMa. Njegova glava zaista nije gore, već dole u Suncu. Njegov moral i njegova etika mogu biti
i svirepi fašizam i diktatorstvo najvišeg ranga - jer njegova glava je Dole i on o tome Ne - Misli. Ali
misli zato ti, o svemu ovome.

Ako nemaš probuđenu svest o svojoj Istiskoj Volji, to nikako nije razlog da ne činiš onako
kako baš ti hoćeš. Beskonačnost je sasvim mala! Beskonačnost je samo jedna, konačnih stvari ima
beskonačno puno! Ovako ćeš barem biti za pedalj bliži beskonačnoj Istini čineći jednu od
Beskonačnosti.

Evo još jedne konstatacije na koju možeš naići. Ovo je izvrsno mesto za raspravu o njoj - baš
zato što sadrži pogrešan model mišljenja. Ovde već možeš videti da je Ispravno Delovanje najdublja
esencija ovde sfere. Ispravno je zato što je tako Delotvorno, a dalotvorno zato što je Istinito.
Postavljanje ispravnog modela je uslov svake dobre Magike. Naime, puno puta čujem radosnu vest da
neko vežba Jogu. Vežba Jogu?? To je kao kada bi definisao nečije postojanje kao vežbanje Života. A
kada se, pretpostavimo, prestane sa vežbanjem - onda se umire?? Ne možeš vežbati Postignuće - to
bi značilo da si ga uveliko postigao. Joga nije Jednost - ona samo usmerava na Postignuće Jednosti, to
se ne može vežbati i prema tome se ne može biti više ili manje udaljen. Postoji samo Jedan Uspeh,
Neuspeh je sve Drugo. Joga nije Metod, joga je Postignuće. Ono što te udaljava od Joge je Volja za
neuspehom, ništa više. Ono što te udaljava od Joge jeste vežbanje Joge, kao što je vežbanje izvor bilo
kog drugog Neuspeha. Zgražavao sam se prekrasnim i premudrim konstatacijama Mudrih gurua koji
su iskazivali da je suština Joge bivstvovanje sa drugim u Jednosti, ali sada više ne. Možda zato što se
više i ne družim sa takvim moronima. Ah, da...da li sam ti već rekao da je i tvoja majka moron? Šalim
se, naravno. Ali prvenstveno zato što ni ne poznajem tvoju majku, pa zbog toga ni ne mogu znati.
Možeš se možeš naljutiti na mene, ali ona će i dalje biti moron. Šalim se. Zaista nisam hteo da
uvredim tvoju majku, bog da joj dušu prosti. Jaoj, izvini, nisam znao da je još živa. Drolja...

Preskačem sa jedne teme na drugu, ali pokušaj izokrenuti sopstveni Moral. Jedan od
vrhunskih načina je crni humor. Primeni ga u praksi, meni je bilo zaista zabavno. Moram napomenuti
da sam tako izgubio jednu divnu devojku, ali siguran sam da to neće trajati do večnosti.

Vratimo se formalizmu Jednosti. Postati Jedno sa drugim Bićem jeste potpuno nezgodna stvar.
Ti si sam već jedno, zasto bi bio to isto jedno sa nekim drugim? Ovo je još jedna projekcija ove sfere.
Nemogućnost doživljaja sopstvene Istinske prirode, stvara iluziju da se ta priroda može doživeti negde
drugde. Gde to, pobogu? Misli o tome uvek na isti način : ti si sam već jedno, zašto bi bio to isto jedno
sa nekim drugim? Da li misliš da je taj doživljaj Jednosti koji bi posedovao pri asimilacija neke druge
svete Konkubine unutar sebe, drugačiji od doživaljaja tebe koji sada osećaš. Koliko se stvari definiše
kada misliš o Sebi. Imaš sebe, misao o sebi i onom o kome misliš - nisi li to uvek i samo jedan Ti.
Misao o ovoj temi stvara sledeću projekciju koje tvoje Biće stvara na stazi - ideja prosvetljenja bez
obzira koliko pošteno zvučala krije mnoge gluposti. Sa mesta ove Sfere, o prosvetljenju misli kao o
samo jednom od agregatnih stanja tvojeg Ja. Ništa više od toga, jer je i ovo precenjivanje. Ono što se
krije iza tog koncepta jeste ono što treba da te interesuje a to je Isitna, koja te uvodi u Promenu koja
je tako nužna za prosvetljenje. Ja mnogo više cenim izraz termin Budnost, no bitno je da koliko toliko
balansiramo između istovetnih pojmova i simbola. Kao što sam ti ranije napomenuo, Znanje i
Razgovor je jedino iskustvo koje se može ostvariti bez metoda i pripreme, potrebno je manifestovati
Promenu Sada i Ovde. To što izgleda da se ono ne događa tako često ne govori ništa posebno -
nepostojanje dokaza nije dokaz nepostojanja, a ova tema je suviše Tiha i neispitana da bi se izveo bilo
koji statistički zaključak. Gledaj sve to na ovaj način: Istina nije Postignuće, niti specifičan Metod po
sebi - ono je definisan sistem odnosa koji postoji unutar celine. Ono što te dovodi do nje jeste
Budnost o njoj, opažanje tog sistema odnosa u odnosu na samu celinu. Svoju pozornost sada usmeri
na Istinu Budinog prosvetljenja. Zatim, drži se Istine da si neprosvetljen. Koja je razlika između ovo
dvoje? Koja je razlika Istine tvoje neprosvetljenosti i Istine Budinog prosvetljenja? U tome leži Sfinga,
za Istinu ti ne trebaju oružja već Svesnost - lakoća i jednostavnost krase svaku Istinu. To je pravo ime

21
SKAKAVAC 6

Sidharte Budhe - Thatghata - takvost; što će reći Istina je takva kakva je, kakva god da je. Ovako
izgleda Dvorana Najviše Svesnosti, u ovoj Sferi i na ovom mestu.

Najlepši talenat ovog Mesta jeste hladno prihvatanje Takvosti i rušenje svih loših modela
odnosa koji vladaju svetom, Istinom njihove sopstvene laži. To je Voda i Rak, koliko i Kula - razmotri
dobro Drvo Života oko ove sfere.

Pogledaj na ovo mesto na još jedan način. Znanje i Razgovor, koji je malo ispod svega ovoga
ali koje uslovljava ispravno kretanje po ovoj sferi, jeste pripisano određenom Biću, koje je specifična
vrsta Anđela. Zapravo čitav Ruah je utočište svih Anđela na svim svetovima; to je mesto uzvišenog
Uma. Ne inteligencije, kako su shvatala naša srednjevekovna Braća, već Uma - koji stvara i postavlja
odnose i modele Stvarnosti, ali i ruši stare i one neprilagođene Promeni. Njihova krila su niža vrsta
istog Pokreta koje ima Magus na svojim stopalima - jer Magus objavljuje Novu Reč Promene, a Anđeli
lebde pod titrajima vazduha te Reči jer je sprovode u delo. Oni lete vazduhom, jer to je vazdušasti
Ruah - a njihovo utočište je u Tifaretu. Misli takođe o vazdušastom Merkuru koji je esencija višeg
Magusa, nije li to ista Promena koja se ispoljava na dva drugačija Mesta?

Takođe, raspravićemo o nekim stvarima o koje se možeš spotaći na ovom nezgodnom Mestu.
Spomenuću jednu od veština koje ti još uvek teško ide - razvijanje svesnosti o svetlosnom telu, ja sam
se uvek zalagao i zalažem se da se ona nauči prvo pre svega ostalog. Ali kome ja govorim!? Ukazaću
ti na drugačije puteve u shvatanju nekih stvari na koje nailaziš svakodnevno se baveći magikom, no
inertnost u učenju i izvođenju tvog Dela ti je izrazito smanjila efikasnost. Suština ove sfere je strasno
ispoljavanje autentičnosti Bića, tvoga Bića. Stoga, svaki tvoj rad mora biti više tvoj, nego što je rad.
Imaj na umu svaki put kada se setiš ove Dvorane Svesnosti: njeno ime je Delovanje.

Bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla?
Bla bla blabla bla blabla bla bla!

Kako je ovo moguće? Toliko toga pričam, a ništa nisam rekao?


Pa opet, daleko od toga da sam ćutao!!!

O svetlosnom telu, i o specifičnom njuhu kojim se prati njegov tok

Zaprepašćen sam statističkom verovatnoćom da budem Rastrojen, stoga ne bih prihvatio


utočiste u Budi niti Darmi niti Sangi. Definisanje modela u kome se ispoljava Istina zahteva postavku
ravni; iz razloga nesavršenosti Uma da shvati iracionalno. Zapravo, pitanje je kako izgleda jedan
napredan model, jer svi koji su ustanovljeni i nažalost još funkcionišu, polaze od bazne strukture
Univerzuma koji se posmatra "odozdole". Drugim rečima, model Univerzuma kakav god da je i gde
god se nalazio, naprosto se ne može prilagoditi njegovom sopstvenom Promenom. Oduševljenje Deda
Mrazom splašnjava Promenom koja se ispoljava prostim odrastanjem. Problem nastaje jer naš model
sadrži podjednako i Deda Mraza i koncept starosti i odrastanja. Na neki način i retko, pojedini modeli
uspevaju da se klasifikuju po ravnima delovanja, ali svest koja posmatra model ne može imati uvid u
višestrukost dimenzija i postojanja.

Možda se na najbolji način to prikazuje čestim izjednačavanjem svesti i svesnosti. Ova


teorijska spekulacija je tako nužna u shvatanju fenomena koji to zapravo i nije, onime što se naziva
astralna projekcija. Mnogi aspiranti traže i nažalost pronalaze odgovarajuće metode koje ih dovode do
sinhronog Uspeha, zadrzavajući pri tome svesnost koja Postignuće nije ostvarila Voljom, već pukim
energetskim pražnjenjem, ili što je još gore, statističkom verovatnoćom velikih brojeva, odnosno
pokušaja. Definisanje suštine ovog fenomena i strukture modela koji se aktivira u stvarnosti pod
nazivom astralna projekcija jeste samo po sebi Metod za istoimeno Postignuće. Ja želim stoga da
utičem na tvoju svesnost poput omamljujućeg mirisa, ja nisam cvet, no ti ćeš krenuti u mom pravcu
misleći da je u njemu sva lepota zanosa. I kada konačno dođeš do središta, videćeš da će oset mirisa
konačno otupeti. Slatkog mirisa više neće biti, no ti nošen Pokretom, više nećeš biti tamo odakle si ga
mirisao. Svaki metod je stoga dogovoreni sistem vrednosti koji se logično može uklopiti u određeni
model, odnosno Postignuće. No to ne znači da taj model nepobitno sadrži tu vrednost, jer zapravo,
bilo koji Metod vodi do bilo kog Postignuca. Ne bitno kakav Metod, ne bitno kakvo Postignuce. Ako

22
SKAKAVAC 6

želiš spojiti dve tačke, nećeš prvo crtati liniju, to bi bilo užasavajuće glupavo. Kada su tačke definisane
svojim postojanjem, linija se sama nameće, zapravo sama linija je poput tački, jedno novo Postignuće.

Stoga, zašto bi vežba u astralnoj projekciji imala veze sa Postignućem astralne projecije?
Statistički, od 1000 linija nasumično nacrtanih na papiru, jedna će veoma verovatno spojiti dve tačke.
Problem je što gruba svesnost u tom momentu podrazumeva i stvara model da su te tačke i ta linija
produkti Volje za spajanjem i da je svemu odgovorna namera.

Misli o tome zašto stvaram ovako apstraktan model, odmah na početku? Pre svega, zastani i
shvati kako se oseća tvoj um na ovom mestu?

Vežbanje astralne projekcije ne može doprineti Postignuću astralne projekcije. Vežbanje


astralne projekcije dovodi do Vežbe astralne projekcije, zar to nije tako logično? Problem sa većinom
Magičara predstavlja potpuno pogrešno postavljen model, odnosno loše struktuisan Rad. Siguran sam
da bi najbolja knjiga o astralnoj projekciji bila ona o neuspesima. Razlog zbog čega je toliko buke
dignuto oko nje jeste isključivo zbog Neuspeha, nikako zbog veličanstvenosti iskustva. Izgleda da sam
odustao od modela apstrakcije, i ti možeš naći da je tvom umu prihvatljiviji mirniji način pisanja. Zato
je tvoj Rad okrunjen Neuspehom, to je tako očigledno i tužno.

Nije suština, niti problem ostvariti astralnu projekciju. Dragulj Pravog Postignuća se ogleda u
buđenju i razvijanju astralne Svesnosti; astralna projekcija zapravo je samo jedan od aspekata na koji
se ispoljava njena priroda. To je kao da od čoveka bez nogu očekuješ da trči poput tebe. On može
imati i glavu i ruke, posedovati čak celokupan sistem mišljenja izgrađen na bazi na kojoj si i ti
izgrađen, ali jedan jedini segment ravni nedostaje i sve pada u vodu. Tako je i sa telom svetlosti.
Koliko si ti zapravo bezobrazan da očekuješ rezultat kada nemaš niti jednu jedinu zdravu kariku.
Iskreno, pre bih uložio pare na čoveka bez nogu nego na tebe, ti si beznadežan slučaj. Što me još više
tera na povraćanje jeste činjenica da ti poseduješ sve kvantitativne aspocijacije i korespondencije,
jedino što ti treba jeste svesnost. Čudi me kako si uopšte budan, mrcino.

O Trigramima

Mislim da shvatanje Trigrama treba podvesti pod onaj oblik analize i mišljenja koji je usklađen
sa prirodom najapstraktnijih modela, ja ga doživljavam i razumem na jednoj sasvim drugačijoj ravni u
odnosu na Drvo Života. Najbolja definicija za mene jeste ona da on uključuje predstavu Kosmosa van
decimalnog sistema koju gaji tradicionalni ljudski um, on je prosto Morzeova azbuka za Kosmos.
Možda, ako bih pokušao da dublje zađem u ovu ograničenu misao, mogao bih reći da taj model
određuje stanja u kojima se Kosmos može ispoljiti u Celini; što će reći, ne postoji niti jedan Trigram
koji određuje specifičan podeok Kosmosa ili neke njegove Ravni. Svaki od Trigrama objašnjava uvek
Jedan isti Kosmos, no razlika je u tome što se hronološki iskazuje stadijum razvitka specifičnog oblika
Ruaha koji gleda u taj Kosmos kroz Trigram; gledajući u Trigram Li, posmatra se isti Kosmos kao i
onda kada se gleda u Duei, no aktivan je drugačiji nivo Ruaha; to je ono što je zahvaćeno ovim
modelom, sfera Ruaha i spoljašnjeg okruženja koji na njega ostavlja “utisak”. Trigrami su ključ za
shvatanje Kosmosa, ako bih bio još drčniji, onda bih rekao da je Trigram ključ za shvatanje jednog
Kosmosa, ovde ne postoji množina, u pitanju je specifičan oblik ispoljavanja jedne Sile unutar
određene sfere svesnosti i postojanja. Ovo se može podvesti pod pojam Sefire, no nije nam cilj da
nataknemo identičnost modela, jer se ne radi o istim principima. Za jedan oblik Bića i svesnosti tog
Bića, postoji jedno viđenje jednog Univerzuma; ukoliko bi pokušali da iz tog mesta naslikamo
Univerzum minijaturnom arabeskom, načinili bi Trigram. U zavisnosti od sfere, zavisan je oblik
Trigrama. Nemoj misliti da se menja oblik Kosmosa, to bi bio najuspešniji oblik Crne Magike; no ako ti
je takva Volja, tako i radi. U pitanju je oblik najuzvišenije Ravnoteže, od tebe se traži da dobro uklopiš
model i ništa više. Trigrami nemaju svoj model Postignuća, oni su samo ono “šta se vidi” kad se
Postignuće ostvari, misli o načinima kako ti to može pomoći i na kojoj ravni. O ovome je bilo dosta
reči, stoga ćemo preći na samu analizu.

Na Drvetu Života se nalaze 3 horizontalne staze, stoga je to nesporno i jedino Khien; svaka od
staza spaja specifičan oblik suprotnosti, razmotri dobro ovo; ti ćeš naći Oca suprotstavljenog Majci,
Milost suprotstavljenu Strogosti, kao Štap suprotstavljen Peharu. Razmišljaj o ovim idejama kao

23
SKAKAVAC 6

komplementarnim oblicima Jedne stvari, Ravnoteža se nalazi uvek između Dve stvari, i tu ne može biti
govora o Jednom.

Tri horizontalne staze se mogu pripisati trima Yang linijama. Ovo je nesporna obzervacija i
potrebno je dosta činjenica stvoriti da se ona opvrgne. Uostalom, Drvo nema beskrajno puno svojih
grana i ako bi Yang linije mogli negde pripisati, onda mislim da je ovo sigurno najbolje mesto.
Gematrijska vrednost ovoga je 93, a naći ćeš analogiju u Liber Reguliu. Yin linije prave malu zbrku,
rekao bih; izgleda da sve zavisi kako tumačimo ideju rascepane linije. Pogledaj u dijagram, mnogo je
lakše vizuelno postaviti model apstrakcije.

Ovo je prvi način kako se može rešiti cela stvar. Jednoj horizontalnoj Yang stazi, dodaćemo po
dve vertikalne Yin staze. Tako imamo 3 sprata sa 2 mogućnosti na svakom; što je tačno toliko da se
stvori kompletan model Trigrama. Drugi način je malo komplikovani, i to u idejnom smislu, ne
tehnilkom. Uzima se Ruah kao definisanje prostornog okvira. Stoga će Yin staze biti parovi HZ, KaL i
RTz. Ovo su parovi kosih staza. Treći način je takođe raspet na okvir Ruaha, no taj nacrt ide po
njegovom okviru. Yin staze su parovi VK, zatim IM, RTz. Četvrti način je skoro identičan drugom, no
poslednji par nisu kose staze RTz, već ON.

Za dobru analizu, potrebno je ukrstiti ove načine u potrezi za zlatnim ključem. Ti se bavi
ovime koliko smatraš da je korisno za tvoj napredak, ja sam ti dao smernice. Takođe, šaljem ti neke
od načina na koji možeš Trigrame postaviti na Drvo Života. Uočićeš više nego interesantne
gematrijske i druge vrednosti Staza sa odgovarajućim oblikom Trigrama.

24
SKAKAVAC 6

O Otvaranju

Liber Prologemna vel Introitus

Ne govorim o potunom izbacivanju, u ovom slučaju Kabalističkog Krsta, već na njegovom razvoju.
KK je izgrađen na mikro planu, oslikavajući svoju “formu” na ljudsko telo. Možda je došlo vreme kada
treba misliti Dalje...ne znam.

2. Jedan od ključnih elemenata forme Rada, predstavlja uvodno ili preliminarno otvaranje.
Veoma je poželjno da praktičar sam utvrdi istinitost ovih tvrdnji.
3. Najčistija posveta je posveta Istinom.
4. Svaki pokušaj predstavljanja Univerzuma tuđim modelom Univerzuma, osuđen je na
neuspeh. Može se reći da takav model i nije deo Univerzuma, u odnosu na praktičara.
5. Svaki događaj jeste lični odnos Boga sa tvojom dušom.
6. Taj odnos se može predstaviti drugim odnosom koji ga podražava?? Da li u odnosu na jedinu
Istinu postoji laž? Ima li Bog odraza?
7. Formula Neofita takođe se bavi ovom problematikom, na sebi specifičan način.
8. Stoga neka tvoj uvodni rad bude čist i Istinit koliko je to jedino moguće, i neka on čini
dramski prikaz i alegoriju tvoga pentakla. Stoga umesto Kabalističkog Krsta može doći prikaz
onoga što je predstavljeno Znakom Zveri, odnosno onako kako ga tvoje Biće prihvata na sebi
samosvoj način.
9. Postavi pitanje da li je ovakav način uvodnog rada potreban, kada i sama Knjiga Zakona
konstituiše i skicira celokupnu Stvarnost. Takva konstitucija sadrži komponente koje su
oslobođene bilo kakve unapred određene forme, ako se shvate unutar Živog Duha.
10. Nije li jedini uvod u Rad, sama Volja za Radom?
11. Nije li sam Rad, Volja za Radom?
12. Nije li samo Postignuće, Volja za Postignućem Rada?
13. Ako će se sve stvari svesti na Jednu stvar, na šta će se ta jedna stvar Svesti?
14. Jer čovek nije ono što misli da Istinski jeste, već ono što Istinski Misli. Kako ćeš stoga
Delovati?
Primećujem da studiraš i praktikuješ Enohijanu, to je dobro. Možeš to Znanje upotrebiti pri
konstruisanju svog Kruga i Otvaranja.

ENOHIJANSKI KRUG

0. KK

Čiste vibracije

1. SEVER HCOMA
2. JUG BITOM
3. ISTOK EXARP
4. ZAPAD NANTA

Pentagrami

5. ISTOK ORO IBAH AOZPI


6. JUG OIP PEAA PEDOC
7. ZAPAD MPH ARSL GAIOL
8. SEVER MOR DIAL HCTGA

Invokacija

9. Ipred BATAIVAH
10. Iza RAAGIOSL

25
SKAKAVAC 6

11. Desno EDLPRNAA


12. Levo ICZHIHAL

13. Oko mene plamte pentagrami.


14. U središtu blista heksagram.

15. KK

O Zavetima

Sva mudrost Zaveta sastoji se u Promeni Svesnosti. To je sve, zaista. Doduše, možda nije
zgoreg napomenuti proces koji se tom prilikom razvija u Biću magičara. Zavet sam po sebi jeste
Inicijacija; prilikom njegovog izgovaranja, u tvom Biću nastaje Promena. Izgleda da je ona sadržana
od izvesne mešavine ozbiljnosti, entuzijazma i straha. No imaj na umu da je Zavet jedino uspešan
kada postoji svesnost o njegovom istinskom značenju. Moraš znati šta bi izgubio, naspram onoga što
ćeš u potpunosti dobiti. Ozbiljnost, entuzijazam i strah koje sam napomenuo jesu odrazi Heseda,
Tifareta i Geburaha u ovom svetu. Ali pravi magičar gleda na to drugačije u svakom pogledu - svaki
Zavet je jedan prolazak kroz Duat; a srž ovog Znanja leži u činjenici Magičarevog nespornog Prolaska
dalje. Zavet se ispunjava svesnošću o zadatku. Njegovim prihvatanjem, ti se već prošao dalje. Stoga
me ne pitaj da li si ispunio Zavet, već da li si bio svestan njegovog značenja. I ovde nailazimo na
projekcije viših sfera - jer je magičaru preostalo samo Vreme i Volja da čeka - Binah i Hokmah.

O zazivanjima

Ova tema ne zaslužuje mnogo rasprave, kada god da se pomene iznad Jesoda. Za nju nije
potrebno mnogo vežbe niti talenta. Da bi je uspešno primenio, potrebno je samo postaviti model na
kojem se zasniva mehanizam delovanja. Nisam primetio da je neko pokušao da postavi ovaj astal na
prave noge; ja ću to uraditi po tvojoj volji. Ključ zazivanja nije u varvarskim imenima niti u bajalicama.
One su važne samo kao faktori promene u tvojoj svesnosti. Ono što je daleko najvažnije jeste
pozornost i čekanje. Dozvoli da pojasnim. I varvarska imena i bajalice služe za tvoj um kao na
opomenu i uslovljavanje nekom ko se nalazi sa druge strane da se pojavi pred tvojim očima. No ti ne
znaš kada će se to dogoditi i u kom vidu. Taj momenat, kada se razvije osećaj nestrpljivog očekivanja
jeste uslov Uspeha. Kao kada ti kažem da ću te nazvati telefonom sutra u 14h, ti ćeš minut pre toga
čekati pred telefonom i očekivati moj poziv. No upamti dobro na koji način se izobličava tvoja pažnja.
To je nalik nestrpljivom, detetu, koje zna Šta ali ne zna Kada. Čistom statistikom, u tim momentima
desiće se bilo šta, što odvraća tvoju pozornost. No tvoja svesnost je već promenjena i napijena
očekivanjem, stoga taj sporedni događaj tvoja svesnost dočekuje sa fanfarama i projektuje ono što
treba da se desi. Često se od najobičnije ulične petarde, stvarnost izobličuje u govor demona, ili pak
svetlo aviona postaje isijavanje anđeoske svetlosti. Drugim rečima, tvoj entuzijazam postaje karika
između dva događaja koji nemaju veze, osim što su uticali na tvoju pozornost kao hladna voda posle
buđenja. U pitanju je efekat koji upotrebljavaju mađioničari - skreću pažnju sa nebitnog na bitno da bi
ostvarili željenu Promenu koja se definiše kao Čudo, od strane onih koji su suviše fascinirani da bi
proširili pažnju na obe ruke mađioničara, a ne samo na onu u kojoj drži predmet na kome se zalepila
naša pozornost. U slučaju zaziva, radi se o nesvesnoj samoprevari, koja može izrasti u plod najlepših
vizija. Pa opet, da li ćeš njima steći nešto što već ne znaš?

26
SKAKAVAC 6

REIKI
Fr.Therapeut

"Dvoje koji su Ništa te pozdravljaju, crni plamenu koji pokrećeš Hadit-a!


Što manje i manje neko raste sve više i više se Pra-Nu može
manifestovati!"

Pra-Nu je prisutna u svemu - Univerzalna Kosmička Energija protiče svakim deličem čovečijeg
tela, uma i duše, prisutna je u vazduhu, vodi, zemlji i vatri. Pra-Nu je univerzalni agens života
Kosmosa koga pokreće Svest.

Reiki je jedno od imena koje se koristi za Pra-Nu. To je temelj celokupnog života. Pra-Nu se
određenim "podešavanjem" tj. inicijacijama može probuditi i aktivirati u svakom čoveku - čime se
postaje samosvesniji, vitalniji - postaje se otvoreni kanal za isceljenje sveta koji je u dokolici i navici
zaspao u duboki san zaborava svog porekla i svojih vlastitih sačinitelja. Buđenjem Reikija u čoveku on
uspostavlja u sebi prirodni sklad sa sobom i Univerzumom.

Prema poznatom predanju Reiki kao metod isceljenja je otkrio dr.Mikao Usui sredinom
19.veka e.v. kada je u pokušaju da odgovori na pitanje učenika krenuo na put samospoznaje i
probuđenja u Reiki. Usui je bio upravnik jedne hrišćanske ustanove, voljen i cenjen od svojih bližnjih,
duboko religiozan i iskren čovek. Jednoga dana neko od učenika ga je upitao zašto se ništa ne zna o
metodama pomoću kojih je Isus isceljivao ljude i da li Usui samo veruje u ono što Biblija kaže. Vera
ipak nije dovoljna, te potaknut dubokoumnim ali zaista jednostavnim pitanjem Usui odlazi na svetu
planinu Kuryamu nedaleko od Kyota i pokušava da kroz meditaciju potraži odgovor na pitanje.

Na planini ostaje 21 dan i pred sebe polaže 21 kamenčić koji mu služi umesto kalendara.
Svakog dana odbacuje jedan kamenčić i za sve vreme meditira. U početku se ništa ne događa. U zoru
poslednjega dana primjećuje blistavu svetlost koja mu se brzo približava i pogađa ga je usred čela.
Prestrašio se i pomislio da je to kraj. Zatim je video milione balončića u svim bojama, a onda se
pojavilo veliko sjajno svjetlo - tog trenutka je prepoznao sanskritska slova i značenje simbola.
Postepeno se vratio u normalno stanje i osetio ispunjenim energijom i snagom.

Naravno iluminacija nije imala nikakve veze sa verom u hrišćanstvo već je Svetlost prenela
učenje putem "istočnjačkih" simbola - Imena Moći.

Primajući ovu Istinsku Inicijaciju Iluminacije on je postao Reiki majstor koji je pokrenuo novu
reku Univerzalne životne sile. Počeo je da leči ljude - ali i da ih poučava pravoj duhovnosti - Ne
verovati već biti siguran u Duh - putem Direktnog iskustva Istine.

U svim antičkim duhovnim školama poznavali su prvobitnu energiju, energiju koja je u osnovi
svega sto je život. To saznanje bilo je i jeste srž tih nauka. U prošlosti su ga prenosili usmenom
predajom samo duhovna lica svojim učenicima. Otpuštati ili stvoriti dostupnom tu prvobitnu energiju
iscjeljenja u njegovom najizvornijem značenju - postati zdrav, ponovno doseći "celovitost". Prirodno
se izlečenje uvek događa na svim razinama odjednom: na fizičkoj, mentalnoj, emotivnoj i duhovnoj.
`Opet postati zdrav' nije moguće ako se leči samo jedna razina. Razina koja je povređena može
delovati na druge, pa je za izlečenje potrebno da pacijenta posmatramo u njegovoj celovitosti. Uzrok
bolesti i neusklađenost je često duhovno neznanje.

Reiki je složenica od dve riječi. Rei označava Univerzalnu Božansku kosmičku energiju, a Ki ili
Chi našu vitalnu energiju koju proizvodi naše biće.

Reiki znači Vitalna Univerzalna Energija, energija koja je svima na raspolaganju, potpuno
neograničena. Različite kulture i religije tu energiju označavaju nama poznatim izrazima kao sto su
prana, božji dah, svetlost, či, bioenergija, orgonska energija, kreativna energija itd. Reiki je određen
sastav koji nudi pristup univerzalnoj vitalnoj energiji i čini je dostupnom. U antičkim sanskritskim
sutrama pre 2500 godina nalazi se opis tog sastava i zahvaljujući tim spisima je dr. Usui tkrajem
prošlog veka mogao ponovno otkriti taj poseban metod. U tim je spisima dr. Usui otkrio ključ

27
SKAKAVAC 6

određenih svetih simbola koji omogućuju da se u čovjeku otvori kanal za Reiki. Kad je jednom kanal
životnoj energiji otvoren, Reiki neograničeno i spontano teče kroz čoveka. Dovoljno je uspostaviti
dodir rukama i energija teče na svim našim nivoima. Nema starosnih granica i nisu potrebni drugi
uslovi da postanemo kanal Reikija. Deca, bolesnici i starije osobe su osetljivije na Reiki. Postoje mnoge
metode koje čine tu energiju dostupnom, ali je u svakoj metodi potrebno nesto `stvoriti' i postati
`izvođač'. Međutim, u Reikiju kao i u meditaciji, potrebna je jedino potpuna dostupnost, raspoloživost.
I što su stvari jednostavnije sve su univerzalnije i sve više u njima raste sadržana energija. To
značenje izražava jedno od klasicnih načela Triput Velikoga Ormusa: "U jednostavnosti je istina".
Izlečenje se ne događa zahvaljujući onome koji nas leči, već samo tako da se ispraznimo i dozvolimo
toku Reikija da se prelije u nas, da nas ispuni. Taj tok možemo nazvati stvaralačkom energijom,
svetlošću ili kosmičkom energijom. Reiki ga jako pojednostavljuje povećavajući mu koncentrisanost,
neposrednost i delotvornost. Dvadeseti vek vulgarne ere, osim prelaska u "Eru Vodolije", označava
takođe i završetak ciklusa od 26500 godina i s time otpuštanje i evoluciju karmi. Naša planeta
proživljava proces čišćenja i izlečenja. Nudi nam se velika prilika povezivanja u toj evoluciji. S Reikijem
se naša energija stepenuje u vibraciji i frekvenciji i preobražava na najvišim razinama (isto tako i na
razini savesti). Hteli mi ili ne, menja se vlast i svesnost o njoj se obnavlja, a pri tom se s materijalnog
nivoa premeštamo na nivo srca. Taj put prirodno donosi sa sobom ozbiljne krize.

Odbacuju se stare energetske i filozofske strukture - koje su se dokazale pogrešnima - i


odjednom se aktiviraju suprotni polovi. Sve to vodi u nastajanje nove i više savesti, u izgrađivanje
novih tehnologija i novih načina izlečenja. U izvesnom se smislu približavamo spoznaji samih sebe.
Kosmos nas stalno daruje, oprema svim što nam je potrebno da nadiđemo različite stepene naše
evolucije. Ako se ponekad subjektivno čini da je naš položaj sve ozbiljniji, u stvarnosti stupamo kroz
novi proces kojeg, individualno kao i kolektivno, nije moguće izbeći. Reiki je sam u sebi potpun i iza
zakona polarnosti. Od svakog pojedinca zavisi kako upotrebljava tu vrstu energije.

U tradicionalnom sistemu Reikija od osnovnog je značaja duhovna dimenzija, tj. energija


srčane čakre. Usui je učio o tri stepena Reikija. Na prvom stepenu je otvarao kanal za Reiki i
istovremeno upoznavao učenike s nekoliko položaja ruku, putem kojih je moguće Reiki energiju voditi
u sebe ili u druge. S inicijacijom prvog stepena možemo smatrati energiju potpuno u sebi i dostupnu
za celi život. Drugi stepen namenjen je onima koji su dovoljno iskusili energiju i poznavanje prvog
stepena i koji osećaju potrebu da s tom energijom uspostave jos dublji kontakt. S duhovnog
stanovišta ta svesna odluka za uspon na viši stepen ličnog razvoja vodi svakog pojedinca do toga da
prihvati lični unutrašnji razvoj. S inicijacijom drugog stepena povećava se energija dostupna na prvom
stepenu i nauče se tehnike lečenja na mentalnom nivou i postupak lečenja na daljinu. Treći stepen je
inicijacija za učitelja Reikija, pri čemu ta inicijacija predstavlja više stanje ili sastav života. Osobe koje
žele svoj život posvetiti Reikiju primaju tu inicijaciju koja daje poznavanje i sposobnost poučavanja.
Danas ta inicijacija ne uključuje više obaveze poučavanja i zato je sve više ljudi odabira za svoj lični
rast. Ta tri stepena Reikija čine dostupnima sva sredstva s kojima se moramo služiti u postizanju
potpunosti. Kao i u meditaciji, finije i jače energije se doživljavaju na stepenovima koji su viši i ujedno
dublji; što je energija jednostavnija i čišća, više raste njena snaga. Vežba prvog stepena tehnike
može u određenim osobama izazvati krajnje duboka iskustva. Zbog toga prelaz na drugi stepen nije
uvijek neophodan za dostizanje potpunosti u toj tehnici. Živeti Reiki znači isto kao hodati stazom srca.

Reiki simboli su sveti i trebali bi ostati tajni - tako kaže tradicija. Daju se samo onima koji će
se inicirati u drugi ili treći stepen Reikija. Međutim, ipak je moguće diskutovati o njihovoj prirodi, o
tome kako deluju i njihovoj istoriji dok nastavljamo poštovati ovo poverenje koje smo dobili. Reiki
simboli su važan i vrlo zanimljiv deo prakse Reikija. Omogućuju usredsređivanje energije Reikija za
posebne svrhe. Ukupno je četiri simbola u Usui sistemu Reikija. Tri se dobijaju na drugom stepenu
Reikija, a jedan na trećem stepenu (majstorski). Postoje i drugi simboli koje ljudi koriste i cene, ali oni
nisu deo Usui sistema. Usui Reiki simboli nisu toliko tajanstveni kao sto se čine. Oni su u stvari
stvoreni iz japanskih kanđi-a što znači da su oni jednostavno reči iz japanskog jezika. Njihovi nazivi se
mogu pronaći u japansko-engleskom rečniku - što dokazuje besmislenost tajnovanja tih simbola. Prva
dva simbola su malo veća varijacija tih reči. Dok su nazivi prvog i drugog simbola japanski, sami
simboli mogu biti šamanskog porekla ili kombinacija sanskrta i japanskog kanđi-a. Praksa japanskih
budista je da ponekad kombinuju stari sanskrit sa japanskim kanđi-em u svojim svetim pismima i
simbolima, tako da je moguće da je na način crtanja ova prva dva simbola uticala ta praksa. Treći i
majstorski simbol je u potpunosti japanski kanđi i u nazivima i u načinu crtanja pa se može pronaći u

28
SKAKAVAC 6

japansko-engleskom rečniku. Naziv majstorskog simbola preveden je u značenje svijetlosti Bivstva,


zen izraz za istinsku prirodu Bude od kojeg čovek postaje mudar u iskustvu i prosvetljenosti i satori-a
(uzvišeno stanje svesti). Ima vrlo dubok smisao. Majstorski simbol se zove tako zato što nam daje
direktnu vezu sa majstorom samim. Obzirom da je Usui majstorski simbol moćan, snažan simbol iz
Zen-budizma, jasno je koliko je pomoći u otkrivanju Reikija dr. Usui primio od Zen-budizma ili drugih
japanskih verskih grupa. Usuijevi Reiki simboli nisu isključivo korišteni samo u Reikiju. Dr. Usui je
proširio njihovo korišćenje. Takođe, obzirom da su oni japanskog porekla, nije moguće da ih je on
otkrio u sanskritskim sutrama kao sto neki misle. Veća je mogućnost da je dr. Usui primio u svom
tajanstvenom iskustvu na planini Kurama ili da je imao predznanje o njima iz zen-budizma i drugih
verskih grupa sa kojima je učio. S obzirom da su simboli japanski i kako znamo da je majstorski simbol
iz Zen-budizma, moguće je da je formula za izlečenje koju je Usui pronašao u sutrama zapravo
poreklom iz Zen-budizma, a ne iz sanskrtskih sutri (bez obzira što sansritske sutre sadrže formulu za
isceljivanje). Usui majstorski simbol se takođe pojavljuje kao deo simbola u Gošintai koji je sveti spis
na pergamentu grupe Johrei.

Reiki simboli su transcedentalni u svojoj funkciji. S obzirom na to da većina simbola ima


dejstvo na podsvest korisnika potstičući promenu u njegovom unutrašnjem stanju, Reiki simboli
prilaze izvoru Reikija direktno i signalizuju promenu u načinu funkcioniranja Reiki energije nezavisno
od nečijeg unutrašnjeg stanju. Dok neki uče da se simboli mogu aktivirati samo na posebne načine,
istina je ta da se oni mogu aktivirati na puno načina. Mogu se aktivirati crtajuci ih na ruci,
vizualiziranjem, izgovaranjem njihovog naziva na glas ili u sebi. Namera - Volja je najbitniji sastojak u
aktiviranju i moguće ih je aktivirati svesno, ali samo sa namerom za korištenje. Drugi su mogli
jednostavno ući unutar njih i zamisliti energiju simbola kojeg žele koristiti te tako postići pristup bez
samog korištenja simbola. Snaga i delovanje samog simbola dolazi iz usklađenosti sa Reikijem koju
smo dobili inicijacijama. Pre inicijacije učeniku su pokazani simboli i dato mu je vreme da ih zapamti.
Prilikom inicijacije energije svakog simbola silaze i ulaze u učenikov um i telo vezući se za prikladan
simbol u mislima učenika. Nakon toga kad god učenik koristi simbol, iste energije koje su nastale
prilikom inicijacije se aktiviraju i počinju teći.

Ovo vezanje i aktivacija Reiki simbola tokom inicijacije se kasnije koristi kao mehanizam
podražaj-reakcija koji je dinamički deo ljudskog uma. Tokom Reiki inicijacije energije inicijacije
uzrokuju da Reiki simbol postaje podražaj, a konkretna energija simbola koja je prisutna tokom
inicijacije postaje reakcija. Međutim, pošto je inicijacija vođena od više sile i deluje na višem nivou
svesti, mehanizam podražaja i reakcije ne zahteva ponavljanje koje je inače potrebno da bi se
ustanovila veza između podražaja i reakcije. To se dešava odmah. Kasnije kad god pomislite na simbol
ili koristite neki drugi način za njegovo aktiviranje, energija koju simbol predstavlja počinje teći.

Reiki simboli su tradicionalno držani tajnim. Dok je tajnost predstavljala i poštovanje njihove
svetosti, postojali su i metafizički razlozi za to. Postoji snaga u tajnosti i to je takođe način zadržavanja
svete veze sa simbolima. Obzirom da simboli nemaju stvarnu moć bez inicijacije pogodno je da ostanu
tajni sve do momenta prenosa. Neki veruju da ako je osobi pokazan Reiki simbol bez podloge
inicijacije koja ga osnažuje mogu neispravno poverovati da oni imaju Reiki i da njima ne treba
inicijacija, a time propustajuci stvarno iskustvo Reikija i gubeći pravo na povlasticu njegove iscjlejujuce
snage - što nema smisla pošto je Reiki - Pra-Nu sveprisutan - treba samo da našu svest pokrenemo -
inicijacijom ili samopregalaštvom u meditaciji.

Svako ko je primio inicijaciju za simbole, radi sa simbolima koji deluju, tako da snaga simbola
ne izlazi iz crteža tj. slike, izgleda simbola - koji variraju u prenosu od majstora do majstora. Ona
dolazi iz veze koja je stvorena između simbola kojeg je učenik primio na kursu i inicijacijske energije
koja je ušla u učenika tokom inicijacije. Ispravan način crtanja simbola je način na koji je vaš Reiki
majstor nacrato za vas pre nego što ste išli na inicijaciju. Veza između simbola i Reiki energije koja
nastaje tokom inicijacije, daje snagu samom simbolu. Simboli koje ste primili od vašeg majstora su
ispravni simboli za vaše korišćenje čak i ako su drugačiji od onih koje koriste drugi. Reiki simboli su
prekrasan način povezivanja sa "višom" silom. Njihovo korišćenje ne zahteva dugogodišnje meditiranje
ili spiritualnu praksu - hmmmm.... samo se nadajte! Njihova snaga i delotvornost nam dolazi sa
milošću koja nam omogućava da ponizno prihvatimo vrednost koju primamo kao poklon od stvoritelja.
Zaista treba biti zahvalan na trudu dr. Usui-u i svim ostalima koji su s ljubavlju radili da bi stvorili ovaj
sistem izlečenja koji nam je dostupan.

29
SKAKAVAC 6

Reiki potpomaže prirodno samoisceljenje, vitalizuje duh i telo, ponovo uspostavlja duševni
sklad i dobro duhovno osećanje, deluje na svim razinama: telesnoj, mentalnoj, emocionalnoj i
duševnoj, uravnotežuje telesne energije, oslobađa blokade i potpomaže potpuno opuštanje, čisti od
otrova, prilagođava se prirodnoj potrebi primatelja, deluje kod šivotinja i biljaka, neobično je ugodan,
celovit metod iscjeljivanja, nikada ne može štetiti, uvek teče u količini koju primatelj može i treba da
primi.

Četiri su aspekta Reikija.

Umeće isceljenja.
Majstor-učitelj prenosi znanje na učenike i nakon inicijacije (uskladjivanja) učenik stiče znanje
kako polagati ruke prvenstveno na sebe, a zatim i na drugoga. Zatim učenik polagano ulazi sve dublje
u znanje o Reikiju i stiče znanja o energetskim nivoima, o načinu kako pristupiti osobi koju tretira s
puno ljubavi i razumevanja, o tome kako pripremiti sebe i prostor za ugodan tretman i s koliko
poštovanja prilaziti Reikiju. Radeći redovno na sebi i na drugima obično napredujemo u radu i
dolazimo do sledećeg aspekta Reikija.

Lični rast.
Reiki je univerzalniji nego što ga mi ljudi možemo razumjeti. On nas tokom našeg redovnog
rada vodi sve dalje i dalje. Traži od nas promene i mi u njemu lično duhovno rastemo i napredujemo.
Posebno se to odnosi na Reikiste II stepena, koji meditirajući na simbole mogu vrlo brzo podstaći svoj
duhovni rast. Simboli su sveti i moćni, oni sa sobom donose svetlost i svest Izvora, prilagođavaju nas
Univerzalnom i menjaju nas u tom pravcu i to samo onoliko koliko mi dopustimo sebi da se menjamo.

Duhovna disciplina.
Temelj na kojem se zasniva skoro svaka disciplina, inače ne bi bila disciplina, jeste redovan i
uporan rad. Obično se kaže da ako na sebi radimo Reiki tretmane ili Reiki meditacije redovno, a to
znači barem jedan sat dnevno, tada počinjemo obavljati duhovnu disciplinu. Mnogi su se i sami uverili
u to, Reiki ih je doveo upravo do ovog nivoa. Redovnim radom i samodisciplinom osiguravamo sebi
potpunu energetsku i duhovnu čistocu.

Mistična forma.
Kanališući Reiki energiju, možemo se i sami upitati kako dolazi do isceljenja. Nakon što
iskusimo misteriju tretmana i kada primetimo na primatelju poboljšanje zdravstvenog i opšteg stanja,
ne možemo sebi u potpunosti objasniti kako se to dogodilo i tada doživljavamo Reiki kao mističnost.
Posebno tu mističnost doživljavaju majstori-učitelji pri inicijacijama. Nakon što se inicijacija obavi, svi
prisutni doživljavamo malo čudo - inicijat postaje kanal Reikija i iz njegovih dlanova počinje zračiti
toplina i počne teći isceljujuća energija. To je mističnost. Nemoguće je nama ljudima objasniti kako se
to događa i šta je to što osposobljava ljude da počnu kanalisati Reiki. Očito da simboli u sebi već
sadrže tu mističnost koja osposobljava ljude da mogu služiti kao kanal za samoisceljenje i isceljivanje
drugih.

Devet je bazičnih elemenata Reikija.

Tretmani. Rad na sebi je sigurno najvažniji deo sistema. Posebno I. stepen treba služiti
prvenstveno nama samima. To ne znači da ne možemo tretirati druge, ali istovremeno nikako ne
smemo zaboraviti sebe. Izvorni sistem podrazumeva dvanaest položaja.

Forma poučavanja. Treba da prihvatimo Reiki onakav kakav on i jeste, on je dovoljan sam po
sebi i nije potrebno ništa dodavati; nikakva dodatna pomoćna sredstva nisu potrebna, niti ikakvi
dodatni načini isceljivanja. Ako radimo Reiki, onda zaista to i radimo.

Reiki se poučava u stepenovima i to:


I° - isceljivanje na fizičkom nivou
II °- isceljivanje na emotivnom, mentalnom i duhovnom nivou, isceljivanje na daljinu,
isceljivanje uzroka itd.

30
SKAKAVAC 6

III °- majstorski stepen, gde osoba dobija majstorski simbol koji joj služi za lični duhovni
razvoj.
IV °- majstor-učitelj, upoznaje tradiciju inicijacija, poučava i predaje Reiki drugim učenicima.

Tradicija. Kada Reiki odluči prihvatiti novog učenika i kada majstor-učitelj prihvati inicirati
učenika, oboje stvaraju jedan potpuno novi odnos, između njih nastaje jedna nova duboka veza koja
se ne završava ovim životom. Majstor je dužan preneti Reiki onako kako je prenešen njemu, poštujuci
svu tradiciju koja se prenosi sa kolena na koleno.

Inicijacija. Mesto gde se obavlja inicijacija je sveto mesto, a čin inicijacije je sveti čin.
Inicijacija se obavlja između učitelja i učenika, obično ispred oltara kojeg priprema majstor-učitelj.
Inicirati novog učenika je velika milost za majstora, stoga je potrebno da tom činu pristupimo s puno
ljubavi i čistoće. Potrebno je naprosto sebe dati tom činu, znajući da sami ne činimo ništa. Na ovom
mestu egu nema mesta. Mnogi učenici taj čin doživljavaju kao primanje Duha Svetoga, stoga tom
svetom činu pristupamo s poštovanjem. Sledeći tradicionalni način inicijacije ne možemo pogrešiti.

Istorija. Danas postoje barem dvije verzije koje nam govore o tome kako se ponovo došlo do
tog svetog znanja. Obe se slažu u tome da je znanje otkriveno dr. Usuiju i to u trenutku dok je u
meditaciji pokušavao spoznati Istinu. Suština svega je u tome da je taj čovjek posvetio svoj život
spoznaji Istine. Znanje koje je dobio predao je ljudima na služenje i Reiki se proširio do današnjeg
dana u mnoge zemlje.

Duhovna načela. Naknadno su data ljudima da pokušaju živeti po njima. Nije dovoljno samo
primiti Reiki energiju već je potrebno i sebe menjati. Stoga je dato ovih pet načela, po kojima bi se
trebalo pokušati živeti. Ona nam sama po sebi ne znače ništa, ako ostanu samo slovo na papiru. Stoga
bi trebali o svakom posebno razmisliti i uključiti ih kao načela svoga života. Tada će Reiki zasigurno
dati očekivane rezultate.

Pet je osnovnih načela Reikija - i to po Elementima Drevnih. Ova načela osvešćuju čoveku
osnovne koncepte koje treba da raščisti sa sobom da bi bio usaglašen sa svojom prirodom i kroz šta
može sebi da omogući da pretvori sebe u kanal Reikija. Čovek u svojim umišljanjima "raste", gomila
svoje umišljaje i komplekse, kada prekine da "raste" na ovaj način onda se prepušta istinskoj prirodi i
sve više i više Pra-Nu se može manifestovati.

Vatra - samo danas nemoj se ljutiti,


Vazduh - samo danas nemoj se brinuti,
Voda - poštuj roditelje, učitelje i starije,
Zemlja - zarađuj pošteno za život,
Duh - pokaži zahvalnost svim živim bićima.

Novac. Činjenica je da Reiki podržava pa ponekad i zahteva razmenu energije, pa makar takva
energija bila i novac, često ljude zbunjuje, posebno dok još nisu upoznati sa Reikijem u celini. Energija
može biti usluga, može biti u obliku "poklona" ali može biti i novac. U nama postoji otpor ka novcu i na
njega obično gledamo drugačije nego na neke druge materijalne energije. Ne trebamo na to gledati sa
vrednovanjem - za nekoga je možda teško odvojiti neku svotu novaca, dok je za drugoga to možda
sitnica. Novac se koristi kao sredstvo za razmenu. To je razmena energije za energiju. Mada se
duhovno napredniji Majstori čak odriču i toga jer u potpunosti nesebično služe čovečanstvu.

Duhovno nasleđe. Svaki praktičar Reikija je imao svoje prethodnike. Svaki od njih je dodao
deo svoje esencije i tako je Reiki došao do Vas. Na kursevima je dobro učenicima predati znanje o
imenima svih majstora koji su prethodili Vama.

Simboli. Reiki simboli se mogu shvatiti kao katalizatori univerzalne životne energije, čijom
upotrebom se ona manifestuje u okviru izvesne vibracione frekvencije. Upotrebom pojedinog simbola
možemo birati frekvenciju na kojoj želimo isceljujuće delovanje. Na simbole bi trebalo meditirati (u
serijama po 21 dan) tako da se vizualizuju uz mentalno ponavljanje mantri. Simboli imaju svoje
objektivno značenje, ali subjektivno, oni se svakom praktikantu sami predstavljaju u posebnom
unutrašnjem značenju za njega samoga. Doživljaj pojedinog simbola zavisi od spiritualno-mentalno-

31
SKAKAVAC 6

emocionalne prirode osobe koja ga upotrebljava. Zbog toga se direktan uvid može steći na najbolji
način meditacijom. U praksi važi pravilo: Koliko investirate u meditaciju na simbole, u tolikoj meri vam
se oni sami otkrivaju. Tradicionalno se simboli i njihove mantre smatraju tajnim i u prisutnosti osoba
koje nisu inicirane u II stepen trebali bi se izvoditi isključivo mentalno.

Reiki simboli, iako snažnog dejstva, sami po sebi nisu "božanski" ili "sveti". Kada uzdignete
svoju vlastitu energiju više vam simboli i ne trebaju da bi se povezali sa Reikijem. Inicijacija je
pokretač celog "toka", a to je direktno Iskustvo Reikija - to se ne može razotkriti rečima - to je
Istinska Sveta Tajna.

Četiri simbola su:

Simbol moći - Fokusiranje - Čo ku Rei

Simbol mentalnog i emocionalnog lečenja - Harmonija - Sei hi ki

32
SKAKAVAC 6

Simbol za razdaljinu - Povezivanje - Hon ša se šo nen

Simbol Majstora - Osnaživanje - Dai ku mjo

Imena simbola su Mantre Moći koje bude specifične aspekte Reikija. Ova imena usporavaju
"rast" ega - otvarajući svest čoveka za upliv Pra-Nu - Reikija.

Reiki nije niti bela, niti bilo kakva druga magija, nikakva sekta u koju bi ga mnogi hteli
svrstati, niti religija, Reiki je sam život, Reiki je jednosmeran put do Izvora, a svako od nas duboko u
sebi već ima jasan cilj. On nas samo usmerava, ne dozvoljava da besciljno lutamo raznim stazama
koje se opet vraćaju na isti put koji vodi do cilja. Ako ga iskreno i s poštovanjem praktikujemo, On
nam vraća ljubav i sklad na svim razinama. Sklad na svim razinama podrazumijeva i sklad sa
okolinom, Bogom i samim sobom.

33
SKAKAVAC 6

LIBER OC - Knjiga Drveta


Fr.Alion Aiwass
A.'.A.'. publikacija u klasi D / Zvanična publikacija O.'.T.'. / Pod pečatom A.'.A.'.A.'.

BUĐENJE DRVETA ŽIVOTA

0. Svetlo u "Kruni" pre spavanja svaki dan

Svaku noć kada se legne, pre spavanja, usmeriti svoju pažnju na predeo iznad glave,
vizualizirati belu svetlost i uz lagano disanje održavati pažnju dok se svest ne prepusti snu. U početku
ovo će biti opuštena vežba, da bi, kako vežbanje celog sistema ovog Praktikuma, u kasnijem radu ovo
postalo intenzivno koncentrisanje i aspiracija Najvišem - čak i u snu.

1. Asana i Pranajama 30 dana

Ovo je uvodna vežba. Ona je priprema za sav rad koji sledi. Ona je osnova za stabilnost koja
mora da postoji u toku rada ostalih vežbi tj. meditacija. Vežbu izvoditi svaki dan, u toku 30 dana.
Potrebno je odabrati Asanu koja prirodno "leži" praktičaru, a u biti mu ne ometa mogućnost
meditacije, tj. vizualizacije i koncentracije koje su potrebne za vežbanje. Asanu odabrati prema ličnom
afinitetu, ali su najpogodnije one u kojima se sedi, a leđa su potpuno uspravna, što omogućava
ravnomerno disanje. Pogodne su dve, prba je tzv. "Bog", a druga je "Sidasana". Sedenje sa
prekrštenim nogama ("turski sed"), uspravnih leđa, sa rukama opuštenim na butinama, ili kolenima,
očiju zatvorenih sa svim mišićima opuštenim. Na početku osvestiti mišiće, polazeći od prstiju nogu,
penjući se uz noge, opuštajući listove, butine, sedalni deo, deo donjih leđa... itd. Potrebno je osvestiti
i opustiti celo telo. Ovo ne mora da traje dugo (do 5 minuta). Nakon toga nastaviti sa ritmičkim
disanjem u pravilnom ritmu 4-4-4-4 (brojati do 4 dok se udiše, u zadržaju dana brojati do 4, zatim
izdah i na kraju zadržaj sa ispražnjenim plućima - svaki put držati ritam brojeći do 4), a nakon dve
nedelje povećati na 6-6-6-6. Poslednjih 5 minuta meditacije disati u ritmu, ali bez brojanja. Vežba
treba u početku da traje 15-20 minuta, da bi se dužina ustalila do pola sata.

2. Svetlosne sfere Drveta Života 5 dana

Sedeći u asani, radeći ritmičko disanje, nakon uvodnih desetak minuta izvoditi sledeću
meditaciju. Vizualizirati svetlosne sfere/kugle Sefirota Drveta Života. Treba ih vizualizirati u beloj
zračećoj boji, bez imenovanja. Sa vizualizacijom se polazi od vrha glave i prati se sled, levi deo glave,
desni deo, gornji-levi deo tela, gornji-desni deo, solarni pleksus, predeo oko levog kuka, oko desnog
kuka, predeo oko međunožja i naposletku deo oko stopala. Položaji Sefirota već treba da su poznati
na osnovu izučavanja kabalističkih spisa. Svaku svetlosnu sferu vizualizirati u toku trajanja pet ciklusa
disanja.

3. Sfere u bojama po kraljičinoj skali 5 dana

Ova vežba je gotovo identična prethodnoj osim što se sfere/kugle Sefirota vizualiziraju u
odgovarajućim bojama "Kraljičine skale boja.
1. Belo
2. Sivo
3. Crno

34
SKAKAVAC 6

4. Plavo
5. Crveno
6. Žuto
7. Zeleno
8. Narandžasto
9. Ljubičasto
10. Crno

4. Sefiroti i imena 10 dana

Svaka vežba, od početka, pa do okončanja ovog celokupnog rada treba da započne


opuštanjem sedeći u asani i ravnomernim disanjem. Vizualizirajući sefiru (niz sledi od 1. do 10.)
vibrirati 10 puta (u deset ciklusa disanja - udah jedno vibriranje, izdah jedno vibriranje, zadržaji
vazduha bez vibriranja) ime sefire, osećajući kako vibracija imena intenzivira energiju u sferi.
1. Keter
2. Hokmah
3. Binah
4. Hesed
5. Geburah
6. Tifaret
7. Necah
8. Hod
9. Jesod
10. Malkut
Kada se energija spusti do dole u toku pet ciklusa disanja osećati sebe prožeto sa celim
Drvetom Života, u tišini, bez vibriranja.
Na kraju vežbe vizualizirati oko sebe svetlosno jaje. Energiju ove sfere osvestiti i intenzivirati
vibriranjem AIN-SOF-AUR, u deset ciklusa.
Završiti vežbu kratkim opuštanjem.
Prva 2-3 dana vibriranje se može izvoditi na glas, a ostalih dana vibrirati (tj. čuti to ime
unutar) u sebi.

5. Sefiroti + boje + Božanska imena 10 dana

Kao i druge prakse uvod su sedenje u asani, opuštanje i ritmičko disanje. Vizualizirati
svetlosne sfere Sefirota (jedan po jedan) i buditi energiju svakog vibriranjem "Božanskih imena".
Sefirote vizualizirati u odgovarajućim bojama.
1. Ehejeh
2. Jah
3. Jehova Elohim
4. El
5. Elohim Gibor
6. Jehova Eloa Ve Daat
7. Jehova Sabaot
8. Elohim Sabaot
9. Šadai El Hai
10. Adonai Ha Arec
Kada se energija spusti do dole u toku pet ciklusa disanja osećati sebe prožeto sa celim
Drvetom Života, u tišini, bez vibriranja.
Na kraju vežbe vizualizirati oko sebe svetlosno jaje. Energiju ove sfere osvestiti i intenzivirati
vibriranjem AIN-SOF-AUR, u deset ciklusa.
Završiti vežbu kratkim opuštanjem.
Prva 2-3 dana vibriranje se može izvoditi na glas, a ostalih dana vibrirati (tj. čuti to ime
unutar) u sebi.

35
SKAKAVAC 6

6. Sefiroti + Nebesa Asijaha 5 dana

Nakon uvodnog dela, vizualizirati redom sefirote, jedan po jedan, vibrirajući u 10 ciklusa
(vibracija u toku udisanja i izdisanja) imena nebesa Asijaha.
1. Rašit Ha Gilgalim
2. Maslot
3. Šabatai
4. Cedek
5. Madim
6. Šemeš
7. Nogah
8. Kokab
9. Lavanah
10. Holim Jesodot
Završiti vežbu uobičajenom vizualizacijom celog Drveta Života, nakon čega vizualizirati
svetlosno jaje uz vibriranje AIN-SOF-AUR.

7. Sefiroti + arhanđeli 5 dana

Meditaciju u celosti izvoditi kao i ostale (odgovarajući uvod i završavanje su isti) osim što se
sefiroti bude vibriranjem imena njihovih Arhanđela.
1. Metatron
2. Raciel
3. Cafkiel
4. Cadkiel
5. Kamael
6. Rafael
7. Haniel
8. Mihael
9. Gabriel
10. Sandalfon

8. Sefiroti + anđeoski horovi 5 dana

Meditaciju u celosti izvoditi kao i ostale (odgovarajući uvod i završavanje su isti) osim što se
sefiroti bude vibriranjem imena njihovih Anđela.

1. Hajot Ha Kadoš
2. Ofanim
3. Aralim
4. Hašmalim
5. Serafim
6. Malakim
7. Elohim
8. Beni Elohim
9. Kerubim
10. Ašim

9. Manja Intenzivna Meditacija Drveta Života 10 dana

Meditaciju započeti uobičajeno. Sefirote vizualizirati kao bele sfere.


Osvešćivati i energizovati sfere sledećim redom. Vibrirati imena samo u toku jednog ciklusa
disanja. Spuštajući "tok" imena sefirota, zatim Božanska imena (vizualizirati opet sfere od glave do
nogu - svaki put), zatim Arhanđeoska imena, Anđeoska imena i naposletku opet vibrirati sama imena
sefirota. Nakon svakog "spuštanja" energije vizualizirati bele svetlosne zrake/staze između sfera
(vizualizaciju izvoditi od dole ka gore, pravilnim redosledom staza od Tau do Alefa - bez vibriranja

36
SKAKAVAC 6

imena staza) - nakon toga sledi sledeći niz vibracija i vizualizacija. Meditaciju završiti u svetlosnom
jajetu uz vibriranje AIN-SOF-AUR.

10. Sefiroti + bela svetlost + bele staze 5 dana

Uvod i završetak meditacije raditi uobičajeno.


Vizualizirati sefirote u beloj zračećoj boji, vibrirati "HUA" u svakoj, čime se energija spušta od
Ketera do Malkuta. Vibritari po jednom za svaku sferu. Nakon svakog završenog ciklusa spuštanja
uzdizati svest po svetlećim zracima staza. Izvesti ovo "cirkulisanje" deset puta.

11. Sefiroti + egipatska božanstva 5 dana

Uvod meditacije uobičajeno. Vibrirati imena egipatskih božanstava u svakoj sefiri, unutar
sefire vizualizirati figuru božanstva.
1. Ptah
2. Tot
3. Izis
4. Maat
5. Horus
6. Ra
7. Hator
8. Anubis
9. Bast
10. Oziris
Završiti meditaciju vizualiziranjem boginje Nuit oko sebe.

12. Preuzimanje božanskih obličja 5 dana

Vizualizirati svetlosnu sferu odgovarajuće boje sefirota oko sebe. Vizualizirati sebe u obličju
egipatskog božanstva te sfere vibrirajući ime 10 puta.
Na kraju vizualizirati sebe kao Hadit-a unutar Sunca/Zvezde, oko koga je Nuit.

13. Sefiroti + magičke formule 5 dana

Uvod i završetak meditacije raditi uobičajeno. Vibrirati formule po 5 puta za svaku sefiru.
1. Laštal
2. Terion
3. Babalon
4. Vitriol
5. Jehovah
6. Abrahadabra
7. Agla
8. Inri
9. Ararita
10. Muaum

14. Sefiroti + magičke ptice 5 dana

Uvod i završetak meditacije raditi uobičajeno. U svakoj sferi vizualizirati odgovarajuću magičku
pticu u toku deset ciklusa disanja.
1. Labud
2. Feniks
3. Gavran
4. Orao
5. Soko

37
SKAKAVAC 6

6. Pelikan
7. Golub
8. Ibis
9. Lešinar
10. Petao

15. Sefiroti + magičke ptice + magičke formule ptica 5 dana

1. Labud - Aum
2. Feniks - El
3. Gavran - Amen
4. Orao - Su
5. Soko - Agla
6. Pelikan - Iao
7. Golub - Hriliu
8. Ibis - Abrahadabra
9. Lešinar - Mu
10. Petao - Laštal

16. Znaci rangova A.'.A.'. 5 dana

Vizualiziraj sebe kako u sferi stojiš u odgovarajućem znaku ranga - ali od 10. (Malkuta) do 1.
(Ketera).
1. Uzdignuti Oziris
2. Apofis-Tifon
3. Tužna Izis
4. Ubijeni Oziris
5. Zatvaranje vela
6. Otvaranje vela
7. Tum-Eš-Neit
8. Tefnut
9. Šu
10. Set u borbi

17. Vežba srednje stuba 10 dana

U potpunosti naučiti, savladati i raditi vežbu srednjeg stuba kako nam ju je preneo Frater
A.M.A.G.

18. Telemitski srednji stub 5 dana

Vežba, sama po sebi, je identična originalnoj vežbi srednjeg stuba (sve cirkulacije su
identične) osim što se umesto božanskih imena koriste "telemitske" formule.
1. kruna - Laštal
2. grlo - Telema
3. pleksus - Viaov
4. međunožje - Agape
5. stopala - Muaum
U toku "fontane svetlosti" vibrirati - Abrahadabra.

19. Plameni mač + Zmija mudrosti 10 dana

Uvod i završetak meditacije raditi uobičajeno.


Prvo se formira sfera pa se iz nje spušta zrak svetla do sledeće sfere. Nakon toga uzdizati
svetlost po stazama ka gore do Krune. Izvesti ovu cirkulaciju deset puta. Vibrirati i imena sefirota i
imena staza.

38
SKAKAVAC 6

20. Veća intenzivna meditacija Drveta Života 10 dana

Meditaciju započeti uobičajeno. Sefirote vizualizirati u bojama.


Osvešćivati i energizovati sfere sledećim redom. Vibrirati imena u toku tri ciklusa disanja.
1. Spuštajući "tok" imena sefirota
2. Božanska imena
3. Arhanđeoska imena
4. Anđeoska imena
5. Egipatska božanstva
6. HUA
7. "Plameni mač"+ "Zmija mudrosti"
8. Srednji stub
9. Telemitski srednji stub

Meditaciju završiti u svetlosnom jajetu uz vibriranje AIN-SOF-AUR.

21. Sefiroti + bela svetlost 5 dana

Sedeći u asani, radeći ritmičko disanje, nakon uvodnih desetak minuta izvoditi sledeću
meditaciju. Vizualizirati svetlosne sfere/kugle Sefirota Drveta Života. Treba ih vizualizirati u beloj
zračećoj boji, bez imenovanja. Svaku svetlosnu sferu vizualizirati u toku trajanja deset ciklusa disanja.
Vizualizirati i svetlosne staze (bez vibriranja). Završiti uobičajeno u svetlosnom jajetu sa AIN-SOF-AUR.

22. Asana + pranajama + jaje svetlosti 30 dana

Nakon izvršenih svih navedenih vežbi u datom redosledu i po datom planu završiti ciklus
jednomesečnim radom osnovne vežbe asane i ritmičkog disanja sa vizualizacijom jajeta svetlosti i
vibriranjem AIN-SOF-AUR.

Ovime se sve vraća u Beskrajno svetlo. Da, sve se vraća u Beskrajno Svetlo!

39
SKAKAVAC 6

PRAKTIČNI VODIČ KROZ MISTIČNO - Čakre


Sr. Tama-Ra

Bilo bi divno kada bi ste ujutro izašli i osećali okruženje, uživajući u klimi i vegetaciji. S'
obzirom da najčešće nije tako, u startu smo izbačeni iz koloseka!

Najčešći uzrok tome je osećaj nesigurnosti, uslovljen opterećenjem očekivanjima (sopstvenih i


okoline). Ukoliko ne uspete da prepoznate ta uslovljavanja, time što će te se upitati da li ona zaista
vrede za vas, rezultat će najverovatnije biti da ste odvojeni od sopstvenog života. Ako ste uspešni u
životu koji su drugi izabrali za vas i ako taj uspeh nije proizašao iz vašeg duha, nećete biti srećni. Ovo
je manifestacija stanja prve čakre koja uključuje osećaj sigurnosti, uz jasnu svest o instinktima kojima
se štitimo.

Nagon opstanka - prva čakra

lokacija: baza repa


boja: crvena
kristali: rubin, granat, obsidijan

Vaša prva čakra svesti je isključivo fizička. Održavanje fizičkog života je vrlo zahtevno, jer je
opstanak centralna tačka svesti. Kada je u pitanju seks, nema nežnosti - prvu čakru vodi žudnja, i seks
na tom nivou samo je nagon. Sve delatnosti koje izazivaju uzbuđenje, poput tobogana ili fri
klajmbinga, pripadaju onome što obuhvata prva čakra - najdublje, najličnije aspekte sopstva - instinkt.
Ukoliko funkcionišete sa ovog nivoa svesti, ostajanje u životu vam je primarno. Opsednutost
potrebama koje doživljavate dolazi iz ove čakre i strah, a ne poverenje, vodi vaše aktivnosti. Znajte da
je strah alarm, a ne stanje svesti. Ako osećate potrebu za većom sigurnošću, strasti, snagom i
jačinom, usredsredite se na ovu čakru.

Buđenje vaše prve čakre postižete kada zamislite crvenu boju i osetite njenu moć i životnost
kako prolaze kroz vas. Obucite crvenu majcu ili stavite crvenu ešarpu kako bi ste time podržali svoj
duhovni napor. Lično volim granat, u nakitu. Verujte svojim instinktima i tome da će te reagovati na
pravi način u teškoj situaciji - to će vas osloboditi i pomoći da se usredsredite na lepša traganja koja
su osnova druge čakre.

Traganje za zadovoljstvom - druga čakra

lokacija: karlična zona


boja: narandžasta
kristali: ćilibar, karnelijan

Druga čakra obuhvata sve što donosi zadovoljstvo, pa se ti doživljaji vrlo brzo "lepe" za nas
(seks, alkohol, duvan, čokolada, droga). Navike takođe preplavljuju osobu koja ima problem u ovom
centru, pa sama pomisao na zadovoljstva vuče da se u njih zaroni - pokušavate da ponovo vratite
zadovoljstvo koje ste doživeli - zagledani u prošlost propuštate postojeći trenutak. Morate ostati budni
i svesni svega što činite! Kao kad držite dijetu! Izgradnja ličnih vrednosti i disciplinovan život, potragu
za zadovoljstvima ne svodi na hedonizam.

Ništa ne pruža toliko intenzivnih osećanja koliko napad besa iz ljubomore. On budi strasti i
drugu čakru. Reč je o destruktivnoj emociji pa sve što je rezultat ovog stanja vodi ka daljoj patnji.
Stvoriti ravnotežu iz tog stanja nije lako, ali je moguće.

Uspostavićete ravnotežu povezujući se sa svojom unutrašnjom lepotom i privlačnošću. Ne


upoređujte se sa drugima! Ne osećajte zavist za onim što mislite da drugi imaju! Nemojte se "primati"
na površnosti, već se potrudite da uživate u stvarima koje vi volite. Ovo vas osnažuje da se radujete.

40
SKAKAVAC 6

Umeti da cenite viši je oblik svesti druge čakre - naučite da radost crpite iz onoga što vam je
dostupno. Ako se ne usredsredite na ispunjenje aspekta druge čakre, nikad nećete biti u stanju da u
potpunosti uživate u životu, jer će te uvek biti u potrazi za "nečim boljim". Uživajte u prijateljstvima.

Načini buđenja druge čakre - male stvari koje se računaju: mirišljava kupka, omiljeni čaj,
sveće, muzika. Odbacite krivicu oko svih "trebalo-bi-da-uradim".

Put moći - treća čakra

lokacija: solarni pleksus


boja: žuta
kristali: žuti turmalin, citrin, topaz

Pozitivno samouveren, svestan sopstvenih moći, ostavljati dobar utisak na okolinu - znači
zdravu treću čakru. Sposobnost razlikovanja i moć usmerenja volje ka onome što želite i onome što
želite da izbegenete, samousavršavanje, samokontrola kao zadatak, samoograničenje i samodisciplina.
Ali ako niste razvili samokontrolu znajte - odatle se razvijaju ne uvek važne ali i neke bitne konfliktne
stvari. Krivica i stid nas udaljavaju od toga da se borimo za sebe, a izgovaramo se time da smo "dobra
osoba" i radimo ono što drugi očekuju od nas. Neravnoteža u trećoj može i često proističe iz
neravnoteže prve dve čakre. Budite pažljiviji i svesniji svojih unutrašnjih stanja kada god ste u takvom
stanju. Nekako bi trebalo da odustanete od potrebe da "budete u pravu" ali ne smete postati pasivni.

Treća čakra predstavlja vaše sopstvene moći u svetu , vašu snagu volje, odnosno izbor da
činite, uverenja, razlikovanje (ispravna upotreba volje), principe (da mudro vodite svoje bitke i branite
ono u šta verujete) i samokontrolu (znati da je dosta kad je dosta).

Srž ove čakre je razlikovanje pojmova "na raspolaganju" i biti "sluga". Neravnoteža ove čakre
vas vodi ka neverovanju u život, strahu da se opustite i uverenju da ako vi niste taj koji kontroliše,
stvari skreću u pravcu koji ne želite. Stalno se branite (adrenalinski pristup životu). Kad niste celoviti,
potreba da se dokazujete je tako snažna da se stalno nameću sukobi koji vas iznova stavljaju na
probu, što je nedostatak samopoštovanja i samopouzdanja kojim se ravnoteža hrani.

Održavanje uravnoteženog svesnog nivoa moći znači da potpuno stojite iza svojih stavova ali
imate snagu da budete uzdržani po potrebi. Pravi kvaliteti su sposobnost usredsređivanja - fokusiranja
volje kako bi postigli ono što želite, a opet da se opustite kako bi ste uživali u postignutom: znači - biti
efikasan i uspešan!

Ukoliko ste aktivni i koristite svoje moći - tačnije ako ste budni u trećoj čakri, izazvaćete
konfrontacije sa onima koji traže sukobe (i večito "odmeravanje" snaga), pa ćete biti hodajuća meta u
bici koja jedva čeka da bukne! To govori i moje lično iskustvo. Postavite sebi dva pitanja:

1) Da li sam zaista ugrožena (moj opstanak i sigurnost)?


2) Da li mi je zaista stalo do ishoda?

Potrebno je da iskoristite vlastitu moć volje da biste izbegli situaciju da postanete prostirka za
svakoga. Na vama se testira moć, a vi se prepuštate ako dozvolite da vas uvuku u problem koji možda
nije vaš. Opet, ako je odgovor na obe varijante "da", ugroženi ste i brinete, borite se, s namerom da
pobedite.

Povežite svoj intelekt i volju učešćem i koristite spregu energije, uma i odluke. Ovo je čakra
definisanja - koje vrednosti branite, za šta se borite. Svedite zbunjenost na minimum! Budite efikasni,
ali ne i napadni. Namere predstavljaju sve, a čast uključuje ono što je u vašem najboljem interesu,
iako i interes drugih. Diplomatija je način pa kako niste opterećeni teretom povlačenja, stupate u
kooperaciju, saradnju sa drugima umesto kompetitivnosti - takmičenja.

41
SKAKAVAC 6

Moći ove čakre crpite kada je neophodno doneti odluku, pokloniti poverenje odluci i ne gledati
iza sebe. Svu svoju energiju skupite na jednom mestu, usredsredite pažnju na radnju koju obavljate.
Odvojte se od reakcija pa krenite u razgovor. Potrebna je usredsređena namera - upravo energija ove
čakre - kako biste ojačali volju da se ne angažujete u takvom bespotrebnom korišćenju energije.

Kada se osećate bespomoćno, kada je vidno odsustvo vaše samokontrole, opterećeni ste
odgovornošću da se to dešava samo jednom, zapitajte se "kada bih u ovom danu imao samo jednu
obavezu, da li bih se osećao bespomoćnim?"

"Događaji ne uzrokuju energiju, energija je ta koja uzrokuje događaje"

-"Čakre za početnike", David Pond

Traganje za ljubavlju - četvrta čakra

lokacija: srce
boja: zelena (ružičasta)
kristali: aventurin, roze kvarc

Put srca je ljubav. Kreće sa mesta radosti, ako živite život iz tog mesta svesti, sve će uspevati
i u materijalnom svetu .Zvuči prozaično ali nije. Prve tri čakre imaju veze sa očuvanjem vašeg
posebnog identiteta, bave se individualnom energijom, izdvajaju vas i razlikuju od drugih. U čakri srca
se ujedinjuju lično i spiritualno, onaj istinski centar, središte duše. Cilj ove čakre je da se oseti ljubav
prema određenoj osobi i šire.

Pravo srce pokazuje se u tome što otkrivate šta volite da radite, da to i radite, a potom da
podelite radost zbog toga sa drugima. Tada ste u stanju da prihvatite i iskreno brinete o drugima, a da
se ne utapate u tuđe drame. Znak da je vaše srce budno biće to što ćete biti u stanju da pružite ne
razmišljajući o tome šta dobijate zauzvrat, isto kao što ćete primati od drugih. Druge volite tako da
njihova sreća stoji u samom vrhu vaših prioriteta.

Srce želi da sarađuje, a ne da bude primoravano. Potreba da budete u pravu odvlači vas ka
nižim čakrama, koje pružaju takmičarsko viđenje stvarnosti. Baš saradnja je put na kojem se
ispunjavaju potrebe. Do disharmonije dolazi u prve tri čakre, ali mi imamo svoj put, da se život vrati u
svoju ravnotežu, da rešimo sopstvene probleme. Događaji prate energiju i harmoniju; kad imate
osećaj iscrpljenosti, idite u prirodu, upijajte lepotu, i osetite je. Imajte uvek na umu da treba da
ostanete u vezi sa izvorima koji vas inspirišu, pa ćete u odnosu sa drugom osobom moći da delite
nešto životno. Međuljudski odnosi koji se ostvaruju iz čakre srca, razlikuju se od prve tri po tome, što
iz njih ne možete spoznati druge onakvim kakvi zaista jesu, jer ste više usredsređeni na to kako oni
odgovaraju na vaše potrebe. Ljubav je iskustvo bezuslovnog načina voljenja. Vi ne merite - niste
kriterijum - kako se drugi uklapaju u vaš život, već uživate u ljudima onakvim kakvi su i kako se
prikazuju. Imaćete mnogo veći mir tako što će te naučiti da ostavljate po strani svoje stavove i
procene, odbrambene reakcije.

Seks iz nižih čakri je potreba, a iz četvrte - stapanje, davanje i primanje; ono otvara vrata
intimnosti na višem nivou, van čiste fizičke razmene, emotivno, mentalno i duhovno.

Sentimentalnost je glavna komponenta neuravnotežene četvrte čakre. "Srce koje krvari" nije u
stanju da sagleda svoje probleme, a obavljanje stvari za druge, kao cene da bi se bio prihvaćen,
uobičajen je rezultat. Prevelika vezanost u ljubavi i međusobna zavisnost komplikuju, kad se potrebe
za sigurnošću nižih čakri izmešaju sa prirodnim izražavanjem ljubavi. Ljubav postaje potreba, pa gubi
sjaj. Kažemo "volim te" a mislimo "potreban si mi". To vodi do ljubavi probuđene u srcu, ali uprljane
neravnotežama koje stižu iz donjih čakri. Te veze su okovi do slobode u kojoj je suština ljubavi.
Problem je u sigurnosti a ne u ljubavi, zato krenite direktno do izvora tog problema, razrešite svoja
pitanja sopstvene nesigurnosti na nivou prve čakre! Idite u šetnju u prirodu, osetite da život živi vas!

42
SKAKAVAC 6

Širokogrudost budi u vama želju da dajete i poklanjate sve što možete, ali ste zato veoma
"trapavi" da primite od drugog. Vaše odbijanje umanjuje radost trenutka, pa ljubazno prihvatiti jeste
jedna vrsta davanja radosti onima koji su želeli da vam ugode.

Bezuslovna ljubav dovodi do nepromišljene ljubavi, pa verovanja u kvalitete drugih, iako ovi
objektivno ne postoje, znači zaljubljivanje u ono što biste vi želeli da je istina (ili moguća istina).

Srce ume jako da iskrivi percepcije, pa vidite više dobrog nego što uistinu postoji. Pitanje: da
li volite, cenite to što je neka osoba postigla sopstvenim naporima, ili volite tu osobu zbog onoga
kakva će biti ako se promeni. Ako je ovo drugo u pitanju, volite "projekat", a energiju koju pumpate u
vašu viziju tog potencijala - bacate. Osoba sebe ne vidi kako je vi vidite. Umorićete se od pumpanja
svoje životne energije u tu osobu, a ona neće biti u stanju da izdrži napredak koji ostvaruje kroz vašu
volju, jer rad na tome nije njena volja. Neravnoteža ove čakre manifestuje se time što niste u stanju
da povredite drugoga, pa od neprijatnog bežite. Time što popuštate zahtevima drugih samo zato da
biste izbegli konflikt, izazivate simpatije i sažaljenje. Iako ne vidite baš to stimulišete. Saosećanja bude
senzitivnost na patnje. Krivica i sramota su posledica.

Zato, patnju ne prihvatajte lično, ne vezujte se za nju; proverite prvu čakru (da li ste u
pravom okruženju?) i drugu (da li ste u stanju da uživate u životu unoseći osećaj ispunjenosti u svoje
prijatne doživljaje? Da li ste dovoljno hrabri da se borite za principe u koje verujete?). Imati stalno
uravnoteženu perspektivu četvrte čakre - srca -je "non-stop" zadatak. Trebaće vam sve manje
vremena i muke da isplivate iz okeana emocija. "Splav" je tu - manite se borbi, okrenite se
aktivnostima i spoznaji koje vas vraćaju sebi. Nađite dokaze radosti i ljubaznosti , oslobodite se nivoa
borbe uočljivog u prve tri čakre. Testovi i teškoće su svuda, ali vi ih rešavajte na lep način i nastavljete
život. Činite ono što je u vašoj moći kako biste umanjili patnju drugih. Ne idite na dole nego u akciju!

Lična ljubav - ljubavna romansa, jedna je od najprijatnijih aspekata; reč je o radosti


udvaranja, početku veze, tu vrstu ljubavi želite zauvek! Ako ste puni očekivanja, otvoreni
ste.Održavajte romantičnu energiju, to je pomalo igra koju treba da igrate da biste u kontinuitetu imali
lepotu takvih doživljaja. Na ličnom nivou vezivanje je i dalje lako - spojeno je sa prva tri nivoa ličnog
iskustva. Takvu situaciju prati strah od partnera. Kretanje ka sledećem nivou ovo će poništiti.

Samilost - to nije posesivna ljubav, ona nema veze sa sopstvom, rođena je iz svesti da je
patnja rezultat osećanja izdvojenosti (perspektiva prve tri čakre). Oproštaj je verovatno najveći lični
doprinos. U svima nama postoji nagon koji je ispod časnog pa ne valja stalno misliti na greške i lične i
tuđe, to je deo iskustva. Četvrta čakra se ne tiče žrtvovanja; sopstvo mora biti kompletno kako bi se
moglo dalje podići. Prve tri čakre moraju biti izbalansirane kako bi ljubav bila održavana a ne crpljena
iz srca. Ukoliko potonete u panju, niste je smanjili. Izvucite se iz bola kao samilosnog čina.

Univerzalna ljubav - prve tri čakre - jin energija i tri rajske čakre - jang energija slivaju se u
četvrtu, čakru srca, pa dolazi do spontane ljubavi. To je neuslovljena, neposesivna ljubav
(neopterećena). Privlačite druge i slobodno dajete svoj duh. Vaš nivo energije na ovom nivou je
neiscrpan pa nećete sagoreti. Ako ste iscrpljeni, energiju ste poklanjali sa pogrešnog mesta, ispali ste
iz četvrte čakre i spustili na nivo ličnog. Ako ste samo umorni, dobro je, bićete ljubazni i širokogrudi sa
svim što vam život nudi.

Strah nije nestao, deo je ljudske svesti, ne nestaje sam od sebe pa naučite kako da ne
obraćate pažnju na njega, suštinski se udaljite i odvojte svoju pažnju od njega, a usredsredite se na
ono što vas ojačava. Zapitajte se - prema čemu usmeravate pažnju? Ulažite svoje vreme u kreativno.
Oni koji su u stanju da svoju svest održe na gornjim čakrama, nikad ne pitaju koji je njihov životni cilj
- oni znaju. To je osećaj koji se definiše zahvaljujući iskustvu gornjih čakri. Stvorite sigurno okruženje
koje je sposobno da vam pruži podršku. Ta otvorenost stimuliše druge da krenu dalje od svojih
predrasuda da pomognu. Vera u akciju koju drugi primećuju u vašem životu, budi njihovu veru i oni
svoj život žive iz sveg srca. Vama je vaša energija potrebna da opstanete pa se usredsredite na svoje
srce. Odbacite odbrane, konflikt koji s nekim imate rešavate ovde, usredsredite se na tu vezu, ako

43
SKAKAVAC 6

treba da nekog disciplinujete, iskažite razočarenje, čak bes, ali nemojte tu osobu terati iz svog srca -
vi uvek ostanite u svom srcu.

Glas kreativnosti - peta čakra

lokacija: grlo
boja: nebesko plava
kristali: selestit, akvamarin i čist kvarc

Otvarajući svoju petu čakru postepeno učite kako da prihvatite sopstvenu originalnost u kom
god obliku, jer iako nismo svi umetnici, sposobni smo da probudimo sopstvenu kreativnost i
profitiramo od njenog izraza.U posedovanju sopstvene autentične prirode naučite da se odvojite od
slike koju drugi imaju o vama. Vi ste jedinstveni. Suštinska potreba pete čakre grla je da pronađete
"glas" i govorite svoju istinu.

Preispitujte se. Ovom čakrom dominiraju više mentalne sposobnosti koje omogućavaju
izdvajanje, opservaciju i sintezu različitih pogleda. Učenje vam dopušta da odradite kreativnu promenu
svog života tako što ćete ga svesno modelirati i menjati, da biste se na kraju autentično izrazili. Ova
čakra vam pruža podstrek da se iskažete na pravi, kreativan način koji nastaje mešanjem ličnog i
kolektivnog uma. Izgovoreno, muzika, igra, pisanje, slikanje, mišljnje, oblici su kreativnog izraza, a stil
- vaš.

U ovoj čakri dolazi do ubrzanja energije, tako da možete osetiti nervozu, tremu, napetost.
Svest da energija ne može da se kontroliše kjuč je problema. U samoj energiji nalazi se šifra za
informacije i zato ako uspete da uzjašete talas, vaš um će početi da se pali poput fleša - vaša
individualna inteligencija radi s kolektivnim umom u kreativnosti. Tako spoznajete stvari koje nikako
ne bi bilo mogeće da znate. Inspiracija, prosvetljenje...ideje.

Naučite da govorite sopstvenu istinu u meri u kojoj ste je saznali. Za to vam je potrebna
hrabrost jer nije uvek popularno i prijatno. U diskusiji odbacite kolebanja da li je to vredno ili ne (niža
čakra personalnih povezanosti), izrazite ideje koje imate.

Poznavanje sebe u petoj, značajno se razlikuje od poznavanja u trećoj čakri. Treća čakra tiče
se samokontrole i strategijske samospoznaje koje kombinovane s ličnom voljom, oblikuju način na koji
se vi potvrđujete. Na ovom nivou samospoznaja znači prepoznavanje sopstvenih htenja i osobina da bi
se dopustilo umu da slobodno zasija. Poklonjena nam je sposobnost inovativnog mišljenja -
posmatranje života kroz svežu perspektivu a ne uzde na koje smo navikli.

Vi odlučujete da donesete bilo koju vrstu odluke, zasnovanu na sopstvenoj nezavisnoj


perspektivi. Uspostavaljanjem jedinstvenog pogleda na svet izazivate druge da učine isto. Kako vaše
stanovište nije više odbrambeno, ne ugrožavaju vas suprotna mišljenja, i u stanju ste da se otvorite
prema mnogim novim perspektivama. Poentirate problem stapajući se sa situacijom tako da se uvidi u
njih razvijaju iz iskustva a nisu nametnuti. Disciplinujte, uobličite, formulišite izraz. Ako se borite da
budete slobodni, potrebom da nadjačate suprotna mišljenja svojim, izazivate situacije u kojima se
dokazujete uvek ispočetka - to je nepotrebno i zamorno!

Pobuna protiv uobičajenih uverenja koja nameće kultura nisu problem nego vaš ego kad
počne da se vezuje za ranije uspostavljene alternativne poglede. Zauzimate odbrambeni stav, a vaša
uverenja rigidnost. Potreba da dokažete da ste ispravnog stava privlači druge da se suprotstave. Ako
ste vezani za bilo koje stanovište, alternativno, konvencionalno, razum nije slobodan. Sjajan primer su
fanatici! Vi pravite kompromis.

Borba za pravo na slobodu nema smisla, pa ni tražiti potvrdu da nam nije potrebno
odobravanje. Dok izražavate pravo da budete nezavisni, emitujete različitu energiju energiju od one
koju zračite kad tražite odobravanje da ste u pravu. Ne proveravajte se konstantno! Deca su posebno

44
SKAKAVAC 6

otvorena za ovaj kreativni način gledanja na život. Odrastanjem kao da gubimo taj pogled, pa je
uravnoteženje ove čakre način da ponovo aktiviramo taj dar.

Neravnoteža je i krivljenje istine, kao i nemogućnost da se osoba izrazi. Osećanje


neadekvatnosti može da osiromaši vašu sposobnost da sa drugima delite poglede i mišljenja. To je
situacija kada verujete da vaši stavovi i ponašanje nisu vredni pomena pa ne učestvujete. U strahu od
posledica delovanja vaših ideja i stavova na druge, vi ih zadržavate. To vas vodi osećanju da im ne
pripadate, a suština je da ste vi budni za nezavisno mišljenje, ali niste prihvatili odgovornost odgovora
usmerenog ka kolektivu. Kad budete naučili da se izrazite, doživećete osećaj oslobođenja. Trema je
primer energije koju ne možete da kontrolišete, jer je doživljaj prejak. Reč je o vrlo stvarnoj energiji u
grupnom umu publike koji je zaista usmeren ka vama. Do ravnoteže dolazi kada pokušavate da
prihvatite doživljaj i da zauzdate energiju, a to ne možete jer je energija stvarna. Pred publikom
"jašemo talas" i vraćamo energiju kolektivu. Tada ne proveravamo kako se osećamo. Otkrijte koliko
elokventno izražavate svoja mišljenja koja niste ni znali da imate. Uključite radoznalost, ona je
stimulativna, ključna. Svoj kreativni identitet iskoristite kad želite, a pritom održite sposobnost
prilagođavanja normama koje situacija od vas traži. Filozofija, politika i religija jesu teme koje vas
uzdižu iznad sopstva. Izražavajte slobodno svoje ideje, čak i kada ne možete da ih poduprete
argumentima, ali ne budite "sveznalica". Ovo ima osvežavajuće dejstvo na okolinu, vaš kreativni život,
a vi ostajete u ravnoteži u svim drugim oblastima. Možete izabrati neki alternativni put, jer to može
sasvim odgovarati vašoj nezavisnoj prirodi. Ako vaš život može da bude takav, drugi će poštovati vaše
mišljenje, jer su u stanju da shvate da vaše viđenje stvari ide u prilog vašeg dinamičnog života.

Mnoge vrste anksioznosti i stresa upravo izviru iz otpora intenzivnoj senzaciji, povezanoj sa
ovim nivoom svesti. Ovde energija prati dah. Povedite računa o kvalitetu disanja. Produbite ga i
usporite - izbrojte do deset. Počećete da radite sa energijom koju poseduje određena situacija i koja
nije njena jednostavna manifestacija. Kako se ova čakra nalazi u grlu ima mnogo veze sa verbalnim
izražavanjem. Da bi ste bili u stanju da održavate nivo svesti i izgovarate svoju istinu, morate uvek biti
u stanju da izrazite sopstveni stav, čak i ako je u suprotnosti sa mišljenjem okoline. Previše
prilagođavanja mišljenjima drugih, sužava istinski izraz ove čakre. Najviša manifestacija ove čakre je
slobodan, nezavisan um, koji sebe poznaje i ne plaši se razlika. On je prevazišao odbrambeni stav, pa
je stoga sposoban da, otvoren i radoznao, razmotri svaku ideju. Vaša svest kroz kreativnost daje
šansu da na život gledate kao na polje različitih mogućnosti, a želja da svoje vreme kvalitetno
provodite sami, raste srazmerno opadanju vaše tolerancije prema površnom, trivijalnom.

Vi pomažete ljudima da se probude, vaše ideje su "cake" na vas gledaju kao na podsticajni
izazov, prenosite entuzijazam i uzbuđenje; dakle mi ovde govorimo o Ljuudima!

Želja za transcedencijom - šesta čakra

lokacija: obrve, iznad korena nosa, treće oko


boja: indigo plava
kristali: indigo turmalin i fluorit

Buđenje pete čakre stimuliše želja za iskustvom magijskog i suštine života, a to vodi iskustvu
transcedentne stvarnosti, koja se nalazi van svakodnevnog poimanja života. Imaginacija je sredstvo
transcedencije. Put ka vrhu kojim ona ide vodi inspiraciji i blagodeti - put nizbrdo vodi svim oblicima
eskapizama (bekstvo iz stvarnosti, od života, izbegavanje odgovornosti); ali oba vode ka napuštanju
svakodnevne realnosti i stapanju sa širom stvarnosti. Ovaj svet slika nalazi se iza misli. Ono što peta
čakra prevodi u mentalne ideje - šesta doživljava kao slike i osećanja jače životne snage čiji ste deo. I
u najprofanija iskustva u životu možemo da prizovemo taj tip svesti. Tu inspiraciju doživljavamo kao
kreativnost (umetničku, bilo da nekog podučavamo ili sami iskazujemo). Božanstveno može biti
doživljeno i kroz vezu sa prirodom.

Zamena puta ka transcedenciji za mnoge je gledanje TV-a i uspešan je; nije baš kreativan, ali
kao isključivanje iz svakodnevice pomogne i donese opasnost gubljenja sposobnosti da se takav
prostor stvori unutar sebe. Sposobnosti se žrtvuju utapanjem u zabavu, kroz maštu, jer je neutralna

45
SKAKAVAC 6

teritorija - dovoljno poznata, mada preterana daje razlog za brigu. Najniži nivoi potrebe za
transcedentnim su u drogi i alkoholu, prevarama, izdajama i iluzijama.

Šesta čakra vodi nas do mesta koje se nalazi izvan stvarnosti ograničene čulima. Da bi ste u
njoj ostali u ravnoteži, potrebne su vam duhovna zrelost i kreativna disciplina (u koju vrlo verujem).
Svet magične misterije izvančulne stvarnosti poseduju i ludaci i mistici, ali samo od vaše discipline
zavisi da li vas mašta vodi do vere ili straha, inspiracije ili razočarenja. Normalna volja ljudskog ega
postoji u trećoj čakri, i u njoj je personalna: ako ste umorni, a imate još sat rada, primoravate se da
nastavite. U šestoj čakri posedujete spiritualnu volju, koja vlada duhom, za razliku od personalne, koja
vlada aktivnostima tela i uma. Kako fizičku volju morate da aktivirate da bi ste izveli trening tela,
spiritualnu volju aktivirate da odradite trening duha. Proverite prirodne tendencije vaše imaginacije
kada luta. O čemu volite da maštate? Seksi fantazije, sanjarenje, osvetničko, reminiscentni pravci...
Ukoliko dominira razum, vaša imaginacija nema dovoljno mogućnosti da se izrazi.

Cilj je da u umu razvijete mesto razmišljanja o svom životu koje bi bilo objektivno -
samoposmatranje. Dok ste angažovani maštom ustanovite da li osećate "gašenje" ili "pojačavanje"
energije. Tada se skoncentrišite da vašu pažnju usmerite gde vam prija.

Usmereno zamišljanje, ili kreativna vizualizacija je metod za sfere izvan sopstva. Um koji
sumnja odvlači natrag - prizemljuje, ali vi se usmerite ka tihom centru u kojem se rađa inspiracija. Što
više nastavljate da radite sa ovom energijom, više jačate intuiciju i veru u nju (da li je slušate ili ne).
Intuicija je doživljaj, tip saznanja, izvan planskog razmišljanja. Nje postajete svesni kao
upozoravajućeg sistema - signala. Kada dođe do problema, setićete se glasa koji je sve vreme znao
ono što je vama prošlo nezapaženo. Predupređivanje - proaktivni put takođe možete razviti, a
suštinski nastaje iz usmeravanja vaše intuicije ka jednoj ideji - konceptu, verovanju kreativnom geniju
kolektivnog uma da ćete spoznati na nov način,autentičan - vaš. Biti intuitivno proaktivan znači da
koristite iskustvo (a posteriori,pre akcije), a ne da čekate alarm. Na poslu, odnosima i u kreativnosti
intuicija je fantastična, a vi to znate - "javlja vam se".

Razvijene sposobnosti šeste čakre doživljavamo kao osećaj ispravnog. Postajemo sposobni u
viđenju i tumačenju signala koje primamo. Kada ste pred izborom, u stanju ste da osetite da li ste
doneli pravu odluku. Bez spiritualne volje koja je prati, imaginacija pruža nasumična iskustva (straha i
vere). Neki se ljudi tu blokiraju.

Religije aktivno predstavljaju ideju da je ovaj život pad božanske milosti, da će "život posle
smrti" - (Kolin Vilson) biti mnogo bolji i da bez zaštite koju ona nudi možete skliznuti u pakao. Alal
učenjima koja igraju na kartu straha! Čak i da lično ne verujete u religijske doktrine, trebalo bi ih imati
na umu kad imate posla sa kolektivnim nivoima realnosti (sve gornje čakre). Morate da razbijete gustu
energiju straha kako bi ste dospeli do više vibracije svesti, postanete budni za širu realnost iz koje
možete izvući energiju, sagledavanjem. Vaša vera u širu realnost menja se u zavisnosti od sistema
uverenja, kakav je u nižim čakrama, u iskustvo na višem nivou.

Perspektiva transcedentnog rezultira time što nema mnogo toga što vas može uznemiriti ili
iznenaditi, jer vaši pogledi na život transcendiraju, sagledavaju i uključuju sve suprotnosti. U stanju
ste da primetite veću životnu snagu. Najveći broj duhovnih tradicija podstiče vas da razvijete
perspektivu šeste čakre. Poenta je da razvijate mesto svesti iz kog možete da posmatrate sebe, čak i
usred neke aktivnosti kojom ste obuzeti, ali ste istovremeno svesni tog angažmana (astralno). Kada
sledite TAO - put, razumete obavljene akcije bez velikog truda. Ne dajte da vas uzburkaju strah,
krivica, perverzija, sramota. Razlikujte ono što ide u vašu korist - učite kako da usmeravate svoju
volju. Meditirajte, čitajte, slušajte, šetajte u prirodi.

Iluzije i nekontrolisano divljanje mašte iscrpeće vam snagu, te ukoliko tu niste u stanju da
razlikujete, nećete ni znati kako da se usmerite. Postavite sebi pitanje - da li sam u stanju ravnoteže?
Strah vas pomera iz centra - izmešta vas, jer vam menja perspektivu. Sve vam deluje stvarno. Ne
davite se. Ključ se nalazi u proceni kvaliteta vaše energije. U trenutku proverite kako se osećate. Mera
ravnoteže nalazi se u vama. Naučite da prepoznate sopstvenu energiju. Prevaziđite more iz detinjstva.

46
SKAKAVAC 6

Instinkti su ti koji pokušavaju da vas odvoje od objekta kojeg se plašite, ali spiritualna volja vam daje
snagu da se suočite sa strahom, da ga odbacite i krenete dalje. Neravnoteža u šestoj čakri stvara
iskrivljeno viđenje "Alisa u zemlji čuda" - zbunjenost u sagledavanju stvarnosti. Rezultati te
iskrivljenosti mogu stvoriti spektar ubeđenja (od verovanja: ja sam specijalan i inad svih, do fatalizma
da smo osuđeni na usud koji drugi ne vide). Ni jedan ekskluzivitet ne vodi celini pa se ne
ograničavajte već širite vizuru. Lične predrasude i dvoumljenja isto možete prozreti, identifikovati i
sagledati.

Razdvajanje sopstva rezultira uverenjem da ste bezvredni, pa je patnja upozorenje da se sa


tom energijom krećete u nezdravom smeru. Poslušajte upozorenje, zarecite se da će te se prepustiti
leku protiv svih patnji, a taj lek pronađite na svoj način. I to svakako uradite. Biti "izvan sebe" -
izmešten, očigledno je iskrivljenje do kojeg dolazi jer ste zaronili u neodgovarajuće vreme i na
neodgovarajući način. U takvom stanju može da se desi da sagledavanjem sebe iz neravnoteže, niste
ni sposobni da na svestan način uspostavite vezu sa normalnom realnošću (opterećenost).

Perverzije, (sexualne) dolaze iz neizbalansirane druge čakre. Zamislite kako je osobi koja nije
u stanju da odvoji maštu od realnosti (zamišljanje kvaliteta kod drugih koje oni baš i nemaju,
zaljubljivanje u osobu zbog nepostojećeg kvaliteta). Preterana senzitivnost na sve stimulanse koji
spolja dolaze stiže iz neuravnotežene fizičke, do ove čakre trećeg oka (alergije, stresovi). Opušteniji i
radosniji postajemo jer sagledavajući šire opstajemo u brojnim promenama, što nam daje dar
proročkog, jer vidimo suptilne nivoe energije - osećaj pokreta u energiji pre nego što počne da se
manifestuje. Laganim i strpljivim radom razvili ste odnos sa svedokom u sebi, te tako omogućili da
objektivno posmatrate kako teku vaši odnosi sa drugima. Sposobnost da ostanete izdvojeni, a u isto
vreme da ste u akciji, daje mudrost i uvid u značenje života. Biti uravnotežen u šestoj čakri znači imati
osećaj šireg toka realnosti i zato, dok ste povezani s njim, vaša intuicija radi. Spremno prihvatate
situacije koje su izvan vaše lične kontrole. Samo saznanje o tome koliko je života izvan vaše lične
kontrole, dokaz je životne snage van individualnog. Vaša vera nije zasnovana na uverenju već izrasta
iz iskustva, pa izgleda da imate sasvim normalan pristup pravom mestu u pravo vreme, iako to niste
planirali (najbolje spontano). Slušajući glas iz sopstva, intuicija omogućava da prepoznajete znake koji
otkrivaju vaš put.

Iskustva šeste čkre možete doživeti i bez spiritualnog vežbanja, ali nećete biti u stanju da
održite taj nivo sveati, ako nemate disciplinovanu spiritualnu volju. Bez discipline, treće je oko varljivo
i vodi nasumičnim iskustvima, od kojih su neka zasnovana na strahu a neka na veri. Tako spoznajete
da vam vaša lutanja smanjuju energiju te je usmerite ka inspirativnom. To je spiritualna volja. Joga
kao životni stil, duboka veza sa prirodom, umetnički životni stil sa mnogim mogućnostima koje
dopuštaju kreativnosti da se oslobodi u vama, spiritualno vežbanje, posvećenje religiji, konkretni su
primeri životnih stilova šeste čakre. Učenjem da ostanete u ravnoteži na ovom nivou svesti, postajete
vizionar. Spoznajete ono što se nalazi iznad umnog, rečenog. Vidite slike, imate predstavu, intuiciju,
inspirišete druge. Nemate doktrinu koju treba da promovišete, niti neko posebno učenje koje biste
ponudili drugima - vaša vizija je izvan takvih distinkcija. Sposobnost da živite u velikom miru je učenje.
Izdizanje iznad suprotnosti prevodi se kao sposobnost izdizanja iznad konflikata, do kojih dolazi zbog
rigidne vezanosti za konfliktna viđenja stvari! Time što ste u stanju da spoznate širu realnost koja
prevazilazi polaritete, u stanju ste da se izdignete iznad konflikata i da vodite miran život. Čak iako se
nađete usred haosa i nasilja, uravnotezenost vas pušta ka drugoj realnosti koja nije vazana za
konfliktne nivoe. Osećaj dubljeg značenja iza realnosti koja se manifestuje u svemu, otkriva se tu u
ravnotezi, a vi povezujete svoje želje sa onim što se pred vašim očima pokazuje. Iz perspektive
drugih, u svemu sto radite ima nečeg neobičnog, a vi se samo povezujete sa životnom strujom koja je
veća i šira od vaše lične. Tok energije iz veće realnosti u nečiju individualnost doživljava se kao
inspiracija, a sposobnost za to i da inspirišete druge, samo su sporedna blagodet. Nije "ja" ono koje
inspiriše druge; kad "ja" postane posrednik, pokolebani napustite ulogu pomagača drugih. To je spona
sa inspirativnim nivoom svesti, u sopstvo i od njega, koja inspiriše druge.

Dosegnuvši mudrost iz perspektive koja transcendira polaritet (podele), možete biti od pomoći
drugima kako bi uvideli dublje značenje (moja večita tendencija) situacija u svojim životima - i vrlo
verovatno da će vas zbog toga baš, potražiti. Domet vaše perspektive, viđenja, proširio se do tog
stepena da vam se u jednom momentu nametnulo mnogo više mogućnosti, rešenja, nego drugima.

47
SKAKAVAC 6

Stoga ste vi pozvani da pomognete drugima da se i oni otvore i probude za širu perspektivu njihovih
života i mogućnosti, stimulišete osećaj vizije, da je život više od pukog preživljavanja. Vi drugima
nudite perspektivu koja ih oslobađa ograničenih pogleda na realnost (jaka mi ova čakra). Drugi mogu
da vas gledaju kao neobičnog, zaokupljenog sobom (i predsobljem), ali vaša je intuicija dobronamerna
i oslobođenja u odnosu na one dosadne osobine koje generalno odlikuju ljude.

Kada se osećate izgubljeno i bez cilja i smisla, fokusirajte svoju šestu čakru i počnite da
istražujete svrhu sopstvenog života. Potražite interakcije sa svojim višim sopstvom. Upotrebite i
proročanstva kakvo je JI ĐING, karte (samo ukoliko ste vešti - tarot i rune) i zatražite da vam pokazu
smer kojim treba da krenete!!! Ako pristupite tim sredstvima na sveti način (pozitivno iskreno i s
poštovanjem), imaćete SREDSTVO da doprete do višeg sopstva, kako bi se ono moglo izraziti u vama.
Udovoljite ovoj čakri tako što ćete slušati one koji vas inspirišu lično i čitati materijale koji vas
ispunjavaju verom i vizijom. Da poentiram, da biste svom životu dali višeznačnost, osmislite je,
potražite u sebi, naravno.

U konfliktnim situacijama u sebi ili sa drugima, imajte vere u transcendentalno viđenje i nađite
pogodno mesto sa kojeg se vidi šira realnost kojoj pripadaju oba pola, oba mišljenja. U vama postoji
put koji prevazilazi podele, dopustite sebi, primorajte se, izvedite šta god je potrebno, da pronađete tu
perspektivu. Rešenja uvek postoje, dostupna - imajte na umu da je staza izvan konflikata bogatstvo,
pa ako krenete s te tačke sa koje se pruža pogled na tu stazu, sama će vam se otvoriti. Ako ste
neraspoloženi i kada se osećate prazno, naučite kako da u sebe prizovete duh.

Često mislimo da nam nešto nedostaje, "fali". Prihvatite nezadovoljstvo jer nas baš ono tera u
pogrešnu potragu, da tražimo nešto što spiritualna veza ne može da nam pruži. Potrudimo se oko
svog neraspoloženja, tako da uvidimo da li potraga za našim spiritualnim izvorom rešava ili ne
problem. VEŽBA: meditacija - sedite ili lezite na leđa i potpuno ispravite kičmu, duboko i polako udišite
vazduh, kako biste se smirili, a ne dremnuli. Da biste se usredsredili, pažnju obratite na podizanje i
spuštanje vaše energije sa svakim dahom. Kad ste uspeli da se skoncentrišete, zamislite okean u svom
beskraju. Utonite u osećanje da mu pripadate. Vi niste u njemu, niti ste njegov deo - vi ste on.Vidite
samo jedan talas kako se podiže i posmatrajte ga kao svoj individualni život...izdvojen i određen ali
deo celine. Gledajte to podizanje i spuštanje talasa kao svoje inkarnacije...Izdizanjem talasa iz okeana,
rađa se vaš individualni život, koji se potom ponovo vraća u celinu jednog. Koliko se puta vaš talas
izdigao iznad okeana, kao vaš individualni život? Koliko puta će se u buduće ponovo podići kao beskraj
mogućnosti? Vrh i pad svakog talasa osetite istovremeno sa zagrljajem okeana, kao pozdrav povratku
u sebe. Talas je deo okeana, okean je uvek u talasu. Svako osećanje odvojenosti je iluzija - osetite
svoju vezu sa večnim.

Predavanje spiritualnom - sedma čakra

lokacija: kruna glave


boja: ljubičasta ili bela
kristali: čisti kvarc

Sedma čakra prema definiciji predstavlja čistu, neizdiferenciranu kosmički energiju. Želja da se
doživi božansko (uzvišeno) je cilj. Ako u vezi sa njom postoji neka potreba, onda se ovo odnosi na
predavanje božanskom vodiču; ne samo saznanjem o spiritualnom već da naše akcije rukovodi upravo
to jedinstvo. Ova čakra počinje proces involucije, prima energiju i završava proces evolucije. Energija
koja je pozajmljena iz univerzuma kako bi oživela naš život, vraća se nazad u jedinstvo ličnih iskustava
s kolektivnim. To je ono što vi nudite univerzumu - energetsku sveukupnost svega sto predstavlja vas.

Probuđeni na tom nivou sve iz života doživljavate kao spiritualno iskustvo, a vaš život je
označen kvalitetom poniznosti u onome što vi shvatate kao uzvišenu (svetu) dimenziju svih iskustava.

Mi se za uzvišeni život pripremamo time što ćemo svoj voditi svesni. Na taj način naša
iskustva dobijaju na prosvećenosti i prosvetljenosti. Prosvećenost nije stalna! To je kratzki odsjaj
(tren) najvišeg nivoa realnosti, koji se javlja povremeno, ali mogućnost njegovog doživljavanja

48
SKAKAVAC 6

možemo povećati tako šeto ćemo se posvećivati meditaciji i dubokoj kontemplaciji (razmatranje,
zrenje upravljeno na unutrašnjost, misaono udubljivanje u sebe, koje u sebi kao ogledalu posmatra
sveto i njegova dela, kontemplaciju

Perspektiva spiritualnosti: reč je o totalnom sistemu. Najveći deo nad ga retko doživljava,
samo retki pojedinci kroz istoriju bili su u stanju da održe svesnu budnost iz te perspektive, da svoju
individualnu svest potpuno predaju božanskom. Za nas ostale ("boraniju"), iznenadna totalna svest
predstavlja vrhunac ili okeansko iskustvo, tada božansko gleda našim očima (i čudi se!). Stapanje sa
beskrajnim dopušta nam da se zagledamo u duše drugih, a od našeg odgovora na tu informaciju
zavisi i naša sposobnost da se održimo na tom nivou perspektive. Ukoliko takvo viđenje izazove u
nama strah, mi ćemo tog momenta biti opozvani u niže čakre u kojima se osećamo sigurni (jadni mi,
ali tako je...). Ostati uravnotežen u tom centru nije lako - znanje traži svoju cenu; mi smo budni, mi
znamo. Potreban je nivo na kom ćemo biti potpuno posvećeni.

Svako od nas ima svoj cilj- nameru da nas dovede u inkarnaciju (puž golać npr.).

U svakoj od gornjih čakri postoji osećaj razloga za postojanje, ali sedma čakra nas posvećuje
sveobuhvatnom cilju duše za ovaj život. Kada smo otvoreni za perspektivu sedme čakre, ne postoji
odricanje od svog cilja, i to saznanje nosi sobom odgovornost. Imamo izbor, da je prihvatimo ili ne.
Ukoliko odbijemo da budemo svesni svog cilja, bićemo ponovo vraćeni na niže čakre (što je poniženje,
priznaćete)! Ako to prihvatimo, utonućemo u naiscrpni izvor energije. Sva energija i sve okolnosto koje
su nam potrebne da bi se ispunila svrha naše duše, nudi nam božansko.

Kad živite u perspspektivi sedme čakre, možete poželeti da budetesami s prirodom i svojim
spiritualnim kontemplacijama , ali znajte da drugi definitivno žele da budu sa vama. Davanje drugima
iz ove perspektive na sreću, dolazi kao nešto prirodno, budući da ste uronjeni u univerzalnu životnu
snagu neiscrpne energije. Da biste tu opstali (u toj perspektivi), morate - treba da budete u stanju da
sve vreme ostanete povezani s božanskim. Onda kad prekinete tu vezu, a drugi nastave da od vas
crpe energiju, dospećete do sopstvenog a ne božanskog izvora i na kraju balade, takvim iscrpljivanjem
će vaša lična energija nestati i potonućete u niže čakre. (Lična iskustva su me uverila da je sled
ovakvih situacija zdravstveno popuštanje, pad imuno-sistema, bolest u nizu i neočekivanom trajanju;
ne dozvolite sebi da potrošite (izgubite) sebe.)

Neuravnoteženi izraz spiritualnog: sedma čakra je opasno mesto da bi bilo zanemareno,


neuravnoteženo (može takođe da dovede do života koji se vodi u izdvojenoj stvarnosti - realan ali ne
integrisan sa svetom oko vas. To je uzrok potpune otkačenosti od svetske realnosti i nesposobnost da
se srupa u međuodnose sa svakodnevnim na efikasan način. Neravnoteža ovde može da vas dovede
do konfrontacija sa "stražarima"koji stoje na poslednjoj kapiji ( kad ste potpuno dovedeni u pitanje), ili
do pojave straha u vidu cellina za koje vam se čini kao da vas progone (manije). Iako iz perspektive
sveta ti strahovi (duhovi) nemaju naročitu važnost, za osobu koja se sa njima suočava oni su stvarni.
Povezivanje sa učenjima iz bilo kog od svetskih svetih textova je lek za izgubljene po zonama straha u
sedmoj čakri (Ji Đing, Biblija, Upanišade, Bhagavad Gita, Tao-te-king, Kuran), sredstvo su da se
sopstvo ponovo poveže s najvišim nivoom.

Mnogi ljudi koji se nalaze u azilima, su otvoreni za taj univerzalni nivo, ali nemaju vezu s nižim
čakrama i ličnim sopstvom. Oni žive u izdvojenoj realnosti, bez "uzemljenja" u nižim čakrama (gledali
ste masu filmova na tu temu). Postoji još jedna neravnoteža u ovoj čakri: mentalitet "kupovnog
spiska". Učenje Novog doba govori o stvaranju modela života kakav bismo želeli da živimo. Ako želite
vezu sa nekom osobom ili novi posao, ovo učenje vas savetuje da ispišete spisak vaših zahteva i dao
njima razmišljate kao da zaista postoje. Nema sumnjeda ovo deluje, jer o tome svedoči trend. Ipak,
valja znati da taj spisak pravi ego, a on umešan u gornje čakre pravi neravnotežu, jer je ego taj koji
vam govori da on bolje od ikoga zna šta vam je potrebno. Umesto da se apsolutno predate toku svog
života, vi ste zauzeti pokušajima da ga usmeravate. To oduzima mnogo magičnog koje se može
dogoditi.

49
SKAKAVAC 6

Na prvom nivou buđenja na višim nivoima svesti, morate-treba da ponovo osvojite,


uspostavite, kontrolu svog života tako što ćete preuzeti odgovornost za sve štoste doživeli. Ovo je
neophpdno da biste se oslobodili kulturoloških uslovljavanja kojima ste izloženi. Na prvom nivou, ovo
preuzimanje kontrole sopstvenog života jeste neophodan korak. Ipak, ako stremite višim nivoima
svesti, on tu kontrolu mora prepustiti božanskom. Dakle, najpre ponovo uspostavljate svoje autentično
sopstvo tako što preuzimate kontrolu, ali na kraju, predajete ga višoj snazi u koju varujete kako biste
se zauvek zaustavili-zadržali u višem.

50
SKAKAVAC 6

PTAH - VELIKI NEIMAR SVEMIRA


Frater Libero

Gradnja Univerzuma je započela činom stvaranja, a Univerzum svoju postojanost bazira na


stalnoj promeni. Majstori graditelji od davnina imaju zadatak da amorfnu materiju prirode dovedu u
red, da stvore red iz haosa kao što je to učinio Veliki Neimar Svemira. Graditelji kao Majstori zidari
stvaraju nove kreacije.

Budući da Univerzum nije konstanta već je stalno u pokretu tako je i kreacija u razvoju. U
svakom čoveku, biću, životinji, pa i svakoj stvari postoji više ili manje izražena sila Tvorca. Ova sila
nagoni sve da od prvog izvora dođe do svoje pune materijalizacije, da bi se zatim vratilo u prapočetno
stanje Beskrajne Svetlosti.

Majstori graditelji su tokom vremena stekli znanje pomoću koga se usmerava kreacija. Ovo je
znanje o Redu, poretku, hijerarhiji i silama, kao i o svesti koji čine Univerzum. Majstori tako kroz svoj
Rad usmeravaju evoluciju sveta, čoveka, pa i celog Univerzuma.

Takav je naum Velikog Neimara. Naum koji je prenet u svest "delova" njegove kreacije. Tako
je On uspostavio Veliki Red.

"On" je znan u svim vremenima i među svim narodima sveta. Njega svi slave. On, Veliki
Neimar Svemira je Jedan.

Ptah je u egipatskoj mitologiji najznačajnije božanstvo koje je duboko obožavano u gardu


Memfisu gde je shvatan kao unutarnja suština materije tj. energija koja ostvaruje materijalizaciju i
oblikovanje svemira.

Smatrano je da je Ptah u svakom telu, u svim bogovima, svim živim bićima - jer On zapoveda
svim stvarima.

Ptah je stvorio devet vrhovnih božanstava egipatskog panteona.

Prema memfiskom sveštenstvu, Ptah je stvorio čak i Atum-a koji je bio središnje obožavano
božanstvo Heliopolisa, grada Sunca, a "Devetka bogova" je smatrana zubima i usnama njegovih usta
kojima je izrekao Genezu.

Po učenju, Ptah nije stvorio svet fizičkim putem, već srcem i jezikom tj. Voljom iz ljubavi i
rečju. On je Kreator, Pangenetor - Logos. Svemir je osmišljen u Ptahovom srcu, a iznedren vibracijom
njegove reči.

On je stvorio devet bogova, devet svojih arhetipskih metafizičkih energetskih principa i


emanacija koji su zatim uredili "Zemlju" tj. postojanje.

"I bi Ptah zadovoljan kad stvori sve stvari i sve božije reči. I on rodi bogove, on stvori gradove
i nome, on stavi bogove u njihova svetilišta..."

U starom kraljevstvu Egipta Ptah je zvan "Ker Kerep Hemu" - "Najveći upravitelj majstora" -
što ga direktno povezuje sa Slobodnim zidarstvom - on je Veliki Majstor čija se kreacija izvršava i
radom samih delova njegove kreacije - aktivnim principom, koji su njegovi Majstori Masoni.

Po svom obličju Ptah je prikazivan kao mumija sa krunom i kako drži skiptar tj. štap kreacije.
U Masoneriji ovom obličju analogan je Obrednik koji pokreće Ložu na skup i uvodi sve Slobodne Zidare
na njihova mesta, koja su im predodređena njihovom prirodom. Kao što je Ptah prozvao elemente
Univerzuma da se manifestuju i organizuju u red, poredak i smislenu hijerarhiju, tako i Obrednik
otvara put Masonima u Loži. On se kreće "solarno" aktivno pokrećući stvaralački princip.

51
SKAKAVAC 6

Obrednik potvrđuje svaki akt u otvaranju i zatvaranju Lože - kao što Ptah stavlja pečat na
svoju univerzalnu kreaciju. On ne preuzima glavnu ulogu u životu Univerzuma tj. radu Lože, već je
sveprisutni svedok rada i postojanja.

Ptah je korespodentan istočnjačkom stvaralačkom božanstvu Ganeši, bogu sa glavom slona, a


čak su nazivani istim imenom - "Onaj koji otvara put".

U posmrtnom svetu, Tuat-u, sva božanstva imaju svoju ulogu, ali jedino Vrhovno, Ptah, može
pokojniku da "otvori usta", otvarajući put duši da posle smrti stupi ka suđenju njegovog srca i Istine
da bi čistotom bila primljena u obitavalište bogova - Grad Piramida.

Nazivali su ga "Izuzetno veliki bog, početak postojanja" i "Otac očeva i moć nad moćima",
govoraše za njega "On stvori svoje obličje i rodi svoje telo i utvrdi beskrajnu i nepromenljivu pravdu i
istinu na zemlji" - ORDO AB CHAO!

Sam Ptah je vrhovno božanstvo koje je Tro-Jedno. On sam je Kreator, Amon je prenosioc
njegove namere, a Ra je izvor njegove Svetlosti. To je Sveto Trojstvo koje "obitava" u beskrajnom
kosmičkom okeanu "ništavila" - Nu. Ptah je "Otac", Amon je "Sveti Duh", Ra je "Sin".

"On" je znan u svim vremenima i među svim narodima sveta. Njega svi slave. Ptah, Veliki
Neimar Svemira je Jedan.

52
SKAKAVAC 6

DOSITEJ - DAR BOŽIJI


Frater Libero

Dositej je bio onaj koji je nositelj otkrovenja jednog od starih, skrivenih spisa zvanog "Tri
Setove stele" iz koptske gnostičke biblioteke nađene u Nag Hamadiju. On je jedan od ključnih likova
sa istorijske prekretnice velike smene Eona koja se odigrala pre dva milenijuma.

On je bio i učitelj Simona Maga koji je bio poznat po čudotvorstvu koje se merilo sa Isusovim -
pretvarao je kamenje u hleb, leteo je kroz vazduh, pomerao teške objekte po volji, otvarao zaključana
vrata bez dodira - što rani crkveni oci uopšte nisu poricali. Simon beše mag najvišeg reda i budući da
je njegov filozofski genij bio superiorniji u odnosu na sve optuživan je da je u dosluhu i u paktu sa
đavolima. On je, naime, ismevao ideju da je Isus bio jedini, "ekskluzivni" Sin Boga, navodeći da čak ni
Isus sam to nije tvrdio, govoreći da oni koji dosegnu božansku spoznaju kroz samodisciplinu i
meditaciju o bogu mogu i sami posedovati i ispoljavati nadčovečanske moći i znanje.

Kler je uništio sva njegova pisana dela jer su uviđali da je njegova Gnoza previše metafizička
za shvatanje, a posebno i opasna za tolerisanje. Ipak njegove ideje su se prenele kroz spise drugih
gnostika i mislilaca. U osnovi on je govorio da je skrivena sila, koren svega, izvesna tajna Vatra (što se
po kabali moglo povezati sa vrhovnom sefirom Keter, "krunom" i sa Beskrajnim svetlom koje je
mistično bilo iznad toga).

Upravo se Simonu pripisuje stvaranje Gnosticizma, ali iako je zvan "Božijom Moći koja je
Ogromna", on je ustvari bio jedan u nizu duhovnih učitelja velike gnostičke loze - onoga što se danas
naziva Johanitskom Tradicijom ili Jovanovskom linijom učenja o Gnozi.

Simon je bio učenik u Dositejevoj školi koju je ovaj osnovao po smrti svog učitelja Jovana
Krstitelja. Simon je kao jedan od inkarniranih Avatara bio u nizu Moći, prenoza Gnoze, kroz učitelje,
koji su i sami bili Avatari tj. inkarnacije i manifestacije Božanske svesti. Johanitska tradicija upravo
predstavlja taj prenos.

Priče koje su sačuvane o njima upravo govore o moćnim učiteljima koji su sledbenike
poučavali najvišim istinama, ali ne kroz verovanje već kroz direktno iskustvo istine.

U stara vremena bilo je rasprostranjeno verovanje da je Dositej imao božansku misiju koja je
bila uzvišenija od apostolske i proročke. On se odvojio od Nazorejske linije koju je predvodio Ješu,
nakon Jovanove smrti. Za njegove sledbenike, Dositejce, se govorilo da Boga ne zovu Jehova ili
Gospod, već Elohim i da su odbacili uobičajene datume svetkovina, te da su se striktno držali Knjige
Svetog Zakona.

Samarićani su smatrali da je upravo on Mesija koga je najavio Mojsije, a bilo je rašireno


verovanje da Dositej, poput Enoha, nije umro prirodnom smrću već je uznet na nebo - pojavljujući se
svojim učenicima po volji i duhovnoj potrebi nakon toga.

"Sekta" Dositejaca se održala najduže od svih gnostičkih grupacija, više od deset vekova,
očuvana kao linija učenja o božanskoj hijerarhiji i "lestvama" pomoću kojih se čovek može uspeti do
viših sfera postojanja u Duhu.

Priča takođe kaže da je Dositej kao glavešina škole hteo da mu Simon bude poslušan učenik,
te da je čak i batinom hteo da ga "dovede u red" - ali se Simon prikazao u svom punom svetlu - kao
"Onaj koji stoji" potvrđujući da je punopravni naslednik loze učitelja. Tako je on u svojoj moći smenio
starog vođu koji je inicijaciju prenosio krštenjem vodom - u svojem prenosu krštenja vatrom.

Kao što je Isus smenio Jovana i odvojio se od njegovog učenja, tako se i Simon odvojio od
nastavljača Jovanovske linije.

Dositej je znamenit po svom otkrovenju o "Tri Setove stele" tekstu koji je među gnosticima
bio izuzetno blago i blagoslov boga jer, Set je bio Adamov sin, koji je smatran Ocem svega živoga i

53
SKAKAVAC 6

sve "neporemetive rase" - pri čemu se misli na duhovnu lozu učitelja. Po tom otkrovenju Dositej je
video, naučio i Razumeo Tri stele te ih je preneo izabranima.

Tri stele su mitološke stene-obeležja koje je ispisao Adamov sin Set ostavljajući ih na vrhu
planine gde će opstati tokom potopa. Dositej ih je pronašao i spoznao njihov smisao. Iluminacija je
potvrdila i razotkrila njegovu prirodu Avatara, omogućavajući mu da nastavi tamo gde je "Jovan
Krstitelj" stao.

O Johanitima postoji više teorija koje se vezuju za Jovana Evanđelistu, hrišćanskog Svetog
Jovana, Jovana Krstitelja, Jovana Bogoslova. Takođe tu je i Jovan Marko Larmenius za koga se kaže
da je dobio prenosnu povelju od Jakobus-a Burgundus-a Molensis-a, malo pre njegovog mučeništva.

Sve su to različiti Jovani.

Zatim tu su vođe Sionskog Priorata koji su svi redom uzimali posvećeničko, duhovno ime
Jovan. Treba uvideti da cela loza učitelja nosi Jovanovo ime - ne spominjući pri tom Hrista i
Hrišćanstvo. Zato treba znati da Isus "Hrist" predstavlja titulu, kao što je vođa zajednice "Masija" i kao
što je "Učitelj pravičnosti" bio Mesija, a sve su to titule i namesništvo koja su dodeljena istoj osobi.
Vođi sekte.

Jovanovska loza je gotovo identična lozi Dalai Lama koja se prenosi u Tibetanskoj Gnozi, a
onaj ko je Jovan je ustvari "obnovljeni Avatar".

Na grčkom jeziku Jovan je Joannes, prevedeno sa hebrejskog Johanan, a Joannes predstavlja


"paganskog" Boga EA - boga "vodene kuće", slatke tekuće vode - koja je "Oannes", a na Aramejskom
to je zvučno Enoš.

Johanan (Jahu-Natan) po značenju predstavlja Milost Božiju tj. Božiji dar, Dar od Boga, što
upravo znači i ime Dositej.

Dositej, kao član Esenske zajednice, je bio učitelj pravednosti, Mesija - imao je istu titulu kao i
Isus, istu titulu koju su svi Jovani nosili. Svi oni su dar božiji. Zato "Jovanovci" nisu smatrani
hrišćanima već Inicijatima, Gnosticima, a u liniji koja je poznata (nama) ima preko šezdeset Jovana -
sve do Jovana Teokleta koji je preneo inicijaciju na Hugo de Pejna i Godfrija de Sen-Omera. Od
Teokleta Jovani su predvodili Sionski Priorat. Preko njih se prenosi Jovanovska tradicija gnostičkog
krštenja Vodom. Učenje se tako sa Jovana prenela na Sionski priorat, sa Priorata na Templare, a od
njih na Masoneriju.

Tu nema ničega neobičnog - rani "hrišćani" su sebe zvali Braćom Svetog Jovana, a rani
hrišćanski oci su govorili da hrišćanstvo postoji oduvek - pomazanje i krštenje vodom se prenosilo
preko Jovana, kao što se krštenje Mačem i Vatrom prenosilo preko Isusa i Simona. Smenom Eona,
smenom duhovnih stremljenja od mnogoboštva ka monoteizmu neke tradicije su postale dominantne,
a neke su se povukle "iza vela" delujući skriveno.

Budući da je postojalo više od jednog Dositeja nije moguće tačno okončati priču o njemu.
Spominje se da je po predavanju svoje obaveze učitelja Simonu otišao u pećinu gde je meditirajući
izgladneo sebe do smrti. Neki arapski istoričari, navodeći njegov značaj i uticaj kroz tok vremena, drže
do toga da je upravo on Prorok i Zvezda budući da su se Dositejci tako dugo održali kao gnostička
sekta sa velikim uticajem i poštovanjem. Mada se lik Simona Maga, po njima izuzetno poklapa sa
likom čudotvornog Isusa, koji je bio Jovanov tj. Dositejev učenik.

Najkraće rečeno, za Masoneriju, Jovanovsko učenje je simbolično i predstavlja prva tri stepena
Plave Lože, a budući da Masonerija nije religiozna institucija, pa tako ni akcentualno hrišćanska, njeno
znanje se prenosi i alegorijama i filozofijom viših stepenova koji su posvećeni Andriji - prvom
Isusovom učeniku. On je bio još jedan od prenosioca Gnoze koji nije poučavao ljude veri već
direktnom iskustvu - istinskom "gnostičkom hrišćanstvu" - bez idolopoklonstva i sektašenja.

54
SKAKAVAC 6

Treba se potsetiti i Feniksa - ptice koja je kroz istoriju bila ezoterični simbol spoznaje kroz
perporađanje. Ona je simbol trideset trećeg stepena. Njena je boja purpurna boja Duha, a pera
njenog repa su crvena i plava, poput ujedinjenja vatre i vode - poput sjedinjavanja tokova inicijacije
krštenja vatrom i vodom - kroz samog Andriju.

Svaki Majstor Mason je Jovan u simboličnom smislu, a Andrija u filozofskom - postajući feniks
u stvarnoj Gnozi Božanske i svoje Duhovne prirode.

To je naša Tradicija od postanka vremena do danas i dalje u večnost.

55
SKAKAVAC 6

QUATUOR CORONATI
Frater Libero

I.

Legenda o "Quatuor Coronati" je jedna od čuvenih Masonskih legendi koja govori o četiri
vešta Majstora koji su stradali zbog svoje istinske vere. Sama legenda je vrlo jednostavna, ali u sebi
nosi brojne duboke implikacije.

Legenda kaže da su četiri Majstora, po imenima, Klaudijus, Kastorijus, Simforijanus i


Nikostratus bili vešti u rezbarenju i oblikovanju kamena kojim su ukrašavali građevine i zdanja svoga
vremena.

Njih četvorica su radeći zajedno uputili, "preobratili" jednog petog Majstora u Hrišćanstvo,
Majstora umetnika Simplicijusa. Oni su smatrani za okultne hrišćane, tajne obožavaoce.

Oko 298 godine, kada su građena kupatila na obroncima Kvirinala i Virminala, imperator
Dioklecijan im je naredio da izrade jedno obličje Eskulapijusa, paganskog boga, što su ovi Majstori
odbili da učine. Zbog ovoga su bili dovedeni pred tribuna Lampadijusa, koji ih je po Dioklecijanovoj
naredbi, osudio - da budu skinuti i šibani škorpionima, a zatim zatvoreni u olovne sanduke i bačeni u
reku Tibar.

Ovo stradanje hrišćanskih Majstora se desilo 8.novembra 298. g.n.e.

Spominje se da je izvesni Nikodemus zatim izvukao njihove sanduke i odneo ih svojoj kući.

Dve godine nakon ovog događaja Dioklecijan je naredio da svi vojnici moraju da odaju počast
bogu Eskulapijusu, ali četri glavna Ratnika gradske milicije to nisu prihvatila. Oni su znani po imenima
Severus, Severianus, Karporferus i Viktorianus.

Naređeno je da se oni pogube, takođe 8.novembra, 302.g.n.e., pred kipom Eskulapijusa


udarcima čekića, a da njihova tela budu bačena na ulice, gde su ležali pet dana, da ih rastrgaju divlji
psi. Zatim su, kao i četiri Majstora, bili bačeni u olovnim sanducima, u reku Tibar.

Nikodemus je i ovu četvoricu mučenika izvukao iz reke i položio ih kraj tela petorice skulptora,
uz druge svece u katakombama u Via Labrikana.

Od tada su oni svi znani pod imenom Quauor Coronati - Četiri krunisana sveca.

Ovi mučenici su simbolično uzeti za zaštitinike operativne Masonerije, a sama legenda o


devetorici istinskih vernika je puna mistike i gnostike ranog hrišćanstva.

Jasno je da sam broj mučenika ne odgovara imenu, "Četiri sveca", tako da se smisao treba
tražiti u mističnom tumačenju koje je preneto iz gnostičkog hrišćanstva.

Biti "hrišćanin" znači biti istinski posvećenik u Misterije, znači biti iniciran u duboka znanja
tradicije koja je odvajkada postojala i koja je nosila u sebi Duh Jednog Boga, kreatora Univerzuma i
koja se prenosila tajnim procesima posvećenja iz kojih je proisticalo stvarno i direktno iskustvo te
Velike Istine.

II.

Osnova svega, sve božanske manifestacije i kreacije, je u četiri elementa Drevnih, četiri
elementa koji su sadržani u mističnoj Sfingi i koje sve ezoterične tradicije poznaju kao Zemlju, Vodu,
Vatru i Vazduh. Četiri Majstora mučenika su poimence lako poveziva sa elementima. Klaudijus je
Zemlja, Kastorijus Voda, Simforijanus je kao govornik četvorice obeležen Vazduhom, a Nikostratus je
Vatra. Zanimljivo je da je peti mučenik, bio umetnik, tj. onaj koji unosi suptilne finese u gravure

56
SKAKAVAC 6

stubova i zidova građevina, ustvari uticaj Duha u stvaranju oblika materije. Simplicijus - Jednostavna
Lepota Duha.

Njih petorica čine Pentagram, Plamenu zvezdu misterija. Četvorica su krunisana Petim, tj.
Duhom.

Njihova istinska vera, je ogledana i iskušana, poput pouka viših stepenova Drevnog i
prihvaćenog Škotskog obreda Slobodnog zidarstva, gotovo paralelno 31 i pogotovo 32 stepenu, gde je
smrt konačni ispit posvećenja. Međutim, ne treba zaboraviti ni iskušenja samog prijema u Masoneriju,
kada kandidat prolazi kroz četiri iskušenja elemenata, da bi nakon toga njihovom vidu osvanulo Prvo
Svetlo - Svetlo Duha.

Vrlo lako se njihov smisao može povezati sa smislom ezoteričnog Drveta života kabalističke
tradicije koja je bila potpuno živa i inkorporirana u gnostičkom, ranom hrišćanstvu.

Legenda o ova Četiri mučenika se očito odnosi na graditeljski akcenat misterija, gde Veliki
Neimar kroz Majstore oblikuje Univerzum u Kraljevstvu materije.

Četiri vojnika mučenika ispituju drugi oblik elementalne posvećenosti Istinskoj veri i
posvećenju Velikom Neimaru, dajući statičnosti elemenata u građevinarstvu, energiju i aktivnost
životnog dejstvovanja. Njihova imena govore o vezi sa četiri elementa, tako da četiri majstora
predstavljaju elemente u svojim pasivnim osobinama, a četiri vojnika aktivne principe i osobenosti
elemenata.

Četiri Majstora se povezuju, po Drvetu Života, sa četiri niža Sefirota, Simplicijus je Duh
Središnje sefire Lepote, a četiri Vojnika se mogu pripisati višim sefirama. Nikodemus, mistični element
cele legende, izvlači "mrtve" iz Reke Života i nosi ih svojoj "Kući". Nikodemus je Kruna Drveta Života,
Avatar i pojavnost Velikog Neimara. On duše mučenika posvećuje u Svece. Kroz njega oni su
krunisani. Na mističan način "Četiri Krunisana Sveca" su ustvari Četiri elementa drevnih u svom
najvišem sjaju, u ispoljavanju svojih suštinskih osobina koje je nama Veliki Neimar predočio kroz
Legendu koju smo usvojili i koju prenosimo istraživačima Univerzalnog Bratstva, Istinske tradicije.

Postoji i konačna paralela sa devetoricom Majstora Vrhovnog Saveta Škotskog Obreda, a to je


učenje i misterija Viših stepenova koji kroz svoj slobodnozidarski rad i učenje produbljuju
intelektualna, filozofska i istorijska znanja dalje od čistog simbolizma Plave Jovanovske Lože.

III.

Prema tradiciji, u Masoneriji, gotovo svaka Velika Loža, osniva jednu Istraživačku Radionicu
koju čine samo Majstori Masoni i koji svojim intelektualnim pregalaštvom čuvaju i obnavljaju
Slobodnozidarska Znanja.

Ciljevi Istraživačke radionice su da povežu Braću koja istražuju filozofska, mistična, ezoterična
i naravno simbolička znanja i lekcije Masonerije, da sakupljaju Masonske materijale, knjige i spise, da
diskutuju o Masonskom učenju, da razmenjuju iskustva i ideje koje proističu iz samog življenja
Masonskog nauka.

Time Istraživačka radionica predstavlja arhivu Znanja koje kroz svoje Instrukcije dalje prenosi
Učenicima, Pomoćnicima i Majstorima Kraljevske Umetnosti. U tom smislu ne retko se publikuju
časopisi, zbornici i knjige instrukcija koje priređuju članovi ovakve Istraživačke Radionice.

V.N.L.S.C.G. u svom okrilju ima Istraživačku radionicu "Quatuor Coronati" br.12 čiji se Majstori
Masoni istinski, svojski i posvećeno truditi da svojim Znanjem, Voljom, Odlučnošću i Dostojanstvom
prenesu Svetlost Duha svoj Braći Masonima.

U SLAVU VELIKOG NEIMARA SVEMIRA


U IME UNIVERZALNOG SLOBODNOG ZIDARSTVA

57
SKAKAVAC 6

ANIK - PAĆAMAMA - SPOJITELJ SVETOVA


Sr.Tormentamaga

Razgovaram sa jednom izuzetnom zenom koja na pitanje ko je ona zapravo, odgovara: "Ja
sam spojitelj svetova, kompletna i dosledna licnost."

Anik ima vižljastu figuru, krece se lagano i necujno. Dugu prosedu kosu drzi katkad
spustenu, katkad vezanu u kike. Odise jednostavnoscu i zivahnoscu, a svojim ljupkim francuskim
naglaskom prica anegdote od kojih zastaje dah. Anik je zena koja zivi svoju viziju po svaku cenu, zena
ciji "koraci prate svaku rec", zena sadasnjosti i buducnosti, mira i mudrosti. O Anik nije dovoljno
napisati jedan clanak, o njoj se mogu pisati knjige. Naime, o njoj se i moze procitati u knjizi "Čuvari
Zemlje - Ponovo otkrijte svoju duhovnu sustinu iz izvora indijanske mudrosti" koju su napisali Rašel i
Zan Pjer Kartie.

Anik sam upoznala na sedmonedeljnom seminaru "Čarobnjaci na Zemlji" u Čileu, 1999. na


kome nam je doktor istorije umetnosti, istrazivac celokupnih sistema i vizionar Hose Argueljes u celosti
preneo Zakon Vremena (Argueljes, tvorac Pokreta za mir i promenu na Kalendar 13 luna, 28 dana
zasnovanom na svetom Kalendaru Maja, neumorni je borac za uskladjivanje coveka sa prirodnim
vremenom sto doprinosi dizanju svesnosti covecanstva na visi nivo. Covecanstvo mora da prevazidje
zivot u mehanizovanom vremenu koje ga limitira i cini da zivi u iluziji materijalizma bez mogucnosti da
predje u novu eru koja, po Majama, zapocinje 2013. kada se zavrsava ciklus istorije. Instrument za
dizanje svsnosti je Kalendar 13 luna, 28 dana). Ona je na seminaru bila nasa Paćamama sve od
trenutka kada se za jednu predstavu potpuno gola namazala blatom predstavljajuci Majku Zemlju.
Anik je uvek spavala u mrezi, organizovala je aktivnosti i ceremonije punog meseca za zene, pricala
nam o biljkama koje cuje i od njih pravi Bahove kapi (Anik niko nije ucio o Bahovim kapima. Do
metoda koriscenja energetske moci cveca dosla je sama u snovima), ulja, afordizijake, lekove. Ucenica
shamana i aboridzina i sama iscelitelj, zena prirode koja cesto sa uzdahom konstatuje da ne razume
belce.

Rodila se u Francuskoj pre 57 godina, od majke Francuskinje i oca Francuza, cija je majka
ostala u drugom stanju sa Ciganinom zbog cega je izbio veliki skandal te je trudna devojka morala da
ode daleko od svog mesta. To se dugo krilo i ona je svoje poreklo saznala mnogo, mnogo kasnije, kao
vec odrasla zena. Medjutim, sa svojim ocem je uvek krisom odlazila medju cigane i igrala sa njima do
zore kada bi dosli u njihovo selo. Uvek je bila opcinjena njihovim ritmom i slobodom. Njena majka je
poznavala magiju kuhinje i imala je restoran u koji su ljudi dolazili iz daleka. Do sedme godine je imala
divno detinjstvo sve dok se otac nije propio, a ona morala da sluzi u restoranu. Kada ju je jednog
dana sljepnuo gost, ona ga je udarila i pljunula. Ni na majcino insistiranje nije htela da mu se izvini.
Posle nekoliko dana taj covek je umro i svi su nju osudjivali. Ubrzo posle toga pobegla je od kuce.
Otisla je medju Cigane sto je francuska stampa objavila kao kradju deteta, da bi je potom vlasti
predale kaludjericama u manastir na skolovanje.

Kaze da je, vec sa deset godina, bila vestica jer je viskom otkrivala tacne odgovore na
pitanja koja ce im sledeceg dana biti postavljana u skoli, za sta su joj bogate devojcice placale po dva
franka. U vreme raspusta dogodila se u njoj prekretnica. Udario ju je grom. Starosedelacki narodi
veruju da kada se to dogodi, i ako covek ostane ziv, on biva izmenjen.

„I zaista, kao da se u meni reorganizovala energija. Tri meseca posle toga nisam
progovorila ni rec, sve dok me majka nije odvela na neku vrstu hodocasca, do drveta za koje se
pricalo da je mesto gde se pojavila Bogorodica i iz koga je tada potekla carobna voda. Da li je od te
vode ili od kolaca jednog poslasticara koji se tu zatekao i dao mi kolac, tek ja sam odmah
progovorila”.

Uvek su je fascinirale daleke i neobicne kulture i ljudi koji putuju, a pre svega zivot
indijanaca, tako da je puno citala, cak i krisom za vreme mise, drzeci knjigu ispod molitvenika. Otisla
je u Englesku da nauci engleski i tamo se upoznala sa mladicem za koga se po povratku u Francusku
u svojoj osamnaestoj godini udala, na insistiranje njegove porodice, a zatim s njim otisla u Pariz i kao
najbolja ucenica dobila stipendiju da studira psihologiju. Sa 20 godina je rodila svog prvog sina Sirila,

58
SKAKAVAC 6

shvativsi sta ne zeli - zivot u gradu, tradicionalno obrazovanje, stereotipni porodicni zivot unutar
ustaljenog drustvenog sistema.

Pitam je sta je to sto je zelela.

„Jos uvek nisam znala sta zelim. Iako sam volela muza koji je dobio posao u Parlamentu i
drustveni status, vise od njega sam volela slobodu. Kolebala sam se da li imam pravo da oca lisim
deteta i obrnuto, ali najzad sam odlucila da ne mogu da zivim zivot koji nije moj i napisala sam muzu
ljubavno i oprostajno pismo i napustivsi njega i studije otisla sam sa svojim sinom zauvek”.

On to nikada nije razumeo i mnogo je patio, ali ona je jednostavno morala da ode. Te
cuvene 1968. otisla je i osnovala komunu hipika na 100 km od Pariza, na jednoj napustenoj farmi gde
su cuvali tridesetak koza. Tamo je sa drugim covekom dobila drugog sina, ali njeni nazori ponosite i
samostalne zene su se sukobili sa nazorima tog mladog coveka, koji je zavisio od novca svog bogatog
oca, tako da je i njega ostavila.

I kada si ostavila oba oca svojih sinova, sta si preduzela?

“Prihvatila sam poziv dva prijatelja Marokanca iz plemena Tuarega u Sahari da dodjem na
njihovu svadbu. Oni organizuju kolektivna vencanja tokom jednog meseca u godini, ali sam ja posle
tog velikog slavlja ostala jos godinu dana sa svojim sinovima u jednoj porodici koju cine muskarac,
nekoliko njegovih zena i zajednicka deca. Tamo sam upoznala njihov nomadski nacin zivota i
razmisljanja, shvativsi da su sve te zene prijateljice i jedna drugoj u stvari jedino i najlepse drustvo,
podrska i pomoc”.

Vrativsi se u Francusku, u novinama je procitala pricu o jednoj nemackoj porodici koja je


zivela 7 godina na kineskoj dzunki u Tajlandu. Opcinjena pricom u trenu je znala da je to ono sto zeli i
pocela je da se raspituje o odlasku u Maleziju gde postoji mogucnost da dodje do dzunke. Naravno,
niko joj nije davao podrsku, iako je osecala da ce joj more dati ogroman zagrljaj jednom kada zaplovi.

Kako si otisla u Maleziju?

„Prvo sam otisla u Svajcarsku da skupim novac za put. Radila sam na davanju lekova u
psihijatrijskoj klinici godinu dana, medjutim kako se tu aktivirao moj otpor prema lekovima pocela sam
samoinicijativno da smanjujem doze pacijentima, istovremeno pruzajuci im puno paznje i ljubavi.
Pocela sam cak krisom da ih izvodim van klinike i tako je atmosfera na odeljenju pocela da se
poboljsava, sve dok me jednog dana zena glavnog doktora nije srela u bioskopu sa pacijentom, posle
cega sam dobila otkaz. Usledio je rad sa mongoloidnom decom i rad u vinogradu. Po povratku u
Francusku kupila sam kombi, proslavila Sirilu rodjendan 7. jula, pomolila se i krenula sa decom da
zivim svoj san.”

Kako je izgledao taj put do Malezije?

„Putovala sam godinu i po dana preko Jugoslavije, Grcke, Turske do Irana. U Iranu je tada
bio na vlasti Ajatola Homeini i sve je bilo zabranjeno, cak i muzika. Preko Kaspijskog i Crnog mora
dosli smo do granice sa Afganistanom koja je bila zatvorena od strane Rusa. U jednom momentu se
otvorila i mi smo uspeli da predjemo. Cekajuci ovaj trenutak ja sam napravila svoj sopstveni pasos
"Duga, bez granica", lepo ga ispisala i iscrtala. Kako na granici niko nije znao da cita, tako je
Afganistan bio prva zemlja u nizu u koju sam usla sa svojim pasosem Duge. U Kandaharu
(Qandaharu) je bio policijski cas, spavali smo u botanickoj basti, a Kabul je bio pun ruskih tenkova.
Rusi su evakuisali grad, pa smo se pridruzili nomadskom plemenu Kuchi koje je bezalo iz
Afganistana. Ja sam ih kombijem prebacivala za Pakistan, presavsi vise puta tu relaciju od 30 km.
Kad smo najzad i mi presli u Pakistan boravili smo jedno vreme u dolini Swat Valley koja se proteze
sve do Himalaja. Odande nas je put vodio preko Indije do Madrasa gde smo kombi stavili na brod i
stigli do Penanga u Maleziji”.

Kada ste stigli u Maleziju kako si dosla do dzunke?

59
SKAKAVAC 6

„Kada su culi da sam Francuskinja uputili su me kod jednog francuskog svestenika koji nas
je prvo ponudio viskijem. Dao mi je neke savete i ponudio napusteni sanatorijum za smestaj. To mi je
bila baza odakle sam pocela prvo neuspesno da tragam za starim dzunkama, a onda za nekim ko ce
mi sagraditi brod. Najzad u mestu Melaka, njihovoj bescarinskoj zoni, pronasla sam porodicu Saleh
(sto na arapskom znaci sveti) koja je pravila dzunke. Posle godinu dana gradnje, ta porodica je
napravila festu u cast spustanja broda u more, pozivajuci mnoge goste da "pomognu jednoj hrabroj
zeni sa dva sina". Dobili smo pomoc u ogromnoj kolicini namirnica koje smo posle poklanjali. Pre
nego sto smo isplovili jedan kineski 80-godisnji starcic me je tri dana obucavao u upravljanju mojom
dzunkom sa 17 jedara. Bila je to 1979. godina, Siril je imao 11 godina, a Kolino 5.”

Krenula je da plovi sama moleci se moru. Posle izvesnog vremena uhvatila ih je jaka bura.
Bila je potpuno nemocna na uzburkalom moru. Deca su spavala, a ona je pocela da peva. Mislila je,
deca ce umreti u snu, a ona pevajuci. Medjutim, to je bila njena inicijacija u pesmu i molitvu. Kako
ona kaze: "Zvuk ljubavi privlaci sinhronicitete i sklad." Bura je prosla, oni su preziveli i tada je shvatila
da joj zivot ne pripada, da ona samo treba da plovi upravljana od strane Hunab Kua (Bog Maja)."

Sledecih 8 godina Anik je zivela na brodu koji se ubrzo pretvorio u plovecu komunu. Prvo
su dosla dva prijatelja iz Svajcarske i od tada su na brodu uvek imali drustvo sa kojim su delili
avanture. Za tih 8 godina samo je 2 nedelje bila sama. Nisu imali nikakvo oruzje, a to sto ih nije
zadesio nikakav problem sa piratima objasnjava potpunim odsustvom straha.

Sta je najvrednije sto si spoznala ziveci na taj nacin?

„Kulture su razlicite i zive po razlicitim zakonima koje smisljaju ljudi, ali Univerzalni zakoni
su isti. Ziveci svoj zivot na nacin koji izaberes aktiviras druge da ti cine upravo ono sto ti drugima
cinis. To te vodi ka tome da budes savrsen. Ako hoces da te postuju, postuj, ako hoces da te lazu,
lazi. Naucila sam da u svakom trenutku budem najbolja sto mogu. Da uvek imam otvorene "prozore" i
zivim bez plana da bih sve mogucnosti unela u svoj zivot. Naucila sam da sve dozivljavam kao poklon
i da zivim 'sada' kao jedino vreme koje postoji. To su najvredniji Zakoni koje sam spoznala.”

Kako si odlucila da napustis brod?

„Kada zivis na brodu, zvezde su ti krov, more je kosmos, ono zapoveda i uci te poniznosti i
kosmickoj svesnosti. More zahteva i moras da mu se povinujes. Siril se od velikog fizickog napora u
jednom trenutku paralizovao pa smo morali da se iskrcamo u Australiji. Prvi put za svojih 19 godina je
morao da ide kod doktora. Prijatelji su mi pozajmili novac da stignemo do Australije, a brod sam
morala da prodam da bih mu platila operaciju.”

Tako je za Anik otpocela nova faza u zivotu - prilagodjavanje civilizaciji. U prvo vreme je
jako patila i puno plakala. Sa vizom turiste nije mogla da se zaposli. Cistila je kuce i davala casove
francuskog. Nije mogla i nije htela da se prilagodi zivotu u sistemu 12:60 (zivot rukovodjen
kalendarom od 12 meseci i satom sa 12 podeoka i 60 sekundi u minutu koje cini da vibriramo
frekvencijom masina i sa veoma niskom svesnoscu potpuno uronjeni u materijalizam).

Na oprostajnoj proslavi svoje prijateljice koja se vracala u Francusku, upoznala je coveka koji
se bavio terapijom Osha. Pozvao je na besplatnu kolektivnu terapiju tog vikenda na kojoj je upoznala
zenu, vlasnicu jedne alternativne klinike u kojoj su lekari primenjivali istovremeno aromaterapiju,
lekovito bilje, esencijalna ulja i prirodne pomade. Ta klinika je bila na prodaju i sinovi su naterali Anik
da je kupi i pokusa da se bavi tim poslom. Nije imala ni novca ni iskustva u tom poslu. Tako je krenula
od banke do banke da trazi pozajmicu. Na pitanje sta prodaje, odgovarala je: "Ljubav. Stavljam ljubav
u flasice i teglice i to prodajem. Čista alhemija ljubavi." I najzad, jedan direktor banke joj je dao
pozajmicu od 30.000 dolara. Nesto kasnije kada je u Egiptu otkrila izuzetno skupa esencijalna ulja -
jedna kap jedan dolar, taj isti direktor joj je poslao 7000 dolara iz svog dzepa. Tako je pocela da
prihvata ono sto je sve do tada pokusavala da negira - da je i novac energija koja se moze povezati sa
izobiljem.

U njenoj klinici cekalo se na red. Zaradila je puno novaca pa je sebi priustila lepu kucu i
putovanje oko sveta. Tada jos uvek nije postojala aroma terapija, alternativni pristup je bio nepoznat.

60
SKAKAVAC 6

Jos pre nego sto je cula za Bahove cvetne kapi osecala je da cvece menja svesnost, ali nije
znala kako to da objasni. Cilj joj je bio da stvara nove produkte i da poducava. Doduse nije znala
koga, sve dok se neko nije setio da na ulazu u kliniku stavi svesku sa naslovnom stranom "Ko hoce da
uci od Anik?" gde su poceli da se upisuju. Sedam godina je radila sa aroma terapijom i istovremeno
putovala po Australiji poducavajuci o sapunima, kremama, parfemima, etericnim uljima za ljubavnike i
trudnice. Svoje djake je vodila u prirodu da traze i prepoznaju lekovite biljke gde je pocela da
spoznaje koliko se ljudi osecaju istrgnutim iz prirode.

U tom periodu jedan novinar je napravio intervju sa starim aboridzinom Neidjijom pod
naslovom "Vreme sanjanja" (Dreamtime), o budnom i spavajucem sanjanju. „Otisla sam da trazim tog
aboridžina na teritoriji Nacionalnog parka. Nisu mi dali da udjem. Zahtevali su da se vratim u grad po
dozvolu. Na mapi mesta viskom sam otkrila da Neidji zivi bas tu i to sam rekla jednoj aboridžinki kojoj
sam slala energiju reiki na daljinu. Te noci sanjala sam tu istu zenu i posle tri meseca sam se ponovo
vratila. Tada mi je prijatelj aboridžinke dao papiric u baru kao dozvolu da stignem do Naidjija. To je
bilo moje najlepse putovanje na kome sam dosla do najdubljeg kontakta sa samom sobom. Sa
aboridžinima sam otkrila novi svet u kome se i dan danas krecem « kao riba u vodi ».

Sta si naucila od aboridžina?

„Tamnoputi Naidji se sa 18 godina zaljubio u Francuskinju, belu cerku mlinara. Mozda sam ga
podsetila na njegovu ljubav jer me je odveo na sveto mesto gde beli covek nije krocio. U pocetku
nista nije govorio ali je vec od tog trenutka poceo da me poducava telepatiji. Ucio me je da je sve sto
postoji energija i da treba da naucimo da cujemo vodu, drvece, stene, jer nam mogu dati savet cak i u
--`+-najvaznijim trenucima zivota. Samo treba da naucimo da slusamo. Nekada je znanje bilo tajno i
sveto i da bi se doslo do njega moralo se proci kroz dugotrajne inicijacije. Sada su tradicije i dalje
svete, ali ne i tajne. Medjutim, starosedeoci nam ne govore sve, vec samo ono sto smo u stanju da
prihvatimo.”

„Isto tako, rekao mi je da cu na jugoistoku pronaci jos jednu zenu koja ce me poducavati.
Dosla sam do plemena Pidjadjara koje je bilo jos zasticenije i izolovanije. Kada sam dosla medju njih
zene su izvodile neke plesove i ja sam se osetila kao uljez medju njima sve dok me jedna nije
pozvala i pocela da me celiva po celom telu. Ta ista zena, Iliara, kasnije me je naucila je da se deci
peva, ali da izmedju zvukova postoji tisina da bi se deci dalo vremena da utisnu u sebe kolektivnu
memoriju; da im treba pricati o zvezdanim konstelacijama jer su zvezde kultura ispisana na nebu.
Pleme Pidjadjara zivi bez verbalne komunikacije, bez naseobina i skola.”

„Ucila me je da ne treba da prestanem da sanjam, ali da treba da napustim bilo koji oblik
kontrole, naredbe. Treba da dozvolimo Bogovima da nas sanjaju. Mi smo snevani navigatori ali i
snevaci. Svako tka svoj zivot ploveci. Da bismo bili u snu Bogova treba da budemo u harmoniji i bez
ega. Kada smo u snu nalazimo se u izobilju na svim poljima.”

Aboridzani se osecaju jako povredjenima zbog vekovnog proganjanja od strane belaca pa


su vremenom postali nasilni i veoma cesto alkoholicari. Nalaze se izmedju svojih tradicija i iskusenja
potrosackog drustva civilizacije. Medjutim to stanje pocinje drasticno da se menja jer belci sve
izgubljeniji u svom svetu, frustrirani i pod stresom pocinju da traze utociste u tradicionalnim ucenjima
aboridzina. Poneseni tim naglim interesovanjem za njih, aboridzinima se vraca svest o svojoj vrednosti
i o smislu svojih tradicija i rituala.”

Sta te najvise opcinjava Anik?

Osecam se isto kao i aboridzini, uopste kao urodjenička, starosedelačka plemena koja
shvataju da treba da povrate drevna znanja i to ne zbog sebe vec zbog drugih. To me zaista fascinira.
Bila sam sa ljudima koji cine cuda, van prostora i vremena. Urodjenici nisu povezani sa prirodom, oni
jesu priroda. Sa njima se uci da se komunicira sa prirodom, ali isto tako kao i tibetanska tradicija uce
nas da smo odgovorni za svoje zivote, da biramo porodicu u kojoj se radjamo da bismo nesto naucili.
Ja sam izabrala svoga oca alkoholicara i u meni vise nema nikakve ogorcenosti. Pre sam se sa njim
neprestano sukobljavala, ali sada sam u miru, oprostila sam mu sve i to samo zahvaljujuci mojim

61
SKAKAVAC 6

prijateljima urodjenicima. Naucila sam da ako zelimo da napredujemo moramo da ostvarimo


harmonicne odnose sa porodicom, bilo sa njenim mrtvim ili zivim clanovima.”

Da li si imala kontakt sa jos nekim plemenima?

„Jedno vreme zivela sam sa Ciroki indijancima i plemenom Kauna na Havajima. To drugo
pleme je zivelo vekovima u dzungli, sve do 1989. godine. Kod njih sam se osecala kao kod kuce.
Pesme Kaune proizvode zvuke koji su delovali na nivou mojih celija, budeci u meni nesto davno
izgubljeno. Odveli su me do jedne stene za koju pricaju da se okrenula kada je katolicanstvo prodrlo
medju njih i da ce se ona ponovo okrenuti kada se belci zainteresuju za Boginju tog mesta. Na jednom
ritualu sam usla u trans otkrivsi da sam u jednom od prethodnih zivota bila zrtva. Tada sam shvatila
da ako si zrtva znaci da si bila nasilna, ako te ubiju, znaci da si ubijala, ako te spale kao vesticu, to je
zato sto si ti proganjala nevine.”

Anik je shvatila je da je zaista spojitelj svetova, jer je spojila drevne starosedelacke,


urodjenicke kulture, kao sto su kulture australijskih aboridzina, nomadskih plemena, severnoamerickih
indijanaca sa kulturom koju je poslednju otkrila i za koju smatra da je najrazvijenija, a to je kultura
Maja. Jednom je upoznala izbeglice iz Gvatemale i oni su je poslali u zemlju Maja: Tulum, Ćićenicu,
Jukatan, Ćiapas - sve sama sveta mesta. Zivela je jedno vreme posecujuci ova mesta i ucestvujuci na
njihovim ceremonijama.

Sta te je privuklo Majama?

U Meridi 1994. zakucala sam na vrata tzv. "Kuće Maja". Bas u tom trenutku Hose Argueljes
je citao prvi put prorocanstvo Pakal Votana i govorio o " Nevidljivom koledžu". Odmah sam se setila
da sam jednom vec propustila priliku da se povezem sa Nevidljivim koledžom. Odbila sam ponudu
jednog neobicnog coveka da krenem sa njim u pustinju Gobi i da platim 3000 dolara. Iako je bilo
privlacno sve ono sto mi je govorio, bila sam nepoverljiva sto mi trazi novac a i vec je trebalo da
krenem na sedmomesecnu poduku havajskog shamanizma, Kauna. I tako, ovoga puta nisam htela da
propustim priliku da se upoznam sa Nevidljivim koledžom, te sam se popela na "voz Maja".

Prihvatila sam sinhronicitete, ali ne i matematiku, jer mene interesuje da iskusim, dozivim,
zivim. Sve je jedan veliki fraktal i svi se nalazimo u ovom holografskom svemu. Svi smo jedno. Zakon
vremena mi je dao potvrdu mojih holografskih vizija koje zivim svakodnevno - bez sumnji, potpuno
transaprentno. Samo kada smo transparentni, moguca je telepatija. Zivot je tako jednostavan. A
svesnost, to su antene za sinhronicitete.

"Ostavi svoj bol, dramu, tugu", sapuce nam vetar. "Ono sto osecas i mislis to nas uopste
ne interesuje. Ako tome das znacaj ziveces u strahu i bices zrtva, a magija zivota ce proci kraj tebe."
Ne sme se biti zavisan od drame i bola niti ziveti u proslosti.

"Bogovi su me sanjali kako sijam, iako ja to nisam osecala u prljavim i starim cipelama."
Treba odluciti da se zivi u sadasnjem vremenu, imati veru u bozji plan. Ja nemam nijednu licnu zelju,
navigovanje mi ne pripada i takav stav mi omogucava da sanjam. Zivot je pun sinhroniciteta, samo
treba da primamo i da kazemo cudima "da". Predati se, znaci prepustiti se i ne dati mesta strahu.

Mozes da kopas po svojoj proslosti beskonacno, ali u jednom trenutku treba da stanes i
prihvatis svoju tugu, svoje slabosti i radosti i da zivis u sadasnjosti. Ziveti u sadasnjosti znaci biti u
kontaktu sa prirodom, govoriti sa biljkama i kamenjem i slusati ih sta oni tebi govore. Priroda ti daje
zivotnu snagu, mogucnost da udjes u kontakt sa univerzalnim zivotom.”

Kako si dobila svoj solarni pecat, svoj galakticki identitet?

“Moj solarni pecat "Beli elektricni spojitelj svetova", dobila sam u Gvatemali na jednom
mestu gde se odrzavaju ceremonije. Tamo se moli, igra, peva. Jedna zena mi je rekla da ce mi
pokloniti "Začarani san" za 20 dana. Imala je citavu informaciju Zakona vremena u rukopisu. Bila je iz
plemena Kiše, a oni su cuvari vatre. Njen otac je bio poslednji cuvar vatre koja se generacijama cuva
da se ne ugasi. Ta zena me je naterala da prvo sanjam solarne pecate. Nocu, prilikom ceremonija, i u

62
SKAKAVAC 6

prisustvu vatre, sanjala sam ih budna, danju spavajuci. Shvatila sam da sam ovo trazila 20 godina i da
je ovde "ključ", jedinstvo aboridžinske i kosmičke svesnosti.

Shvatila sam da postoje dva nacina "navigovanja" na duhovnom putu. Prvi je putem
matematike. Na primer, cvet je matematika, savrsena konstrukcija. Bog je matematika. Drugi nacin je
sanjanjem i predavanjem svog bica. Svaki solarni pecat je deo kolektivne memorije i budi potencijale.
Svi smo SVE i NISTA i JEDNO. Na hemijskom nivou ovih 20 solarnih pecata nalazi se u 20
aminokiselina.”

DUGA je deo prorocanstva. Sve kulture govore o dugi. Ja osecam dugu kao
medjudimenzionalni most, simbol uzvisenije, galakticke svesnosti. Svi brodovi imaju neke dozvole. Moj
brod nije imao. Moramo da naucimo da se igramo i da trazimo rupe da bismo prosli kroz sistem 12:60.
Ako smo carobnjaci treba i da zivimo kao carobnjaci, da se hranimo magijom ziveci u talasima
sinhroniciteta.

Devedeset procenata ljudi misli da se rodilo slucajno. Gde je tu magija? Sa galaktickim


kompasom dajuci ljudima njihove galakticke identitete pomazemo im da otkriju svoju svrhu, da vide
svoju svetlost.”

Sta mislis Anik, koja je tvoja uloga?

„Tog datuma koji cemo svi pamtiti 11. septembra 2001. imala sam viziju. Shvatila sam da
treba da budem most izmedju medjudimenzionalnih kultura - da dam zivot za ono sto se ne vidi. Da
budem antena, da slusam, primam i dajem informaciju i viziju. I da budem zarazna sa magijom koju
posedujem. U vreme Inka, ćaski (chasquis) su bili oni koji su prenosili poruku od mesta do mesta.
Eto moja uloga je da budem caski.”

Anik, u poslednje vreme si jako posvecena radu na osnivanju drugacijih zajednica, duhovnih
zajednica 13:20 (frekvenca pravog vremena prema Zakonu vremena), ljudi koji ne zele vise da budu
deo globalizacije, ovog pogubnog svetskog sistema. Iz tvog iskustva u Argentini i Peruu sta je po tebi
uslov za opstanak takvih ekoloskih naseobina?

„Neophodno je pre svega podici vibraciju celija, transformisati ego. Morali bismo ponovo
da naucimo sta znaci deljenje, solidarnost, saosecanje. Treba ponovo da naucimo da zivimo sa
drugima, za druge, da sluzimo, da postujemo i slavimo razlicitost, da slusamo druge. Treba da zivimo
u prirodi jer ona sadrzi memoriju i pomaze nam da probudimo to secanje. Ziveci u gradu nase antene
nisu zive kao ni hrana koju jedemo, kao ni vazduh koji udisemo jer je kontaminiran, kao ni voda koju
pijemo jer je puna hlora, a da ne govorim o zemlji koje u gradu nema.”
U jednoj takvoj naseobini svako ima semenke koje treba da posadi, a svaka ta naseobina je gledano
generalno, jedno drugo seme i tako se one medjusobno bogate. Potrebno je budjenje tih 144.000
ljudi da bi se dogodio „klik” u svesnosti, da se svakim danom bude svesniji. Zakon vremena upravo
poseduje orudje, instrumente za promenu svesnosti.

Isto tako, izuzetno je potrebno navikavati se na tisinu. Jesti u tisini, stvarati u tisini, siti u
tisini. Kada smo u tisini mi smo u vecnom sada.

U svetu vlada lazna duhovnost o kojoj govori Telektonon (jedan od instrumenata Zakona
vremena). Religije su nas odvojile umesto da nas spoje. Univerzum je crkva bez krova.

Nas odnos prema zivotu treba da promenimo i tako sto cemo menjati nas odnos prema
smrti. Treba da shvatimo da je smrt kapija, jedan drugi put, da je sve prolazno.”

Anik, ti nosis novu svesnost zenama organizujuci radionice u prirodi za zene. Koja je tvoja poruka
zenama?

„Na tim susretima dotičemo se tema kao sto su potpuna transparentnost i telepatija u
odnosima, in lakesh (ja sam tvoje drugo ti), seks kao savrseni spoj, seks kao ples u cilju zaceca

63
SKAKAVAC 6

bozanskog bica. Seksualnost je sveto orudje koje nam je dato, a mi ne umemo da je koristimo. Teme
kao sto su svesno zacece i svesna trudnoca od izuzetne su vaznosti.

Poklon svakoj zeni je dete. Deca su zenin ucitelj bezuslovne ljubavi. Zena zahvaljujuci
detetu nauci da daje vise nego muskarac. Moja deca nisu nikada isla u skolu. Dati nekome svoje dete,
cista je lutrija. Deci ne treba seci krila, ona se nicega ne boje. Moj sincic Kolino me je pitao: "Mama,
pusti me da budem ja. Mislis li da mogu da letim?" Nisam ga sprecila. Izgubio je zub, ali je stekao
slobodu da istrazuje. Jedan sin mi je ronilac, a drugi je nastavio rad sa klinikom ovladavsi lekovitim
biljkama.”

Posebnu paznju obracas na nas mesecni ciklus, zasto je on toliko vazan?

„Svaka zena je savrsena luna, u sebi nosi ritmove lune (meseca). U zapadnoj kulturi kada
zena dobije menstruaciju kaze se da se razbolela. Od malena je uce da je to bolest, a ne njen najveci
dar. Svaka luna (Anik isto tako naziva i menstruaciju) ujednjuju nase svesno i nesvesno i tada
dobijamo poruku: "procisti svoje nesvesno". To su dani kada zena ima prolaz u nesvesno, u svoje
iskonsko secanje. Do sedme godine svesno i nesvesno je ujedinjeno. Medjutim kao odrasla svesna
bica mi ne mozemo da uspostavimo kontakt sa superiornim, bozanskim, ukoliko ne upoznamo svoje
nesvesno.

Zena mora svesno da zivi svoj ciklus i da barem prvi dan, a idealno je tri puna dana, zatrazi
pomoc ukucana i da potpuno zastane u svojim svakodnevnim aktivnostima. Vreme menstruacije treba
da zivi kao vreme vizije. U svim starosedelackim narodima to je vreme zenske kolektivne molitve,
udaranja bubnjeva kao slavljenje ritma, neznog masiranja, primanja vizija od Boga i to ne samo za
sebe licno, vec i za citavo pleme. Tada svoju krv zena treba da daruje Zemlji. Zene naseg vremena
imaju problema sa ciklusom jer ne kanalisu energiju.

Moc Lune je moc prociscenja emocija. Emocije su oblaci, drame i kad ih procistimo ukaze se
nebo, napravi se prolaz intuiciji. Zena koja u sebi otkrije moc Lune prati svoju intuiciju navigujuci tako
"automatskim pilotom".

Menopauza je, s druge strane, strah od starosti, od smrti. Kada zena ne dobije 9 puta
lunu onda treba da se pripremi za "trudnocu" novog ciklusa i da proslavi taj "prolaz". To je tzv.
medicina kolektivne memorije i ritual koji se izvodi u vodi, pevajuci. Kada sam ja izasla iz vode bila je
sva krvava i to je bilo poslednji put da sam krvarila. Tako sam postala Majka Lune sa potencijalom da
svaki dan imam viziju i pomognem svom plemenu, narodu.

Naucila sam da sam jedno sa Zemljom, naucila sam da imam srecu sto sam zena, iako me
je to kostalo jer sam od malena, jos od kada sam sluzila u restoranu, patila sto sam devojcica dok su
se moja braca igrala. Naucila sam da smo mi zene povezanije sa prirodom i da kada sebe prihvatimo
u potpunosti, pretvaramo se u Boginje.”

Anik, da li bi bilo moguce da dodjes i na Balkan i uzivo preneses sve te lekcije nasim zenama?

“Kako da ne. Ukoliko se zene otvore na ove teme i osete istinsku potrebu da se menjaju, ja
cu doci da im u tome svesrdno pomognem. To ce pre svega biti zene koje su na duhovnom putu i koje
su upoznate sa Zakonom vremena.”

Anik, gde trenutno zivis?

„Vec nekoliko godina zivim u Peruanskoj dzungli, blizu mesta Tarapoto, u svojoj kuci od
bambusa, "Kući Hunab Ku". Kuca je manifestacija moje vizije, cak su i mere po kojima je gradjena deo
vizije. To je otvorena kuca za sve one koji zele da dodju i podele zivot u zajednici pruzajuci svoja
znanja i vestine i uceci nova, ali i za one koji dolaze sebi da pomognu. Tamo sam stekla veliko
iskustvo u lecenju narkomana ajauaskom, halucinogenim napitkom koji se koristi u svim oblastima
Amazonije. Medjutim, da bih mogla da budem ćaski odlucila sam da prodam tu kucu i sada upravo
radim na tome.”

64
SKAKAVAC 6

Zahvaljujem se i oprastam sa Anik sa ogromnom zeljom i nadom da ce doci da podeli svu


ovu mudrost i svesnost, ovo univerzalno znanje, sa zenama naseg podneblja, zenama slovenske rase,
drugacije kulture, istorije i mentaliteta. To iskustvo bi im bilo jedinstveno, dragoceno i transformisuce.

Druzenjem sa Anik zivotni sokovi prostruje, srce se otvara, aktiviraju se antene, intuicija
postaje ostrija, krila pocinju ponovo da rastu, otvaraju se medjudimenzionalni putevi. I sam razgovor
sa Anik, budi. Sa Anik ulazimo u galakticku kulturu mira, ljubavi i svesnosti.

Razgovor vodila u dolini Koiguaj,


u visinama priobalnih Anda u Cileu,
Tormentamaga, dopisnik iz Cilea

65
SKAKAVAC 6

MARSOVSKA SLAGALICA
Sr.Buluk Ik

Gledajući Colkin, sveti galaktički sinhronar, često smo razmišljali kako je on izgledao na Marsu
i Maldeku. Pitali smo se kako je izgledala šara, petlja (galaktičke kapije) tamo i kako se ceo sistem
13:20 sinhronizovao sa planetarnim kretanjem i vremenom. Imali smo podatak da je godina na
Maldeku trajala 260 dana, tako da je njegova veza sa Colkinom bila jasna.

Takođe smo našli informaciju da je godina na Marsu trajala približno 687 zemaljska dana. S
obzirom da na našoj planeti koja ima 364+1 dan, galaktičke kapije u PSI HRONU traju po 3 dana,
prvih 6 i zadnjih 6 dana svake lune i na taj način dobijamo sinhronizaciju sa Colkinom, pitali smo se
koliko bi galaktičke kapije trajale na Marsu.

Ako od 260 oduzmemo 52, što je broj galaktičkih kapija, dobijamo broj 208, koji je broj polja
van kapija. Ako taj broj oduzmemo od 687 dobijamo broj 479. Ovaj broj bi predstavljao broj dana na
Marsu koji je bio u kapijama. Ako taj broj podelimo sa 52, koliko ima galaktičkih kapija, dobijamo 9 sa
ostatkom od 11 dana. 52x9=468, 468+208=676, 687-676=11 (zelenih dana?).

Ovo nas je nakratko zadovoljilo, ali smo se ubrzo setili da dan na Marsu verovatno nije trajao
koliko i dan na Zemlji. Razmišljali smo i razmišljali i najzad se setili da nazovemo telefonom
informacije i pitamo ih: Koliko traje dan na Marsu? Nedugo zatim dobili smo odgovor: približno 24,4
zemaljska časa. A dalje je sve bilo vrlo lako.

Ako godina na Marsu traje 687 zemaljskih dana, koliko je to marsovskih. Napravili smo
proporciju 24,4:24=1:x; x=1,016.
Broj zemaljskih dana za koje Mars obiđe oko Sunca podelili smo sa ovim brojem 687:1,016 i
dobili ni manje ni više 676.
Za ovaj broj imali smo već čitavu računicu, ali evo je ponovo:

676 - 208=468
468:52=9
676:13=52

Ovo zadnje moglo je da znači da je na Marsu godina trajala 13 meseci (luna) od po 52 dana.
U jednom mesecu od 52 dana mogli su imati 4 nedelje od po 13 dana.

Dalje smo razmišljali:


- ako 208 : 13 dobijamo koliko dana mesečno je bilo van galaktičkih kapija, a to je naravno
16. Odmah smo se setili i Kocke Zakona iz Telektonona.
- ako 468 :13 dobijamo koliko dana mesečno je bilo u galaktičkim kapijama, a to 36.
Galaktičke kapije u PSI HRONU koje kod nas traju po 3 dana jedna, kod njih su trajale po 9 dana.

Na Zemlji: 12 dana mesečno ( 6 prvih i 6 poslednjih) odgovaraju 4 galaktičke kapije u PSI


HRONU. 3x4=12; dodajući na ovo 16 dana koji nisu u galaktičkim kapijama, tj. Kocka Zakona u
Telektononu, dobijamo 12+16=28, što je broj dana jedne lune na Zemlji.

Na Marsu: 36 dana mesečno (18 prvih i 18 poslednjih) odgovaraju takođe 4 galaktičke kapije
u PSI HRONU. 9x4=36; dodajući na ovo 16 dana koji nisu u galaktičkim kapijama, (Kocka Zakona
funkcionisala je i na Marsu!), dobijamo 36+16=52, što je broj jednog meseca ( lune) na Marsu.

Pitali smo se dalje: Da li bi se i na ostale planete Sunčevog sistema mogao na ovaj način
primeniti Colkin? Ali čini se da ne bi. Kretanje ostalih planeta je veoma drugačije od ove tri planete:
nekadašnjeg Maldeka, Marsa i naše Majke Zemlje.

Nije ni čudo što nam je ovo poslednja mogućnost da pomognemo Našem Suncu da zasvira
Peti akord. Ove tri planete, naša tri pokušaja, imaju isti kod kao i mi 13:20. Mi smo ti koji smo kodirani
sa 13 ključnih zglobova i 20 prstiju, mi smo ti kojima su ove tri planete odgovarale, kao i mnoge

66
SKAKAVAC 6

životinje na Zemlji (kornjače, delfini itd). Možda bi neka druga bića, sa drugim kodom mogla da žive
na ostalim planetama našeg solarnog sistema.

Ali mi smo ovde i na nama je da se setimo našeg zadatka i pomognemo sebi, drugima, majci
Zemlji i čitavom Sunčevom sistemu (Kinich Ahau) da učini sledeći korak u evoluciji.

Dodatak:

Par sekundi nakon sto smo poslali ovo drugima putem e-maila shvatili smo da se godina na Marsu i
Colkin usklađuju svakih 5 solarno-marsovskih godina.
676x5=260x13 !!!!!
676x10=260x26 !!!
676x20=260x52 !!!!!!!!!!!!

Zanimljivo, nema šta! A još i nema zelenih dana što znaci da Mars ima
"pravilniju" putanju nego Zemlja.

U zajedničkoj avanturi - na dan Plavog Kosmičkog Orla, 7. dana ritmičke lune,


u godini Crvene Planetarne Lune
Beli Električni Vetar
Crvena Samopostojeća Zemlja
Žuto Električno Sunce
Beli Spektralni Vetar

67
SKAKAVAC 6

UKRATKO: TEORIJA MAGIKE HAOSA


TEORIJA SIGILIZACIJE
Fr. O.˙.

Tragovi Magike Haosa se mogu naći još u kasnijim sedamdesetim godinama. Vrlo brzo se
adaptirala uletajući na Magičku scenu potpuno koherentno ljudskom umu u njegovoj evoluciji. Po
meni, ona ne liči ni na jedan drugi sistem jer i ona sama potvrđuje da nije sistem. Zašto ? Magika
Haosa izmiče granicama, klišeima i predrasudama koje poseduje prethodni razvojni sistem čoveka.

Magika Haosa, po sebi, ne poseduje dogme. Ona, po rečima poznatog londonskog haotičara
Fila Hajna, sadrži samo “katme”, što bi bila mala igra reči (prev.eng. cat=mačka, suprotno, dog=pas).
Zašto i ne bi ? Svakom aspirantu su date beskonačne mogućnosti.

U ovom iskazu, Magika Haosa je naišla ne žestoke kritike od strane mnoštva okultnih
organizacija. “To bi značilo da aspirant može čak i promeniti neke detalje već unapred napisanog i
ispoštovanog rituala ?” Da upravo tako, aspirant Magike Haosa može doći do takve slobode iskazivanja
svoje Volje da može promeniti i matricu rituala, naravno samo pod uslovom da to uradi usklađeno i
razumno (ako nije razuman može i nerazumno). Sam primer Ostina Osmana Spera i njegovog odnosa
prema Alisteru Krouliju nam to može lako pokazati. Jednostavno, stvorite vaš sistem koji će biti
funkcionalan i zadovoljavati vašim potrebama. Ako se sistem pokaže univerzalan, prihvata se kao
takav.

Magika Hosa pretenduje na spajanju mikrokosmosa i makrokosmosa. Ako bi neki ograničeni


um dotakao ove stvari, malo je verovatno da bi ih prihvatio kao katme. Dakle svako ko se iole želi
baviti i proučavati Magiku Haosa, mora prihvatiti jednu od najvažnijih činjenica, a to je “Ništa nije
Istinito, sve je dozvoljeno !”. To bi bila definicija Haosa.

Sada sve ovo liči na jedan ogroman i neuredan sistem, zar ne ? Naravno ! Siguran sam da
većina, kada noću za vreme leta pogleda u vedro nebo, vidi nešto ogromno i Haotično. Međutim,
pošto niste maloumni (možda i jeste, ali sumnjam…ovaj tekst nije za maloumne) zasigurno znate da i
u Univerzumu postoje neke zakonitosti. Na istu stvar nailazite i u Magici Haosa. Mogu navesti neke
korisne stvari. Šta god činili, dobro razmotrite rezultat toga, bio on loš ili OK. Ako je loš, objasnite sebi
zašto je tako ? Da li je vaš Magički Sistem bio dobro usklađen ? Da niste možda naišli na dogmu…ili
ste se jednostavno iskretenisali (to se često dešava…).

Dakle, govorim o nečemu što je “meta-paradigma”. Ma šta je sad ovo... ? Pa recimo to ovako:
ja pišem o nečemu gde svako postoji sa nekom “verom” (paradigma). Izučavanje svih tih različitih
matrica paralelno, čineći tako da sve one rade kao jedno, čini meta-paradigmu. Sudeći po rečima koje
sam ranije naveo u ovom svom eseju, slobodno mogu reći da je i ateizam vera. Vera da ne postoji
ništa “supernaturalno” što bi svojom inteligencijom moglo da pokreće i upravlja našim životima.

Što se tiče praktičnog pristupa, mogućnosti su već poznate (ili nepoznate...). Slobodno možete
da kažete da je subota umesto utorka. Slobodno možete reći da je jutro a ne noć...možete potpuno
slobodno da ludujete po vremenu i prostoru. Naravno, ako neko primeti da lupate gluposti, odmah
priznajte grešku, ali...slobodno možete da nastavljate da grešite dok jedanput ne naučite napamet šta
je pogrešno ! Ma, sve u svemu, izbor pristupa je vaš !

Postoji jedan problem koji nastupa posle ovog dela. Nemojte posle čitanja neke Piter Kerolove
ili Fil Hajnove knjige da istrčite na ulicu i da tvrdite da ste Robin Hud (svakako je i to dozvoljeno, ali
pazite...oni krupni ljudi u belim mantilima koji dolaze sa belim kombijem i rotacionim svetlima su
veoma jaki momci). Magika Haosa pretenduje da pojednicu pruži sopstvenu, savršenu i “taman”
tehniku i sistem verovanja....da, baš tako, ovo nije za neiživljene. Dakle, ovo je moćno oružije. Pošto
čitate ovakve stvari, bilo bi besmisleno da nastavim sa komentarima.

Prva od takvih tehnika je i tehnika sigilizacije. Ostin Osman Sper, ekscentrični britanski
umetnik i Mag, je svojim inovantnim i anarhičnim teorijama započeo trend napuštanja tradicionalne

68
SKAKAVAC 6

ceremonijalne struje, a takođe i fokus na tehnike koje “rade posao” iz koga se razvila današnja Magija
Haosa. Njegovo najvažnije delo je svakako “Knjiga Zadovoljstva”. O Speru i njegovom životu ću neki
drugi put. Vratimo se na sigilizaciju o kojoj sam počeo tako mudro da raspredam.

Ideja Sigilizacije

Linija razmišljanja kod sigilizacije je veoma prosta. Postoji namera koju treba ostvariti.
Koristeći sigilizaciju za postizanje određenog cilja, moramo zaobići svesni um i osloniti se na podsvest.
To je u stavri deo nas koji nije ograničen i taj deo je u stanju to da izvrši kao i još mnogo drugih
operacija koje vrši svaki dan. Poenta je kako ugurati to u podsvest. Za to koristimo sigile. To
podrazumeva potpuno zaboravljanje sigila pošto smo ga ugurali u podsvest, ili popularnije rečeno
ispalili. Naravno, to nije nimalo lako...čak ni Sper nigde ne daje tačnu definiciju o tome, ali daje neke
korisne korake. Meni je to izuzetno koristilo.

Potrebno je staviti vašu nameru u jasnu, čistu i direktnu izjavu, zatim prevesti to na jezik
podsvesti, potisnuti svakodnevni način razmišljanja i napokon dostaviti prevedenu nameru u podsvest.
Kako sve to ? Da bi to bolje razumeli, krenućemo kroz razvoj ove tehnike i videti kako se ona
usavršavala.

Haotička Teorija Sigilizacije


“Opsednutost Rezultatom”

Problem sa kojim se susrećemo sa svesnim delom naše glavice se naziva Senzor Realnosti.
Upravo je to činioc koji sprečava izvršavanje nemogućeg. Sigilizacija uglavnom zaobilazi svesni um i
ide direktno ka nesvesnom, prepuštajući direktnu Magiju onom delu nas koji je najsposobniji da je
izvede. Zanimljivo...

A šta senzor Realnosti čini ? Naš svesni um je prisutan i svestan šta pokušavamo da uradimo
(čast izuzetcima), a sa njim je prisutan i senzor koji odmah kreće u potiskivanje i uklanjanje svake
mogućnosti da tako nešto može da funkcioniše. Ova situacija se naziva Opsednutost Rezultatom. Čak
su još u staroj Zlatnoj Zori smatrali da je to pogubno po izvršavanje Volje. Tek smo modernim
teorijama došli do istinskog saznanja koliko je to potrebno prevazići. Prosto: ako se skoncentrišete sa
očekivanjem da ćete dobiti nešto posebno, gotovo je sigurno da ćete to posebno nećete dobiti. Isto je
i sa Astralnom Projekcijom. Mnogo ljudi praktikuje vežbe sa žestokim iščekivanjem “joooj, kada ću da
se odvojim od tela i početi da putujem” i često naiđe na razočarenje, a u mnogo slučajeva i batali.
Interesantno je da do rezultata dolazi kada čovek već izgubi nadu da će se nešto spektakularno desiti,
vežbajući iz čiste tvrdoglavosti !

Za ovakvu teoriju je nađeno rešenje za koje je najzaslužniji Piter Kerol. Ono glasi: zaboravite
nameru.

Step by step...

Prvi korak je stavljanje namere u čistu, jasnu i nedvosmislenu izjavu. Na primer: “Moja Volja
je da mi crkne radio !”. Zvuči smešno, ali nema veze...Da ! Samo još nešto kod ovoga. Sper je svoje
izjave započinjao sa “Želim da...”, ali radi snažnijeg dejstva sigila bolje je koristiti “Moja Volja je...” jer
time je sigil u potpunoj saglasnosti sa našom Voljom, a takođe dajemo to doznanja i našoj podsvesti.

Drugi korak je prevođenje ovoga na simbolički jezik podsvesti. Za početaj ću objasniti Sperov,
a i najlakši način, a to je simbolizacija slova. Prvo ću ispisati celu izjavu bez razmaka.

mojavoljajedamicrkneradio

U sledećem koraku, izbaciću sva slova koja se ponavljaju.

mojavljedicrkn

69
SKAKAVAC 6

Takoc...Sledeća tačka je škrabanje. Potrudite se da u trenutku rada sa sigilom budete sami


(zapamtite, pokušaćemo da i sami zaboravimo na taj sigil...niko ne bi trebao da zna za bilo kakvu
operaciju). Opustite se, uzmite papir i olovku i počnite da iscrtavate ova slova tako da budu povezana.
Evo ja ću da nacrtam:

Oprostite crtao sam u Paint-u, vi nemojte. Dakle potrebno je i malo kreacije. Ovako “sirov” sigil je
potrebno i malo preraditi, izbaciti okuke koje su suvišne, itd, itd...

Treći korak je najteži. Treba “lansirati” sigil (cast the sigil). Da bi se ovo postiglo, potrebno je
imati potpunu koncentraciju na sigil u trenutku postizanja stanja promene svesti u kome je mozak
isključen. Ovo stanje još nazivamo i “Gnoza”.

Četvrti korak je zaboravljanje. Najbolje je da taj papir bacite u WC šolju i pustite vodu (imao
sam neprijatno iskustvo, ne sa Magičke strane već sa porodične, kada sam oveće parče papira zapalio
u sobi...smrdi). Nećemo više misliti o sigilu, niti ćemo očekivati da nam crkne radio. Nećemo očekivati
da će se to desiti ! Dakle opsesija rezultatom potpuno uklanja funkcionalnost sigila. Da bi mogli što
bolje razumeti Gnozu, staviću novi podnaslov.

Gnoza

Gnoza, promenjeno stanje svesti u kome je diskurzivni razum "isključen" na trenutak, se može
postići na mali milion načina. Neki česti Apolonijski načini su veoma duboka meditacija, joga,
dugotrajan detaljan i promišljen ritual u koga se čovek potpuno unese, itsl. Jako čest način je
pretvaranje sigila u mantru - rekombinacijom slova, recimo, može da se napravi mantra "ajom ovalj e
ad im nekrc iodar" (potpuno besmislene reči sastavljene od slova od kojih se inače pravi sigil); zatim
se ova mantra na uobičajeni meditativni način koristi dok se ne postigne stanje transa.

Mnogo češće, međutim, za sigilizaciju se koriste Dionisijski metodi. Jedan od popularnih je


ples: čovek počne da igra (obično uz bubnjeve) dok ne postigne polu-trans u kome se koncentriše na
sigil. Zatim, tu je čuvena "poza smrti", u kojoj čovek stoji u veoma iskrivljenom položaju dok ga ne
uhvati nesvestica... u kom trenutku se svesni um gasi za trenutak, i ostaje samo koncentracija na sigil.
Ubedljivo najčešće korišćen način sigilizacije je seksualna magija, tj. korišćenje orgazma kao trenutka
u kome diskurzivni um ne funkcionise. Itd, itd, itd.

Načini sigilizacije su toliko raznovrsni da je nemoguće čak napraviti nešto što bi bila dobra
selekcija. Recimo, nekoliko Haotika redovno prevode svoje sigile na Morzeov kod, pa zatim sednu za
bubnjeve i "bubnjaju sigil" dok se potpuno ne izgube u ritmu. Drugi, opet, odu na lokalnu stazu za
trčanje, koncentriše se na sigil, i počne da trči dok se razmišljanje totalno ne izgubi u naporu,
ostavljajući samo simbol. Ekstremno čudan primer bi bio "Marikov metod," u kome Mag pali jedan od
"šoping kanala" na televiziji, i gleda reklame dok mu mozak potpuno ne stane od dosade...

Runska vežba može da posluži za blagu sigilizaciju (mada uspeh nije garantovan); samo se
umesto na Runu koncentrišete na sigil, a umesto Runske Pesme koristite mantru istog sigila. Ili
probajte neki od gorepomenutih metoda, ili izmislite svoj metod; štagod funkcioniše za vas.

Neželjeni efekti, kontraindikacije, doziranje i primena

Sigilizacija je jedan od najdirektnijih metoda u Magiji. Ovo nije neka super-mistična stvar, ali
je njena funkcija direktna promena stvarnosti, postizanje nekog direktnog i konkretnog cilja.
Idnirektnost ! Pazite, mistifikacija stvari koju pokušavate da postignete radi protiv vas !

70
SKAKAVAC 6

Vaše namere koje pretvarate u sigil treba da ispoštuju par osnovnih principa. Namera ne treba
biti dvosmislena. Nikada ne koristite negaciju tipa "Moja Volje je da se to i to ne desi…" Negacije se
teško prenose kao symbol i takav sigil lako može biti interpretiran suprotno. Znači "Moja Volja je da
uspešno odradim današnji posao" je okay, dok je "Moja Volja je da danas ne uradim posao
neuspešno" potpuno loše. Skapirali ste.

Sledeće, nemojte biti isuviše specifični. Na primer…ako planirate da kupine neku knjigu, pre
će ići "Moja Volja je da prođem jeftino za tu knjigu", nego "Moja Volja je da nađem tu knjigu za jako
malu kintu, u tvrdom kožnom povezu sa zlatnim tiskom i dobrom štampom"…Veoma je verovatno da u
tom slučaju sigil potpuno omane, a da se vaša knjiga dobrano istumba u poštanskom kombiju. Sigil
jednostavno nema toliku energiju da bi izazvao tako očiglednu manifestaciju.

Sigilizacija je takođe nešto što omogućava direktno savijanje tuđe Volje prema svojoj.
Nemojte bacati sigil koji će terati neku drugu osobu da radi nešto što vi želite, jer će se ta osoba i vi
naći rastrzani između vaših Volja i veoma je verovatno da ćete na kraju oboje da prsnete.

Sigilizacija nije tog manifestujućeg intenziteta kao i evokacija pa ne smanjuje prag


shizofrenije, ali ipak, sve to zavisi od prirode sigila koji bacate.

Postoji još jedna interesantna tehnika bacanja sigila, a to je grupna tehnika. Naravno, zbog
opsednutosti rezultatom, veoma je komplikovana i zahteva grupu vešto istreniranih Magova, dobro
"iniciranih" u teoriju sigilizacije, ali da ne preterujem za sada.

71
SKAKAVAC 6

DRZNICI
Dzen Tsi

U ovim danima velika reka najvise nalici kakvoj uzasnoj nemani . Namrstena je i mocna nalik
na pradrevna bozanstva . Svojom titanskom snagom zustro odbija svaki pokusaj leda da je porobi .
Dok sva priroda huci zagrobnom tisinom i ostrom zimom drzi sve belim i nepokretnim reka se ,
neobaziruci se ni na sta , tromo i sigurno krece kroz ravnicu poput ogromne zmije . Za zimskih meseci
cini se da postaje gusca i tece kao ziva , masivna i tamna .

Obale su joj prazne jer ljudi ne vole njenu blizinu . Prolazeci mostom iznad nje covek ,
gledajuci dole , moze da oseti zadah hladne , bezumne smrti .

Ali na ovom cudnom svetu postoje i oni kojima ovakva reka greje srca , podriva nade , i
izaziva pogled prepun zudnje kao kod zaljubljenih . Oni danima dolaze do samih obala , gledaju u
njene virove i zacarane valove uzivajuci u svojim mislima i odlazuci ispunjenje svoje zelje poput deteta
koje prvo trcka i poskakuje oko svog omiljenog kolaca , pa ga zatim samo oblizuje i malo nacinje na
krajevima stalno povecavajuci napetost pred krajnji ugodjaj .

Onda jednog dana , jedva docekavsi prvi sumrak , izlaze iz svojih kuca i zaneseno setaju
gradom upijajuci pogledom svaki oblik koji im iskrsne pred ocima , dok ih zmirkav sjaj nocnih svetiljki
podseca na zelju . U jednom trenu se zaustavljaju , pogle^daju oko sebe , a zatim spokojno krecu ka
cilju . Hodajuci sirokim bulevarom vide osvetljene domove kroz cije prozore naziru one kojima je toplo
koji su daleko od svake zime , koji se preduci meskolje na svom namestaju .

Najednom , po ostrom vetru poznaju da su izbili na cistinu pred rekom . Malo izdizu glavu ,
teskom mukom odbijajuci tuzna secanja i nesnosnu tezinu oko srca , dok pogledom paraju prostor
ispred sebe . Hodaju napred sve vise se blizeci sredini mosta . Krecuci se kao u snu , hladnom ,
stravicnom snu , polako i sve vise gube noge . Na korak , dva od zacrtanog mesta one potpuno
nestaju u magli .

Uz duboke uzdahe i neljudskih izraza lica , poslednjim atomima snage nemusto proklinju tugu
koja im je sad tako snazno pritisla grudi i preti da ih spreci u njihovoj nameri . Ubrzo u magnovenju
preskacu ogradu i strovaljuju se dole , dole . . .

Misleci da je njihovim mukama dosao kraj opustaju tela i sire ruke dopustajuci da ih polako
guta crna , ledena neman . Hrle u susret smrti ocekujuci njen milozvucan sapat i nebesku muziku .
Ali , avaj ! Sutradan u lokalnim novinama pise :

” . . . pokusaj samoubistva , koji srecom nije uspeo . Sinoc , oko 22 h , kod V-skog mosta
recna policija je SPASILA . . . “

- Inspirisano stvarnom vescu , stvarnim slucajem , stvarnim ljudima .

72
SKAKAVAC 6

DVE STAZE KOJE VODE DALJE OD GEBURAHA


STRAST

Tith spaja sefirote Snage i


Slavena Drvetu Života i
predstavljena je tarot kartom koja
nosi naziv "Strast". Njeno ime je
Zmija i u korespodenciji je sa
Lavom. Ovo je jedna specifična i
univerzalna ljubavna strast izmedju
žene i muškarca. No, to su ustvari
likovi iz "Knjige Zakona" - Skerletna
Žena i Zver, nisioci silina Zvezda,
Meseca i Sunca. Ona je Mesec, On
je Sunce. Mnoštvo je simbola koji im
se adekvatno mogu pripisati u
njihovoj ravnoteži. Ljubav njihovog
sjedinjenja budi životnu silu -zmiju
Kundalini, koja donosi Božansko
osvešćenje u sve delove bića. Svi
elementi, voda, vazduh, vatra i
zemlja, učestvuju u ovoj ekstazi i
gozbi Duha -koji poput Kosmičkog
Jajeta sadrži Sve.
Kao što je od Haosa i Noći
Eros stvorio Jaje Kosmičke Svesti iz
koga je nastala Svetlost, tako se u
lubavi pod voljom muškarac i žena
(inkarnacije Božanskih polarnosti)
sjedinjuju u luči njihovih Zvezda
koja se širi i nestaje u Tami. Ovo je
dvostruki "silazno-uzlazni" tok koji
na svoj način ujedinjuje Univerzalne
procese. To sjedinjenje je Eros -
strast Ljubavi -naj više Božanstvo
onkraj svake polarnosti. To sjedinjenje je smrt svake polarnosti i kroz tu smrt se ulazi u Razumevanje.
Ova karta nije kapija Razumevanja, ono je tu već "prisutno" i to u liku Skerletne Žene, koja je ustvari
BABALON i u simbolu pehara koji ona drži (a koji sam po sebi nastaje iz njenog sjedinjenja sa Divljom
Životinjom, sa Zveri, sa Muškarcem, koji je THERION, koji simboliše solarne energije koje u sebi
sažimaju Moći celog "sistema", svih elemenata i "planeta"... mogao bih reći da je ona Prostor njihovog
Zodijaka), u njenom Peharu je samo seme čivota, koje je ("zaštićeno" krunom Izide) kao u utrobi
Velike Majke, svesno, svemoćno i svevideće. To seme Života je njihovo Magičko Dete -Horus. I ne
samo TO, to je jedan simbol koji podseća da je ljubav i sjedinjenje polarnosti (FALUS-a i KTEIS) daje
(PROKTOS) to seme, Iskru, koja je svetlost samoga sveta, Amrita, Eliksir Života, Medicina Metala i
Kamen Mudraca -Sav Univerzum u svom mnoštvu. To mnoštvo je na ovoj karti simbolizovanosa
jedanaest sfera, koji su cvetovi u punom cvatu svojih životnih energija. To su sefiroti Drveta Života,
planete Solarnog Sistema i sama formula ABRAHADABRA (počevši od "Sunca" preko "Zemlje", u
prirodnom nizu do "Plutona i onog "Sunca-Iza-Sunca" koje ovu zmiju Vatre povezuje sa Galaktičkim i
Kosmičkim tokovima).
Posebni i praktično naj specifičniji simboli preko kojih se može doći u kontakt sa ovom stazom
i kartom su Lingam-Falus i Joni-Kteis, mada ih ovde na samoj karti vidimo kao sjedinjene muškarca i
ženu, ono što je takođe posebno specifično su dve zvezde sa sedam zraka -zvezde BABALON-e i
THERION-a. Njena zvezda obuhvata i prima, njegova ispunjava i hrli u svojoj snazi. Njihovo
međusobno privlačenje budi EROS-a, čije je zračenje strast ljubavi -AGAPE. Sama sedmokraka zvezda
ne samo da simboliše sedam svetih planeta Alhemičara već i sedam staza (sa jednom, najvišom kao
središtem i "osovinom") koje prelaze i nalaze se preko Ponora u Duhovnom Božanskom Carstvu.

73
SKAKAVAC 6

KOČIJE

Ova staza nosi u sebi energije


suštinske Reči Magike novog Eona.
Broj te reči je 418 i ona se nekad
izgovara kao Abrahadabra, nekad
kao Makahašanah, a nekad kao
Kanešantator, u pitanju je ista
Jedanaestostruka sila Magike koja
se ispoljava kroz različite medijume,
tj. nosioce te luči u Svetlu. Oni koji
prođu ovom stazom, prelazeći
ogradu Ambisa postaju Majstori
Sveta i obitavaju u Duhovnom
Razumevanju. O njima se ne može
ništa puno ili malo reći jer oni i ne
postoje. Ovi Majstori su Samotnici
Reda Telemita koji putem služitelja
svojih -Ljubavnika i Ljudi Zemlje,
služe Sve putem Magičke Moći
Njihovog vlastitog Razumevanja.
Iako se ta sfera naziva Tišinom i
iako je ovijena crnilom u nju se stiže
Izgaranjem i Radom. čak i stari
Egipćani su nas podučavali i
podsećali da je osobina Bogova da
Idu- a to im je specifična osobina jer
Postojanost njihovih Božanskih
priroda se održava Promenom,
Kretanjem i Razvojem kreacije. Ono
na čemu se zasniva delo i Rad
Majstora su četiri suštinska i
osnovna elementa sveta- zemlja,
voda, vatra i vazduh- njihove
varijacije, kombinacije i suptilnost uticaja, kao i razina na kojoj postoje, razaznaju se kao "planete" ili "
znaci zodijaka". Njihov Rad je Vrhunac onoga što predstavlja njihova Zvezda. Rad je ovde
konkretizovan i upotpunjen do svojih krajnjih granica koje elementi mogu da nose. Dalje od toga je
Svet Duha. Taj svet je poput Sunca, a svi ostali "niži" su poput odraza na Mesečini. Ovi svetovi su
uvek i večno sjedinjeni i prožeti, okrenuti jedni drugima i u neraskidivoj "vezi". Svest i energija tih
svetova uvire i izvire u njih i iz njih, stvarajući ih, održavajući ih i rastvarajući ih u "Ništa". Sve energije
dvostrukosti u svom kretanju i "obrtanju", koristeći silu i postojanost samih elemenata, održavajući
ovaj Rad na svom pravcu, a taj rad i nije ništa drugo do ispunjenje i ispoljavanje sjedinjenja polarnosti
u extatičkoj ljubavi i sexo-Magijčkom ujedinjenju koje "Rezultira" Orgazmom rastvaranja Svesti u
Duhovnim Regijama. Ta extaza kroz sebe ispoljava i formuliše Vrhovno ustrojstvo ujedinjenih bića i to
Jedno ( koje je sjedinjenjem Dva "postalo" Ništa) se ispoljava kao Jedanaestostruka "Reč" koja
obuhvata sve Razine i Svetove, ceo sistem koji je obuhvaćen sjedinjenjem, od potpunog Mnoštva do
kuće u kojoj je došlo do sjedinjenja.
Ovaj proces je Večno Obnavljajući kao i sam tok Promene. Mnoštvo u Univerzumu je
u stalnom deljenju i sjedinjavanju. Konstantan je kontinuum stvaranja i kreiranja kao i razgrađivanja i
uništenja određene postojanosti Univerzuma. Stoga su Majstori postavili i odredili simbole koji nas
upućuju na naš Rad. Taj Rad izliva krv naše Duše u Pehar Božanskog Razumevanja gde je ona
izmešana sa Večnim Životom. U toku Rada svi smo konzumirani i oslobođeni svih veza i ograničenja, a
za čistu Volju oslobođenu razloga i strasti za rezultatom, svaki je Put savršen. A Svi putevi vode u
Grad Piramida kojim vlada Naša Dama BABALON čija je Ljubav naše ispunjenje. Mi nestajemo, ona
biva zadovoljena i oplođena i Duhovno Dete nastaje i započinje svoj razvoj i rast u Nebeskoj Zajednici
među zvezdanom decom, braćom i sestrama Zvezda.

74