You are on page 1of 3

Polacy nad Nilem, sezon 2012-2013

Zakad Archeologii Egiptu i Nubii IAUW i Centrum Archeologii rdziemnomorskiej UW

PONIEDZIAEK (17. CZERWCA)


SALA 118

godz. 9.30 11.40 Wodzimierz GODLEWSKI, Sawomir RZEPKA, Otwarcie Sesji 1. Misja Totmesa III sezon 2012: a) Monika DOLISKA, Podsumowanie wynikw pitego sezonu b) Mariusz CABAN, Rekonstrukcja wityni Totmesa III w wietle najnowszych bada c) Janina WIERCISKA, Dekoracja barki Amona nowe hipotezy 2. Anetta YWA-PIBER, ycie codzienne zamonych mieszkacw miasteczka Qasr w egipskiej Oazie Dachla od XIX do pierwszej po. XX wieku na przykadzie rodziny Qurashi 3. Andrzej NIWISKI, Misja Skalna w Deir el-Bahari: sezon wiosenny 2013 4. Wodzimierz GODLEWSKI, Dongola 2012/2013 Przerwa 11.40 12.00 godz. 12.00 14.10 1. Marek CHODNICKI, Tell el-Farcha. Badania 2013 2. Mariusz JUCHA, Tell el-Murra - wyniki bada w sezonie 2013 3. Sawomir RZEPKA, Ramzes III w Tell el-Retaba 4. Anna WODZISKA, Ceramika hyksoska z Tell el-Retaba 5. Andrzej NIWISKI, Komunikat przedstawiciela polskiej sekcji Midzynarodowego Stowarzyszenia Egiptologw Przerwa 14.10 15.30 godz. 15.30 17.30 1. Zbigniew SZAFRASKI, witynia Hatszepsut - sezon 2012/2013 2. P. BOBROWSKI, M. JRDECZKA, I. SOBKOWIAK-TABAKA, M. BINDER, M. OSYPISKA, Neolityczny kompleks osadniczy Khor Shambat 1 (Chartum-Omdurman) - pierwszy sezon bada 3. Przemysaw BOBROWSKI, Maciej JRDECZKA, Micha KOBUSIEWICZ, Nowe odkrycia w rejonie Bir Nurayet w Grach Morza Czerwonego (Sudan) 4. Wadysaw WEKER, [Konserwacja zotych poskw z Tell el-Farcha]

www.polacynadnilem.uw.edu.pl

17.-19. czerwca 2013 Instytut Archeologii UW (Szkoa Gwna), sale 118 i 210 Krakowskie Przedmiecie 26/28, Warszawa

WTOREK (18. CZERWCA)


SALA 210

godz. 9.30-11.30 1. Grayna BKOWSKA-CZERNER, Gebel Barkal 2012. Badania Woskiej Misji Archeologicznej Uniwersytetu Ca Foscari 2. Grayna BKOWSKA-CZERNER, Rafa CZERNER, Osiemnasty sezon prac Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej w Marinie el-Alamein 3. Krzysztof JAKUBIAK, Marina el Alamein - dwa ostatnie sezony badawcze (2012-13), wstpne wyniki bada 4. Henryk PANER, Projekt Bayuda 2013 i prba podsumowania dotychczasowych wynikw bada Przerwa 11.30 12.00 godz. 12.00 14.00 1. Mariusz DRZEWIECKI, Ufortyfikowane zaoenia architektoniczne w kontekcie osadniczym w Grnej Nubii w czasach krlestwa Makurii 2. Tomasz HERBICH, Badania archeologiczno-geofizyczne w Egipcie i Sudanie, sezon 2012/2013 3. Anna DRZYMUCHOWSKA, Wykopaliska w Marei, sezon 2012 4a. Marcin WIEWIRA, Twierdze w Shofein, Marakul, Bahit i Deiga - studia nad architektur obronn krlestwa Makurii w rejonie III katarakty i basenu Dongoli 4b. Aneta CEDRO, Ceramika z twierdz midzy III a V katarakt Przerwa 14.00 15.30 godz. 15.30 - 17.30 1. Agata DEPTUA, Banganarti 2013 2. Aneta CEDRO, Selib 2013 3. Tomasz GRECKI, Unikalny zesp amfor transportowych z eremu w TT 1152 w Sheikh Abd el-Gurna 4. Marta OSYPISKA, Osadnictwo wczesnych Homo sapiens w Dolinie Nilu rodkowego - nowe dane. Drugi sezon interdyscyplinarnych bada w Affad 23, Sudan

godz. 18.00 19.00 Charles BONNET, Dukki Gel, Kerma. The African Remains and the Egyptian Occupation

www.polacynadnilem.uw.edu.pl

17.-19. czerwca 2013 Instytut Archeologii UW (Szkoa Gwna), sale 118 i 210 Krakowskie Przedmiecie 26/28, Warszawa

RODA (19. CZERWCA)


SALA 210

godz. 9.30-11.30 1. Teodozja RZEUSKA, Asjut - sezon 2012 2. Mirosaw BARWIK, Krlowie i arcykapani: Deir el-Bahari w czasach 21 dynastii 3. Wodzimierz GODLEWSKI, Naqlun 2012 4. Ewa KUCIEWICZ, Badania sztuki naskalnej w Oazie Dachla. Sezon 2013

Przerwa 11.30 12.00

godz. 12.00 14.00 1. Karol MYLIWIEC, Sakkara 2012 2. Jacek KABACISKI, Agnieszka CZEKAJ-ZASTAWNY, Joel IRISH, Badania cmentarzysk neolitycznych w rejonie Gebel Ramlah, egipska Pustynia Zachodnia, w sezonie 2013 3. Iwona ZYCH, Temenos witynny w porcie Berenike - wstpne wyniki bada w sezonie 2013 4. Dobrochna ZIELISKA, Projekt badawczy "Technologia malowide nubijskich" - cz pierwsza: warsztaty stoeczne Przerwa 14.00 15.30

godz. 15.30 - 17.30 1. Kamil O. KURASZKIEWICZ, Nowe przygody eglarza na pustyni 2. Mahmoud EL-TAYEB, Program M to M , sezon 2013 3. Mariusz DRZEWIECKI, Krajobraz kulturowy wyspy Jawgul (III Katarakta Nilu, pnocny Sudan) 4. Patryk CHUDZIK, Polska Misja Archeologiczna w Tebach Zachodnich. Projekt Meketre - pierwszy sezon prac

www.polacynadnilem.uw.edu.pl

17.-19. czerwca 2013 Instytut Archeologii UW (Szkoa Gwna), sale 118 i 210 Krakowskie Przedmiecie 26/28, Warszawa