SEMINARSKI RAD Tema: Neživotno osiguranje

Sarajevo, 2011.

.................15 Literatura.......2..............2.. Osiguranje nezgode i zdravstveno osiguranje...........8 Osnovne kategorije imovine izložene rizicima.......7 1............1.....2.............7 2.......................................... 2...1.....3 1.............. Najznačajnije vrste osiguranja nezgode na tržištu BiH.......... Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u BiH.........1............9 Osiguranje od odgovornosti.......... 3..................................13 Specifičnosti ugovora o osiguranju od odgovornosti....... Osiguranje imovine..........5 1..................... Zdravstveno osiguranje..............................................4 Osiguranje nezgode..........14 Osiguranje od odgovornosti na tržištu Bosne i Hercegovine....1........9 Ponuda osiguranja imovine na tržištu BiH............................................ 1.......................17 2 .....1....4 1................................................................................................... 3..........2............................... 3..... 2.......1..........................................SADRŽAJ Uvod.........................

1.1. osiguranje nezgode. Neživotna osiguranja možemo podijeliti na mnoštvo načina. Klasifikacija neživotnih osiguranja u BiH : šifra 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vrste osiguranja Osiguranje nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje drumskih vozila Osiguranje šinskih vozila Osiguranje zračnih letjelica Osiguranje plovila Osiguranje robe u tansportu Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila Osiguranje od ostalih šteta na imovini Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila Osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice Osiguranje od civilne odgovornosti za plovila Osiguranje od opće civilne odgovornosti Osiguranje kredita Osiguranje jemstva Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka Osiguranje troškova pravne zaštite Osiguranje pomoći 1. OSIGURANJE NEZGODE I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1. osiguranje nezgode i sl. Tabela 1. osiguranje imovine i osiguranje od odgovornosti. Predmet osiguranja je osigurano lice kojem se pruža 3 .UVOD Životno i neživotno osiguranje razlikuju se kako u organizaciji obavljanja poslova osiguranja tako i u načinu utvrđivanja visine premije i nastanka obaveze osiguravatelja. Za životna osiguranja veličina rizika osiguranika može se utvrditi sa većom preciznošću nego kod neživotnih osiguranja. Osiguranje nezgode Osiguranje nezgode predstavlja vrstu osiguranja lica koje ima niz specifičnosti u odnosu na druge vrste osiguranja.kao sto su : pomorsko i nepomorsko osiguranje. zdravstveno osiguranje.

zaštita od ugovorenih ličnih rizika i u slučaju nastupanja osiguranog slučaja vrši se isplata osigurane sume ili nekog novčanog iznosa koji se utvrđuje na osnovu osigurane sume. 1.1. Osigurani slučaj kod ove vrste osiguranja je nezgoda koja predstavlja „svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji nezavisan događaj koji djeluje uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo i ima za posljedicu njegovu smrt. Osiguranje lica od posljedica nezgode pri i izvan obavljanja redovnog zanimanja je tipično osiguranje nezgode kod koga se premija i osigurana suma prilagođava različitim kategorijama profesija kojima se bave osiguranici tako što su različite 4 . Najznačajnije vrste osiguranja nezgode na tržištu BiH Osiguravatelji u BiH imaju dosta širok asortiman ponude osiguranja nezgode.1. potpunu ili dijelimičnu invalidnost. onesposobljenost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtjeva liječenje i njegu. nego se utvrđuje na bazi ugovora. 1. Ugovorom se ograničava i starosna dob koju mogu imati osiguranici .“ Ugovori o osiguranju nezgode mogu se raditi individualno i grupno. Kod osiguranja nezgode osigurana suma nije vezana za vrijednost predmeta osiguranja.

4. posjetioce kulturno umjetničkih i drugih priredbi. plina i sl. osiguranje lica od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih djelatnosti prilagođeno je sljedećim kategorijama osiguranika: • • • • vozačima. 3. putnicima i radnicima za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilima. a osiguranici mogu biti: • • • • dijeca. osiguranje gostiju. učesnici u dobrovoljnim radnim akcijama. dobrovoljnim davaocima krvi.. članovima sportskih organizacija. osiguranje potrošača. turiste i izletnike. Može biti pojedinačno il. kupališnih lječilišta i sl. 5. pojedinačno i grupno. ulagača i sl.i kolektivno. štediša. posjetilaca priredbi. korisnika drugih javnih usluga od posljedica nezgode odnosi se na osiguranje potrošača struje. osiguranje učenika i studenata od posljedica nezgode i posebna osiguranja omladine od posljedica nezgode odnosi se na nekoliko vrsta pokrića. Itd. članovima kulturno-umjetničkih društava. pretplatnika. 2. kampova. obavezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nezgode dužni su 5 . izletnika i turista od posljedica nezgode koristi se za pokriče odgovornosti ugovarača za sljedeće grupe osiguranika: • • • goste hotela. 6. studenti za vrijeme boravka u inostranstvu i sl.vrste zanimanja razvrstane po razredima opasnosti.. učenici i studenti. kao i osiguranje pretplatnika i kupaca listova.

Zakonom je predviđena mogućnost : 6 . 7. kao što su: • • • • osiguranje demontera mina i drugih eksplozivnih predmeta. osiguranje članova planinarskog saveza. ostala osiguranja od posljedica nezgode uključuju niz posebnih osiguranja od posljedica nezgode. dobrovoljno osiguranje putnika u javnom prevozu. Ova vrsta osiguranja odnosi se na : • • • • • putnike u javnom gradskom prevozu. putnike u žičarama. putnike u pomorskom. Zdravstveno osiguranje Zdravstvena zaštita predstavlja skup mjera usmjerinih na sistemsko upravljanje rizicima lošeg zdravstvenog stanja građana. putnike u taksi vozilima i sl. 1. osiguranje ronilaca.da zaključe svi koji se bave javnim prevozom putnika. putnike u željezničkom saobraćaju. jezerskom i riječnom javnom prevozu.2.

u saradnji sa privatnim poliklinikama. Osiguranje imovine pokrivaju se raznovrsni imovinski rizici koje je potrebno posmatrati iz aspekta opasnosti koje izazivaju različite gubitke na imovini i iz 7 . Moguće je individualno i grupno pokriće.2. kao i specijalističke preglede u slučaju potrebe.1. Ovi paketi obično osiguraniku daju pravu na klasične sistematske preglede. Posebno interesantan proizviod koji se nudi i koji je prilično popularan na tržištu BiH je putničko zdravstveno osiguranje. a u uslovima osiguranja detaljno se specifiraju slučajevi koji su isključeni iz pokrića. nude različite pakete zdravstvenih usluga u zavisnosti od potrebe osiguranika. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u BiH U BiH je ponuda dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u privatnom osiguranju prilagođena kao dopuna obaveznom zdravstvenom osiguranju. 2. Polica putničkog zdravstvenog osiguranja osiguraniku pruža pokriće troškova pružene medicinske pomoći za vrijeme puta u inostanstvo. Tako se vlasnicima policama nudi brža i kvalitetnija usluga od one koje mogu dobiti kroz programe obaveznog zdravstvenog osiguranja. proširenog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja 1. OSIGURANJE IMOVINE Osiguranje imovine odnosi se na mnoštvo različitih proizvoda koji se koriste za pokriće imovinskih rizika.• • • obaveznog. Osiguravatelji.

Pored požara. Zračana letjelica predstavlja posebnu opasnost. Iako se obično veže za opasnost od požara. gubitak može biti izazvan i spuštanjem vode iz sistema za automatsko gašenje požara koje nije izazvano vatrom. Požarom se smatra vatra nastala izvan određenog ognjišta ili vatra koja je ovo mjesto napustila i sposobna je da se dalje razvija svojom sopstvenom snagom. Sličnu opasnost predtavljaju i motorna vozila koja mogu prouzrokovati štetu na nekoj drugoj vrsti imovine. 2.aspekta predmeta osiguranja. Požar i grom su osnovne opasnosti koje se pokrivaju policama osiguranja imovine. Obim pokrića zavisi od vrste imovine i vrste ugovora o osiguranju. Požar je jedan od najozbiljnijih uzroka gubitaka na imovini. dim može predstavljati opasnost koja je nezavisna od vatre. Osnovne kategorije imovine izložene rizicima Svaki predmet koji ima određenu vrijednost predstavlja imovinu. Njena vrijednost može 8 . kao i drugih manje opasnih vjetrova. Imovina svojim vlasnicima pruža različite koristi zavisno od toga kako je koriste. Slično kao i kod dima. šteta na imovini može biti prouzrokovana i dejstvom oluje. Kao poseban uzrok gubitaka na imovini javlja se grad kojoi svojim udarom može da dovede do uništenja ili oštećenja imovine.1. Ako je dim posljedica vatre odnda se smatra da je vatra uzrok gubitka. jer može doći do udara ili pada letjelice ili njenog dijela ćime se može oštetiti imovina na zemlji.

na osiguranje imovine odnose se osiguranja sa šiframa od 03-09 i od 14-18. zgradi ili poslovnom objektu. temelje i podrumske zidove. 9 . Ponuda osiguranja imovine na tržištu BiH Prema propisanoj klasifikaciji neživotnih osiguranja u BiH. Novac i vrijednosni papiri 4. Klasifikacija imovine može se vršiti na različite naćine : 1. sve ugrađene instalacije i svu ugrađenu opremu ).da opadne ili da se izgubi kao posljedica dejstva različitih opasnosti. Građevinski objekat ( odnosi se na sve dijelove građevinskog objekta. ) 3.1.2. Motorna vozila sa priključcima 5. prikazanoj u tabeli 1. Lična imovina sadržana u građevinskom objektu ( odnosi se na ličnu imovinu pojedinca ili poslovnu imovinu preduzeća koja se nalazi u kući. 2. Imovina u transportu ( kargo ) 2.

s tim da su njime pokriveni : tramvaji.03. Iz aspekta širine pokrića.kasko Kasko osiguranje zražnoh letjelica pokriva svaki gubitak ili štetu koja nastane na osiguranoj zračnoj letjelici usred nekog izvanrednog događaja za vrijeme letenja.Osiguranje šinskih vozila . 06. 05.Osiguranje zračnih letjelica . što je precizno definisano u uslovima ugovora.Osiguranje robe u transportu .Osiguranje plovila – kasko Predmet kasko osiguranja plovila su brodovi i brodice u pomorskoj. Ovim osiguranjem nisu pokrivena vozila koja se kreću po šinama . kod kasko osiguranje motornih vozila postoje 3 grupe pokrića : Potpuno kasko osiguranje.Osiguranje drumskih vozila-kasko Kasko osiguranje drumskih vozila predstavlja vrstu osiguranja imovine koja obuhvata osiguranje vozila na motorni pogon i osiguranje vozila bez motornog pogona. rulanja. Kasko osiguranje motornih vozila pruža pokriće za sve vrste motornih vozila. šinobusi. tako su se razvijala i transportna osiguranja. jezerskoj i riječnoj plovidbi. kao i dodatne uređaje. kao i brodvi u izgradnji. Pored prethodno opisanih kasko osiguranja transportnih sredstava imovina vezana za transport osigurava se i putem 10 . vagoni i druga šinska vozila. 04. opremu i stvari u vozilu.kasko Kasko osiguranje šinskih vozila ima slične uslove kao i osiguranje drumskih vozila.kargo Kako su transport i imovina koja je vezana za transport dobivali sve veći značaj za privredu. lokomotive. 07. dijelimićno kasko osiguranje bilo gdje da se vozilo nalazi i djelimićno kasko osiguranje samo za vrijeme mirovanja vozila. njihove sastavne dijelove. stajanja na zemlji ili usidrenja.

osiguranje robe u zračnom transportu. Domaće kargo osiguranje odnosi se na osiguranje pošiljaka u domaćem transportu. a međunarodno kargo osiguranje odnosi se na osiguranje pošiljaka u uvozu. 14 – Osiguranje kredita 11 . osiguranje robe u kopnenom transportu i osiguranje robe za vrijeme uskladištenja. 08 – Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila Osiguranje od požara i nekih drugih poasnosti razvilo se kao posljedica potrebe da se klasično osiguranje od požara proširi i na neke druge opasnosti. Uobičajna je podjela na domaće i međunarodno kargo osiguranje. Izdvajaju se dvije vrste pokrića: • • osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti izvan industrije i obrta i osguranje od požara i nekih drugih opasnosti u industriji i obrtu. Kargo osiguranje može se klasificirati i na slijedeći način: • • • • osiguranje robe u pomorskom transportu. Tako danas ovo osiguranje pruža pokriće za niz različith opasnosti koje se u uslovima osiguranja mogu definisati kao osnovne i dopunske.osiguranja robe u transportu (kargo osiguranja). izvozu i tranzitu. 09 – Osiguranje od ostalih šteta na imovini Osiguranje od ostalih šteta na imovini obuhvata niz vrsta osiguranja imovine koji se razlikuju po predmetima osiguranja i opasnostima za čije pokriće se koristi.

Osiguranje kredita (potraživanja) pruža pokriće za gubitak koji pvjerilac može imati zbog nemogućnosti naplate pozraživanje od jednogili više dužnika u roku koji je definisan ugovorom o obavljenom poslu. hipoteke i poljoprivredne kredite. izdate tražiocu garancije sa kojima se i zaključuje ugovor o osiguranju. 16 – Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka ( osiguranje šomaža ) odnosi se na pokriče indirektnih gubitaka koje osiguranik ima u slučaju nastupanja osiguranog slučaja. Kod nas je ponuda ove vrste osiguranja ograničena na turističke rizike. dok su van kuće ili dok su van mjesta stalnog boravka.OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI 12 . Tipičan primjer jemstva je osiguranje bankarskih garancija kod kojih osiguravatelj osigurava banku kao osiguranika od rizika nemogućnosti naplate potraživanja po osnovu aktivirane bankovne garancije. 18 – Osiguranje pomoći Osiguranje pomoći pruža pokriće za teškoće koje osiguranici mogu imati tokom putovanja. 3. kredite koji se plaćaju u ratama. 17 – Osiguranje troškova pravne zaštite Osiguranje troškova pravne zaštite omogućava osiguranicima da zastupanje svojih ekonomskih interesa prepuste osiguravatelju tako što če osiguravatelj preuzeti njihovu pravnu zaštitu samostalno ili zajedno sa osiguranikom. Jemstvo može biti neposredno i posredno i u tom smislu se razlikuje ugovor o osiguranju jemstva. Gubici pokriveni ugovorom o osiguranju kredita odnose se na: opću insolventnost. izvozne kredite. 15 – Osiguranje jemstva Kod osiguranja jemstva osiguravatelj pruža jemstvo (garanciju) da će se izvršiti ugovorene obaveze. Obim pokriča specificira se uslovima osiguranja.

3. • Posjedovanje i korištenje zemljišta i zgrada predstavlja poseban oblik izloženosti rizicima odgovornosti. Odgovornost kao posljedica pogrešnog djelovanja u određenoj situaciji što dovodi do gubitka.1. odnosno novčani izraz štete na imovini prouzrokovane od strane pojedinca ili organizacije. poslovne operacije preduzeća predstavljaju veoma značajan oblik izlaganja. Neka od tipičnih izlaganja koja mogu biti predmet osiguranja od odgovornosti: • Vlasništvo i korištenje automobila i drugih prevoznih sredstava izlaže pojedince i organizacije značajnom riziku od odgovornosti za gubitke koje vozilo može da nanese trečim stranama.Slično kao i druge vrste osiguranja. Mnoštvo je aktivnosti i odnosa koje mogu rezultirati odgovornošču za druge i koji predstavljaju potencijal za gubitak zbog odgovornosti. i osiguranje od odgovornosti razvilo se iz potrebe za prebacivanjem odgovornosti sa pojedinca na grupu. Gubitak zbog odgovornosti za pojedinca ili organizaciju predstavljaju novčani izraz posljedica koje pretrpi lice povredom od strane pojedinca ili organizacije. Mnoštvo je raznovrsnih primjera koji pokazuju kako zaposlenici prilikom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti mogu da izazovu gubitke kod treće strane. Zavisno od vrste posla. Specifičnosti ugovora o osiguranju od odgovornosti 13 . Lice koje je pod dejstvom alkohola ima veću vjerovatnoču izazivanja gubitaka kako drugim tako i samom sebi. Za štetu koje izazovu lica pod dejstvom alkohola mogu biti odgovorni i oni koji prodaju ili serviraju alkoholna pića. definisana je zakonskim propisima kojima se definišu prava i obaveze u određenom odnosu.

3. Za razliku od osiguranja imovine kod kojeg u slučaju nastupanja osiguranog slučaja imamo dvije strane.Osiguranjem od odgovornosti pokrivaju se gubici koji su posljedica tjelesne ozljede ili oštećenja imovine treće strane. kod osiguranja od odgovornosti u slučaju nastupanja osiguranog slučaja javlja se treća strana koja nije potpisnik ugovora i kojoj osiguravatelj plaća naknadu za gubitak za koji je odgovoran osiguranik. za koje je odgovarn osiguranik i koji su definisani ugovorom o osiguranju.2. izgubljeni prihodi. naknade advokatima. Ugovorom o osiguranju od odgovornosti obično se pruža pokriće za dvije vrste troškova. pretrpljeni strah i bol i sl. Druga kategorija troškova koji su pokriveni osiguranjem od odgovornosti odnosi se na sudske troškove odbrane osiguranika. osiguravatelja i osiguranika. gubitak treće strane može uključivati i nematerijalnu štetu. U određenim slučajevima predviđeno je i plaćanje kazni za onoga ko je odgovoran za štetu. svjedocima i sl. Osiguranje od odgovornosti na tržištu Bosne i Hercegovine 14 . Pored materijalne štete. Ugovor o osiguranju ima niz specifičnosti po kojima se razlikuje od osiguranja imovine. Prvi se odnose na pokriće gubitaka za koji je odgovoran osiguranik. kao što su troškovi liječenja i rehabilitacije. Svi ovo troškovi idu na teret osiguravatelja.

odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete putnicima i Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu primljenu na transport u zračnom transportu 12 – Osiguranje od civilne odgovornosti za plovila 15 . odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim licima. 10 . motornih vozila od odgovornosti za štete trećim licima se zakonska odgovornost osiguranika prenosi na osiguravatelja. odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim licima.Klasifikacijom neživotnih osiguranja u Bosni i Hercegovini predviđeno je da se na osiguranje od odgovornosti odnose vrste osiguranja sa šiframa od 10-13.Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila Ovdje treba razlikovati obavezno i dobrovoljno osiguranje vlasnika. 11 – Osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice Osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice zasnovano je na sličnim principima kao i kod drumskih vozila. Obaveznim osiguranjem vlasnika. kao i osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu primljenu na transport u drumskom transportu. a moguća su sljedeca pokrića : • • • Osiguranje vlasnika. Osiguranje vlasnika.

jezerskih i kanalskih plovila od odgovornosti za štete trećim licima. korisnika morskih plovila od odgovornosti za štete trećim licima. 13 – Osiguranja od opće civilne odgovornosti Osiguaranja od opće civilne odgovornosti pruža pokriće za širok spektar rizika odgovornosti. Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu primljenu na transport prilikom transporta plovilom. kao što su : Osiguranje od opće odgovornosti Osiguranja proizvođača od odgovornosti za proizvode. Osiguranje od odgovornosti špeditera u međunarodnom saobraćaju i sl. Osiguranje od odgovornosti revizorskih preduzeća. Postoji mnoštvo različitih varijanti ove vrste osiguranja. Osiguranje od odgovornosti ljekara. 16 . Osiguranje vlasnika.Osiguranje od civilne odgovornosti za brodove pruža pokriće za svu civilnu odgovornost koja proizilazi iz upotrebe brodova ili čamaca na moru. Osiguranje od odgovornosti u željezničkom saobraćaju Osiguranje od odgovornosti filmskih preduzeća Osiguranje od odgovornosti špediterau u domaćem saobraćaju. rijekama ili kanalima. Osiguranje od odgovornosti notara. Tako se izdvaja : • • • • Osiguranje vlasnika. Osiguranje od odgovornosti lica koja popravljaju plovila. jezerima. kao i odgovornosti prevoznika. korisnika riječnih.

17 . Safet Kozarević„ Rizik menadžment i osiguranje“. Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli. Dr.LITERATURA: 1.Sc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful