Turbo’s Beleggen in de hoogste versnelling

Beleggen in aandelen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen en -dalingen

ABN AMRO Turbo’s zijn uitgeroepen tot het Beste Beleggingsproduct van 2004. De groeiende populariteit van de Turbo blijkt vooral uit de steeds toenemende omzetten op de beurs. De Turbo dankt dit succes aan de aantrekkelijke combinatie van een hoog winstpotentieel, een transparante prijsvorming en een goede liquiditeit.

Wanneer koopt u een Turbo?
Een Turbo koopt u als u een koersbeweging verwacht en daarbij een hoog rendement wilt realiseren. Als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht dan koopt u een Turbo Long. Bij een verwachte daling koopt u een Turbo Short. U kunt Turbo’s ook gebruiken om uw portefeuille te beschermen. Turbo’s zijn met name geschikt voor ervaren beleggers. Er zijn Turbo’s op veel verschillende onderliggende waarden, variërend van indices, aandelen, grondstoffen en valuta tot en met obligaties. Zo kunt u altijd een markt vinden die in beweging is. Op de achterzijde van deze brochure worden de onderliggende waarden weergegeven waarop momenteel (d.d. 6 juli 2006) Turbo’s verkrijgbaar zijn. Een belegging in Turbo’s is risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde.

De voordelen van een Turbo op een rij.
Mogelijkheid -dalingen; Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam; Beleggen in aandelen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta; Groot winstpotentieel door hefboom; Ingebouwde stop loss. om versneld te

profiteren van koersstijgingen en

Hoe werkt een Turbo?
Rendement

Met een Turbo ontvangt u de volledige stijging of daling van een onderliggende waarde, terwijl u slechts een fractie van de waarde investeert. Hierdoor ontstaat een zogenaamde hefboom. De hefboom geeft aan hoeveel sneller een Turbo beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Zo beweegt een AEX Turbo met een hefboom van vijf, vijf keer zo snel als de AEX-Index® (‘AEX’) zelf. Wanneer de AEX bijvoorbeeld met 1% verandert, zal de koers van de AEX Turbo daardoor met 5% veranderen. Een AEX Turbo met een hefboom van tien, beweegt tien keer zo snel als de AEX. Kortom, hoe hoger de hefboom hoe gevoeliger de Turbo is voor prijsbewegingen in de onderliggende waarde. Dit werkt zowel bij koersstijgingen als -dalingen, zie figuur 1. U kunt nooit meer verliezen dan uw inleg.

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%

50% 25% 5% -5% -25% -50% AEX AEX Turbo Long met hefboom van 5 AEX Turbo Long met hefboom van 10
Koers

Figuur 1. Voorbeeld hefboomwerking van twee AEX Turbo’s Long met een hefboom van vijf en tien ten opzichte van de AEX. In dit figuur is geen rekening gehouden met financieringskosten.

Hoe koop ik een Turbo?
Turbo’s zijn voor ABN AMRO en niet-ABN AMRO klanten verkrijgbaar op Euronext Amsterdam. Wanneer u een rekening bij ABN AMRO hebt, kunt u Turbo’s kopen via internet bankieren, via de beleggingslijn (0900-0024, lokaal tarief), en via uw kantoor. Als uw rekening bij een andere bank loopt, zijn uw mogelijkheden afhankelijk van de service die uw bank biedt.

Financieringsniveau.
Bij een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert ABN AMRO voor u. Het door ABN AMRO gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Bij een Turbo Long betaalt u rente over het financieringsniveau en bij een Turbo Short ontvangt u over het algemeen rente.

De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Turbo verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Deze aanpassing gebeurt voor opening van de beurs. Dit betekent dat actieve beleggers die gedurende de dag dezelfde Turbo kopen en verkopen, geen financieringskosten betalen. Het financieringsniveau wijzigt ook wanneer de onderliggende waarde dividend uitkeert. Door ABN AMRO ontvangen dividenden worden in mindering gebracht op het financieringsniveau. In de paragraaf ‘Kosten’ leest u meer over de hoogte van financieringskosten en -opbrengsten.

Voorbeeldberekening.
Stel, de stand van de Dow Jones is 10.000 en de euro/dollar wisselkoers is 1,25. Wat is nu de waarde van een Dow Jones Turbo Short als het financieringsniveau 11.000 is en de ratio 100? Stap 1: Neem het verschil tussen het

Wat is de waarde van een Turbo?
Op www.abnamromarkets.nl vindt u de vertraagde bied- en laatprijzen van ABN AMRO. Ook kunt u via uw eigen bank of broker de koersen opvragen. U kunt ook zelf de waarde van een Turbo bepalen. In de meeste gevallen is de waarde van een Turbo gelijk aan het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau. Als het aandeel Royal Dutch bijvoorbeeld 25 euro waard is, dan is een Royal Dutch Turbo Long met een financieringsniveau van 20 euro op dat moment 5 euro waard. Er zijn echter ook Turbo’s waarvan de koers van de onderliggende waarde heel groot (zoals de Dow Jones Index) of klein (zoals de euro/dollar wisselkoers) is. Daarom hebben deze Turbo’s een ratio. Zo heeft een Dow Jones Turbo bijvoorbeeld een ratio van 100. Dit betekent dat wanneer u één Dow Jones Turbo koopt, u in een honderdste van de Dow Jones investeert. De waarde van een Dow Jones Turbo is hierdoor ook maar een honderdste van het verschil tussen de koers van de Dow Jones en het financieringsniveau. Tot slot moet u bij onderliggende waarden die niet in euro noteren rekening houden met de wisselkoers. Alle Turbo’s zijn namelijk genoteerd in euro, ook wanneer de koers van de onderliggende waarde bijvoorbeeld in dollar is uitgedrukt zoals bij Dow Jones Turbo’s (zie voorbeeldberekening). Voor het gemak is er op de Turbo Corner ook een Turbocalculator waarmee u eenvoudig de waarde van elke Turbo bij verschillende koersen van de onderliggende waarde kunt berekenen.

financieringsniveau en de koers: => 11.000 - 10.000 = USD 1.000 Stap 2: Deel door de ratio: => 1.000 / 100 = USD 10 Stap 3: Deel door de wisselkoers: => 10 / 1,25 = EUR 8 De waarde van deze Turbo Short is in dit geval 8 euro.

Formule 1:
Waarde Turbo Long = stand onderliggende waarde - financieringsniveau ratio x wisselkoers

Formule 2:
Waarde Turbo Short = financieringsniveau - stand onderliggende waarde ratio x wisselkoers

Stop loss-niveau.
Een Turbo kent geen afloopdatum, maar elke Turbo kent wel een stop loss-niveau. Het stop loss-niveau is er om te garanderen dat u nooit meer kan verliezen dan uw inleg. Als de onderliggende waarde dit niveau bereikt of overschrijdt, zal de Turbo worden afgewikkeld en wordt de restwaarde aan u terugbetaald. Eens per maand wordt op basis van het actuele financieringsniveau het stop loss-niveau aangepast. Deze kunt u vinden op www.abnamromarkets.nl.

Hoe herkent u de verschillende Turbo’s?
Turbo elementen die gedurende de gehele looptijd niet zullen wijzigen, zijn de fonds- en ISIN-code. Hier kunt u uw Turbo altijd op terugvinden. Daarnaast speelt het stop loss-niveau een belangrijke rol in de naamgeving van Turbo’s. Om het onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende Turbo’s die er op dezelfde onderliggende waarde zijn, wordt het stop loss-niveau vermeld in de naam van een Turbo. Een Turbo Long op de AEX met een stop loss-niveau van bijvoorbeeld 340 wordt de ‘AEX Turbo Long 340’ genoemd. Dit wordt afgekort als ‘AEX TL 340’ of ‘AAB AEX TL 340’. ‘TL’ staat voor Turbo Long (Turbo Short wordt afgekort met ‘TS’) en ‘AAB’ geeft aan dat het een Turbo van ABN AMRO betreft. Wanneer het stop loss-niveau van een Turbo verandert, wordt ook de naam aangepast. Als bij de genoemde Turbo, de AEX TL 340, het stop loss-niveau bijvoorbeeld 341 wordt, dan zal de naam van de Turbo veranderen in AEX TL 341. Deze afkorting komt u bijvoorbeeld tegen op uw rekeningafschriften.

De Turbo Corner.
Wilt u gebruik maken van de Turbo Calculator of uw eigen watchlist? Registreer u dan nu op de Turbo Corner. U kunt zich hier ook inschrijven voor de gratis nieuwsbrief Turbo Talk en het Markets Update magazine. Op de Turbo Corner vindt u tevens antwoord op veelgestelde vragen, de beëindigde Turbo's, informatie over eventuele seminars en een verzameling Turbo artikelen die door de media zijn geschreven. U vindt de Turbocorner op: www.abnamromarkets.nl/turbocorner

De markt in Turbo’s.
ABN AMRO is liquidity provider in haar Turbo’s op Euronext Amsterdam. Dat wil zeggen dat ABN AMRO onder normale marktomstandigheden bereid is om Turbo’s te kopen en te verkopen. Hierdoor is het mogelijk om tijdens beursuren, van 9:05 uur tot 17:25 uur in Turbo’s te handelen op het door u gewenste moment. U bent dus niet alleen afhankelijk van andere beleggers die willen kopen of verkopen. De prijs waarvoor ABN AMRO bereid is een Turbo te kopen wordt de ‘biedprijs’ genoemd en de prijs waarvoor ABN AMRO bereid is een Turbo te verkopen wordt de ‘laatprijs’ genoemd. De bied- en laatprijzen van ABN AMRO hangen af van onderstaande factoren: De theoretische waarde van een Turbo; De onderliggende waarde; Vraag en aanbod in een Turbo en de onderliggende waarde; Onzekerheid en beweeglijkheid van de markt. Deze factoren bepalen ook de hoeveelheid Turbo’s die ABN AMRO bereid is te kopen of verkopen tegen de bied- en laatprijs. ABN AMRO streeft ernaar om prijzen af te geven die zo dicht mogelijk bij de theoretische waarde liggen. Als u een transactie in een Turbo doet, kan de tegenpartij ook een andere belegger zijn die op dat moment een betere prijs afgeeft dan ABN AMRO. Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat ABN AMRO geen prijs afgeeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de handel in de onderliggende waarde wordt stilgelegd of wanneer in korte tijd een groot aantal orders geplaatst wordt. Wij raden u daarom aan om altijd gelimiteerde orders op te geven en vooral geen bestens of stop loss orders.

Meer informatie?
Wilt u ook beleggen in de hoogste versnelling? Uw adviseur kan u uitgebreid informeren over de karakteristieken van Turbo’s en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. U kunt Turbo’s kopen via internet bankieren, via de beleggingslijn (0900-0024, lokaal tarief), en via uw kantoor. Voor het actuele Turbo aanbod kunt u kijken op www.abnamromarkets.nl/turbocorner. Hier vindt u voor elke Turbo het financieringsniveau, stop loss-niveau, koersverloop, prospectus en de fondscode. Hier kunt u ook een uitgebreide Turbo brochure vinden, waarin u meer informatie vindt over de waardering van een Turbo en voorbeeldberekeningen. U kunt deze brochure ook aanvragen via info@abnamromarkets.nl of gedurende weekdagen tussen 8:30 uur en 18:00 uur via 0900-MARKETS (0900-6275387, lokaal tarief).

Risico’s.
Door de hefboom is een belegging in Turbo’s risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau raakt of overschrijdt, dan wordt de Turbo automatisch beëindigd en de restwaarde aan u terugbetaald. U kunt in deze gevallen uw gehele belegging verliezen. Als de onderliggende waarde in buitenlandse valuta is genoteerd, zal de koers van de Turbo worden beïnvloed door wisselkoerseffecten. Lees voor aankoop het prospectus, waarin de risico’s en voorwaarden staan beschreven. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kosten.
Bij het aan- en verkopen van een Turbo betaalt u reguliere transactieprovisie. In de koers van een Turbo worden dagelijks de financieringskosten of -opbrengsten verwerkt. Deze tarieven variëren met de rente in de markt. Voor een Turbo Long op de AEX zijn de financieringskosten op jaarbasis momenteel bijvoorbeeld circa 4,3%. De rentevergoeding voor AEX Turbo’s Short bedraagt op jaarbasis momenteel circa 1,3% (d.d. 6 juli 2006). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de kosten kunt u de uitgebreide brochure naslaan of bellen met 0900-MARKETS (0900-6275387, lokaal tarief).

Op welke onderliggende waarden kan ik een Turbo kopen?
ABN AMRO brengt regelmatig Turbo’s uit op nieuwe onderliggende waarden. Voor een actueel overzicht van alle Turbo’s en informatie over de onderliggende waarden kunt u kijken op www.abnamromarkets.nl. Op dit moment (d.d. 6 juli 2006) zijn er Turbo’s beschikbaar op de volgende onderliggende waarden:

Aandelen ABN AMRO Aegon Ahold Akzo Nobel Apple ASML Buhrmann Cisco Systems Corus Dexia DSM eBay Ford Fortis Fugro General Motors Getronics Google Hagemeyer Heineken IBM ING Intel KPN LogicaCMG Microsoft Nokia Numico Philips Porsche Randstad Reed Elsevier Rodamco Europe Royal Dutch Shell Grondstoffen Aluminium Future Brent Crude Olie Future Cacao Future Goud Grondstoffen Katoen Future Koffie Future Koper Future Maïs Future Nikkel Future NYMEX Gas Future Palladium Platina Sinaasappelsap Future Soja Future Suiker Future Tarwe Future Zilver Zink Future SBM Offshore Sony TNT TomTom Toyota ADR Unilever Vedior Vodafone Wolters Kluwer Yahoo

Indices ABN AMRO India Index ABN AMRO Vastgoed NL Index AEX-Index® AMEX Biotech® AMEX Oil® Bel20 Index CAC 40® CECE (Oost Europa) DAX® DJ EURO STOXX 50® DJ Industrial AverageSM DJ Turkey Titans Index HSCEISM (China) NASDAQ 100 Nikkei 225® RDX Index (Rusland) S&P 500® S&P ASX 200® S&P Homebuilding Index® SOX

Obligaties Bobl Future Bund Future Buxl Future JGB Future Schatz Future T-Bond Future T-Note Future

Valuta EUR/JPY EUR/USD USD/CNY

Turbo’s

Het prospectus van de ABN AMRO Turbo Certificaten (‘Turbo’s’) is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS (0900-6275387 lokaal tarief), Fax: (020) 383 48 00, Web: www.abnamromarkets.nl, E-mailadres: info@abnamromarkets.nl. ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’) is de emittent en lead manager van de Turbo’s. ABN AMRO is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de Turbo’s vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Turbo’s te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. De brochure bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenarioanalyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. AEX-index® is een geregistreerde merknaam van Euronext Indices B.V. AMEX Oil® en AMEX Biotechnology® zijn geregistreerde merknamen van de American Stock Exchange. De CECE EUR (CECE Composite Index in EUR) en de RDX (Russian Depository Index®) zijn ontwikkeld en worden real-time berekend en gepubliceerd door Wiener Börse AG. CAC 40® is een geregistreerde merknaam van Euronext Paris S.A. Euronext Paris S.A. is op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door haar enig advies tot aankoop van dit product gegeven. De Hang Seng China Enterprise IndexSM is eigendom van Hang Seng Data Services Limited (‘HSDS’). DAX® Index is een geregistreerde merknaam van Deutsche Börse AG. NASDAQ 100 is een geregistreerde merknaam van The Nasdaq Stock Market, Inc. Nikkei 225 is het intellectuele eigendom en een geregistreerde merknaam van Nihon Keizai Shimbun, Inc. S&P 500®, S&P ASX 200® en S&P Homebuilding Index® zijn geregistreerde merknamen van The McGraw-Hill Companies, Inc. ‘Dow Jones Industrial AverageSM’, en ‘DJ EURO STOXX 50®’ zijn geregistreerde merknamen van Dow Jones & Company, Inc. ‘BEL20®’ is een geregistreerde merknaam van Euronext N.V. of een van haar dochterondernemingen (de ‘Index Sponsoren’). De Index Sponsoren of aan hen gelieerde ondernemingen zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven Lees de prospectussen voor de volledige disclaimers. Deze brochure is geproduceerd op 6 juli 2006.