SKAKAVAC 9

0

SKAKAVAC 9

SKAKAVAC 9 - HOKMAH

SADRŽAJ:

BEBINA GUNĐANJA MAGIKA = NAUKA LIBER AL I LAMPA NEVIDLJIVE SVETLOSTI ZVER U ČOVEKU I KAPIJA BOGA SUNCA SMRT STAROG DOBA I NOVI SVETSKI POREDAK ZAŠTO NISAM HRIŠĆANIN - PO BERTRANDU RASELU DUHOVNA GNOSTIČKA ZAJEDNICA NA BALKANU GJALLARHORN ILUMINATI KABALA I MASONERIJA LIBER IVNH EONI LIBER KAABA ALEF - STAZA KOJA VODI DALJE OD HOKMAHA

Deveti broj. Privatno izdanje. Svi tekstovi su  vlasništvo autora. Jesenji ekvinocij 2006.e.v.

1

SKAKAVAC 9

BEBINA GUNĐANJA
I. Libero.'. Bič tera vola. Samo tako su oni Bog. Vo mora biti vo, a bič mora biti bič da bi oni bili Bog. Bič nagoni vola da bude to što jeste. Vo iziskuje od biča da bude to što jeste. Da su nešto drugo, bili bi nešto drugo. Vo i bič su Bog kad jesu ono što jesu. Misterija Boga je u tome da kad vo postane bič, a kad bič postane vo ništa od njihove prirode nije to što jeste, ništa od vola nije vo i ništa od biča nije bič. Vo koji je bič tera biča koji je vo. Ništa nije to što jeste. Vo nije ništa od vola, on je bič. Bič nije ništa od biča, on je vo. Nema Boga! II. Čovek Zemlje slavi Svetu Zmiju Ouroboros - koja je Univerzum. Ljubavnik obožava Svetu Zmiju Ouroboros i uživa u ljubavnom zagrljaju strasti. Samotnik, bacivši pogled ka zemlji spazi paklenog crva - koji je Univerzum i u jednom dahu ga zgazi i ubi. Oni od dole gledaju i vide Univerzum kao Svetu Zmiju. Ono odgore ne gleda i ne vidi tog Paklenog Crva. Pa ipak i dalje oni dole uživaju u Svetosti, a Ono gore ne uživa ni u čemu. Čovek Zemlje je telo te zmije. Ljubavnik je njena energija svesti. Sve u svemu, sve je to Prazno kao što i Samotnik je prazan. Tako i Sveta Zmija i Pakleni Crv su dva koji i nisu. (Za samu tačku gledišta sve je uvek isto, a velika Boginja beskrajnog prostora uživa u beskrajnom kontinuumu promena ljubavi.) III. Čovek Zemlje plaća svoje dugove diskom, ispija svoj deo svete vode iz pehara, mačem odlučuje o sebi, a štapom sprovodi i ostvaruje svoj Rad. To može činiti samo zato što Ljubavnik u njemu svesno poima te elemente kao sebe. Zatim je uzeo disk i raspalio ga čekićem, pehar je bacio u ambis, a golim rukama je skrckao Ekskalibur u beli prah. Ništa ne osta u praznom prostoru. Pa ipak, izgleda da je iskra odskočila od udarca munje i grmljavina odjeka je tutnjila u ambisu i gle! Mir i Istina i Ljubav u tome ne postoje, jer nije bilo onoga ko bi ih svesno poimao kao sebe. Reč 'Samotnik' je samo sećanje na ono-ga ko je nestao, ne znano kako i ne znano gde, ... a putevi kojima je kao Čovek Zemlje hodio odzvanjaju zvukom njegovih koraka, ... a device koje je oplodio rađaju njegovu decu koju on (... koga nema) - nema. (U kriku sokola sve ovo je bilo užitak i razonoda Bogova.)

2

SKAKAVAC 9

MAGIKA = NAUKA
Fr. Leo Serpent «Ali on sme postavljati stroge oglede» Poslednjih godina sve više se pojavljuje problem mistifikacije jedne nauke koja je svojevremeno popločala put razvoja mnogim drugim naučnim disciplinama. Magijski napadi, tajne i ćutnja o metodama i ritualima inicijacija samo je ponovo zaogrnula veo mračnjaštva preko ove uzvišene umetnosti. Bilo bi poželjno na ovom mestu ponoviti osnovna načela na koje je upućivao Aleister Crowley na svom putu rasvetljavanja Magike. «Osnovna postavka na kojoj se ona zasniva u potpunosti je ista kao i ona na kojoj se zasniva nauka...» «Postoji veoma bliska analogija između magijskog i naučnog shvatanja sveta. U oba slučaja sled događaja je savršeno pravilan i izvestan budući da ga određuju nepromenljivi zakoni, čije delovanje se može tačno predvideti i izračunati.» «Moj dosadašnji rad je pogrešno shvaćen, a njegov domet ograničen, zato što sam koristio stručne izraze. To privuklo je samo previše diletanata i ekscentrika, slabića koji su u Magici tražili beg iz stvarnosti» Liber ABA Magika u teoriji i praksi Aleister Crowley iako jedan genije imao je i svojih mana, jedna od njih je dvosmislenost ali i kontradiktornost. Iako, vredan student često je bio izložen lenjosti i mračnjaštvu, što samo je uzrokovalo mnogobrojne probleme u radu budućih studenata. Iako je neprekidno upućivao na neophodnost discipline često je uživao u svom hedonističkom pristupu, ali kao pravi magičar on bio je zaista u stanju da uvede potrebnu disciplinu u konkretnoj operaciji. Veliki broj studenata pogrešno su pristupili ovome, smatrajući njegov hedonizam kao deo magičkog procesa, mnogi su se udavili u udobnim ležaljkama opijenih čula iz kojih nikada nisu izašli. Njegove naučne pretpostavke prihvatili su kao «kanon», koliko god to strašno zvučalo i nisu razradili svoje metode i kritički stav prema proroku iako je on to na više mesta upućivao – «Prevaziđi» Da bi ovaj esej bio pravilno shvaćen korisno je objasniti osnovne termine koji se koriste u Magici. Magijski krug Magijski krug ne predstavlja nikakvu granicu od mračnih sila tame već šalje jasnu poruku umu, da povuče granicu između unutrašnjeg i spoljašnjeg univerzuma. Na taj način našoj podsvesti se šalje jasna poruka da ono što sledi je rad usmeren ka izgradnji našeg univerzuma. Budući da sve stvari počinju unutar nas, mi moramo umeti da se bavimo sobom, onaj ko nije u stanju da boravi u samoći i da postavi stvari na svoje mesto unutar svog univerzuma promašio je nauku, u najboljem slučaju nastaće vernik ukoliko je student religiozan. Ukoliko je u pitanju Vera u Telemu kao religiju, greške mogu biti fatalne. Thelema je zakon a ne religija, mistifikacija predstavlja neprijatelja istine a metod nauke je ono što je Majstor Terion ostavio budućim studentima. U Telemi je jasno označena priroda Bogova kao spoljašnjih slika prirode koje mi pravilno koristimo u ostvarivanju boljeg uvida svoje sopstvene prirode. Možete biti Gnostik, Sufista pa čak i Budista ali ne smemo zaboraviti natpis sa Ekvinoksa, «Naš cilj je religija, metodom nauke». Unutar svog kruga (univerzuma) mi prizivamo Bogove koji samo su aspekti naše prirode koje treba jasno klasifikovati i objasniti, tada služimo se korespodencijama određene sile i rezultati se beleže u magički dnevnik. Pored tog aspekta ličnog nesvesnog postoji i aspekat kolektivnog nesvesnog, radi upućivanje studenta o ovom fenomenu najbolje bi bilo preporučiti Junga kao naučnika koji je dosta svojih radova posvetio ovom fenomenu. Magički dnevnik «Magički dnevnik propisan za Iskušenike A.A. je koristan i neophodan.» - A.C.

3

SKAKAVAC 9
Ovaj dnevnik možemo uporediti sa brodskim dnevnikom jednog kapetana broda, on prati položaje zvezda i očitavanja sa kompasa, takođe on posmatra promene u prirodnom okruženju a sve to brižljivo upisuje u svoj dnevnik. Na taj način Magičar tačno može da uvidi u kojim trenucima je njegova svest bila pomućena, kada su se javila osećanja i koji je uzrok ovih deformacija njegove svesti. Znajući da tačno definiše prelomne trenutke on može uvidom u svoje dnevnike, teoretski postaviti praktične metode kojima će preduprediti slične deformacije i odrediće metodu kojom se može uticati na pojavni problem. Pored toga on može budućim studentima prezentovati metode svog rada koje su ga dovele do uspeha ili neuspeha u njegovom radu. Malo je bilo iskušenika u A.A. dok je Krouli bio među ljudima, iz osnovnog razloga što je propust od jednog dana u zapisima automatski značilo isključenje studenta kao nepodobnog. On bi nastavljao svoj rad tada u okvirima spoljašnjeg reda ili bi bio izopšten kao nesposoban, iako zvezda njemu je u laboratoriju bio pristup zabranjen. Pojašnjenje (ne)upućenima Dakle, postoji magijski krug koji predstavlja univerzum pojedinca, pojedinac predstavlja jednu od mogućnosti u univerzumu, nazovimo to Hadit. Uvidom u svoju prirodu, analizirajući je trezveno mi pristupamo spajanjima suprotnosti. Na ovaj način mi ubijamo razum, kada se stvori ideja mi joj suprostavimo drugu ideju, spajanjem ili da se alhemičarski izrazimo venčavanjem ovih suprotnosti dolazi do poništenja. Ukoliko do toga ne dođe, znači da je ideja istinita i da se može dalje raditi na istoj. Svoj univerzum tada mi širimo i pročišćavamo uspostavljanjem reda u haosu naše prirode. Naš krug nesme biti probijen, ukoliko zaokupimo um nekom idejom i negujemo je kao bitan segment našeg univerzuma bez sumnje, mi dovodimo svoje biće u opasnost da budemo opsednuti i vampirizovani. Vampir nije niko niti ništa što je van našeg kruga, to se rodilo unutar nas i često su mnogi ljudi pogrešno optuživani za ličnu nesposobnost prepoznavanja pravog uzroka. Ovo je prouzrokovalo veliki linč «veštica» u mračnom dobu Evrope, jer pronađeno je opravdanje za sopstveni neuspeh u drugim individuama. Mogli bi se osvrnuti i na magijske napade koji su prema ozbiljnim magičarima jasni pokazatelji da je neko skrenuo umom od svog dela. «Sumnjaj», poručio je prorok jer moramo sve dovesti na rub postojanja. No vratimo se širenju univerzuma, dakle u astronomiji je postavljena naučna činjenica da se univerzum neprestalno širi, a ako pretpostavimo da «Kako je dole tako je i gore i obrnuto», mi širimo i svoj univerzum. Tada, na preodređenom trenutku mi prelazimo tu liniju razdvajanja i stapamo naš univerzum sa sveopštim, nazovimo to Nuit. Iako naši radovi unutar kruga često prelaze tu liniju, čak pri elementarnim ritualima poput pentagrama ili rubinove zvezde mi šaljemo pod svojom voljom talas energije koji se u falusnom (ili kupastom) obliku tačno i precizno usmerava što je dalje moguće u tom trenutku kroz iscrtani simbol u ovom slučaju pentagram. Reakcija okoline postoji, ali ukoliko to nije bio naš cilj to nas se i ne tiče, setimo se lampe u Parsonsovoj laboratoriji. Ovaj prelazak linije razdvajanja možemo smelo uporediti sa bezdanom, termin takođe veoma mistifikovan zbog čega možemo direktno kriviti Kroulija iako je on očekivao sumnju od svojih studenata zaboravio je da ljudi veoma često i olako padaju u dogmatizam. Tada na taj prelazak ili sjedinjenje sa opštim univerzumom predstavlja svojevrsnu smrt (Jer poznavanje mene je poznavanje smrti), dakle pročistili smo svoj univerzum (od animanlnog instikta, stoka mala i velika) koji tad je čist poput dečijeg a zatim i to dete treba predati (žrtvovati). Koliko samo nevolja može prouzrokovati svako ko doslovno shvati učenja bez lične provere unutar svog bića. Horonzon nije neki strašni demon, nećemo se zavaravati, on je samo mogućnost u našem univerzumu koju treba prevazići, to je linija koju prelazimo kada smo poništili sve lažnosti unutar nas a ukoliko to nismo učinili mi nismo prešli tu liniju a ubeđenost u uspeh može nas odvesti u ludilo. Kako to znati? Jednostavno koristeći Magiku u teoriji i praksi, koju očigledno je mnogi «Magičari» izgleda nisu ni pročitali a daleko je razumevanje: «Ova prva trijada (iznad bezdana) predstavlja suštinsko jedinstvo, na način koji prevazilazi razum. Mogućnost da se shvati ovo trojstvo je stvar duhovnog iskustva. Svi istinski bogovi pripadaju ovom trojstvu. Njega deli bezdan od svih manifestacija razuma ili nižih kvaliteta čoveka. Prilikom, do krajnje detaljne, analize razuma pronalazimo da se celokupan razum može poistovetiti sa ovim

4

SKAKAVAC 9
bezdanom. Pa ipak, ovaj bezdan je kruna uma. Ovde se dobijaju čisto intelektualne sposobnosti. Ovaj bezdan nema broja, jer u njemu je opšta zbrka.» - A.C. Pa i pored ovog veoma jasnog naučnog objašnjenja pojavila se zabluda. Krouli je često terao ljude oko sebe plašeći ih fantastičnim pričama o demonima i strašnom horonzonu, dok bi vrednim studentima objašnjavao naučne principe. Niko nije slutio o vremenima devijantnosti, kada će takvo mračnjaštvo na određeni način privlačiti pa čak i uzbuđivati pojedince. Dok su dogmatici okretali svoje oltare tražeći Boleskin, Magičari su se prema tetragramatonu okretali ka fizičkom istoku kao mestu (Jod) izlaska Sunca i radili predano sopstvenoj istini. Ovo su samo primeri zaluđenosti magičara koji kao da su zaboravili osnovne poruke proroka – Sumnjajte, prevaziđite i kritikujte moj rad. Možda zato je i proslavio svoju veliku svetkovinu u osami jer uzeli su učenje i otišli da prave dogmu. Setimo se kada mu je Fuler ukazao na činjenicu da postoji mogućnost idealizovanja i poistovećenja u smislu da će nastati Kroulijanizam i da će Telema jednog dana biti shvaćena kao religija, Krouli je to samo prokomentarisao «Pa oni su onda gotovi!». Ali i njima je dao nešto, tako je nastala Autohageografija, divna zbirka bajki prorokovih dana. Ali to nema veze sa umetnošću ove uzišene nauke. «Odbrana ovog sistema počiva na tome da se naše najjasnije predstave mogu izraziti u simbolima matematike. «Bog je veliki matematičar». «Bog je veličanstveni Geometar». Zato je nabolje da se pripremimo da ga shvatimo tako što ćemo naše umove uskladiti prema ovima merama.» - A.C. Naravno ono što je preko potrebno u ovom procesu je «Vera pre svega» (A.C.), moramo biti sigurni u sebe odnosno moramo verovati u uspeh magičkog rada. Misao o neuspehu je neuspeh, zamišljeno već postoji ako koristimo tetragramaton pri sagledavanju pojava. Ne slepa vera, već Ljubav pod Voljom!!! Greške u tumačenjima su se javljale i pre u radovima drevnih magova. Dobar primer su alhemičari koji su koristili simbole alhemije da bi podučavali studente velikom delu u sigurnosti od inkvizicije. Ovo je rezultiralo mnogim zaluđenicima koji su uporno pravili laboratorije u nadi da će od olova napraviti zlato prema tim upustvima, naravno neuspeh je bio neminovan jer tu se najmanje pričalo o hemiji kakvu poznajemo. Strašan je podatak da mnogi to i danas pokušavaju. Pogrešno tumačenje simbola odnosno njihove primene unutar sopstvenog univerzuma mogu izazvati negativne posledice! Zbog toga su se krili pred neposvećenima! Solomonovo komandovanje demonima preko pečata i sigila nije predstavljalo kosmičku borbu sa silama. Po zapisima vidimo da je on jedan prosvećeni vladar koji je uspešno kontrolisao sve elemente svog univerzuma, jasno ih je definisao i pretočio u simbole koje je koristio za njihovu kontrolu. Mogao je da ih usmerava i zaustavlja po svojoj volji u nepokolebanoj veri. Ukoliko nas neko mrzi, to je samo aspekat koji je iluzoran, mi tu mržnju možemo otkloniti korišćenjem pravih simbola koje kreiramo unutar univerzuma jakom voljom i verom u uspeh. Mržnja je otklonjenja, niti je onaj koji mrzi Crni Mag, niti je Magičar koji je otklanja vodio magijski rat. Stvari su veoma jednostavne i kao takve ih moramo i shvatiti, zašto komplikovati. Goetija je veoma korisna u radu, što je i Krouli veoma jasno uvideo, ukoliko želimo kontakt sa prosvetljenim i neinkarniranim bićima imamo Enohijanu, ali i tu su prvobitni radovi usmereni na definisanje hrama, radnog prostora odnosnog našeg univerzuma. Kada je krug uspostavljen i očišćen mi iscrtavamo trougao ispred kruga. Mnogi magičari uložili su primedbu da su probali ali da to ne funkcioniše. Možda zato što uspostavljanje i čišćenje kruga je u suštini malo duži proces nego što se čini ako uzmemo u obzir da krug predstavlja naš univerzum. Naravno Goetijom budimo sile iz daleke podsvesti i s tim treba raditi magičar velike vere i jake volje, ponekad kada mislimo da vladamo Goetijom ona se u suštini poigrava našim univerzumom. «Kako ćeš upravljati silama prirode ako ti noge ne stoje čvrsto na zemlji» - A.C. Temelj piramide mora da je pravilno izgrađen i jak. Gradnja piramide se izvodi nakon uspostavljanja temelja, što možemo uočiti u Liber Piramidos. Radi boljeg shvatanja ovog rituala preporučuje se delo «Preko ponora», molim vas za ime Boga, nemojte to shvatiti kao sećanje na reinkarnaciju proroka već pratite celokupan ritual Piramidosa koji je opisan u tom delu. Pogrešno

5

SKAKAVAC 9
shvatanje ovog dela možemo poistovetiti sa pogrešnom interpretacijom dela «Atlantida izgubljeni kontinent». Celokupno delo je opis svete mise Gnostičke Crkve a ujedno je i prikaz devet stepenova tadašnjeg spoljašnjeg reda (O.T.O.), s obzirom da se u misi nalaze svi stepenovi pomenutog reda a u centru, odnosno vrhuncu je simbolični prikaz devetog stepena. Iako su na ovo upućivali mnogi, neki su ubeđeni u Kroulijev uvid u način života na Atlantidi. Krouli je o pogrešnim interpretacijama jasno pisao u «Liber ABA», govoreći o hrišćanstvu i pogrešnom prilazu ovom učenju. Telema je takođe u istoj opasnosti ali ipak postoje naučnici koji će samo biti proglašeni da su pali jer se ne drže «kanona», sva sreća što su lomače pogašene i zakonom zabranjene. «Nije čudo što je Magika izazvala poruge neinteligentnih, kad su čak i njeni obrazovni učenici mogli toliko da se ogreše o prvi princip zdravog razuma» - A.C. Ali zašto je prorok ostavio toliko zapletenih simbola? Pa zar nam je trebao dati sve na tanjiru? Koristeći osnove zakona: Nema ograničenja, poruke da uvek sumnjamo, upustva da čitamo dela svih tradicija i proučavamo komparativne religije i da sve to ponovo ispitamo i pravilno postavimo prema mapi univerzuma, greške tad nema. Ipak ono što će mnogi slepo slediti nama treba da posluži kao dobra šala na putu, ipak zdrav humor nas čini ljudima. Ipak, tu je i «AD AUGUSTA PER ANGUSTA». «Postoji još dvadeset drugih pogrešaka u novoj predivnoj od kraja osvetljenoj atribuciji. Učenik, otuda, može biti siguran da će se još dvadeset puta dobro nasmejati ukoliko nastavi da je proučava...» - A.C. Instrumenti i njihova veza sa osnovama univerzuma Magijski instrumenti koji su opisani odnosno navedeni u ovom eseju, mnogo su stariji od Magike kao naučnog sistema, prvobitno su korišćeni kao instrumenti u Evropskom Veštičarstvu kao takvi kakve ih prepoznajemo danas. U drugim tradicijama možemo naravno pronaći sasvim drugačije instrumente ali razlike su samo fizičke, istraživanjem dolazimo do zaključka da je njihova namena gotovo identična. Ovim instrumentima mi simbolično usmeravamo delove našeg univerzuma u skladu sa svojom voljom, koncentracijom sila u određenom instrumentu zatim njegovo primanje ili emitovanje služi nam u našim operacijama ispoljavanja naše volje, takođe oni su simbolične predstave samih moći Sfinge o kojoj ću se baviti u svom sledećem eseju. «Štapom on stvara. Peharom on čuva. Bodežom on uništava. Diskom on iskupljuje.» - A.C. Bodež Ovaj instrument predstavlja na simboličan način Element Vazduha i na prirodan način povezan je sa Istokom. Istok i princip vazduha povezan je sa intelektom. Da bi radili na nečemu moramo znati šta! Znanje odnosno znati je i prva moć sfinge. Bodežom mi sečemo u skladu sa našim znanjem, u skladu sa saznanjem mi delamo čvrsto držeći bodež u ruci mi odelićemo istinito od lažnog unutar našeg univerzuma i pokazujući znanje ovladaćemo svim silama ili ih bodežom našeg znanja uništavamo u njihovoj lažnosti. Štap Štap se povezuje sa Vatrom koja se povezuje sa Jugom. Štap predstavlja na simboličan način volju magičara da dela u skladu sa stečenim znanjem. Teoriju mora pratiti praksa, nećemo naći posao listajući oglase već aktivnim odlascima na mesta gde posla ima. Magičar svojim štapom stvara odnosno kreira svoj univerzum u skladu sa svojom voljom. Ovde se ispoljava težnja, Hteti je druga moć sfinge i on tu težnju prepliće sa svojom voljom koja mora vatreno da se obruši iz njegovog bića. Primetan je i falusni simbolizam ovog instrumenta i kao takav simbol je volje našeg mikro kosmosa. Pehar Pehar je na sasvim očigledan način povezan sa Vodom i sa Zapadom. Vreme je da se usudimo što je i treća moć Sfinge. Znati, Hteti i smeti, voda prolazi kroz sve, ona odražava kretanje i naša volja se manifestuje u skladu sa principom kretanja i promene. Pehar je simbol Boginje i Gospe Babalon, u peharu

6

SKAKAVAC 9
mi skupljamo svaki deo našeg bića, primetan je kružni oblik kao simbol univerzuma u koji mi stavljamo sve, do poslednje kapi. Predajemo naše biće našem velikom delu i sve ide zatim svojim tokom prirodnim. Usudili smo se, drznuli u svojoj ludosti da zaista dosegnemo postignuće. Pentakl Pentakl je povezan sa Zemljom, kao principom manifestacije našeg dela. Geografski se poistovećuje sa Severom. Pentakl je simboličan prikaz našeg univeruma kakvog ga mi vidimo, s njim iskupljujemo. Na njemu je ucrtana mapa našeg univerzuma, nema ni viška ni manjka, ovo se prekriva Tišinom kao krajnjom i najjačom moći Sfinge. Tu je naše veliko delo, koje ne može biti objašnjeno rečima već ga ispunjavamo u tišini i tu nema više prepreka, već čista radost ispunjenja u ekstazi krajnjeg zanosa. «Jedan je Magus; dvostruke Njegove siline; četiri Njegova oružja. To su Sedam Duhova Nepravde; sedam lešinara zla. Stoga su umetnost i veština Magusa samo opsena. Kako će On uništiti Sebe?» – A.C. Dodatak Primećujemo da sve što delamo u našem životu možemo jasno postaviti prema Tetragramatonu. Želimo dobar auto, eto mi ga zamišljamo on već postoji negde u Vazduhu, odnosno mi znamo za njegovo postojanje. Mi ga želimo i to vatreno svojom vojom da bude tu pred našim ulazom. Gledamo cene, odlazimo kod prodavaca, uplaćujemo kredite ili sakupljamo novac. Usuđujemo se kupiti ga, naći odgovarajući model i svaki dinar bez cenkanja ćemo uložiti. I napokon on je tu ispred našeg ulaza dok mi zadovoljno s radošću gledamo ga u tišini. Sve na ovom planu funkcioniše po ovom principu, pronađite bilo koji primer i sagledajte ga prema Tetragramatonu. ! Ovo je odraz mog trenutnog poimanja univerzuma, pri tome mislim na svoj univerzum koji je jedan dok u sebi sadrži svoje suprotnosti. Ujedinjujući te suprotnosti on postaje jedinstven prema mapi mog pentakla, u njemu je sve tad na svom mestu i suprotnosti su pomireni kroz alhemijski proces spajanja, odnosno susreta Orla i Zmije. Tad kad taj univerzum postane jedinstven i skladan on savršeno se spaja sa univerzumom opšteg koji je ništa. Linija se briše i instrumenti se uništavaju pod voljom stvaraoca jer mi nemoramo izdržavati ništa jer nema ništa što bi izdržali jer sve je SVE i To postaje ništa, i gle blesak novi prelama se univerzumu. Jedna Zvezda na Vidiku! Stvarajte svoj univerzum, merite ga iscrtavajte ga, spoznajte ga, svojom voljom oblikujte, usudite se srušiti sve pred sobom pa bila to i kreacija samog proroka. «Usmrćujući čak i Boga ako nas odvrati od izabranog cilja...» - A.C. Onda u tišini uživajte i prepustitie se ljubavi univerzalnoj koja stvorila je svaku mogućnost. I ovaj esej je samo jedna od mogućnosti, a lepota je u toj raznovrsnosti koje se pod svodom zvezdanim susreću i sjedinjuju, razjedinjuju. Radost! «O Nuit pokaži svoj zvezdani sjaj, pozovi me da živim u tvojoj kući...» O Moćnoj Sfingi Zagonetka Sfinge: Bolje biti Dete nego Varvarin Zagonetka Sfinge, koja dolazi do nas kroz priču o Edipusu na putu za Colonus, još uvek je sačuvala eho svojih drevnih Egipatskih korena. To je zagonetka o prirodi Horusa, prirodi identiteta, zagonetka takve vrste koju Egipatsko dete uči u igri, učeći u igri priče o prirodi koja će voditi i oblikovati njihove živote kao odraslih. «Šta hoda na četiri noge u jutro, na dve u podne, i tri na večeri?» Odgovor Egipatskog deteta bi bio da su ovo tri lica Horusa: Horus Dete, Horus Dva Horizonta, i Horus Stariji (Starešina – Elder,

7

SKAKAVAC 9
prim.prev.)...................Velika Sfinga kompleksa Piramida u Gizi bila je znana u Egiptu kao Ra Horus Dva Horizonta, i bio je spomenik nacionalnog ponosa u njihovoj civilizaciji. Ra Horus Dva Horizonta je personifikacija zrelog, civilizovanog odraslog koji poseduje svu strašnu moć i potenciju svesnog odraslog individualnog čoveka. Ramona Louise Wheeler «Hodaj kao Egipćanin – Moderni vodič za filozofiju drevnog Egipta» Ipak preneto nam je i tajno mistično značenje ove ćutljive Sfinge i njene moći koje su sastavni deo svakog bića. Budući da se pripisuje Malkutu, prema Sfingi reklo bi se da funkcioniše sve oko nas u tom kraljevstvu. U njenim moćima se krije priroda i moći našeg bića kojima treba da ovladamo pre nego što se uputimo u više sfere. Pod višim sferama podrazumevam uzdizanje svesti odnosno širenje percepcije našeg uma, tada primećujemo ono što do tada nismo ni slutili ali ipak je uvek bilo tu. Nigde se ne penjemo u bukvalnom smislu, tu smo gde smo ali naš uvid se menja. Ovde se možemo pozvati na budinu izreku «Koja je razlika između prosvetljenog i običnog ne prosvetljenog bića, ovaj prvi to zna (da je prosvetljen) a ovaj drugi to još uvek nije uvideo». AL, II. 58. Da! Ne verujte u promenu: bićete ono što jeste, ništa drugo... Sfinga o kojoj ću ovde pisati predstavljena je kroz oblik koji u sebi sadrži četiri životinje ili Kerubima: Lav, Čovek, Orao i Bik. Celokupno njeno biće predstavlja veoma snažan mističan simbol, s obzirom da je misterija neprijatelj nauke hajde da je rastavimo nemilosrdno na delove sa ciljem da proniknemo u ovaj drevan i veoma snažan simbol. Lav Ovo je i prvo slovo Tetragramatona – Yod, prema tradicionalnoj magiji predstavlja Oca. Lav kao vatra čiji simbol je štap magičara. Ovo se odnosi na moć sfinge «Hteti», mi posedujemo volju koju na simboličan način predstavlja Štap, da on je ravan i od drveta koji ima falusnu korispodenciju, dobar je lešnik ali najbolji je hrast, pored svoje drevne povezanosti sa suncem ono i odražava plodnost u žiru. Naša volja je jasna, mi hoćemo da je manifestujemo, mi hoćemo da ispunimo istinsku volju svoga bića, da snažno zakoračimo prema jugu, koji simboliše vatra i da kriknemo Hadit! To smo u suštini mi kao posebna mogućnost univerzuma. Držimo čvrsto štap koji je volja, koji je i falus koji je potentan. Naša težnja se iskazuje u praksi. Ovo je moć Sfinge koju treba jasno postaviti u svom univerzumu, u smislu da moramo biti čisti sa sobom šta mi stvarno hoćemo. Čovek Ovo je drugo slovo Tetragramatona – He, prema tradicionalnoj magiji predstavlja Majku. Čovek je rođen od majke, i devet meseci (9 = ¡) on boravio je u vodi majčinske utrobe. Voda je predstavljena peharom magičara. Ovo se odnosi na moć sfinge «Usuditi se», nakon što znamo šta hoćemo mi smo se usudili da krenemo prema našem idealu i kao što voda snažno ali i lagano probija se kroz svaki kamen, magičar sprovodi svoju volju. Okrenut prema zapadu on uzdignutih ruku pridržava mesec i tiho šapuće ime naše gospe, kroz koju on volju svoju uzdiže do Bogova. Ova moć sfinge u ljudima predstavlja onu iskru koja nas pokrene da zaista nešto i uradimo - da se usudimo. Orao Ovo je treće slovo Tetragramatona – Vau, prema tradicionalnoj magiji predstavlja Sina. Spojem Oca i Majke sin je rođen i napušta svoju matericu koju mačem preseca. Mač u ruci magičara na kome je napisana samo jedna reč «Volja». Ovo se odnosi na moć Sfinge «Znati», jer bez znanja i pored naše težnje i hrabrosti možemo biti korisni jedino u rukama drugih a to je ipak ono što bi kao slobodni ljudi trebalo da izbegavamo. Sin ide ka znanju, prema iskustvu životnom da bi prevazišao svoje rođenje i odrastao. Međutim u njemu je divljina dok rogove uzdiže nad glavom i prema istoku urliče krikom zveri. Ovde je obožavani rogati Bog plodnosti Paganskih naroda i on trči prema iskustvu, iskustvu smrti. Njega je rodila velika Majka koju je oplodio uzvišeni Otac, on je slobodan i ima žeđ za znanjem, što je i pećinske ljude izvuklo iz pećina dubokih. Bik Ovo je četvrto slovo Tetragramatona – He, prema tradicionalnoj magiji predstavlja Ćerku. Jer prethodnom Sinu je potrebna nadopuna s kojom se on u ekstazi spaja, i tad on umire u svojoj

8

SKAKAVAC 9
strastvenosti. Ovo se odnosi na moć Sfinge «Tišina». Bik je snažna životinja koja simboliše plodnost, on je čvrsto na zemlji. Ali zašto magičar dok ispred sebe ima pentakl svoju kartu univerzuma okreće se prema severu i tiho izgovara ime Nuit! Zašto on ćuti? Sin je oplodio Boginju, koja mu je i sestra (Izida – Oziris) i umro je u ekstazi spajanja sa univerzumom. On je takođe u isti mah oplodio i svoju majku (Brigid – Kernunas), jer iz tog prirodnog prvobitnog dualizma sve što nastaje u sebi nosi Oca i Majku. On ćuti o svojoj smrti, on tihim glasom postaje svestan Nuit! I dalje... Magičar ujedinjuje ove moći Sfinge u svom univerzumu i seća se reči proroka «Prevaziđi» i nastavlja stazom za koju još uvek nezna da je već u njemu i da on u suštini ne ide nigde. Sfinga je ćutljiva jer šta dalje reći, magičar čuva svoj univerzum kao što su drevni Egipćani čuvali svoje ime od neposvećenih. On je zaogrnut tišinom u noći Pana koji je Sve i nemo uživa u pustinji dok zvezde obasjavaju njegov univerzum. Složili smo se da je je Sfinga u sferi Malkuta i da magičar mora ovladati ovim moćima na čijoj osnovi se nalazi ono šta iluzorno naziva sopstvom. On stremi dalje jer zaboravlja reči mudrih «Kako je Gore, tako je i Dole i obrnuto», i kad dostigne Keter, nasmejaće se kako je sve bilo tako jednostavno. Jer Otac je Hokmah, Majka je Binah, Sin je Tifaret a Ćerka je Malkut gde Sfinga u tišini čuva tajnu univerzuma. Tajnu koju možemo jasno videti svuda oko nas jer zaista «Nema razlike...». Rođenje, Život i Smrt..........u ekstazi krajnjeg zanosa. Egipatske misterije, Hebrejski Mistici, Pagani Evrope samo su gledali oko sebe i potom zaronili u sebe gde pronašli su identične principe po kojima funkcioniše čovekovo biće, to izrodilo je svest o Božanskom. Tu smo zreli i odrasli, Horus koga su zvali starešina svih dok gledali su lice Sfinge. Hteti, Usuditi se, Znati i Ćutati – je mnogo više nego što na prvi pogled izgleda. To je Tetragramaton po kome sve funkcioniše, to ime je Boga koji je sve, to predstavlja i našu stazu koja nas vodi u Smrt koja je i Velika Svetkovina, šta više pisati o ovome kad je sve tako jednostavno, ćutati sad jedino preostaje......jer SILENTIUM EST AUREUM.

9

SKAKAVAC 9

LIBER AL I LAMPA NEVIDLJIVE SVETLOSTI
Frater TAG HAMADI..'. Počujte me narodi Sveta, jer bili ste obmanjivani i mučeni 2000 godina! Proteklih 2000 godina je bio Eon vremena opsednut ograničenjima i kontrakcijama ka mračnim materijalnim sferama, opsednut muškom vlašću, patrijarhalnim fatalističkim religijama, bolom, tugom, mržnjom. Svetlost Istine je bila skrivena od profanih. Pogledajte! Jer nova Era je ugledala svoju zoru! Dogodilo se godine 1904.-e da su se Vladari Eona smenili i svež uticaj Duha je dodirnuo Zemlju! Pogledajte! Vladari Stare Ere su truli, oni i dalje neće da prihvate promenu i oni još uvek zavode ograničenja i mučenja, preteći da dovedu ovu malu planetu do samouništenja! Ali, NE! Oni neće uspeti! Narodi Zemlje! Da li prepoznajete ove Zle Prinčeve?! Ja ću ih imenovati za vas. Satana je Hrist, Lucifer je Brama, Levijatan je Alah i Belial je Buda. Oni namačinju Ograničenja ponad svih elemenata Prirode. Nepoštenje, zavist, laži, mržnja, to su njihova elementalna oružja. Počujte, O Narodi Sveta, jer Svetlost Duha je oko nas, i postoji Priroda netaknuta oko nas, na dohvat Ruke! U godini 1904.ev. Majstori Božanstva su nam dali Zakon Volje, koji je Zakon Svetlosti, Ljubavi, Slobode i sve to je zapisano u Trostrukoj Knjizi Zakona - LIBER AL VEL LEGIS. To je Zakon novog Aeona, Eona Krunisanog i Pobedničkog Deteta. Eona koji će doneti pročišćenje svetu. DA! Svet će se promeniti! LIBER AL je Talisman Novog Eona, ovaj Talisman je dat SVIMA od AIWASS-a (Poslanika HoorPaarKraata) koji je Sveti Anđeo Čuvar Čovečanstva. Ova Sveta Knjiga Zakona (i našeg Anđela) je Svetlo koje uništava četiri "zla" princa u svetu. LIBER AL je "Anđeo Svetlosti" Istinske Volje Civilizacije koji nadvladava Zle Prinčeve. Ne samo na zapoved da se povinuju nego jednostavno kroz Prirodu Svetlosti AL uništava tamu Isusa, Bude, Muhameda i Brame i njihovih slugu. LIBER AL je Lampa Nevidljive Svetlosti koja sija nad elementalnim sferama i koja donosi Božanski i Duhovni tok u Svet. Mi, poslanici Svetla, nosioci Baklje Teleme, dajemo naš Zakon SVIMA. Horus nas vodi, i ON je pokrenuo RAT ne samo u čovečanstvu nego i u onim regionalnim krvoprolićima - koja su Inicijacije novog Eona. Promena se mora dogoditi, kroz voljni tok ili kroz uništenje ograničenja lažne volje. Nama se "ne sviđa" rat kad se dogodi, ali stvari se menjaju, ljudi se menjaju, ideje se menjaju. Mi se menjamo. Mi evoluiramo. To je iskustvo. Mi napredujemo! Mi uništavamo stari svet, snaga Horusa je u našim Rukama! Nema pobednika ili gubitnika, postoje samo preživeli i mrtvi... Tok se nastavlja. Evolucija teče. Služitelji Zlih Prinčeva će biti uništeni našim Svetlom. Mi smo u novom Eonu!

10

SKAKAVAC 9
LIBER AL koji je Lampa Nevidljive Svetlosti sija ponad nas. To će doneti svesnost o Horusu, to će osloboditi Ženu njenog okova starog doba. Ravnoteža muške i ženske energije je ovde i sada, one su kao Sunce i Mesec na zvezdanom Nebu. Njihovo Dete vlada ovim Eonom, Dete dvostruke prirode Siline i Tišine. A: Ko si ti? K: ............, u tami i ropstvu koje sam dobrovoljno preuzeo na sebe, da mogu doneti Svetlost i Slobodu drugima. A: Odakle ti dolaziš? K: Od mesta Meditacija. A: Gde ti ideš? K: Do mesta Iskušavanja. A: Jesi li opremljen za svoj put? K: Ja sam go, i siromašan i jadan. A: Imaš li išta da žrtvuješ Čuvarima Puteva? K: Dah mojih nosnica, Meso moga Tela, Suze mojih Očiju i Krv moga Srca. A: Dodaj tome i TIšinu svoga Jezika. Neka se pročišćenje izvede! Znanje i Ogledi LIBER AL-a čine ovo pročišćenje. Neko samo treba da stekne Znanje, Moć, Usud i da čuva Tišinu - što su četiri moći Sfinge - kroz LIBER AL i Idenje - peta "tajna" moć Bogova će se manifestovati, Duh će se probuditi u LVX-u Lampe Nevidljive Svetlosti! Oni koji su izdali ovu Svetlost izdali su svoju istinsku Prirodu i oni su služitelji ovih Zlih Prinčeva i njihovog Crnog Bratstva. Salamanderi, Undini, Silfi i Gnomi su prirodne sile unutar i izvan nas, neizdajte ih! Božanstvo je unutar i izvan nas, neizdajte ga! Probudite se i budite svesni čiste Svesnosti da nema ni dela vas koji nije Božanski! "Ja sam, Uskrsnuće i Život! Ja sam onaj koji živi i koji beše mrtav: i vidite ja sam živ zauvek AMEN! i posedujem Ključeve Pakla i Smrti." "Čujte me ljudi koji jadikujete, žalosti patnje i tuge su ostavljeni mrtvima i umirućima narodu koji me ne zna još!" Vrhovni Hram je otvoren za SVE, za muškarce i za žene, za ZVEZDE Nebeske Zajednice! TELEMA je naš Zakon, naša Svetlost! Obratite pažnju, jer vi ste u Vrhovnom Hramu čak i sada! I to kako!

11

SKAKAVAC 9

ZVER U ČOVEKU I KAPIJA BOGA SUNCA
Frater TAG HAMADI.'. "Žrtvuj stoku, malu i veliku, zatim dete!" Ah! Koliko puta smo optuživani za zlodela zbog ovog stiha?! Koliko puta smo pljuvani i proganjani zbog neznanja i puke neinformisanosti?! Koliko će to trajati? Da li ste nekad pomislili, Vi neznalice, šta može da znači ovaj stih, osim bukvalnog značenja? Ništa Vi ne mislite! Najlakše je sve shvatiti bukvalno. Niste pokušali da shvatite ni naše najjednostavnije spise i poruke, a kamoli da želite da shvatite naše mistične tekstove! Neznalice! Majmuni dugačkih jezika! Robovi razloga! Zar nije naš Zakon, Zakon SLOBODE?! Na mnogim mestima mi govorimo o Slobodi i o našem protivljenju kriminalu, zločinima, zavisnostima, ograničenjima, neznanju, i pored toga što su mnogi Telemitski tekstovi iskazani najobičnijim narodskim jezikom mnogi se ne trude ni da ih pročitaju u celosti, a kamoli da razmišljaju o njima. Crna boja je zla samo zato što je crna!!! Glupani! Najlakše je mrzeti i proganjati one koji ne misle isto kao vi, najlakše je proglasiti svoju religiju za jedinu ispravnu i time dati sebi lažnu slobodu da se drugi proganjaju i terorišu. Zar 2000 godina vaše tortute ove civilizacije nije bilo dosta? Zar tih 2000 godina niste dokazivali da ste od početka izneverili Veliku Reč Majstora DionIsusa?! Sva njegova učenja su izobličena do krajnjih granica razuma tj. nerazumnosti. Doveli ste svet do propasti, mnoštvo puta svojski se trudeći da zaustavite razvoj nauke i slobodne misli u ljudima koji su živeli u skladu sa Rečju Majstora. Reč Majstora DionIsusa je smenjena! 1904. godina je godina smene, godina inicijalnog preokreta u toku i razvoju čovečanstva! Vidite od tada, mnoštva ratova, koje vi izazivate i ne želite da kontrolišete zbog mnoštva sebičnih dobiti. Vidite razvoj detinjastih i infantilnih zanimacija za odrasle, bezobrazluk, šizofrenija, homoseksualizam, sve osobine razvoja, ali nekontrolisanog, jer jednostavno niste sposobni da otvorite vrata Slobode koja ste vekovima zamandaljivali. Sada sve nesvesne sile izbijaju na površinu, sada mora doći do izmene svih struktura u razmišljanju i ponašanju, u pristupu životu. Koliko puta je broj 666 spominjan kao Zao i Pakleni broj, od vas koji niste u stanju da shvatite najprostiju matematiku, a kamoli Svetu Kabalu?! Vi ne želite da naučite i shvatite, jer ste slepi za sve, osim za svoju dogmatsku vezanost izvitoperenim rečima DionIsusa koje ste izvitorepili i unakazili da bi vladali u neznanju masa. Ropstvo koje vam odgovara da traje u nedogled! 666 je Broj Zveri, 666 je broj Čoveka. Čovek je Zver! Naj običnija životinja, animalno telo sa svim svojim nagonskim i instinktivnim osobinama koje krase sve životinje. Um životinje je jednostavno podređen instinktima i nagonima. Kada će te priznati sebi da ste obična životinja? Tek onda će te moći da sebe prihvatite bez ograničenja i lažnog uzdizanja iznad tih plemenitih i nerazvijenih bića. 666 je broj Lepote Čoveka. Ko poznaje i poštuje makar i malo Svetu Kabalu, znaće da u tome nema nikakvog Zla. Glupani! A Sloboda vam je na dohvat Ruke! 666 je broj Čoveka, Veliki Broj Sunca! Sunce je Zvezda, Bog koji je svojom Moći podario svoju Svesnost i sav Život svemu na planeti, čineći i nju i sve životinje i biljke. Kada shvatite svoju animalnost koju vam je dalo Sunce moći ćete da shvatite da vam je data i Svesnost Boga Sunca koji je sebe ugradio u SVE nas. Nema ni jednog dela nas koji nije Božanski! Svaki muškarac i svaka žena je zvezda. Igra Kreacije je igra Ljubavi! Božanstvo je razdvojeno radi mogućnosti sjedinjenja. Radi užitka svakog dela beskraja u večnoj Božanskoj Ljubavi. A kako će te dotaći tu ljubav kada stalno želite ograničiti Slobodu drugih koja teži tome? Odbacite svoje lažne zakone i propise! Otkrijte svoju Istinsku Volju i Prirodu, ona će usmeriti vašu Ljubav ka sjedinjenju a ne ka ograničavanju.

12

SKAKAVAC 9
LIBER AL, Knjiga Zakona, koju toliko mrzite i čije služitelje proganjate, daje ključeve Kapije Boga Sunca. Kapija Boga Sunca je Svesnost naše Božanstvenosti! Otvorite se! Oslobodite se vekovnih okova opsene i ropstva! Otvorite svoj um, spoznajte sebe. LIBER AL je naša Sveta Knjiga, naš Zakon koji je dat SVIMA! Jer nema nikoga ko nije stvoren od Božanstvene energije i vatre Sunca. Nema nikoga na koga se ovaj Zakon nemože primeniti. Nema nikoga ko ovaj Zakon može izbeći. Dokle god bežite od njega patićete neizmerne muke vlastitog ropskog samokažnjavanja i ograničavanja. Živite u vlastitom Paklu. Prokleli ste sami sebe na ropstvo, nanovo se rađajući u krugu samo obmanjivanja i ličnog robovanja. Kako ćete učiti od Knjige Zakona? Polako. "Žrtvuj stoku malu" - oslobodite se prvo svih malih ograničenja i robovanja, "i veliku" - da bi ste mogli sagledati više i moćnije sile koje vas drže zarobljene u naviknutom ciklusu podčinjenosti. Ta "stoka" je u vama, to ste Vi! Ali još i više: "zatim dete!" - oslobodite se i same vezanosti za ideju da ste božanskog porekla da se ne bi ogrezli u oholosti i samoljublju svoje veličanstvenosti. Knjiga Zakona daje učenje i metode kako doseći ovu Slobodu! Pokrenite svoju VOLJU! U svima je Lepota "broja" 666 i svako može svojim božanskim pravom kreacije i porekla otvoriti za sebe Kapiju Boga Sunca! To je Žena! Da, Velika Bludnica! Ali ovde ću ućutati, da bi oni koji imaju Volju, Znanje, Usud i Tišinu mogli sami da proniknu u ove prelepe Misterije SLOBODE!

Napomena Braći i Sestrama u Redu Telemita: Čovek Zemlje - "Žrtvuj stoku malu", Ljubavnik - "i veliku", Samotnik - "zatim dete".

13

SKAKAVAC 9

SMRT STAROG DOBA I NOVI SVETSKI POREDAK
Frater TAG HAMADI.'. Ah, zavere u koje su svi upleteni protiv nas! Protiv celog sveta! Novi Svetski Poredak koji će da porobi sve! Ljudska priroda je, kažu, tako grešna, iskvarena, prkosna Bogu. A tek ateisti! No, da vidimo šta kažu ko je sve to upleten u stvaranje Novog Svetskog Poretka. Počnimo od paganskih nacionalista i socialista, panteista, monista, bezbožnih filozofa, hedonista, talmudista, kabalista, sve ovo je nesvesno u službi 'Vladara iz senke' i još... Bela Masonerija: Društveni klubovi, kao što su Rotari, Optimist, Lajons, Kivanis, YMCA, YWCA i drugi. Zatim Svetski sabor crkava, nacionalni zborovi crkvava u americi, liberalane crkve, liberalni agnostici, unitaristi, judaističke sekte, jehovini svedoci, mormoni, adventisti, elektronski judeo-hrišćani, propovednici i njihove crkve , modernisti, mistici, kultovi zena, joge, hare krišna, transcedentalne meditacije, gurua iz indije, munijevci, astrolozi, veštice, psihici, proroci, spiritisti i spiritualisti, okultisti, praktikanti bele i crne magije, gledači u dlan, karte i dr. Zatim je tu Plava Masonerija u koju spadaju sve priznate i polujavne masonske lože i hramovi. Jorkširska i Škotska masonerija su tu naravno. Nakon čega slede politička oružja internacionalnih judeobankara, globalisti, mudnialisti, elitisti, u šta spada: boljševizam, komunizam, socializam, sekularizam i levičarstvo, liberalizam, cionizam i judaističke organizacije kaoš to su Bnai-Brit, liga nesvrstanih, američki civilnaslobodarska unija, jevrejska odbrambena liga, američki jevrejski komitet, jevrejski zbor, proganjači holokausta, hrišćansko-jevrejska bratstva, pa zatim, zelenjaci, i rokfelerove nazovi-zavere u vidu odbora za strane poslove, trilateralna komisija, bilderberg grupa, tajne službe, kao CIA, FBI, MI6, KGB, Mosad, i drugi. Oh da - Ujedinjene Nacije i njene agencije, svetska banka, Unesko, Svetska zdravstvena služba, IMF, svetski sud, Evropska unija, evropski parlament, OESP, zatim razne fondacije kao što su rokfelerova, fordova, šorošova, zatim NATO, rimski klub, komitet 300, judeo-kontrola nad medijima, izdavaštvom, obrazovanjem i kulturom, zatim tu su svetska trgovinska organizacija, pribavljači vesti i agencije filteri rojters, UPI i drugi. Približavajući se vrhu ove zavereničke piramide nalazimo ateističku judeo-masonsku ložu, veliki orijent, majku ložu Pariza, savet 300, savet 33 i savet 13 koji su svi, optuženi da su iluminati, satanisti, revolucionari, nihilisti i olimpijci. Na vrhu je valjda Satana koji budno nadgleda ovu zaveru i upravlja njom. Dakle oni koji plasiraju ove priče o zaveri i Novom Svetskom Poretku pretpostavljaju nekakve 'Vladare iz senke' koji povlače konce kroz sve ove navedene institucije i organizacije i tako hoće da potpuno ustroje svetsko uređenje po svom sebičnom nahođenju. Cilj je potpuna vladavina. Robovlasništvo u svom totalnom obliku, čija je opsena lažna sloboda na svim nivoima. U šta smo sve upleteni, još od vremena osvajanja amerike, pre 500 godina, kroz pokoravanje i nastajanje kontura Novog Svetskog Poretka, kroz dvoličnost 'zapada' i njegove demokratije i tržišta, njihovih ljudskih prava koja se zasnivaju na pragmatičkim kriterijumima? Ti otuđeni centri moći upravljaju evropskom integracijom, manjim i većim sukobima i ratovima, a izraženi su kroz korporativnu elitu, koja gradi svoju super-državu na temeljima nacional-socijalističkog modela, vodeći ne samo evropu već i ceo svet u katastrofu. Bajno! Ma hajde! A ko onda nije uvučen u to pakleno klupko i ko je jedini planetarni pozitivac? Pravoslavna hrišćanska crkva i njene ovčice... naravno. Kada su na pragu propasti u svojim najcrnjim časovima, oni smišljaju neverovatne stvari da bi skrenuli pažnju sa ludila koje sami propovedaju i praktikuju. Ne samo da ovo propovedaju već su proganjanja počela odavno. Inkvizicija danas ima drugo ime, drugačiju propagandu i drugačije uniforme u kojima njihovi dželati sprovode čišćenje bogohulnika. Kakav šizofreno-paranoični um može da poveruje u obimnost gorenavedene zavere? I ako je zavera tolika kako da već mnogo godina ne živimo u ropstvu tog Novog Svetskog Poretka? Šta nam može pomoći?

14

SKAKAVAC 9
Altruizam? Knjiga Zakona teži da donese razumevanje čovečanstvu. Jedna od kardinalnih doktrina Knjige Zakona je da je altruizam greška. Altruista je mazohista, koji se simbolično poistovetio sa ogromnom patnjom koju želi da spreči, što ustvari utvrđuje patnju. Altruista je stoga licemer i stoga neprijatelj duhovnog progresa čovečanstva - takozvano Veliko Čarobnjaštvo. Komunisti su bar zauzeli naučni stav i teže da ukinu patnju eliminacijom uzroka! Ono što je hrišćanski altruizam postigao u proteklih 2000 godina je bolan ogled, pored mračnog doba, krstaša, inkvizicije, holokausta i totalne katastrofe zvane 'demokratija'. Da li je altruizam ukinuo patnju? Ne. Jer čovečanstvo je jadnije nego ikada. Održavanjem patnje altruista još više oslepljuje čoveka svojom vlastitom patnjom, i stoga neznanjem, čovek oslepljuje čoveka, čovek koji konstantno pati, čija se patnja uvećava vrlinom altruistinog zahteva da paćenikov teret olakša onaj koji ne pati, njegovim vremenom, pažnjom i imovinom, što vidimo jasno na kraju dvadesetog veka gde su države dovedene na ivicu bankrotstva, čiji su kapital i sama priroda iscrpljeni vrlinom masa i krda. Ovoj doktrini patnja sve stare religije prethodnog eona su privržene, pogotovo Hrišćanstvo i Budizam i uz njihovu posvećenost lažnoj metafizici oni sada prete planeti sveobuhvatnom ideologijom duhovnog samoubistva. Ono što Telema donosi svetu je trenutno utopija 'zdravom' razumu običnih ljudi. Obični ljudi su ograničeni, zahvaljujući nevoljnosti, čak i, da razmišljaju sopstvenim mozgovima, tako postajući vođeni mnoštvom loše formulisanih koncepata koji drže ljude u strahu, a baš taj strah je osnovni koncept prošlog eona čiji se uticaji još uvek osećaju. Čak i stavovi bazirani na ideji da strah može biti prevaziđen ne sežu dalje od imaginarnih altruističkih ciljeva. Sve ideje starog doba, one nazadne, koje upravljaju masama i napredne koje samo teže da unaprede metode onih nazadnih dovode ovu rasu i planetu na ivicu uništenja - ovo je tačno mesto gde je Liber AL hteo da se svet dovede, time ispunjavajući svoju prirodu i Volju da nauči svet kako može biti izlečen na jedini ispravan način. Kada je uništenje jedina solucija za probleme onda se moramo zapitati da li postoji neki drugi Put, što nas dovodi do pitanja Smrti, jer uništenje znači Smrt, a Smrt jasno znači Promenu. Telemitska perspektiva je jednostavna i čista i daje svetu ključ i metod za Promenu. Oni koji ne žele to ni u kom slučaju da prihvate momentalno započinju ratove i konflikte tako pročišćujući sebe vatrom tako da je promena izazvana običnom destrukcijom, sa daljom otvorenom mogućnošću za 'boljom' re-inkarnacijom kada se uđe u smrt. Telema postavlja jednostavno pitanje: šta je tvoja Volja? i ako ne znate pokazuje vam da patite a zašto kada bi se mogli radostiti!? Telema vodi svet, i one koji je prihvataju, u čišćenju prostora od nepotrebnih elemenata nepotrebnih Istinskoj Volji. Tako da altruizam treba da vodi Telema a ne ideje unapređenja zastarelih stavova, etike, morala i njihovih metoda. Telema donosi Promenu, ne prirode stvari i ljudi, jer to ne može biti promenjeno, već za tačku gledišta sa koje se ispravan rad može započeti i izvršiti, a ovaj rad je kraj patnje i straha u ovom malom svetu. Vidite li koncepte Novog Svetskog Poretka? Kako ga sprovode 'vladari iz senke', kako se te ideje manifestuju u umovima onih koji koji fantaziraju o globalnoj svetskoj zaveri? Vidite li kakva bi katastrofa bila da se te ludačke ideje starog doba i ideja koje ono nosi stvarno mogu sprovesti? Vidite li izlaz iz opšteg neznanja i ludila koje proističe iz ropstva starim idejama, starim metodama, etici i moralu koji se zasnivaju na lažima, pohlepi i manipulacijama? Ima li izlaza?

15

SKAKAVAC 9
Hrišćanstvo? Budizam? Islam? Ko god? Iko? Liber AL kaže: "Poništeni su svi rituali, svi ogledi, sve reči i svi znakovi. Ra-Hoor-Khuit je zauzeo svoje sedište na Istoku za Ekvinocija Bogova; i neka Asar bude sa Isom, koji su takođe jedno. Ali oni nisu od mene. Neka Asar bude obožavalac, Isa paćenik; Hoor u svom tajnom imenu i sjaju je Gospod koji inicira." Gospodari Eona su se smenili i sva stara verovanja, religije, sistemi, koji su se već potvrdili kao robovski i ograničavajući moraju neizostavno i silom prirode stvari propasti! To je jasano i vidljivo na svakom koraku, samo se treba konačno prihvatiti i smrt starog doba i prihvatiti Novi Svetski Poredak - ne onako kako fantaziraju maloumnici, već Novi Svetski Poredak koji je Božanska zamisao i Volja Bogova, koji je Volja Prirode i Istinska Volja Čovečanstva. Liber AL takođe kaže: 49. Ja sam u tajnoj četvorostranoj reči, huljenje protiv svih ljudskih bogova. 50. Prokunite ih! Prokunite ih! Prokunite ih! 51. Svojom Sokolovom glavom kljujem Isusove oči dok on visi na krstu. 52. Udaram krilima u lice Muhamedovo i oslepljujem ga. 53. Svojim kandžama trgam meso Indijca i Budiste, Mogolca i Dina. A Majstor Terion komentariše: "Treba pažljivo razmotriti ovaj jedan napad Heru-Ra-Ha-a na svakog od ovih "bogova" ili proroka pojedinačno; jer uprkos tome što su oni, što predstavljaju, Magove prošlosti, prokletstvo njihovog Stepena ih mora proždreti. Tako su oči "Isusa" - njegov pogled na svet - ono što mora biti uništeno. Ovaj pogled na svet je pogrešan zbog njegovog magičkog akta samožrtvovanja. Ne smemo za trenutak pomisliti da ovaj stih podržava istoricitet "Isusa". "Isus" nije, i nikad nije bio čovek; ali on je bio "bog", baš kao što i zamotuljak starih krpa i kanta kerozina na žbunju mogu biti "bog". Postoji izvesna ljudska ideja, sagrađena najvećim delom od neznanja, straha i besmisla, koju zovemo "Isus", i koja je povremeno bila ukrašavana različitim ukrasima pozajmljenim iz paganizma i judaizma. Muhamedov pogled na svet je takođe pogrešan; ali ovde nije potrebna tako oštra korektura kao kod "Isusa". Njegovo lice, odnosno njegov spoljašni izgled, je ono što treba da bude prekriveno Njegovim krilima. Principi islama, ako se pravilno tumače, nisu daleko od našeg puta života, svetlosti, ljubavi i slobode. To se naročito odnosi na tajne principe. Spoljna vera je čista besmislica prilagođena inteligenciji ljudi među kojima je javno obznanjena; pa i takav, islam je u praksi veličanstven. Njegov kodeks je kodeks čoveka hrabrosti, časti i samopoštovanja; sve to je u izvanrednom kontrastu sa poniznim kukavičlukom prokleto varavih hrišćana, sa njihovim strašljivim i nepoštenim prihvatanjem nesebične žrtve, i njihovom zajedljivom filosofijom o sebi samima kao "rođenim u grehu", "bednim grešnicima", i "bez zdravlja u sebi". "Indusa". Religija Hindustana, metafizički i mistično dovoljno shvatljiva da bi sebi osigurala veliki deo istine, u praksi je isto tako prazna i lažna kao i hrišćanstvo, vera robova, lažljivaca i podlih kukavica. Iste ove primedbe se mogu u grubim crtama dati i Budizmu. "Mongolca": Ovo je aluzija na konfučijanizam, čija metafizička i etička bezgrešnost nije uspela da spase njegove pristalice od gubitka onih divljih vrlina koje pristaju borbenim životinjama, i da tako najzad stvore civilizaciju koja je stara kao cela istorija, naspram varvarskih plemena Evrope.

16

SKAKAVAC 9
"Din" - "strogost" ili "sud", odnosi se na jevrejski Zakon pre nego na verovanje (ad "din") islama. Prihvatanjem ovoga, šest religija čije meso mora biti pokidano pokrivaju čitavu zemaljsku kuglu. Zbog čega je napadnuto njihovo meso, a ne oči, kao u drugim slučajevima? Zbog toga što je metafizika, tj. pogled na svet, ispravna (judaizam shvatamo kao kabalistički pogled na svet), a praksa loša." I da bude jasno! Koja je četvoroslovna reč, koja je huljenje protiv svih ljudskih bogova? To je - Čini Po Svojoj Volji! Stoga postoji Novi Svetski Poredak i Novi Svetski Poredak. Koji će te izabrati?

17

SKAKAVAC 9

ZAŠTO NISAM HRIŠĆANIN PO BERTRANDU RASELU
Fr.Pelicanus.'.

Ovaj tekst predstavlja sažetak istoimenog teksta čuvenog nobelovca Bertranda Rasela. On ne samo da jasno i jednostavno objašnjava probleme boga, religije, verovanja, Hrista i sveta kakav jeste, već na svoj agnostički način shvatanja sveta otvara vrata Novog Doba, Novog Eona. Iako sam se uzdržao od navođenja i nadopuna Raselovog teksta drugim idejama i činjenicama koje apsolutno podržavaju njegove stavove, svakom ko se i malo slobodoumno upostio u istraživanje filozofije, religije, psihologije, magike i misticizma biće jasno zašto nismo hrišćani (takođe preporučujem čitanje teksta "Čak i da verujem" od Tim Maronija koji je u skladu sa ovom tematikom).
Da bi najbolje objasnio zašto nisam hrišćanin prvo treba da dam naznake o hrišćanstvu i šta ta reč znači. Ta reč se u današnje vreme koristi u širokom spektru značenja od strane mnogih i nadasve različitih ljudi. To ne znači samo biti dobar čovek i pošteno živeti, pošto takve stavove drže i pripadnici drugih religija, kao što su budizam i islam, a ne samo pripadnici bezbrojnih hrišćanskih sekti. Da bi ste bili hrišćanin morate imati izvesnu dozu verovanja u to i sa time ide ceo niz pravila i propisa kako treba pravilno verovati svom snagom svojih uverenja. Šta je hrišćanin? Postoje dve stavke koje čine da neko sebe zove hrišćaninom. Prva je dogmatske prirode, što znači da morate verovati u boga i besmrtnost, a uz to ide i verovanje u Hrista, što je ustvari osnovno. Zatim, shodno prethodnom, morate verovati da je Hrist, ako ne božanski onda bar najbolji i najmudriji od svih ljudi (ovo predstavlja široki spektar viđenja zašto je neko hrišćanin). Stoga kad kažem da nisam hrišćanin moram, očito, dati kontra argumente na prethodno iznete ideje u koje veruju hrišćani. Znači neverujem u Boga, ne verujem u besmrtnost i ne verujem u Hrista (kao bogo-čoveka, najboljeg od svih) - ne verujem u onaj način kako su te tri stvari prezentovane i kako ih predstavlja hrišćanska crkva. Postojanje boga Ovo spada u velika i ozbiljna pitanja koje teško da može u celini da se odgovori. Katolička crkva recimo zagovara kao dogmu da se postojanje boga može potvrditi nevođenim razumom a za to su postavili nekoliko argumenata. Argument prvog-uzroka Sve što vidimo u svetu ima uzrok i kada sledimo niz sve dalje i dalje u prošlost morate doći do prvoguzroka, a taj prvi uzrok, bivajući nepojmljivo moćan i veličanstven nazivate bogom. Ovaj argument i nema puno težine danas pošto su filozofi i naučnici dobrano probrali sve razloge i za i protiv tog koncepta. Reče neko: "Otac me je učio da pitanje 'ko me je stvorio?' ne može biti odgovoreno, jer neminovno sugerira na pitanje 'ko je stvorio boga?'. Ako sve ima uzrok onda i bog mora imati prvi uzrok. Ako išta može postojati bez uzroka onda i sam svet može to biti kao i bog. Šta je starije, kokoška ili jaje? Ne postoji razlog da pretpostavimo da je Svet i imao početak uopšte. Ideja o tome potiče od siromaštva naše imaginacije. Argument prirodnog-zakona Ljudi su promatrali da planete kruže oko sunca, prema zakonu gravitacije, i ljudi misliše da je bog dao takav poredak i dozvolu da se one tako kreću. Gravitacija se danas drugačije shvata u odnosu na prethodno navedeni stav. Danas shvatamo da su mnoge stvari za koje smo mislili da su prirodni zakoni ustvari samo ljudske konvencije. Znate, recimo, da je i u najdubljem međugalaktičkom prostoru jard jednak tri fita, što nije dramatična činjenica, ali nije ni prirodni zakon. Zatim, tu su atomi i šta su oni ustvari i šta oni rade, tako će te otkriti da su oni manje podložni tim 'zakonima' a više ono što ljudi misle o tome, što nas dovodi do statističke činjenice iste vrste od koje potiče i šansa. Zakoni prirode su takvi, postoji odmer kao što postoji i zakon šanse, što opet čini da ideja o prirodnom-zakonu ima sve manje impresivnosti. Ljudski zakoni su nalozi da se živi na određen način, koje možete i odbaciti, pregaziti, ali prirodni zakoni su opisi o činjenicama kako se stvari u stvarnosti ponašaju, a pošto su samo opisi

18

SKAKAVAC 9
činjenica, možemo se raspravljati da li im je neko rekao da tako rade, čak i ako se suočimo sa pitanjem 'zašto je bog postavio ove prirodne zakone, a ne neke druge?', ako kažete da je to samo zbog njegovog ćefa ili zadovoljstva a bez razloga, onda vidite da postoji nešto što ne podleže prirodnim-zakonima, a time je vaš voz prirodnog-zakona prekinut. Ako kažete da je u zakonima koje je bog dao on imao poseban razlog, koji je najbolji od svih da bi se stvorio najbolji univerzum, onda dolazimo do toga da je i bog bio podložan određenom zakonu po kome je postupao. Argument po stvaranju Sve je u svetu stvoreno tako da mi možemo živeti u tom svetu, a čak i kad bi bio malo drugačiji ne bismo mogli živeti u njemu. Što nas nekad dovodi do toga da zečevi imaju bele repiće da bi ih lakše upucali, zatim, nos je stvoren takav da bi naočare mogle stojati pogodno na njemu. Očito nije okruženje stvoreno da bi nama pasovalo već da svi odrastemo i prilagodimo se, što i jeste baza za prilagodljivost, koja i nema dokaz da je stvorena. Kada razmatramo stvaranje najčudesnije je šta ljudi veruju, je da ovaj svet, sa svim stvarima koje su u njemu, sa svim defektima, može biti najbolje što je svemoćni i sveznajući mogao i umeo da stvori. Da li mislite da bi ako bi imali svemoć i sveznanje i milione godina na raspolaganju, da bi stvorili ništa bolje od gluposti, krvoprolića, mučenja, KjuKluksKlana i fašista? Štaviše, ako prihvatite obične zakone nauke morate pretpostaviti da će ljudski život i život uopšte na ovoj planeti izumreti tokom vremena: to je stadijum u raspadanju solarnog sistema. A suviše je deprimirajuće da ljudi žive sa ovom činjenicom u umu. Ne verujte tome, to je glupost. Nikog nije briga šta će biti za milione godina, više ih je briga oko loše probave. Moralni argumenti o božanstvu U starim danima je bilo tri intelektualna argumenta za postojanje boga, a nakon njih je došao i četvrti moralni. Ovaj je bio pogotovo popularan i imao je bezbroj formi. Jedna varijanta kaže da ne bi bilo ni dobra ni zla da nije boga, a ako ste sigurni da postoji razlika između dobra i zla onda ste u nedoumici da li je to zbog božije zamisli ili nije? Ako je zbog božije zamisli onda za boga samoga nema razlike između dobra i zla i time se gubi značajna stavka da je bog dobar. Ako, kao teolozi, kažete da je bog dobar, onda morate potvrditi da dobro i zlo ima neku svrhu mimo božije zamisli. Ako pak kažete da dobro i zlo ne dolazi samo kroz boga onda očito postoji i nešto mimo njega. Da li je djavo stvorio ovaj svet dok bog nije gledao? Argument za izlečenje nepravde Postoji još jedan neobičan moralni argument: postojanje boga je neophodno da bi se vratila pravednost svetu. U ovom delu univerzuma koji poznajemo postoji velika nepravda i često velika patnja i često slab napredak i niko ne zna šta je od ovog više iritirajuće, a ako postoji pravda u univerzumu kao celini onda morate pretpostaviti da će budući život dovesti do ravnoteže života na zemlji. Stoga ljudi veruju da postoji bog, da postoji raj i pakao da bi na duge staze moglo biti pravednosti. Ako gledate sa naučne strane onda možete zaključiti "naposletku, ja znam samo ovaj svet, ne znam o ostatku univerzuma, ali dokle god razmatramo mogućnosti možemo zaključiti da je zemlja slobodni primer ili uzorak, a ako nepravda postoji ovde onda postoji i na drugim mestima u univerzumu". Ono šta pokreće ljude da veruju u boga se ustvari uopšte ne oslanja na intelektualne argumente. Ljudi veruju u boga zato što im se to govorilo od detinjstva da to čine a to je glavni razlog. Sledeći dobar razlog je želja za sigurnošću, na način kao što je 'veliki brat te posmatra', što igra bitnu ulogu u uticanju na ljude da veruju u boga. Lik Hrista Sad moramo preći na temu koja razmatra da li je Hrist bio najbolji i naj mudriji od svih ljudi. Uobičajeno se smatra da je bespogovorno tako. Mnogi, kao i ja ne mogu da se slože sa tim. Postoji dobar broj tački i stavova koji su dobri, ali to očito nije dovoljno. Zvuči plemenito reći: 'ne odupiri se zlu, ko te ošamari po desnom obrazu ti mu okreni i levi', ali to nije ništa novo, tako su isto podučavali i Lao Ce i Buda. Zar će te ako priđete nekom čoveku, koji je dobar hrišćanin očekivati da vam okrene i drugi obraz ako ga šljepnete? Hristu se pripisuju i sledeće reči: 'ne sudite da vama ne bude suđeno' što je vrlo popularno u sudnicama hrišćanskih zemalja, a opet se niko ne libi da osudi nekog drugoga i ne dovodi to u

19

SKAKAVAC 9
kontradikciju sa hrišćanskim principima. Takođe Hrist reče:'Ako si savršen idi i prodaj to što imaš i daj siromašnima.' Ne možemo baš reći da se ovako nešto praktikuje. Defekti u Hristovom učenju Naspurot ovim dakako pozitivnim maksimama moramo dalje prepoznati i neke druge, doduše ovde možemo i tek spomenuti da ne postoje ikakvi čvrsti dokazi da je Hrist uopšte i postojao, pa čak i da jeste mi ne znamo ništa o njemu. Ipak ovde će mo se prepustiti Jevanjđeljima. Jedno je sigurno, on je zasigurno mislio da će njegov drugi dolazak biti obavijen oblacima slave pre smrti svih ljudi njegovog vremena. Njegova očita greška. Ali hrišćani se i dalje teše u uverenju da je drugi dolazak hristov neizbežan. Vidimo ipak iz ovoga da on nije bio mudriji od drugih i pogotovo ne superiorno mudriji. Problem morala Postojao je jedan ozbiljan defekt u Hristovom umu a to je da je on verovao u Pakao. Zar mi treba da prihvatimo osobu koja je tako očito humana da ona veruje u večnu kaznu i patnju? A Hrist je odista bio veoma besan na one koji ne htedoše da ga slušaju - to je jedan atribut veoma uobičajen kod propovednika, ali to očito umanjuje dramatično njegovu veličanstvenost. Hrist kaže: 'Vi guje, vi generacije zmija, kako će te izbeći prokletstvo pakla?' što je rečeno ljudima kojima se nije svidelo njegovo propovedanje. Zatim sledeći stih: 'Ko god govori protiv Duha Svetoga tome neće biti oprošteno niti u ovom svetu niti u onom koji dolazi', koji je doneo neizrecivu količinu jada na svet, jer sve moguće sorte ljudi su živeli u očajanju da su načinili greh protiv Duha Svetoga. Zaista ne možemo reći da osoba sa normalnom količinom uljudnosti i dobrote može drugima da preti strahom i užasom u ovom svetu. Između ostalog tu je i ono da će u njegovom drugom dolasku on odeliti ovce od krava, te zatim govori: 'Odlazite od mene, vi prokleti, u večnu vatru!' Prilično dramatično za nekoga tako blagog i punog ljubavi? Onda, tu je i ono o odsecanju ruke ako te izda, odista moramo priznati, na osnovu njegovih konstantnih pretnji i proklinjanja da je njegova religija i doktrina ustvari okrutnost, što je i donelo svetu u generacijskom nizu mučenja, a sam Hrist je definitivno odgovoran za to. Vidimo i sami da tu nema pomilovanja i oprosta, samo užas prokletstva u večnoj paklenoj vatri. Dakako on nije bio milostiv ni prema životinjama, recimo svinjama, kada je u njih proterao djavole i zatim u more. Zar nije on bio svemoćan? Nije li samo mogao oterati te đavole? A on je pak odlučio i svinje da muči. Emotivni faktor Kao što možemo da primetimo ne postoji pravi razlog da ljudi prihvataju religiju na osnovu argumenata. Oni je prihvataju na emotivnoj osnovi. Često se kaže da je pogrešno napadati religiju, jer religija čini ljude vrlima. Tako je to rečeno, ne možemo reći da to iko praktikuje pošto to nismo videli kao očit dokaz u stvarnosti. Osnovna je ideja da smo svi mi, ljudi, zli i izopačeni ako se ne držimo hrišćanske religije, a čini nam se da baš oni koji su tako činili imaju epitete izuzetno zlih. Uvek pronalazimo ovu zanimljivu činjenicu da što je neka religija dominantnija u nekom periodu i što izričnija u svom dogmatskom ubeđenju, veće su bile njene okrutnosti i očajnija državna uređenja. U tzv. vremenu vere, kada su ljudi stvarno verovali u hrišćansku religiju u svim aspektima, postojala je Inkvizicija, sa svim mogućim mučenjima; bilo je miliona nesrećnih žena mučenih i spaljenih kao veštice, a sve moguće torture su izvođene nad ljudima u ime religije. Otkrivate da kada se osvrnete oko sebe vidite da ikakav progres u ljudskim osećanjima, svako unapređenje kriminalnih zakona, svaki korak ka ukidanju rata, svaki korak ka boljem ponašanju među rasama, ili pak ukidanju ropstva, svaki moralni napredak koji postoji u svetu je uvek bio snažno suprotstavljen organizovanim crkvama u svetu. Možemo apsolutno tvrditi da je hrišćanska religija, kako je organizovana u svojim crkvama, bila oduvek i još uvek jeste osnovni neprijatelj moralnog napretka sveta. Kako su crkve zaostale u napretku Ne samo da su u prošlosti crkve zaostale u napretku, već je činjenica da je to i trenutna realnost. Opet da se osvrnemo na činjenice. Pretpostavimo da danas u svetu živi neiskusna devojka i da je udata za sifilističara; u ovom slučaju, katolička crkva kaže: 'Ovo je nerazrešivi sakrament. Morate istrajati u celibatu ili ostati zajedno, a ako ostanete zajedno ne smete koristiti kontrolu rađanja da bi sprečili rođenje sifilistične dece'... Neko čije su prirodne simpatije uvijene u dogmu, ili čija je moralna priroda potpuno mrtva za sve oblike patnje, može istrajati u ovome i osigurati da ovo stanje stvari opstane. Ovo je samo primer, a postoji još mnoštvo stvari na kojima crkva insistira pod izgovorom moralnosti, čime utiče na sve

20

SKAKAVAC 9
vrste ljudi da oni nezasluženo i bespotrebno pate. A naravno, ona je glavni učesnik u sprečavanju progresa i unapređenja svih puteva da se ukine patnja u svetu danas, budući da je odredila izvestan niz pravila ponašanja, nazvavši to moralom, što apsolutno nema veze sa srećom ljudi, a ako spomenete da nešto ne treba učiniti da bi se usrećili ljudi, oni misle da to nema veze sa tim uopšte. Šta ljudska sreća ima sa poukama morala? Objekat morala nije da čini ljude srećnima. Strah, temelj religije Religija je primarno bazirana na strahu. To je delom strah od nepoznatog, a delom osećanje da vas veliki brat posmatra u svim vašim problemima i nedoumicama. Strah je baza - strah od misterioznog, strah od poraza, strah od smrti. Strah je roditelj okrutnosti, te stoga nije čudo što se religija i okrutnost drže ruku pod ruku. U ovom svetu možemo tek malo razumeti stvari, i malo ovladati njima uz pomoć nauke, koja je izborila svoj put korak po korak protiv hrišćanske religije, protiv crkava, protiv protivnika napretka. Nauka može da nas izdigne iz straha u kome civilizacija živi već vekovima. Nauka nam može pomoći i dakako naša srca, da više ne tragamo za imaginarnom potporom, da ne izmišljamo više saveznike na nekom nebu, već radije da sagledamo naše vlastite moći i napore, ovde dole, da bi načinili ovaj svet boljim, a ne da bude onakvo mesto kakvim ga je crkva pravila do sada. Šta nam je činiti Mi hoćemo da stanemo na vlastite noge i da pošteno sagledamo svet - njegove činjenice, njegove lepote i njegovu ružnoću; da vidimo svet kakav jeste, a ne da izmišljamo šarene laže. Pobediti svet inteligencijom a ne biti robovski podređen njegovim mučenjem. Ceo koncept boga je koncept preuzet iz drevnog orijentalnog despotizma. To je koncept potpuno bezvredan za slobodne ljude. Kada čujete ljude u crkvi kako ponižavaju sebe govoreći kako su jadni grešnici to zvuči prezrivo spram celog ljudskog roda. Mi hoćemo da ustanemo i sigurno pogledamo istini u oči, pa čak i kad ne uspevamo da napravimo sve najbolje to je i dalje bolje nego da se pravdamo spoljašnjim uticajem boga, i definitivno bolje od onoga što je do sada učinjeno vekovima. Dobar svet treba znanje, bliskost, prijateljstvo i hrabrost; on ne traži pokajničko kukanje nakon oslobađanja slobodne inteligencije od reči izrečenih veoma davno od strane neznalica. Svetu treba neustrašivo sagledavanje i potpuno slobodna inteligencija, treba mu nada za budućnost, a ne pogled u prošlost koja je mrtva, za koju se nadamo da može i da će biti prevaziđena budućnošću kakvu naša inteligencija kreira.

21

SKAKAVAC 9

DUHOVNA GNOSTIČKA ZAJEDNICA NA BALKANU
Tau Michael Od juna 2006. na prostoru Balkana, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, uspostavljen je episkopat (sjedište episkopa, odnosno biskupa) gnostičke crkve za prostor jugoistočne Evrope. Ova gnostička crkva ogranak je L'Eglise Gnostique Spirite, ili Ecclesia Gnostica Spiritualis, što je gnostička zajednica koju je nakon svog posvećenja u gnostički episkopat u Francuskoj oformio haićanski ezoteričar crne rase, Lucien-Francois Jean-Maine. Nakon njegovog sina, Hector-Francoisa, današnji prvosveštenik ove vrlo ezoterične, spiritistički i magijski orijentirane gnostičke struje jeste poznati i kontroverzni američki gnostik i ezoterik, Majkl Bertio (Bertiaux).

spoznaju svoje stvarne prirode i prirode života. Iako se izrazi «gnosticizam» i «gnostički» obično se odnose na mističke, ezoterične grupe Mediterana i Bliskog istoka iz prvih par vijekova naše ere, koji su tvrdili da prenose stvarni, skriveni nauk učitelja Ješue (Isus), za razliku od politički formirane, svjetovne institucije crkve koja je taj nauk zanemarila. Danas bi se naziv «gnostički» mogao primijeniti na sve duhovne i religiozne grupe, bez obzira na kulturu porijekla, koje naglasak stavljaju na samospoznaju i lična mistička iskustva sljedbenika, a ne na dogmu i slijepu vjeru. Duhovna gnostička zajednica - Ecclesia Gnostica Spiritualis - jugoistočne Evrope je u svojoj „balkanskoj inkarnaciji“ neformalno udruženje pojedinaca posvećenih duhovnom oplemenjivanju sebe samih i svog okruženja. Cilj Gnostičke zajednice jeste pomoći pojedincu da ostvari više ispunjenja u svom životu primjenom drevnih kao i savremenih metoda duhovnog razvoja koje uvažavaju individualnu slobodu pojedinca, i koje za svoj cilj imaju samospoznaju, odnosno gnozu. Osnovni metodi koje Gnostička zajednica koristi da pomogne duhovni razvoj svojih članova jesu sakramenti, studij Istine, te Intenziv prosvjetljenja. Sakramenti su ritualne aktivnosti poput redovne liturgije (euharistije), ili zaređenja (inicijacije) u redove, odnosno stepenove unutar Zajednice. Ovi sakramenti su ezoteričnog tj. gnostičkog karaktera, te iako koriste simbolizam ponekad sličan hrišćanskim crkvama, u svom duhu se razlikuju od praksi profanih, svjetovnih hrišćanskih crkava. Studij Istine podrazumijeva studij svetih spisa velikih svjetskih religija (judaizam, hrišćanstvo, islam, hinduizam, budizam, taoizam...), studij drevnih gnostičkih spisa (Nag Hamadi rukopisi, svici sa Mrtvog mora...), te studij i praksu učenja Holističke (cjelovite) joge, čiji je autor Yogeshwar Muni (Charles Berner), koji je Holističku jogu razvio na osnovu tantričkih i joga učenja indijskog mistika i učitelja Swami Kripalvanande. Studij Istine, u sanskritskoj terminologiji, jeste studij sanatana dharme, tj. vječne Istine, konačne stvarnosti koja je uvijek istinita bez obzira na okolnosti, te kako živjeti u skladu sa tom krajnjom Istinom, zajedničkom za sve ljude bez obzira na porijeklo, rasu ili kulturu. Intenziv prosvjetljenja je vrhunski metod za postignuće gnoze, odnosno direktne spoznaje svoje sopstvene istinske prirode. Praktikuje se u grupi, tokom tri dana, u formi intenzivne radionice. SAKRAMENTI Sakramenti Gnostičke zajednice su rituali koje obavlja rukopoloženi sveštenik/sveštenica ili biskup/biskupesa. U okviru Duhovne gnostičke zajednice jugoistočne Evrope postoje sakramenti baptizma (krštenja), konfirmacije (potvrde), svete liturgije (euharistije, pričešća), pokore (pokajanja), braka, smrti, te sakramenti svetih redova (zaređenja, inicijacije u sakramentalne redove Zajednice). Svrha sakramenata i inicijacija jeste da pojedinca dovedu u harmoniju sa krajnjom Istinom, Apsolutom, Božanskim... Sakramenti pročišćavaju i uzdižu našu životnu energiju, tako da živote živimo u većoj harmoniji sa Krajnjim. Sakramenti nisu mentalna vježba, ili puka forma, već emotivne vježbe Srca, koje oslobađaju i usmjeravaju našu životnu energiju u pravcu ispunjenja konačne svrhe života.

Gnosis je drevna grčka riječ koja znači «znanje». Ona se ne odnosi na intelektualno znanje, stečeno skupljanjem i razvrstavanjem podataka, već na znanje duše, odnosno unutarnju, individualnu, mističku

22

SKAKAVAC 9
Sakramenti predstavljaju emotivni i religiozni aspekt gnoze (aspekt devocije), i tako čine nadopunu aspektu znanja (studij Istine, proučavanje svetih spisa...) i aspektu akcije (učešće na Intenzivima, praktikovanje tehnika meditacije...). Ovi aspekti ili staze duhovne prakse su u hinduističkoj tradiciji poznati kao bhakti, jnana i karma yoga, i za cjelovit razvoj potrebno je ravnomjerno prakticirati sve tri staze. Sakrament svete euharistije (gnostička misa) se u okviru Duhovne gnostičke zajednice obavlja redovno svake sedmice, kao osnovni devocijski ritual, kojem mogu prisustvovati svi zainteresovani, bez obzira na religijsko ili mističko opredjeljenje. Po tradicionalnoj gnostičkoj teologiji, sakramenti su način kojima se prenosi moć Svetog duha. Kao takvi, sakramenti su validni samo ako ih prenosi osoba posvećena u validnoj liniji tzv. apostolskog naslijeđa. Apostolsko naslijeđe podrazumijeva direktnu liniju posvećenja fizičkim putem, polaganjem ruku, još od Hristovih apostola pa do danas. Kao što piše u gnostičkom tekstu «Evanđelje po Filipu»: «Sin Božiji posvetio je apostole, a apostoli su posvetili nas». Pravilno posvećeni biskup se, tako, smatra direktnim nasljednikom apostola, i duhovnim kanalom za prenos Svetog duha. Ovo gledište identično je vedskom konceptu parampare, ili neprekinute linije učeničkog naslijeđa. Smatra se da danas postoje 22 takve istorijske linije duhovnog naslijeđa od apostola, do savremenih biskupa. Da bi posvećenje bilo validno, ono mora biti obavljeno od strane validnog biskupa, u sklopu rituala euharistije (mise), polaganjem ruku, i namjera biskupa mora biti da proizvede novog biskupa. Ecclesia Gnostica Spiritualis priznaje posvećenja u sveštenički i biskupski red i muškaraca i žena, na potpuno ravnopravnoj osnovi. Duhovna gnostička zajednica jugoistočne Evrope posjeduje validne linije apostolskog naslijeđa i ovdje navodimo neke od njih: I Templarsko i gnostičko naslijeđe

Ovo je tajna gnostička, templarska i rozenkrojcerska linija naslijeđa koja nije čuvala pisane zapise zbog straha od Inkvizicije, no Bertil Persson sa instituta St. Ephraim u Švedskoj uspio je verificirati ovu liniju unazad sve do 1726. (vidi www.hometemple.org/twolines.htm). Ova linija je najznačajnija linija naslijeđa u ezoteričnoj školi Ecclesiae Gnosticae Spiritualis, odnosno Neo-pitagorejske gnostičke crkve, što je njen alternativni naziv. Godina u zagradi označava kada je rukopoložen svaki od pomenutih biskupa u ovom lancu inicijacija. Benedictus PP XIII (1726) - De Polignac (1735) - De Grammont II (1744) - Von Baldenstein (1759) - De Montenach (1772) - Gobel (1791) - Lamourette (1791) - Royer (1800) - Fabre-Palaprat (1810) - Mauviel (1810) - Machault (1831) - Chatel (1836) - D’Adhemar (1857) - De Brion (1860) - De Marraga (1899) Lucien-Francois Jean-Maine (1953) - Hector-Francois Jean-Maine (1963) – Michael Bertiaux (1966) – Emir Salihović (2006) II Starokatoličko naslijeđe 1. Gerald GUL, nadbiskup Utrehta (Stara katolička crkva) posvetio je 5. oktobra 1909. Jean-Marie Michael KOWALSKOG, biskupa Marijavitske starokatoličke crkve Poljske, uz asistenciju starokatoličkih biskupa A. H. Mathewa, J. J. Vanthiela, J. Demmela i M. B. P. Spita. 2. Michael KOWALSKI, nadbiskup Marijavitske katoličke crkve, posvetio je 4. septembra 1938. MarcMarie-Paul FATOMEA. 3. Marc FATOME, biskup Marijavitske crkve u Francuskoj, posvetio je 9. oktobra 1949. Helmuta N. P. MAASA, kao marijavitskog biskupa u Njemačkoj. 4. Biskup MAAS posvetio je 24. maja 1953. Efrem-Maris FUSIA kao marijavitskog biskupa u Italiji. 5. Biskup FUSI posvetio je 26. maja 1954. Clementa A. S. MARCHESEA kao biskupa Napulja i Sicilije. 6. Biskup MARCHESE posvetio je 18. septembra 1954. Mar Georgius de WILLMOTT-NEWMANA kao marijavitskog biskupa u Engleskoj. 7. Biskup WILLMOTT-NEWMAN posvetio je 6. jula 1956. C. D. BOLTWOODA kao biskupa Slobodne episkopalne crkve u Engleskoj. 8. Biskup BOLTWOOD posvetio je 31. augusta 1958. Emmetta N. ENOCHSA kao biskupa Katoličke apostolske crkve u USA.

23

SKAKAVAC 9
9. Biskup ENOCHS posvetio je 19. maja 1963. Demetriusa F. C. KINGA kao biskupa Američke pravoslavne crkve. 10. Biakup KING posvetio je 1. januara 1965. Francisa Homera ROEBKE kao biskupa Američke pravoslavne crkve (katolički obred). 11. Biskup ROEBKE posvetio je 7. marta 1965. F. Gregory BARBERA, kao biskupa Katoličke apostolske crkve u USA. 12. Biskup BARBER posvetio je 16. juna 1979. Michaela BERTIAUXA kao biskupa Katoličke apostolske pravoslavne crkve. 13. Biskup BERTIAUX posvetio je u Chicagu 2. juna 2006. Emira SALIHOVIĆA kao biskupa Ecclesia Gnostica Spiritualis za jugoistočnu Evropu. III Naslijeđe Liberalne katoličke crkve iz Utrechta 1. Nadbiskup Gerald GUL posvetio je 28. aprila 1908. Arnolda Harris MATHEWA kao starokatoličkog biskupa u Engleskoj. 2. Biskup MATHEW posvetio je 28. oktobra 1914. Frederica S. WILLOUGHBY kao starokatoličkog biskupa u Engleskoj. 3. Biskup WILLOUGHBY posvetio je 26. septembra 1915. Ruperta GAUNTLETA i Roberta KINGA kao biskupe Stare rimokatoličke crkve u Engleskoj. 4. Biskupi GAUNTLET i KING posvetili su 13. februara 1916. Jamesa I. WEDGEWOODA kao biskupa Stare rimokatoličke crkve u Engleskoj i Irskoj. 5. Biskup WEDGEWOOD posvetio je 22. jula 1916. C. W. LEADBEATERA kao biskupa Liberalne katoličke crkve. 6. Biskup LEADBEATER posvetio je 13. jula 1919. Irvinga S. COOPERA. 7. Biskup COOPER posvetio je 4. augusta 1925. Georgea S. ARUNDALE. 8. Biskup ARUNDALE posvetio je 13. septembra 1931. Charlesa HAMPTONA. 9. Biskup HAMPTON posvetio je 22. juna 1957. Hermanna Adrian SPRUITA. 10. Biskup SPRUIT posvetio je 15. juna 1971. biskupa F. Gregory BARBERA. 11. Biskup BARBER posvetio je 16. juna 1979. Michaela BERTIAUXA. 12. Biskup BERTIAUX posvetio je 2. juna 2006. Emira SALIHOVIĆA IV Melkitsko-katoličko i rusko pravoslavno naslijeđe 1. Nadbiskup Athanasius SAWOYA posvetio je 9. oktobra 1911. biskupa Anthony ANEEDA u katoličkoj katedrali melkitskog obreda u Bejrutu, Liban. 2. Ruski pravoslavni nadbiskup Serius STRADORODSKY, koji je kasnije postao moskovski patrijarh Sergius II, posvetio je 1. januara 1918. biskupa H. J. KLEEFICHA u Kharbinu, Mandžurija. 3. Biskupi ANEED i KLEEFICH, zajedno sa Charlesom Hamptonom, posvetili su 1. januara 1946. Edmunda WALKER-BAXTERA. 4. Biskup WALKER-BAXTER, uz asistenciju Anthony Aneeda, posvetio je 24. novembra 1964. Demetriusa F. C. KINGA za američku pravoslavnu crkvu katoličkog obreda. 5. Biskupi KING i Homer ROEBKE posvetili su 12. marta 1967. Foresta Gregory BARBERA. 6. Biskup BARBER posvetio je 16. juna 1979. Michaela BERTIAUXA. 7. Biskup BERTIAUX posvetio je 2. juna 2006. Emira SALIHOVIĆA STUDIJ ISTINE Holistička joga je na svom osnovnom nivou jednogodišnji program harmoniziranja života s ciljem postignuća veće ravnoteže, uspjeha, mira, unutarnjeg zadovoljstva, zdravlja i svjesnosti u životu. U svojoj punoj formi, joga je drevni sistem koji cijeli život dovodi u ravnotežu i harmoniju. To uključuje sve aspekte života, kao što su komunikacija i odnosi sa drugima, ishrana, novac, porodični život, seksualni život, problemi, relaksacija, čak i umiranje. Joga nije, kako se ponekad smatra na zapadu, samo sistem fizičkih vježbi ili samo nauka o meditaciji. To su samo dijelovi joge. Holistička (cjelovita) joga je jedinstveni program ličnog rasta i razvoja koji kombinuje najdjelotvornije i provjerene metode kako iz istočnih, tako i iz zapadnih izvora. Taj program vam omogućava da

24

SKAKAVAC 9
sistematično napredujete, i dovedete u harmoniju različite aspekte svog života, bez da pretjerano stavljate naglasak samo na jedan. Program Holističke joge sastoji se od 32 lekcije koje se odnose na 32 aspekta vašeg života i bića, i koji su podijeljeni u četiri glavne kategorije: Tijelo, Čula, Aktivnosti, i Um. Drevni jogiji su shvatili da ljudsko biće primarno funkcioniše u četiri glavne oblasti, oblasti tijela, uma, čulnih utisaka (čulnih organa) te akcije, odnosno činjenja (organa akcije). Svaka od 32 lekcije povezana je sa jednom od gore pomenutih oblasti bića, i vi radite program tako što svakih šest nedelja odaberete po po jednu lekciju iz svake oblasti, i radite na njima uporedo tokom tog perioda vremena. Nakon šest nedelja, birate četiri nove lekcije, opet po jednu iz svake od četiri oblasti, dok ne završite cijeli program. Za to će vam biti potrebno oko godinu dana. Lekcije dobijate poštom i praktikujete pod supervizijom, povremeno se konsultujući sa svojim instruktorom kursa. Nakon što se kompletira ovaj jednogodišnji program, proučavaju se lekcije koje se detaljnije bave studijem Dharme i joge, i prakticiraju se tzv. «tehnike vladanja energijom». Pored studija i prakse materijala Holističke joge , proučavanje svetih spisa čovječanstva smatra se izuzetno važnim kako bi se sačuvao otvoren, nesektaški duh, i kako bi se lakše prepoznala ona nevidljiva zlatna nit istine koja se provlači kroz sve religije i kulture čovječanstva, bez obzira na razlike u vremenu i geografiji. INTENZIV PROSVJETLJENJA Intenziv prosvjetljenja je trodnevna praktična radionica (workshop), čiji je jedini, isključivi cilj postignuće prosvjetljenja, koje definišemo kao «direktno iskustvo istine» ili «direktnu spoznaju svoje stvarne prirode». Intenziv nije jedna od mnogih tehnika meditacije ili ličnog razvoja koje možete raditi kod kuće, onda kada odvojite nešto malo vremena za to. Kao što samo ime kaže, to je intenzivna tehnika koja se pod vođstvom obučenog voditelja prakticira puna tri dana i svo vrijeme boravite, hranite se i spavate u objektu gdje se Intenziv održava. Takođe, Intenziv nije individualna tehnika. Intenziv uvijek radi grupa ljudi, a sama tehnika radi se uvijek u paru sa nekim drugim učesnikom, u tzv. dijadi. Jedan partner bi, tako, drugom partneru dao, na primjer, instrukciju “Reci mi ko si ti”. Ovaj bi kontemplirao sa tim pitanjem i potom rezultate te kontemplacije saopštavao svom partneru. Oni bi izmjenjivali uloge svakih pet minuta. Kada jedan partner primi instrukciju “Reci mi ko si ti”, napravio bi voljni pokušaj da direktno iskusi ko je on zaista, u sadašnjem trenutku. U isto vrijeme bio bi potpuno otvoren za sve što se može desiti kao posljedica tog pokušaja, uključujući direktno iskustvo sebe samog. Nakon što bi kontemplirao na taj način, otvorio bi oči i svom partneru detaljno saopštio, prezentirao, sve što se pojavilo u njegovoj svijesti kao posljedica tog pokušaja, ništa ne dodavajući niti oduzimajući. Njegov partner bi za to vrijeme samo držao pažnju na njemu, slušao i trudio se da što bolje razumije to što mu se komunicira, odnosno prezentira. On bi tako kontemplirao i komunicirao sve dok ne istekne pet minuta. Oni bi zatim zamijenili uloge i radili tako, naizmjenično, sve dok ne istekne 40 minuta. To čini jednu dijadnu vježbu, ili tzv. vježbu prosvjetljenja. Standardna satnica Intenziva jeste da on obično počinje četvrtkom uveče, uvodnim predavanjem voditelja. Sam praktični rad počinje sljedećeg dana u 6:00 sati ujutro, kada voditelj održi predavanje o tome kako se radi tehnika prosvjetljenja, odnosno kako se rade dijade. Nakon pauze tokom koje se posluži čaj, učesnici u 7:30 sjednu u parove i počinju svoju prvu dijadnu vježbu na tom Intenzivu. Do 12:00 sati, kada se služi ručak, učesnici su već uradili četiri dijade, doručkovali i imali jednosatnu meditaciju u šetnji, tokom koje izlaze napolje, ali i dalje usmjereni na pitanje sa kojim rade. Nakon ručka opet slijedi dijada, pa popodnevno predavanje voditelja na kojem se pojašnjavaju aspekti tehnike, učesnici iznose svoja iskustva, postavljaju pitanja... Do kraja dana, u 23:45 kada se ide na spavanje, učesnici će uraditi još šest dijadnih vježbi, jednu meditaciju u šetnji, jednu individualnu sjedeću meditaciju, imaće vrijeme za popodnevni odmor, dvije užine i večeru. Isti raspored, sa malim varijacijama,

25

SKAKAVAC 9
slijedi i sljedeća dva dana. Hrana na intenzivima je uvijek lagana i vegeterijanska, čaj je biljni, ne služe se kofeinski čajevi ni kafa, a zabranjeno je pušenje i konzumiranje alkohola. ČLANSTVO U DUHOVNOJ GNOSTIČKOJ ZAJEDNICI Članstvo u Duhovnoj gnostičkoj zajednici otvoreno je svim punoljetnim ženama i muškarcima koji žele oplemeniti svoje živote i uložiti iskren napor kako bi živjeli u skladu sa vječnom Istinom, sanatana dharmom. Prijem u tijelo Ecclesia Gnostica Spiritualis obavlja se jednostavnom molitvom u okviru redovnog rituala mise, i ta osoba se od tada smatra gnostikom i članom Ecclesia Gnostica Spiritualis. Ta jednostavna i kratka ceremonija otvorena je za sve koji su prisutni na misi, i koji prethodno izraze želju za prijemom. Ipak, za posvećenje/inicijacije u svete redove Zajednice neophodno je da je osoba prethodno primila sakramente baptizma (krštenja) i konfirmacije (potvrde). Ukoliko je osoba već ranije primila ove sakramente u okviru rimokatoličke, starokatoličke, liberalne katoličke, episkopalne ili neke od pravoslavnih crkava, iste sakramente nije potrebno ponavljati. Ecclesia Gnostica Spiritualis poznaje devet svetih redova, koji su podijeljeni u dvije grupe, Niže redove i Više redove. Niži redovi 1 2 3 4 5 Klerik (Manipura chakra, element Zemlja) Vratar (Anahata chakra, element Voda) Lektor (Visudha chakra, element Vazduh) Egzorcist (Ajna chakra, element Vatra) Akolit (Sahasrara chakra, element Duha)

Viši redovi 1 2 3 4 Subđakon (sjeverni krst, žuto, Zemlja) Đakon (zapadni krst, plavo, Voda) Sveštenik (južni krst, zeleno, Vazduh) Biskup (istočni krst, crveno, Vatra)

ORDO TEMPLI ORIENTIS ANTIQUA Drevni red hrama na istoku (Ordo Templi Orientis Antiqua; OTOA) je međunarodno udruženje ezoteričara koje se bavi proučavanjem i praksom magijskog sistema koji kombinuje učenja haićanskog vudua, evropske kabale, teozofije, martinizma i drugih važnih grana zapadne ezoterične tradicije. OTOA (http://otoa-lcn.org) je istorijski blisko povezan sa Ecclesia Gnostica Spiritualis, jer je njen biskup, Lucien-Francois Jean-Maine (1869 – 1960) osnovao Red OTOA 1921. godine na Haitiju. OTOA i gnostička crkva su u bliskoj bratsko-sestrinskoj vezi, i svi zaređeni članovi Duhovne gnostičke zajednice, od stupnja sub-đakona pa naviše, mogu postati članovi OTOA i studirati OTOA okultne spise, ukoliko to žele.

26

SKAKAVAC 9

GJALLARHORN
Miro Vrednosti, principi i ciljevi Uvod Sećanje se polako vraća narodima Evrope, kako nama koji smo ostali na njenom tlu tako i našoj rodbini koja je osvajala druge kontinente, sećanje na običaje i verovanja predaka, sećanje na drevne Bogove koje slavili su preci Evropskih naroda s radošću u šumama i na livadama, slobodno i otkriveni pred licem Sve Oca i Velike Majke. Evropski narodi su oni čija krv živi među Nordijskim, Keltskim, Germanskim, Slovenskim i ostalim plemenima sa područija Starog Kontinenta. Narodi koji živeli su pod istim nebom, pod istim Sve Ocem, koji slavili su Sunce i Veličali Slavu Bogova. Običaji su gotovo bili identični ili su se razlikovali u skladu sa geografskim, kultorološkim razlikama koji su se razvili s vremenom nakon definisanja većih plemena. Jugoistok Evrope kao granica Evropske Srednje zemlje, Balkan kao raskrsnica sadržao je sve pomenute narode iako je Keltska i Germanska kultura, pored Slovenske ostavila najveći trag u krvi naroda naročito u granicama kasnijeg Austro Ugarskog carstva, današnje Srpske Pokrajine Vojvodine. Ipak, sve su to narodi Srednje Zemlje ali ono što se dogodilo svima je poražavajuće, zaboravili smo pretke i prihvatili pod prisilom veru drugog i dalekog naroda jer to je nekom tada odgovaralo, Kraljevi su hteli da vladaju i sklopili su saveze sa tadašnjom crkvom, od tada umesto Bogovima zakletve davane su Kraljevima, Crkvi i Naciji, koja ne predstavlja ništa drugo nego veće pleme porodica (klanova) okupljenih oko gradova, centara novčane moći. Običaji predaka su menjani a sami Evropski narodi su prekidali veze koje činile su nit stvorenu od Bogova, nit koja činila je deo prstena koji nas je jačao. Prsten je vremenom postao slab i okrenuli smo leđa jedni drugima. Iako voleli smo nekad isti Hrast, Boga Sunca, Groma, Mudrosti, Snažne Volje, Ljubavi i Života, pevali smo pesme istoj Majci; ali kao da smo zaboravili svoje poreklo. Došlo je novo doba, doba buđenja, vreme kada se polako sećanje vraća. Sećanje na šume, na vukove, ptice, jelene, snegove i vetrove severa, sećanje na ljubav i lov, sećanje na Bogove! Da, sećanje na Bogove pre svega! Sada i ovde na granici Stare Evrope krv predaka u nama otkrila je skrivenu ljubav, ljubav prema Severu, ljubav i vernost prema Bogovima Asgarda i Vanira. Oni čija krv greje tela koja uživaju u snegovima Evrope udružuju se u zajednicu. Grupu koja u sebi poseduje prsten povezanosti sa precima, prsten koji daje im snagu i mudrost da dosegnu Božanstvenost svojih predaka. Grupu koja se spaja sa ostalim Grupama po Evropi i svetu u cilju povratka mudrosti predaka, u cilju osvešćivanja dubina našeg bića pod blagoslovom Bogova. Mi smo oni koji su verni "Forn Sidr" i koji poručuju: Moramo se vratiti izvoru, jer Bogovi nas zovu! Pozdrav Bogovima! GJALLARHORN Gjallarhorn je rog koji pripada Heimdalu, onom koji čuje i travu kako raste, onom koji čuva "Bifrost", dugin most koji vodi do Bogova, onom koji čuva prilaz Nornama koje pletu mrežu povezanosti svih niti ljudi Srednje Zemlje. Onaj za koga se veruje da krije mnoge tajne kao Bog koji je bio, jeste i biće tu, čak i posle "Ragnaroka" ili Kraja koji je i Početak. Onaj od čije krvi smo svi potekli. Njegov Rog je Gjallarhorn, čiji zvuk se čuje kroz svih devet svetova kosmičkog Drveta, čiji zvuk objaviće Sumrak Bogova i vreme Buđenja, nas koji ostajemo verni svojim Bogovima. Jer vreme "Ragnaroka" je sve bliže. Bogovi su najavili vreme kad ljudi će okrenuti leđa svojoj veri i kada će se Bogovi povući, ali najavili su i da se vraćaju onima koji ih zovu u svoja srca. To je rog čiji zvuk zove sećanja dalekih dana i potresa doline Midgarda. To je i rog ponuda koje nudimo Bogovima za njihov Blagoslov i Snagu, Mudrost i Ljubav. S toga GJALLARHORN je ime naše grupe koje ispisujemo na runskom zapisu. Principi i ciljevi Grupe: Grupa se okuplja na teritoriji današnje Autonomne Pokrajine Vojvodine (uz posebne izuzetke iskrenih vernika) i na tom području okuplja svoje pripadnike i pozdravlja Bogove Predaka!

27

SKAKAVAC 9
Grupa okuplja iskrene srodnike koji tragaju za mudrošću i znanjem, blagoslovom i vezom sa Bogovima Predaka. Okuplja one koji idu Šamanskim putem, putem samospoznaje i rada, putem ratnika "Midgarda". Grupa nema ništa sa slabima i onima koji glasno uzvikuju imena Bogova u koje nemaju čvrstu veru, ipak grupa ima duboko poštovanje i ljubav prema svim bićima, jer svesni smo da duh Sve Oca boravi u svemu. Mi duboko poštujemo sve religije i vere svih naroda planete i divimo se narodima koji su sačuvali učenja svojih predaka, to je ono što i mi pokušavamo; da pomognemo Evropskim srodnicima da se sete i da sačuvaju svoja verovanja. Svi pripadnici grupe pozvani su na izučavanje vere i mudrosti svih naroda ovog i bilo kog drugog sveta ali da pritom ne zaboravimo kome šaljemo svoj pozdrav uz prve i poslednje zrake Sunca: Neka je Slava Sve Ocu i Velikom Šamanu! Odinu Sve Stvaraocu! Votanu Sve moćnom! Najmudrijem Kralju i Ratniku! Grupa se ne bavi preobraćanjem jer sećamo se Bola pokrštavanja koji donet je precima. Ali Grupa čini sve u osvešćivanju naroda, njeni pripadnici pišu pesme o dalekim vremenima i eseje o samoj veri koju danas zovemo ASATRU. Prevode "Edde" i "Sage" dok iskreno rade na ispitivanju pomenutih tekstova, bave se istorijom sopstvenih predaka pre pokrštavanja i traže njihovu skrivenu mudrost. U svim svojim delima trudimo se da budemo uz svu braću i sestre koji su pozvani da sete se prošlosti svojih plemena. Tragamo za tačnom istorijom kretanja Evropskih plemena jer poziv Severenih Bogova u našim srcima nije uzaludan, bavimo se sobom u svakom smislu! Pripadnici grupe ispituju prirodne zakone baveći se meditacijom, šamanskim putovanjima i izučavanjima runa kao i obnavljanjem i očuvanjem lične povezanosti sa prirodom oko nas i sa našom istinskom unutrašnjom prirodom. Uče da čitaju najdrevniju knjigu u kojoj je sva mudrost zapisana: prirodu! Pripadnici grupe okupljaju se na velikim svetkovinama da bi osnažili Prsten i ponudili svoje ponude Bogovima i precima. Na ovim svetkovinama oni se raduju i udružuju svoje snage dok ih Bogovi s osmehom gledaju. To su osam svetkovina tokom godišnjeg kruga koji obeležen je promenama u prirodi koje slavili su naši preci. Točak promena nije bio vidljiv u dalekim zemljama, te su nakon pokrštavanja usled nemogućnosti da se običaji izbrišu nazivani novim imenima, na nama je da ispravimo tu grešku. Na ovim svetkovinama dobrodošli su svi koji razvijaju svoju duhovnost i traže vezu sa prirodom i precima, dobrodošli su svi koji idu putevima drevnih bilo koje tradicije, koje prozvali su Paganskom. Ali neka dođu samo oni čista srca i sa plamenom ljubavi u njemu. Na okupljanjima izvode se rituali ponude Bogovima kroz "Blot" i "Sumbel" u čast Bogova i predaka, rituali ponuda su u skladu sa običajima i tradicijom Severnih plemena. Na posebnim okupljanjima onih koji pripadaju unutrašnjem Prstenu praktikuju se i zajednička šamanska putovanja i prakse povezivanja sa Bogovima i Prirodom. Pripadnici grupe imaju i svoje lične prakse i potpunu slobodu u svom individualnom razvoju i uživaju punu podršku grupe. Grupa takođe razvija i nove rituale i prakse Runama s mogućnostima grupnog ili inividualnog duhovnog rada. Mi se okupljamo što je češće moguće u prirodi gde zajedno vezujemo niti koje su oduvek bile povezane, mi uvek stojimo hrabro za svakog brata i svaku sestru. Grupa takođe teži udruživanjima sa sličnim grupama u svetu sa ciljem jačanja prstena, razvijanja duhovnosti i novih iskustava. Grupa teži da bude deo većih grupa koje su takođe spojeni kroz ASATRU i vrednostima koje negujemo. Postoji cilj da svi, spojeni u veri budemo pod istom zastavom Sve Oca. Vrednosti Pripadnici grupe žive u skladu sa svojom verom i učenjima. Oni uče iz drevnih spisa i verni su vrednostima ispisanih u Havamalu - Rečima Najvećeg, uz zakone poznatih pod nazivom "Devet Uzvišenih Vrednosti", ova pravila uspostavili su preci prema svetim spisima. Takođe Pripadnici grupe su ohrabrivani na redovno proučavanje Havamala, mudrosti tako jednostavno izrečene, ali ipak tako duboke, kao i ostalih svetih spisa. I - Hrabrost "Kukavica veruje da će živeti zauvek Ako se kloni bitke,

28

SKAKAVAC 9
Ali u starosti on neće imati mira Iako su koplja poštedela njegove udove". Ako smo hrabri i ako bez straha prihvatamo izazove života mi širimo svoje mogućnosti i Bogovi su nam naklonjeni. Samo hrabrošću se možemo izboriti za ciljeve koje sebi postavimo. Svet je pun kukavica, koji nemaju hrabrosti da stanu otvoreno pred svima za ono u šta veruju, kriju se iza tajnih redova i mističnih učenja, iza pseudonima i slika drugih. Hrabri su bili naši preci, hrabri su naši Bogovi i neka hrabrost boravi u našim srcima jer pripadamo onima koji neznaju za strah! II - Istina "Ja savetujem te sledeće; ne kuni se zavetom Ali šta misliš toga se pridržavaj: Povodac čeka prekršioca reči, Mrzak je vuk-od-zaveta". Biti istinit na rečima i delima je jedini put za nas. Laž i prevara nemaju mesta u našim životima i nisu u skladu sa našom prirodom i u to mi sumnje nemamo, jer smo hrabri! III – Čast "Dobra volja je uzajamna kada ljudi mogu da otvore Celo svoje srce jedni drugima. Onaj čije su reči uvek lepe Neiskren je i nepoverljiv". Moramo biti časni u svim rečima i delima jer idemo plemenitim putem ratnika a ne niskosti i pokvarenosti. IV - Odanost "Ako prijatelja nađeš kome u potpunosti veruješ I želiš mu dobru volju, Razmenjujte misli, Razmenjujte darove, Idi često u njegov dom". Moramo biti odani našim verovanjima, braći i sestrama. Časno i odano prijateljstvo kao podrška na putu je najveći dar, ne zaboravimo da iako smo različiti postoje niti koje nas sve povezuju. Mi verni smo našoj voljenoj osobi, što je u skladu sa običajima predaka kao i sa čistoćom koju želimo dostići. Mi negujemo ljubav i odanost koju Bogovi će pozdravljati! V - Gostoprimstvo "Vatra je potrebna novopridošlome Čija su kolena od hladnoće utrnula; Meso i čisto rublje treba čovek Koji putovaše velikim prostranstvima, Vodu, takođe, da se može pre jela oprati, Salvete i srdačnu dobrodošlicu, Uljudne reči, zatim uljudnu tišinu Da može svoju priču ispričati". Pružiti nekom dom je najveće zadovoljstvo koje domaćin može imati. Gost nikad nebi trebao da se oseti neispunjenih potreba za hranom, pićem ili razgovorom, naročito ako je gost putnik (Šaman). VI - Disciplina "Rano će se podići onaj ko vlada nad malo slugu,

29

SKAKAVAC 9
I odmah preći na posao: Mnogo izgubi kasni spavač, Bogatstvo osvajaju brzi". Moramo jačati ličnu volju da bi bili jaki u primeni svih vrednosti. Disciplinom jačamo volju a jakom voljom mi postajemo slobodni. Sloboda se ne dobija, za nju se treba hrabro izboriti. Moramo biti disciplinovani i vredni! VII - Marljivost "Stoka umire, rod umire, Svaki čovek je smrtan: Ali dobro ime nikad ne umire O onome ko je dobro činio. Stoka umire, rod umire, Svaki čovek je smrtan: Ali jedna stvar nikad ne umire, Slava velikog dela". Moramo snažno biti sve ono što možemo, dostići sve ciljeve. Učiniti manje nego što možemo u životu bilo bi nepoštovanje sebe i sveta! VIII - Samo-pouzdanje "Sopstvena mala koliba je bolja, Čovek je gospodar u domu svome: Par koza i žicom povezan krov Ipak su bolji od prošnje. Čovek je gospodar u domu svome: Njegovo srce krvari u prosjaka koji mora Kod svakog obroka meso da traži". Naš put je da znamo šta moramo da uradimo u životu i nije nam potrebna pomoć drugih. Moramo biti jaki i imati nezavisnost da bi postigli naše ciljeve. Podrška drugih je dobrodošla ali pomoć nije neophodna za nas koji se usuđujemo! IX - Istrajnost "Da naučiš da ih pevaš, Loddafnire, Trebaće ti mnogo vremena, Iako od pomoći ako ih razumeš, Korisne ako ih koristiš, Potrebne ako ih trebaš". Moramo biti istrajni u ostvarivanju svojih ciljeva. Veoma često nam je za to potrebno puno vremena, ali mi znamo da vredi! Ponašanje u grupi Slobodna volja se duboko poštuje kao i lični odnos svakog pojedinca u grupi. Oni koji su pod blagoslovom Freye (u ljubavnoj vezi), se tretiraju kao Spojeni. Kod starih naroda kada su dvoje zajedno smatralo se da su i venčani pod blagoslovom Bogova u svojoj sopstvenoj volji. Oni su iskreni i verni jedno drugom i niko nema prava da im to narušava. "Nikad ne zavedi tuđu ženu, Nikad je ne učini svojom ljubavnicom". (Havamal)

30

SKAKAVAC 9
Ukoliko oni sami odluče da svoju vezu prekinu neka tada to i učine. Grupa je tu da ih podrži i u jednom i u drugom slučaju. Ljubomora ne postoji jer vernost se ne dovodi u pitanje, napuštanje partnera se smatra sudbinom za koju ne smemo kriviti niti bilo koga osuđivati. "Sa dobrom ženom, ako želiš da uživaš U njenim rečima i dobroj volji, Zakuni joj se pravedno i budi veran: Uživaj u dobru koje ti je dato". (Havamal) Svako ima neotuđivo pravo da slavi svoje Bogove i pretke onako kako on/a to želi i kada on/a to želi. Svako ima slobodu da primenjuje prakse iz bilo koje tradicije ali poznato je da kao grupa mi težimo spajanju sa Bogovima Asgarda i Vanira, proslave se obeležavaju prema spisima Grupe i traži se blagoslov Sve Oca Odina i Velike Majke Frigge. Iako svaki pojedinac ima slobodu da se prikloni božanstvu s kojim oseti vezu i da je razvija na svoj poseban način. Posebno se naglašava potreba za iskrenim odnosom koji treba razvijati među pripadnicima grupe. Mi moramo biti verni sebi, Bogovima i svim srodnicima naše vere. Na skupovima treba negovati pozitivan duh radosti, ljubavi i iskrenosti koji prenosimo od predaka do naše dece. Grupa nema nikakve veze sa bilo kakvim grupama i pojedincima koji šire versku ili nacionalnu mržnju. Mi ne delimo ljude prema veri, polu, seksualnim sklonostima, naciji ili boji kože, mi samo želimo da ostvarimo vezu sa Bogovima i Precima čiji poziv smo osetili u srcu. Protivimo se bilo kakvom maltretiranju i ugrožavanju slobodne volje bilo kog bića i svesni smo da su dani velikih ratova prošlosti iza nas i da je došlo vreme čistog duhovnog razvoja. Takođe mi u nama negujemo ratnički duh predaka i posedujemo disciplinu i snagu kojom će naši Bogovi biti ponosni da nas pozovu kada im budemo potrebni u danima koji dolaze. Svesni smo da moramo biti poput Bogova da bi nam oni sami prišli i podarili mudrost, hrabrost i vid. Grupa se protivi bilo kom vidu uništavanja unutrašnjih hramova. Protivimo se korišćenju i zloupotrebi opojnih droga kao bolestima zavisnosti i robovanju porocima, sve što radimo, radimo u skladu sa našom prirodom. Težimo ka čistoći naše krvi, tela i jasnom viđenju unutrašnje i spoljašnje prirode. Duvan i alkohol su na određeni način sveti i njihovo korišćenje i uživanje nije zabranjeno unutar grupe, osim u posebnim prilikama (tokom rituala, meditacije i uopšte praktičnih radova) "Naporniji teret od previše pića Putnik ne može nositi, Manje dobra nego što se veruje Je medovina za sinove čovekove: Čovek što više pije to manje zna, Postane brbljiva budala". "Pij svoju medovinu ali umereno, Govori smisleno ili ćuti". (Havamal) Grupa ne podržava bilo koji vid zavisnosti jer to vidi kao robovanje i strah koji smatraju se protivnicima čistoći samog bića koje spaja se sa božanskim principima. "Ove stvari se smatraju najboljima: Vatra, prizor sunca, Dobro zdravlje koje takvo i ostaje, I život od poroka slobodan." "Bolju opremu od zdravog razuma

31

SKAKAVAC 9
Putnik ne može nositi". (Havamal) Naravno niko u grupi nema prava da menja život drugima, moramo jedni drugima pružiti ljubav i podršku. Grupa takođe nema prava da se meša u lične prakse pripadnika koje obavljaju u osami svojih hramova, ona im samo daje preporuke. Grupa ima mogućnost da u određenom periodu prekine prijem novih pripadnika, jer prsten se strpljivo gradi i mora svaki deo biti jak i neraskidiv. Moramo istrajati do ispunjenja. Naš put nije put za slabe; moramo biti snažni i uvek istrajati! Struktura Postoje tri nivoa pripadnosti Gjallarhorn grupi: • • • I Povezan/a II Pripadnik/ca - Gothar/Gythia III Pripadnik/ca Prstena -Stariji

Svaki nivo se osvaja vremenom i radom u skladu sa vrednostima koji su propisani i kao zakoni. Na svakom nivou postoje mogućnosti i dužnosti, kao i preporuke, odnosno prakse. Povezan/a Svako ko iskreno i otvoreno traga za mudrošću svojih predaka i naklonošću Bogova ima prava da bude pozvan na javne svetkovine (ima ih osam). Pripadnik/ca može da pozove nekog ko je van grupe i potreban je pristanak još jednog Pripadnika/ce koji zajedno traže dozvolu Pripadnika Prstena. Za ponašanje onih koji su pozvani odgovaraju Pripadnici i to ide njima na čast i ime. Neko može biti pozvan samo na svetkovine ponuda ali ne i na druge skupove. Posebni razgovori se obavljaju sa kandidatom ukoliko je pozvan od strane slične grupe iz druge zemlje koja ga je uputila na našu grupu a sa kojom imamo otvorenu saradnju i dobre odnose. Samim boravkom na svetkovini on postaje Povezan/a, jer Bogovi su ga videli dok grupa im je iznosila ponude. Povezani imaju mogućnost da prekinu vezu tako što neće prisustvovati na sledećim proslavama ali takođe imaju pravo i da prisustvuju sledećim proslavama, ukoliko im to pravo ne bude oduzeto od strane Prstena ukoliko su njihovim ponašanjem na bilo koji način osramoćeni Pripadnici koji su ih pozvali. Pozvani dakle ispravnim ponašanjem i iskrenim težnjama imaju pravo da prisustvuju tokom osam svetkovina jedne godine. Na taj način oni strpljivo čekaju na svoje pravo da postanu Pripadnici, mada oni takođe imaju pravo da ostanu u statusu Povezanih, ukoliko im to više odgovara. Niko ispod 19 godina nemože da bude pozvan a time ni Povezan! Dužnosti i preporuke: Povezani nemaju dužnosti osim jedne preporuke, a to je čitanje Havamala. Imaju mogućnosti da slobodno dobiju sve spise kao i radove Pripadnika. Pripadnik/ca Ukoliko je Povezani/a prisustvovao na svim svetkovinama tokom jednog kruga (godine) on ima pravo i mogućnost da, ukoliko mu je to volja postane Pripadnik/ca Grupe. Pripadnik/ca Grupe postaje Zakletvom Sve Ocu i Velikoj Majci da će tražiti mudrost i učenja svojih predaka, kao i da će istinski poštovati Grupu, njen prsten i sve aspekte prirode. U zakletvi se ne pominju imena Bogova i ima simboličnu prirodu, iako nesmemo zaboraviti da je Vor božanstvo zaduženo za zakletve i da data reč nije mala stvar, (pripadnici grupe mogu se posvetiti Keltskom, Slovenskom ili nekom drugom panteonu, ali tada ne mogu postati Gothi). Odluku o tome dali će neko postati Pripadnik/ca donosi sam pripadnik i kao što mu/joj je svako

32

SKAKAVAC 9
prisustvo pre toga bilo pod odlukom Prstena, sada niko ne može da mu/joj zabrani mogućnost polaganja zakletve i da time postane Pripadnik/ca. Dužnosti i preporuke: Dužnosti nema osim da što redovnije prisustvuje radovima Grupe, svako odsustvo potrebno je obrazložiti samom Prstenu. Preporuke su da proučava "Edde" i "Sage", kao i ostale spise drugih religija, da nauči da poštuje i čita prirodu. On ima mogućnost upućivanja u korišćenje Runa u divinaciji i preporučuje mu se da izgradi posebnu vezu sa nekim Božanstvom koje oseti u svom srcu, da upozna sve njegove aspekte i učenja, da mu/joj postane blizak. Preporučuje se da postigne neko delo u nekoj grani umetnosti ili da napiše neko delo inspirisan ASATRU ili nekom drugom starom tradicijom, precima i prirodom. Njegove dužnosti su i da poštuje i uvek pomogne svakom bratu i sestri. Moramo naučiti da otvoreno i iskreno slušamo jedni druge, da čuvamo jedni druge jer smo mi ti koji spajaju zaboravljena plemena. Svaki pripadnik je uvek podržan da učini nešto za grupu, da organizuje neko posebno predavanje ili da pokrene neku novu ideju. Gothar/Gythia Svaki pripadnik/ca koji je napunio 21 godinu života ima mogućnost da postane Gothar/Gythia ukoliko to želi. On/a postaje Gothar/Gythia tako što se kao pripadnik/ca koji je redovan (uz posebne isprike u posebnim okolnostima) javlja Prstenu sa željom da postane Gothar/Gythia. Ukoliko mu/joj Prsten to odobri tada mu/joj je dužnost da prisustvuje svim proslavama i da započne sa ozbiljnim vežbama u narednih godinu dana. On/a pomaže Gothar/Gythia da organizuje proslave, proučava "Edde" i "Sage" veoma revnosno. Započinje meditacije na svoje biće i na božanstvo s kojim želi vezu, sve češće koristi rune u konsultaciji i osluškuje svoje srce, traga za unutrašnjim glasom. Nakon Godinu dana priprema uz prethodnog Gothar/Gythia on/a uz preporuku istog kao i uz Blagoslov Prstena postaje Gothar/Gythia koji vodi proslave narednih Godinu dana. Tada ga/je zamenjuje neko novi ili neko stari u zavisnosti od situacije i odluke prstena. Da bi postao Gothar/Gythia on/a prvo mora da podnese ozbiljnu zakletvu Bogovima Asgarda i Vanira i da prihvati Asatru kao svoju veru. On priznaje Odina i Frigu kao Bogove koji nadgledaju rad grupe ali on/a daje i zakletvu svom posebnom Božanstvu kao i iskrenoj odanosti grupi, ovo je ozbiljna zakletva koju preduzimaju samo oni koji su iskreno i spremni. Dužnosti i preporuke: Gothar/Gythia nema preporuke, samo dužnosti. Sve što se do sada pominjalo kao preporuke su njegove/njene dužnosti uz činjenicu da je on/a taj koji organizuje i bira mesto gde će se održavati svetkovine tokom njegovog/njenog kruga (godine). On/a jednom nedeljno ide u prirodu, sluša i čita je. On/a piše i prevodi, bori se za ono u šta veruje, redovno radi sa Runama i uz njih se bavi i šamanskim putovanjima u koje ga uvodi Prsten. On/a je dužan da vodi redovan dnevnik o svojim individualnim radovima. On/a radi sa runama u dubljim nivoima svoje podsvesti i počinje da razume njihova skrivena značenja. On/a postaje ratnik Asgarda i ljubavnik Vanira koji ima čvrstu veru i vrednosti u srcu. Od njega/nje se očekuje obavljanje svake svetkovine, naravno postoje i nepredviđene okolnosti koje mogu biti volja Bogova ili sudbine da Gothi nije u mogućnosti u određenom trenutku da organizuje proslavu. On/a obaveštava prsten što je ranije to moguće uz pismeno obrazloženje. Prsten donosi odluku o tome ko će ga/je privremeno zameniti dok ne bude ponovo u mogućnosti da nastavi sa radom. Zamenik može biti Gothar/Gythia pre njega/nje ili neko iz prstena koji će ga zameniti u tom trenutku. Gothar/Gythia bi trebao da obeležava i druge svetkovine koje su označene unutar Asatru. Pripadnik/ca Prstena Nakon što je godinu dana Gothar/Gythia dokazao svoju vernost Bogovima i Grupi vodeći Proslave čime je na određeni način vežbao strpljenje i ljubav prema srodnicima, on/a ima mogućnost i pravo da zatraži prijem u Prsten. On/a tada polaže posebnu zakletvu i postaje Pripadnik prstena, odluku o prijemu donose Pripadnici Prstena u skladu sa pravilima u grupi. Pripadnici prstena donose sve odluke jednoglasno u skladu sa tradicionalnim načinom donošenja odluke u plemenu. Postoje Pripadnici/ce Prstena koji se nazivaju:

33

SKAKAVAC 9
Stariji Stariji imaju pravo da daju ili (u posebnim okolnostima) oduzmu reč, na određeni način imaju mogućnost da usmeravaju grupu. Takođe imaju pravo Veta, odnosno da se neka odluka ne donosi ukoliko smatraju da nije pogodno vreme za to. Njihova reč vredi više od bilo čije jer oni su ili osnivači Gjallarhorn ili imaju direktne linije prenesene od njih. Stariji imaju svoje zamenike kojima su vodiči, ukoliko Stariji nisu u mogućnosti da prisustvuju sastancima i radovima, mora prisustvovati njegov zamenik na festivalima ili sastancima prstena! Niko ne može sebe kandidovati za zamenika, to rade Stariji. Zamenici mogu biti smenjeni samo od Starijeg koji ga je na to mesto i postavio, Zamenik postaje Stariji nakon što njegov vodič pređe Dugin Most, na osnovu njegove odluke da napusti Grupu ili Stariji donosi odluku da je Zamenik jak u svojoj veri i da je vreme da bude nazvan Stariji. Nema vremenskog određivanja kada Zamenik postaje Stariji, to se događa vremenom ponekad i posebnim znacima se određuje da neko postane Stariji. Stariji su takođe i predstavnici grupe u drugim zemljama i samo oni zaista i predstavljaju Grupu, pored svojih Zamenika. Stariji daju i oduzimaju reč na sastancima, svaki pripadnik prstena ima pravo da govori onoliko koliko mu je volja, ali Stariji imaju pravo da ga povremeno prekidaju ali ne i da mu oduzmu reč, osim ako pričom izaziva razdor i sukob optužujući bez dokaza. Optužbe moraju biti razrešene, jer protivimo se svakoj mutnoj priči koja nas podseća na Lokija čiji jezik iako okovan dopire do srca Hrabrih kada toga nisu svesni. Neko može biti isključen iz Grupe ukoliko je prekršio svoj Zavet ili ukoliko se ponaša protivno vrednostima koje su navedeni u spisima grupe, ili jednostavno Pripadnici Pstena uvide da loše utiče na energiju grupe ili ukoliko više pripadnika ima zahtev da se razmotri nečiji ostanak u grupi. Oni koji su u Prstenu mogu biti isključeni samo od strane Pripadnika Prstena ukoliko zaista ometaju rad celokupne grupe, optužujuci druge i vređajući ih po bilo kojoj osnovi. Mi nismo od slabih i ne plašimo se da odbacimo iz plemena bilo koga ko ugrožava naš rad i naše iskrene odnose. Stariji mogu biti sklonjeni sa te pozicije samo ukoliko postoji jednoglasna odluka svih u prstenu i za tako nešto moraju imati dobre razloge. Stariji imaju mogućnost da traže medijatora iz neke druge Grupe ili Organizacije koji su iste vere, a da pri tome postoji već duža saradnja između Grupa. Dužnosti i preporuke: Dužnosti Pripadnika Prstena su da se postara da svetkovine budu održane po bilo koju cenu, nit nesme biti prekinuta. On/a mora biti u mogućnosti da uvek pomogne Pripadnicima i Prstenu u praksi i nabavci Spisa i Knjiga. Njegova/njena dužnost je da stvara u Slavu Bogova, da piše, da oblikuje, da svira, da peva, da priča, da dopusti da Energija Bogova prolazi svakim delom njegovog bića. Asatru Vrednosti su njegove dužnosti, preporuke se odnose na praksu: on se bavi Šamanskim putovanjima, kako u svoju podsvest dako i u druge svetove drveta, on/a ulazi u prirodu Runa, on/a je Šaman/ka i putnik/ca, ratnik/ca ali pre svega čovek koji zna svoje i vrednosti drugih bića. On/a je veran prijatelj i ljubavnik, on/a nije ničiji rob i disciplinovan/a je. Podstiče druženja i odlaske u prirodu, preporuka je i da se Pripadnici Prstena što češće sastaju. On/a ne govori ništa o idejama drugih Pripadnika Prstena van Skupa, on/a čuva Prsten koji održava grupu i onima koji nisu njegov deo ne prenosi njegove tajne. Unutar Prstena na svaku godinu postavlja se jedan Pripadnik Prstena na poziciju koju zovemo Srećnik. Srećnik je zadužen da vodi evidenciju o ukupnom članstvu Grupe, redovnosti dolazaka, kao i da sakuplja dobrovoljne priloge pripadnika, ukoliko ih ima. On/a ima pravo da postavi sebi Pomagača po sopstvenom izboru. Ásatrú Asatru se pod ovim nazivom pojavio 1960. i rane 1970. godine na Islandu, kao povratak Nordijskog Paganizma od strane "Íslenska Ásatrúarfélagið", organizacije koju je pokrenuo Sveinbjörn Beinteinsson. Asatru je na Islandu zvanično priznat kao religija od 1973, u Danskoj i Norveškoj od 1996. godine. U Americi budući da nije potrebno posebno priznavanje od države Asatru je prijavljen kao tolerantna religija još 1970. godine. Načelno većina grupa koja praktikuje Germanski neopaganizam usvojili su ovaj naziv pored Forn Sidr, Odinism, itd. Mada Forn Sidr je naziv koji uglavnom koristi većina sledbenika, reč Asatru se po nepisanom pravilu vezuje isključivo za Nordijski panteon! Asatru je staronorveški izraz koji se sastoji iz dve reči. Prva je "Asa" koja je povezana sa jednom od dve familije Bogova "Asir", drugu reč "Tru" bi preveli kao "Vera". Iz toga sledi da Asatru u prevodu znači "Vera

34

SKAKAVAC 9
u Asir", ovakav naziv je prvi koristio Edvard Grieg 1870. godine u operi "Olaf Trygvason". "Íslenska Ásatrúarfélagið", organizacija nastala je na letnji solsticijum, 1972. godine, da bi 1973. Asatru bilo prepoznat kao zvanična religija Islanda pored protestantizma. Otprilike u istom periodu u Americi Stephen McNalle počinje da izdaje časopis "The Runestone", on je takođe osnovao i organizaciju "Asatru Free Assembly", kasnije preimenovanu u "Asatru Folk Assembly", koja još uvek postoji. Ova grupa pokrenula je "Asatru Alliance", koju vodi Valgard Murray, izdavač "Vor Tru" časopisa. Ovo bi nazvali modernom istorijom, koja se i danas stvara svakim danom, Asatru se proširio kroz Evropu, Ameriku i Australiju. Sve više je ljudi koji žele da obnove veze sa svojim precima sa starog kontinenta pre pokrštavanja. Evropska kultura mnogo je starija nego što se zvanično govori i njena prava istorija je zamagljena stranim mitovima. Asatru je ipak star hiljadama godina, njen početak gubi se u praistoriji, ono što je sigurno je da je starija od Hrišćanstva, Islama, Budizma i većine drugih religija. Vođene su mnoge kampanje protiv ove vere dugi niz godina ali ona je opstala, kroz običaje i spise "Edda" koji su brižljivo čuvani. Sledbenici Asatru religije veruju da život posle života sami kreiramo, oni koji su poštovali prave vrednosti života i prirodu oko sebe, mogu nakon smrti biti uzdignuti na više planove postojanja ili se roditi tamo gde im je volja, uglavnom ponovo među Evropske narode. Oni koji su bili vođeni porocima i nečasnim životom biće na određeni način kažnjeni, reklo bi se da svakodnevno već kažnjavaju sami sebe. Mada se Asatru sledbenici trude da žive sada i ovde, ne zamaraju se previše sa životom posle već se trude da ispune svoj život svakog trenutka. Da, to je vera u Bogove, oni kao takvi predstavljaju same sile prirode, oni su oko nas i u nama. Oni nas mogu čuti i sa njima se može ostvariti veza. Oni nas mogu učiti kako da ponovo uspostavimo vezu sa prirodom oko nas, u nama i sa našim precima koje današnje društvo zaboravlja. Mi uspostavljamo veze sa Bogovima, mi ih poštujemo i živimo časno i hrabro. Ovo je koncept verovanja koji je Evropa uglavnom zaboravila u stalnoj trci za novcem, vera u narod oko nas, vera u čvrst i neraskidiv prsten sa precima i prirodom. Kroz poštovanje principa ove vere i kroz suživot sa prirodom celokupan naš život je jedna jedinstvena molitva Bogovima, mi smo povezani sa njima, ne vidimo sebe kao njihovo vlasništvo već kao povezane. Nudimo im ponude i tražimo njihov blagoslov i prisustvo, tražimo mudrost od predaka i vraćamo sećanja Evropskih naroda. Mi znamo da nije puno prošlo od pokrštavanja kada je počeo proces brisanja sećanja Evropskih naroda. Ipak mnogi se slažu da je usvajanjem tuđe vere Evropa sama sebi nanela kaznu udaljavajući se od prirode i svoje rodbine. Prema Asatru verovanju Bogovi nas posmatraju uz naše davne pretke, i mi znamo da ćemo opstati jer će nas oni uvek pratiti na našem putu. Postavlja se pitanje kako se interesovanje za ova severno evropska verovanja pojavljuju među južnim Slovenima. Ono što je evidentno kroz istorijska istraživanja je da su Sloveni imali veru ali zapravo nije postojao određeni sistem. Tokom vikinških pohoda prema Baltiku i Rusiji, Sloveni su se susreli sa Asatru. Skandinavija je tada ostavila veliki trag na formiranje Slovenskih verovanja kao i na kulturu uopšte. Između ova dva naroda postojala je veza, Sloveni su pre svega umetnost pravljenja brodova naučili od ovih osvajača dok su im preneli umeće pravljenja mostova. Istoričari još uvek povezuju događaje oko uticaja Vikinga na osnivanje Rusije i Baltičkih zemalja, naročito pre i za vreme osvajanja od strane Šveđana. Zaključili su da mnoga Slovenska imena imaju koren u Skandinavskom jeziku (Helga – Olga, Egel – Igor,...), kao i da je elita u tadašnjem Slovenskom društvu preuzimala običaje a ponekad i veru od Vikinga. Sloveni su često bili deo Švedske vojske a poznato je da su evropski narodi bili ujedinjeni u ratu sa Rimskom imperijom. Vladimir, car Slovena je puno toga preslikao od severnih naroda dok je uspostavljao Slovenski paganski kult. Isto se događalo i Germanima koji su prisvajali mnoge mitove Skandinavije (kao što je Sigur postao Sigfrid), kada se uzme u obzir da su običaji i verovanja Južnih Slovena uglavnom preslikani Germanski običaji sa Slovenskim panteonom možemo pronaći vezu. Iako je pre svega na Jugoistoku Evrope pre Slovena, bila migracija Keltskih plemena iz srednje Evrope. Prema Asatru postoje dve familije Bogova, jedno su Bogovi "Asira", a drugo Bogovi "Vanira". Ove dve familije su nekada bile u ratu ali su prema spisama sklopili mir. Bogovi "Asira" borave u "Asgardu", to su božanstva rata i Kraljeva, Bogovi "Vanira" žive u "Vanaheimu", to su božanstva plodnosti i izobilja. Postoje

35

SKAKAVAC 9
i "Jotuni", ali njih ne zovemo Bogovima već Divovima, to su sile Haosa i destrukcije kako su ih nazivali stari, sa kojima nikad neće biti mira, oni naseljavaju "Jotunheim". Asatru vernici teže ka redu a ne Haosu, i za takav cilj bore se uz svoje Bogove. Na Severu su možda više od ostalih poštovana tri Božanstva: Odin, kao sve Otac i Ratnik kome su se priklanjali Vladari i Kraljevi, Thor, koga su uglavnom obožavali ratnici i Frey koga su poštovali Seljani. Ova tri božanstva predstavljaju i tri tada postojeće klase u društvu. Ovakva podela unutar društva evidentna je kod svih Evropskih plemena. U Švedskoj postoji svetilište koje nije uklonjeno hiljadama godina, ono se nalazi na brdu poznatom kao Upsala (po najbližem gradu). Na njemu se nalaze drvene statue ovih pomenutih Božanstava i predstavlja glavno svetilište na prostorima Skandinavije. Proslave i ponude Bogovima se i danas posle mnogo vremena tamo izvode. Uglavnom je svako ukazivao poštovanje Božanstvu koje je vladalo nad putem koji je pojedinac izabrao, što je praktikovano širom Evrope. Ukoliko je neko išao u rat tražio je naklonost Odina ili Thora, odnosno kroz ponude i molitve pojedinac bi osvešćavao taj deo sopstvene prirode i time otvarao svoju percepciju za takvu energiju u prirodi oko njega, jednom rečju povezivao se sa Božanstvom, tako se radilo i u drugim slučajevima. Naši preci verovali su u ono što osete i vide i naravno verovali su učenjima starijih. Pokrštavanje je bio dug i nasilan proces jer ljudi su verovali svojim precima više nego kraljevima koji su u saradnji sa hrišćanskom crkvom širili novu veru poniznosti. Žene su poštovale Frigg, zaštitnicu doma i porodice, jedina koja može da se suprostavi Odinu, sve ocu i vladaru. Ova Boginja je naklonjena socijalnim i bračnim vezama i uopšte grupama, te je usled toga i mi kao grupa poštujemo i prizivamo. Tu je i Freya, predivna Boginja Ljubavi, sreće i radosti koju uglavnom obožavaju "Volve" odnosno Šamanke ali i muškarci su preuzeli poštovanje ove Boginje koja takođe vlada nad magijom kao i Odin. Frigga i Freya su veoma povezane, u smislu da postoji verovanje da je Freya drugi aspekt Frigge, odnosno da je u pitanja Boginja koja se poštovala širom Evrope kroz svoju trostrukost. Žena ima tri aspekta svog života: Devica, mlada i lepa; Majka, plodna i brižna i Starica, mudra i vešta. Ovo možemo primetiti ako posmatramo Freyu, Friggu i Skadi ali bitno je naglasiti da su ovo moderniji zaključci u razvoju Asatru. "Gjallarhorn" je izabrao da poštuje Odina, kao Sve Oca i Vladara Asgarda i Friggu, kao majku i zaštitnicu socijalnih grupa i porodice u svom posvećenju Severno Evropskim mitovima. Ovo bi predstavljalo svojevrsnu ravnotežu jer i u samim spisama "Edda" vidi se da je Frigga zaista jedina u mogućnosti da usmeri Odina i kao takva jedina je koja sme da zauzme Tron kada je Odin na putu. Preporučuje se da pripadnici grupe imaju svoja Božanstva koja su vezana za njihov lični put, pomenuta Božanstva su nad celom grupom. Asatru nije religija ograničenja, ona nas poziva da obožavamo razne aspekte prirode koja je u nama i kao takve mi ih prepoznajemo. Možete biti posvećeni jednom božanstvu što je dobro, ali nemojte zapostaviti druge, ponekad se Frigga usprotivi Odinu, ili Thor promeni odluku Freye, moramo imati neku vezu sa svima pored Boga koga poštujemo svakog dana. Oni su tu; i Odin, i Frigga, Freya i Frey, kao i Thor i Heimdal, Tyr i Skadi, .......... samo ih treba pozvati, ponuditi im ponude i načiniti vezu, vezu koja je nekada bila čvrsta a pre svega napraviti vezu sa prirodom koja je tu blizu, dovoljno je samo pomeriti se i barem jednom nedeljno otići u šumu. Pored poštovanja Bogova postoje i druge prakse, iako generalno to nisu prakse koje trebaju svi da izvode, to je nešto što svako oseti u svom srcu. Magijom se u starom dobu nisu svi bavili, neko je živeći ispravno bio bliži Bogovima od Šamana, od koga se mnogo više očekuje. Ne treba zaboraviti da je Asatru pre svega VERA u Bogove, dok je magija deo tradicije i običaja. Od Šamana odnosno Gothia se traži i određena žrtva Bogovima u njihovoj borbi protiv sila Haosa. Naj češći vid Magije unutar Asatru je praksa Runa, uglavnom se danas koristi Stari Futhark. Rune su magijski alfabet i mogu pored divinacije poslužiti i meditaciji, izradi talismana, amuleta ali i kao oružije i saveznik na šamanskim putovanjima. Sledeći aspekat magije je "Seidr", to je ono što nazivamo Šamanskom tradicijom severnih naroda. Ulazak u trans i putovanje kroz svetove unutrašnje i spoljašnje, to je praksa koju nalazimo u svim tradicijama.

36

SKAKAVAC 9
Ovde dolazimo u kontakt sa duhovima prirode "Disir" ili sa našim precima koji nam nude savet i podršku. O "Seidr", je zaista malo preneto do današnjih dana, zna se da je Freya ovu praksu prenela Odinu i da je ovo bila praksa Žena poznatih kao "Volve". Ono što znamo je da se tada Žena postavljala na neku platformu i dok bi ostali oko nje pevali pesme upadala bi polako u trans, to je ono što sigurno znamo o ovoj praksi u prošlosti. Ipak širom sveta je Šamanska praksa putovanja veoma dobro sačuvana a samim tim i dobro poznata, a male su razlike u tradicijama. Ono što je poznato možemo takođe naći među "Sami" plemenima sa severa Skandinavije, što je veoma slična praksa Sibirskog Šamanizma, te stoga možemo izvući određenu paralelu i nazvati je Nordijskom tradicijom Šamanizma. Naročito kada se doda činjenica da su se među pomenutom narodu Rune često koristile. Zainteresovani za ovu praksu se pozivaju na proučavanje svih šamanskih tradicija da bi primenili ono što je u skladu sa njihovom prirodom. Šamansko putovanje i uopšte magija predstavlja svojevrsnu psihoanalizu, u smislu da se kroz proces smirivanja uma i koncentracije, osoba upušta u putovanje ka dubljim slojevima svoje podsvesti gde prepoznaje simbole koje je video oko sebe u samoj prirodi. On je u nekoj vrsti transa jer je odvojen od svakidašnje stvarnosti, ovo stanje se stručno naziva "Šamanska svesnost", kada se ostvaruje komunikacija sa tim simbolima. Preci i kontakt sa njima bi mogli da proučimo u svetlu Jungovskog koncepta "Kolektivnog nesvesnog". Treći aspekat magije nastao je u novije vreme i nosi naziv "Galdr", ovo je veoma jednostavna praksa recitovanja, vibracijom svog glasa; poema, "Edda" ili samih imena runa radi priziva njihove moći. Sve prakse koje se pored pomenutih pominju kod mnogih grupa su veoma korisne ali nisu sve u skladu sa tradicijom, iako su mnoge grupe duboko napredovale uz blagoslov Bogova na putu razotkrivanja i donošenja novog. Asatru je vera koja je u skladu sa prirodom i donosi nam nove plodove sa svojim rastom. Vibriranje glasa dovodi nas u trans i otvara nam put ka "Šamanskom putovanju", ili nas povezuje sa samim objektom meditacije. Vibriranje glasom je evidentno u svim duhovnim tradicijama, čovek oseti promenu a pre svega unutrašnji mir. Ovo je veoma lako isprobati, možemo odabrati bilo koju reč ili pojam i vibrirati, naš um je svakako na određeni način povezan sa odabranim i dolazimo do dubljeg razumevanja a pre svega primetimo razliku u zavisnosti od pojma. Potrebno je naglasiti da su nedavno naučnici došli da otkrića da je sama vibracija u mogućnosti da promeni genetski kod čoveka, time možemo stati na put novim teorijama o posebnim porodicama sa posebnim genetskim kodom. Ovi moderni mitovi o "posebnim ljudima" predstavljaju samo nečiji pokušaj zbunjivanja ljudi, ali otvoreno je i novo tržište teorija koje se mogu uspešno prodati. Ovo odgovara mnogim gupama koji se zasnivaju na verovanjima pokrštavanja, koje se odriču nasleđa svojih predaka i čekaju svog "posebnog", dok još uvek vode ratove za sveta mesta koja su izvorno Paganska svetilišta. Čovek može biti ono šta hoće ako čvrsto veruje u to i ako vredno radi na tome. Niko ne može doneti nikakvo spasenje ili prosvetljenje duha osim nas samih, vrednim radom i ljubavlju. Voleti prirodu, sebe i bića oko sebe, povezivati se i ne biti rob fabrikovanih teorija i nadanja. Mi unutar sebe veoma dobro znamo šta je dobro a šta loše i često ne delamo u skladu sa onim u šta verujemo jer pronalazimo razlog i opravdanje za našu lenjost. Zapitajte se koliko puta ste u strahu postupili loše, tu dolazimo do glavnog monstruma današnjeg doba "STRAH", koji se uredno servira masama svakim danom. Naši preci su bili bez straha, pred prirodom, pred Bogovima, pred Sunarodnicima i Kraljevima koji su se najviše i borili da to promene. Asatru je vera, to je snažna vera onih koji se nalaze pred teškim razdobljem čovečanstva. Progoni još uvek traju, masama se daju teorije koje imaju ulogu dečije igračke, propoveda se poniznost iako su Bogovi naših predaka od nas tražili hrabrost, u ime religija koje nisu naše započinju se ratovi. Dok određene grupe prave planove, narod se okuplja širom sveta vraćajući ljubav prema Bogovima u svoja srca jer dolazi vreme kad sve Otac okuplja svoje sledbenike u svom buđenju. Postanak Postanak svega što u današnje vreme prepoznajemo kao svet koji nas okružuje u mitologijama uvek bi bio dosta težak za razumevanje današnjeg čoveka. Ali prvo mora da shvatimo da su naši preci u to verovali svim srcem i da se unutar tih priča kroz simbole objašnjava mnogo toga koje nam deo po deo kroz vreme postaje jasnije. Nordijska mitologija prilično je ukratko objasnila postanak iako se u detalje navodi sve što je potom usledilo. Naj detaljnije pojašnjenje mita o postanku možemo pronaći u Eddama: "Gylfaginnin", "Völuspá - Pesma Sybil" i "Voluspá hin skamma - Kraća Voluspá", ovi spisi dostupni su svima koji žele da izučavaju Asatru i posebno se preporučuju pripadnicima grupe dok su za Pripadnike Prstena obavezna literatura.

37

SKAKAVAC 9
U početku bio je Haos, odnosno velika praznina nazvana "Ginnungagap". Ovo bi mogli nazvati stanjem pre velikog praska. Prema Jugu bio je vreli svet Vatre nazvan "Muspell", znamo da je nakon velikog praska sve bilo užareno. Na severu bio je "Niflheim", mesto leda i snega. Strane sveta možemo shvatiti simbolično s obzirom da je zaista na Jugu toplo dok što idemo Severnije nailazimo na veću hladnoću i led. Prema naučnim objašnjenjima dok je zemlja bila užarena lava na nju je pao led od eksplozije zvezda, odnosno život na zemlji nastao je upravo susretom Leda i Vatre. Susretom ova dva elementa izrodio se život, doduše još uvek veoma haotičan u liku diva "Ymira" i krave "Authumle" što zvuči veoma teško za moderno razumevanje. Ako pogledamo sam simbol Krave, postaje nam jasno da ona označava plodnost i život. Sami divovi su česta pojava u gotovo svim mitologijama. Recimo na primer hrišćani poseduju "Knjigu enoha" (Kainovog sina), u kojoj je zapisano da su anđeli sišli na zemlju i "zgrešili" sa ćerkama ljudi, iz toga su se rodili divovi koji su kasnije bili uništeni od "anđela". Krava se hranila lizanjem ledenih kocki koje su bile slane, sama krava je naravno hranila Ymira. Iz jednog ledenog bloka pojavio se Buri, on je uzeo sebi Ymirovu kćer Bestlu koja mu je rodila tri sina: Odin, Vili i Ve. Odin i njegova braća ubili su Ymira, njegova krv potopila je svet, telo su mu odneli na sredinu "Ginnungagapa" i načinili svet. Od njegove krvi nastala su mora i jezera, od njegovog mesa formirali su zemlju, od kosti su nastale planine a od zuba stenje. Od njegove lobanje načinili su nebo koje su držali četiri patuljka postavljenih po stranama sveta. Iskre Muspela načinile su zvezde i planete a od Ymirovog mozga nastali su oblaci dok su njegove obrve iskoristili za formiranje ograde oko «Midgarda», srednje zemlje. Šetajući obalama mora Odin i njegova braća ugledali su dva drveta Jasen i Brest i od njih su napravili čoveka i ženu,oni su se zvali Askr i Embla, dali su im život, moć govora i razum a zatim ih odveli da žive u "Midgardu". Nakon toga Bogovi su načinili svoj svet "Asgard", sagradili su utvrđenje koje ih čuva od stalne pretnje, sveta hladnoće "Jotunheim", sveta divova. U sredini se nalazi "Yggdrasil", sveto drvo čije grane prolaze kroz sve svetove i nadkriljuju "Asgard". Ovo objašnjenje zvuči veoma konfuzno, glavni razlog je što nema dovoljno podataka. Zna se da je svet već postojao i da su ga Odin i njegova braća kao sile reda samo organizovali, dok su Bogovi već postojali. Božanstva Ovo su samo neki od glavnih Bogova, mnogi se malo pominju u spisama a mnogi se drže po strani. O nekima poput Ulra, Boga lova se vrlo malo zna. Pripadnici se kroz proučavanje "Edda" i "Saga" upoznaju bolje se Bogovima, njihovim aspektima i herojima. O njima su napisane mnoge knjige i posvećeni mnogi internet sajtovi, ovo su samo neki od njih: Odin Sin Bora i Bestle, nazvan još i Wotan ili Woden, mada po Eddama on ima još dvadeset drugih imena između ostalih i Gospodar Gavranova i Vukova. On je Sve Otac i veliki šaman, gospodar svih ratnika i skrivenih Runa. Njegova putovanja su veoma slična šamanskim putovanjima, rešenošću da pronikne u skriveno značenje Runa, visio je obešen o sveto drvo "Yggdrasil" devet dana i noći nakon čega je uz vrisak sišao sa drveta. Tada je stekao moći koje najavljuje u "Havamalu", poznatog kao "Govor Najvišeg". Veruje se da je upravo tada preuzeo tron od Tyra, Boga rata i pravde i postao poglavar Bogova. Odin je često odlazio na mnoga putovanja po svetovima, veoma često bio je prerušen da ga nebi prepoznali, pojavljivao se kao starac u sivom plaštu sa šeširom na glavi čijim obodom je prekrivao svoje nedostajuće levo oko. Često se pojavljivao među ljudima i usmeravao sudbine velikih Kraljeva i Heroja. Obožavali su ga vladari ali se dosta njih i plašilo njegove naravi i smatrali su ga "Bogom kome se ne može verovati", Odingothi je gotovo siguran da umreće nasilnom smrću jer to je put ka Odinovim dvoranama. Često je svoje sledbenike vodio u sigurnu smrt jer samo na taj način bi mu se pridružili u "Valhali", Holu ratnika. U bitkama se pojavljivao kao veliki ratnik sa krunom koju krase dva orla, takođe je nosio plavi plašt poprskan belim kao simbol neba. Oko je predao kao isplatu divu Mimiru za jedan gutljaj iz njegovog bunara, čija voda donosi mudrost i otkriva budućnost. Veruje se da kad je video budućnost više se nikada nije nasmejao. Njega prate dva vuka, Geri i Freki koje lično hrani, davao im je svoju hranu budući da Odin jedino pije vino. Uz sebe ima i dva gavrana Hunnin (Sećanje) i Munnin (Misao), oni lete kroz svetove i s večeri mu donose vesti dok sede na njegovom ramenu. Odinova dvorana je Gladsheim (Valhalla se nalazi u Gladsheimu). Odin se kroz svoja mnoga imena obožavao među Skandinavcima, Germanima i Britancima, čak među Slovenima postoji Bog Voden koji se povezivao sa Vodom. S obzirom da su Sloveni sa Vikinzima razmenjivali znanje o pomorstvu veza je očigledna. Zanimljivo je da su Majanci obožavali Pakal Votana

38

SKAKAVAC 9
koji im je doneo znanje o vremenu da bi zatim napustio njihova plemena. Odin je neko vreme bio i vladar Švedske i najavio je period od 1000 godina za koje će ljudi zaboraviti svoje pretke i da će druge struje vladati, ali tada doći će novo doba, kad magija srednje zemlje biće probuđena i Bogovi će ponovo doći u srca ljudi. Ovo vreme je došlo, dok neki prekrajaju svoju usvojenu religiju da bi se uskladili sa novim strujama drugi se bude u zagrljaju Bogova. Frigg Boginja neba, ćerka Fjorgyne, Boginje zemlje i Odinova žena. Ona je zaštitnica doma i porodice kao i svih majki. Ona je Kraljica "Asgarda" i njena dvorana je "Fensalir". Ona vidi sudbine svih jer vidi budućnost koju nikom ne otkriva, često sedi na Odinovom tronu i savetuje Sve Oca. Ona je majka Baldera božanstva Sunca. Balder Sin Odina i Frigge, Božanstvo Sunca i svetla. Baldera su svi voleli, Frigga je zatražila od svakog živog stvora da položi zakletvu da neće nauditi Balderu što je bilo i učinjeno, osim Imele koja se smatrala bezopasnom za takvo nešto. Bogovi su se zabaljali bacajući stvari na Baldera, s obzirom da mu ništa nije moglo nauditi. Loki je od imele napravio koplje koje je na prevaru dao Balderovom bratu Hodhru koji je slep. Loki je vodio njegovu ruku i Balder je bio ubijen, to je bila velika tuga Bogova jer Balder je izgubljen. Frigga je molila Helu da ga vrati iz mrtvih ali to se može dogoditi ako svi stvorovi budu žalili za njegovom smrću. Svi su zaista i žalili osmi starice Thokk, koja je bila prerušeni Loki. Balder će se vratiti posle "Ragnaroka" da bi učestvovao u kreiranju novog sveta. Thor Sin Odina i Jord, zaštitnik Asira. Thor čuva "Asgard" od divova, sila Haosa svojim moćnim čekićem Mjolnirom koji se u novije vreme prihvatio kao jedan od glavnih simbola Asatru. Tor je Bog munje i groma i Sloveni su ga zvali Perun, koga su pravoslavni hrišćani prozvali Sv. Ilija Gromovnik. Veruje se da putuje po nebu u svojim kočijama koje vuku dva jarca. Thor je kao božanstvo bio veoma blizak ljudima, obožavali su ga ratnici i kovači. Veruje se da je najjači od svih Bogova i ljudi. Tyr Sin Odina i Frigge, Bog rata i pravde. Ratnici su polagali zakletve nad mačem koji je njegov simbol. Od njega zavisi ishod bitke i ratnici su ga pozivali da prisustvuje ratovima. Možemo ga povezati sa Gerovitom kod Slovena. On je žrtvovao svoju ruku da bi se okovao Fenris, veliki vuk koji je pretio "Asgardu". Loki Bog Haosa i vatre, glavni uzrok svih nevolja i razmirica među Bogovima. Često im je pomagao i bio je umiljat ali zlog karaktera i varalica. Imao je sposobnost menjanja oblika i pola, s Angrbodom imao je ćerku Helu, (boginju smrti); Jormungand, (zmiju koja je glavni Thorov neprijatelj i velika pretnja pomorcima) i Fenrisa. Sa ženom Sigyn imao je sinove Valia i Narvia. Često je pratio Thora na njegovim putovanjima. Okovan je u podzemlju gde mu na otvorene rane zmija kaplje otrov, tamo će biti okovan do "Ragnaroka" kada će se uz divove boriti protiv "Asgarda". Njegova žena sakuplja otrov od zmije da ne kaplje na rane, dok ide da prospe otrov iz činije Loki vrišti od bola koji mu nanosi zmija, verovalo se da tako nastaje zemljotres. Heimdal Čuvar Bogova koji je imao devet Majki. Njegov rog je "Gjallarhorn" kojim najavljuje "Ragnarok", do tada je rog sakriven pod "Yggdrasilom". On je čuvar "Bifrosta", duginog mosta koji vodi do sveta Bogova, on ga čuva od divova. Vrlo malo spava i može da čuje i travu kako raste. Irci su ga zvali Rigr i verovali da je otac svih ljudi. Freya Prelepa Boginja Vanira, ćerka Niorda i njegove sestre Nerthus. Boginja magije i veštičarstva, seksa, ljubavi, plodnosti i lepote. Ona je predvodnica Valkira, te je i Boginja ratnika koja sakuplja pale borce i polovinu odvodi Odinu dok jedan deo odvodi u njenu dvoranu "Sessrumnir" u kraljevstvu "Folkvang". Kočije ove plavooke Boginje vuku mačke, ogrtač joj je od perja i oko vrata nosi Brising, ogrlicu velike lepote. Ima ćerku Hnoss, Boginju koja opčinjava. Germani su je smatrali i Friggom.

39

SKAKAVAC 9
Frey Božanstvo Vanira, blizanac Freye; Bog plodnosti i mira. Njegova žena je divkinja Gerda, za koju je dao svoj mač te se u "Ragnaroku" bori sa svojim rogom. On poseduje brod "Skidbladnir" koji se može rasklopiti i nositi. Obožavan je od seljana i davane su mu ponude za bolje useve, mir i plodnost u kući. Idunn Boginja večne mladosti, ona je Bragijeva žena (Bog rečitosti i poezije) i čuva zlatne jabuke besmrtnosti. Ove jabuke jedu Bogovi da bi sačuvali svoju mladost inače bi ostareli i umrli. Norne Kroz život mi formiramo nit, sve što smo uradili stvara nit koja se nastavlja i prepliće sa nitima drugih. Norne su božanska bića, tri sestre koje od tih niti pletu mrežu sudbine našeg života. Oni ne stvaraju niti, mi smo ti koji ih stvaramo oni je prepliću sa drugim nitima Bogova i Ljudi. Južni Sloveni su ih zvali Suđaji ili Suđenice, dok su Nordijcima bile poznate i kao Wyrd sestre. Urd je najstarija i predstavlja boginju prošlosti, Verdandi je srednja sestra i Boginja sadašnjosti i Skuld, najmlađa sestra i Boginja budućnosti. One sede kod korena "Yggdrasila" i pletu, Heimdal čuva most koji vodi do njih. Ragnarok Poznat još i kao sumrak Bogova, ovo je poslednja bitka za koju se pripremaju ratnici Valhale. Ovo je kraj našeg sveta i Bitka Bogova sa silama Haosa i Zla, Divova Jotunheima. Oštre zime će pogoditi "Midgard", ratovi će se voditi po celom svetu, brat će krenuti na brata, Loki će biti slobodan i Divovi će krenuti ka Asgardu. Vukovi će progutati sunce i Mesec, Fenris će biti slobodan a mora će se podići i Midgardska zmija će izaći na obalu. Nebo će se otvoriti i sinovi "Muspela" će paliti sve oko sebe, "Bifrost" dugin most će pući i Heimdal će glasno duvati u "Gjallarhorn", dok Bogovi kreću u poslednju bitku. Odin će se boriti protiv Fenrisa i biti progutan, zatim će mu Vidar (Odinov sin koji ćuti) slomiti čeljusti. Thor će se boriti protiv Midgardske zmije, Frey protiv Surta, čuvara "Muspela", koji spaliće sve svetove svojim plamenim mačem, Tyr će se boriti protiv Garma (Pas koji je na ulazu u Hel) i svi Bogovi kao i svet nestaće...ali to nije kraj, jer nema kraja večitom kosmičkom plesu. Bogovi će biti smešteni na posebna mesta i zemlja će isploviti iz mora, plodna zemlja će ponovo roditi, Vidar i Vali će oživeti i vladati u "Idavollu", Modi i Magni (Thorovi sinovi) će nositi Mjolnir a Balder i Hod će se vratiti iz Hela. "Hoddmimirov Gaj" je mesto na kome će za vreme Ragnaroka biti sakriveni Leif i Leifthrasir, Čovek i Žena koji će ponovo naseliti svet. Ovo je savršen kraj koji je i početak, Smrt je u suštini život i ništa u univerzumu nemože da izbegne smrt i transformaciju. Ovo vidimo svuda oko sebe u prirodi i priroda kao takva može da uništi sve ali ponovo će se izgraditi. Tada ništa neće ljudima biti od pomoći; molitve, nadanja, nikakvo zlato i dragocenosti neće spasiti bilo koga od "Ragnaroka", čak i Bogovi tada ginu. Neki veruju da se ovo vreme približava, dok neki veruju da je već počelo, slažu se u jednom "Ragnarok" je blizu. Ratovi se vode i otpočinju novi, porodice ratuju između sebe zbog bogatstva koje propašće zajedno sa njima, priroda se pomera, mora se podižu dok vremenska klima menja se svuda u svetu. Leta su toplija a zime su hladnije i duže. Ipak nesmemo imati straha, kraj je i početak, sve umire samo da bi se ponovo rodilo. Slava Bogovima! Yggdrasil - Sveto Drvo Od svih drveća "Yggdrasil" je najsvetije i najbolje, pisali su stari ali niko nije znao od kada je ono tu. Neko tvrdi da ga je stvorio sam Odin jer se njegovo ime može prevesti i kao "Konj Strašnoga" ali ono je i Jasen. Ovo drvo širi svoje grane kroz svih devet svetova, a korenje mu se može naći čak i u "Asgardu". Jedan koren se proteže do Asgarda, drugi do Divova Ledenih a treći preko "Niflheima". Pod njegovim korenjem je izvor "Hvergelmir", od ovog izvora teku reke Svol, Gunnthra, Fjorm, Fimbulthul, Slidr i Hrid, Sylg i Ylg, Vid, Leiptr, i Gjoll, koji je pored kapija "Hel". Tu je pored Jotunheima Mimirov Bunar, iz koga je Odin pio plativši to svojim okom, veruje se da Mimir koristi "Gjallarhorn" dok pije vodu. Pored korena koji ide prema "Asgardu" je najsvetiji bunar nazvan "Wyrd", ovde se Bogovi sastaju i sude, ovde su napravili sebi Hram. Tu su i Norne koje pletu niti sudbine i zalivaju drvo vodom iz ovog svetog bunara. Ovo je sveta voda i sve što uđe u njega postane belo kao unutrašnjost jajetove ljuske. Ovde su i dva labuda po kome su ove ptice i nazvane (Swan). Četiri Jelena se hrane lišćem ovog drveta a pod korenjem su zmije koje grizu ovo sveto drvo, među njima najpoznatija je Nidhogg. Na vrhu "Yggdrasila"

40

SKAKAVAC 9
nalazi se orao, Vedrfolnir je soko koji sedi u njegovom oko, dok Veverica Ratatosk širi tračeve između orla i Nidhogga. Devet su svetova na ovom drvetu: Prvi nivo: 1. "Asgard" - Svet Bogova Asira. Ovde je Valhala, hol ratnika, onih koji su živeli časno i umrli kao ratnici. 2. "Alfheim" ili "Ljosaifheim" - Svet Svetlih Vilenjaka s kojima živi Frey. 3. "Vanaheim" - Svet Bogova Vanira, ovde su odaje Boginje Freye 4. 5. 6. 7. Drugi nivo: "Jotunheim" - Svet Divova. "Midgard" - Srednja Zemlja Ljudi. "Muspelheim" - Svet prvobitne vatre. "Svartalfsheim" - Svet Tamnih Vilenjaka. "Nidavelir" je deo ovog sveta gde su i patuljci Treći nivo: 8. "Helheim" - Podzemno carstvo Boginje Hel, svet mrtvih. 9. "Niflheim" - Svet večne hladnoće i leda, svet beskonačne noći. Tu je i "Nostrond", Obala leševa, onih koji su nečasno živeli. Proslave Doba Neka svaka svetkovina otpočne sa ponudama Bogovima, Sve Ocu i Velikoj Majci. Dobro je i Sumbel posvetiti posebnom Božanstvu za koga se vezuje određeni praznik. Gothar/Gythia organizuje uz pomoć Prstena festival na kome se Srodnici raduju i vesele, uživajući pod blagoslovom Bogova i slobodni od bilo kakvih okova. I Samhain – 31. Oktobar Drevni Keltski festival, koji se postepeno preneo i na ostatak Evrope. "Samhain" označava početak zime i predstavlja početak Keltske Nove Godine, sama reč Samhain znači "Kraj leta". U drevna vremena Druidi su prinosili žrtve bacajući ih u vatru od čijeg plamena su paljena sva ognjišta. Veo koji razdvaja svetove tada je najtanji a time i omogućava bolju vezu sa duhovima i lakšu komunikaciju. Ovaj praznik predstavlja kraj slabostima, životinje koje su tada spaljivane predstavljale su slabe koji se neće izboriti sa zimom. U novije vreme svako ko bi imao želju da prekine neku svoju slabost pisao bi je na komad papira i spaljivao je u vatri svetkovine. Obično su tada kolači bili ponude duhovima mrtvih kao i jabuke. Jabuke su uključene u gotovo sve praznike budući svete narodima Evrope posebno Severnim. Pokrštavanjem hrišćana praznik je izmenjen u "Halloween", sakupljanje voća i slatkiša potiče od sakupljanja hrane za svetkovinu. S obzirom da je i početak nove godine tada se Blot izvodi u večernjim satima i predstavlja smenu Gothar/Gythia. Samhain počinje trenutkom kada Sunce zauzme 15 stepen u Škorpiji. Nekada se verovalo da leto traje od "Beltana" do "Samhaina" dok zima traje od "Samhaina" do "Beltana". Verovalo se da tokom ove noći duhovi mrtvih napuštaju svoje svetove i pridružuju se porodicama, klanovima i plemenima među živima da bi s njima proveli jednu noć. Kelti bi tada otvarali grobnice predaka i osvetljavali ulaze bakljama. Ovu noć zvali su i "Noć Duša", da bi je pokrštavanjem nazvali "Noć Svih Duša" a zatim i "Noć Svih Svetih". Tokom Oktobra u Skandinaviji se proslavljala "Zimska Noć", tražen je blagoslov Freya i Elfa, kao i Idis (duhova predaka). Tih dana domaća stoka koja nemože da preživi zimu bi se vodila na klanje kao deo ceremonije blagoslova žetve. Ovo je bila proslava završetka godišnje žetve i stoka je dovođena sa polja u ambare. U ovo vreme je Nordijska noć veoma duga i sve se obavaljalo unutar kuća (popravke, rezbarenje, pravljenje mreža obrada drveta za narednu godinu). "Zimska Noć" se na Islandu proslavljala između 12. i 15. oktobra ili negde sredinom oktobra, datum nije precizno zapisan. U "Sagama" se pojavljuje ime "Winterfyllith" odnosno "Zimski Pun – Mesec", koje je vodilo mnoge današnje vernike da ga proslavljuju prvog punog meseca posle jesenjeg Ekvinoksa (ili najbliži vikend).

41

SKAKAVAC 9
Tokom ovog vremena ljudi su, prema "Sagama" igrali igre na zaleđenom jezeru sa loptom. U toplijim krajevima gde postoje sledbenici "Asatru", često se čeka na Novembar da bi proslavili festival, ovo nije pogrešno jer festival označava promenu u prirodi koja se menja u različito vreme u raznim krajevima sveta. Ovo je festival koji je takođe kao kod Kelta i Germana posvećen preminulim precima, prema tome je i nazvan "álfablót" i "dísablót", iznošena je hrana kao ponuda mrtvima. Ovo je bio festival radosti jer se susrećemo sa svojim davno preminulim rođacima, sećamo ih se kroz smeh i ljubav, nikako ne kroz tugu, možemo slobodno reći da je tugovanje za mrtvima bilo strano precima. S obzirom da leto prelazi u zimu, svetlo u tamu ovo je bio znak našim severnim precima da počinje "Divlji Lov", kao i da su Trolovi i Duhovi tad bliži ljudima. Odin se javlja u svom obliku lidera lovaca na duše i takođe počinje i vladavina Boginje Skadi, Boginje Zime. "Gisla Saga" pominje da je Þórgrímr pripremao festival za "Zimsku Noć" uz ponudu Freyu pored ponude Wotanu odnosno Odinu. "Ynglingatal" nam govori o tome kako je Kralj Aðils, dok je jahao svog konja ka Holu za proslavu Idis, pao s konja i razbio glavu o kameni pod (optužuju se veštice za ovaj događaj). Postoji sumnja da je Idis u ovoj priči bila Freya koja je pozvala Kralja da napusti Midgard i pridruži se ratnicima koje okuplja ova Boginja. "Egils saga Skalla-Grímssonar" opisuje ovaj festival kao vreme kada se iznosi sve na banket, kada ima puno i hrane i pića za sve, dok se naknadno u spisama pominje ovaj praznik kao intimni porodični trenutak (Gísla saga). U "Viga – Glums Sagi", gosti su bili svi prijatelji i rođaci domaćina, Edred Thorson preporučuje da se blagoslov tokom Blot Rituala prvo prenese Rodbini i povezanima (prskanje granom) pa onda ostalima, ukoliko su prisutni oni koji nisu posvećeni prstenu Asatru, njih nebi trebalo ni dodirivati granom. II Yule – Zimski Solsticijum – 20. – 23. Decembar Ovo je najduža noć u celokupnoj godini i predstavlja Boginju Veliku Majku koja se budi da bi svoju plodnost podelila sa nama i rodila Dete Sunca. Hrišćani su ovaj praznik prozvali Božić, zanimljivo je da se na norveškom jeziku Božić zove "Jule", odnosno nisu upotrebili novu reč za hrišćanski praznik. U Anglo – Saxonskom jeziku "Yula" znači "Točak", i predstavlja Točak Godine. Preci su tada ukrašavali zimzeleno drveće, ovo drveće odražava plodnost koja se prenosi na sve ljude. Ovaj praznik je slavljen među Nordijskim narodima, Keltima i Rimljanima, mnoge hrišćanske grupe su se često sukobile oko ovog praznika da bi u na nekim mestima bio čak i zabranjen! (Boston). Usko je povezan sa rođenjima mnogih Paganskih Heroja i Bogova (Edip, Tezej, Herkul, Persej, Dionis, Apolo, Mitra, Horus, Artur...) koji su prolazili kroz smrt i na simboličan način ponovo oživljavali, mnogo pre hrišćanskog spasitelja. U Irskoj se ovaj dan slavio kao božić tek u kasnom V veku, u Engleskoj, Švajcarskoj i Austriji u VII, u Nemačkoj u IX, a u zemljama Slovena tek krajem IX i početkom X veka nove ere. Tokom mračne noći Boginja donosi svetlo rađajući Sina Sunca, što je idealan završetak najduže noći, noći kada je paljena vatra koja mora da gori najmanje 12 časova za dobru sreću. Vatra je paljena Jasenovim drvetom, kasnije su samo sveće postavljane na drveće da bi tokom vremena počeli da ukrašavaju drveće i unose ih u kuću. Ovaj praznik u Rimu se slavio kao "Saturnalia" i posvećen je Saturnu. Praznik kome je posebno posvećeno svo zimzeleno drveće a posebno imela, praznik plodnosti koju zovemo u svoje domove da nas ispuni tokom celokupnog godišnjeg ciklusa. Od svih festivala našim severnim precima ovo je bio najsvetiji praznik. Tokom trinaest noći "Yule", svi svetovi se susreću u Midgardu, Bogovi i Boginje hodaju među ljudima, mrtvi posećuju svoje domove, Trolovi i Elfovi prolaze kroz naš svet dok oni najbliži drugom svetu napuštaju svoj ljudski oblik i postaju deo pratnje "Divljeg Lova". "Yule" je i praznik radosti i velika svetkovina, celokupan Klan, živi i mrtvi postaju jedno. "Yule" i zimzeleno drveće stoje kao obećanje da će zima proći i da će svetlo obasjati sve ponovo. Tradicionalno "Yule" traje tokom trinaest noći i naziva se "Weihnachten", sve što se dogodi tokom ovog perioda je od velikog značaja, Wyrd može biti preokrenut. Prema Anglo-Saksoncima, ovaj praznik počinje u noći pre Solsticijuma i ova noć prozvana je "Noć Majke", naj moćnija noć tokom praznika je sam Solsticijum. "Yule" se završava trinaeste noći, prema verovanjima najvažniji "Sumbel" koji ima i najveću moć proslavlja se poslednje noći, sve što se uradi ili kaže će odrediti sledeću godinu, tada su obično izgovarane zakletve i davana su obećanja. Odin je posebno povezivan sa ovim praznikom, tokom "Yule" se kao starac pojavio pred kraljem Halfdanom i učinio je da sva hrana nestane sa proslave. Kralj je mučio starca neznajući ko je, dok Kraljev

42

SKAKAVAC 9
sin Haraldr nije tražio da ga puste. Tada je Haraldr to sam uradio i otišao sa starcem, hodajući sa njim došli su do proslave nedaleko od Kraljeve dvorane, tada je Haraldr shvatio gde je hrana nestala. Odin se otkrio i saopštio mu je da će on, Haraldr postati kralj Norveške, što se kasnije i dogodilo. Tokom zime, naročito tokom "Yule", Wotan se pojavljuje kao lider "Divljeg Lova", ovo je obeležavano od Švajcarske do Švedske izmešano sa lokalnim običajima i legendama. Odin se na ovaj praznik pojavljuje u Švedskoj i Danskoj, ali ne i u Norveškoj gde je gazdinstvo vodila Gudrun (Volsunga Saga) i njen muž Sigurdr, koji pored toga što je nazvan Sigurd Svein (Mladi Sigurd) je bio, prema Norveškim verovanjima veoma star. U opisima stoji da su morali da mu kukom otvaraju oči. Bog Odin je takođe nazivan i Bileygr (Slabo - Oko), Herblindi (Slep - Domaćin), Tvíblindi (Duplo - Slepi), i Helblindi (Mrtvo - Slepi), prema ovome postoji snažno verovanje da su Norvežani zamenili ime Boga sa imenom svog Heroja. Divlji lov predstavljao je Odina koji sa ratnicima sakuplja duše koje lutaju Midgardom, pored toga postoje i zapisi da je postojao strah da živi ne budu odneseni, tako da se noću retko izlazilo bez pratnje. U Švedskoj je nastala izreka da "Odin nadolazi odgore i kupi stvorenja i decu sa sobom" (Bohuslän, Švedska). U Danskoj su kuće koje su pravljene niz put Kralja Valdemara ostavljali svoja vrata otvorenim da bi Horde na čelu sa Odinom mogli slobodno da prođu, naknadno se tokom Hrišćanskog pokrštavanja govorilo da tada Odin jaše sa Hordama demona i da vrata moraju biti zatvarana ("Wodan und die wilde Jagd"). Ipak, zajednički običaj je da se hrana ostavlja napolju kao ponuda za horde koje prolaze u svom lovu i verovalo se da koliko su udaljeni od zemlje da će dotle i rasti i usevi na njivama. III Imbolg – 2. Februar Festival Vatre ili Svetkovina Svetla. "Imbolc" ili "Imbolg" (im mol g) znači "u stomaku" i predstavlja rast života u utrobi Velike Majke Zemlje. Kelti su ovaj praznik slavili kao poseban dan posvećen Brigit, Boginji plodnosti i rasta, mudrosti i poezije. "Imbolg" donosi prve zrake svetla iz tame, Boginja se priprema za ponovno rođenje Boga Sunca. Hrišćani su ga na Engleskom govornom području jednostavno nazvali "Misa Sveća" nazvan i "Svete Brigit Dan", Istočna Crkva objasnila je da simboliše predstavljanje Isusa u Hramu ili po Zapadnoj Crkvi Pročišćenje Device Marije, ali u suštini u pitanju je samo usvajanje Paganskog festivala pod svoje okrilje. Triskelion koji su Kelti koristili kao simbol predstavljao je Brigit i njene dve sestre koje se isto nazivaju Brigit, drugo ime za ovu Boginju je i "Bride" (od čega nastaje engleska reč za Mladu koja treba da se venča i simbolično uzima ime Boginje da bi prizvala plodnost u svoj život). Katolička Crkva nije bila u mogućnosti da ukloni i prozove demonom ovako veliku Boginju te su je kanonizovali i prozvali sveticom, ubedili su Evropljane da je ona u suštini bila prva misionarka u Irskoj i da su je pogrešno nazvali Boginjom, kao i da je ona vodila brigu o mladom Isusu, što bi značilo da je Isus prema tadašnjim hrišćanskim monasima odrastao u Irskoj, svaki komentar na ovakvu glupost je zaista suvišan. Vatra je posebno sveta na ovaj praznik i paljene su posebne vatre pročišćenja, na "Zimskom Solsticijumu" Velika Majka rodila je sina da bi do "Imbolga" bila pročišćena i ponovo postala Mlada Boginja. S toga potrebno je paliti sveće čiji plamen pročišćava naš dom i naš život. Ponekad se astrološki ovaj trenutak određuje kada Sunce dostigne 15 stepen Vodolije, to mnogi nazivaju "Starim Načinom". U Švedskoj, festival nazvan "Disting" proslavljao se početkom Februara, najverovatnije baš 2. Februara. Ovaj praznik nije se proslavljao u svim delovima Skandinavije i predstavljao je prvo veliko okupljanje u godini. IV Ostara – Letnji Ekvinoks – 20. – 23. Mart Ovo je festival Sunca, to je dan kada su noć i dan izjednačeni, odnosno Muški i Ženski princip su u ravnoteži. Ovo je prvi dan proleća i pojavljivanje Boga Svetla koji najavljuje predstojeće leto, u Rimu su izvođene Dionisove svečanosti. Hrišćani su ovaj praznik nazvali "Uskrs" odnosno "Easter" (Uskrs) na jeziku Britanaca proizašao iz "Ostara". Ovo je polovina puta od "Imbolg" to "Beltana", time je objašnjen balans i ravnoteža. Bog Svetla pobeđuje svog blizanca Boga Tame. Boginja koja je ponovo postala na prethodnoj svetkovini Mlada tada u svoj zagrljaj prima Boga Svetla i kroz devet meseci, odnosno sledećeg "Zimskog Solsticijuma" rađa Boga Sunca.

43

SKAKAVAC 9
"Easter" je ime uzeto od Tevtonske Lunarne Boginje Eostre, od nje je nastao i naziv ženskog hormona, Estrogen. Njen glavni simbol bio je zec kao simbol plodnosti (razmnožavanja) i jaje kao kosmičko jaje kreacije. Njen praznik slavljen je na Ekvinoks kada je pun mesec, pošto hrišćani ne prihvataju kalendar prema mesecu odmah sledeće nedelje nakon punog meseca je njihov Uskrs, odnosno prva nedelja u mesecu. Ukoliko je baš taj dan pun mesec čeka se sledeća nedelja, ovo je i glavni razlog zašto ovaj svoj praznik hrišćani sele svake godine u drugo vreme, da bi se izbegao dodir sa njegovim izvornim Paganskim značenjem. Ovaj praznik se slavio 25 uveče ili se obično izabere dan kada Sunce je prošlo Ekvator i kada ulazi u astrološkog Ovna. Prva pomena Ostare nalazimo u "De Temporum Rationale", gde je hrišćani pominju kao Boginju "bezbožnika" prema kojoj je nazvan april mesec. Ova Boginja nije poznata Skandinavskim plemenima, te se praznik Boginje slavio među Keltima i Germanskim plemenima na sam solsticijum ili narednog punog meseca. Jaje se posebno povezivalo sa ovim praznikom, što je već pomenuto. Farbana jaja pronađena su u grobnicama predaka kao ponude mrtvima. Jaja su za ovaj praznik farbana i nuđena mrtvima u Nemačkoj, Danskoj, Balkanu, Švajcarskoj i delovima Francuske. Ovaj praznik, su verovatno Sloveni preneli na Dance i Šveđane. Germani su posebno farbana jaja čuvali tokom cele godine, što se prenelo i na Južno Evropske Slovene. V Beltane – Valpurgijska Noć – 30. April Jedan od najvećih Keltskih Solarnih festivala, u drevnim vremenima slavljen uz Vatru (omiljeno drvo za ovakvu vatru bio je Hrast), predstavlja rođenje, plodnost i cvetanje sve života, jedinstvo Boginje i Boga Sunca, kasnije nazvani Kralj Zima i Kraljica Maj, tada su se preskakale metle kao simbola plodnosti. Ovaj praznik počinje izlaskom Meseca na "Beltansko veče", tada su paljene po dve vatre koje bi ljudi preskakali i prolazili sa stokom između njih da bi je time učinili zdravom i plodnom. Germani su ovaj praznik zvali "Walburgisnacht". Mesec koji sledi nazvan je "Maj" po Grčkoj planinskoj nimfi "Maia", ćerki Atlasa i Pleione, nimfe mora. Keltski naziv "Beltaine" ili "Bealtuinn" što znači Bel – Vatra, vatra Keltskog Boga svetla (Bel, Beli ili Belinus) čiji trag možemo pratiti do srednjeg istoka gde su ga prozvali Baal. Na određeni način ovaj praznik povezivali su sa otvorenom seksualnošću i spajanju. Ovde se susrećemo sa "Zelenim Venčanjem" kod Kelta, tada bi mlad Muškarac i Žena odlazili u šumu gde bi boravili celu noć, nakon što bi dočekali Majsku Damu s jutrom bi se vraćali sa cvećem i kitili kuće u selu i time donosili plodnost. U starom Rimu ovo je bila svetkovina Cveća "Floriala", kada bi tri dana slavili plodnost otvorenom seksualnošću u Hramovima i kućama, mladi i stari. Ovaj praznik se slavi noć pre početka Maja ali astrološki bi ga računali kad Sunce zauzme 15 stepeni u Biku (što je do 5. Maja) ovo se naziva "Starim Beltanom". Iako je ovaj praznik povezan sa plodnošću i Majkom, mnogi ga nazivaju "Walpurga" jer "Wal" se povezuje sa "Ubijeni" a samim tim i sa Odinovim odnosno Wotanovim kultom, iako je originalno reč proistekla iz "Wald – Burga" (Drvo – Zaštita). Iako nailazimo na sličnu reč "Waluburg" koja verovatno proističe iz "Walus" (štap), kao i reč "Volva" što je povezano sa magijom. Zanimljivo je da "Walus" zvuči i kao "Falus" koji je simbol kreativne energije, dok se u ceremonijalnoj magiji Štap koristi upravo kao simbol falusne energije. Ova noć je najviše poznata po verovanju da je to vreme okupljanja veštica po šumama. Verovalo se da su se tokom ove noći veštice širom Švedske i Finske okupljale u grupe. U Danskoj ova noć poznata je kao "Noć magije", te su poput Kelta i Germana iznošene ponude duhovima. Veruje se da je ovo veoma pogodno veče za "Seidr" radove. U Skandinaviji je ova noć poznata kao "Valborg" i predstavljala je pravi početak proleća, darovani su pokloni ljubavnicima i smatran je praznikom ljubavi. VI Litha – Letnji Solsticijum – 20. – 23. Juna Festival koji je gotovo univerzalno slavljen širom Evrope, vreme Velike Magije kako su nekada govorili. Plamteći točkovi kotrljani su niz brda i plamteći diskovi bacani su prema Suncu. Ovaj dan nakon pokrštavanja hrišćani su prozvali dan "Sv. Jovana Krstitelja". Letnji Solsticijum se slavi kada Sunce uđe u astrološki simbol Raka, odnosno tada su ga slavili oni koji su poznavali astrologiju, stari narodi su ga slavili kalendarski 24. Juna, odnosno 23. Juna posle zalaska Sunca jer su naši Evropski preci slavili novi

44

SKAKAVAC 9
dan sa večeri po zalasku prethodnog. Te večeri su širom Evrope paljene vatre i postavljani su čuvari koji šetaju od vatre do vatre, tada bi Bića iz drugih svetova veoma lako prelazili u naš svet te bi ih vatrom upozoravali. Ljudi su često preskakali vatre za dobru sreću. Ovo je noć kada su Kelti verovali da se "Zmija Ostrva" pomera odnosno odmotava oko sebe da bi donela "Zmijsko Jaje" (Serpent's Egg) odnosno "Zmijski Kamen". Prema Velškoj legendi Čarobnjak Merlin je u to vreme uz pratnju svog velikog crnog psa išao u potragu za takvim kamenom od kristala. Ovo veče je povezano i sa Vilenjacima koji uživaju u plesu po ovakvoj noći. Simbol ovog praznika je Koplje, kao simbol Boga Sunca u njegovoj veličini i Letnji Kotao, kao simbol Boginje. U modernoj praksi Asatru sledbenici spaljuju modele Vikinških brodova na ovaj festival, kao simbol spaljivanja Balderovog posmrtnog broda (Balder – Bog Sunca). U norveškoj i Švedskoj je cveće postavljeno svuda po kući da je zaštiti tokom noći. U "Sagama" se pominje Krava kao centralno biće obožavano tokom ovog praznika. VII Lughnasadh – 1. Avgust "Lughnasadh" je festival igre i plesa. Slavi se 31. Jula sa zalaskom Sunca odnosno 1. avgusta, festival je nazvan po Keltskom Bogu Lugh, sama reč "Lughnasadh" povezana je sa "davanjem venčanja" odnosno sa sklapanjem braka. Sledeći "Beltan" je za devet meseci, rođenje leta i života. Prema Legendi ovaj festival proslavlja venčanje Lugha i Irske koju predstavlja Boginja Eiru. "Lamas" je veoma čest naziv za ovaj praznik koji je konstruisala rana Engleska hrišćanska crkva kada se proslavljalo zrevanje jabuka i pšenice pod blagoslovom crkve. Prema astrološkim proračunima festival počinje kada Sunce uđe u 15 stepen Lava. Kao što je pomenuto ovo je praznik igre i veselja i tada su sklapani "Taillteanski Brakovi" koji bi trajali godinu i jedan dan odnosno do sledećeg "Laughnasadh" festivala. Tada bi par ukoliko im odgovara produžili svoj brak za još jedan krug i tako dokle god njima to odgovara ili bi se udaljavali jedno od drugog čime bi "Taillteanski Brak" bio zatvoren. Ovakvi brakovi sa određenim trajanjima zaključivani su sve do 1500 godine. Na samom festivalu Keltska plemena su imali običaj da napune veliku zapregu senom i prekriju katranom. Zatim bi je dogurali na vrh planine i ceremonijalno bi je gurnuli niz brdo. Prema mnogim proučavaocima mitologije ovo simboliše kraj leta i zapaljena kola predstavljaju Sunčev disk. Kralj Sunca je dostigao svoj vrhunac i njegov mračniji deo dostiže sazrevanje. U skandinaviji se ovaj praznik slavio pod nazivom "Freyfaxi" kao festival Hleba. Pravi naziv ovog praznika kod Pagana nije sačuvan, iako su ga Kelti povezivali sa Lugh, u Škotskoj i Engleskoj slavljen je kao "Loaf – Mass". Na Islandu, ovo je bilo vreme kada su organizovane borbe konjima, odakle je i nastalo ime "Freyfaxi", jer to je ime najčuvenijih Islandskih konja. Konjske glave su tada ukrašavane rogovima i nakitom, ovo je prema verovanju predstavljalo borbu Zime i Leta. Takođe u ovo vreme su se ratnici vraćali kućama sa darovima i blagom i pripremali za predstojeću zimu. U novije vreme ovaj praznik povezuje se sa Lokijevom krađom Sifine kose, za ovo morao je da donese nazad njenu kosu od čistog zlata, takođe je tada doneo u Asgard i poklone Toru (čekić), Odinu (koplje i prsten) i Freyu (brod i vepra), da bi pridobio njihovu naklonost. VIII Mabon – Jesenji Ekvinoks – 20. – 23. Septembar Ponovo su dan i noć, energije Muškog i Ženskog izjednačene. Tradicionalno u Grčkoj su se tada izvodile "Eluzijske misterije", rituali obavljani kroz dramu. Misterije mita o Demetri i njenoj ćerki Kori, kao i dostizanje večnosti kroz njihovo obožavanje. Jesenji Ekvinoks započinje kada Sunce pređe Ekvator i kada iskusimo jednaku dužinu dana i noći, astrološki ovo je trenutak kada Sunce uđe u znak Vage, Ravnoteže. Ipak većina naših predaka nisu bili u mogućnosti da tačno izračunaju ovaj datum te su ga slavili kalendarski 25. Septembra. Nakon pokrštavanja, srednjovekovna hrišćanska Crkva ovaj praznik doba nazvali su "Michaelmas", odnosno festival Arhanđela Mihaila. Posmatrajući simboliku ovo je dan kada je Bog Svetla pobeđen svojim Egom, Bogom Tame i noć polako pobeđuje dan.

45

SKAKAVAC 9
Na ovaj praznik Druidi su spaljivali lutke od drveta, ovde se susrećemo sa tvrdnjom da su spaljivani tada i ljudi kao žrtve. Ipak moramo biti jasni da je u pitanju mit zasnovan na Cezarovim tvrdnjama iako Cezar nikad nije prisustvovao tako nečemu, niti je bilo ko svedočio o bilo kakvom ljudskom žrtvovanju od strane Druida i ostalih plemena. Odnosno ne postoji niti jedan zapis da je bilo ko u Evropskoj istoriji prisustvovao tako nečemu, što znači da je priča konstruisana na neistini sa ciljem prikazivanja Evropskih plemena kao varvara. Ubijanja ljudi u slavu Bogovima bilo je u ratnim situacijama kada su u ime Bogova ubijani neprijatelji i u Skandinaviji kada su Bogovima žrtvovali čak i svoju decu u par posebnih situacija. Jednom prilikom je Švedski Kralj izrazio potrebu da bude žrtvovan za plodniju godinu svog naroda, ali to je vera a ne varvarizam. Praksa žrtvovanja ljudi bila je česta na prostorima današnjeg Izraela gde su Jehovi prinošene isključivo krvne žrtve. Ovaj praznik su izvodili Druidi čije poštovanje prema životu je bilo veoma jasno, nisu se čak ni branili od Rimskih vojnika a inače je Druidima i bilo zabranjeno da dotiču oružije. Svako ko bi u prisustvu Druida izvukao mač bio bi ubijen od strane prisutnih seljana. Svetkovine Sećanja Naši preci imali su mnoge svetkovine, na taj način ljudi su se povezivali i jačali prsten. Neke svetkovine su se proslavljale u svim delovima Evrope a neke samo u nekim područijima. Pored proslava doba i praćenje meseca često su se sećali velikih heroja vere. Ovo su samo neki bitni trenuci koje nesmemo zaboraviti iako postoji još mnogo trenutaka u našim životima i naših predaka koje treba na poseban način obeležiti. Ove svetkovine slavimo zajedno sa Pripadnicima Prstena ili posebno u našoj privatnosti čitajući delove iz Saga koji su odgovarajući tim datumima. Januar 9 Sećanje na Rauda Snažnog, norveškog poglavara koga je St. Olaf Tryggvason ubio zbog vernosti Asatru. Olaf mu je nasilno ugurao zmiju niz grlo a zatim preoteo svu njegovu zemlju u ime Kralja i sveštenstva. Setimo se Rauda snažnog i pijmo u njegovo ime i svih onih koji su dali svoje živote za vernost Bogovima. Februar 9 Sećanje na Eyvinda Kinnrifia, koga je St. Olaf ubio tako što mu je stavio metalnu posudu punu žeravice na stomak, ovo je radio dok mu se stomak nije potpuno otvorio. Eyvindov zločin je bio što je i dalje bio veran Bogovima svojih predaka. Februar 14 Svetkovina Valia. Naravno on nema ništa sa St.Valentinom, ovo je dan kada obeležavamo smrt Hodhra (Balderovog slepog brata) koga je ubio Vali (Odinov sin) da bi osvetio Baldera. Slavimo na simboličan način povratak svetla iz zimske tame. Mart 28 Sećanje na Ragnar Lodbroka, jedan od najslavnijih vikinga koji je na ovaj dan upao i opljačkao Paris. Zanimljivo je da su taj dan hrišćani slavili Uskršnju Nedelju :o) April 9 Sećanje na Hokuna Sigurdsona, Hokuna Snažnog (Hákon Sigurðsson) velikog branitelja vere u Bogove u Norveškoj. Kao vladar zapadnog carstva proterao je hrišćansku religiju i vratio Veru u Bogove predaka, vratio je prava ljudima koja su bila oduzeta pod hrišćanima. Veruje se da je Hokunova odbrana Asatru uticala da se sačuvaju spisi i verovanja na Islandu koji je centar iz koga se Asatru i danas ponovo probudio. Ovo je vreme da se zapitamo koliko mi kao pojedinci možemo uticati na razvoj i konačni povratak vere naših predaka. Maj 9 Sećanje na Guthrotha, poglavara kome je St. Olaf odsekao jezik. Dok su sveštenici okolo ubijali ljude koji neće da prihvate novu religiju, Guthroth je držao govore o tome kako svi imaju prava da veruju u Bogove svojih predaka. Na ovaj dan koristimo svoj dar govora da prenosimo priče o Bogovima predaka. Jun 9 Sećanje na Sigurda Volsunga, koji je osvojio Brynhildu i blago Nibelunga. Ovo je simbol Odinove inicijacije, snaga inspiracije u našim životima.

46

SKAKAVAC 9
Jun 19 Na današnji dan, 2238 R.E. (Runic Era) osnovan je “Asatru Alliance“. Danas treba da se zapitamo šta mi možemo učiniti za razvoj Asatru! Juli 9 Sećanje na Unnr Dubokoumnu (Laxdaela Saga), koja je bila jedan od poglavara na Islandu. Imigrirala je u Škotsku pred Kraljem Haraldom Lepokosim. Uspostavila je svoju dinastiju na Farskim ostrvima, bila je poznata po svom kraljevskom držanju i velikim delima. Umrla je za vreme sahrane svog unuka nakon čega je ispraćena na tradicionalni način, spaljivanja brodom uz dragocenosti. Ostala je uspomena na njeno ime i velika dela. Juli 29 Sećanje na smrt Sv. Olafa prekršioca zakona. Ubijen je u bici “Stikklestad“, gde je kažnjen za svoja nedela. Ubijao je svoje sunarodnike jer nisu hteli da prihvate hrišćanstvo. Sećamo se svih koji su ubijeni zbog vere svojih predaka i kazne koja je sustigla prekršioca zakona. Avgust 9 Sećanje na Kralja Radboda od Frisie. Hrišćanski misionari su ga pripremali za krštenje kad je upitao “Šta će se dogoditi mojim precima koji su umrli odani Veri u Bogove“, misionari su mu odgovorili “Tvoji bezbožni preci goreće u paklu“, “Onda ću radije živeti tamo sa mojim precima nego ići na nebo sa svežnjom prosjaka“. Krštenje je otkazano i misionari oterani, Frisia je ostala slobodna. Pijmo danas u slavu Kralja Radboda. Septembar 9 Sećanje na Hermana Čeruskana (Cheruscan), poglavar germanskog plemena “Cheruscann“, koji se borio protiv Rimske okupacije Germana i uništenja Keltskih plemena. Porazio je tri Rimske legije u IX veku tokom septembra i time sprečio dalje uništavanje evropske kulture. Oktobar 8 Sećanje na Erika Crvenog, osnivača Grenlanda i Vinlanda, otac Leifa. Erik je bio veran Thoru do smrti, čak i nakon što je njegova žena prihvatila hrišćanstvo i odbila da spava sa svojim “nevernim“ mužem. Setimo se Erika Crvenog koji nije napuštao svoju veru. Oktobar 9 Sećanje na Leifr Eirikssona i Freydis Eiriksdottir, poglavari prvih naselja Evropljana u Americi. Ovaj dan je i u Americi datum koji se prihvatio kao obeležavanje prvih Evropljana na tlu Amerike (Vinland) pre Kolumba za 500 godina. Novembar 9 Sećanje na Kraljicu Sigrith od Švedske. Dok je Olaf bio Kralj Norveške zatražio je od Sigrith da se uda za njega. Prihvatila je, ali nakon što je zahtevao da prihvati hrišćanstvo i odrekne se Bogova ona mu je odgovorila: “Ne nameravam da napustim veru koju vodim, kao i moji preci pre mene. Niti ću se usprotiviti tvojoj veri u Boga kojoj si predan“. Venčanje je bilo otkazano i Olaf je ubrzo izgubio političku moć, Asatru je bio sačuvan narednih 300 godina. Pijmo u čast Sigrith braniteljki Asatru! Novembar 11 Svetkovina Einherjar. Odabrani heroji koji se nalaze u Odinovom holu ratnika su Einherjar. Danas slavimo mrtve koji su dali svoj život za porodicu i svoj narod. Danas je dobro otići na grob onih koji su poginuli u ratu, ispijte piće u slavu svima koji su hrabro izgubili svoje živote. Novembar 23 Svetkovina Ullra. Slavljenje Lova i lične sreće potrebne za uspeh. Oružje je na ovaj dan posvećeno Ullru Bogu Lova. Decembar 9 Sećanje na Egill Skalla – Grimssona. Odin je bio njegov Bog, i krv Berserkera je bila u njegovoj porodici. Žudeo je za zlatom ali i velikodušan je bio prema onima koji steknu njegovu naklonost. Često je smirivao

47

SKAKAVAC 9
besne Kraljeve, svi sledbenici Asatru mogu puno toga naučiti iz života ovog heroja a posebno oni koji su posvećeni Odinu! Rituali Blot – Ponuda Bogovima Ritual je predviđen za izvođenje tokom 8 proslava doba tokom godine i ostalih svetkovina. Ove proslave su promene u prirodi koje su Evropski preci slavili i kroz koje su veličali svoju povezanost sa prirodom. Ritual se izvodi u prirodi i poželjno je da mesto bude izdvojeno od naselja naročito sada dok još uvek traje progon i negativno obeležavanje svih onih koji pokušavaju da upostave kontakt sa Bogovima naših predaka, u danima dok se Evropi još uvek uskraćuje pravo na veru svojih predaka i nameću vere drugih i dalekih naroda. Gothar/Gythia1, odnosno šaman najmanje nedelju dana je proveo u čistoći i čestom odlasku u prirodu. On/Ona tada čita samo spise Edda i koristi Rune uz svoju svakodnevnu meditaciju, on je čist i neuprljan željama i prljavštinama novog doba2. On/Ona dovodi skup na mesto u prirodi koje je unapred odredio u svojim lutanjima i postavlja ih u krug. Poželjno je da skup bude opušten odnosno da ne bude negativnih emocija i netrepeljivosti među ljudima. Gothar/Gythia postavlja oltar prema severu, ili koristi deo prirode u ovu svrhu, veći kamen odnosno stena je veoma pogodna. On na oltar postavlja posudu za ponude, sveću i sliku odnosno manji kip božanstva i svežu lisnatu granu. Gothar/Gythia se tada povlači od skupa i ostavlja ih da u sedećem položaju opuštaju svoje telo i slušaju zvuke prirode, da osete vetar i veliki duh Sveoca i Svemajke koji obitava oko nas i u nama. Gothar/Gythia odlazi u šumu gde oblači svoju posebnu odoru3 (dobra je bela ili neka druga, po volji, sa kapuljačom ili bez ali od prirodnog materijala). Stavlja pojas i za njega kači svoj šamanski štap i Mjolnir4. On se posvećuje svojoj mantri5 i kraćoj meditaciji uz vežbu disanja. On se ćuteći vraća ka mestu gde je skup i staje u sredinu kruga prema Istoku gde započinje ritual Mjolnira. Ritual Čekića (Mjolnir)6 Na Istoku iscrtati, Mjolnirom čekić u vazduhu ispred sebe (obrnuto slovo T). Dok Gothar/Gythia iscrtava čekić izgovara glasom koji je dubok i vibrirajući:

Hamar i Austri, Helga ve!7
Okrenuti se prema Jugu, iscrtavajući krug i ponoviti sve isto ali izgovoriti na isti način: Ponoviti sve na Zapadu i reći:

Hamar i Sudri, Helga ve! Hamar i Vestri, Helga ve!

Ponoviti sve na Severu i reći:

Hamar i Nordri, Helga ve!

Gothar/Gythia – Titula sveštenika/sveštenice u Asatru Tradiciji. Svaki/ka Gothar/Gythia je posvećen jednom Božanstvu Asgarda ili Vanira. U zavisnosti od toga njegova titula glasi: Odingothi, Thorgothi...itd. 2 Ovo može biti veoma diskutabilno ali u suštini sasvim je jednostavno čim prestanemo da opravdavamo svoje slabosti. Zloupotreba prirodnih droga, korišćenje raznih hemijskih stimulansa, blejanje u televizor taj moderni okov, seks kao zabava (dok su ga naši preci smatrali velikom tajnom i svetim činom), jurnjava za novcem da bi kupili još tih malih lepih stvari koje su u suštini beskorisne, lenjost i nerad, kao i laž, predstavljaju prljavštine. Ako je moguće savladajte sebe pre nego što krenete ka Bogovima. Preneti su nam devet zakona od strane Odina, oni su vrlo korisni! Ako želimo Bogovima moramo im biti slični, prema drvetu pre Asgarda, kada krenemo od Midgarda nalazi se Alfheim, to je stanje čistote i svetla. 3 Poželjno je da poseduje posebnu odoru za ovakve proslave. Sve ostale prakse Gothi izvodi u samoći u odori ili bez. 4 Štap koji šaman koristi kao zaštitu u svojim putovanjima, preporučuje se jasen sa urezanim runama, dužina je po volji. Mjolnir se može napraviti od gline ili slične smese koja se može naći u prodavnicama. 5 Korisna je mantra: Odin, Vili, Ve ili ako šaman poseduje svoju pesmu moći. 6 Ritual Čekića ljudima je preneo Edred Thorson, osnivač Rune Guild i autor više veoma korisnih knjiga. 7 "Čekić na Istoku, neka je posvećen" - Staronorveški. I tako dalje po stranama sveta, to su i imena patuljaka sa četiri strane naspram Midgarda.
1

48

SKAKAVAC 9
Završavajući krug odnosno iscrtavajući ga Gothar/Gythia se vraća na Istok. Ispružiti ruke i formirati krst (može i runa Agiz - Z) i reći:

Jeg lyser dette stedet i horg, og ber alle som ikke har noe her å gjøre om å ha seg vekk!8
Ponuda Na Istoku je Gothar/Gythia završio prethodni ritual, on podiže ruke u položaj rune Algiz (z) i dubokim vibrirajućim glasom zove Odina po imenu tri puta9, ili Odina i Frigu na isti način10. Okrenuti se dalje ka Jugu i ponoviti sve na isti način i tako do Severa. Na severu je oltar pokriven belim platnom a na njemu je sveža lisnata grana i posuda koja se koristi za ove ponude (preporučljivo je da je Gothar/Gythia samostalno napravi posebnim načinom, da bi na njoj urezao rune, obavezna je runa Gebo (G), preci su koristili rog auroksa a kasnije tradicije i rogove drugih životinja, ali posuda će poslužiti). Posudu Gothar/Gythia zatim posudu puni Vinom ili Medovinom11, a mogu poslužiti i jabuke ili neko drugo voće. Podići posudu iznad glave i ponuditi je Bogovima sa odgovarajućim rečima ponude: A

"Tebi Moćni Odine, Sveoče, Veliki Šamanu i Ratniče, Pesniče i Ljubavniče. Tebi šaljemo ovu ponudu veličajući slavi tvoju. Budi uz nas dok tragamo za Znanjem i Istinom. Neka volja naša bude jaka poput tvoje dok putuješ svetovima dalekim. Neka je večno ime tvoje i neka je blagoslov predaka na nama. Sveoče, primi ovu ponudu! Neka naša srca budu jaka i ispuni nas mudrošću drevnih u danima koji dolaze, budi uz nas! "
B

"O Velika Majko Frigga, Boginjo ljubavi i plodnosti. Tebi šaljemo ovu ponudu veličajući slavu tvoju. Budi uz nas i ispuni naša srca ljubavlju i naš život plodnošću. Ti koja vidiš sve što će biti neka je večno ime tvoje velika Majko. O Majko, primi ovu ponudu! Čuvaj nas od tame i vodi nas do svetla istinske ljubavi, budi uz nas! "12
Spustiti posudu na Oltar i uzeti malu sveže zelenu granu13 umočiti je u ponudu i blago poprskati prisutne pokretima ruke uz reči:

"Neka je blagoslov Bogova na nama, neka su nam srca ispunjena ljubavlju, snagom i mudrošću! "
Zatim neka Gothar/Gythia uzme manji gutljaj i neka doda posudu prisutnima. Posuda kruži tri puta u krug sa Severa prema Jugu i tako dalje. Posuda kruži tri puta, prvi krug svako svojim rečima posvećuje gutljaj
"Ja posvećujem ovo mesto i pozivam, sve koji nemaju ovde šta da rade da odlaze! ", u pitanju je približan prevod koji označava suštinu. Odin se na staronorveškom izgovara kao što je i napisano ali se "d" izgovara kao i englesko "th" (pr. Death) 10 Dobro je napraviti ravnotežu pozivajući Sve Oca i Veliku Majku iako su preci najčešće bili naklonjeni Thoru kao božanstvu koje je vrlo povezano sa ljudima. Može postojati i dogovor unutar grupe ali obično Gothi priziva svoje božanstvo. 11 Vino kao jedino piće koje Odin pije, to mu je takođe i jedina hrana, medovina simboliše sveti nektar koji je Odin doneo Bogovima. 12 Neka ovaj priziv bude osnova, svako u skladu sa Šamanskim učenjima radi samostalno u otkrivanju svoje prirode i Bogova. S tim u vezi Blot je pored Sumbela jedini grupni ritual. Sve ostalo Šaman radi u osami naročito rad sa runama. Nekada su Šamani živeli odvojeno od ljudi, da bi samo dolazili da prenesu znanje i obave proslave ponuda. Šamanski put je put osamljenog ratnika koji neprestalno traga i putuje svetovima. Odin je kao veliki Šaman na taj način i postao Bog, nesmemo zaboraviti da se Bogovi rađaju ali i postaju! 13 To može biti grana jabuke, bora, hrasta ili bilo kog drveta koje je u tom trenutku zeleno i da samo drvo bude od onih koje donosi plodove.
8 9

49

SKAKAVAC 9
Božanstvu kome je Blot posvećen. Sledeći krug svako pre gutljaja posvećuje svojim rečima ponudu Božanstvu kome je on/ona lično naklonjen/a i treći krug se ostavlja po volji svakog pojedinca, obično su u pitanju porodice, preci ili ljubavi.14 Neka svako uzme po manji gutljaj ali neka obavezno ostane još dosta u posudi. Gothar/Gythia uzima posudu i za tren je podiže ponovo iznad sebe prema nebu, u tišini podignute glave. Zatim neka spusti ponudu do visine srca, prateći je pogledom i neka je polako prosipa po zemlji od sebe, ne skrenuvši pogled sa posude15 uz reči:

"Od Bogova ka ljudima, od ljudi ka Zemlji, sa zemlje ka Bogovima! "
On/Ona16 vraća posudu na oltar staje u položaj Rune Algiz i vibrira glasom: Nakon toga reći:

"A.L.U."17

Prisutni u glas:

"Proglašavam ovu ponudu propisno ponuđenu Bogovima naših predaka, Neka je sad ovaj Blot završen, do sledećeg. Takođe proglašavam da niti jedan deo prirode nije povređen ovom ponudom, Slava Bogovima!" "Slava Bogovima!"

Blot je završen i prisutni ostaju na gozbi dok se Gothar/Gythia povlači na usamljeno mesto, gde se ponovo presvlači u svoju svakodnevnu odeću. On može obaviti kratku meditaciju i ubrzo se pridružuje ostalima na gozbi. Sumbel Ovo je veoma star i svet ritual. Jer Sumbel Rog ili posuda simboliše Wyrd bunar. Ovaj ritual je nastao još u davnim vremenima Evrope, nakon pokrštavanja Kraljevi i viši sloj su zadržali ovaj običaj koji danas praktikuju svi sledbenici Stare vere Evrope. Ako je moguće svi koji učestvuju bi trebali da sednu u krug, veruje se da su nekada svi sedeli jedno pored i naspram drugog na klupama ali krug se pokazao mnogo boljim iz puno razloga. Onaj/ona koji/a drži rog ili posudu jedini/a sme da priča koliko god on/ona to hoće i niko nema prava da ga/je prekine, ni po koju cenu. Smatra se da svako poseduje dovoljno pristojnosti da prekine na vreme i da misli na druge. On/a može otpevati ili odrecitovati neku pesmu, može dati neko obećanje, nazdraviti precima, Bogovima ili ljubavi, može ispričati neku priču ili šta god osoba koja drži rog misli da je prikladno. Ostali se mogu ili ne moraju složiti sa onim što je rečeno ali nemaju prava da prekidaju govornika. Svako ima svoju priliku za zdravicom i tada nećemo optužiti prethodnog govornika već ćemo izneti "svoje mišljenje", ukoliko nas je neko na to podstakao. Niko nema prava da optužuje druge pripadnike, naši preci nisu uopšte videli mogućnost da neko nekog prekine dok traje zdravica. Ako neko održi zdravicu Lokiju, onaj kome to smeta održaće zdravicu Heimdalu ili Thoru posle toga. Veruje se da sve što je tada izgovoreno dolazi do Wyrda a time i do Bogova. Na govor drugih možemo samo reagovati "Živeli", "Hail" ili "Heilsa" ukoliko nas je govor posebno dotakao.

Ovakvo kruženje posude naziva se "Einkjel". Neka Gothar/Gythia retko skreće pogled sa posude tokom rituala, kako posuda kruži on je prati pogledom. Ta ponuda pripada Bogovima i on tu svetinju deli sa ljudima. On je spreman da umre za nju – časna smrt Valhale. 16 Svako može biti Gothi, Muško ili Žensko jer pred Bogovima oni su u suštini jedno. Žena čak može bolje razumeti Freyu nego Muškarac, ali to nemora da znači! 17 Ansuz, Laguz, Uruz = Reč iz dubina našeg bića izlazi divljinom naše volje, pogledati radove Rune Guild oko ove formule.
14 15

50

SKAKAVAC 9
Niko nesme prelaziti preko prstena, ukoliko je neko došao kasnije on će pažljivo doći i priključiti se ostalima. Ovo nije nikakav magijski prsten ali je ipak jedan sveti krug koji se mora poštovati. Dozvoljeno je imati svoje piće dok drugi drže zdravicu, ono što je bitno je slušati druge i poštovati njihovo pravo da kažu sve što imaju. Nije dozvoljeno jesti za vreme Sumbela, zbog toga se obično ovaj ritual praktikovao posle jela. Ritual se može obaviti između dvoje, troje ili više ljudi nema ograničenja. Može se koristiti rog, kao što je pomenuto ali može i veći pehar da posluži. Preporučuje se Rog s obzirom da je posebno svet i naši preci su pored svoijh pehara uvek koristili Rog za ovakve zdravice (Orkneyinga Saga). Trebalo bi da postoji devojka koja posebno dodaje Rog svakome i puni ga kad se isprazni. Ovo nije služenje nego vrlo važna uloga, ona predstavlja Valkiriu koja dodaje Rog Odinu. Ona simboliše izvor života i Norne, budući da je Rog povezan sa Wyrd. Ona treba da se postara da je dovoljno pića za sve u krugu. Postoji više načina na koji se sumbel izvodi: Shopes' Sumbel Tek u današnje vreme ovaj način je obeležen kao drugačiji od drugih. "Shopes' Sumbel" je kad svi održe dugu i snažnu zdravicu, često se otpeva neka pesma ili ispriča neka priča. Ovo je bila uobičajna praksa među našim precima. Ovakav Sumbel po pravilu traje gotovo celu noć i ne preporučuje se većim grupama, iz jednostavnih razloga što bi drugi možda radije pričali sa nekim drugim nego slušali nečiju poemu, pored toga moramo biti svesni da je ovo sveti ritual a ne napijanje bez razloga. Oni koji ne žele da učestvuju mogu sedeti van kruga ne prekidajući druge. Minne Sumbel Ovo je najčešći vid rituala u današnje vreme. Rog ili pehar kruži tri puta i tada se i završava. Prvi krug svako posveti Božanstvu po svom ličnom izboru, drugi krug svako posveti nekom od heroja naših predaka ili svoje porodice, treći krug je ostavljen slobodnoj volji onoga ko drži rog, obično su tada davani zaveti. "Minne" znači "sećanje", mi prizivamo sećanja naših predaka i Bogova dok smo u krugu. Ove zdravice ne traju dugo, ali ukoliko svi žele da čuju nečiju priču on će je ispričati. Na kraju onaj koji poslednji drži Rog nakon što ga ispije pokucaće tri puta o drvo i ritual je završen, što se može uraditi i kod Shopes' Sumbela. Sumbel Svetkovine Za veću grupu (više od trideset), ovakav ritual može biti veoma dug i iscrpljujući. Za ovakvu priliku možemo praktikovati Sumbel opisan u Heimskringla Sagi. Svako će držati svoj pehar dok poglavar, vođa grupe ili Gothar/Gythia prelazi peharom ili rogom preko vatre uz reči blagoslova. Ovaj Sumbel se izvodi takođe tri puta istim redom poput "Minne Sumbela". Razlika je što jedan drži zdravicu i svi piju za njim u to ime. Ukoliko je prva zdravica za Odina, onaj ko je posvećen Thoru načiniće znak čekića sa čašom pre nego što je ispije, ili će jednostavno popiti u čast Odinu. Sledeća je za heroje a treću onaj koji drži zdravicu može posvetiti svima koji su u Sumbelu i time im da mogućnost da sami odrede kome posvećuju svoju zdravicu. Neka je Slava Bogovima naših predaka. Pozdrav od nas koji se sećamo, čujte nas i pogledajte!

51

SKAKAVAC 9

ILUMINATI
Frater Libero I. Prvi maj 1776.godine je datum koji je poznat kao dan osnivanja Bavarskih Iluminata - jednog od najkontroverznijih tajnih bratstava. No, kao što prva masonska loža nije nastala a da pre sebe nije imala Ložu od koje je dobila Masonsku Svetlost i kao što je sam Veliki Neimar dao Svetlost Univerzumu, tako su i Bavarski Iluminati imali skrivenu svetlost drugih tajnih društava koja su prevashodno delovala u Francuskoj. Preteče Bavarskih Iluminata su se manifestovale pod raznolikim imenima, kao što su, Alumbradosi, Martinisti, Izabrani Koeni, Filaleti, Iluminati Avinjona, Svedenborgijanci, Zlatni Ruža-Krst, Stroga Templarska Pokornost. Svetlost je ipak tekla od vajkada. Iluminacija vremena u kome je Adam Vajshaupt živeo se svela kroz njega u Red koji je inicirao nove ideje moralnosti i vrline u sveopštem previranju društvene nestalnosti pritisnute tiranijom vladara i crkvene institucije. II. Adam Vajshaupt je rođen šestog februara 1748 u Inglštadu i u detinjstvu su ga obučavali Jezuiti, a bio je i njihov član visokog ranga. 1775 je bio postavljen za profesora prirodnog kanonskog zakona na univerzitetu u Inglštadu. Njegovi pogledi na svet su bili kosmopolitski, osuđivao je zavist i sujeverje sveštenstva. U to vreme nije bio Mason, a u Ložu Striktne Pokornosti je iniciran u Minhenu 1777.godine. Red Iluminata, koji je ispočetka zvan Red Perfektibilista, je zagovarao, kao cilj, pomaganje članovima u dosezanju najvišeg mogućeg stepena moralnosti i vrline i uspostavljanje temelja za reformaciju sveta povezivanjem dobrih ljudi koji se protive razvitku moralnog zla. Da bi se ljudi učinili srećnima bilo je neophodno prosvetliti njihove umove. Oni su čak, za to vreme neverovatno, zagovarali intelektualnu ravnopravnost žena sa muškarcima. Gde su oni videli popuštanje pritiska državne vlasti drugi su videli uništenje države, gde su oni zagovarali ravnopravnost i mogućnost buđenja novih ideja drugi su videli uništenje prirodnog i propisanog društvenog poretka. Red je odgovarao na vapaje potlačenih, ispoljavao je saosećaj prema jadnom narodu, nesrećnima, njihova srca su podržavana da osećaju ljubav i prijateljstvo, da podrže one koji se suprotstavljaju problemima, patnjama, da podrže sve kkoji ne kinje i ne preziru slabe, učio je da istraju u velikim i svetim namerama, čineći dobrotvorna dela, a ponad svega težeći da svima bude omogućeno intelektualno usavršavanje, sticanje znanja o čovečanstvu, podržavali su svakoga ko je imaostav da podrži istinu i vrlinu čak i protiv pritiska mnoštva. Svetlost se ipak probijala u tamu. U najužem članstvu su bili kako profesori, plemići, sveštenici i advokati tako i pripadnici srednje klase, državni službenici, trgovci i oficiri. Na početku svog postojanja Iluminati su imali više od dve hiljade članova u Ložama u Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Danskoj, Švedskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Italiji. Sami rituali Reda racionalistički, a ne okultni (mada je postojala intencija ka tome). Nije bilo neophodnosti da se prvo bude mason pa da se zatim uđe u Iluminate, a četvrti, peti i šesti stepen su praktično kopirani masonski simbolički rituali i rituali Striktne Pokornosti i Kapitola Klermona-Rituala Perfekcije od 25 stepenova. U početku i jesu primani u Red samo Majstori Masoni, baš kao što je to tradicija u Ruži i Krstu. Celokupan sistem je oficijelno imao deset stepena, a realno bilo ih je više, ali je nepoznato da li su najviša dva ikada praktikovana. Očigledna i direktna veza i međuzavisnost sa masonerijom ili drugim redovima i tajnim društvima nije postojala, mada je poznata veza sa Ložom Teodor od Dobrog Saveta iz Frankfurta na Majni i u Berlinu i sa "Nepoznatim superiorima" iz Liona. Bitna razlika između Iluminata i masonerije je

52

SKAKAVAC 9
sam akcenat na politici i religiji - Masoni ne podržavaju raspravu o tome u svojim redovima, a Iluminati su upravo to postavili kao svoj cilj za raščišćavanje. U tome je ključ dalovanja Reda. U toku vremena, iako je većina članova bila hrišćanske veroispovesti, došlo je do infiltracije ljudi koji su bili bezvredni pa je već 1785 red počeo da se osipa i nestaje, unekoliko rastrzan unutrašnjim svađama vođa, posebno dotučen ediktima uperenim protiv svih tajnih društava. Ovakve akcije su namestili Rozenkrojceri ,za koje su oni smatrali da su pod uticajem Jezuita. Sami Iluminati medju sobom su trpeli uticaje braće koji su pripadali Jezuitima i Malteškim vitezovima koji su unosili razdor. Krajem osamnaestog veka više nije ni postojao. Vajshauptu je oduzet posao i proteran je iz zemlje. Preselio se u Gotu gde je ostao do svoje smrti 1811.godine. Postoje indicije da se Red održao do 1831 kada su se definitivno razišli i poslednji članovikada je održan Konvetu u Vilhelmsbadu, tu su ih raspustili Ružini krstaši, Azijatska Braća i Fratres Lucis, a onda Templari iz Liona i Nemačke definitivno ukidaju "projekat Adam" - to je bio projekat Francuza da razbiju Nemačku koja je jacala tada u njenom srcu Bavarskoj. III. Pomisao da su Iluminati samo čudna istorijska fusnota je potpuno promašena. Njihov bljesak svetlosti daje svoje odraze i dan danas. Nebrojene "Teorije zavera" se množe oko tog imena, a same ideje koje podržavaju te negativne fantazije su ono protiv čega su istupali Iluminati. Ime kojim su se predstavili bilo je ključ za pokretanje toka svetlosti u umovima naprednih ljudi koji su delovali u svetu, u svom okruženju i društvu. Ako može da se pretpostavi da je ideja o svetskoj dominaciji postojala onda to može biti samo uz podrazumevanje ideje potpune slobode ljudi i dobrobiti svih živih bića. Iluminacija znači Prosvetljenje - to podrazumeva sticanje saznanja i slobode za saznavanje, slobodu za buđenjem, prosvetljenje vidika i mogućnosti razvoja čoveka. Oni koji pokušavaju da zagovaraju drugačiju sliku o tome jednostavno prihvataju superstrukturu crkvene laži i ropski je se drže. Tirani, verski i društveni su protivnici ljudskog roda. Kao što masonerija putem svog simboličkog znanja i učenja želi da dobre ljude učini boljim, tako je i Red Iluminata moralnim i humanim poukama pokretao ljude na rad za dobrobit čovečanstva. Praktično sva tajna društva, sa svim svojim filozofskim, religioznim, pa i okultnim osobenostima, su Iluministička, pripadaju duhovnom toku koji je iznedrio Red Iluminata. IV. Spisi spominju da se ime Iluminata povezuje sa stihom iz Kurana koji govori o sjajećoj zvezdi, Alumbradosi (čiji je član bio Miguel da Molinos, kao i Ignacijo Lojola, osnivač Jezuitskog Reda) iz Španije, su navodno primili tajno znanje iz nepoznatog višeg izvora nadljudske inteligencije, pa su zvanično osuđeni od strane inkvizicije - koja je naravno uništavala sve nevernike. U šesnaestom veku iznenada se pojavilo moćno društvo zasnovano na tajnom kultu u planinama Avganistana. Zvali su se Rošanija - Iluminirani, Prosvetljeni. Vajazit Ansari iz Avganistana, tada najpoznatiji pripadnik kulta, je bio potomak porodice "pomagača" tj. onih koji su pomogli Muhamedu nakon njegovog bekstva iz Meke. Kao nagradu njima je data inicijacija u misterije Išmaelitske religije tajno, unutarnje učenje koje je datiralo od pre Avramovog obnavljanja hrama u Meki, od mističnog Hirama. Red je poučavao da nakon smrti nema kazne niti nagrade već obitavanje u duhu što je bilo potpuno drugačije od poznatih koncepata religije i zemaljskog življenja. Oni su poznati kao Isaili - grana Šiita, njihov najači izdanak su Nusairi, jer su stvorili zapadnu Gnozu i R+C). Četrdeset godina nakon gašenja ovog reda u Avganistanu nastalo je društvo Iluminata u Nemačkoj. U Langedoku su Kabalisti, između XII i XIV veka, imali poseban centar. Školu je uspostavio Rabad, Rabi Abraham ben David od Poskiera, Isak Slepi i naslednici. Ovo se razvilo u školu Iajun. Ovi mudraci su znani kao Maskilim - tj. Iluminati. Njih je predvodio Abu-fi-Hikmat.

53

SKAKAVAC 9
U osamnaestom veku u Beču su osnovana Azijatska Braća, masonska Loža sačinjena prvenstveno od jevreja. Mada se prvi koreni ove Lože pojavljuju u vreme silovitog razvoja reda Iluminata već 1782.godine. Azijatska Braća su stariji, zvali su se i Vitezovi Prave Svetlosti pre toga, Iluminati - očito, a srodni su Ruži i Krstu od Zlata kao najstarijoj grani. Hebrejska reč Zohar znači svetlost. Svi kabalisti zoharisti su time prepoznati kao Iluminati. Oduvek su ljudi težili da spoznaju sebe, da uvide svoju suštinu kroz duhovno prosvetljenje, kroz Iluminaciju. Iluminacija daje Mudrost. Pošto smo svi deca Jednoga Boga svi imamo u sebi potencijal Iluminacije, dosezanja Svetlosti i buđenja u Svetlo. Prirodna je osobina svakog muškarca i žene da postane Iluminat. Naziv tajnog bratstva, reda ili društva samo zavisi od principa, ideja i metoda kako do Svetlosti doći i kako je ostati svestan. V. U neku ruku principi delovanja Reda Iluminata su bili paralelni Striktnoj Templarskoj Pokornosti. Generalno, ideja templarizma nije postojala kao takva, ali se nije zadovoljavalo pukim masonskim prenošenjem znanja, već je u tajnosti podržavano aktivno delovanje na unošenju svetla u Svet. Treba proučiti Sinarhiju Sent Iv d Alvejdra i Martinistima iz Liona i dobice se prava slika kako su videli Nemačku i Svet i kakve to veze ima sa Templarima. Tajnost je poštovana iz veoma praktičnih razloga pošto je crkva bila izuzetno agresivna prema svim nasuprotnim stremljenjima i poučavanjima. Pogotovo što su gotovo svi članovi Reda bili Hrišćani (i nešto Jevreja) - a sami su uviđali i prepoznavali duboke probleme koji postoje i utiču na ljude u srži crkvene institucije i dogme koju propoveda. Iluminati su na svoj način odaslali zrak templarske svetlosti u novom tajnovitom koloritu, čineći da se suštinska templarska shvatanja upletu u strukture svih slojeva ljudi vodeći ih putem koji nije zacrtala crkva. Tajnost je utoliko očuvana da su gotovo sve masonske lože bile ispunjene Iluminatima, a da se ime Reda nije uopšte ni spominjalo, niti se iko izjašnjavao kao član, a kamoli da je koristio svoje pravo ime u komunikacijama članova. Potpuna odanost tajnoj templarskoj duhovnoj ideji je očuvana ujedno bivajući efikasna u ispoljavanju. Društveni sistem je truo i zasnovan na pogrešnim korenima vladanja nad potlačenima. Religiozni sistem je truo i zasnovan na falsifikovanom i lažnom učenju nevernih indoktrinatora. U svetu nije bilo dovoljno ljubavi i slobode i svetlost je krenula da ih budi u ljudima. U neku ruku principi delovanja Reda Iluminata se mogu pojmiti kao potpora principima Priorata Reda naše Gospe od Siona (kada gledamo ka Vatikanu i kraljevskim kućama koje su postavljene od starne Vatikana). VI. Pri osnivanju Reda pet originalnih članova je uspostavilo strukturu od tri osnovna stepena: 1.-Novajlija 2.-Minerval 3.-Iluminirani Minerval

54

SKAKAVAC 9
Sistem je ovako funkcionisao do 1780 kada je iniciranjem barona Knige-a došlo pod njegovim ingenioznim organizacionim sposobnostima do restruktuiranja. Ceremonije Reda Iluminata su bile razdeljene u tri klase, tj. grupacije. I. - Odgajalište 0.Pripremni literarni esej 1.Novitiate 2.Minerval 3.Minor Iluminatus 4.Magistratus II. - Simbolično Slobodno zidarstvo 1.Učenik 2.Pomoćnik 3.Majstor 4.(a)Škotski Major Iluminatus 4.(b)Škotski Illuminatus Dirigens III. - Misterije 1.Manje 2. Veće

a.) Presbiter, Sveštenik ili Epop b.) Princ / Regent a.) Magus b.) Rex / Kralj

Pre svega u pripremnoj fazi kandidat za prijem u Red je pisao literarni esej u kojem je iznosio sve svoje osobine, objašnjavao svoju prirodu, navodeći sve detalje iz ličnog života, pa i celokupnu rodbinu, čak i lične neprijatelje. Bitan detalj je bila postavka o kojoj je kandidat trebao da se izjasni u kom smeru želi i planira da se lično razvija i napreduje. Novajlija je dobijao ušutstvo da Red Iluminata stoji protiv svih savremenih masonskih društava kao jedna organizacija koja nije degenerisala u društveni klub. Sama inicijacija u Minervala je postulirala osnovne stavke Statuta. Iluminatus Minor je dobijao objašnjenja razrade simbolike Reda. U drugoj klasi Reda koje je obuhvatalo tri simbolična stepena Slobodnog Zidarstva prijem i prolazak je bio dosta formalniji. Dosledan Masonskom sistemu. Kandidat za napredovanje u stepen Iluminatus Major je prvo bio podvrgavan rigoroznom testu u vezi sa njegovom povezanošću sa drugim tajnim organizacijama i razlogu njegovog napredovanja. Ceremonija prijema je bila u visoko masonskom maniru. Nakon toga njegov zadatak je bio da sačini izveštaj o svom karakteru prema uputstvima koja je dobio, da potpomogne onim članovima koji su zaduženi za prijem novajlija, da se založi svojim sposobnostima i socijalnim statusom za dobrobit Reda, činom napuštanja počasnog mesta ako je ono slobodno ili u korist nekoga ko je pogodniji za to mesto, da sarađuje sa drugim članovima svog ranga u upravljanju skupovima Minervala. Napredujući u stepen Iluminatus Dirigens, ili Škotski Vitez, član je bio obavezan zakletvom da prekine svoju podršku svakom drugom masonskom sistemu ili tajnom društvu i da se potpuno angažuje za korist Reda. Obaveze tog stepena su bile više administrativne. Niži stepenovi Reda su bili teritorijalno grupisani u prefekture, nad kojima je bio autoritet Iluminatus Dirigensa. Svaki I.D. je imao izvestan broj Skupova Minervala koji mu je bio dodeljen i njihova dobrobit je bila odgovornost upravitelja Reda. Članovi ovog stepena su činili "Sveti Tajni Odeljak Škotskih Vitezova" koji je davao patente za konstituciju i organizovanje novih Loža. U stepen Sveštenika, prvi stepen treće klase, su primani samo oni članovi koji su pokazali napredak i revnost u ispunjavanju ideja i namera koje su izložili u svom prvom literarnom eseju. Inicijacija je

55

SKAKAVAC 9
predstavljala nezadovoljavanje prirodom postojećeg političkog i religioznog sistema naglašavajući kandidatu da treba da služi Red u naporima vođenja rase dalje od uzaludnih izmišljotina civilnih institucija i religioznih dogmi koje su uzrok sveopšte patnje. Članovi ovog stepena su bili oslobođeni svih administrativnih obaveza, ali su imali zadatak da podređenima u Redu prenose znanja fizike, medicine, matematike, prirodne istorije, političke nauke, umetnosti i veštine i okultnim znanjima. U njihovim rukama je bila funkcija podučavanja na nivou celog Reda, a jedino su bili podređeni najvišem stepenu. U stepen Princa je priman samo manji broj članova, a oni su postavljani kao Nacionalni Inspektori, Provincijali, Prefekti, Dekani Sveštenika. Vrh sistema su činile suverene glavešine koje su činile Areopagite. *** Na nižim stepenima, u "Odgajalištu", članovi nisu bili potpuno upućeni u principe Reda i na koji način on funkcioniše. Kako su napredovali poučavani su da dizajn oslobađanja sveta na nižim lestvicama služenja Redu zahteva sticanje finansijske i društvene moći, te da se iste moći daju u službu Redu. Napredujući postajali su Masoni, primajući učenja slobodnozidarske Lože. Stepen sveštenika je upoznat sa činjenicom o težnji reda da izmeni društvenu vlasti i celokupan društveni sistem. Osećaj lokalne nacionalnosti bi trebao biti odbačen zarad uzdizanja ljubavi, vere i pripadnosti Čovečanstvu. Racionalizam i materijalizam mislioca su, naizgled, poništavali religiju tvrdeći da je Bog bilo koje vere bio izmišljotina ljudi i zaista nije od stvarnog značenja u religioznim propovedima. Red je razotkrivao na svojim najvišim stepenima da su ljudi ravnopravni kao pripadnici celokupne rase, sposobni za ista postignuća, ravnopravni sa kraljevima. Potreba za figurom kralja nad "običnim smrtnicima" nije postojala za Red Iluminata. Iluminizam je direktan neprijatelj tronova i oltara, kao promašenih organizacionih sistema i tvorevina sačinjenih da vladaju a ne da služe ljudskom napretku i razvoju svesti i duha. Gotovo se nepobitno javlja ideja o postojanju osvete Templara za istorijsku nepravdu spram Reda i čovečanstva, koja je istinske vladare potisnula u duboku senku tajnosti. Jeres bi bila pretpostavljati i razmišljati o onome što može da zameni sistem koji upravlja Planetom, a kamoli podržavati tajno i javno delovanje te Svetlosti. Zato je na ime i sve ideje i članove Reda Iluminata bacana ljaga laži i obmana. Ipak ne može se poreći uticaj Iluminata (kao i samih Masona) u francuskoj (može se videti uticaj templara, jevreja Falka iz Londona i ostale braće sa ostrva kao i škotski uticaj koji je dopirao iz Amsterdama u smislu obaveštajne i finansijske mreže) i svim drugim revolucijama. Jer šta su revolucije ako ne materijalni odrazi duhovne potrebe za promenom? VII. Dakle, teoretičari zavera tvrde da je čovek znan kao Adam Vajshaupt osnovao tajno društvo 1776.godine sa ciljem da vlada svetom. Metodi koji bi bili primenjivani su ubistva, podmićivanje, ucene, revolucije i špijunaža. Model reda je sličan Jezuitskom Redu i koracima i stepenovima masonerije. Oni su nameravali da kontrolišu i manipulišu bankama, protocima novca i imovine, svetskim finansijama. Oni su nameravali da izazivaju svetske kolapse, ratove, krvave ustanke i pobune širom sveta što bi dovelo do opšte potrebe restruktuiranja prema uticaju i idejama Iluminata sa svojih položaja. Oni su uvek određivali sledeći korak. Glavni neprijatelji su evropske monarhije i crkva. Štaviše stvari se stvarno ovako i događaju, zaista su realne činjenice da svega toga ima u svetu. Sve navodi na to da Iluminati ljuljaju svet po svome. A kako je bilo u prošlosti tako izgleda da je i sada. Da li je? Činjenica je da je tokom znane i neznane istorije postojala vlast društvena i religiozna koja je okupljala mnoštvo, masu u svom gotovo potpunom totalitetu. Isto tako je činjenica da je ta vlast sve vreme bila vrlo ili gotovo potpuno problematična i negativna, donoseći ljudima planete samo bol, patnju i beznađe.

56

SKAKAVAC 9
Činjenica je da osim uspostavljene javne vlasti, društvene i religiozne, postoje tokovi duhovnih učenja, shvatanja i ideja koje se suprotstavljaju ropskom služenju i mirnom i poniznom podrvgavanju tiranima sveta. Ime ništa ne znači. Svaki pokret koji budi ljude i oslobađa ih jeste Iluministički pokret. Zašto praviti razliku između bogatih i siromašnih? Zašto selektivno ispoljavati "pravednost", kako se odnositi spram okruženja i prirodi? Spram drugih rasa, nacija? Zar ste uvereni da su neki bliže bogu nego vi? Zato što su bogatiji ili nose mantiju? Čime onda zameniti lažne Vladare, ako ne Prosvetljenim Služiteljima? Čime zameniti lažnu religioznu dogmu ako ne istinskom Univerzalnom Religijom Svetlosti, koja postoji oduvek, a koja je potisnuta silom. Iluminati su postojali i pre Vajshaupta, a ceo pokret uopšte nije mali niti zanemarljiv. Ovo je podzemni tok Svetlosti koji izbija celim tokom "poznate" istorije. Univerzalna Religija nikada nije zbrisana sa lica zemlje silom. Ona je opstala usprotiv sili "Boga oca" ili "Boga novca". Od vremena kada su Anunaki, po sumerkim mitovima, načinili čoveka i udahnuli mu Duh života, predajući ljudima kosmičku vlast da se ustrojava sa njom, preko tradicije egipatskih sveštenika i pada ljudskog ega sve dublje u materijalno ropstvo, kada su i same duhovne monarhije poprimile obličja tajnih bratstava "zmajeva" i "vampira" (kako su vremenom ocrnjeni), putem vremena kada su Jovani poučavali Esene, pa do Katara i Bogumila i mnogih raznolikih ezoteričnih bratstava srednjeg veka, preko opstanka Iluminata u svim mračnim i sramotnim ljudskim padovima i pokleknućima, do vremena buđenja istinskog otpora mraku neznanja i konačnoj želji čoveka da stane na svoje noge kao Biće koje je stvoreno od Zvezdane supstance i koje ujedinjeno, bez ograničavanja starim slabostima i lažima, upravo teži zvezdanom nebu, Red Iluminata je ta Svetlost koju je Veliki Neimar Svih Svetova darovao Univerzumu. Da. Prirodna je osobina svakog muškarca i žene da postane Iluminat. Da. Prirodna je potreba uspostaviti Novi Svetski Poredak na ruševinama starog sveta.

57

SKAKAVAC 9

KABALA I MASONERIJA
Frater Libero 0. Kabala ne pripada jednom narodu. Ona nije učenje samo jednog naroda. Taj "narod" je dobio Kabalu u izvesnom istorijskom momentu. Kabalu su prethodno čuvali Egipatski sveštenici kao svoje unutrašnje učenje koje nije prenošeno nikome od profanih, niti onih koji su u učeničkim i spoljašnjim krugovima sveštenstva. Kabala u sebi sadrži Znanje koje čak nije iznedreno niti od egipatskih sveštenika. Oni su je dobili iz neimenovanog izvora Mudrosti. Kabala je Univerzalna Matrica Kreacije. Kabala je Svest i Energija sa kojom je Veliki Neimar stvorio Sve Svetove. I. "Kabala" je prenos i primanje znanja i predstavlja ključ za Toru, religiozno mistični sistem Judaizma koji je zasnovan na uvidima u božansku prirodu Univerzuma. Sama po sebi ona predstavlja oralni prenos zakona i ezoteričnog znanja koje se odnosi na Boga, božansko kreiranje univerzuma i zakone prirode, kao i put kojim se mogu spoznati te Tajne. Prema Kabalistima poreklo Kabale potiče od hebrejske "biblije" zvane Tanak. Prema Midrašu Bog je stvorio univerzum sa deset izgovora ili sa deset kvaliteta. To je sam začetak oralnog prenosa u samoj kreaciji. Bog je kabalom stvorio Univerzum. Knjiga postanja kako je opisana u Tori razotkriva misterije božanstva, prirodu Adama i Eve, rajskog vrta i Drveta poznanja dobra i zla, kao i samog Drveta Života, uz to dajući međudejstva nadprirodnih sila koje su dovele do "Pada" jedenjem zabranjenog voća koje je ponudila Zmija. Biblija, iako veoma dorađivan i iskrivljen dokument, prenosi takođe građu za mitska i mistična izučavanja Kabale - koja je istinska šifra kojom je Biblija pisana. Jezekiljeve i Jakobove vizije su primeri kabalističkog sagledavanja sfera Univerzuma. Priča o Mojsijevom životu i primanju Zakona na Sinajskoj gori. Nadasve Jovanovo Otkrovenje - Apokalipsa - koja je i srž tajnih okultnih sistema i učenja Azije. Iako oblici ezoterizma vezanog za kabalu postoje oduvek, očitije se pojavljuju u formi sekti koje su usmeno prenosile svoja znanja, apsolutno tajeći učenje od profanih - onih koji nisu prošli vratnice posvećenosti i duhovnosti i dokazali se dovoljno vrednima, moralnim i verskim kvalitetima odani Bogu. Postojala je striktna zabrana zapisivanja kabalističkog znanja, a knjige sa kabalističkim sadržajima su se pojavile tek u evropi u proteklih par stotina godina. Veći deo apokrifne literature sadrži kabalističke šifre i modele znanja. Takozvani "Spisi mrtvog mora" su očito zasnovani na kabalističkom znanju koje su istinski Gnostici imali u svojim riznicama mudrosti. Razvoj jevrejskog misticizma kako je prikazan knjigom Jubileji predstavlja misteriozne spise Jareda, Kaina i Noje i Avrama kao obnovitelja učenja, a Levija kao zaštitnika drevnih spisa. Knjiga Jubileji je zasnovana na kosmogoniji dvadeset i dva slova hebrejskog afet-beta, povezanima sa hronologijom vremena, mesijanstvom, dok u isto vreme insistira na značaju broja sedam više nego na broju deset. U talmudička vremena termini poput Maseh Berešit (Dela kreacije) i Maseh Merkaba (Dela božanskog trona/kočije) su zasnovani na Postanju i Jezekilju dok je Sitrei Tora predstavljao karakter tajnog prenosa znanja. Nasuprotno isključivom stavu hebrejske biblije da je Bog stvorio ne samo svet već

58

SKAKAVAC 9
i materiju koja čini svet u ranija vremena je postojalo verovanje da je Bog stvorio svet materijom koja mu je već bila pri ruci. Značajna rabinska imena su podržavala teoriju o preegzistenciji materije. Mistici talmudičkog perioda, kao kontrast transcedentalizmu prisutnom u nekim delovima Biblije, verovali su da je Bog mesto u kojem je univerzum, ali da univerzum nije mesto gde obitava Bog. Bog sadrži univerzum, ali njega ne sadrži ništa, tj. ništa ga ne može sadržati. Ovo je vrlo slično idejama Panteizma modernijih vremena. U ranim vremenima zemlje Izrailja, kao i u Aleksandrijskoj teologiji prepoznaju se dva božanska atributa, Midat Hadin (osobina pravednosti) i Midat ha-Rahamim (osobine milosti) što je kontrast između pravednosti i milosti u doktrini kabale - što čini dosta "niži" nivo poimanja od shvatanja celokupnog sistema Kabale. Druge hipostaze, opisi nastanka sveta predstavljaju deset emanacija ili deset poslanstava kroz koje je Bog stvorio svet. Dok se Sefiroti smatraju za deset kreativnih "potencijala" oni takođe predstavljaju personifikaciju Mudrosti, u kojoj je sadržana sveobuhvatnost suštanstvenih, prvotnih ideja. U literaturi se spominje Metatron, najviši Arhanđeo, koji svojom ulogom demijurga, iliti "nižeg boga" stvara svet elementima koje Bog sadrži u sebi. Ideje mistika koji su težili da segnu preko ambisa koji je delio Boga i svet se ogledaju u doktrini preegzistencije duše i njene bliskosti sa Bogom pre nego što sama uđe u telo. Ovo je bilo obeležje i helenističkih mudraca, kao i palestinskih rabina. Ono što na mističnim nivoima postoji kao konstanta jeste jedinstvo Čoveka i Boga - a tu ideju razvijaju i prikazuju kasniji Kabalistički prenosioci znanja. Uporedo sa radinskim tekstovima mnoštvo kabalističkih materijala postoji - ali uz prateću usmenu predaju i samo sa njom daje smisao učenju, dok za neupućene u "hebrejsku" duhovnost nema jasan, potpun ili ikakav smisao. Postoji nekoliko izuzetno poznatih knjiga na kojima se bazira celo kabalističko učenje. Osnovne knjige su Tanak (Jevrejska biblija), Midraš (Hermenautička tradicija) i Halaka (praktični zakonik). Između ostalih to su Sefer Jecira - Knjiga Formacije/Kreacije" koja predočava kosmos kao splet trideset i dve Staze Mudrosti koje čine deset Sefirota (tri elementa - vazduh, voda i vatra, i šest smerova sa centrom) i dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta (tri majčinska slova, sedam duplih i dvanaest jednostavnih slova) i koristi strukturu da organizuje kosmičke fenomene koji sežu od godišnjih doba do osećanja i intelekta, te daje osnovni indeks kosmičkih korespodencija; Sefer Hasidim - Knjiga poniznih je etičko mistički tekst; Sefer Raciel Ha-Malak je Knjiga anđela Raciela, astralno-magički tekst koji citira Jeciru i objašnjava koncepte sudbine po kabalističkoj "astrologiji" kako je ona zapisana i kriptovana u alfabetu. Sefer Bahir - Knjiga Iluminacije je epitom koji prethodi osnovnim konceptima kasnije kabalističke literature. Vrlo je kriptična i teška za shvatanje, pisana u parabolama. "Sefer Ha-Zohar" - Knjiga Sjaja je najvažniji tekst kabale koji je dostigao status kanona kao deo usmene Tore. Ona predstavlja komentare na Toru (Zakon) i elaborira Talmud, Midraš Rabu, Jeciru, Bahir i druge rabinske tekstove. Zohar je Kabala. Sefer Pardes Rimonim - Knjiga Vrta Narova je delo kordoverskih kabalista i interpretira Zohar. Sefer Ec Hajim - Knjiga Drveta Života je interpretacija i sinteza Lurijaničke kabale. Sefer Sulam - Knjiga Lestvica - sadrži izvesne komentare na Zohar. Jedno od bitnih tema kabalističkog učenja je i objašnjenje postojanja zla - Teodicija - i filozofska rekoncilijacija kako je postojanje dobrog i moćnog Boga povezivo i kompatibilno sa postojanjem zla u svetu. Postoji generalno dva do tri tumačenja. Jedno kaže da se Drvo Života sastoji iz tri Stuba, tj. da deset božanskih emanacija po Sefirotima bivaju raspoređeni po svojim osobinama u tri vertikalna niza (nalik stubovima) - levi stub je stub ženske strane i smatra se destruktivnim i "strogim" dok se stub sa desne strane smatra muškim i blagim. Središnji stub nema polarnost i nema pol, te prema tome "zlo"

59

SKAKAVAC 9
emanira iz Božanskog kao produkt nasuprotnosti i međudejstva sila - aktivne i pasivne, muške i ženske. Neki pak pripisuju svo zlo "levoj strani" - ženskim osobinama. Učenje o Klifotima, ljuskama i izlučevinama, poremećenim emanacijama samih sefirota je drugo shvatanje postojanja zla. Treće pak shvatanje upućuje da zlo ne može da se emanira iz Boga i da je produkt ljudske slobode - i poremećenog ponašanja koje proističe od slobodne volje koju je Bog dodelio ljudima - sa svim mogućim devijacijama koje proističu iz primene te slobode. Kabala ipak poučava da Bog nije niti materija, niti Duh. Bog je stvoritelj Toga. Veliki Neimar rekli bi Masoni, Onaj koji je stvorio Sve Svetove. Za neke kabaliste (kako to tumače) Bog je nespoznatljiv, a njegovi aspekti se ogledaju u stvaranju Univerzuma, u njegovom održavanju, menjanju i interakciji sa ljudima - čovečanstvom. U "najvišem" smislu Bog je "Ništa" - kabalističko AIN - i ne može se shvatiti niti tumačiti. Drugi epitet ili osobina je AIN SOF - "Bez kraja" daje nešto bližu konotaciju iz koje se nazire da sve što je stvoreno i što može da bude stvoreno, pa i šta je postojalo - na svim ravnima postojanja - jeste sadržano "unutar" tog Beskraja koji je Bog. Struktura božanske emanacije se ogleda kroz četiri kabalistička sveta kroz koje su prožeti uplivi emanacija deset sefirota. Ovim emanacijama Bog čini jedan beskrajan lanac postojanja. Prema kabalističkoj kosmogoniji deset Sefirota predstavljaju deset nivoa kreacije, koji se ne trebaju shvatati kao deset različitih "bogova" već kao deset različitih puteva i načina otkrivanja Boga. Ne menja se Bog već sposobnost poimanja Boga. Dok na samoj Stazi Spoznaje bog može biti shvaćen dualistički (muškožensko, saosećaj-pravednost, kreator-kreacija) svi kabalisti prihvataju i priznaju Jedinstvo i Jedinstvenost Boga. Deset sefirota prenose odnose vrhovnog nespoznatljivog Boga sa fizičkim i duhovnim svetom. Sefiroti se mogu pojmiti i kao bazični zakoni fizike - za svaki nivo ponaosob deluje specifičan zakon, a stvaranje univerzuma je nastalo izvesnom kontrakcijom, božanskim ograničavanjem, što se naziva Cimcum, što je analogno idejom o Velikom Prasku naučnika fizičara - ali na najmaterijalnimem nivou. Sefiroti se mogu pojmiti i kao "dimenzije" postojanja. Ono što je bitno u kabalističkom učenju je ideja da svako slovo, reč, broj imaju svoj smisao vibratorni smisao, te da svako slovo čini jedno slovo, jednu vibraciju, a da svaka reč čini splet vibracija Nije li u početku Bog stvorio svet rečju? Svako slovo, broj i reč imaju skriveni smisao, matematičku univerzalnost konstantne prirode broja i pripadajuće vibracije te na osnovu toga se postojaje univerzuma, sveta, čoveka i čovečanstva kao celine može pojmiti i interpretirati. Jedna od primedbi kabalistima je da može da odvede izučavaoca dalje od monoteizma ka dualizmu i verovanju u ono što je nasuprotno Bogu. Dualistički sistem shvatanja ukazuje da postoji dobra sila protiv zle sile. Ovakvi modeli su više zasnovani na gnostičkim uticajima i kosmologijama Zoroastrizma i grčko-rimskog Neo-platonizma. U jednom shvatanju postoje dve suparničke sile - entiteta, dok u drugom iz prvobitne kosmičke harmonije izranja zla dimenzija realnosti i haotičnosti. Ovakva shvatanja, sve u svemu, jesu deo učenja do određenog nivoa, ali ultimativno sav izvor i savršenstvo Kosmosa obitava u Jednom - u božanskoj Kruni - ponad čega postoje tri "vela" koji se ne mogu svrstati u ikakve dualističke ili pak monoteističke koncepte. Manifestacija univerzuma kroz deset sefirota u četiri sveta predstavlja polje delovanja dualističkih sila, pa i sila sa mnogostrukim aspektima - suština svega je Jednota. Nije Bog taj koji se menja, već se sposobnost čoveka da poima božanske emanacije menja. Prema kabalistima čovek ne može shvatiti Boga, ali Bog se na izvesne načine i na svakom nivou različito može razotkriti čoveku. Božanski beskraj nije u domenu običnog ljudskog iskustva. Kabalisti stoga kažu da Bog ima Manje lice i Veće Lice koja se pojavljuju ili su skrivena za stadijume ljudske svesti. Zapadna ezoterička i hermetička tradicija se u izvesnom smislu razlikuje od jevrejske jer prihvata izvestan sinkretizam u sistemu. Očiti vrhunac je dosegnut u radu Hermetičkog Reda Zlatne Zore u XIX veku koji je primenjivao ceremonijalnu magiju sa inicijacijama zasnovanim na sefirotima Drveta Života, u čijem radu su bili spojeni principi grčkih i egipatskih božanstava, enohijanski sistem magije, pa i izvesni

60

SKAKAVAC 9
elementi hindu i budističkih učenja. Zlatna Zora je zasnovana na masonskim i rozenkrojcerskim znanjima i sistemima koji su kroz kabalističke korespodencije uveli alhemiju i gnostička znanja. Hermetički kabalisti su tako najočitije povezali kroz saznanja o korespodencijama, celokupno znanje planete u jedan živ sistem jer se dokazalo i bilo je evidentno da univerzalni elementi čine svekolika znanja, a samo su podneblja i narodi davali specifičnost i folklor tradicije. Spajanjem duhovnog znanja uvidelo se da iste osobine poseduju kako kabalistička sefira Hesed - Milost, tako i rimski Jupiter, egipatske Izida i Hator, kao i Posejdon, Brama i Ametist - svi imaju iste univerzalne osobine - na svojoj razini postojanja - u svojoj Sferi - Sefiri. Budući da je Drvo Života kao šema Univerzuma najcelovitija uviđa se da svaki duhovni sistem može da se prepozna kao deo sistema Kabalista. Raznolika znanja emaniraju iz čovekovog dosezanja do izvesnih nivoa gde prima pounu i sagledava te ravni te prenosi učenja, kako ih prima od Boga svojim bližnjima. Bog je jedan, mnoge su njegove manifestacije. II. Postoji nekoliko (ili podosta) kabalističkih škola koje neguju izvesne različitosti u svojem učenju. Ne može se raći da je neka od njih jedina ispravna, već da varijacije i finese znanja daju izobilje koje Kabala ionako poseduje u sebi. Čak i same škole u sebi mogu podučavati različite ideje koje nisu u potpunosti saglasne. Najvažnija ideja Kabale je da hebrejski alfabet predstavlja mistični skup vibracija, te da svako slovo predstavlja izvestan kvalitet i osobenost dela univerzuma koji predstavlja. Slova su sama po sebi korenski elementi svega. Putem izvesnih tehnika slova, reči i brojevi se povezuju i objašnjavaju jedni druge dajući duboke uvide o značenju. Svako slovo je jedan broj. Alef je 1, Jod je 10, a Kaf, jedanaesto slovo je 20, sledeće Lamed je 30. Zbrajanjem vrednosti slova neke reči dobija se njeno specifično matematičko vibratorno-mističnokonkretno značenje. Na primer, Hesed, ime četvrte Sefire na Drvetu Života se prevodi kao "milost". Na hebrejskom se piče HSD - Het + Samek + Dalet tako da je u zbiru 72. Druga reč koja ima istu brojnu vrednost, 72, je GLGVL - Gilgul - Gimel + Lamed + Gimel + Vau + Lamed - i znači "transmigracija" - a to je reč koja kabalistički predstavlja reinkarnaciju. Obe reči imaju istu brojnu vrednost i time su mistično povezane. Osnovna ideja se može proširiti dalje od odnosa samih reči. Recimo, centralno u kabali postoji ideja o 32 "staze". Na hebrejskom 32 se piše kao LB - Lamed + Bet. Postoji takođe druga reč Lev - LB koja se prevodi kao "srce". Može se reći da na ovaj način trideset dve staze predstavljaju Put Srca. Idemo još dalje. Slovo Bet - B - je prvo slovo prve reči u Tori "Berašit" što se prevodi kao "U početku". Lamed - L - je poslednje slovo Tore u reči "Israel". Širenjem gematrijskog tumačenja prikazuje se da 32 staze mudrosti povezuju sa srcem i obuhvataju celu Toru. Još dalje... BL je sama po sebi reč - Bal - znači "ne/nije" - vredi 32. Znači da se reč "ne/nije" povezuje sa 32 staze, srcem i okvirom Tore. Kako se može ovo shvatiti? To je misterija! Možemo, takođe, povezati jedno slovo sa rečju i frazom. Reč Alef (ALP) kao prvo slovo alfabeta, daje zbir 111 (Alef + Lame + Pe). Broj 111 je zbir slova u frazi "Ahad Hua Elohim" što znači "On je Jedini Bog". Putem gematrije se uspostavljaju moćne mistične veze među naizgled nepovezanim idejama. Svako slovo se takođe može pojmiti kao prvi inicijal zasebne reči. Ovo je Notarikon. Tako jedna reč predstavlja set inicijala neke fraze. Vidimo prvu reč Tore "Berašit" - BRAŠIT - to ustvari predstavlja

61

SKAKAVAC 9
celu prvu rečenicu Tore: "BrAŠITh RAH ALHIM ŠIQBLV IŠRAL TVRH" - što znači "U početku, Bog vide da će Izrael prihvatiti Toru". Postoje i kompleksniji sistemi tumačenja i shvatanja slova, reči i brojeva - Temure, po kojima se po izvesnim matricama slova zamenjuju drugim slovima. Setimo se čuvenog templarskog imena za Boga "Bafomet" koji se po temuričkom sistemu zvanom AIQ BKR menja u "Sofija" - dajući smisao Mudrosti. Slova su takođe napisana i kao piktogrami - ona po obliku imaju mistično značenje. Recimo, slovo Šin se piše kao koren zuba ili izbijanje plamenova - i zaista slovo Šin je po svom značenju "Zub" i predstavlja element Vatre. Svako slovo ima koren u slovu Jod - ono je seme i predstavlja prvi "plamičak" iz koga plamte druge vatre. Svaka reč ima koren u jednom slovu. Svako značenje slova i reči prenosi se preko suštinskog korena - jednog broja. Mora se shvatiti i ne zaboraviti da je Kabala filozofski sistem koji struktuira um tako što mu predočava strukturu Univerzuma, te time um i svest čoveka funkcionišu u potpunosti po kosmičkim zakonima i principima. Od misaonih formi i ideja svest i energije smisla reči i ideja se konkretizuju i ostvaruju u astralnom i formativnom, materijalnom svetu. Mojsije je u svom susretu sa Bogom pitao ko je on i šta da kaže izraelićanima ko mu je preneo zakon, a božiji odgovor je bio: "Ehejeh Ašer Ehejeh" - AHIH AŠR AHIH. Neki kabalisti tumače da je rečime Ehejeh - AHIH - božansko ime jedne od sfera-Sefira na Drvetu Života. Međutim, Ehejeh i nije ime. To je izjava, koja kaže "Ja ću biti" ili "Ja jesam" čime se cela rečenica prevodi sa "Ja sam onaj koji jesam" ili "Ja ću biti onaj koji ću biti". Ehejeh nije ime već izjava o stanju. Odsustvo imena je bitna stvar. Kada nešto imenujemo, stvar ili osobu, mi ga automatski određujemo i ne samo da određujemo šta to jeste već i šta nije. Kako za Boga, u svom njegovom Beskraju reći šta jeste a šta nije?! Kaže se da Bog ima druga imena. Podosta imena. Čak i ako Ehejeh nije ime, tu su Jehova, Adonaj i slična - čak ni to nisu imena! To su magičke i mističke filozofske formule koje definišu božansku manifestaciju - ali ne i samog Boga. Ta "imena" su određeni kvaliteti različitih sfera Drveta Života. Šta je sa imenom Elohim? Ono je dato u Postanju - gde Bog stvara nebo i zemlju. Ali... dodatak "IM" (imenu ALH - "Bog"), na hebrejskim rečima predstavlja množinu ženskog roda - dakle to nije Bog već Boginje. Koliko njih? I neko bi rekao da je judaizam monoteistička patrijarhalna religija!? Prva rečenica Tore, koja se najčešće prevodi kao "U početku, Bog stvori nebo i zemlju" - "BRAŠIT BRA ALHIM ET HŠAMIM VET HAIRC" ustvari nema to značenje. Reč Berašit predstavlja neku vrstu početka, ali ne znači "U početku" već "Sa početkom", druga reč "Bra" znači "stvoriti" i naravno Elohim znači "Boginje". To znači da su sa početkom stvorene Boginje - a ne da je Bog stvorio. Sa početkom su stvorene Boginje, nebo i zemlja" - to je pravilniji, mnogo pravilniji prevod. Ko je stvorio Boginje, Bogove? Sve? To se ne zna. To je misterija. Elohim, kao skupina Bogova/Boginja je stvorio neko ili nešto "drugo" - nepoznato i nespoznatljivo. Mi ne možemo shvatiti Boga, niti "ga" možemo objasniti. Ono što možemo je da shvatimo i pojmimo njegove aspekte. Ono što po kabalistima predstavlja "Boga" kao uzvišeno i "apsolutno" stanje i biće je nadkriljeno nad Drvetom Života - kao tri "vela". Ono što se navodi kao "telesnost" Boga je Bezgranično Svetlo - AIN SOF AUR. Da bi se nazrelo šta "to" može da znači i predstavlja koriste se brojevi. AUR je 207 i Ain Sof je 207. Broj 207 se povezuje i sa rečju RBH što znači "mnogo" ili "veliko"... dakle imamo tu puno svetla! 207 je i ARAH - "Ja ću se pojaviti" i "Ja ću videti" ADBR, "Ja ću govoriti", VNQVMH - "I ustanimo" - Ovo Bezgranično svetlo nikako nije statično stanje - ono je Aktivno i moćno.

62

SKAKAVAC 9
Izražavanje je uvek u budućem vremenu - Bog nije statičan već dinamičan u svom ispoljavanju. Ono što je pokrenulo kreaciju i što je "iza" postojanja univerzuma je potpuno aktivno. Elohim, kao i druga imena Ain Sof-a - Bezgraničnog su njegovi atributi. Kada se broj 207 svede na svoj koren dobija se broj 9. Devet je broj Jesoda, devete sefire, koja je "Temelj", ali takođe predstavlja i ljudske reproduktivne organe, koji su izvor odakle ljudski život potiče. Kako je Bog stvorio sve? Reče: "Neka bude svetlo! I bi svetlo" - Prvo delo kreiranja je stvaranja Svetla u "nečemu" što prethodno nije postojalo, u nečemu što je bilo potpuno "prazno". Prema kabalističkom učenju akt stvaranja se zove "Cimcum" i predstavlja kontrakciju i ograničenje. Može se pojmiti da je Bog u svom Beskrajnom Svetlu načinio izvesnu prazninu, prostor i u tome odaslao svoju prvu zraku Svetla kreacije. Čak i drugi duhovni sistemi korsepodentno tome predstavljaju postojanje izvesne Praznine koja je najviši oblik postojanja iz koga je kreiran Univerzum. Kabalisti predstavljaju prazninu u kojoj je krenulo da se izliva božansko svetlo kreacije. Ovo svetlo se izlivalo u "posude" iz kojih se zatim svetlo prelivalo... govorimo simbolično! Metafizički! Svakim prelivanjem svetlo je poprimalo druge kvalitete i osobine, formulišući ravni postojanja - od suptilnog ka grubljeg - od "čistog" ka materijalnom. Ove sfere predstavljaju i deset alata sa kojima je Bog stvorio Univerzum. Deset je sfera manifestacije božanske svetlosti. Prva je Keter - Praizvor - Sveizvor. Druga je Hokma - čista misao. Treća je Bina - poimanje. Četvrta je Hesed - davanje u izobilju. Peta je Gebura - potpuno zadržavanje. Šesta je Tifaret - savršena ravnoteža i harmonija. Sedma je Neca - dominacija. Osma je Hod - podređivanje. Deveta je Jesod - prelaz ka fizičkom. Deseta je Malkut - materijalni svet. Prema Postagnju pre nego što je Bog stvorio Svetlost “Zemlja” je bila u stanju haosa i praznine – “Tohu v Bohu” – Razbijene posude predstavljaju takav svet – Posude ne mogu sadržati prelivanje i ulivanje beskonačne svetlosti. Kabalisti misle da su nakon razbijanja posuda one pale na tlo sadržeći još uvek iskre svetlosti. Znači došlo se do krajnjeg stadijuma materijalizacije, a božansko je u tome bilo i jeste sadržano samo u srži, ali ne i “vidno”. Prema jednom viđenju posude su sakupljene, a zatim prerađene da bi primale božansko svetlo onoliko koliko Bog to želi. Princip je da one sadrže izvesnu “količinu” svetla, ali ono što je više se kanališe drugim posudama. One daju i primaju. Davanjem one postaju bogolike – jer Bog daje. One ne postoje kao samodovoljne jedinke već su povezane sa drugim “posudama”. Nisu vezane, već protok energija i svesti postoji otvoren. Sefire Drveta Života su povezane sa dvadeset i dve “staze” tj. kanala kojima se manifestacija svetlosti odvija od “gore” ka “dole” i putem kojih svest i biće čoveka može da se uzdigne ka Bogu. Po drugim kabalističkim viđenjima božanske iskre koje su pale na zemlju nisu još sakupljene i iskupljene – zadatak je čovečanstva da pronađu, otkriju te iskre i uzdignu ih kako bi se “posude” mogle popraviti – pročistiti. Proces rektifikacije – Tikun – se odvija kroz spiritualni rad, kroz dela ljubavi, pravednosti i dobročinstva. Prisustvo izvesne greške ili “defekta” u celom postojanju je očiti bitan deo plana – defekt je kao i koncept “slučajnosti” ideja koja objačnjava nepoznanicu – faktor koji nije poznat ljudskom umu, razumu i logici. Ono što je zlo, nastalo loše – ima mogućnost da kroz izvestan proces sagledavanja svoje prirode i pročišćenje dođe do iskupljenja. Ljudi svojim delanjem i ponašanjem, pa i mislima bitno utiču na prevagu

63

SKAKAVAC 9
jedne od “strana” – sve te manifestacije se odvijaju na nižim nivoima Drveta Života gde se dualizam javlja i prepoznaje. Ljudi poseduju Slobodnu Volju – Ljudi prave izbor. Ono što kabalisti preporučuju kao osnovni lek za izlečenje “zla” je Micvot – povinovanje božanskim zapovestima. Ono što se ne sme zaboraviti, pored mogućnosti izbora spram “dobra” ili “zla” je to da u samoj srži čak i to “zlo” jeste načinjeno od božanske telesnosti, te da suštinski ima božansku srž u sebi. “Zlo” postoji sa očitom svrhom koja je utisnuta božanskom voljom u svet. Poenta je u tome da to nagoni ljude da se uzdižu duhovno i da prepoznaju Boga i u sebi i u Svemu. Bog je naravno mogao stvoriti svet u kome bi sve bilo savršeno funkcionalno (a tako nešto se naziva Zlatnim dobom – koje je prošlo – i vratiće se), u kome bi sve “posude” bile savršeno sadržajne i savršeno darežljive. Ipak principi ovog univerzuma su postavljeni na taj način da se promena stalno odigrava, stalno je u toku i tako ta Promena održava izvesnu Postojanost univerzuma. Ako je nešto stalno savršeno kako bi se menjalo, prepoznavalo svoje osobine i kvalitete u svojoj statičnosti – i dosadi. Stanja se menjaju. Kada jedno ispuni svoju svrhu ono se menja – Posude se lome – civilizacije doživljavaju svoje kataklizme. Ljudi bivaju izgnani iz Raja, Potpo briše svet, Mojsije lomi table zakona, hramovi Jerusalima se ruše iznova i iznova. Slobodnom voljom ljudi kreiraju svoju vlastitu realnost. Ono što zamisle to realizuju. Kada to postane stagnacija skrivene sile i mehanizmi koji stvaraju nove okolnosti iz potencijalnih predispozicija – stvaraju se novi svetovi, nove civilizacije. Kataklizme preporađaju svet iz njegovih ruševina. Kataklizme sadrže seme iskupljenja i napretka. Čuveno pitanje - ako je Bog sve stvorio i ako je “dobar” zašto pušta takve pošasti i zlo u svet? – ljudski um ne može da shvati i odgovori – ljudska manifestacija je najniža na lestvici materijalizacije Univerzuma – Kraljevstvo zemlje je deset stepenika niže od Božanske Krune – ono što je čoveku dato on sam mora da prihvati i živi “dobro” – živi “normalno” – “zlo” je jednostavan izbor i pitanje nametanja “slobodne” volje – to su teror i despotizam koji postoje zbog ljudskog saznanja o svom kolektivitetu – da bi u jednom momentu bilo shvaćeno Jedinstvo čovečanstva i predispozicija da vrlina ne bude nešto što se ističe već nešto što se podrazumeva. U svakom delu postojanja sadržana je trostruka sila – gnostici su je pripisivali Bogu i Bogu su davali ime IAO – to je sila Stvaranja/Kreiranja, sila Postojanja/Održavanja i sila Promene/Uništenja – koliko je ta sila očita na makrokosmičkom planu, toliko je očita i u čoveku – toliko je očita na subatomskom nivou – i to je jedna od misterija postojanja. Beskrajno Svetlo se iz Jednog prelilo u svet manifestacije poprimajući dulani karakter, sa trostrukošću, prelivajući se kroz deset osobenih nivoa svoje emanacije, konkretizujući se kroz svest, misao, do energije i materijalne telesnosti. III. Kabala je unutrašnji i mistični vid Judaizma. To je večito Učenje o Atributima Božanstva, prirodi svemira i sudbini čoveka, u Terminima Judaizma. Saopšteno putem otkrovenja, ono je prenošeno vekovima preko jedne oprezne tradicije koja je s vremena na vreme menjala mitološki i metafizički format da bi se prilagodila duhovnim i kulturnim potrebama različitih mesta i epoha.

Kazano je: Knjiga Skrivenosti je knjiga koja opisuje ono što je mereno na Kantaru; jer pre nego što je nastalo Uravnoteženje (Svemir) Lice nije gledalo u Lice. Zohar. Španija, 13-ti vek. Deset Sefirota iz Ničega. Deset ne devet. Deset a ne jedanaest. Razumi ovo u Mudrosti, i u Mudrosti razumi. Istražuj i razmišljaj o njihovom značenju, kako bi vratio Tvorca na Njegov Tron. Sefer Yezirah, Babylonia, 6-ti vek.

64

SKAKAVAC 9
Šta je to Drvo o kojem govorim? Sve Božanske Moći su raspoređene u jedan niz slojeva kao i Drvo, kao što drvo donosi plod kada se zaliva vodom, tako isto i Božanske Moći kada se pune vodom Boga. Knjiga Bahir. Provansa, 12-ti vek.
"SVE JE NIŠTA"

"Ništa je tajni ključ ovog zakona"

U Kabali, Bog Transcendentni je nazvan AIN. Na jevrejskom jeziku AIN znači "Ne Stvar; Nijedna Stvar" , jer Bog je izvan Egzistencije (postojanja). AIN nije ni dole ni gore; ni u kretanju ni u mirovanju. Ne postoji mesto gde AIN jeste. Bog je Apsolutno Ništa. AIN SOF znači "Bez Kraja" Ovo je naziv za Boga Koji je svugde. Ovo je sveukupnost onoga što jeste i onoga što nije. AIN SOF je Bog Imanentni. Apsolutno Sve. AIN SOF nema Atributa, pošto se oni mogu manifestovati, ispoljiti, izraziti, samo unutar egzistencije, a egzistencija je konačna. Iz AIN SOF OR-a, Beskrajne svetloti koja okružuje prazninu, izračen je jedan zrak svetlosti koji je prodirao od periferije prema centru. Taj zrak, KAV ili zrak Božanske Volje, se manifestovao u deset odvojenih stepenova Emanacije. Ovaj događaj je izražen u jednoj drugoj rabinskoj izreci, koja kaže da je svet bio pozvan u bivstvovanje pomoću deset Božanskih Izraza. Tih deset stepenova su poznati kao Sefiroti. Reč "Sefira" nema prostog ekvivalenta ni u jednom jeziku, mada je njen koren povezuje sa rečima "cifra" (tj. broj) i "safir". Neki su Sefirote videli kao Božanske Moći ili Sudove; drugi su ih smatrali instrumentima ili oruđima Božje Vladavine. Mistici su ih slikovito prikazivali kao deset Lica, Ruku ili čak Odora Boga. Sefiroti izražavaju Božanske Atribute, koji se od prvog trenutka Emanacije stalno održavaju u jednom nizu odnosa sve dok Bog ne poželi da oni sa Prazninom ponovo iščeznu u Ništavilo. Odnosima između Sefirota upravljaju tri nemanifestovana Božanska principa, "Skrivena Sjaja" (Zahzahot) Primordijalne Volje, Milosti i Strogosti (ili Pravde). Volja održava ravnotežu, dok Milost širi (razvija), a Strogost ograničava tok Emanacije, te tako oni organizuju deset Božji Atributa (svojstava, karakteristika) u jedan specifičan arhetipski model. Taj model je nazivan Slikom Boga, ali je opšte poznat kao Drvo Života. Svaka Sefira se redom manifestuje pod uticajem svakog od pojedinih Zahzahota, i iz tog razloga se tok koji manifestuje deset Sefirota može vizualizovati kao cik-cak kretanje u "Bljesku Munje" iz jednog centralnog (središnjeg) položaja (Ravnoteža) na desno (Ekspanzija, Širenje) pa popreko na levo (ograničavanje). Tako Zahzahot-i stvaraju tri vertikalne vrste na dijagramu Drveta Života, poznatije kao Stubovi: Stub Ravnoteže (Volja) u sredini, Stub Milosti (aktivna Sila, Širenje) na desnoj strani, i Stub Strogosti (pasivna Forma, oblik, Ograničavanje) na levoj strani. Odnosi prikazani na Drvetu pokrivaju čitavo postojanje; tako se svojstva Sefirota mogu videti u izrazima bilo koje grane znanja. Dakle, dok njihova osnovna definicija glasi Atributi Boga, oni se mogu definisati i u terminima ljudskog iskustva zato što smo i mi oblikovani po Slici Boga. Slike u kojima se bog pojavljuje, nisu ništa drugo nego praslike svih bića. Ono što mitska struktura kabalističkog kompleksa simbola čini jeste ograničavanje beskonačnog obilja aspekata, pod kojima se bog može saznati, na deset prakategorija. Sefiroti predstavljaju suštinu ovih stvaralačkih moći, potencija, koje su udružene u pradesetinu, božjeg jedinstva u razvoju, koji u sebe uključuje arhetipove svih bića. Prva Sefira, na ivici Praznine, zove se Keter, Kruna. Ta manifestacija sadrži sve što je bilo, što jeste i što će biti; to je mesto prve (početne) emanacije i poslednjeg (konačnog) povratka. Njena priroda kao Božanskog Atributa izražena je samim “Imenom” Boga koje joj se tradicionalno pripisuje: JA SAM ONAJ KOJI JESAM. Iz ove tačke Ravnoteže zrak svetlosti se širi, pod uticajem Milosrđa, Sile i Ekspanzije, da bi manifestovao drugu Sefiru, Sefiru Hokma, Mudrost. U Božanskim i ljudskim umovima to predstavlja aktivni, unutrašnji intelekt koji ljudska bića doživljavaju kao bljesak genija (genijalan uvid), nadahnuće (inspiraciju) ili otkrovenje. Na strani Strogosti, Forme i Ograničavanja ona je uravnotežena trećom Sefirom, Sefirom Binah - Razumevanje; to je intelekt u njegovoj pasivnoj, receptivnoj (prijemljivoj) i reflektivnoj (promišljajućoj) sposobnosti. U ljudskim terminima on se manifestuje preko razuma i tradicije.

65

SKAKAVAC 9
Nakon što zrak napusti Binah, koji je na vrhu Stuba Strogosti, on dodiruje Stub Ravnoteže ispod Ketera, Krune. Ta tačka ravnoteže na Drvetu je presudna; to je mesto “Ruah ha Kodesh” - Svetog Duha, koji lebdi kao neki veo ispod tri "supernalna" (natprirodna) Sefirota. Ona ostaje nemanifestovana, ali ima mesto u Manifestaciji, koje na Drvetu obeležava "ne-Sefira" Daat, Znanje. Ovde je, kažu, mesto gde Apsolut mora ući po volji da se direktno umeša (interveniše) u egzistenciju koja se za sada večno održava sve dok joj Božanska Volja ne dopusti da iščezne kao slika. U ljudskim terminima Daat je znanje koje iskrsava niodakle i dolazi direktno od Boga. Ono je sasvim drugačije od otkrovenja Mudrosti (Hokma); Daat se ne samo vidi već i spoznaje. On je, takođe, drugačiji i od onoga što dolazi od Razumevanja (Binah) ili dubokog razmišljanja: Daat, dete natprirodnih Sefirota, nije samo posmatranje (observacija) već i postajanje. Ispod Daata Bljesak odlazi do Stuba Milosti (Ekspanzije) i natrag do Stuba Strogosti (Kontrakcije), i tako definiše jedan par Sefirota koji upravlja nivoom emocija (osećaja) za razliku od natprirodnog intelekta. Atribut aktivne ili unutrašnje emocije je Hesed, Milost, a pasivne ili spoljašnje emocije je Gevurah, Pravda. U nama samima ove osobine se pojavljuju u komplementarnim težnjama ka ljubavi, toleranciji i velikodušnosti na jednoj strani (Hesed) i disciplini, strogosti i diskriminaciji na drugoj strani (Gevura). Na ovom, emocionalnom nivou, delovanje suprotstavljenih Sefirotskih principa, i opasnosti od prevelikog odlaska u jednom ili drugom pravcu, postaju deo svakodnevnog iskustva. Bljesak Munje, prošavši od ekspanzivnog načela Heseda do konstriktivnog (sužavajućeg, skupljajućeg, ograničavajućeg) principa Gevuraha, vraća se, na jednom stepenu niže, ka Stubu Ravnoteže. Tu se manifestovala centralna Sefira ili Tiferet, Lepota. Ona leži u srcu Drveta, direktno povezana sa svim Sefirotima Stuba Milosti i Stuba Strogosti. Kada god se dijagram Drveta primenjuje - a to je moguće - na dinamiku (snagu, energiju) bilo kog organizma ili sistema, Tiferet je tamo gde se nalazi suština (esencija) stvari. Na Božanskom Drvetu Tiferet je Srce. Sa emocionalnim Sefirotima Hesedom i Gevurahom on oblikuje trijadu božanske duše; sa višim Sefirotima Hokma i Binah on oblikuje veliku trijadu Božanskog duha, u čijoj sredini leži Ruah ha Kodesh. U čovekovoj psihi Tiferet je Sopstvo, jezgro pojedinca, koje leži iza svakodnevnog Ja (Ego). "Posmatrač" koji fokusira “usredsređuje” u velikoj meri nesvesne uticaje viših centara Milosti i Pravde (Hesed i Gevurah), Mudrosti i Razumevanja (Hokma i Binah). Ispod Tifereta Bljesak Munje manifestuje još dva upotpunjenija Atributa, najniža na Stubovima Milosti i Strogosti. Na aktivnoj, ekspanzivnoj strani je Necah, Večnost – “Pobeda”, a na pasivnoj, konstriktivnoj strani je Hod, Odražavanje (odbijanje, odjekivanje, odskakanje, reagovanje) – “Sjaj”. U strukturi Drveta oni pripadaju operativnom (delatnom), instrumentalnom nivou akcije; a u Božanskim terminima oni tradicionalno odgovaraju (ekspanzivnoj i konstriktivnoj) ulozi Božjih Trupa, poslatih da izvršavaju Božju Volju. U ljudskim terminima oni predstavljaju vitalne psiho-biološke procese, bilo aktivne, instinktivne (nagonske) i impulsivne (pokretačke) (Necah, Večnost) ili pasivne, kognitivne (saznajne) i kontrolne (Hod, Odražavanje). Na Stubu Ravnoteže, ispod i između ova dva praktična Sefirota, nalazi se Jesod, Temelj. Kao i svaka Sefira u nizu, i on sadrži sve što se desilo pre (njega), i zato je ovo jedan složen Atribut sa mnogo osobina. Najpre, on je generativan (rađalački). On je reflektivan (odražajan) - direktno ispod Tifereta, može se opaziti "slika slike" i Drvo vidi samo sebe - Jesod je ogledalo u ogledalu. Ove dve komplementarne funkcije označavaju da njihova konstitucija ili Temelj, mora biti čista i zdrava (sigurna, čvrsta) otud je unutrašnje značenje seksualne čistote povezano sa ovom Sefirom. U nama samima ona se javlja kao ego, niže mesto svesti, u kojem ljudi vide sami sebe i koje projektuje jednu ličnost na uvid drugima, a koja može ali ne mora (saglasno našem stanju ravnoteže i znanja o sebi) odražavati istinsku prirodu sopstva u Tiferetu. Najveći deo ljudske percepcije (opažanja) sveta, i najveći deo ljudskog ispunjavanja Volje, odigrava se u Jesodu. Najniža Sefira, dopuna Ketera - Krune, jeste Malkut, Kraljevstvo. U njoj se Božanski Bljesak Munje uzemljuje. Ona konstituiše “Šekinah”, Božje Prisustvo, u materijii. Njena priroda je četvorostruka, sadrži u sebi četiri nivoa koja postoje u Drvetu kao jednu celinu (koren, stablo, grane i plod Drveta kako ono srasta u postojanje; ili Volja, Um, Srce i Telo Božanstva). U ljudima se ova četiri nivoa Malkuta javljaju kao telo, sa njegova četiri tradicionalna elementa, zemljom, vodom, vazduhom i vatrom čvrstim telima, tečnostima, gasovima i zračenjima čija međusobna delovanja održavaju u životu.

66

SKAKAVAC 9
Ovo je šema Sefirota. Tri su svrstana na aktivnom desnom Stubu Milosti, tri na pasivnom levom Stubu Strogosti, i četiri (plus ne-sefira Daat) na srednjem Stubu Ravnoteže (Slave). Njihovi odnosi, koje je ustanovio Bljesak Munje, dalje se realizuju zbirom od dvadeset-dve staze, koje redom čine jedan sistem trougaonih konfiguracija ili trijada, aktivnih na desnoj i pasivnih na levoj strani; horizontalne i centralne trijade, koje povezuju sva tri Stuba i bave se direktno sa svešću. U kabalističkoj filozofiji postoje Četiri Sveta koji konstituišu Univerzum. Na sličan način to se podudara i sa četiri Magička Elementa. Četiri Elementa Vatre, Vode, Vazduha i Zemlje su refleksije Četiri Sveta Kabale. Čime se ispunjava božanska izreka da "Što je gore, to je i dole". Četiri Sveta i Četiri Elementa korespondiraju i sa Četiri Slova Tetragrammaton-a : Jod-He-Vau-He ili JHVH, koje je tzv. neizgovorljivo “Ime” Boga koje se u Okultnim Naukama smatra da je od vrhovne univerzalne važnosti. Četiri Sveta su: Olahm Olahm Olahm Olahm Ha-Atziluth (Svet Emanacije ili Arhetipski Svet). Ha-Briah (Svet Kreacije. Takođe zvan Khorsia, Tron). Ha-Yetzirah (Svet Formacije i Anđela). Ha-Assiah (Materijalni Svet. Takođe zvan Olahm Ha-Qliphoth, Svet Ljuski).

Aciluth je Svet Emanacija i korespondira sa elementom Vatre i slovom Jod.; Briah je Svet Arhanđela i korespondira sa elementom Vode i slovom He; Jecira je Svet Anđela i korespondira Vazduhu i slovu Vau; Assiah je Svet Akcije i pridodato je elementu Zemlje i finalnom slovu He u Tetragrammaton-u. Ova Četiri Sveta prožimaju čitavo postojanje. Šematski, oni se mogu predstaviti kao "Jakovljeve Merdevine", gde Drvo jednog Sveta izrasta iz strukture prethodnog, tako da je Božja Volja, i tok koji povezuje sve što postoji, prisutna u svemu što je ispoljeno. U svakom slučaju Temelj (Jesod) višeg Sveta odražava niži Svet kao njego Daat. U ovoj naročitoj shemi može se primetiti da se niz Sefirota takođe razvija niz određenu osovinu, tako da se duga linija-zrak ili “Kav” Božje Volje prostire kroz sve Svetove. Ova Četiri Sveta su vizualizovana na mnoge načine - počev od koncentričnih geometrija do antropomorfnog Adamovog lika i jednog niza Hala ili Bašta Svetog Brda. Ključ za razumevanje funkcija svakog od četiri Kabalistička sveta nalazi se u Tetragramatonu. On obeležava četvorostruki proces koji prenosi aspekte Sile (jod), Kalupa (he), Aktivnosti (vau) i Oblika (he). Prvo područje, poreklom iz večne svetlosti u obliku primordijalne tačke, bio je svet arhetipskog čoveka. Iz tog je pak područja izračeno sledeće područje. ACILUT, u značenju proizvoditi nešto ispoljeno iz neispoljenog, onaj koji pokreće - oživljava. Svet Mogućnosti se bavi izvorom bića i materije. Prvi svet koji se stvara iz Negativne Egzistencije zove se Acilut, 'Bezgranični Svet Božanskih Imena'. To je najviši spiritualni svet Kabale. Svako od deset imena Kreatora pripisano ovom svetu indicira jedan različit aspekt esencijalnog Jastva – “Boga”. U pogledu Tetragramatona, Acilut korespondira sa prvim slovom, Jod. Jod predstavlja ideju sile. Sila, u ličnom smisllu, je ista što i sposobnost - potencijal. Sila se meri kao mogućnost da se nešto uradi ili interaktuje sa nečim. Stoga Sefiroti Sveta Acilut predstavljaju deset osnovnih sposobnosti koje Kreator ima. Prva Sefira daje onu sposobnost koju Kreator ima - 'biti' (Eheieh znači 'biću'). Druga Sefira, koja sadrži ime Jehovah - sposobnost Kreatora da 'dela'. Ostalih osam Sefirota - osam drugih sposobnosti koje Kreator ima. BRIAH, daje konturu - ocrtava. Područje stvaranja. Iz ovoga sledi četvrto područje, Svet Uma. Svaki od Sefirota na Drvetu Života u ovom svetu viđen je kao pokazatelj nekog aspekta mentalnosti ili karakterne strukture. Svet Uma se bavi manipulacijom materije. Drugi Kabalistički svet koji proističe iz Negativne Egzistencije sledeći niz prvog sveta je Briah, 'Arhanđeoski Svet Kreacija'. Briah korespondira sa drugim slovom Tetragramatona, He, koje predstavlja osobinu obrasca. Briah predstavlja matricu ili organizaciju sposobnosti ili sila imenovanih u prvom svetu Acilut. Tradicionalno, arhanđeli su najviše rangirani glasnici Boga. Oni su poslovođe koje nadgledaju i usmeravaju rad koji je Bog namerio. Oni takođe predstavljaju Boga svim 'nižim' bićima. Pisano je da niko (od ljudskih bića) ne može doći do ili videti Boga direktno već mora komunicirati sa Njim preko Njegovih predstavnika, u ovom slučaju Njegovih arhanđela.

67

SKAKAVAC 9
Analogon arhanđelima Boga jeste um kod Čoveka. To su ideje, koncepcije, tačke gledišta i slike uma koje deluju kao paternizujuće funkcije u pogledu suštinskog Bića, ili Sveobuhvatnog Boga, kod ljudskih bića. Um je taj koji oblikuje i šematizuje potencijale jednog Sveobuhvatnog Boga u specifične aktivnosti ličnosti. Um je taj koji stvara karakternu strukturu preko koje se taj Sveobuhvatni Bog povezuje sa svetom i drugima. Jedino preko tog obrasca Sveobuhvatni Bogovi kontaktiraju i komuniciraju jedni sa drugima. ICIRH, Jecirah, koji daje oblik - uobličava. Područje oblikovanja, Jecirah je Svet Tela, energetskih funkcija Sveobuhvatnog Boga onako kako su one definisane njegovom mentalnom konstitucijom. Svet Tela se bavi procesima i aktivnostima energije u i oko fizičkog tela. Svet Tela se bavi percepcijom materije. Iz drugog sveta Briah proističe Jecirah, 'Hijerarhijski Svet Formacija'. Jecirah se odnosi na treće slovo Tetragramatona, Vau, koje predstavlja kvalitet aktivnosti. Sposobnosti prvog sveta su određene u drugom svetu i postaju aktivne trećem svetu. Sefiroti Jeciraha su nazvani po moćima, energijama, i anđelima. Anđeli su Božji radnici koji su pod upravom arhanđela (uma). Analogno anđelima i moćima Boga u Kabali su osećaji (čulni utisci), osećanja i emocije jednog ljudskog bića. Oni su rezultat energetskih transakcija unutar tela dok ono funkcioniše u svetu. Deseta Sefira u Jecirahu zove se Ishim, 'Duše Pravednika'. Duša jednog ljudskog bića je povezana sa prirodom njegovog osećanja. Duša je viđena kao telo, ali ono koje oživljava i prethodi fizičkom telu. Pošto Jecirah proizilazi iz Sveta Uma i u njemu je, on ne upućuje na strukturu tela koja je njegov oblik već na njegovu aktivnost ili funkcionalni aspekt. Telo, gledano funkcionalno, je struktura koja omogućava širok spektar energetskih funkcija. Može se videti i kao organizovana aktivnost mnoštva životnih procesa. Telo je takođe jedan jedinstven izraz jednog Sveobuhvatnog Boga koji izražava svoju unutrašnju prirodu preko fizičkog funkcionisanja. OŠIH, Asijah, koji daje puninu - upotpunjuje. Svet Materije se bavi strukturom i distribucijom materije. Područje je delatnosti, svet u kome živimo kao ljudska bića. Četvrti u nizu proističućih svetova je Asijah, 'Elementarni Svet Supstanci'. Asijah korespondira sa četvrtim slovom Tetragramatona, He, koje predstavlja ideju obrasca prenetog u manifestaciju kao forma ili supstancija. Sposobnost ili sila prvog sveta je otelotvorena u Svetu Uma, aktivirana u Svetu Tela, i formalizovana materijalno u ovom, četvrtom svetu. Ipak, Kabala nas podseća da su svi svetovi sadržani u Negativnoj Egzistenciji i da tu nema stvarne vremenske sekvence. Prva Sefira u prvom svetu je deseta Sefira četvrtog sveta. Prva Sefira u Asijahu je označena kao 'Primum Mobile', ili 'Prva Kovitlanja'. Idealno bi se moga predstaviti kao centralna tačka koja predstavlja izvor ili početak. Deseta Sefira u Asijahu se zove 'Sfera Četiri Elementa'. Ta četiri elementa, upućuju na četiri aspekta Tetragramatona - Silu, Obrazac, Aktivnost i Formu. Ova, poslednja Sefira Kabalističke kreacije, predstavlja čitavo stvaranje koje funkcioniše u oblasti supstance. Materija je rezultat svih Sefirota iz sva četiri Sveta koji funkcionišu kao jedan proces simultano. Što se tiče stanovnika Svetova, TACUTONIM, koji "žive ovde dole" u Asijahu ili prirodnoj oblasti: mi ih vidimo oko nas, dok u velikoj meri ostajemo nesvesni naše vlastite uloge u višim Svetovima. Što se tiče ELYONIM, onih koji "žive gore", oni se ne mogu opaziti običnim čulima, ali - ako je čovek ikad doživeo natprirodnu intervenciju (posredovanje) - da su gornji Svetovi naseljeni stanovnicima koji su ograničeni drugačijim stvarnostima. Ova stvorenja se vizualizuju u kabalističkoj šemi kao anđeli i arhanđeli, ili "ribe" i "ptice" (Geneza 1:26) koje plivaju u vodama Jeciratskog Sveta Formacije i lete u vazduhu Berijatskog Sveta Kreacije. Ta stvorenja imaju svoju ulogu u grandioznom planu postojanja, i dok mi ne možemo neposredno opaziti njihove kosmičke operacije, one na ljude svakako utiču, kao što prirodni ritmovi, planetarni ciklusi i stelarne varijacije deluju na zemaljske uslove u stvaranju menjanja klima, epoha spoljašnje istorije i perioda čovekove spiritualnosti i unutrašnjeg progresa. U kabali postoji jedna ideja poznata kao KELIPPOT ili Svet Ljuski. Ovo je priznanje demonskih ili destruktivnih sila prisutnih u stvorenom svemiru. Prema tradiciji, ostaci prethodnih Svetova koje je Tvorac odbacio još uvek postoje. Njihov zadatak, i na makrokosmičkom i na mikrokosmičkom nivou, jeste da se umešaju kako bi testirali dobrotu i proverili joj čvrstinu. Ta demonska stvorenja ili ŠEDDIM čine opoziciju ljudskom rodu, koji je podložan njihovom uticaju. Razlog za to je što Adam - Čovek, kao slika Boga, poseduje slobodu volje i izbora. On ispoljava ishod dobra i zla, zajedno sa svim drugim povlasticama i dužnostima jednog ljudskog bića.

68

SKAKAVAC 9
Stanje supstance u prirodi okarakterisano je postojanjem četiri elementa: VAZDUHA, VATRE, VODE I ZEMLJE. U svakoj pojavi u Univerzumu manifestno dominira neki od tih elemenata. Osnovna svojstva supstance su: suvo, vlažno, toplo i hladno. Slaganjem tih svojstva dobijaju se tipične odlike četiri ambijentalna elementa: Voda je vlažna i hladna, Zemlja je suva i hladna, Vazduh je topao i vlažan, Vatra je suva i topla. Promenom svojstava elementi se mogu transformisati jedni u druge: dovođenjem toplote hladnoj vodi ona se pretvara u vodenu paru ( = Vazduh), oduzimanjem toplote vodi ona prelazi u led ( = Zemlja), topljenjem metali (Zemlja) postaju tečni ( = Voda), zagrevanjem voda u “prahu” (Zemlja), ona iz čvrstog stanja direktno prelazi (sublimiše) u gasovitu fazu ( = Vazduh). Vazduh je obeležen kao pokretljiv: kao dah/duh on omogućuje život - kretanje; Vatra ima izraz u procesima širenja, impulsivnosti, energičnosti; Voda je prilagođavanje, mekoća, skupljanje; Zemlja je tromost, krutost, kohezija. Data fizička svojstva materije najrečitiji izraz imaju na nivou sfere Malkut, čiji Heksagram u svome grafičko-simboličkom ustrojstvu objedinjuje sva četri Elementa. Vatra korespondira sa Aktivnim principom Univerzuma, Voda sa Pasivnim, a Vazduh kao Pokretljiv sa vezivnim. Dinamika je izraz sjedinjavanja suprotnih principa. Gune istočnjaka su Tamas, Radžas i Satvas i označavaju energetsko - materijalna svojstva pojedinih načelnih kategorija prirode. Tamas korespondira sa telom i Soli (simbolom rastvorljivosti), Radžas sa dušom i Sumporom (sagorljivost), te Satvas sa duhom i Živom (metalnost). Četiri elementa prožima i harmonijski organizuje, omogućuje njihov evolutivni izraz Etar (Duh). Elementi u suvišnom obimu kroz čovekovu (ne)aktivnost imaju negativne izraze. Vatra uslovljuje aroganciju i gnev, Vazduh brbljivost i razuzdan smeh, Voda melanholiju i depresiju, Zemlja gramzivost i pohlepu. Neuravnoteženost, neorganizovanost elemenata u biću, omogućava prodor evolucionih ljuštura, izlučevina ideja, unošenje haosa u emotivnom i intelektualnom životu. Materija je završni produkt emanacije svetlosti Apsoluta. Može se zapaziti da je Božije Stablo koje ima koren u Nebu, i koje prikazuje emanacionohijerarhijske nivoe u univerzumu, podeljeno na TRI stuba i SEDAM nivoa. CRNI stub Strogosti i Oblika čine Sefiroti 3, 5 i 8; BELI stub Blagosti i Siline čine Sefiroti 2, 4 i 7. SREDNJI stub Ravnoteže i Harmonije obrazuju Sefiroti 1, 6, 9 i 10. Na prvom, drugom, četvrtom i sedmom nivou nalazi se po jedna sfera, a na ostalima po dve. Deset Sefirota podeljeni su u tri vertikalne kolone ili tri stuba. Kolona ili stub na desnoj strani je stub energičnosti i tom se stubu pripisuje muška aktivna potencija. Kolona na levoj strani stuba je oblik otpora ili strogosti i toj se koloni pripisuje ženska pasivna sfera. U sredini se nalazi srednji stub ili stub blagosti, odnosno stub ravnoteže, jer je taj stub usklađujući. Savremeni kabalisti smatraju desni i levi stub pozitivnom i negativnom fazom pojavnosti, dok je srednji stub čovekova aktivna svesnost. Sefiroti koji oblikuju srednji stub svojevrsni su prenosioci, odnosno odlagatelji ostalih Sefirota i zbog toga se u njima nalazi seme i muških i ženskih potencija. Svaki od tih Sefirota u suštini je na specifičan način androgin, odnosno dvopolan. Svaki Sefirot je i ženski, odnosno prijemljiv u odnosu na Sefirot kojem prethodi, dok je muški prenosnik, odnosno veza onim Sefirotima koji za njim slede. Stub ravnoteže ili Srednji stub se nalazi između Stuba energičnosti i Stuba otpora, da bi se nadziralo pretakanje pozitivnih i negativnih kvaliteta svakog sefirota. Stub energičnost možemo uporediti s neograničenim darivanjem, a stub otpora sa neograničenim suzdržavanjem. Božanski Svet Aciluta nazivan je mnogim imenima i opisivan na mnoge načine. Neki rabini su ga videli kao Odoru od Svetlosti koju Bog obavija oko Božjeg Prisustva, neki su ga označavali u ŠEM HA MEFORAŠ, najizričitijem Božijem Imenu, koje predstavljaju četiri slova YHVH. Nazivan je Božjom Slavom (Sjajem), i u jednom trenutku kabalističke istorije ukalupljen je u silu jednog velikog i zračećeg ljudskog lika zvanog KABOD. Ovaj Božji Čovek se pojavljuje u viziji proroka Jezekilja koji je video Četiri Sveta u vidu jednog čoveka (Acilut) ustoličenog na nebeskom prestolu (Berijah) koji se nalazi na kočijama (Jecirah) koje se pak kreću iznad zemlje (Asijah). Primordijalni Acilutski Čovek, pozvan u konfiguraciju deset Sefirota, bio je jedan Adam pre nego što je Adam iz Postanja stvoren i oblikovan: njegovo ime je ADAM KADMON. On je prvi od četiri odraza Boga koji se manifestuje kako se egzistencija pruža od Božanstva do Materijalnosti, pre nego što se opet ne vrate i stope na kraju Vremena. Zamišljen u ljudskom obliku, Adam Kadmon sadrži sve što je potrebno da se ispuni zadatak Božjeg odraza. On je i ogledalo i posmatrač i u svom biću poseduje volju, intelekt, emocije i sposobnost za akciju. Najviše od svih, Adam Kadmon je svestan Boga, premda je u trenutku

69

SKAKAVAC 9
njegovog pozivanja njegovo stanje jedna nevina svesnost o tome. Tek nakon silaska kroz sve Svetove on će upoznati u iskustvu sve aspekte Božanstva, opažajući u sebi samom i u svemiru Lice Boga – koje je slika, a ne i stvarnost. Neposredan kontakt dolazi putem Milosti, ili po završetku čitavog ciklusa, spuštanja u Manifestaciju i povratka ka svom izvoru preko TEŠUVAH ili iskupljenja. Sastav Adama Kadmona je zasnovan na Sefirotima. Dok Drvo Života raste prema dole iz Krune, Adam Kadmon stoji na njegovim nogama. Iznad glave mu je Keter, Kruna, dok su dva bočna Sefirota Mudrosti i Razumevanja, Hokmah i Binah, povezana sa hemisferama njegovog mozga. Ne-sefira Znanja, Daat, smeštena je preko njegovog lica i grla, jer tu on vidi, čuje, miriše i govori. Sefiroti srca, Gevurah i Hesed, pravedni i milosrdni, smešteni su levo i desno od njegovih grudi, dok je središnja Sefira, Tiferet ili Sopstvo, smeštena na njegovom solarnom pleksusu. Dva niža i spoljašnje funkcionalna Sefirota, Hod i Necah, povezani su sa nogama, a Jesod, generativni Temelj, sa genitalijama, dok je Malkut Kraljevstvo na njegovim stopalima. Tri majčinska slova, alef, mem i šin, svojevrsno su trojstvo. Mem i šin su suprostavljene sile, a alef je uravnotežavajuća sila. Predstavljaju Vazduh, Vodu i Vatru. Svemir beše stvoren iz vatre, a zemlja iz vode, dok je duh, posrednik između vatre i vode. Tri majčinska slova nalazimo i u godišnjim dobima. Toplim razdobljem godine vlada vatra, hladnim razdobljem voda, a umerenim dobima proleća i jeseni vlada vazduh, koji povezuje vatru i vodu. Ista se ta tri majčinska slova nalaze i u čoveku. Vatra oblikuje glavu, voda želudac, a vazduh grudi, koje se nalaze između dva prethodna ambijentalna elementa. Vazduh, psihološki gledano, znači mnoštvo informacija, vatra: emocionalni ton, voda: kondenzaciju ideja. Sedam dvostrukih slova nazivaju se tako jer se izgovaraju ili kao tvrdi suglasnici ili kao aspirirani. Pri tome se njihovo arhetipsko značenje menja. Dvostruka slova simbolišu još i sedam smerova - iznad, ispod, istok, zapad, sever, jug, središte. Mogu predstavljati i sedam planeta, sedam dana celokupnog stvaranja (zajedno sa sedmim danom odmora), i na kraju sedam otvora u ljudskoj glavi radi primanja čulnih podražaja, dva oka, dva uha, dve nozdrve i usta. bet = mudrost / ludost - Merkur gimel = milosrđe / neraspoloženje (krutost) - Mesec dalet = plodnost / osamljenost (jalovost) - Venera kaf = život / smrt - Jupiter pe = sila (moć) / ropstvo (služenje) - Mars reš = miroljubivost / ratobornost - Sunce tau = bogatstvo / siromaštvo - Saturn Po Sefer Jeciri: bet = život (vita) / smrt (mors) gimel = mir (pax) / rat; zlo (aflliction; bellum) dalet = mudrost; znanje / glupost; neznanje - (sapientia; scientia) / (stulitia; ignorantia) kaf = bogatstvo (divitae; opus) / siromaštvo (paupertas) pe = milost (gratia) / prezir (opprobium; abominatio) reš = plodnost (proles; semen) / samoća; napuštenost (sterilitas) tau = moć (imperium; dominatio) / poniznost (servitus Dvanaest je jednostavnih slova, a ona su temelj dvanaest specifičnih ljudskih osobina: he = vid - severoistok - ruka vau = sluh - jugoistok - ruka zajin = miris - istok gore - noga ket = govor - istok dole - noga tet = opip <ukus> - sever gore - bubreg jod = polni nagon <seksualna ljubav> - sever dole - bubreg lamed = delatnost <rad> - jugozapad - slezina nun = kretanje - severozapad - jetra

70

SKAKAVAC 9
samek = ljutnja (bes) - zapad gore - žuč ajin = radost <veselost> - zapad dole - polni organi cadi = maštovitost <sumnja; um> - jug gore - stomak kvof = sanjanje - jug dole - creva Tih 12 jednostavnih slova označavaju i 12 meseci u godini, 12 zodijačkih znakova i 12 glavnih čovekovih organa. Proučavanje slova jevrejskog alfabeta, sa njima pripadajućim brojevima, unutrašnjim značenjima, oblicima i postavljanjem na 22 staze Drveta čini od njih ključeve za razumevanje Kreacije, za koju se u ezoteričnoj literaturi kaže da je ušla u biće preko njihovog kombinovanja. Mnoge šeme i sistemi su izmišljane, neke duboke, a neke površne, u skladu sa dubinom kontemplacije iz koje su se pojavile. Jevrejska slova, kao i ona iz većine starih alfabeta, predstavljaju brojeve i još i simbole zasnovane na njihovim piktografskim izvorima. U intelektualnom metodu Gematrije, kada numeričke vrednosti slova jedne reči imaju isti zbir kao i slova neke druge reči, te reči su povezane, da pruže uvid u njihova značenja. Notarikon kombinuje početna slova neke fraze da bi dao jednu novu reč, ili obrće proces da bi otkrio neku rečenicu skrivenu unutar neke reči. Slova predstavljaju tajni svet božanskog. To je svet govora, svet božjih imena, koji se jedan iz drugoga razvijaju po svom zakonu. Elementi božanskog govora se pojavljuju kao slova Svetog pisma. Slova i imena nisu samo konvencionalna sredstva komunikacije. Oni su mnogo više od toga. Svako pojedino među njima predstavlja koncentraciju energije i izražava obilje smisla, koji se uopšte ne može, ili bar ne dovoljno iscrpno, prevesti na ljudski jezik. Kada govore o božanskim atributima i o sefirotima, kabalisti taj skriveni svet opisuju iz deset aspekata, ali kada govore o božjim imenima i slovima nužno moraju da se služe sa 22 suglasnika hebrejskog ALEFBETA kojima je Tora napisana, što znači da je njena skrivena suština postala dostupna za komunikaciju. Tora se u svom najunutrašnjijem biću sastoji od božanskih slova, koja sa svoje strane nisu ništa drugo nego konfiguracije božanske svetlosti. Tek su se u toku daljeg razvoja materijalizovanja ova slova na različite načine spojila. Prvo su stvorila imena, što znači božja imena, kasnije zajednička imena i nazive koji opisuju božansko, a još kasnije su se slova kombinovala na nov način kojim su stvorila reči koje se odnose na zemaljske događaje i materijalne predmete. Kao što je naš sadašnji svet poprimio svoje grubo materijalno obličje tek kao posledicu ljudskog "greha", tako je i Tora dobila svoju materijalnu pojavu u tačnoj paraleli sa ovim promenama. Duhovna slova postala su sa svoje strane materijalna kada je materijalni karakter sveta to učinio potrebnim. Uspon u više Svetove je nagrada za pojedinačne zasluge, tj. unutrašnjeg rada; ali tu je takođe i pojava Milosti, kao što se manifestovalo u Jakovljevom doživljaju u Bethel-u, gde mu je prikazana - dok je još uvek duhovno spavao - vizija Merdevina Postojanja. U jednom takvom trenutku straha svaki pojedinac se suočava sa odlukom da li da ostane uspavan dole ili da se probudi i svesno se uspne merdevinama evolucije. Kvalitet unutrašnjih Svetova je sasvim drugačiji od bilo kakvog zemaljskog iskustva. Od početka, vreme i prostor poprimaju nepoznate vrednosti; ništa nije materijalno, niti čvrsto, sve se kreće na neki nepoznat način. Forme poprimaju simbolični karakter, a događaji se menjaju kao igra staklenih perli. Most označava put preko haosa nižeg Jeciraha u više Svetove. Unutrašnja putovanja su veoma rizična za nepripremljene i mogu se preduzeti tek nakon duge obuke. U najdubljim i najvišim unutrašnjim iskustvima, mistik napušta oblast Jeciraha, Sveta Formiranja, i njegova svest ulazi u Berijah, Svet Kreiranja. Tu, u duhu, on se uspinje da pogleda Nebeski Tron, gde njegova vizija poprima jednu univerzalnu dimenziju. Na tom mestu između kosmičkog i Božanskog nalazi se mesto gde se sreću tri viša Sveta; ono se zove Stolica (Sedište) Mesije, boravište najpotpunije ostvarenih ljudskih bića. Takva jedna vizija je data samo nekolicini, jer ona zahteva veliku ličnu akumulaciju zasluge i Božansku Milost. U Kabali postoje dve osnovne faze uspona. Prva, koja pripada psihološkom Svetu Formacije, sastavljena je od sedam nivoa, Manjih Heikhalot ili Dvorana. To su stepenice po kojima se čovek uzdiže iz

71

SKAKAVAC 9
sredine tela, preko niže psihe, u nivo duše, i dalje ka duhu i prvom kontaktu sa Božanskim. Sedam Većih Dvorana (ili Nebesa) obeležavaju uzastopne nivoe duhovnog Sveta Kreacije: Svest se diže iz psihe i preko nižih nivoa duha, gde se razna Nebesa opažaju kao stanja i stepenovi egzistencije. Šesto i sedmo Nebo su paralelni sa nižim delovima Božanskog Sveta Emanacije i tu se mistik mora okrenuti da se vrati nazad, ili krenuti ka potpunom sjedinjenju sa Bogom. Koren shvatanja svake pojedinačne Sefire i svake staze leži u korespodencijama njihovim karakteristikama koje se na početku sticanja znanja moraju pojmiti intelektualno, da bi iz toga znanje sazrelo i pretočilo se u Razumevanje. KETER Znaži: Kruna Božansko Ime: Ehejeh Što znači: Ja jesam /Ja postajem Arhanđeo: Metatron Red Anđela: Kajot Ha-Kediš Što znači: Sveta Živuća Bića Arhi-Đavo: Satana i Moloh Red Demona: Taumiel Što znači: Blizanci Boga Zemaljska Čakra: Rašit Ha-Gilgalim, Prvi Pokretač Uticaji: Prvotni Kovitlaci, Pluton Magičko Oružje: Kruna, Tačka, Svastika Kraljevska Skala Boja: Blilijantnost Tarot Karte: Četiri Asa Magički Rang: Ipsisimus Gematrička Vrednost: 620 Lik: Drevni Bradati Kralj (profil) Svest: Duhovno HOKMAH ili ABBA Znaži: Mudrost, Otac Božansko Ime: Jehovah, YAH Što znači: Bog, Gospod Arhanđeo: Raciel Red Anđela: Aufanim Što znači: Točkovi Arhi-Đavo: Beelzebub Red Demona: Haigidel Što znači: Hinderers Zemaljska Čakra: Maslot Uticaji: Sfera Zodijaka , Neptun Magičko Oružje: Phallus, Linija, Yod Kraljevska Skala Boja: Svetlo Plava Tarot Karte: Četiri Dvojke i Vitezovi Magički Rang: Magus Gematrička Vrednost: 73 Lik: Bradati Muškarac Svest: Kreativna BINAH ili AIMA Znači: Razumevanje, Majka Božansko Ime: Jehovah Elohim Što znači: Gospod Bog Arhanđeo: Cafqiel Red Anđela: Aralim Što znači: Tronovi Arhi-Đavo: Lucifuge

72

SKAKAVAC 9
Red Demona: Satariel Što znači: Skrivanje Uticaji: Šabbathai, Odmor, Saturn Magičko Oružje: Yoni, Trougao, Pehar, He Kraljevska Skala Boja: Grimizna Tarot Karte: Četiri Trojke i Kraljice Magički Rang: Magister Templi Gematrička Vrednost: 67 Lik: Odrasla Žena Svest: Intuitivna HESED ili Gedula Znači: Milost, Veličina Božansko Ime: El, AL Što znači: Moćni Bog Arhanđeo: Cadqiel Red Anđela: Hašmalim Što znači: Sjajući Arhi-Đavo: Ashtarot Red Demona: Gamhicot Što znači: Uznemirujući Zemaljska Čakra: Cadek Uticaji: Ispravnost, Jupiter Magičko Oružje: Štap, Skiptar, Krst Kraljevska Skala Boja: Tamno Ljubičasta Tarot Karte: Četiri Četvorke Magički Rang: Adeptus Exemptus Gematrička Vrednost: 72 Lik: Krunisani Kralj Na Tronu Svest: Očinska GEBURA ili PAHAD Znači: Pravda, Snaga, Strah Božansko Ime: Elohim Gibor Što znači: Bog Svemoćni Arhanđeo: Kamael Red Anđela: Seraphim Što znači: Vatrene Zmije Arhi-Đavo: Asmodeus Red Demona: Galab Što znači: Plamteći Zemaljska Čakra: Madim Uticaji: Sirova Snaga, Mars Magičko Oružje: Koplje, Mač, Kuka Kraljevska Skala Boja: Narandžasta Tarot Karte: Četiri Petice Magički Rang: Adeptus major Gematrička Vrednost: 216 Lik: Ratnik U Kočiji TIFARET Znači: Lepota Božansko Ime: Jehovah Aloah Va Daath Što znači: Bog Manifestovan U Sferi Uma Arhanđeo: Mikael Red Anđela: Malahim Što znači: Kraljevi Arhi-Đavo: Belfegor

73

SKAKAVAC 9
Red Demona: Tagaririm Što znači: Litigators Zemaljska Čakra: Šemeš Uticaji: Solarna Svetlost, Sunce Magičko Oružje: Lamen, Ručin-Krst, Vau Kraljevska Skala Boja: Ružičasto Roze Tarot Karte: Četiri Šestice i Prinčevi Magički Rang: Adeptus Minor Gematrička Vrednost: 1081 Lik: Kralj ili Dete Svest: Ljudska NECAH Znaži: Pobeda Božansko Ime: Elohim Cabaot Što znači: Bog Hostije Arhanđeo: Haniel Red Anđela: Elohim Što znači: Arhi-Đavo: Baal Red Demona: Harab Serapel Što znači: Raspršujući Gavran Zemaljska Čakra: Nogah Uticaji: Glittering splendor, Venus Magičko Oružje: Pojas, Ogrlica, Lampa Kraljevska Skala Boja: Amber Tarot Karte: Četiri Sedmice Magički Rang: Filozofus Gematrička Vrednost: 148 Lik: Lepa gola Žena Svest: Strasna Planeta - Venera Mesto na telu - karlica, stegna, natkolenica Simboli - ruža, svetiljka i opasač Pozitivna faza - nesebičnost Negativna faza - razvrat HOD Znaži: Sjaj Božansko Ime: Jehovah Tzabaoth Što znači: Gospod Hostije Arhanđeo: Rafael Red Anđela: Beni Elohim Što znači: Sinovi Boga Arhi-Đavo: Adrammeleh Red Demona: Samael Što znači: Prokazivač Zemaljska Čakra: Kokab Uticaji: Zvezdana Svetlost Magičko Oružje: Imena Kraljevska Skala Boja: Purpurna Tarot Karte: Četiri Osmice Magički Rang: Praktikus Gematrička Vrednost: 15 Lik: Hermafrodit Svest: Intelektualna Planeta - Merkur Mesto na telu - karlica i stegna

74

SKAKAVAC 9
Simboli - imena, zazivi i kecelja Arhetipsko-magijska slika - hermafrodit Pozitivna faza - istinoljubivost Negativna faza - nepoštenje JESOD Znaži: Temelj Božansko Ime: Šaddai El Hai Što znači: Svemoćni Živi Bog Arhanđeo: Gabriel Red Anđela: Kerubin Što znači: Snažni Arhi-Đavo: Lilit Red Demona: Gamaliel Što znači: Opsceni Zemaljska Čakra: Levanah Uticaji: Lunarna Vatra, Mesec Magičko Oružje: Mirisi i Sandale Kraljevska Skala Boja: Indigo Tarot Karte: Četiri Devetke Magički Rang: Zelator Gematrička Vrednost: 80 Lik: Lepa Mlada Žena Svest: Automatska Planeta - Mesec Mesto na telu - polni organ Simboli - miomirisi, sandale Arhetipsko-magijska slika - lep go muškarac Pozitivna faza - nezavisnost Negativna faza – lenjost MALKUT Znaži: Kraljevstvo Božansko Ime: Adonai Melek Što znači: Gospod i Kralj Arhanđeo: Metatron / Sandalfon Red Anđela: Išim Što znači: Vatrene Duše Arhi-Đavo: Nahema Red Demona: Nahemoth Što znači: Nečistoća Zemaljska Čakra: Holom Jesodot Uticaji: Elementi, Zemlja Magičko Oružje: Krug, Trougao Umeća Kraljevska Skala Boja: Žuta Tarot Karte: Četiri Desetke i Princeze Magički Rang: Neofit Gematrička Vrednost: 496 Lik: Mlada Žena, Krunisana i na Tronu Svest: Elementalna Planeta - Zemlja sa četiri ambijentalna elementa Mesto na telu - potkolenica, stopala i anus Simboli - krst jednakih krakova Arhetipsko-magijska slika - okrunjena mlada žena na prestolu Pozitivna faza - odeljivanje u smislu raspoznavanja Negativna faza - tromost

75

SKAKAVAC 9
Aleph, Vo Vazduh Magičko Ime: Sveti Duh Povezuje: Keter i Hokmah 1. ALEF je dvojno načelo koje predstavlja sve što postoji, a i sve ono što ne postoji, sve ono pozitivno i negativno, te na kraju život i smrt. Simbol dvojnog principa života i smrti. Područje "blistajuće inteligencije", jer se tu nalazi srž zavese smeštene neposredno uz čistu imanentnost sučeljenom sa samim "uzrokom uzroka". Beth, Kuća Merkur Magus Moći Keter i Binah 2. BET je simbol svih kućišta, odnosno svih posuda i konačno svega što unutar sebe može nešto "sadržavati". Ono označava svako stanovanje, svaku sadržajnost. Sveukupno uzevši, to slovo simboliše danas kosmičku energiju koja se kao sadržaj onda stvarno i očituje. "Ljuska", odnosno "posuda" te energije zračenja u stvari je čitav svemir. Područje "prozračne inteligencije" ili vizija. Na tom se području se postiže određena vizionarnost usmislu prave i istinske jasnovidnosti. Gimel, Kamila Mesec Devica Sveštenica Srebrne Zvezde Keter i Tifaret 3. GIMEL je načelno raznovrsna delatnost, ali i kretanje onoga što je u nečemu sadržano, što znači ograničeno postojanje, odnosno znači čak i nepostojanje, to je u stvari alef i bet. Staza "sjedinjujuće inteligencije" tako nazvane jer je to područje postojanja slave. Ovde pojedinci mogu savršeno spoznati istinu, osobito onu sa duhovne naravi. Daleth, Vrata Venera Ćerka Moćnih Hokmah i Binah 4. DALET je je arhetip materijalnog postojanja. "Prosvetljujuća inteligencija". Tu su temelji skrivenih ali i osnovnih ideja misaone energije. 5. HE - Cadi, Udica, Mars - je princip sveukupnog života, arhetip univerzalnog života. Staza "ustanovljavajuće inteligencije", tako nazvane zato što sačinjava supstanciju stvaranja i to u potpunoj tami. Javlja se samo u onima koji se bave dubokom mistikom. 6. VAU - Vau, ekser, Bik - je arhetip svih oplodnih supstanci. Oplođujuće sredstvo. Muško oplođujuće načelo. "Trijumfirajuća ili večita inteligencija", tako nazvana zato što je to radost koja proizilazi iz nenadmašive osmislenosti (slave). Ta slava se u kabalističkim spisima doslovno opisuje kao sjedinjenje čovekove psihe s prauzrokom. 7. ZAJIN - Mač, Blizanci - je dovršena oplodnja. Ovo je staza "primenjujuće inteligencije", jer onim ljudima koji su apsolutno pozitivnog karaktera omogućuje da steknu tako snažno uverenje kao da su obavijeni izvorištem nespoznatljivosti. Tu obavijenost kabalisti nazivaju utemeljenjem izvanrednosti u izvanrednom stanju. 8. KET - Kočije, Ograda, Gral - je svojevrsno "ograđivanje" sveukupnih nerazvijenih kosmičkih energija. Staza "kuće uticaja", i to u smislu neprestanog razvoja dobrote koja čovekovu psihu duhovno uzdiže, jer je već pre toga imao dosta zasluga.

76

SKAKAVAC 9
9. TET - Strast, snaga, Zmija - je simbol prapočetne ženske energije. "Inteligencija shvatanja" svih delatnosti ljudske psihe. Ona pribavlja najuzvišeniji blagoslov i mističarsku egzaltaciju. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zajin, Ket i Tet, su arhetipovi brojeva od 1 do 9. Prvih 9 slova projektuju sami sebe u različite stepenove postojanja, ali uvek pomnožena sa 10. Što kasnije tvori niz slova koja se protežu od Joda (10) do Cadija (90), koja nisu ništa drugo do konkretnija stanja onih prvih 9 slova. 10. JOD - ruka, Devica, Pustinjak - je suprotnost Alefu. To je stalno stanje koje neprestano traje. Večnost. Jod je suprotno Alefu, ono je svojevrstan kontinuitet i očitovanje postojanja. "Inteligencija volje", je svojevrsna priprema čoveka za spoznaju postojanja primarne mudrosti. 20. KAF - Točak sreće, Dlan, Jupiter - je arhetip bilo kakvog primaoca. "Pomirljiva inteligencija", inteligencija direktno prima prauzročni uticaj i time utvrđuje svako postojanje. 500. ZAVRŠNI KAF je kosmičko konačno dostignuće individualnog postojanja. 30. LAMED - Uravnoteženje, Volovski bič - je princip svesti, princip povezujuće karike. "Verna inteligencija", povećava psihičku energiju. 40. MEM - Voda, Obešeni čovek - arhetip majčinskog stvaralačkog načela. Majčinska materica. "Stabilna inteligencija", čoveku daje moć ispravnog shvatanja unutar mnoštva raznih navoda. 600. ZAVRŠNI MEM je kosmičko stanje plodnosti u čoveku uopšte; pri tome se misli i na plodnost uma i na čovekovu fizičku plodnost. 50. NUN - Smrt, Riba, Škorpija - je arhetip svakog individualnog postojanja. "Maštovita inteligencija", čovek može maštovitošću uočiti sličnosti među raznim stvarima i onda ih uskladiti. 700. ZAVRŠNI NUN je simbol međuigre kosmičkih energija. 60. SAMEK - Stub, Umetnost, Strelac - arhetip ženske plodnosti samo žensko jajašce. Područje "inteligencije iskušavanja", zove se tako jer čovek postaje dobar i plemenit prolazeći kroz razna iskušenja. 70. AJIN - Đavo, Oko, Jarac - je prosvetljujuće načelo koje se nalazi iza oplođivanja (Zajina). Područje "obnavljajuće inteligencije", tim putem se obnavljaju i skladno menjaju sva dosadašnja iskustva psihe. 80. PE - Kula, usta, Mars - "Oduševljavajuća inteligencija", samo se oduševljavanjem za prirodne pojave može prodreti do srži svega što postoji u svemiru. 800. ZAVRŠNI PE ima isto značenje kao i Pe i Ket. 90. CADI - Zvezda, Prozor, Vodolija - je ženski simbol, ali u društvenom smislu. Treći, niz koji teče od Kvofa (100) pa do završnog Cadija (900), označava u najrazvijenije kosmičko stanje koje se uopšte može postići nizom prvih početnih devet slova. 900. ZAVRŠNI CADI je ženski arhetip, ali u mitskom smislu. 100. KVOF - Mesec, Zatiljak, Ribe - uzvišenije stanje Alefa kad on nadmašuje svoj negativni aspekt, odnosno oblik smrtnosti. "Telesna inteligencija", oblikuje svaku telesnost, ali ne samo nju nego i niz područja, tako da je svaka telesnost u stvari svojevrsno otelovljenje tih faktora. 200. REŠ - Sunce, Glava - je arhetip univerzalnih ili kosmičkih "posuda". Obuhvata i sadržava kosmičku supstancu. "Skupljajuća inteligencija". Tom inteligencijom astrolozi prate kretanje zvezda, a isto tako objašnjavaju kosmičke znakove bdenjem nad usavršavanjem znanja i njegovih pravila. 300. ŠIN - Eon, Vatra, Duh, Strašni sud - je "duh" sveprožimajuće energije. "Stalna inteligencija". Ona reguliše kretanje Zemlje i Meseca na postojeći način, što pogoduje održavanju života na Zemlji.

77

SKAKAVAC 9
400. TAU - Krst, Saturn, Zemlja - arhetip svega kosmičkog postojanja. "Administrativna inteligencija". Upravlja i povezuje sve planete i ono što se nalazi između njih. IV. Drvo Života kao šematski diagram predstavlja bazu sveta. Sefiroti su "Midot" ili Mere i dimenzije i u relaciji su sa rečima Saper - Izraziti, Spir - briljantnost, Safar - Broj i Sefer - Knjiga. Sefiroti su Svetleća "tela" koja razotkrivaju i izražavaju Božansku Veličinu. Oni su nosači i sadržatelji koji određuju i sadrže Božansko Beskrajno Svetlo. Sefiroti nisu odvojeni od Stvoritelja. Oni su povezani jedan za drugi po preciznim zakonima Reda i Hijerarhije. Onim vezama su povezani božanski svet i svet čoveka - a čovek je stvoren po liku božijem. Deus est Homo! Svi sefiroti su u Bogu i svi su u Čoveku. Bog je Makrokosmos, a čovek je Mikrokosmos. Keter se pojmi kao početak, izvor iz čega je sve ostalo isteklo. On je Jedan, Jedno, Jedinstvo. Predstavlja prvi stadijum u procesu manifestacije - kreacije - emanacije - i zbog svoje Jednote je Neutralan. Keter je Kruna, što obeležava viši autoritet vrhovne moći, zbog čega se najčešće tumači da je Keter ustvari Bog. U beskrajnom prostoru Univerzum kao Jedno jeste Keter. Hokmah je tok koji je potekao iz Izvora - Ketera, a to je Tok Svesti koji je sadržatelj sve Mudrosti koja emanira i određuje Univerzum. Ipak, Hokmah predstavlja dualnost Prvotnih Oca i Majke - Jod i He. Binah se shvata kao nivo koji sadrži sve što je isteklo iz Hokmaha. Binah je prostor koji sadrži svetlost. U ovoj sferi čovek Razume božansku Mudrost. Po Sefer Jeciri Hokmah je Dubina Početka, dok je Binah Dubina Kraja. Binah je svod koji nadkriljuje prostor stvarajući prostor u kome se manifestuje Božanski Duh.

Hokmah se najčešće prikazuje kao Bog otac - Muškarac, dok je Binah Božanska Majka - Žena. Keter je Božansko Krunisano i Pobedničko Dete.
Kabala generalno prihvata prisustvo još jednog stadijuma na Drvetu Života, ali ga ne smatra Sefirom. To je Daat - Znanje. Na vrhovnom nivou poimanja i manifestovanja božanskog "imena" JHVH Jod je Keter, He je Hokmah, Vau je Binah, a finalno He je Daat. Ono božansko ime se na nižim nivoima projektuje kao prožimanje sa četiri kabalistička sveta - a na specifičan način sa sefirama Hokmah, Binah, Tifaret i Malkut. Misterije imena JHVH su najdublje u Kabali i projektuju se na sve aspekte učenja. Daat se smatra "nevidljivom" sefirom. Ona je interakcija između tri najviše sefire, a pogotovo Mudrosti i Razumevanja čija se "tvar" svodi na Znanje. Ono je stadijum Inteligencije koji prethodi svemu praktičnom i manifestovanom u Umu i sferama Univerzuma koji su ispod kabalističkog "Bezdana". Daat je prizma kroz koju se čista svetlost božanskih sfera prelama i rasipa u Prostoru. Ova svetlost u svojim bojama je i energija i inteligencija i osećajnost i materija. Proces kreacije/formacije se odvija u sedam nižih stadijuma, koji su sedam sefirota ispod Ambisa - Hesed/Milost, Geburah/Snaga, Tifaret/Lepota, Necah/Pobeda, Hod/Sjaj, Jesod/Temelj i Malkut/Kraljevstvo. Prvih šest čine Sveti Heksagram, dok je Malkut Kraljevstvo materije. Svaka Sefira se odnosi na jednu od deset izreka kreacije iz Knjige Postanja. 1. 2. 3. 4. 5. U početku Bog stvori... - Keter Neka bude svetlost... - Hokmah Neka bude svod... - Binah Neka se vode skupe da bi se zemlja pojavila... - Hesed Neka zemlja bude prekrivena biljkama... - Geburah

78

SKAKAVAC 9
6. 7. 8. 9. Neka bude dve svetlosti... - Tifaret Neka vode ispune morska stvorenja... - Necah Neka zemlja iznedri životinje... - Hod Načinimo čoveka... - Jesod.

Prve tri izreke predstavljaju osnovni "model" kreacije, sledećih šest su fizička projekcija kreacije - od suptilnih elemenata ka grubim. Sefiroti se projektuju i u davanju Zakona: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ja sam Gospod.... - Keter Nešeć imati drugih Bogova... - Hokmah Ne izgovaraj božije ime uzalud... - Binah Seti se Sabata... - Hesed Poštuj roditelje... - Geburah Ne ubij... - Tifaret Ne bludniči... - Necah Ne kradi... - Hod Ne svedoči lažno... - Jesod.

Fokus je u prva tri Sefirota koji se odnose na Božansko, sledećih šest su konkretizacija opštih i moralnih osobina čoveka koji sadrži Sefirote Drveta Života.

"Ovo mistično izlaganje potpuno podržava jevanjđelje hrišćanske vere o životu Isusa Hrista. Sve inicijacije i pouke koje su prethodile njegovom dolasku su znanje o evoluciji čoveka i čovečanstva do njega, to su izgrađena i porušena Dva Hrama, a njegovim rođenjem je postavljen Kamen Temeljac Trećem Hramu, koji korespondira sa Vrhovnom Trijadom Drveta Života. On je rođen u Malkutu, Kraljevstvu, sa svim ljudskim osobinama, čovek, kraljevskog roda, začet od Boga i rođen od Device. Začeo ga je Jod Tetragramatona, a finalno He, je kraljevstvo u kome ga je Majka He, rodila. On je Vau. To je ceo Tetragramaton. U njemu je pak Božanski oganj Duha, Šin, On je Jehešua, Plamena Zvezda, Pentagram. On živi i razvija se u svetu, prolazi razvoj i prima posvećenja hebrejskog znanja o Zakonu, Tori, i drugim poukama učenjaka. Primajući Krštenje preko Jovana, prenosioca drevne Tradicije, On se Budi u svetlosti Sunca, u Tifaretu, i stiže u Jerusalim koje je mesto njegove Misije, (on po svom kraljevskom rodu loze Davidove i Solomonove i jeste Princ Jerusalima, budući kralj Jevreja) mesto u kome se Duhovni Hram Carstva Nebeskog treba izgraditi. Priče koje opisuju njegove godine života od tridesete do trideset i treće su takođe korespodentne stazama i sferama Drveta Života. On propoveda na gori, prenoseći svoje znanje, stazom Mem, on čini čuda, stazom Kaf, priče o ribarenju su od staze Nun, i naposletku ruši tržnicu u Hramu, to je Stub, Samek, njegovog održanja misije koju mora da obavi. On biva suđen, stazom Lamed, i biva kažnjen, nosi Krst svoje patnje, što je od Geburaha. Devet puta posrne na krivudavom putu, a to je zmijska staza Tet čiji je broj devet. Biva razapet na Golgoti koja je Hesed, i trećeg dana biva Uskrsnut na nebo da bude kraj Boga sa njegove desne strane, u Binahu. Nakon toga svi prepoznaju njegovu Božanstvenost i činom žrtvovanja on je kao Logos Reči svoga Doba preneo svoju svetlost, utisnuo pečat na duše ljudi, postavši Jedno sa Ocem, Večnim i Beskrajnim Svetlom koje dopire iz Ketera. On je Sam Svoje Sopstvo, Ipsisimus, koji se nadalje po božanskom nahođenju javlja učenicima da bi usmerio tok svoje Gnoze, da bi upravljao izgradnjom Trećeg Hrama.
Nema ničega "istorijskog" u ovoj priči i ovoj "ličnosti". Jevanjđelja prenose Kabalističku pouku o sistemu inicijacije. "Isus" je "Jehešua" - Plamena Zvezda - Čovek koji prolazi kroz stadijume Drveta Života. Čovek koji se uzdiže iznad materije stazama i Sefirotima ostvarujući spoznaju i probuđenje - povratak Božanskom. V. Shavatnje sistema inicijacija koje prenosi Drevni i Prihvaćeni Škotski Obred Slobodnog Zidarstva se u potpunosti zasniva na kabalističkom poimanju značenja stepena i njihovih veza. Masonerija bilo kog obreda je usklađena sa Drvetom Života - jedino što su manifestacije pouka i grupacija "energija" dati na različite načine.

79

SKAKAVAC 9
Obredi Jorka i Drevnog i Primitivnog Obreda Memfis-Mizraima su potpuno prožeti sa Drvetom Života - razlika je u afinitetima i nivou dosezanja poimanja sfera Drveta Života. Škotski Obred sagledava Drvo Života filozofski, Jork Obred to čini operativno, a Memfis-Mizraim ide Još Dalje - obuhvatajući i ezoterične, hermetičke, okultne i alhemijske osobine Drveta Života. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° Učenik Pomoćnik Majstor Tajni Majstor Savršeni Majstor Intimni Sekretar Predsednik i Sudija Intendant Zgrada Izabranik Devetorice Slavni Izabranik Petnaestorice Uzvišeni Izabrani Vitez Veliki Majstor Arhitekta Kraljevski Svod Solomona Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar Vitez Istoka i Mača Princ Jerusalima Vitez Istoka i Zapada Suvereni Princ Ružinog Krsta Veliki Sveštenik Časni Veliki Majstor Svih Loža Noahit Pruski Vitez Vitez Kraljevske Sekire Šef Tabernakla Princ Tabernakla Vitez Medene Zmije Princ Zahvalnosti Suvereni Zapovednik Hrama Vitez Sunca , Prosvećeni Princ Škotski Vitez Svetog Andreje Vitez Kadoš Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez Svetli Princ Kraljevske Tajne Suvereni Veliki Generalni Inspektor 10,9,8,7 6,5,4 3,2,1 Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter B. J. M. Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Ain Sof Aur Vazduh Zemlja Voda Vatra (Duh) Ribe Ovan Bik Blizanci Rak Lav Devica Vaga Škorpija Strelac Jarac Vodolija O A I Malkut Tau Šin Jesod Kof Reš Hod Peh Cadi Oin Samek Necah Nun Tifaret Mem Lamed Geburah Kaf Jod Tet Hesed Zain Het Binah He Vau Dalet Hokmah Gimel Bet Alef Keter Ain Sof Aur

Budući da u celokupnom sistemu deset stepena predstavljaju faze, a ostali procese izdvajaju se 1°, 4°, 7°, 12°, 14°, 17°, 21°, 24°, 28° i 32° - što ne znači da su oni najvažniji već da imaju specifične Moći i svest o Sefirotima. U stvari bitni stepeni su 1°-3° u Plavoj Loži, a u Crvenoj 4°, 9°, 13° i 14°, 18°, 21°, 28°, dok 30°, 31° i 32° čine i predstavljaju uzvišen smisao prva tri stepena iz Plave Lože. 33° je transcedencija celokupnog sistema. 4° predstavlja uzdizanje nad osobinama čoveka, posle rođenja, života i smrti dolazi Tajna Tišina spoznaje. 9° stepen je paralelan prvom prikazivanju svetlosti u ritualu učenika i korespondira sa slovom Cadi -to je Udica - Oni koji vide svetlo su "upecani" i nikada to Svetlo ne mogu da zaborave. 12° uspostavlja posvećenost sistemu. 13° razotkriva i sažima celokupan proces uzdizanja u Loži Usavršavanja. Shvatanjem sistema dolazi se do 14° gde se prima Tajno Ime Boga - Tu je paralela sa Tifaretom i spoznajom Istinskog Sopstva. Mistici kažu da se u Tifaretu čoveku pojavljuje Sveti Anđeo Čuvar koji mu

80

SKAKAVAC 9
razotkriva njegovo Istinsko Ime - to je Ime koje je Bog utisnuo u dušu čoveka. 17° je posvećenost Radu i služenju čovečanstvu - teži se, korespodentno Geburahu izvršiti Veliki Rad. 21° prenosi shvatanje Makrokosmosa i hijerarhije koja prožima ceo manifestovani univerzum, ali i pouku da se trostrukost osnove Plave Lože ne sme poremetiti. 24° budi čoveka u Razumevanje povezanosti Univerzuma sa višim duhovnim principima. 28° je primanje posvećenja Kulta Sunca. 32° je duhovno nadograđivanje nad 3° Majstora Masona - u Kruni Drveta Života čovek poništava u potpunosti svoju personalnost i potpuno se predaje služenju Bogu i čovečanstvu. 33° predstavlja uskrsnuće u Veliku Svetlost koja je u srži Zvezde i u beskraju Kosmosa. 1° - Učenik u svom prvom susretanju sa inicijacijom doživljava prenos utisaka celokupnog sistema Drveta Života koje je sadržano u stepenima Škotskog Obreda. On prima utiske intelektom i osećanjima, psihološki. To je Pečat na dušu inicijata. Ipak po smislu on duhovno ne može da pojmi ništa što je iznad prve trijade Drveta Života. 2° - Pomoćnik proživljava smisao središnje trijade Drveta Života. Središnja trijada, sefiroti Tifaret, Geburah i Hesed razotkrivaju trostruki smisao Plamene Zvezde. Pentagram je usavršenost čoveka koja se spoznaje u Tifaretu - u Suncu. Geburah slavi rad, a Hesed prenosi znanja i mudrosti sistema koji se projektuje kroz inicijaciju. 3° - Majstor Mason se suočava sa smrću Majstora, sa svojom smrću, sa uništenjem svog Ega doživljaj se prenosi simbolički ali predstavlja trostrukost - stoga se odnosi na vrhovnu trijadu Drveta Života. Majstora ubijaju tj. vezuju za materijalni svet ustvari tri "izdajnika" Pomoćnika - to su njegove lične niže osobine koje ne mogu da transcendiraju - niže osobine ličnosti uvek ostaju na svom nivou, a duša, ne vezana za materijalno, biva uzdignuta u smrti. Ritual Majstora je mračan jer se prenosi u prostoru Binaha, čije su obeležja tuga i mrak. Tri izdajnika, su tri elementa čije osobine su manifestacije Trojstva, pojavnost trostrukih božanskih emanacija na nižim ravnima. Svi su jednaki u smrti, ne "preživljavaju" spoljačnje karakteristike čoveka, već se duh smiruje. Ipak, Duh je večno budan - duša je besmrtna. Braća i veza sa kolektivnom svešću čovečanstva izvlači čoveka iz tamne grobnice. Tajna je u njemu, ali ona se ne očituje, ona je skrivena. On je slobodan, miran. 4° - Stepen Tajnog Majstora prenosi učenje o važnosti tajnosti, povinovanja i poverenja. Tajnost, tj. tišina je vrlo važna za Učenike jer oni tek ulaze u Misterije i bitno je da održe svoju tišinu da bi mogli čistog uma i srca poprimiti Znaje. Povinovanje je bitno za Pomoćnike jer oni su ušli dublje u sistem saznanja, oni su stekli i utvrdili osnovu, i prepoznaju važnost i istinitost Inicijacije. Povinovanje predstavlja usklađenost sa Univerzalnim i prirodnim zakonima i sklad sa Istinom, jer ako nema usklađenosti nastaje disharmonija. Poverenje je odlika Majstora Masona, oni su primili punu Inicijaciju, a njihovo poverenje je Bratska Ljubav iz koje proističe prepoznavanje da u svakome od Braće opstoji velika Istina, da je u svakom iskra Svetlosti. Poverenje je sklad, prepuštenost Velikom Radu. Dužnosti se ne mogu preduzimati samo kad se očekuje nagrada, to je sebičnost. Oni koji imaju znanje i sposobnost za Rad ne mogu to ispoljavati za svoju korist, korist je u suptilnom duhovnom zadovoljenju i shvatanju da je čovek u skladu sa sveopštom kretnjom sveta, a takva vrsta koristi nema cenu. Dužnost je služenje koje proističe iz Bratske Ljubavi i u tome ne postoji korist. Ako ima i trunke sebičnosti u delanju u služenju onda u njoj nema ljubavi. Nakon što svaki Brat primi tri simboličke Inicijacije u Plavoj Loži, čime je primio nauk i znanje o konkretnim elementima i dinamici celog sistema, jasno je da znanje nije dovoljno samo po sebi. Iskustva su stečena, ali postoji suptilna potka koja prožima sve to. Ma koliko tri inicijacije Učenika, Pomoćnika i Majstora jesu svete nakon toga ne možemo se prepustiti stagnaciji. Stečeno znanje ne može da miruje, čovek mora da shvati svu suptilnost svakog simbola, da svaki deo učenja doživi, proživi i ispolji kroz sebe. Nije stoga dovoljno, vredno raditi, učiti i biti svestan da je Majstor umro, iako je Bratstvo, zahvaljujući vrlinama preživelo, već simbolično moramo shvatiti sve okolnosti i duboke pouke legende o Hiramu koja se odnosi na ono što sledi nakon njegove smrti, na sve uzročno posledične veze potrage za ubicama i njihovo nalaženje i specifične okolnosti za svakog od njih. Prvi momenat nakon Hiramove smrti nije obeležen tugom, već obavezom da se čuva Najviše Svetilište, Sanctum Sactorum, jer nije Majstor sam po sebi najvažniji već Veliki Hram Svih Ljudi. Stoga

81

SKAKAVAC 9
Solomon odabira sedmoricu vrednih i umešnih Majstora Zidara da čuvaju svetu "opremu" - a to nije ništa drugo do simbol delova čovekove duše. Stepen Tajnog Majstora predstavlja Temelj - Jesod celokupnog sistema Andrejevske Masonerije. 5° - Život je nesiguran, smrt može stići svakog časa. Ljudi ne mogu birati čas smrti, kao što nisu birali čas rođenja. Oni su time spontano podložni velikom Planu koji je uspostavio Veliki Neimar. Onog momenta kada čas smrti dođe čovek mu se prepušta, jer znao to ili ne taj čas je čas nagrade. Dolazi mir smrti, prolazak na stazu upokojenja i smiraja. Čas prilaska Večnome sviće u toj tami. Čas smrti je upravo nagrada za one koji su se vredno posvetili svojoj dužnosti, kao što je i kazna za protraćeni dar života za one koji su izneverili put Kreacije. Svačiji život ima smisao, svačija smrt, sve je usklađeno i svaki događaj ima odraz i važnost za druge pa i sama smrt. Takođe rekvijem je odavanje počasti Majstoru koji je vredno za života stekao slavu zbog svojih beskrajnih vrlina stečenih u životu sa znanjem i Istinom. Moralna pouka ovog stepena je da treba da živimo u miru sa našom savešću i da vršimo našu dužnost u iskrenosti i dostojanstvu. Kada iskrenost, posvećenost, pravda i bratstvo ne postoje sloboda i nezavisnost su beznačajni. Slobodno zidarstvo vrednuje čoveka kao osobu. Stepen Savršenog Majstora predstavlja stazu Kuof na Drvetu Života - to je prolazak kroz mračne periode, vođstvo kroz tamu i senke, ali i intuicija koja daje impulse napretku. Kuof je pripisano astrološkom znaku Riba, te stoga predstavlja i dublje nesvesne regione bića. 6° - Pouka ovog stepena proističe baš iz sleda prihvatanja doslednosti spram prethodno stečenih pouka inicijacija. Privrženost, poverenje i dužnost su adekvatno nagrađeni kada ih čovek iskreno ispoljava. Svako ko deluje kao mirotvorac deluje sa ove staze. Odluke ne možemo donositi samo kad se potreba pojavi. Neophodno je već unapred uspostaviti takvo stanje koje može da zadovolji kao preduslov za sagledavanje iznalaženja rešenja za potrebnu stvar. Savez, Obećanje i Usavršavanje su dve potpore i ishod iskustva. Savez je splet sila, obećanje je usklađivanje, a Usavršavanje je duhovni boljitak stečen iskustvom. Život jeste niz obećanja koja činimo, a pošto ne znamo unapred koje delo će tačno prevagnuti u važnosti trenutka i koje će uticati na okolnosti života, naša je dužnost da uvek imamo i da uvek delamo sa naj boljim namerama. Stepen Intimnog Sekretara je dodeljen stazi Reš. To je Sunce kao vodič. Svest i razboritost blistave inteligencije. On je veza temelja duše sa razumom. 7° - Mi imamo um, osećanja, nagone, snagu, sposobnosti i posvećenost, te osobine ne bi ništa uspele da postignu ako nisu pravilno koordinirane, ako njima ne upravlja viši zakon, viši princip. Kako bi te osobine u nama delovale ako ne bi bile usklađene, ako bi haotično svaka vukla na svoju stranu? Svaki disbalans bi vodio u svoju krajnost, svaka osobina bi htela da uspostavi svoju ograničenu vlast, svoju vlast nad drugima. Živi Hiram je bio aktivni vodič i usmerivač duše, dok pokojni on postaje pasivan element, sada duša u svom procesu sazrevanja mora sama da preuzme ulogu vodiča, i ugledavši se na arhetipske vrline Majstora da napreduje ka višim ciljevima. Šta bi radio um kada ne bi bio usmeren nekom korisnom cilju, samo bi stvarao "moždane oluje" baratajući idejama i znanjem besmisleno i beskorisno. Nagoni kada bi se pustili pretvorili bi čoveka u zver ili bi zamrli u svojoj beskorisnost u slučaju druge krajnosti. Osećanja bi bila leglo truleži ako bi bila zapuštena, ipak ako se pravilno potaknu ona su izvor inspiracije, poleta i harmonije. Kada bi snaga pitala za razlog stojala bi i ne bi činila ništa, bila bi beskorisna ako se ne bi koristila u kreativnom procesu. Ako

82

SKAKAVAC 9
bi došla sama na vlast prerasla bi u surovost i tiraniju. Mudrost je beskorisna ako se ne primenjuje, ako nema primenu na život, ona se mora primeniti na sveopšti proces rada da bi odmerila ostale osobine i dala im podršku u cilju harmoničnog sadejstva. Sudija mora biti u skladu sa moralnim zakonom, mora znati kakvi su planovi hrama da bi radnike pravedno korigovao i usaglasio. Teret obaveze pada samo na one koji su sposobni da ga podnesu, na one koji imaju znanje i sposobnost da sude. Predsednik i Sudija kao stepen su dodeljeni sefiri Hod - ona je Merkurovska inteligencija. 8° - Rad je centralna tema ovog stepena, kao i pouka da napredak ne može biti ostvaren bez pomoći učenja i usavršavanja, a da važni poduhvati mogu biti sprovedeni uz pomoć drugih i da znanje može biti izgubljeno ukoliko se ne čuva i ne prenosi drugima. Nakon perioda žaljenja, po legendi ovog stepena, Solomon je naimenovao i postavio pet nadzornika da nadgledaju nastavak radova na izgradnji Hrama. Lekcija je takođe da dobrota i dobročinstvo zahtevaju da ispravimo naše vlastite greške i da utičemo i pomognemo drugima da to učine takođe. Ono što čovek zna umire sa njim, stoga znanje mora da se prenosi, bilo kroz lekcije ili kroz rad ili kroz sam život. Rad se veliča onda kada je izveden ozbiljno, umešno, dosledno i efikasno. Dužnosti se sada svode na dobronamernost i milosrđe. Ovaj stepen istražuje neophodnost delanja na osnovu onoga šta smo naučili. Kao što je u prethodnom stepenu sleđen i sprovođen Hiramov ideal spontano, ovde se to sprovodi svesno. Otkriva se da su glavni atributi božanstva Lepota, Mudrost, Milosrđe, Sveznanje, Večnost, Savršenstvo, Pravda, Saosećaj i Kreacija. Dobročinstvo i Naklonost su pouke stepena. Bog je Ljubav i svako delo davanja čini da suučestvujemo u božanskoj prirodi. Stepen Intendanta Zgrada je korespodentan stazi Pe, to je veza inteligencije i osećanja. Ona prevazilazi um i teži nadogradnji emocijama. Staza Pe drži um i osećanja u ravnoteži. Pripisana je energičnom Marsu, a tarot karta "Kula" je simbolična građevina koja je postavljena sistemom i strukturom. Čovek je građevina. 9° - Izabrani majstor devetorice se podučava da bude obazriv sa svojom revnošću, ponajmanje da izvršava osvetu nad onima koji zgreše spram ljudskih i božanskih zakona. Kakve su naše odluke ako smo ishitreni i nepromišljeni? Kako izvršiti zadatke, kako živeti pošten život kada nas nagon ili emocija zbog nečega poremete? Ako nas oblije žar osvete, plamen nekontrolisane strasti, onda nije sigurno da će naša ruka držati dleto mirno, i nećemo moći da klešemo kamen u pravilnu kocku. Zadatak Izabranog Majstora je da pomogne u ispravljanju loših stvari u svetu. Seme zla i dobrote je u svesti ljudi a kada njihova dela poremete društvo naša je dužnost kao etičkih bića da učinimo da se ovakve stvari poprave. Greška nema granice u svojim domenima, pa je naša moralna obaveza ustvari naše oružje u Obredu važno koliko i fizička hrabrost. Mi radimo i učimo i u samom procesu Usavršavanja mi naša znanja i pouke o moralu i vrlinama prenosimo drugima da bi i oni imali mogućnost prosvećenja i prosvetljenja. Izabranik devetorice se pripisuje stazi Cadi. Cadi je "Car" u tarotu - očinski autoritet koji prenosi uputstva i pouke. Dosledan je i karakteran. On određuje smer kretanja duše u nižim ravnima. 10° - Naše osobine, koje ne znamo, koje čak mogu biti i mane, skrivaju se duboko u nama. Radom na svom Usavršavanju mi otkrivamo te osobine, upoznajemo ih i iznalazimo kako ćemo se ophoditi spram njih, u zavisnosti kakve su to osobine. Mana kojih smo svesni moramo se odreći, jer njihovim sagledavanjem uviđamo kojiko su one prepreka na duhovnom putu, a ostale osobine samo moramo pravilno koristiti i poštovati pošto su svakako neophodni delovi celine nas samih.

83

SKAKAVAC 9
Ne možemo delovati iz puke pristrasnosti ili odbojnosti spram neke osobine. Veliki Neimar nas nije sačinio ovakvima bez nekog višeg nauma koji moramo shvatiti. Pa i vrline i mane ne treba da nam budu ograničenja da ih stavimo u spregu i da koriste opštem dobru čoveka i društva. Preterana, nekontrolisana ambicija stvara tiraniju i despotizam. Fanatizam stvara netoleranciju i proganjanja svega onoga što ne odgovara zamisli tog jednog dela nas, ili jedne jedinke (ili grupe) spram društva. Ambicija stoga može biti i vrlina i mana. S jedne strane ona je elan za rad, elan pokrenut višim idealom, kada se u tome pretera na račun slobode drugih ljudi onda nastaje tiranija. Preterana ambicija na račun samoga sebe može da vodi u samoozleđivanje, zastranjivanje i ludilo. Fanatizam je samo ekstrem osobine posvećenosti intenzivirane disciplinom i odlučnošću. Jasna je razlika. Sama tolerancija ne znači i popustljivost. Tolerancija nije popuštanje već poštovanje. Poštovati tuđe misli, reči i dela znači biti tolerantan, to je osnova za zajedništvo i bratstvo. To je potka koja povezuje dobre institucije i društva. Oni, svako za sebe ispoljavaju vlastitu prirodu i kreativnost, a kao celina su usklađeni svako u svom domenu. Stepen Slavnog Izabranika Petnaestorice je korespodentan stazi i slovu Ain na Drvetu Života. Ono ima osobine Jarca i Saturna - vrlo je snažan, istrajan, posvećen - ali njegova krajnost i vitoperenje donosi patnju. 11° - Simbolizuje transformaciju od tuge za pokojnikom ka novom poletu za životom. Nakon što je ideal velikog čoveka potpuno poprimljen u našu dušu, mi nemamo za čim da žalimo. Njegov ideal živi u nama. Njegova pouka je u našem umu. No, mi nismo idolopoklonici niti sledbenici nekog pojedinca već smo svi za sebe i za društvo posvećeni svom i opštem napretku. Stepen Uzvišenog Izabranog Viteza je dodeljen stazi i slovu Samek. Samek je stub, potpora i oslonac koji uvek mora biti u ravnoteži - kao i libela. Samek povezuje Tifaret i Jesod - sefire Meseca i Sunca, preko kojih se prenosi posvećenje svetlosti. Samek donosi transformaciju nižih ljudskih osobina u njihov kvalitet i puninu funkcionalnosti. Pripisuje joj se tarot karta "Umetnost". 12° - Pred Masonom je potpuno svesno angažovanje, a ne samo simbolično, angažovanje i posvećenost napretku. Jedan Veliki Majstor je otišao na večni Istok, drugi, Prvi među jednakima, preuzeo njegovo mesto u upravljanju Radovima, u upravljanju Ložom. Mudrost i veliko znanje daruju čoveku svojstvenu uzvišenu čast, koja se plemenito mora pojmiti, primiti i živeti, daruju potrebu za diskrecijom i skromnošću, kao i razumevanje koje je potrebno kao katalizator procesa sprovođenja nauma tj. Volje koja sve pokreće. Mudrost nije Mudrost ako ne podučava poznavanju Boga. Mudrost daruje besmrtnost. Naša je dužnost da se usavršavamo i tražimo tu Mudrost u našem znanju. Jer od samog početka mi tragamo za Svetlom i vodi nas maksima: "Spoznaj Samoga Sebe". Ovaj stepen podučava Masona da razmotri probleme društvenog života, da život koji ima živi u ovom svetu, i da je deo tog društva koje je u stanju da usmeri svojim osobinama, svojim znanjem, svojom sposobnošću da se prilagodimo okruženju, bliskim ljudima ili međuljudskim odnosima i snalaženjem u specifičnim životnim okolnostima. Važno je da Mason stekne mudrost da bi podario više počasti i digniteta ljudskoj rasi. Stepen Veliki Majstor Arhitekta je dodeljen sefiri Nacah koja obiluje saosećajem za zajednicu, ali poseduje i snagu da zajednicu održava. Necah je sfera Venere, odatle potiče duboko osećanje ljubavi za Red. 13° - Oni koji su na putu usavršavanja tragaju za spoznajom imena Boga, ali oni koji su Usavršeni oni znaju Ime Boga. Reč nikada nije bila izgubljena. Ona je samo čuvana u Unutarnjim Svetilištima. Čuvali su je Savršeni inicijati, Adepti kraljevske umetnosti i nauke. Visoki sveštenici su je

84

SKAKAVAC 9
prenosili samo odabranima, a spoljašnji rad se odvijao po Velikom Planu. Spoljašnja tuga je za njih bio veo Tajne. Nije li sama Akacija ukazivala da postoji nešto iznad groba Majstora Hirama? Nisu li njeni listovi naznake inicijacija koje slede za one koji su spremni i pogodni za više inicijacije? A njeno postavljanje na grob majstora je samo pouka da se više inicijacije zasnivaju na poukama nižih misterija. Podrazumeva se da je Inicijacija i sama Evolucija ljudskog roda zasnovana na Istini i Mudrosti onoga što je pronađeno u podzemnoj Komori. A to je sve simboličan prikaz delovanja Božanskog Duha u Nama. Devet podzemnih dvorana korespondiraju sferama Drveta Života, a prolazak kroz svaku spušta čoveka "dublje" ka suštinskom, koje je skriveno u dubini duše. Stepen Kraljevskog Svoda Solomona je korespodentan stazi Nun - ona povezuje Necah i Tifaret. To je staza Smrti, Vode i astrološke Škorpije i kontinuiteta ljudske duše u vremenu i prostoru. Staza Nun vodi kroz reinkarnaciju, kroz previranja svesti, kroz dugine velove rasutih Boja ka Svetlosti Sunca. 14° - Egoizam koji može da se naduva do izopačenosti svu vrlinu može da poništi. Egoizam i samoljublje su bolest koja može da se pojavi onoga časa kada biće prekine da štuje Boga, a da sebi značenje i važnost u umišljenosti o svojoj a ne božanskoj veličini. Pouka uništenja drugog hrama i jeste da kakva god milost ili nemilost snašla ljude i narode u njihovom svetu, postoje inicijati koji su posvećeni Istini, ta istina i ta vrlina opstojava u svakom vremenu i među svim narodima sveta. Tu istinu poseduju vrhovni inicijati, najviši Masoni koji i dalje izgrađuju Univerzalni Hram Duha, na temeljima starih porušenih hramova. Veliki Izabrani Potpuni i Svetli Masoni čuvaju Reč Majstora. Oni su ta Reč, oni su posvećeni Velikom Radu, kome su predali svoju dušu i snagu svojim mišica, kao i svo znanje. Jer Ime Boga je veličanstveno, prelepo u svom zvezdanom sunčevom sjaju. Obaveza Savršenih Izabranika je da pomažu, ohrabruju i brane Braću. Obavezani su da služe sveopštem dobru, da budu produktivni i dobri u svim svojim preduzetništvima i poslovima. Moramo uvek biti svesni moralnog zakona kojeg se pridržavamo u ovom zemaljskom kraljevstvu. I tome nas podučava i podseća Legenda jer u devetoj Svetoj Dvorani je pohranjen Zavetni Kovčeg u kome su zlatne ploče mojsijevog zakona kojeg je on primio direktno od Boga. Taj zakon ne samo da je moralni zakon ljudske rase i čovečanstva nego je i vrhovni univerzalni moralni zakon koji sam po sebi jeste usklađen i determinisan razinama poimanja i primenjivanja. Naša budna svest o ovim zapovestima je zlato naše duše, našeg bića koje obitava u svesnosti ove Velike Inicijacije Svetlosti. Ovo je moralni zakon Čoveka i Moralni Zakon Kosmosa. Stepen Potpunog i Svetlog Zidara pripisan je Tifaretu. Tifaret je vrhunac težnje čoveka u njegovim ljudskim osobinama i u ličnom samo spoznavanju elementarnih delova ličnosti. Dosezanje Lepote Tifareta budi duhovni Šin nad tetragramatonom elemenata. Čovek postaje Plamena Zvezda Jehešua. 15° - Poverenje, vera, čast i dužnost, istrajavanje i upornost pod teškim i obeshrabrujućim okolnostima su pouke ovog stepena. Vitez Istoka i Mača predstavlja samožrtvovanje za druge od strane onoga i onih koji imaju u sebi svesnost unutarnje Luči, a obavezali su se da radom i svojim pregalaštvom vode mnoštvo, narode, ka daljem napretku. Nije moguće držati ljude u zarobljeništvu onda kada oni poznaju slobodu i kada mogu za sebe odlučiti kako da tu slobodu sprovedu. Nije moguće poraziti masoneriju, jer upravo ona gradi Hram Slobode, Jednakosti i Bratstva u dušama ljudi svih nacija. Vitez Istoka i Mača je od slova Mem. Mem je staza Vode i "Obešenog čoveka" u Tarotu. To je staza kojom se snaga svetlosti i životne energije spušta iz Geburaha ka Hodu. Energija rada prosvetljuje Razum čoveka. Samopožrtvovanost je jedna od bitnih karakteristika - služenje ljudima. Prenos Gnoze.

85

SKAKAVAC 9
16° - Pravda je u tome da oni koji su posvećeni Istini i radu bivaju adekvatno nagrađeni. Ono što su Istinski Svetli Majstori nastavili da prenose u sebi je posvećenost Istini. Njih je istina vodila čak i onda kada su rad sprovodili ašovom i mačem. Uspeh je naš dokaz. Mi ne možemo druge ubeđivati, preobraćati, niti pričati previše, naša posvećenost, vrlina i moral ne treba da budu tema hvalospeva, samo Uspeh u Radu je manifestacija posvećenosti Istini i iz toga dobijamo snagu u rukama i polet u duši. Ljubav je zakon, ljubav kroz koju možemo nesebično sprovoditi dobročinstvo, spram shvatanja jednakosti i slobode. Ljubav potrebuje dobročinstvo kao svoju manifestaciju među ljudima. Ljubav prema Čoveku je dokaz ljubavi prema Istini. Susrećemo sa idejom konflikta između dužnosti i strasti, ima li stvari koje su uvek dobre ili uvek loše bez obzira na okolnosti, kako možemo biti sigurni da su naši motivi vođeni višim idealom a ne sebičnošću ili inatom. Važno je ostati iskren spram svojih obaveza i uverenja iako je lakše popustiti pred nepogodama, a i lakše je znati šta činiti nego li i učiniti to. Oni koji su u stanju da u isto vreme sprovode svoju volju a da su u isto vreme posvećeni istini su Vitezovi istoka i mača. Stepen Prinčeva Jerusalimskih je dodeljen stazi Lamed - Uravnoteženju i pravdi Vage. Ona je Boginja Maat koja manifestuje odluku i presudu Istine. 17° - Krst elemenata, krst rada, trudbeništva i patnje, a Ruža je Duh, Svest i Svetlost. Znanje nije izgubljeno, tradicija se nastavlja, Inicijacija isijava svoje Svetlo. Razlike u religijama ne postoje, Veliki Neimar je svuda u svetu preneo posvećenicima Jednu Istinu, različiti simboli su samo različiti afiniteti posvećenika koji su bili posvećeni u verovanju u Velikog Neimara i posvećeni gradnji Duhovnog Hrama Čovečanstva. Kada je srce čisto, razlike u religioznim idejama nestaju, poštovanje i ljubav preovlađuju. Vitez Istoka i Zapada je Veliki Adept Geburaha - on je posvećen Radu i pregalaštvu. On istrajava u razvijanju sistema i njegovoj potvrdi i utvrđivanju njegove snage - kroz Rad. 18° - Mi moramo imati veru u Boga, ljude i u sebe, nadati se u pobedu nad zlom i napretku čovečanstva, verovati u to jer cilj nije ostvaren, angažujemo se jer smo svesni da je to najplemenitiji cilj za sve. Nadamo se da će Rad biti ispunjen u potpunosti, nadamo se jer nismo dosegli punu spoznaju - bit koja je iza svega. Ljudsko neznanje, sebičnost, ljubomora i izopačenost zbog navike koja je vodila ljude da se prepuste inerciji i lenjosti. Mnoštvo je ljudskih mana, mnogo je potrebno učiti i raditi da bi se čovek usavršio, a koliko više da bi se ceo ljudski rod uzdigao. Čovek obitava u ovom mračnom svetu, ali želi bolje i za sebe i za sve. Oni koji su usaglašeni sa delovanjem Znanja su prenosioci Luči, oni prenose inicijacije koje su date kroz Spasitelja, a on nije nigde drugde do u nama. Inicijacija je probuđenje. Mora se shvatiti i da zlo i pošasti ne postoje samo radi sebe. One imaju smisao koji je dodeljen od Boga, kada smo im pepušteni onda smo robovi koji obitavaju u neznaju i neslobodi, ako im se suprotstavimo onda se oslobađamo i razvijamo, kada učimo od njih onda smo slobodni i Moćni da u svakoj životnoj okolnosti i stanju izvedemo naš Rad. Ono što stepen Suverenog Princa Ruže i Krsta i Viteza Orla i Pelikana čini izuzetnim je prenos i poimanje Velikog Imena sastavljenog od četiri slova. - I.N.R.I. Centralni simbolizam ovog stepena je vezan za Krst i Ružu. Principi slobodnog zidarstva kao univerzalne filozofije omogućavaju ljudima raznih vera i konfesija da žive i rade zajedno u harmoniji za boljitak i napredak čovečanstva u celini. Krst je masonski Rad, a Ruža je Bratska Ljubav. Suvereni Princ Ruže i Krsta je pod uticajima staze Kaf na Drvetu Života - to je misteriozno slovo koje ujedinjuje dva koja predstavljaju Ružu i Krst u njihovim filozofskim i mističkim sagledavanjima. "K" je Ruža, a "F" je Krst. To su Otac i Majka, generativne sile Tvorca. Slovo Kaf povezuje Hesed i Necah, delujući kao Jupiterovski Točak sreće, isijavajući energiju sjedinjenja i primajući svest u Jednotu Ljubavi.

86

SKAKAVAC 9
19° - Devetnaesti stepen je zasnovan na izvesnoj apokaliptičnoj misteriji koja se odnosi na Novi Jerusalim, a podržan je trima vrlinama vitezova Ruže i Krsta, Nadom, Verom i Dobročinstvom. Ove tri osobine se pripisuju trima nižim sefirotima. Nada je od Necaha, Vera od Hoda, a Dobročinstvo od Jesoda. Istinski Mason radi za dobrobit onih koji dolaze za njim, kao i za unapređenje i poboljšanje svoje rase. Jadna je ambicija koja se ograničava samo na ovaj život. Ljudi koji žele da žive žele da prevaziđu svoje pogrebe i da žive dalje u dobrima koja su podarili čovečanstvu kao i u ljudskim sećanjima. Većina ljudi želi da ostavi neki rad za sobom koji može da opstoji njihove dane i generaciju: to je instinktivni impuls dat od Boga i nalazi se čak i u srcima grubih ljudi. Dobro će pobediti zlo, koliko se nadamo toliko to i proročansko Otkrovenje naznačuje i to kroz Veru i Dobročinstvo u nama. Čovekov um se ne može meriti sa Božijim i mora biti svestan, kako svojih potencijala i mogućnosti tako i limita. Ako se život živi valjano, sam život je most ka Večnom Životu. Uvereni smo da radimo za budućnost, da služimo svrsi koja je veća od nas samih pojedinaca, da služimo strpljivo i vredno. Greške i laži možemo uništiti istinom i iskrenošću, čašću i dobrotom. Tajna života kada se shvati ona je vanvremena, večna. Takvo je istinsko duhovno postignuće. Stepen Velikog Sveštenika je od staze i slova Jod. Jod je seme koje je skriveno u velu Pustinjaka Device, koji u tišini i miru, tiho napreduje stazom, projektujući svoje uticaje na ljude svojom umnom merkurovskom plodnošću. 20° - Mi smo vođe naše braće. Loža predstavlja svet i naš život u svetu. Majstor Simbolične Lože je osoba koja je pripremljena da učini pozitivan uticaj na svet. Ovo zahteva pripremu, zahteva naše duboko utvrđivanje u filozofiji, moralu i etici. Biti pripremljen znači biti zagovornik i manifestator velikih zamisli i vrednosti, a one su vodilje od prvog koraka - Sloboda, Jednakost i Bratstvo. Bez slobode niko ne može razvijati svoje potencijale i sposobnosti. Jednakost je neophodna jer je alternativa političkom dogmatizmu i despotizmu. Bratstvo je saosećaj među ljudima i poštovanje koje se uliva u svačiji život. Sloboda je kao "osobina" od Ketera, Jednakost je od Heseda, a Bratstvo od Binaha - ovaj smisao se širi u domenima ljudskih odnosa na nižim ravnima. Svet je vođen i pokretan velikim ljudima koji su dosegli dubinu samospoznaje. Bilo da su to naučnici, umetnici, filozofi, vladari ili religiozni lideri, oni su svojom ingenioznošću i uvidom imali moć da utiču na sve. Svet jedino napreduje kroz moć i genijalnost ovakvih ljudi. Znenje u jasnoći dolazi od njih. Oni pokreću snagu, oni otvaraju oči, ulivaju nadu, poverenje i hrabrost u srca ljudi. Njihova veličina nije vodila ka podeljenosti ljudi već je svima njihova svetlost data, oni su vodili svet uvek ka ujedinjenju, nikad ka odvajanju već ka uspostavljanju Univerzalne Religije, univerzalnog poretka u međuljudskim odnosima, kao osnove ljudske slobode, jednakosti i bratstva. Časni Veliki Majstor Svih Loža je pod uticajem staze Tet. Tet je gnostička Lav-zmija, kojom vlada Sunce i astrološki Lav. Staza Tet povezuje Hesed i Geburah, sefirote Snage i Milosti čineći među njima ravnotežu sila. 21° - Evolucija čovečanstva se odvija u etapama. Hram se gradi i ruši. Svaki je zasnovan na Velikom Planu. Svaki deo čoveka se usavršava, zatim pročišćava da bi na njemu moglo biti zasnovano više postignuće. Pravda ljudska jeste dosledna, ali je pravda božija nepogrešiva. Faleg je kažnjen za svoju nesavršenost, ali je oslobođen kada je svoj plan doveo u red. On je savršeni planer, ali je Hiram bio savršeni organizator. Čovek mora da bude svestan tih osobina u sebi, mora da bude svestan da li će da štuje Nimrodovo idolopoklonstvo, ili Solomonov sunčevi sjaj. Zato vitezovi štite sve bez razlike, pravda je od Boga, a ne od čoveka, oni štite slobodu, jednakost ljudi, njihova prava, tiranija se kažnjava jer poriče ljudsku slobodu. Noahit Pruski Vitez je stepen dodeljen sefiri Hesed. Tu je Milost - da najsnažniji i najmoćniji moraju da imaju ljubav za Sve.

87

SKAKAVAC 9
22° - Rad je plemenita privilegija. Plemenit je jer predstavlja akciju koja se sprovodi u cilju izvršenja i materijalizacije neke kreativne ideje, a sama masonska ideja usmerava Rad ka izgradnji Velikog Hrama Duha. Rad kao privilegija je osobina slobodnih ljudi, oni koji nisu slobodni služe i nemaju izbor. Naš rad je tako usmeren ka uništenju neznanja i varvarizma. Mač istine je to. Sekira moći koja krči put znanju i napretku civilizacije. Stepen Viteza Kraljevske Sekire je korespodentan stazi Zain. To je staza astroloških Blizanaca, ali i staza Alhemijskog Venčanja. Zain je mač, oštrica koja saseca vezanost za dualnost. 23° - Šef Tabernakla nije niko drugi do Vitez Hramovnik, čuvar Svetoga Grala. U svojoj aspiraciji inicijat dolazi do granice ličnog i uzvišenog, granice koja određuje osobine čoveka i odnos sa duhovnim. Odbacivanje ega i lične personalnosti nije smrt, niti poništenje čoveka kao jedinstvenog bića, već odbacivanje vezanosti za razum i ego kao odrednice čovekove Volje. Svest Svetlosti se rađa u čoveku, svest koja je ispunjena Duhom inspiracije i nadahnuća razumevanjem Univerzalnih istina. Vera i Nada koja su vodile Viteza sada su asimilirane u istinsko iskustvo Duha, pred njim je potpuno prihvatanje Dobročinstva. Šef Tabernakla podučava da u punini vremena i neophodnosti, a sa dobrim razlogom naslednik pokojnog radnika mora stupiti napred i nastaviti borbu protiv zla. On je podučen da uvek mora da se bori protiv zavisti, gluposti i kukavičluka. To su mane koje suštinski ne mogu da prođu ovu stazu inicijacije. Budući da je on Usavršen, da je primio istinska obeležja Inicijacije, da zna Istinsku Reč, a da je kroz prethodne inicijacije stvarno spoznao prirodu rada, on nastavlja borbu u svetu. Mane uzrokuju truljenje ovoga sveta, a Vitezovi ga pročišćavaju svojim delovanjem. Osobenosti Šefa Tabernakla su pod uticajem staze Het, koja je "Ograda" koja deli niže sefirote od Božanske Trijade. Šator se nadkriljuje nad svetim prostorom u pustinji. Het nosi osobine astrološkog Raka koji obeležava smisao stepena. 24° - Svete dužnosti Sveštenika su suštinski dve. Prva je da neprestano radi u slavu Boga, čast zemlje i za sreću bratstva, kao i dužnost ponude zahvalnosti i molitvi za Boga kroz dela žrtvovanja. U masonima tako postoji vera u boga i njegova obećanja. Shvatanje da je duša besmrtna i da istinski postoji Jedan Bog, koji je čist, apsolutni intelekt i postojanje. U služenju čoveku i ljudskom rodu, u slavljenju Boga Velikog Neimara je iskupljenje greha ograničenja. To je Ljubav. Ljubav kao univerzalni agens iskupljenja, ljubav koja prožima postojanje i nepostojanje. Stepen Princa Tabernakla je pod uticajima sefire Binah. Binah je Razumevanje. To je duhovno stanje, u odnosu na sva prethodna koja su bila duševna. Bina je tamna "Majčinska" sefira koja u svojoj prirodi očituje osobine Saturna. 25° - Kosmička Svest je kanal kojim su povezane sve sfere postojanja. Buđenjem u Kosmičku svest čovek biva probuđen u jasnovidost o sveopštoj harmoniji, o sveopštoj relaciji koja postoji kako vertikalno, tako i horizontalno, za svaku sferu ponaosob i za sve sfere u međusobnim interakcijama. Vitez Medene Zmije je od staze He. He je Prozor, astrološka Vodolija, tarot karta "Zvezda". On prima kosmičke uticaje iz Hokmaha - Mudrosti i prenosi ih ka istinskom biću, ka Suncu koje je u čoveku. 26° - Čovek i Univerzum kao kreacije Velikog Neimara, stvoreni su, postoje i biće uništeni. Pošto nema ničega osim Boga, sve će se vratiti Njemu i Njegovom Svetlu, Njegovom Savršenstvu. Svaki narod i svi mudraci su bili svesni ovoga, preneli su to generacijama kao pouku o kosmičkom procesu kroz koji Bog emanira sebe. Bog je kroz svoje emisare, mudrace, inicijatore, hijerofante i navigatore čovečanstva slao smernice kojima ljudi moraju da slede veliki Plan, u cilju evolucije i ispunjenja Velikog Dela. Ove smernice

88

SKAKAVAC 9
su nekada bile u vidu poruka, reči, hijeroglifa, a u masoneriji putem Simbola i uzvišenih univerzalnih alegorija. To su nam prenela tako prosvetljena braća iz davnina. Svaki narod je primio od Boga sistem prenošenja znanja o Inicijaciji, neki su ga održali, neki izgubili, neki su ga transformisali u spoljašnje štovanje, obožavanje, a neki u manipulativne mašinerije. Oni koji su hteli održati čiste pouke su stvorili Slobodno Zidarstvo, podarili mu znanja i principe prenosa Usavršavanja, nekada tajno, skriveno, nekada otvorenije. Prenos znanja pod okriljem tajnosti je osiguranje da će ono biti predato vrednome verniku koji se valjano pročistio i posvetio, usavršio, a koji je otvorena srca, pun moralnosti, vrlina i ljubavi za svet, kome želi spasenje u svom spasenju. Stepen Princa Zahvalnosti pripada stazi Vau. Vau je "ekser", astrološki Bik (pod uticajima Venere). On je veliki Hijerofant tarota, prenosioc znanja, od Mudrosti. On je učitelj. 27° - Tri velika iskušenja se moraju sagledati. Čulne strasti, bez vere, život samo iz praktičnih i ekonomskih razloga bez duhovnog sadržatelja i samo duhovni život bez ljudske naklonosti. Svaki izazov ima u sebi svoju ravnotežu kojom se prevazilazi. Učenicima se uliva Vera koja ih vodi nad čulnim strastima, Pomoćnicima se učenjem nadgrađuje ovozemaljska praktičnost sa duhovnim smislom svega, a Majstori Masoni moraju svoje spiritualno uzdignuće usmeriti služenjem ljudima. Svako iskušenje se mora sagledati kroz Istinu, jer samo Istina daje ključ za smisleno i uravnoteženo življenje, kako u duhu tako i u svetu, kako u Loži tako i van nje. Slobodno zidarstvo je vrlo praktično, ono zahteva od svojih članova da budu aktivno uključeni u život, da ispoljavaju vrline i vrše svoju dužnost koje su zasnovane na dubokim unutarnjim saznanjima i Istini. Posvećenost istini, časti, privrženosti, pravdi i čovečnosti su blagodet za svet, a olakšavaju teret obaveze masona koji nabijen silom duha mora da ispolji iz sebe obavezu Dobročinstva koje je uzvišena obaveza Majstora. Zapovednik Hrama svesno donosi odluke o sprovođenju Rada, svog služenja ljudima. On je Vitez, on ne čeka odobrenje, u njemu je suvereni autoritet Viteštva ostvarenog kaljenjem u peći posvećenja, borbe i služenja. Stepen Suverenog Zapovednika Hrama pripada stazi Dalet - to su Vrata, Kapije Mudrosti. Ona uravnotežuje, na najvišem nivou duhovne osobine. Dalet je obeležen planetom Venerom. 28° - Po Legendama, heroji, učitelji, spasitelji naroda su rađani iz ljubavi i brakova bogova sa ljudima. To je, naravno, vrhovni bog koji sa smrtnom ženom daruje svetu dete, sina, kao prenosioca njegovog vođstva. Bog ostaje na svojoj preuzvišenoj razini, ali se putem ljubavi uvek umeša među ljude u njihovom mračnom času. Slobodno zidarstvo kao sistem inicijacije prenosi ovaj proces kroz koncepte univerzalnih simbola koje svaki čovek i svaki narod može da prepozna kao svoje. Kao identičnu i korespodentnu poruku onoj koju je njima preneo Bog preko svojih učitelja. Masonerija je osvedočena magička veza i ujedinitelj naroda, jer i kada hrišćanin prepozna Isusov život u ovome, a hindus priču o Budi, obojica shvataju da je Duhovno Savršenstvo manifestovano u jednom čoveku koji je istinski prepoznat kao Spasitelj. Njegovi sledbenici su Vitezovi Sunca, Iluminati, jer Spasitelj je to Sunce koje je svojom Luči dejstvovalo i rasnosilo tamu. Iako svi narodi obožavaju svoje heroje i spasitelje, samo slobodno zidarstvo svojom univerzalnošću predstavlja sistem usavršavanja koji su i ti sami učitelji prošli. Slobodno Zidarstvo ne upućuje na Spasitelja već kaže čoveku: "Spoznaj Samoga Sebe!". Postoji samo Jedan Bog, nerođeni, večni, beskrajni, koga ništa nečisto i zlo ne može dotaći. Duša čoveka je besmrtna i njegov je život tačka u centru beskraja. Harmonija svemira je uravnotežena i to uravnoteženje se održava analogijom nasuprotnosti.

89

SKAKAVAC 9
Svetlost istine sija svuda u svetu, a ljudi koji je dotiču moraju biti otvoreni za njih. Ograničenje je Greh, jer ono poriče razvoj i evoluciju. Ograničavanje čoveka je njegovo sputavanje Slobode. To ograničavanje vodi neznanju, kao ograničenju od svega što može biti saznano i spoznato, vodi besu i tiraniji, jer slobode nekih koji se nametnu nad drugima oblikom nemilosrdne vlasti ponižavaju ljude i sputavaju mogućnost istraživanja i ispoljavanja vlastite Istinske Prirode kojom ih je Svestvoritelj obdario. Stoga je svetlo uvek u Ratu sa tamom, u sukobu, u prožimanju, u večnom kretanju, previranju i nadmetanju. To je razvoj, koji se može pojmiti samo sa više razine, kada čovek oslobođen velova opsene može videti zašto je sve tako postavljeno na svoju putanju i zašto sve ima smisao koji mu je dat. Sve ima svoj Razlog postojanja, sve je usaglašeno sa Velikim Planom, te iako sve to izgleda kao haotična nepoznanica nekome ko nema znanje i sposobnost sagledavanja Prirode, biva jasno onima koji su otvorili svoju dušu i svest za Iluminaciju. Iz toga proističe njihova uzvišena Svetlost kojom obasjavaju svet. To je svetlost Boga, koji je Sunce, naš Gospod na Nebu. Konkretni događaji Isusovog, pa i Budinog života imaju direktne paralele sa filozofskim smislom, simbolima i znanjem koje se prenosi Inicijacijama Slobodnog Zidarstva, a vrhunac iskustva koje se bazira na Celom Drvetu Života su ovih deset stepenova koji su Kulminacija Transcedentnih procesa Spoznaje. Primanje ove Inicijacije je utiskivanje Pečata Luči u Dušu čoveka, Čoveka koji je Vitez Svetlosti Sunca, Probuđen i Prosvetljen. Vitez Sunca je stepen sefire Hokmah - u njemu se manifestuje kosmička Mudrost. 29° - Stepen Viteza Svetog Andreje ujedinjuje sve Religije sveta kroz Jednakost i Toleranciju u Veri u Jednog Boga Velikog Neimara Svemira. Zar je moguće onda reći da je nečiji Bog veći i vredniji od nečijeg drugog, da je uzvišeniji i važniji, da ima bolje kvalitete? Bog je Jedan. Stepen Viteza Svetog Andreje potvrđuje jednakost, on predstavlja siromašnog viteza koji je ravan kralju, od obojice se zahteva Viteštvo, zaštita nevinih, ispoljavanje vrlina, strpljenja i postojanost Viteza u izražavanju Istine. Kao i u odnosu spram tolerancije među religijama, izraženo kroz ritualno "pomirenje" islama i hrišćanstva tako i tako i u hijerarhijskom odnosu vrednovanja ljudi - jednakost je osobina koja ne poznaje rasu, klasu, rod, već ljude izjednačava spram njihovih uzvišenih Viteških osobina. Svako ko veruje u Boga i utočište u Njemu je istinski vernik i čini time dobro u veri svojoj. Kakva može biti nagrada za to? Spoznaja i to ne nakon smrti već Ovde i Sada. Jer smrt ograničenja je otvaranje duše i Bića čovekovog za Svetlost Boga. Mnoga su zla učinjena u ime religije, vere, crkve, dogme. Sva ta zla su učinili ljudi opsenjeni lažnim i iskrivljenim idejama koje nisu bile zasnovane na Istini već na nekom od koncepata vladanja i manipulacije iz bilo kakve koristi. U tome je Vera u Boga bila samo maska za sprovođenje terora, utemeljenog na neznanju. Nije li baš zato pala Kula Vavilonska, kula koja je bila uzvišena u promisli i planu, a ipak sačinjena sa pogrešnim stavom da je čovek i njegova veličina sila koja može nadvladati Božansku moć? Škotski Vitez Svetog Andrije je Krst emanacije koji se prikazuje na stazi Dalet. Ova staza "Kamile" prenosi Svetlost iz same Krune Drveta Života ka srcu čoveka. Prihvatanje vođstva direktno od vrhovnog je obeležje Andrije - on korača pustinjom vođen Svetim Duhom i rečju Logosa, uravnotežen između njih. 30° - Vitez mora uvek da je svestan svog zaveta o veri i pomoći za ljude, njegove sudrugove i Veri u Boga. Iskušenja mogu biti i mala i velika i ni na jednom se ne može pasti. Incidenti rituala inicijacije to prenose u vrlo poučnom svetlu. Vitez bezrezervno i bez razlike mora biti spreman da pomogne ikojem ubogom nesrećniku. Nije li i takvo biće deo i delo Tvorca!? Vitez uvek mora čuvati tajne Reda jer one se stiču vrlinom, a ne silom i silom se ne mogu zadobiti niti koristiti. Laž je krajnja senka istine koju Vitez svesno i potpuno odbacuje. U svom čuvanju Istine i viteških vrlina on ima samo jedan izbor - Pobeda ili Smrt. Čuvanjem Tajne se Istinsko Univerzalno znanje Slobodnog Zidarstva jedino i očuvalo u vremenima pomračenja opšteg ljudskog uma. Čuvanje tajne je spasilo izgradnju Trećeg Hrama i u onom momentu kada je Veliki Majstor templarskog Reda žrtvovan na lomači. Nikakva obmana nije izmamila tajne niti su one unižene odavanjem profanima.

90

SKAKAVAC 9
Vitez Kadoša je stepen korespodentan stazi Bet. To je staza Merkura, koji je žongler i magus. Bet je "Kuća" - ona sadrži sve elemente bića i jasno ih vidi i poima u svetlu saznanja. Nema niti traga mutnini. Nasuprot ovom stepenu Učenik je primio sve elemente - znanje o sefirotima, ali je suočavanjem prepoznao svoj život kao projekciju Večnoga. Vitez Kadoša transcendira svako značenje simbola prihvatajući svaki ravnopravno, posvećeno i poštujući svaki deo sveta. Njegova je beskrajna inteligencija. 31° - Bog je beskrajan, harmonija njegova iznedrila je pravdu, jednakost i milosrđe, izmešane sa njegovom beskrajnom veličanstvenošću. Dela ljudi koja nisu osuđena na početku vremena dočekaće svoj trenutak Istine. Bog i ljudi pravednici će prosuditi pravedno. Za Boga sva ljudska dela i misli su vidljivi beskrajno u prošlosti i beskrajno u budućnosti, za njega je sve Jedno Sada. Za njega beskrajnost prostora i svih smerova je Jedno Ovde. Samo Bog može dati Mudrost da sudimo pravedno, tačno i milostivo, a kada dođe sudnji čas On nama tako može suditi. Postoji samo Jedan nepogrešivi i najveći sudija. Svaki ljudski sud je u najmanju ruku nesiguran, iz njega proističu ozbiljni ishodi, koji su često proizveli greške, zbog kojih ljudi žale ili zbog kojih ljudi trpe. Nezahvalan je zadatak suditi ljudima, pogotovo bližnjima. Suditi nije privilegija već je stalan oprez i budnost preduslov za odluku. Pravda i milost su dva nasuprotna lica koja su sjedinjena u harmoniji jednakosti. Odluka sudije je stoga uravnoteženo odmeravanje Istine prirodnog stanja činjenica u vremenu i prostoru. Da bi bio pravedan sudija mora biti potpuno otvoren za sebe, da sam prepozna svoje osobine i da zna sve sfere domena odluke i volje koje sprovodi. Sudija istražuje sve, on spoznaje sve, on vaga i meri, čini alhemijsku Analizu i Sintezu za svaku misao i ideju. Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez poput Alefove Lude sa tarota nosi svoj teret koji je stekao u beskraju vremena i prostora. On kroči nad ambisom kosmosa, u ludosti i mudrosti on, sa pogledom u beskraj napreduje u ispoljavanju univerzalnog Plana koji je zacrtao Veliki Neimar. Njega ne sputavaju strasti i nedaće, on je inspirisan božanskim dahom. 32° - Nema ni jednog dela Univerzuma koji nije od Boga, Božanski. Nema ni jednog dela čoveka koji nije od Boga. Sve je Jedno sa Njim, Velikim Neimarom Svih Svetova. Misterija ovog stepena je da je čovek ustvari Biće sa Slobodnom Voljom i da je u toj Moći darivan iskonskom snagom Svestvoritelja, snagom da sebe menja i ponovo izgradi, usavrši, pročisti i da tako živi u Slobodi Duha i Materije. Velika Tajna Univerzuma je Uravnoteženje. Postoji jedan konačni i univerzalni ekvilibrijum u svim stvarima, jer sve su stvari delovi istog Izvora, Izvora Svega. Sve stvari deluju u saglasju, u ravnoteži. Ono što ne izgleda harmonično čini se tako samo na nižim ravnima manifestacije. To je Hijerarhija ispoljavanja. U biti svaka polarnost je uravnotežena, svaki pol, svaka nasuprotnost održavaju Uravnoteženje. Sve je to u Kretanju. Sve je To Svetlost u Širenju. Niko osim časnog i iskrenog čoveka, nesebičnog i čije čovekoljublje nije samo naziv, ne može stupiti ka ovoj Inicijaciji. Ova Inicijacija se ne može dati, ona se samo može prepoznati u Čoveku od strane već Iniciranih, kroz njihovo Jasno Viđenje. Čovek i Vitez koji stupa na tle ove Inicijacije je zaista mudrac i apostol Slobode, Jednakosti i Bratstva. Svetli Princ je iskušan elementalnim iskušenjima viteštva, on se ne predaje požudi, niti raskalašnosti, bludu niti prolaznoj strasti. On se ne prepušta veličini značenja njegovog ranga, titule, položaja, niti moćima koji ishoduju iz njegove veličine. Bogatstvo nije cilj, niti svrha, uticaj, ambicija, vlast, posedi su za njega sene zemlje. Čak ni ono što je naizgled bilo njegovo tokom života nema prednost nad njegovom budnošću, imanje, porodica, status, vrline, moral, nema prečeg među njima od Vere u Boga. Čak ni likovanje duhovne arogancije i sebičnosti dogme ne utiču na njega. Iako su najteža iskušenja duhovne prirode, sagledavanje filozofije i Univerzalne Religije naposletku jedino jeste zasnovano na Budnosti i veri u Boga. Čak i kada se prevaziđu ograničenja vlastite religije Svetli Princ niti se raduje, niti tuguje zbog toga. On je Budan. On je pripravan za Boj. Duhovna iskušenja su iskušavanja vatrom, ali ono što Vitez stvarno ima u sebi je jače, on ne samo da sve zna, on sve služi svojim Radom, svojom Borbom.

91

SKAKAVAC 9
A ono što je ključ Inicijacije, kapija ka Svetlosti je Smrt. Smrt je Kruna Svega. Dati život za služenje Istini, za služenje Svima je neprikosnoven znak vrhovnog postignuća. Nevezanost čak ni za sebe, ni za svoje telo, um, dušu, za svoje osobine i ego, jesu potvrda Magičke Veze sa Bogom. Potvrda Budnosti. Potvrda Jedinstva sa Bogom. Trideset drugi stepen Slobodnog Zidarstva - Svetli Princ Kraljevske Tajne filozofski obitava u sferi Ketera - Krune Drveta Života. Kraljevska Tajna je Svetlost Jedinstva - ta Tajna nije dostupna ničemu dvojnom, ničemu podeljenom, ničemu ljudskom. Kraljevska Tajna je Uravnoteženje kosmičkih sila koje su se sjedinile u Jednu Svetlost, Jednu Svest Krune. 33° - Pripada velikanima čovečanstva. Oni su nosioci i transmiteri Beskrajne Božanske Svetlosti Oni su Avatari i Velike Duše čovečanstva - Učitelji, Vodiči, Navigatori i Majstori Univerzuma. Kroz njih deluje sam Veliki Neimar.

92

SKAKAVAC 9

LIBER IVNH
APOKALIPSA PO JOVANU SA KOMENTARIMA Frater Alion .’. Aiwass ’.’

Knjiga Otkrovenja ili Apokalipsa po Jovanu je poslednja kanonska knjiga "Novog zaveta" u Bibliji. Ime je dobila po starim nazivima u rukopisima - Jovanova apokalipsa - ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ i Otkrovenje teologa - ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Autor knjige se predstavlja kao Jovan i govori o svoje dve vizije koje je imao na ostrvu Patmosu, gde je bio u zatočeništvu. U prvoj viziji govori o Jednom koji je nalik "Sinu čovečijem" koji prenosi poruku za sedam crkava Azije, dok druga vizija čini ostatak knjige i predstavlja kraj sveta, opisujući pobunu Satane kod Armagedona, njegov poraz i povratak mira na zemlju. Zbog svog kompleksnog vizuelnog jezika Otkrovenje se smatra kontroverznom i teško shvatljivom knjigom koju su mnogi "znalci" i religiozne denominacije različito tumačili. Zbog svoje kompleksnosti vrlo teško je bila uvrštena u novozavetni kanon. Tradicionalno se smatra da je Jovan napisao Jevanđelje i Poslanice u isto vreme, a da je Otkrovenje pisao tokom svog progona na ostrvo Patmos u Egejskom moru, tokom vladavine imperatora Domicijana. Poimanje da je jedan isti Jovan autor ovih "dela" je zasnovano na tome da se on izražava soterologički - gde govori o Isusu kao jagnjetu, te da Isusa u svojim spisima naziva Božijim sinom, Gospodom bogova, a najprimetnije je da ga samo Jovan naziva "Reč Božija" - Ő λογος του θεου. Iako tradicionalno shvatanje ima dosta zagovornika, ima izučavaoca koji veruju da su Jovan Apostol, Jovan Evanđelista i Jovan Patmoski tri različite osobe. Postoje argumenti i za ovakvo shvatanje. Ono što je bitno, za sam tekst, koji god da je Jovan držao pero u ruci, je da je Anđeo iz vizije preneo upozorenje da se tekst ne menja ni u kom smislu, te da se u potpunosti zadrži i očuva integritet knjige. Ovo je veoma mističan detalj. Zatim, postoje uverenja da Otkrovenje po Jovanu predstavlja ono što se već dogodilo, te da je simbolika i splet dramatičnih okolnosti manifestovan već tokom prvog veka "nove ere". Čime se zalaže za tumačenje da je Vavilon ustvari Rim, te da pad rimskog carstva predstavlja uništenje zveri i zarobljavanje satane - nakon čega dolazi vladavina Hristova. Drugi pak tumače i veruju da događaji iz Apokalipse tek treba da se dogode. Postoji verovanje da Otkrovenje predstavlja opis duhovnih istina koji treba da se nauče tokom istorije, dok ezoterično gledanje upućuje na duhovne procese, upozorenja i unutrašnja saznavanja, a otvaranje sedam pečata, npr., predstavlja otvaranje sedam čakri čovekovog energetskog tela čime se oslobađaju psihološke i duševne sile. "Drugi dolazak", prema tome, predstavlja integraciju duhovnog sopstva sa životinjskim delom čoveka čime se ostvaruje puna i slobodna Svest i Samosvest - to je duhovno probuđenje, iluminacija i "Uskrsnuće".

93

SKAKAVAC 9
BET - MAG
Uvod 1 Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu dade Bog - da pokaže svojim služiteljima šta ima uskoro da se zbude, te pokaza i po svom anđelu posla svome služitelju Jovanu, 2 koji je posvedočio reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, sve što je video. 3 Blažen je ko čita i blaženi su koji slušaju reči proroštva i drže što je u njemu napisano, jer je vreme blizu. Uvodno pismo 4 Jovan na sedam crkava u Aziji: blagodat vam i mir od onoga koji jeste i koji beše i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred njegovim prestolom, 5 i od Isusa Hrista, koji je verni svedok, prvenac od mrtvih i vladar nad zemaljskim carevima. Onome koji nas ljubi i koji nas svojom krvlju izbavi od naših grehova, 6 i učini nas carstvom, sveštenicima Bogu i Ocu svome, njemu slava i vlast u sve vekove, amin. 7 Evo, ide sa oblacima i gledaće ga svako oko i oni koji ga probodoše, i kukaće za njim sva plemena zemaljska. Da, amin. 8 Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji jeste i koji beše i koji će doći, Svedržitelj. 9 Ja, Jovan, vaš brat i saučesnik u nevolji, i carstvu, i trpljenju u Isusu, obretoh se na ostrvu koje. se zove Patmos - zbog reči Božije i svedočanstva Isusova. 10 U dan Gospodnji zaneh se i čuh za sobom snažni glas kao zvuk trube, koji govoraše: 11 zapiši u knjigu što gledaš i pošalji na sedam crkava: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tiatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju. 12 I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I kad se obazreh, videh sedam zlatnih svećnjaka 13 i usred svećnjaka nekoga nalik na Sina čovečijeg, obučenog u dugu haljinu i opasanog zlatnim pojasom po prsima. 14 Njegova glava i njegove vlasi behu bele kao bela vuna, kao sneg, i oči njegove kao plamen vatreni, 15 i noge njegove kao u peći zažareni metal, i glas njegov kao huka mnogih voda. 16 U svojoj desnoj ruci imao je sedam zvezda, i iz njegovih usta izlažaše mač oštar s obe strane, i njegovo lice beše kao što sunce sija u svojoj sili. 17 I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav; i stavi svoju desnicu na me govoreći: ne boj se; ja sam Prvi i Poslednji 18 i Živi, i bejah mrtav, i vidi živ sam u sve vekove, i imam ključeve od smrti i od ada. 19 Napiši, dakle, što si video, i što jeste i što će biti posle toga. 20 Tajna sedam zvezda, koje si video na mojoj desnici, i sedam zlatnih svećnjaka: sedam zvezda su anđeli sedam crkava, i sedam svećnjaka su sedam crkava.

"Isus Hrist" - "JHŠVH" - Plamteća Zvezda. Služitelji - Četiri elementa. Jovan - JVNH - Golub. Proroštvo - sinhronizacija ravni.

Spuštanje "Goluba" na Sedam Čakri ljudskog energetskog tela. Beše - "I" Jeste - "A" Biće - "O" Jehešua - Pentagram je "Svedok" - onaj koji poima Božansko postojanje. Mrtvi - elementali, sluge, profani. Plamteća Zvezda se mora upaliti u čoveku kako bi se On probudio. Ljubav izvire iz Pentagrama. Krv - DM - 44. Carstvo - Malkut Slava - Hesed Vlast - Geburah Oko - Ajin Oni koj ga probodoše - Samek Plemena - Mem Alfa i Omega -Arik i Zoir Anpin - Veliko i Malo Lice. Patmos - 189 - 260. Sedam crkava su sedam Čakri - sedam nivoa Drveta Života. Zlatni svećnjaci su nosioci unutarnje svetlosti svake sfere čakre. Jehešua je prenosioc saznanja. Kroz Pentagram se prenose energije Heptagrama. Veliko i Malo lice se razotkrivaju kroz Pentagram. Živ je duh, bez njega elementi su "mrtvi". Svi vekovi su protok vremena, smrt je "promena", "ad" je "nesvesno". Alef-Tau su "AT" - 401 - "Suština". Sveobuhvatnost. Heptagrami - unutarnji i spoljašnji činioci i osobenosti sfera postojanja. Materijalna manifestacija je element Zemlje - to su Čakre energetski čvorovi fizičkih organa, tj. žlezde sa unutrašnjim lučenjem u čovekovom telu.

94

SKAKAVAC 9
GIMEL - PRVOSVEŠTENICA
Pismo crkvi u Efesu 1 Anđelu crkve u Efesu napiši: ovo govori onaj što drži sedam zvezda u svojoj desnici, što hodi sred sedam zlatnih svećnjaka: 2 znam tvoja dela i tvoj trud i tvoju strpljivost, i da ne možeš da snosiš zle ljude, i iskušao si one koji govore da su apostoli a nisu, i našao si da su lažljivci; 3 i imaš strpljivosti, i podneo si za moje ime, i nisi sustao. 4 Ali imam nešto protiv tebe, što si ostavio svoju prvu ljubav. 5 Sećaj se, dakle, odakle si pao i pokaj se i čini prva svoja dela; inače ću ti doći i ukloniti tvoj svećnjak s njegovog mesta, ako se ne pokaješ. 6 Nego ovo imaš: mrziš dela Nikolaita - koja i ja mrzim. 7 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama: onome koji pobeđuje daću da jede od drveta života koje je u Božijem raju. 8 I anđelu crkve u Smirni napiši: ovo govori Prvi i Poslednji, koji bi mrtav i ožive: 9 znam tvoju nevolju i tvoje siromaštvo, ali ti si bogat, znam i hulu onih koji govore da su Judeji, a nisu, nego satanska sinagoga. 10 Ne boj se ničega što ćeš imati da trpiš. Vidi, đavo će neke od vas baciti u tamnicu da budete podvrgnuti iskušavanju, i imaćete nevolju deset dana. Budi veran do smrti pa ću ti dati venac života. 11 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama: onome koji pobeđuje - tome druga smrt neće nauditi. Pismo crkvi u Pergamu I anđelu crkve u Pergamu napiši: ovo govori onaj koji ima oštri mač sa dve oštrice: 13 znam gde obitavaš, gde je satanin presto. I držiš moje ime, i nisi se odrekao vere u mene ni u dane kada je moj verni svedok Antipa ubijen kod vas - gde satana obitava. 14 Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš onde takvih koji drže nauku Valaama, koji je poučavao Valaka da baci sablazan pred sinove Izrailjeve, da jedu meso žrtvovano idolima i da se odaju bludu. 15 Tako i ti imaš one koji na isti način drže nauku Nikolaita. 16 Pokaj se, dakle, inače ću ti ubrzo doći i zaratiću sa njima mačem svojih usta. 17 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama: onome koji pobeđuje daću od skrivene mane, daću mu i beo kamen i na kamenu napisano novo ime, koje ne zna niko sem onoga koji ga prima.
12

1. Muladara - Necah u Necahu - Efes - prva ljubav Crkva - materijalna kreacija - budno čovečije stanje. "Crkve" poseduju snage i slabosti.

2. Svadistana - Geburah u Necahu - Smirna - kruna života

3. Manipura - Pergamos -Hesed u Necahu - vera u Ime

Pismo crkvi u Tijatiri I anđelu crkve u Tijatiri napiši: ovo Govori Sin Božiji koji ima oči kao vatreni plamen, a noge su mu kao sjajni metal. 19 Znam tvoja dela i tvoju ljubav i veru i službu i tvoju strpljivost, i tvoja poslednja dela kojih ima više nego onih prvih. 20 Ali imam nešto protiv tebe, što dopuštaš ženi Jezavelji, koja za sebe govori da je proročica, te uči i dovodi u zabludu moje služitelje - da bludniče i da jedu meso žrtvovano idolima. 21 I dadoh joj vremena da se pokaje, ali ona neće da se pokaje za svoje bludničenje. 22 Vidi, baciću je na bolesničku postelju, i s njom one koji bludniče s njom, u veliku nevolju, ako se ne pokaju za svoja dela. 23 I pobiću joj decu, pa će sve crkve znati da sam ja taj koji ispituje bubrege i srca, i daću vam svakom po delima vašim. 24 A vama ostalima u Tijatiri, koji god nemaju ove nauke, koji - kao što govore - ne poznaše satanske dubine, govorim: ne namećem vam drugo breme; 25 samo čvrsto držite ono što imate, dok ja ne dođem. 26 I onome koji pobeđuje i drži moja dela do kraja, tome ću dati vlast nad mnogobošcima, 27 i biće im pastir sa gvozdenom palicom, kao što se razbija zemljano posuđe, 28 kao što sam i ja primio od svoga Oca, i daću mu zvezdu Danicu. 29 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama.
18

4. Anahata - Tijatira - Tifaret u Necahu - dela ljubavi.

Za svaku "crkvu" su date polarnosti -dobre i loše osobine. Poruke anđelima crkava se dele na "znam tvoja dela" ili "znam gde obitavaš" naspram "ali imam nešto protiv tebe" - kao obeležje negativne osobine. Zatim se daje "lek" tj. način pročišćenja i iskupljenja, da bi naposletku bio stavljen duhovni pečat sa "ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama"

95

SKAKAVAC 9
DALET - CARICA
Pismo crkvi u Sardu 1 I anđelu crkve u Sardu napiši: ovo govori onaj što ima sedam Božijih duhova i sedam zvezda: znam tvoja dela, imaš ime da si živ, a mrtav si. 2 Probudi se i učvrsti ostalo što beše na umoru; jer nisam našao tvoja dela kao savršena pred Bogom svojim. 3 Sećaj se, dakle, kako si primio i čuo, pa drži i pokaj se. Ako li se, dakle, ne probudiš, doći ću kao lupež i nećeš nikako saznati u koji čas ću doći na tebe. 4 Ali imaš malo imena u Sardu, koja ne opoganiše svoje haljine, ti će hoditi sa mnom u belim haljinama, jer su dostojni. 5 Koji pobeđuje obući će se tako u bele haljine i neću izbrisati njegovo ime iz knjige života, te ću priznati njegovo ime pred svojim Ocem i pred njegovim anđelima. 6 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama. Pismo crkvi u Filadelfiji 7 I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori Sveti, Istiniti, koji ima Davidov ključ, koji otvara i niko ne zatvara, i koji zatvara a niko ne otvara: 8 znam tvoja dela. Vidi, učinio sam da su pred tobom otvorena vrata koja niko ne može da zatvori; jer ti imaš malo moći, pa ipak si sačuvao moju reč i nisi se odrekao moga imena. Vidi, dajem ti neke iz sinagoge satanine, koji za sebe govore da su Judeji, a nisu to nego lažu. Vidi, učiniću da oni dođu i da se poklone pred tvojim nogama, i da saznaju da sam te zavoleo. 10 Zato što si sačuvao moju reč o strpljivosti, i ja ću sačuvati tebe od časa iskušenja, koji će doći na sav svet, da iskuša one što stanuju na zemlji. 11 Dolazim brzo; drži što imaš, da niko ne uzme tvoj venac. 12 Onoga koji pobeđuje učiniću stubom u hramu svoga Boga i neće više izići napolje, pa ću na njemu napisati ime svoga Boga i ime grada moga Boga, novog Jerusalima koji silazi sa neba od moga Boga, i moje novo ime. 13 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama. Pismo crkvi u Laodikiji I anđelu crkve u Laodikiji napiši: ovo govori Amin, verni i istiniti svedok, početak stvorenja Božijeg: 15 znam tvoja dela, da nisi ni hladan ni vruć. Kamo sreće da si hladan ili vruć. 16 Ovako, zato što si mlak i nisi ni vruć ni hladan, izbljuvaću te iz svojih usta. 17 Zato što govoriš: bogat sam i obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bedan i kukavan i siromašan i slep i go. 18 Savetujem ti da kupiš od mene zlata žeženog u ognju - da se obogatiš, i bele haljine - da se obučeš i da se ne pokaže sramota tvoje golotinje, i masti - da pomažeš svoje oči, da vidiš. 19 Ja karam i kažnjavam sve koje volim; budi, dakle, revnostan i pokaj se. 20 Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ućiću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom. 21 Onome koji pobeđuje daću da sedne sa mnom na moj presto, kao što i ja pobedih i sedoh sa svojim Ocem na njegov presto. 22 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama.
14

5. Višudi - Sardis - Binah u Necahu - izdržava, a mrtav.

6. Ađna - Filadelfija - Daat u Necahu - sačuvao Reč. Ime Boga.

7. Sahasrara - Laodokija - Hokmah u Necahu - ni vruć, ni hladan. Neutralnost Ketera.

HE - ZVEZDA

Vizija božanskog veličanstva 1 Potom videh, i gle, na nebu otvorena vrata i prvi glas koji čuh kako kao truba govori sa mnom, reče: popni se ovamo i pokazaću ti šta ima da se zbude posle ovoga. 2 Odmah se zaneh, i vidi, na nebu stajaše presto, a na prestolu seđaše neko, 3 i taj što seđaše beše na izgled kao kamen jaspis i sard, i okolo prestola beše duga na izgled kao smaragd. 4 I okolo prestola behu dvadeset i četiri prestola, a na prestolima videh dvadeset i četiri starešine kako sede, obučeni u bele haljine, a na svojim glavama imahu zlatne krune. 5 I od prestola izlažahu munje i glasovi i gromovi; a sedam vatrenih buktinja gorelo je pred prestolom; to su sedam Božijih duhova. 6 I pred prestolom beše kao stakleno more slično kristalu; a sred prestola i oko prestola četiri živa bića puna očiju spreda i sastrag. 7 I prvo živo biće beše kao lav, a drugo živo biće kao junac, treće pak živo biće imaše lice kao lice čoveka, i četvrto živo biće beše kao orao koji leti. 8 I svako od četiri živa bića imaše po šest krila, naokolo i iznutra punih očiju; i nemaju počinka ni danju ni noću govoreći: »Svet, svet, svet je Gospod Bog, svedržitelj, koji beše i koji jeste i koji će doći«. 9 I kad živa bića dadoše slavu i čast i zahvalnost onome što sedi na prestolu, koji živi u sve vekove, 10 padoše dvadeset i četiri starešine pred onim što sedi na prestolu, pa se pokloniše onome što živi u sve vekove, te metnuše svoje krune pred presto govoreći: 11 dostojan si, Gospode i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer ti si stvorio sve i tvojom voljom sve beše i sve bi stvoreno.

Tron - ISIS - Ahat-HOOR Onaj što sedi - Osiris Sedam duhova - Heptagram planeta

Stakleno more - kristal - granica/veo Duha 4. elementa - svevideća - prostiru svoj uticaj u prostoru 6 krila - Heksagram - projekcija 4 elementa u "šest" smerova" Multiplikacija planetarnih i elementalnih atribucija u sferama dvadeset četiri prestola sa "starešinama" - inteligencije koje upravljaju "komponentama" sfera. ... oči - ARGOS. Gospod Bog, svedržitelj, bio, jeste, biće - "IAO" Najmaterijalnije ispoljavanje dolazi kroz saznanje koje se očituje i pojmi u Muladari. Sedam crkava je viđenje čakri (svih 7) tj. sedam sfera iz stadijuma Muladare. U svakoj se vide "pozitivni" i "negativni" elementi, kao i treći segment koji ih nadilazi. Duh daje pečat na kraju.

96

SKAKAVAC 9
VAU - HIJEROFANT
Zapečaćena knjiga i Jagnje 1 I videh u desnici onoga što seđaše na prestolu knjigu, ispisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata. 2 I videh jakog anđela kako objavljuje snažnim glasom: ko je dostojan da otvori knjigu i da otpečati njene pečate? 3 I niko ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao da otvori tu knjigu niti da zagleda u nju. 4 A ja sam mnogo plakao što se ne nađe niko dostojan da otvori knjigu niti da zagleda u nju. 5 I jedan od starešina reče mi: ne plači; vidi, pobedio je lav iz Judina plemena, izdanak iz korena Davidova, pa može da otvori knjigu i njenih sedam pečata. 6 I videh sred prestola i četiri živa bića i sred starešina Jagnje gde stoji kao zaklano, sa sedam rogova i sedam očiju, to su sedam Božijih duhova poslanih po svoj zemlji. 7 I dođe te uze knjigu iz desnice onoga što sedi na prestolu. 8 I kad uze knjigu, četiri živa bića i dvadeset i četiri starešine padoše pred Jagnjetom, i svako je imao kitaru i zlatne zdele, pune tamjana, a to su molitve svetih. 9 I pevahu novu pesmu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš njene pečate, zato što si bio zaklan i što si svojom krvlju iskupio Bogu ljude od svakog plemena i jezika i naroda i narodnosti, 10 i učinio ih Bogu našemu carstvom i sveštenicima i oni će carevati na zemlji. 11 I videh i čuh glas mnogih anđela oko prestola, i živih bića, i starešina, i njihov broj beše mirijade mirijada i hiljade hiljada, 12 koji govorahu snažnim glasom: Jagnje, koje je zaklano, dostojno je da primi silu i bogatstvo i mudrost i moć i čast i slavu i blagoslov. 13 I svako stvorenje koje je na nebu i na zemlji i pod zemljom i na moru, i sve što je u njima, čuh kako govore: blagoslov i čast i slava i sila u sve vekove onome što sedi na prestolu i Jagnjetu. 14 A četiri živa bića govorahu: amin, i starešine padoše i pokloniše se. Otvaranje sedam pečata 1 I videh kad Jagnje otvori jedan od sedam pečata i čuh jedno od četiri živa bića kako gromoglasno govori: dođi. 2 I videh, i gle, beo konj, a onaj što seđaše na njemu imaše streljački luk, i dade mu se venac, pa iziđe pobeđujući i da pobedi. 3 I kad otvori drugi pečat, čuh drugo živo biće gde govori: dođi. 4 I iziđe drugi, riđi konj, a onome što seđaše na njemu dade se da uzme mir sa zemlje pa da ljudi kolju jedan drugoga, i dade mu se veliki mač. 5 I kad otvori treći pečat, čuh treće živo biće gde govori: dođi. I videh, i gle, vrani konj, a onaj što seđaše na njemu imaše vagu u svojoj ruci. 6 I čuh kao da glas između četiri živa bića govori: merica pšenice za dinar i tri merice ječma za dinar; a ulju i vinu nemoj da naškodiš. 7 I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrtog živog bića gde govori: dođi. 8 I videh, i gle, zelenkast konj, a onome što seđaše na njemu beše ime smrt, i ad iđaše za njim, i dade im se vlast nad četvrtinom zemlje, da ubijaju mačem i i glađu i kugom i zverinjem zemaljskim. 9 I kad otvori peti pečat, videh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog Božije reči i zbog svedočanstva koje imahu. 10 I povikaše snažnim glasom govoreći: dokle, sveti i istiniti gospodaru, nećeš suditi i osvetiti našu krv na onima što stanuju na zemlji? 11 I svakom od njih beše dana bela haljina, i bi im rečeno da počinu još malo vremena, dok se ne navrši broj njihovih saslužitelja i njihove braće, koji ima da budu pobijeni kao i oni. 12 I videh kad otvori šesti pečat, i bi veliki zemljotres, i sunce pocrne kao vreća od kostreti, a sav mesec posta kao krv, 13 i zvezde nebeske popadaše na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nedozrele plodove, kad je ljulja jak vetar, 14 i nebo se izmače kao knjiga kad se smota, a svaka gora i svako ostrvo bi pokrenuto sa svoga Mesta. 15 I carevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i silni, i svaki rob i svaki slobodnjak, posakrivaše se po pećinama i po gorskim stenama, 16 i govorahu gorama i stenama: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva Jagnjetova, 17 jer dođe veliki dan gneva njihova, i ko može da se održi? Nebo - Nadsvesno Zemlja - Svesno Ispod - Nesvesno Lav = To Mega Therion Jagnje - Duh - 4 živa bića + elementi. 7 - duhovi planeta 24 - kardinalni+fiksni+promenljivi - dualni - umnoženi sa svojom polarnošću. Nova pesma - Reč Novog Doba. "Zaklan" - Znak Masonskog Reda - 1 stepen - Znak Jovana. Jagnje je Duh iz koga emanira 7 sila. Sedam pečata se pojme iz stadijuma Svadistane (Voda) pečati drže čakre neaktiviranima - pečati imaju svoj smisao i princip. Otvaranje pečata je omogućavanje protoka utisaka i energija o svakoj čakri - sferi. Amin - AMEN -Svi se klanjaju Vrhovnom Bogu - Amenu Amon Ra. AMN - 91 ABMN - 93

ZAIN - LJUBAVNICI

1. Necah Geburaha - Beli konj, luk i venac, kruna, pobednički 2. Geburah Geburaha - Crveni konj - Rat, mač

3. Hesed Geburaha - Crni konj - vaga / karma/

4. Tifaret Geburaha - Bledi konj - smrt - pakao

5. Binah Geburaha - Duše jagnjeta pod oltarom

6. Daat Geburaha - Zemljotres, sunce, mesec, zvezde Svi elementi i nivoi bića zauzimaju svoja staništa jer Red mora da postoji. "dan gneva" - zavođenje reda, naredba koja se emanira iz Ađne. Geburah - Snaga/Moć. Njegova akcija se prikazuje kao "pečati". Niže čakre su predstavljene sa 4 jahača - oni vladaju nad 4 "četvrtine" zemlje - strane sveta / 4 doba dana. 5 pečat - Duh - žrtvenik/oltar; "zaklani" - Jovanovci/Masoni Višudi čakra. 6 pečat predstavlja središnji stub, takođe emanaciju unutar Jajeta Duha - Ađna čakra.

97

SKAKAVAC 9
HET - KOČIJE
144 000 Izrailjaca 1 Potom videh četiri anđela gde stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri zemaljska vetra, da ne duva vetar na zemlju, ni na more, ni na ikakvo drvo. 2 I videh drugog anđela koji se podiže od istoka sunca i koji ima pečat Boga živoga, te povika snažnim glasom četirma anđelima kojima bi dano da naude zemlji i moru, 3 govoreći: ne udite zemlji, ni moru, ni drveću, dok služitelje Boga našega ne zapečatimo na čelima njihovim. 4 I čuh broj zapečaćenih: sto četrdeset i četiri hiljade zapečaćenih od svih plemena sinova Izrailjevih: 5 od plemena Judina dvanaest hiljada zapečaćenih, od plemena Ruvimova dvanaest hiljada, od plemena Gadova dvanaest hiljada, 6 od plemena Asirova dvanaest hiljada, od plemena Neftalimova dvapaest hiljada, od plemena Manasijina dvanaest hiljada, 7 od plemena Simeonova dvanaest hiljada, od plemena Levijeva dvanaest hiljada, od plemena Isaharova dvanaest hiljada, 8 od plemena Zavulonova dvanaest hiljada, od plemena Josifova dvanaest hiljada, od plemena Venijaminova dvanaest hiljada zapečaćenih. Veliki narod 9 Potom videh, i gle, mnogi narod koga niko nije mogao izbrojati, od svake narodnosti i plemena i naroda i jezika, gde stoje pred prestolom i pred Jagnjetom, obučeni u bele haljine sa palmama u rukama svojim. 10 I vikahu snažnim glasom govoreći: spasenje pripada Bogu našemu, koji sedi na prestolu, i Jagnjetu. 11 I svi anđeli stajahu oko prestola i starešina i četiri živa bića, i padoše na svoja lica pred prestolom i pokloniše se Bogu 12 govoreći: amin, blagoslov i slava i mudrost i zahvalnost i čast i sila i snaga Bogu našemu u sve vekove. Amin. 13 I prozbori jedan od starešina govoreći mi: ko su i odakle dođoše ovi obučeni u bele haljine? 14 A ja sam mu kazao: gospodine moj, ti znaš. I reče mi: ovo su oni što dolaze od velike nevolje, koji opraše svoje hanjine i ubeliše ih u Jagnjetovoj krvi. 15 Zato su pred Božijim prestolom, te mu služe dan i noć u njegovom hramu, a onaj što sedi na prestolu prebivaće nad njima. 16 Oni neće nikad više gladovati, ni žedneti, niti će ih sunce peći niti kakva žega, 17 jer će Jagnje, koje je nasred prestola, biti njihov pastir i vodiće ih na izvore žive vode; a Bog će otrti svaku suzu sa njihovih očiju.

4 anđela - 4 ugla 4 vetra Istok - "Orient" Anđeo sa žigom Boga Duh vlada nad 4 elementa Čelo - Ađna 144000

12 plemena po 12000 12 x 12 x 1000 (... 2x3; 3x4...i slične ideje...) 12 znaka zodijaka

Mnoštvo (postojanje u materijalnom, profanom svetu). Sve je "podređeno" Duhu. Bog koji sedi na prestolu je HOOR - Horus. On, u svojoj Tišini jeste Hoor-Paar-Kraat. 7. sila - 7 emanacija Moći budnih čakri. blagoslov, slava, mudrost, zahvalnost, čast, sila, snaga ... Samo Duh može da vodi i usmerava Mnoštvo.

TET - STRAST

Sedam truba 1 I kad otvori sedmi pečat, nasta tišina na nebu oko pola časa. 2 I videh sedam anđela koji stoje pred Bogom, i dade im se sedam truba. 3 I dođe drugi anđeo sa zlatnom kadionicom pa stade kod žrtvenika, i dade mu se mnogo tamjana - da ga za molitve svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prestolom. 4 I podiže se pred Bogom iz anđelove ruke dim od tamjana za molitve svetih. 5 I uze anđeo kadionicu pa je napuni vatrom sa žrtvenika i baci je na zemlju; i nastaše gromovi i grmljavine i munje i zemljotres. 6 A sedam anđela, koji imahu sedam truba, spremiše se da zatrube. 7 I prvi zatrubi: te nasta grad i vatra pomešana s krvlju, i to bi bačeno na zemlju; i trećina zemlje izgore, i trećina drveća izgore, i sva zelena trava izgore. 8 I drugi anđeo zatrubi: i kao velika gora, vatrom zažarena, bi bačena u more; i trećina mora posta krv, 9 te pomre trećina živih stvorenja u moru, propade i trećina lađa. 10 I treći anđeo zatrubi: i pade sa neba velika zvezda goreći kao buktinja, te pade na trećinu reka i na izvore voda. 11 A ime zvezde glasi: Pelen. I trećina voda posta pelen i mnogi ljudi pomreše od voda, jer behu zagorčane. 12 I četvrti anđeo zatrubi: i bi udarena trećina sunca i trećina meseca i trećina zvezda, da se pomrači njihova trećina i da trećina dana ne svetli, a isto tako i noći. Prvo zlo 13 I videh i čuh jednog orla gde leti posred neba govoreći snažnim glasom: teško, teško, teško onima što stanuju na zemlji od ostalih glasova truba trojice anđela, koji će zatrubiti.

Hokmah Geburaha - Sedmi pečat - Tišina - Hoor-Paar-Kraat. 7 anđela - 7 truba. Bog je u tišini, vibracije univerzuma se prenose preko "služitelja" i "glasnika". "Drugi" anđeo pokreće dejstvo ostalih sfera kroz svoje delovanje. Manipura čakra sada pokreće utiske drugih čakri. Zvuk trube - Manipura deluje na sve čakre kada anđeli "zatrube" - to je prenos Vibracija sfera. 1. truba - glad i vatra 2. truba - planina u plamenu pada u more 3. truba - zvezda padalica ; (Pelen-Černobil... gorčina) Trećine "gore" - pročišćenje trojnosti. 4. truba - Deluje na Srednji Stub. Orao - vizija koja se budi iz Anahate. AASR. Tišina nadilazi i mnoštvo i emanacije Duha. Sedam truba su od sefire "Milost" (Hesed) Pročišćenje 5 niže čakre su pošasti elemenata, a 3 više je čišćenje Duha i nadsvesti čovekove.

98

SKAKAVAC 9
JOD - PUSTINJAK
I peti anđeo zatrubi: i videh zvezdu koja je sa neba pala na zemlju, i dade joj se ključ od ždrela bezdana. 2 I otvori ždrelo bezdana, te se podiže dim iz ždrela kao dim velike peći, a sunce i vazduh behu pomračeni od dima iz ždrela. 3 I iz dima iziđoše skakavci na zemlju, pa im se dade moć kakvu imaju zemaljske skorpije. 4 I bi im rečeno da ne ude travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvom drvetu, nego samo ljudima koji nemaju Božijeg pečata na svojim čelima. 5 I dade im se moć ne da ih ubijaju, nego da ih kinje pet meseci; i njihovo kinjenje beše kao kinjenje skorpije - kad ubode čoveka. 6 A u one dane ljudi će tražiti smrt i neće je naći, i želeće da umru, i smrt će bežati od njih. 7 A prilike, koje se kao skakavci pojaviše, behu slične konjima pripremljenim za boj, a na njihovim glavama behu venci slični zlatu, lica im pak behu kao ljudska lica. 8 I imahu vlasi kao ženska kosa, a zubi im behu kao u lavova, 9 imahu i oklope kao gvozdene oklope, a šum njihovih krila beše kao tutnjava kola sa mnogim konjima koji trče u boj. 10 I imahu repove i žalce kao u skorpija, a u njihovim repovima beše njihova moć da naude ljudima pet meseci. 11 Oni imaju nad sobom cara, anđela bezdana, kome je ime na jevrejskom jeziku Avadon, a na grčkom se zove Apolion. 12 Jedno zlo prođe; vidi, idu još dva zla za ovim. Drugo zlo 13 I šesti anđeo zatrubi: i čuh jedan glas od četiri roglja zlatnog žrtvenika pred Bogom, 14 gde govori šestom anđelu koji imaše trubu: odreši četiri anđela koji su svezani na velikoj reci Eufratu. 15 I behu odrešena četiri anđela, pripremljena za čas i dan i mesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi. 16 A broj te vojske beše dve stotine miliona konjanika, čuh njihov broj. 17 I u tom viđenju ovako videh konje i one što seđahu na njima: imali su vatrene i plavetne i žuto obojene oklope, a konjske glave behu kao glave lavova, i iz njihovih usta izlažaše vatra i dim i sumpor. 18 Od ove tri nedaće pogibe trećina ljudi, od vatre i dima i sumpora što izlažaše iz njihovih usta. 19 Jer sila tih konja beše u njihovim ustima i njihovim repovima: njihovi repovi su, naime, slični zmijama, imaju glave i njima ude. 20 Ostali pak ljudi, koji ne pogiboše od ovih nedaća, ne pokajaše se za dela svojih ruku - da se ne klanjaju demonima i zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim idolima, koji ne mogu ni gledati ni slušati ni hodati, 21 i ne pokajaše se za svoja ubijstva, ni za svoja vračanja, ni za svoje bludničenje, ni za svoje krađe. 5. truba - zvezda pada - Višudi čakra - Daat - Bezdan Skakavci - nosioci znanja; oni iskušavaju elemente; oni su Aktivan Duh i deluju na one koji nemaju probuđenu Ađna čakru.

Moč i "oklop" Telemita".

ABADDON - "Ad Babalonis Amorem Do Dedico Omnia Nihilo". ABA - Otac; D-kapija/Majka; ON - Sunce Otac+Majka+Sin - "JHV" Apolion je iskrivljeno ime Apolona - Sunca. 6. truba - Ađna - 4 roga - glas, zlatni oltar 4 anđela od Eufrata - Reka života - Život /inkarnacija/ čas+dan+mesec+godina = 1111.

Opstaju Oni koji su otvoreni i "vezani" za Duh. Nema kajanja nakon "Čini što ti je volja"

KAF - TOČAK SREĆE

Anđeo sa knjižicom 1 I videh drugog jakog anđela kako silazi sa neba, obučena oblakom, i duga beše na njegovoj glavi, a lice njegovo beše kao sunce, i noge njegove kao vatreni stubovi, 2 i imaše u svojoj ruci otvorenu knjižicu. I stavi svoju desnu nogu na more, a levu na zemlju, 3 te povika veoma glasno - kao lav kad riče. A kad povika, progovoriše sedam gromova svojim glasovima. 4 I kad progovoriše sedam gromova, nameravao sam da pišem; tada čuh glas sa neba koji govoraše: zapečati što rekoše sedam gromova i to ne piši. 5 I anđeo, koga videh gde stoji na moru i na zemlji, podiže svoju desnu ruku prema nebu 6 i zakle se onim što živi u sve vekove, koji je stvorio nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu: da vremena neće više biti, 7 nego će se u dane glasa sedmoga anđela, kad on bude zatrubio, svršiti tajna Božija, kao što je objavio svojim služiteljima, prorocima. 8 I glas koji čuh sa neba opet progovori sa mnom i reče: idi, uzmi otvorenu knjigu u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. 9 I odoh anđelu i rekoh mu da mi da knjižicu. I reče mi: uzmi i pojedi je, i zagorčaće ti stomak, ali u ustima tvojim biće slatka kao med. 10 I uzeh knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh je, i beše u mojim ustima slatka kao med. A kad je pojedoh, zagorča mi stomak. 11 I rekoše mi: treba ponovo da prorokuješ o mnogim narodima, narodnostima i carevima.

Duga - KŠT - Kešet / veo. Nad Ađnom prestaju Misterije vremena.

Knjiga sudbine / Akaša hronika Ko je apsorbuje shvata je, ali se i vezuje na nižim nivoima.

Ako se Ađna ne prevaziđe rađa se ponovo - kao "prorok" / mahatma... velika duša...

99

SKAKAVAC 9
LAMED - URAVNOTEŽENJE
Dva svedoka 1 I dade mi se trska slična štapu, s ovim rečima: ustani i izmeri hram Božiji i žrtvenik i one što se u njemu Bogu mole. 2 A spoljašnje dvorište hrama ostavi na miru i ne meri ga, jer je dano mnogobošcima, i oni će gaziti sveti grad četrdeset i dva meseca. 3 I daću dvojici svojih svedoka pa će u odelu za žalost prorokovati hiljadu dvesta i šezdeset dana. 4 Ovi su dve masline i dva svećnjaka što stoje pred Gospodom zemlje. 5 I ako ko hoće da im naudi, vatra izlazi iz njihovih usta i proždire njihove neprijatelje. I ako ko zaželi da im naudi, mora ovako da bude ubijen. 6 Ovi imaju vlast da zatvore nebo - da ne pada kiša u dane njihovog prorokovanja, i imaju vlast nad vodama da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom nedaćom - koliko god puta zažele. 7 I kad svrše svoje svedočanstvo, zver koja izlazi iz bezdana ratovaće protiv njih, i pobediće ih, i ubiće ih. 8 I njihova telesa ležaće na ulici velikog grada, koji se u duhovnom smislu zove Sodom i Egipat, gde je i njihov Gospod bio raspet. 9 I ljudi od naroda i plemena i jezika i narodnosti gledaće njihova telesa tri i po dana, i neće dozvoliti da njihova telesa polože u grob. 10 I koji stanuju na zemlji radovaće se za njih i veseliće se, i slaće darove jedan drugome, zato što su ova dva proroka namučili stanovnike zemlje. 11 I posle tri i po dana uđe u njih duh života od Boga, pa stadoše na svoje noge, a veliki strah spopade one koji ih gledahu. 12 I čuše snažan glas sa neba koji im je govorio: popnite se ovamo. I popeše se na nebo u oblaku, i videše ih neprijatelji njihovi. 13 A u taj čas bi veliki zemljotres, te pade deseti deo grada, i zemljotres pobi sedam hiljada osoba, a ostali se uplašiše i dadoše slavu Bogu nebeskom. 14 Drugo zlo prođe, vidi, treće zlo dolazi brzo. Treće zlo 15 I sedmi anđeo zatrubi: i odjeknuše snažni glasovi na nebu govoreći: vladavina nad svetom pripade Gospodu našem i njegovom Mesiji, i vladaće u sve vekove. 16 I dvadeset i četiri starešine, koji sede pred Bogom na svojim prestolima, padoše na svoja lica i pokloniše se Bogu, 17 govoreći: zahvaljujemo ti, Gospode Bože Svedržitelju, koji jesi i koji si bio, što si uzeo svoju veliku silu i zacario se. 18 I narodi se razgneviše, i dođe gnev tvoj i vreme mrtvih - da im se sudi, i da se da nagrada tvojim služiteljima, prorocima i svetima i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima, da upropastiš one koji su zemlju upropašćavali. 19 I otvori se hram Božiji na nebu i pokaza se kovčeg njegovog saveza u njegovom hramu, i nastaše munje i grmljavine i gromovi i zemljotres i grad veliki.

Mnogobošci - "profani" 42 - (2x21) - 42 sudije Amentija, 42 negativne ispovesti koje se moraju proći na krajnjem sudu. 1260 dana - kod 12:60 - iskrivljenje vremena Dva svedoka - polarnost - dva oka - dve moždane hemisfere. Dve latice Ađne. SoDoM - 104 Egipat - Misir Naznake da se "vizije" Otkrovenja odnose na rimsko carstvo i odnos sa Jerusalimom. Hierosolimitani ... /SION/ Krst nad gorom - svetlosni krst nad lobanjom. Zver iz bezdana može da poremeti prorokovanje tj. VišudiDaat da poremeti delovanje Ađne.

Hram Elohima na Nebu - Sahasrara čakra.

Kovčeg - Kocka - Kaaba. Munje, gromovi - energija izbijanja Svetlosti Duha - Kundalini.

100

SKAKAVAC 9
MEM - OBEŠENI ČOVEK
Žena i aždaja 1 I pokaza se veliki znak na nebu: žena obučena u sunce i mesec pod njenim nogama, a na glavi joj venac od dvanaest zvezda, 2 i beše trudna i vikaše od porođajnih bolova i muka. 3 I pokaza se drugi znak na nebu, i vidi: velika aždaja, crvena kao vatra, sa sedam glava i deset rogova, a na njenim glavama sedam kruna, 4 i njen rep povuče trećinu nebeskih zvezda, te ih baci na zemlju. I aždaja je stajala pred ženom koja je imala da rodi, da joj proždere dete - kad rodi. 5 I rodi muško dete, sina, koji će svima narodima biti pastir sa gvozdenom palicom. I njeno dete bi uzeto k Bogu i njegovom prestolu. 6 A žena uteče u pustinju gde je imala mesto koje joj je Bog pripremio, da je onde hrane hiljadu dvesta i šezdeset dana. 7 I nasta rat na nebu; Mihailo sa svojim anđelima zarati na aždaju. I aždaja i njeni anđeli zaratiše, 8 ali ne odoleše i ne nađe im se više mesta na nebu. 9 I bi zbačena velika aždaja, stara zmija, zvana đavo i satana, koja zavodi sav svet, ona bi zbačena na zemlju i njeni anđeli behu zbačeni s njom. 10 I čuh snažan glas na nebu kako govori: sad nasta spasenje i sila i carstvo Boga našega, i vlast njegovog Mesije, jer je zbačen tužitelj naše braće koji ih optuživaše pred našim Bogom dan i noć. 11 I oni ga pobediše Jagnjetovom krvlju i rečju svoga svedočanstva, i ne zavoleše svoj život - sve do smrti. 12 Zato se veselite nebesa i vi koji boravite na njima. Teško zemlji i moru, jer đavo siđe k vama s velikim gnevom znajući da ima malo vremena. 13 I kad aždaja vide da je zbačena na zemlju, poče goniti ženu koja rodi muško dete. 14 Ženi pak dadoše dva krila velikog orla - da leti u pustinju na svoje mesto, gde će se hraniti jedno vreme, i dva vremena, i po vremena, daleko od zmije. 15 A zmija izbaci za ženom iz svojih usta vodu kao reku, da je reka odnese. 16 No zemlja pomože ženi, pa otvori zemlja svoja usta i popi reku koju izbaci aždaja iz svojih usta. 17 I razgnevi se aždaja na ženu, te ode da zarati na ostalo njeno potomstvo, na one koji drže Božije zapovesti i imaju svedočanstvo Isusovo. 18 A ja stadoh na peščanu morsku obalu. Dve zveri 1 I videh zver kako izlazi iz mora, koja je imala deset rogova i sedam glava, a na njenim rogovima deset kruna i na njenim glavama bogohulna imena. 2 I zver koju videh beše kao panter, i noge joj behu kao u medveda, a usta joj kao u lava. I aždaja joj dade svoju moć i svoj presto i veliku vlast. 3 I videh jednu od njenih glava kao da je ranjena na smrt, ali njena smrtna rana bi izlečena. I zadivi se sva zemlja i pođe za zveri, 4 i pokloniše se aždaji što dade vlast toj zveri, pokloniše se i zveri govoreći: ko je ravan zveri i ko može ratovati s njom? 5 I dadoše joj se usta koja govore velike reči i hule, i dade joj se vlast da tako radi četrdeset i dva meseca. 6 I otvori svoja usta da huli na Boga, da pohuli na njegovo ime i na njegov šator, na one koji imaju svoj šator na nebu. 7 I dade joj se da zarati na svete i da ih pobedi, i dade joj se vlast nad svakim plemenom i narodom i jezikom i narodnošću. 8 I klanjaće joj se svi koji stanuju na zemlji, čije ime - od postanka sveta - nije upisano u životnoj knjizi Jagnjeta koje je ,zaklano. 9 Ako ko ima uho neka čuje. 10 Ko u ropstvo vodi i sam će u ropstvo otići; ko bude mačem ubijao, mora i sam od mača da pogine. Ovde je istrajnost i vera svetih. 11 I videh drugu zver kako izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u jagnjeta, i govoraše kao aždaja. 12 I ona je izvršavala vlast prve zveri pred njom i učinila da se zemlja i njeni stanovnici klanjaju prvoj zveri, čija je smrtna rana zalečena. 13 I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba spusti na zemlju pred ljudima. 14 Ona je zavodila stanovnike zemlje čudesima koja su joj bila dana da ih čini pred zverju, govoreći stanovnicima zemlje da načine lik zveri, koja je imala ranu od mača i ostala živa. 15 I dade joj se da oživi lik zveri i da lik zveri progovori, te da učini da budu pobijeni svi koji se ne poklone liku te zveri. 16 I učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svom čelu, 17 da niko ne može ni kupi ti ni prodati sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj njenoga imena. 18 Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri; jer je čovekov broj. A njen je broj šesto šezdeset i šest.

Žena - pasivna svetost Zver - energija 7 glava - Hepragram znanja 10 rogova - snaga 10 zapovesti 7 kruna - 7 suština sedam nivoa tj. 7 čakri je probuđeno. Zmija - Đavo -Nehuštan /NHŠTN/ - to je ime Mojsijevog štapa - Mojsije=Mesija=Srednji stub. Pojavljivanje Hrama i "kocke" su (na ovom nivou) prvi deo manifestacije stanja, stadijuma Sahasrare. Drugi deo Misterija Krune su Žena i Zver. Treći deo (ispoljavanja Sahasrare - kroz viđenje Manipure) je Rat na Nebu. Anđeli protiv Zmaja (i njegovog roda) - Mihajlo protiv Levijatana - zauzdavanje Kundalini. Savladavanje i ovladavanje vremenom - Ouroborosom.

Morska obala - granica ka istinskom Binahu. Kosmička svest.

NUN - SMRT

Zver izlazi iz mora - sazvežđe na nebu. ... kao panter, medved, lav... Leo-Ursa Major...

Ne može se niko porediti sa To Mega Therion-om. Zver vlada nad svime - to je budna sila i svest Ruaha čija je srž u Hokmahu - Logosu/Magusu. "Robovi će da služe..." Zver je iskupljena Sinom: Jod - Vau. Svaka sila Ruaha se podređuje Sili Sunca. Zver = Čovek = 666 - Sorat - Inteligencija Sunca - Tifaret.

Prva Zver je Sveti Anđeo Čuvar - "Unutra" Druga Zver je Adeptus Minor - "Spolja" Sunce - Tifaret - Vlada kao Zvezda nad Planetama.

101

SKAKAVAC 9
SAMEK - UMETNOST
Jagnje i izabranici 1 I videh, i vidi, Jagnje stajaše na Sionskoj gori, a s njim njih sto četrdeset i četiri hiljade koji su imali njegovo ime i ime njegovoga Oca napisano na čelima svojim. 2 I čuh glas sa neba kao šum mnogih voda i kao grmljavinu jakog groma, a glas koji čuh beše kao od kitarista koji pevaju uz svoje kitare. 3 I pevahu novu pesmu pred prestolom i pred četiri živa bića i pred starešinama, i niko nije mogao da nauči tu pesmu sem onih sto četrdeset i četiri hiljade koji su iskupljeni sa zemlje. 4 To su ti što se ne okaljaše ženama; to su, naime, devstvenici. Oni idu za Jagnjetom kuda ono ide. Ovi su iskupljeni kao prvenci od ljudi Bogu i Jagnjetu, 5 i laž se ne nađe u njihovim ustima; neporočni su. Nagoveštaj suda 6 I videh drugog anđela kako leti posred neba imajući večito evanđelje - da ga objavi stanovnicima zemlje i svakoj narodnosti i svakom plemenu i jeziku i narodu, 7 i govoraše snažnim glasom: bojte se Boga i odajte mu slavu, jer dođe čas njegovoga suda, i poklonite se Tvorcu neba i zemlje i mora i vodenih izvora. 8 I jedan drugi anđeo dođe za njim govoreći: pade, pade veliki Vavilon, koji je strasnim vinom svoga razvrata napojio sve narode. 9 I jedan treći anđeo dođe za njima govoreći snažnim glasom: ako se ko klanja zveri i njenom liku, i prima žig na svoje čelo i na svoju ruku, 10 i sam će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu njegovoga gneva, pa će biti mučen u vatri i sumporu pred svetim anđelima i pred Jagnjetom. 11 I dim njihovoga mučenja dizaće se u sve vekove, i neće imati pokoja danju ni noću oni koji se klanjaju zveri i njenom liku, i ko prima žig njenoga imena. 12 Ovde je istrajnost svetih koji drže Božije zapovesti i veru u Isusa. 13 I čuh glas kako mi govori sa neba: napiši: blaženi su mrtvi koji odsad umiru u Gospodu. Da, govori Duh, da počinu od svojih trudova; jer dela njihova idu za njima. 14 I videh, i vidi, beli oblak, a na oblaku seđaše neko sličan Sinu čovečijem, sa zlatnim vencem na glavi i oštrim srpom u ruci. 15 I jedan drugi anđeo iziđe iz hrama vičući snažnim glasom onome što sećaše na oblaku: pošalji svoj srp i požanji, jer dođe vreme da se požanje, jer se osuši zemaljska žetva. 16 I onaj što seđaše na oblaku baci svoj srp na zemlju i zemlja bi požnjevena. 17 I jedan drugi anđeo iziđe iz hrama što je na nebu, i on imaše oštar srp. 18 I od žrtvenika dođe jedan drugi anđeo koji imaše vlast nad vatrom, pa povika snažnim glasom onome što je imao oštri srp: pošalji svoj oštri srp i poreži grožđe zemaljskog čokota, jer je sazrelo njegovo grožđe. 19 I anđeo baci svoj srp na zemlju, te obra zemaljski čokot i stavi u veliku muljaru gneva Božijeg. 20 I muljara bi izgažena izvan grada i iziđe krv iz muljare konjima do uzda - hiljadu i šest stotina stadija.

SION - Set+Isis+Osiris+Neftis Grad piramida 144000 - 12x12000 Ime (čelo) - Ađna Nova pesma - Telema.

Pad Vavilona - ne poznavanje Razumevanja - Binaha. Mučenja/patnje

IHŠVH - Pentagram - Probuđeni čovek.

Saturn drži srp/kosu u ruci. Odnosi se na karmu.

OIN - ĐAVO

Sedam zdela 1 I videh drugi, veliki i čudesni znak na nebu: sedam anđela koji su imali sedam krajnjih zala, jer se njima svrši gnev Božiji. 2 I videh nešto kao stakleno more, pomešano s vatrom, i pobednike zveri i njenoga lika i broja njenoga imena gde stoje na staklenom moru, i imahu kitare Božije. 3 I pevahu pesmu Mojsija, služitelja Božijeg, i pesmu Jagnjetovu, govoreći: velika su i divna tvoja dela Gospode Bože, Svedržitelju; pravedni su i istiniti tvoji putevi, caru naroda. 4 Ko se neće pobojati Gospode, i proslaviti tvoje ime? Jer si samo ti svet; svi će narodi doći i pokloniće se pred tobom, jer se pokazaše tvoji pravedni sudovi. 5 I posle ovoga videh, i hram skinije svedočanstva na nebu otvori se, 6 a iz hrama iziđoše sedam anđela koji imahu sedam zala, obučeni u čisto i svetlo platno i zlatnim pojasima opasani po prsima. 7 I jedno od četiri živa bića dade sedmorici anđela sedam zlatnih zdela punih gneva Boga koji živi u sve vekove. 8 I napuni se hram dima od slave Božije i od sile njegove, i niko ne mogaše ući u hram dok se ne svršiše sedam zala sedmorice anđela.

Dok čovek ne iskusi svoju sedmostrukost u celosti, dok ne ispolji sve sadržaje svojih čakri i stadijuma svesti ne može ući u Jedinstvo sa "Bogom".

102

SKAKAVAC 9
PHE - KULA
1 I čuh snažan glas iz hrama kako govori sedmorici anđela: idite i izlijte sedam zdela gneva Božijeg na zemlju. 2 I ode prvi pa izli svoju zdelu na zemlju: i pojavi se veliki i ljuti čir na ljudima koji su imali žig zveri i koji su se klanjali njenom liku. 3 I drugi izli svoju zdelu u more: i posta krv kao od mrtvaca i uginu svako živo biće u moru. 4 I treći izli svoju zdelu na reke i na vodene izvore: i posta krv. 5 I čuh anđela koji je nad vodama kako govori: pravedan si ti koji jesi i koji si bio, sveti, što si ovo presudio. 6 Jer oni proliše krv svetih i proroka, i krv si im dao da piju; zaslužuju to. 7 I čuh kako žrtvenik govori: da, Gospode Bože, Svedržitelju tvoji sudovi su istiniti i pravedni. 8 I četvrti izli svoju zdelu na sunce: i dade mu se da žeže ljude vatrom. 9 I oprljiše se ljudi od velike jare, pa pohuliše na ime Boga koji ima vlast nad ovim zlima, i ne pokajaše se - da mu odadu slavu. 10 I peti izli svoju zdelu na presto zveri: i njeno carstvo bi pomračeno i grizli su svoje jezike od muke. 11 I od svojih muka i od svojih čireva pohuliše na Boga nebeskoga, i ne pokajaše se za dela svoja. 12 I šesti izli svoju zdelu na veliku reku Eufrat: i presahnu voda njegova - da se pripremi put carevima koji dolaze od istoka sunca. 13 I videh kako iz usta aždaje i iz usta zveri i iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žabe; 14 to su, naime, demonski duhovi koji čine čudne znake, koji izlaze carevima svega sveta - da ih skupe na boj na veliki dan Boga Svedržitelja. 15 Vidi, idem kao lopov; blago onome koji bdi i čuva svoje haljine - da ne ide go i da ne gledaju njegovu sramotu. 16 I sakupi ih na mesto koje se jevrejski zove Armagedon. 17 I sedmi izli svoju zdelu u vazduh: i iziđe snažan glas iz hrama [nebeskog], od prestola, govoreći: svršeno je. 18 I nastaše munje i grmljavine i gromovi, i bi veliki zemljotres kakvog nikad nije bilo odkad su ljudi na zemlji, toliki i tako veliki zemljotres. 19 I veliki grad raspade se na tri dela, i gradovi mnogobožački popadoše. I veliki Vavilon spomenu se pred Bogom - da mu da čašu vina svoga ljutog gneva. 20 I sva ostrva nestaše, i gore se više ne nađoše. 21 I veliki grad, težine talantove, pade sa neba na ljude, a ljudi pohuliše na Boga zbog ovog zla od grada, jer njegovo zlo beše veoma veliko.

Razumevanje / Binah - Anđeli kraja deluju: 1. Disbalans u Muladari - čir - površinske materijalne "rane" 2. Svadistana - krv mrtvaca - telo u disbalansu 3. Manipura - krv u tokovima - meridijani i nadiji ne propuštaju energiju/PraNU. 4. Anahata - Sunce prži zemlju - huljenje na boga - pogrešne misli 5. Višudi - pomračenje kraljevstva zveri - izdizanje iznad Ruaha - ka Binahu; Jezik - Daat 6. Ađna - Eufrat presušio - kraj Svete Reke vremena i prostora; Vlast dolazi od "Istoka". Tri nečiste Gune se izdvajaju spoznajom. Mesto "Hoor Megido" - Armagedon. 7. "Tetelestai" - "ispunjeno je" - ispunjenje ranga 7=4. Pad mnoštva pred pojavljivanjem "Jednoga". Pojavljivanje BABALON kao budnog Razumevanja. U Binahu "nema Boga" - "LA".

CADI - CAR

Propast bludnice 1 I dođe jedan od sedam anđela koji su imali sedam zdela, progovori sa mnom i reče: dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom koja sedi na mnogim vodama, 2 s kojom su carevi zemaljski bludničili, a stanovnici zemlje napiše se njenog bludničkog vina. 3 I odvede me u duhu u pustinju. I videh ženu gde sedi na crvenoj zveri koja beše puna bogohulnih imena i imaše sedam glava i deset rogova. 4 A žena beše obučena u porfiru i skerlet i pozlaćena zlatom i dragim kamenom i biserima, držeći u svojoj ruci zlatnu čašu punu gnusoba i nečistote svoga bluda, 5 na čelu joj pak beše napisano ime, tajna: veliki Vavilon, majka bludnica i gnusoba zemaljskih. 6 I videh ženu kako se opija krvlju svetih i krvlju Isusovih svedoka. I začudih se veoma kad je videh. 7 I anđeo mi reče: što si se začudio? Ja ću ti kazati tajnu ove žene i tajnu zveri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova. 8 Zver, koju si video, beše i nema je, i izići će opet iz bezdana, pa će otići u propast. A stanovnici zemlje, čija imena nisu zapisana u knjizi života - od postanka sveta, čudiće se kad vide zver da beše i da je nema i da će opet biti tu. 9 Ovde treba imati um koji ima mudrost. Sedam glava - to su sedam brda na kojima žena sedi. To su i sedam careva; 10 pet njih je palo, jedan je tu, drugi još nije došao, a kad dođe - treba samo malo da ostane. 11 Zver pak, koja beše i koje nema, i sama je osmi, i jedan od sedmorice, te ide u propast. 12 I deset rogova koje si video - to su deset careva koji još ne primiše carstva, ali će vlast - kao carevi primiti sa zveri za jedan sat. 13 Ovi su jednomišljenici, pa daju svoju silu i vlast zveri. 14 Ovi će ratovati protiv Jagnjeta, i Jagnje će ih pobediti, jer je ono gospodar nad gospodarima i car nad carevima, a s njim su pozvani i izabrani i verni. 15 I reče mi: vode koje si video, na kojima bludnica sedi, to su narodi i ljudi i narodnosti i jezici. 16 I deset rogova koje si video i zver, ti će mrzeti bludnicu, i učiniće da ona bude pusta i gola, i poješće joj meso, i spaliće je vatrom. 17 Jer Bog dade u njihova srca da izvrše njegovu misao, da se pokažu kao jednomišljenici i da dadu svoje carstvo zveri, dok se ne ispune reči Božije. 18 I žena koju si video - to je veliki grad koji ima vladavinu nad carevima zemaljskim.

SVETI GRAL. Babalon vlada nad Zveri. 156 nad 666. Razumevanje je nad Znanjem Ruaha (Ego je podređen duhovnom). Binah je nad Tifaretom.

Zver - ego - "nema je" - poništenje sopstva u "ponoru". Pet stadijuma je do sada opisano i doživljeno.

10 sefirota. Jagnje - čist duh nad elementima. Čovek mora da proživi sve (AL) da bi prošao u "Ništa" (LA).

Vavilon - BABALON SION - Razumevanje / Binah.

103

SKAKAVAC 9
KUOF - MESEC
Posle ovoga videh drugoga anđela kako silazi sa neba, koji je imao veliku vlast, i zemlja bi obasjana njegovom slavom. 2 I povika snažnim glasom govoreći: pade, pade veliki Vavilon i posta demonsko prebivalište i sklonište svih nečistih duhova, i sklonište svih nečistih ptica, i sklonište svih nečistih i mrskih zveri, 3 jer su od strasnog vina njegovoga razvrata pili svi narodi, i carevi zemaljski su s njim bludničili, i trgovci zemaljski obogatiše se od njegove silne raskoši. 4 I čuh drugi glas sa neba kako govori: iziđite iz njega, narode moj, da ne budete učesnici u njegovim gresima i da ne primite od njegovih zala; 5 jer gresi njegovi dopreše do neba i Bog se seti njegovih nepravednih dela. 6 Uzvratite mu kako je on vama uzvraćao i vratite mu dvostruko po delima njegovim; u čašu, u koju je on utočio, vi mu utočite dvostruko. 7 Koliko se sam proslavio i odao raskoši, toliko mu dajte muka i žalosti; jer on govori u svom srcu: sedim na prestolu kao car i nisam udovac i žalosti neću videti. 8 Zato će u jedan dan doći njegova zla: smrt i žalost i glad, i biće spaljen vatrom, jer je silan Gospod Bog koji ga osudi. 9 I zaplakaće i zakukaće za njim carevi zemaljski koji su bludničili s njim i uživali u njegovoj raskoši, kad vide dim njegovog spaljivanja. 10 Zbog straha od njegovih muka stojeći izdaleka govoriće: jao, jao veliki grade Vavilone, silni grade, u jedan čas dođe tvoj sud. 11 I trgovci zemaljski plakaće i kukaće za njim, što robu njihovu niko više ne kupuje, 12 tovare zlata i srebra i dragog kamenja i bisera i platna i porfire i svile i skerleta i svakog mirisnog drveta i svake posude od slonovače i svake posude od najskupocenijeg drveta i od bronze i gvožđa i mramora, 13 i cimeta i balsama i kada i mira i tamjana i vina i ulja i belog brašna i pšenice i marve i ovaca i konja i kola i telesa i duša ljudskih. 14 I voće, koje je želela tvoja duša, otide od tebe, i svako obilje i svaki sjaj propade ti i više se neće naći. 15 Koji su ovim trgovali i obogatili se stojaće izdaleka zbog straha od njegovih muka, plačući i naričući, 16 i govoriće: jao, jao veliki grade, obučen u platno i porfiru i skerlet, i nakićen zlatom i dragim kamenom i biserom, 17 jer u jedan čas opuste toliko bogatstvo. I svaki krmar i svaki moreplovac i mornar i svi koji rade na moru stadoše izdaleka 18 i vikahu gledajući dim njegovog spaljivanja, govoreći: ko je bio kao ovaj veliki grad? 19 I baciše prah na svoje glave i vikahu plačući i naričući, i govorahu: jao, jao veliki grade, u kom se obogatiše svi koji imahu lađe na moru - od njegovog skupocenog imanja, jer opuste u jedan čas. 20 Veselite se nad njim, nebo i vi sveti, i vi apostoli, i vi proroci, jer vas Bog osveti na njemu. 21 I jedan snažan anđeo podiže kamen, velik. kao mlinski kamen, i baci ga u more govoreći: ovakvim zamahom biće bačen veliki grad Vavilon i neće se više naći. 22 I glas pevača uz kitar i muzičara i frulaša i trubača neće se više čuti u tebi, i nikakav umetnik ni od kakve umetnosti neće se više naći u tebi, i glas mlina neće se više čuti u tebi, 23 i svetlost svetiljke neće više svetleti u tebi, i glas mladoženje i neveste neće se više čuti u tebi; jer tvoji trgovci behu zemaljski velikaši, jer su tvojim čaranjem dovedeni u zabludu svi narodi, 24 i u njemu se nađe krv proroka i svetih i svih koji su zaklani na zemlji.

Mnoštvo - "narod" - ne može obitavati kao stadijum u Binahu.

IAO BABALON - naznaka na trostrukost. (kao i "Abadon") BAB - Kapija; AL - Bog; ON - Sunce. Majka+Otac+Sin. He+Jod+Vau.

IAO - Carevi+trgovci+mornari - moć i život koji je napajao Obilje sveta nestaje nad Razumevanjem. I - Otac vladar/car - Fallos A - prenosioc energije O - Velika voda kojom putuje "svest"- simbolično "mornar"

Poništenje kreativnosti/aktivnosti - Pasivnost. "Izvori" presušuju. "zaklani" -odvajanje glave od tela predstavlja odvajanje Duha od elemenata - Oni koji se ne vežu za materijalno mogu se osloboditi u Duhovni svet.

104

SKAKAVAC 9
REŠ - SUNCE
Posle ovoga čuh nešto kao snažan glas mnogog naroda na nebu kako govori: aliluja, spasenje i slava i sila pripada Bogu našem, 2 jer su istiniti i pravedni njegovi sudovi, što je osudio veliku bludnicu koja pokvari zemlju svojim bludom, i na njoj osvetio krv svojih služitelja. 3 I po drugi put rekoše: aliluja, i dim njen diže se u sve vekove. 4 I padoše dvadeset i četiri starešine i četiri živa bića, pa se pokloniše Bogu koji sedi na prestolu, govoreći: amin, aliluja.
1

Horus vlada. Sve je pod njim. AMN. ABMN.

Jagnjetova svadba 5 A od prestola iziđe glas koji je govorio: hvalite Boga našega svi služitelji njegovi i vi koji ga se bojite, mali i veliki. 6 I čuh nešto kao glas mnogog naroda i kao šum mnogih voda i kao grmljavinu jakih gromova, kako govore: aliluja, jer se zacari Gospod Bog naš, Svedržitelj. 7 Radujmo se i kličimo i odajmo mu slavu, jer dođe Jagnjetova svadba i žena njegova pripremi se, 8 i dade joj se da se obuče u svetlo, čisto platno; platno, naime, to su pravedna dela svetih. 9 I reče mi: napiši: blaženi su oni koji su pozvani na gozbu Jagnjetovu. Reče mi još: ove reči su istinite reči Božije, 10 I padoh pred njegove noge da mu se poklonim. I reče mi: pazi, ne čini to, ja sam saslužitelj tvoj i tvoje braće koja imaju svedočanstvo Isusovo. Pokloni se Bogu. Svedočanstvo Isusovo, naime, to je duh proroštva. Reč Božija pobeđuje zver i lažnog proroka 11 I videh otvoreno nebo, i vidi, beo konj, i koji sedi na njemu zove se Verni i Istiniti, i on sudi i ratuje po pravdi. 12 Oči su mu vatreni plamen, a na glavi mu mnoge krune, sa napisanim imenom koje niko ne zna sem njega. 13 I beše obučen u haljinu natopljenu krvlju, i njegovo ime zove se Reč Božija. 14 A nebeske vojske na belim konjima, obučene u belo, čisto platno, pratile su ga. 15 I iz njegovih usta iziđe oštar mač da njim pobije mnogobošce. I on će im biti pastir sa gvozdenom palicom; i on će gaziti muljaru ljutog vina gneva Boga Svedržitelja. 16 On ima na haljini i na svom bedru napisano ime: Car careva i Gospodar gospodara. 17 I videh jednoga anđela gde stoji na suncu, i povika veoma glasno govoreći svima pticama koje lete posred neba: dođite i skupite se na veliku Božiju gozbu, 18 da jedete mesa careva i mesa vojvoda i mesa silnih i mesa konja i onih koji na njima sede, i mesa svih slobodnjaka i robova i malih i velikih. 19 I videh zver i careve zemaljske i njihove vojske skupljene da zarate s onim što sedi na konju i s njegovom vojskom. 20 I zver bi uhvaćena i s njom lažni prorok koji je pred njom učinio čudne znake, kojima je doveo u zabludu one što primiše žig zveri i one što se klanjaju njenom liku; oboje behu živi bačeni u vatreno jezero koje gori od sumpora. 21 Ostali pak behu pobijeni mačem koji iziđe iz usta onoga što seđaše na konju, i sve ptice nasitiše se mesa njihova.

IHŠVH + MAPIH - Plamena Zvezda u Prostoru. Aktivan i Pasivan Pentagram se sjedinjuju. Sjedinjenje aktivnih i pasivnih sila protokom kroz Srednji Stub. Naznaka da su Isus i Marija bili venčani. Jehešua i Marie su Terion i Babalon. Eros i Psiha. "Alhemijsko venčanje Kristijana Rozenkrojca". Pokloni se Bogu - Ne sme se podređivati ni jednoj sili (obličjuidolu-anđelu) - Samo "Jednome"!

Kalki - Avatar Kali Juge - Bogoobličje poslednjeg doba. Sveti Anđeo Čuvar. Svako ima svoje ime Sunca koje samo on sme i može da zna.

SOL INVICTUS.

Gozba - konzumacija svega - bez ograničenja; to je "sposobnost" Slobodnog Duha. Nešamah je vladar Ruaha.

105

SKAKAVAC 9
ŠIN - EON / STRAŠNI SUD /
Prvi uskrs i hiljadugodišnje carstvo 1 I videh anđela kako silazi sa neba, koji je imao ključ od bezdana i veliki lanac u svojoj ruci. 2 I savlada aždaju, staru zmiju, koja je đavo i satana, i sveza je na hiljadu godina, 3 pa je baci u bezdan i zaključa i zapečati nad njom, da više ne dovodi u zabludu narode - dok se ne navrši hiljadu godina; posle toga treba da bude odrešena na kratko vreme. 4 I videh prestole, i onima što sedoše na njih bi dano da sude, i videh duše pogubljenih zbog svedočanstva za Isusa i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni njenom liku, i koji ne primiše žig na svoje čelo i na svoju ruku, i poživeše i zacariše se s Hristom hiljadu godina. 5 A ostali mrtvaci ne poživeše - dok se ne navrši hiljadu godina. Ovo je prvi uskrs. 6 Blažen je i svet onaj koji ima udela u prvom uskrsu; nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti Božiji i Hristovi sveštenici, i carevaće s njim hiljadu godina. Poslednja bitka, drugo vaskrsenje 7 I kad se navrši hiljada godina, satana će biti oslobođen iz svoje tamnice, 8 i izićiće da dovodi u zabludu narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi za rat - kojih je broj kao morski pesak. 9 I iziđoše na širinu zemlje, pa opkoliše tabor svetih i voljeni grad; i siđe vatra sa neba od Boga i pojede ih. 10 A đavo, koji ih je dovodio u zabludu, bi bačen u vatreno i sumporno jezero, gde je i zver i lažni prorok, i biće mučeni danju i noću u sve vekove. 11 I videh veliki, beli presto, i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica pobegoše zemlja i nebo, i ne nađe im se mesta. 12 I videh mrtvace, velike i male, gde stoje pred prestolom, a knjige se otvoriše; i jedna druga knjiga bi otvorena, to je knjiga života. I mrtvacima se sudilo na osnovu onoga što je napisano u knjigama - po delima njihovim. 13 I more dade mrtvace koji su u njemu, i smrt i ad dadoše mrtvace koji su u njima, i svako bi osuđen po delima svojim. 14 I smrt i ad behu bačeni u vatreno jezero. Ovo je druga smrt, vatreno jezero. 15 I ko god se ne nađe upisan u knjizi života, bi bačen u vatreno jezero. Blagoslov Sahasrare: 1. Malkut - Muladara Svezivanje "Satane" - Ouroboros u prostoru; 1000 = Veliki ALEF - "Prvi" Obuzdavanje Kundalini. 2. Svadistana. 3. Manipura - protok vatre. 4. Anahata - sagoreva zablude 5. Višudi - Dvorana MAAT. Suđenje Istine.

Život opstojava u duhovnom, "mrtvo" se uništava, sagoreva.

106

SKAKAVAC 9
TAU - UNIVERZUM
Novi svet i novi Jerusalim 1 I videh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora nema više. 2 I videh sveti grad, novi Jerusalim kako silazi sa neba od Boga, opremljen kao nevesta koja je ukrašena za svoga muža. 3 I čuh kako jedan jaki glas sa prestola govori: vidi skinije Božije među ljudima, i on će stanovati s njima, i oni će biti njegov narod, i sam Bog biće s njima, 4 pa će otrti svaku suzu s njihovih očiju, i neće više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe. 5 I reče onaj što sedi na prestolu: vidi, činim sve novo. Reče još: napiši, jer su ove reči verne i istinite. 6 I reče mi: svršilo se. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome badava dati iz izvora vode života. 7 Ko pobeđuje nasleđuje ovo, i ja ću mu biti Bog, i on će mi biti sin. 8 A strašljivcima i nevernima i gnusnima i ubicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svima lažama - njima je mesto u jezeru koje gori od vatre i sumpora; to je druga smrt. Blaženstvo izabranih I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam zdela, punih sedam krajnjih zala, i progovori sa mnom i reče: hodi da ti pokažem nevestu, ženu Jagnjetovu. 10 I odvede me u duhu na veliku i visoku goru i pokaza mi sveti grad Jerusalim kako silazi sa neba od Boga 11 u slavi Božijoj. Njegova luča beše kao najskuplji dragi kamen, kao kristalno svetli kamen jaspis. 12 Imaše velik i visok zid sa dvanaest vrata, a na vratima dvanaest anđela i napisana imena; to su imena dvanaest plemena Izrailjevih. 13 Od istoka troja vrata i od severa troja vrata i od juga troja vrata i od zapada troja vrata. 14 A zid gradski imaše dvanaest temelja i na njima dvanaest imena dvanaestorice Jagnjetovih apostola. 15 I onaj koji je govorio sa mnom imaše zlatnu trsku kao meru, da izmeri grad i njegova vrata i njegov zid. 16 Grad pak ležaše na četiri ugla, i dužina mu je kao širina. I izmeri grad trskom: dvanaest hiljada stadija; njegova dužina i širina i visina behu jednake. 17 I izmeri njegov zid: sto četrdeset i četiri lakata po ljudskoj meri, koja je i anđeoska mera. 18 I građa njegovoga zida beše jaspis, i grad je čisto zlato - kao čisto staklo. 19 Temelji gradskog zida behu ukrašeni svakovrsnim dragim kamenjem. Prvi temelj je jaspis, drugi - safir, treći - halkidon, četvrti - smaragd, 20 peti - sardoniks, šesti - sard, sedmi - hrisolit, osmi - viril, deveti - topaz, deseti - hrisopras, jedanaesti - jakint, dvanaesti ametist. 21 A dvanaest vrata - dvanaest bisera; svaka vrata behu od jednog bisera. I gradska ulica beše čisto zlato - kao providno staklo. 22 A hrama ne videh u njemu; jer njegov hram je Gospod Bog, Svedržitelj, i Jagnje. 23 I tom gradu nije potrebno sunce, ni mesec, da mu svetle, jer ga slava Božija obasja, i Jagnje je njegovo svetilo. 24 I narodi će hoditi u njegovoj svetlosti i carevi zemaljski doneće svoju slavu u njega. 25 I njegova vrata neće se zatvarati danju; jer onde neće biti noći. 26 I doneće slavu i bogatstvo naroda u njega. 27 I u njega neće ući ništa nečisto, ni onaj što čini nešto gnusno i lažno, nego samo oni koji su upisani u Jagnjetovoj knjizi života.
9

6. Novo nebo - Nova zemlja - Ađna sija. U ađni nema ograničenja, smrti, patnje i bola.

Alef + Tau - "Svesadržitelj" Jod+Vau - Bog i Sin

7. Marija = Babalon SION LVX Zodijak Jesod Hram - Grad - Čovek

Jagnje - "čistota" Sahasrare. Sunce, mesec i zvezde nisu potrebne jer je dosegnuta Kruna. Mnoštvo je u Jednome. U Njega ne može ući "nečisto" jer On jeste Sve - to je "čisto". On je Svetlost (nema tame).

107

SKAKAVAC 9
I pokaza mi reku vode života, bistru kao kristal, koja izvire iz prestola Božijeg i Jagnjetovog. 2 Nasred njegove ulice i s obe strane reke drveće života koje rađa dvanaest plodova, koje svakog meseca donosi svoj plod, a lišće tog drveća je za isceljenje narodima. 3 I ništa više neće biti prokleto. I presto Božiji i Jagnjetov biće u njemu, i služitelji njegovi služiće mu, 4 i gledaće njegovo lice, i njegovo ime biće na njihovim čelima. 5 I noći neće više biti i neće im biti potrebna svetlost svetiljke, ni sunca, jer će ih Gospod Bog obasjavati i carovaće u sve vekove. Isus dolazi 6 I reče mi: ove su reči verne i istinite, i Gospod, Bog proročkih duhova posla svoga anđela da pokaže svojim služiteljima šta ima da se zbude uskoro. 7 I vidi, dolazim ubrzo. Blažen je onaj koji drži proročke reči ove knjige. 8 I ja, Jovan, čuh i videh ovo, i kad čuh i videh, padoh da se poklonim pred nogama anđela koji mi pokaza ovo. 9 I reče mi: pazi, ne čini to; ja sam saslužitelj tvoj, i braće tvoje, i proroka, i svih koji drže reči ove knjige; Bogu se pokloni. 10 I reče mi: ne zapečaćavaj proročke reči ove knjige, jer je vreme blizu. 11 Nepravednik neka i dalje čini nepravdu, nečisti neka se i dalje kalja, a pravednik neka i dalje čini pravednost, i sveti neka se i dalje osvećuje. 12 Vidi, dolazim ubrzo, i plata moja ide sa mnom, da uzvratim svakom onako kakvo je njegovo delo. 13 Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Poslednji, Početak i Svršetak. 14 Blaženi su koji peru svoje haljine, da mogu postići drvo života i da mogu ući u grad na vrata. 15 Napolju su psi i vračari, i bludnici, i ubice, i idolopoklonici, i svi koji vole i čine laž. 16 Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvedoči ovo za crkve. Ja sam izdanak iz korena i rod Davidov, sjajna zvezda Danica. 17 Duh i nevesta rekoše: dođi. I ko sluša neka kaže: dođi. I ko žedni neka dođe, ko hoće neka uzme vodu života badava. 18 Svedočim svakom ko sluša proročke reči ove knjige: ako im ko dometne nešto, na toga će Bog navaliti zla napisana u ovoj knjizi. 19 Ako pak ko oduzme nešto od reči ove proročke knjige, Bog će oduzeti njegov deo od drveta života i od svetoga grada, koji su opisani u ovoj knjizi. 20 Govori onaj koji svedoči ovo: da, dolazim ubrzo. Amin, dođi Gospode Isuse. 21 Blagodat Gospoda Isusa sa svima svetima. Amin.

ALEF - LUDA

PraNu - Prana Jod+Vau Drveće Života sa 12 plodova!

LVX. IVNH - Jovan - Golub - Lam - Asi - Isa - 71. Nadahnuće koje prikazuje Otkrovenje. Ne klanja se Anđelu već Bogu!

Veliko i Malo lice - Sve.

Inverzija Pentagrama. Jehešua je Plamena uspravna Zvezda.

MARANATHA !!! Blagoslov Plamene Zvezde. Jovanovo učenje je ovim preneto u potpunosti. Ono što treba da dođe "ubrzo" nije Isus već Direktno Iskustvo Istine - Spoznaja Plamene Zvezde koja jeste Čovek. Čovek jeste Plamena Zvezda. AMN.

108

SKAKAVAC 9

Budući da je Otkrovenje Jovanovo - Otkrivenje Gnoze Onoga koji je Dar sa Neba - On dade svoje Vizije kroz dvadeset i dve staze Drveta Života - koje su 22 poglavlja Otkrovenja. Bet Gimel Dalet Vau He Het Zain Tet Jod Kaf Lamed Mem Nun Samek Oin Cadi Peh Reš Kof Šin Tau Alef Sedam crkava u Aziji Duh govori Stojim na vratima Vrata na nebu / pentagram Jak anđeo sa snažnim glasom Izvor žive vode Mač Vatra / buktinja Dela svojih ruku Progovoriše sedam gromova Suđenje mrtvima More / voda Smrtna rana Muljara gneva Božijeg Napuni se hram dima... Skerlet Usta aždaje / veliki grad se raspade... Anđeo stoji na suncu Prebivalište nečistih duhova Uskrsnuće mrtvih / Strašni sud Visoka gora / Novi Jerusalim Dolazak Boga

Jovanovo Otkrovenje predstavlja poseban oblik Drveta Života po Riznici Oblika Elohima i ima za cilj da predstavi Put kojim istinski posvećenik, sledbenik Plamteće Zvezde - JHŠVH stupa ka "Novom Jerusalimu" u samoj Kruni Drveta Života kroz sedam serija koje sadrže po sedam specifičnih iskustava koja su prikazana kao 49 stanja. Ovaj prikaz Drveta Života predstavlja sedam stadijuma koji čine vertikalno uzdizanje srednjim stubom Drveta, polazi se od materijalnog plana - Malkuta - koji sadrži forme "Crkava", zatim sledi uzdizanje na drugi, viši, nivo u domenu Jesoda, treći nivo čini par i ravnoteža Necaha i Hoda, četvrti nivo je središnja sefira Tifaret, peti nivo je balans Geburaha i Heseda, šesti nivo je uravnoteženje i harmonija vrhovne polarnosti i snažne dinamike Binaha i Hokmaha - Razumevanja i Mudrosti, a sedmi, najviši nivo obuhvata Keter. Ovih sedam nivoa Drveta Života i uspinjanje središnjim stubom u potpunosti se, kako je prikazano u Otkrovenju, poklapaju sa iskustvima, pročišćenjima, stanjima i delovanjem sedam Čakri ljudskog tela, kako je to znanje poimano učenjima sa "Istoka".

MALKUT 1. NIVO MULADARA

Najniže poimanje dolazi kroz sedam Crkvi "Azije". Poimanje njihovih pozitivnih, negativnih i duhovnih osobina sa vezom ka Razumevanju.
1. 2. 3. 4. Efes - prva ljubav Smirna - kruna života Pergam - čuva Ime Tijatira - dela ljubavi

109

SKAKAVAC 9
5. Sardis - istrajava 6. Filadelfija - održava Reč 7. Ladokija - mlaka - neutralna JESOD 2. NIVO SVADISTANA Svaka sfera - čakra poseduje "pečat" kojim je zatvoren prolaz i koji onemogućava iskustvo i svesnost tih viših nivoa. Otvaranjem pečata sagledavaju se temeljne osobine. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pečat pečat pečat pečat pečat pečat pečat beli konj, luk, kruna crveni konj, rat, mač crni konj, vaga smrt, pakao duše jagnjetove pod oltarom zemljotresi, sunce, mesec, zvezde tišina

HOD-NECAH 3. NIVO MANIPURA

Anđeli sa sedam truba vibracijom pokreću um i osećanja svakog nivoa - čakre.
1. anđeo trubi - užas i vatra, trećina spaljena 2. anđeo trubi - goruća planina pada u more, trećina mora uništeno 3. anđeo trubi - zvezda, pelen, trećina reka uništeno 4. anđeo trubi - orao sa crvenim repom, trećina sunca pomračena 5. anđeo trubi - zvezda sa neba, otvara jamu, otvara se ambis, skakavci 6. anđeo trubi - glas od truba glatnog oltara, anđeli Eufrata 7. anđeo trubi - hram Elohima otvoren na nebu, žena obučena u sunce, zmaj i njegov soj, rat na nebu, Mihajlo baca zmaja na zemlju, zmaj se bori sa ženom, uzdiže se zver TIFARET 4. NIVO ANAHATA Anđeli prikazuju sfere - strukturu univerzuma. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. anđeo anđeo anđeo anđeo anđeo anđeo anđeo prikazivanje Vavilona suđenje Vavilonu glas naređuje da se izađe iz Vavilona svrgavanje Vavilona glas mnoštva, Aleluja glas sa trona - "Slavite Elohima!" verni i istiniti na belom konju, mesto Armagedon

GEBURAH-HESED 5. NIVO VIŠUDI Anđeli sedam poslednjih pošasti - pročišćenja. 1. 2. 3. 4. anđeo anđeo anđeo anđeo čirevi na obožavaocima žiga more se pretvara u krv reke se pretvaraju u krv sunce prži zemlju

110

SKAKAVAC 9
5. anđeo - pomračenje kraljevstva zveri 6. anđeo - Eufrat je isušen 7. anđeo - "učinjeno je", počinje Armagedon BINAH-HOKMAH 6. NIVO AĐNA Anđeli objavljuju kraj - ispoljavanje volje. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. anđeo anđeo anđeo anđeo anđeo anđeo anđeo propoveda jevanjđelje Vavilon pada upozorava na idolopoklonstvo glas sa neba, blagosloveni žetva na zemlji anđeo sa kosom, grožđe prokletstva anđeo se pojavljuje iz oltara vatre

KETER 7. NIVO SAHASRARA

Najviša iskustva - konačni uvidi u Kraj - blagoslov.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kraj kraj kraj kraj kraj kraj kraj vezivanje satane prvo uskrsnuće oslobađanje satane uništavanje neba i zemlje drugo uskrsnuće, poslednji sud, spaljivanje zmaja novo nebo, nova zemlja novi Jerusalim, drvo života, jagnje

Poimanjem povezanosti svih sedam nivoa koji se pojavljuju u sedam sfera, otvara sagledavanje potpune povezanosti i iskustva svih 49 "segmenata" spoznaje. Uvek se najniži nivo sfere povezuje i shvata kao Malkut-Muladara - vidimo pojavljivanje prve ljubavi, težnje ka kruni, vibracije koje donose uništavanje postojećih profanih kompleksa, uvid u strukturu univerzuma, koji je simbolisan Vavilonom, pročišćenje materije kroz čireve na koži, veru u jevanđelja i vezivanje satane - posvećenje duhovnom putu kao najviši aspekt posvećenja "novajlija" - učenika na Stazi. Svaki nivo prima uticaje iz svake čakre sukcesivno. Tako se u Jesodu, koji je "temelj" Drveta Života pojavljuju Vizije činioca dinamike pročišćenja i posvećenja - četiri jahača apokalipse deluju na četiri elementa, zemlju, vodu, vatru i vazduh, dok se duše jagnjetove povezuju sa Duhom, nad tim se otvara protok energija kroz Srednji Stub Drveta Života, koje obeležavaju mesec, sunce i zvezde - da bi na posletku konačna spoznaja Najvišeg bila "okarakterisana" kao Tišina. Vibracije trećeg nivoa - "trube" pokreću kovitlanje čakri kako bi se njihove karakteristike ispoljile. Na nivou Anahate vrhovna vizija je "klasična" Vizija istočnjačkog "Kalkija" (Avatara kali juge) - to je Vizija Svetog Anđela Čuvara. Ovome je prethodilo poimanje strukture grada Vavilona, razaznavanje "suđenje" njegovim elementima, napuštanje i oslobađanje od vezanosti za strukturu, mnoštvo se ujedinjuje u prizivu Jednoga, Glas se javlja na posletku dajući smernicu da se obožava samo Najviši. Tada se pojavljuje Anđeo. Ono što donosi buđenje Višudi čakre je duhovno pročišćenje na višim razinama. Čiste se suptilne sadržine duše, koje su ujedno moćni korenski resursi sopstva. Reka života (Eufrat je kao i Gang) se isušuje kako ništa ne bi bilo zaboravljeno - sve se mora posvetiti Inicijaciji.

111

SKAKAVAC 9
Taj isti Anđeo, recimo kasnije, upozorava da se ne sme podređivati on, niti se sme on obožavati, ne sme se biti idolopoklonik - obožavanje i prizivi uvek se upućuju samo Najvišem. U sferama Ađna čakre nadilazi se čak i prostor i protok vremena. Dosezanje Krune i Sahasrare je u potpunosti obeleženo stadijumima Uskrsnuća, ovladavanjem svim nižim segmentima bića, poništavanjem starog stanja i konačnim dolaskom u Svetlost Najvišeg.

Maranatha! AMEN!

112

SKAKAVAC 9

EONI
Frater PIAMOEL.'.OD.'.VAOAN.'. Majstor Terion je u svom predgovoru na Knjigu Zakona napisao i sledeće:

"Treća glava Knjige Zakona je teška za razumevanje i može biti veoma odbojna za većinu ljudi rođenih pre datuma njenog primanja (aprila 1904. godine). Ona nam iznosi karakteristike Doba u koje smo sad ušli. Površno gledano, one izgledaju zastrašujuće. Već vidim neke od njih sa užasnom jasnoćom. Ali, nema razloga za strahovanje! Ona objašnjava da određene opsežne zvezde (ili agregti iskustva) mogu biti opisani kao Bogovi. Svaki od njih se stara o sudbini ove planete za period od 2000 godina (trenutak prelaska iz jednog perioda u drugi se stručno naziva veliki Ekvinocij Bogova). Tokom istorije sveta poznata su nam tri takva Boga: Izis, majka, kada je Univerzum bio shvatan kao da jednostavno izrasta iz nje. Taj period je obeležen matrijahalnom upravom. Sledeći period koji je obeležen Ozirisom, ocem, započeo je 500 godina pre Hrista. Tada je Univerzum bio zamišljen kao katastrofalan, a ljubav, smrt i uskrsnuće su smatrani metodama pomoću kojeg se izgrađivalo iskustvo. To se poklapa sa patrijahalnim sistemima. I sadašnje doba je Horusovo, deteta, u kome opažamo događaje kao stalni rast; u kome su sadržani elementi obe pređašnje metode: koje nisu nadiđene slučajno. Sadašnji period uključuje prepoznavanje individue kao jedinice društva. Mi shvatamo sebe onako kao što je objašnjeno u prvim delovima ovog eseja. Svaki događaj, uključujući i smrt, je samo dodatno proširenje našeg iskustva, slobodno i voljno izabrano od nas samih, i samim tim takođe unapred određeno. Taj "Bog", Horus ima stručan naziv: Heru-Ra-Ha, i predstavlja kombinaciju bogova blizanaca Ra-Hoor-Khuit(a) i Hoor-Paar-Kraat(a). Značenje te doktrine se može proučiti u knjizi "Magika". (On je simbolizovan kao Sokoglavi Bog na prestolu.) On vlada sadašnjim periodom od 2000 godina, počevši od 1904. godine. Svuda njegova vladavina pušta koren. Samostalno posmatrajte nestajanje osećanja greha, porast nevinosti i neodgovornosti, čudne promene reproduktivnog instikta sa tendencijom ka biseksualnosti ili dvopolnosti, detinjasto poverenje u progres kombinovano sa velikim strahom od katastrofe, protiv koje smo tek dopola bezvoljni da preduzmemo mere predostrožnosti. Razmotrimo porast diktature, jedino mogućih onda kada je razvoj morala tek u začetku, i prevladavanje infantilnih kultova kao što su komunizam, fašizam, pacifizam, manija zdravlja, okultizam u skoro svim svojim oblicima, i religije sentimentalizovane praktično do tačke izumiranja. Razmotrite popularnost bioskopa, radija, te sporske prognoze i igara na sreću: sve sama sredstva za umirivanje svadljive dece, bez imalo svrhe u njima. Razmotrite sport, detinjasta oduševljenja i sržbe koje izaziva; čitave nacije su uznemirene zbog svađe igrača. Mi smo deca. Kako će se ovaj Novi Eon Horusa razvijati, kako će Dete rasti, to trebamo odrediti rastući i sami u skladu sa Zakonom Theleme, pod prosvetljenim vodstvom Majstora Theriona."
Ovo je gotovo dovoljno da bi shvatili osnovne principe Eona, ali da bi se svesno i pravilnije uskladili sa Novim Eonom pogodno je da bacimo još koji pogled na aspekte i veze prošlih Eona u njihovom prostorno vremenskom kontinuumu. Sama istorija čovečanstva, na ovoj planeti, ima slabe i krhke metode pamćenja i mi se ne možemo osloniti na detalje, ali zato možemo primetiti kritične i prelomne tačke vremena kao i njihova generalna obeležja. Moram na samom početku napomenuti da će izvestan nivo poznavanja "Kabalističke nauke" biti gotovo neophodan za jasnije shvatanje sledećeg teksta. Eon Izide nikako nije prvi Eon u nizu, ali njegove "majčinske" osobine odgovaraju ideji doba koje je bilo "kolevka civilizacije" i to na više mesta na planeti Zemlji. Eon Ozirisa naspram prethodnog je doneo čvrst očinski stisak, dok novi Eon Deteta Horusa već u ovom ranom periodu ukazuje na opštu tendenciju ka oslobađanju. Pođimo recimo od samih oblika zajednice. U početku su čopori i krda prerasli u plemena, da bi ova plemena zatim mogla da se udruže u jaku zajednicu plemena, kraljevstvo ili carstvo. U ovom periodu

113

SKAKAVAC 9
individualne osobine pojedinaca u potpunosti su služile zajednici i plemenu, a lična odgovornost i odlučivanje gotovo da nije postojalo. Poglavica, glava plemena, je snagom ili lukavstvom bio pokretačka Volja svih. Svi su sledili sudbinu volje koju je poglavica predodredio. Pleme je bilo neprikosnoveno najvažnije u umu i životu ljudi, rad, potomstvo i razvoj samo je služilo plemenu. Kraljevi, carevi ili Faraoni su na sličan način bili usmerivači volje na svojim teritorijama i svi ljudi, podanici su bili samo delovi tela koje je izvršavalo svrhu "zajednice" pod voljom vladara. Zatim su se kraljevstva i carstva polako pretopila u "države", uglavnom zahvaljujući grupnim i zvaničnim religijama i zahvaljujući politici vladara i njegovih najmoćnijih slugu. Dolazi do razvoja porodice. Individua je služila porodici, i porodica je bila na prvom mestu u svim aspektima života, a time je porodica služila zajednici i državi. I porodica, kao "organska" ćelija je imala jezgro-oca i opnu-majku koji su je činili kompaktnom. U novom Eonu očito nam je rasparčavanje svih stega na svakom nivou, ali sa tendencijom razvoja na drugi način od prethodnog. Države se usitnjavaju, ali se stvaraju kon-federacije i "ujedinjene" države, porodica kao institucija se raspada, ali jedinke slobodno služe u vezama nesputanim tradicionalnoj podređenosti tuđoj volji. Ljudi i žene nisu (sve više) podvrgnuti naredbi Vođa, već same odlučuju o sebi i za sebe, dakako u opštu korist. Čak i granice država nestaju i sve je veća sloboda. No, Eon je mlad i ceo proces nije sproveden do kraja, ljudi teže da vrše svoju Volju i bore se da sebi ostvare tu mogućnost. Da pređemo zatim, na zakone. U Izidinom Eonu svako pleme, zajednica ili kraljevstvo su imali mnoštva zakona. Ti zakoni su bili uslovljeni i mundanim i božanskim namislima (kako su ih tumačili vođe i njihovi "mudri"savetnici). Mnoštva zakona i pravila i propisa su uslovljavala svaki aspekt života. Kako i gde živeti, šta jesti i kako se oblačiti, kako se ponašati, kome i kako služiti, koga slušati, kako štovati mnoštva bogova i duhova. I još svašta. Najbanalniji primer, koji je iz tog doba preživeo čak do danas su 613 jevrejskih zapovesti kojih se oni dobrano pridržavaju. Zatim je Ozirisov Eon iskristalisao deset zapovesti koje su bile neprikosnovene. To je davalo više mesta spekulacijama i "vrdanju" ali je na svojstven način karakterisalo razuman razvoj civilizacije. Stare zapovesti su prevaziđene, deset zakona stoji. Potpuno je normalno, štovati samo Naj-Višeg Boga (oca), voleti roditelje, ne krasti, ne varati i ne ubijati i sl. Potpuno čisto moralno i etički određeno doba... mada nije bilo ni trenutka kada te zapovesti nisu bile kršene... (zbog kakvih razloga?)... Horusov Eon, iniciran Knjigom Zakona uspostavlja samo jednu "zapovest", Zakon Teleme, a to je "Čini po svojoj Volji". Stare zapovesti su prevaziđene, deset zakona takođe, samo jedno je čoveku važno pronaći svoju Istinsku Volju i izvršiti je - to je najbolje i za jedinku i za zajednicu i za celu civilizaciju. To je proces u toku i razvoju pošto smo još uvek dobrano stegnuti okovima prošlog doba i oslobađanje se više odvija kroz frustrirajuće nesvesne impulse nego kroz svesno postignuće Svesnosti Svetlosti Slobode. I nakon ovoga, možemo li pretpostaviti kakav može biti sledeđi Eon? Čak i Knjiga Zakona kaže da nema zakona nad čini što ti je volja. Može li to značiti da će čovečanstvo doseći takav stepen slobode kada zakoni više neće značiti ništa i samim tim biti nepotrebni? Ako se pre toga ne uništimo u potpunosti, moguće je. Sada možemo sagledati i "formule" eona, tj. njihov sled. Referenca nam je sveto Ime "JHVH" (Jod He Vau He) koji je tetragramaton četvorostrukosti u svojim raznim oblicima i razinama poimanja. Čak i sam niz eona je povezan sa ovime gde je Izida-He-Majka, a Oziris-Jod-Otac, a samim tim je Horus-VauSin. Izidin eon sa svojim mnoštvom zakona i zapovesti je zahtevao od svakoga da poštuje i obožava sve da bi sama Izida bila zadovoljna. Vrhunac i ono Duhovno je u odnosu na Izidin eon bilo sadržano tek u Ozirisovom Eonu, a to je četvorostruka formula JHVH, koja je takođe na drugi način znana i kao formula "INRI". Duhovno u Ozirisovom eonu je predstavljano Pentagramom gde je četvorostrukost imena JHVH bila krunisana vatrenim duhom slova Šin, čime se dobijalo ime Jehešua (JHŠVH). To Šin je sam Horus. Znači opet je jasno da je duhovno za jedan eon ono što je u sledećem, tj. šta je sledeći Eon po svojoj prirodi. Šin je duhovna vatra Horusa koja vlada Ozirisovim zakonom, koja prevazilazi njegovih deset zapovesti samo jednom jedinom - čini po svojoj volji. Na drugi način rečeno, Izidom vlada Oziris, a njime vlada Horus, ali treba shvatiti da to nije "vlast" u običnom smislu reči. To je prevazilaženje suštinskom svesnošću i slobodom koju donosi Duh narednog Eona. Dakako, Knjiga Zakona je već definisala, kako sebe i svoji formulu tako i ono "duhovnije" što je kruniše. Tetragramaton novog doba je AMEN, ali gle (!)

114

SKAKAVAC 9
naredni Eon je eon Tišine, Eon bez reči, (Maat-He-Ćerka) isto tako "specifično" kao što neće imati ni zakon(e). Tako se Eoni smenjuju, čineći jasnu međusobnu vezu, i to ne samo u odnosima majka-otac-sinćerka već na mnogo suptilnih načina i razina koje možemo da sagledamo. Jedan Eon je Duh prethodnom a materija narednom i tako u čitavom beskrajnom nizu. Sada bi mogli da napravimo jednu malo detaljniju analizu koja bi nam dala generalne odrednice toka vremena u samom, jednom, eonu. Budući da nam je Ozirisov Eon najbliži i dovoljno poznat uzećemo ga za primer i to korišćenjem prepoznavanja specifičnih perioda eona dovodeći ih u vezu sa sistemom koji je tada, kao i sad davao naj pregledniju sliku Univerzuma, sa Drvetom Života. Jedino što je donekle trajno obeležje koje možemo da koristimo u svom prepoznavanju perioda su umetnost i arhitektura doba, a ne pisani dokumenti, pošto je eon Ozirisa poznat po svom "preuređivanju" istorijskih i drugih činjenica. U svom toku, začetak eona Ozirisa ima za tačku 2000 godina pre današnjice. To jeste Keter eona ali sam period predstavlja Malkut razvoja i progresa. Ne zaboravimo da je u tom momentu prethodno doba bilo u svom vrhuncu. Sama umetnost nije potpuno definisana, osnovni simboli tek izranjaju, sa glavnim obeležjem simbolom Riba, kako se još naziva ovaj eon. Arhitektura se vezuje za kripte i katakombe, u potpunosti zemljano malkutovski period. Zatim, kako se religija promenila (silom, a ne milom) dolazi do formiranja Hokmahovske Logoske snage eona što se u umetnosti i arhitekturi ogleda u bujanju raznovrsnih simbola (uglavnom ne-ljudskog karaktera) i ekstremnoj posvećenosti harmoniji i proporcionisanju što nas upućuje na Jesod. Kapele i bazilike se razvijaju nad pravilnim krstom, težeći da svaki aspekt građevine bude usklađen sa harmonijom "sfera" i božanske promisli. Recimo, Pseudodionisije Areopagita je ovom periodu dao izuzetno obeležje, svojim spisima određujući saglasja, odnose svega na šta se moglo uticati u stvaranju umetničkih dela i građevina. Treba dodati ovome i specifičan konflikt koji je pobudio "astralni" uticaj u ovom dobu, a to je sukob ikonoklasta sa pobornicima prikazivanja likova svetaca, što je naposletku rezultiralo dubokim raskolom 1054. godine kada su se katolička i pravoslavna crkva odvojile svaka na svoju stranu, gde je prva bila više racionalna, a druga intuitivna i mistična. Dva razdoblja, Romaniku i Gotiku u svojim aspektima jasno možemo povezati sa Hodom i Necahom, budući da na grublji način oslikavaju vodu i vatru, kao i sam odnos razuma intelekta i emocija koje proističu iz prirode. Zanimljiva su i specifična obeležja horizontalnosti i zatvorene mističnosti romanike u odnosu na vertikalnost građevina i otvorenost gotike. Ova polarnost se nije dalje mogla razvijati dalje, čime je stvorila nešto novo, potpuno novi pogled. Rana Renesansa odgovara velu Paroketa na Drvetu Života. Razvoj je izuzetan ali se još nije iskristalisao jasan stil tj. težnja kuda težiti. Odjednom, bljesak lepote Tifareta, Renesansa, moćna, slobodna, inspirativna, raznovrsna, duhovno otvorena, čak i za helenizam, koliko i za samo hrišćanstvo. Neverovatan razvoj u svim domenima, umetnost i arhitektura koji su nam ostali od tada zasenjuju sve iz prošlog doba. Zanimljivo je da je sam začetak Renesanse bio u jednom konkursu za dizajn kapije jedne velike crkve, dizajn koji je predstavljao Avramovo žrtvovanje Isaka i pojavljivanje Anđela. Moramo ovde primetiti uticaj i dva Velika Majstora, Leonarda i Mikelanđela koji po svojim različitim prirodama i svojom umetnošću predstavljaju sponu Tifareta sa dva božanska sefirota. Mada, sama Renesansa obiluje sa velikim brojem izuzetnih umetnika da je apsurdno navoditi ih sve. Ovde možemo sagledati dalji razvoj. Razvija se Barok sa svojom energičnošću i bujanjem intenzivnih boja i dijagonala u umetnosti, koji odgovara Geburahu, dok Hesedu odgovara kitnjasti i spokojno oslobođeni Rokoko. nauke. Došli smo do ambisa. Šta je to? Tehnološke i industrijske revolucije,naravno. Razvoj znanja i

Kako onda da prepoznamo Binah i Hokmah Ozirisovog eona? Vidimo arhitekturu XVII, XVIII i XIX veka, građevine neverovatnih veličina i proporcija su iznikle, širom Evrope, građevine koje su demonstrirale "duhovnu" moć religije i "svetovnu" moć vladara. U umetnosti vidimo razvoj romantizma, realizma, impresionizma i drugih "izama" koji su izuzetnim kvalitetom demonstrirali vrhovno u lepom tog doba. Tada se pojavljuju tri umetnika koji su uveli Ozirisov eon u njegov Keter. To su Gogen, Sezan i Van Gog. Arhitektura tog doba je već počela da se pročišćava od ornamenata, koristeći nove, moderne sisteme građenja, same falusoidne građevine i neboderi Čikaga i Njujorka, kao i pariski toranj, ali i čiste

115

SKAKAVAC 9
linije prerijskih kuća F.L.Rajta su nagoveštavale da je to doba došlo do tačke kada svojim idejama, metodama i sistemom, u svom vrhuncu kuljaju i stvaraju plato za nešto novo. Dolazi 1904. godina. Fovizam, Futurizam, Kubizam, Suprematizam, apstraktna umetnost, Nadrealizam, Purizam i sl. razvijaju potpuno novi i do tada nepoznat način shvatanja i doživljavanja umetnosti. Umetnici, ljudi osetljivi na unutarnje impulse su osetili smenu doba, samu smenu Eona i momentalno se priključili njegovom ispoljavanju. Tražeći ono istinsko u sebi, individualno ali i univerzalno, vršili su svoji Volju na radost svoju i čuđenje i divljenje celog sveta. A zamislite! To je tek Malkut Horusovog Eona! Da napomenem samo da možemo da primetimo da i ovaj period sefire Malkuta možemo podeliti na Drvo Života u njemu, dajući recimo naj očitiji primer Jesodske prirode nadrealizma, ili Hodovske prirode kompjuterskih animacija. Šta reći za arhitekturu? Pa napravljeno je toliko čudesnih građevina o kojima stari majstori nisu ni sanjali! Ovde možemo da stanemo i potražimo opet bitnu i naj očitiju referencu u prepoznavanju veze različitih Eona i njihovih podudarnih perioda. Primećujemo tačnu podudarnost sa razmakom od 2000 godina, a to jeste približno trajanje jednog eona. Koji nam je takav očiti primer? Vidimo kako se podudara period Renesanse XV veka sa umetnošću stare Grčke V veka p.n.e. kada se manifestovala suština i kvalitet grčke umetnosti, kroz recimo dela Fidije. Taj reper nam pokazuje podudarnost grčkog Helenizma sa Barokom i Rokokoom nakon Renesanse, kao i podudarnost grčke umetnosti VII veka p.n.e. sa Romanikom i Gotikom. Možda će onima koji se ne interesuju previše za umetnost i arhitekturu ovo biti nezanimljivo, ali pokušajte da sada sagledate period od 2500 godina p.n.e., recimo u "starom" Egiptu, Indiji, Kini... Još jedna vrlo bitna stvar za ovo sagledavanje vremensko-prostornog kontinuuma je jedan oblik koji se nazire kao matrica svega. To je spirala. U spirali vremena i prostora oni teku ali se pravilnom zakonitošću i evolucijom svesti, materije i energije ponavljaju u harmoničnom proporcionalnom sastavu usklađuju i ponavljaju na novoj razini egzistencije, predstavljajući time suštinu Eona. Nije li i Zaratustra rekao da je "Bog onaj sa sokolovom glavom koji poseduje spiralnu silu"? Nije li Eon jedno od gnostičkih imena Boga? Nisu li ljudi zasnovani na spiralnoj genetskoj strukturi? Nije li nam pogled u prostor i vreme u ovom Eonu konačno jasniji i slobodniji? "... Kako će se ovaj Novi Eon Horusa

razvijati, kako će Dete rasti, to trebamo odrediti rastući i sami u skladu sa Zakonom Theleme, pod prosvetljenim vodstvom Majstora Theriona."

116

SKAKAVAC 9

LIBER KAABA
Kaaba Ritual Frater Alion.'.Aiwass.'. Ovo je ritual Zelatora i Adepata Reda Telemita. Čini što ti je volja će biti sav Zakon. 0. Neka svaki Zelator i Adept O.'.T.'. nakon što je izučio i praktikovao MTRP, MTRH, Rubinovu Zvezdu, Safirnu Zvezdu, Ritual Terion-a i Ritual Babalon-e, prihvati ovu praksu kao sintezu tog obimnog ritualnog rada. 1. Sedeći u asani, praktikujući pranajamu, neka Zelator vizualizira oko sebe svetlosnu Kocku. Neka na toj Kocki budu svi simboli koji se pojavljuju u MTRP-u. Neka unutar Kocke bude prožet Kabalističkim Krstom. Neka sve to upotpuni vibriranjem odgovarajućih formula i imena. 2. Neka zatim, držeći u viziji ovu prvu Kocku, vizualizira oko sebe drugu Kocku. Na njoj neka vizualizira sve simbole i znake iz MTRH-a. Unutar toga neka bude prožet krstom LVXa i neka sve bude upotpunjeno vibriranjem odgovarajućih formula i imena. 3. Neka učini isto, ali neka treća Kocka sada sadrži simbole i energije Rubinove Zvezde. 4. U četvrtoj Kocki neka bude prožet energijama Safirne Zvezde. 5. Peta Kocka neka bude obeležena simbolom Heptagrama Zveri i energijama koje obeležavaju taj ritual. 6. Šesta Kocka neka sadrži na sebi, na svakoj strani, simbol Hepragrama Babalon-e, i neka bude prožet energijama tog rituala. 7. Neka zatim oko sebe, oko svih ovih Kocki, koje drži u svesti vizualizira jednu Kocku Ne-Ega, bilo da je ona Kocka LVX-a ili Kocka NOX-a neka upije sve i neka Adept obitava u tome u svojoj Tišini. Da, neka Adept obitava u svojoj Tišini. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

117

SKAKAVAC 9

STAZA KOJA VODI DALJE OD HOKMAHA
LUDA Ovo je naša Istinska Priroda. dete, Androgin ili Ginander, Muško i Žensko, dva u Jednom, istinsko, nevino, neuslovljeno i slobodno, svemoćno, sve-svesno Dete. Ono je u Tišini, naoružano svim Moćima Univerzuma, svim potencijalima Beskraja, a ipak neutralno. Ono je pod baldahinom Zvezda koga drže tri stuba Drveta Života, Božansko Oko u Trouglu uvek je budno; ono je Beba u Jajetu Duha i svi elementi i principi Univerzuma su samo njegove Misli. Ono je izvan misli u Tišini. Nuit se nadvila nad njim obasipajući ga svojom ljubavlju i svetlošću. Hadit je njegovo skriveno središte koje ga obožava, a sva Božanstva Univerzuma su generisana i sažeta u njegovoj auri Tišine. To Dete je Vladar Univerzuma i njegovo je Carstvo nebesko. "Sve" je lahor u njegovom umu. "Sve" je samo trunka u njegovoj beskrajnoj Tišini u Beskraju "Ničega". "Ništa", "Beskrajno" i "Bezgranično Svetlo" su njegovo telo. To "negativno"Trojstvo, Tri koje je Nula, iz sebe nedre Drvo Života. To je nezamislivo i neshvatljivo. To je izvan svake pozitivne ili negativne ideje. Putnici u daljine tu zemlju zovu Ništa. Luda ALEF-a je u tome i ona odista i nije. U Kuli Tišine je položila svoje Mrtvo Materijalno Telo, onda se uzdigla u ravnoteži dvojstva kao Ljubavnik Sokola, starijeg Brata Ognja, da bi se i to uništilo i nestalo u sjedinjenju gde i samo Jedno postaje Nula. Ta Luda igra svoj ples po površini Univerzalnog Okeana, bivajući Ništa, a opet birajući po volji svoju masku u mnoštvu. Obličje Bafometa, Bahusa Difuesa i Dionisa se gube, Joni i Lingam su Jedno, Kteis i Falus su Jedno, NU i HAD su Jedno, Pan i Babalon su Jedno, Otac i Majka su Jedno. To Jedno je poništilo i upilo sve simbole i obličja. To jedno je Dete Duha i Tišine. Sva Alhemija i Magika se ovde završavaju. Sve je u tom detetu. Silina Shaitan-Aiwass-a Struje 93 teku iz Njega Zvezdanom Rekom i prelivaju Svet. Sav Univerzum je uvek u večnoj Radosti jer se Njegova Istinska Priroda i Volja beskrajno ispunjavaju. Ono je Istina i Ono je onkraj Istine. Osim i onkraj "njega" nema Ništa. Ovde je kraj Rečima u Knjizi Mudrosti Velikog Boga TOT-a. Neka Usta zaćute i neka se tasovi uma uravnoteže. Povlačeći se na Svetije Mesto pozdravljam te i blagoslovim Rečima Eona Teleme: Čini po svojoj volji neka bude sav zakon. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Svršetak Reči je Reč ABRAHADABRA! O čoveče učini i ti To! Nestani kao Reč! ABRAHADABRA!

118

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful