You are on page 1of 8

Turbo’s

Beleggen in de hoogste versnelling

Beleggen in aandelen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta

Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Versneld profiteren van koersstijgingen en -dalingen


ABN AMRO Turbo’s zijn uitgeroepen tot het Beste Beleggingsproduct

van 2004. De groeiende populariteit van de Turbo blijkt vooral uit de

steeds toenemende omzetten op de beurs. De Turbo dankt dit succes

aan de aantrekkelijke combinatie van een hoog winstpotentieel, een

transparante prijsvorming en een goede liquiditeit.


Wanneer koopt u een Turbo? De voordelen van een Turbo op
een rij.
Een Turbo koopt u als u een koersbeweging verwacht en daarbij een hoog rendement
Mogelijkheid om versneld te
wilt realiseren. Als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht dan koopt
profiteren van koersstijgingen en
u een Turbo Long. Bij een verwachte daling koopt u een Turbo Short. U kunt Turbo’s
-dalingen;
ook gebruiken om uw portefeuille te beschermen. Turbo’s zijn met name geschikt voor
Eenvoudig verhandelbaar via
ervaren beleggers.
Euronext Amsterdam;
Beleggen in aandelen, grondstoffen,
Er zijn Turbo’s op veel verschillende onderliggende waarden, variërend van indices,
indices, obligaties en valuta;
aandelen, grondstoffen en valuta tot en met obligaties. Zo kunt u altijd een
Groot winstpotentieel door hefboom;
markt vinden die in beweging is. Op de achterzijde van deze brochure worden de
Ingebouwde stop loss.
onderliggende waarden weergegeven waarop momenteel (d.d. 6 juli 2006) Turbo’s ver-
krijgbaar zijn. Een belegging in Turbo’s is risicovoller dan een directe belegging in de
onderliggende waarde.

Hoe werkt een Turbo? 50%


40%
50%

30% 25%
20%
Met een Turbo ontvangt u de volledige stijging of daling van een onderliggende waarde,

Rendement
10% 5%
terwijl u slechts een fractie van de waarde investeert. Hierdoor ontstaat een zogenaamde 0%
-10% -5% Koers
hefboom. De hefboom geeft aan hoeveel sneller een Turbo beweegt ten opzichte van de
-20%
onderliggende waarde. -25%
-30%
-40%
-50% -50%
Zo beweegt een AEX Turbo met een hefboom van vijf, vijf keer zo snel als de AEX-Index®
AEX
(‘AEX’) zelf. Wanneer de AEX bijvoorbeeld met 1% verandert, zal de koers van de AEX
AEX Turbo Long met hefboom van 5
Turbo daardoor met 5% veranderen. Een AEX Turbo met een hefboom van tien, beweegt AEX Turbo Long met hefboom van 10
tien keer zo snel als de AEX. Kortom, hoe hoger de hefboom hoe gevoeliger de Turbo is
Figuur 1. Voorbeeld hefboomwerking van twee
voor prijsbewegingen in de onderliggende waarde. Dit werkt zowel bij koersstijgingen AEX Turbo’s Long met een hefboom van vijf en tien
als -dalingen, zie figuur 1. U kunt nooit meer verliezen dan uw inleg. ten opzichte van de AEX. In dit figuur is geen
rekening gehouden met financieringskosten.

Hoe koop ik een Turbo?

Turbo’s zijn voor ABN AMRO en niet-ABN AMRO klanten verkrijgbaar op Euronext
Amsterdam. Wanneer u een rekening bij ABN AMRO hebt, kunt u Turbo’s kopen via
internet bankieren, via de beleggingslijn (0900-0024, lokaal tarief), en via uw kantoor. Als
uw rekening bij een andere bank loopt, zijn uw mogelijkheden afhankelijk van de service
die uw bank biedt.

Financieringsniveau.

Bij een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende
waarde. De rest financiert ABN AMRO voor u. Het door ABN AMRO gefinancierde
gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Bij een Turbo Long betaalt u rente
over het financieringsniveau en bij een Turbo Short ontvangt u over het algemeen rente.
De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Turbo verwerkt Voorbeeldberekening.
door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Deze aanpassing gebeurt
voor opening van de beurs. Dit betekent dat actieve beleggers die gedurende de dag Stel, de stand van de Dow Jones is
dezelfde Turbo kopen en verkopen, geen financieringskosten betalen. 10.000 en de euro/dollar wisselkoers
is 1,25. Wat is nu de waarde van
Het financieringsniveau wijzigt ook wanneer de onderliggende waarde dividend een Dow Jones Turbo Short als het
uitkeert. Door ABN AMRO ontvangen dividenden worden in mindering gebracht op financieringsniveau 11.000 is en de
het financieringsniveau. In de paragraaf ‘Kosten’ leest u meer over de hoogte van ratio 100?
financieringskosten en -opbrengsten.
Stap 1: Neem het verschil tussen het
financieringsniveau en de koers:
Wat is de waarde van een Turbo? => 11.000 - 10.000 = USD 1.000

Op www.abnamromarkets.nl vindt u de vertraagde bied- en laatprijzen van ABN AMRO. Stap 2: Deel door de ratio:

Ook kunt u via uw eigen bank of broker de koersen opvragen. U kunt ook zelf => 1.000 / 100 = USD 10

de waarde van een Turbo bepalen. In de meeste gevallen is de waarde van een
Turbo gelijk aan het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het Stap 3: Deel door de wisselkoers:

financieringsniveau. Als het aandeel Royal Dutch bijvoorbeeld 25 euro waard is, dan => 10 / 1,25 = EUR 8

is een Royal Dutch Turbo Long met een financieringsniveau van 20 euro op dat moment
5 euro waard. De waarde van deze Turbo Short is in dit
geval 8 euro.

Er zijn echter ook Turbo’s waarvan de koers van de onderliggende waarde heel
groot (zoals de Dow Jones Index) of klein (zoals de euro/dollar wisselkoers) is. Daarom
Formule 1:
hebben deze Turbo’s een ratio. Zo heeft een Dow Jones Turbo bijvoorbeeld een ratio
Waarde Turbo Long =
van 100. Dit betekent dat wanneer u één Dow Jones Turbo koopt, u in een honderdste
stand onderliggende waarde - financieringsniveau
van de Dow Jones investeert. De waarde van een Dow Jones Turbo is hierdoor ook ratio x wisselkoers
maar een honderdste van het verschil tussen de koers van de Dow Jones en het
financieringsniveau. Formule 2:
Waarde Turbo Short =
Tot slot moet u bij onderliggende waarden die niet in euro noteren rekening houden met financieringsniveau - stand onderliggende waarde
ratio x wisselkoers
de wisselkoers. Alle Turbo’s zijn namelijk genoteerd in euro, ook wanneer de koers van
de onderliggende waarde bijvoorbeeld in dollar is uitgedrukt zoals bij Dow Jones Turbo’s
(zie voorbeeldberekening).

Voor het gemak is er op de Turbo Corner ook een Turbocalculator waarmee u eenvoudig
de waarde van elke Turbo bij verschillende koersen van de onderliggende waarde
kunt berekenen.

Stop loss-niveau.

Een Turbo kent geen afloopdatum, maar elke Turbo kent wel een stop loss-niveau.
Het stop loss-niveau is er om te garanderen dat u nooit meer kan verliezen dan uw
inleg. Als de onderliggende waarde dit niveau bereikt of overschrijdt, zal de Turbo
worden afgewikkeld en wordt de restwaarde aan u terugbetaald. Eens per maand
wordt op basis van het actuele financieringsniveau het stop loss-niveau aangepast.
Deze kunt u vinden op www.abnamromarkets.nl.
Hoe herkent u de verschillende Turbo’s? De Turbo Corner.

Turbo elementen die gedurende de gehele looptijd niet zullen wijzigen, zijn de Wilt u gebruik maken van de Turbo
fonds- en ISIN-code. Hier kunt u uw Turbo altijd op terugvinden. Calculator of uw eigen watchlist?
Registreer u dan nu op de Turbo
Daarnaast speelt het stop loss-niveau een belangrijke rol in de naamgeving van Corner. U kunt zich hier ook
Turbo’s. Om het onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende Turbo’s die er inschrijven voor de gratis nieuws-
op dezelfde onderliggende waarde zijn, wordt het stop loss-niveau vermeld in de naam brief Turbo Talk en het Markets
van een Turbo. Een Turbo Long op de AEX met een stop loss-niveau van bijvoorbeeld Update magazine.
340 wordt de ‘AEX Turbo Long 340’ genoemd. Dit wordt afgekort als ‘AEX TL 340’ of
‘AAB AEX TL 340’. ‘TL’ staat voor Turbo Long (Turbo Short wordt afgekort met ‘TS’) Op de Turbo Corner vindt u tevens
en ‘AAB’ geeft aan dat het een Turbo van ABN AMRO betreft. Wanneer het stop antwoord op veelgestelde vragen,
loss-niveau van een Turbo verandert, wordt ook de naam aangepast. Als bij de de beëindigde Turbo's, informatie
genoemde Turbo, de AEX TL 340, het stop loss-niveau bijvoorbeeld 341 wordt, dan over eventuele seminars en een
zal de naam van de Turbo veranderen in AEX TL 341. Deze afkorting komt u bijvoorbeeld verzameling Turbo artikelen die door
tegen op uw rekeningafschriften. de media zijn geschreven.

U vindt de Turbocorner op:


De markt in Turbo’s. www.abnamromarkets.nl/turbocorner

ABN AMRO is liquidity provider in haar Turbo’s op Euronext Amsterdam. Dat wil
zeggen dat ABN AMRO onder normale marktomstandigheden bereid is om Turbo’s
te kopen en te verkopen. Hierdoor is het mogelijk om tijdens beursuren, van 9:05 uur tot
17:25 uur in Turbo’s te handelen op het door u gewenste moment. U bent dus niet alleen
afhankelijk van andere beleggers die willen kopen of verkopen. De prijs waarvoor ABN
AMRO bereid is een Turbo te kopen wordt de ‘biedprijs’ genoemd en de prijs waarvoor
ABN AMRO bereid is een Turbo te verkopen wordt de ‘laatprijs’ genoemd. De bied- en
laatprijzen van ABN AMRO hangen af van onderstaande factoren:

De theoretische waarde van een Turbo;


De onderliggende waarde;
Vraag en aanbod in een Turbo en de onderliggende waarde;
Onzekerheid en beweeglijkheid van de markt.

Deze factoren bepalen ook de hoeveelheid Turbo’s die ABN AMRO bereid is te kopen
of verkopen tegen de bied- en laatprijs.

ABN AMRO streeft ernaar om prijzen af te geven die zo dicht mogelijk bij de theoretische
waarde liggen. Als u een transactie in een Turbo doet, kan de tegenpartij ook een andere
belegger zijn die op dat moment een betere prijs afgeeft dan ABN AMRO.

Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat ABN AMRO geen prijs afgeeft.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de handel in de onderliggende waarde wordt
stilgelegd of wanneer in korte tijd een groot aantal orders geplaatst wordt. Wij raden u
daarom aan om altijd gelimiteerde orders op te geven en vooral geen bestens of stop
loss orders.
Meer informatie?

Wilt u ook beleggen in de hoogste versnelling? Uw adviseur kan u uitgebreid


informeren over de karakteristieken van Turbo’s en adviseert u graag over de wijze
waarop dit product in uw portefeuille past. U kunt Turbo’s kopen via internet bankieren,
via de beleggingslijn (0900-0024, lokaal tarief), en via uw kantoor.

Voor het actuele Turbo aanbod kunt u kijken op www.abnamromarkets.nl/turbocorner.


Hier vindt u voor elke Turbo het financieringsniveau, stop loss-niveau,
koersverloop, prospectus en de fondscode. Hier kunt u ook een uitgebreide
Turbo brochure vinden, waarin u meer informatie vindt over de waardering van
een Turbo en voorbeeldberekeningen. U kunt deze brochure ook aanvragen
via info@abnamromarkets.nl of gedurende weekdagen tussen 8:30 uur en 18:00 uur via
0900-MARKETS (0900-6275387, lokaal tarief).

Risico’s.

Door de hefboom is een belegging in Turbo’s risicovoller dan een directe belegging
in de onderliggende waarde. Als de koers van de onderliggende waarde het stop
loss-niveau raakt of overschrijdt, dan wordt de Turbo automatisch beëindigd en de
restwaarde aan u terugbetaald. U kunt in deze gevallen uw gehele belegging verliezen.
Als de onderliggende waarde in buitenlandse valuta is genoteerd, zal de koers van de
Turbo worden beïnvloed door wisselkoerseffecten. Lees voor aankoop het prospectus,
waarin de risico’s en voorwaarden staan beschreven.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten


bieden geen garantie voor de toekomst.

Kosten.

Bij het aan- en verkopen van een Turbo betaalt u reguliere transactieprovisie. In de
koers van een Turbo worden dagelijks de financieringskosten of -opbrengsten verwerkt.
Deze tarieven variëren met de rente in de markt. Voor een Turbo Long op de AEX
zijn de financieringskosten op jaarbasis momenteel bijvoorbeeld circa 4,3%. De
rentevergoeding voor AEX Turbo’s Short bedraagt op jaarbasis momenteel circa 1,3%
(d.d. 6 juli 2006).

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de kosten kunt u de uitgebreide


brochure naslaan of bellen met 0900-MARKETS (0900-6275387, lokaal tarief).
Op welke onderliggende waarden kan ik een Turbo kopen?

ABN AMRO brengt regelmatig Turbo’s uit op nieuwe onderliggende waarden. Voor een
actueel overzicht van alle Turbo’s en informatie over de onderliggende waarden kunt u
kijken op www.abnamromarkets.nl. Op dit moment (d.d. 6 juli 2006) zijn er Turbo’s beschik-
baar op de volgende onderliggende waarden:

Aandelen Indices
ABN AMRO SBM Offshore ABN AMRO India Index
Aegon Sony ABN AMRO Vastgoed NL
Ahold TNT Index
Akzo Nobel TomTom AEX-Index®
Apple Toyota ADR AMEX Biotech®
ASML Unilever AMEX Oil®
Buhrmann Vedior Bel20 Index
Cisco Systems Vodafone CAC 40®
Corus Wolters Kluwer CECE (Oost Europa)
Dexia Yahoo DAX®
DSM DJ EURO STOXX 50®
eBay DJ Industrial AverageSM
Ford Grondstoffen DJ Turkey Titans Index
Fortis Aluminium Future HSCEISM (China)
Fugro Brent Crude Olie NASDAQ 100
General Motors Future Nikkei 225®
Getronics Cacao Future RDX Index (Rusland)
Google Goud S&P 500®
Hagemeyer Grondstoffen S&P ASX 200®
Heineken Katoen Future S&P Homebuilding Index®
IBM Koffie Future SOX
ING Koper Future
Intel Maïs Future
KPN Nikkel Future Obligaties
LogicaCMG NYMEX Gas Future Bobl Future
Microsoft Palladium Bund Future
Nokia Platina Buxl Future
Numico Sinaasappelsap JGB Future
Philips Future Schatz Future
Porsche Soja Future T-Bond Future
Randstad Suiker Future T-Note Future
Reed Elsevier Tarwe Future
Rodamco Europe Zilver
Royal Dutch Shell Zink Future Valuta
EUR/JPY
EUR/USD
USD/CNY
Turbo’s

Het prospectus van de ABN AMRO Turbo Certificaten (‘Turbo’s’) is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS (0900-6275387 lokaal tarief),
Fax: (020) 383 48 00, Web: www.abnamromarkets.nl, E-mailadres: info@abnamromarkets.nl. ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’) is de emittent en lead manager van de Turbo’s. ABN AMRO is
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de Turbo’s vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Turbo’s te kopen dient uitsluitend op basis
van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing
met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen
beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze
brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde
ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten
verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd
aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd
Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie
verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. De brochure bevat
voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenarioanalyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige
resultaten van het product. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. AEX-index® is een geregistreerde merknaam van Euronext Indices B.V. AMEX Oil® en AMEX Biotechnology®
zijn geregistreerde merknamen van de American Stock Exchange. De CECE EUR (CECE Composite Index in EUR) en de RDX (Russian Depository Index®) zijn ontwikkeld en worden real-time berek-
end en gepubliceerd door Wiener Börse AG. CAC 40® is een geregistreerde merknaam van Euronext Paris S.A. Euronext Paris S.A. is op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop
van dit product, noch wordt door haar enig advies tot aankoop van dit product gegeven. De Hang Seng China Enterprise IndexSM is eigendom van Hang Seng Data Services Limited (‘HSDS’). DAX®
Index is een geregistreerde merknaam van Deutsche Börse AG. NASDAQ 100 is een geregistreerde merknaam van The Nasdaq Stock Market, Inc. Nikkei 225 is het intellectuele eigendom en een
geregistreerde merknaam van Nihon Keizai Shimbun, Inc. S&P 500®, S&P ASX 200® en S&P Homebuilding Index® zijn geregistreerde merknamen van The McGraw-Hill Companies, Inc. ‘Dow Jones
Industrial AverageSM’, en ‘DJ EURO STOXX 50®’ zijn geregistreerde merknamen van Dow Jones & Company, Inc. ‘BEL20®’ is een geregistreerde merknaam van Euronext N.V. of een van haar
dochterondernemingen (de ‘Index Sponsoren’). De Index Sponsoren of aan hen gelieerde ondernemingen zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch
wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven Lees de prospectussen voor de volledige disclaimers. Deze brochure is geproduceerd op 6 juli 2006.