You are on page 1of 7

PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk semua murid di sekolah rendah.

Program pembelajaran yang disediakan direka untuk memberi murid menikmati unsur peluang

estetik dalam muzik dan pada masa yang sama

,memperoleh pengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang elementary. Di samping itu murid juga mendapat pengalaman muzik yang memadai bagi mencetus dan memperkembangkan minat dan bakat mereka dalam seni muzik. Pendidikan Muzik juga bertujuan melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang muzik, mempunyai kemahiran minimum dalam penghasilan muzik , berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargai dan menikmati estika muzik dan dapat mengamalkan kemahiran muzik dengan betul. nilai murni

Objektif Dan KPI Objektif 1. Mewujudkan minat murid dalam menguasai Bidang muzik. KPI 1.1 Murid menunjukkan peningkatan dalam peperiksaan iaitu lulus sekurang-kurangnya gred C.

1.2 Aktiviti yang dijalankan menunjukkan kejayaan dan berjalan dengan lancar. 2. Memberi peluang kepada murid dalam penglibatan mereka dalam dunia muzik. 3. Memberi pendedahan kepada murid dalam menerokai bidang kesenian seperti tarian dan lakonan. 2.1 Murid menunjukkan bakat dan kreativiti mereka dalam persembahan yang dianjurkan. 3.1 Murid berjaya meneroka satu bidang seni iaitu seni lakon melalui sketsa.

STRATEGI PERLAKSANAAN 1. Memilih murid melalui uji bakat. 2. Latihan kursus oleh guru muzik. 3. Membuat persembahan mengikuti aktiviti. 4. Memberi latihan kepada murid membuat persembahan menggunakan peralatan muzik yang bersesesuaian.

SENARAI AKTIVITI YANG DIRANCANG 2012 1. Mesyuarat Panitia 2. Persembahan Hari Guru 3. Pertandingan Lagu Patriotik 4. Persembahan Bulan Kebudayaan 5. Persembahan Hari Kecemerlangan 6. Ensembel rekorder dan pianika.

MEKANIS MA PEMANTAUAN DAN PENILAAIAN PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012


Penasihat Guru Besar

Penasihat Guru Besar

Penyelaras PK 1

Panitia Muzik LEE GIYANG

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

Peter Wellin Pilts

PELAN OPERASI PE MAJUAN SEKOLAH : PEMB ANGUNAN KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012 Objektif Program Menyediakan murid kepada pertandingan muzik Strategi Perlaksanaan (projek) Aktiviti Tarikh Masa Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Objektif Uji bakat Mac-Oktober Semua guru muzik Tahap 1 dan 2 1. Mewujudkan sikap saling kerjasama. 2. Mempelajari serta memahami disiplin muzik 3. Mempelajari teknik dan kemahiran muzik dengan betul Alat Bantu 1. Alat perkusi 2. Kaset 3. Keybod 4. CD Penilaian Program Memilih murid melalui uji bakat Catatan

Penilaian Impak

PELAN OPERASI PE MAJUAN SEKOLAH : PEMB ANGUNAN KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012 Objekif Program Menyediakan murid kepada pertandingan muzik Strategi Perlaksanaan (projek) Aktiviti Aktiviti sesi latihan melalui perjumpaan dengan guru pembimbing Tarikh Masa Perlaksanaan Kumpulan Sasaran Objektif Mac-Oktober Semua guru muzik Tahap 1 dan 2 1. Mewujudkan sikap salingkerjasama. 2. Mempelajari serta memahami disiplin muzik 3. Mempelajari teknik dankemahiran muzik dengan betul. Alat Bantu 1. Alat perkusi 2.Kaset 3. Keybod 4. CD Penilaian Program Latihan khusus oleh guru muzik Catatan

Penilaian Impak.

PELAN OPERASI PE MAJUAN SEKOLAH : PEMB ANGUNAN KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012 Objektif Program Menyediakan murid kepada pertandingan muzik Strategi Perlaksanaan (Projrk) Aktiviti Membuat persembahan mengikut aktiviti Persediaan murid dari aspek fizikal dan mental Tarikh Masa Perlaksanaan Kumpulan Sasaran Objektif Mac-Oktober Semua guru muzik Tahap 1 dan 2 1. Mewujudkan sikap saling kerjasama 2. Mempelajari serta memahami disiplin muzik 3.Mempelajari teknik dan kemahiran muzik dengan betul. Alat bantu 1. Alat perkusi 2. kaset 3. keybod 4. cd 5. gitar Penilaian Program Catatan

Penilaian Impak

MEKANIS MA PEMANTAUAN DAN PENILAAIAN Bil 1 Kategori Persembahan Kumpulan Kecil Aktiviti i. Nyanyian ii. Persembahan tarian Sentimen Penilaian Pencapaian murid di lihat dari segi persembahan kumpulan kecil yang dilakukan setiap kali diakhir sesi latihan. 2 Sesi latihan Latihan dalam penyesuaian pentas 3 Persembahan sebenar murid. Persembahan murid di pentas. Menjurus kepada acara persembahan sebenar. Murid dilihat dan dinilai dari segi keyakinan diri, disiplin diri Sesi raptai dihadapan penonton dalam jumlah sedikit. Penonton/Organisasi kecil murid dan guru. Penilai Murid dalam kumpulan kecil mempersembahkanp encapaian mereka dan dinilai oleh guru.