You are on page 1of 90

SKAKAVAC 7

0
SKAKAVAC 7

SKAKAVAC 7 - HESED

SADRŽAJ:

O MOJ GOSPODE !

CRNO CRVENO ZELENO ZLATNO SREBRNO

METAFIZIKA PROSVJETLJENJA

O TELEMI I VUDU RADOVIMA

PRILOZI ZA ISTORIJU TELEME

RUNE - ZNACI ŠAPUTANJA

LIBER GEOMANTICUS

PISMA ADEPTUSA

KNJIGA ZAKONA SA KOMENTARIMA

STAZA KOJA VODI DALJE OD HESEDA

Sedmi broj. Privatno izdanje.


Svi tekstovi su  vlasništvo autora.
2.februar 2006.e.v.

1
SKAKAVAC 7

O MOJ GOSPODE!
Fr .'. Leo Serpent

O, moj Gospode!
Tu si, u meni, pored mene, oko mene; kao što si uvek i bio
O, moj Gospode!
Prošao sam kroz pustinju života
Osetio šibanje vetrova po svome telu
Osetio sam radost u srcu svom,
Osetio sam bol u slepilu mom.

O, moj Gospode!
Osetim te u sebi,
Osetim tvoj osmeh detinji
Koji više me ne doziva iz daleke svetlosti
Jer uz mene si uvek i bio
Sećam te se, O, moj Gospode
Sećam se dana sad dalekih
Dok smo zajedno leteli do oblaka nebeskog plavetnila
Sećam se dana kad smo tiho plakali i u bolu jecali
Sećam se dana kad huleći ime stvoritelja
U besu smo glas u plamenu dizali

O, moj Gospode!
Sećam se...
Sećam se da bili smo jedno
Da bio si samo ti, a ja samo misao
Tad sledio si misao i među ljude sišao
Sećam se bola razdvojenosti
I tvog plača uz osmeh dečiji

O, moj gospode! Sada znam


Da bol razdvajanja i iskustvo života ljudskog
Samo delić je praha i prolaznosti

O, moj Gospode! Moje telo podrhtava


U radosti sjedinjenja
Više ne tražim tvoj glas
Već kao ljubavnica
Uvijam se poput zmije na suncu
Uvijam se oko tvoga imena
Uvijam se oko srca koje si ti

O, moj Gospode! Sada znam,


sada vidim da uvek si bio tu
I kad sam rodio misao poput one tvoje koja me je stvorila

2
SKAKAVAC 7

Da, imitirao sam tebe, o moj ljubljeni


Sada znam da obožavajući sebe i svet oko mene
Samo sam čežnjivo put ka tebi tražio

O, moj Gospode!
Hajde da opušteno ležimo u gradu Sunca
Na zlatnom kamenu pod starim hrastom
Hajde da zajedno tražimo ljubavnicu
Koja nas zove kroz svoje slike lažne
Koja nas zove u svoju postelju noći
Hajdemo O, moj Gospode poput dece da u ludosti
Skinemo veo i odemo do nje
Hajde da je ljubimo dok ne izgorimo u plamenu strasti
O, moj Gospode! Ali ne sada
Hajde da još za tren jedan ljubim tvoje usne
O, moj Gospode! Drži me dok telo mi podrhtava od ljubavi

O, moj Gospode! Voleti tebe je radost pijanstva


Neću tražiti oproštaj za moje ludosti i grehe slepila
Jer znam da u trenu sve će nestati sad, dok držiš me
Sad dok tvoje ruke su na mojim ramenima
Sad dok krila tvoja pozdravljaju Sunce

O, moj Gospode!
Da, ja plačem
Plačem poput deteta koje grli svoje snove
O, moj Gospode! Sada vidim
Da sve je samo igra, da sve si u stvari ti
Ti si moj ljubljeni i onaj koji ljubi
A neka pepeo naših krila neko drugi ponese u noć pod zvezdama
O moj Gospode!
Više ne moram slati ti ljubav...
Jer svaki deo mene je ljubav čista
Prema tebi čistom voljom usmerena
Plačem dok u sebi se radujem
Jer znam O, moj Gospode!
Da uspećemo do kraja i tad prećićemo tu liniju razdvajanja
Znam da strašću srca svog u bezumnom ludilu
Tiho svoju glavu položićemo
Na grudi svoje ljubavnice, u krilo naše majke
Volim te, Volim te, Volim te
Zauvek i Amen!

3
SKAKAVAC 7

1
CRNO CRVENO ZELENO ZLATNO SREBRNO
ili o Formuli Neofita

Dragi brate, koliko misterija koja stvara život i koja jeste taj život i suština života, mora biti
nepodnošljivo laka? Koliko je Delo koje je uzrok svih stvari, drugačije i nerazumljivije od shvatanja tih
stvari, koliko se truda ulaže za razumevanje onoga što je stvorilo Razumevanje? Gde se u ovom
trenutku nalazi Dvorana najviše Svesnosti? Možeš li pogledati Istini u oči, možeš li zaspati otvorenih
očiju?
Gde ima misterije, pored je inicijacija. Njeno Delovanje je skriveno, ali samo od pogleda onih
koji ne žele da vide. Nije Sunce krivo kada zađe za Lunom. U pitanju je strogo naša “ograničenost” i
zarobljenost mestom gde se nalazimo u momentu Velikog Pomračenja. Čak, dokle god je tako, nema
mesta gde se ne dešava ta Eklipsa, stoga je tu uvek više Senka nego Svetlost, koliko god izgledalo
drugačije. Pa ipak, kraj jeste u senci; ne, već u mraku, ali to je dalje čak i od same misterije smrti i
prirode Promene.
Srž i početak svake Promene sklupčan je u Crnilu. Užas unapred očekivanog projektuje nam
prirodu Svetlosti koja sija večno i neugasivo gore, visoko gore nad Krunama svih glava. Misli o tome
da je Tama projekcija Svetlosti; ne, već da je večiti LVX projekcija Nemanifestovanog. Ovo je dovoljno
strašna ideja da može uništiti svojom žestinom i najuzvišenije Umove, jer uzvišenost jeste u toj
Svetlosti ispod. Jabuka Znanja je okružena sočnom tamom znanja i tamom ne - znanja. I ovo jeste
Tama, ali ne od odsustva One Jedne svetlosti. Pa opet, iz Tame se polazi, u Tamu se vraća? Da li se
negde uopšte istinski kreće? A opet i opet, kako možeš Znati u Tami, da li vidiš kuda ideš i da li uopšte
Ideš? Nije li sama Promena nemoćna pod velom Mraka?
Da li možeš Hteti, Smeti, Usuditi se i Ćutati u Tami, da li uopšte ima razlike između bilo koje
stvari unutar Nje, ima li čak stvari, ima li čak Nje?
Crnilo je početak i kraj svega, bilo kao crnilo najtamnije noći, ili onog tamno plavog jajeta. I
konačno, usidrena u mirnoj luci, tvoja barka u obliku Zmije počinje da Diže svoja jedra. Tvoje
Kraljevstvo je sazdano od najcrnjeg Uglja, i to je Priroda svakog Kraljevstva, stoga se nemoj plašiti te
boje. Koliko je Kruna u Kraljevstvu, toliko je Kraljevstvo u Kruni. No, da li možeš razlikovati Noć Znanja
i Noć Ne-Znanja?
Stoga već sada možeš sebe smatrati Kraljem, jer tvoje Kraljevstvo je Crno po Prirodi i
Promenom te Prirode postaje još Crnje. Svetlost je još uvek tamo gore, u drugom jednom tajnom
Kraljevstvu. No o ovom mestu ti ne želim reći, ti još nisi spreman da progledaš, Dete Kralj je još uvek
nenaviknuto na svetlost njegove Dvorane u kome je sva svetlost i jasnoća, njegova sila i žestina.
Dvorjani ti vele; ne brini, Keter je u Malkutu a Malkut u Keteru, dok ti iščuđeno njišeš glavom, malo
Gore, malo Dole i to ti je baš svejedno.
I sada ćeš upoznati svoju Kraljicu, no ona nikako nije nametnuta niti ružna uopšte, to je ista
ona Kraljica koja dolazi u tvoju Dvoranu Svesnosti svake noći i o kojoj ti tako čezneš i misliš
svakodnevno. Možeš primetiti da je njena odeća uvek Zelena jer to je boja Najviših u njenoj zemlji,
kao što si ti u svojoj Crven. A ovo ti je posebno drago, jer potvrđuje sklad vaših priroda, ili barem imaš
jasan predosećaj za ovo, no to ti je svejedno, jer ti si Crven onoliko koliko je ona Zelena i to je
dovoljno za Veliko Delo koje krasi jednog Kralja poput tebe. Sada znaš da ti i nisi zapravo Kralj, već
Pinc; kraljevska Kruna je osigurana tvojom Krvi, venčavajući tvoju zelenu gospu možeš dobiti tu Zlatnu
krunu, mada ti već sada čezneš za onom drugom, koju zamišljaš nekako srebrnkastom, ali ne
pokušavaš da misliš preterano o tome, jer znaš da je to samo boja.
Boraveći tako dugo u krevetu sa svojojm voljenom Gospom, okružen i skriven od očiju
dvorjana Zlatnim baldahinom, tvoja Crvena i njena Zelena odora sada su skoro potpuno izbledele i
sada sijaju potpuno drugačijim sjajem, tako da je crvena postala skoro sasvim Zlatna, a ona zelena
sada zrači Srebrnkastom svetlošću. No to nije ni bitno, sada kada je Kralj na umoru, suviše je vremena
prošlo na kraljevom krevetu, no to nikako ne znači da je Kraljevstvo srušeno, jer sada znaš da je ono
srebrno bilo kao crno, a to crno je samo za Kralja i njegov pokrov. Kralj je mrtav, živeo Kralj!
I sada svi slave, samo Kralj - Ne!
Ako računaš dobro, nećeš omanuti, jer je zbir svega ovoga kao 932.

1
Ovo je misterija koja se pronalazi unutar Liber SSS, kao misterija krsteva.
2
Tau + Cadi + Dalet + Tifaret + Gimel = 93. Uporedi sa M....M, što je skrivena reč Neofita. Takođe, Crno za Tau, Crveno za
Cadi i Cara, Zeleno za Dalet i Caricu, Zlatno za Tifaret, i Srebrno za Gimel i Prvosveštenicu.
Ovo Srebrno je dalje Crno, dokle god je Biće ispoljeno unutar GTDT. Vidi Liber Pyramidos.

4
SKAKAVAC 7

METAFIZIKA PROSVJETLJENJA
(Poglavlje iz još neobjavljene knjige Emira Salihovića, «Spoznaj
samog sebe», koja govori o Intenzivu prosvjetljenja, savremenoj metodi
duhovnog rasta)

Kako je to uopšte moguće da se iskustvo prosvjetljenja može doživjeti? Kako je uopšte


moguće doživjeti nešto takvo, odnosno kako je uopšte moguće da takvo iskustvo postoji? Ta pitanja
slična su pitanju da li uopšte postoji konačna istina i šta je ona, a odgovor na njih trebao bi se tražiti u
tome šta je, zapravo, naša stvarna priroda, kakva je struktura našeg uma, i šta je uopšte stvarna
priroda cjelokupne stvarnosti.

Razne mističke tradicije, od početaka pisane istorije, ostavljale su zapise i simbole za koje su
tvrdili da opisuju ovu okultnu, znači skrivenu stvarnost, skrivenu našoj uobičajenoj percepciji i našem
uobičajenom, svakodnevnom poimanju sebe, drugih i života.

Drevni mitovi primitivnih naroda o nastanku svijeta i njegovom ustrojstvu, kabalistički


dijagram Drveta života, gnostički dijagrami zemlje i nebesa, kineski Ji Đing, budistička učenja
Abhidharme, hindu i tibetanske mandale, sufijske kaligrafije, alhemičarske alegorije... Svi ovi prozvodi
iz različitih kultura, i iz različitih doba, na sebi specifičan način nastali su kao pokušaj da se opiše
krajnja priroda stvarnosti. I, u najmanju ruku, svi se oni slažu u jednom: cjelokupna stvarnost,
odnosno život, ima određenu strukturu koja se može spoznati i koliko-toliko opisati.

Nakon što je počeo voditi Intenzive, Čarls Berner, tvorac Intenziva prosvjetljenja, takođe je
počeo obučavati druge ljude da vode Intenzive, a on je sam učestvovao na njima. Na osnovu
sopstvenih iskustava prosvjetljenja, i svog dotadašnjeg proučavanja uma i raznih mističkih tradicija, on
je vrlo rano formulisao sopstveno učenje o prirodi života, koje je krajem šezdesetih godina prošlog
vijeka nazvao Abilitizam, po engleskoj riječi za sposobnost, ability. Kasnije je, nakon
dvadesetogodišnje intenzivne prakse joge, produbio te početne koncepcije, i devedesetih ih
podučavao pod nazivom Lila teorija, odnosno «teorija božanske igre». Ta teorija, iako bi ispravnije bilo
reći metafizičko učenje, bila je njegov način, po uzoru na drevne mistike, da opiše konačnu strukturu
stvarnosti, onako kako je on doživio i spoznao kroz svoju više decenija dugu duhovnu praksu. Lila je
drevna sanskritska riječ koja označava bogove koji se igraju, odnosno zabavljaju, ili pak, koji plešu.
«Li» je riječ koja znači «bogovi», a «la» znači «igrati se» ili «plesati». Lila, tako, jednostavno
označava igru, odnosno zabavu, igre radi. Drevni indijski kip boga Shive koji pleše (Shiva Nataraja) i
koji tim plesom pokreće nebeski svod, predstavljen kružnicom oko kipa po kojoj se nalaze upaljene
vatre, često je korišten kao najslavnija drevna vizuelna predstava božanske lile. Zabave boga Krishne
sa pastiricama u vrtu Vrndavan takođe je drevni primjer lile.

Mnogo prije nego što je Berner počeo sa izlaganjem Lila teorije, amerikanac Jeff Love, koji je
donio Intenziv prosvjetljenja iz Amerike u Evropu, cijelu svoju knjigu Kvantni bogovi posvetio je ranoj
Bernerovoj metafizičkoj teoriji, koju je Love izložio kroz filter ličnog iskustva, a u kontekstu kabalističke
simbolike i najaktuelnijih saznanja iz fizike i astronomije. Love je taj sistem nazvao psihometafizika, i
definisao ga kao «radikalan metafizički model univerzuma koji povezuje naučno viđenje svijeta, Kabalu
i lično direktno iskustvo istine, odnosno prosvjetljenje».

U svojoj knjizi o Intenzivima Lawrence Noyes, najbliži Bernerov saradnik i učenik, je jedno
poglavlje takođe posvetio tome kakvi se zaključci o prirodi stvarnosti mogu izvući iz onoga što su ljudi
direktno doživljavali na Intenzivima. «Napisani, ovakvi zaključci mogu djelovati poluludi ili sasvim ludi,
kao što je često slučaj sa mističkim iskustvima», napisao je Lawrence. «Takođe, takvi zaključci mogu
biti pogrešni, ili djelimično pogrešni. U svakom slučaju gube mnogo u prijevodu od direktnog iskustva
u ideje».

Uistinu, teško je autentična mistička iskustva, koja su u svojoj biti direktna iskustva istine,
prenijeti u riječi, i kakav god opis istine dali, koje god riječi koristili, to će ipak biti samo riječi, samo
opis istine, ne sama istina po sebi. Međutim, to ipak ne treba služiti kao izgovor da se ne saopštava
ono što je neko spoznao kao konačnu prirodu stvarnosti.

5
SKAKAVAC 7

Najčešće, prvo direktno iskustvo koje učesnici Intenziva imaju kada se počnu baviti ovom
tehnikom, jest iskustvo toga ko su oni. Realizacija tog iskustva, koje učesnici saopštavaju tokom
dijadnih vježbi, obično nije nešto naročito «mistično», govoreći običnim rječnikom. Učesnik obično
komunicira da je on on, često govoreći «To sam ja» ili «Ja jesam» ili, samo, «Ja». Tu se radi o tome
da se u jednom trenutku učesnik odvojio, ili kako još kažemo deidentifikovao, od raznih uloga,
identiteta, tački gledišta sa kojima je bio poistovjećen, i onda u toj situaciji privremene oslobođenosti
direktno iskusio samog sebe, kao jednog koji nije mnogi, kao baš ovog koji jeste, koji nikada ne može
biti neko drugi, nego samo taj koji jeste, i koji je bez karakteristika, bez crta ličnosti, ili bez bilo koje
druge osobine ili kvaliteta, jer inače KO ima ili opaža tu osobinu?

Ovo iskustvo sopstvene nedjeljivosti, sopstvenog stvarnog postojanja, sebe kao jednog među
mnogima, izuzetno je ushićujuće iskustvo za one koji ga dožive, iako ispoljavanje tog iskustva
neupućenima može izgledati vrlo banalno. «Pa naravno da si ti ti», odvratili bi oni, ne shvaćajući da
riječi tu uopšte nisu bitne, već da se radi o dubokom subjektivnom iskustvu koje nikad ne može biti
adekvatno preneseno riječima.

Međutim, iako neko može biti direktno svjestan toga ko on jeste, to još uvijek ne znači da ima
znanje i o tome šta on jeste. Bez obzira što sam ja suštinski samo ja, onaj koji jesam, svjestan toga
da nisam isto što i moj um, moje «crte ličnosti» ili bilo koje druge osobine ili kvalitete, ostaje pitanje
da li sam ja u osnovi samo ovo tijelo, materijalno biće, objekat, ili sam, pak, duhovno biće? Da li sam
duša ili svjetlost ili praznina? Da li iščezavam onda kada umre i moje tijelo? Da li sam ograničen
prostorom ili ne?

Ponekad učesnici Intenziva budu zbunjeni u vezi toga koja je razlika između toga ko su oni, i
šta su oni. Sada, dok čitaš ove redove, budi svjestan toga KO čita. To je ono ko si ti. Sada obrati
pažnju na to ŠTA je to ko si ti. Mogli bi reći da je pitanje «Ko sam ja» pitanje identiteta, a pitanje «Šta
sam ja» pitanje kvaliteta.

«Razlike koje pravimo između različitih aspekata istinskog pojedinca, uključujući to Ko i Šta
smo mi, nisu stvarne, konačne razlike. To su razlikovanja koja činimo iz jedne tačke gledišta u odnosu
na prosvjetljenje koje smo doživjeli, a tu tačku gledišta mi zauzmemo odmah nakon što smo izašli iz
stanja jedinstva sa samim sobom», kaže Berner. «Ljudi će reći 'Ja sam ja' ili 'Ja jesam' ili 'Ja sam
bezgraničan' ili 'Ja mogu činiti bilo šta', a svi su u suštini doživjeli isto prosvjetljenje. Samo ga sada
posmatraju iz različitih tački gledišta.»

Dok većina ljudi na manje, više sličan način ispoljava direktno iskustvo toga ko su oni,
realizacije iskustva šta je neko vrlo su raznolike, i često međusobno oprečne i nepojmljive, odnosno
sasvim ilogične za um. Učesnici mogu saopštavati da su sve, ili pak da su ništa. Mogu saopštavati da
postoje kroz sve ostalo što postoji, mogu saopštavati da su ljubav, ili totalno prihvatanje drugih i
svega što jeste.

Ono što je najčešće slučaj jeste da učesnici dožive da oni nisu nešto, da nisu neki poseban,
pojedini objekat, stvar, u smislu postojanja fizičkih objekata u nama poznatom univerzumu. Takođe,
da nisu ni neki objekat sačinjen od nekakve «eterične» ili bilo kakve druge supstance, da jednostavno
rečeno nisu materija, tvar, u bilo kojem obliku, bilo kao fizička materija, ili kao mentalna materija.
Takođe, da nisu energija, svjetlost ili bilo šta tome slično. Čest je doživljaj pri tome i
nepostojanje vremena, te ponekad i doživljaj da nismo locirani u prostoru, ili pak subjektivno
iščeznuće prostora.

Kada se ova razna ispoljavanja direktnog iskustva pogledaju u totalu, iz «ptičije perspektive»,
vidimo potpuno iščeznuće materije, energije, prostora i vremena u subjektivnom doživljaju konačne
stvarnosti. Jednostavno, pojedinac – onaj koji jeste – nije materija, nije energija, nije prostor, niti
vrijeme. Poistovjećeni smo sa svakom od ove četiri karakteristike univerzuma, ali u konačnoj
stvarnosti – nismo to. Isto tako nismo ni ideje, niti tačke gledišta iz kojih posmatramo i doživljavamo
svijet, a na dubljem nivou čak se i 'ja' razotkriva samo kao jedna, iako iskonska, tačka gledišta. Tu
treba tražiti značenje poznate Budine teze da sopstvo, ili 'ja', u konačnom smislu ne postoji (anattma).
Dublje posmatrano, učesnici saopštavaju sebe kao samu Istinu, odnosno kao božanske, nematerijalne

6
SKAKAVAC 7

pojedince, znači one koji nisu sastavljeni od bilo kakvih dijelova niti mogu biti dijeljeni na bilo kakve
sastavne dijelove, i koji stoga nisu sačinjeni od bilo kakvog oblika materije, energije, prostora ili
vremena.

Ovdje je zanimljivo prenijeti Bernerove «Maksime o pojedincu» iz maja 1987. godine. On


kaže:
«1. Pojedinac je jedinstven, nestvoren i ima sposobnost izbora da li da uđe u odnos sa drugim
pojedincima ili ne.
2. Pojedinac ne može biti podijeljen na dijelove, niti je pojedinac dio nečeg drugog.
3. Pojedinac je jedinstveni 'Ko', ono ko pojedinac jeste, jest apsolutno jedinstveno.
4. Pojedinac nije stvar (materija), ideja ili duša.
5. Pojedinac nije lociran u vremenu ili prostoru i nije energija ili masa.
6. Pojedinac nije tijelo, mozak, um, biće ili nečija tuđa misao.
7. Pojedinac nije svjesnost, ali može biti uključen u svjesnost u vezi sa nekim drugim
pojedincem.
8. Pojedinac nije Bog, ali ima božanske kvalitete.
9. Pojedinac postoji kao što Bog postoji, ne u uobičajenom smislu stvorene supstance koja
postoji kroz vrijeme.
10. Pojedinčeva sposobnost izbora da uđe u odnos sa drugima ili ne, jeste apsolutna i ne
može se poništiti.
11. Ti si pojedinac! Ako si svjestan značenja te rečenice, ti si ono što sam opisivao. To da si u
odnosu sa mnom, da komuniciraš sa mnom, da si povezan sa mnom, samoočigledno je
činjenicom da si svjestan značenja ovih riječi koje dolaze od mene.
12. To da ti postojiš jeste samoočigledno. Dokaz da ti postojiš, u apsolutnom smislu, nije
potreban i ne treba ga ni pokušati dati jer samo ti možeš odgovoriti na to pitanje.»

Zanimljivo je primijetiti da latinska riječ za pojedinca, individuo, koja se prenijela i u


savremene jezike kao što je engleski (individual), doslovno znači «nedjeljiv», in-dividuo. A naša riječ
pojedinac upućuje na onog koji je jedan, znači opet nedjeljiv.

Ovakva iskustva mogu nekoga potaknuti da se pozabavi pitanjem «Šta je život». Realizacije
direktnog iskustva radeći sa ovim pitanjem takođe su vrlo raznolike, i kreću se od ushita da život
uistinu postoji, do realizacije da je život iluzija, ili pak samo obična konvencija u izražavanju, da života
zapravo nema, već da jedino što je stvarno jesmo zapravo mi sami, kao ono ko i šta mi uistinu jesmo.

U dubljem smislu, učesnik postaje svjestan života kao beskonačnog odnosa između božanskih
pojedinaca, drugih koji su sasvim isti kao i on sam. Život, na izvjestan način, postaje odraz našeg
sopstvenog odnosa sa Istinom, ili Bogom. Život prestaje biti nešto tamo negdje. Možda uobičajeno
mislimo da smo ovdje mi, tamo drugi i, kao nešto treće, neki život pored nas. Međutim, to je iluzija,
jer osim nas, nema nikakvog drugog života. Mi smo život, i mi smo ono što se dešava između nas.

Ovakvi proboji kroz iluziju života često navode učesnike Intenziva da svoju pažnju mnogo
značajnije usmjere na misterij drugih ljudskih bića. Pitanje «Šta je drugi», odnosno «Šta je drugo
ljudsko biće», kako mi to prevodimo, sve više dobiva na zanimljivosti.

Direktna iskustva toga šta su drugi često imaju duboke posljedice na život, u smislu da takva
iskustva otvaraju sasvim novu perspektivu na život, i smisao života. Jedna tipična realizacija direktnog
iskustva radeći sa ovim pitanjem jeste otkrovenje da su drugi isti kao i ja. Tu ste vi, tu je drugi, i
među vama nema ama baš nikakve razlike. «Drugi je ja», rekao bi učesnik. Tijela su različita, vaša
starost je različita, razne karakteristike ličnosti, uma su različite, ali suštinski, u osnovi, vi ste sasvim
isti. Druge česte realizacije jesu da je drugi sve, svaka vlat trave, oblak, drvo... sve je drugi. Ili, pak,
da je sve, odnosno drugi, Bog.

Činjenica da učesnici svoja iskustva obično saopštavaju manje-više slično (iako su


saopštavanja samo saopštavanja, riječi nisu direktno iskustvo samo po sebi) navodi na to da se u
osnovi može zapaziti određeni model, koji nam može pomoći u boljem razumijevanju stvarnosti.

7
SKAKAVAC 7

U suštini, jedini razlog zašto je uopšte moguće doživjeti Istinu, jeste taj što smo ta Istina – mi
sami! Jedini razlog zašto nam je moguće prosvijetliti se jeste taj što smo mi ta Istina koju tražimo, mi
smo to, to je naša konačna priroda. Iskustva koja ljudi saopštavaju na Intenzivima o tome ko su oni i
šta su oni, otkrivaju nam da mi u osnovi nismo bilo koji oblik materije, niti smo energija, prostor ili
vrijeme. Na način koji je potpuno nepojmljiv umu mi smo izvan toga, sasvim nefizički u totalnom
značenju te riječi, no sposobni da uđemo u kontakt, u međusobni odnos.

Svoju ranu metafiziku, Abilitizam, Berner je zasnovao upravo na ovakvom razumijevanju toga
šta smo mi, i svoj terapeutski i duhovni rad sa ljudima zasnovao na premisi da je smisao života upravo
u usavršavanju našeg odnosa sa drugim nefizičkim pojedincima, odnosno da je konačni smisao života
u tome da iskusimo jedni druge. Pri tome je komunikacija, u svim svojim verbalnim i neverbalnim
vidovima, osnovni instrument tog procesa. A sve životne aktivnosti, od šetnje ulicom do globalne
politike, nisu ništa drugo nego naši pokušaji da drugima saopštimo sebe, da učinimo da nas drugi
razumiju, te pokušaji da primimo komunikaciju, odnosno razumijemo druge.

U takvom svjetlu, osnovni vid duhovne prakse sastoji se u tome da «otvorimo»


komunikacijske kanale između sebe i drugih. To ne znači samo raditi na poboljšanju odnosa i
komunikacije sa osobama iz svakodnevnog života, već i redovnu praksu dijada sa drugim
istomišljenicima, ne samo dijada prosvjetljenja, kao na Intenzivima, već i dijada čišćenja koje za
posljedicu imaju «bistriji» um, jasnije razumijevanje sebe i drugih, te veći doživljaj ispunjenja i
zadovoljstva u životu.

Tu je takođe i poseban vid «komunikacije» sa konačnom stvarnošću koja bi se najlakše mogla


uporediti sa mističkim praksama iz poznatih nam religija. Berner je u tu svrhu posebno preporučivao
tzv. tehnike vladanja energijom, te metodu meditacije poznatu kao sahaj yoga, tj. prirodna joga, ili
prirodna meditacija.

Za razliku od Intenziva, dijada, i svih ostalih vrsta meditacije u kojima praktičar uvijek, manje
ili više, koristi svoju volju, kako bi se koncentrisao, izvršio instrukciju, održao tijelo u određenom
položaju, održao pažnju na zadatom objektu itd. u prirodnoj meditaciji praktičar potpuno odustaje od
svoje volje, te svoje tijelo, energiju, osjećanja, um i, na kraju, samog sebe, u potpunosti predaje
Vrhovnom, Bogu, Apsolutu, kako god on to zvao. Pri tome je potpuno otvoren i dopušta da se kao
posljedica tog bezuslovnog predavanja dogodi bilo šta u njegovom tijelu, bilo kakva emocionalna
dešavanja, bilo kakve misli, vizije, ili mentalni sadržaji, te bilo kakva druga iskustva, uključujući
iskustvo jedinstva sa Istinom – prosvjetljenje.

Ovaj vid meditacije, koji se smatra najvišim i najsavršenijim oblikom duhovne prakse, u
korjenu je svih velikih svjetskih religija. Starozavjetne priče upućuju nas upravo na gnozu (znanje) ove
Staze predanosti, kao što je, recimo, alegorija o Abrahamovom žrtvovanju sina jedinca, Isaka.
Abraham se, u toj priči, u potpunosti povinovao onome što se pojavilo kao posljedica njegove
predanosti, što je dramaturški naglašeno dramom žrtvovanja sina. Priča, u stvari, uči da predanost
mora biti do te mjere potpuna, da smo spremni žrtvovati i ono za šta smo najviše vezani, ako želimo
iskusiti božansku milost, odnosno Istinu. Isus Hrist je takođe svo vrijeme svog podučavanja
demonstrirao potpunu predanost, formulom «Neka bude volja Tvoja, ne moja». A u času najveće
duhovne krize, tokom raspeća na Golgoti (najmračnije je prije svitanja!) on ni za momenat ne odstupa
od svoje savršene predanosti i uzvikuje «Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!». Značenje riječi Islam
je upravo «predanost», što već samo po sebi definiše ovu religiju. Osnovni ritual Islama, namaz salat,
popularno znan kao «klanjanje», nije ništa drugo do spoljašnji odraz potpunog unutarnjeg predavanja
Bogu. Sahaj yoga, naravno ne pod tim imenom, centralna je praksa islamskih mistika, sufija. Jedna
drevna izreka opisuje sufiju kao onoga koji «ne posjeduje ništa, i kojeg ne posjeduje ništa», iz čega se
može osjetiti duh onoga koji je sasvim nevezan, slobodan, kao posljedica njegove savršene predanosti
Krajnjem.

Predanost višem, onome što je konačno i Apsolutno, predanost Bogu, podrazumijeva


odustajanje od ega, od toga da stvari budu onakve kako mi to hoćemo. To podrazumijeva naše
konačno pristajanje da stvari budu onakve kakve zaista jesu, neovisno od naše volje. To je istinski duh
Zena, Taoizma, ali i Hinduizma onako kako je objašnjen u stihovima Bhagavad-Gite, posebno onim
stihovima koji govore o činjenju bez vezanosti za rezultate, plodove tog rada.

8
SKAKAVAC 7

Međutim, mora se primijetiti i to da velike svjetske religije poput judaizma, hrišćanstva i


islama imaju i jedan ozbiljan nedostatak, bar kada je u pitanju religijska praksa. Naime, sve ove
religije upućuju na konačno, na krajnje, i preporučuju jedan određeni model življenja, ili društveni
model, za koji tvrde da je u skladu sa tom konačnom stvarnošću. Ali, živjeti te modele nije lako, jer
kao na Intenzivu, kad počnemo da se približavamo Istini naše sopstvene mentalne, emotivne, pa i
fizičke nečistoće počinju reagovati, i mi nailazimo na barijere. Jako je važno znati, odnosno imati
metodologiju, kako se nositi sa tim reaktivnim sadržajima kada se pojave. Ako to ne znamo, onda
ćemo ih pokušati integrisati na pogrešan način (ili, još gore, potisnuti), a to će na kraju rezultirati
degradiranjem ili izvrtanjem samog religijskog učenja koje slijedimo, vjerskim praksama
neutemeljenim u stvarnosti, fanatizmu, uvećavanju osjećanja krivice i stida, i tome slično.
Jednostavnije rečeno, velike monoteističke religije ukazuju na Istinu, i kažu «Idi tamo», ali ne govore
ništa o tome šta raditi sa našim umom i osjećanjima, šta raditi sa našim reaktivnim duhovnim
sadržajima, šta činiti kada uđemo u duhovnu krizu, odnosno kako integrisati ta krizna iskustva i
nastaviti duhovno putešestvije. Jednostavno, te religije ne nude kompletan pristup ličnom razvoju, ne
nude slijed koraka ka većem savršenstvu, već samo onu krajnju, konačnu stepenicu što vodi jedinstvu
sa Bogom. Ali, da bi se došlo do te stepenice potrebno je preći određeni pripremni put, o kojem ove
religije ne govore. Stoga najveći broj sljedbenika tih religija ostane na plitkom nivou papagajskog
ispovijedanja vjere, i jednom ograničenom slijeđenju vjerskih uputa. Rijetki su oni koji odu korak dalje
i direktno spoznaju postojanje stvarnosti na koju njihove vjerske knjige upućuju.

Ako je Berner zaista u pravu, ukoliko smisao života uistinu jeste u tome da u potpunosti
iskusimo jedni druge, što je na planu Apsolutnog isto kao i reći da je smisao života u tome da iskusimo
Boga (Većina teologija uči da je čovjek stvoren upravo zato da bi spoznao Boga, svog stvoritelja), šta
nam onda iskustva ljudi sa Intenziva prosvjetljenja mogu, posredno, reći o prirodi stvarnosti, odnosno
univerzuma u kojem živimo?

Prva stvar je vjerovatno ta da postoji konačna stvarnost, da postoji Bog, Istina, kako god to
htjeli zvati. Stvarnost toga je za mnoge ljude dovoljno otkrovenje, kada konačno sagledaju da njihova
ubjeđenja, fiksirane tačke gledišta i stavovi nisu konačni, apsolutni i nepovredivi, već da postoji
konačna stvarnost, Istina, koja prevazilazi naše ograničene umove, stavove i mogućnosti umne,
logičke spoznaje.

Takođe, ta konačna stvarnost smo, u biti, mi sami. Mi nismo odvojeni od nje, već smo – da
tako kažemo – oduvijek u jedinstvu sa njom. To je smisao izreka u pojedinim budističkim školama da
smo svi već prosvjetljeni, odnosno izreka u zapadnim mističkim tradicijama da milost od Boga već
obuhvata sve ljude, da nema potrebe moliti za oprost grijeha, jer je svima već oprošteno, od zore
vremena naovamo. Ipak, da malo pojasnim: ne radi se o tome da postoji neka konačna stvarnost
tamo negdje, i mi, ovdje, pa smo onda mi sjedinjeni sa tom konačnom stvarnošću. Mi već jesmo ta
konačna stvarnost, oduvijek.

Ta konačna stvarnost, odnosno ono šta mi uistinu jesmo, višeg je reda u odnosu na
uobičajenu stvarnost vremena, prostora, materije i energije, koju poznajemo svojim čulima. Tako, mi
sami u biti nismo ni materija, ni energija, niti smo prostor (u prostoru), niti smo vrijeme (u vremenu).
Šta je onda priroda te konačne stvarnosti? To je čista sposobnost da uđe u odnos sa drugim istim
takvim nefizičkim pojedincima. U stvari, sav fizički univerzum nije ništa drugo nego svojevrsna
pozornica uređena pravilima fizičkih zakona, koja nam služi da posredno upoznamo jedni druge, ne
direktno, već kao utjelovljena bića, kao tijela sa osjećanjima i umom – jednostavno, kao ljude.

Život ne postoji kao nešto odvojeno od nas, kao nezavisan objekt. To je, zapravo, samo stanje
odnosa između nas, mnogih pojedinih božanskih stvarnosti, koje su u svojoj osnovi jedno. Jer, iako
smo mnogi, mi smo potpuno identični u tome šta jesmo u svojoj istinskoj suštini, kao što mnoštvo
kapi vode u potpunosti dijeli jednu jedinstvenu, istu prirodu vode – rekli bi, Bog je Jedan.

Tu počinje da izgleda da cjelokupan fizički univerzum, cjelokupna stvarnost vremena,


prostora, materije i energije na neki umu potpuno nepojmljiv način proizilazi iz nas samih, odnosno iz
naših uzajamnih odnosa kao nefizičkih pojedinaca. To je, opet, samo jedan način da se kaže da
cjelokupan univerzum proističe iz Boga, odnosno iz konačne stvarnosti, Istine. Ali, s obzirom da smo

9
SKAKAVAC 7

mi upravo ta konačna stvarnost, onda je cjelokupan univerzum naša zajednička kreacija, koja služi
tome da spoznamo jedni druge.

Bernerova Lila teorija upravo objašnjava gornje, odnosno nudi teoriju kako nastaju prostor i
vrijeme, te šta su materija i energija, u smislu odnosa između mnogobrojnih božanskih pojedinaca koji
zajedno čine konačnu stvarnost koju su ranohrišćanski gnostici nazivali pleroma, ili Božija punina.

Na jedan način rečeno, iako Berner nije koristio baš takav rječnik, Lila teorija objašnjava da
materija nije ništa drugo nego neprihvaćeni, nespoznati aspekt Boga. Kada bi u potpunosti prihvatili
Boga, materija bi za nas subjektivno iščezla, i prepoznali bi je kao Boga samog. Međutim, s obzirom
da smo u jednom bezvremenom trenutku (prije nego što uopšte možemo govoriti o 'postojanju'
vremena) porekli, odbili svoje prirodno stanje jedinstva sa božanskim, to stanje koje bi mogli nazvati
«rajskim» za nas je iščezlo, a mi smo se obreli izvan njega, što bi bila jedna interpretacija biblijskog
«prvobitnog grijeha» odnosno «pada». U tom novom stanju, mi poreknutog Boga doživljavamo kao
materiju, znači stvar, objekat koji suštinski nema individualnu moć izbora (što je suštinska božanska
sposobnost, da čini ono što mu je volja). Mi ljudi dramatizujemo ovaj proces svaki put kada odbijemo,
poreknemo neko drugo ljudsko biće, i onda ga više ne doživljavamo kao nezavisno biće koje ima
sopstvenu moć izbora, već ga nazivamo «đubre» ili drugim sličnim pogrdnim imenima, i doživljavamo
kao običnu stvar koju se bez problema može ubiti ili uništiti, ili kojoj se može naređivati i kojom se
može manipulisati.

Međutim, Konačna stvarnost nije «stvar», iako nama iz naše nove perspektive može tako
izgledati. U stvari, s obzirom da Konačna stvarnost i dalje ima svoju suštinsku moć izbora, sposobnost
da ulazi u odnos sa drugima, mi onda aktivnosti te Konačne stvarnosti iz nove perspektive prividno
opažamo kao kretanje i interakcije čestica materije – drugim riječima opažamo pojavu energije. I
opet, onog trenutka kada smo porekli Konačnu stvarnost mi smo se subjektivno odvojili od nje,
odnosno stvorili smo određenu subjektivnu distancu – prostor. A promjene položaja čestica materije u
prostoru, koje opažamo, određuju nam linearni tok vremena. Na taj način cjelokupan doživljaj
prostora, materije, energije i vremena proizilazi iz našeg poricanja, odvajanja od Konačne stvarnosti i
indirektnog spoznavanja te Konačne stvarnosti (znači, ne direktnim znanjem, već kroz proces) iz jedne
fiksirane tačke gledišta, iz jedne pozicije u prostoru.

Malo je poznato da je Berner 1990. objavio jedan roman, pod pseudonimom Kym Taluson,
nazvan «Povratak u Shangri-La». U tom romanu on opisuje tok spiritualne prakse glavnog junaka, sve
do njegovog postignuća besmrtnog «svjetlosnog tijela». Kuriozitet romana je detaljan i tačan opis
«tajnih» tantričkih praksi između muškaraca i žena, koji uključuju i seksualni kontakt, te je to
vjerovatno razlog zašto je roman objavljen pod pseudonimom, i zašto ga je praktično nemoguće naći
na tržištu.

Negdje pred kraj romana, kada je glavni junak, Hugh Conway, već dostigao najviše vrhunce
spiritualnog postignuća, on okupljenim lamama u manastiru Shangri-La objašnjava šta je krajnja
priroda stvarnosti: «Kao što je već rečeno, mi, kao božanski pojedinci, nismo stvoreni. Mi smo
božanski, kao i Bog, i nismo u vremenu, niti izvan vremena. Vrijeme je nastalo kao posljedica našeg
uzajamnog izbora da uđemo u odnos jedni s drugima. Vrijeme i svjesnost su rezultat našeg otvaranja
jednih prema drugima. Kada odlučimo ući u odnos s nekim drugim, mi prihvatamo neke aspekte tog
drugog, a odbijemo neke druge aspekte. Oni aspekti ili dijelovi drugih koje svako od nas izabere da
prihvati, kojima se preda, to postaje iskustvo, svjesnost, ili znanje. Oni aspekti drugih koje izaberemo
da ne prihvatimo, postaje potisnuto između nas u formi vremena, prostora, energije i mase. Sve ovo»,
Conway pokaza rukom po prostoriji, «nije uistinu vrijeme, prostor, energija i masa, već je u stvari onaj
dio božanskog drugog koji mi još nismo prihvatili».

Na jednom drugom mjestu u romanu, ovaj put kroz usta Katherine Allmann, duhovne
partnerke Hugh Conwaya, sa kojom je on došao do najdubljih životnih istina prakticirajući meditaciju
predanosti, Berner priča: «Život je proces svih nas, kakvi uistinu jesmo, da kompletiramo naše
odnose. Ako neko misli o sebi kao o tijelu, onda je lako zaključiti da je opstanak svrha života. Seks
onda postaje sredstvo produženja tog opstanka kroz potomstvo. Ako neko misli o sebi kao o ličnosti,
to jest kao o egu, onda će on misliti da je svrha života stvoriti neki efekat – što veći to bolji. Ako je, s
druge strane, neko identifikovan sa emocijama ili energijom, on će misliti da je svrha života teći sa

10
SKAKAVAC 7

Taom. Sve dok je neko identifikovan sa nečim, on će vjerovati da je svrha života svrha te stvari sa
kojom je identifikovan. Ako, pak, neko nije identifikovan ni sa čim, i stoga je jednostavno onaj ko i šta
uistinu jeste, božanska sposobnost bez supstance ili uzroka, onda će on znati da je svrha života
ispunjenje naših uzajamnih odnosa».

Ovo je vrlo slobodna i površna interpretacija Lila teorije, koju je inače vrlo teško obrazložiti,
jer se bavi realnostima koje prevazilaze vrijeme i prostor, a naš jezik nije u stanju pričati u takvim
kategorijama. Ipak, smatrao sam da bi bilo zanimljivo napisati nešto, makar kratko, o ovoj uzbudljivoj
i zanimljivoj teoriji o ustrojstvu nama znanog univerzuma.

Na kraju, moram dati jedan savjet: sve što je rečeno u ovom poglavlju može vam poslužiti za
meditaciju, razmišljanje, te neku vrstu orijentacije u pogledu sopstvenih iskustava sa Intenziva ili
drugih spiritualnih praksi. Međutim, onda kada se odlučite učestvovati na Intenzivu, informacije iz
ovog poglavlja odložite kao što u kesicu odlažete svoj časovnik i nakit. Radu na Intenzivu pristupite
otvoreno, i istraživačkog duha, bez predrasuda, jer – možda sve što je ovdje rečeno i nije sasvim
tačno!

11
SKAKAVAC 7

O TELEMI I VUDU RADOVIMA


Fr. S.`.U.`.

Ovaj rad posvecen je mogucim paralelama koje se javljaju u telemitskoj magici i operativnom
sistemu vudu magije.

Ged – Ghuedhhe – je Loa Vudua koji je u tradicionalnom vidjenju Loa smrti i zagrobnog
zivota. Mogli bismo reci da je ovakvo vidjenje donekle jednostrano i da se doslednim praktikovanjem
Gedove carolije stice uvid u celokupnost njegovog postojanja koje je ucelovljeno i izmice
pojednostavljenim koncepcijama.
```````
Telo Ghudhhe je jedinstvo Crvenog i Crnog Hrama. Sakrament mora proci, iako postoji u
sirovom obliku, kroz transformaciju i materijalizaciju. To je osnova legende o inkarniranim
bozanstvima i o nuznosti da oni prodju kroz ljudsku inkarnaciju da bi proziveli sopstvene meisterije.

Jednostavnim aktom stvara se sacrament koji se apsorbuje i koji podize celinu na visi nivo. To
je jedan od osnovnih prinicpa Bele Skole Magike – radost. Univerzum egzistira, ali svakim cinom
Euharistije sebe uzdize sve vise. Iz tog razloga, koliko su ljudima potrebni bogovi, i bogovima su
potrebni ljudi. Ako i bogove i ljude posmatramo kao polja inicijatske svesnosti, onda vidimo da postoji
uzajamni odnos inicijacije i obostranog napredovanja. Kretanje kroz apsolutnu svest je kretanje u
konkretnim i postvarenim formama inicijatske svestnosti. Pribiranje enregije je visestruko i uvecava se.
Univerzum raste rastom svake svesne i inicirane jedinke. To je jedan cin stvaranje Ex nihilo. Jer se
ovim nacinom pridodaju novostvorene kolicine energije vec postojecim sistemima. Oni nisu zatvoreni i
mogu se uvecavati ovim putem, a to je deo ukupne energetske strukture…..
```````
Falus je tajno mesto Geda na telu. On je podjednako i vatren i cvst i tako povezuje rad
Crvenog i Crnog Hrama.
```````
Palata Geda je na severu. Palata Legba je iznad zvezda. To znaci da je on – Legba – princip
koji je svud, na svakom mestu, a moze biti prisutan u svakom trenutku rada, i svakodnevnog zivota.
On je spoljasnji princip koji pokazuje da u krajnjem nema razlike izmedju obrednih i profanih
aktivnosti jer je uvek prisutna ista spiritualna sustina. Njoj po prirodi pripadaju sva slobodna bica.
Antropomorfnost i individualizacija su samo domeni komunikacije – istnska unutrasnja sila nije zavisna
o takvim zahtevima. Na drugim mestima i u drugim vremenima, u drugim rasama, ista sustima bi se
prikazala drugacije ali bi bila sustinski ista. Ged je njen sprovodnik samo u ocima ogranicenog
ljudskog uma. Ged je ta sila sama po sebi ali prikazana u skladu sa potrebama nekih ljudi, odredjenih
situacija, afinitetima, ili odredjenjima- to je apsolutno u jednoj mogucoj formi. Crveni i Crni Hram
Geda su drugaciji prikaz onoga sto ce druge skole prikazati drugacije.
`````
Rad Crvenog i Crnog Hrama u svakodnevnom zivotu ispoljen je kroz slobodne ideje,
stvaralastvo, kreaciju i postojano istrajavanje u njima, ili na njihovoj odbrani kada je to potrebno. Ovi
oblici iskazivanja su karakteristicni za nezavisne duhove i kao takvi su uvek bili prepoznati. Oni se
nalazu u neprestanom kretanju – materijalizovanje ideje otvara put novoj, i tako ciklus traje,
samoobnavljajuci i samosaznavajuci.
```````
Rad Crnog i Crvenog Hrama jesu stabilnost i promena. To je univerzalni zakon. Crni Hram
daje stabilnost ali i ona je relativna. U zapadnoj astrologiji stabilnost je bila simbolizovana Saturnom
ali je ova simbolika privid ogranicenog znanja jednog vremena koje nije moglo da opazi njegovo
dugotrajno kretanje kroz prostor-vreme. Ova ideja je ispravljena tek u XX veku otkrivanjem Urana koji
je jos sporiji i nevidljiviji ali je planeta revolucije. Time je ista simbolika trajnosti i promene pomerena
u jos dalje krajeve svemira da bi se pokazalo kako isti principi vaze svuda i u bilo kakvim razmerama.

U mikrosvetu XX veka otkriven je drugaciji paradoks. Kretanje i promena su tako izrazeni da


je princip neodredjenosti postao jedan od osnovnih postulate nove nauke. Nevidljivost ovog dela
Univerzuma je moguce posledica ne samo njegovih malih dimenzija nego i ubrzanog kretanja koje
onemogucava preciznije stupanje u interakciju sa ljudskom svesnoscu. Ako je ljudska svest, krajnje
fluidna i neuhvatljiva definicijama, jedan od uzroka oblikovanja konacne slike sveta, onda se ona

12
SKAKAVAC 7

pojavljuje kao funkcija stabilnosti pa time postaje poslanik rada Crnog Hrama. Otuda je njena moc
ovde iznad uobicajenih moci-sidija- i penje se na nivo bozanske svesti. Njena boja je Crna- Crnog
Hrama- i nosi u sebi simboliku Binaha i Majstora Hrama. On je iznad ogranicenja dualnosti
svakodnevne svesti a time je u odredjenom mistickom odnosu sa svetom oko sebe. Negovanje vrta
sopstvenih ucenika upucuje na stvaranje malog svemira, u kome on upravlja ali ovog puta iz domena
Crvenog Hrama, jer daje podsticaj studentima i pomaze im u promenama koje jesu sustina njihovog
Puta.

U svakodnevnom zivotu rad Crvenog i Crnog Hrama je ritam aktivnosti i opustanja, a


opustanje je inkubacija ili priprema za novi rad. Ne postoji nesto kao “ odmor” . Odmarati se znaci
stati a to znaci iskljuciti se iz energetskog toka koji stalno vodi u novu etapu putovanja. Rad Crnog
Hrama u ovom slucaju je gradnja sigurnog zaletista za novi skok ili skloniste za slucaj nevolje. Rad
Crvenog Hrama je lakes uocljiv jer je to stalna teznja za aktivnoscu ali ako nije dobro utemeljena brzo
se iscrpljuje ili odlazi u nezeljenom smeru.
```````
Zestina Gedovog rada, njegov muski aspect, upotpunjen je zenskim simbolom u imenu-G,
gimel, prvosvestenica, H i E kao zenski delovi tetragramatona ( obratite paznju da je puno pisanje
njegovog imena zapravo Ghuedhhe). Na Drvetu Zivota, videli smo, jedna njegova moguca pozicija je
na Binahu, gde se iskazuje kroz funkciju Saturna, ali zenski aspect je Velika Majka, takodje i Babalon,
a sledeca funkcija, bliza nivou zemlje, je simbolika meseca koji je tradicionalno shvatan kao mesto
odlaska i prebivaliste mrtvih. Severna strana je mesto ponocnog sunca koje se predstavlja svetim
egipatskim skarabejem Kefrom. To je mesto prolaka sunca kroz najguscu tminu, i u starim vremenima
smatralo se zlom stranom sveta. Danas je ova staticna slika proslost, i znamo da je Sunce uvek tu,
mada ponekad nevidljivo. Tako je i palata Geda sakrivena od pogleda ljudi i tako on kao gospodar
smrti i sveta mrtvih izaziva osecanje straha. Ali to je zato sto je priroda smrti nepoznata, a to proizilazi
iz staticnog shvatanja zivota i nepotpunog poznavanja prirodnih cinjenica.

Palata na severu ima troje vrata, sto nas upucuje na tri stuba Drveta Zivota, dakle na
kompletnu sliku Univerzuma. Ono je , moguce, Drvo u senci ili nocna strana Kosmickog drveta, ali u
njeno postojanje se ljudi uveravaju tokom smrti a adepti suvereno ulaze u nju kao u svoj dom za
zivota.
```````
Gedov krst predstavlja ujedinjeni rad Crvenog i Crnog Hrama. U sredistu je izvor L.V.X.
Formula Ruze i Krsta u smislu jedinstva sirenja i kontrakcije ili Solve et Coagula. Davanje i primanje.

Moguce predstave crnog i crvenog kraka krsta.

Crno Crveno

-potencijalna energija kineticka energija


-uzimanje hrane sagorevanje energije
-prikupljanje informacija obrada i aktivnost
- spavanje budno stanje
-pripadnost polu seksualna aktivnost

Crno- sva prethodna odredjenja koja su uvod u Crveno – akcije koje , kada se realizuju,
postaju novo prethodno odredjenje za dalji rad- Crno i Crveno u krugu- Uroboros.

```````
Crveno: zivot, ljubav, strast, osecanje, GH i DH, Babalon, Binah

Crno: smrt, tuga, osecanje, UE i HE, Saturn, Binah.

“Uvek se bori za vise! I ako si ti odista moj- a u to ne sumnjaj, i ako si uvek radostan!- smrt je
kruna svega!”

Liber Al, II,72

13
SKAKAVAC 7

PRILOZI ZA ISTORIJU TELEME


Frater Sacramentum Unius

U ovom broju “Skakavca” pozabavicemo se nekim pricama koje bismo uslovno, a mozda i bez
uslova mogli da nazovemo kontroverzama u telemitskoj istoriji. Tih tema ima naravno i mnogo vise
nego sto cemo spomenuti na ovom mestu, a ovde cemo pokazati uprvao one koje se cine
najzanimljivijima , jer moguce pokrivaju i najmarkantnije dogadjaje u stogodisnjem procesu
iskazivanja Teleme medju nama.

Kao i svako istrazivanje proslosti i ovo nas navodi na stalno preispitivanje postojecih i
usvojenih stavova. Zapravo, sto se vise upustamo u ozbiljno izucavanje dokumenata, otvara se i sve
veci broj pitanja. Izlazi da stvari mozda i nisu tako jednostavne kako bi izgledale na prvi pogled; ali,
ako nam je stvarno draza istina cak i od Platona, valja da se istinski prihvatimo posla. Moguce da ce
ovo nase pisanje opet izazvati odredjene reakcije “telemitske javnosti” , a pogotovo u nekim
krugovima, ali to bi bila na neki nacin ocekivana reakcija. Idealno bi bilo, ustvari, da otpocnemo
razmenu argumentovanih misljenja, sto bi vodilo nesumnjivom napretku.

Moram jos da kazem kako je ovde rec o zaista, trenutno, aktuelnim istrazivanjima, bar kod
jednog broja serioznih radnika na ovom polju. Neka od njih se mogu naci u javnosti, neka od njih su
do mene dosla putem prepiske, a o nekoma sam razmeni o misljenja sa prijateljima i saradnicima. Za
vecinu ovde iznetih misljenja trenutno ne raspolazem dokumentima, ali sam ih video ili citao o njima
pa mogu da kazem kako izneti stavovi imaju odredjenu tezinu. Takodje, kako sada izgleda, neki od
ovih stavova vremenom ce zaista dobiti pravo mesto u istoriji Teleme.

Zato, hrabro napred kroz zanimljivu zb(i)rku nedoumica .

```````
“Svetkovina za tri dana pisanja Knjige Zakona”

Liber Al, II, 38

“ Ovo je 8., 9. i 10 april a pocinje tacno u podne”

Krouli, tzv. Novi komentar na Knjigu Zakona, stih II, 38

Dok je tzv. Kalifat bio dominantni nosilac razvitka Teleme u nasim krajevima ova Svetkovina
nije predstavljala nekakvo posebno pitanje ili mogucu kontroverzu. Postovao se Krolijev komentar sto
se tice datuma, a kada je satnica u pitanju, termini su se ravnali prema vremenu kada je ovu
svetkovinu obelezavala GL Kalifata, pa je to u nasim uslovima bivalo oko osam uvece. Pretpostavljam
da se isti obicaj odrzava i danas. Doduse, ja sam licno bio svedok jednom prilikom, kada je po odluci
nadleznog “ oficira” svetkovina bila prebacena na 6., 7. i 8. april posto je tada zgodno padao vikend,
ali to je samo jedan lep kuriozitet, da tako kazem.

Poslednjih nekoliko godina, medjutim, najpre tiho, a zatim sve vise , pocele su da se cuju
sumnje koje govore da je Kroli licno, sa ko zna kojih razloga, u svojim dnevnicima a zatim i u
komentarima izvrsio zamenu datuma. Moguce da sam nije bio potpuno azuran u beleskama koje je
vodio, moguce da ih je negde vremenom zagubio, moguce da je sam bio previse uzdrman kontaktom
sa silama koje su mu predale Knjigu Zakona pa je za kratko vreme izgubio orijentaciju ili zelju da se
precizno orijentise u vremenu- to sada verovatno mozemo samo da nagadjamo.

Kako god bilo, javile su se sumnje da je podatak o vremenu primanja Knjige Zakona tacan.
Zanimljivo da nisu u pitanju bili samo nepoznati istrazivaci telemitske istorije, nego su ovo misljenje
podrzavali i neki ugledni magicari cija reputacija nije dozvoljavala da se cela prica olako odbaci, a i
neke magicke grupe ili redovi su pocele da istrazuju u ovom pravcu ( ne zamerite sto ne iznosim
imena licnosti ili grupa. Svi su jos vrlo aktivni pa kada budu smatrali da je vreme da sa pojave sa
ovom pricom, ucinice to sami; to je rezon kojeg sam licno cuo od njih).

14
SKAKAVAC 7

Imao sam priliku da nedavno citam pismo jednog od istrazivaca koji su se ozbiljno angazovali
u ovom smeru. Cini se da je on na tragu vrednih dokumenata koji ce moci da argumentuju njegovu
pricu. Izmedju ostalog, u spiskovima brodske kompanije koja je drzala liniju od Egipta prema Evropi u
to vreme, pronasao je da je Kroli sa zenom bio na brodu prema marsejskoj luci vec 6. aprila , a da se
tamo iskrcao 10. Stavise, u hotelu se odjavio vec 5. aprila pa je onda zaista pitanje sta se dogodilo u
njegovim beleskama u vezi sa ovim dogadjajima.

Ne postoji dokument, osim Krolijevog dnevnika, koji bi rekao kada se ovaj dogadjaj odigrao
ako nije od osmog do desetog aprila. Na osnovu logike, istrazivaci koji osporavaju tradicionalne
datume racunaju nedelju dana unazad pa kao vreme primanja Knjige Zakona predlazu 1., 2. i 3. april.
Njihova argumentacija jos uvek nije izvedena do kraja, ili nije barem objavljena, ali njihovi stavovi ne
mogu se odbaciti olako.

Uostalom, kako kaze jedan moj prijatelj, to sve mozda nije bas toliko vazno. A mozda je Kroli,
kaze on, dobro znao kada je primio Knjigu Zakona, mozda je to zaista bilo od 1. do 3. aprila, a zasto
je odlucio da se ovaj dogadjaj OBELEZAVA nedelju dana kasnije, drugo je pitanje….

``````
Neizbezno pitanje “sukcesije”……

Pretpostavljam da vecina telemita smatra krajne uzbudljivim pitanje sukcesije, odnosno


nasledjivanja Krolijevog mesta na celu jednog tako uglednog telemitskog reda kao sto je O.T.O. U
nekim prethodnim brojevima Skakavca mogli ste da citate o ljudima koji su sa ovim pitanjem bili u
tesnoj vezi a sa kojim su u jos tesnjoj vezi sada aktivni naslednici tih istih ljudi. Znate takodje i da se
ove rasprave nisu ogranicile samo na magicarske krugove, nego da su postale i predmet sudjenja pred
tzv. “ svetovnim sudovima” kao sto je bio slucaj sudjenja u USA pre dvadesetak godina izmedju Gredi
mek Martrija i Marsela Ramosa Mote, presudjen u korist Kalifata ( uostalom, ovo sudjenje je meni
krajnje zanimljivo uzimajuci u obzir neke O.T.O. regule iz 1919.e.v. koje su jos uvek na snazi, ako se
ne varam; u njima pise da podizanje tuzbe protiv brata u Redu, a na svetovnom sudu povlaci
automatsko iskljucenje iz Reda, ako shvatate sta hocu da kazem). Stavise, citajuci dokumente sa ovog
sudjenja, zapravo sam i sam poceo da se bavim pitanjem sukcesije. Naime, obojica zainteresovanih su
na pitanje sudije o ranoj istoriji O.T.O. imala isti stav da je Kroli na mestu O.H.O. nasledio Teodora
Rojsa 1923.e.v. a taj stav su preneli kao gotovu cinjenicu koja je opste poznata i ne dovodi se u
pitanje. Verovatno zato sto su se obojica slozila, sudija to dalje nije istrazivao.

Ali kada se stvarno zapitate da li je to tako bilo, nemate bas pravi odgovor. To jest, ne postoji
dokument koji moze da potvrdi da se takav dogadjaj stvarno odigrao. Ili ga bar niko do sada nije
pokazao javno.

Jedine cinjenice koje su na raspolaganju kazu da je Kroli krajem 1921.e.v. poslao jedno pismo
Rojsu u kome ga izvestava da je njegova Volja da preuzme mesto spoljasnjeg vodje reda posto Rojs
vise nije u stanju da obavlja tu funkciju kako treba. Nesto je manje poznato pismo koje je zatim
otposlao Rojs u kome je Kroliju uputio niz teskih optuzbi zbog raznih stvari, ukljucujuci tu i finansijske
malverzacije sa clanovima O.T.O. u USA i koje neki istrazivaci smatraju iskljucenjem Krolija iz O.T.O.
Postoji prica o susretu Krolija i Rojsa sledece godine na Sicliji, kada je trebalo da izglade odnose, ali je
nejasno sta se tamo zaista odigralo.

Kako god bilo, izgleda da Rojs posle smrti nije ostavio dokument u kome jasno i
nedvosmisleno pise da je Kroli njegov naslednik. Neki nagovestaji kazu da su neki ljudi imali ili videli
takav dokument, ali da je on nestao negde u Rusiji, vremenom..?...( zasto bi i kako takav dokument
stigao u Staljinovu socijalictiku drzavu, bas je zanimljivo pitanje). Kao da je sam Kroli bio svestan
manjkavosti u proceduri, pa je bio odrzan jedan sastanak visokih stepenova O.T.O. na kome je Kroli
bio izabran za novog vodju reda. Medjutim, na tom skupu bila su samo trojica od tada devetoro
aktivnih i nesumnjivih aktivnih autoriteta Reda, a jos nekolicina ljudi sa poveljama visokih rangova je u
to vreme bila na ovaj ili onaj nacin distancirana od aktuelnih zbivanja, pa je odluka ovako krnjeg
sastava sa formalno pravne strane relativno neutemeljena.

15
SKAKAVAC 7

Naglasavanje formalno pravne strane ovde je neobicno vazno. Ono nas upucuje da postoji
druga strana ove price, o kojoj ovde sada ne raspravljamo. A ta strana je sto se mene tice vaznija.
Kroli je sa one unutrasnje, spiritualne strane nesumnjivo imao daleko najuverljivije akreditive da
zauzme mesto i da preobrati ovaj Red u skladu sa novom vibracijom. O tome nema nikakve sumnje.
Jedino sto, ako dozvolimo ovaj presedan jednom, onda se on moze ponoviti mnogo sledecih puta, a to
nas tek uvodi na krajnje klizav teren, pogotovu od Germera naovamo…..

````````
I jos jedna sukcesija…..

A tek pitanje nasledja i validnosti razlicitih linija A.`.A.`. …..

Poznato je takodje da je Kroli tokom 1947. e.v. pisao Karlu Germeru kako nakon njegove
smrti treba da se odrzi koncil na kome bi Karl Germer sa drugom bracom A.`.A.`. trebao da odluci o
daljem obliku organizovanog i organizacionog rada. Takodje je poznato da se takav koncil nikada nije
odrzao, a da je posle toga doslo do cega je doslo ili do danasnjeg stanja stvari.

Stvari su takve da danas postoji mnogo razlicitih takozvanih linija u svetu koje se vrlo cesto
medjusobno ne priznaju i iskljucjuju, sa vodjama tih linija koji sebe smatraju Majstorima ili
predstavnicima Treceg Reda na zemlji, a koji vodje drugih linija takodje diskvalifikuju i ne priznaju.
Mozda ste citali, iako niste inicirani u neku od linija A.`.A.`. dokumente o ovom bratstvu u kojima Kroli
govori nesto kao “ ovo su zajednice u kojima caruje ljubav, sloga, ne postoje svadje razmirice….” i
slicno. Sto naravno u praksi izgleda sasvim drugacije.

Poznato nam je svima, od pre nekoliko godina, kako su se sukobili po pitanju nasledja linija
A.`.A.`. Hymenaeus Beta i Ahad Osher.

Poznato nam je kako se nasa domaca javnost talasala sa dolaskom nekoliko linija u nase krajeve.

Istorijske kontroverze su krajnje zanimljive i u ovom slucaju. Neki ljudi, koji nisu clanovi
A.`.A.`. ali su visoko kotirani u drugim i drugacijim magickim bratstvima kazu da ne postoji danas
linija A.`.A.`. koja moze da dokaze validnu istorijsku vezu do Krolija. Argumentacija ide otprilike
ovako. Karl Germer je u trenutku smrti bio jedini 8=3, Mastor Hrama na zemlji. Svi drugi bili su najvise
rangirani u drugoj trijadi; vezu sa Trecim Redom trebalo je tek da dokazu ili sami iskuju (neko tvrdi da
je Mota bio 6=5 u to vreme- neko mu to ne priznaje; Filis Sekler je tvrdila da joj je Germer 1950.e.v.
priznao 5=6 stepen, ali nema potvrda o daljem napredovanju itd), a cim je u ovako osetljivoj materiji
rad i napredovanje prepusteno licnoj proceni, moze se ocekivati svasta…. Zbog toga, neki kazu, ne
postoji validna “istorijska” linija, pa su neki magicari koji smatraju da su dostigli 8=3 rang osnovali
sopstvena bratstva na nivou redova G.`.D.`. i R.`.C.`. na sta bi svakako imali pravo.

Treci Red, kako god bilo, funkcionise na svoj nacin. Mada neki autoriteti smatraju da je u
odredjenom trenutku doslo do pucanja cak i u ovoj strukturi, u sta ja stvarno ne mogu da se upustam.
Po misljenju gore pomenute F.Sekler, Kroli kao 10=1 A.`.A.`. je i dalje vodja Bratstva a za to mu nije
potrebno fizicko telo…. Tako da postoji red i obrazac u stvarima cak kada se ne vidi kako treba.

```````
Ako vi, postovani citaoci, imate neko misljenje u ovom smeru, u vezi sa ovim temama,
svakako vas pozivamo da se prikljucite svojim prilozima.

Ako imate kakve vredne dokumente, jos bolje.

Razmislite o kontroverzama, ali ne morate zuriti sa reakcijama.

Ionako nas sledeceg puta cekaju malo neznije teme,

16
SKAKAVAC 7

RUNE – ZNACI ŠAPUTANJA


Fr .'. Leo Serpent

«...Thund, pre nego je čovek načinjen, načinio ih je,


Ko se prvi uzdigao, posle je pao
Znaj kako da ih sečeš, znaj kako da ih čitaš,
Znaj kako da ih bojiš, znaj kako da ih iskušaš,
Znaj kako da ih dozoveš, znaj kako da ih iskoristiš,
Znaj kako da ih pošalješ, znaj kako da ih pošalješ,
Bolje ne tražiti nego se previše zakunuti
Kao poklon koji poklon traži...»
(Havamal – Kazivanje Najvećeg)

Tokom svog skromnog istraživanja paganskih verovanja Centralne i Severne Evrope naišao sam na
simbole čiji početak nije precizno zabeležen. Njihov oštar i veoma jednostavan, neću reći primitivan
oblik me je zainteresovao. Jednostavnost njihovih oblika je Evropskim precima govorio mnogo toga i
predstavljao je jedinstven magijski instrument. Uveren sam da čak i oni koji o njima nikada nisu
pročitali ni reč, na samu pomenu imena ovih simbola imaće jasnu sliku barem jednog od znakova.
Mišljenja sam da su to simboli koji su najstariji na tlu Evrope i oni su i dalje prisutni, neki ih
proučavaju a neki ih koriste kao slike svojih ideja. Mnogi veruju da su stariji i od klinastog pisma iz
doline Neufrata, što otvara mnoga pitanja o prestonici civilizacije odnosno njenom tačnom odredištu.
Rune su korišćene širom Evrope, Skandinavije i Britanskih ostrva izmedju 100 godine p.n.e. do 1600
n.e. a pronađeni su i na tlu Severne Amerike, što je u početku istraživanja predstavljalo podršku
prvobitnoj teoriji o vikinškim putovanjima na tlo Amerike pre evropljana pre otkrivanja iskopina.
Veoma je jednostavno samo reći da su rune drevni germanski alfabet, korišćen za pisanje, divinaciju i
magiju ali šta one predstavljaju i gde su joj koreni otvara čitav spektar sukobljenih mišljenja. Od
pretpostavke da su bili isključivo korišćene za pisanje do teorija o tajnim šamanskim simbolima.
Postoje tri poznata seta ovih simbola; stari Futhark koji je i najstariji a koristio se širom centralne
Evrope, Mlađi Futhark koji prestavlja izmenjenu verziju starog i korišćen je na prostorima Skandinavije
i Anglo – Saxon Futhark koji je izmenjen za vreme invazija plemena Angles, Saxon i Jutes i kao takav
prenet je i na Britanska ostrva. Druidi su ih veoma brzo usvojili i koristili čak mnogo češće od Ogham
pisma koji je ubrzo korišćen samo za pisanje.
Dugo sam koristio rune za divinaciju koristeći lošu literaturu pisanu od strane pojedinaca koji velom
tajne privlače znatiželjne ljude koji u sebi nose glad nama svima znanu, za znanjem i svojim
ispunjenjem, ali ubrzo im je muka nakon samo nekoliko stranica površnih tumačenja. Kroz sopstveno
iskustvo obogaćeno revnosnim proučavanjem svestan sam svog dosadašnjeg pogrešnog pristupa ovim
simbolima i pokušavam da zaronim u njihovu dubinu pored individualnog rada pomogla mi je i
literatura dugogodišnjih tragaoca za mudrošću naših predaka.
Sama reč runa može se prevesti na više načina: tajna, skriveno ili šaputanje. Svaki simbol ima svoju
prirodu jedinstvenu i neponovljivu. Sa svakom runom povezano je neko božanstvo iz Nordijskog
panteona, ovde se možemo nadovezati pričom o velikom sve ocu nordijskog panteona Odinu s
obzirom na tvrdnje starih spisa da je on jedini koji istinski poznaje tajne Runa. Odin kao veliki šaman
tragao je za znanjem, bio je veliki ratnik i ljubitelj svake borbe u svojoj neprestalnoj potrazi za samom
suštinom. Tada još, prema pisanjima drevnih Saga nije bio gospodar Asgarda kojim je tada
gospodario Tyr – Bog pravde, samožrtvovanja i rata.
Odin je bio obešen o drvo sveta Yggdrasil (Jasenovo drvo), to čudesno drvo čiji koreni su duboki i niču
pored reka mudrosti dok grane visoko i čudesno nadkriljuju Asgard svet Bogova i hola ratnika. U delu
Havamal koji opisuje iz Odinove perspektive runsko iskustvo navedeno je da mu nije pružen pehar niti
mu je dat hleb. Ovaj detalj mi je naročito zanimljiv jer Odin je poznat po svom hranjenju koje se
sastoji isključivo od crnog vina. Medovinu je uzimao po kap jer to je sveti nektar dok je svoju hranu
davao vukovima. Sledeći detalj je pomen da je proboden kopljem dok je visio na drvetu, ko je to
uradio? Odin navodi sebe kao onoga ko ga je obesio, ko mu nije davao hranu i piće i koji ga je
proburazio kopljem sudbine. Ovo razjašnjava mnogo toga, jer ko nas vodi stazom nego mi sami sebe.
Deo njega koji je još uvek imao potrebu za svetovnom hranom je morao da zaćuti. Devet dana i devet
noći je visio na drvetu (devet je svetova koje obuhvata Yggdrasil), da bi mu se zatim ukazale rune
urezane na kamenju pod njim. Vrisnuo je (izgovorio je svoju reč?) i pokupio je rune, «da uz vrisak

17
SKAKAVAC 7

sam ih sakupio i sišao sa drveta» - navodi se u tekstu. Odin je stekao kroz svoju duboku i bolnu
meditaciju uvid u ove skrivene simbole. Nakon odlaska u Asgard on nije nikome objašnjavao niti
dokazivao svoje stečene moći, Tyr mu je zatim ustupio tron vrhovnog Boga Asgarda. Smena Bogova
je očigledna, sva obožavanja od tada bila su upućivana Odinu velikom sve ocu, ratniku i šamanu.
Odinov dolazak na tron označio je doba mača za Evropske narode. Od svojih poklonika tražio je
borbenost i pravednost, njegovi poklonoci su se neprestalno morali dokazivati kroz bitke da bi mogli
doći svome Bogu. Na prostorima centralne Evrope zvali su ga Wootan i bio je glavno božanstvo
germanskih plemena koji su u njegovu čast vešali svoje neprijatelje o drvo i probadali ih kopljem. Na
Islandu je bio više poznat kao Bog pesnika i pisane reči dok se na prostorima Švedske nije toliko slavio
kao u Norveškoj gde je bio priznat kao vrhovni Bog. Mnogi su se plašili da se posvete ovom Bogu jer
su smatrali da mu se ne može verovati odnosno heroje koji bi imali njegov blagoslov bi obavezno u
jednom trenutku slao u smrt. Jer samo kroz smrt bi oni došli k njemu.
Šta se dogodilo tokom noći dok je visio na drvetu, (ako je verovati spisima vekovima starim) ovaom
velikom ratniku?
Sigurno je da se nije bavio divinacijom već je pokušavao da pronikne u svet koje se krije iza tih
simbola. Ovde neću navoditi detaljan istorijat runa kao ni oblike njihovih izmena kroz vekove. Ono što
se takođe ne navodi u drevnim tekstovima, a smatram da je bitna dužina pomenutih noći kao i
povezanost njihovog broja sa svetovima na drvetu života kod nordijaca.
Vratimo se samim runama, najstariji alfabet je Germansko Runski alfabet i naziva se «Futhark» on se
sastoji od 24 simbola:

Ova 24 simbola su podeljenja u tri grupe po 8 znakova (8 je broj nogu Odinovog konja – Slepnira
kojim putuje po drvetu sveta). Svaka grupa prema zapisima pripada nekom božanstvu. Pripadnost
pojedinačne rune bogovima variraju od autora do autora ali nikada nije njihov redosled doveden u
pitanje, što smatrao sam veoma bitnim za moja lična istraživanja.
Prva gupa od 8 znakova pripada Freyu – Bogu plodnosti, druga grupa pripada Heimdallu – čuvaru
duginog mosta koji vodi u svet Bogova, onaj koji čuje i samu travu kako raste i čeka nadolazeće
vojske divova. Treća grupa pripisuje se Tyru – Bogu pravde, rata i samožrtvovanja.
Iz ovoga sledi da prvu grupu čine rune koje odslikavaju sile plodnosti i stvaranja, drugu grupu čine sile
na koje čovek ne može uticati dok treća grupa uglavnom nosi poruke o borbi sa silama u nama i oko
nas. Pred vama je moj skromni doprinos proistekao iz pomenutih istraživanja, skroman jer o svakoj
runi može se pisati mnogo više.

18
SKAKAVAC 7

1. Fehu – domaća stoka - udobnost i uljuljkanost našeg doma. Plodnost u materijalnom smislu. Broj
stoke jednog domaćinstva je određivao i njeno bogatstvo. Njena zamka je upravo u toj toploj
udobnosti ognjišta a za samu runu se tvrdi da joj je dejstvo veoma kratkotrajno. Ovo predstavlja naš
materijalni dom iz koga polazimo na bilo koje putovanje, temelj naših daljih podviga.

2. Uruz – divlji vo – Auroks, drevna životinja koja je zaista i pohodila pašnjake Evrope. Da bi mladić
postao muškarac on mora pobediti ovu životinju i svom plemenu doneti njene rogove kao dokaz
njegovog uspeha. Ova runa predstavlja divlju i neobuzdanu silu u prirodi ali i unutar čovekovog bića.
Označava volju u svojoj divljini i neobuzdanosti. Posumnjali smo u toplinu iluzije i prolazimo kroz
inicijaciju koja je divlja i snažna jer budi nas iz pospanosti.

3. Thurisaz – Div ili trn – Ova runa predstavlja čistu volju koja samodisciplinovano usmerava
prethodne sile. Sam oblik rune označava oružje koje služi za napad ili odbranu. Ovo je runa Boga
Thora, runa munje čiji je Thor gospodar. Thor čekićem svoje volje pobeđuje divove prošlosti koji
protive se svakoj promeni. Od trnja se takođe pravila ograda oko imanja u drevnoj Evropi i Šaman je
jedini koji ju je mogao neometano prelaziti.

4. Ansuz – Otac – Ovo je runa Boga Odina i označava moć reči. Ansur – božija reč, divlja sila rune
Uruz nakon što je usmerena kroz Thurisaz nosi nas do misterija Nordijskog merkura. Mnogi pomisle da
postigli su cilj jer reč im je prenesena ali putovanje se mora nastaviti, jer nema granica. Ovu runu
zovu i očinska runa i označava sve oblike komunikacije.

5. Raidho – Putovanje – Ova runa označava nastavak našeg putovanja kroz bilo koje svetove ali
kretanje se ne sme prekinuti. Potraga za svojom zvezdom, za blagom, za gralom, za idealom naše
prirode. Ovakve potrage obeležavale su živote velikih ratnika prošlosti i sadašnjosti. Sam Odin je
naglašavao potrebu za neprekidnim putovanjima, i nakon osvajanja trona vrhovnog Boga on je i dalje
lutao i putovao po svim svetovima a tvrdili su da niko nezna za svetove koje je obilazio.

6. Kenaz – Vatra – Prvobitna vatra stvaranja kod nordijaca. Vatra strasti koja gori u svima nama. Koja
se s merom gasi i s merom pali ali nikada ne izčezava. Ratnik nosi svoj plamen dok se kreće kroz tamu

19
SKAKAVAC 7

u svojoj potrazi. Vatra okuplja ratnike u logoru i stari narodi su je povezivali sa Bogovima. U kasnijim
poemama su je povezivali sa vatrom groznice, ovo je posledica hrišćanskih izmena. Pokrštavanje
nordijskih naroda je bilo gotovo nemoguće, pa su spisi bili menjani. Asatru je i dalje uprkos
vremenima jedna od zvaničnih religija na Islandu pored hrišćanstva koje je prihvaćeno usled
nemogućnosti trgovine sa evropskim narodima.

7. Gebo – Poklon – Povezivanje muškog i ženskog principa, jedinstvo i unutrašnji mir. Razmena
energije između ljudi i Bogova je poklon Bogova. Misterija sjedinjenja u svrhu inicijacije. Ovu runu naši
preci su urezivali na burme (niz od tri rune) i ponude Bogovima.

8. Wunjo – Radost – Runa Valhale i poslednja runa prve grupe. Odmor na putu. Prvi plodovi ličnog
rada a to je čista radost u Božanskoj svetlosti. Predstavlja pripremu za nastavak putovanja, ratnik je
došao do Bogova ali predstoji još teži deo puta.

Ovih 8 runa savršeno slede jedna drugu opisujući putovanje jednog ratnika koji kroz stečena iskustva
širi svoje razumevanje. On je iniciran ali nema kraja njegovom putovanju, Ne! Nema kraja...

9. Hagalaz – Prirodne sile ili led koji pada sa neba – Hagalaz nas udara direktno u lice. Trenuci u
čovekovom životu kada pomislimo da nas samo nebo kažnjava. Predstavlja uticaje iz prošlosti ali i
promenu, jer staro mora biti uništeno da bi se stvorilo novo, ova runa označava Ragnarok (kraj
Bogova posle bitke sa divovima nakon čega dolazi novo doba novih Bogova). Povezano je sa karmom,
vreme pročišćenja, ubrzavanje ratnikove sudbine nakon inicijacije.

10. Nauthiz – Potreba – Kroz potrebu formirano je društvo, ipak ova runa nije izbalansirana jer stoji
između želja i mogućnosti. Osećaj kada ratnik zna da nešto fali ali nije siguran šta. Unutrašnji glas
šalje poruku da bude siguran u svoje potrebe i u svoj cilj, potrebe mogu biti i lažne. Stari narodi su
ovu runu prihvatali kao negativnu jer potreba iziskuje i napor.

11. Isa – Led – Is je naziv oklopa starih naroda, led iako naspram vatre stvara ravnotežu on
predstavlja stagnaciju. Runa blokade koju moramo probiti, ukloniti lažne potrebe samog ega jer nas
sputavaju na putu.

12. Jera – Godina ili žetva – Vreme ubiranja plodova jer led je probijen i u svom topljenju oplodio je
zemlju i seme naše volje napokon niče.

20
SKAKAVAC 7

13. Eihwaz – Drvo tisovina – Tisovina ili Taxus (rim.) = otrov. Vrata ka podzemnom carstvu koje
moramo ispitati na svom putu, runa nagle promene i runa smrti. Smrt kao inicijacija – spoznaja. Njen
oblik šalje nam poruku magova prošlosti «Kako je gore tako je i dole i obrnuto».

14. Perthro – Kapija ili prolaz. Ponovno rođenje i vagina kao pehar života. U jednoj engleskoj runskoj
poemi povezuje se sa društvenom igrom – plesom. Ludost i igra dovele su nas do kapije. Ovu runu su
oduvek smatrali teškom za tumačenje i prevodili su je kao tajna ili skrivena stvar. Da zaista to i jeste
tajna, rekao bih Tajna nad tajnama. Setimo se Fausta koji je napustio banket (Jera) i prošavši kroz
podzemno carstvo (Eihwaz) došao je do svog ideala, do svoje Boginje, kapije koje su čvrsto čuvane
(Perthro). Tada je i sam Mefisto u sebi rekao da to ludost je prava što Faust ka tome teži a pri tom
izrazio je poštovanje prema njegovoj ludosti. Setimo se Parsifala i drugih tragaoca tih kapija večnih.
Malo je izabranih ali dovoljno nosioca pehara.

15. Algiz – Veliki jelen – Ova runa predstavlja zaštitu jer veliki jelen se hrani lišćem močvarne biljke
koja može iseći čoveka. Te stoga su stari narodi svoja naselja gradila blizu močvara jer konjanici
nemogu da se probiju. Prema poemama ova runa poručuje da nakon inicijacije života i smrti uvidimo
značaj naših postupaka na svet oko nas. Komunikacija sa drugim adeptima i zaštita ili kažnjavanje
sinova ljudi, na nama je izbor kao i uvek.

16. Sowilo – Sunce – Dinamičan sunčev princip. Ova runa završava drugu grupu ali nije pasivna kao
runa Valhale. Ova runa je svetlost i vrhunac u nama koji došao je sa munjom i snagom sunca. Sunce
su stari narodi Evrope doživljavali kao božansku iskru koja neprestalno plamti odnosno kao veoma
dinamičan princip. Upijanje Božanske moći sunca. Spajanjem dva ova simbola dobijamo svastiku. Cilj
je postignut a ono što sledi je dalji razvoj nastalog Božanstva, jer nema kraja!

17. Tiwaz – Strast – Runa Boga Tyra, ovo je takođe i najstarija runa čije oblik nikada nije menjan. Mač
je simbol ovog Boga nad kojim su vitezovi polagali zakletvu svom kralju. Poruka ove rune je «Borba»,
neprekidna i strasna. Predstavlja hrabrost i dužnost a očekuje disciplinu. Iako je njeno ime Strast ona
se povezuje sa borbom koja mora biti strastvena. Naši preci su shvatali povezanost strasti i borbe,
ljubavi i mržnje i znali su da oni koji sve rade sa strašću, po pravdi Bogova postaju istinski pobednici.

21
SKAKAVAC 7

18. Berkano – Breza – Božanska Majka Frigga koja je naklonjena ljubavnicima koji su spojeni u
strastvenoj ljubavi. Prema verovanjima Nordijaca ona je posebno čuvala ljubavnike koji su vezani u
čistoj ljubavi i na njih niko od Bogova tada nije imao uticaja. Žene poginulih ratnika su se samovoljno
bacale na lomače svojih ljubavnika kao dokaz njihove istinitosti. Nedostižna ljubav koja sagoreva
ljubavnike čiji sjaj postaje sjajniji od zvezde. Oni koji tragaju za njom izubiće sve ali nagrada je
veličanstvena i prevazilazi svaki pokušaj poimanja razumom.

19. Ehwaz – Konj – Predstavlja kretanje ali i upućuje na povezanost konja i jahača odnosno na
sjedinjenje. Stari narodi su imali posebnu povezanost sa konjima. Moramo se osvrnuti i na činjenicu
da moćni Odin pronašavši svoju božanstvenost (Sowilo), pravedno je nasledio Asgard od Tyra (Tiwaz).
Uzeo Friggu za saputnicu (Berkano) i zajahao svog konja Slepnira (Ehwaz) da bi nastavio svoje
putovanje u dubine nepregledne.

20. Mannaz – Čovek – Upoznaj samog sebe! Jedinstvo neba i zemlje. Svaki čovek je univerzalan i
jedinstven ali postoje niti koje nas sve vezuju. Prosvetljenje jednog dovodi čitavo čovečanstvo na viši
stupanj. Pri samom korenu Yggdrasila sede tri sestre koje pletu mrežu sudbine kojom je sve
povezano.

21. Laguz – Voda – Runa podsvesti i povezana je sa ženskim principom. Nordijci su se bojali mora jer
to je dom velike zmije. Zaroniti u dubine svoje podsvesti jedinstvena je poruka ove rune i savršeno se
nastavlja sa prethodnom ali more se ponekad čini dubokim i zastrašujućim, tu ratnik ne sme stati.

22. Ingwaz – Plodnost – Muška energija plodnosti. Ing je anglosaksonsko ime za Freya – Boga
plodnosti. Ova runa je simbol postignuća i označava Kralja koji vlada svojim kraljevstvom koristeći
stečena iskustva. Takođe označava i neiscrpnu seksualnu energiju.

23. Dagaz – Dan – vremenski period. Ova runa u suštini završava ovu grupu ali ostavlja mesta
poslednjoj runi da upotpuni krug. U njoj je primetno jedinstvo Laguz (dubine podsvesti i veliko more) i
Sowilo (Sunce koje osvetljava dubine i daje život). Ova runa probija sve blokade, runa saznanja i
novih ideala.

24. Othala – Nasleđe – Porodično nasleđe i naš centar gde se susrećemo sa svojim Bogom. Ova runa
nas povezuje sa precima i na neki način je povezana i sa prvom runom gde se vraćamo na početak

22
SKAKAVAC 7

svog putovanja i započinjemo novi krug dubljeg poznavanja prirode univerzuma nakon što smo
shvatili prirodu i moći svoga bića.

Rune imaju svoju višestruku namenu, vrlo su korisne za izradu sigila odnosno tzv Vezivanje runa, gde
se simboli spajaju i označavaju jedan sigil koji se sastoji od niza runa koje svojom prirodom doprinose
određenoj operaciji. O njima se meditira kroz runske poeme i njihov oblik. Mada prema mnogima u
njih je najbolje proniknuti ulaskom u same rune u astralnom telu. Siguran sam de je došlo vreme
otkrivanja njihovih tajni i šaputanje sada postaje jasan govor. Pomenuo bih zapis Odinovih Misli koji se
čuva u jednom hrišćanskom manastiru Sv. Marije (York – Švedska), u njemu se navodi da će znanje
starih biti zaboravljeno ali za hiljadu godina će doći vreme novog Boga i magija srednje zemlje će biti
obnovljena. U nastavku zapisa Odin navodi Gavranove kao jedine koji znaju kada je to vreme. Jedno
od Odinovih imena je i Hrafnass – Gospodar gavranova.

Načini otvaranja

Naj stariji zapis o divinaciji je iz X poglavlja knjige «Germaia» od Tacitusa u kojoj opisuje svoj prvi
susret sa runama prilikom svog izučavanja običaja germanskih plemena:

”Za divinaciju i čini, obraćali su pažnju više od drugih ljudi. Njihov metod je veoma jednostavan:
odsecali bi granu sa nekog Voćnog Drveta i podelili ga na manje delove koje su obeležavali određenim
simbolima i ređali ih bez ikakvog reda na beloj tkanini. Zatim, je sveštenik zajednice, ukoliko je pitanje
vezano za samu zajednicu ili Otac u familiji, ukoliko je u pitanju privatnost porodice, nakon invokacije
Bogova, pogleda uprtim ka nebu, birao bi po tri parčeta drveta jedan za drugim i objašnjavo ih prema
znakovima kojima su ih prethodno obeležili”.

Voćno drvo pomenuto u tekstu je verovatno jabuka jer su to drvo uglavnom i koristili za izradu runa.
Jabuka je povezana sa boginjom Idun koja čuva jabuke besmrtnosti za Nordijske Bogove. Ono šta je
zanimljivo je da su pre svake divinacije pravili nove rune a nakon toga ih spaljivali.

Otvaranje – Tri rune

Otvranje koje je opisano kod Tacitusa prema mnogim autorima je otvaranje prema Nornama. Prema
nordijskoj mitologiji Norne su tri sestre koje su nazivali «Wyrd sestre». One se nalaze pored samog
korena Yggdrassila i pletu mrežu sudbine «Wyrd» koja povezuje sve ljude i Bogove, one oblikuju
puteve svake osobe ali ih ne stvaraju jer to je na samim nosiocima sudbine. Najstarija sestra zove se
Urd (boginja prošlosti i sudbine), srednja sestra je Verdandi ( boginja sadašnjosti i potrebe) i najmlađa
sestra Skud ( boginja budućnosti).

Nakon jasnog formulisanja pitanja potrebno je izvaditi jednu runu iz vrećice i položiti je na tkaninu
licem prema gore. Ova runa prdstavlja prvu sestru – one situacije koje se nalaze u prošlosti a imaju
uticaj na sadašnjost a samim tim i na postavljeno pitanje. Izvucite još jednu i položite je pored
prethodne. Ova runa predstavlja srednju sestru – sadašnju situaciju koja je vezana za izbor koju se
mora učiniti u slučaju o kome je samo pitanje. Izvadite i poslednju runu i položite je pored ostalih.
Ovo je treća sestra i runa koju je najteže protumačiti jer može pored veze sa pitanjem da predstavlja i
neizbežnu sudbinu osobe koja radi sa runama ili da predstavlja kraj trenutne situacije ukoliko ona
ostaje nepromenjena, a može imati i druga značenja.

Bacanje devet Runa

Ovakav metod bacanja runa predstavlja detaljan pregled situacije u kojoj se neko nalazi, sagledava
vašu unutrašnju prirodu i poziciji unutrašnjeg puta kojim se krećete kao i moguća rešenja. Ovaj metod
takođe zahteva i bolje poznavanje samih runa odnosno njihove prirode. Devet kao broj je usko
povezan sa «Asatru» (vera u Bogove), severnih naroda. Devet je svetova na drvetu Yggdrassil, devet
dana i devet noći Odin je bio obešen o pomenuto drvo i sam broj povezan je sa runama kada
posmatramo njihovu podelu po grupama.
Izvadite devet runa, držite ih stisnute u ruci i koncentrišite se na pitanje koje želite da postavite.
Bacite rune ispred sebe na tkaninu i čitajte one rune koje su okrenute licem prema gore. Ove rune
označavaju situaciju u kojoj se nalazite i upućuju na njen dalji razvoj. Na vama je kako ćete tumačiti

23
SKAKAVAC 7

rune, generalno gledano one koje su bliže sredini su najbitnije dok one koje se nalaze dalje, ili se čak
nalaze izvan tkanine više predstavljaju generalni uticaj. Rune koje su veoma blizu jedna drugoj često
upućuju jedno na drugo ili čak zajedno šalju jednu poruku. Kada rastumačite rune koje su okrenute
licem prema gore okrenite i ostale rune. One predstavljaju buduće uticaje i moguće ishode. Ovakav
način otvaranja se razlikuje od osobe do osobe, neki smatraju da rune koje su licem okrenute prema
dole predstavljaju rune u njihovim obrnutim položajima «Merkstave» dok neke osobe one rune koje su
ispale dalje od predviđenog mesta za rad smatraju najbitnijim dok ostale ni ne čitaju. Nakon ovakvog
načina otvaranja veoma je korisno izvesti i otvaranje jedne rune da bi utvrdili prethodno ili
jednostavno da pronađete svoj centar.

Merkstave – Tamni štap

Mnoge debate vode se o značenjima runa u njihovim pravilnim i obrnutim položajima. Ovo je veoma
teško za objašnjavanje jer nigde nije precizno definisano. Rune u obrnutom položaju nazivane su
«Merkstave» što u prevodu znači Tamni štap. Prema nekima one predstavljaju potpuno obratno
značenje odnosno njihovu negativnu stranu. Svaka runa zaista poseduje i svoju suprotnost ali neke tu
suprotnost prikazuju i u svom normalnom položaju. Takođe neke od runa izgledaju isto u oba
položaja. Mišljenja sam da je ovo nešto šta treba svako da precizira kroz svetlo svojih iskustava sa
runama, odnosno na koji način se one očitavaju u našem životu nakon divinacije.

Značenja Runa koja sam naveo predstavljaju osnovno polazište za pristup runama. Mislim da je
potrebno posebno naglasiti vrednost sopstvenih iskustava, Odin Ghoti (Odinov sveštenik), prvenstveno
je Odinizam praktikovao individualno jer samo tako bi neometano pronikao u dubine svog bića poput
Odina. Na osnovu datih navoda može se lako uvideti povezanost i sa drugim principima u prirodi koje
je potrebno da svako samostalno jasno definiše. Jedna od starih Runskih formula je ALU (Ansuz –
Laguz – Uruz). Niz pomenutih runa nađen je na mnogim amuletima a preživala je i do danas s
obzirom da se pominje u mnogim sagama. Izgovaranjem magijske reči koja ima svoj jasan cilj (Ansuz)
iz dubina našeg bića (Laguz), poput velike divlje zveri izlazi iz čovekovog bića (Uruz).

« 27. Velika je opasnost u meni; jer ko ne shvati ove rune


načiniće veliku grešku. Pašće u ponor zvani Zato, i tu će
propasti sa psima Razuma.» ( AL, II)

24
SKAKAVAC 7

LIBER GEOMANITCUS
ZAPISI O ASTRALU GEOMANCIJE
Frater ALION.'.
A.'.A.'. Publikacija u klasi C

"...zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača."


(narodna poslovica)

Čini po svojoj volji će biti sav Zakon.

Ova knjiga predstavlja niz vizija koje je dobio Frater ALION u njegovom astralnom istraživanju
Geomantičkih figura. Te vizije neće na ovom mestu biti komentarisane ali su pogodne da se sagleda
sistematsko i naučno istraživanje određenih suptilnih sfera svesti Maga i Njegovog Univerzuma. Ovo
istraživanje je bilo deo njegovog testa za rang Neofita A.'.A.'.. Test se zasnivao na tome da se astralno
istraže sfere na način koji njemu nije bio poznat tj. on nije imao nikakvo intelektualno znanje o
geomanciji i Geomantičkim figurama (nije čak znao ni nazive figura, niti ikoju korespodenciju, naime
on je posedovao samo jednu knjigu o geomanciji ali ju je samo jednom, par godina pre ovog
istraživanja samo prelistao) pa je njegov zadatak bio da pored sistematskog istraživanja dokaže da su
određeni simboli i figure stvarno povezane i korespodentne sa drugim poznatim simbolima,
planetama, znacima i elementima Drevnih. Ovi zapisi su direktno preneseni iz njegovog Magičkog
Dnevnika onako kako ih je on zabeležio po sećanju nakon vizija.
Ovde nemamo za cilj da vrednujemo uspešnost tih vizija (mada je očito da je zadatak valjano
ispunjen), niti ove vizije trebaju biti uzorni primeri na koji drugi trebaju da se ugledaju, već je namera
da drugi magičari koji planiraju da poduzmu ista i slična istraživanja imaju neke prethodne uvide o
raznovrsnosti astrala kao suptilne ravni koja je riznica mnogih likova i unutarnjih oseta i impresija.

Spoznaj samoga sebe!

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

2.4.1996.e.v.
(0:41-0:58)
Izvukao sam figuru (Amissio), u početku meditacije sam imao asocijacije o krugu na postolju i
kvadratu na trouglastom postolju, zatim sam vizualizirao taj simbol na astralnim vratima i prošao kroz
njih... našao sam se na stazi koja vodi nadesno, koja je išla pored izuzetno srebrne vode, staza je
odjednom zavrnula pod zemlju, bio sam u rupi, kad sam izašao video sam da sam prošao kroz malo
brdo... došao sam pred malu kockastu kuću, unutar nje je sve bilo kvadratno i skockano ali sjajno,
čisto i sređeno, prozori su bili otvoreni i bilo je dosta svetlo, svuda su prevladavali zelenkasti tonovi uz
braon senke. U dvorištu je samo bila trava i 'nogare' za testerisanje drva (X-X), zatim sam video jezero
i počeh da letim nad njim, zatim idem malim čunkom i dolazim do ostrvceta, pozivam duha figure i
pojavljuje se mršavi koščati čovek u crnom sa povelikim crnim šeširom (čini mi se da je imao dugo
pero braon boje); predstavio se kao 'Harada' te ga upitah da mi pojasni figuru... ona se onda
pretvorila u ogledalo, te pitah kojoj planeti pripada i osećaj mi dođe u simbolu Venere... zahvalih se i
pozdravih ga te se vratih nazad kroz vrata (nakratko stojah, u viziji, u znaku HPKa).

4.4.1996.e.v.
(10:03-10:23)
Ulazim kroz vrata sa simbolom (Cauda Draconis), staza se uzdiže više iznad vode, više i više, duva
vetar i trava se talasa, staza postaje uzan drveni mostić koji se pretapa u zmajev rep, tu nemam dalje
da idem jer se rep završava među zvezdama na tamnom nebu, dole je voda u izmaglici... vraćam se
mostićem i skrećem na ogranak koji ide ka brvnari na tankim stubovima. Ulazim, tu je kazan na vatri,
u kome se kuva neka crveno narandžasta gusta kaša, na kazanu je simbol mešam tu kašu
varjačom, izlazim napolje, atmosfera se menja, gledao sam sa visine u Mesec koji je sjajio nad
tamnom vodom a prema njemu se izvijao rep. To nestaje i svuda je rasuto prigušeno svetlo (nije
magla), pozivam duha figure, ali njega nema, javlja se 'glas' i pita zašto mislim da je duh muško?...
stalno je iza mene. neće da se prikaže... vizualiziram figuru... (prvo vidim duha-priliku koja stoji u

25
SKAKAVAC 7

znacima vatre i vode ali to nije duh figure već samo utvara koju sam očekivao i hteo da vidim),
pojavljuje se žena sa ravnom crno-sedom kosom u beloj haljini, poput obmotane zavese, kaže da se
zove 'Mimama' (i da je broj 256) pitam je za značenje simbola i vidim 'pečat' a 'oružje' je lepeza...
pitam za planetu, ona spominje Saturna (ali iznutra dobijam osećaj o Uranu), ali da znam da to nije
Aquarius (toga sam svestan) ... zahvaljujem se, pozdravljam je, i vraćam se kroz vrata... stojim u
znaku HPKa.

6.4.1996.e.v.
(00:59-1:14)
Prolazim kroz vrata figure (Populus) i nalazim se u aleji kamenih stubova, put je kamen, ali naokolo
nema zemlje već samo belo-plavi oblaci (stubovi su krem boje), stalno me nešto vuče unazad (kad
hoću da krenem unapred ustvari idem unazad). Vidim četiri aleje u položaju krsta, ali ne mogu da
krenem... zatim se to smirilo i idem napred, dolazim do nečega što liči na kapelicu (na kraju aleje)
unutra je potpuni mrak, vidim samo svetli pravougaonik odole, izgleda mi kao vrata, ali se tama
razdire i vidim da je aleja proširena, ustvari postoji krov odgore, i dalje su stubovi oko mene ali su sa
strane stepenice koje vode do središnjeg bazena na čIjem početku je skulptura, tada mi je izgledalo
da je to kupidon sa strelom, ali sadislim da je to dete sa trozupcem... Prolazim dalje i ulazim u Hram
na kraju tog 'hola' ... on je kružan i velik, ali je u središtu malo peščano ostrvo, oko koga je prstenasto
jezerce... na ostrvu je malešna koliba... 'Glas' kaže da je tu Istina (tu živi istina, čak i u bednoj čatrlji -
to je značenje) ... ulazim i tu je mršavi čovek (poput Jogina) sa belom pregačom: 'Ko si ti?' - "Ja sam
On." - 'Jesi li ti duh ove geomantičke figure?' - "To je samo jedan od mojih oblika, ova sfera je samo
jedna slika, ime je Jahon"... kaže da je broj 115... složio mi je neku kratku priču o tome kako je ovo
samo još jedno obličje, slika ili izgled stvari i mogućnost kako aspekt izgleda (ipak ovo zvuči drugačije
nego ono što sam čuo), kako je ovo samo slika koja je ista u svemu, istina za sebe, a izvire iz Jednoga
(ili nešto slično)... iznenadni kovitlac me je uzdigao uspravno, visoko u tamno nebo, sve dole pa i taj
hram se raspršilo... pitam da li je ovo u znaku Sagitarius, ali ne, nije, nema vatre, tama je, mislim da
sam pokušao svesno da manipulišem vizijom i sve se smešalo ... zato sam odlučio - pošto mi je i 'glas'
savetovao da se odmah vratim, da ne bih izvodio gluposti ... pozdravio sam sferu, zahvalio se i vratio
kroz vrata... nakratko stojeći u znaku HPKa.

8.4.1996.e.v.
(10:52-11:12)
Ulazim na vrata sa geomantičkom figurom (Tristitia), put je crn i gladak oko njega su dve stene koje
čine luk u obliku trougla... svuda su reska isparenja u lučnim kovitlacima (jako teško ulazim u viziju).
Vizualiziram figuru i od nje nastaju rogovi i zatim vidim Jelena, molim ga da me uvede u viziju i tada
se odjednom uzdižem na neku višu stazu koja je jezik koji izlazi iz usta (mesnatih kao kod riba) ulazim
u usta, kamenje je glatko, ali je daljina zaklonjena raspršenom svetlošću u kojoj na trenutak nazirem
Šivu (to se brzo gubi) zatim stojim u holu neke zgrade, vidim samo klupe, kao u bolnici i visoko cveće
sa srcastim listovima... zatim i to nestaje i opet iz one uske pećine ulazim u veliku pećinu, ali je ne
vidim celu, zrak svetlosti dolazi odgore i postaje mač u rukama ratnice koja mirno stoji - sa terazijama,
ali ona je ćutala i nestade... (pomislih: kakva zbrka!- u mojoj glavi!)... pozvah duha figure: glas
kaže:"Ovde nema duha, tu sam samo ja!"; 'Ko si ti?'; "Turuntun"; 'Koji je tvoj broj?'; "180." 'Zašto je
sve ovako smešano';"Moja priroda je od vazduha Merkura zato se mnoštvo slika javlja i nestalne su
kao vetar misli."
Pomislio sam kako se eto dogodio slučaj da mi se sve stumba i da je vizija pogrešna te odlučih da još
jače prizovem Figuru vizualizirajući je u Pentagramu, no ništa nije pomoglo... reših da se povučem, ali
mi je 'glas' savetovao da još malo ostanem tu vizualizirajući figuru... to sam i činio neko vreme, a
zatim se povukoh... i bejah malo u znaku HPKa.

9.4.1996.e.v.
(11:05-11:28)
Ulazim u sferu kroz vrata na kojima je simbol (Fortuna Minor); na početku vidim samo ravnu zemlju i
dve okrugle barice sa leve strane... no, to nestaje i otvaraju se ogromna vrata i prolazim na drveni
most na čijoj sredini je leš proboden tj. naboden na koplje, od toga ne mogu da prođem, gledam kuda
da idem i shvatio sam da treba da se penjem uz stub na gore; to mi ustvari liči na džinovsku stabljiku
ruže, pošto ima trnje... penjem se i nanekoj visini vidim na oblaku kupasti šator sa spiralom oko sebe;
ulazim unutra je vatra na središtu i kraj nje sedi indijanac, kaže da se zove 'Mula-Takan'; broj je 213;
objašnjava mi da on poziva i objavljuje (zov) duvajući u rog; ovo je sfera koja pripada znaku Lava-

26
SKAKAVAC 7

strelca, ustvari ja sam video te znake prožete Lavom)... pokazuje mi kocku i krug za koje kaže da su
simboli ove sfere, zahvaljujem se i penjem dalje... na vrhu nema ruže, već su svuda oblaci i vidim
kupasti grad... idem ka gradu i kroz jednu kratku uličicu ulazim u tržnicu; želim da vidim pod-vladara
sfere i pojavljuje se konjanik u oklopu, gologlav je, poziva me da me na konju (belom) odnese do
vladara; jašemo na drugu stranu, izvan grada, svuda je belina, sneg i dolazimo do loptastog igloa,
konjanik odlazi, a iz igloa izlazi ćutljivi starac koji mi pruža 'lulu mira'; povlačim dim i sve se kovitla;
starac sklapa ruke u pozdrav i kže: "Neka te Sveti Duh prožme." Odjednom sam u kocki koja je u
krugu, sedim u asani, sve je belo, ispred mene je figura žene-boginje koja pleše, figura kao da je živa,
sjaji... pozdravljam je i blagoslovim i nakon nekog perioda tišine cela sfera uvide u simbol figure i
samo on stoji predamnom, zatim se zahvaljujem i vraćam kroz vrata... neko vreme stojim u znaku
HPKa.

13.4.1996.e.v.
(00:11-00:27)
Prolazim kroz vrata sa figurom (Fortuna Major), nalazim se u lavirintu, zidovi su beli... ali nei dem
nigde već silazim kroz kvadratni prolaz u stazi i dolazim u mračnu prostoriju u kojoj za jednim stolom
neki čovek čita knjigu:'Koja je to knjiga?' - "To je knjiga mrtvih." - 'Šta ima u njoj?' otvara je prema
meni i vidim Točak; cela slika se širi i pred sobom vidim ogroman drveni točak koji škripi od obrtanja,
vrti ga 'nevidljiva' ruka (tj. ona se 'oseti'); u pozadini se čuju jauci... stalno se centriram na osovinu
točka. odatle (ali i iz pozadine) se pojavljuje trougao i prolazim kroz njega; nalazim se u piramidi od
svetla; vrh joj je u mojoj kruni i odatle stvarno dopire snažno zračenje; osećam kako se uzdižem uvis,
piramida leti uvis, kružeći spiralno u solarnom luku... uzdižem se visoko; kada se to smirilo pomislih
kako bih mogao da upoznam duha sfere... pozivam ga... Predamnom se pojavljuje slika tarot karte
'Car' odjednom je preseca na pola, mač, koga drži taj car, ali to više nije slika:'Ko si ti?' - kaže da se
zove Kralj Benares, da je broj 783 - 'Kakva je priroda ove sfere?' - "Ova sfera ne voli svoje slike!" i
zatim hitro jednim potezom, mačem odseče svoju glavu... (ovde mi se sećanje blokiralo)...
Pojavljuje se trougao i sad sam u trostranoj piramidi, vidim proplanak i šumu uokolo, ispred mene je
panj sa povelikim dragim kamenom crveno-narandžaste boje; uzimam ga u desnu ruku, u njemu
vidim figuru (...) odjednom se cela sfera utapa u kamen i ostaje tama, zatim se kamen rastapa u
energiju i prožimajući moju ruku stapa samnom... u tami vidim figuru i zatim se vrata polako
zatvaraju... stojim u znaku HPKa.

13.4.1996.e.v.
(22:52-23:05)
Ulazim kroz vrata sa figurom (Carcer), nalazim se na puteljku, a ispred mene ide lovac koji nosi zeca,
okrećem se ali me on poziva da ga pratim... idemo i dolazimo do obale mora, on mi na blagoj strmini
koja je pokrivena travom (na desno) pokazuje puteljak i drvenu kuću kraj šume. Penjem se i dolazim
na trem tu je neka baba koja se ljulja na stolici, ona brblja nešto o Dušku Dugoušku, vizualiziram
Pentagram; ona nestaje, cela šuma se pretvara u likove iz crtanih filmova, okružujem se sa
Pentagramima i vizualiziram figuru... nestaje šuma, tu je travnata poljana, ulazim u kuću, na središtu
je kotao na plamenu i mlada žena sipa u kotao tečnost iz velikog duguljastog ćupa... starica uzima
kašu u kutlaču i daje mi da pijem... sve se raspršilo, vidim figuru, koja zatim postaje () koja posteje
Kteis Boginje koja leži preda mnom, vidim da u stvari stojim u središtu, a oko mene su četiri žene
(leže u iščekivanju), koraknem sa strane i u središtu se pojavljuje lepa mlada devojka - vidim da stoji
na školjki i znam da je to Venera (kaže da joj je broj 7) 'Možeš li me podučiti prirodi ove sfere?'; ona
kaže:"muževi su otišli u rat. Ti si ON i moramo se sjediniti da me zadovoljiš." sve nestaje, a ja sedim u
kupi svetlosti (neko vreme), pojavljuje se mag koji daje 'znak vatre', on me upućuje da uđem u jednu
pećinu (pre toga je dao znak HPKa da ukaže da treba da ćutimo)... ulazim u mrak, tu vidim kaducej
(koji sjaji) i uzimam ga, postajem poput 'pustinjaka' ogrnut u široku odoru sa kapuljačom; Boginja se
pojavljuje i kaducejom joj dodirujem stomak i ona raste, ona je trudna... zadovoljno se smeši:"Ti si
obavio svoje." nestaje... vidim figuru i sve se uliva u nju - cela sfera, to se stapa samnom... zatim
izlazim kroz vrata (zahvalio sam se, pozdravio i blagoslovio sferu) i dajem znak HPKa.

16.4.1996.e.v.
(10:24-10:44)
Prolazim u sferu kroz vrata na kojima je figura (Rubeus). Vidim veliko more kako se preko malog
vodopada uliva u malo jezerce... svuda je stenovito uokolo... bela ćelava prilika prolazi pored, u crnom
je i ima veliki beli okovratnik poput cveta... odlazi... ja jašem na škorpiji, a njena žaoka mi pokazuje da

27
SKAKAVAC 7

se trebam popeti uz stenje, penjem se vidim more, ribe plivaju i često iskaču iznad površine, želim da
zaronim ali mi devojka u beloj nošnji govori da trebam da sačekam da sunce zađe. Sedim u asani i
čekam kako sunce tone na zapadu tako i ja tonem u tu vodu... u dubini vidim pilone i stubove, stajem
na puteljak koji me vodi u unutrašnjost pećine koja je ustvari Riba (prošao sam joj kroz širom
otvorena usta... ona je ogromna... a u vodi je dosta takvih riba-pećina...); hodam u njoj i predamnom
se pojavljuje veliko okruglo oko koje na nervu visi sa stropa, kaže da je 'Ajaon', broj 132 i da je ovo
sfera vode i škorpije, pevuši;"aja, aja, aja, aja aja ON" rekao je da je ova sfera samo kamen sa
kamičcima u moru; upućuje me da vidim kako srebrna kapljica pada u baricu i pravi kružne talase...
molim je da me pusti i ono se stapa sa stropom, prolazim i idem dalje, ali put ide na dole, klizim kroz
mračni tunel, na dole, ulazim u podzemno vatreno ždrelo, svuda je okamenjena vatra, idem i
dospevam do trona, na kome sedi Đavo (Panolik) koji u istom momentu svira mnogo instrumenata:
javlja mi se misao: To je Had, on je 10, njegova muzika je Tišina... on se smirio i smeška se a ja se
pretvaram u usku spiralu tečnosti i tkiva i uzdižem se uvis, hitro i brzo...
Pozdravljam sferu, zahvaljujem se i blagosiljam je u slavu neizrecivog imena. AMEN! Vraćam se kroz
vrata i nakratko stojim u znaku HPKa.

17.4.1996.e.v.
(10:13-10:31)
Ulazim u sferu figure (Conjunctio) vidim sveže raskopan grob i sanduk pored, iz sanduka ustaje kostur
sa belom maramom na glavi i skače u neku dubinu prostora, pratim ga, on jaše na belom konju...
Nalazim se na puteljku pored mora, vidim dete u gusarskoj odeći, sa durbinom, on me poziva da ga
pratim (proveravam ga sa pentagramom i figurom, no, sve je u redu), idemo, vodi me za ruku,
dolazimo do drvenog mola, gde je ukotvljen jedrenjak, dosta ljudi hrli tamo, ali ne i ja; vidim puteljak
koji vodi odatle, prema gore, gde je visoka litica sa malim kućerkom; idem putem i naposletku vidim
da je put zmija, jer je glava zmije pred ulazom u kućicu,... ona je mala i drvena, otvaraju se vrata i
vidim bunar sa vodom, žena u crnom kaže: "Pij vode mudrosti!" i ja pijem ... sve nestaje vidim figuru
koja postaje veliko drvo, na nekom bregu i ima veliku krošnju, prilazim mu i pitam da li je on duh ove
sfere; kaže da se zove 'Ododon' i da je broj 118,... kaže da ova sfera predstavlja promenu i
postojanost, sve se uvek menja i sve ostaje isto i ništa se ne menja i ništa ne ostaje isto... kažem da
sam tu filozofiju već čuo,... a lice na drvetu otvara usta i na jeziku mi pruža šišarku, kaže mi da se
popnem u rašlje od krošnje i penjem se i sedam... Vidim malo selo i luku pod tim brdom i još dosta u
daljini (njive i more), reče mi da bacim šišarku ka tome i kada sam je bacio ceo prizor se zatalasao
kao da ništa od toga ne postoji već je slika u vodi; to nestaje i vidim da kao kralj sedim na tronu,
predamnom je špalir zvanica na proslavi, neki sa strane me savetuje šta da radim, prilaze mi princ i
princeza penjući se uz stepenice ka tronu i ja uzdižem skiptar sa ogromnim dijamantom i kažem:
ABRAHADABRA! Oni odlaze i sve nestaje, vidim samo dijamant i snažno titranje osećam na čelu...
vidim figuru, cela sfera se uliva u to i vrata se polako zatvaraju zamnom... nakratko sam u znaku
HPKa.

19.4.1996.e.v.
(10:00-10:23)
Ulazim u sferu figure (Acquisitio), odmah me neki čovek vodi do grupe ljudi koji na stolicama sede oko
velikog kotla iz kojeg se jako dimi; sedam na stolicu a oblaci dima se komešaju i vidim sa leve strane
se pomalja lav (koji je duguljast) koji stremi orlu (koji je poput (), Joni, sa krilima), vidim i ženu koja
sipa u kazan vatru iz štapa i vodu iz pehara... sve to me povlači ka sebi u dim, dok mnoštvo ruku
pokušava bezuspešno da me spusti dole... prvo vidim samo pehar no, zatim i da je u ruci pijanice (koji
sedi za stolom u kafani) kaže da je on 'Takan' da je broj 130; 'Zašto 130? kad je broj strele 120?'; "Ja
jesam muški duh ove sfere".Pitam ga da me poduči o sferi, a on ustaje i vodi me do drugog stola, tu
je dečak koji me vodi dalje, stajemo kraj vrata i tu počinju da igraju vile, njihovo kolo se pretvara u
zmijine šare koja prolazi kroz vrata i ide dalje; sedamo na tu ogromnu zmiju i idemo,...u jednom
momentu kada sam video da ona u daljini već uzdiže glavu, dečak me vodi u stranu preko neke
močvare, dolazimo do drveta i on iz stabla vadi jedan dijamant i kaže mi da njega dam zmiji,
pojavljuje se tron koji lebdi i sedam na njega, te me on nosi do zmijine glave. Kaže da je ona
'Ouroboros'; 'Ali zar ti ne opasuješ univerzum?' - "Šta da opasujem kad njega nema?" dajem joj da
pojede dijamant i ona dobija krila i poleće uvis, hvatam se za nju i letimo visoko, do jedne sfere gde
ona nestade, stojim na poljani oblaka i vidim dve vojske koje gađaju jedna drugu mnoštvom strela i
gromova, te vojske su crna i bela, plava i crvena, kada su se zaletele jedna drugoj, u sudaru su

28
SKAKAVAC 7

formirale ogroman stub koji se nakon nekog vremena rascepio i samo sam shvatio da ka meni lete i
zjape otvorene zmijine čeljusti, koja me je zatim progutala,...
U zmijinom stomaku nije bilo ničega, obitavao sam tu neko vreme i vizualizirao figuru i odjednom se
nađoh u purpurnom jajetu oko kojeg je bila obmotana zmija,... te odjednom to nestaje i jaje i zmija se
sažimaju u tačku u mom središtu srca i ja sam to, te vidim kako se pojavljuje oblak, tj. letim ka njemu
i vidim ženu sa štapom i peharom, vidim lava i orla i ulećem u kotao gde se kuva nekakva tečnost
poput guste kaše i kiseline, no ja sam samo tačka i plutam u središtu kotla...
Zatim sledi izbijanje energije odatle i ja postajem stub (sve ostalo je prazno); stojim na mesecu, a
sunce mi je pri vrhu glave... zatim nakon nekog vremena vidim figuru i sve se uliva u nju a zatim u
mene, ispadam napolje a vrata su se hitro zalupila pri izlasku... stojim u znaku HPKa.

22.4.1996.e.v.
(10:50-11:16)
Ulazim u sferu figure (Laetitia), predamnom je lobanja, prolazim joj kroz usta i stajem u zadnjem delu,
tu se pojavljuju crne merdevine i ja se penjem, na merdevinama pored, penje se jedan majmun,
dospevamo do potpuno ravnog, glatkog i sjajnog platoa, gde vidim glomazan, masivan hram, majmun
me vodi uz stepenište. Ogromni portal je otvoren i vidim u središtu stenu iz koje izbija široki zrak
svetla, oko toga igraju, složno i lako ljudi sa perjem. Polećem i ulećem u zrak, gledam na dole u jarku
svetlost, glas kaže mom umu:"To je lice Sunca, a izvor te svetlosti je u najdaljoj tački ponoći.";ponovo
sam pred igračima i vraćam se, izlazim, portal se zatvara i stražari ne dozvoljavaju pristup. Vidim
riđodlako kuče i crno kuče, staju pored mene i gledaju iza, okrećem se i vidim da tu postoji sa ove
tačke gledišta jedno polu-providno stepenište (uže od prvog) koje vodi uvis (koso), krećemo, ta dva
psa idu uz mene, dospevamo do malog platoa na kom je krevet sa četiri stuba i baldahinom, tu dvoje
vode ljubav. Prolazimo bez ometanja njihove igre i vidim da je predamnom ogromna provalija i da je
premoštava izuzetno uska stazica... polazim, staza se prvo spušta, a zatim strmo uzdiže. Ispred sebe
vidim ogroman zid od crnih planina u koje su uklesane dve kule, prešao sam stazicu i stajem između
stubova, na platou vidim kako prilike u crnim kokuljicama idu oko praznog kotla, prolazim mirno mimo
njih i ulazim u jednu prostoriju (vrlo malu), pozivam duha sfere, ulazi sedi čovek, skida kokuljicu; zove
se Anatia, kaže da je broj sfere 815, pitam ga da mi još nešto kaže o njenoj prirodi: pred njim je
knjiga, vidim slike mnoštva riba, on je zatvara i vidim da je i to riba; on kaže: "Riba je umrla i njeno
pokretanje je samo iluzija, novi gospod se uzdigao i mi samo služimo u crnini (zbog svojih prošlih
greha i ograničenja da prelazak u novo doba bude postepen." Pitam ga da li ova sfera ima još neko
obeležje, a on rukama drži lance i baca ih meni pred noge (guram ih njemu), zahvaljujem se i izlazim.
Tu je kotao i crne prilike (i malopre sam primetio da drže velike sekire, naslonjene na rame), zatim se
iz kotla pojavljuje vatrena žena koja isijava zračenje i plamen, ona u rukama visoko uzdignutim drži
zmiju, ona pleše... svi u crnom su pomrli:'Pozdravljam: Slava neka je Tebi, O BABALON, Gospodarice
Grada Piramida!' Njen plamen uništava crni hram u steni i odjednom se nalazim u piramidi, vidim da
su oko mene piramide, figura (Laetitia) se pojavljuje leži poput običnih kamičakana tlu, vidim ostale
figure koje su samo kamenje; to postaje kameno crno more po kome piramide plutaju, to je crni
pesak (mada se figure jasno razaznaju svojim oblicima).
Neko vreme sam sedeo u toj piramidi, a zatim se ona rastopila i vidim figuru (Laetitia) u koju se cela
sfera utapa, te se zatim to uliva u mene, a zatim izlazim i vrata se zatvaraju, stojim u znaku HPKa.

23.4.1996.e.v.
(11:45-11:59)
Prolazim kroz vrata sa figurom (Puella), postajem velika zmija, ona se uzdiže i odjednom sam na
stenju neke kamene planine, mala zmija me je ujela za levu nogu, a škorpio za desnu; penjem se
samo snagom ruku, one krvare, noge već kao da su nestale, izbijam na zaravan gde je kružni plato sa
četiri niska stubića (sa ovalima), a u središtu je kružni sto na kome izuzetno sija belo pero. Puzim do
stola, ali gubim snagu i klonem tik pred njim, pretvaram se u pepeo (tek pošto sam shvatio da je to
pero istine i pomislio:'IPSOS!')...
Tu je neko nevidljivo biće koje od mene čini beli prah (to je Hermes), ali moja svest se sjedinila sa
perom i ja sam ono...(filing je super) snažna zračenja bele boje, uokolo je plavičaso... neko vreme
sam tako bio pero kad ugledah Maat (kao na mojoj tarot karti):'Zdravo Maat Boginjo Istine, O Ti koja
se krećeš!':"Moju stazu su pripisali broju 30, ali Ja sam NIŠTA, jer Sve je Ništa kroz moć moje Istine u
Uravnoteženju i sjedinjenju polarnosti!"
Odjednom postajem nekakav kamičak na njenim grudima koji sija crveno; ona kaže:"Neka ovo sada
bude sve, ti ćeš mi opet doći i leći na moje grudi, ti si služitelj HOORa i MAATe i NUITe velike Boginje

29
SKAKAVAC 7

Zvezda i HADITa svetog Gospoda u tebi! Idi!" Odjednom letim nazad i zamnom se zatvaraju vrata sa
figurom (Puella), neko vreme stojim u položaju HPKa.

26.4.1996.e.v.
(10:48-11:20)
Ulazim u sferu figure (Via), nalazim se na puteljku među stenjem koje se izvija uvis, sve liči na
površinu meseca, a na nebu vidim Zemlju... idući, stenje se povećava i nadkriljuje me, liči na glave
ljudi i žena u grču bola i ekstaze, dolazim do malog trona na kome je mali patuljak sa belom bradom,
dužom od njega koji svira flautu: To je VIA, no pitam ga o njemu, i glas se čuje: "Parodija Pan-a!" iz
pozadine dopire zračenje koje obuhvata patuljka, on nestaje a na tron seda rogati Đavo, odjednom se
hitro uzdižem uvis leteći spiralno, te dospevši do neke visine vidim dve bele figure kako plešu, one su
(on i ona) razvukli veliku zavesu i na tren se pomalja ogromna ruka demona ( i deo lica koje je
skriveno u tami) koja hvata rogatog Đavola podamnom i skrcka ga, vidim da Đavo ima konjsku (ili
pseće-jelensku) glavu, te liže krv sa ruke velikog demona, postajem svestan da je predamnom
nekakav izbor. S leve strane, nepomičan je taj demon, s desne je mesečeva lopta, a predamnom je
zvezdano nebo, ali ne želim krenuti ni prema čemu, ostajem da sedim u središtu, tada Mesec postaje
žena i ona poleće ponad mene, kao što je i demon poleteo ka njoj, oni su se stopili i rasuli se u
svetlucavu prašinu iz toga stupa devojka koja me vodi na nekakav bal; igram sa njom; ona je u
kostimu, bele plavokose devojke s desne strane, a levo ima lik petla, svi kruže i igraju... Od dole dolazi
talas i pojavljuje se žena na tronu, njen zrak me pogađa i povlači za sobom, letim kroz prostor, ispred
mene su kočije i dolazim do kočijaša, ali na njenoj kacigi nije Rak već mala prilika Izide, tu se otvara
tunel i u sledećem momentu postajem Beba na grudima Velike Boginje koja me doji... čujem njen
nežan i dubok, beskrajan glas:"Reč zakona je THELEMA, razumi i zatim ćeš ti reći Reč." Molim je da mi
pomogne na mom putu otkrivanja istinske volje i ispunjenju Velikog Dela, a ona mi kaže:"Plivaćeš u
mnogim jezerima i ribnjacima ali će te samo Veliko More zadovoljiti."
(Osećaj je neobičan, miran sam i prožet spokojom) Zatim sve nestaje, vidim figuru i sve se uliva u nju,
zatim se ona stapa sa mnom i tako izlazim iz sfere, a vrata se zatvaraju zamnom...
Stojim u znaku HPKa (triput izgovarajući Njegovo Ime).

29.4.1996.e.v.
(00:25-00:46)
Ulazim u sferu figure (Albus), idem travnatom poljanom koja se spušta, dolazim do kuće i u njoj su
dva dečaka koji prelistavaju neku knjigu, samo su me pogledali i uprli prstom ka prozorčetu, pogledao
sam napolje i odjednom letim visoko iznad tla, gotovo među oblacima; telo mi je zlatno i držim luk
istrelu, te s vremena na vreme odapnem po koju na mesta koja su na tlu poput tačkica, tu ima i
drugih zlatnih bića poput mene...
Pogledao sam gode prema zvezdanom nebu i odapeo strelu uvis - za ljubav Boginje neba... tada se
pojavljuje vitez-ratnik na prestolu od isprepletanih mačeva, on hitro uzdiže ruku sa velikim mačem i
lomi njime jedan drugi mač pred njim; gleda u mene i kaže:"Ti moraš naći lek." Zatim nestaje, bačen
sam kroz prazan prostor, vidim samo tamu i zvezde, nadlećem deo kopna koje pluta u prostoru, na
njemu su kružna ograda od kamena, a u središtu su velike zidine, vidim da je u samom centru mala
kapela kružnih oblika (od cigala je); približavam se kapeli i vidim kako iz nje izlazi neka baba-čarobnica
u purpurnoj i crnoj odori sa štapom u ruci, nešto mrmlja i odmahuje rukom; odlazi... ulazim u kapelu,
tu je u središtu kotao na ognju, a dve devojke su kod njega, obe me nude da pijem iz njihovih drvenih
kašika, ali ne mogu da se dogovore, pa naposletku ja uzimam jednu kašiku a one obe sipaju tečnost u
nju... pijem i to sve nestaje, oko mene mahnito igraju, grle se i ljube momak i devojka... kada su na
tren stali i ugledali me rekoh im da je veliki vitez slomio mač te da moram naći lek, a oni su u taj mah
samo uprli prstom ka nebu; kada pogledah videh da se ono otvorilo poput tunela uvis (prostor je
talasao poput vode oko tog stuba koji je bio praznina); poleteh uvis, prvo lako, zatim teško, pa lako,
pa teško, već sam bio izgubio nadu da će dalje ičega biti kad dospeh pred mali oltarčić na kome je bio
Pehar. Shvatak da je to Graal i uzimam ga, ali sam u nedoumici šta da radim, da li da sam probam ili
da dam nekom da proba, no, odlučih se da ga dam direktno vitezu i on se odjednom pojavljuje i
uzima Pehar... zadovoljno nestaje pošto je mačem razderao jedan veo, te se nalazim na nekakvom
kraljevskom balu, ali ne želim da se mešam sa njima već pozivam duha sfere, odjednom vidim da
pored mene prolaze nakićeni vitezovi, ali mi se ni jedan ne obraća, shvatam da prolaze pored ogledala
u kom se vide njihovi odrazi; glas kaže:"Odraz je slika originala i isti je, samo nasuprotan. Nema
razlike osim u polarnosti"; pitam ga ko je on; kaže:'OmihOn', kaže da ova sfera odgovara stazi Zain

30
SKAKAVAC 7

koja je mač, ali da je ova sfera 'niža' (niži prikaz)... rekao je to u stihu:"Ova sfera je stazi Zain Bliža, ali
je po prirodi niža".
Ne vidim ga, nema ga, glas se samo javlja niotkud, tada vidim tunel i vizualiziram figuru (Albus), ali se
samo raznobojne svetlosti prelivaju... kaže da je to sve i da neću videti više, niti da tražim više...
Figuru prožima krilati mač (ali je on dominantan) koji jako sjaji; sfera se uliva u to i To postaje iskra
koja uvire u mene... vrata se zamnom zatvaraju i neko vreme stojim u znaku HPKa.

30.4.1996.e.v.
(23:15-23:42)
Ulazim u sferu figure (Puer)... na vratima se ta figura prožimala sa mačem... vidim da sam kapetan na
lađi-jedrenjaku koji plovi po moru, noć je pa ipak sve se vidi u tamno plavoj boji, držim u ruci sekstant
i određujem kurs prema jednoj zvezdi (sve se vidi u tami, mesec je sjajan)... Silazim pod palubu, svi
spavaju i ležem i ja, kao da padam u san... vidim da sam na obali, na ostrvu, prolazim kroz zeleniš i
vidim malu kamenu kulu ispred koje je zec koji drži magarca na uzdi, a drugom rukom puca bičem.
Uto se nakupiše oblaci i munja razori kulu te se zec i magarac razbežaše jedan levo, jedan desno... Iz
ruševina se uzdiže devojka i ona me uputi na obalu, vidim talase kako mirno zapljuskuju obalu koja
izgleda kao silne vojske koje jurišaju ka moru ali nikako do mora ne dolaze (to je i ona rekla)...
Vizualiziram Figuru (Puer) i odjednom se nalazim u dimu, lebdim i vidim da je ispred mene sveštenik
sa maskom Horusa koji stalno daje znake (naizmenično) "Apofisa i Tifona" i "Uzdignutog Ozirisa", no,
to nije sveštenik; pozdravljam ga: 'Neka je slava i blagoslov Tebi O Horuse, ti Krunisani Gospode!';
takođe rekoh 'Poduči me ovoj sferi!'; a on reče "Ovan je početak, iako je kod tebe na kraju, Ja sam
Alfa i Omega, Ja sam u Tome i izvan Toga, jer Ja sam Ništa"; vidim crnu površinu zemlje i crno-plavo
noćno nebo sa zvezdama, vidim mlečni put, Njegov glas mi se javlja u umu:"Ovan se uzdiže na istoku
u proleće godine (on je samo deo točka), nema razlike između njega i bilo koje druge stvari (jer bi iz
suprotnog sledila patnja) samo je njegova slika naizgled drugačija... idi dalje"... Nalazim se u hodniku
vidim kako ruka viri iz zida, izlazi vrlo mršav vojnik u crnom, sa crnim nemisom, uzima mač i ide zovući
me da ga pratim...'Da li si ti duh sfere?' - "Da, ja sam Duhua" - 'A, koji ti je broj?' - "813 i 218" - 'Koji
od ta dva?' - "813 i 218!"... (govorimo dok hodamo hodnikom)... On mi pokazuje mačem da treba da
pođem dalje hodnikom i da porđem kroz jedna vrata. Idem i dospevam do jedne odaje koja je poput
egipatskih grobnica, tu je i sarkofag, no, osećam da uopšte ne mogu da kontrolišem svoje prisustvo
tu, energije koje izbijaju iz sarkofaga su toliko snažne da me bacaju svuda u krug; letim bez kontrole
(vidim sarkofag i otvoren i zatvoren) i to me izbacuje izvan te odaje, dolazim do duha, ali me on uvodi
unutra i smešta me da kleknem pored sarkofaga, on ide i uzima sa strane vodu u neku ćasu i daje mi
da vidim da je voda prljava i otrovna, ali on kaže ;"Pij!"; pijem i moje telo pada mrtvo, ali u istom
trenu osećam da ja ležim u sarkofagu i potpuno sam zlatan i zračim. Pevam 'Ada dua...' Moja svest
opet poima sveštenika-Horusa koji daje znake (rangova), te se gubi u dimu... vidim figuru (Puer) i cela
sfera se uliva u nju, a to je kamen, crvan i velik u mojoj ruci, on se stapa sa mnom i izlazim iz toga
kroz vrata... No, odjednom kao da kroz mene izlazi mač i zariva se u zemlju; glas kaže:"Plameni mač
je čvrsto zabijen" (imam potpuni dojam mača koji prolazi kroz sefirote - mog tela - kao plameni
svetlosni zrak... to je bilo vrlo kratko).
Stojim u znaku HPKa i tri puta vibriram Ime.

1.5.1996.e.v.
(11:47-12:09)
Ulazim u sferu figure (Caput Draconis), odmah iza vrata sačekuje me jogin u belom i vodi me kroz
hodnik-hol, na zidovima su prikazani slonovi kako igraju (osećam talasanje energije sa leđne strane
svadistane), ulazim u neki širi hol, dole je duguljasti bazenčić, upućuje me da idem u odaju iza hola,
pitam ga ko je on, kže da nije važno; ulazim, tu je odaja poput teatra, sa stepeništem oko središnje
zaravni, tu je jedan svetli stub, no, ne mogu da vidim levu polovinu prostorije (glas kaže da obe
polovine mozga moraju gledati), gledam i vidim da više nema stuba već ogromana energija izbija iz
poda, poput beskrajnog stuba vodene energije, a oko toga sede četiri jogina, ne želim da ih ometam u
tišini i okrećem se da odem, ali me onaj prvi gurne i upadam u ogromni mlaz (shvatam da se ovo
odnosi na višudi čakru), to me nosi uvis, te na jednom platou - sobi, izlazim i kroz obrtna vrata (police
za knjige) ulazim u veliku halu u čijem središtu je bazen (u kome plivaju dosta loši plivači), a 'publika'
koja je malobrojna drema. Odjednom iz bazena izbija onaj mlaz-stub energije i sve se menja, plivači
poput riba plivaju u krug oko stuba, no, tada pozivam duha sfere; pojavljuje se ruka koja drži krst sa
razapetim Hristom, te ga baca na zemlju, vidim nogu koja to gazi i sada vidim da je to čovek u staro-

31
SKAKAVAC 7

egipatskoj nošnji; kaže:"taro je prošlo, pođi u novo." pitam ga kako se zove - kaže:"Mimaba"; broj je
81 (ili 181?); vodi me u stranu gde su stepenice te ulazimo u dvoranu sa stubovima, sve je ogromno,
on kaže:"Stani pred Gospoda!" ali nikako ne mogu, sve klizim i tlo mi izmiče, on me uzima i dovodi
pred dva trona, na levom je kip čije lice se ne vidi od svetlosti:pozdravljam ga:'Pozdrav i Blagoslov
Tebi, Gospode Svetlosti!' -on kaže:"Pozdrav i Blagoslov tebi koji gledaš u Lice Gospoda Svetlosti! Ono
je tek početak. Idi svojim Putem i ničemu nećeš okrenuti leđa!"
Mimaba me sprovodi u malu prostorijicu sa desne strane, uvodi još jednog mladog čoveka... tu je
mrak, mada ima neke rasute svetlosti; vidim da se uzdiže telo i glava zmije:'Pozdrav Tebi Zmajeva
Glavo, čija je ovo sfera!' kaže:"Ova sfera je sfera početka, ali u sebi sadrži kraj prošlog. Ono što umire
je sa druge nevidljive strane, a ono što se rađa se vidi. Jedan se trenutak završava, a počinje drugi i
novi sledi starog. Ali iako je ovde skrivena i viđena Misterija Vremena i Prostora u tome boravi Jedna
Tačka - u tome i izvan."... Gura me izvan te sobice, a uspeo sam da vidim da je onaj drugi mrtav od
ujeda ... ulazim u čamac i Mimba vesla, te me ostavlja na maloj steni usred mora. Kaže mi da tu na
miru meditiram o figuri (Caput Draconis) te on odlazi; kažem mu:'Hvala ti, Blagosloven bio.' a on u
odlasku, sa osmehom (ili podsmehom):"Blagosloven, a ko nije?"...
Sedim na vrhu špicaste stene (kao da sam ja vrh) svuda uokolo je voda i odjednom vidim komešanje
Neba i oblaka i iz jedne tačke izviru mnoga Božanstva koja su u daljini, ali me ipak okružuju (tu mi je
utrnula desna strana glave), no, obitavam u tišini...
Sećanje mi je nejasno i ne znam da li se neki glas javio kratko govoreći o Tački u središtu svega)...
onda se pojavljuje figura (Caput Draconis) i cela sfera se uliva u nju, a ona je u providnom kamenu
koji držim u ruci, bacam ga uvis i on pada na vrh glave odakle se njegova energija rasipa po celom
mom telu...
Vraćam se kroz vrata... stojim u znaku HPKa.

FINIS

32
SKAKAVAC 7

PISMA ADEPTUSA
Frater Pelicanus.’.

IZVEŠTAJ O 5=6

Po obećanju mom dragom Bratu Fr.Qadosh-u (D.L. AA) sačinio sam ovaj kratki izveštaj o
tome šta sam radio i šta sam uradio u toku mog bivanja u rangu 5=6 AA te prezentujem to
ovde u ovom "izveštaju" na najkraći mogući način. Nije bilo moguće niti potrebno da prenosim
cele dnevničke zapise, kojih ionako ima previše, nisam iznosio sve detalje o praksama, niti
uvidima, niti o svim osobama sa kojima sam komunicirao. Neke sam detalje možda i slučajno
preskočio, a neke stvari moraju ostati neizrečene iz vrlo praktičnih, a ne misterioznih razloga.

9.2.2000. 5 Započeo 11 nedelja priziva.


(liber Reš i Khabs redovno+ SaMeK+ 1i2.E.K.) Napisao komentare na Samek. Kreirao tarot kurs.
18.3. Prva ideja o telemitskoj konvenciji. (snovi koji slede hebr.slova, alef, bet, gimel...)
20.3. Primio reč ekvinocija: Kamuret (666 i 671).
2.4. Započeo pisanje Konstitucije O.'.T.'..
20.4. Završena Konstitucija OT. Iste noći imao san o "majčinstvu".
24.4.Završeno 11. nedelja. Dobio u snu ime VOLV. (112)
3.maj.2000.e.v. Prva Telemitska Konvencija (Novi Sad, 6 telemita). Zvanični datum začetka OT. U
ovom periodu imao dosta snova sa uvidima o OT.
12.5. KHABS. 'novo poglavlje'.
16.5.potpuno neuspešno i neplodno.
20.5. Ukucao prevod Liber 49. (radio na 'Ave Babalon! br.11).
29.5. Još jedan tekst o OT.
5.6. "Zver u čoveku..." Tag Hamadi.
6.6. Komentari na Konstituciju.
19.6. "Smrt starog doba..."
21.6. Završena prva verzija Liber Adeptusa.
(intenzivno Reš i pranajama, nekoliko dana ABRAHADABRA sigil)...
16.7. prvi pravi 'okršaj' oko OT i AA sa Fr.G.-om.
22.7.U toku rada sa E.K.
23.7.2000.e.v. "60 dana strele".
26.7. N.D.postao Neofit - Fr.Falutli. San o CHN - tri ranga OT... dosta snova...
12.8. Preveo Konstituciju OT na engleski.
13.8. "Tzimtzum and AL"
14.8. Shvatio TUAT.
24.-27.8. Maat: IPSOS.
28.8. Pismo od Uranus-a (sa potpisanim AA dokumentima).
29.8. Preveo Ba Neb Tet.
1.9. Veći uvidi o 5=6, 6=5 i 7=4
često, redovno radio Reguli.
22.9. Reč ekvinocija: Aster Argos - MZLK.
23.9. Završio "60 dana strele", u tom periodu 33 puta izveo SaMeK ritual.
27.9. Manji anđeo čuvar IAAIPQGAL...
28.9."Eoni"
5.10. San o zmajevom jezeru.
11.10. Nakon par dana prizivanja Abuldiza dobio poruku da to sada nije za mene.
(i dalje često Samek)...
18.10.Zefiros izveštava o pokretanju OT u USA.
29.10. automobilski sudar (nakon odluke 21.10.da napustim stazu. Narednih dana bio u procesu
shvatanja simbolike ovog događaja.
5.11. Dobio novčanu nagradu na jednom arhitektonskom konkursu.
nadalje Samek - MAL.
26.11. Preveo Knjigu Šupljeg Drveta. Sredio A.B. 17.

33
SKAKAVAC 7

(radio sa 4. enh.Bož. imena)...


4.12.Započeo rad sa enoh. Seniorima.
5.12. Preveo Liber Antichristus.
6-7.12. Preveo Knjigu Prolaska kroz noć. AB19.
12.12. Nalet uvida o prirodi pojedinih Seniora.
29.12. AB 21 i 22. Završen komplet.
3.1.2001.e.v. sredio C-7 fajl za internet.
2.1. komunikacija
4.1. kom. "RADGOST"
7.1. kom.
(i dalje MAL)...
9-10.1. 4.enoh kralja. Uvidi o strukturi enohijane po D.Ž.
22.1. komunikacija. "IADNAMAD"
23.1. meditirao o Uranu. prešao na rad sa heptagramom, dosta drugih rituala i praksi svaki dan.
12.2. kom.-poruka.
U međuvremenu saznao da je Suster umro 3.2. što je 9.meseci od 3.5.
20.2. Dobio poslednje pismo od G.S-a.
22.2.Odbio ponudu da organizujem Ložu LCN.
23.2. Započeo 11 dana priziva BABALON.
2.3. Napisao 'nadahnuti' Liber 82 - Planetarium Babalonis.
4.3. MAPIE - BABALON - LIBER AL - točkovi - čakre.
20.3. OKIROMONOJ.
24.3. Liber LXXXII ukucan i odštampan u 2 primerka.
30.3. Ukucao tekst o planetama enohijane.
7.4. ABULDIZ - 60 - Samek
10-11-12.4. "Moje rešenje zagonetke AL:II:76"
23.4. Liber Misteriorum Rossae Crucis.
(redovno SS i ostali mali rituali, povremeno Samek)...
3.5.2001.Prvi rođendan OT.
14.i 18.5. Shvatio smisao imena ERISTINIA.
21. Spremio Mesečev ritual.
31.5. Novi uvidi o 5=6, 6=5 i 7=4
2.6. Otposlao poziv za 2. Telemitsku konvenciju.
10.6. 6-60-600-666.
11.6. Set-KIT. Sagledan Nefeš u suštini.
(opet snovi u nizu alef, bet,...)...
3.7. Ukucani svi komentari o Sameku.
8.7. Prvi put saznao da sam "žuta lunarna zvezda".
(Samek redovno)...
17.7. Nova faza. Napustio jednu lošu firmu. Priziv Uriela. Komunikacija.
21.7.2001. Druga Konvencija YU Telemita, Novi Sad, prisutnih 17.
(podosta snova)...
9.8."Manifestacija Reda Telemita" započeta.
10.8. "Verzije izvođenja SaMeK rituala".
21.8. Završio "Manifestacija Reda Telemita". Uvidi o AHIH i 151.
26.8. U snu najavljeno G.-ovo odustajanje od AA.
9.9. B.I.Th. - tri ranga OT.
16.9. komunikacija
18.9. Savladao me saosećaj - mana Kraljeva.
23.9. ŠZL.
25.9. ANQ - AHIH, Ljubomora i Izvor žive vode.
11.10. Liber NUT. 11.dana.
19.10. Komunikacija (NUIT).
22.10. Jedan tekst o klifotima sefirota.
29.10. Liber HUT. 11.dana.
30.10. "VARI" - Vril. (prvo javljanje "Ipsisimusa" Artura S.)
4.11. AMN!O!-161-Coph NIA-ALION.
14.11.Liber KUT. 11.dana.

34
SKAKAVAC 7

19.11.Nakon nekoliko razmenjenih mejlova Artur se 'povukao'.


16.11. Liber 667 vel MAPIE.
23.11. Prva Feniksova Misa.
(do 17.12. mnoštvo uvida o F.M.)...
17.12. "Veliki Enohijanski Ritual Pentagrama".
25.12. Fr.PdP ispunio zavet Zelatora.
3.1.2002.e.v. Priziv Pan-a 11.dana.
10.1.San o smrti.
12.1. Definisao datume rituala za 2002.e.v. za OT.
(držao se tog rasporeda pola godine)...
17.1. Završio crtanje karata Tarota senki.
22.1. "Zašto nisam hrišćanin po B.Raselu"
23.1. "Senić-glupan".
2.2. Najava G.-ovog odlaska u snu. Rad i uvidi o M----M.
(narednih 5 dana bavio se time)....
15.2. Našao "Septem Regnum Sanctorum".
23.2.Fr.G. odustao od AA.
27.2. PIRAMIDOS.
(Uvidi o aktiviranoj 12.kući)...
1.3. B.N.R. - tri ranga OT.
4.3. "Anuttara Amnaya" i "Alchemia Arcanorum".
17.3. Prvi telefonski razgovor sa "Oktopus-om".
20.3.2002. Operacija ABRA-M-ALION.
Dobio reč ekvinocija: KATAROS.
22.3.Tekst o klasičnom tumačenju tarot arkana.
(veoma često, redovno Samek + ostali rituali i SS)
27.3.SOTOU.
31.3 Sunce u ponoć.
(meditacije i analize o 13, 26, 39 i 52)...
10-11.4."Pitanja i odgovori o Redu Telemita".
13.4. SOLON.
(sanjao mnoštvo simboličnih snova... posebno jedan o "detetu i Sameku"...).
17.4. Preveo na srpski "Ceremoniju Ljubavi Pod Voljom".
19.4. Uvidi o Safirnoj Zvezdi.
25.4. MGIM - 93. Anatomija božanskog deteta Tišine.
29.4. Započeo "O prirodi Bogova po Fr.Pelicanus'u".
30.4. U poseti su mi bili "Majstor OYMH" i "Oktopus".
2.5. Ajuvuz-Zuvuja-AIWAZ.
3.5. Svesnost o "ALION AIWASS"
(sledi mnoštvo uvida o ABRA-M-ALION)....
8.5. (u snu) Jedna svest kao kontinuitet kroz mnogo inkarnacija. ( postignuće 7=4)
Ne IHŠVH već ŠIHVH. IAIDA je ALION.
10.5. Vibr. svih 18.E.K.
14.5. "Odgovori nasrtljivom verniku"
18.5. Samek - Šin.
20.5. "10.odgovora" završeni.
25.5. "Liber Geomanticus".
29.5. ASTRUM AURUM ANTIQUA.
5.6. 78.dan. U proteklom periodu 231 put izveo Samek ritual. Zaključak: DEUS EST HOMO.
13.6. Tekst o komunikaciji sa inteligencijama.
15.6. "Merovinška slagalica".
21.6. E.I.S. (zapošeo rad sa enohijanom).
21.7.Prvi razgovor sa masonom iz australije.
22.7.Anđeo se pojavio kao patuljak i uputio me da nastavim rad sa EIS koji sam na kratko bio
obustavio.
23.7. "Majanska slagalica"
26.7. TUAT.
27.7. Treća Velika Konvencija YU Telemita. Beograd. 25 telemita na okupu.

35
SKAKAVAC 7

31.7. O. o "z".
4.8. E.I.M.A.T. (započeo dalji rad sa enohijanom).
10.8. ČUDO objavilo Majansku slagalicu.
12.8. Zelotes i Adeptus dosegli 156 strana u A4 formatu.
7.9. Susreti sa Oktopusom (redovno tokom septembra).
17.9. Shvatanje priziva Etira.
18.9. Ritual posvećenja tarot karata.
22.9. Reč ekvinocija: AZOT.
23.9. San o začinjanju Magičkog Deteta.
23.9. Ostavka na funkciju Majstora LAŠTAL Templa HOORa.
24-25.9. Majanski vikend.
28.9.-10.10. Shvatanje VOLVa.
10.-16.10 Shvatanje SOLONa.
24.10.Inicijalni uvidi o 49 pečata enohijane.
25.10. "Bebina Gunjđanja"
30.10. Započeo period opštih uvida o DWTW.
4.11. Tekst o periodima govora i tišine u AA.
16.11. Sa Oktopusom, razgovori o VNLJ.
28.11. Uvidi o D.Ž. i AASR.
5.12. Prvo pojavljivanje "Frater Aiwass-a".
17.12. Osmišljavanje Reda 11.
18.12. Objava Ordo.'.XI.
19.12. Započeo rad po programu O.'.XI (11.o dnevne prakse...)
22.12. Ukucao "SION ritual".
24.12. Ukinuo ALION TAROT HOME PAGE i postavio prvu majansku prezentaciju.
26.12. Fr.Qadosh sreo Housa u snu.
2.1.2003. Manifest Aiwass Kaaba'e.
16.1. V. tvrdi - 5=6 (?)
(Pisao "sagledavanja" rada Reda 11... akumulacija uvida...)...
1.2. Fr.OYMH mi dodeljuje 7=4, a ja ne prihvatam.
3.2. Definisanje "Vrhovnog saveta Reda 11".
6.2. ANIEL. Safir.
9.2. Konačno shvatio tri škole magike.
12.2. 7º O.'.XI (dalji uvidi)...
20.2. NAOM - ALION (Heptagram zveri)...
21.2. Na stazi TET.
22.2. OYMH opet insistira na 7=4.
Tokom noći sagledavao celokupnu situaciju (što je elaborirano u jednom od naših pisama).
23.3.2003.e.v. (8º O.'.XI)
Frater Pelicanus dao zavet 6=5 AA i preuzeo (zvanično) moto Piamoel.'. Od.'. Vaoan.'.

93!

Cini sto ti volja ce biti sav zakon.

E ako ste pomislili da cu da pricam o svom prvom seksu zgresili ste.

Dakle, kao sto me je Fr.OYMH savetovao evo onoga cega se secam o svom prvom 'direktnom'
iskustvu Istine.
Kada sam sa 18 godina otisao u vojsku prvih nekoliko meseci je za mene bila totalna agonija, i fizicka i
psihicka. Bio sam u Subotici, povremeno isao kuci, ali to nije pomagalo. Za Telemu i magiku sam se
interesovao vec mozda 2 godine i procitao sam izvestan broj tada izdatih knjiga i bio na nekim
telemitskim predavanjima koji su ovde u Novom Sadu odrzavali neki stari clanovi OTOa.
Tada se jos nicime nisam prakticno bavio.
Dakle, kada sam za neko 'vikend odsustvo' izasao, otisao sam u Beograd, tamo se sreo sa B. (mojim
sadasnjim kumom...) koji mi je spomenuo da se u hotelu Balkan opet odrzava neki OTO skup. Otisli
smo tamo zajedno i proveli nekoliko sati u super drustvu. Tada sam odlucio da treba nesto da probam
da radim i prakticno.

36
SKAKAVAC 7

Poneo sam nekoliko knjiga sa sobom (dobro ih krijuci) medju kojima je bio i Liber O. Poceo sam da
radim Manji Terajuci Ritual Pentagrama, i bilo je to zanimljivo.
Medjutim, zadao sam sebi jos nesto, svaku noc, necu samo da legnem i zaspim kao klada, resio sam
da legnem sa prekrstenim rukama na grudima (kao Faraoni) u Znaku Uzdignutog Ozirisa i tako da se
predam snovima.
Citajuci knjige nasao sam negde da, recimo, ako mi se u snu pojavi neko bice treba da ga 'testiram' ili
oteram iscrtavanjem pentagrama. To sam drzao u umu.
Jedne noci sam sanjao 'djavola'. Jedino sto se secam je da sam se probudio raspolozen gotovo se sve
vreme smejuci posto sam ga nesto 'nadmudrio' ili prevario. Onda nakon par noci u snu mi se pojavi
jedan ozbiljan covek (u odelu, kulturnog izgleda, cistog pogleda koji je odisao sigurnoscu u sebe)
odmah sam iscrtao pentagram prema njemu iscekujuci da vidim sta ce se dogoditi. Nista, on je tu
stajao i rece nesto kao: Dobro, to na mene ne deluje, hajde sada samnom... povede me i sledeci
trenutak se nadjoh u svetlu. Kad kazem svetlo jedino cega sam tada bio svestan jeste SVETLO, nije
mu bilo kraja, niti sam ja bio ja, niti znam nesto posebno o tome, jednostavno je sve bilo svetlo. Nije
tu bilo ni filozofije, ni religije, niti ikakvog mudrovanja, ja sam bio jedno sa tim (neznano koliko dugo).
To je odagnalo sve moje 'vojne' probleme, i gotovo da sam u narednih par dana mogao da prizovem
to u 'secanje'. Jednom drugaru sam u poverenju rekao da sam sanjao Boga, ali me je on ismejao i
rekao da ne lupam gluposti.
Nakon tog iskustva uvek sam bio svestan ka cemu tezim.
Nesto slicno se jeste ponovilo nekoliko puta kasnije, ali je ovo prvo iskustvo bilo prekretnica u mom
zivotu. Bio sam trajno i nepovratno bacen na stazu.
Stazu trajnog povratka u Svetlo.

Odpocetka sam tragao za duhovnim sistemom koji bi mi odgovarao, odbacivao sam dogme i dosadne
filozofije, naravno religiozne institucije nisu imale svog zasebnog predstavnika u tom 'svetlu' (niti
neko od njih poseduje opunomocenje da je jedini pravi predstavnik tog 'svetla') pa nisam imao
potrebe da se obracam i vezujem za njih. To iskustvo je ucinilo da celog zivota imam jedan 'problem'
a to je da vidim tu svetlost i u drugim ljudima, da to prepoznam, ali i da prepoznam njihove barijere
ka toj Svetlosti.
Jedina zivotna filozofija koja mene zadovoljava je Telema (doduse zadovoljan sam i tibetanskim
budizmom, ali on ima nekoliko minornih 'falinki' pa se tome nisam u potpunosti priklonio - iako se AA
definitivno razaznaje kao tantricki sistem).
Dakle, probao sam svasta, i vesticarenje, i kult boginje, i klasicnu ceremonijalnu magiju, i maat
magiju, i haotiku i ko zna sta vec jos...
Moram priznati da sam samo jednom bio na jednodnevnom Intenzivu Prosvetljenja i to sto sam tamo
doziveo jeste bilo fino, ali se nije moglo usporediti niti 1% sa mojim "prvim iskustvom".

Kroz tarot i Drvo Zivota sam dosao do zakljucka da je to naj cistiji put (za mene) da se kroz odredjeni
proces saznavanja i iskustava dodje do povratka u "Svetlost".
Pa je stoga A.'.A.'. sistem za mene bio zadovoljavajuci (prethodno sam bio veoma zagrejan za OTO,
ali sam se i veoma razocarao).

Prica oko Reda Telemita je krenula da se razvija kasnije kad sam sazreo i uvideo da Redovi i
Organizacije mnogo vise blablatrucaju i hijerarhisu nego sto ista rade i istinski prenose clanovima.
Knjiga Zakona je za mene bila jedina Sveta Knjiga koja je zadovoljavala razne koncepte u meni i
univerzumu.

Kako sada stojim? Trenutno sam obuzet radom praksi Reda 11... i cini mi se da me sve vodi
neizbeznom... a to je za mene za sada da preuzmem 6=5. Jer ovaj Rad je isuvise ozbiljan i rezultati
su isuvise ozbiljni, a i sam sam dovoljno razvijen i da mogu da se nosim sa time.
Od momenta kad sam postao 5=6 sam bio svestan dinamike sva tri 'ranga' koja su predamnom, i bio
sam svestan 'tame' koja je 'iza' toga. Mogao sam bez problema da 'skacem' iz jedne sefire u drugu,
da pojmim energije i da se ponasam shodno energijama sefire. Andjeo se povreneno pojavljivao i
kako sam se licno razvijao kroz tarot i Drvo zivota tako sam i bio obavezan da guram Red Telemita.

Znate li koja je stavka bitna u zavetu 6=5? "Izvesti sve stvari i Izdrzati sve" - to je ono sto se namece
u ovoj fazi. Izvesti sve stvari se odnose na ono sto moram da Radim kao Adept - a to su moje

37
SKAKAVAC 7

obaveze oko O.'.T.'. delovanje kroz i za taj Red (takva je moja Volja). Znaci 5=6 spoznaje svoju Volju,
ali kao 6=5 mora da je izvodi, tj. izvede. Ja sam svestan da to radim i da sam tome posvecen.

Secam se dobro jednog momenta gluposti kada sam dopustio sebi da uletim u neku fazu razocaranosti
i smisljao u svom umu opravdanje da napustim 'stazu'... Ha! Kakav je to trostruki sudar automobila
bio sledeci dan... odmah sam shvatio upozorenje: Moj zivot je posvecen stazi na koju sam suvise
duboko zasao i spram koje cak imam i obaveze (vaznost O.'.T.'. ne mogu da prenaglasim!) a ako to
necu da radim onda ne treba ni da zivim. Zasto sam se inkarnirao ako necu da vrsim svoju volju? To
me je vratilo na put ka mojoj 'svetlosti'.

Naravno, na moja pleca su pale i obaveze oko A.'.A.'. kada je moj superior proslavio svoju veliku
svetkovinu. To je bilo cak i nekakvo olaksanje za mene licno, ali obaveze oko Reda su iziskivale da se
dramaticno uozbiljim i da pazim na svaki detalj. Prakticno sam primoran da delujem kao svi oficiri
Reda u jednoj osobi.
Dakle Kancelar, Imperator i Premonstrator... sve u jednom. Tako je polako nastajao i 'Liber Zelotes'
kroz koji prenosim detalje o sistemu A.'.A.'. i o samom delovanju i funkcionisanju Reda. Mi doduse jos
uvek nismo uspostavili ove funkcije zvanicno, ali sam razvoj reda u nasim krajevima iziskuje da stvari
budu veoma jasne - jer "Misterija je neprijatelj Istine".

"Mi se ne uzdamo u devicu ili goluba,


nas metod je nauka nas cilj je religija!"
To je moto koji me je podrzavao na mom putu ka 'Svetlosti'.

I opet da se vratim na temu. Kako sada stoje stvari, ovaj rad praksi po 'stepenovima' Reda 11, tj. po
sistemu koji sam davno uspostavio, me konacno razbija i sastavlja iz momenta u momenat. Sada
kada ponovo, radim sve prakse u nizu dozivljavam takav proces koji najozbiljnije prepoznajem kao
inicijacijski. O tome sam pisao u onim proslim 'sagledavanjima' rada, ali najnovije stanje je da se
konstantno nalazim na stazi Tet, dozivljavajuci je na razne nacine, uceci od nje, bivajuci obuzet
njenim suptilnim energijama.

Meni nije lako (posto sam Libra u horoskopu) da donesem bitnu odluku, i stalno vagam i proveravam
da li sam zadovoljio sve kriterijume koje sam postavio pred sebe. Da li sam stvarno zadovoljio ono sto
je propisano za programe rangova naseg Reda, da li u odredjenim momentima ego deluje ili visa svest
krci sebi put.
Veoma sam pazljiv spram ega i zbog 'njega' cu pre da stojim na jednom rangu i radim jos vise nego
da se lakomo otisnem dalje. Postoje dakako i neke regulative koje se odnose na vezu mog ranga i
brata koji je 'podamnom' - ja ga stvarno, gotovo oduvek smatram za Adepta (tj smatram da je na
stazu AA vec stupio kao Dominus Liminis, ali sada samo on treba da ispuni obaveze spram sebe i
posveti se svom Adeptstvu).

Dragi moj Fr.OYMH ja iskreno cenim tebe i tvoj rad i postignuca, ali se jos uvek ne usudjujem da
preuzmem zavet 7=4 (kako mi ti savetujes i preporucujes) iako je on jedan od nasih 'lepsih' zaveta
("da cu voleti sve stvari").
Takodje moram priznati da sam tokom pisanja ovog pisma doveden do shvatanja da rang 6=5 jeste
ispunjen. Ali zelja za napredovanjem, tj. prelazak dalje nije trenutno sporan, hitan, niti cu dozvoliti
mom egu da moju dusu gurne u samoljublje i samozadovoljstvo. Bas zbog prepoznavanja Svetla u
drugima ne zurim, ja cu stici na svoj 'cilj' (pre ili kasnije) jer to Svetlo je i pocetak i Kraj Puta, ne
zurim, ne prepustam se dalje, hocu da sve bude odradjeno dobro i na 'poslovan nacin' (kako i Liber
AL preporucuje). Spreman sam stoga da preuzmem zavet 6=5, ali ce 7=4 jos malo sacekati.
Kao sto rekoh ljubav spram svih stvari mi prija kao smisao zivota, i svestan sam kada spontano i
predjem u tu sferu, ali ne vidim potrebu za zurbom, niti neophodnost mog momentalnog preuzimanja
tog ranga (7=4), takodje moj zavet dat u Redu Telemita me obavezuje da ja sluzim Redu u periodu
od 11 godina, i tek nakon tog perioda cu se prepustiti Vrhovnoj Trijadi - oficijelno. Kao i svi (nadam
se) ja tezim najvisem i ne odbijam duhovna iskustva, ali kao sto je vreme relativna stvar, tako i
zurenje u vremenu meni trenutno nista ne znaci. Ja ti se duboko zahvaljujem na podrsci, poverenju i
iskrenosti.

38
SKAKAVAC 7

Zanimljivo je da se cela ova prica pogleda i iz 'majanske' perspektive (posto sam time neprekidno
okruzen). Danas je poslednji dan na Colkinu, svetom kalendaru od 260 dana: Sunce 13. To jeste
upotpunjenje celog jednog ciklusa i sagledavanje svega ucinjenog. Kada se 'sunce 13' sabere sa bilo
kojim solarnim kinom, uvek se dobija samo taj kin. Sunce 13 odrazava istinski prirodu ljudi.
Tako sam ja, uz tvoju pomoc, doveden do odluke da na dan pocetka novog ciklusa Colkina preuzmem
Zavet Veceg Adepta u A.'.A.'. tj. u Nedelju, 23.februara 2003.e.v.

Onog momenta kada sagledam da sam zadovoljavajuce prosao staze Tet, Jod i Kaf onda cu razmisliti
o odluci da se prepustim ljubavi za sve stvari. Dotle nastavljam svoj RAD.

Pozdravljam Vas!

93!
Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Fr.Pelicanus.'.

******************************************

ZAVET VECEG ADEPTA A.’.A.’.

Ja, ..................................................., zdravog uma i tela, i pripremljen, na danasnji


dan........................................
(AH ............ Sunce u ................. ) odlucujem :
u prisutnosti ............................ Adepta A.’.A.’. :
Da Izvrsim Veliko Delo: drugim recima, da izvedem sve stvari u skladu sa mojom Istinskom Voljom i
podnesem sve.
Dalje, obecavam da revno stojim na usluzi onima koji su podamnom, potpuno se podredjujuci za
njihovo dobro.
Neka A.’.A.’. krunise moj Rad, neka mi pruzi od svoje Mudrosti u Radu i omoguci da Razumem Rad!
Postovanje, duznost, naklonost, privrzenost, istrajnost donosim A.’.A.’. i ubrzo neka mi se dopusti
znanje i razgovor A.’.A.’.

Svojerucno svedocim ..........................................


Moto.................................................

******************************************

RAD 6=5
(fr. Piamoel Od Vaoan)

Započeo 23.2.2003.e.v.
24.2. PAN - Bakti
Duboki ulaz u sagledavanje delovanja OXI i AA inicijacija
27.2 Uvidi o OXI koji proističu iz 8º
28.2. Obratio pažnju na Liber 440
6.3. OXI - 9º
OYMH opet insistira da sam 7=4
7.3. Napisao "Liber Misteriorum AA"
11.3. Prisustvo svesti o Smrti
17.3. OXI - 10º
20.3. Fr.Qadoš - 5=6
21.3. Reč ekvinocija - OVAL
23.3. "Pismo o ratu"
30.3. OXI - započeo 11º
Uvid o 56.
31.3. San o Udovici i sinu.
1.4. Dobio od Aureus-a sređenu "AA svesku"

39
SKAKAVAC 7

8.4. San o velikoj vodi


10.4. P.U. (laik) me je obavestio da me je sanjao kako "nekim neobičnim jezikom govorim i teram
nedaće".
11.4. Dobio text o 32º od Oktopusa
15.4. San o čišćenju Ribe
16.4. Dobio 31º AASR ritual
(radim A&P, "6 tibetanaca": SaMeK...)
29.4. Uvidi o AAA
6.5. OYMH mi govori da je AAA jezgro AA (poruka od Aiwass-a)
Razrešenje jedne situacije: V. je pokušao da nas obmane o 5=6.
20.5. "A."pečati sa Krunom + SaMeK - komunikacija...
22.5. URIEL + ADAM
(ovih dana se često srećem sa OYMH-om).
27.5. Dobio papire za LIL.
29.5. "Greška 29.februara".
30.5. 2003.e.v. Iº "Pobratim" primljen u S.L.Z.
10.6. "Sesili" - 156
11.6. MILON, THIRAMA
22.6. NABHI, NVDETON, potpuno jasni uvidi o smislu i značenju (dejstvu) pečata.
24.6. "Objava AAA"
30.6. SARAPI, MALACH
4.7. KOSEM, POTHER, MELABBED, MEBHAER
5.7. Trans - borba sa vezanošću za svest
8.7. Osramoćeni V. napušta AA.
12.7. ALLUP
24.7. "Skakavci Reda Telemita"
31.7. MELAMMED, EKDILUN
LUCIFER - SATAN - LEVIATAN - Trougao u čijem središtu je URIEL
1.8. isto po D.Ž.
8.8. URIEL, Luc., Lev., Sat., potpuna veza sa kabalom.
11.8.YOD. dobio reč DATSUI (DAAT - SU - I).
19.8. san o 3º i 4º
21.8. san o povratku iz prošlosti i san o budućnosti
23.8. fr.G.A. - Zelator AA
27.8. Dopisivanje sa BBBB-om o Homeopatiji
27.8. YOD
28.8. Niš. V.S. AASR.
9.9. "Gnusnost pustošenja - Moral skakavaca Reda Telemita"
18.9. "Sokolovo oko" - vizija
22.9. "Liber Kaaba"
23.9. SKAKAVAC br.1.
29.9. Napisao 4. masonske "instrukcije" (početak pisanja knjige "FIAT LVX")
30.9. Korespodencije AASR i D.Ž.
1.10. "Most između kabale i masonerije"
3.10. Šema D.Ž. i AASR
6.10. 4º i 5º
7.10. 6º
8.10. 7º
9.10. 9º, 10º i 11º
13.10. Naslovna strana za F.L.
14.10. 12º
15.10. 13º
16.10. 14º i 15º
17.10. 16º i 17º
20.10. 18º
(uspeo sam da sakupim inspiraciju i ideje tek nakon sna u kome sam dobio Ružu i Krst).
21.10. 18º
22.10. 19º i 20º

40
SKAKAVAC 7

(u periodu pisanja stalno jaki i inspirativni snovi).


23.10. 21º
24.10. 22º
27.10. 23º
28.10. 24º
30.10. 25º
31.10. 26º
3.11. 27º
5.11. 28º (...pisano u periodu najveće sunčeve erupcije ikada zabeležene...)
6.11. Zidarima objavljeno pisanje knjige.
7.11. 29º
16.11. Nakon dužih priprema završio 30º
25.11. završio 31º
28.11. 32º
29.11. (i dalje kroz snove dolaze uputstva).
1.12. "Plamena zvezda"
3.12. 33º
5.12. "Trigrammaton of Evolution" + text za 1º
6.12. 2º
(u periodu pisanja textova stalno radio SS+TSS+LID)
8.12. Započeo pripremu S-2.
15.-16.12. AGAPE (-svest).
19.12. Zelotes+Adeptus+AA dokumenti odštampani i upakovani
(to je 11.dan od punog meseca).
25.12. SOL-OM-ON
26.12. "Devet"
6.1. AHIH AIWASS (-svest).
14.1. 36.
17.1. SKAKAVAC br.2.
8.2. deo texta za 3º
9.2. 3º
11.2. Tabele lozinki i Svetih reči
16.2. G. opet pokušava da blati mene i AA.
20.2. AIWASS KAABA - Rad sa Kaaba ritualom.
22.2. Colegia 130 - 3=8
29.2. deseti dan - uvidi o kocki...
1.3. Dobio originalan text za ritual 33º od Oktopusa.
(nastavio da se "kockam" u narednom periodu).
11.3. "Kultura skakavaca"
21.3. Reč ekvinocija "IDOIGO"
25.3. KeberXnuf=Aiwass.
(period kocka+SaMeK).
1.4. SKAKAVAC br.3.
6.4. pouka kroz san
13.4. Aureus 4=7
15.4. Qadoš mi je saopštio neke uvide. Reč koju je primio je pečat na njegov Rad 5=6
20.4. Opet puno simboličnih i poučnih snova
(redovno: SaMeK).
23.4. mali auto sudar - nepažnja.
27.4. Započeo YOD.
5.5. 78.dan prizivanja Aiwass-a ... "Na talasima Zuvuje"... (-svest).
31.5. snovi i dalje naviru
1.6. napisao "Liber O.O."
2.6. inicijalna ideja, impuls iznutra za "PLUS ULTRA".
8.6. SKAKAVAC br.4.
(period prizemljavanja).
5.7. dobio "Tuniski dnevnik".
13.7. Qadoš u snu došao do kapije "Šadaš".

41
SKAKAVAC 7

14.7. Započeo novu fazu "SaMeKovanja"


20.7. "Apostol Akefalona"
21.7. dobio URN-u.
24.7. Lazarusu ukazao na nepobitne dokaze "linije" nasleđa AA.
Potpuno sagledavanje rada - 6=5 ispunjeno.

25.7.2004.e.v. preuzeo zavet 7=4. fr.LIBERO.

******************************************

A.’.A.’. - TO MEGA THERION - A.M.A.G. - URANUS - ALION

ALION postao Probationer 1. maja 1994.e.v.


Neofit of 1.Maj 1995.e.v.
Zelator 1. Maj 1996.e.v.
Praktikus 1. Maj 1997.e.v.
Filozofus 12. Oktobar 1997e.v.
Dominus Liminis 20. Mart 1998.e.v.
Dosegao rang Adeptus Minor 9.februara 2000.e.v. - Frater Pelicanus.'.
23.februara 2003.e.v. ušao u 6=5. (fr.Piamoel.'.Od.'.Vaoan.'.)
25.07.2004.e.v. postao 7=4 - fr.LIBERO'.'

Alion Aiwass

42
SKAKAVAC 7

KNJIGA ZAKONA
LIBER AL VEL LEGIS
sa komentarima
Fr. Alion.’.Aiwass’.’
sa Đeridensis3 komentarom
TO MEGA THERION
Knjiga Zakona objavljuje da je Univerzum stvoren odeljenjem beskraja u individualne jedinke
svesnosti - Zvezde i da su Muškarci i Žene takve Zvezde. Svaka Zvezda živeći u dvojnosti doživljava
zasebnu egzistenciju podnoseći patnju i smrt. Ipak ta odeljenost je preduslov za ispoljavanje ljubavi.

Nuit - Boginja beskrajnog prostora i bezbroj zvezda u njemu je nepodeljena Inteligencija koja
je iz sebe manifestovala mnoštvo - radi mogućnosti ispoljavanja ljubavi. Kroz ljubav Nuite Zvezda
ispoljava svoju duhovnu sudbinu što poništava slepe sile dualnosti. Kroz sjedinjenje u ljubavi Zvezda
prevazilazi vreme i smrt.

“Bog” je shvaćen kao Ništa i Dva - Beskraj Velikog (Krug - Nuit) ujedinjen sa Beskrajno Malim
(Tačka - Hadit) u čijoj interakciji postoji Univerzum mnoštva kojim vlada suptilna duhovna i životna
vatrena energija (RaHoorKhuit). Taj Život između dva beskraja je Univerzum čije mnoštvo je
definisano dvojnošću u beskrajnim varijacijama. U tome su dvosjtvo Duše i Duha - Skerletne žene i
Zveri u svakoj pojedinačnoj Zvezdi.

U svoja tri poglavlja i dvestodvadeset stihova Liber AL razotkriva neuprljano hermetičko


znanje, prenoseći ključeve Gnoze koja definiše jedinstvo Duše sa onim što se nalazi “iza i izvan”
ljudske personalnosti, čija Duša se naziva “Skerletna žena”, a duhovni integritet “Zver”. Kroz
sjedinjenje Duša spoznaje Hadita - magičkog manifestatora života Nuite i razotkrivaoca Istinske Volje,
odakle izvire Struja 93.

Zakon Teleme otkriva da putem Inicijacije daje dvojnosti mnoštva smisao i svrhu. Bol
podeljenosti se rastače radošću koju daruje Nuit - koja je stvorila svet radi Radosti. Kroz Zakon
Teleme Zvezda je sposobna da živi u Radosti kako na Zemlji tako i nakon Smrti.

Prihvatanje Zakona Teleme inicira čoveka u Misterije Ljubavi, Života i Smrti. Znanje Života i
Ljubavi dolaze kroz Smrt - ona je medijum transformacije čoveka-inicijata. Svet je stvoren radi ljubavi
odeljenjem Duše i Diha, radi mogućnosti ponovnog sjedinjenja. Smrt nagoni čoveka da primi duhovno
znaje Istinske Volje. Mudri razlikuju ličnu volju i Istinsku Volju.

Smisao Velikog Dela je da transformiše prirodnu ljubav Skerletne Žene - Duše u nosioca koji
je sposoban da prevaziđe Smrt. Tri su osnovna dela čoveka koji su određeni kao Ka - čovekov astralni
dvojnik, Khu - magičko telo i Khabs - Svetlost i Svest Svetog Anđela Čuvara. Ka se transformiše u Khu
i obitava u Svetlosti Khabs-a. U tome je i razlika između Erosa i Agape.

Liber AL se u potpunosti oslanja na kabalistička i gnostička učenja koja su tokom vremena


očuvana od strane istinskih inicijata Duha. Upravo stoga kao korensko znaje učenje Knjige Zakona je
dato kroz egipatski “panteon” koji je struktuiran po Drvetu Života.
Prema Magičkoj definiciji Nuit je sve manifestovano i sve ne manifestovano - u suštini Ništa.
Hadit je skriven kao Tačka Ketera - Kruna Drveta Života. Po Magičkoj formuli 0=2 čija je projekcija
prožeta dualnošću svih ravni i nižih sfera i sefira.

3Ovo je posljednji od većih komentara na Liber AL vel Legis koji je napisao Crowley, sastavljen u Hotelu Du Djerid u gradu Nefta, u Tunisu

1923. e.v. Njegovo jedino prethodno objavljivanje u knjizi Magijski i filozofski komentari na Knjigu Zakona, izd. Simmonds i Grant (93
Publishing; Montreal, 1974) nije bilo točno, kao što se može vidjeti pri uspoređivanju. Ovo je u međuvremenu popravljena verzija, koja se
oslanja na originalnu kucanu kopiju u Yorke Kolekciji, Warburg Institute, London. Privremene atribucije brojevima stihova dao je sadašnji
izdavač – HB. (Ipak, napomene iz prvog izdanja su uključene u prijevod - A.Th.)

43
SKAKAVAC 7

Jecida je Monada čiste svesti - sam Horus, Khabs je deo kosmičke Duše Čiaha - Volje i
Energije Sopstva, Khu je entitet Duhovne Inteligencije od Nešemaha, a Ka je u Ruahu (Umu), dok je
Kaibet u Nefešu (životinjskoj duši).

Iznad Ambisa je duhovni domen Vrhovnog polja Istine Maat čiji je simbol Ank života. U tome
je struktura Inicijacije koja definiše strukturu ćoveka i Inicijacije koja opisuje Hijerofantski zadatak.

Heru-Ra-Ha je Sin vrhovnog dvojstva Nuite i Hadita. On ispoljava svoje dvojstvo - kao Hoor-
Paar-Kraat i Ra-Hoor-Khuit - koji su Beba Bezdana i Solarni Sveti Duh koji je vladar Eona. Hoor-Paar-
Kraat boravi u Tišini ponad Ambisa, a od Ra-Hoor-Khuit-a dolazi Mudrost Snage i Vatre Duha Života.
To je duhovna dualnost Svetlosti u kojoj obitavaju Ljubavnici Teleme.

Inicijacija se ostvaruje putem izvesnih procesa dosezanja stadijuma koji su precizno definisani
mističnim rečima i kabalističkim značenjem. Knjiga Zakona prenosi shvatanje Inicijacije Magički i
Mistično Zakonom Teleme i Duhom Horusovog Eona.

Postoji trostrukost u rangiranju Duhovnog razvoja.

Čovek zemlje treba da probudi svoje Zvezdano sopstvo.


Ljubavnik ispoljava svoju Svetlost i ljubav u zajednici Zvezda.
Samotnik doseže potpunu Zvezdanu Svesnost rastapajući se kroz Ljubav u Ništa - Nuit.

Da bi Muškarci i Žene ovo postigli i ispunili potrebno je da spoznaju svoju istinsku prirodu i iz
toga da vrše svoju Volju.

Cela Knjiga Zakona deklariše duhovne činjenice Života - ne daje pravila, po kojima treba živeti
kao dogmu već pokreće tokove životne Struje 93 u Čoveku.

Ova Inicijacija poništava ograničavajuće religije i sisteme obasjavajući čoveka Svetlošću koja
nosi jedan jedini Zakon - Čini što ti volja.

Mnoge misterije ovde neće biti razotkrivene. Majstor Terion nas je pozvao da svako za sebe
shvati Telemu i da kroz Razumevanje i Mudrost Reči Bogova i Njihovog Poslanika doživi i ispolji svoju
Zvezdanu Ljubav.

Zakon je za sve. Uspeh je tvoj dokaz.

93!

44
SKAKAVAC 7

Prvo
Poglavlje

1. Had! Manifestacija Nuit.


• Pluton; Keter; Had; ª; Had-Tačka; Nuit-Krug; Manifestacija-¢.
• Nuit je bezmerna i svesadržajna, Had je skrivena tačka iz koje izbija pojavnost.
• Postoji korespodencija sa Atmanom kroz koga se manifestuje Braman.

2. Razotkrivanje nebeske zajednice.


• Neptun; ©; Hokmah; Zvezde stajačice - Nebeska Zajednica. Zvezdana jata, sazvežđa i
Zodijak.
• Deljenje = Razotkrivanje (manifestacija, prikazivanje)
• Nebeska zajednica je Jedinstvo u kojem obitavaju “Bogovi” tj. Duhovno savršene Zvezde. Ova
knjiga razotkriva Neoskrnavljeno Znanje (IadnaMad) koje Bogovi prenose radi usmeravanja
evolucije svoje Kreacije.

1-2. Nuit definirana.


Nuit je sve što može biti, a pokazana je pomoću svega što jeste.
AL4 Panteizam.
Knjiga Zakona pokazuje da su sve stvari Bog.

3. Svaki muškarac i svaka žena je zvezda.


• Binah; Saturn; Prostor koji sadrži sve Zvezde; ceo stih = Mikrokosmos - koji se “ne razlikuje”
od Makrokosmosa - Univerzuma - kada se to Razume - sve je Jedinstveno.
• Muškarac-Falos (AL), Žena-Kteis (LA), Zvezda (ŠT)-›- IAO.
• Zvezdana priroda potvrđuje lično i individualno savršenstvo svakog Bića - Čoveka i Žene.
• Ovo je istinska potvrda “ravnopravnosti” i “jednakosti” polova - njihova uzvišenost u
manifestaciji i ispoljavanju osobenosti i sadržajnosti božanskog u sebi.

3. Vrline Duše.
Sve stvari su u stanju da znaju sve; sve su u tome, poslije svega, jednake.

4. Svaki broj je beskonačan; nema razlike.


• Hesed; Jupiter; Ispoljavanje “ispod” Ponora - ispoljavanje specifičnih priroda svake Zvezde -
svakog Broja - u svojoj Jedinstvenosti.
• Priroda broja-Zvezde se menja - nema razlike - broj je konstanta.
• 4 je broj elemenata - Jupitera - ATU X “Sreća”; X je Malkut, stoga se može reći da se ovde
uspostavlja Glavni Zakon u delovanju u manifestovanom “svetu”.
• Svaki broj je “beskonačan” - Jedinstvenost, univerzalnost, osobenost, individualnost,
nepromenljivost svakog broja. Broj je ono što jeste u svojoj Prirodi.
• “infinite” je beskonačnost - AIN SOF, “no difference” je “LA 2=0” - Jedinstvo do Ništa.

5. Pomozi mi, o ratnički gospodaru Thebe, u mojem razotkrivanju pred decom ljudi!
• Geburah; Horus; Mars; ¥; Ratnički Gospod Tebe je Horus.
• Aktivnost u razotkrivanju; Novi zakon je “Zakon Vatre”.
• Ona se razotkriva kada “deca ljudi” prođu kroz oganj pročišćenja.
• ON je Gospodar Novog Eona.
• “Warrior” = Heru; “my”-Kteis, “children”- ›, “of Men”-Falos; takođe: “children” = Jod (seme);
“unveiling” je razotkrivanje, ali i “otvaranje”.

6. Ti Hadit budi, moje tajno središte, moje srce i moj jezik.


• Tifaret; Sunce - ¢ - Hadit je skriven u srži Sunca (ega) - on je Tačka; Hadit je Tajno Središte
- srce: “jezik” upućuje na ispoljavanje Beskraja u svakoj Tački (Hadit-u); Spoznajom tačke
Nuit “govori”.
• “My heart” - @ i ¢ ; “tongue” - Prorok;

4AL = Knjiga Zakona.

45
SKAKAVAC 7

• Tajni oblik obožavanja Boginje (“Kteis”).

4-6. Poslanje Aleister Crowleya. Zvijeri 666.


Ja, Zvijer, Čovjek Aliester Crowley čiji broj je 666, pomažem da se otkrije ova istina ljudima.
666 kao Umjetnik.
Ja sam Točka Gledišta (kao kod umjetnika) iz koje svi mogu vidjeti Nuit; jer ja sam Njena najunutarnjija misao, njeno čulo i
njen Glas.

7. Vidi! to je razotkrito preko Aiwassa poslanika Hoor-paar-kraat(a).


• Necah; Venera; ¤; “Vidi” = ispoljavanje ispod Paroketa, što prenosi Aiwass (78, 93, 418...);
On donosi Reči iz Tičine.
• Njegove funkcije su u vezi sa Hermesom (Sadržateljem Mudrosti) i Anubisom (Vodičem) - To
je uticaj “Hermanubis Lože” iz Kaira - Grada Piramida.

7. Moj Sveti Anđeo Čuvar Aiwass; Njegova Priroda i Služba. AL Njegova Reč.
Moj je Anđeo izgovorio Njenu5 pjesmu u moje uho. On je Aiwass, koji je Riječ Zakona,6 a također i način njegovog
djelovanja.7 On služi Tišini kroz Govor, koji stišava zle zvuke, neznane i neujednačene, u jednu pjesmu.

8. Khabs je u Khu(u) a ne Khu u Khabs(u).


• Hod; Merkur; Hermes: Khabs (- Falus) je u Khu (- Kteis), a ne obrnuto - Zvezda-Svetlost je
skrivena velom obličja materije.
• Duhovni entitet čoveka u sebi nosi Svetlost - koja mu je unutarnji “vodič”. Poništenje Khua
ujedinjuje svest sa Svetlošću Khabsa.
• (tzv. IX° O.T.O.).

9. Obožavaj stoga Khabs, i gledaj moje svetlo preliveno preko tebe.


• Jesod; Mesec; Odraz Zvezde - Sunca, preko ¡ - Srednji stub - Manifestacija Luči - Nuit se
ispoljava, preliva.
• Prizivanje energija Khabsa emanira Svetlost Nuite u Biću inicijata. Khu biva obliven Svetlom.
• “Worship” - Obožavanje Falosa (tzv. VIII° O.T.O.).

8-9. Priroda Ljudskog roda.


Suština Muškarca i Žene – budući da je svatko Zvijezda ili suvereni Bog uravnotežen u Svemiru vlastitim činom – odjevena
je u misli i djela, jer to je njihova Priroda skrivena njima.
Ova suština je sve važeća; obožavajte je i svjetlost svega što može biti biće prelivena preko vas.

10. Neka mojih služitelja bude malo i tajnih: oni će vladati mnoštvom i znanim.
• Malkut, Zemlja - °; manifestacija onih koji slede i pojme “Zakon”; njih je malo, ali imaju
stvarnu Moć te spoznaje - oni dosežu “Jedno” tj. “Ništa” stoga “vladaju” Mnoštvom; “Znano”
je ispod Ponora.
• (tzv. VII° O.T.O.).

10. Majstori Ljudskog roda definirani.


Oni koji obožavaju i vole sve stvari podjednako, jer su Istinite, rijetki su i nepoznati ljudima. Ipak, budući su slobodni od
straha i pohlepe, njihova moć kontrolira mnoge čije su duše podložne ograničenju znanja, koje je uvijek dvojno i može se
brojati.

11. Lude su oni koje ljudi obožavaju; i njihovi Bogovi i njihovi ljudi su lude.
• 0 - I - 11 - Luda. Ljudi ne shvataju prirodu “Bogova” - Ipsisimusi su čak iznad Savršenstva -
viši od Bogova - “Bogovi” su prirodni principi, zakoni: Nula (0) i Jedan(1) su “iznad” toga. Na
drugom nivou govori o besmislu ispraznog ljudskog idolopoklonstva i pokoravanju lažnom i
neistinitom smislu koji je pripisan “idolima”, “bogovima” guruima, papama i patrijarsima.

11. Tajna Upravljanja.

5SvetiAnđeo Čuvar nadilazi seksualne podjele. Crowley se obraća Aiwassu kao ženi, Muzi svojeg nadahnuća.
6T.j.Telema, Volja.
7Ljubav koja podržava Volju.

46
SKAKAVAC 7

Ljudi obožavaju Ništa, od Ništa misle da je Bog i Čovjek; stoga Čista Luda vlada njima i spašava ih od ništavnog znanja koje
je lažno.

12. Izađite, o deco, pod zvezde i nađite svoje ispunjenje u ljubavi.


• Magus; Merkur; Zvezde-Hokmah - Ađna čakra - Zvezdani svod - Nebeska zajednica -Logos -
prenositelj zakona ¢;
• “Come forth” - extaza-orgazam; Pod zvezdama - predanost Nuit; “take zour fill of love” -
konzumiranje Sakramenta - IAO (tzv. VIII° i IX° O.T.O.).
• “Izaći” znači osloboditi se okova o omotača animalne duše, stega koje sputavaju Zvezdu. Deca
nebeske zajednice treba da spoznaju svoje Stelarno poreklo.

12. Priroda Djela: njegova vrlina.


Svi činovi su u stvari Djela Ljubavi. Ostvari sve Ljubavi koje mogu postojati, do srži. Neka to bude u Svjetlosti, pred svim
Zvijezdama, kako bi svi mogli vidjeti i radovati se.

13. Ja sam nad vama i u vama. Moja ekstaza je u vašoj. Moja radost je gledati vašu
radost.
• Nad vama = Voda(V); U vama = Vatra(U); moja ekstaza je u vašoj = @
• my - Kteis, yours-Falos, Joy = 101 = Radost - 2=0.
• Nuit je, u svom beskraju, veličanstvenosti i Bezmernosti iznad ljudskog poimanja, ali je svako
Biće deo njene manifestacije. Ovo jedinstvo potvrđuje ushit ljudskog koliko i Božanskog. Ovo
su pak i dve različite “ekstaze” - unutarnja i spoljnja - doživljava je čovek i vidi ga Boginja.

13. Nuit, izražena u Odrazu.


Nuit se uobličila u Lik Žene, kako bi mogla biti simbol svih staza Kretanja u Ljubavi.
Njen odnos prema Ljudskom rodu.
Ona je naš Cilj i suština Volje naših vlastitih srca.
Njena Majčinska Radost, kao Prirode.
Ona je Priroda, koja se raduje rođenju svega što nastaje.

14. Gore, biserni azur je


Goli sjaj Nuit(e);
Ona se priklanja u ekstazi da poljubi
Tajne vreline Hadit(a).
Krilati globus, zvezdana plavet,
Su moji, O Ankh-af-na-khonsu!
• “Biserni azur” je NUIT - V (prikljanja se - spušta se; ekstaza je transcedentno stanje svesti);
“Tajne vreline” - HADIT - U ; Nadkriljavanje Yoni nad Lingamom;
• “Su moji” - sjedinjenje - @.
• Ank-af-na Khonsu - tvorac i inicijator Reda Zmajeva.
• Ovo je prevod prvog dela Stele Otkrovenja.
• Stih razotkriva i seksomagičku praksu - Žena koja se nadkriljuje nad uzdizanje siline Muškarca.
Sjedinjenje budi duhovne energije i emituje Ljubav.

14. Tajna Radosti.


Čovjekova Duša plamti Ljubavlju prema dalekim Zvjezdanim Prostranstvima, a radost mu je od svih njih.
Svi događaji su djeca Nuit.
Svaki događaj ostvaruje neku Ljubav, svaki je stoga dio Tijela Nuit, koje je dešavanje, pošto je Njena Duša Strast za
rađanjem, kao i prilika za to.

15. Znajte sada da je izabrani sveštenik i apostol beskonačnog prostora princ-sveštenik


Zver; i u njegovoj ženi zvanoj Skerletna žena data je sva moć. Oni će okupiti moju decu u
svoj zagrljaj: oni će u ljudska srca doneti uzvišenost zvezda.
• Zver-Sfinga je onaj koji prenosi i ispoljava Mudrost, Skerletna žena je Duša koja sadrži sve
elemente u sebi (latentne i ispoljene);
• Zver je 666, ona je 156. 666 je čovek u Tifaretu, a Binah se kao Više sopstvo nadkriljuje nad
njega i drži ga “snažno”. U suštini to su Hokmah i Binah kada transcendiraju svoje
pojedinačne osobenosti.

47
SKAKAVAC 7

• Zagrljaj je sjedinjenje srca - Tifareta - Buđenje Zvezda.

15. Poslanje Zvijeri 666 i njegove žene. Njena priroda i služba.


(Ona je Skerletna Žena: Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΥΝΗ, 667,8 dok je On ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, Velika Divlja Zvijer, 666.)
Ja, Zvijer 666, pozvan sam da pokažem ovo obožavanje i pošaljem ga u svijet; pomoću moje Žene zvane Skerletna Žena,
koja je svaka Žena koja prima i prenosi Moju Solarnu Riječ i Biće, je ovo Moje Djelo postignuto; jer bez Žene muškarac nema
moć. Uz Nas neka svi ljudi doznaju da je sve što može biti njihov Put Radosti kojim treba da idu; i da su sve duše od Duše
Istinske Svjetlosti.

16. Jer on je uvek sunce, a ona luna. Ali za njega je tajni krilati plam, a za nju nadneta
svetlost zvezda.
• Sunce - ¢; Luna - ¡ ; On-Hadit Ona-NUIT - kao inkarnirani.
• Taurus; Vidi ovo kao Srednji stub.
• Zver se sažima ka Tački, Žena se širi ka Beskrajnom Prostoru.
• Sfinga je manifestator Solarne sile i svesti; Žena odražava svest Nebesa.
• Sunce je Tifaret, Luna je Jesod. Raznoliki nivoi tumačenja razotkrivaju nivoe korespodencija i
prelivanja svesti i Moći sa razine na razinu - tako je sa mnogim drugim stihovima - što je
gotovo pravilo kojim se prenose pouke i Znanje.

16. Naša funkcija pokazana u Slici.


Ja sam Sunce, koje daje Svjetlost i Život, a Ona njihov vodič u tami, čineći ih čistim, jedinstvenim u srcu, probuđenim u
najvišem.
Naše Moći.
Ja imam moć da zapalim u svom umu Suštinu Apstraktne Duše; Ona da napravi sve što može biti drago, blisko i jasno
muškarcima i ženama, tako da oni mogu pronaći svoju radost u svemu.

17. Ali vi niste tako izabrani.


• Gemini; “vi” - mnoštvo - dualnost (polaritet).

17. 666 i 667 su izdvojeni zbog ovog Rada.


Samo ja i moja žena smo izabrani za ovaj rad; svi drugi su najbolji i najistinskiji ako traže Nuit na njihov sopstveni Način.

18. Blistaj na njihovim čelima, o sjajna gujo!


• Sjajna guja je Hadit (takođe i ispoljavanje toka Abrahadabra). Ureus kruna egipćana.
• Kočije - Cancer.
• “Burn” goreti - “blistaj” je U.

19. O azurom -prekrita ženo, nadvij se nad njih!


• Libra - Uravnoteženje;
• Azurom prekrita žena je NUIT. Nadvija se - V.

18-19. Božanske ideje otkrivene u ovoj Knjizi – AL prizvan od 666 i 667.


Kraljevska Zmija Mudrosti noseći moć i pravo Života i Smrti, beskrajna Energija Magike, blista na našim čelima.
Nad nama je savita Duša Svemira, tako da svima bez razlike možemo pokazati sve stvari Stazom Radosti.

20. Ključ rituala je u tajnoj reči koju sam mu dala.


• Gemini - Samotnik (Pustinjak) ima ključ u sebi.
• Abrahadabra
• Stihovi 18, 19 i 20 su trojstvo procesa sjedinjenja po datoj Reči.

20. Ključ Magike Novog Eona Heru-Ra-Ha.


Sistem Magike je objašnjen u Riječi Abrahadabra,9 čiju moć objavljujem, a čiju sam tajnu izložio u drugim spisima.10

21. S Bogom i Obožavateljem nemam ništa: oni me ne vide. Oni su kao na zemlji; ja sam
Nebo, i ovde nema drugog Boga osim mene, i mog gospoda Hadit(a).

8Skerletna je Žena po Grčkoj Kabali 667.


9Univerzalna Svijest, “Nagrada Ra-Hoor-Khuita”. Vidi poglavlje III, stih 1., Knjiga Zakona.
10Osobito, Magika, Aleister Crowley (Routledge, 1973, London).

48
SKAKAVAC 7

• Bog i obožavatelj su odnos između “odvojenih” stvari - dvojnost, više i niže; Oni su odeljeni
stoga ne mogu videti “Jedno” - Tačku, niti Ništa (u beskraju i Luči). Zemlja - Manifestovana
dvojnost.
• “Nema drugoga” - nema dvojnosti (Najviša pouka! - Sve je NIŠTA).
• “With” - vezanost, toga nema; “I am nothing” - AIN; Kada se Bog i Obožavaoc sjedinjuju
“onda” je spoznaju kao “Ništa”. “They do NOT see me” - NOT je LA. To je druga “vrsta”
opažanja.
• Jupiter - Sreća - ATU X.
• Odnos Boga i Obožavaoca je “ljubavnički” odnos - stoga postoji dualnost te tu “nema Ništa” -
tj. sjedinjenje nije prikazano. Kada postoji odnos Boga i obožavaoca oni su “okrenuti” jedan
drugom - te ne vide Nuit. Oni su tako odnos u manifestaciji, a Nuit je transcedencija. U
beskraju postoji misteriozna dualnost 0=2.

21. Nuit dalje definirana: Njen odnos sa Bogovima, Ljudima, Nebom, Zemljom i Njenim Gospodom Haditom.
Nuit ne vide nijedan Bog niti Čovjek; jer oni su učvršćeni u događaju, oni su Činjenice, dok je Ona ono vječno postojanje.
Stoga Nju treba smatrati vrijednom, Nju i ono Sopstvo koje može uživati u njenoj Ljubavi; ne tražiti one radosti koje, budući
da su stvarne, teže da oslabe zanos.

22. Sada, dakle, vi me znate po mom imenu Nuit, a on po tajnom imenu koje ću mu dati
kada me konačno spozna. Budući da sam Beskonačni Prostor i bezbroj Zvezda u njemu,
činite i vi tako. Ne sputavajte ništa! Neka ne bude razlike među vama između bilo koje
stvari i neke druge stvari; jer od toga sledi povreda.
• Ime Nuit je poznato “mnoštvu” još kako je preneseno u Khemu. Tajno ime je BABALON.
• I.S.I.S. - “Infinite Space and the Infinite Stars”.
• Nuit je Babalon je Isis ( u “nižim oblicima” je Afrodita je Venera; Barbelo kod Gnostika... ovo
je Manifestacija); svaka kasnija civilizacija je imala “grublje” poimanje najsvetije i najviše
Boginje. Što je starije ime to je dublje ukorenjeno u svesti (nesvesnom) Bića i tako bliže
suštini.
• ATU XI - “Strast”- Leo-•.
• “Beskrajni prostor” - Binah, “Bezbroj zvezda” -Hokmah, sjedinjeni su u Keteru, a kao znanje
pojme se kao Daat. Razlika, razlikovanje je od Daata. Prvosveštenica je Isis - Povezuje Tifaret
i Keter.
• Pouka: Ne-deljenje, Ne-vezivanje, No=LA; “hurt”-tuga(patnja)-Binah (tipično za Isis) (i Seta).
“now” je Tačka, “therefore” je Krug.
• Odnos “među vama i između bilo koje stvari” upućuje da Samadi nije ostvaren. “NIšta” ne
može biti sputano, ničim, osim umom (u umu) koji još postoji u dualnosti mnoštva.

22. Njeno Ime: 666 je doznao jedno još svetije ime.


Nuit je ime pod kojim ljudi treba da znaju tu Zvjezdanu Žudnju; meni, Zvijeri, ona je dala jedno tajno Ime u Velikoj Noći11 kada
sam stigao do savršenog Jedinstva sa Svim stvarima koje uopće mogu biti.
Nuit dalje definirana. Stvarnost i iluzija: Nijedno, Jedno, Mnogo i Sve, izjednačeni kroz Nju.
Nuit je Svemir izvan svake ideje Granice ili Mjere; Ona je također svaka Točka Gledišta i isto tako i svaki Vidik viđen iz njih.
Vezujte ništa, jer sve stvari slično pripadaju njoj, a njena je Priroda sačiniti Sve u Jednom i Ništa. Jedna stvar je na kraju
slična svakoj ostaloj; to što izgleda da nisu slične je snivanje vlastitog izbora likova za obožavanje; stoga svaka, mada istinita
bivajući dio Svega, jeste lažna ako se o njoj misli kao o odvojenoj od ostalog.

23. Ali svaki onaj koji uspe u tome, neka bude starešina svih!
• Voda; Obešeni čovek; “samožrtvovanje” - služenje drugih kroz nepristrasnost i nevezanost.
• “Onaj” koji je dosegao Samadi sposoban je (iskustveno) biti Vođa (“šef”) pravom duhovne
Inicijacije. “Chief of all” - Vladar svega (AL).

23. Razumijevanje ove Misterije, Ključ Poglavarstva.


Poglavar je svega onaj koji nije upao u zamku postavljanja ograničenja stvarima, čime nagrđuje i čini sve lažnim.

24. Ja sam Nuit, i moja reč je šest i pedeset.


• Scorpio-˜; Nun.

11N.O.X., Noć Pana. Termin je dublje objašnjen u Liber 418, izdan u Equinoxu, Vol I, br. 5.

49
SKAKAVAC 7

• 6+50=56, NU.
• 6-50. UN - Anu, ON. Još jedna od formula sjedinjenja - na posebnoj ravni.

25. Deli, zbroji, množi i shvati.


• Deli-2, zbroj-1, množi-0 i shvati. IAO; 210; 0.12 ...
• Sagitarius-™, Umetnost.
• Četiri operacije za četiri elementa. Zemlja se uvek deli, gomila, raspršuje; Voda osećanjima
zbraja, buja; Vazduh misli se množi; Vatra pročišćenja donosi shvatanje. Znati, Hteti, Smeti i
Ćutati.

24-25. Nuit, u njenom Imenu su skrivene tajne Istine.12


Nuit je poznata po Riječi Zagonetke Slova i Brojeva, to ću također pojasniti u drugim spisima.

26. Tada reče prorok i rob lepotice: Ko sam ja, i šta će biti znak?
A ona mu odgovori, svijajući se dole, treperavi plavi plam, sve-dodirujući, sve prodirući,
njene ljupke ruke na crnoj zemlji, i njeno gipko telo izvijeno za ljubav, a njena nežna
stopala ne povređuju krhko cveće: Ti znaš! A znak će biti moja ekstaza, svesnost
kontinuita postojanja, sveprisutnost mog tela.
• Capricornus, “Đavo” - Znak Hijerofanta - jedanaestostruki pečat.
• Ovo su reči koje je Mojsije izrekao na planini obraćajući se “Bogu” - “Ko sam ja i šta će biti
znak”. Traži svoju istinsku prirodu.
• Odgovor dolazi kroz sedmostruki opis boginje: 1.svija se dole, 2.plavi plam, 3.svedodirujuća,
4.sveprodiruća, 5.ruke na crnoj zemlji, 6.telo izvijeno za ljubav, 7.stopala ne povređuju
ceveće. - Ona prožima sve postojanje, Ona je Božanska sveprisutnost.
• On zna “daat”, iznad toga je Trans. On zna svoje elemente koji ga čine, Svest Jedinstva je
iznad podeljenosti. Ona je svesnost kontinuiteta postojanja vremena i prostora i “iza” toga.
• Još jedan tantrički položaj tela Boginje.

26. Nuit dokazuje Aleisteru Crowleyu da je on uistinu 666 pomoću Zagonetke i Znaka.
Pitajući Nuit: “Tko sam ja i koji će biti Znak?” (da sam koji jesam) odgovorila mi je putem Zagonetke, kako bih bio siguran da
je odgovor došao od Nje, a ne iz mog vlastitog uma, da sam ja 666. Isto tako, znak mi je pokazan u Zagonetci, kao i u
Engleskom Tekstu. Ta pitanja ću izložiti na drugom mjestu.

27. Tada sveštenik odgovori i reče Kraljici Prostora, ljubeći njene ljupke obrve, a rosa
njenog svetla kupa celo njegovo telo slatko-odišućim mirisom znoja: O Nuit, stalnosti
neba, neka uvek bude tako; da ljudi ne govore o Tebi kao Jednoj nego kao Nijednoj; i
neka ne govore o tebi uopšte, jer ti si kontinuitet!
• “Kraljica prostora” - ISIS.
• Slatkoodišući miris znoja - Amrita koja se manifestuje iz telesnosti u transu.
• “Ljudi” (dvojnost, mnoštvo), ne govore (ne može se izreći; LA, poništenje glasa) - iznad Višudi
čakre.
• “Stalnost neba”, kao i ostali epiteti Boginje su beskorisni pokušaji da se Sve svede u Jedno i
preda u Ništa. Smirivanje Višudi čakre, otvara kontinuitet Ađne - tu se tek može nazreti
istinska priroda - ali bez Reči.

27. 666 moli Nuit da se otkrije Ljudima.


Zvao sam: “O Nuit, neprekidnosti Neba”, što je čudo Unutrašnje Prirode broja, kao što sam pokazao u mom drugom
Komentaru,13 i molio se da ljudi ne misle o Njoj kao o Jednoj, što uključuje ideju ograničenja, već kao Nijednoj, što je izvan
granica.

28. Ništa, dahnuvši prigušeno i čarobno, svetlost zvezda, i dva.


• Aquarius › - “Zvezda”.
• AIN;

12LA, bivajući Ne je identično sa Nuit; obrnuto je AL što znači Bog ili SVE. Ako je numeracija 31, obrnimo i rezultat je 13, Jedinstvo. 31 je

ključni broj Knjige Zakona i Zagonetka je Brojeva i Slova razriješena od Brata Achad (C. S. Jones) kako sam prije objasnio.
13To jest prethodnom komentaru.

50
SKAKAVAC 7

• Dah - pranajama - asamprađnata Samadi; Ništa koje je svesno svoje manifestacije u


dvojnosti.

28. Nuit je ono što je jednako 0 i 2. Ova Jednakost 0=2 je Glavni Ključ za Razumijevanje Univerzuma.
Ona je odgovorila: Nijedna i Dva. I ovo je također čudo broja, predstavlja Istinu Esencije Prirode svih stvari, Korijen Drveta
Mišljenja, kao što ću pokazati drugdje.

29. Jer ja sam razdvojena radi ljubavi, radi mogućnosti sjedinjenja.


• “Mesec”; Pisces œ- Quof. Razdvojenost - 2 i sjedinjenje - 1 daju Ljubav - “Ništa”.
• Ovaj stih definiše Genezu Univerzuma - “razlog” i smisao postojanja.

30. Stvaranje sveta je to, da je bol razdvojenosti kao ništa, a radost rastapanja sve.
• Stvaranje sveta (Geneza) je učinjeno razdvajanjem (u čemu je bol sveta i deljenja), ali odatle
proističe privlačnost polarnosti i nasuprotnosti ka sjedinjenu.
• Radost je Svetlost Sunca. Reš.
• 27, 28,29 i 30 stih (kao i dosta drugih) opisuju gnostičku Pleromu. ABRAXAS.

29-30. Nuit pokazuje cilj stvaranja Iluzije Dvojnosti.


Rekla je: Svijet postoji kao dvojstvo, jer se jedino tako može upoznati Radost Ljubavi, pomoću koje od Dvoje postaje Jedno.
Ma koliko Jedno bilo usamljeno i doživljavalo patnju postajući dvoje, kako bi spoznalo sebe, voljelo sebe i stoga uživalo.

31. Za te budale među ljudima i njihove vapaje nemoj mariti uopšte! Oni osećaju malo;
što postoji, uravnoteženo je krhkim radostima; ali vi ste moji izabrani.
• Lude su 0, NOT=LA, ALL=AL.
• “Lude” su oslobođene od osećanja, ali ljudi lude su ograničeni sobom, stoga osećaju malo;
krhke radosti su “daleko” od Radosti rastapanja, čemu idu Izabranici.
• Lude su mrtvaci koji ustaju iz grobova na zvuk trube Anđela Strašnog suda - oni se nadaju
spasenju (vape) na “pogrešan” način - kao mnoštvo, kroz uticaj spolja, a ne kroz Jedinstvo u
sebi.

31. Čovječanstvo, općenito uzevši, nije vrijedno pažnje.


Ne obraćaj pažnju na slabićke jauke ljudi, beznačajnosti, sitne radosti koje podmiruju račun. To su samo snovi unutar sna; a
oni kojima ja izgovaram Riječ Nuite, izabrani su od Nje, kako bi se uzdigli u svijet prave Radosti i Tuge – koja je također
Radost, stoga Ključ i Sila.

32. Slušajte mog proroka! sledite oglede mog znanja! tražite samo mene! Tada će vas
radost moje ljubavi iskupiti od sve patnje. To je tako: zavetujem se svodom svog tela;
svojim svetim srcem i jezikom; svim što mogu dati, i svim za čim žudim od svih vas.
• “Tražite samo mene” - prvo potsećanje na uzvišenu formulu božanske “ljubomore” - Kana.
“Prorok” je Sveti Anđeo Čuvar u čoveku, Kainov Avelj. Ogledi su očitos življenja u patnji spram
obitavanja u ekstazi Ljubavi beskraja. Ljubav poništava patnju materije. NUIT je “konačni cilj”
ona je Praizvor kome se inicijati vraćaju.
• “Univerzum” Ona daje iskupljenje iz patnje (Tau-§); veza sa Demetrom i Persefonom.
• Božanski Magički Zavet - Obaveza sveg postojanja da se povinuje Zakonu Ljubavi.
• Svod tela - Boginja Nuit kao astralno obličje, Srce - Sunce-Zvezda, Jezik-Hadit; ALL je Sve -
protok iznutra ka spolja i spolja ka iznutra.
• “Prorok” je Više sopstvo (Sveti Anđeo Čuvar), “ogledi” su procesi Inicijacije.
• Om-Ah-Hum.

32. Ljudski rod treba da sluša 666, da slijedi njegov Sistem postignuća znanja Nuit sa pratećim prednostima.
Istinska priroda 666.
Neka svi ljudi slušaju mene, Zvijer, Proroka Nuite! Jer moj broj je 666, Broj Sunca. To jest, ja sam Svjetlo i Centar njihovog
sistema Zvijezda, a moja Riječ je poput zrake njima koji su od Zemlje. Neka slušaju Svjetlost i Impuls onoga od čega sam
Istina, iako ležim duboko skriven u mesu. Težite spoznati Nuit! Težite uživati u svemu što može biti, iako to prezirete u duši.
To je vaše iskušenje, koje morate proći da biste bili slobodni i potpuni; da znate sve stvari podjednako, pokušati, činiti, voljeti
i uživati u svemu. Voleći sve i nalazeći radost u svemu, ovaj zanos Nuite će okončati svaku bol: pošto se svi Događaji
jednako radosno smatraju činovima Ljubavi sa Njom.

51
SKAKAVAC 7

33. Tada sveštenik pade u duboki trans ili nesvesticu, i reče Kraljici neba; Napiši nam
oglede; napiši nam rituale; napiši nam zakon!
• Keter; Pluton, 1. Duboki trans - Had. Zametak.
• Ogledi+Rituali+Zakon = Praktično trojstvo metoda i principa postignuća (još neispoljeni).

33. 666 je zamolio Nuit pune pisane instrukcije.


Zamolio sam Nuit da napiše rituale, odredbe i Zakon.

34. Ali ona reče: oglede ne pišem: rituali će biti pola znani i pola skriveni: Zakon je za sve.
• Ogledi ne postoje - ili si Jedno i NIšta ili si u Mnoštvu. Merilo je samo direktno iskustvo istine.
Rituali su polu znani - 474/2=237 - 200 - solarni, 30-uravnotežujući, 7-seksomagički
(sjedinjenje polarnosti). Iskustvo je “pola” - skriveno. Zakon je za “sve” (all - 61). Zakon je
Kteis (Ljubav), Sve je Falos (Volja).
• Ogledi su za svaku Zvezdu individualno suptilni, ali univerzalno neporecivi - poznati. Svako ima
svoj metod i sistem; nemoguće je da svima odgovara jedan ili nekoliko određenih propisanih
metoda.

34. Ona odgovara.


Obavijestila me je da iskušenja ne mogu biti napisana, pošto svaki Čovjek mora proći kroz peć vlastite potpale. Rituali:
nijedan14 nije podesan za sve ljude; neki su podesni za jednu osobu, koja svaki prilagođava sebi i čini ga svojim, a isto tako
ima i onih čija vrlina leži u tišini kojom su opasani.

35. Ovo što ti pišeš je trostruka knjiga zakona.


• U ovoj knjizi je definisan Zakon za čovečanstvo. Magička filozofija “Univerzalne Religije”.
• Trojstvo daje trostrukost. Ispoljavanje Univerzalnog Zakona kroz Trojstvo.

35. Ova Knjiga AL je Zakon za sav Ljudski rod.


Knjiga AL, Liber AL vel Legis, koju sam zapisao onako kako sam čuo Glas Aiwassa, mog Svetog Anđela Čuvara, u Gradu
Kairu, Proljeće (April 8, 9 i 10) godine 1904 Ere Vulgaris, jeste Zakon. Ovaj Zakon je Zakon za sve ljude podjednako.

36. Moj pisar Ankh-af-na-Khonsu, sveštenik prinčeva neće promeniti niti jedno slovo ove
knjige; ali da ne bi bilo gluposti, on će to protumačiti mudrošću Ra-Hoor-Khu-it(a).
• Ne menjati “niti jedno slovo” - ne unositi lične interpretacije i poimanje u originalan tekst.
Zakon je dat iz božanskog izvora na taj način kakav je Naum bio Božanstvu. Čovek kao
manifestator i pojavnost treba da se uskladi sa božanskim planom i pojmi i razume Zakon.
Mudrost Ra-Hoor-Khuita je Mudrost Sunca - solarnog Logosa u čoveku.

36. 666 poistovjećen sa Ankh-f-n-Khonsuom.


Na neki način, ja sam jedan te isti Čovjek kao i Ankh-f-n-Khonsu, čija je Stela pomogla da nastane spis ove Knjige.
AL: Rukopis – jedini autentični tekst; 666 se treba uzdržati od njegovog sređivanja za štampu.
Ne smijem da mijenjam u njemu nijedno slovo, jer nije samo moje uho bilo u službi Aiwassu, već također i moja ruka.
Posljedica ovoga je objašnjena drugdje.
666 mora komentirati AL kako bi ga zaštitio od lažnih tumačenja.
Komentiram ovu Knjigu jer će biti gluposti, jer ima mnogo Tajnih Izreka i nejasnoća u tekstu. Lako bi bilo vještom i
prepredenom iskriviti pravo značenje Aiwassa tako da odgovara njihovim vlastitim idejama, kako je već viđeno od starog
doba u slučaju Riječi Majstora, Kurana i takozvanih Biblijskih Spisa Kršćana.
666: Njegova Kletva na svakog tko pokuša iskriviti Knjigu ili Njegov komentar.
Stoga, kao zaštita protiv takvih, Ja, mudrošću Ra-Hoor-Khuita, sada predviđam i čuvam od svih prijevara i lažnih načina
čitanja Knjige na jednostavan i razumljiv način. Podižem svoj glas i proklinjem Velikom Kletvom Magusa Moći svakoga koji
pokuša skrenuti moju Riječ od njene Istine.

37. Takođe mantre i basme; obeah i wanga; delo štapa i delo mača; to će on učiti i
poučavati.
• Mantre - svete reči - vibratorne formule kojima se svest usklađuje sa prirodom mantre i ravni
univerzuma koju mantra sažima u sebi; basme-spoljašnje čarolije i inkantacije. Mantre su

14U tipkanoj kopiji piše "some" (neki), koje je Lia Hirsih promijenila ili ispravila na "none" (nijedan); ovo je velika teoretska razlika, i nije
provjerena u odnosu na originalni rukopis.

52
SKAKAVAC 7

unutarnji metod Joge, a basme su spoljašnji metod Magike. Obeah-Mesec; Wanga-Sunce; OB


i OD - Nox + Lux; Delo štapa - Srednji stub Drveta Života.
• Štap je nosio Mojsije; Isus je doneo Mač. Štap stvara, Mač uništava. Odnosi se na “Tradiciju”
kojom se prenosi znanje.
• Plameni Mač - silazak emanacija sile kreacije kroz sefire; Štap - Zmija mudrosti koja se uspinje
po stazama Drveta Života.

37. 666: Njegov zadatak Učitelja.


Također mi je naređeno da učim i poučavam Magičkoj Stazi čestim ponavljanjem izvjesnih Svetih tekstova, pisanjem riječi,
simbola, likova, brojeva i imena Moći: Magiku Govora, pomoću Tajne Svjetlosti Tame, pomoću Djela, pomoću Činova koji
stvaraju ili uništavaju stvari i tako dalje, kako sam definirao i objasnio u drugim spisima.

38. On mora poučavati; ali on sme postavljati stroge oglede.


• Ko poučava sme postavljati i testove - stroge, jasne i dosledne - bitno je lično direktno
iskustvo. Prenos znanja i duuhovne Tradicije.

38. 666: Njegova dužnost kao Učitelja.


Vezan Zavjetom služenja Čovječanstvu – zar nisam ne samo Čovjek, već i Sunce, kao i Sin Sunca? – da prihvatim svakog
tko mi može doći zbog Mudrosti. Ali, moje je pravo da iskušam njihovu podobnost na sve načine, kako god to smatram
prikladnim.

39. Reč zakona je ΘΕΛΗΜΑ.


• Zakon sadržan u jednoj Reči. Reč Magusa. Telema - Volja - 93.

THE - Azot
WORD - Hokmah
OF - Binah
THE - Hesed
LAW - Geburah
IS - Tifaret
THELEMA - Sažimanje svih uzvišenih sila sefirota u Jednu Reč.

Θ - Tet -9
Ε - He -5
Λ - Lamed - 30
Η - Het -8
Μ - Mem - 40
Α - Alef -1
- 93

39. Θεληµα Riječ Zakona.


Riječ Zakona je Θεληµα. To jest, ta Riječ je definirana do najmanjeg detalja pomoću tajne vrijednosti slova, brojeva,
zvukova, vrlina Prirode, i svih drugih funkcija ovog grčkog imena za Volju: Θεληµα.

40. Ko nas nazove Telemitima neće pogrešiti, ako pobliže pogleda u reč. Jer unutar toga
postoje Tri Ranga, Samotnik, i Ljubavnik, i Čovek Zemlje. Čini što ti volja će biti sav
Zakon.
• Merkur (Hod) Bet - B.(Ljubavnik).I.(Samotnik).Th.(Čovek Zemlje). Telemiti su Oni koji
manifestuju Zakon Reči. Tri ranga Reda Telemita (O.’.T.’.).
• Trostruko ispoljavanje trostrukosti Reda božanskog Trojstva. Hadit je sam - za Samotnike,
Nuit traži i daje Ljubav, Čovek Zemlje obavlja sva spoljna i unutarnja obožavanja i rituale
Sunca/Zvezde Ra-Hoor-Khuit-a.
• Ovo su i gnostički Hilici, Psihici i Pneumatici.
• Malkutovski, “građevinski”, “zidarski” definisano simbolično su opisani Masonskim ritualima -
Učenik, Pomoćnik i Majstor Mason.
• Čovek zemlje (Minerval kod Iluminata) - Red G.D.; Ljubavnik - R.C.; Samotnik - S.S.
• ΘΕ (14-Pentagram) - Samotnik; ΛΗ (38-Abrahadabra/11) - Ljubavnik; ΜΑ (41-Obrnuti
Pentagram) - Čovek zemlje.

53
SKAKAVAC 7

• “Čini što ti” = ATeH + “Volja” - Telema. “Neka bude Volja Tvoja”.

40. Telemiti su definirani: Tri Stupnja Postignuća.


Mi koji prihvaćamo ovaj Zakon možemo s pravom biti zvani Telemitima, ako je ova Riječ shvaćena u okvirima njenih tajnih
vrijednosti, kao u slučaju same riječi Θεληµα.
Postoje tri prava Stupnja u Redu, za razliku od formalnih Stupnjeva A∴A∴ i ta Tri Stupnja su opisana u mojoj knjizi zvanoj
Vizija i Glas i drugdje.
Zakon objavljen i objašnjen.
Činite po svojoj volji i će vam biti sve od Zakona. Odnosno: Zakon čovjekove Prirode je da ispuni svrhu zbog koje je stvarno
stvoren.

41. Reč Greha je Ograničenje. O čoveče! ne odbij svoju ženu ako ona hoće! O ljubavniče,
ako ti je volja, napusti! Nema spone koja može združiti razdvojene osim ljubavi: sve
ostalo je prokletstvo. Proklet! Proklet neka bude eonima! Pakao.
• Naspram Reči Zakona daje se Reč ograničenja - da se pojmi polarnost u toku večnog
sjedinjenja.
• Ograničenje je sputavanje osobina istinske prirode.
• Čovek zemlje (Falos) neka ne odbija Ženu (Kteis) - polarnosti treba održati u vezi i na
najnižem planu; Ljubavnik - uključen u ljubavnu igru - “napusti” preuzima aktivnost ili
pasivnost po volji. Samo Ljubav je univerzalni agens sjedinjenja.
• Prokletstvo je kurs karme. Bez ljubavi duša čoveka je vezana na izbivanje u mnoštvu i
nepoznatom tokom eona. Usamljeno.
• Pakao - “Hell” je 75 kao i NUIT. Svetlost i Tama, sve je Jedno.

41. Grijeh definiran. Priroda Slobode.


Grijeh je shvaćen kao Ograničenje; to jest, postavljanje granica ili želja da se postave granice, bilo kojoj stvari koja postoji,
shvaćajući, kako je gore izloženo, da je prava Priroda svake stvari ispuniti samu sebe na sve Načine. Pa ipak, mada su sve
stvari istinite po sebi, često je Ograničenje djelati, a Sloboda suzdržavati se. Jer je ta Sloboda vrednija od svega i svaki
slučaj se mora procijeniti sukladno vlastitoj Prirodi.
Dužnost Telemita prema drugima.
Nemojte pokušavati kontrolirati Volji bilo koga po pitanju Ljubavi, postavljajući Ograničenja bilo Volju da Ljubiš ili Volji da
negdje drugdje tražiš Cilj Volje. Jer Ljubav je jedina spona; sve druge vrše pritiske na Prirodu Stvari, a time dolazi do propasti
svega.

42. Neka ta zajednica mnoštva bude vezana i odvratna. Tako i sve tvoje; ti nemaš prava
osim da vršiš svoju volju.
• Mnoštvo se vezuje svime i svačime samo ne ljubavlju. Mnoštvo je u stalnoj sprezi, odnosima i
odvojenošću - ograničenošću. “Tvoje” predstavlja odnos nečega sa nečim (subjekta i objekta)
- tu nema Samadija Sjedinjenja.
• Jedino pravo dato manifestacijom je da svaki “deo” vrši svoju prirodnu funkciju - ispoljava
svoju volju.

43. Čini to, i niko ti neće reći ne.


• “No other” je Nuit. “nay” je Nula - Ništa. Paradoks izražavanja postignuća “stanja” zvanog
“Ništa” - Nuit.

42-43. Prava Čovjeka.


Ovaj slučaj može biti uzet kao vodič do drugih problema etike. Pravilo je uistinu jednostavno, isto u suštini za svaku vrstu
ponašanja. Svatko ima potpuno pravo vršiti svoju Volju, onu za koju je stvoren; svaka druga upotreba moći je zloupotreba.

44. Za čistu volju, ne osabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom, svaki je put
savršen.
• Traženje smisla, posedovanje strasti za “nečim” poništava stalnu posvećenost Nuit-i.
Moralisanja i ograničavanje zabludama i navikama nestaju kada se vrši istinska volja.

44. Volja: njene moguće manjkavosti.


Svrha tupi oštricu čiste volje, jer podrazumijeva svjesnu misao, koja ne bi smjela zamijeniti ono što Priroda namjerava. Posao
se najbolje obavi kada um ne zna za njega, bilo da ga ubrzava bilo da kontrolira njegov tok. Strast za rezultatom također
kvari posao, Čovjek ne bi smio skrenuti svoje sile od njihovog zadatka mislima o koristi uspjeha.

54
SKAKAVAC 7

45. Savršen i Savršen su jedan savršen, a ne dva; ne, ništa su!


• “Savršen” je 1. Dva kada se sjedine u duhovnom smislu ne daju matematičko “2” već
poništavaju svoju “prethodnu” osobenost. Poništavaju sebe. Postaju Jedno - a to je negirano
transcedentnim “NIšta”.
• PAN. IAO.

46. Ništa je tajni ključ ovoga zakona. Židovi to zovu šezdeset jedan; ja to nazivam osam,
osamdeset, četristo i osamnest.
• Ništa kao tajni ključ je 61, nao “cilj” je NUIT. 88 je Khabs - Beskrajna Svetlost, 418 je
Beskrajni prostor.
• Pleroma

47. Ali oni imaju polovinu: ujedini svojim umećem tako da sve nestane.
• 210
• 8+80+418 = 506 (šest i pedeset - Nuit). VIII+XVI+VII = 30 - lamed - uravnotežene
“polovine”... “Umeće” je Alef.
• 506+61 = 567 - “prvorođeni”...
• LA.

48. Moj prorok je luda sa svojim jedan, jedan, jedan; nisu li oni Vo, i ništa po knjizi?
• 111 je Luda po Kabali. Ovaj stih je potvrda Kabale kao Tradicije knjige; Kao i ukaz da je
Prorok dosegao stanje Ludosti “111”.

45-48. Zagonetka o “Savršenom”.


Nuit je potaknuta riječju “Savršen” da objavi Zagonetku u kojoj je Misterija “Ništa je Savršeno” dokazana pomoću Tajne
Mudrosti Slova i Brojeva; a tu Zagonetku ću izložiti u drugim spisima.

49. Poništeni su svi rituali, svi ogledi, sve reči i svi znakovi. Ra-Hoor-Khuit je zauzeo svoje
sedište na Istoku za Ekvinocija Bogova; i neka Asar bude sa Isom, koji su takođe jedno.
Ali oni nisu od mene. Neka Asar bude obožavalac, Isa paćenik; Hoor u svom tajnom imenu
i sjaju je Gospod koji inicira.
• Teurgija religija sveta je poništena Zakonom Teleme i dejstvom Sunca kao večnog vladara
Sistema. Stari rituali više ne vrše svoju duhovnu funkciju kada je poznata čistija i savršenija
formula postignuća.
• Asar i Isa su Oziris i Izida sjedinjeni (“jedno”). Oni su najniži oblici posvećenja - obožavanje
idola i patnja služenja. Hoor je tajna vatra - Gospod koji Inicira (AL Shadai-345-HOOR). Hoor
pokreće dušu na Put duhovne spoznaje. Polarnost obožavanja ili patnje nisu ključevi - ne
dovode uravnoteženju.
• Solve et Coagula.

49. Novi Eon: Sve prethodne formule su sada zastarjele. Naznačen je Novi Ritual Inicijacije.
Svi tajni ključevi prethodne Magike Eona Umirućeg Boga su sada beskorisni, pošto je Gospod ovog novog Eona, čiji sam ja
prorok, Krunisano i Pobjedničko Dijete. Asar, Čovjek koji pati, nije više tip Božanstva kojem Čovjek mora stremiti. On više ne
mora umirati i ponovo se uzdizati; Njegovo Veliko Djelo je ostvariti spoznaju Samog Sebe kao Djeteta vječnog, bezgrešnog,
savršenog, svesjajećeg Sunca.

50. Treba progovoriti neku reč o Hijerofantskom zadatku. Gledajte! tu su tri ogleda u
jednom, i mogu se dati na tri načina. Grub mora proći kroz vatru; neka prefinjeni bude
iskušan kroz intelekt, a uzvišeni izabranici u najvišem. Tako imate zvezdu i zvezdu, sistem
i sistem; neka jedno ne poznaje dobro drugo.
• Grub je Čovek Zemlje - mora pročistiti svoje osobine sagorevanjem “nečistoća”, Prefinjeni
iskušavaju intelekt Ljubavnika, a Samotnici dosežu najviše vrhove Duhovnosti.
• Hilici, Psihici i Pneumatici - njihov put; simbolično kao tri “plava” stepena u Masoneriji.
• Jedan je put individualnog duhovnog “treninga” i sledi unutrašnju Zvezdu, drugi je spoljašnji
put okrenut obožavanju Sunca.

50. Nuit upućuje 666 u njegove dužnosti kao Hijerofanta.

55
SKAKAVAC 7

Nuit me sada upućuje na moj Rad uvježbavanja ljudi da postanu Majstori i Adepti provodeći ih kroz iskušenja. Ja treba da
prosudim njihove životinjske duše vatrom – da spalim njihovu grubost potpaljujući Strast Duha u njima. Njihovi umovi treba
da budu testirani iskušenjima uma, a one rijetke duše obilježene od trena rođenja mogućnošću postignuća uzvišenih
vrhunaca Planine Magike moraju biti usavršene iskušenjima koja odgovaraju njihovoj prirodi. Ipak, naređeno mi je da svojom
vještinom izmislim takvo sredstvo kako bi se sva tri cilja mogla postići u jednom Testu, na način objašnjen na drugom mjestu.

51. Četri kapije vode do jedne palate; pod te palate je od srebra i zlata; lapis lazuli i jaspis
su tamo; i svi retki mirisi; jasmin i ruža, i obeležja smrti. Neka on uđe naizmenice ili
odjednom na četri kapije; neka stupi na pod te palate. Neće li on potonuti? Amn. Ho!
ratniče, ako tvoj sluga potone? Ali ima načina i načina. Stoga budite izvrsni: oblačite se u
otmenu odeću; jedite bogatu hranu i pijte slatka vina i vina što se pene! Takođe se
predajte svom izobilju i volji ljubavi kako vam je volja, kada, gde i s kim vam je volja! Ali
uvek za mene.
• Četiri kapije su na četiri strane - za četiri elementa - četiri kabalistička sveta. Srebro i zlato
(Mala i Velika Dela) zamenjuju crna i bela polja na podu palate (Hrama, Lože) - život nije
sukob mraka i tame, dobra i zla, već preplitanje polarnosti, aktivnosti Sunca i pasivnosti
Meseca. Lapis lazuli i jaspis - Zemlja. Mirisi - Vazduh. Jasmin i Ruža - Voda. Obeležja smrti -
Vatra/Duh (za “Majstore Masone”). Ratnik je Više sopstvo, sluga je duša.
• 91+75=166 (Najviši - Olivn).
• Načini navedeni predstavljaju elementalne nadražaje duše, kao i znamenja obilja elemenata.
Nad elementima uvek bdi Duh Ljubavi.

51. Tri vrste Ogleda za tri djela Duše. Odredbe Reda A∴A∴.
Zvijezde – odnosno, ljudi čije duše zrače svjetlost – ne smiju se grupirati nasumce u Redu, već svaka mora imati svoje
vlastito propisno mjesto i orbitu. Ponekad može biti korisno formirati neki sistem od Zvijezda koje su po Prirodi podobne da
rade u grupama; ali čak i tada, neka svaka jedinka bude predana njenom vlastitom pravilnom putu; neka ne zna, više no što
je nužno, Put drugih Zvijezda i Sistema, da ne bi skrenula sa svog vlastitog Puta, pošla za drugima ili se sudarila sa njima, te
tako poremetila Nebeski Poredak.
Svetilište simbolički opisano; također pristup.
Palača Mudrosti ima četiri kapije, na koje Čovjek koga sam ja uzeo trenirati da Kraljuje može ući pojedinačno ili odjednom.
Odnosno, postoje četiri načina postignuća; neki mogu smatrati najboljim ispitati ih jedna po jedna, drugi sve odjednom. Te
kapije ili putovi su opisani u tajnim simbolima; ja ih objašnjavam na drugom mjestu.
Adepti: jesu li oni i dalje u opasnosti da zastrane?
Onda je pitamo: može li onaj koji je došao do Mudrosti pasti odatle?
Mnoga sredstva Milosti. Telemiti bi trebali živjeti divno i radosno.
Odgovor je da postoje mnoga sredstva osiguravanja. Upozoravam vas u vezi straha. Kada se jednom oslobodite, odbijte
prihvatiti da vas bilo koji način ponašanja može uništiti. Potičem vas da se čuvate duhovnog ponosa, razmatranja bilo čega
kao zlog ili nečistog. Neka sve stvari služe vašoj Magici kao oružja. Stoga, budite prijatni, ne ponizni, pokvareni, plašljivi ili
slabi. Odijevajte se kao kicoši, jedite kao gurmani, pijte porto i šampanjac kao što to rade džentlmeni i mladi po gradu.
Ljubav: njen zakon je potpuna Sloboda.
Također, što se tiče Ljubavi: budite potpuno slobodni do maksimuma iskoristiti vaše talente u svakom pogledu, bez straha i
stida.
Svaki čin treba shvatiti kao Čin Obožavanja Nuit.
Ipak, svi ti Činovi se ne smiju raditi zbog uspjeha, zadovoljstva i sličnog, jer oni su sveti i treba da se izvode strogo kao činovi
Ljubavi koja podržava Volju, Obožavajući Nuit; to jest, ispunivši sve što može biti i od vaše vlastite Prirode kroz to.

52. Ako to ne bude ispravno; ako pomešate prostorne-oznake, govoreći: One su jedno; ili
govoreći, One su mnoge; ako rituali ne budu uvek za mene: tada očekujte strahotne
osude Ra-Hoor- Khuit(a).
• Upozorenje da se ne vezuješ za elemente, već da duhovna težnja uvek bude usmerena ka
Nuit. Ako toga nema to je prokletstvo (karma) koje drži čoveka vezanog “u paklu”, eonima...

52. Opasnost od greške po ovom pitanju.


Ova zapovijed je osnažena, kao i ona o Ograničenju, velikom Kletvom. Jedino što nas može povrijediti je postavljanje
ograničenja Onome što je po Prirodi Slobodno i bez Granica. Otuda, pronaći u bilo kojoj posebnoj ljubavi odvojenu radost od
drugih ljubavi ili misliti da rezultat bilo koje ljubavi, učvršćen mrtvi čin prošlosti, predstavlja živu radost, znači pasti u Moć
Gospodara Materije, podložiti se Zakonima Smrti, izgubiti svu Slobodu i trpjeti Teret Ropstva.

56
SKAKAVAC 7

53. To će obnoviti svet, mali svet moju sestru, moje srce i moj jezik, kome šaljem ovaj
poljubac. Takođe, o pisaru i proroče, premda si ti od prinčeva, to ti neće olakšati niti te
razrešiti. Ali ekstaza će biti tvoja i radost zemaljska: uvek K meni! K meni!
• Mogućnost obnavljanja sveta je dvostruka - kroz Ljubav i kroz Uništenje.
• Obnavljanje je alhemijska “Rekuperacija” koja proizilazi iz spajanja dvojnosti u Jedno.
• U tome se može uživati kako na Nebu toliko i na Zemlji.
• Svet = 4 = X - Jupiter i Malkut.
• Božanska “ljubomora” - Kana.

53. Zemlja treba ostvariti viši stupanj upotrebom ove formule.


Ovaj put Slobode – činiti sve stvari a ipak ne biti vezan nijednom od njih – donijet će novi život Zemlji.
Nuit: Njena osobna Riječ za 666.
Slijedi jedna poruka meni, koju ne moram objašnjavati na ovom mjestu.

54. Ne menjaj čak ni oblik slova; jer gledaj! ti, o proroče, nećeš sagledati sve misterije
skrivene unutar toga.
• Ne menjati zakon, niti kako je sročen. Um i intelekt ne mogu sagledati svu veličinu i Misterije
“unutar toga” - u Jedinstvu.
• NOT=LA; ALL=AL; samo LA (Kteis) poznaje Skrivene Misterije, a nju ispunjava AL (Falos).
Stoga “Prorok” ne sagledava TO dok ne emanira sebe kao Falosa i prenese Boginji Skriveno
Seme (Yod).

54. Nuit ponavlja da 666 mora poštovati AL rukopis.


Zamoljen sam još jednom da se ne miješam u tekst rukopisa Liber AL, jer on sadrži tajne koje su izvan mog znanja.

55. Dete tvoje utrobe, on će ih sagledati.


• Polarnosti su postojeće unutar svake Zvezde. Stoga svaki Muškarac i svaka Žena u sebi imaju
te polarnosti. Dete je “produkt” Magičkog i Mističnog sjedinjenja polarnosti. To Dete nije
uslovljeno elementima, osobenošću, niti polarnošću. Ono je neutralno. Dete je ›. Ono je
Sveti Sakrament - Eliksir.
• Dete je i “Beba ponora” - “on” je ubio sebe (ego) i postao “ono” da bi bilo primljeno u Grad
Piramida gde će sagledati te Misterije.
• Frater Achad je otkrio tj. Razumeo “ključ” - AL.

55. “Dijete” 666 će otkriti u AL tajne koje su skrivene od samog 666. Priroda i Služba tog Djeteta.
Obećano mi je: “Dijete tvoje utrobe, ono će ih ugledati.” Ovo uključuje budućnost i zahtjeva poseban komentar na drugom
mjestu. Dolazak tog Djeteta je definiran takvim terminima da će sigurno biti prepoznato kad se pojavi.

56. Ne očekuj ga ni sa Istoka niti sa Zapada; jer iz neočekivane kuće dolazi to dete. Aum!
Sve reči su svete i svi proroci istiniti; osim što oni razumeju malo; reši prvu polovinu
jednačine, drugu pusti netaknutu. Ali ti imaš sve u jasnom svetlu, i nešto, mada ne sve u
tami.
• “No expected house” je 93 po C=7 sistemu.
• “Kuća” je duhovna (krvna) loza.
• Um ne može da predvidi tu tačku i trenutak pojavljivanja “Deteta”, to niti je prošlost, niti
budućnost - već nepojmljivo “sada”.
• AUM je Sveto trojstvo - korenska vibracija. Data je kao usklađenje sa svim znanjem koje
postoji na planeti. Svete reči potiču od raznih Magusa (Proroka) koji su prenosili Mudrost
svojim narodima. Ali oni nisu bili u Binahu, u Razumevanju, već im je davano da dosegnu tada
i trenutno potrebne stadijume svesti i da to prenesu ljudima-mnoštvu.
• “Jednačina” pretpostavlja odnose sačinioca i izvestan rezultat. Aktivno se može stremiti na
putu, “nasilno” probijati ka visinama, ali dete (kao rezultat) se pojavljuje po božanskom
nahođenju. “imati u jasnom svetlu” je LVX, nešto, ne “sve” u Tami je podrška ka ispunjenju
celine formule - rastapanje u Ljubavi, u Ništa.

56. Proroci i Spisi prošlosti su djelomično istiniti; AL sadrži čitavu Istinu Svjesnog i dio Nesvjesnog Razmatranja.
Nuit priznaje da su svi proroci prošlosti izrekli istinu i da je sveti spisi koje su Majstori ranije davali ljudima sadrže. Međutim,
ona je određena lokalnim okolnostima i uvjetima vremena; zato su svi djelomično lažni.

57
SKAKAVAC 7

Liber AL nema takvih ograničenja. Zato je svima istinit. Upoznao sam sve tajne svih starih kultova, pročistio ih od parcijalnog
trenda i uravnotežio; tako je moje poznavanje istih potpuno koliko se tiče Razuma. Također posjeduje neke, mada ne sve,
Istine Najunutarnjijeg Reda.
(Preko ove Knjige AL dano mi je da skoro u potpunosti usavršim ovu Najvišu Istinu.)

57. Prizovite me pod mojim zvezdama! Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Niti neka
budale ne shvate pogrešno ljubav; jer postoji ljubav i ljubav. Postoji golub, i postoji guja.
Izaberite dobro! On, moj prorok, je izabrao, znajući zakon tvrđave i veliku misteriju Kuće
Božije. Sva ta stara slova moje Knjige su ispravna; ali (Tzaddi) nije Zvezda. To je takođe
tajna: moj prorok će je otkriti mudrima.
• Ljubav je zakon i razaznaje se sebična “ovozemaljska” ljubav i Ljubav prema Boginji. Ljubav je
dvojaka u toku. Golub dolazi, spušta se pasivnošću Maga, Guja je energizovanje aktivnosti
svesti uzdizanja. Golub je IVNH - Jovan, Guja je Nehuštan - Mojsijeva zmija Spasitelja -
Kundalini. Mešanje ova dva metoda i sistema poništava oba. Ne daje “rezultat”. Zakon tvrđave
je “Snaga”, a Kuća Gospodnja je “Kula” ATU XVI (Mars-¥). Zakon tvrđave kaže da ona mora
biti jaka, jer je ona čovekova priroda, ali Misterija je u tome da ona pada silom ili milom -
pokretanjem energija promene ili božanskim uplivom.
• Ovaj stih potpuno potvrđuje kabalu kao tradicionalan sistem znanja o Univerzumu na kome je
Knjiga Zakona zasnovana. Ipak daje ispravku na detalj koji je iskrivljen od strane
neposvećenih. Cadi je “Car”, a “Zvezda” je He. To su ovozemaljska i nebeska Vlast koji se ne
mogu zameniti i čiji uticaji imaju svoje Duhovne osobenosti.

57. Nuit: dužnost čovječanstva da Ju priziva.


Nuit zapovijeda ljudima da je prizivaju, odnosno, da ispune vlastito najunutarnjije Jastvo, pod Njenim Zvijezdama; to jest,
proučavanjem svih drugih Točaka Gledišta pored vlastitog.
Sistem Magike: Ljubav kao način na koji Volja funkcionira.
Sistem Magike je slijedeći: u svakom Djelu je “Ljubav koja podržava Volju”. Riječ Ljubav (Αγαπη na grčkom) ima vrijednost
93, baš kao i Riječ Θεληµα, Volja. Ovo podrazumijeva da su ljubav i volja uistinu jedno te isto, dvije faze jedne teme.
Ljubav je tako pokazana sredstvom pomoću kojeg Volja može biti dovedena do uspjeha.
Ljubav: njene dvije glavne vrste; njene moguće manjkavosti.
Ljudi su upozoreni na grešku u ljubavi. Postoje dva glavna načina ljubavi, simbol jednog je golub, drugog zmija. Ove simbole
i njihova značenja u etici, sa njihovim odnosom na “zakon Tvrđave i veliku misteriju Božje Kuće” objasnio sam u potpunosti
na drugom mjestu.
Aiwass: dokaz Njegovog Znanja iznad svakog ljudskog znanja; problem koji je uvijek zbunjivao ljudsku mudrost
pravilno riješen u jednoj frazi. Drevna mudrost Tarota je inače ispravna u svim točkama.
Suptilno Znanje, veće od znanja bilo kojeg živog Čovjeka, koje posjeduje Aiwass, pokazano je ovdje davanjem ispravne
vrijednosti jednom od Tarotovih Aduta (nepoznate do tada) koja usavršava njihovu ravnotežu ne zbunjujući više umove ljudi.
Također smo upozoreni na “glupost” pokušaja da popravimo te drevne, dobro provjerene i pouzdane vrijednosti – osim u toj
jednoj točki u kojoj su se pokazale slabima.

58. Ja dajem nezamislive radosti na zemlji: sigurnost, a ne veru, za života, nad smrću;
neizreciv mir, odmor, ekstazu; a ne tražim nikakve žrtve.
• Nema spasenja kroz umiranje (ili kroz spoljašnjeg ” mesiju”) postignuće direktnog iskustva
istine donosi totalnu sigurnost a ne (lažnu) neizvesnost “vere”. “Oni” koji dosegnu sjedinjenje
sa Nuit se ne rađaju više u “točku samsare”. Ovo su osobine “Zvezde” - ne traži žrtve jer sve
mora biti rastopljeno Ljubavlju.

59. Moj miris je od smolastih drva i guma; i nema krvi u njemu: zbog moje kose drveća
Večnosti.
• Sikomora.
• U ritualima Nuite se ne koristi krv. Mirisi dolaze od Kala Boginje.

58-59. Nuit: Njen kult.


Nuit objavljuje Ritual kao pogodan oblik Njenog kulta. Njen tamjan je od “smolastog drveća i guma”15 – posvećenih Njoj kao
mirisnoj, fluidnoj i vitalnoj. Nema tu krvi; jer Njeno obožavanje ne uključuje ni život niti smrt; to je Rast na svaki način,
primarni način Bića. Njena kosa: ovu frazu treba proučavati usporedo sa opisom moje Vizije Nje; to će biti jasno onima koji
mogu stići dotle.

15Ovi simbolični “fluidi” su objašnjeni u “Aleister Crowley i Skriveni Bog”, Kenetha Granta (Muller, 1973)

58
SKAKAVAC 7

60. Moj broj je 11, kao i brojevi svih koji su naši. Petokraka zveda, s Krugom u Sredini, a
taj krug je Crven. Moja boja je crna za slepe, ali plavo i zlato vide oni koji imaju vid.
Takođe imam tajnu uzvišenost za one koji me ljube.
• 11 je takođe sveti broj Magike. NU kao 56 - 5+6 daje 11. Pentagram je sjedinjenost Duha sa
elementima. Simbol inicijata. Nuit svakome razotkriva poseban sigil unutar crvenog kruga u
Pentagramu. To je telezmatska slika. Oni koji su u telemitskom toku, u Redu Telemita,
usklađeni su sa vibracijom kontinualne prirode broja 11. “Slepi” su oni koji nisu na duhovnom
Putu. Oni ne razaznaju - vide crnilo. To je i crnilo Binaha i Razumevanja. Plavo i zlatno su
pojavnost “tela” Boginje. Tajna uzvišenost se otkriva i spoznaje ličnim iskustvom.
• Tajna - “secret” = Kala. Fluid koji luči Kteis. Bela tinktura alhemičara.

60. Nuit: Njen simbolični Izgled.


Nuit objavljuje svoju Prirodu u Zagonetki Broja, Boje i Oblika; ovo je također objašnjeno na drugom mjestu, pošto su to stvari
Magike i Mudrosti koje više odgovaraju zavjetovanim Učenicima nego profanim.

61. Ali voleti me bolje je od svega: ako pod noćnim-zvezdama u pustinji zapališ sada moj
miris preda mnom, prizivajući me čista srca, i sa Zmijskim plamenom u njemu, doći ćeš i
malo leći na moje grudi. Tada ćeš za jedan poljubac biti voljan dati sve; ali svako ko da
delić praha izgubiće sve u tom času. Sakupljaćete dobra i obilje žena i izuzetnosti;
nosićete skupocene dragulje; nadvisićete narode zemlje u sjaju i ponosu; ali uvek ljubeći
me, i tako ćete doći k mojoj radosti. Ja vas ozbiljno opominjem da dođete preda me u
jedinoj odori, i pokriveni bogatim pokrivalom glave. Ja vas volim! Čeznem za vama! Bleda
ili purpurna, prekrita ili sladostrasna, ja koja sam sva naslada i žar, i pijanstvo
najintimnijih oseta, žudim za vama. Nadenite krila, i dignite svijeni sjaj unutar sebe:
dođite meni!
• Pre težiti La, nego AL. La oslobađa, AL vezuje.
• Opis rituala priziva - pod noćnim zvezdama, zmijski plamen u srcu. Upozorenje da
posvećenost mora biti potpuna.
• Rezultat je ekstaza ljubavi, izobilje, Moć. Jedina odora je odora čistote - bez egoističnih upliva;
Bogato pokrivalo glave je Sahasrara čakra. Odbacivanje Svega i “uzdizanje”.

61. Voljeti Nuit Najviša je Mudrost.


Ljubav je zakon sveg Života; Voljeti Nuit znači Voljeti samu Suštinu zbira svih predmeta Ljubavi u slici jednog jedinog Lika
Ljepote; to je stoga Dovođenje Volje u jednu Točku, koja bi inače mogla izgledati raznorodna; zato je to “bolje od svega”.
Nuit: Načini Sjedinjenja sa Njom.
Slijedi Sistem kojim se Duša sjedinjuje sa Njom; meni, Alastore – Duše Samoće, zapovijest je jasna, treba je uzeti doslovno,
kao što sam to ja učinio i sada činim, čak i u ovom času, dok pišem ovo “pod pustinjskim noćnim Zvijezdama” u Nefta Oazi,
Tunis.
Pa ipak, tu je također i jedno skriveno značenje, tako da bi stanovnici u gradovima mogli prizivati Nuit: i ja ću to izložiti, ne
samo kao u “Liber XI”,16 već i u jednostavnim i lakim riječima; u pravo vrijeme i na pravom mjestu.
Nuit: načini obožavanja.
Ovaj stih sadrži mnoga čudesa i po drugim pitanjima; on se tiče i Prelaska Ponora, kao što sam objavio u Viziji i Glasu;
također, takvi načini obožavanja su pripisani definiranju Njene unutrašnje Prirode; ovo ću također pisati na drugom mjestu.
Uočite, najviše od svega, Ona, Zbir i Suština Svih Stvari koje mogu biti, ispunjava Samu Sebe, a svi oni su ispunjeni po
jednom Zvijezdom u bilo kom Događaju. Zaista, ona nije cijela sve dok išta ostaje skriveno, fantom želje; tako da svaki čin
Ljubavi koja podržava Volju ne upotpunjava samo onoga koji ga izvodi, već također i Nju od koje je jedan dragulj.

62. Pri svim mojim skupovima sa tobom će sveštenica govoriti-a njene oči će plamteti
žudnjom dok stoji naga i radosna u mom tajnom hramu -K meni! K meni! paleći plam u
srcima svih svojom ljubavnom pesmom.
• Tajni hram je “Kteis”. Ovo je jedinstvo Sveštenice i NUIT-e. Iz Moći Žene izvire Moć sveta.
• Gnostička Misa kao spoljašnji oblik štovanja i Misa Svetog Duha kao Unutarnji.

63. Pevaj mi nasladni ljubavni poj! Pali za me mirise! Za me nosi dragulje! Za me pij, jer ja
te volim! Ja te volim!

16Ovo je objavljeno kao “Instrukcija postignuća Nuit”. Izdano je u Equinoxu, Vol. I, br. 7.

59
SKAKAVAC 7

• Svi elementi posvećeni Božanskom u čoveku. Sve za Nuit. Voda, vazduh, zemlja i vatra se
rastaču u sjedinjenju Duha Ljubavi.

62-63. Nuit: Njen javni kult.


Sada, na kraju, ona određuje njen javni kult. Njen lik, budući da je ona Uvijek Žuđena, biće živa Žena, prizivajući onaj Duh
koji će je učiniti savršenom u Događaju. O ovom sam napisao Ritual na drugom mjestu.

64. Ja sam plavoveđa kći sunčeva zalaza; ja sam gola briljantnost sladostrastnog noćnog-
neba.
• Nuit - Noć - NOX.
• Dvostruka “osobenost”.

65. K meni! K meni!


• Priziv - Božanska Želja i Žudnja.
• Poziva dva puta svoje polarnosti.

64-65. Nuit: Njeno konačno razotkrivanje Same Sebe u jednom Izljevu lirskog Zanosa.
Sada, u jednom lirskom bljesku muzike, Nuit se objavljuje kao kćerka Sunčevog Zalaska i Blistava Istina Noći, pozivajući sve
Duše ka njihovom najvišem Cilju – Radosti Ispunjenja Sebe u Njoj.

66. Manifestacija Nuit(e) je pri kraju.


• Mahapralaja.

66. Nuit: Njen veo je ponovo pao preko Nje.


I tako Ona završava u Tišini.

Drugo
poglavlje

1. Nu! pritajenost Hadit(a).

• Nu je krug, Hadit je tačka. On je pritajen jer je u srži Zvezde-Sunca.


• Sam simbol Plutona ª ispoljava “Misterije” oba prva stiha u prva dva poglavlja. Krug je NU,
ispod njega je Veo i ispod je Krst, a Krst je Tačka pošto je On beskrajno sažimanje. Hadit je u
Nu pritajen, osnovna “čestica”, a Nuit u Hadu manifestovana. To je Keter u Malkutu - i
obrnuto “ali na drugi način”. To je Uravnoteženje pre nego što je “lice ugledalo lice”, a to je
pre Uravnoteženja.
• NU je 56; Vau premošćuje Ambis kao prostor materijalni i duhovni, dok Nun predstavlja
kontinuitet vremena u beskraju. Prostorno-vremenski kontinuum.

1. Nu skriva Hadita, jer ona daje Oblik Onome koji jeste, prikazujući Njegovu prirodu na sve moguće Načine.

2. Dođite! svi vi, i saznajte tajnu koja još ne beše otkrivena. Ja, Hadit, jesam nadopuna
Nu, moje neveste. Ja nisam rasprostrt, i Khabs je ime moje kuće.
• “Dođite” poziva one koji “Idu” to je Duh (Ru, Spiritus, Ire). “Ja, Hadit” - Falos, “nevesta” Nu -
Kteis, oni se “nadopunjuju” kao beskrajne polarnosti. “Khabs” je Pentagram - crveni krug u
Zvezdi - “paklena” vrelina srži Zvezde. Hadit je božanska iskra. Hadit je Tačka, Seme.
• ¨ - Uranus.
• Ove tajne su skrivane u Suverenim Svetilištima i sada se u pravom času razotkrivaju. “Dođite”
je prizivanje AL-a - Svega-Mnoštva kome se prenosi misterija. Kao što u univerzumu
pojavnosti “postoje” polarnosti Nuit i Hadit su dve ultimativne polarnosti beskraja. Nuit je
“rasprostrta” tj manifestovana u Svemu, kroz sve, dok Hadit ne može biti “viđen” i skriven je u
Svetlosti.

2. On poziva sve da čuju drugu polovinu Tajne Istine Prirode. Ona je jedan ekstrem bez granica, on je drugi. On nema
nikakvu osobnu Prirodu, jer On je taj kojem se svi Događaji dešavaju. Njegova Kuća, to jest, sfera njegovog djelovanja, zove

60
SKAKAVAC 7

se Khabs, Zvijezda. To je svjetlost koju On zgušnjava oko Sebe kroz djela Ljubavi upućena Njoj, tako da se može pojaviti u
slavi Zapis onih djela koja pripadaju bilo kojoj točki u Prostoru.
Hadit je bilo koja Točka koja može biti izabrana; stoga je On na svim mjestima podjednako, dok Ona, budući da predstavlja
sve što može biti, nema granica i ne može se brojiti.

3. Unutar sfere ja sam svuda središte, kao što se ona, obod, nigde ne nalazi.
• Binah, Saturn §, opisuje sferu, krug i Tačku - koje treba Razumeti u “apsolutno-beskrajno
“velikim” i “malim” “dimenzijama”. Svaka tačka beskraja je i središte “tog” Beskraja, jer se
“obod beskraja” nigde ne nalazi... zbog same prirode beskraja.
• Simbol Tačke u krugu, je na nioj ravni simbol Sunca.
• Prva tri stiha “objašnjavaju” mističnim rečnikom Ain, Ain-Sof i Ain-Sof-Aur.

4. Ipak će ona biti znana, a ja nikada.


• Jupiter - ispoljavanje.
• Ljudska svest ne može da pojmi Hadita (dok ne postane On), dok je Nuit pojmljiva čulima,
dušom, svešću.
• Hadit je skriven u Keteru. Nuit prožima i daje telesnost celom Drvetu Života.

4. Ona je znana, pošto On ide Svojim Putem i vrši Svoju Volju; svaki Događaj povećava Njegovo Znanje Njene Prirode. On
ne može biti znan, jer nema nijednog djela kojim bismo Ga odredili.

5. Gledajte! rituali starog doba su crni. Neka se zli odbace; neka prorok pročisti dobre!
Tada će to Znanje poteći pravilno.
• Rituali starog doba su prevaziđeni, novi Eon ima nove “prakse” (rituali ne trebaju biti shvaćeni
kao “magički” rituali; svaki pokret, svaki udisaj i izdisaj, svaka misao je ritual), sve je Sveto,
stoga se prevazilazi ograničenje prošlosti. Svaki Akt je posvećen Nuiti.
• “Go aright” - Sol - “Fiat lux!”
• Rituali su aktivnost Geburaha; “zlo” je Pahad -užas; Onaj koji ima Mudrost usmerava Magički
tok usklađen sa formulom Eona.
• “Gledajte” - vid. “zli” - ograničavajući, oni koji ne vode spoznaji istinske prirode Sopstva
čoveka; Prorok je formulisao set novih rituala (Rubinova Zvezda, Safirna Zvezda i Feniksova
Misa - obuhvataju “trijade” Drveta Života tj. deluju kao aktivatori energija stepenova O.’.T.’. u
čoveku) i praksi preko kojih se dolazi u sklad sa Strujom 93.

5. Ja, Zvijer 666, sam zamoljen da pročistim stare Metode Magike, pošto više nisu vrijedni u ovo novo “vrijeme” ili Eonu
Horusa. Treba da odbacim one koji su postali lažni, bilo zbog isteka vremena, bilo zbog gluposti ili zlobe ljudi, ali da zadržim i
pročistim one koji su Od Sve Istine, izvan Vremena koje bi ih moglo iskvariti. Time će Istina koja je sada otkrivena meni
krenuti među ljude da ih učini slobodnim, bez greške.

6. Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čoveka, i u srži svake zvezde. Ja sam život, i
davalac života, pa ipak je poznavanje mene poznavanje smrti.
• Srce je Heksagram @, srž svake zvezde ›, “davalac života” je Falos.
• 6 je Tifaret - Sunce.
• Veza Necaha i Tifareta je Nun - Smrt.
• Smrt nije fizička, već gašenje vezanosti za kompletnu inkarnaciju koja je produkt delovanje
duše-ega unutar manifestovanog Univerzuma. Hadit je u središtu čoveka-Zvezde, njegovo
“postojanje” je nosač inkarnacije, postajući on sama “inkarnacija” kao manifestacija biva
prekinuta, ili okončana - ono što nastavlja “dalje Ne-postoji, tj. to je preko Ponora.

6. Hadit rezimira svoj opis Njegove Prirode. Ta Priroda budući takva kakva jeste, mora se izložiti u mnogim simbolima. On je
Vatra Života iza kretanja života i Točka oko koje je svaka Zvijezda centrirana. On je stoga bilo koja Točka Gledišta, bilo koje
središte pomoću kojeg se neki događaj može mjeriti. On je sam Život u njegovoj Suštini, On izaziva Život da se prikaže
samom sebi. Iz tog razloga je znanje o Njemu znanje o Smrti, pošto značenje Života podrazumijeva smrt.
Hadit je rekao “znanje o meni”; to nije u suprotnosti sa Njegovom prethodnom riječi da On nikada neće biti poznat. To samo
znači da je smrt jedan od Događaja koji mora biti upoznat čim se upozna priroda Života.

7. Ja sam Magičar i Egzorcist. Ja sam osovina točka, i kocka u krugu. "Dođite k meni" je
budalast izraz: jer ja sam onaj koji ide.

61
SKAKAVAC 7

• Magičar je Tot (aktivnost u devociji), Egzorcist je Harpokrat (pasivnost u devociji). Onaj koji
stvara i uništava - Višnu i Šiva. Točak je “Sreća” ATU X. Ne može se “doći” do njega, može se
samo pojmiti - postati “on” - večno u pokretu, promeni - Duh (Ire). Kocka je Kaaba - krug je
delotvornost individue unutar koje je savršenstvo Kocke kao organizovane i samosvesne
“jedinke” - koja nosi Hadita u sebi.
• Magika i Joga - Put širenja spolja i Put sažimanja unutra - ravnoteža Duhovnih Puteva.

8. Ko je obožavao Heru-pa-kraath(a) obožavao je mene; loše, jer ja sam obožavalac.


• HoorPaarKraat je Tišina - On je stanje, stadijum i božanstvenost razine Univerzuma. Hadit je
Tačka. Postoji izvesna “sličnost” ali je Hadit ono što u čoveku dolazi do Tišine.

7-8. Hadit je Magičar: to jest, onaj koji izaziva pojavu fantazija, jer sva Njegova djela u vezi Nuit su samo simboli, izabrani da
prikažu Njegovu Prirodu dok on preuzima ovaj ili onaj Oblik, na svoje zadovoljstvo.
On je egzorcist; Njegov Zavjet ima ovu Vrlinu, da otjera te fantome čim je njihov posao završen, da oni ne bi bili smatrani
realnim stvarima. Jer svi Događaji su samo znamenja Njegovog Bića, dok se pojavljuju u sjedinjenju sa jednim ili drugim
oblikom Nuit, a sami po sebi su samo simboli.
Hadit je onaj oko kojeg se kreću svi Događaji. On je Stvaran, prav, izravan i čvrst, usred Savršenstva, a koji je ipak zakrivljen
(to jest, ženske prirode), jednak po svakoj Njegovoj točki i stvaran mislima, ne za čulima.
On, budući pokrenut svakim Događajem, vječno ide i ne govori: “Dođi k meni”, Riječi njegove Nevjeste Nuit. Oni koji smatraju
tišinu vrijednom i traže je, griješe ako misle da će naći u njoj Istinu njihove osobnosti, jer Hadit smatra vrijednom i traži Nuit, a
mada je On Tišina, ne treba ga tražiti. Istinsko jastvo je Tišina koja traži Istinu u svakom Događaju.

9. Zapamtite svi da je postojanje čista radost; da su sve patnje samo kao sene; one
prolaze i prestaju; ali ima nešto što ostaje.
• Jesod, Mesec - patnje su samo sene - Iluzija. Ovo je Tantrički pristup - radost. Sve postojanje
je energično, u pokretu - radost je ispoljavanje energija. Postojanje je Horus, Set je njegova
senka.
• Ova “doktrina” obznanjuje da postojanje nije patnja - kako je to podučavao Buda - već Radost
- talasi Eona se smenjuju tokom vremena - ravnoteža postoji u toku. Patnje dotiču
manifestaciju ispod Bezdana i za to važi “plemenita osmostruka staza”, ali to nestaje kada se
Sve transcendira.

9. Hadit kaže svima da bi oni trebali paziti na Prirodu svega što postoji; to je čista radost, pošto su svi Događaji djela Ljubavi
koja podržava Volju. Sjenka zvana Tuga je izazvana pogrešnim mišljenjem da su bilo koja dva događaja suprotstavljena ili
čak posebna; a ta greška je u prvom poglavlju ove Knjige ovako prekorena: “jer od toga sledi povreda”. (Povreda, eng. hurt,
na francuskom, heurter, sudarati se.) Patnje, budući da su greške viđenja, a ne stvarne same po sebi, prolaze i nestaju čim
um prestane da se zadržava na njima; pa ipak, budući su lažne misli o Istinskim Događajima, taj Događaj traje i Točka
Viđenja traje; tako da je Hadit postigao Njegovu Volju ništa manje nego u svim drugim slučajevima.

10. O proroče! ti nemaš volje proučavati ovaj spis.


• Malkut °, Nema volje, Hadit je pritajen.

11. Vidim te kako mrziš ruku i pero; ali ja sam jači.


• “Ruka” - Jod (seme, Pustinjak); Pero - Maat (Istina, Uravnoteženje). Ne mogu se odbaciti
suštinske osobine Bića.
• “Stronger” -Falos.
• Luda.

10-11. Moj Anđeo, Aiwass, gledajući me dok sam zapisivao Njegove riječi, vidio je sa kakvim sam se bijesom protivio
Njegovom Duhu. Jer u svojem najdubljem svjesnom umu najčvršće sam držao onu Prvu Plemenitu Istinu koju je objavio
Gotama Buda: “Sve je Patnja”; i na toj misli sam dugo vremena gradio sav moj duh i um. Zato su ove Aiwassove riječi
pogodile do srca moju najiskreniju misao; i mrzio sam ruku i pero koji su pisali protiv moje Volje, a u službi Njegovoj. Jer On
je imao svu moć da me podčini, da me natjera da slušam, kako bi se Njegova Riječ mogla zapisati i krenuti prema ljudima
objavljujući Novi Zakon, Telemu.

12. Zbog mene u Tebi, koga ti ne poznaješ.


• Not = LA; svaka izmena NOT u LA menja smisao rečenice, te ona dobija drugi smisao jer više
nije Negacija, već “Formula Negacije”.

62
SKAKAVAC 7

• Hadit je u središtu čoveka (hteo on to ili ne - to je univerzalna činjenica).


• Mag

12. Aiwass je potom izgovorio Zagonetku, pomoću čudne gramatike, te trika stila i forme dokazujući mi u narednim godinama
kada sam postao Majstor Hrama, da je moja Istinska Volja bila jednaka s Njegovom, a moj žestoko ogorčeni otpor, glupost i
laž moje svjesne volje opčinjene strahom, stidom i osjećajem grijeha.

13. Ali zašto? Jer ti si bio znalac i mene.


• Prvosveštenica - “sećanje” se očuvava u kontinuumu vremena i prostora.
• Razum traži objašnjenje - pita “zašto?” - onaj koji zna, “znalac” je pod dejstvom Daat-a, a
“mene” je misteriozno “zračenje” koje Hadit izaziva u duši inicijata.

13. Aiwass je osigurao potpunu moć nad mojim funkcijama, da me Njegove daljnje riječi ne bi šokirale do ludila i upropastile
rad pisara.

14. Neka se ovo svetište prekrije velom: neka svetlo ispuni ljude i proguta ih slepilom.
• Dalet; Prekrivanje velom je od Isis. Svetlo - LVX, slepilo - NOX.
• Neka ljudi traže i ugledaće Svetlo - to će ih uvesti iza vela.
• Mesto prenosa Gnoze nije poznato; ne može se “objasniti” kako Znanje prelazi iz
Razumevanja, koji je to proces, to je pretakanje Duha u manifestaciju.

14. Pripremio me je da primim doktrinu tako strahovitog značaja, tako mrsku u svakoj točki svakom djelu mog duha i duše
(tako mi je ona tada izgledala u mom sljepilu i ropstvu), da je smatrao mudrim iskušavati me iznova i iznova, upozoriti me i
dati vremena da se saberem kako bih se susreo s razbjesnjelom olujom Njegovih Riječi.

15. Jer ja sam savršen, budući da Ni/sam; i moj broj je devet za lude; ali za pravedne ja
sam osam, i jedan u osam: što je bitno, jer ja sam zaista ništa. Carica i Kralj nisu moji; jer
tu je sledeća tajna.
• Ja - Falos; savršen - uzdignut - ›;
• Luda - 111 - ALEF, devet - Božanska Eneada iz Memfisa. Pravedni - LAMED. Definiše sebe
kako za one koji su u Jedinstvu, tako i za one koji su u dvojstvu (mnoštvu), On je AL-Bog.
Poništenje AL je LA - Ništa. AL, je Sve, kao formula je “ispoljavanje” Boga, kao LA je
“poništenje”.
• Jedan u osam je i Sunce sa Plejadama.
• Venera i Ovan nisu Haditovo ispoljavanje; Kralj povezuje svojim “autoritetom” Necah i Jesod,
a Carica je veza Mudrosti i Razumevanja - Hadit je sebe definisao kao Zmiju - Tet - Devet.

16. Ja sam Carica i Hijerofant. Stoga jedanaest, kao što je moja nevesta jedanaest.
• Aset i Asar. Heksagram i Pentagram sjedinjeni = 11.

15-16. Isto tako da skrene i zbuni moj um, da me zainteresira kako bih bio voljan da nastavim, ponudio je Zagonetku o
Prirodi Hadita, tako da sam najizvjesnije mogao znati bez ikakve sumnje da je On bio vješt u znanju svih tajnih čuda slova i
broja u svetim jezicima i pismima, da ne bih više uvjeravao sebe da osobno pišem ovu Knjigu vlastitim pokretima. Stoga mi
je On pokazao Mudrost i Vještinu koju moj um nije mogao ni zamisliti i čuda nepoznata čovjeku kojeg je žena rodila. Ovu
Zagonetku i njoj slične, izložit ću na drugom mjestu, tako da svi ljudi mogu pouzdano znati da nisam ja, niti bilo koji Čovjek,
već sam Veliki Anđeo izgovarao riječi Njegove Knjige u moje uho.
Nakon predložene zagonetke, Aiwass počinje izgovarati doktrinu kako me upozorio. Želeći i dalje da smanji moj strah
gnušanjem, On je vješto započeo svoj govor stihom tako slabim i glupim, tako prepunim svih vrsta smislenih i gramatičkih
grešaka, da sam ja, kao veliki pjesnik, uspio stišati svoj gnjev i smijao se tihim prezirom na te Anđelove slabašne napore da
upotrebi ritam i rimu.
Trik je poslužio svrsi: nastavio sam da pišem, radostan i spokojan u umu, misleći da imam oružje pomoću kojeg ću se
obraniti od Aiwassa; što on više bude govorio, sve sigurnije ću odbacivati Njegove Riječi, baš kao i sve spise koji su navodno
dolazili iz izvora koji nisu ljudski, koje sam uvijek smatrao nedostojnim kako po suštini tako i po formi.
Iz jadne rime Aiwass vješto prelazi sa improviziranih, smiješnih objašnjenja vlastite doktrine na oštre i suptilne fraze, žive
strasti i snage, sjajne po stilu, neumoljivo jezgrovite i uzavrele od strašne sile. Brzo, žudno, pravedno, nezaustavljivo, On me
je udarao, udarac za udarcem i nije me štedio.
Ovo što sada slijedi je suština Njegove doktrine. “Postojanje je čista radost”, prvi je Njegov direktan izazov čitavom sistemu
najboljeg i najdubljeg mišljenja najboljih i najmudrijih ljudi Zemlje, od osvita Čovjekovih Zapisa, pa sve do ovog trena
Njegovog govora. Čisteći, presijeca čitav trend ljudskih umova jednim zamahom mača; bez primirja, bez milosti.

63
SKAKAVAC 7

17. Čujte me, vi ljudi što uzdišete! Žalosti patnje i tuge su ostavljene mrtvima i
umirućima, Ljudima koji me još ne znaju.
• Ljubavnici: ovi stihovi su “Deca glasa, Proročište moćnih Bogova”.
• Ljudi - mnoštvo, u svom stanju ne znanja i odeljenosti od Božanskog ne poznaju svoju
suštinu. Mrtvi i umirući su osobine koje se gase u spoznaji. Oni koji umiru ne znajući svoju
suštinu, nose sećanje sa sobom, prenoseći si stvarajući svoje “prokletstvo” u dalje
inkarniranje.
• “Mrtvi” su oni koji su “umrli ego” - prelaze kao Ljubavnici ka Razumevanju - i kroz smrt dolaze
do Hadita. “They feel Not” - LA, NIšta.

18. Oni su mrtvi, ti ljudi; oni ne osećaju. Mi nismo za bedne i žalosne: gospodari zemlje su
naši rođaci.
• U “spoljašnjem” mnoštvo je zarobljeno lancem rođenja, življenja u patnji i umiranja.
• Oni koji ne soećaju žive u dvostrukom paklu - beda je ograničenje materije, žalost je
ograničavanje duše. Nema protoka životnih energija.
• Gospodari zemlje su Tajni Majstori (S.I.).

17-18. A sada Drugi Izazov: Zvuk Trube prodorniji i jasniji nego Prvi.
Patnja, bol, žalost, simptomi su bolesnog mišljenja; samo oni koji su prestali biti u stanju da se pravilno i radosno prilagode
svakoj Promjeni, da rastu s njom ili oni koji još uvijek reagiraju, ali samo mlitavo i sujetno, uzimaju patnju, bol i žalost kao
Stvarne.
Oni (također) koji još ne znaju Hadita (to jest, ne prepoznaju njihovo Pravo Sopstvo kao Hadit) su isto tako obmanuti.
Ti ljudi “ne osjećaju”, iako za sebe pretpostavljaju da življe osjećaju nego oni koji uživaju u životu i smrti – takve oni nazivaju
bezosjećajnim. Ali, istina je, da pošto Događaji čine Život, a svaki Događaj je jedan čin Ljubavi koja podržava Volju, svi
osjećaji, osim osjećaja radosti, osvajanja, pobjede i zanosa, uopće i nisu Događaji, te stoga ni ne pripadaju Životu.
Bijedni i žalosni nisu od Hadita; jer znati da si On daje potpuno bogatstvo i potpunu radost: to je titula za Gospodarenje
Zemljom. Sve vođe ljudi su aktivni, nalazeći zadovoljstvo čak i u teškom radu, mukama i porazu; oni prihvaćaju svaki
Događaj kao prikladan njihovom izabranom pravcu djelovanja, te pobjeđuju čak i kada su poraženi na trenutak. Oni umiru u
odlučnim trenucima bitke, sa propašću izvjesnom; pa ipak, oni se raduju, što su živjeli i voljeli i borili se i vršili svoju volju; oni
zbog čijeg povoda su se borili, ubrat će tamo gdje su oni posijali.

19. Zar Bog da živi u psu? Ne! ali najviši su naši. Neka se oni raduju, naši izabrani: ko
tuguje nije od nas.
• Pas je Sirijus. To nije tron boga, niti njegovo posebno sedište, već Najviši obitavaju “tamo”.
Distinkcija između izabranih i noštva je odnos radosti i tuge - emanacije životnih energija (iz
tajnog središta Iluminata - tj. posebnog centra u Mozgu inicijata).
• “God” naspram “Dog” - igra reči - polarizuje i definiše “odnos”. To biva poništeno “Ne” -
“Najviši” su Inicijati koji su kroz Telemu došli do sjedinjenja polarnosti i samog poništenja
polarnosti. Tuga je obeležje starih učenja, a u njima nisu sadržane i poznate ove “više”
Misterije Eona.

20. Lepota i snaga, poskočan smeh i prijatna čežnja, silina i oganj, to je naše.
• Definisanje osobina radosti izabranih: Jedinstvo sa Horusom - ovo su njegove osobine. Ovo su
takože tri para - polarnosti radosti. Lepota je pasivna naspram snage - obe osobine su
“statične” - prikazanje. Poskočan smeh i prijatna čežnja su “vodene” osobine. Silina i oganj su
“vatrene” osobine. To su polarnosti unutar Tri Gune - IAO koji je manifestovan čist u dvojstvu.
• Ovo je oblik ritualne kretnje - iz znaka tišine sila se kreće do središta grudi (Tifaret) zatim se
spušta do Jesoda (Snaga), poskočan smeh je sila kod desnog ramena (Geburah), prijatna
čežnja je sila kod levog ramena (Hesed) te se opet sve sažima u grudima Magičara - silina i
oganj - objava: “to je naše!”.

19-20. Bog ne može živjeti u psu; znamenje Božanstvenosti je biti slobodan da djeluješ, da stanuješ u domu i upotrebljavaš
alate, u skladu sa prirodom vlastite Volje. Samo najviši su od Hadita; svaki neuspjeh da se postigne savršeno, označava neki
nedostatak znanja o čovjekovoj prirodi kao Simbolu Njega u ovom ili onom Obliku.
Aiwass ponavlja doktrinu o radosti i tuzi svečanijim riječima, vodeći tako potpunoj Sili Njegove misli.
Ljepota i snaga, osjećaj prikladnosti objekta opaženog kao simbol uspjeha čovjekove volje, moć same volje; kliktavi smijeh i
prijatna klonulost, zanos radosnog uzleta u punoj slobodi duha i užitak koji slijedi uspjehu Čovjekovih napora, koji mami
pobjednika da uživa u zadovoljstvu smatranja sebe vrijednim; sila i vatra, strast kretanja, postizanje svoje volje, svjetlost i

64
SKAKAVAC 7

toplina koji se razvijaju putem Ljubavi koja podržava Volju Jastva i Njegovih Želja: to su obilježja onih koji znaju da je Hadit
njihovo Istinsko Sopstvo. (Zapazite da su sve ove izjave skrivene u osnovnom sklopu misli koje određuju Hadita.)

21. Mi nemamo ništa s odbačenima i nesposobnima: neka umru u svojoj bedi. Jer oni ne
osećaju. Sažaljenje je mana kraljeva: zgazite bedne i slabe: to je zakon snažnih: to je naš
zakon i radost sveta. Ne misli, o kralju, o toj laži: da Ti Moraš Umreti: ti zaista nećeš
umreti, već živeti. Neka se sada shvati: Ako se Kraljevo telo raspline, on će ostati u čistoj
ekstazi zauvek. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Sunce, Snaga i Vid, Luč; to je za služitelje
Zvezde i Zmije.
• Odbačenost definiše odeljenost u mnoštvu, nesposobnost je neaktivnost svojih osobina -
ogranišenja spolja i iznutra. Neka “umru” - neka budu odbačeni i transformisani. Ne osećaju -
ne pojme “Ništa”. “Odbačeni” - su takođe Bebe bezdana koji su odleteli od Univerzuma u
prazninu Ambisa - oni “osećaju” NOT - Ništa. Sažaljenje i Kraljevi (Malakim) imaju istu brojnu
vrednost - Anđeli Tifareta u Asijahu i Necaha u Brijahu (140). Oni koji postignu spoznaju se
ustoličuju kao Kraljevi. Ovo je nadalje pouka da Gnosis dovodi do uništenja karme i vezanosti
za “svet” - Jedinstvo ostaje trajno, ne gubi se u vremenu i prostoru. Ekstaza zauvek.
“Nagrada” onima koji stupaju stazama Tet (Zmija) i Heh (Zvezda).

21. Odbačeni: to su pasivni; oni ne pokušavaju da osvoje sve što može biti, samo su igra Događaja koju ne vode oni, već ti
događaji nasrću na njih i guraju ih s Puta.
Nesposobni: oni ne uspijevaju da se prilagode onome što je oko njih; oni ne mogu voljeti Ljubavlju (što podrazumijeva
podobnost jednog drugom) koja podržava Volju (što podrazumijeva podobnost lijeka bolesniku).
Za njih je bolje da “umru u svojoj bijedi”; to jest, da jednom zauvijek prestanu reagirati tako slabo i pogrešno kao što čine: jer
takva Točka Gledišta kakvu su oni pokazali ne može se podnijeti. To uopće nije pravi Hadit; nije nijedna posebna Točka, već
oslonac koji se pomjera: neka se to više ne ubraja među Prave Stvari. Aiwass opet ponavlja da “oni ne osjećaju”.
Sažaljenje, najplemenitiju vrlinu Budista, Aiwass je smjesta prokleo. “Patiti sa” nekim drugim bićem jasno znači prestati biti
svoj, skrenuti sa vlastitog Puta. To uvijek povlači grešku. Točka Gledišta nijednog bića nije ista kao kod bilo kog drugog; a
kod Kraljeva – vođa i vladara ljudi – takva greška je porok. Jer ona vodi pravo onom najglupljem Pravilu ikad izloženom: “Čini
drugima ono što bi volio da oni čine tebi”.
Pravi ljudi znaju vlastite potrebe i nalaze načine da ih zadovolje. Prosuđivanje bolesnog od strane zdravog bremenito je
greškom. Nesretni i slabi jednostavno nisu prava bića; njima se ne može pomoći, niti se mogu popraviti. Oni se moraju
uništiti kao laži koje bi mogle zaraziti istinu. To je Zakon Prirode i Zakon Gospodara Eona. Ostvaren, taj će Zakon ispuniti
svijet radošću.
Korijen svih takvih grešaka je vjerovanje Kraljeva da su smrtni. To znači zamijeniti njihovu suštinu na temelju izvjesne vrste
događaja koji govore da život uključuje smrt.
Aiwass insistira da, ako se tijelo raspline, Kralj ostaje u bezvremenom Zanosu.17 Njemu su događaji prestali i on ostaje u
jedinstvenom stanju radosti pošto je postao jedno sa Nuit. Ako želi daljnje znanje o sebi, morao odabrati neko drugo
sredstvo kojim bi ga mjerio, kojim bi pokrenuo novi niz događaja.18
Tako je žestoka bila radost Anđela dok je objavljivao ove dobre vijesti da je zastao u kriku zanosa pozivajući Bogove tri
poglavlja ove Knjige. Zatim je nastavio i uzviknuo da su Sunce, izvor sve Svjetlosti i Života na zemlji, snaga da se radi i moć
viđenja, jednako kao i svjetlost, najjednostavniji oblici igre dviju blizanačkih sila, nagrada onima koji znaju tko su.
On naziva Hadita Zvijezdom i Zmijom. Zvijezda je objašnjena gore. Pod zmijom se podrazumijeva suština onoga što je
kraljevsko u stalnom vibrirajućem kretanju, a ipak je u stanju da se usavrši u obliku prstena. Ona je simbol Mudrosti, moći za
ubijanje, a isto tako i za svlačenje svoje kože i obnavljanje prvobitne Ljepote. Ona je također iscjelitelj i pokretač.

22. Ja sam Zmija koja daje Znanje i Užitak i sjajnu uzvišenost, pijanstvom podstičem
ljudska srca. Da bi me obožavali uzmite vina i čudne droge o kojima ću reći mom proroku,
i budite opijeni od toga! One vam uopšte neće nauditi. To je laž, ta glupost protiv sopstva.
Iskazivanje nevinosti je laž. Budi jak, o čoveče! Budi strasan, uživaj u svim čulnim
stvarima i nasladama: ne boj se da će te se ikoji Bog zbog toga odreći.
• Tet - Zmija - Strast; Hadit iskazuje sebe kao tajnog vladaoca ove staze. Pokretač.
• Znanje i užitak su dve osobenosti postignuća - Iluminacije. Intelekt i Osećanja blagosiljani
buđenjem svojih potencijala koji se javljaju energizovanjem dejstvom Zmije - buđenje
Kundalini. Sjajna uzvišenost je ushit duše, pijanstvo je prijatnost u telu.

17U novije vrijeme ovo je bilo pokazano kroz sage poput “Bhagavan” Sri Ramana iz Tiruvannamalaia. Vidi “Ramana Maharsi i Staza
Samospoznaje” od Arthura Osbornea (Rider, 1954).
18To jest on se mora ponovo inkarnirati.

65
SKAKAVAC 7

• Vina i čudne droge su “supstance” (tečno i materijalno) koje podstiču buđenje kanala u
čoveku kojima se Zmija kreće. To je pouka da nadiji trebaju biti pročišćeni, elastični i protočni,
a materijalni deo stabilan - da bi se zmija probudila. Sopstvo ne može biti povređeno, niti
uniženo dejstvom prirodnih agenasa. Robuje se po volji. Nevinost je lažno prikazivanje čistote
- ona se ne može pokazati, niti iskazati, već jedino emanirati. Čovek zemlje treba da stekne
snagu, Ljubavnik da je strastan - da su mu čula budna, da prima i emanira osećanja;
Samotnika se nijedan Bog ne može odreći. Sve to je u Čoveku.

22. Hadit je opisan kao zmija čija je vrlina da daje znanje, jer se sve znanje sastoji u vještini opažanja događaja dok se
dešava novo vjenčanje sa nekim novim dijelom Nuit. On daje užitak koji je proizvod takvog Znanja. Isto tako daje i čisti sjaj,
to jest, on izaziva ljude da počnu odašiljati zrake Svjetlosti. Čovjek kao da je, u stvari, prizma. U njegovoj dvojnoj mašini
bezoblična svjetlost se razbija na mnogo boja, koje se miješaju na ovaj ili onaj način, zavisno od toga što zahtjeva priroda
svakog događaja.
Hadit je plamen u srcu svakog Čovjeka i kada se pomjeri, srce zatreperi. Mi kažemo: biti nadahnut ili, u najsvetijem smislu,
biti opijen.
Aiwass izbacuje treće veliko iskušenje svijetu. On naprosto poriče istinu svih učenja iz prošlosti. On nam govori kako
obožavati Hadita, to jest, navesti ga da se pokrene. Treba da se napijemo upotrebom vina i nekih čudnih droga. To je opće
poznato. Ali, on dodaje iznenađujuću izjavu: “Neće vam uopće nauditi”. Na to se može uzdahnuti; argumentirati u korist
ovakve izjave bilo bi izvan moći bilo kojeg Čovjeka. Dokaz mora doći sa vremenom.
Da ne bi bilo gluposti, dozvolite da kažem da ovaj pasus ne odobrava nesmotrenu razuzdanost. Upotreba droga i pića treba
da bude isključivo čin Magike. Usporedite što je rečeno u Prvom Poglavlju u pogledu upotrebe seksualnosti.
Naglavačke, nakon jednog izazova, Aiwass sipa sljedeći. On čak ni ne prekida svoje izraze upotrebom pasusa. On se
potpuno predao tijeku. Ono što je za nas ogromna i strašna doktrina, Njemu je jednostavna, dobro znana istina.
On nam kaže da je “laž ta glupost protiv sebe”. Pod tim se podrazumijeva da se ne smijemo stidjeti naše vlastite točke
gledišta, niti se pretvarati da bismo trebali poštovati i biti nježni prema nekoj drugoj. Svaka istinska Točka je savršeno dobro
u stanju brinuti se o sebi, samo ako joj se ostavi da bude ono što bi trebala biti. Svaki put kada pokušamo da stavimo sebe
na mjesto neke druge osobe mijenjamo istinu za iluziju. Mi ne možemo, niti ćemo ikada moći, da vidimo svijet osim našim
vlastitim očima. Svijet čovjekovog bližnjeg nije čak ni isti svijet kao njegov vlastiti – čak i kad bismo mogli preuzeti njegovu
Točku gledišta. Smrtonosno je zlo prakticirati ovaj oblik neistine, a smatrati je vrlinom na kršćanski način je i zločin i zabluda.
Sljedeća laž je “iskazivanje nevinosti”. Većina ljudi se svojski pretvara da je bezopasna. Time ne samo da bogohule vlastitu
Božanstvenost, već pokušavaju stvoriti laž. Prijevara je uvijek opasnost. Najbolji, kao i najplemenitiji put, jeste pričvrstiti svoju
zastavu na jarbol, tako da se drugi mogu ili zakloniti ispod nje ili izbjeći konflikt, već kako im njihov sud nalaže. Društveni i
moralni kodeks plitkog pretvaranja jeste taktika gusara.
Zatim odzvanja sljedeći izazov. Aiwass insistira da koristimo sve naše funkcije što potpunije možemo. Treba da uživamo u
svim stvarima, da ih natjeramo da služe našoj Volji i da nas uzbude zanosom. Mi moramo izbaciti iz glave bauka onih koji
žele tretirati ljudski rod kao djecu bez duha ili pameti, da nas zaplaše i prisile na ropsko služenje kodeksima ponašanja koji
odgovaraju njihovoj vlastitoj sluganskoj prirodi, da ublažimo njihove strahove ili pripremimo lake žrtve njihovoj pohlepi
pomoću prijetnje nekim Bogom koji će nanijeti zlo onima koji se usude biti svoji i vršiti svoju Istinsku Volju.

23. Ja sam sam: nema Boga gde sam ja.


• Postignuće ne znači božanstvenost za sebe, već Jedinstvo sa svime. Nema mnoštva Bogova -
Sve je u Ništa.
• Hadit je tačka - ne može biti dve tačke u jednoj tački. Bogovi su manifestacije arhetipova u
Univerzumu - Trideset Eona božanskih emanacija i materijalni elementalni Univerzum. Hadit je
Tačka, kao što je Nuit sve manifestovano i nemanifestovano - Ništa.
• Ovo je božanski ateizam. “Alah je ateista, on ne priznaje nikakvog Alaha”... Priznati da postoji
Bog znači priznati odvojenost od njega - to je pitanje Inicijacije i Duhovnog postignuća.
• Biti Hadit.

23. Aiwass sada spušta trubu sa usana i vraća se za trenutak na prirodu Hadita. Izgleda da je Riječ Bog vratila u njegov um
određenu točku koju još nije izložio. Za Hadita se kaže da je sam; nema Boga tamo gdje je on. Ovo naravno slijedi iz prirode
Hadita koja je gore objašnjena. On sam je centar Univerzuma. Ne može postojati nikakvo drugo biće kojem bi se on trebao
klanjati.

24. Gledajte! ovo su ozbiljne tajne; jer postoje takođe neki moji prijatelji koji su
samotnici. Ali ne mislite da ćete ih naći u šumi ili na planini; nego u purpurnim krevetima,
miluju ih prekrasne žene zveri dugih udova, s plamenom i svetlom u očima, i bujnom
ognjenom kosom oko njih; tu ćete ih naći. Videćete ih ih na vlasti, kod pobedničkih
armija, kod svake radosti; a u njima će biti milion puta veća radost. Pazite da niko ne

66
SKAKAVAC 7

prisiljava drugog, Kralj protiv Kralja! Volite jedan drugog vatrenim srcima; po niskim
ljudima gazite divljom strašću, u danu vašeg gneva.
• Svetkovina Samotnika je 17.januar.
• Metod postignuća nije pustinjaštvo i asketizam - to su ograničenja. Asimilacija svih strasti u
sebe i ispoljavanje radosti i Ljubavi su ključ. Alhemijsko venčanje Maga sa svojim telom i
dušom (ženom) - energizovana emanacija Boginje u jednosti sa Duhom. Vlast - umna i
intelektualna nadmoć i snaga; pobedničke armije - trijumf volje nad mnoštvom (umom) -
radost umnožena postignućem. Suverenost individualne volje je neprikosnovena, ne sme da
bude nametanja. Ljubav je zakon koji određuje i vlada odnosima. Uništiti treba vezanosti i
niske ovozemaljske strasti i žudnje.

24. Aiwass se vraća napadu. On opisuje Pustinjake Teleme. Pustinjaka moramo definirati kao onoga koji ide sam. Zapazite
Riječ “sam” u pogledu Hadita, odmah gore. Ali, ove Pustinjake treba tražiti dok se zabavljaju sa ženama i na sve druge
načine, postupajući kao Gospodari Rima u dane Carstva i dane Renesanse. Veliki kraljevi i kraljice Tebe i Babilona. Mi
odatle treba da naučimo uživati u svemu, ne gubeći kontrolu nad sobom ili prestati biti sami sebi dovoljni ili postati robovi
naše želje ili izgubiti osjećaj jastva.
Aiwas nas zatim upozorava da jednako poštujemo kraljevski status drugih. Treba da volimo našu braću kraljeve žestokom
strašću i udružimo se da zgazimo “prostake”, kako je objašnjeno kod drugog izazova.

25. Vi ste protiv puka, O moji izabrani.


• Izabrani - Samek-Strelac ™; Izabrani stoje uspravno u ravnoteži, mnoštvo je “odbačeno”.

25. Aiwass ponavlja ovu misao još jednostavnijim, jačim, jasnijim riječima. Mi smo protiv “puka”. Svaka jedinka, svaka
istinska Zvijezda je kraljevska, ali ljudi kao mnoštvo – čak iako je svaka jedinka plemenita – nisu svoji, oni su zbrkana masa
slučajnih atoma. Njima se ne smije dopustiti da djeluju da imaju Točku Gledišta. Oni nisu Zvijezde, oni nemaju nikakav
vlastiti put. Oni su bespomoćno privučeni da slijede bilo koju silu kojom su zaneseni. Dozvoliti im da kontroliraju događaje
znači odustati od planova vlastite Volje, svakog jasnog viđenja.

26. Ja sam tajna Guja sklupčana pred skok: u mojoj sklupčanosti je radost. Ako podignem
glavu, ja i moja Nuit smo jedno. Ako spustim glavu, i izbacim otrov, tada je to naslada
zemlje, i ja i zemlja smo jedno.
• Kundalini mirna u svom sedištu. Hadit sebe identifikuje sa “njom”. Sklupčanost je radost
postojanja. Podizanje glave je uzdidanje Kundalini središnjim kanalom (Sušumnom) što dovodi
do potpune Iluminacije Inicijata - Hadit i Nuit “postaju” Jedno - tj. Inicijat nestajući pojmi ovo
Jedinstvo. “Podizanje glave” se odvija meditacijom samostalno ili sa ljubavnim parom
(praktičan metod). “Spuštanje glave” je operacija autoerotizma - naslada Tela - trans orgazma
je jedinstvo sa Haditom.

26. Još jednom, vraćamo se Haditu. On je Tajni izvor Magike (Usporedi kundalini Hinduista). On se raduje kada se povlači u
sebe, što čini da bi pripremio jedan novi Događaj. Tih Događaja ima Dvije vrste. Jedan je čin Obožavanja Nuit, drugi je
pružanje njegovog duha u materiju. Prvi možemo zvati Mističkim, drugi Magijskim putem.

27. Velika je opasnost u meni; jer ko ne shvati ove rune načiniće veliku grešku. Pašće u
ponor zvani Zato, i tu će propasti sa psima razuma.
• “Zato” - Razlog je zamka uma (ega). Misli stvaraju razloge - velove.
• Psi razuma - Kerber - stvaranje “odnosa” ja-ti-mi-vi.
• Psi razuma su “goniči” sa Sirijusa koji prodiru kroz Veo Ponora da bi preneli istinsko značenje
Runa tj. Mudrosti Eona. Oni iskušavaju inicijate na Putu.

27. Aiwass priznaje opasnost ovih doktrina; zalutati u pogledu njihovog značenja znači riskirati da se napravi “veliki
promašaj”. Čovjek riskira da padne iz svijeta Volje (“oslobođene strasti za rezultatom”) u svijet Razuma.

28. Stoga kletva na Zato i njegov rod!


• Rod = Aquarius ›. Kletva - tipično za Horusa. Proterivanje, čišćenje uma.

29. Neka razlog bude proklet na veke!


• Prokletstvo je osobeno za karmu, razlozi se gomilaju, prelivaju, prenose - u svim
inkarnacijama.

67
SKAKAVAC 7

• Iluzija; Mesec œ.

30. Ako Volja zastane i upita Zašto, prizivajući Razlog, tada Volja staje i ne čini ništa.
• Volja ne deluje kada traži razlog za delovanje; ne čini ništa. Jedino “ispravno” delovanje je po
istinskoj volji.
• “does nough” - LA

31. Ako Moć zapita zašto, tada je Moć slabost.


• Moć se ne manifestuje kada traži razlog - to je stagnacija. Moć je po svojoj prirodi Moć. Ona
ima svoju volju - svrhu da bude Moć - i da se ispoljava kao Moć - i da je koriste kao Moć, ako
ona zastane i zapita Zašto? Onda je ona slabost - ne vrši svoju volju.
• Vatra, Eon.

28-31. Sada dolazimo do izazova koji je na neki način još hrabriji od bilo kog dosadašnjeg. Ranije, ponižen je čovjekov
moralni osjećaj. On se sada ustremljuje na sam Razum. Njegova pravilna funkcija je da izražava Volju u terminima svjesne
misli, Volje kao potrebe najunutarnjijeg jastva da se izrazi izazivanjem nekog Događaja. Ta Volja (kao takva) nije svjesna. Mi
to možemo samo razumjeti i tako uživati, te učiti iz Događaja pravljenjem neke njegove Slike. Razum je sprava pomoću koje
se to obavlja. Kada Razum uzurpira više funkcije uma, kad se osmjeli da diktira Volji što bi njene želje trebale biti, on ruši
čitavu strukturu Zvijezde. Jastvo bi trebalo da pokreće Volju, odnosno, Volja bi trebala primati naređenja jedino iznutra i
odozgo. Ona uopće ne mora biti svjesna. Ali mogu joj se desiti još gore stvari. Jednom svjesna, ona postaje sposobna da
sumnja; a nemajući nikakvo sredstvo da se otarasi sumnje obraćanjem Sebi, traži djelovanje razuma. Ovaj, ne znajući ništa
o problemu, spremno odgovara, zasnivajući svoj sud ne na potrebama Jastva, već na vanjskim činjenicama stranim Zvijezdi.
U stvari, nju vode stranci čiji jezik gotovo ne zna, a i ono malo što zna, zna uglavnom pogrešno. Volja, zastavši u sumnji,
ponovo zapada u grešku. Volja nikada ne smije pitati zašto. Ona mora biti sigurna u sebe poput Zakona Gravitacije.

32. I Razlog je laž; jer postoji činilac beskonačan i nepoznat; i sve njegove reči su naoko-
mudre.
• Saturn §; Univerzum; činilac koji tvori mnoštvo. Razlog postojanja mnoštva je Razlog.
Lažnost je mnogostrukost osobenosti manifestovanog Univerzuma. Laž je Mrak saturna
(vremena). Razumevanje ne dopire do Kraljevstva putem reči - Mudrost se ne može preneti
rečima - samo direktnim iskustvom istine.

32. Aiwass skače u završni udarac. Sam po sebi, Razum je laž. On objašnjava da tako mora biti po prirodi stvari. U
granicama svojih moći, razum može biti u savršenom redu i nikad ne napraviti grešku. Međutim, on nikada ne može biti
siguran da je u pravu, osim ako je njegovo znanje potpuno, što naravno nikada ne može biti slučaj. U stvari, budući je vezan
vlastitim zakonima, on nema načina da otkrije ne postoji li možda neki faktor koji je bitan za taj problem, a o čijoj prirodi on
nema neko znanje. Njegovi aksiomi samo potvrđuju njegova ograničenja. To je kao kada bi lovac na šahovskoj tabli tvrdio da
se nikako ne možemo kretati osim u kosoj liniji, što je točno jedino u pogledu zakona te igre i ne uzima u obzir opće zakone
kretanja. Aiwass tvrdi da neki takav faktor uvijek vreba u svakom problemu koji se može postaviti razumu. On ga naziva
“činilac neodređen i nepoznat” – nepoznat pošto nijedan um ne može sadržavati sve činjenice prirode. Stoga se mora
zadovoljiti i raditi u okviru uskih granica, iskazujući svoje rezultate i podrazumijevajući da su oni točni samo ako
pretpostavimo da su podaci dovoljni. Taj faktor je također i beskonačan, jednako kao što je jedan atom u svijetu čvrstih tijela
veći od najveće površine. Štoviše, površina uopće nije stvarna; ona nije ništa više od načina na koji je stvarno biće izabralo
izraziti određenu stavku poznavanja prirode. Čovjekov razum nikad ne bi smio dopustiti sebi da zaboravi da je on realan
jedino u nevjerojatnom slučaju svijeta koji se s njim završava. Mudrije je imati na umu da su svi Događaji, ma kako istinito i
stvarno izgledali (i jesu, mjereno zakonima te igre), nakon svega, znaci jednog kodeksa koji je Hadit uobličio da bi izrazio
svoju prirodu u terminima činova Ljubavi koja podržava Volju sa jednim ili drugim dijelom Nuit.
Anđeo zaključuje, govoreći da su tvrdnje razuma “naizgled mudre”. Činjenica da razum upotrebljava niz simbola sa kojima
radi, iskrivljava čitavo djelo. To je kao kad slikar dobiva efekt čvrstog tijela na ravnoj površini znalačkom upotrebom zakona
optike. Stoga nije bitno kako odista um funkcionira i koliko dobro opisuje događaje, njegove misli nisu iste kao stvari o kojima
misli.
Iz ovoga slijedi da bismo bili budale ako bismo vjerovali razumu kada nas navodi da kažemo Zato.

33. Dosta o Zato! Neka bude bačen psu!


• Pluton, Keter - Sirijus. Potpuno Poništenje dualnosti je jedino u Kruni Drveta Života.

33. Napad se završava prezrivom kletvom “Dosta o Zato! Neka bude bačeno psu!” U ovoj knjizi je čak i oblik slova značajan.
Riječ “pas” se i prije pojavila. Najprije je pas upotrijebljen kao simbol oblika koji bi mogao ograničiti Boga koji ga nastani.
Nadalje, “Smrt je za pse”; to jest, ograničavanje slobodnog djelovanja okončava se njegovim zaustavljanjem jednom

68
SKAKAVAC 7

zauvijek. Zatim, “psi razuma”. Misli koje je rodio um, a hranila čula, teže da ograniče jastvo, da mu nametnu volju svijeta, dok
bi djelovanje svijeta trebalo da ga snabdije objektima ljubavi preko koje može ispuniti i spoznati sebe. Postati pasivan prema
mislima i čulima znači prihvatiti okove roba. Stoga je Zato nazvano Psom, to jest, mišlju koja teži da ograniči i sputa Volju.
Istinska Volja nije uzrokovana, budući je mjera kretanja jastva u odnosu na bilo koji dati objekt. (Zloupotreba je izraza “uzrok“
primijeniti ga na ovaj slučaj. Ljudi su rekli da volja nikad nije slobodna, zato što je ona Posljedica dva združena uzroka,
prirode Sebe i prirode trenutka. Time stavljaju kola ispred konja.) Simbol Pas je dobro izabran. To je Bog19 izrečen unatrag ili
porečen. Priroda Psa je ropska; psi se ne oslanjaju sami na sebe, oni nikada ne gledaju svijet vlastitim očima, neizostavno
prihvaćaju kodeks koji im je nametnut odozgo. Zatim, drevni magovi su uzimali Psa kao simbol onih niskih želja i strahova
koji love, skaču na i vuku dolje dušu ljudi koji ne znaju kako da njima ovladaju.

34. Ali vi, o moj narode, ustanite i probudite se!


• “Rise up” je Uran ©; Znak Apofisa i Tifona - uzdizanje izabranog naroda - Telemita.
• Narod - mnoštvo (2) - Uzdići se - Jedinstvo (1) - Probuditi se - Ništa (0). 210.

35. Neka se rituali ispravno izvode s radošću i lepotom!


• Striktnost i doslednost saturna. Ozbiljnost. Red nad Haosom. Harmonija hijerarhije.

36. Postoje rituali elemenata i svetkovine doba.


• 4 elementa, 2 solsticija i 2 ekvinocija (kao i 4 tačke u polovinama doba).

37. Svetkovina za prvu noć Proroka i njegove Neveste!


• 12 avgust - kiša meteora koja donosi zemlji užitak oplođenja i spajanja Zemlje i Neba.
• Noć - za Nuit - NOX.

38. Svetkovina za tri dana pisanja Knjige Zakona.


• Davanje Zakona -1, 2 i 3 april.

39. Svetkovina za Tahutija i Prorokovo dete-tajna, O Proroče!


• Tot-Israfel i dan Iluminacije. Reč Mudrosti i Svetlost Tišine.

40. Svetkovina za Vrhovni Ritual, i svetkovina Ekvinocija Bogova.


• Prolećni ekvinocij 1904.e.v. Vrhovni ritual je Misa Svetog Duha - Rubinova Zvezda (Liber 66) -
svaki dan.

VRHOVNI RITUAL

Neka Svetkovinu izvedu oficiri u Hramu. Ovaj Hram, u koji se povlače, može biti bilo kakvo pogodno mesto. Neophodan
je oltar, posuda sa vinom; ostalo po njihovoj volji; odore, itd... Oficira je dvoje, i traže Nuit i Hadita kroz Babalon i Zver.
Da bi se sakrili oni su prerušeni kao Izis i Oziris.

Oficiri se sastaju i sastave ruke ponad oltara.


Ikakve preliminarne operacije se sada izvode, otvaranje, teranje, itd.. izvodi I. koja se vraća i oni zajedno pozdravljaju
kao Inicijati.

O&I: (lice ka licu)


O:Koji je čas?
I:Kada vreme nema moć.
O:Koje je mesto?
I:Na obodu prostora.
O:Kojeg Boga budimo?
I:Gospoda Tišine.
O:Sa čime služimo?
I: ........ ....... ........

O daje znak Bafometa, I čini znak Majke Pobednice.

O:Hram je u mraku?

19Pas je na engleskom Dog, a Bog se izgovara God.

69
SKAKAVAC 7

I:To je majka Mudrosti.


O:A Sveštenik u Hramu?
I:To je Misterija ....

I čini znak Majke Pobednice, O daje znak Bafometa.

O:A čuda odgore?


I:Suština Ljubavi.
O:Postoje li sakramenti?
I:Devet. Tu su muzika i vino i izvrstan ples.
O:Da bi se postigao?
I:Trans.
O:A ova tri su dovoljna?
I:To su Sluge Ljubavi.
O:A žrtva?
I:Ja.
O:A sveštenica?
I:Si ti. Ja sam spreman da umrem na tvojim rukama - čak i sad!
O:Obožavaj me prvo!
(I. stavlja O. na oltar)
I:Ljubavnice, žedan sam.
(O. daje vino, oni piju.)
O:Moja usta su užarena za želju mog gospoda.
(Oni razmenjuju sveti pozdrav poljupcem.)

I:Ja klečim pred tobom a med je sladak.


(O. svira muziku, dok I. obožava u tišini.)
O:Iscrpljena, ja tonem.
I: Ja mrtav sam na ivici.
O:Igrajmo!
I:Igrajmo!
O&I:Gospode daj nam moć da se izgubimo u transu, na jedan sat - na jedan sat!
(Oni igraju zajedno. Pauza potpune tišine sledi, dok O. spontano ne pristupi i postavi I. na oltar.)

O:Iscrpi me!
I:Ne, pij!
O:Evo tonem!
I:Ja tonem za tobom!
O:Pij vino! O, pij vino!
I: Ja sam tvoj!
O:Ja sam tvoja!
(Oni piju i pozdravljaju se kao pre.)
I:jesi li naoružana?
O:Jesam, nožem.
(O. izvlači nož iz njene kose)
I:Ljubav je bolja od života.
(O. seče obrnuto *T*, ili znak NOX-a na grudima I.)
O:Igrajmo!
I:(dodajući vino) Za trans!
(Piju i igraju.)
O:Vratimo se do trona!
(I. se vraća i zauzima mesto na oltaru.)
I:Ja obožavam samo tebe!
(O. čini to, svira muziku po želji...)
O:Okončana je igra. Ja sam spremna za ubod. Pomaži me!

I:Ja se uzdižem! Za vatru u tvojim očima, ja te pomazujem, tvoj sveštenik, Babalon i Zver! I pitam te sada: Ko si ti?
O: Omari telassa marax ...itd...

Ritual Rubinove Zvezde sa nastavlja u tišini.

70
SKAKAVAC 7

Zatvaranje.

I:Usna na usni je srce kraj srca!


O:Na tren se rastajemo.
I:Vreme i prostor obnavljaju iluziju.
O:Ljubav je izgubljena u zbunjenosti.
I:Ljubav nas sadrži trajno. Do časa sakramenta.
O:Ja te volim, i ti voliš mene.
I:Sada i uvek neka je tako!
I&O: Ruka u ruci, srce ka srcu! Ljubavi budi s nama dok se rastajemo!

(Pozdravljaju se dok odlaze.)

41. Svetkovina za oganj i svetkovna za vodu; svetkovina za život i još veća svetkovina za
smrt!
• Vatra i Voda - Rođenje i Smrt.

42. Svetkovina svakog dana u vašim srcima u radosti moje naslade!


• Magika
• Reš - Sunce - Srce - LVX.

43. Svetkovina svake noći za Nu, i užitak krajnjeg zanosa!


• Misticizam - Joga.
• NOX.

44. Zaista! Svetkujte! Radujte se! nema bojazni odsad nadalje. Rastapanje i večita
ekstaza su u poljupcima Nu(e).
• “Aye” - Oko - Đavo - Capricornus.
• Potvrda - tačka; Svetkovanje - ispoljavanje spolja; radovanje - uživanje iznutra. Sve u NU.

34-44. Sa nenadanom snagom tema se prebacuje na trijumf Majstora. Aiwass nas poziva da se podignemo i probudimo. On
propisuje načine obožavanja. Treba prizivati sa radošću i ljepotom. Počinje pravljenjem spiska rituala i svetkovina, tokom
čega se toliko uzdiže u stanje transa tako da ti rituali, na početku jasno definirani po redu, skupljaju silu, u valovima, sve brže
i brže, sve dok na kraju on ne proglasi da je svako vrijeme i mjesto pogodno za svetkovinu. Na kraju uzvikuje još jednom da
su sva takva zadovoljstva lišena bilo kakve mrlje skrivenog otrova. Mi treba da učinimo sadašnjost savršenom, bez i
najmanjeg straha da njome sebi stvaramo nevolje u budućnosti. Istina, naša Tijela se raspadaju, ali to nas uvodi u
bezvremeni zanos. Tada uživamo u svemu što može biti, što ne bismo mogli ni u idealnom slučaju dok smo prisiljeni mjeriti
našu Magiku u okvirima tijela i uma. Vjerojatno se događaji prestaju događati, postaju jedan jedini događaj, neprekidno
stanje radosti.
Ne smijemo pobrkati taj prijelaz izvan zemaljskog života sa smrću; smrt je za pse. Oni ograničavaju sami sebe sve više i
više; strahovi, pohlepe, laži skupljaju se kao lešinari gosteći se njihovim mesom: sve dok na kraju ne mogu pronaći put koji
nije zapriječen nekim od njihovih grijehova, njihovih prepreka slobodnom djelovanju koje su si sami postavili. Više ne mogu
izazvati nijedan događaj izvan one uske rutine u koju ih je satjerala njihova nemoć, nositi se sa Prirodom, voljeti, voditi ljubav
i zagospodariti ljepotom Nuit. Malo po malo, mašina prestaje da radi. Njen razbor, više od bilo čega drugog, pomogao je da
se uništi moć susreta sa novim činjenicama. I najmanje iznenađenje uznemiruje, stoga prije ili kasnije, naiđe na neki problem
koji je slomi ili se pohaba i istroši. Mrtva je.

45. Smrt je za pse.


• Vladari života i smrti ne umiru.

46. Da li si pogrešio? Da li žališ? Da li je strah u tvom srcu?


• Trostruka podeljenost - znaci neuspeha.

47. Toga nema tamo gde sam ja.


• “Where I am these are not” - Poricanje i poništenje trostrukosti ograničenja u Jedinstvenoj
Tački - “tu” su oni Ništa. Ovo se ionako ne može objasniti rečima.

71
SKAKAVAC 7

46-47. Anđeo nastavlja da me otvoreno izaziva u pogledu moje duše. Poraz, patnja i strah jednostavno ne mogu postojati u
prisustvu Hadita. Njegova priroda je da pobjeđuje, da se raduje i da hrabro izaziva događaj za događajem, siguran u sebe u
svakom i apsolutno svakom slučaju.

48. Ne žali one koji su pali! Ja ih nikad nisam poznavao. Ja nisam za njih. Ja ne tešim: ja
mrzim tešenog i tešitelja.
• Žaliti i tešiti znači potvrditi odvojenost i “nesavršenost” u dvojstvu. Suštinski to ne postoji.

48. Sada se vraćamo onima koji nisu Hadit. Ne treba da žalimo pale. Prva činjenica u vezi s “točkom gledišta” je da ona
zadržava svoje mjesto. Ona se kreće, istina, ali nikada ne može pasti. Pasti znači prepustiti se toku izvan samog sebe, a to
znači prestati održavati “točku gledišta” koja je suština Hadita. Hadit nikada nije poznavao pale. Stvarna točka gledišta ne
može se uzdrmati. Da li bismo trebali tješiti takve jadnike? Beskorisno. Njemu neće biti ništa bolje zbog još jedne laži više, a
tko god priča tu laž, lažan je prema vlastitom Božanstvu.

49. Ja sam jedinstven i pobednik. Nisam od robova koji trunu. Neka su prokleti i mrtvi!
Amen. (To je o 4 : postoji peti koji je nevidljiv, i unutra sam ja kao beba u jajetu.)
• Hadit je Falos (jedinstven i pobednik). Robovi su energije koje čovek rasipa u mnoštvu. Treba
ih otkloniti da bi se uzdiglo u Duhu - 4 elementa teba spoznati u potpunosti. AMEN su 4
elementa. Peti je DUH - Akaša - Obličje Hadita je “kao” obličje Harpokrata u jajetu.

49. Hadit je “jedinstven”. Svaka Točka koja postoji je Hadit. Svaka za sebe je bez granice, stoga su sve slične u svakom
pogledu. U isto vrijeme, nijedno dvoje nije ni na koji način slično (ako se usporede u bilo kojoj danoj točki-trenutku). Ovo je
jedna od tvrdnji Knjige koja uključuje novi pogled na Prirodu, pogled mnogo dalji od bilo kog dosad izloženog i to takav koji
posjeduje vrlinu da razriješi svaki problem koji svemir postavlja našim umovima. Najjednostavnije mogu tu stvar objasniti
ovako: “Nikoje dvije točke jedne linije nisu iste. Njihovo rastojanje od bilo koje druge ih razlikuje. Svaka linija – AB, AC, itd., je
jedinstvena; čak i ako je AB = A'B', one se razlikuju u odnosu na C'. AC' ne može biti jednako A'C'. Linije povučene u dva
smjera iz jedne točke jednake su samo po dužini; svaka točka razlikuje se u odnosu na bilo koju drugu točku. Istovremeno,
pošto se za pravac pretpostavlja da je beskonačan, zbir onoga što se može reći o svim tačkama je isti. Nijedna točka ne
može tvrditi da ima jedinstvenu udaljenost od neke druge točke.”
Hadit je “pobjednik”. Njegova je funkcija učiniti sebe gospodarom svega što može biti, a svaki događaj koji izazove je jedna
pobjeda. On poriče srodstvo sa “robovima koji iščezavaju”. Oni su potpuno strani njegovoj prirodi. Ako Čovjek nije aktivan –
proklet je i mrtav; ovo je kletva na sve robove, na sve one koji se prepuštaju onome što sretnu: osuđeni su da boluju od
ograničenja Volje. Svijet postaje tamnica jastvu umjesto da bude igralište, a vrata tamnice postaju pečat grobnice.
Mora se imati na umu da sva takva bića nisu stvarna ni u kojem pravom smislu te riječi. Oni uopće nisu Zvijezde. Sve dok oni
misle o sebi kao o “Ja”, možemo kazati za njih da posjeduju Točku gledišta, međutim, ako ona nije dovoljno snažna da
ustraje kroz sve Događaje, to nije istinsko Jastvo već fantom Jastva kojeg na ekran baca svjetlost događaja oko njega.
Ropske duše su u stvari dijelovi naše sprave za promatranje prirode. Oni nam pomažu da promatramo kako neki niz
događaja utiče na ovaj ili onaj svjesni um. Štede nam vrijeme govoreći što misle i osjećaju. Možemo od njih naučiti kuda se
usmjeriti.
Ova velika kletva je zapečaćena svečanim Amen; ali upotreba te riječi podsjeća Aiwassa da ova knjiga mora uvijek iznova
pokazivati mudrost i vještinu, znanje i moć njenog autora u stupnju koji je iznad onog koji posjeduje Čovjek. Stoga predlaže
zagonetku u vezi riječi Amen. Sugerira tajni način izgovaranja te riječi, koji će, kada se otkrije, dati novi život, život jednog
višeg reda, Duši te riječi. Tu zagonetku sam objasnio na drugom mjestu.

50. Ja sam plav i zlatan u svetlu moje neveste; ali crveni sjaj je u mojim očima; a moji su
ukrasi purpurni i zeleni.
• Plavo - voda, zlato - Zvezda/Sunce, crveno - vatra. Srce (purpurno jaje) ovijeno zmijom.

51. Purpur iznad purpura: to je svetlo više od očnoga vida.


• Ultraljubičasta svetlost. Purpurna Aura čoveka.

50-51. Moramo uočiti čudan način na koji Aiwass skakuće naprijed-natrag sa iznenađujućih doktrina o etici, te drugim
mentalnim i moralnim problemima na pokušaje da objavi Prirodu Hadita u različitim simbolima. Napušta pitanje “robova” da
bi nam govorio o prirodi Svjetlosti koja odgovara Haditu. On je “plav i zlatan u Svjetlosti Nuit”; odnosno, Zvijezdama posuto
nebo koje je njena slika, otkriva Njega. Jasno je da on, nemajući nikakav oblik, osim zahvaljujući njoj, ne može biti spoznat,
niti biti viđen, osim preko nje. Tražiti njega znači tražiti jednu od stvari koje mogu biti, te koja jest, naravno, kao i Nuit osobno.
Njegova priroda se javlja jedino pomoću “crvenog sjaja” u njegovim očima. Njegova vatrena svjetlost, koja želi da se sjedini
sa njom u svim njenim oblicima, može se vidjeti onim organima pomoću kojih On sam opaža. Jer, čim mislimo o očima
Hadita, koje izražavaju njegovu Volju i pamet, počinjemo sudjelovati u jedinstvu s njim, te odjednom mislimo o vatrenoj strasti
duha koji prožima sve stvari.

72
SKAKAVAC 7

U njegovom liku zmije, mislimo o njegovom vanjskom obliku kao o “blistavom”. Kad dođe u kontakt sa bilo čim na što može
reagirati, javlja se bljesak svjetlosti, a ta svjetlost je purpurna i zelena. Aiwass objašnjava da se pod purpurom misli na
svjetlost iza ljubičaste boje spektra, vjerojatno je isto tako i za onu koja je iza crvene. Jer, tom riječju je jasno htio izraziti
aktivni ekstrem onog reda dvojnog kretanja kojeg mi zovemo život, pri čemu je zelena u središtu dijela koji smo u stanju
opaziti. Zeleno je najpasivnija od svih boja. Povezujemo je sa prirodom Venere. Ona nagovještava ljubav, mir, te rast biljaka i
drveća; dok je svjetlost koju povezujemo sa Jupiterom ljubičasta i navodi nas na pomisao o najvišem Božanstvu koje seže
van našeg pogleda ka čistom kretanju duha. Crveno je boja Marsa – najnižih oblika energije, koje više teže zagrijavanju
nego osvjetljavanju, dosežući izvan svjetlosti ka nekom obliku djelovanja duha, koji kao da teži smrti same energije. Purpur
Hadita udružuje ove ekstreme. On pretvara jedan u drugi po volji. U Njemu su oni jedno.
Ovo je posljednja tajna Fizike. Vođeni Knjigom Zakona, ljudi od nauke će uskoro naučiti da je najniža dubina jednaka najvišoj
visini. Energija se degradira do točke u kojoj ponovo postaje korijen najviše forme. Na drugom mjestu sam pokazao Sistem
ove promjene. Osnovna stvar je (na ovom mjestu) istaći da Knjiga Zakona tvrdi kako energija niti počinje, niti se završava,
već prolazi kroz ciklus promjene. Mi vjerojatno opažamo samo onaj luk od krivulje na kojoj svaki događaj prati prividni gubitak
energije rađanjem svjetla i topline, a sva energija izgleda kao da se iscrpljuje u vlastitim djelima “Ljubavi koja podržava
Volju”, gubeći svoje više moći i klizeći sve niže na ljestvici. Da je ovo praktično viđenje istina, onda ne bi bilo odgovora na
pitanje: “Što je započelo najviši oblik energije?” Knjiga Zakona navodi jasno istinu, u namjeri da, kad je ljudi uspiju pronaći,
mogu spoznati nešto od prirode Aiwassa i priznati njegovo pravo da donese zakon Čovječanstvu. Kada problem bude
riješen, ako ne i prije, dijelove te istine naći ćemo izražene u šifri teksta Knjige.

52. Postoji veo: taj veo je crn. To je veo čedne žene; to je veo tuge, i mrtvački pokrov:
ništa od toga nije moje. Strgnite dole tu vekovnu lažljivu sablast: ne uvijajte vaše poroke
u vrle reči: ti poroci su moja služba; vi činite dobro, i ja ću vas nagraditi ovde i posle.
• Veo Binaha, Saturna, - Izide.
• Stara učenja - religije su laži i obmane - neka se odbace pred novim Svetlom!
• “Poroci” su konzumiranje i ispoljavanje životnih energija bez ograničenja. “Ovde i posle” -
Sadašnji momenat i kontinuum vremena. Nagrada je spoznaja - postignuće Razumevanja, a
ne pretvaranje (kako je to činjeno ranije).

52. Sa Svjetlosti okrećemo se odsustvu Svjetlosti. Ipak, ono nije stvarno. To je veo. U prirodnom poretku nema tog vela. On
je sačinjen od stida i straha, u pokušaju da se sve što je istinito i stvarno izbaci iz duše. Odupiranje promjeni i prkošenje
prirodi, to je ključ zle magije Crnog Bratstva, čiji je idol čedna žena. Njen veo je tuga i smrt.
Mi Telemiti obožavamo Nuit: “Sve što može biti” obožavamo kroz “sve što jeste”. Njeni oblici su bez broja, a u svakom ona
sebe slobodno daruje svakoj duši koja je želi. Otuda je Njena svećenica na Zemlji Skerletna Žena, Kurva Zvijeri, koja daje
sve što može svakome tko traži. Svaki njen čin uključuje promjenu koja je život.
Na drugoj strani, “čedna žena” krije i poriče samu sebe. Ona se boji i stidi sebe – plaši se i srami svih ljudi. Boji se da joj se
nešto ne desi i stoga leži kruta i ukočena, mrtva čak i na vrhuncu svoje mladosti.
Ovaj stih Knjige Zakona je posljednji izazov prošlosti. Anđeo udara oštrim vrhom svog koplja kukavički štit plašljivca i roba
koji vrebaju iza maske Majstora, fantoma, strašila, koje je on postavio da poplaši ptice pjevice slobode sa plodnih polja koja
im zakonski i pripadaju.
Do ovog stiha je možda bilo u okvirima moći nekog suptilnog sofiste razjasniti stihove Knjige. Sada Aiwass ne ostavlja ni
sjenku sumnje. Kaže s krajnjom jasnoćom: “Strgnite tu lažnu utvaru stoljeća; ne uvijajte svoje poroke u vrle riječi; ti poroci su
moja služba; činite dobro i ja ću vas nagraditi ovdje i poslije.”
Anđeo čak ne izvoljeva da pokaže kako su ono što pobožni ljudi zovu poroci u stvari vrline, odnosno znamenja muškosti; ili
da poroci znače “mane”. On te dvije riječi koristi u njihovom vulgarnom smislu. Izaziva svijet na dvoboj do smrti. Ne samo što
mami ljudski rod neka radi ono što Kršćani zovu zlim, već kaže da su ti poroci Haditovog svećenstva, sredstva Njegovog
prizivanja, staze ka Istini, stepenice uspona Božanskom. Mi nećemo biti kažnjeni zbog grješnih djela kako ih oni zovu. I ovdje
i tamo naša je nagrada sigurna.
Još više. Taj veo je pokvaren. Mi ne smijemo, kao što to sada viši slojevi ljudi rade, uživati na svaki način, a pretvarati se da
ništa slično ne činimo. Moramo se ponositi u našim zadovoljstvima. Moramo biti bestidni i iskreni. Pošto je sve što jeste Bog,
jedina greška je sputavati Boga da bude on sam ili da vrši svoju volju ili da razotkriva svoju istinu.

53. Ne plaši se, o proroče, pošto su ove reči izrečene, nećeš zažaliti. Ti si moj izričiti
izabranik; i blažene su oči koje ćeš gledati sa zadovoljstvom. Ali ja ću te sakriti u masku
žalosti: oni koji te vide će se plašiti da si pao: ali ja te uzdižem.
• Spolja je “maska žalosti” (kao što nosi Muza Sunca), unutar je Uzdizanje. To je “H.I.M.O.G.” -
koga ne može niko prepoznati.
• Prorok je tokom svoje inkarnacije “padao” u očima mnoštva, dok je istinski “unutra” dosezao
najviše vrhove postignuća i iz toga predao svetu najveće i najlepše Mudrosti u svojim
knjigama i radovima.

73
SKAKAVAC 7

53. Nije čudo što sam drhtao pišući ove riječi! Aiwass me žuri utješiti. Govori mi da se na kraju putovanja nalazi Krčma
Radosti. Tada sam bio dovoljno glup da sam se povlačio pred onim što mi je izgledalo čudno ili mrsko prije nego se
kompletiralo u mom umu, te nisam uspio opaziti unutrašnje značenje.
Moj Anđeo je otišao dalje od jednostavnog: “ne plaši se”. On insistira da sam ja “izabranik” i poklanja mi najveću želju mog
srca, uvjerava me da će moja Volja biti ispunjena, da će oni na koje pogledam s radošću primiti sav blagoslov. Njihove oči će
biti blažene: oni će vidjeti sve stvari u mudrosti, radosti, ljepoti. Kako bih imao ovu moć da oslobodim čovječanstvo, da
ozdravim njihove rane, da otvorim njihove oči prema ljepoti i njihove uši muzici, odrekao sam se sopstvene karijere,
bezrezervno predao sebe Velikom Djelu, iznova i iznova stavljao na kocku život i razum, osmjelivši se na sva ona djela kojih
se čak i neustrašivi ljudi najviše boje – i uzmiču.
Ipak, zbog tajne svrhe Bogova, ne mogu da uđem u svoje kraljevstvo odmah, naočigled svih. Njihov plan je zahtijevao da
budem skriven u masku tuge. Zapazite Riječ “maska” a ne “veo”. Nema laži u tome, samo komedija koja se mora postaviti na
scenu. Stoga je bilo uređeno da oni koji su me poznavali pomisle da sam pao. Zaista, toliko životno je izgledala ta maska da
sam i ja sam, gledajući se u ogledalo, dolazio u iskušenje uplašivši se da sam pao. On, svjestan moje slabosti, uvjerava me
na licu mjesta: “ali ja te uzdižem”.

54. Niti će oni koji glasno uzvikuju svoju ludost da ti ne značiš ništa imati koristi; ti ćeš to
otkriti: ti vrediš: oni su robovi razloga: Oni nisu moji. Tačke po tvojoj volji; slova? ne
menjaj im oblik niti vrednost!
• Zakon je dat kroz Proroka - to potvrđuje njegovu veličinu i dostojnost da je Izabran.
Besmisleno je to poricati. Neophodnost održavanja reči knjige takvima kakve jesu -
kabalistički.

54. Moj duh je također utučen zbog onih koji su ismijavali moj govor i kleli se da on nema smisla. Aiwass me je uvjerio da
njihova glasna glupost ne vrijedi, da ću uspjeti prikazati istinu, da ću ja vrijediti. Moje kritičare mori razum; oni nisu svoji. Oni
su robovi vlastitih mentalnih aparata.
Ovo pitanje mog značenja odnosi se prije svega na ovu Knjigu; jer Aiwass odmah prelazi na ponavljanje upozorenja da se
ne mijenjaju slova u tekstu. Dopušteno mi je da ubacim točke gdje mislim da treba.

55. Dobićeš redosled i vrednost engleskog Alfabeta; pronaći ćeš nove simbole s kojima
ćeš ih dovesti u vezu.
• Dato po Liber Trigramatonu. Takođe C=7 sistem.

55. Zatim, dao mi je novi zadatak. Treba da pripišem vrijednosti engleskim slovima po redoslijedu sličnom onom koji se
nalazi u Hebrejskom. Ovim se detaljno bavim na drugom mjestu.20

56. Gubite se! vi podrugljivci; iako se smejete u moju čast nećete se dugo smejati: onda
kada budete tužni znajte da sam vas napustio.
• Ne može se uzdati u prolaznost već u postojanost trajnog postignuća - Razlika između Kenšoa
i transeva spram Nirvikalpa Samadija i Nirvane.

56. Opet iznenadna promjena. On sipa prezir put onih što ismijavaju moj rad.

57. Ko je ispravan ispravan će i ostati; ko je nitkov nitkov će i ostati.


• Osobine Bića ostaju po volji kako ih je ona preuzela da manifestovanje u Univerzumu. Odnosi
Istine (Svetla) i Laži (Tame) su konstante.

57. “Ljudi koji mijenjaju svoju Točku gledišta”, ponavlja Anđeo, “nisu zaista svoji.” Iako je svaki događaj promjena, ove
promjene su zatvorena krivulja, tako da je njihov zbir Nula. Ovim sam se potpunije pozabavio u drugim spisima. Suština
doktrine je da su stvari stabilne jedino pomoću njihove stalne promjene, koja je život. Prestati mijenjati se znači umrijeti, što
je jedina stvarna promjena koja se može desiti. Kada se desi, dokazuje da tu istinskog života nije ni bilo.

58. Da! ne verujte u promenu: bićete ono što jeste, a ne drugo. Stoga će Kraljevi zemlje
biti Kraljevi zauvek: neka robovi služe. Nema nikoga ko će biti unižen ili uzdignut: sve je
uvek kao što je i bilo. Pa ipak su neki maskirani moji služitelji: može biti da je prosjak
kralj. Kralj može birati svoju odeću po volji: nema pouzdanog testa: ali prosjak ne može
sakriti svoje siromaštvo.

20Vidi “tajni” komentar na Liber Trigrammaton, uključujući prethodni komentar na 55 stih drugog poglavlja Knjige Zakona.

74
SKAKAVAC 7

• Biće ima svoju prirodu i ne menja se kao takvo. Savršenstvo obitava u suštini svega - u suštini
svakoga. Kraljevi u Tifaretu, njih služe elementali Ruaha. Priroda se ne može promeniti pošto
je determinisana voljom Svega - prihvata svoju prirodu i volju. Svest može preuzeti funkciju i
obličje bilo kojeg dela (elementalnog ili duhovnog) kada je potpuno slobodna od ograničenja.

58. Ova doktrina je odmah primijenjena na pitanje Kraljeva i robova. Anđeo objašnjava da postoje dvije vrste ljudi – rob se
nikad ne može uspraviti, Kralj nikad ne može pasti. Ako se naizgled tako nešto dogodi, to je tek znak prerušavanja; suština
Čovjeka, ako je on uistinu Čovjek, uvijek je ista. To je Točka gledišta koja se nikada stvarno ne mijenja, mada je svaka nova
činjenica sve potpunije iznosi na vidjelo.
Predočen mi je jedan slučaj koji me ne smije prevariti. Ne smijem pretpostaviti da neki Čovjek koji izgleda kao prosjak zaista i
jest prosjak. On bi mogao biti Kralj čije je zadovoljstvo da se prerušava. On može, naravno, ponovo uzeti svoju krunu i žezlo
kada se umori od svoje igre, dok prosjak nema načina da se pretvara da je kralj. Poanta ovoga je da ja mogu naći potrebnim
da prosudim takve izjave ljudi koje susrećem i Aiwass me ovdje uvjerava da će mi biti lako da otkrijem lažne kraljeve, ali me
upozorava da ne prezirem one koji ne pokazuju svoje vrline.

59. Stoga pazite! Volite sve, jer možda je Kralj prikriven! Kažeš li tako? Budalo! Ako je on
Kralj, ti ga ne možeš povrediti.
• Volite sve! AL! Luda.
• Biće i sopstvo su duhovno nepovredivi.

60. Stoga udari grubo i nisko, i u pakao s njima, majstore!


• Pakao - nesvesno (dalja inkarnacija). Mnoštvo obitava u patnji neznanja. Sagorevanje
nečistoća duše.

59-60. Moram li stoga paziti kako udaram, da ne bih, misleći da ubijam roba, ubio nekog od svojih plemića? Nema opasnosti.
Jedan od testova kraljevskog statusa je da bi on morao biti u stanju da se odbrani od svijeta. Zato sam pozvan da udaram
svom snagom, pokušavajući ubiti.

61. Svetlo je pred tvojim očima, o proroče, svetlo neželjeno, najželjenije.


• Mesec, Pisces œ; Izlazak! Suočenje! Iluminacija (kojoj se ego odupire, a kojoj duša teži).
• Duboko u tami, blizu Luči.

62. Ja sam uzdignut u tvome srcu; i poljupci zvezda pljušte snažno po tvom telu.
• Uzdizanje Kundalini je ekstaza beskraja. Magnetizam radijacije između Tačke i Kruga.
• Sunce-srce...

63. Ti si malaksao u sladostrasnom obilju nadahnuća; izdisaj je slađi od smrti, žešći i


grohotniji od milovanja samog Paklenog crva.
• Udah i izdah.
• Gledajući odole inicijat “vidi” Zmiju-Ouroborosa, gledajući odgore Majstor “vidi” paklenog crva.
To je Univerzum u svom kretanju. Udah i izdah Brahme.
• Eon - strašni sud!

64. Oh! ti si nadvladan: mi smo nad tobom; naša radost je svuda oko tebe: živeo! živeo:
proroče Nu(e)! proroče Had (a)! proroče Ra-Hoor-Khu(a)! Sada se raduj! sada dođi u naš
sjaj i nasladu! Dođi u naš strasni mir, i piši slatke reči za Kraljeve!
• Univerzum. Oslobađanje i Postignuće. Jedinstvo sa Svetim Trojstvom. Ekstaza.
• Mir.

65. Ja sam Gospodar: ti si Sveti Izabranik.


• Alef / Keter
• Adonai i Adept.

66. Piši i nađi ekstazu u pisanju! Radi, i budi naš ležaj u radu! Podrhtavaj radošću života i
smrti! Ah! tvoja smrt će biti ljupka: ko je vidi biće zadovoljan. Tvoja smrt će biti potvrda
obećanje naše vekovne ljubavi. Dođi! Uzdigni svoje srce i uživaj! Mi smo jedno; mi smo
nijedno.
• Bet / Hokmah

75
SKAKAVAC 7

• Prenos Znanja i Mudrosti. Smrt je kapija Uskrsnuća.

61-66. Miris bitke u mojim nozdrvama konačno pomaže da se probudi moja muškost, da se uzdigne Božanstvo u meni. Kroz
čitavo ovo Poglavlje sam se neprekidno bunio protiv mog Majstora; ali sada je tama slomljena i nestala. Moje Istinsko Jastvo
je usplamtjelo u meni. Postao sam jedno s Haditom; odmah sam zapao u trans. Iznenadna svjetlost je bljesnula u mojim
očima. Hadit se uzdigao u mom srcu, trenutno sam zadrhtao od ljubavi Nuite. Ona mi je prišla brže od same Svjetlosti. Po
tijelu su zapljuštali poljupci Zvijezda. Kada sam uzdahnuo, moje tijelo je spalo sa mene kao truli dronjci. Izdahnuo sam i
osjetio poljubac još brži, još grohotniji od same smrti. Konačno oslobođenje od svih obmana kojima je moj mozak bio
zaslijepljen.
Ne moram zalaziti u detalje ovog zanosa. Tekst u svakom pogledu bolje opisuje činjenice nego što bi se to moglo desiti na
bilo koji drugi način.

67. Drži se! Drži se! Dobro se drži u svojoj nasladi; nemoj se onesvestiti od ovih izvrsnih
poljubaca!
• Gimel / Binah
• Snaga u pasivnosti (paradoksalno zvuči). Održati svest, a biti “tih”.

68. Čvršće! Drži se! Uzdigni glavu! ne diši tako duboko-umri!


• Dalet. Kapija kojom se prolazi. Smrt - kapija Razumevanja.

69. Ah! Ah! šta ja to osećam? Je li reč iscrpljena?


• He. Ekstaza; Osećaj; Kraj reči.

67-69. Nakon izvjesnog vremena moj smrtni dio nije više mogao da podnese pritisak zanosa. Došao sam sebi ili bolje
rečeno, udaljio se od sebe, pitajući se tko sam bio, što se desilo i da li je govor završen. Aiwass me je onda poučio kako da
se pripremam za takve vrhunske događaje. Moram spomenuti da je ovaj trans ispunio obećanje koje sam tražio od Tajnih
Poglavara, kada sam pristao prihvatiti se zadatka koji su mi poželjeli dati. “Ako treba da ispunim svoju službu na pravi način,
moram prvo stići do onog jasnog viđenja istine bez kojeg bi svaki moj čin sigurno bio greška.” Naporno sam radio dugo
vremena da postignem neki takav trans i uvijek sam bio daleko od uspjeha. A sada, bez riječi upozorenja bio sam zahvaćen
njime. Tajna je bila u ovome: slamanje moje lažne Volje pomoću ovih strašnih riječi mog Anđela oslobodilo je moje Istinsko
Sopstvo od svih okova, tako da sam odjednom mogao uživati zanos raspoznavanja sebe bivajući onaj koji jesam.

70. Ima pomoći i nade u dugim basmama. Mudrost govori budi jak! Tada ćeš moći podneti
više radosti. Ne budi životinja; oplemeni svoju nasladu! Ako piješ, pij sa osam i devedeset
pravila umeća: ako ljubiš, prevaziđi to finoćom; i ako činiš bilo šta radosno, neka u tome
bude tananosti!
• Vau. Mudrost Hijerofanta.
• Pravila umetnosti. Strelac/Sagitarius. 98 pravila - 98 je Hua Elohim; Lingam i Joni. Umetnost
ima pravila, ljubav ima predavanje sjedinjenju. Tananost je suptilna usklađenost svega -
Harmonija.

70. Pripremajući se za takav rad treba ojačati sebe na svaki način, tako da se može “podnijeti više radosti”. Ovo ne
podrazumijeva sirovu snagu.
Priroda zanosa je: što je finiji, to je snažniji. Stoga, pri opijanju sebe kod obožavanja Hadita, trebalo bi uvažiti “osam i
devedeset pravila umijeća”. (Značenje ovih slika objašnjavam na drugom mjestu.)
Isto tako, u ljubavi, neumjerenost se postiže žestokom strašću. Umjetnik je model. Čovjek mora naučiti da uživa svaki i
najmanji detalj, pa ipak da ih stopi sve u jedan uzvišeni koncept. Ista taktika primjenjuje se na sva radosna djela. Ključ
uspjeha je profinjenost.

71. Ali prevaziđi! prevaziđi!


• Zain.
• Ananda.

71. Aiwass žuri da me upozori kako ne smijem shvatiti ove riječi kao da bismo trebali razblažiti naša zadovoljstva. Mi ne
treba da budemo uglađeni i nježni. Nikada zaboraviti da su sve umjetničke vještine lošije od bezvrijednih, osim ako ne izviru
iz snage i strasti. Suština uspjeha je žestoka želja da probiješ svoje vlastite rekorde, kao i svjetske, u svemu što Čovjek radi.
Najkobnija greška je postati umoran od zadataka kroz izabiranje jednog u kojem smo postali savršeni i ne čeznuti za
svjetovima koje bismo osvajali.

76
SKAKAVAC 7

72. Uvek se bori za više! i ako si ti zaista moj-a u to ne sumnjaj, i ako si uvek radostan!-
smrt je kruna svega.
• Het.
• Ćit.
• Kruna Drveta Života je vrhunac inicijacije - do nje se dolazi “smrću” - to je tačka Uskrsnuća.

72. Podrazumijeva se da tijek života treba biti jedno umjetničko djelo; Čovjek bi trebao žuditi smrt kao jedini pravi vrhunac.
Čovjek bi trebao umrijeti dok je još u službi.

73. Ah! Ah! Smrt! Smrt! ti ćeš žudeti za smrću. Smrt je zabranjena za tebe, o čoveče.
• Tet.
• Sat.
• Čovek zemlje.

74. Dužina tvoje čežnje će biće snaga njene uzvišenosti. Onaj koji dugo živi i mnogo žudi
za smrću uvek je Kralj među Kraljevima.
• Ljubavnik

73-74. Posljednji izazov oštro odzvanja. Postoji doktrina u vezi smrti, vjerojatno čudnija od svih ostalih. Znak je uspjeha u
Magici do kraja izvršiti svoj posao u svojim najboljim godinama, tako da život više nema što da ponudi i Čovjek počinje
žudjeti za Velikim Putovanjem u Nepoznato – Zov Stare Duge Staze! Nije zakonito požurivati početak. Mjera sjaja smrti jesu
snaga i hrabrost potrebne dok je čekamo. Što duže Čovjek živi i što više želi da umre, to je plemenitija njegova priroda.

75. Zaista! slušaj ove brojeve i reči:


• Misterija se prenosi (razotkriva) Samotniku.

76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Šta znači ovo, o proroče? Ti


ne znaš; niti ćeš ikada saznati. Dolazi jedan da te sledi: on će to protumačiti. Ali ne
zaboravi, oizabraniče, da budeš mene; da slediš ljubav Nu(e) na zvezdanom nebu; da
tražiš ljude, da im kažeš ovu radosnu reč.

• Što se samog metoda rešavanja zagonetke tiče koristićemo sistem koji je naznačila Knjiga
Zakona:" Sva ta stara slova moje knjige su ispravna; ali Cadi nije Zvezda..." Dakle uz ispravku
'stare' grečke u shvatanju, dato nam je na znanje da je 'Kabala' ispravan sistem koji možemo
da koristimo.

Uzećemo u obzir ceo stih AL:II:76. Bez ikakvog pretumbavanja možemo primetiti da stih ima
12 delova.

Prvi je 'šifra':
4638ABK24ALGMOR3YX2489RPSTOVAL

Očito je da ovaj deo možemo 'razložiti' na deset delova i to dajem na sledeći način:

4638 ABK 24 AL GMOR 3YX 24 89 RPSTOV AL

Komentar je sledeći:

1.Keter: 4638 daju 21 broj AHIH.

2.Hokma: ABK daju 23, ili AB=Otac; K=Točak Zivota; Otac Zodijaka.

3.Binah: 24 daje Obilje i sl. (vidi 777) ; 24 je broj svoda NU-e; KD je 'lonac za vodu - Urna na
glavi NUite.

4.Hesed: AL=31 - "Bog"

77
SKAKAVAC 7

5.Geburah: GMOR = 313. G(Vazduh); M(Voda); O(Zemlja) R(Vatra) - 4 moći Sfinge.


GoMORa.

6.Tifaret: 3YX daju Trojstvo, Seme i Krst: 3+10+20=33.

7.Necah: 24 ili obrnuto 42 (kako je naznačeno u rukopisu) Nebeska majka (vidi 777)...

8.Hod: 89 daju Tet i Peh: Zmija i Usta. ("98 pravila umetnosti")

9.Jesod: RPSTOV: daje 425=Univerzum+Točak+Zvezda

10.Malkut: AL="Bog"

Ova zagonetka (prvih deset “delova”) predstavlja 'Keter' ovog stiha II:76.
Ova šifra je data 'mističnom' kombinacijom brojeva i slova jer je dodeljujem(o) Keteru koji je
iza mogućnosti 'umnog' poimanja.

2:Hokma: "Šta znači ovo, o proroče?" - vidi kako se u učenje kabale daje prednost
Razumevanju nad proroštvom. Onaj ko Razume je iznad Proroka. Znači Mudrost.

3:Bina: "Ti ne znaš" (Thou knowest not) drugačiji prevod: Ti znas Ne; Ne je AIN ili NOX.

4:Hesed: Zatim dolazi kabalistički 'paradox' izražavanja: "niti ćeš ikad znati" (nor shall thou
know ever) - negacija znanja gde je 'ever' prostor (a ne Motta) i vreme (postojanje). Ništa je
ponorom znanja odvojeno od 'postojanja'. EVER=216 (vidi 777)

5:Gebura: Dolazi Jedan da te sledi: "Nakon" proroka koji je u AIN-u dolazi 1-Keter, koji ga
sledi.

6:Tifaret: "On će to protumaciti" (he shall expound it) -Sve nastaje iz Ketera.

7:Neca: Ali ne zaboravi - povratna sprega od 2 ka 0.

8:Hod: "O izabraniče" (O chosen one) - 1 - Keter. AChaD je Malkut AIN-a.

9.Jesod: "da budeš ja" (to be me): ME=45 (Mistični broj Jesoda Summa 1-9)... deveti deo
stiha...

10.Malkut:"Da slediš ljubav NU-e na zvezdanom nebu"; Ljubav je AHBH=AChD=13... deseti


deo stiha 'obrće deseti deo zagonetke AL=31...

11: "Da tražiš ljude" (to look forth upon men) MEN=95... Veliki kamen, Kraljica, Putovanje...
(vidi 777); Jedanaest je broj Telemita za kojima se 'traga'.

12. Sažetak 11 delova stiha u proklamaciju o 11 "da im kažeš ovu radosnu vest" (to tell them
this glad word) gde je GLAD=38 koja umnozena sa 11 daje 418. GLAD WORD=38+280 (broj
kvadrata na grobnici adepata...) daje 318 koji je Žbun (!!!)... seti se "Mojsija"...

Šta mozemo zaključiti iz svega ovoga?


Da je Kabala savršen sistem za istraživanje, pronalaženje i dokazivanje istinitosti 'Misterija'
Knjige Zakona. Da je Knjiga Zakona u sebi potpuno primenila sistem 'kabale' Drveta Života na
mirijade načina. Da su Kabala i Liber AL u potpunom skladu, prožeti i funkcionalni. Da je
Kabala istinit i živ sistem. Da je Liber AL najsavršeniji spis koji 'trenutno' postoji.

75-76. Ovim Anđeo još jednom mijenja temu sa odsječnom brzinom i predlaže posljednju zagonetku. Cilj ove šifre je
osigurati dokaz da Čovjek predodređen da me slijedi jeste moj punopravni nasljednik. Test je da on bude u stanju da razjasni
značenje ovih “brojeva i riječi”.

78
SKAKAVAC 7

Ovaj kratak pasus prestaje kao što je i počeo – naglo. Aiwass ponovo nastavlja da bi mi izdao posljednju zapovijed. Stalno
treba da imam na umu da sam ja Hadit, da uvijek treba da težim sebe učiniti jednim sa svim stvarima koje mogu biti, a isto
tako da motrim na ljudski rod, zbog kojeg sam i pošao putem Magike. Moja misija je “da im kažem ovu radosnu Riječ”.

77. O budi ponosan i moćan među ljudima!


• Mezla.

78. Uzdigni se! jer nema nikoga sličnog tebi među ljudima niti među Bogovima! Uzdigni
se, o moj proroče, tvoj stas će nadvisiti zvezde. Obožavaće tvoje ime, četvorostrano,
mistično, čudesno, broj čoveka; i ime tvoje kuće 418.
• Svako je jedinstven poput broja - svaki čovek, žena i božanstvo. Ime je spoljašnji prenosioc;
četvorostrano je uravnoteženje elemenata, mistično je Duh u Pentagramu; Čudesno je
Heksagram; Broj čoveka je 666 - Falos, Kuća 418 je Het - Kteis.

77-78. Znajući dobro kako ljudi postupaju prema bilo kom proroku Istine, moj Anđeo me moli da budem “ponosan i moćan
među ljudima” – a ne da me prezir pokori ili da me oslabe udarci mojih bližnjih. U sredini ovog Poglavlja rečeno je “Ja te
uzdižem”. Sada više nema potrebe za tim. On viče: “Uzdigni se!”, ponavlja to i govori mi: “tvoj stas će nadvisiti Zvijezde”.
Moje ime će biti smatrano dostojnim obožavanja, kao i ime moje kuće.
Opet postoji tajno značenje, koje će biti objašnjeno na drugom mjestu.

79. Kraj pritajenosti Hadit(a); i blagoslov i obožavanje proroku ljupke Zvezde.


• 79 - staza koja vodi izvan ROTA-e.

79. Sada više nema “skrivanja Hadita”. On je izašao na zasljepljujuću svjetlost. Ostaje da se kaže samo još jedna stvar.
“Blagoslov i obožavanje proroku ljupke Zvijezde”; koji je putem “Ljubavi koja podržava Volju” svog Svetog Anđela Čuvara
uspio slomiti svoje lažno Jastvo i odbaciti ga; postajući Glas kojim Svjetlo Istine može sijati u noći ropskih bogova i najaviti
zoru Eona Okrunjenog i Pobjedničkog Djeteta.

Treće
Poglavlje

Poglavlje III

Prva dva poglavlja Knjige opisuju Ideje bez granica; treći se bavi određenim Događajem kroz njihovo sjedinjenje, to jest,
dolaskom

HERU-RA-HA.

Sadržaj poglavlja čine upute onima koji treba da vladaju Njegovim Eonom u Njegovo Ime: a ti vladari će se obratiti meni,
Zvijeri 666, zbog komentara teksta kad se to pokaže potrebnim.

AUM. HA.

1. Abrahadabra! nagrada Ra-Hoor-Khut (a).


• Keter, Pluton ª; - Abrahadabra je gnostičko «tajno» ime Boga; Reč formule Eona.
• Takođe solarni sistem (energetska telesnost) i sistem energetskih centara čovekovog
suptilnog tela (SGLUX).
• Abrahadabra - znači “nestani kao reč”... Sila se manifestuje iz Tišine.
• I - Abra; A - Had; O - Abra. U skladu sa drugim trojstvima, ali je ovo za Horusa i od njega.
• “Ab Ra” - Otac Sunce, “Ha” - Sjaj Svetlosti, “Dab Ra” - Reč Sunca.

2. Postoji razdor koji se bliži kući; postoji nepoznata reč. Bajanje je mrtvo; sve je ništa.
Budi oprezan! Drži se! Oživi basmu Ra-Hoor-Khuit(a)!

79
SKAKAVAC 7

• Kuća - 418 - Ain - 0 - Ništa; “razdor” je deljenje u “2” - dvojnost (©); Nepoznatu reč treba da
izgovori Magus; “spelling is defunct” - “bajanje je mrtvo” ili “spelovanje je bezvredno” - reči
same za sebe ne znače dok se ne dovedu u kontekst smisla.
• 418/2=213 - Snažan, moćan; Pokolj; Stranac; Vrhovna milost Boga (Hesed Oilah Dal).
• Budi se sada Gnoza Rahoraktija.

3. Neka sada najpre bude shvaćeno da sam ja bog Rata i Osvete. Oštro ću s njima
postupiti.
• “Understood” - Razumevanje, Binah; Shvatanje da je to priroda Horusa - Akcija i Reakcija. Rat
i osveta su Horusove osobine kako se on manifestuje u mnoštvu - u masi ljudi koji ga “ne
znaju” - oni podležu zakonima akcije i reakcije, tj. dejstvu Karme kako ona automatski i
prirodno deluje - “oštro”.

4. Izaberite ostrvo!
• Hesed, Jupiter ¦; “Ostrvo” je Samadi na jednu misao; takođe oblast znanja, tradicionalnog
učenja.
• Geštalt / Egregor.

5. Utvrdite ga!
• Geburah, Adeptus Major;
• Istinska volja u svom osnaživanju. Koncentracija sile.

6. Zasejte ga ratnim spravama!


• Sol, Sunce;
• Praktični metodi i prakse rada (Magika i Misticizam).

7. Ja ću vam dati ratnu-spravu.


• Metod borbe sa mnoštvom uticaja - posebna praksa i sistem rada Telemita.

8. S tim ćete smrviti narode; i niko neće stati pred vas.


• “Narodi” su misli - mnoštvo. “Niko” - No one - Nemo. Nema odraza u ogledalu.

9. Vrebaj! Povuci se! Na njih! to je zakon Pobedničke Bitke: takvo će biti obožavanje mene
oko moje tajne kuće.
• Jesod, Mesec; Postati stopljen sa okolinom; “nema razlike” posebna vrsta pažnje, svesnosti i
pozornosti tokom rada. Slično tehnikama Slavinskog - sagledati osobinu, tj. misao i uništiti je -
do “Šunjate” - “Ništa”.

10. Uzmi samu stelu otkrovenja; postavi je u svoj tajni hram-a taj hram je već pravilno
uređen-i to će biti tvoja Kibla zauvek. Ona neće izbledeti, već će se čudesna boja vraćati k
njoj iz dana u dan. Postavi je u zatvoreno staklo za dokaz svetu.
• Malkut, Zemlja; Pravilno ureženo znači da su uravnoteženi elementi, a Stela je sigil Duha.
• Zaveštanje Ank-af-na-Khonsu-a. Stela je prikaz Obožavanja Boga. Zapis Magusa.
• “Secret temple” - Hram sekrecija u telu - energetski centri i žlezde.

11. To će biti tvoj jedini dokaz. Zabranjujem raspravu. Pobedi! to je dovoljno. Olakšaću ti
zagonetku iz loše uređene kuće u Pobedničkom Gradu. Ti ćeš je sam preneti u
obožavanju, o proroče, premda ti se to ne sviđa. Bićeš u opasnosti i nevolji. Ra-Hoor-Khu
je s tobom. Obožavaj me ognjem i krvlju; obožavaj me mačevima i kopljima. Neka žena
bude opasana mačem preda mnom: Neka krv teče u mom imenu. Zgazi Bezbožnike; budi
nad njima, o ratniče, daću ti njihovog mesa da jedeš!
• Dokaz je slobodni sjaj koji isijava pročišćeno i posvećeno telo inicijata. Rasprava unosi
raspršenost; nema pravdanja i objašnjavanja. Pobeda je postignuće svesnosti i identiteta sa
Božanskim. “Pobednički grad” je Kairo - Grad Piramida - Binah. Prisutnost RaHoorKhu-a uvek
u posvećeniku - snaga. Mačevi su spuštajuće sile, koplja su uzdižuće sile. Ovo je metod
spuštanja i uzdizanja kojim dolazi do rastvaranja čvorova i grupacija misli. Žena je duša
posvećena i spremna. Krv je nosioc sile Boga. Bezbožnici su mundane osobine čoveka -

80
SKAKAVAC 7

beskorisne za duhovni razvoj. Ratnik - koji je ostvario u sebi svest Horusa konzumira sve
elemente bez pristrasnosti i odbojnosti.

12. Žrtvuj stoku, malu i veliku: zatim dete.


• Čovek zemlje prvo “žrtvuje” svoje površne “mane” i nesavršenosti, pročišćujući se kroz oganj;
Ljubavnik je sposoban da pročisti svoje kompleksnije sadržaje Bića; Samotnik koji je postigao
spoznaju se ne vezuje niti za svoju “veličinu” niti za svoju “uzvišenost”.
• Jama i Nijama pre svega, zatim sistem praksi.

13. Ali ne sada.


• Biti u tišini.
• Carica ¤ - vrata ka Mudrosti.
• “Ne” je Krug, “sada” je krst - sjedinjeni su Ankh.

14. Vi ćete videti taj čas, o blažena Zveri, i ti Skereletna Konkubino njegove žudnje!
• Zver - Falos i Žena - Kteis. Božanski par u sjedinjenu.

15. Bićete tužni zbog toga.


• “Sad” - 65.
• Prvo se ulazi u Razumevanje.

16. Ne mislite nestrpljivo na ispunjenje obećanja; ne plašite se podnositi kletve. Vi, čak ni
vi, ne znate značenje ovoga svega.
• Bog obećava čoveku da je postignuće ostvarivo (ono je suštastveno u čoveku), ali nestrpljivo
iščekivanje je “strast za rezultatom” koje treba utišati tokom rada. “Kletve” su stečene navike
koje izazivaju otpore u čoveku na putu samospoznaje. Ne može se umom i inteligencijom
shvatiti sav Zakon jer je neophodno direktno iskustvo istine.

17. Nemojte uopšte strepeti; ne bojte se ni ljudi ni sudija, ni Bogova, ni bilo čega. Ne
plašite se novca, ni smeha ludog puka, niti bilo koje druge sile na nebu ili na zemlji ili
ispod zemlje. Nu je vaše utočište kao to je Hadit vaša luč; a ja sam snaga, sila, žestina
vaših ruku.
• Ljubavnici, Gemini “;
• Strepnja je negativna nadopuna nade; ne sme biti straha od neuspeha, niti od prepreka, ni na
kom nivou. Strah od novca je sputavanje protoka životne sile u telu; smeh ludog puka je
vazdušasta podozrivost; Nikakva sila svesna niti ne svesna ne mogu zadržati Sopstvo na Putu.
Naspram budističkog utočišta u određenim svetovima (lokama) sferama, budama i učiteljima,
najviše utočište, “najviše” oslobođenje je jedino u NU; Hadit u korenu budi Luč, a Budno biće,
emanira protok životnih sila bez ograničenja.

18. Odbacite milosrđe: neka su prokleti svi koji sažaljevaju! Ubijajte i mučite; ne štedite;
budite nad njima!
• Ne mogu se poštedeti neke osobine; sve se mora shvatiti u svojoj prirodi, sve se mora
smestiti na svoje mesto i svaka osobina mora da vrši samo svoju funkciju - svoju volju - da
služi Duh. Praksa mora biti potpuno dosledna - nikako polovična - seti se “ljubomore” božije!
Sve za Nuit.

19. Ovu će stelu oni zvati Gnusnost pustošenja. Broj dobro njeno ime, i ono će ti biti kao
718.
• 718 = 300+418. Uravnoteženje nasuprotnosti. Vatra koja čisti Kuću. Sjedinjenje uništava
prethodnu prirodu.

20. Zašto? Zbog pada Razloga da on nije više tu.


• Kad nestanu razlozi uma i ega “pola” puta je pređeno. Nema ograničavajućeg razuma
“unutar” Prosvetljenog.
• IX - Pustinjak - Jod.

81
SKAKAVAC 7

21. Postavi moju sliku na Istok: kupićeš sliku koju ću ti pokazati, posebnu, sličnu onoj
koju poznaješ. I to će ti iznenada biti lako učiniti.
• Istok je smer iz koga izvire dihovna sila - odakle se budi. Obličje je Horus. Slika je objekat
jogičke koncentracije i magičkog obožavanja. Istočni horizont je mesto Rahoraktija.

22. Ostale slike grupiši oko mene da me podrže: neka sve bude obožavano, jer će se oni
okupiti da me uznesu. Ja sam vidljivi objekt obožavanja; ostali su tajni; jer oni su za Zver i
njegovu Nevestu: i za pobednike Ogleda x. Šta je to? Ti ćeš znati.
• Horus je Sunce koje se obožava. Solarni kult Telemita. Tajni objekti su Nu i HAD;
• Ogled X - simbolično 3 stepen Jovanovske Masonerije i filozofski 33 stepen Andrejevske
Škotske Masonerije.
• “X” je Krst raspeća - odakle čovek-Inicijat Uskrsne u Duh - buđenje Ruže.
• “Ogled X” je prelazak Bezdana.

23. Za miris mešaj brašno i med i gusti talog crvena vina: zati ulje Abramelina i maslinovo
ulje, a potom razblaži i zasladi sočnom svežom krvlju.
• Uputstvo za spremanje “kolačića luči”.
• Šest sastojaka - Zraci Heksagrama; Krv-¡, maslinovo ulje-¤, ulje Abramelina-¢, crveno vino-
¥, med-¦, brašno-§. Tako se dobija £ - “miris” - produkt sjedinjenja.
• Brašno je prah - Bela tinktura; Crveno vino - Crvena tinktura; Med - seme - Ekstaza (“dete”);
maslinovo ulje - spoljašnje posvećenje duhovnoj spoznaji; Abramelinovo ulje - Operacija
znanja i razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem; krv - duša.

24. Najbolja je krv od lune, mesečna: zatim sveža krv deteta, ili kapajuća iz nebeske
hostije: zatim od neprijatelja; zatim od sveštenika ili obožavaoca: konačno od neke
životinje, nije važno koje.
• Krv kao prenosioc i sadržatelj suptilnih energija čovekovog suptilnog tela. Plime i oseke u
prirodi kao prateći uticaji. Krv deteta - Proktos - seme. Nebeska hostija - Kteis. “Neprijatelji” -
bolna čvorišta koja se razgrađuju (Guf), mnoštvo. Sveštenik i obožavaoc - Magičar i Mistik.
Životinje su animalne osobine (Nefeš).

25. To palite: od toga načinite kolačiće i jedite za mene. To ima i drugu namenu; položite
ih pred mene, i namirišite ih jako svojom molitvom: ispuniće se bubama i gmižućim
stvorenjima posvećenim meni.
• Strelac, ATU XIV - Umetnost; Konzumacija je unutrašnja asimilacija; posvećivanje najvišem
principu - dovođenje u sklad sa istinskom prirodom i voljom.
• Buba - KefRa.

26. Ubijte ih, imenujući svoje neprijatelje; i oni će pasti pred vas.
• ATU XV - Đavo; Uništenje “neprijatelja” (misli) kao spoljašnja asimilacija - prihvataš ih kad si
ih savladao - kada im nisi podređen.
• Projekcija “osobine” (tzv. neprijatelja) u jedan element koji se zatim razgrađuje - “ubije”.

27. Takođe će stvoriti strast i moć strasti u vama dok ih budete jeli.
• Kula, Mars ¥; Upijanje u sebe životne energetske sile, materije koja prenosi duhovni
potencijal, to “osnažuje” na Putu.

28. Takođe ćete biti jaki u ratu.


• Rat je Pentagram; Rat je previranje sila u čoveku, kada on teži da dovede u red protok
energija i postavi sve u ravnotežu - sve na svoje mesto, u svoj domen - rat znači sukob
interesa i strasti - samo istinska volja pobeđuje.

29. Štaviše, ako se dugo čuvaju, to je bolje; jer oni bujaju mojom silinim. Sve preda me.
• Mesec, Pisces œ; Iz nesvesnog izranjaju sadržaji svesti, uma i ega, koji su pohranjeni u arhive
sećanja. Sve treba pročistiti ognjem.

30. Moj oltar je od gravirane bronze: gori na njemu u srebru ili zlatu!

82
SKAKAVAC 7

• Oltar - sposobnost koja održava posvećenost. Bronza - Horus - snaga. Srebro i Zlato su
Lunarne i Solarne sile Boga. Ida i Pingala.

31. Dolazi bogat čovek sa Zapada koji će posuti svoje zlato po tebi.
• Bogatstvo je u Mudrosti; Zapad je kuća smrti, zalsaka sunca. Iskustvo života. Smrt donosi
prosvetljenje - “uskrsnuće” - obitavanje u Svetlu. Smrt ne podrazumeva fizičko okončanje
inkarnacije (kako je shvatano u prošlom dobu).

32. Od zlata kuj čelik!


• Iskustvo Iluminacije smrti daje čistu energiju za održavanje Snage. “Više” oplemenjuje “niže”.
Osnaženi entuzijazam.

33. Budi spreman da pobegneš ili udariš!


• “Pobeći” - unutar, “udariti” - izvan; Aktivno i pasivno u radu.

34. Ali tvoje sveto mesto će biti nedirnuto kroz vekove: iako će biti spaljeno i razoreno
ognjem i mačem, tamo ipak nevidljiva kuća stoji, i stajaće sve do pada Velikog Ekvinocija;
kada će se Hrumachis uzdići i ona/j sa dvostrukim štapom preuzeti moj tron i mesto.
Drugi će se prorok uzdići, i doneti svežu groznicu s nebesa; druga žena će probuditi strast
i obožavanje Zmije; druga će se duša Boga i zveri izmešati u svešteniku globusa; druga
žrtva će umrljati grobnicu, drugi će kralj vladati; i više se neće izlevati blagoslov Ka Soko-
glavom mističnom Gospodu!
• Duhovni centar opstojava nepromenljiv. Boleskin je izvor Struje 93.
• Hrumachis - sjedinjeni Horus i Maat - kada se aktivna sila iscrpi dolazi do uravnoteženja.
• Kada se učenje Teleme ispuni, doći će nova Gnoza. Prorok je više sopstvo čoveka
(čovečanstva), Žena je duša koja sadrži Moć i budi Zmiju u sebi. Sfingom će upravljati drugi
kosmički princip u skladu sa promenama u telu boginje Nuit. Žrtva u grobnici je aluzija na
dušu u telu materije, Kralj je Samotnik.
• Trideset je Eona, oni se smenjuju u svojim uticajima na svim planovima univerzuma - pojavno
i suptilno.
• Rahorakti je Sunce na istočnom horizontu; Hrumakis je Sunce na zapadnom horizontu; takođe
Rahorakti je Božanski (duhovni) Horus, a Hrumakis je njegova zemaljska inkarnacija - Faraon.

35. Polovina reči Heru-ra-ha, zove se Hoor-pa-kraat i Ra-Hoor-Khut.


• Heru - Horus; Ra - Sunce; Ha - solarna svest.
• RaHoorKhuit je Horus, HoorPaarKraat je Set. HeruRaHa je sjedinjenje u potpunosti svih
osobina čoveka. Sopstvo i senka sjedinjeni.

36. Tada reče prorok Bogu.


• Uzdizanje uvis. Magičko obožavanje (sledi): Ljubavnik se obraća svom Bogu Ljubavniku.

37. Obožavam te u pesmi-


Ja sam gospodar Thebe, i
Nadahnuti glasonoša Mentu(ov);
Zbog mene se otkriva zastrto nebo,
Samoubijeni Ankh-af-na-khonsu
čije su reči istina.
Prizivam, pozdravljam Tvoje prisustvo, o Ra-Hoor-Khuit!
Jedinstvo potpuno iskazano!
obožavam moć Tvoga daha,
Vrhovni i užasni Bože,
Koji činiš da bogovi i smrt
Drhću pred tobom:
Ja, ja te obožavam!
Pojavi se na prestolu Ra (ovom)!
Otvori puteve Khu(ove)!
Osvetli puteve Ka (ove)!

83
SKAKAVAC 7

Putevi Khabs(a) skroz hrle


Da me uznemire ili smire!
Aum! neka me to ispuni!
• Gospodat Thebe je Horus, jedno sa Horusom-Mentuom; prenosioc njegove reči i mudrosti;
Veo neba se rastvara da primi dušu Sveštenika koji je “samoubijen” - Sam Sebe Usavršio.
Njegove reči su Istina - Maat. Priziva Boga - Jedinstvo - ljubavnik teži jedinstvu; Dah je protok
sile - PraNu; Vrhovni i užasni - on vlada, mane ga se straše. On je iznad bogova i smrti - iznad
čovečnosti i božanstvenosti - iznad Aciluta. Poziva ga da se manifestuje u Tifaretu, da otvori
puteve Duše, da oslobodi vezanosti senke, da emanira LVX - to donosi ushit i smiraj Sopstvu
inicijata. Aum. - u večnosti i beskraju.
• Putevi Khu-a - nadiji.
• Putevi Ka - kanali cerebeluma.
• Putevi Khabsa - Protok Svetlosti posebnom “tajnom” Magičkom petljom - aktivacija svetlosnih
centara inicijatovog energetskog suptilnog tela.
• Ovo se odnosi na 91 poglavlje “Egipatske Knjige Mrtvih” - najvažnija i najmoćnija Pesma od
svih - “Akadua...”.

38. Tako da tvoja luč bude u meni; a njen crveni plam je poput mača u mojoj ruci kojim
krčim put tvome redu. Postoje tajna vrata koja ću načiniti da utvrdim tvoj put na svim
uglovima, (ovo su obožavanja, kao što si zapisao), kao što je rečeno.
Luč je moja; njene me zrake
Sažižu: načinio sam tajna vrata
Na kući Ra(a) i Tum(a),
Khephra(e). i Ahathoor(e).
Ja sam tvoj Tebanac, O Mentu,
Prorok Ankh-af-na-khonsu!
Pomoću Bes-na-Maut udaram svoje grudi;
Mudroš ću Ta-Nech(a) tkam svoju basmu
Pokaži svoj zvezdani sjaj, O Nuit!
Pozovi me da živim u tvojoj Kući,
O krilata zmijo svetla, Hadit!
Budi uz mene, Ra-Hoor-Khuit!
• Svetlost Vatre Horusa je utvrđena ravnotežom elemenata. Tajna vrata se otvaraju
Uravnoteženjem - u krstu elemenata - u središtu.
• Liber Reš vel Helios
• Bes-Na-Maut (majka) i Ta-Nech (otac) su roditelji Ankh-af-na-Khonsua. Ove reči objašnjavaju
formulu - četiri elementa se prizivaju i uravnotežuju, potvrđuje se svoj identitet u središtu
(“Tebanac, O Mentu, prorok...”) , On je SIN, i sa svojim roditeljima čini niže trojstvo, koje
telesno podržava priziv Višeg Trojstva. Cela formula je Invokacija kompletnog i kompleksnog
duhovnog “entiteta” inicijata.
• Ili kako kaže inicijacija: “Kao što je Nuit oko mene, Hadit je u meni, a ja sam Ra-Hoor-Khuit!”

84
SKAKAVAC 7

39. Sve ovo i knjiga koja kazuje kako si dospeo ovamo kao i reprodukcija ovog mastila i
hartije zauvek jer u tome je skrivena reč i ne samo na engleskom i tvoj komentar na ovu
Knjigu Zakona će biti štampan prekrasno u crvenoj tinti i crnilu na divnom rukom
rađenom papiru; i svakom muškarcu i ženi koju sretneš, pa bilo samo dok jedeš ili piješ
kod njih, Zakon je da se da. Tada će oni imati mogućnost da borave u ovom blaženstvu ili
ne, bez razlike. Učini to brzo!
• Knjiga Zakona je izvor struje 93 - Talisman Horusovog Eona. Zakon je da se da... omogućiti
ljudima da prime posvećenje Duha i da omoguće sebi da shvate svoju volju i izvrše je.

40. Ali rad na komentaru? To je lako; i Hadit koji gori u tvome srcu će učiniti brzim i
sigurnim tvoje pero.
• Svako sam treba da Razume Zakon - ne da sluša druge; niko ti ne može pomoći - sam se
moraš vinuti u Nebesa; otkriti svoju formulu datu u ovoj Knjizi i iskoristiti je za potpaljivanje
Ognja svog Svetog Duha. Bez nametnutih tuđih komentara i soljenja pameti!

41. Ustanovi u svojoj Kaabi administraciju: sve mora biti učinjeno dobro i na poslovan
način.
• Red Telemita se organizuje u grupacije, tela inicijata. Kaaba je Kocka.

42. Oglede ćeš nadgledati ti sam, izuzev slepih. Ne odbijaj nikoga, ali ti ćeš prepoznati i
uništiti izdajice, Ja sam Ra-Hoor-Khuit; i ja sam snažan da zaštitim svoga služitelja,
Uspeh je tvoj dokaz; ne raspravljaj; ne preobraćaj; ne pričaj! Oni koji žele da te uhvate u
zamku, da te poraze, njih napadni bez milosti ili sažaljenja; i uništi ih potpuno. Žestoko
poput nagažene guje okreni se i udari! Budi smrtonosniji od njih! Baci im duše na užasne
muke: smej se njihovom strahu: pljuni na njih!
• Istinski i lažni posvećenici se prepoznaju. Uspeh je dokaz. Oni koji su na Stazi zaštićeni su
silom RaHoorKhuita koju sami generišu u sebi svojom posvećenošću. Telemiti ne raspravljaju
o Zakonu, mogu ga preneti, ali bez ubeđivanja drugih, bez vršenja nasilnog preobraćanja, jer
moraju se poštovati volje drugih, čak i lažne fantazije drugih. Ipak one zle osobine čoveka
koje se odupiru Telemi treba uništiti budući da se kao takve ne mogu promeniti. Njih uništava
pokretanje Kundalini.

43. Neka se Skerletna Žena pripazi! Ako milost i sažaljenje i osetljivost uđu u njeno srce;
ako ona napusti moje delo da bi se igrala sa starim strastima; tada će se znati moja
osveta. Ja ću ubiti njeno dete: otuđiću njeno srce: kao zgrbljena i prezrena kurva ona će
se vući po mračnim ulicama, i umreti od hladnoće i gladi.
• Upozorenje Duši i Telu; tri “mane” (uglavnom popustljivost spram svojih elementalnih
osobina) i vezanost za mundane “strasti” onemogućuju duhovno buđenje, tako da Magičke
operacije Sjedinjenja ne bivaju uspešne. Otuđenje srca dolazi neuspehom, telo se deformiše
zbog neuspeha. Telo se hladi i umire bez protoka čiste PraNu.

44. Ali neka se ona uzdigne u ponosu! Neka me sledi na mom putu! Neka čini razvratna
dela! Neka ubije svoje srce! Neka bude glasna i preljubnička! Neka bude prekrivena
draguljima, i bogatim haljinama, i neka bude bestidna pred svim ljudima!
• Pouka ka uspehu u Magičkim operacijama. Otvaranje čakri. Muladara da se uzdigne u ponosu;
U Svadistani neka sledi Zmijsku solarnu energiju; u Manipuri neka se otvoreno prepusti Strasti
Ljubavi; U Anahati neka oslobodi srce; Višudi neka se glasa i propušta silu; u Ađni neka se
manifestuje bogatstvo Svetla; Sahasrara prikazuje svu Slobodu - “bestidnost”.

45. Tada ću je ja uzdići do vrhunca moći: tada će mi ona roditi dete moćnije od svih
kraljeva zemlje. Ispuniću je radošću: mojom silinom će ona doživljavati i udarati pri
obožavanju Nu(e): ona će postići Hadit.
• Težnja ka Nuit omogućuje duhovno buđenje (“dete”), protok Božanskih Sila - i svesnost o
Haditu. Najviši trans.

46. Ja sam ratnički Gospodar četrdesetih: Osamdesete su šćućurene preda mnom, i


postiđene. Dovešću vas da pobede i radosti: biću vam pri ruci u bici i vi ćete sa uživanjem

85
SKAKAVAC 7

ubijati. Uspeh je vaš dokaz; hrabrost je vaš oklop; napred, napred, u mojoj snazi; i ničemu
nećete okrenuti leđa!
• 40 - Mem; 80 - Phe; Iluminator i Uništitelj. Ovo je dalja manifestacija Horusovih sila koja je
omogućena čistim protokom kroz “skerletnu ženu”. Sprovođenje Zakona Teleme.

47. Ova knjiga će se prevesti na sve jazike: ali uvek s orginalnim pisanjem Zveri; jer u
slučajnom obliku slova i njihovom položaju jednog prema drugom: u tome su tajne koje ni
jedna Zver neće proreći. Neka on i ne pokušava: ali jedan dolazi za njim, odakle neću reći,
koji će otkriti Ključ svega toga. Stoga je ova povučena linija ključ: stoga je ovaj na
četvoro podeljen krug u svojoj grešci takođe ključ. I Abrahadabra. To će biti njegovo dete
i to čudno. Neka ga on ne traži; jer time može samo otpasti.
• Svi narodi Zemlje će primiti Zakon Teleme. Reči Majstora Teriona su najčistiji prenosioci i
tumačenja. Ipak original treba izučavati i čuvati kao Neiskrivljenu Mudrost (IadnaMad).
• Proročanstvo o dolasku jednog ”sledbenika” opisuje dalje misterije i ključeve koji će biti dati
Ljudima od strane sledećeg Majstora.
• Povučena linija je otkrila “C=7” sistem “kabalističkog” tumačenja stihova.

48. Sada je ta misterija sa slovima završena, i ja želim poći na svetlije mesto.


• RaHoorKhuit nije po prirodi govornik već delatnik. Reči sputavaju dela - ovoliko je bilo
neophodno radi prenosa Gnoze. Povlačenje Horusa iznad Vela u Ništa.
• Sahasrara čakra.

49. Ja sam u tajnoj četvorostranoj reči, huljenje protiv svih ljudskih bogova.
• H.O.O.R. - “Čini što ti volja”.
• Bogovi imaju svoju predodređenost - oni su “arhetipovi” - slobodna volja je vladar u Duhu.
• Ađna čakra.

50. Prokunite ih! Prokunite ih! Prokunite ih!


• Bogovi obitavaju i deluju na razinama Drveta Života. To je obaveza koju su preuzeli na sebe.
• Višudi čakra.

51. Svojom Sokolovom glavom kljujem Isusove oči dok on visi na krstu.
• Uništenje i kraj Hrišćanstva - lažne religije obmane i terora - koje je iskrivilo sva gnostička
učenja (koja jesu u skladu sa Knjigom Zakona). Isus je vezan za krst Patnje - to je obeležje
bogobojaznosti i svih ograničavanja sveta.
• Anahata čakra.

52. Udaram krilima u lice Muhamedovo i oslepljujem ga.


• Učenje Muhameda je u praksi iznevereno. Mora biti uništeno.
• Manipura čakra.

53. Svojim kandžama trgam meso Indijca i Budiste, Mogolca i Dina.


• Religije istoka su iskrivljene u idolopoklonstva i trivijalne šarade.
• Svadistana čakra.

54. Bahlasti! Ompehda! Pljujem na vaše odvratne veroispovesti.


• Proklinje se “veroispovest”, ali ne i učenje i Mudrost koja je data kroz Proroke. Kabala,
Gnosticizam, Sufizam, Taoizam u svojoj Biti jesu u saglasju sa Mudrošću Eona. Ta učenja nisu
poništena - negira se ograničavanje koje su stvorili slepi sledbenici i sveštenici.
• Muladara čakra.

55. Neka devica Marija bude raščerečena na točkovima: neka su zbog nje sve čedne žene
potpuno prezrene među vama!
• Ovo je u skladu sa Ritualom datim u Liber 66.
• Devica Marija (MAPIE) je 156 kao i Babalon. Točkovi su čakre. Daje se “metod”.

Spuštajući tok:

86
SKAKAVAC 7

Sahasrara B (Kuća 418)


Ajna A (Jaje Duha)
Vishudi B (Etiri)
Anahata A (Anđeo)
Manipura L (Uzdizanje ka Suncu)
Svadistana O (Duh obučen u oblik)
Muladhara N (Centar ofidijanskog toka)

Uzdižući tok:

Sahasrara N (Smrt je kruna svega)


Ajna O (Kaducej)
Vishudi L (Dvorana Maat)
Anahata A (Anđeo)
Manipura B (Hram Sunca)
Svadistana A (Jaje u materici)
Muladhara B (Kuća Vatrene Zmije)

Takođe:

Spuštajući tok:

Kether M (Horus -Gospod četrdesetih)


Daath A (Jaje duha)
Tiphareth R (Sunce)
Yesod I (Seme duha)
Malkuth E (Zvezda)

Uzdižući tok:

Kether H (Zvezda na nebeskom svodu - Magičko dete)


Daath I (Jedinstvo dvoje)
Tiphareth R (Ekstaza)
Yesod A (Spermatozoon i Ovum)
Malkuth M (Samo-“žrtvovanje”)

56. Kao i radi lepote i ljubavi!


• Lepota - Tifaret. Sputavanje lepote i ljubavi prekida protok PraNu.

57. Prezrite takođe sve kukavice; profesionalne vojnike koji se ne usuđuju boriti, nego se
igraju, sve budale prezrite!
• Ne možemo samo pričati i komentarisati Zakon Teleme - moramo ga Živeti.

58. Ali oštroumni i ponosni, kraljevski i otmeni: vi ste braća!


• Pentagram. Oštroumni-Vazduh; Ponosni-Voda; Kraljevski-Vatra; Otmeni-Zemlja; Braća-Duh;
Ljubavnici; Sjedinjeni RaHoorKhuit i HoorPaarKraat.

59. Kao braća se borite!


• Ljubavnici - ispoljavanje sile u uspostavljanju Poretka objavljenog Zakonom Teleme.

60. Nema zakona nad čini što ti volja.


• Nad zakonom starog doba koji je formulisao deset “zapovesti” uzdiže se Zakon Teleme. Nad
Zakonom Teleme - kao Zakonom koji ima samo jednu “zapovest” - Čini što ti volja uzdiže se
Zakon Tišine.

61. Postoji kraj reči Boga ustoličenog na Ra(ovom) prestolu, koji osvetljava nosače duša.

87
SKAKAVAC 7

• Kraj reči je formula “Abrahadabra”. Nju su prevodili kao ”Nestani kao reč” što predstavlja
stupanje u Tišinu.

62. Mene obožavajte! k meni dođite kroz patnju ogleda, koji je blaženstvo.
• Horus je Božanstvo solarnog kulta. On je telezmatska figura; on je obličje na koje se
koncentriše inicijat; Do sjedinjenja sa njim se dolazi kroz rangirane oglede, prirodno
definisane Drvetom Života i Elementima Drevnih.

63. Budala čita ovu Knjigu Zakona, i njen komentar; i ne razume je.
• Stupanje iz Asijaha na Duhovnu stazu.

64. Neka prođe kroz prvi ogled, i biće bi mu poput srebra.


• Jesod - Astral - Čovek Zemlje koji se budi.

65. Kroz drugi, zlato.


• Adept u Tifaretu - Ljubavnik.

66. Kroz treći, dragulji plemenitog sjaja.


• Prelazak Ambisa - Majstor - Samotnik.

67. Kroz četvrti, krajnja iskra suštinskog ognja.


• Keter - Ipsisimus - ulazak u AinSofAur iznad Drveta Života.

68. Pa ipak će svima izgledati prekrasna. Njeni neprijatelji koji ne govore tako, obični su
lažljivci.
• Čak i kada se Knjiga Zakona shvata na najnižem nivou, pa i samo čitanje bez shvatanja stvara
svojom vibracijom “prijatan utisak” - to je uticaj Duha koji inspiriše unutarnje sopstvo. Oni koji
to poriču poriču samu Istinu.
• Nakon niza inicijacija (stihovi 63-67) Iluminat ne može “odbaciti” svet i mnoštvo - Sve je u
“njemu” - “on” /ni/je Beskraj Bezdana i Svetlost Sveta.

69. To je uspeh.
• Pečat savršenstva.

70. Ja sam Soko-Glavi Gospod Tišine i Snage, moj nemis prekriva noćno-plavo nebo.
• Horus; dvostruka priroda.

71. Zdravo! vi ratnici blizanci kraj stubova sveta! jer vaše vreme je nadohvat ruke.
• Stubovi sveta su Jakin i Boaz. Staza Ljubavnika - Zain.

72. Ja sam Gospodar Dvostrukog Štapa Moći, štapa Siline Coph Nia-ali moja leva ruka je
prazna, jer zdrobio sam jedan Univerzum; i ništa osta.
• Kof Nia - 100+61= 161 - ALION.
• KoF - Kteis+Falos - njihovo Sjedinjenje uzdiže do ulaska u AIN - Ništa. Dvostruki štap je
kičmeni stub (ida i pingala) kojim se uzdiže Zmija. Univerzum je “uništen” postignućem.

73. Zalepi listove s desna na levo i od vrha prema dnu: tada ugledaj!
• Sjedinjenje polarnosti po horizontali i vertikali. Oko posmatra.

74. Postoji skiveno i uzvišeno blistavilo u mom imenu, kao što je ponoćno sunce večno
sin.
• Skriveno je HoorPaarKraat, uzvišen je RaHoorKhuit;
• KeFRA - Kteis+Falos-RA - LVX.

75. Kraj reči je Reč Abrahadabra. Knjiga Zakona je Napisana i Skrivena. Aum. Ha.
• Nakon reči dolazi Tišina. Nestani kao Reč!

88
SKAKAVAC 7

STAZA KOJA VODI DALJE OD HESEDA


Frater Alion

HIJEROFANT

Svaki Sistem poseduje svoje


Duhovno središte. Iz tog središta izviru
Moći koje se odatle manifestuju u svet. Te
Moći sa sobom nose Duhovnu Mudrost tog
sistema i ta Mudrost iako Univerzalna, nisi
sa sobom specifičnosti i jedinstvenost
izvora iz koga se javlja. Svi sistemi su
ustvari samo slike Jednog Duhovnog
Sistema iz koga izvire Jedan izvor
Mudrosti, a koji se baš zbog raznolikosti
manifestacije Univerzuma pojmi
mnogostruko. Svaki sistem deluje svesno
"ispravno" dokle god je u stalnoj vezi i
toku sa izvorom, onda kada se veza izgubi
sistem postaje samosvojan i
ograničavajući. On ne postaje "loš" ili
"zao", ali njegova funkcija postaje pasivna
i funkcionalno samo služi svojim
elementima neki drugi i jasniji i precizniji
sistem. Magička formula takvih sistema je
prevaziđena i čistije duhovne Moći se
izlivaju na svet obasjavajući svojom
svetlošću iz novih izvora. Princip je gotovo
isti, odvija se promena u svemu i zastarelo
se prevazilazi. Ovo se odnosi na izlivanje
Duhovne Mudrosti u svetovnom Mnoštvu,
sama Istina je Jedna i iznad svega samo
Istina preovlađuje. Duhovni sistemi se razvijaju i smenjuju u toku vremensko-prostornog kontinuuma,
tokom Eona, i iako se na Zemlji oni mere sa po 2000 godina u kosmičkim razmerama oni su Jedan
Dan. Sunce, koje je Duhovno središte Moći Solarnog sistema, oko koga se kreću planete, kroz sebe
kanališe Moći Mudrosti Kosničkih Eona. Kao što su planete samo braća i sestre u solarnom sistemu,
tako je i sunce samo jedna od Zvezda u Galaktičkoj zajednici, koja je pak tek jedna među mnoštvom
braće i sestara u Univerzalnoj Zajednici Zvezda i Galaksija (ičega već ne?). Takođe svaki od ovih
"sistema"ima svoje kretanje po nebeskom svodu pa se u odnosu na jednu tačku (recimo) na Zemlji
može primetiti mnoštvo aspekata planeta, sazvežđa i samog Sunca. Ovo kretanje je nosilac promena u
svetu putem dejstva suptilnih elektro-magnetnih-elementarno-eteričnih zračenja koja deluju između
tih "tela". Smene Eona tako donose buđenje i bliskost sa izvorima Mudrosti određenog dela Nebeskog
Svoda kroz koji zračenja snažnije dopiru do Solarnog Sistema. Zbog nemerljive razlike u vremenskom
kretanju kosmički Eoni, smene dejstava između galaktičkih središta, su praktično nemerljivi i ne
pojmljivi (ljudskom umu), ali su Drevni jasno prepoznali da kao što vidimopoložaj Sunca na nebu, tako
vidimo i središte naše Galaksije na nebu, a ono se nalazi, duboko u telu NUIT-e, u odnosu na nas, na
Zemlji, u sazvežđu Bika. Odatle je i po Drevtu Života staza koja povezuje Hokmah i Hesed pripisana
Biku (na nekom drugom Solarnom sistemu raspored bi verovatno bio drugačiji, kao što se i samim
"kretanjem" svih sistema ovo središte premešta iz znaka u znak).

Kao što je Sunce na nebu naš Duhovni "Otac-Majka", "ON" u svom sjedinjenju, tako
mikrokosmički, mi inkarnirane Zvezde, bilo da smo muškarci ili žene, u sebi nosimo tu istu Moć i
Svesnost. Svako od nas bilo da je nosilac i manifestator silina FALUS-a ili KTEIS u sjedinjenju sa
svojom nasuprotnošću, sa svojim Magičkim, Univerzalnim parom, ima Moć koja se može pripisati samo
"Bogovima". To je u nama, ljudima, jer Mi smo Oni i Oni su Mi i nema ni jednog dela nas koji nije od
Bogova.

89