You are on page 1of 77

1

Mc lc Li ni u.
Chng I:

l lun c bn v vn huy ng v k ton huy ng vn ca Ngn hng thng mi

I ngun vn huy ng trong huy ng kinh doanh ca nhtm.

1. Cc hot ng ch yu huy ng vn. 2. Ngun vn huy ng. 2.1. Khi nim. 2.2. ngha ca ngun vn huy ng trong huy ng kinh doanh Ngn Hng Thng Mi. 2.3. Vai tr ca ngun vn huy ng i vi huy ng kinh doanh ca Ngn Hng Thng Mi. 2.4. Cc hnh thc huy ng vn ca NHTM. 3. Mt s bin ca Ngn Hng Thng Mi huy ng vn.
Ii K ton huy ng vn ca nhtm.

1. Nhim v ca k ton Ngn Hng, k ton huy ng vn. 2. Nguyn tc v th tc m ti khon. 3. Ti khon v chng t s dng trong k ton huy ng vn. 4. K ton nghip v huy ng vn.
Chngii. thc trng nghip v k ton huy ng vn ti chi nhnh

NHNN & PTNN Qun Ty H.


I. tnh hnh huy ng kinh doanh ca Ngn hng. Ii. phn tch tng qut v ngun vn huy ng ti chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H.

1. C cu ngun vn. 2.S dng vn. 3. Kt qu kinh doanh.


iii. thc trng nghip v k ton huy ng vn ti chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H.

Sinh vin: V Quc Ni

1 1. Tnh hnh m ti khon ti chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H. 2. Phn tch tnh hnh cc loi ti khon tin gi ti chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H. 2.1. Phn tch c cu chung ca ngun vn tin gi. 2.1. Ti khon tin gi t chc kinh t. 2.3. Ti khon tin gi tit kim. 2.4. Ti khon tin gi c nhn.
Chng iii: mt s kin ngh v gii php nhm nng cao hiu qu

nghip v huy ng vn v k ton huy ng vn ti chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H.
I. kin ngh nng cao hiu qu nghip v huy ng vn v k ton huy ng vn ca chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H.

1. Kin ngh vi Nh nc. 2. Kin ngh vi Ngn Hng nh nc. 3. Kin ngh vi chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H.
iI. mt s gii php nhm nng cao hiu qu cng tc huy ng vn v k ton huy ng vn ti chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H.

1. a dng ho cc hnh thc huy ng vn. 1.1. a dng ho cc k hn gi tin. 1.2. Pht trin ti khon c nhn v s dng sc c nhn. 1.3. Trin khai cc hnh thc tit kim mi. 2. Vn dng chnh sch li sut hp l. 3. M rng cc loi hnh dch v Ngn Hng. 4. Ci tin nghip v thanh ton v th tc gi, rt tin. 5. Thc hin tt chnh sch khch hng tch cc tm kim, chn lc khch hng ln. 6. Nng cao trnh i ng cn b cng nhn vin. 7. Tip tc hon thin h thng bo him tin gi. Kt lun.
Sinh vin: V Quc Ni
2

1 Danh mc ti liu tham kho:

Li Ni u Ngn Hng l mt loi hnh doanh nghip kinh doanh trn lnh vc c bit, kinh doanh(Tin t). Nn Ngn Hng nm gi mt vai tr v cng quan trng trong qu trnh pht trin t nc. l gp phn gip nh nc iu tit nn kinh t v m, thng qua vai tr trung gian ti chnh. Ngha l thc hin iu tit ngun vn gia cc khu vc trong nn kinh t quc dn. thc hin tt vai tr ny i hi Ngn Hng phi c s u t vn ln v nng ng. Mt s nh kinh t hc cho rng: Ngn Hng l mt trong nhng sn phm k v nht trong nhng pht minh ca nhn loi. Ngn Hng ra i nh nhng a con u t nht ca nn kinh t hng ho v n nay chnh Ngn Hng dn dt nn kinh t t c nhng bc tin to ln. Tng trng v pht trin kinh t x hi v ang l mc tiu ca tt c cc quc gia trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring. Mc d trong nhng nm qua Vit Nam t c nhiu thnh tu to ln, tr thnh hnh tng ca khu vc ng Nam , song kt qu vn cn rt khim tn.Trong khu vc cng nghip vic p dng cng ngh khoa hc, a thit b mi vo sn xut cn rt hn ch, khu vc nng nghip th cha c c gii ho nhiu k thut canh tc ch yu l k thut truyn thng chm i mi, c s h tng cn nhiu yu km, hn ch v bt cp. s l nhng nhn t quan trng nht lm gim tc pht trin nn kinh t t nc trong thi gian ti m c bit khi chng ta gia nhp AFTA vo nm 2006 v tng lai gia nhp WTO. V vy, trong thi gian ti mun t c s pht trin vt bc v kinh t, n nh chnh tr - x hi th mt ngun lc c ngha quyt
Sinh vin: V Quc Ni
3

1 nh kng th thiu c, chnh l vn, c bit l ngun vn trung v di hn. i vi Ngn Hng, nu nh ni ngun vn t c l c s t chc hot ng kinh doanh, l tin cho s khi u ca hot ng kinh doanh Ngn Hng th ngun vn huy ng ng vai tr ch o cho m rng hot ng kinh doanh, m bo c s ti chnh cho hot ng kinh doanh. V vy song song chnh sch, chin lc khch hng th chin lc ngun vn l mt trong hai chin lc quan trng quyt nh s thnh cng hay tht bi ca Ngn Hng. Mt khc, tng trng ngun vn hot ng i hi Ngn Hng phi c mt h thng chin lc sn phm hiu qu ngha l cc bin php huy ng vn phi t hiu qu. Trong giai on hin nay cc Ngn Hng u t cng tc huy ng vn thnh mc tiu hot ng c bn, u v khi no c c hi to vn th , lc Ngn Hng c mt. p ng nhu cu vn ngy cng nhiu cho tng trng kinh t l iu quan trng, nhng iu quan trng hn l cc Ngn Hng Thng Mi phi tng bc nng cao hiu qu cng tc huy ng vn, ng vng trong nn kinh t th trng. Chnh v vy qua hc tp, kho st thc t v nghin cu em thy rng vn c bn v vn v k ton huy ng vn ca Ngn Hng l rt quan trng v cn thit , nn em chn ti: Mt s vn c bn v vn v k ton huy ng vn ti chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H nghin cu. Do thi gian nghin cu ngn nn chuyn khng trnh khi hn ch, rt mong c s quan tm gip ca cc thy, c gio, cc ng ch lnh o ca chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H chuyn ca em c hon chnh hn. Em xin chn thnh cm n.
Sinh vin: V Quc Ni
4

H ni, ngy 12 thng 04 nm 2003

Chng I

L lun c bn v vn huy ng v k ton vn huy ng ca ngn hng thng mi Ngn Hng Thng Mi(NHTM) l loi hnh doanh nghip c bit thc hin kinh doanh trn lnh vc tin t, tc l ngun vn ca NHTM ch yu l ngun vn huy ng t nn kinh t thng qua cc c nhn, cc t chc kinh t trong v ngoi nc. Do vn huy ng vn nh th no cho hp l, ng thi qun tr ti chnh, phn b s dng, bo m v pht trin vn nh th no m bo hot ng kinh doanh ngn hng an ton v t hiu qu cao l l sng cn i vi mi ngn hng, c bit trong iu kin v cng phc tp ca nn kinh t th trng hin nay.
Sinh vin: V Quc Ni
5

1 Nn kinh t th trng l nn kinh t hng ho, tin t hch ton kinh doanh, nn mi giao dch kinh doanh ca cc t chc kinh t u thng qua th trng. V vy, trong iu kin bin ng v cng phc tp ca nn kinh t th trng "c bit l s bin ng ht sc nhy cm ca tin t". Hot ng kinh doanh ca NHTM ni chung, hot ng huy ng vn ni ring c quy nh ti cc iu khon sau: iu 1 khon 1 Php lnh s 38, ngy 25/5/1990 v Ngn Hng, hp tc x tn dng v Cng ty Ti chnh quy nh "NHTM l t chc kinh doanh tin t, hot ng ch yu v thng xuyn l nhn tin gi ca khch hng, vi trch nhim hon tr v s dng s tin cho vay, thc hin nghip v chit khu v lm phng tin thanh ton". iu 20: Lut cc t chc tn dng c hiu lc thi hnh k t ngy 01/10/1998 quy nh : " ... Ngn Hng l loi hnh t chc tn dng c thc hin ton b hot ng Ngn Hng v cc hot ng kinh doanh khc c lin quan. Theo tnh cht v mc tiu hot ng, cc loi hnh Ngn hng gm: NHTM, NHPT, NHT, NHCS , NHHTX v cc loi hnh Ngn Hng khc". Lc u hot ng Ngn Hng ch n gin l cc dch v i tin, cc dch v ny rt n gin n ch ph hp vi bui bnh minh ca nn sn xut hng ha. Ngy nay khi nn kinh t th trng pht trin n trnh cao ca nn kinh t hng ho th Ngn Hng c mt v tr v nm gi vai tr v cng quan trng. Ngoi chc nng thng thng ca mnh, Ngn Hng cn l cng c Nh nc thc thi cc chnh sch tin t kinh t v m qun l v iu tit nn kinh t c hiu qu. H thng Ngn Hng l b my tun hon ca nn kinh t quc dn. Mt nn kinh t ch c th pht trin vi tc cao nu c h thng Ngn Hng pht trin n nh v vng
Sinh vin: V Quc Ni
6

1 mnh, khng th c nn kinh t tng trng nhanh khi h thng t chc v hot ng Ngn Hng yu km, lc hu. Nhng Ngn Hng l mt loi hnh doanh nghip c bit, l loi hnh doanh nghip t ch ti chnh rt thp v vn t c chim t trng nh trong ngun vn v l loi hnh kinh doanh c nhiu ri ro, l ngnh kinh doanh c t chc theo h thng mng lin h cht ch vi nhau. Tt c mi vn v an ton trong kinh doanh, m bo kh nng thanh ton, m bo mc tiu hot ng Kh nng sinh li v hot ng qun tr u c t di s gim st, kim sot bng h thng vn bn php quy cht ch ca Nh nc ni chung, Ngn Hng ni ring. Bi s ri ro trong thanh ton dn n khng hong "ph sn" ca mt Ngn Hng s ko theo ri ro trn ton h thng, dn n khng hong kinh t ti chnh ca mt Quc gia. iu phn nh r nt vai tr ht sc to ln ca ngun vn, c bit l ngun vn huy ng trong qu trnh hot ng kinh doanh ca h thng Ngn Hng .
I. Ngun vn huy ng trong hot ng kinh doanh ca NHTM.

1. Cc hot ng ch yu huy ng vn. 1.1. Nhn t nh hng: 1.1.1. Nhn t mang tnh khch quan: - iu kn kinh t: "Nhng bin ng ca nn kinh t mang tnh chu k". Khi nn kinh t pht trin n nh, m bo c gi tr ca ng tin t tin gi ca khch hng vo Ngn Hng c bo ton, to c s yn tm v tm l cho khch hng s to iu kin thun li cho Ngn Hng thu ht c mi ngun vn, m ra tim nng v m rng phm vi u t, lnh vc kinh doanh cho NHTM. Khi nn kinh t pht trin n nh, cc doanh nghip cng gp thun li trong qu trnh sn xut kinh doanh, sn phm sn xut ra c tiu th nhanh chng. Doanh nghip c doanh thu, tng li nhun, qua
Sinh vin: V Quc Ni
7

1 kh nng thanh ton ca doanh nghip c m bo, to ra mi trng an ton v lnh mnh cho hot ng kinh doanh ca Ngn Hng Thng Mi. Ngc li khi nn kinh t pht trin khng n nh, sn xut b nh tr, nhn cng b tht nghip, lm pht gia tng... Cc doanh nghip gp kh khn v ri ro trong sn xut kinh doanh. Cc tng lp dn c s mt lng tin vo gi tr ca ng tin... s dn ti mt an ton v ri ro cho ng vn kinh doanh ca NHTM v kh nng huy ng vn ca Ngn Hng cng b thu hp. - C ch chnh sch php lut ca Nh nc. C ch chnh sch php lut ca Nh nc cht ch, ng b cc nh hng pht trin kinh t x hi ca Nh nc mang tnh n nh lu di s to iu kin thun li cho vic m rng sn xut kinh doanh, to ra s n nh v tm l cho cc nh u t... qua gip NHTM m rng c th trng huy ng vn, cng nh th trng u t kinh doanh v ngc li. - Cc nhn t khc: nh iu kin chnh tr x hi, s tin b khoa hc k thut, phong tc tp qun v.v. 1.1.2. Nhn t mang tnh ch quan. - Hnh thc huy ng vn phi a dng, phong ph mang tnh n iu to cho khch hng quyn c la chn phng thc gi tin, c nh vy mi thu ht c nhiu khch hng. - Cc chnh sch v li sut, chnh sch v khch hng, cc chnh sch lin quan n vic hoch nh chin lc trong huy ng vn phi linh hot, ph hp, c nh vy mi thch nghi c vi s thay i ca nn kinh t th trng. - V chin lc con ngi: Cc NHTM phi la chn cn b, b tr cn b sao cho c s ph hp gia nng lc chuyn mn v tnh cht ca
Sinh vin: V Quc Ni
8

1 cng vic p ng c cc i hi ca khch hng v cc nhu cu m khch hng mong mun. - V cng ngh Ngn Hng: Cng ngh Ngn Hng hin i, tin tin s gip cho Ngn Hng gim c chi ph trong huy ng vn ng thi to thun li cho khch hng khi s dng. m bo c yu cu trong kinh doanh Ngn Hng nhanh chng, thun tin, an ton v hiu qu. 1.2. Cc hot ng ch yu huy ng vn. 1.2.1. Nhn tin gi. - Tin gi khng k hn: L khon tin gi m ngi gi tin c quyn rt ra s dng bt c lc no v Ngn Hng phi tho mn yu cu ca khch hng. y l ngun vn c tnh n nh thp, song chi ph huy ng vn li tng i r. Hu ht ngun vn ny c s dng vo mc ch thanh khon, s dng rt hn ch cho vay v u t. - Tin gi c k hn: y l khon tin gi c xc nh thi hn rt tin. i b phn ngun vn ny c ngun gc t tch lu v mc ch gi tin l hng li. y l ngun vn khng c s dng cho mc ch thanh khon v v nguyn tc th khch hng khng c php rt tin khi cha n hn, song thc t th Ngn Hng cho php khch hng rt tin trc thi hn khi h c nhu cu, nhng vi iu kn h ch c hng li sut khng k hn. 1.2.2. Nhn tin gi tit kim. y l khon tin "Phn thu nhp" tm thi nhn ri ca c nhn, ngi lao ng cha s dng cho mc ch tiu dng, nn h gi vo Ngn hng vi mc ch tch lu tin an ton v c hng mt khon li trn khon tin . Nhn tin gi tit kim l hot ng huy ng mi ngun vn tm thi nhn ri trong dn c "Ngi lao ng" u
Sinh vin: V Quc Ni
9

1 t vo cc khu vc kinh t khc. y chnh l hot ng ch yu, chim t trng ln trong huy ng vn ca NHNo v PTNT Vit Nam. V tiu ch hot ng ca Ngn Hng l phc v khu vc Nng Nghip. 1.2.3. Pht hnh giy t c gi. Bn cnh phng thc nhn tin gi v nhn tin gi tit kim, cc NHTM cn thc hin pht hnh giy t c gi nh : Chng ch tin gi, K phiu, Tri phiu, huy ng vn. Trong Chng ch tin gi l phiu nhn n ngn hn vi mnh gi c quy nh, Tri phiu l giy nhn n trung v di hn. Tuy nhin pht hnh tri phiu l hnh thc huy ng vn c chi ph cao ( li sut cao) v y l hot ng huy ng vn ch c tin hnh khi Ngn Hng thiu vn m vn t c v vn huy ng tin gi khng p ng . 2. Ngun vn huy ng. 2.1. Khi nim: Vn huy ng l nhng gi tr tin t m Ngn Hng huy ng c t cc t chc kinh t v c nhn trong x hi thng qua qu trnh thc hin cc nghip v tn dng, huy ng vn thanh ton, cc nghip v kinh doanh khc v c dng lm vn kinh doanh. Bn cht ca vn huy ng l ti sn thuc cc ch s hu khc nhau. Ngun vn ny khng thuc quyn s hu ca Ngn Hng, nhng Ngn Hng c quyn s dng trong thi gian huy ng, c trch nhim hon tr c gc v li khi n hn i vi tin gi c k hn hoc khi h c nhu cu rt vn tin gi khng k hn. Vn huy ng ng vai tr rt quan trng i vi mi hot ng kinh doanh ca Ngn Hng, l ngun gc kinh doanh ca Ngn Hng. Nhng vi tnh cht l ngun vn rt d bin ng, nn Ngn Hng khng c php s dng ht s vn ny vo mc ch kinh doanh m phi tun th
Sinh vin: V Quc Ni
10

1 cc quy nh v d tr bt buc m bo kh nng thanh ton. Vn huy ng bao gm: 2.1.1. Vn huy ng bng tin gi. - Tin gi khng k hn: L khon tin m ngi s dng c th rt ra bt c lc no v Ngn Hng phi tho mn nhu cu ca khch hng. Tin gi khng k hn bao gm cc loi sau: +) Tin gi thanh ton : l tin gi khng k hn trc ht c s dng cho mc ch thanh ton, chi tr cho cc hot ng hng ho, dch v v cc khon chi ph khc. Hu ht nhiu nc th khon tin gi ny khng c hng li, nhng c hng min ph cc dch v thanh ton qua Ngn Hng. Trong mt s trng hp ngi ch s hu c hng li, tuy nhin h li phi tr ph cho cc dch v m Ngn Hng phc v h. Li ch ca khon tin ny i vi cc Ngn Hng l chi ph huy ng tng i r. Tuy nhin y l ngun vn d bin ng nht bi v khi c nhu cu th bt c lc no khch hng cng c th rt tin ra khi ti khon (Khi ti khon cn s d), v vy hu ht ngun vn ny c s dng vo mc ch thanh ton. i vi khch hng, thun li l s an ton i vi tin gi v c hng nhng dch v v thanh ton nhanh v r, c th thc hin bt k lc no. V vy, tng cng ngun vn ny, Ngn Hng phi kt hp cht ch gia cc mt: T chc mng li phc v khch hng, s dng bin php kinh t v cung cu cc dch v thanh ton mt cch tt hn. +) Tin gi khng k hn thun tu: l khon tin c k gi vo Ngn Hng, vi mc ch an ton, khng mang tnh cht phc v thanh ton. Ngn Hng cng phi tho mn nhu cu rt tin v ch c php s dng ti khon khi m bo kh nng thanh ton, chi tr. - Tin gi c k hn: y l khon tin gi c s tho thun trc gia Ngn Hng v khch hng v thi gian rt tin. i b phn tin
Sinh vin: V Quc Ni
11

1 gi ny c ngun gc t tch lu v xt v bn cht chng c k thc vi mc ch hng li. V c bn cc khon tin gi c k hn khng c s dng thanh ton nh cc khon chi tr bng vn trn ti khon vng lai. V nguyn tc th Ngn Hng khng cho php khch hng rt tin khi cha n hn, song trn thc t thu ht ngun vn ny cc Ngn Hng thng cho php khch hng rt tin trc thi hn khi h c nhu cu, nhng trong trng hp ny li sut m h c hng l li sut ca tin gi khng k hn. 2.1.2. Vn huy ng tit kim: Xt v bn cht, y l mt phn thu nhp ca ngi lao ng tm thi nhn ri c tch lu, h gi vo Ngn Hng vi mc ch m bo an ton ngun vn tch lu c v c hng mt khon li trn s tin . Tin gi tit kim bao gm: - Tin gi tit kim khng k hn: L khon tin gi c th rt ra bt k lc no, song khng c s dng cc cng c thanh ton chi tr cho ngi khc. - Tin gi tit kim c k hn: L khon tin c s tho thun v thi gian gi v rt tin, c mc li sut cao hn so vi tin gi tit kim khng k hn. 2.1.3.Cc ngun huy ng khc. Bn cnh phng thc nhn tin gi, cc NHTM cn pht hnh chng ch tin gi v tri phiu. Thc cht l cc NHTM huy ng vn bng cch pht hnh cc chng t c gi. Trong chng ch tin gi l phiu nhn n ngn hn vi mnh gi c quy nh, tri phiu l loi giy nhn n trung v di hn. Tuy nhin y l loi hnh huy ng vn vi li sut cao, v vy nghip v ny ch c tin hnh khi Ngn Hng thiu vn m vn t c v vn huy ng tin gi khng .
Sinh vin: V Quc Ni
12

1 Tm li, vn huy ng l cng c chnh i vi cc hot ng kinh doanh ca cc NHTM. N l ngun vn chim t trng cao nht trong tng ngun vn ca Ngn Hang.mc d b gii hn v mc huy ng vn, song nu cc NHTM s dng tt ngun vn ny th khng nhng ngun li Ngn Hng c tng ln m cn to cho ngn hang uy tn ngy cng cao. Qua , Ngn Hng c th m rng c vn v m rng quy m hot ng kinh doanh ca Ngn Hng. 2.2.ngha ca ngun vn huy ng. Cc Ngn Hng Thng Mi vi chc nng hot ng kinh doanh v mc tiu tm kim li nhun l chnh, nn cc bin php ca Ngn Hng Thng Mi nhm khuyn khch khch hng gi tin vo ngn hng phi i i vi vic va huy ng c nhiu vn tin gi va to ra ngun vn hot ng nhm to ra li nhun cho Ngn Hng. Vic huy ng vn cho u t pht trin nn kinh t ngy cng tr nn cp thit, cp bch v mang ngha to ln: - C s h tng phc v cho qu trnh pht trin kinh t hin ti Vit Nam cn km. Do p ng cho tc pht trin nn kinh t trong nhng nm ti, c bit la khi chng ta gia nhp AFTA & WTO i hi nc ta phi u t xy dng v nng cp c s h tng hin nay. Tuy nhin, y l lnh vc u t m cc nh u t nc ngoi thng ngi u t v thu hi vn chm, do nh nc phi ng ra xy dng bng cc ngun vn trung v di hn huy ng trong v ngoi nc. - Ngoi ra, cc Ngn Hng huy ng vn nhm p ng nhu cu u t may mc, thit b v cng ngh hin i tng bc thay th dn cc my mc v cng ngh lc hu trc y. Vic huy ng vn vo Ngn Hng l vn cn thit. Nhn thc c tm quan trng ca ngun vn trong hot ng kinh doanh,
Sinh vin: V Quc Ni
13

1 cc Ngn Hng Thng Mi hin nay v ang c cc bin php tch cc nhm thu ht mi ngun vn vo Ngn Hng mnh. 2.3.Vai tr ca vn huy ng i vi hot ng kinh doanh ca ngn hng thng mi. i vi bt k Doanh Nghip no, mun hot ng kinh doanh c th phi c vn, bi v vn phn nh nng lc ch yu quyt nh kh nng kinh doanh. Ring i vi Ngn Hng l mt doanh nghip kinh doanh mt loi hng ho c bit l "tin t", vi c th hot ng kinh doanh l "i vay cho vay". Cho nn ngun vn i vi Ngn Hng li cng c vai tr ht sc quan trng, trong ngun vn m ngn hng i huy ng (i vay cc t chc kinh t v c nhn) chim phn ln trong tng ngun vn kinh doanh.

2.3.1 Vn l c s Ngn Hng t chc mi hot ng kinh doanh. Ngn Hng khng c vn th khng th thc hin c cc nghip v kinh doanh. Bi v c trng ca hot ng Ngn Hng l "nhn tin gi v kinh doanh tin gi " hot ng ca Ngn Hng gn b mt thit vi h thng tin t v h thng thanh ton. Vn khng ch l phng tin kinh doanh chnh m cn l i tng kinh doanh ch yu ca Ngn Hng Thng Mi. Ngn Hng l t chc kinh doanh loi hng ho c bit trn th trng tin t (kinh doanh vn ngn hn), trn th trng chng khon (kinh doanh vn trung v di hn). Nhng Ngn Hng trng vn l nhng Ngn Hng c th mnh trong kinh doanh. Nh vy, Vn l iu u tin c quan tm trong qu trnh kinh doanh (chu k kinh doanh) ca Ngn Hng. Do vy, ngoi vn ban u cn thit (ngha l m bo vn iu l theo lut nh)
Sinh vin: V Quc Ni
14

1 th Ngn Hng phi thng xuyn chm lo ti vic tng trng vn trong sut qu trinh hot ng ca mnh. 2.3.2. Vn ca Ngn Hng quyt nh quy m phm vi, kh nng m rng hot ng kinh doanh ca Ngn Hng. Vn ca Ngn Hng c ngha quyt nh n vic m rng hay thu hp khi lng tn dng. - Quy m: Th hin tng gi tr ti sn ca Ngn Hng , l gi tr cc khon vay, u t... ca Ngn Hng . Cc Ngn Hng trng thi trng vn th phm vi u t tn dng ca cc Ngn Hng khng nhng c m rng trong phm vi quc gia m cn m rng ra c th trng nc ngoi. Cn cc Ngn Hng nh, vn t th vn khng nhng khng c kh nng u t ra nc ngoi m cn b cnh tranh gay gt ngay ti th trng ni a. - Phm vi: Cc Ngn Hng vn ln h c kh nng m rng phm vi hot ng thng qua vic tng s lng mng li chi nhnh, m rng mng li huy ng, a dng ho hot ng. Mt khc nhng Ngn Hng vn ln (trng vn) th khi c s bin ng ca thi trng tin t h vn c kh nng phn ng nhanh chng khc phc tnh th. Cn cc Ngn Hng t vn thng b ng trong trng hp th trng tin t bin ng, s nhy bn thch nghi l chm hn hoc khng c kh nng khc phc tnh hnh dn ti hot ng kinh doanh b nh hng, thm ch i n s ph sn. 2.3.3.Vn quyt nh kh nng thanh ton v m bo uy tn ca Ngn Hng trn th trng. Trong nn kinh t th trng, tn ti v ngy cng m rng quy m hot ng, i hi cc Ngn Hng phi coi uy tn trn thi trng l trng yu. Ngha l kh nng sn sng thanh ton chi tr cho khch hng phi m bo tt, kh nng thanh ton ca Ngn Hng cng cao th vn kh dng ca Ngn Hng cng ln. V vy, loi tr
Sinh vin: V Quc Ni
15

1 cc nhn t khc kh nng thanh ton ca Ngn Hng t l thun vi vn ca Ngn Hng ni chung v vn kh dng ni ring, vi tim nng vn ln th Ngn Hng c th hot ng kinh doanh vi quy m ln ngy cng m rng, tin hnh cc hot ng cnh tranh c hiu qu nhm va gi ch tn, va nng cao kh nng thanh ton ca Ngn Hng trn th trng. - Ngn Hng c vn ln th d tr thc t ln v kh nng thanh ton t b nh hng khi c khch hng rt tin, t gip Ngn Hng a dng ho kinh doanh v m rng phm vi kinh doanh, gim ri ro. - Gim ri ro to iu kin cho Ngn Hng m rng cho vay v u t, t to lp d tr th cp (Ngn Hng c th bn trong trng hp cn thit m bo kh nng thanh ton). 2.3.4. Vn quyt nh nng lc cnh tranh ca Ngn hng . - Mt Ngn Hng c vn ln s c iu kin m rng quy m, to iu kin nng cao tay ngh cho cn b cng nhn vin, p dng cc phng tin hin i trong qu trnh kinh doanh t to uy tn trong kinh doanh, to tin cho thu ht ngun vn. Mt khc vn ln l iu kin thun li i vi Ngn Hng trong vic m rng tn dng vi cc thnh phn kinh t xt c v quy m, khi lng tn dng, ch ng v thi gian, thi hn cho vay v hn mc vay thm ch quyt nh mc li sut cho khch hng c nhiu thun li trong kinh doanh. Nh vy bng cng c li sut Ngn Hng c th cnh tranh (trn phng din gi c) hiu qu vi cc Ngn hng khc. - Ngn Hng c vn ln s to iu kin gip cho Ngn Hng c kh nng ti chnh kinh doanh a nng trn th trng. Ngn Hng khng ch n thun thc hin nghip v cho vay m cn m rng cc hnh thc lin doanh, lin kt, kinh doanh cc dch v thu mua,
Sinh vin: V Quc Ni
16

t thu ht ngy cng nhiu

khch hng. Doanh s hot ng tng nhanh chng v Ngn Hng s

1 mua bn n. Kinh doanh trn th trng chng khon s gip cc Ngn Hng cnh tra`nh hiu qu vi Ngn Hng khc bng chnh sch sn phm. Chnh cc hnh thc kinh doanh a nng ny s gp phn phn tn ri ro trong kinh doanh v to thm vn cho Ngn Hng. y chnh l yu t tng thm kh nng cnh tranh ca Ngn Hng trn th trng. 2.4. Cc hnh thc huy ng vn ca cc Ngn Hng Thng Mi Vit Nam. Cc NHTM lm nhim v vay tin(hu ht t nhng ngi gi tin), cho vay u t vi mc ch hng li qua li sut. y l mt cng vic ca mt trung gian ti chnh, ng vai tr trung gian gia ngi cn vn v ngi c vn. Qu trnh to vn ca cc NHTM c th hin di cc hnh thc sau: 2.4.1. Huy ng thng qua ti khon tin gi khng k hn. y l loi tin gi m ch nhn ca n c th rt ra hoc tr cho bn th ba bng cch pht hnh sc, chnh v vy m n cn c tn l tin gi c th pht hnh sc. cc nc pht trin c trnh khoa hc cng ngh cao, vic rt tin t ti khon ny phn ln c thc hin bng in thoi hoc thng qua cc my rut tin t ng ATM. Vit Nam, tin gi thuc loi ny c th hin di cc hnh thc nh: Ti khon tin gi thanh ton (tin gi khng k hn) ca cc t chc kinh t v ti khon tin gi c nhn. Do t trong thanh ton khng dng tin mt Vit Nam cn qu thp, cho nn khuyn khch vic thc hin thanh ton qua Ngn Hng, cc Ngn Hng Thng Mi Vit Nam tin hnh tr li cho khon tin ny (hin nay l
Sinh vin: V Quc Ni
17

1 0,3-> 0,35 %) cn cc nc kinh t pht trin th khng tr li cho khon tin gi ny. Thng thng loi ti khon tin gi ny c s d c. Tuy nhin ti nhiu nc hin nay, cc Ngn Hng cng cho php c s d n, tc l cho php thu chi, khi ti khon ny c gi l ti khon vng lai. 2.4.2.Huy ng vn thng qua ti khon tin gi c k hn. y l loi tin gi m khch hng ch c rt tin khi thi hn n nh kt thc. Nu khch hng c nhu cu rt tin trc thi hn th Ngn Hng s khng tr li cho khch hng. Tuy nhin Vit nam khuyn khch khch hng gi tin th Ngn Hng s tr cho khch hng vi mc li sut ca tin gi khng k hn. V thi gian gi tin c n nh trc nn y l ngun vn tng i n nh, do Ngn Hng c c s tin trong sut thi hn v c th s dng s tin trong cng thi gian, chnh v vy m Ngn Hng thng tr li sut cao. Tin gi c k hn rt ph hp vi nhng ngi c khon tin thng d khng s dng ngay(Ngun vn tm thi nhn ri), hoc nhng ngi ang tm cch quay vng vn trong mt thi gian t hiu qu cao nht. Hnh thc p dng tin gi c k hn ti cc Ngn Hng cng a dng c loi k hn1 thng, 3 thng, 6 thng, 9 thng, 12 thng, ... nu k hn di th li sut cng cao. Tuy nhin cc NHTM Vit nam hin nay k hn 1 thng l rt hn hu v nhiu Ngn Hng loi k hn ny khng tn ti. 2.4.3. Huy ng vn thng qua tin gi tit kim. T lu tin gi tit kim c coi l cng c vn lu chuyn ca cc NHTM. Vn huy ng ca cc ti khon tit kim thng chim mt t trng ng k trong tin gi Ngn Hng.

Sinh vin: V Quc Ni

18

1 Tin gi tit kim l loi tin gi m khi khch hng gi tin vo Ngn Hng, Ngn Hng s cp cho khch hng mt cun s tit kim, tin gi tit kim bao gm cc loi sau: - Tin gi tit kim khng k hn: Thc cht y l loi tin gi thng thng, i vi khon tin gi ny khch hng c th rt ra bt k lc no m khng bo trc. Tuy nhin s d ca loi ny thng khng ln, nhng c u m hn tin gi giao dch ch l s d ny t bin ng, chnh v vy Ngn Hng phi tr li sut cho khon tin gi ny cao hn so vi tin gi thanh ton. - Tin gi tit kim c k hn: y l loi hnh tit kim kh quen thuc Vit Nam . Cc NHTM Vit Nam thng huy ng tit kim vi k hn t 3 thng n 1 nm. V nguyn tc th ch khi no n hn khch hng mi c quyn rt c gc v li. Tuy nhin cnh tranh, khuyn khch khch hng Ngn Hng vn cho php khch hng mi c quyn rt tin trc thi hn, nhng trong trng hp ny khch hng phi chu nhng quy nh ring ca mi Ngn Hng. - Tit kim di hn: y l loi hnh tit kim m Vit Nam cha ph bin, n ch ph hp vi cc nc pht trin. Nhm thu ht nhng s tin nhn ri trong thi hn di. Ngoi cc hnh thc trn, th cc NHTM cn huy ng vn vi nhiu hnh thc khc nhau: Huy ng vn di hnh thc pht hnh chng ch tin gi vi mnh gi ln, huy ng vn qua i vay, vay Ngn Hng Trung ng, vay cc t chc tn dng khc, huy ng di hnh thc pht hnh tri phiu, nhn u thc u t v cc hnh thc huy ng vn khc. 3. Mt s bin php ca Ngn Hng Thng Mi huy ng vn. 3.1.To vn huy ng.
Sinh vin: V Quc Ni
19

1 * Bin php to gi bng cng c li sut. Phi xc nh li sut huy ng vn da trn nguyn tc chung li sut hot ng phi c xc nh mc ti a ho li nhun. MR = MC - Xc nh li sut phi ph hp vi thi hn cc lung tin. Huy ng theo nguyn tc thi hn ngy cng di dn n li sut ngy cng cao. - Xc nh li sut c mc tiu quan trng. Ngn Hng a ra cc iu khon u i cho mt s nhm khch hng nhm thu ht tin gi c s d ln. - Chnh sch li sut thm nhp th trng. Phn nh Ngn Hng sn sng tr mc li huy ng cao hn so vi Ngn Hng khc trong mt thi gian nht nh. - Xc nh li sut da trn mi quan h tng th gia cc khch hng. Ngha l Ngn Hng cn c vo s lng sn phm dch v m Ngn Hng ang s dng, thi gian duy tr mi quan h gia Ngn Hng vi khch hng xc nh mc li sut ph hp cho tng khch hng. * Tng cng vic cung ng cc dch v ca Ngn Hng cho khch hng, a dng ho v chng loi sn phm dch v nhm tho mn tt nht nhu cu ca khch hng. * T chc cc knh phn phi sn phm. - Knh phn phi trc tip: thit lp tt mng li, a im giao dch. - Knh phn phi gin tip: tng cng pht trin cc dch v ti nh, s dng mng giao dch. * Nng cao trnh cng ngh, ci tin quy trnh giao dch, n gin ho v th tc nhm mc ch nng cao cht lng phc v khch hng. * Cc bin php v tm l: Nng cao uy tn i vi khch hng.
Sinh vin: V Quc Ni
20

1 - m bo kh nng thanh ton, phong cch giao tip ca nhn vin gy cm hng cho ngi gi. - Xy dng c s vt cht k thut khang trang, an ton, tin nghi. - Xy dng c s kinh doanh hp l, kt hp hi ho cc mc tiu kinh doanh. * Khng ngng thc hin vic tuyn truyn qung co xy dng hnh nh tt v hot ng Ngn Hng i vi khch hng. * Nghin cu th trng tm hiu nhu cu ca khch hng c th tho mn tt nht nhu cu . 3.2. to vn khc. * To lp v duy tr uy tn Ngn Hng trn th trng. l uy tn trong thanh ton, uy tn v quan h vay tr sng phng. * Thit lp v duy tr quan h hp tc trong kinh doanh vi mt s Ngn Hng khc. * Khng ngng m rng vic cung ng dch v cng nh nng cao cht lng dch v.
II. K ton vn huy ng ca Ngn hng Thng Mi.

1.Nhim v ca k ton Ngn Hng, k ton Huy ng vn. pht huy vai tr ca mnh, k ton Ngn Hng c cc nhim v chnh sau: - K ton Ngn Hng ghi nhn, phn nh chnh xc, kp thi cc nghip v kinh t pht sinh thuc v hot ng ngun vn v s dng vn ca Ngn Hng theo ng php lnh k ton thng k ca nh nc v cc th l, ch k ton Ngn Hng. Trn c s , bo v an ton ti sn ca bn thn Ngn Hng cng nh ti sn ca ton x hi bo qun ti Ngn Hng.
Sinh vin: V Quc Ni
21

1 - K ton Ngn Hng phn loi nghip v, tng hp s liu theo ng phng php v theo nhng ch tiu nht nh nhm cung cp thnh tin mt cch kp thi phc v lnh o thc thi chnh sch qun l v ch o hot ng kinh doanh ca Ngn Hng. K ton Ngn Hng gim st qu trnh s dng ti sn nhm nng cao hiu qu s dng cc loi ti sn thng qua kim sot trc cc nghip v bn n v bn c tng n v Ngn Hng cng nh ton b h thng. Gp phn tng cng k lut ti chnh, cng c ch hch ton k ton trong ton b nn kinh t quc dn. - K ton Ngn Hng t chc giao dch phc v khch hng mt cch khoa hc vn minh. Gip khch hng nm c nhng ni dung c bn ca k thut nghip v k ton ni ring, gp phn thc hin chin lc khch hng ca Ngn Hng. * Nhim v ca k ton huy ng vn. Ngoi vic phi thc hin cc nhim v k ton Ngn Hng ni chung, k ton huy ng vn phi thc hin cc nhim v sau: - K ton huy ng vn phi thc hin vic ghi chp phn nh y kp thi, chnh xc cc nghip v pht sinh trong qu trnh huy ng vn(nhn tin gi, pht hnh giy t c gi), tnh v tr li cho khon vn huy ng. - Tnh v tr li cho khch hng phi ng nguyn tc, chnh xc m bo thu nhp cho Ngn Hng. - K ton huy ng vn phi c trch nhim qun l ton b h s huy ng vn ca khch hng. - K ton huy ng vn cn phi hp vi phng tn dng qun l ngun vn huy ng em li hiu qu cao cho ngun vn huy ng, c th: K ton huy ng vn cung cp thng tin chnh xc, kp thi s liu v nhng ngun vn huy ng ngn, trung v di hn cn b tn dng c k hoch cho vay hp l, ng thi cung cp cho ban gim c qun l iu hnh c hiu qu.
Sinh vin: V Quc Ni
22

1 Nh vy k ton huy ng vn cng vi cc nghip v k ton Ngn Hng khc thng qua cc hot ng ca mnh gip cho Ngn Hng va thc hin c chc nng kinh doanh, va pht trin ngun vn cung ng cho nn kinh t. Vi vai tr , h thng k ton Ngn Hng ni chung v k ton huy ng vn ni ring cn phi c hon thin hn na p ng i hi ngy cng cao ca kinh doanh Ngn Hng v s pht trin nn kinh t. 2. Nguyn tc, th tc m ti khon. Nhm m bo tnh php l trong quan h kinh t gia Ngn Hng v khch hng, khi m ti khon cho khch hng cn tun th theo cc nguyn tc sau: - n v t chc kinh t t nhn mun m ti khon ti Ngn Hng phi c t cch php nhn, thc hin hch ton kinh t c lp. Nu l th nhn th phi c ni tr ng chnh thc(c h khu), c ng k kinh doanh hp l, hp php. - Vic la chn Ngn Hng m ti khon, s lng ti khon l quyn ca khch hng. Ch nhn l php nhn kinh t hay th nhn ng ch ti khon. Ch ti khon chu trch nhim php l v s ti sn trn ti khon ca mnh. Nh vy, khi no ch ti khon ra lnh(th hin trn cc chng t k ton) Ngn Hng mi trch ti khon ca khch hng thc hin cc dch v thanh ton(tr trng hp c lnh ca to n, trng ti kinh t nh nc hay Ngn Hng ch ng thu n khi n hn). - K ton trng Ngn Hng ni n v m ti khon phi kim sot th tc m ti khon v trc tip qun l h s m ti khon ca khch hng. * Th tc m ti khon tin gi: m ti khon tin gi, khch hng phi gi ti Ngn Hng ni m ti khon cc giy t sau:
Sinh vin: V Quc Ni
23

1 - i vi khch hng l c nhn: +) Giy ng k m ti khon(lp theo mu Ngn hng quy nh) do ch ti khon k tn, trong c ghi y cc yu t theo quy nh k c ngy v ni cp giy chng minh th nhn dn. +) Bn ng k mu ch k ca ch ti khon giao dch vi Ngn Hng ni m ti khon. +) Chng minh th hoc h chiu(i vi ngi nc ngoi). +) S d ti thiu m ti khon tin gi ngoi t theo quy nh ca Ngn Hng (nu gi ngoi t). - i vi khch hng l doanh nghip, c quan, n v. +) Giy ng k m ti khon(lp theo mu Ngn Hng quy nh) do ch ti khon k tn, ng du, trong ghi y yu t theo quy nh. +) Bn ng k mu du ch k giao dch vi Ngn Hng ni m ti khon(lp theo mu Ngn Hng quy nh) gm: Ch k ca ch ti khon, ca k ton trng v nhng ngi c u quyn k thay trn cc giy t giao dch vi Ngn Hng, mu du ca n v. +) Cc vn bn chng minh t cch php nhn ca n v nh: Quyt nh thnh lp n v ca c quan c thm quyn. Giy php ng k kinh doanh. Quyt nh b nhim tng gim c, Gim c, th trng Khi c s thay i ch k ca nhng ngi c u quyn k

n v, k ton trng. trn cc giy t thanh ton giao dch vi Ngn Hng hoc khi thay i mu du, ch ti khon phi gi cho Ngn Hng ni m ti khon bn ng k mu du ch k hay mu du ca n v mi thay i. Trong ghi r ngy bt u c gi tr. Khi nhn c nhng giy t ni trn, Ngn Hng c trch nhim gii quyt vic m ti khon tin gi ca khch hng ngay
Sinh vin: V Quc Ni
24

1 trong ngy lm vic. Sau khi chp nhn vic m ti khon Ngn Hng thng bo cho khch hng bit s hiu ti khon, ngy ban u hot ng ca ti khon khch hng. 3. Ti khon v chng t s dng trong k ton huy ng vn. 3.1. Ti khon s dng trong k ton huy ng vn. Cc ti khon dng trong k ton huy ng vn c b tr loi 4 ca h thng ti khon cc t chc tn dng theo quyt ng s 435/1998/ Q - NHNN ngy 25/12/1998 ca Thng c NHNN cc ti khon huy ng vn phn nh tnh hnh huy ng vn di cc hnh thc khc nhau theo quyt nh ca lut cc t chc tn dng bao gm cc ti khon t ti khon 40 n ti khon 47. * Ti khon 40 Cc khon n Chnh ph v NHNN. Huy ng thng qua ti khon tin gi khng k hn: Ti khon ny phn nh cc khon n Chnh ph v NHNN. * Ti khon 41 Cc khon n cc t chc tn dng trong nc. * Ti khon 42 Cc khon n nc ngoi. Ti khon 41, ti khon 42 c kt cu tng t ti khon 40. * Ti khon 43 Tin gi ca khch hng. Kt cu: Bn n ghi: S tin khch hng ang gi ti Ngn Hng. Bn c ghi: S tin khch hng gi vo. * Ti khon 44 T chc tn dng pht hnh giy t c gi. Kt cu: Bn n ghi: S tin chi tr cho cc giy t c gi (s tin gc k ton hch ton trn cc chng t c gi). Bn c ghi: S tin thu c do pht hnh cc giy t c gi. D c: Phn nh s tin v cc giy t c gi pht hnh nhng cha thanh ton cho ngi mua. * Ti khon 45 Vn ti tr u thc u t.
Sinh vin: V Quc Ni
25

1 Kt cu: Bn n ghi: S vn chuyn tr li cho cc t chc giao vn. Bn c ghi: S vn ca cc t chc quc t v cc t chc khc giao cho s dng theo cc mc ch ch nh. * Ti khon 46 Cc khon phi tr khch hng. Kt cu: Bn n ghi: S tin tr cho ngi c thanh ton. Bn c ghi: Cc khon phi tr. * Ti khon 47 Cc khon phi tr ni b. Ti khon ny c kt cu tng t ti khon 46. 3.2. Chng t s dng trong k ton huy ng vn. ghi chp nghip v huy ng vn vo s k ton. Ngn Hng s dng cc loi chng t sau: - Giy gi tin(giy np tin mt). - Giy lnh tin. - S tin gi hoc sao k s d tin gi. - Bng k tnh li, phiu chuyn khon, phiu thu- chi, th tit kim . - K phiu, tri phiu. 4.K ton nghip v huy ng vn. 4.1 K ton tin gi . 4.1.1. Quy trnh lun chuyn chng t k ton nhn v tr tin gi. Quy trnh lun chuyn chng t nhn v tr tin gi bao gm tin gi khng k hn, tin gi tit kim c thc hin theo quy nh ca Ngn Hng Nh Nc. * i vi nhn tin gi : Thc hin theo quy trnh lun chuyn chng t k ton Ngn Hng, m bo nguyn tc thu tin trc, ghi s sau;ghi n trc ghi c sau(nu l chng t chuyn khon) Quy trnh c thc hin nh sau:
Sinh vin: V Quc Ni
26

1 - Khch hng np giy np ( gi) tin km s tit kim (nu np tin vo ti khon tin gi tit kim) hoc khch hng nhn cc chng t thanh ton khng dng tin mt t Ngn Hng khc chuyn n nh: Bng k np sc km theo t sc, chng t u nhim thu- u nhim chi. - B phn k ton gi ti khon ca khch hng kim tra tnh hp l, hp php ca cc yu t trn chng t sau chuyn sang b phn kim sot vin. - Kim sot vin l kim sot tin mt (nu np tin mt), kim sot chuyn khon (nu np chng t chuyn khon), kim sot chng t, k v chuyn sang th qu (nu np tin mt), chuyn sang th qu hoc thanh ton vin ghi n (nu thanh ton cng Ngn hng) k ton thanh ton (nu thanh ton khc Ngn Hng). - Th qu thu tin vo s qu, k tn ( i vi chng t tin mt) thanh ton vin ghi n vo ti khon (nu chuyn khon cng Ngn Hng) k ton thanh ton ghi n vo ti khon thch hp (nu chuyn khon khc Ngn Hng, sau chuyn chng t sang kim sot vin). - Kim sot vin kim sot li chng t v ch k trn chng t sau chuyn chng t cho thanh ton vin ghi c vo ti khon tin gi. - Sau khi ghi c vo ti khon tin gi thanh ton vin chuyn chng t cho b phn k ton tng hp lu tr chng t. Nu thc hin ti khon trn my th ton b quy trnh nghip v c thc hin trn my. * i vi chi tr tin gi: m bo nguyn tc lun chuyn chng t: ghi s trc, chi tin sau; ghi n trc, ghi c sau (nu chuyn khon) quy trnh c thc hin nh sau: - Khch hng np sc lnh tin (nu l tin gi thanh ton); giy rt tin (nu tit kim khng k hn); s tit kim vo Ngn Hng.
Sinh vin: V Quc Ni
27

1 Nu rt tin bng chuyn khon th khch hng np cc chng t thanh ton khng dng tim mt nh u nhim chi. - Thanh ton vin gi ti khon ghi n vo ti khon khch hng hoc nhp s liu vo my tnh. Sau chuyn chng t cho kim sot vin (nu chi tin mt) hoc cho thanh ton vin ghi c vo ti khon (nu thanh ton cng Ngn Hng) cho k ton thanh ton qua Ngn Hng(nu thanh ton khc Ngn Hng). - Kim sot vin vo s nht k qu(nu chi tin mt). Thanh ton vin ghi c ti khon khch hng(nu thanh ton cng Ngn Hng); k ton thanh ton Ngn Hng ghi c ti khon thch hp(nu thanh ton khc Ngn Hng) sau chuyn chng t sang th qu, kim sot vin chuyn khon. - Th qu kim sot li sau chi tin cho khch hng, vo s qu, chuyn tr chng t cho kim sot tin mt. - Kim sot tin mt, kim sot chuyn khon kim sot li chng t ln na sau chuyn sang k ton tng hp lu tr chng t. Nu thc hin k ton my th ton b quy trnh trn c thc hin trn my. 4.1.2. Phng php hch ton. * K ton tin gi khng k hn: - Khi khch hng c nhu cu gi tin, k ton cn c vo chng t (giy np tin) hch ton: N TK: 1011 (1013) TK tin mt ti qu VND (USD) C TK: 4311(4321) TK- TG khng k hn bng VND (USD) - Khi khch hng n lnh tin cn c vo giy lnh tin tin mt hoc sc nhn tin mt, k ton kim tra tnh hp l, hp php ca chng t, kim tra s d trn ti khon, tin hnh hch ton:
Sinh vin: V Quc Ni
28

1 N TK: 4311(4321) Tin gi khch hng C TK: 1011(1031) Tin mt ti qu Ch : nu thay vic gi- lnh bng tin mt thnh chuyn khon th: - Khi khch hng gi tin, k ton ghi: N TK: TK tin gi khch hng (B) C TK: 4311(4321) TK tin gi khch hng (A) - Khi khch hng rt tin, k ton ghi: N TK: 4311(4321) TK tin gi khch hng (A) C TK: Tin gi khch hng (B) - Tnh v hch ton li cho khch hng. +) Tin li trn cc khon tin gi khng k hn c tnh theo phng php tch s v c nhp gc hng thng. Cng thc tnh li: S li = Tng tch s tnh li x (li sut thng/30) ( Tch s tnh li = D n x s ngy d n ) +) Hch ton li cho khch hng (li c nhp gc) N TK: 801 Chi ph tr li tin gi C TK: 4311(4321) TK tin gi khch hng * K ton tin gi tit kim khng k hn. - Khi khch hng gi tin tit kim khng k hn, k ton phi hng dn cho khch hng ghi phiu gi tin tit kim. S ti khon v phiu lu phi m bo cc yu t cn thit. Sau khi thu tin y phi k chng nhn. S tit kim phiu lu giy gi tin s c chuyn cho kim sot kim sot li cc yu t trn chng t, sau trao li cho k ton. K ton trao s tit kim cho khch hng v lu li phiu lu theo di cp nht i chiu mi khi khch hng n giao dch. Sau tin hnh hch ton. N TK: 1011, 1031( 4311(4321)/ KH. Nu gi bng chuyn khon) C TK: 4331(4341) Tin gi tit kim khng k hn.(KH- A)
Sinh vin: V Quc Ni
29

1 - Khi khch hng c nhu cu rt tin s np vo Ngn Hng giy lnh tin km s tit kim, k ton nhn chng t s ly phiu lu kim tra i chiu, sau ghi ngy rt tin, s tin rt ra v sau ghi s d vo c s tit kim v phiu lu, trnh cho kim sot vin kim tra li, sau chuyn phiu chi cho th qu chi tin mt cho khch hng v hch ton: N TK: 4331(4341)/ KH- A C TK: Thch hp (1011, 1031, 4331/ KH- B) - Tnh v hch ton li cho khch hng. Phng php tnh li tin gi tit kim khng k hn ging nh phng php tnh li tin gi khng k hn, nhng li c hch ton v nhp gc ng vo ngy khch hng gi tin ca thng sau . * K ton tin gi tit kim c k hn. - Khi c nhu cu gi tin khch hng cn phi ghi r s tin gi, loi k hn, k ton ghi vo trong s tin gi v phiu lu. Sau tin hnh hch ton: N TK: 1011(1031) Tin mt ti qu, 4311/ KH B C TK: 4332(4333) Tin gi tit kim c k hn ca KH A - Tnh v hch ton li cho khch hng.(Li khng c nhp gc) > Trng hp tr li trc. +) Khi khch hng n gi tin Ngn Hng trch mt phn tr li cho khch hng, ghi vo ti khon chi ph ch phn b v hch ton: N TK: 1011(1031) N TK: 375 Chi ph ch phn b C TK:4332(4333) KH- A +) Hng thng Ngn Hng phn b li tr trc vo ti khon chi ph tr li tin gi . N TK: 801 Chi ph tr li tin gi C TK: 375 Chi phi ch phn b
Sinh vin: V Quc Ni
30

1 > Trng hp tr li sau. +) Hng thng Ngn Hng phi tnh li d tr cho khon tin gi tit kim c k hn v hch ton: N TK: 801 Chi ph tr li tin gi C TK:437 Tin li cng dn d tr +) n k hn khch hng n rt li, k ton ghi: N TK: 437 Tin li cng dn d tr C TK: 1011(1031) Tin mt ti qu Lu : +) Nu n k hn m khch hng khng n lnh li th k ton t ng nhp li vo gc v coi nh khch hng gi mt k hn mi v hch ton: N TK: 437 Tin li cng dn d tr C TK: 4332(4333) Tin gi tit kim c k hn +) Nu khch hng n lnh li trc hn th Ngn Hng s thoi chi li cng dn d tr v tnh li cho khch hng theo mc li sut khng k hn cho thi gian gi thc t: Thoi chi li. N TK: 437 Tin li cng dn d tr C TK: 801 Chi ph tr li tin gi Tnh v tr li thc t cho khch hng v hch ton: N TK: 801 Chi ph tr li tin gi C TK:1011(1031), 4311 KH A 4.2. K ton pht hnh giy t c gi. Hin nay, cc cng c huy ng vn ph bin cc Ngn Hng Thng Mi bao gm: k phiu Ngn Hng, tri phiu Ngn Hng, cc chng ch tin gi, cc giy t c gi ngn hn, di hn khc. Vic pht hanh k phiu, tri phiu Ngn Hng c thc hin theo t, nh k theo quy nh ca Ngn Hng Nh Nc v nhu cu v vn ca cc
Sinh vin: V Quc Ni
31

1 Ngn Hng Thng Mi. i tng mua k phiu, tri phiu Ngn Hng pht hnh l cng dn Vit Nam, cc doanh nghip, t chc kinh t x hi, cc t chc ti chnh tn dng, kho bc nh nc, c nhn, t chc kinh t nc ngoi hot ng kinh doanh, sinh sng ti Vit Nam. 4.2.1. Quy trnh lun chuyn chng t pht hnh v chi tr giy t c gi. * i vi vic pht hnh k phiu,tri phiu. Quy trnh c thc hin nh sau: - Khch hng mua k phiu, tri phiu vit giy gi tin np vo Ngn Hng. - B phn k ton sau khi kim tra tnh hp php, hp l ca chng t, lp k phiu, tri phiu v thc hin cc th tc pht hnh k phiu, tri phiu theo quy nh ca Ngn Hng Nh Nc. - Th qu thu tin, giao chng t cho khch hng. - Tu theo c im ca tng loi k phiu, tri phiu pht hnh c th tr li trc hoc tr li sau m b phn k ton tin hnh tnh li v hch ton vo ti khon thch hp. * i vi vic chi tr k phiu, tri phiu. Quy trnh c thc hin nh sau: - Khi n hn thanh ton khch hng s hu k phiu, tri phiu n Ngn Hng np thanh ton. - Sau khi nhn chng t b phn k ton kim sot tnh hp php, hp l ca chng t. Tu theo tng loi k phiu, tri phiu tnh li, hch ton v thc hin th tc chi tr. - Thc hin xong cc th tc th qu chi tr tin v ly ch k ca ch s hu k phiu, tri phiu. Hng ngy k ton t chc kim k, xc nh k phiu, tri phiu pht hnh hay thanh ton trong ngy, s cn li cui ngy. m bo cc chng t c gi c lu tr bo qun nh tin.
Sinh vin: V Quc Ni
32

4.2.2.Phng php hch ton nghip v pht hnh giy t c gi. * K ton nghip v pht hnh giy t c gi tr li trc. - Khi pht hnh (bn cho khch hng), k ton ghi: N TK: 1011(Tin mt), 4311(Tin gi khch hng): Mnh giTng s li N TK: 375 Chi phi ch phn b: Tng s li C TK: 441,442(TK pht hnh giy t c gi): Mnh gi - Hng thng k ton phn b li tr trc vo chi ph tr li pht hnh giy t c gi, k ton ghi: N TK: 803 Chi ph tr li trn cc giy t c gi: Li hng thng C TK: 375 Chi ph ch phn b: Li hng thng - Thanh ton tin khi o hn giy t c gi, k ton ghi: N TK: 441,442(TK pht hnh giy t c gi): Mnh gi C TK: 1011(Tin mt), 4311(Tin gi khch hng) : Mnh gi * K ton nghip v pht hnh giy t c gi tr li sau. - Khi pht hnh giy t c gi(bn cho khch hng ), k ton ghi: N TK: 1011(Tin mt), 4311(Tin gi khch hng) : Mnh gi C TK: 441, 442 (Pht hnh giy t c gi): Mnh gi - Hng thng k ton tnh li cng dn d tr trn giy t c gi cho khch hng, k ton ghi: N TK: 803 Chi ph tr li giy t c gi: Li hng thn C TK: 447 Tin li cng dn d tr: Li hng thng - Thanh ton gc v li khi o hn giy t c gi cho khch hng, k ton ghi: N TK: 441, 442 ( Pht hnh giy t c gi): Mnh gi N TK: 447 Tin li cng dn d tr trn cc giy t c gi: Tng s li
Sinh vin: V Quc Ni
33

1 C TK: 1011(Tin mt), 4311(Tin gi khch hng ) : Gc + li Lu : i vi giy t c gi khi n hn thanh ton m khch hng vn cha n lnh cho c hai trng hp trn th Ngn Hng s tnh li b sung cho s ngy di ra k t khi o hn trn mnh gi v theo li sut khng k hn. Ngoi cc bin php huy ng vn trn th cc Ngn Hng Thng Mi cn huy ng vn thng qua vay Ngn Hng Nh Nc, vay cc T chc Tn dng, nhn u thc u t t cc T chc Kinh t. Mi phng php u c u nhc im ca n, chng hn nh i vi vic huy ng vn t tin gi khng k hn tuy Ngn Hng b ra chi ph huy ng thp nhng y l ngun vn c tnh cht khng n nh, cc Ngn Hng Thng Mi khng s dng ton b s vn ny cho vay trung v di hn c m phi lun m bo nhu cu thanh ton ca khch hng bt c lc no. Ngc li i vi hnh thc huy ng vn bng vic pht hnh cc giy t c gi di hn nh k phiu Ngn Hng trn mt nm em li ngun vn tn dng trung, di hn cho cc Ngn Hng Thng Mi, song Ngn Hng phi tr chi ph huy ng cao trong khi vn s dng cho vay trung di hn thng c ri ro cao. Do , c mt c cu vn huy ng hp l m bo em li chi ph huy ng r, an ton v hiu qu cao cc Ngn Hng Thng Mi cn phi nghin cu cc hnh thc huy ng vn p dng cho ph hp vi kh nng, iu kin ca mi Ngn Hng ng thi khng ngng hon thin nghip v k ton huy ng vn mi Ngn Hng. Tm li: Trong nn kinh t th trng, ngun vn huy ng ca mi Ngn Hng Thng Mi c vai tr v cng quan trng i vi hot ng kinh doanh ca Ngn Hng cng nh pht trin kinh t- x hi ca mt t nc. c bit i vi nc ta trong giai on hin nay v trong nhiu nm ti. Do vy, vic m rng ngun vn huy ng v s dng ngun vn c hiu qu ang l mi quan tm hng u ca ton b
Sinh vin: V Quc Ni
34

1 h thng Ngn Hng Vit Nam trong vic phn tch v nh gi ng thc trng huy ng vn ca cc Ngn Hng Thng Mi Vit Nam ch ra nhng u im cn pht huy v nhng hn ch tn ti c v phng din chnh sch, th l cng nh vic t chc thc hin ti cc n v Ngn Hng l cn thit. mt mt thu ht ti a ngun tin nhn ri trong x hi phc v pht trin kinh t, mt khc tng hiu qu kinh t ca cc Ngn Hng Thng Mi.

Chngii

Thc trng nghip v k ton huy ng vn ti NHNo & PTNN Qun Ty H.


I. tnh hnh hot ng kinh doanh ca Ngn hng.

Chi nhnh NHNo & PTNN Qun Ty H l chi nhnh trc thuc NHNo & PTNN H Ni, thc hin kinh doanh tin t, tn dng v dch v Ngn Hng i vi cc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t trong v ngoi nc, lm u thc cc ngun vn ngn hn, trung v di hn ca chnh ph v cc t chc kinh t, huy ng vn t cc th nhn trong v ngoi nc, thc hin tn dng i vi nn kinh t, c bit l khu vc Qun Ty H. Nm 2002 kt qu kinh doanh ca Ngn Hng c nh gi l t kt qu tt, hiu qu cao; vi 3 nm lin tc t qu thu nhp d ng, nm sau tng hn nm trc. c bit nm 2002 c tc tng trng c v quy m, cht lng vn v s dng vn l rt cao. - Tng thu nhp nm 2002 t 64019 t. tng 33821 t. so vi nm 2001, tng ng mc tng l 112%.

Sinh vin: V Quc Ni

35

1 - Li nhun nm 2002 t 19289 t. tng 6912 t. so vi nm 2001. iu khng nh hot ng kinh doanh ca Ngn Hng nhng nm qua l rt n nh v khng ngng c nng cao. * Cc dch v kinh doanh ch yu ca chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H. - Nhn tin gi ( VND v cc loi ngoi t mnh) - Pht hnh k phiu, tn phiu - Cho vay ngn hn, trung v di hn. - Thanh ton xut nhp khu cho khch hng - Nhn mua bn giao ngay, c k hn v hon i cc loi ngoi t mnh. Bn cnh Ngn Hng cn a vo p dng mt s dch v mi ca phng thc thanh ton khng dng tin mt, phng thc cho vay ti nh * Phm vi hot ng: ch yu phc v cc khch hng trn a bn Qun Ty H, cc th nhn(Cn b cng nhn vin, th trng cc c quan), Cc php nhn l cc t chc kinh t (Cng ty in lc Ty H, Cng ty cng vin nc h ty) v cc thnh phn kinh t khc. * C cu t chc b my Ngn Hng. NHNN & PTNN Qun Ty H l mt chi nhnh c c cu t chc b my rt hp l. Nhn s c 65 ngi, Bao gm: Gim c v ph gim c l ngi trc tip qun l kinh doanh ca Ngn Hng, cc trng phng cc phng ban v ton b cn b cng nhn vin. cc phng ban bao gm: - Phng Gim c. - Phng ph Gim c. - Phng Kinh doanh . - Phng K ton, ngn qu. - Phng Giao dch s 21, 22.
Sinh vin: V Quc Ni
36

1 - Phng Marketing. - Qu tit kim - Ban bo v.


II.Phn tch tng qut v ngun vn huy ng ti chi nhnh NHNo v PTNT Qun Ty H.

1. C cu ngun vn. Trong iu kin bin ng ht sc phc tp ca nn kinh t th gii hin nay. Nh nc ch trng tng cng mi bin php nhm duy tr nn kinh t pht trin n nh an ninh chnh tr, to mi trng php l thu ht mi ngun vn trong v ngoi nc u t pht trin c bit l phc v pht trin nng nghip v nng thn song song vi pht trin cng nghipnhm nng cao thu nhp cho khu vc nng nghip nng thn. Quan im ca NHNo & PTNT Vit Nam l: Tp trung khai thc mi ngun vn trong nn kinh t, tng cng huy ng vn t m rng u t l phng chm hot ng kinh doanh, bng vic pht trin hnh thc huy ng vn, a ra cc bin php huy ng vn nng ng, ph hp thu ht khch hng, phi ch trng khai thc cc ngun vn trung v di hn, pht trin hnh thc huy ng vn Pht hnh k phiu tri phiu. i mi c cu ngun vn huy ng theo hng a dng ho hnh thc huy ng gp phn lm tng thm t l vn lu ng t cc t chc kinh t v t chc tn dng. Tng ngun vn nm 2002 t 496.518 tr. , tng 136.293 tr. so vi nm 2001, tc tng 38,47%.Trong ngoi t t 42.936 tr., ni t t 447.582 tr.. Tnh hnh huy ng vn ti chi nhnh Ngn Hng Nng Nghip v Pht Trin Nng Thn Qun Ty H nm 2001 2002.

Sinh vin: V Quc Ni

37

1 Biu 1: C cu ngun vn 2001 2002 ca NHNo & PTNN Qun Ty H. n v: Triu ng Ch tiu Nm 2001 S d T Nm 2002 Chnh lch S d T trng + - +87.240 17,77% 5.748 1,85 64.777, 5 1,17% 13,2% 3,4% 0% 22,66 % 5,32% 0,54% 16,8% 13,4% 13,4% 3.262,5 6.525 6.525 (tr.) (%) 41.038 88,2 ,5 - 840 35.619 85 -12,75 122,1

1)T.G kim khng

trng tit 46.201 13,03 ,5 k 6.588 29.158, % %

hn

- k hn <12 5 8,23 16.714, 2)T.G TCKT 63.975 18,06 111.21 khng k 43.089 5.886 % 12,16 % 6 26.092, 5 hn th 3)T.G TCTD khng hn 4) P.H phiu Trong i VND

6.259, 5 47.241 73,8 4 - 55,43 13,2 1 16.996,5 -39,45

- k hn < 12 15.000

0 1,66 2.623, 49.392 13,94 55.917 % 5 k 49.392 % 55.917

0 13,94 0 0% 0 13,2 k 194.65 54,95 236.14 48,14% 41.488 21,3 6,5 Tng cng 354.2 % 100 5 490.5 100 ,5 136.29 1 38, : 25 30.29 8,5 %

18
8,55 42.936

%
8,75 %

3
12.637 ,5

47
41,7

ngoi t quy

Cn c vo Biu 1. Ta thy c cu ngun vn nm 2002 c bc chuyn bin r rt. Tng ngun vn n ngy 31/12/2002 t 490.518 tr.. so vi 31 thng 12 nm2001 tng 136.293 tr. , t l tng 38,47%. Trong
Sinh vin: V Quc Ni
38

1 ngun tng ch yu l ngun vn huy ng t cc t chc kinh t v pht hnh k phiu. Tuy nhin trong tng s ngun vn huy ng t t chc kinh t ngun vn khng k hn v ngun vn c k hn < 12 th c xu hng gim c th l: ngun vn khng k hn gim 16.996,5 tr. tng ng mc gim so vi cng k nm trc l 39,45% . ngun vn c k hn < 12th gim 3.262,5 tr. tng ng mc gim 55,43%. Cn ngun vn c k hn = 12th c xu hng tng mnh t 82.500tr., tng 67.500tr. tng ng mc tng 450% so vi 2001. iu phn nh khu vc cc t chc kinh t c chuyn bin mnh m trong vic s dng vn ca h. Tnh trng lm tng chi ph hot ng vn ca Ngn Hng nhng tng tnh n nh cho Ngn Hng trong kinh doanh ni chung, trong s dng vn cho vay ni ring. Bn cnh ngun vn huy ng t dn c thng qua tin gi tit kim cng tng mnh, nm 2002 dt 87.240 tr. tng 41.038,5tr. so vi 2001. Trong ch yu l ngun vn huy ng 12th . Tin gi t TCTD v tin gi khc cng c s tng nh, v ch yu l cc khon tin huy ng khng k hn. iu phn nh mi quan h gia Ngn Hng vi cc Ngn Hng bn l rt tt cc dch v thanh ton ca Ngn Hng pht trin p ng yu cu ca khch hng trong thanh ton thng qua Ngn Hng i tc, nhng tnh n nh ca ngun vn ny li rt thp. Huyng thng qua pht hnh k phiu m ch yu l k phiu ln hn mt nm(13 thng) cng tng mnh, nm 2002 t 23.6145 tr. tng 41.488,5 tr. so vi nm 2001, Tng ng tc tng 21,31%. Nh vy qua (Biu1) cho ta thy c cu ngun vn ca chi nhnh pht trin tng i n nh v tng trng nhanh iu khng nhng p ng nhu cu v vn m cn p ng nhu cu s dng vn ti ch v cc ngun vn tha iu v thnh ph hng ph tha vn tng thu nhp. Tuy nhin, mt mt cn hn ch cha n nh ca cng tc huy ng vn l ngun vn ca t chc tn dng (tin gi khng k
Sinh vin: V Quc Ni
39

1 hn)cn cao nm 2002 t 55.917tr. chim t trng 13,4% trong tng ngun vn. Nu ngun vn ny gim mnh khi cc t chc tin dng c nhu cu rt vn s nh hng gy kh khn v ngun vn trong hot ng kinh doanh ca chi nhnh. V vy, cn tng trng cc ngun vn khc thay th m ch yu phi thay th bng ngun vn huy ng t dn c m bo tnh n nh ca ngun vn. 2.S dng vn. Tn dng l s chuyn nhng tm thi mt lng gi tr t ngi s hu sang ngi s dng. Khi kt thc thi gian s dng( k hn ) vn c quay tr v ngi s hu vi mt lng gi tr ln hn vn gc ban u ( vn gc + li ). Kinh doanh Ngn Hng l mt loi hnh kinh doanh c bit, kinh doanh quyn s dng tin t trn c s a dng ho cc hot ng kinh doanh trong c bn l hot ng thanh ton v hot ng tn dng. Hot ng thanh ton l c s ca hot ng tn dng. Thanh ton v tn dng l hai hot ng ch yu, nn tng ca hot ng kinh doanh Ngn Hng. ph hp vi s pht trin ca nn kinh t v trnh s nh hng trc s bin ng ca nn kinh t th gii m theo quan im ca cc nh kinh t hc th n ang b m my en t cuc chin tranh IRc che ph, kinh doanh Ngn Hng phi khng ngng pht trin n nh, a dng ho sn phm to tnh phong ph cho sn phm pht trin cc loi hnh dich v nh t vn ti chnh, chuyn tin nhanh t gp phn quan trng pht trin nn kinh t ni chung, to s chuyn bin v pht trin vt bc ca kinh t khu vc nng nghip ni ring. Theo bo co tng kt nm 2002 ca chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H, tnh n ngy 31/ 12/ 2002. D n tn dng t 289.966tr. tng 124.500 tr. so vi nm 2001. Tng ng t l tng
Sinh vin: V Quc Ni
40

1 75,24%. Trong d n tn dng i vi doanh nghip quc doanh v h gia inh chim t trng cao. iu ny chng t NHNo & PTNT Qun Ty H u t ng hng, ng ng li chinh sch h tr doanh nghip va v nh, doanh nghip ngoi quc doanh nhm pht trin m hnh ny bnh ng vi doanh nghip nh nc. D n tn dng trung v di hn tuy cn chim t trng t hn tn dng ngn hn nhng bng mi bin php NHNo & PTNT QunTy H c gng nng t trng vn tn dng lnh vc ny. s dng vn, m rng u t tn dng bng nhiu hnh thc a dng c th c th hin qua bng s liu sau:

Biu 2: Tnh hnh s dng vn theo loi hnh kinh t ti chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H nm 2001-2002 . n v: triu ng. Ch tiu 1. vay *. KTQD - Ngn hn
Sinh vin: V Quc Ni

Nm 2001 s cho 274500 37332 37332 0


41

T trng 100 % 13,6 %

Nm 2002 412140 65118 65118 0

T trng 100 % 15,8 %

Doanh

1 - Trung & Di hn *. Ktnqd - Ngn hn - Trung & Di hn 237168 126884 110284 % 46,25 % 40,15 % 2. Doanh s thu n. *. KTQD *. KTNQD 3. Tng d n. * KTQD - Ngn hn - Trung &Di hn * KTNQD - Ngn hn - Trung & Di hn 207996 24335,5 183660,5 165466 35695 35695 0 129771 94156 35615 100% 11,7% 88,3% 100% 21,57 % 21,57% 0% 78,43 % 56,91% 21,52% 339141 60028 279113 289966 30072 30072 0 259894 198336 61558 13,6 % 0% 86,4 347022 180451 166571 % 84,2 % 43,8 % 40,4 % 100% 17,7% 82,3% 100% 10,37 % 10,37% 0% 89,63 % 68,4% 21,23% 15,8 % 0

Nm 2002, Doanh s cho vay KTQD t 15,8% tng hn nm 2001 l 2,2%. Doanh s cho vay KTNQD t 347.022tr. tng 109.854tr. so vi nm 2001 nhng chim t trng 84,2% trn tng doanh s cho vay, tng ng gim 2,2% so vi nm 2001. Tc cho vay khu vc KTNQD gim nhng gim chm hn tc thu n khu vc ny nn c cu d n khu vc kinh t ny vn tng mnh, c th l t 89,63% so vi nm 2001.
Sinh vin: V Quc Ni
42

1 Bn cnh cc nghip v tn dng, cc nghip v khc nh chuyn tin in t, kinh doanh ngoi t, vng bc qu cng ngy cng c pht trin. Trong nm qua vic t chc thanh ton tt, c bit chi nhnh p dng phng php thanh ton ti ch rt c hiu qa, to c lng tin cho khch hng. Mc d khi lng cng vic ln nhng cng tc k ton, thanh ton v kho qu lun c s phi hp cht ch m bo an ton tuyt i, chp hnh nghim chnh ch k ton, thng k, an ton kho qu, gp phn ng k vo kt qu kinh doanh ca Ngn Hng. 3.Kt qu kinh doanh. Nm 2002 l nm c nhiu kh khn v thch thc i vi s n nh v pht trin ca nn kinh t ni chung v hot ng kinh doanh Ngn Hng ni ring. Nhng nh hng khng nh ca li sut ngoi t, c bit l ng USD. Sau s kin ngy 11/09/2001 cc d tr lin bang m lin tc ct gim li sut ca ng USD, dn n s khan him ca ng ni t l rt ln. Mc d vy trong nm qua chi nhnh tp trung mi ngun lc, a ra cc gii php ph hp tng thu nhp ct gim mi khon chi ph cha cn thit t c mc li nhun 191.289tr. tng 58,84% so vi nm 2001. Biu 3: Kt qu kinh doanh ca chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H. n v: Triu ng Ch tiu Nm 2001 Tng Nhp Tng Ph
Sinh vin: V Quc Ni
43

Nm 2002 64019 44730

So snh ++ - (%) (tr.) +3382 1 +2690 9 +112 +151

Thu Chi

30198 17821

1 Li Nhun 12377 191289 +6912 +55,8 4 Li nhun nm 2002 t 191.289tr. tng 6912tr. so vi nm 2001 tng ng mc tng l 55,84% iu chng t chi nhanh hot ng rt hiu qu. Thu nhp tng vt tri so vi chi ph v chnh l c s, l nn tng gip tng ngun vn kinh doanh ca chi nhnh. t c thnh tch trn, l nh s quan tm ch o ca ban lnh o chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H v c bit l s n lc c gng ht mnh ca cn b, nhn vin chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H.
III. thc trng nghip v k ton huy ng vn ti chi nhanh nhno & ptnt qun ty h.

1. Tnh hnh m ti khon ti NHNo & PTNT Qun Ty H thu ht tin gi vo Ngn Hng ngoi cc bin php khuyn khch cn s dng cc phng thc gi tin thun tin v hp l. Chuyn sang kinh doanh NHNo & PTNT Qun Ty H lun xc nh vn gi vai tr quyt nh. T vn khch hng c t ln v tr hng u ca kinh doanh. Mi hot ng u hng ti khch hng, coi trng khch hng v Ngn Hng l bn hng thc hin i vay cho vay, nhm huy ng to lp c ngun vn ln. Nm 2002 Ngn Hng c ngun vn huy ng t 490.518tr. ni t v ngoi t. Trong iu kin nn kinh t nc ta hin nay Ngn Hng a dng ho phng thc huy ng vn, a dng ho quan h, khng ngng m rng. Do khch hng ca Ngn Hng ngy mt phong ph, nhu cu a dng vi nhiu mc ch khc bit trong quan h gia khch hng vi Ngn Hng. Trong iu kin nn kinh t th trSinh vin: V Quc Ni
44

1 ng bin ng v cng phc tp Ngn Hng mun cnh tranh ginh git chim lnh th trng v thu ht khch hng th Ngn Hng phi i mi mt cch ton din, to ra cc sn phm dch v Ngn Hng a dng tho mn tt nht cc nhu cu trong kinh doanh . *.Phn loi khch hng theo tng i tng . Khch hng l cc t chc kinh t m ti khon giao dch vi Ngn Hng ch yu l nhu cu v dch v thanh ton v quan h vay vn kinh doanh. Khch hng l c nhn v h gia nh ch y l gi tin tit kim, u t hng li v vay tin dng vo kinh doanh h gia nh, mc ch chi tiu. *.Tnh cht tin gi. - Tin gi khng k hn (mc ch s dng cc dch v thanh ton). - Tin gi c k hn ( mc ch hng li ). - Tin gi tit kim ( c k hn + khng k hn ) huy ng t dn c. p ng nhu cu ca khch hng ngy cng a dng, phong ph ng thi khuyn khch khch hng s dng sn phm dch v ca Ngn Hng ngy cng tng, th tc m ti khon ti Ngn Hng ngy cng thun tin nhanh chng, n gin. Khng gy phin h v to iu kin thun li cho khch hng. i vi cc c nhn cha m ti khon tin gi giao dch khi c nhu cu giao dch th cc c nhn cn c chng minh th nhn dn m ti khon ti Ngn Hng. Ngn Hng cn khuyn khch gip ngi dn m ti khon h s dng cc sn phm dch v ca ngn hng ngay cng nhiu, t gip Ngn Hng tng thu nhp tng li nhun. Biu 4: Tnh hnh s d tin gi cc ti khon ti chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H nm 2001- 2002.
Sinh vin: V Quc Ni
45

S d tin gi VND.

n v: Triu ng. Loi Ti Khon 1.Tin gi khch hng hn - T.G c k hn 2.Tin gi tit kim hn - T.G c k hn
S d tin gi bng ngoi t quy i

S d 2001 58926 38790 20136

S d 2002 105082 20768,5 84313,5

T.G khng k

20953,5 5838 15115,5

50440 4997 45443

T.G khng k

n v: triu ng. Loi Ti Khon 1.Tin gi khch hng - T.G khng k hn - T.G c k hn 2.Tin gi tit kim - T.G khng k hn - T.G c k hn 25248 750 24498 36800 751 36049 S d 2001 5049 4299 750 S d 2002 6134 5324 810

Sinh vin: V Quc Ni

46

1 2. Phn tch tnh hnh cc loi ti khon tin gi ti chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H. 2.1. Phn tch c cu chung ca ngun vn tin gi . Biu 5: C Ph cu ngun vn huy ng ca chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H
C cu ngun vn tin gi bng VND

n v: triu ng. Ch tiu Nm 2001 S d T 58926 trng 18,19 % 66,56 % 6,46% 60,1% Nm 2002 S d T 105082 286583 50440 236143 trng 23,47 % 64,03 % 11,27 % 52,76 49392 15,25 % 55917 % 12,5%

*. T.Gi TCKT *. Huy

ng 215608 ,5 20953,5 194655

dn c -T.Gi tit kim -Pht phiu *. T.Gi TCTD hnh k

Tng vn

ngun 32392 100% 44758 6,5 2

100%

Qua s liu bng trn ta thy, ngun vn tin gi ca cc doanh nghip tng mnh hn tin gi ca dn c. iu ny ni ln khch hng l cc doanh nghip gi tin khng ch ch yu nhm nhn cc dch v thanh ton qua Ngn Hng m Ngn Hng to lng tin vi khch hng. Nm 2002 s d tin gi ca cc doanh nghip tng ln ng k, chim t trng ngy cng cao so vi nm 2001 chng t Ngn Hng
Sinh vin: V Quc Ni
47

1 huy ng vn ngy cng c hiu qa ngun vn ny nhng cng i hi Ngn Hng phi ci tin v nng cao cht lng dch v thanh ton hn na phc v khch hng ngy cng tt hn, gy c lng tin v c uy tn vi khch hng ln, l cc doanh nghip ln. Tnh hnh ngun vn tin gi dn c chim t trng ln trong tng ngun vn huy ng. Nm 2002 s d tng hn so vi nm 2001 l70.974,5tr. tng ng mc tng l 24,76%. Trong ch yu l ngun vn huy ng t pht hnh giy t c gi, c th l pht hnh k phiu nm 2002 t 236.143tr. tng 41.488tr. so vi nm 2001 tng ng vi mc tng 21,31%. iu cho thy chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H c bin php ci tin huy ng ngun vn thch hp, c khch hng tin tng do s d n ngy 31/12/02 cao hn so vi nm 2001, ngun vn n nh v ngy mt tng gip cho chi nhnh NHNo & PTNT Qun Ty H m bo trong hot g kinh doanh tng li nhun.
C cu tin gi bng ngoi t quy i

n v: triu ng. Ch tiu *. T.Gi TCKT *. Huy ng Nm 2001 S d T 5049 25249,5 25248 1,5 trng 16,66 % 83,345 % 83,335 % 0,005% 0
48

Nm 2002 S d T 6134 36802 36800 2 trng 14,29 % 85,71 % 85,705 % 0,005 0 % 0%

dn c - T.Gi tit kim - Pht hnh T. phiu *. T.Gi TCTD


Sinh vin: V Quc Ni

0%

Tng vn

ngun 30298,5

100%

42936

100%

Qua s liu bng trn ta thy ngun tin gi ngoi t ca cc t chc kinh t khng cao, h ch yu m ti khon ny thanh ton vi cc i tc nc ngoi. V vy, s d trn ti khon tin gi bng ngoi t ca cc t chc kinh t khng cao. i vi tin gi tit kim bng ngoi t ngy mt tng chng t cng tc huy ng vn ca Ngn Hng kinh doanh rt c ch trng v gi vng lng tin i vi khch hng, thu ht c ngun tin gi bng ngoi t tng i ln trong thi k li sut ng USD lin tc bin ng. Nhng vi chnh sch khuyn khch khch hng mm do, linh hot v i mi nn vn thu ht c lng ngoai t ng k cung ng cho cc khon thanh ton Quc t, vn duy tr v gi vng c tc tng trng ca cc loi ngoi t, m bo thanh ton L/C cho khch hng. 2.2.Ti khon tin gi cc t chc kinh t. Quan h gia Ngn Hng v cc t chc kinh t, ch yu l quan h thanh ton qua Ngn Hng v quan h vay vn. Ngun tin gi ca cc t chc kinh t ti Ngn Hng ch yu l loi tin gi khng k hn trn ti khon thanh ton v ti khon tin gi c k hn, y l b phn vn tm thi nhn ri ca cc t chc kinh t. Trong nn kinh t th trng mc tiu c bn ca mi doanh nghip l li nhun. Ngun vn bao gi cng l tin khi s v m rng kinh doanh. Thit lp quan h giao dch, quan h tin t tn dng v thanh ton vi cc Ngn Hng. Tuy nhin m u cho quan h l m v s dng ti khon ti Ngn Hng. Mi quan h ny cn nhiu vn phc tp, kh khn cha gii quyt c, vic cho php cc doanh nghip c quyn la chn v m ti khon giao dch ti nhiu
Sinh vin: V Quc Ni
49

1 Ngn Hng. iu ny to iu kin cho doanh nghip nng ng, linh hot v to mi quan h gia doanh nghip v Ngn Hng bnh ng hn trn nguyn tc hai bn cng c li. Nhng cng chnh iu ny l cho doanh nghip c th li dng trong vic kinh doanh khng lnh mnh, li dng vn vay trn lan, tu tn, la o lm tht thot tin. Hin nay nc ta, m ti khon thanh ton cho cc t chc kinh t v quy nh khng c pht hnh sc chuyn khon qu s d, nu pht hnh qu s d s b pht theo hp ng. Tuy nhin, to iu kin cho cc doanh nghip nhiu nc p dng ti khon vng lai l ti khon gp tin gi khng k hn v vay nng tm thi. Tc l cho php doanh nghip pht hnh sc qu s d tin gi, nu cc doanh nghip p dng lnh mnh th tch cc, nhng ngc li nu doanh nghip li dng trong iu kin m nhiu ti khon giao dch nhiu Ngn Hng, pht hnh qu s d trn lan s gy ra nhiu vn phc tp v gy hu qu nghim trng. y cng chnh l vn m Ngn Hng Thng Mi cn nghin cu tm ra gii php. Biu 6: Tin gi ca cc t chc kinh t ti chi nhnh NH No & PTNT Qun Ty H. n v: triu ng Nm 2001 S d T Ch tiu trng *.Tgi khng 43089 67,36 K.H 38790 % VND 4299 60,64 USD % 6,72% Nm 2002 S d T trng 26092, 23,46 5 % 20768, 18,68 5 % 5324 4,78% So snh ++(tr.) (%) 16996, 39,45 5 46,46 18021, +23,8 5 4 +1025 +6423 +307,

*.T.Gi c k 20886
Sinh vin: V Quc Ni

32,64

85123
50

76,54

1 hn VND USD 20136 750 % 31,47 % 1,17% ,5 84313, 5 810 % 75,81 % 0,73% 7,5 +64177 ,5 +60 56 318,7 2 8

Tng cng

6397 5

100% 11121 100% 6

+472 14

+38, 84

Khch hnh l cc t chc kinh t gi tin vo Ngn Hng ch yu l s dng cc dch v thanh ton qua Ngn Hng ch khng hon ton v mc ch hng li. Nhng thc t qua bng s liu trn cho ta thy t trng ngun vn tin gi khng k hn gim kh mnh iu khng nh mt vn l cc dch v thanh ton qua Ngn Hng ca chi nhanh cha p ng tt nhu cu khch hng. Tuy nhin t trng tin gi khng k hn bng ng USD c tng, c th l nm 2002 t 5.324tr. tng 1.025tr. so vi nm 2001 tng ng mc tng l 23,84%. iu ny li phn nh ngc li rng cc dch v thanh ton qua Ngn Hng ca chi nhnh gia ccTCKT vi nc ngoi l rt tt. Mt kha cnh khc cho thy cc t chc kinh t nc ta hin nay khng ch trao i mua bn hng ho trong phm vi quc gia m cn nhp khuxut khu ra nc ngoi, cc mi quan h kinh t vi nc ngoi ngy cng c to lp. Do t trng tin gi khng k hn bng VND gim mnh, tin gi khng k hn bng VND tng kh cao, cn tin gi c k hn li chim t trng cao nht. iu ny mt mt phn nh nhc im trong s dng vn ca cc t chc kinh t l ngun vn ng cn nhiu. Mt mt phn nh li th ca cc t chc kinh t l li nhun thu t hot ng sn xut v lu thng hng ho ln dn n d tha ngun vn ln nn tm thi gi vo Ngn Hng hng li. Qua bng s liu trn ta thy tin gi t chc kinh t nm 2002 tng hn nm 2001 l 47.214tr. vi mc tng t 73,84%. Trong tin gi khng k hn gim 16.996,5tr., tin gi c k hn tng mnh t 64.237,5tr. tng ng mc ng l 307,56%.
Sinh vin: V Quc Ni
51

1 Trong tng ngun vn huy ng t cc t chc kinh t, tin gi c k hn chim t trng cao 76,54%, phn nh chnh sch li sut i vi loi tin gi ny ca chi nhnh l rt cao so vi cc chi nhnh khc. iu ny gip Ngn Hng to th n nh trong kinh doanh nhng li lm tng chi ph huy ng vn v v th m gim bt li nhun trong kinh doanh. V vy, Ngn Hng cn phi c gii php tt khai thc ti a ngun vn ny, nh nng cao hiu qu hot ng tn dng trung v di hn. Tin gi c k hn tng cc t chc kinh t thu c khon li ln do khon tin ny mang li v li sut tin gi c k hn thng cao v n nh. Nhng nu s d ti khon tin gi khng k hn thp s gy kho khn cho cc doanh nghip trong khu thanh ton v tnh lng ca tin gi trn ti khon c k hn l rt thp. Nu c nhu cu rt tin trn ti khon nay khi cha o hn th ch c hng li sut khng k hn. iu l ri ro i vi cc t chc kinh t v vi Ngn Hng nu khch hng rt tin hng lot. V vy, Ngn Hng cn c gii php tt khuyn khch huy ng tin gi khng k hn sao cho gia tin gi khng k hn v tin gi c k hn t c mt t l thch hp trong tng thi k. 2.3 Ti khon tin gi tit kim. Ngun vn tin gi tit kim ca dn c l ngun vn ln nht trn th trng tin t nhn ri, bi chnh dn c mi l ch th tit kim v u t trong nn kinh t nn sn xut a dng. Trong dn c qu trnh sn sut kinh doanh dch v ngoi Ca n cn tch lu oc mt phn ca . Trong khi th trng ti chnh trc tip nh th trng chng khon c phiu tri phiu, cha thu ht ngi dn th ngun tin nhn ri ca dn c ch yu c gi vo Ngn Hng. Quan h tin t gia Ngn Hng v dn c cng s tng nhanh, mc thu nhp bnh qun ca ngi dn cng c nng cao v theo t l tit
Sinh vin: V Quc Ni
52

1 kim s c nng cao. V vy, Ngn Hng cn m rng hn na a bn hot ng vo khu v dn c, cn quan tm hn na nhu cu v kh nng ca i tng khch hng ny, tin gi ca dn c ch yu l tit kim c thi hn. Biu 7:Tin gi tit kim ti chi nhnh NHNo&PTNT Qun Ty H nm 2001-2002 n vi :Triu ng Ch tiu *T.G khng k hn. VND hn VND USD Nm 2001 S d T 6588 5838 750 5 15115, 5 24498 trng 14,25 % 12,64 85,75 % % 32,72 % 53,03 % Nm 2002 S d T 5748 4997 751 8149 2 45443 36049 trng 6,58% 5,72% 0,86% 93,42 % 52,08 % 41,32 % So snh ++(tr.) - 840 - 841 1 41878 ,5 30327, 5 11551 (%) 12,7 5 105, 72 200,6 4 47,15

* TGTK c k 39613,

Tng cng

4620 1,5

100% 8724 100% 0

4103 8,5

88,8

Qua biu trn ta thy, tng ngun tit kim vn tng qua cc thi k, mc tit kim u t vo Ngn Hng tng nhanh mc d trong nm 2002 Ngn Hng nhiu ln iu chnh gim li sut tit kim xung nhng s d tit kim vn tng so vi nm 2001l 41.038,5tr.. l iu ng mng v ngun vn ny s l nhn t quan trng cho u t kinh doanh.
Sinh vin: V Quc Ni
53

1 Tin gi tit kim l loi tin m ngi dn gi vo Ngn Hng vi mc tiu an ton vn v tch lu, hng li t s tin y. Ti chi nhnh NHNo & PTNT qun Ty H tin gi tit kim ch yu l tin gi c k hn chim trn 93%. S pht trin v tng trng ca ngun vn l do cc nguyn nhn sau: - Tin gi tit kim l b phn thu nhp tch lu cho nhu cu chi tiu trong tng lai ca dn c, nh mua sm cc thit b, dng t tin. - Ngi dn ch yu gi bng ngoi t l do c tm l e ngi s tin VND mt gi. S ngi dn gi bng ngoi t vi thi hn trung v di hn l rt t. Theo quy nh tin gi tit kim khng k hn ca khch hng thng c theo di trn mt quyn s gi l s tit kim, s do khch hng gi cn Ngn Hng gi th lu. i vi tin gi tit kim c k hn, mi ln gi tin c theo di trn mt s ring, Ngn Hng coi mi th tit kim nh mt ti khon phn tch. Nh vy, nu mt ngi gi tin tit kim nhiu ln nhng cng k hn s c nhiu ti khon phn tch. phng din khch hng th khng c g rc ri song phng din ngn hng ta thy c s trng lp trong ghi chp s liu lu tr, bo qun theo di s sch k ton, gy kh khn cho cn b b phn tit kim. Do vy cn c bin php n gin ho cng vic ca cn b k ton tit kim trong vic hch ton tin gi tit kim. Trn thc t chng minh, s lng ngi gi tin tit kim ti chi nhnh NHNo & PTNN Qun Ty H cn thp hn rt nhiu so vi s dn trn cc a bn qun. Nguyn nhn th nht l do thu nhp ca ngi dn cha cao nhng nguyn nhn chnh l do khch hng cn e ngi khi giao dch vi Ngn Hng, c bit l tm l lo ngi ng VND mt gi khi tnh hnh kinh t, chnh tr trn th gii ang b o ln bi cuc khng hong chnh tr ti Irc.
Sinh vin: V Quc Ni
54

1 Th tc m ti khon tin gi tit kim trn l thuyt rt n gin, ch cn mt chng minh th nhn dn, km theo mt phiu gi tin v np tin vo Ngn Hng. Song trn thc t th tc y lm cho khch hng rt mt mi khi phi ch i vo s, kim m. H cn mt mi hn khi rt tin cng cn CMND, giy lnh tin tn kh nhiu thi gian. Mc d Ngn Hng c gng rt ngn thi gian giao dch vi khch hng song s ch i vn l iu cn tn ti. Mt nguyn nhn khc na l khch hng gi tin u th rt tin nn c mt s qu tit kim c s dn tp trung qu ng. S d trn ti khon tin gi tit kim vn tng chng t chi nhnh NHNo & PTNN Qun Ty H rt n lc, c gng trong cng tc huy ng vn. Ngun vn huy ng ca chi nhnh NHNo & PTNN Qun Ty H khng nhng p ng c nhu cu s dng vn ca Ngn Hng m cn gp phn gi th cn i, ch ng trong ton h thng NHNo & PTNT Vit nam. 2.4 Ti khon tin gi c nhn. Cc h kinh doanh c th trn a bn bt u nhn thc c s tin li ca vic thanh ton khng dng tin mt nn m ti khon giao dch v nhn dch v thanh ton ca ngn hng, h s dng mt s th thc thanh ton thng dng nh: ngn phiu thanh ton, sc, u nhim chi. Vi a im giao dch thun li, vic thanh ton chuyn tin qua mng nhanh chng v chnh xc cho nn khch hng m ti khon ngy cng tng. Th tc m ti khon tin gi c nhn rt n gin, ch cn xut trnh CMND, gy xin m ti khon( c mu sn) v np 500.000 k qu. Hn na chi nhnh NHNo & PTNN Qun Ty H to iu kin thun li cho khch hng trong khi giao dch, Ngn Hng khng thu l ph m ti khon tin gi c nhn, hng dn khch hng, nu nhng thun li trong vic s dng ti khon tin gi c nhn.
Sinh vin: V Quc Ni
55

1 Tnh hnh s dng ti khon tin gi c nhn cha ph bin l tn ti chung ca h thng Ngn Hng Vit Nam. Nguyn nhn dn n nhng tn ti l do bn yu t sau: - Do dn chng c thi quen s dng tin mt trong thanh ton, chi tr nn vic m v s dng ti khon tin gi c nhn cha c hng ng rng v khi ch ti khon pht hnh sc c nhn thanh ton, chi tr th ngi bn hng thng khng chp nhn hoc rt r khi nhn sc. V h cha hiu r v hnh thc thanh ton ny hoc cha m ti khon ti Ngn Hng. - Do thu nhp ca dn c tuy kh hn trc song vn cn thp, nhiu khi ch chi tiu, phn tch lu rt t. Do cha p dng hnh thc tr lng vo ti khon tin gi c nhn nhiu. Mt s ngi dn c thu nhp cao hoc doanh nghip nc ngoi, lin doanh a m v s dng ti khon tin gi c nhn, sc c nhn nhng i b phn dn chng cha tham gia. Hn na thu nhp thp m li phi tr mt khon l ph thanh ton qua Ngn Hng nu s dng tin gi c nhn v pht hng sc c nhn chnh l l do khin ngi dn cha ng h vic ny. - Mt nguyn nhn na l Ngn Hng cha thc s tch cc trong vic qung co, tuyn truyn su rng nhm ph bin trong nhn dn hiu r v thy c s thun li, an ton ca vic s dng ti khon tin gi c nhn v sc c nhn. - Nguyn nhn cui cng l do thu nhp thp nn vn li sut vn c khch hng quan tm. Ngn Hng cn c chnh sch li sut ph hp. Mt khc phi a dng ho cc dch v Ngn Hng, thc hin vic thanh ton chi tr chnh xc, kp thi, nhanh chng khch hng nhn thy u im ca vic m v s dng loi ti khon ny. Chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H khuyn khch cn b nhn vin Ngn Hng m v s dng ti khon tin gi c nhn song
Sinh vin: V Quc Ni
56

1 do thu nhp thp, thng th h rt ra ngay chi tiu nn s d khng cao. Nhng nguyn nhn c bn trn l nhng nguyn nhn khin cho vic m v s dng ti khon tin gi c nhn cha c ngi dn nhit tnh tham gia.

Sinh vin: V Quc Ni

57

1
Chng III

Mt s kin ngh v gii php nhm nng cao hiu qu nghip v huy ng vn ni chung v k ton huy ng vn ni ring ti chi nhnh NHNo & PTNN Qun Ty H.
I. Kin ngh nng cao hiu qu nghip v huy ng vn v k ton huy ng vn ca chi nhnh NHNo & PTNN Qun Ty H.

1.Kin ngh vi nh nc. Trong iu kin nn kinh t th gii hin nay, vai tr iu tit v m ca nh nc l v cng quan trng. Bi l, trc s bin ng ca nn kinh t th gii hin nay, c bit l s khng hong v chnh tr k t sau nhng s kin quan trng nh; cuc khng hong kinh t khu vc ng nam din ra u tin thi lan, s kin 11/9/2001 din ra m v hin nay l cuc chin tranh ca cc nh cm quyn m anh xm chim t nc IRc lm cho nn kinh t th gii chao o, s nh hng mnh m ca ng USD ti nn kinh t ca cc nc l khng nh. Nn nh nc phi c cc gii php thch hp iu hnh t nc ni chung v h thng Ngn Hng ni ring. l phi to mi trng php l ng b , mi trng kinh t chnh tr x hi n nh t to tm l tt cho u t pht trin nn kinh t. To mi trng php l ng b v n nh: Nh nc l c quan chc nng quyn lc, thng qua vic xy dng v ban hnh h thng php lut phi xy dng c mi trng php l ng b n nh nhm bo v quyn ca nhn dn ni chung v ca ngi gi tin vo Ngn Hng ni ring. Nh nc ban hnh cc vn bn lin quan ti lnh vc Ngn Hng v k ton phi ng b v ph hp gia vn bn php lut v hot ng Ngn Hng vi cc vn bn php lut lin quan nh lut doanh nghip, lut thng mi. thng qua khuyn khch tc ng trc tip n vic iu chnh quan h gia tiu dng v tit kim.
Sinh vin: V Quc Ni
58

1 To mi trng kinh t chinh tr x hi n nh: Nh nc cn khuyn khch cc thnh phn kinh t pht trin, to ra mi trng kinh doanh bnh ng cc doanh nghip cnh tranh lnh mnh c li cho nn kinh t, n nh kinh t v m, sn xut pht trin, tin t n nh, i sng ca ngi dn c nng cao, c tch lu gi vo Ngn Hng. To mi trng kinh t chnh tr x hi n nh s trnh c cc bin ng do s mt gi ca ng tin USD t gim tnh bt thng gi tr cc khon tin gi ti Ngn Hng . To mi trng tm l: Yu t tm l x hi, trnh vn ho ca tng dn tc, tng quc gia, c nh hng su sc n phng php tp trung huy ng vn, y l nhng vn cn phi c tnh n trong qu trnh xy dng chnh sch v xy dng cc bin php huy ng vn ph hp ca Ngn Hng. Chnh v vy nh nc cn phi xy dng c mi trng php l ng b, mi trng kinh t chnh tr x hi n nh. 2. Kin ngh vi Ngn Hng Nh Nc. Bn cnh mt nn kinh t chinh tr x hi n nh, h thng Ngn Hng hot ng c hiu qu th Ngn Hng Nh Nc phi xy dng c mt h thng chnh sch qun l iu tit h thng Ngn Hng hp l. - Ci tin chnh sch li sut linh hot v hp l: Li sut l gi c trong h thng vn v tin t, cng nh gi c th trng hng ho v cc th trng khc, n l yu t quan trng quyt nh n cung cu v tin gi. Li sut do Ngn Hng quy nh trn c s to ra li nhun ca nn kinh t v c thay i theo quan h cung cu v vn tn dng trn th trng. V vy vic p dng li sut trong huy ng vn i hi phi linh hot, phi tn trng cc quy lut kinh t khch quan v phi m bo c quyn li cho ngi gi tin, ng thi to iu kin cho Ngn Hng c th kinh doanh c.
Sinh vin: V Quc Ni
59

1 - a dang ho hnh thc hy ng vn, a cc cng c th trng ti ch mi lu ng ho hot ng ca Ngn Hng v gip Ngn Hng phng nga ri ro: ngoi cc hnh thc huy ng vn truyn thng Ngn Hng cn a dng ho hnh thc huy ng vn nh; hnh thc huy ng tin gi tit kim c mc ch, tit kim in t ,pht hnh giy t c gi. - Hin i ho cng ngh huy ng vn: Mt bin php quan trng gp phn nng cao hiu qu cng tc huy ng vn l i mi cng ngh Ngn Hng, tip cn vi cng ngh hin i. Cng ngh Ngn Hng khng ch n thun l cc my mc, th thanh ton, my rt tin t ng m cn l c ch thanh ton trong ni b Ngn Hng hay s dng tin hc qun l cht ch cc mt nghip v trong qun l k ton v thanh ton. Chnh v vy Ngn Hng phi khng ngng i mi cng ngh, ng thi la chn gii php cng ngh ph hp vi iu kin, kh nng ca Ngn Hng . 3. Kin ngh vi chi nhnh NHNo & PTNN Qun Ty H . - y mnh pht trin mng li: Tch cc trin khai thnh lp thm cc phng giao dch ph hp vi nhu cu pht trin v hot ng Ngn Hng. Ch trng n nhng a bn c nhiu tim nng v thng nghip, cng nghip pht trin t to iu kin tng cng huy ng vn v cung cp cc dch v thanh ton. - a dng ho hnh thc huy ng vn v cc tin ch: duy tr s pht trin v hot ng c hiu qu Ngn Hng cn phi khng ngng pht trin ngun vn trn c s a dng ho hnh thc huy ng vn nh p dng hnh thc tit kim gi mt ni rt nhiu ni thng qua cc phng giao dch. i vi khch hng dch v ny gip h tit kim thi gian, tng chi ph c hi, to tm l thoi mi v trnh c thnh trng qu ti ca mt s phng giao dch. i vi Ngn Hng dch v ny c ngha rt quan trng trong vic tng bc nng cao kh nng phc v khch hng vi cht lng phc v tt hn, i tng
Sinh vin: V Quc Ni
60

1 rng hn, phm vi la chn a im linh hot hn ng thi l bc tip theo trong vic hin i ho cc dch v thanh ton. - Nng cao hiu qu s dng ti khon tin gi c nhn v dch v thanh ton trong dn c: Phng thc thanh ton qua Ngn Hng l cch huy ng tin gi tt nht ca cc Ngn Hng thng mi, c bit hnh thc ny rt thch hp vi khu vc th do thu nhp ca dn c khu vc th l kh cao cng vi s pht trin ca h thng thng nghip hin nay to iu kin cho vic thanh ton qua Ngn Hng. V vy, tng ngun vn huy ng Ngn Hng cn quan tm khai thc ti a nun vn trong dn c ,c bit l cc h gia nh thng nghip, cc vin chc nh nc c mc thu nhp kh, nhn vin v lnh o doanh nghip lin doanh, cc cng ty nc ngoi, cc cng ty xut nhp khu, nhn vin v lnh o cc doanh nghip nh nc v doanh nghip t nhn c thu nhp bnh qun trn mc trung bnh trong x hi, cc c nhn khc c thu nhp kh cao trong dn c, sau l tng lp ngi lao ng khc. Bi v, ti khon tin gi c nhn c u im ln l; vic rt tin mt trn ti khon d dng, thun tin nh rt tin gi tit kim . Khng nhng th, ngi c ti khon tin gi c nhn c th pht hnh sc c nhn thanh ton trc tip cc khon mua hng ho, tin nh, dch v m khng cn rt tin mt thanh ton. Lm nh vy s gp phn to ln gim dn tin mt trong lu thng. Dn dn to cho dn c tip cn v s dng cc th thc thanh ton khng dng tin mt nh u nhim chi, ngn phiu thanh ton, sc thanh ton. Sau khi c nhn c ti khon tin gi ti Ngn Hng Thng Mi; Gim c doanh nghip, th trng c quan n v c quyn tr lng v cc khon thu nhp khc ( nu l cng nhn vin chc ) vo ti khon tin gi ca tng ngi bt k Ngn Hng Thng Mi no trn a bn m c nhn m ti khon. Cho dn c c hng mc li sut tng ng mc li sut tin gi tit kim khng k hn, Ngn Hng nn cung cp dch v min ph cho
Sinh vin: V Quc Ni
61

1 ngi dn h hng hi m v s dng ti khon tin gi c nhn, lm quen vi cc th thc thanh ton khng dng tin mt m Ngn Hng cung cp. - Kin ngh v p dng ti khon vng lai: Trong iu kin nn kinh t th trng hin nay, gia cc Ngn Hng lun c s cnh tranh mnh m trn nhiu phng din. Mt yu cu t ra l lm th no duy tr c lng khch hng truyn thng mt khc khai thc ti a cc khch hng tim nng; theo em Ngn Hng c th s dng gii php sau, l m ti khon vng lai cho khch hng. Ti khon vng lai l ti khon tin gi khng k hn ca khch hng v c th thng qua ti khon ny khch hng c th s dng vay tin tm ti khi cn thit. Nh vy, ti khon ny c th d n hoc d c. Nh c im ny nn ti khon ny rt thng dng, ph bin cho cc doanh nghip v cho c ngi dn. S dng rt tin li v linh hot, rt ph hp vi nn kinh t th trng. V vy, theo em cc Ngn Hng Thng Mi nn cho p dng rng ri ti khon vng lai to thun li cho khch hng khi n giao dch vi Ngn Hng, Ngn Hng c th p dng u im ca ti khon ny p ng nhanh nht nhu cu ca khch hng khi cn, to s thoi mi, to nim tin cho khch hng vo Ngn Hng. - Nng cao trnh cn b nhn vin v ci tin phong cch phc v: Trc y trnh chuyn mn v nghip v ca i ng cn b Ngn Hng c coi l ph hp. Song so vi nhim v v yu cu pht trin ca Ngn Hng hin nay trnh phn ng cn b Ngn Hng cn bt cp. V vy, nng cao hiu qu huy ng vn Ngn Hng cn tip tc nng cao trnh cn b cng nhn vin cng tc huy ng vn. Trc ht, ngi lm cng tc huy ng vn phi thnh tho th l, ch v huy ng vn, c o to v tin hc, v thanh ton quc tp ng yu cu cng vic hng ngay cng phc tp. Ngoi ra nhn vin trc tip v huy ng vn t dn
Sinh vin: V Quc Ni
62

1 c v cc t chc kinh t phi c o to ring. khi giao dch vi khch hng h c th gii quyt c cc yu cu ca khch hng. - y mnh hot ng marketing: Cc Ngn Hng Thng Mi trong thi gian qua quan tm n hot ng tuyn truyn qung co nhng cha t hiu qu l do nguyn nhn; Phm vi hot ng marketing cha c m rng cc hnh thc cha c phong ph. nm bt c th hiu ca khch hng Ngn Hng cn phi y mnh hot ng marketing di nhiu hnh thc nh trn cc phng tin thng tin i chng; i truyn hnh, i pht thanh, trn cc bo chi, cc tp ch v thng qua cc hi ngh khch hng Nhm ph bin rng ri n tng ngi dn cc bin php khuyn khch gi tin, c bit ch n tnh sinh li ca tin vn khi gi vo Ngn Hng. T to iu kin thun li cho khch hng la chn cc hnh thc gi tin thun li, an ton, nhanh chng. Bn cnh thng qua cc cuc hi tho vi khch hng, Ngn Hng cn tranh th thm d kin ca khch hng a ra bin php ph hp nng cao cht lng sn phm dch v Ngn Hng, t nng cao hot ng kinh doanh Ngn Hng. ng thi kp thi pht hin v nh ch giao dch vi nhng khch hng kinh doanh khng c hiu qu hoc gim u i i vi h.
II mt s gii php nhm nng cao hiu qu cng tc huy ng vn v k ton huy ng vn ti chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H

1. a dng ho cc hnh thc huy ng vn. 1.1 a dang ho cc k hn gi tin. Hin nay, Ngn Hng ch huy ng cc k hn 3thng, 6 thng, 12thngTh nhng khong thi gian nhn ri ca ng tin khng khp vi nhng k hn huy ng ca Ngn Hng s khng khuyn khch khch hng gi tin. Chng hn, khch hng c tin nhn ri trong 10 thng, trong khi Ngn Hng ch c k hn 9 v 12 thng, nh
Sinh vin: V Quc Ni
63

1 vy khch hng khng thu thm c mt thng li t s tin nhn ri ca mnh, ng thi Ngn Hng khng tn dng c ti a s tin nhn ri ca khch hng. Do , Ngn Hng nghin cu thm v k hn 2thng, 10 thng hoc 11 thngcho tin gi tit kim . Vn thiu vn u t trung v di hn ang l mt trong nhng thch thc to ln i vi cc nh kinh doanh. Do , ngn hng cn c cc hnh thc huy ng di hn t 5 n 15 nm. vic huy ng vn trung, di hn t hiu qu cao th Ngn Hng phi a dng ho cc loi hnh c th l: - Loi gi mt ln rt mt ln ( li sut cao nht ). - Loi gi mt ln ly li nhiu k gi nguyn vn. i vi loi ny Ngn Hng nn cho khch hng ly li hng thng hoc lnh li 6 thng mt ln i vi tin gi c k hn di t 2 nm tr ln. - Loi gi nhiu ln gp thnh s tin ln trong thi gian di mi rt ra mt ln, cn u i khch hng bng li sut ca loi tin gi thi hn di. - Loi gi mt ln di hn nhng rt mt phn trc hn, cn u i khch theo cch lnh li k hn tng ng ngha l mt phn rt trc hn s c tnh li tng ng vi thi hn rt ra. Nh vy, ngi gi khng thit thi khi phi rt ra mt phn, khng nh hng n li ca phn cn li. - Ngoi ra, Ngn Hng cn phi c li sut u i, tng li sut tin gi cho cc doanh nghip c s d tin gi cao t 1 t VND tr ln. 1.2. Pht trin ti khon c nhn v s dng sc c nhn. Tuy ngun vn nay thng xuyn bin ng nhng tnh trn ton b ti khon tin gi thanh ton lun tn ti mt s d nht nh m Ngn Hng c th s dng cho vay. Hn na, do ch phi tr li sut thp thm ch khng tr li cho cc ti khon thanh ton, nn nu Ngn Hng m rng c ngun vn ny th s c iu kin h li sut huy ng bnh qun.
Sinh vin: V Quc Ni
64

1 Hin nay, Ngn Hng s dng hnh thc ny ch yu vi cn b nhn vin Ngn Hng, cha pht trin rng ri trong dn c. Do , Ngn Hng cn m rng v khuyn khch khch hng s dng bng cch Ngn Hng nn pht hnh sc tin mt to iu kin cho ch ti khon thc hin thanh ton d dng cho ngi bn cha c ti khon ti Ngn Hng vn c th rt tin nhanh chng, thun tin. Theo quy nh hin nay, c nhn c ti khon tin gi ti Ngn Hng c nhu cu pht hnh sc thanh ton vi gi tr ln hn 5 tr. th phi n Ngn Hng lm th tc sc bo chi. Trong khi sc c nhn cha phi l phng tin thanh ton quen thuc m phin h th khng khuyn khch c ngi s dng v h s a thch s dng tin mt, ngn phiu thanh ton hn. ng thi, Ngn Hng cng nn c chnh sch u i i vi khach hng quen v lm n c li nh cho php s dng thu chi trn ti khon vng lai trong hn mc nht nh.

Sinh vin: V Quc Ni

65

1.3. Trin khai cc hnh thc tit kim mi. 1.3.1. Trin khai thc hin tit kim gi gp. y l hnh thc huy ng vn thng qua ngun vn m ngi c thu nhp n nh mong mun tin mua sm mt s cc vt dng cn thit nhng trc mt h khng tin. Hnh thc tit kim gi gp c hai phng thc sau: +) Mua sm ngay: Ngn Hng cung ng tin cho nhu cu mua sm ngay khi ngi gi k mt s tin nht nh vo Ngn Hng v cam kt tng nh k tip theo ln gi ban u k gi thm mt khon tin nht nh theo mt s k hn c thng bo trc. +) Mua sm thi hn: Ngn Hng cung ng tin cho nhu cu mua sm ca ngi gi khi ngi gi k gi mt s tin nht nh ban u v trong nhng nh k tip theo ln gi ban u vi mt s k hn nht nh ( t nht mt thng mt ln ). 1.3.2 Trin khai hnh thc tit kim dng lo. Ngn Hng cung cp cho khch hng mt dch v qun l tin tch lu c nhn m bo ngun sinh sng khi v gi hoc mt kh nng lao ng. Phn vn gc tch lu khng b mt i nu ngi th hng cht trc thi hn m h s c tha k trn vn theo php lut hoc c th c hon tr cng vi li sut (sau thi hn nht nh, ti thiu l 10 nm) hoc c th tr thnh cc khon thu nhp c nh tuy theo s la chn ca ngi th hng ng thi tng thu nhp t li c min thu hon ton. Vi hnh thc tit kim dng lo th ngi gi c ton quyn quyt nh v s tin, thi im gi mi ln tu theo kh nng tch lu thc c. C th ni, khi cung cp loi hnh ny, Ngn Hng s khai
Sinh vin: V Quc Ni
66

1 thc c li th v mt ti chnh t mt sn phm bo him truyn thng, mt khc sn phm ny li mang tnh x hi rng ri. 1.3.3.Trin khai hnh thc tit kim hc ng. Phng thc ny c trin khai v p dng ti cc trng hc nhm gio dc thc tit kim cho hc sinh, trn c s hnh thc kt d tit kim p ng mt phn chi tiu cho nhu cu hc tp v lm tin khi vo i hc. Khi trin khai hnh thc ny ngn hng cn quan tm n hai vn sau: +) Vn v thi gian: thi gian nn ko di va ph hp vi tng la tui hc sinh v khi chun b vo i hc. +) Vn v li sut: Ngn Hng phi c mc li sut thch ng nhm khuyn khch v gio dc thc tit kim cho la tui hc sinh. Hin nay, hnh thc ny c sc cnh tranh c bit vi ngnh bo him v l hnh thc c kh nng hp dn ngi gi tin. 1.3.4. Trin khai hnh thc tit kim xy dng nh : i vi hnh thc ny, cn phi ci tin c tnh kinh t, hp dn vi khch hng trong cn phi iu chnh 2 yu t v thi gian v mc cho vay. i vi hnh thc ny, khi ngi gi tin lin tc t 5 nm tr ln th c vay Ngn Hng u t xy dng hoc mua nh (nu s tin v li tch lu dn thi im cng vi cc ngun t c khc t 50% gi tr ca cn nh ). Sau khi thm nh Ngn Hng s cn c vo kh nng tch lu v hon tr ca khch hng quyt nh cho vay, li sut cho vay c tnh ton trn c s li sut tin gi cng vi ph qun l. Ngn Hng s nm giy t s hu v s dng nh cho ti khi khch hng tr ht gc v li. Trong trng hp khch hng vi phm qu
Sinh vin: V Quc Ni
67

1 nhiu ln thanh ton cam kt th Ngn Hng c quyn pht mi cn nh thu c gc v li, s cn li hon tr cho ngi vay. 1.3.5. Trin khai hnh thc rt tin qua may rt tin t ng (ATM). i vi hnh thc ny, khch hng cm th c cho mt s nhn dng c nhn gi nh, sau khi a th vo trong may khach hng s bm s trn bn phm. Hnh ng ny ni my ATM vi my tnh ca Ngn Hng, thng qua thng tin lu tr trn di t tnh ca th, my tnh c th a ra s tin mt m ngi cm th mun rt vi mt gii hn no , my cho ngi cm th bit s d trong ti khon vi iu kin phi bit c chi tit v Ngn Hng ca ngi c thanh ton. p dng hnh thc ny Ngn Hng c th t my ti Ngn Hng hoc cc ca hng bn l ln. Hin nay, gi lm vic v ngy ngh ca Ngn Hng trng vi gi hnh chinh v ngay ngh ca cc doanh nghip, cho nn p dung hinh thc ny l rt cn thit. V tnh nng nhanh gn v khng gii hn v thi gian nn s thu ht c lng ln khch hng gi tin vo Ngn Hng. Trn y l cc hnh thc nhm m rng cng tc huy ng vn ca Ngn Hng. V vy, Ngn Hng cn nghin cu a vo hot ng lm tng tnh hp dn v khuyn khch khch hng hn. 2. Vn dng chnh sch li sut hp l. Trong tnh hnh hin nay khi th trng chng khon vit nam i vo hot ng v ang pht trin tng i mnh, s l tr ngi ln i vi Ngn Hng ngun vn huy ng rt c th chy sang th trng chng khon, li sut ca Ngn Hng c th b p phi nng gi ln khi th trng chng khon hp dn vi mc chia c tc cao hn li sut tin gi Ngn Hng. Do Ngn Hng phi nm bt c
Sinh vin: V Quc Ni
68

1 nhng bin i trn th trng ngoi t c chnh sch thch hp trong ch o iu hnh li sut. Vi nn kinh t m ca, cc chi nhnh Ngn Hng nc ngoi xm nhp vo th trng truyn thng ca cc Ngn hng Thng Mi Quc Doanh. Nh vy, c th khng nh rng cc Ngn Hng s chu s cnh tranh mnh hn trong huy ng vn, cho vay khch hng trong nhng nm ti v vn ly cng c li sut lm tng im trong chin lc cnh tranh ca mnh. Do , Ngn Hng lun phi p dng mt mc li sut m bo cnh tranh c th hp dn ngi gi tin vo Ngn Hng nn chn biu li sut cao sao cho nhn vo khch hng c th thy ngay tnh u i ca n. Mt li sut cao s kch thch ngi dn kim ch nhng khon chi tiu dnh tin cho u t sinh li. Li sut tin gi cao cn cha mt thnh t tch cc l trong mt chng mc nht nh n gip phn phi li thu nhp trong dn c v ngi c hng li ca chnh sch ny l s ng dn c, nhng ngi c li sut tin gi l mt trong nhng ngun thu nhp cho cuc sng. Ngoi ra, Ngn Hng cn duy tr mc li sut gia ngun huy ng trung, di hn v ngn hn. Trn thc t mc d li sut trung v di hn cao hn ngn hn nhng sau khi tnh ton ngi ta thy rng, vi cng mt mn tin gi trong cng mt khong thi gian th li sut thu c do gi k hn di vn thp hn so vi k hn ngn. iu ny lm thit thi cho ngi gi tin trung, di hn thi gian gi cng di th mc ri ro h gnh chu cng cao. Do vy, cn thit phi duy tr khong cch gia mc li sut trung, di hn v ngn hn sao cho trong cng mt thi gian, cng mt khon tin gi th li thu c t di hn cao hn li thu c t k hn ngn. Tuy nhin, bin php ny khng c ngha l phi tng li sut huy ng trung, di hn cao hn v nh vy s dn n phi tng li sut cho vay trung v di hn iu ny cc nh kinh doanh kh chp nhn. Hn na, nu li sut tin gi cao, h s khng u t m li gi vo Ngn Hng hng li, iu ny gy
Sinh vin: V Quc Ni
69

1 tr ngy cho Ngn Hng l khng gii quyt c u ra. Do , Ngn Hng cn c s cn i gia li sut ngn hn v trung, di hn ng thi phi m bo khng nh hng ti mc li sut huy ng bnh qun. 3. M rng cc loi hnh dch v Ngn Hng . Hin nay, phng thc cnh tranh hin i gia cc Ngn Hng l cnh tranh bng loi hnh v cht lng dch v. Do , thu ht ngy cng nhiu khch hng n vi Ngn Hng, nng cao hiu qu huy ng vn th Ngn Hng cn nghin cu trin khai cc dch v sau: - Nng cao hiu qu dch v t vn: Hin nay, nc ta trnh dn tr cha cao, c bit l mt s vng su vng xa v min ni ch yu ngi dn sng bng ngh nng, tiu th cng nghip. Nn thu nhp bnh qun u ngi cn rt thp, cha c tch lu gi vo Ngn Hng. Mt mt khc na l do tm l ngi giao dch vi Ngn Hng, bi khng phi ai n Ngn Hng cng hiu bit r v sn phm dch v ca Ngn Hng. Do khi khch hng n giao dch th Ngn Hng c th t vn cho h nn chn hnh thc gi tin no l ph hp nht. Ngoi ra, Ngn Hng cng c th nhn cc dich v i l, u thc nh; i l thanh ton, chuyn tin, bo qun h ti sn, dch v lu qun l h chng khon v nhn li chng khon h khch hng. - Trin khai dch v Home Banking. y l mt loi hnh dich v c p dng vo trong lnh vc kinh doanh Ngn Hng nhng nm gn y, loi hnh dch v ny rt mi i vi ngi dn song n c u im rt ln. Bn cnh nhng khch hng quen thuc cn c nhng ngi cha tip cn vi Ngn Hng, h t hoc khng hiu bit v Ngn Hng cng nh th tc gi tin. Do Hngn Hhng nn c nhn vin ca mnh xung tn ni tip cn,
Sinh vin: V Quc Ni
70

1 hng dn, gip h thc hin cc th tc gi tin khi nhn c in thoi hoc th yu cu ca h. 4. Ci tin nghip v thanh ton v th tc gi, rt tin. Ngn Hng cn trang b thm my tnh cho cc phng giao dch, cc qu tit kim , h thng my ca phng k ton phi c ni v h thng my ca phng th qu v phng giao dch qua kim tra ln nhau, tng chnh xc, gim thi gian ch i ca khch hng. Ngn Hng nn cho php khch hng thc hin vic lnh li trong phm vi 25 ngy k t ngy gi ca k hn gi thay v vic phi ruts vo ng ngy n hn. Hin nay ti Ngn Hng khch hng c nhu cu rt tin th phi rt ng quy m h gi tin, nh vy s lm mt nhiu thi gian ca khch hng, to tin ch thc s cho khch hng, Ngn Hng nn t chc thc hin nhgip v cho php khch hng gi tin mt ni, rt ti ni khc ngha l gi mt ni nhng rt c nhiu ni. thc hin c nghip v Ngn Hng cn phi thc hin m thm mt s phng giao dch mang tnh trng im, v pha khch hng khi gi tin phi c yu t an ton, phi ng k mu du, mu ch k ti quy huy ng, phi t chc ni mng c th kim tra ln nhau, m bo tnh chnh xc, thng tin kp thi. 5. Thc hin tt chnh sch khch hng- tch cc tm kim chn lc khch hng ln. Chin lc khch hng l nhim v hng u ca mi Ngn Hng. V vy, vic ra chin lc khch hng v thc hin tt chnh sch khch hng l mt vic lm rt quan trng v cn thit. Hin nay trn a bn H Ni c hn 60 Ngn Hng Thng Mi l t chc tn dng hot ng kinh doanh dch v tin t, trong c 3 Ngn Hng lin doanh, 12 chi nhnh Ngn Hng nc ngoi v 21 vn phng i din, 6
Sinh vin: V Quc Ni
71

1 Ngn Hng c phn v 9 chi nhnh Ngn Hng c phn nn tt yu c s cnh tranh gay gt v phn chia li khch hng . Khch hng l yu t quan trng nht m bo cho s thnh cng v pht trin ca Ngn Hng. Do , m bo cho cng tc huy ng vn t hiu qu cao th Ngn Hng phi c quan h rng ln v tin cy vi khch hng. Mun lm c iu th Ngn Hng cn c mt i ng cn b, nht l nhng cn b trc tip giao dch vi khch hng. Khi gii quyt cng vic khn trng nhanh chng nhng vn phi m bo tnh chnh xc, ng ch , phi c s khim nhng, tn trng bnh ng vi khch hng bm st a bn, gn gi vi khch hng. Yu t cn thit m bo s gn b lu di ca khch hng vo Ngn Hng i hi Ngn Hng phi lun tm hiu nhu cu ca khch hng cung ng cho h nhng sn phm dch v mang tnh tin ch cao, a ra cc chnh sch khch hng hp l vi iu kin ca tng thi k. 6. Nng cao trnh i ng cn b cng nhn vin. Trong nn kinh t th trng, khi cc quy lut kinh t c trng nh quy lut gi c, quy lut cung cu, quy lut cnh tranh Pht trin th yu t con ngi gi vai tr quyt nh thnh cng ca Ngn Hng trn th trng. Nhng Ngn Hng Thng Mi mun thng li trong cnh tranh, pht trin vi tc cao v bn vng th Ngn Hng phi c i ng cn b lnh o qun l gii, c tm nhn xa, nng ng hot bt, tinh thng nghip v, c tinh thn trch nhim cao. Cng tc o to v bi dng nng cao trnh chuyn mn cho cn b nhn vin, cn sm thc hin tiu chun ho i ng cn b theo hng chuyn su. Nh vy, Ngn Hng mi to c sn phm cht lng cao.Trn c s tiu chun ho i ng cn b kt hp vi quy nh, vic lp k hoch o to s ng i tng, hiu qu hn. Mt khc,
Sinh vin: V Quc Ni
72

1 trn c s tiu chun ho, cn b nhn vin c iu kin ch ng trau di kin thc, nng cao trnh , pht huy cao ch v ngh lc ca mnh. Bi vy, Ngn Hng hng cn c nhng lp bi dng nng cao cng tc qun l, k nng qun tr iu hnh, ngh thut kinh doanh, nng cao trnh nghip v, thng tin cp nht kin thc mihng nm. Ch c thc hin a dng ho cc loi hnh o to mi pht huy ht ni lc ca cn b cng nhn vin. 7. Tip tc hon thin h thng bo him tin gi. i vi nhng ngi gi tin cc khon tin gi ca h c bo v s to cho h c lng tin vo Ngn Hng. Do Ngn Hng cn c mc bo him cao mt cch hp l to ra s khch l cho nhng ngi gi tin. Khng ngng hon thin h thng bo him tin gi s gip Ngn Hng thu ht khch hng tim nng, m rng phm vi hot ng, tng t trng ngun vn huy ng, tng ngun vn kinh doanh, t tng doanh s cho vay ca khch hng, tng thu nhp Ngn Hng.

Kt lun Mt nn kinh t pht trin bn vng v n nh l mc tiu tt yu ca quc gia, c bit l Vit Nam chng ta. L mt quc gia cn ngho nn v kinh t, tt hu v khoa hc cng ngh, th nhim v t ra cho chng ta l phi thc hin thnh cng s nghip cng nghip ho hin i ho t nc a nc ta vn ln tr thnh mt nc cng nghip snh vai vi cc nc trong khu vc v cc nc trn th gii.
Sinh vin: V Quc Ni
73

1 Trong iu kin tnh hnh nn kinh t th gii bin ng v cng phc tp, nh hng khng nh n nn kinh t th gii v cc nc khc song Vit Nam chng ta vn gi vng c tc tng trng kinh t cao. iu to mi trng thun li cho thu ht u t nc ngoi vo Vit Nam, thu ht(huy ng) ngun vn nc ngoi. L mt chi nhnh nhng NHNo & PTNN Qun Ty H, nhng nm qua khng ngng pht trin ngun vn huy ng gp phn khng nh vo cng cuc pht trin nn kinh t t nc. l p ng nhu cu vn cho nn kinh t, iu tit vn gia cc khu vc trong nn kinh t. Mt khc thu ht khch hng, chim lnh th trng vi ngun vn n nh, vng chc. Ngn Hng phi khng ngng ci tin hot ng kinh doanh nng cao uy tn, t chc tt cng tc qun tr, qun l vi cc bin php k thut nghip v khc nhau. Trong thi gian thc tp ti Ngn Hng. Em tm hiu thc trng, cc yu t nh hng n cng tc huy ng vn ca Ngn Hng. Tuy nhin vi nng lc bn thn v kinh nghim thc t cn hn ch nn chuyn kh trnh khi nhng thiu st. Em rt mong nhn c s gp ca cc thy, c gio v ban lnh o Ngn Hng chuyn ca em c hon thin hn. Mt ln na em xin chn thnh cm n s gip ca thy gio Nguyn Hong Ph v cc bc cc c trong ban lnh o Ngn Hng, cc anh ch trong phng k ton chi nhnh NHNN & PTNN Qun Ty H tn tnh gip em trong qu trnh hon thin chuyn ny.

Sinh vin: V Quc Ni

74

1 Danh mc ti liu tham kho 1) Nghip v Ngn Hng Thng Mi. - GS. TS L Vn T. 2) Nghip v Ngn Hng hin i. - David Cox. 3) Nghip v Ngn Hng nng cao. - Ngn Hng Vit Nam. 4) Lut Ngn Hng nh nc v lut cc T chc Tn dng. - Chnh ph nc CHXHCNVN. 5) Gio trnh k ton Ngn Hng. - i hc kinh t quc dn. 6) Bi ging k ton Ngn Hng. - Hc Vin Ngn Hng. 7) Bo co kt qu kinh doanh Ngn Hng 2001, 2002. - NHNN & PTNN Qun Ty H. 8) Bo co cng tc Ngn Hng. - NHNN & PTNN Qun Ty H. 9) Ngn Hng Vit Nam vi chin lc huy ng vn phc v cng nghip ho hin i ho t nc. 10) Tp ch Ngn Hng cc nm 2002, 2003. 11) Thi bo Ngn Hng. 12) Mt s vn bn, ti liu lin quan khc.

Sinh vin: V Quc Ni

75

Nhn xt ca Ngn hng thc tp . .

Sinh vin: V Quc Ni

76

Sinh vin: V Quc Ni

77