You are on page 1of 31

CHARLES STANSFIELD JONES

A MASTER OF THE TEMPLE

___________________________________________________________________________ A.. A.. Publikacija u Klasi B

Charles Stansfield Jones

Brat VNVS V in Om mnibvs Majstor r je predstav vljen u Odor ri Iskuenik ka kako bi potvrdio p Svo oju Jednosta avnost, to opisuje i Njegovo o ime. On je e u dubokoj j meditaciji u Zmaju, Njegovoj N naj jdraoj asan ni. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A Master of the Temple

DEO I
Od 2. Aprila 1886, do 24. Decembra 1909. Charles Stansfield Jones, koga u spominjati pod motom V.I.O. koji je preuzeo postajui Iskuenik A.. A.. doao je na svet uobiajenim i isprobanim metodom 2. Aprila 1886. godine, izbegavi da postane Aprilska luda (roen je 2. a ne 1. Aprila) odlaganjem dana dok ne sakupi dovoljno hrabrosti da jo jednom izae na ovaj hladni i negostoljubivi svet. Zatim je bio pomazan, pljesnut i dozvoljeno mu je da ivi, a mi se neemo zamarati vie detaljima njegove karijere sve do 1906, kada je dostigao dvadeset godina i poeo okretati svoju panju ka Misterijama i prouavanju Spiritualizma, oduvek sa idejom da ga opovrgne. Od te godine izgleda da datira njegov interes za okultizam, a i to je priblino vreme kad je prvi put svesno poeleo da pronae i doe u kontakt s pravim okultnim Redom. Ova elja je, kako emo videti, ispunjena tri godine kasnije, kad je dobio mogunost da postane Iskuenik A.. A.. i odmah je i vrsto zgrabio: ali kroz te tri godine njegova istraivanja odvela su ga na razliite puteve: Spiritualizam, Religioznost itd. s jedne strane, a opet "The Europe", "The Leicester" i "The Cosy Corner" ("Topao oak" - pabovi, kafii, prim.prev) na drugoj: i poslednje, ali ne i najbeznaajnije - brak, komplikovana stvar da bi se tu ukljuila, pa je moda najbolje da je ostavljena na stranu. Zaronivi onda svim srcem u taj konani eksperiment kao da je postao "Omnia in Uno" za neko vreme, uao je u stanje uma veoma prikladnog za studiranje Naunog Iluminizma (Scientific Iluminism), za kojim je oseao veliku potrebu, i potpisavi Iskueniki zavet 24. decembra 1909. preuzeo je posle paljivog razmiljanja moto "Unus in Omnibus", i otada veoma ugodno napreduje. Od tog vremena nadalje, prema pravilima Reda, on pie dnevnik svog rada, a to ini na zadatak lakim: kako je i on sam od tog trenutka postao mnogo ozbiljniji i mi moramo do izvesne take slediti njegov primer i pozabaviti se onim to je zabeleeno kao pokuaj due da zadobije Svetlo za sebe i druge. Kakve god bile njegove greke, kako god siromani rezultati ili smeni njegovi neuspesi, dosta mu je tih stvari reeno, a on ih nikad nije odbacio (tj. prihvatao je konstruktivnu kritiku, prim.prev).

DEO II
Od 24. Decembra do 14. Maja 1910. Brat V.I.O. zapoeo je dovoljno hrabro. Ve pre nego li je proitao prvi broj Equinox-a i doao u kontakt s bilo kojim lanom A.. A.. uinio je pokuaj s Asanama. Najranija beleka koju mogu nai izgleda ovako: etvrtak, 4. Novembar 1909. 23.20 do 23.41. Asana. Poloaj I. Bog. Tenja ka iskrivljenju, upravo iznad kukova, uspravljao se vie puta. Posle oko pet minuta otvorio oi jednom i pomaknuo glavu. Posle prvih par minuta disao potpuno pravilno, brojao 9 pri udisaju, zadravao dah 4, izdisao 9, zadravao 4. Pri kraju vebe video je razliite oblaie boje i neodreene figure. 19. Decembra veba mu je trajala 46 minuta. Nadao se da e postii 60 minuta sledei put. Ali nije uspeo u tome, jer od potpisivanja njegovog Iskuenikog zaveta 24. Decembra ne nalazim ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ nikakve beleke sve do 11. Januara 1910, dana kada je primio svoja prva pisana uputstva od svog Neofita Brata P.A. Kako ove instrukcije predstavljaju bazu na kojoj je on radio odreeni period, ukljuiu ih ovde, iako moda nije u redu da sledi instrukcije, jer Iskuenik treba sam da izabere one vebe koje mu najvie odgovaraju i eksperimentie s njima, iako u to vreme, u svakom ssvetloaju, on to nije mogao znati i ne moe biti okrivljen to je sledio uputstva svog Neofita.1 U svakom ssvetloaju mogao je postupiti daleko gore nego teiti da se pridrava ovih Nekoliko jednostavnih pravila, koja su kao to sledi: PRAVILA 1. Uvek budi umeren i sledi srednji put; radije budi kornjaa nego zec; ne zalei se divlje ni u ta; ali ne odbacuj ta si preduzeo bez mnogo premiljanja. 2. Uvek dri tvoje telo i um zdrave i u dobroj kondiciji; i nikad ne zapoinji vebu, bilo mentalnu ili fiziku, kad si umoran. 3. U idealnoj zemlji vreme za vebu je: pri izlasku ili zalasku sunca, u podne ili u pono (ali uvek pre obroka, nikad posle). Ako ovo ne moe udobno izvesti u ovoj zemlji, neka tvoja glavna veba bude izvedena pola sata ili sat pre doruka. 4. Ako je mogue izdvoj posebnu sobu za svoje vebe; odravaj je istom, i u njoj dri samo stvari koje ti odgovaraju; zapali malo mirisa (incense) pre poetka vebe; sobu dri svetom, i ne dozvoli sebi ili nekom drugom da u njoj uradi ita neuravnoteeno u misli ili delu. Kroz volju i Delo uini tu sobu hramom i simbolom onog veeg hrama koji je tvoje VIE SOPSTVO. VEBE Prva veba Ustani na vreme, bez urbe se operi i obuci, dovri odevanje i ui u sobu koju si izabrao: zapali malo mirisa i okrenuvi se ka istoku ponovi neku jednostavnu molitvu kao npr: "Neka se Svetlo Adonai-a podigne unutar mene, neka me vodi kroz ovaj dan i bude poput lampe da osvetli moju tamu." Tada uini, to krae mogue, uobiajenu ispovest tvog rada prolog dana i zabelei je u svoj dnevnik, nakon toga sedi u udoban poloaj i uini sledee: S rukama na kolenima i uspravne glave, udahni u odreenom vremenu i koncentrii sve svoje misli na taj udah kako ulazi u tvoja plua izbegavajui sve ostale misli koje se mogu pojaviti u meuvremenu: tad izdahni, jo uvek odravajui svoju misao usmerenu samo na to. ini to oko deset do petnaest minuta i zatim zabelei u tvoj dnevnik broj "prekida", ili bilo kakav rezultat. Cela veba mora biti izvedena ritmino i harmonino. Druga veba Kako jurnjava radnog dana nastoji da razori ono to je jutarnja veba stvorila, pokuaj da pretvori svaki deli posla na tvom radnom mestu u magiku vebu. Vri sve, pa ak i najbeznaajniji posli s potovanjem i u slavu Adonai-a. Istii se u posebnim dunostima u ivotu, jer On je od tebe i ti od njega; ne misli o njemu kao o Adonai-u, ve o Adonai-u kao poslu, i od svog dnevnog rada kreiraj simbol Simbola "Velikog Dela koji je BITI". ___________________________________________________________________________
1

Charles Stansfield Jones

Veoma je drsko za Neofita da postavlja pravila: jer (a) on verovatno ne moe znati ta njegovom Iskueniku treba, jer ne postoje beleke da ga vode: (b) Iskuenikov zadatak je da istrai svoju sopstvenu prirodu, a ne da sledi bilo kakav propisani kurs. Trea primedba je da se postavljanjem Iskuenika u steznik, jedna beskrajno mlitava osoba moe provui kroz svoju godinu i postati Neofit, na sramotu Reda. Ali ova primedba je teoretska: jer Inicijacija je nadgledana od Treeg Reda, gde nikakva greka ne moe opstati. - O.M.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Trea veba Ba kao i navala dnevnog posla, tako i zadovljstva kojima ugaa, vode ka poremeaju tvoje ravnotee. Neguj radost u svim tvojim zabavama; i dok si radostan, bukni u tiho i unutranje slavljenje radosti unutar tebe. Ne ini izvetaene vebe, radi tiho i radosno i ne raspravljaj o tvojim rezultatima s prigodnim prijateljima. I iznad svega, ini sve u ast i slavu Adonai-a, tako da od tvojih dnevnih zadovoljstava ti moe sastaviti simbol te nepromenjive radosti koja JESTE. Ova uputstva imala su i propratno pismo iz kojeg izdvajam sledee: "Priloene vebe izvodi redovno, i kai sebi: 'iniu to tri meseca, ak i ako ne dobijem nita dobrog od njih, jer ja sam odreen da ih inim.' Pii mi kad god eli, ali ne prihvataj nikakav rezultat, koji moe dobiti, kao neto vrlo vredno; jer ove male vebe su tu samo da stvore ravnoteu koja je neophodna pre pravog poetka rada. Ako doda neku svoju vebu, tada je izvodi kontinuirano i uvek u isto vreme dana: prihvatiti se neke vebe pa je odbaciti gore je nego nekorisno, jer je neuravnoteavajue." Dakle, kao to i svaki Iskuenik zna, im se neko prihvati izvoenja pa i najjednostavnijeg zadatka pravilno i s magikom namerom, taj zadatak ne samo da postaje teak, ve gotovo neizvodljiv. Upravo do toga je i V.I.O. doao, i jo njegov zadatak nije bio ni poteno zapoet, a ve su se pojavile sve mogue tekoe, poput psoglavih demona koje spominje Zoroaster, da onemogue dovrenje. On je pokuavao, ali pri kraju Januara pie: "Ne mogu ii dalje pod ovim okolnostima. Imao sam dosta vremena da izvedem vebu ovo jutro, ali bio sam neprekidno uznemiravan. Nisam se pripremio jer nemam odgovarajueg mesta za hram." Kako je malo znao u to vreme koliko dobrostojei je u tom pogledu on u stvari bio. iveo je u komfornom Kensingtonskom stanu sa svim udobnostima civilizacije; par godina kasnije bio je sretan da radi Asane i izvodi svoje meditacije napolju na kii, odeven u pidamu, jer je njegov siuan ator u Britanskoj Kolumbiji bio premalen za rad unutra. Ali to je ve skretanje s teme. Na toj taki njegov se dnevnik naglo prekida. Ostao je u Londonu do Maja 1910, kad izbijaju okolnosti koje mu omoguuju posetu Britanskoj Kolumbiji. Naoruan tada njegovim uputstvima - listom Equinox, i s poneto okultnih knjiga, otplovio je za Kanadu, sam, da zapone ponovo na novim i neoranim poljima.

A Master of the Temple

DEO III
Od 25. Jula 1910. do 30. Aprila 1911. Sledea beleka u njegovom dnevniku datira 25. jula 1910. To je uoptena ispovest prethodnih est meseci. Pola njegove godine iskuenitva je prolo, a on nije poslao ili primio bilo kakvu vest od Reda. On oplakuje svoj nemar u tom pogledu, ali pie: "Sad znam dobro da sam ja sam patio i patiu zbog ovog nemara, i ja moram skrueno prihvatiti svaki rezultat koji je mogao proistei iz moje greke. Jo uvek, iako sam moda zanemarivao savet dobiven kad sam postajao Iskuenik, oseam da sam napredovao iako nikad tako slabano, na stazi koju od poetka preuzeh da sledim. Zar ne moe, O Adonai, to to je prolo da bude dobro, a sada drugih est meseci da isprave prvih est? U to vreme on jo nije shvatao da stvari uvek ispadnu najbolje: trebalo mu je dugo da to shvati, ali je primetio da su ubrzo nakon toga njegovi napori proizveli odreene rezultate: jer nalazimo sledei zapis u Nedelju 7. Avgusta 1910. "Naao sam (za par trenutaka) Mir koji ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ prevazilazi svo shvatanje. Amen." To je oito predznak njegovog prvog, uistinu vrednog zabeleenog razultata, prvo svitanje L.V.X. koje je iskusio 29. Avgusta. Postoji zapis 2. Septembra, pun radosti, veselja i zadivljenosti, o svojoj prvoj iluminaciji. A onda, tri dana kasnije, on je oito shvatio da samo to nije dovoljno, i to je razlog za sledei pomalo udan zapis 5. Septembra u 19.53 koji u navesti u celosti: Sada sam miran, iako sam poeo pisati ono to moe biti poslednji zapis u ovom dnevniku. Kad se osvrnem na to, sve ega se mogu setiti o mom ivotu na ovoj planeti je da je bio voen nekom nevidljivom rukom. Ovaj tako kratak ivot (24 godine i est meseci) bio je ispunjen neobino velikim brojem dogaaja, nekim bolnim, nekim radosnim i nekim isto spiritualne prirode. Ne alim ni za ta. Opet su tri dana prola, a nisam nita zapisao u ovu knjigu. Ne mogu govoriti o onome to se dogodilo za ta tri dana, ini se nekorisno pokuati i uiniti to, ustvari ini se uopte nepotrebno uiniti taj zapis osim da ja ne znam ta je predamnom, i oseam da ako bih iveo (ili ako ivim) due na ovoj planeti moje ivotno Delo bi bilo, i to uistinu mora biti, pomoi drugima da dou do Staze. Tako su ovi redovi pisani za one koji dolaze za mnom, u nadi da e biti spaeni ma i jedne kapi patnje koju sada podnosim. ta god da se dogodilo u ova tri prola dana, posledice su mojih misli. Ja, koji sam naao srce bljetavog trougla, koji sam svakako postao jedno s Velikim Belim Bratstvom, koji sam uo Glas Boga u svoj njegovoj lepoti, koji sam uinio tu poruku delom (ta vie celog) mog bia, koji sam drao moju Voljenu na rukama, koji sam Postao ona koju Ljubim i izgubio se u njoj, koji sam zauvek odbacio moje nie ja, koji sam pobedio Smrt, koji sam osetio Patnju celog Sveta, koji sam pronaao Mudrost, Ljubav i Mo, koji sam odbacio Sve da postanem Nita, ja koji sam video bedu Sveta, naao sam da knjige (dosada moji najdrai prijatelji) nemaju vie ta da mi kau - naao sam da znanje (relativno) ili ono to sam mislio da znanje jeste, nije od koristi da zadovolji potrebu celog drugog dela mojeg Bia, koju moja velika Boja ljubav obdariti moe. Ja, koji sam pobedio Strah i Smrt, sada sam suoen s injenicom da bez Apsolutnog Znanja sve je uzaludno. Postaviu Jedno Poslednje Pitanje. ZATO? Sada sam napisao to. Sputa se odvratan muk. Sam sam u stanu, nemam novca, i ne mogu upotrebiti svoju Volju da ga traim od drugih, jer im ne mogu dati nita za uzvrat da bi im pomogao u onom to uistinu trae. Zakukao sam s Hristom "Eli, Eli lama sabachtani". Prepatio sam Krvavi Znoj s Njim na Krstu, i sad kaem s Njim "Gotovo je" Amen. Jo jedna beleka pade mi na pamet pre nego spakujem ovu knjigu i poaljem je ka F... u ijim rukama e biti sigurna. Pogledao sam u oi malog deteta ovo vee. Da li odgovor lei u njima? 5. Septembar 24.26. Prolo je. Nisam poslao paket i jo jednom otvorio sam knjigu. Ovog puta to e biti kratak zapis. Veoma tiho i mirno kleao sam; nisam se opremio niti palio miris. Samo sam prizvao u pamenje sliku malog deteta koje je gledalo u moje oi dok sam mu ljubio elo. Veoma tiho postavio sam moje pitanje. Ustao sam i legao na krevet, i uskoro odgovor je doao. Doao je veoma tiho, i prvo sam pomislio da je neka greka jer inilo mi se da sam to uo ve mnogo puta pre. Nikakav drugi odgovor nije doao, tako da sam izaao napolje i krenuo u etnju ulicama. Postepeno, svanulo mi je dublje znaenje i vratio sam se da ovo zapiem. Ne trebam vie dodati mnogo. Nisam napisao odgovor. On je bio dat u tiini, i u Tiini mora i ostati. Ipak, ini se da je bio prisutan samo jedan mali ubor radosti u Velikom Tihom Moru, dok je jedna dua Neno utonula ka svom poivalitu, a tihi glasovi su zaaputali "Dobrodoao Brate". Zatim se sve stialo i umirilo kao i pre. Mali talasi je zaplovio da celom svetu obznani, i kad je preneo poruku svoju, sve se bee smirilo. Amen. Kakva god da bila priroda ove Iluminacije, verovatno stanje Dhyane, ostavila je veoma znaajan rezultat na Svest Brata V.I.O., i dala mu neophodnu energiju da nastavi svoj Rad kroz mnoge mrane i nesretne periode. Sam nije mogao u to vreme proceniti vrednost te iluminacije. On je bio sam u Vancouver-u i bez kontakta sa Redom, i nije primio ni re od ___________________________________________________________________________

Charles Stansfield Jones

___________________________________________________________________________ svog Neofita, od kada je napustio Englesku. U stvari on nije uo ba nita od Januara. Ali ipak je poslao dopisnicu da kae kako je postigao neke rezultate. Otprilike u to vreme nalazim i jedan zapis nazvan "Filozofija V.I.O." koji se ini interesantan zbog nekih slinosti sa Zakonom Teleme, o kojem nije mogao uti nita u to vreme. On izgleda ovako: ovek je vezan samo Jednim Zakonom. Ako ne uvai i mali deo Zakona, ne povreuje nikoga osim samog sebe. Dok on ivi u jedinstvu s tim, on je Bog. Dok on ne ivi u jedinstvu s tim, on je ovek. Dok on ivi u jedinstvu s tim, on postaje Zakon. Ostvariti Zakon i iveti ga, to je Veliko Delo. Prekinuti Zakon nakon to je realizovan, to je Greh. Istrajati u dovoenju svih ka spoznaji Zakona, znai podrati ga. Trai Zakon da bi mogao biti Slobodan. Mudrost, Ljubav i Mo, to troje je Jedno. Da to troje jeste Jedno - to je Zakon. S pronalaskom Take iz koje to troje postaje jednako, i tu ostati, samo na taj nain moe Poznavati Zakon. Ako zna to, zna Sve. Ako ne zna to, zna manje nego Sve. Tei uvek Apsolutnom, i ne prihvataj nita manje. Krajem Septembra neposredni rezultati te prve iluminacije kao da su splasnuli, i mi sad nalazimo Brata V.I.O. kako oajno tei da shvati i proceni vrednost onoga to mu se dogodilo. Zasigurno, on je tada bio u mentalnoj barutini, kako sledei zapis i pokazuje, u isto vreme ipak njegova jedina misao izgleda da je bila kako pomoi drugima da nau to Svetlo koje je tako promenilo itavo njegovo bie. 24. Septembar 1910. Driad hotel. Victoria B.C. Sedim ovde s idejom da prionem na sreivanje razultata prethodno postignutih. (Od L.V.X. zapisa.) Mogu spomenuti da sam u meuvremenu paljivo itao i prouio ova Crowley-eva dela: Tannhauser, The Sword of Song, Excluded Middle, Science and Buddhism, Three 7 Characteristics, itd. U Svetlu Razumevanja, ove knjige su sada na mene ostavile veoma drugaiji utisak nego pri ranijim itanjima. Takoe, i svrha Liber LXV je sad jasna. Rezultat svega toga daje mi oseaj da sam stigao na kraj, a takoe i na poetak u isto vreme. Ovo (usput) izgleda kao uobiajeni doivljaj poetnika: im doe do rezultata, bilo kakvog rezultata, on odmah pomilja da je stigao na kraj. Ali V.I.O. oigledno ne zasluuje da bude tako prosuivan, jer nastavlja: Sada, ako sam uistinu doao do kraja, izgleda mi razumno prihvatanje da uopte ne bih trebao biti ovde i pisati ovo. Moje telo i um su oigledno jo uvek postojei kao telo i um. Ali, ako su oni, to je svima poznato, nepostojani, da li je onda vano to oni nastavljaju postojati u ovom obliku ili ne? Kako to povezati sa Sveu o Postojanju Onoga to prevazilazi oboje? (Um i telo, prim.prev) Sada, ako je neki deo mog sadanjeg stanja Egzistencije realizovao mogunost drugog i vieg stanja Svesti, zar ne bih trebao jo uvek biti u onom stanju nesigurnosti u kojem sam iveo pre nego to je dola realizacija? Ali dogodivi se, ova realizacija je svakako ostala kao traak Bia, razliitog od prethodnog ne-bia. ___________________________________________________________________________

A Master of the Temple

___________________________________________________________________________ Rezultati njegovih mentalnih analiza govore nam da je on iskusio unutar sebe stanje Svesti puno Mira i Radosti, koje skoro vie odgovara Nuli nego bilo kojem drugom nazivu. On ne moe nai nita to bi mogao uporediti s tim stanjem, ali shvata veliku superiornost tog stanja nad normalnom Sveu, i osea jaku potrebu da omogui i drugima da podele to njegovo iskustvo. Iako u nemogunosti da objasni reima, on shvata da mora stei znanje nekog definitivnog Sistema koji nauno moe proizvesti to stanje, ali poto nije jo ni Neofit A.. A.. on razmilja da li e ga Oni prepoznati kao kvalifikovanog da trai pravo da zna i iri Njihovo uenje. On odsvetlouje da u svakom ssvetloaju to je vie mogue smanji zahteve Ega kao odvojenog bia, zaboravljajui sebe u svojim naporima da ini sve to moe za druge u skladu sa Svetlom koje je postigao. On nalazi da destrukciju Ega nije tako lako dovriti s prvim napadom. Prema tome on je nauio, ne iz knjiga ve iz iskustva, da je Cilj trebao biti naen unutar samog sebe, i da to je vie mogao prii Svesti Niega, to je blie dolazio Realizaciji istog Postojanja. To redukovanje Svesti na Nulu otada je postalo postojani cilj njegovih Meditacija; i svaki drugi eksperiment koji bi zapoeo je, od tog vremena nadalje, gledan kao neophodan za lino usavravanje ka sposobnosti da pomae drugima, radije nego za svoj lini razvoj. 7. Januara 1911. primio je Equinox br. 4, i im je video naslovnu stranu Liber Jugorum osetio je jaku odbojnost prema zarezivanju svoje ruke u propisanu svrhu. Ali, rekao je, "Strah je neuspeh i pretea neuspeha, i bilo bi najbolje uzeti nedelju ili dve rada, kako bi to savladao, posle ega verovatno neu imati smetnje u tom pogledu." Odsvetloio je da izbegava veznik "i" u govoru tokom tog perioda. Njegova beleka o eksperimentu je u potpunosti sauvana, do detalja,2 i moe biti interesantna ostalim studentima: donosim je prepisanu u celosti. Subota, 7. Januar 1911. Vancouver, B.C. 4 sata popodne. Upravo sam primio Equinox i poinjem eksperiment sa kontrolom govora putem izbegavanja veznika "i" nedelju dana. Neka mi moj Gospod Adonai pomogne. Amen. Subota, 7. Januar. Pono. Iako neprekidno paljiv, morao sam se kazniti 15 puta od 4 popodne. Pokuau da postignem bolji rezultat sutradan. (Siguran sam da nisam propustio posei ruku neposredno nakon upotrebe rei "i".) Nedelja, 8. Jan. 23.30. Rekao sam zabranjenu re: 2 puta pre ustajanja ujutro. 1 put za vreme razgovora. 3 puta za vreme vebe pevanja. 1 put za ajem. 1 put uvee. 1 put za veerom. Ukupno 9.

Charles Stansfield Jones

___________________________________________________________________________
2

italac bi trebao da primeti kako su samo nekolicina od veoma velikog broja vebi prepisane u ovom skraenom dnevniku. Ova primedba je neobino vana, jer bi povran italac mogao pomisliti da je V.I.O. dobio veoma mnogo za veoma malo. Upravo suprotno, on je najuporniji radnik od sve Brae, i dobro je zasluio svoj bezprimeran uspeh. - O.M.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Ovo je svakako bolje. Tri puta se dogodilo za vreme vebe pevanja, dok smo uvebavali novu stvar s horom iji sam lan; veoma je teko izostaviti tu re za vreme pevanja. Nalazim kako ta veba ini da priam mnogo manje. Jer izabrana re je veznik, koji uvek deluje u drugom delu reenice. Nikad pre nisam primetio kako je nepotreban odreen deo naeg govora, u stvari, sad sam siguran da je veoma mnogo stvari bolje ostaviti neizreene. Ponedeljak, 9. Januar. Vreme za spavanje. Danas sam prvi put tu re rekao za vreme ruka. 1 put u 13.20, ruak. 1 put u 14.25, u kancelariji. 2 puta u 16h, (dovoljno sam bio neoprezan da ponovim reenicu koja je sadri. Dodatni jai rez.) 1 put u 17.10. 1 put u 17.30. Ukupno 6 Radostan sam to ovo pokazuje poboljanje. Radio sam i govorio u kancelariji celo vee sve do 10 sati, i onda jo razgovarao kod kue. Utorak, 10. Januar. 00.35. Ljut sam na sebe jer sam bio veoma nepaljiv. Razgovarao s ovekom oko 7 minuta ovo jutro i zaboravio na koncentraciju. Ipak, vie ili manje stvorio sam naviku govora u kratkim reenicama; tako da ne mislim da sam rekao re vie nego dvaput. Ipak napraviu jedan dodatni rez jer sam bio nepaljiv. 1 put pre naputanja kue, ujutro. 2 puta za vreme razgovora (vidi gore) 12.10. 1 put za rukom (samo napola izgovoreno, ali ipak primeeno). 1 put u 19.45 (ruke su ve bolne, upaljene). 1 put u 22.30 (govorio sam prebrzo M.-u). Otiao u krevet u 23.10. Ukupno 6. Sreda, 11. Januar. 18.45. 1 put u 9.50 u kancelariji. 1 put govorei mom bratu C. Vreme ruka 1 put govrei svojoj eni. 1 put govorei mom berberu.

A Master of the Temple

Smatram ovo gore veoma loim; ali objanjenje je velika guva u tom satu, jer trebao sam pozvati bratovu kancelariju, ii kui po ruak, obaviti kupovinu, pojesti ruak, obrijati se, i to sve za sat vremena. Oigledno, unervozio sam se i izgubio kontrolu. (Vidite da je vreme mog razgovora sa bratom dvostruko, ali sam ga ipak ukljuio.) Moram ovde spomenuti da sam u subotu vee, nedelju i ponedeljak bio Svestan mog zadatka praktino sve vreme; ak i kada sam poinio greke, one su bile gotovo u svim ssvetloajevima prouzrokovane zbog prejake tenje. Prevladavi veliku veinu razgovora uspeno, bio sam uvuen u greku pri kraju (razgovora). Zakazao sam u budnosti panje, ali sam postigao odreenu podsvesnu opreznost. To ini konverzaciju lakom, ali ipak nije dovoljno uspostavljeno da me oslobodi od greaka. Ustvari, nisam siguran da ne postajem sve neoprezniji. 1 put u 17.20, kancelarija. 1 put u 18.30, eni. 1 put u 22.00, pevajui. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 1 put u 22.50, govorei eni. Ukupno za dan: 9. Beleka. Oseao sam se strano uznemiren celo vee, i imao jaku elju da govorim slobodno. Otiao sam na sveani koncert u 8.45 i napustio ga u 10.05 jer nisam mogao da izdrim. Veoma sam eleo da pevam, ustvari pridruio se u jednoj pesmi i napravio greku zabeleenu gore. Naao sam da je veoma teko ispustiti re za vreme pevanja, ak i ako pevam s drugima. etvrtak, 12. Januar. 19.35. Oseam se mnogo bolje danas i imam mnogo vie kontrole. U 8.58 ujutru zabeleio sam jednu greku, ali ovaj put ne izgovorenu ujno: ipak znaenje je bilo u umu, tako da sam je uraunao. Ponovio sam vreme kad mi je prijatelj rekao jedan i po minut do devet. Ponovo u 18.35, ali takoe neujno. Zavrio sam dan uspeno sa ukupno dve greke (neujne). Petak, 13. Januar. 18.20. 1 put ujutru u kancelariji 1 put u 14.35 (neujno) 1 put u 16.30 1 put u 18.10 (glasno). Ne znam, da li da brojim neujne greke, ali radije u smatrati greku teom nego se obmanjivati. 1 put u 19.10 gospoi R. (glasno) 1 put u 21.00, kancelarija. 1 put u 22.30, eni. 1 put u 23.30, eni. Ukupno za dan: 8. Ovo je bio veoma lo dan, a tako sam se mnogo nadao da u ostvariti jedan ist dan, bez greke! Nema veze, pri sledeem eksperimentu bolji e biti rezultati. Subota, 14. Januar. 18.30. Opet veoma jadni rezultati. 1 put ujutru. 1 put u 13.45, eni. 1 put u 15.00, eni. Ukupno: 3. Subota uvee, 7. Januar. 15 Nedelja 9 Ponedeljak 6 Utorak 6 Sreda 9 etvrtak 2 Petak 8 Subota (do 16h) 3 Ukupno za nedelju dana: 58.

Charles Stansfield Jones

___________________________________________________________________________

10

___________________________________________________________________________ Tako zavrava prvi eksperiment u kontroli govora. Na neki nain bio je razoaravajui, to pokazuju rezultati. Ali je i meni dokazao koliko mi je trebala ta veba. Veoma mi je drago da sam je izveo, i pokuau ponovo u bliskoj budunosti. Beleka. Prevladao sam oseaj ustezanja kad je trebalo zasei samog sebe. Prvi rezovi bili su dosta kratki i oko pola ina dugi, naposletku poveao sam ih tako da su dostigli duinu od tri ina. Od 21. do 28. Januara, Brat V.I.O. je vebao kontrolu tela putem ne-ukrtanja nogu. Kazna je bila ista kao pre. Ukupno je greaka u nedelji bilo 24. A 25. Februara uoio je injenicu da je uspeo u izvoenju vebe cele nedelje bez i jedne greke, samo s jednom duplom uoi spavanja. Rezultat ovih vebi na Bratu V.I.O. bio je upadljiv. Zarezivanje ruke tokom prve vebe, kontrole govora, rezultovalo je podsvesnom opreznou, a za vreme sledee vebe ije detalje neu navoditi, iako je obekat vebe bilo ne-ukrtanje nogu - tj. kontrola tela, uoio je da svaki pokuaj nogu da se vrate staroj navici ima ustvari efekat da ga ini mnogo opreznijim u svom govoru, i tako pokazuje da postoji neka nevidljiva veza u njegovom podsvesnom umu koja proizilazi iz prethodnog rada. Tako sada moe biti reeno da ove vebe imaju nagomilavajui efekt, to ih ini jo vrednijim za pomo u kontroli uma i tela. Ali to je jo od vee vanosti, sve dok je Brat V.I.O. u pitanju, one su oigledno imale efekat - pojaan verovatno pismom od njegovog Neofita - utiui na njega da uini novi i odsvetloniji napor da izvede Mistine vebe za odreeni period, i to redovno u skladu s njegovim pravim A.. A.. uputstvima. Od 30. Januara 1911 do 30. prila iste godine, on vodi nauno oblikovan dnevnik i kroz propisana tri meseca nije izbegao ni dan u izvoenju svog zacrtanog zadatka. Njegovi rezultati kroz taj period moda nisu bili ba iznenaujui, ali, kao to i svaki pravi Student naui - to je dug i kontinuiran napor, izvesti na rad uz zacrtani napor bez obzira na svaku potekou koja se moe pojaviti, a to uistinu vredi kad doe vreme oitavanja rezultata. Volja je to to zahteva trening, i dovrenje takva dela, a to je rad tei i dosadniji to vie doprinosi uspenom zavretku. 30. Januar 1911. Pismo od Brata P.A. njegovog Neofita. Iz tog pisma je saznao da su se mnoge promene desile otkad je napustio Englesku, a meu njima i ta da je Brat P.A. prekinuo svoju vezu s Spoljnim Redom, ali je voljan da i dalje nastavi da se brine o njemu. 5. Februar. Brinuo je da li mu je Brat P.A. to rekao samo kao test. Moramo se setiti svega onog to je on radio dok je bio sam i bez ikakvih vesti za odgovor, a to je pripisao svojoj manjkavosti da izvede svoj zadatak u potpunosti. U tome je svakako bio u velikoj meri u pravu, jer sve dok bilo koji Iskuenik ne ini ono u ta je upuen, ne moe oekivati bilo kakvu dalju pomo, jer bi to samo znailo da Majstor uestvuje u njegovoj lenjosti i slabosti. 6. Mart 1911. Sve do ovog vremena, iako je redovno radio vebe nikakvi rezultati se nisu deavali, i mi nalazimo ovu beleku: "Ne eznem za bilo kakvim rezultatima sada, niti ih oekujem, jer obekat ovih vebi je kontrola sopstva". Sad bi trebalo napomenuti da kad neko uistinu dospe u stanje kada samo radi, on je sklon da nastavi s radom ne oekujui rezultate, ali zato ih esto postie. (Jasno, nema svrhe zavaravati ___________________________________________________________________________

A Master of the Temple

11

___________________________________________________________________________ se s tim stvarima, ne moete ostvariti rezultat samo time to kaete da vas ni malo nije briga.) Neto slino se izgleda dogodilo i u ovom ssvetloaju, kako i sledee pokazuje: 12. Mart. Za lekcije "Parsifal" osetio sam iluminaciju koja je proela celo moje bie, i jo jednom postao Svestan Istine moje prethodne Iluminacije, koju sam bio izgubio. Ovaj zapis je zanimljiv. Iluminacija dolazi, i dok traje nema sumnje o njoj. ONO JESTE. Onda, verovatno, ivot nastavlja tei ba kao i pre, osim uvek prisutnog seanja na "Neto to se desilo"; kada nemamo nita s ime bi to uporedili, tako neto je teko opisati a jo vie definisati. Kako god brzo neko ulazi u novi period, on moe prepoznati simptome, gotovo unapred, i nova Iluminacija je kao pridodata staroj, a zadivljenost i radost su prisutne u obe. 15. Mart. Oseam se kao vrlo napet muziki instrument. Moja volja proima ice, uzrokujui potpune i harmonine vibracije mog bia, koje proizvode neobjanjivu i prema tome najlepu melodiju. 28. Mart. Kako mogu to napisati, kako staviti u rei i poslednju ideju onog to je neoblikovano? Sada u pokuati dok jo malen ostatak misli preostaje. Zaeo sam dete unutar svoje materice. Ili sam to moda po prvi put shvatio da ja imam matericu? Sad je to tako, ta praznina iznutra, u koju sam projektovao moje misli, i iz koje su one ponovo izale "iveti" za veu svrhu. Zar ne mogu stvoriti tamo od najviih ideala dete koje treba biti JA LINO, esenciju mojih patnji, proienu i oplemenjenu, osloboenu otpadaka pomou ive vatre? Ovaj ivot u Slubi mora biti ivljen sve dok ja ne postanem "bez-sopstva" u svemu onom to znam kao mene samog (tj. lien ega, prim.prev); a zar nee svo vreme moje "dete" rasti unutar mene, sastavljeno od finijih stvari? I s potpunim sedinjenjem s njim... Nemam vie rei. Ovaj zapis nagovetava prepoznavanje "oblikovanja negacije u egu" koja e ga verovatno i unititi. Zar nije zapisano u Liber LXV "kao to ra nagriza metal, ili rak nagriza telo do propasti, tako sam i ja naspram duha oveka. Neu se odmoriti sve dok ga potpuno ne unitim"? Nedelja, 2. April (25. roendan Brata V.I.O.). Za vreme prakse imao sam poseban oseaj "centra Svesti" koji nije unutar kao i obino, nego iznad glave. 3. April. Kolebam se izmeu stanja "uivanja bilo kog zadatka ili poloaja jer je to prvi na dohvat ruke, i tako najlaki i najbolji smer akcije", i "stanja oseanja apsolutne mentalne torture uzrokovane zbog neophodnosti postojanja uopte". Prvo izgleda da daje mogunost neprekidnog "poveavanja" sve dok ne postanemo ono to ja mogu "svesno biti" za kratak period vremena, a drugo izgleda da vodi u unitenje. Moda je reenje mnoenje jednog stanja s drugim. (Crowley-jevo 0 .) Subota 8. April. Kroz zadnja tri dana postepeno sam se pribliavao drugom "klimaksu" koji je postigao, mogu li rei, svoj vrhunac u subotu, kad sam dospeo u stanje Iluminacije koje kao da je bilo "dodato mom prethodnom stanju". Prihvatio sam komadi papira i napisao "Izmeu svih komplikacija i tekoa uvek preostaje, u podzadini svega, Volja. Volja za Biti. Volja za Biti Nita, to je i jedino stanje neshvatljivo umu. Stari Bog je poeleo da bude neto, i Univerzum se pojavio; Novi Bog eli da bude Nita i nastaje" Nakon to je ovo napisano, usledilo je stanje bljeska (iluminacije, prim.prev) iji je odraz uhvaen telom. Tako radostan postade, da se okretao u ludom plesu ispunjen muzikom. Bio je pritisnut ogranienou sobe, ali "Ja" bee Slobodno, tako da to nije puno smetalo. (Ovo je drugo iskustvo da ritam ispunjava telo, i uzrokuje da se okree i plee u cilju da nekako nae izraz.) ___________________________________________________________________________

Charles Stansfield Jones

12

___________________________________________________________________________ 9. April. Poeo s itanjem oko 8.30h ovog jutra. Za vreme jutra je izgubljena ideja "ega" i realizovanja Svega kao Sopstva. (Ostavio zapisivanje na par sati.) Naao sam da je strano teko opisati i najbeznaajniju ideju onoga to se dogodilo za vreme tog stanja, iako je znaajno da to uinim to bolje mogu. Da tamo nema due (ili: tamo je ne dua, prim.prev) pogodilo me poput strahovite praznine. Da "ja ne, i nikad nisam postojao kao ja" dolazi kao predivna realizacija dok Svest nerealnosti "ja" jo traje. Sa gubitkom "ega" dolazi Svest da je sav univerzum stvari i ljudi samo deo Stanja u koje sam dospeo. Onda ako ovo malo telo i umre, egzistencija jo uvek preostaje u svim drugim Delovima Univerzuma, i tako promena zvana Smrt, koja se deava u raznim atomima, svo vreme, ne pravi nikakve razlike. Da li postoji ijedan razlog zato neko ne bi gledao na sve stvari i sve ljude kao na delove Samog Sebe, sve dok neko podjednako eli da dozvoli bilo kom drugom telu da vas smatra delom njegove imaginacije? Izgledalo bi da je jedan mali deo - sopstvo - bio zaljubljeno negovan, dok je u stvarnosti taj mali deo samo odraz Celine koja je pravi Ti, ali ak i to stanje mora na kraju odstupiti pred Moi Nita. 16. April, 8.30h. Zavrio sam itanje The Life of Buddha, i onda legavi, posvetih se Meditaciji. Disao sam pravilno i duboko neko vreme, posle toga zaustavljao sve ulaske dva ili tri puta. (Shanmukhi Mudra.) Onda sam preao u stanje koje je bilo praktiki bez elja. Mogao sam osetiti Cilj, ali je elja da pomognem drugima uinila nemoguim da Postanem Stanje koje sam kontemplirao. Posle toga, bio sam iznenaen jer isputajui sam dah iz tela (izdiui, prim.prev) osetio sam iznenadnu lakou, kao da u poleteti. Kako je to bilo neoekivano, nateralo me je da obratim panju na telo, nakon ega iako sam probao, nisam se nikako mogao vratiti u prethodno stanje. Mislim da sam u spomenutom stanju ostao pretko jedan sat, jer kad sam pogledao na sat bilo je 12h. U stvari moda je to trajalo i skoro dva sata. Gornja meditacija ostavila je Brata V.I.O. s oseajem "Blizu ali ne Sasvim". Do izvesnog opsega, on je gledao u Cilj Niega, ali nije uspeo Postati taj Cilj. Sledei dan javlja se malodunost i nezadovoljstvo. 22. Aprila dao je razumu ponovo maha i pokuao da ga upotrebi ne bi li otkrio gde se nalazi, jasno bez uspeha, jer Razum nikada ne moe objasniti ono to je Van Razuma. Mislim da je na ovoj taki on zapoeo drugu ogromnu greku: pokuao je da usporedi svoje iskustvo s onim iz John St. John; s rezultatom da kad je kasnije preduzeo svoje (magiko, prim.prev) Povlaenje, podsvesno je na njega u velikoj meri uticao sadraj John St. John-a, iako on to ne bi hteo niti mogao prihvatiti u to vreme. U tim stvarima ovek mora biti svoj, ne neko drugi. Njegov zapis od 22. Aprila je dosta dug, i navodim ga delimino. Voleo bih da se mogu bolje izraziti. itajui John St. John-a uvideo sam da shvatam ak mnogo bolje nego prvi put, kad sam ga itao tri meseca nakon izdavanja. Tada je izgledao poput sna vrlo daleke budunosti. A sada mnogi delovi izgledaju kao beleke mog linog iskustva, jedino izraeni neuporedivo bolje nego to ja mogu. Sada, koje su vrednosti iskustva koja sam postigao? Zato je Stanje jedinstva s Adonai-jem kratkotrajno, ili radije, da li je mogue ostati uvek svestan tog Stanja? Kako to da kad itam jedan osvrt poput "John St. John" ja znam o emu on govori, i mogu osetiti zajedno s njim tekou postavljanja toga u rei? To ne bih shvatio pre godinu dana, pre nego to sam zaao u odreena stanja o ijoj vrednosti ne mogu uopte raspravljati dok sam u normalnom stanju Svesti. Tada ne postoji Sumnja. Ali kako ja mogu uvek biti Siguran? Posegnuu za Equinox-om i zapisati zakljuke kako mi dolaze. Navesu str. 87: "Dobro, do jedne stvari sam doao (ponovo!), kad je sve reeno i uinjeno, Ja sam ono to sam, sve moje misli, i aneli i avoli zajedno, samo su promene mog raspoloenja. Moje jedino istinito sopstvo je Adonai. Jednostavno! Ali ja ne mogu ostati u toj jednostavnosti." Potpuno razumem to stanje, ali ja nisam Magiar, ja znam malo ili nita o Ceremonijalnoj Magici, osim iz proitanog; moji rezultati nisu bili praeni ___________________________________________________________________________

A Master of the Temple

13

___________________________________________________________________________ vizijama. Rezultati koje sam postigao bili su u prirodi postajanja stvari samih po sebi, a ne videvi ih. Ipak da nastavim: Da li je ideja povratka da pomognem drugima (vidi nedelja 16. April) samo oblik Pojave na Pragu prouzrokovane strahom od unitenja ili ludila? Ili je to ustupak mojoj slabosti, ugaanje mom "sopstvu"? Jer ja nisam ni blizu spreman da se ubacim u Struju, umesto ega se vraam normalnoj Svesti, i pokuavam poverovati da sam "odbacio" ono to "ne smem dobiti" zbog spasa "drugih" koji u to vreme za mene ne postoje? Sigurno je teko natezanje s tim (problemom, prim.prev); ulazim u to tako da jasno formiram propozicije. Dakle, sumnja ulazi u moj um, sumnja da sam to napisao samo da bi ispao poten u oima Brata P.A., ili bilo koga ko bi itao ovaj dnevnik. NE... Ove prethodne misli izgleda da imaju paralelu ponovo u John St. John-u na str. 96: "Ja moram postii ili ... kraj za John St. John", izgleda jednako stanju u koje sam doao 5. Septembra 1910 kad sam odsvetloio da upitam poslednje ZATO? i posle toga utonuo u Mir. Na str. 133 on kae: "neno, jednostavno, neprimetno kliznuvi otplovih u nita... osetih unutranje podrhtavanje kako se rasplamsava u poljubac... takoe dato mi je da uivam suptilnu Prisutnost mog Gospodara u unutranjosti kroz svih dvanaest dana. Ali on se povukao u Sebe... ostavljajui iskazivu utehu, Mir... Mir". Da, tako je i u meni Mir preostao, ali ponekad ne mogu sebe povezati s Tim, ili ne uspevam da to inim, ometen Mayom. Tada dolazi zapis trinaestog dana: "Bivajui uvuen u Tiinu, neka i boravim u toj Tiini. Amen." Tu sam sad zbunjen. Da li je John St. John postigao trajno stanje tako da ga vie ne moe iznenaditi glupa greka identifikacije s svojim telom, ili nije? 3 Ali kakve to ima veze s V.I.O.? On sigurno nema nita s C.S.J. Ali kako ja stojim? Ovo je izgleda moje stanje: dok sam pri normalnoj Svesti, znam da sam Ja (ili Ne Ja) uvek u stanju u kojem ponekad uhvatim odraz kada shvatim da sam ne ja. I dalje, to je najjasnija originalna misao koju sam izrazio ovo popodne, i to je loe. Naravno, dosta sam zadovoljan, samo kad ponem misliti i rasuivati o stvarima onda postajem nespreman. To je odprilike vreme kada zautim. I 30. Aprila, tri meseca propisana od njegovog Neofita, primiu se kraju. On pie: "Oseam da su bila dobro provedena, i da sam postigao bolju kontrolu mog tela i uma, ali shvatite koliko mnogo se zahteva pre... 0 . Mir svim biima. Amen."

Charles Stansfield Jones

DEO IV
30. April 1911. do 13 Oktobar 1912. Brat V.I.O. je iskusio razdoblje "Sue" koje gotovo neizbeno sledi Delimini uspeh. U nedelju, 7. Maja on pie: Ve celu nedelju nisam uneo zapis u ovaj dnevnik. Izgleda da gubim kontrolu, a moj dnevnik, koji lei netaknut na polici, izgleda kao strana neman. Zabrinjava me kad nita ne zapisujem: a ipak zahteva veliki napor samo ga dodirnuti ili otvoriti, a zapisivati u njega svaki dan ini se poput nadljudskog zadatka. Zato je to tako? Radio sam vebe ove nedelje kao i obino, samo malo ranije, jer moram biti u kancelariji u 8.30 a ne u 9h kao pre. Mislim da bi mi Brat P.A. mogao pisati. Oseam da me testira, i pokuau da verujem u to. Znam da u stvari to nije vano, ali ja sam sada slab, i treba mi mali prijateljski podstrek i par saveta. Oseam se tako da bih sve to napustio, ali moda je i celi trik upravo u tome to mi je tako teko! Ah, sigurno sam zaaran "suom". Ali ja u istrajati dalje, Dalje, DALJE, i unutar, Unutar, UNUTRA. O, za jedan poljubac, ili odjek Poljupca, Moj Gospode Adonai. Ja eznem za Tobom, ja Gorim ___________________________________________________________________________
3

On je zavrio svoj trenutni rad, i vratio se nazad u svet, kao u Liber VII , II: 51-53, podarivi sebi ovaj Blagoslov. - O.M.

___________________________________________________________________________

14

___________________________________________________________________________ od ei za Tobom. Neka nestanem u Tebi! Amen. Subota, 10. Jun 1911. Noas moram neto zapisati. MORAM. A i vreme je. Zato to nisam uinio ranije? Zato jer sam iskusio "suu" prolog meseca, a nisam uinio nikakav odreeni napor da je prevaziem, ve sam se vrsto drao malog atoma istinskog znanja koje sam ostvario, okretao moje lice stalno ka istoku, i muio se i dalje s ovom materijalnom egzistencijom i kancelarijskim poslom koji sam preuzeo. Oseao sam neprekidnu enu za onim "Neim" ili "Niim", iji odsjaj se spustio na mene, i ekao. Moda sam trebao Raditi i ekati, ali nisam. Dosad nisam nita uo od Brata P.A., ali piem i dalje ovog meseca, govorei mu da bih eleo da uinim neto kako bih barem malo pomogao drugima, i pitam ga ako ima vremena da me posavetuje o tome. Danas sam primio "Equinox" naruen prolog Aprila. Bio je poslan u klub mog brata, i leao je tamo mesec dana, svo vreme dok sam ekao i nadao se njegovom prispeu. Onda, kada je ve nestalo nade, ostvario se njen traak. Doao je poput gutljaja nektara ednom hodoasniku, i udesno je koliko sam se bolje osetio. Beleka o Neofitima i Iskuenicima me podsetila na utanje Brata P.A., i potvrdila ono u ta sam sumnjao: da je njegovo odlaganje odgovora - test. Ta injenica je ohrabrujua, jer ma koliko bila teka proba, to je nauilo moj um na rad, pisao on ili ne, nauio sam da svoj put izgraujem sam, bez tue pomoi ili ohrabrenja. Bio je takoe zadovoljan kad je naao neke od svojih iskustava vie ili manje potvrene u Liber HHH, o emu pie: M.M.M. 2, spominje dah "kako plee na koi, itd." Iskusio sam to, i pitao Brata P.A. za uputstva o tome. Ponekad, posle jakog disanja bio sam ispunjen tim doivljajem. Mislim da razumem "bljesak munje", ali u eksperimentisati. Moje sadanje znanje lii na zbir munja u letnjoj oluji. Siuna taka svetla mi se uvek ukazivala, i doao sam do zakljuka da treba biti drana u zenitu. Vrh Svetlosne kupe nisam iskusio. II. A.A.A. spominje ideju o razmatranju vlastite smrti. To mi je palo na pamet i izraeno je ve i pre moje prve iluminacije: to mi slui i kao potvrda da sam bio na pravom putu. Bez sumnje spomenuu ove meditacije potpunije kad doe vreme.4 Uvek sam se udio kako sam dospeo u stanje koje sam onda iskusio, i ovaj primerak Equinox-a osveio mi je pamenje i dao uputstva za postignue, bez sumnje, mnogo celovitijeg rezultata, samo trebam da radim, i to sa velikim R. 12. Jun 1911. U subotu, no, prihvatio sam se "miljenja unazad" i uspeno obradio dva dana bez prekida, tokom prvog dana, i praktiki nijednim tokom dana pre, osim par malih incidenata tokom sati provedenih ujutru na poslu. Kad sam doao do misli o ustajanju u subotu ujutro i dospeo do "praznine" iskusio sam neke mentalne vizije i "meanje telefonskih linija", ali ne mogu rei da li su bili povezani s bilo kojim snom: tada sam se odjednom naao kako leim u krevetu s poslednjim mislima prethodne noi u umu. Jue sam proitao lanak o tom predmetu ("Trening Uma") paljivo, i nauio formulu etiri velike meditacije o Ljubavi, Saaljenju, Srei i Ravnodunosti. U toku noi ponovo sam prihvatio "miljenja unazad" ali iskusio vie tekoa jer su uslovi bili loi. Ipak, jednom poevi, dospeo sam unazad kroz nedelju, i vrlo blizu, ili moda gotovo potpuno kroz prethodna dva dana: tada izgubivi kontrolu i zanevi se, grubo sam prihvatio priseanja celokupnog mog ivota, ali iako kratko bilo je mnogo tee nego to sam oekivao. Setio sam se stvari povezanih s ranim detinjstvom prilino tano, ali naravno ne ba potpuno povezano. Tada se neto desilo to uistinu nisam oekivao, i samo kasniji ogledi e dokazati da li je to bila iluzija ili ne. Pokuavajui snano ___________________________________________________________________________
Uoite kako se i najmanja tromost u pisanju dnevnika osveuje. Dnevnik je i mapa i brodski dnevnik hrabrog kapetana na Prekrasnom Putovanju!
4

A Master of the Temple

___________________________________________________________________________

15

___________________________________________________________________________ da rascepim prazninu, iza svega, imao sam neoekivano jasnu senzaciju kako leim na krevetu s ljudima unaokolo, i posebno jednog starijeg oveka u crnom somotu i pantalonama do kolena (odea 18. veka, prim.prev) kako se naginje iznad mene; prvo sam osetio da je moj staratelj. Ideje koje su dole, da sam dosta mlad, i da imam neku bolest poput tuberkuloze, da je porodica bogata, a kua seoska rezidencija. Ove impresije su bile veoma realne i dosta neoekivane, ali kako ja jesam sklon tuberkulozi, i dosta mlad, izgleda da bi vrlo malo mate bilo potrebno da se ispuni ostalo. Ipak, spominjem to iskustvo jer je razliito od bilo ega to je u mom pamenju. 8. Juli 1911. Pre dve nedelje primio sam pismo od Brata P.A.5 u odgovor na moja prethodna dva. Bio sam obradovan da ujem neto od njega, odrao mi je dobar govor, i dao neke nove instrukcije. eleo je znati ta sam mislio sa izjavom da sam postigao Samadi, ili neto veoma slino tome, u poslednjem danu Avgusta, i ubrzo nakon toga poeo zarezivati svoju ruku. Nisam dosad odgovorio na to, ali ovoliko za objanjenje: (1) Nikad nisam spomenuo Samadi, niti se seam izjave da sam ga postigao. (2) Ja jesam ostvario stanje Svesti koje je imalo dugotrajni efekat na moj ivot, i uinilo moje stavove potpuno drugaijim nego do tada. (3) Jezik, kojim sam opisao to stanje je potpuno prirodno, kao najprimereniji opisu stanja meni dotad nepoznatog. (4) Mogao sam upotrebiti jezik vieg plana, nego onog na kome sam bio, mada ne vidim zato. (5) Zapoeo sam kontrolu tela nekoliko meseci kasnije, kad sam u izvesnoj meri izgubio u potpunosti seanje na to stanje, ili radije, kad je ono bilo malo vie nego seanje, takoe kad sam prvi put video sliku ovekove ruke u Equinox-u, najpre sam se plaio da poseem svoju, ali shvatio sam da je najbolje izvesti vebu i pobediti strah od malo telesnog bola. Uinio sam tako i nije mi ao. Ovo pismo od Brata P.A. koje daje nove vebe, itd., kombinovano s neto shvatljivog nezadovoljstva od strane Brata V.I.O. zahvaljujui njegovom stanju, uzrokovalo je da preuzme drugo redovno razdoblje rada u trajanju od 32 dana, posle ega je zapisao, izgleda, veoma malo sve do 25. Marta sledee godine, 1912. On je tada eksperimentisao sa SSS delom Liber HHH, iz Equinox-a br. 5 i ostvario automatsku ukoenost. On pie: "(1) Mozak postaje nabijen s elektrinim fluidom ili Pranom, ustvari celo lice i ruke postaju kao povezani s elektrinom baterijom, isto tako mozak izgleda bistar ali prazan. (2) Ne moe probuditi kimu od "Yoni", ali nakon ustrajnih pokuaja, deo upravo ispod Krsta postaje oivljen, zatim deo pod rebrima, pa prsa, i onda zatiljak. Struja postaje veoma jaka i gotovo nepodnoljiva. Celo telo postaje savreno automatski ukoeno. Ruke nam se ine vornovate i izobliene, iskrivljane usled pritiska snage u njima (ovo sam uzgredno primetio). Stopala takoe postaju ispunjena ivotom, itd." On je imao neka iskustva s praninim strujama u svojem telu ve pre, u stvari 1910, ali nikad tako jako i potpuno. Onda je on to, i uopte svoj napredak, javio Bratu P.A. ___________________________________________________________________________
Brat P.A. nije bio Neofit, ali je odreen da prima druge Iskuenike radi administrativnih olakica. Ovo komino pismo je bilo oigledno krenje pravila Reda. Brat P.A. je bio pod utiskom da im neko dospe u Samadi, on treba da zevajui kae svoje "Nunc diminitis". Taj dogaaj bi trebao biti upozorenje svima onima pod nekim autoritetom da ne smeju nikako kriti striktne instrukcije Reda, koliko god im se prednosti takvog dela inile. Rezultat predpostavke Brata P.A. da treba samo uiti Brata V.I.O. umesto da se posveti svom vlastitom napredovanju na stazi, je bio ispad iz Reda u potpunosti, ostavljajui sebi kao spomenik samo ovu blesavu epizodu, u kojoj se pojavljuje kao mali deak koji je trebao upecati veliku ribu dok je lovio girice. Da je prionuo uz pravila Reda, i prihvatio se svog posla, i prosledio V.I.O.-v dnevnik svojim nadreenima, koji su dovoljno zreli da ga interpretiraju, mi ne bi imali ovaj sajan primer posledica drskosti i gluposti da nas vodi u budunost, i da oivi na pregled dnevnika naeg savesnog V.I.O. s malo zabave u pravom trenutku. - O.M.
5

Charles Stansfield Jones

___________________________________________________________________________

16

___________________________________________________________________________ U Julu primio je pismo od Brata P.A., koje kae da je sada doao u stanje kad moe preduzeti jednu Operaciju Prizivanja Adonai-a 6 koja bi zahtevala est nedelja rada, a poslednjih dvanaest dana bi trebalo biti u potpunom Povlaenju. Prvo nije video ni jedan mogui nain da to preduzme, zbog: (1) porodinih obaveza, (2) posla u kancelariji, (3) nedostatka novca. Ali ipak odsvetloio je da ide dalje bez obzira na tekoe i valjano zapoeo u pono 31. Avgusta. Od tada do 18. Septembra zauzet je Pripremnim radom, a od ponoi 18. Septembra do ponoi 30. Septembra Proiavanjem. 1. Oktobra do 12. Oktobra - Pravo Povlaenje, i 12. Oktobra Invokacija Svetog Anela uvara. Sve to je znailo veliki trud i nevolje, mnogo novog iskustva, ali u celosti bilo je neuspeh, tj. Korak na Stazi. Za vreme tog povlaenja izradio je tap, ali ne kao Simbol svoje volje ve kao Simbol Volje Adonai-a u njemu. Bilo bi vrlo teko rei da to Magiko Povlaenje nije dalo nikakvih rezultata, iako nije dalo Jedinstven eljeni Rezultat. Vremenom on je nainio 671 zapis u svom Magikom Dnevniku, i svaki od tih zapisa direktno se tie ove stvari; on se obavezao da ostvari stanje uma neto drugaije od normalne Svesti. (Interesantno je napomenuti da je 671, udnom koincidencijom, numerika vrednost Adonai-a, slova pisanih u celosti, tj. Centralne ideje Invokacije.) Mi neemo ulaziti u detalje razliitih vebi koje je izvodio tokom tog perioda, ali da bi sauvali celovitost moemo spomenuti Nekoliko fragmenata zapisanih kroz par poslednjih dana Povlaenja. 9. Oktobar, 21.06. (Ovo je bio 9. dan odeljka C i 39. dan kompletne Operacije.) "Stanje" postaje sve tee i tee opisivo, u stvari mogu rei da ne znam kako bih ga opisao. Gotovo da mogu rei da se oseam "normalno", a ipak postoji fina razlika. Postoji (mislim) potpuni nedostatak straha, brige, gaenja, radosti, tuge, patnje ili bilo kojeg ranijeg stanja, i to izgleda kao stanje smirenog promatranja bez ikakve elje da se bilo ta kritikuje. Smatram, kao injenicu, da je to stanje ravnotee. Mislim da je imam. To je prazan hram koji eka useljavanje Boga. 22h. Iskusio sam jo jedno neobino stanje upravo sada. Zatvorivi oi na par trenutaka (koncentriui se), zamislio sam da pokuam misliti unazad (prisetim, prim.prev) na poslednjih par stvari koje sam inio, ali shvatih koliko god pokuavao, ne mogu se prisetiti stvari uinjenih ak i samo trenutak pre. Sve je bilo neobino iskustvo sadanjosti, i nije bilo izvlaenja iz toga. Koncentracija je Delovala ba kao magnet, i postala je automatska. Ponovo pokuavajui da pogledam unazad ovo povlaenje, ono se ukazuje kao "Samostalno stanje Svesti", a ne kao broj dogaaja. Trebao bih uistinu da itam svoj dnevnik ako elim saznati bilo ta o tome ta se desilo malo pre. Krajem desetog dana ovog odeljka C i poetkom idueg dana mislim da je dolo do kulminacije Operacije, jer on pie: 11. Oktobar 12.30. Dan zapoeo a ja sam kleao za oltarom od ponoi do 0.28. Za to vreme moj Gospod Adonai poeo se manifestovati u meni, tako da je moje bie bilo zavijeno u neopisiv bljesak. I moje telo je bilo ispunjeno ushienjem njegovog dolaska, sve dok se krik nije oteo sa mojih usana: "Moj Gospode i moj Boe". Nema rei da opiu Tebe, moj Voljeni, iako ja drhtim od radosti Tvog prisustva, oseam da je to samo poetak odraavanja Tebe. O Boe, ponesi me beskrajno daleko, ak i izvan ovog Bljeska. Uini me krajnje rastoenim u ___________________________________________________________________________
6

A Master of the Temple

Niko nema pravo da daje i najmanju sugestiju drugome, kada bi trebao ili ne preduzeti ovu kritinu i centralnu Operaciju. Meanje na bilo koji nain izmeu oveka i njegovog Svetog Anela uvara je najnepodnoljivija drskost. - O.M.

___________________________________________________________________________

17

___________________________________________________________________________ Tvoju Esenciju. Amen. Ali ipak, tokom DANA 12. Oktobra kad je doao do stvarne upotrebe svoje Invokacije (pripremljene i iluminirane za vreme povlaenja) oekivali bi da se Rezultat dogodio, ali on pie: U tano 18.30 uao sam u Hram, upalio tamjan i obukao odoru. Kako je sve bilo u redu klekao sam u molitvi i u 19h ustao i obavio Terajui Ritual Pentagrama, zatim uzimajui ritual (tj. beleke o izvoenju rituala, prim.prev) u levu ruku a diui tap u desnoj, polagano i jasno sam itao Zavet i Invokaciju. Nakon toga bio sam primoran da uinim odreeni Znak s tapom. I Re koja je dola k meni je bila... Kleei, osetio sam se veoma smiren i ekao sam... posle, u skladu s mojim shvatanjem, ugasio sam svetlo ostavivi samo uljanu lampu s maslinovim uljem da gori, legao sam na pripremljeno mesto i ekao... i sve je bilo veoma tamno i mirno, s oseajem potpunog mira i kontrole; ekao sam. I nita se nije dogodilo. Onda neto kao da mi je reklo da ustanem i kleknem ponovo uz oltar, samo sam ekao, ali uskoro sam ustao i stao uz oltar, i osetio sam "Ja sam ono to jesam": ali nije bilo previe radosti u misli, i sada sam znao da sam uinio sve, ama ba sve, za dobro mog razumevanja i sposobnosti... Poeo sam shvatati da sam pogreio, ali kada i kako nisam znao. Nisam se dao obmanuti bilo kakvim umiljenim uspehom, prevladao sam strah od greke, i sada, ak i kao umoran ratnik, krenuu natrag u svet - i BORITI SE. Sledei dan. Haos. Razum je potpuno nedovoljan da razrei problem. Ovde sledi odreeni odlomak od Ezekiela. "Sine oveji, evo, nenadnom smru oduzeu ti radost oiju! Ne tuguj, ne plai i ne roni suza! Jecaj tiho, ali ne ali kao to se za mrtvima ali! I povij oko glave povez, a na noge obuj sandale. Ne prekrivaj brade i ne jedi alobnike pogae. Ujutro tako prorokovah narodu, a uvee mi ena umre, te sutradan uradih kao to mi bee zapoveeno. Narod me na to zapita: "Nee li nam rei to znai za nas to to ti radi?" Ja im odgovorih: "Doe mi re Gospodnja: Reci domu Izraelovu: Ovako govori Gospod Bog... A Ezekiel e vam biti primer: uiniete sve to je i on inio. Kad se to dogodi, spoznaete da sam ja Gospod. A ti, sine oveji, tog dana kad im oduzmem snagu, dinu radost njihovu, radost im oinju, slast due njihove... Tog dana e se tvoja usta otvoriti, i ti e... progovoriti... I tako e im biti znak. I oni e spoznati da sam ja Gospod!" Amen. (Ezekiel, 24: 16-27. prim.prev) Poslednja opaska: ISTINA mora uvek biti jedna. ta god ja oekivao, ja to ne nalazim. Ali zato bih bio tuan ako sam izloio neke od svojih iluzija? Oslanjao sam se na istinu, a Istina uvek ostaje, jer Istina je uvek Jedna, da, Istina je Uvek Jedna. Amen.

Charles Stansfield Jones

DEO V
1. Januar 1913 do 31. Decembar 1913. Sada moramo prei na dnevnik Brata V.I.O. za godinu 1913. Ne mogu pronai zapis o periodu izmeu 13. Oktobra 1912, kad je zavrio Povlaenje, i 2. Marta 1913 kad je ponovo poeo voditi redovan zapis svog rada. Tog datuma je zapisao: U poslednjih par dana dogodili su se neki znaajniji dogaaji. Prvo, moram spomenuti da od mog povlaenja nisam uo nita od Brata P.A., osim da je P.C. primio moj dnevnik. U ... ___________________________________________________________________________

18

___________________________________________________________________________ primio sam pismo poslato iz Londona 10. Januara, od Kancelara A.. A.. u kojem me pita za rezultate mog rada od kada sam postao Iskuenik. Odgovorio sam 26. Januara, i bio iznenaen i obradovan 26. februara kad sam primio odgovor kojim me unapreuju u Razred Neofita, s priloenim neophodnim dokumentima. Odgovorio sam na to 28. februara. Ovo pismo od Kancelara A.. A.. koje unapreuje Brata V.I.O. u stepen Neofita, sadravalo je sledei pasus, a koji je znaajan u svetlu kasnijih dogaaja: "Mi elimo da naa Zajednica bude Zajednica Sluga oveanstvu. Doi e vreme kada e postii iskustvo 14-tog tir-a. Postae Majstor Hrama. To iskustvo mora biti praeno sa onim 13. tir-a, u kome Majstor, potpuno odbacivi sve ideje svog postignua, posveuje sebe iskljuivo brizi za druge." Godina 1913. je bila znaajna za Brata V.I.O. na vie naina. Tokom tog perioda bio je prisiljen da stoji sam, da se osloni na samog sebe i svoje procene, to je pravi put njegovog voenja ivota i reenje njegovih porodinih tekoa kao i okultnih problema. tavie, kako je ranije napomenuto, on je bio pod vodstvom nekoga na koga je gledao kao na svog Neofita, i u kojeg je poloio svo svoje poverenje. Tako se sada naao u jednoj od najteih situacija, moravi da bira izmeu nastavljanja tog vodstva (od strane P.A., prim.prev) i regularnog sistema treninga iskazanog u Spoljnom Redu A.. A... On se mora ili odrei ponuenog stepena Neofita i raskinuti veze s Spoljnim Redom, ili u potpunosti napustiti rad pod vostvom Brata P.A.. O razlozima za to se ne moemo baviti na ovom mestu, a niti bi oni bili od neke vanosti za nae itaoce. Dovoljno je rei da je Brat V.I.O. obavezao sebe da radi po odreenim smernicama est meseci, a da je te smernice izneo Brat P.A.. Negova dunost bila je tada prilino jasna, tako da se je on praktino odvojio od vodstva, bilo od svog ranijeg Neofita, bilo od svog novo ukazanog Zelatora, sve do zavretka perioda rada uz koji se osetio vezan zavetom danim samome sebi, a svo to vreme do kraja je radio predano i dobro. Oni koji su ga vodili i usmeravali njegov ivot uinili su put njemu jasnim, i on se naao u poloaju da prihvati uputstva A.. A.. doavi tako pod direktno vodstvo Brata O.M.. Taj dogaaj se ni u kom ssvetloaju ne odraava na Brata P.A. prema kome je on uvek oseao veliku ljubav i potovanje. Okolnosti koje su vodile ka toj promeni bile su izvan sfere uticaja Brata V.I.O., i jo je tee prosuditi zbog njegove izolovanosti u Kanadi. S tom kratkom aluzijom na promenu u okultnim deavanjima mi moemo prei i na odgovarajuu promenu u njegovoj materijalnoj okolini, jer iako je nastavio sa uobiajenim kancelarijskim radom, on je iveo tokom toplijeg dela godine pod atorom pokraj morske obale, to je zahtevalo nekoliko milja hoda svakog dana, a to ga je vie pribliilo prirodi. Takoe pridodavanje "malog stranca" njegovoj porodici je imalo znaajan uticaj na njegova kuna deavanja, i bilo je poput kljua za reenje odreenih problema koji su ga muili u tom pogledu. Tokom perioda od 2. Marta do 4. Septembra moemo rei da je radio sam, njegov dnevnik pokazuje 340 vebi meditacija, najvie u Asani zvanoj Zmaj a u trajanju od par minuta do i pretko sata, ali veina njih bila je relativno kratka - proseno oko dvadeset minuta. Nakon toga postoji pukotina, za vreme koje je veinom radio i ujutru i uvee, i nije uinio niti jedan dalji zapis sve do 9. Novembra. Od tada do 31. Decembra zabeleeno je pretko osamdeset praksi. O detaljima tog ranog rada nije potrebno govoriti u celosti, ali kad je poslao svoj dnevnik Bratu O.M. on mu je bio vraen s razliitim belekama i komentarima koji su bili od ogromne pomoi i vrednosti za Brata V.I.O.. Izabrao sam tako komentarisane odlomke, jer su skloni da budu interesantni i korisni drugim studentima. Komentari Brata O.M. su u zagradama. ___________________________________________________________________________

A Master of the Temple

19

___________________________________________________________________________ 2. Mart 1913. Pun sam ara za sluenjem od kad sam se povukao; elio sam da uzmem novi Moto "eznem da sluim", ali nisam mogao nai latinski ekvivalent. ("Volo servare" bi posluilo. Ali bolja ideja je "elim pomoi" nego "sluiti". - O.M.) 22. Mart. ao mi je to sam zbog mlitavosti ovog jutra propustio vebu. (Kad otkrije mlitavost koja te ubija, udvostrui vebu. Siguran lek! - O.M.) 25. Mart. Asana Zmaj. Mantra A.M.P.H. 21.39 do 22.34 - 55 minuta. Prekida 14-18, najvie laganih. Nijedna smetnja. Rezultati: Darana, dobar oseaj na koi i automatska ukoenost. Gubio sve linosti najvei deo vremena, ali to sam ustanovio ponou "prekida" koji ih oivljavaju. Mozak je ubrzo automatski preuzeo Mantru. Nakon malo vremena Iluminacija u mozgu. Pri kraju video neke vizije mora i sl. (povrno). Vreme i prostor uniteni kroz najvei deo vebe. Dobro. (Poetak dobar - kraj lo. - O.M.) 30. Mart. 17.15 do 17.46 - 31 minut. Prvo sam izbrojao sedam prekida, a onda postao koncentrisan i prestao s brojanjem. Smetnje: (1) nala je pala na pod, i uzrujala me. (2) R. je zvala. Rezultati: dah nastaje na koi i "svetlo" nastaje. Poeo sam se koncentrisati na kimu. Pri kraju odverglao automatski niz besmislenih rei. Primetio sam jo pre da to deavanje vodi u neku vrstu ekstaze. Ali trebao sam sve napustiti jer me Ruby pozvala na aj. (Dobro, ali estita ena je iznad Rubina, i nikad ne zove svetog oveka na aj. - O.M.) 4. April. Kontrola tela. Dok sam bio u kancelariji drao sam levi lakat postrance: 3 sata. eleo sam videti da li e to biti stvarno lako i naao da nemam problema u odravanju. (Dobro, ali pokuaj neto tee. - O.M.) 6. April. 21.20 - 22h. Zmaj. Ova meditacija je jedna od najboljih. Brzo sam osetio Pranu kako proima telo. Opazio da mudrost proima crninu razumevanja. Mozak postao svetlucav. Telo nepomino. Tenzija prola i snaga je koncentrisana u korenu nosa. Koncentrisan na Adnu. Linost nestala. Pokuao sam da projektujem svesnost pravo gore. Odjednom ometen od R. koja je bila u krevetu do mog. Teko mi je bilo za trenutak ustanoviti gde sam, i morao sam se koncentrisati na telo da se povratim u normalu. (Veliki je hendikep imati bilo koga u sobi. - O.M.) 8. April. 21.25 do 22.11 = 46 min. Zmaj. Samo um i promatra preostaju. Vraajui panju na promatraa kao da se javljaju trenuci beline, praznine. To nije praeno iluminacijom ili radou, i mogli bi se zabrinuti zato je neko otiao tako daleko da postigne to. Moda elja nije potpuno unitena. Primetna nesklonost naputanju stanja. (Ovo zvui bolje. - O.M.) 13. April. 23.21 do 23.36. Zmaj. Odreeni bljesak se pojavljuje u misli da sam ja samo mali deak Velikog Oca. Radost. Radost. (Da: previe emocionalno. - O.M.) 19. April. 7.07 do 7.20. Nita odreeno. Postoji izvestan kvalitet bljeska koji je svojstven za koncentraciju, ali inae neopisiv. (Ovo je loe. Ti radi stvari dobro, i radi uporno; ali tvoj stav je potpuno pogrean. Oseam neku vrst sentimentalnog oteivanja tvog naunog pristupa. - O.M.) ___________________________________________________________________________

Charles Stansfield Jones

20

___________________________________________________________________________ 20. April. 14.40 do 15.10. Napustivi kuu oko 14.15 penjao sam se na planinu sve dok nisam naao usamljeno mesto; tamo sam klekao i izvrio vebu disanja. Osetio sam Pranu po celom telu. Prizvao Adonai-a i pokuao ujedinjenje s njim. Briljantno belo svetlo ispunilo je podruje Svesti. Uzdigao se kao Adonai i izveo Ritual Pentagrama, tada sam se molio glasno i teno, pokuavajui da ujedinim Svest s celokupnom prirodom. Klekao ponovo u meditaciju i ustao mnogo osnaeniji i s oseajem Svete Prisutnosti. (Ovo je odlino za poetnika. Ali zapamti - sve te svete iluminacije su samo prekidi. - O.M.) Beleka: Sledeeg dana mi je tee i tee da zapamtim bilo koji detalj ovih praksi. Koncentracija je bila dobra. U ovom primeru na kraju vebe se nisam mogao setiti vremena poetka, iako verujem da sam korektan. Razmiljao sam kasnije vie puta o tom gubitku pamenja. Da li je to rezultat, ili je to greka? (To je po pravilu dobar znak. - O.M.) 9. Maj. 22.20 do 22.43. Zmaj. Astralno putovanje bez veeg znaaja. Nisam se mogao ispravno identifikovati s likom. ini mi se da vidim oblik dok delujem u njemu. (Ovo uopte nije tako loe kao to zvui. Ne brini dok je oblik (ili: lik, prim.prev) sigurno u samog sebe. - O.M.) (Ovo bi, usput, bila informacija od znatne pomoi, da je Brat V.I.O. imao na vreme, mogao je uiniti i mnogo vie dobrih Astralnih putovanja. Ovaj nedostatak samopouzdanja izgleda da je i konica za mnoge Studente koji bi inae mogli putovati Astralom dosta uspeno.) 21. Maj. 20.45 do 21.34 = 49 min. Palevi u uima; prvih 25 min. u Zmaju. Tada sam legao na lea. Gr u levoj nozi pri promeni poloaja. Nakon to su se glasni zvukovi stiali, postao sam skoncentrisan na zvuk zvonjave u levom uhu. Um je postao smireniji, i uo sam zvuk malog srebrnog zvona, veoma jasno i prijatno, kako zvoni izvestan broj puta. To opet u levom uhu. Tada sam uo zvuk metalnog kuckanja (ako mogu upotrebiti taj izraz) veoma nejasno u desnom uhu. Mora da je um bio dobro skoncentrisan, jer je vreme brzo prolo. (Zvui dosta dobro. - O.M.) 7. Jun. Beleka. Ovo poslepodne dok sam se odmarao u udobnoj fotelji umalo sam zaspao, ali ipak neko vreme sam se koncentrisao. Kad me je R. zamolila da ustanem i uinim neki posli za nju, pre ustajanja stavio sam ruke pred oi i ugledao svetlo - tako posebno da je vredno spominjanja. Ono je ostavljalo utisak kao da je tri razliite stvari u jednom. Mrtvaki crno, prekrasno nebeski plavo, ali u isto vreme sr toga je bilo briljantna svetlost. Dosta je teko opisati reima. (ini se veoma dobro. - O.M.) (Moe se napomenuti da se Brat V.I.O. dosta zaokupio s kontemplacijom o Steli Otkrovenja, dovrivi tada Pantakl Nuit-e, i pridobivi sigil toga tokom dana. Ta posebna svetlost je poput iga svojstvena za Stelu. - O.M.) 18. Jun. 22.34 do 22.53 = 19 min. Pranajama u ritmu 10, 20, 20. Pravilno i lagano. 5 min. meditacije. Um proien i miran. Izgleda da je uinjen neki napredak, i da postoji odreena lenjost prema vebi. Istina je da ja sve vie i vie upotrebljavam istu esenciju. Ako se pojavi neka briga, automatski se okreem Onom unutar to je rasprava i obnavlja ravnoteu. To je ono NITA s kojim dolazim u bliski kontakt za vreme meditacije, ali ono je uvek prisutno, to je injenica. Verujem da je ono istinski Kamen Mudrosti koji pretvara sve u zlato. Kada imenujem to, nazivam ga Adonai. Najee um utone u to stanje bez razloga ili argumenta. (Da: ini se da bi vie vremena trabalo posvetiti Radu. Ali Napredak, obzirom na to, nije uopte lo. Ipak, ja ne volim oseaj samodopadnosti. Nita ne moe zameniti naporan rad. ___________________________________________________________________________

A Master of the Temple

21

___________________________________________________________________________ Neko koga znam (ili ne znam) ini vie stvarnog napora nego ikad. 24 potpune Magike Ceremonije u prvih 5 nedelja 1914. godine, i oko dva sata pisanja dnevnika svako jutro. A u ovo ukljui i dva teka napada gripa i bronhitisa! - O.M.) 9. Juli, 7.20 do 7.24. Zmaj. Loije. Pokuao sam s vebama napolju na kii, jer nije bilo prostora u atoru. Beleka: mukarac, ena i dete zajedno s svim zemaljskim potreptinama u atoru 12' 10' pri kiovitom vremenu, to je sigurno rekord. (Ja sam bio jedan od pet odraslih ljudi u atoru 7'6 6' u orkanskoj meavi na gleeru. Ali ti si pobedio. - O.M.) ( ' = jedna stopa = 30.48 cm. prim.prev) 8. Avgust. Beleka. Poeo sam ponovo oseati puniji ivot. Onih par stranica Edwarda Carpenter-a Delovalo je poput gutljaja vode ivota i oivilo me u velikoj meri. Oseam tajnu Radost noas. Nemerljiva unutranja Radost koja menja sve i oslobaa duu od njenih okova. Sve izgleda tako dobro noas, ovaj obian ivot, ator kraj mora, noni vazduh, oseaj sretnog umora posle dnevnog posla, prisustvo dvoje meni dragih osoba, i svih drugih kojih sam deo, prisustvo Adonai-a unutar i izvan. Dobro je iveti za to. (To je grozno! Ne sme zamenjivati "oseati se dobro" s mistinim stanjem. - O.M.) 9. Avgust. 21.59 do 22.26. Za vreme ove meditacije pojavilo se odreeno magiko razumevanje pomou kojeg je bilo lako objasniti bilo koji uobiajeni obekat prema simbolu Dela. (Malo bolje. - O.M.) 18. Avgust. 23.07 do 23.13. I 6 minuta je sada tekoa. Kada e se plima promeniti! (Plima zavisi od uticaja Sunca i Meseca. - O.M.) 19. Avgust. 19.32 do 19.42. Lagani oseaj Radosti. (Radost ometa! - O.M.) 25. Avgust. 22.33 do 22.55. Promenio sam svoju Asanu jednom za vreme vebe i otkrio da mogu pomerati telo bez delovanja na odreeni deo koji je u smirenom stanju. (Dobro. - O.M.) 26. Avgust. Mirno vee kod kue, za koje sam zahvalan. ini se da je tako malo uneseno u ovaj dnevnik, a toliko mnogo preostalo neizreeno. Koliko samo neko ezne da izrazi ponekad stvari i misli a obino zavrava s nekim uobiajenim svakidanjim zapisom. Mislim da u noas pokuati malo vie nego obino. Sve ovo vreme sam se muio uskladiti svoj um smeru delovanja moje tenje. Dan za danom nastavljao sam sve dok takav nain ivota nije postao ustaljena navika. Vremena mojih vebi i meditacija su se skraivala sve dok nisu postala nekako kratka, ali kroz sve to osnovna ideja nije nikad postala zamagljena. Oseao sam se vie predodreen u svemu to sam uinio, iako manje siguran u neki vrsti cilj. Znao sam takoe da u se suoiti s problemima u budunosti ili sada, ali sam nauio i da se vrsto drim rada onoga to je u rukama bez okolianja ili aljenja. Ne ini mi se da sam napravio neki odreeni napredak, ali postoje znakovi da je to ba onako kako je i trebalo biti; moda sam previe u tom poslu da bih primetio takve ivotne promene. Otkrio sam da je letos priroda veoma dobra, pravedna i predivna. Zavoleo sam je mnogo vie nego ranije. Tada, ponovo, zagospodario sam njom malo vie; nauio sam vie o plivanju, penjanju, hodanju i drugim aktivnostima kroz svakodnevne vebe. Sklopio sam nova prijateljstva, uio od njih i poduavao zauzvrat. Sve to, usprkos skuenim mogunostima ivota u atoru i stalno prisutnoj materijalnoj oskudici. Mo povlaenja u onaj deo mene koji je Mir, slobodan od svih sukoba, ostaje uvek sa mnom. Biti promatra svojih misli i akcija i ostaviti ostalo u potpunom miru iako esto ometan spoljanjim smetnjama - to je ve svakako neto. Jo u spomenuti ___________________________________________________________________________

Charles Stansfield Jones

22

___________________________________________________________________________ jednu vanu stvar; intenzivno eznem za vie Ljubavi, to je neka vrsta nezadovoljene tenje da prigrlim ljude, posebno ene, i ponekad prirodne stvari (ovo nije sarkazam) poput zemlje, trave, itd. Mislim da ne oekujem i ne traim ljubav drugih koliko oseam potrebu beskrajne slobode da volim bez prepreka ili ogranienja; ali uvek kao da postoji neto to me vraa nazad, nevidljivo, neoblikovano, ali velike snage, tako da ja udim i irim ruke (kako i bee) ali nisam zadovoljen; i tako se okreem i usmeravam enju ka toj neoblikovanoj viziji Adonai-a unutar mene. Moda e jednog dana varnica potpaliti to, i onda e se to osloboditi i buknuti; i onda? (Ovo zvui uistinu vrlo dobro. - O.M.) 27. Avgust. Najsavreniji mir koji sam nakon dugo vremena iskusio. 1. Septembar. Ovo je poslednji dan estomesenog perioda. 9. Novembar. Skoro dva meseca kako nisam uinio zapis. Izveo sam Nekoliko laganih jutarnjih i veernjih vebi gotovo svaki dan. Veliki deo vremena posvetio sam davanju instrukcija o okultnim stvarima onima koji su zahtevali informacije. S. i L. su postali dovoljno zainteresovani da se jave za Studente, a W. je napokon napisao i zamolio za Iskuenitvo. Konano sam dobio vesti od Brata P.A. i odgovorio na njegovo pismo. 26. Novembar. 23.40 do 23.55. Meditacija na Ljubav. Zapoeta s slanjem Ljubavi u est pravaca prostora (Vidi "Training of the Mind", The Equinox br. 5). Postao identifikovan s Ljubavlju sve do iskljuenja svih ostalih ideja. To je svakako rosa koja rastapa misao. (Opasno za poetnika. Retko znai malo vie nego sentimentalno dobroinstvo nekog ko je predobro veerao. Ispuni sebe s Ljubavlju, i ona e isplivati prema vlastitom nahoenju. O.M.) 27. Novembar. Pismo od Kancelara A.. A.. Obradovan to sam ga primio jer je rasistilo pitanje koje me je dugo muilo. Beleka. To je bilo pitanje o astralnom putovanju, spomenuto ve pre. (To je dalo Bratu V.I.O. novo samopouzdanje, i konano nalazimo zapise o eksperimentima.) 27. Novembar. 23.06 do 23.28. Astralno putovanje. Uzdizanje na Ravni. Pokuau izloiti ovo iskustvo u detaljima, jer je nekako drugaije od bilo kog dosadanjeg eksperimenta. Nakon molitve sam ostvario da astral okruuje telo, i poeo se uzdizati. Pokuao sam se uspeti uz Srednji Stub. Tamno plavo, onda vie purpurno. Trenutno sam naao moje astralno telo u vrsti otvorenog Kvadratnog Hrama, s etiri stuba umesto uglova, bez zidova i sa visokom kupolom. U sreditu poda nalazio se kruni bazen s vodom. Neko je rekao (o vodi) "To si Ti" (ili tvoj um). Neko vreme nisam mogao nita razaznati. Odjednom pojavila se zvezda u sreditu bazena, oito odraena kroz kruni otvor na vrhu kupole. Gledavi gore nisam mogao videti tu zvezdu s mesta gde sam stajao (na stepenici pred Hramom). Neko je rekao: "Ui u vodu." Uinio sam tako, i uvideo da mi voda dopire do vrata. Pogledao sam gore, i mogao sam jasno razaznati zvezdu. Neko je rekao: "Mora putovati gore, kroz krov do zvezde". Uinio sam tako i otkrio da sam bez odee. Neko vreme je prolo pre nego to sam dospeo do zvezde, za to vreme tri puta sam kruio oko nje i sleteo. Tada postadoh svestan da je telo ustupilo mesto samom plamenu. Uzdigao sam se poput vatre u vazduh. Postao nejasno svestan da je plamen u sreditu veeg tela. Pokuao se jo uzdignuti, ali dooh do crnila. Vratio sam se. Izrazio zahvalnost i otvorio dnevnik. ___________________________________________________________________________

A Master of the Temple

23

___________________________________________________________________________ (Ovo je svakako veoma dobro, za poetak. To bi trebalo biti ponavljano sa stalno rastuom upornou. Utroeno vreme mi govori vie o grekama nego tekst. Dobar "uspon" (ili "dizanje", prim.prev) trebalo bi trajati 1? do 1 sat. - O.M.) 28. Novembar. 11.05 do 11.27. Astralno putovanje. Ucrtao, pomou tapa, ispred mene krug (tri puta okolo) i formirao astral u njemu. Uzdigao se do velike visine. Odjednom oko mene je zabljetala nit i obuhvatila me irei se, na njen vrh sam seo. Ustao sam ali samo da bi pao, dole, dole, dole, ne ba okomito, u vodu. Uzdiui se ponovo i isplivavajui, nakon par trenutaka opazio sam brod, neto poput gondole, i otplivao ka njemu. Veslao ga je ovek tamne koe. Bio je star i naboran, i prvo sam pomislio da je indijac. Kad sam dosegao brod i prihvatio se rukom, izgledalo je kao da e me udariti veslom, ali ne, on se nasmeio, a ja sam se ubacio u brod i seo na njegov prednji deo koji je bio visok i prekriven nekom vrstom pokrova (tende, prim.prev). Odjednom me presekla misao da ovek nije iv, nego mrtav. Smrt. Tada otplovismo u maglu, i nakratko sve postade bela praznina; seanje na brod, oveka i mene, nije bilo izgubljeno. Kad se magla razila shvatio sam da ovek nije vie tamo, i ja sam sam vodio brod. Kako sam izaao iz magle vode su bile plave, a ne vie crne, i shvatio sam da se raa dan. Gledao sam Izlazak Sunca, i usmerio brod u tom pravcu, veslajui tako da mi je lice bilo okrenuto ka Suncu. Izgledalo je poput Portala; ali kako sam nastavio, ono je uzilo, i nakon nekog vremena dospelo visoko na nebo. Ugledao sam prekrasan Grad u daljini. Kupole, minareti i sl. Stigavi tamo opazio sam, po prvi put, da sam tamnoput i ogrnut samo komadom tkanine oko bokova. Pristajui, bio sam okruen ljudima u istonjakoj odei, Arapima ili Turcima, mislim. Jedan stari ovek uzeo me je za ruku, uinio sam znak Pentagrama preda njim, ali on se nasmeio i rekao: "Krenimo, sve je u redu.", i proveo me kroz ulicu poploenu oblutcima i natkrivenu kuama, sve dok nismo stigli do neke vrste damije. Uavi u nju on me je odveo do oltara koji je bio poduprt podupiraima sa zida, a iznad kojeg se nalazio prekrasan obojen prozor. Sa strane nalazili su se i tanki stubovi i neka vrsta kutije, slina pozorinim kutijama. Kleknuli smo uz oltar, a on me je uzeo za ruku i rekao: "Uzdigni svoju Svest." Ugledao sam zvezdu i polumesec iznad mene, i nejasno oblikovan Krst u pozadini. Nakon toga astral se, izgleda, podudarao s telom, ali Svest astralne okoline je jo uvek bila jasna. Nastavio sam uzdizati Svest, i odailjati misli Ljubavi. Opazio sam oko sebe brojne struje misli, kako se proimaju poput mree, a kad je misao Ljubavi bila odposlata - cela mrea se zaiskrila kao da je obasuta zlatnim prahom. Ustrajao sam u toj misli par minuta, i postepeno se vratio u normalu. Zahvalio se i otvorio dnevnik. (Vrlo blizu ozbiljne nevolje, moj mladi i nagli prijatelju! Izgleda da treba ii dosta izvan privlanosti zemlje da bi dobio dobre astrale. Za to ja ne vidim razloge, pa mi ovo zvui poput nedeljne propovesti. Ali ja sam ponovo i ponovo pokuao ii horizontalno i prema dole, i rezultati su uvek bili isti. Grube i neprijateljske stvari su dole, ista bia gore. Sama po sebi vizija je dovoljno dobra: jasna je i celovita. Ali ja ne vidim ni traga naune metode u usmeravanju vizije. Objasniu vie u optem komentaru. - O.M.) Otprilike u to vreme Brat V.I.O. izgleda da se bavio prouavanjem Jnana Joge. Postoji jednostavan zapis od 30. Novembra: "TI SI TO", bez pokuaja komentara, i sledeeg dana "Ditto, ali u manjem stepenu". 4. Decembra nalazimo na ovaj zapis: itanje "Jnana" Joge oivljava veoma jasno stanje Jedinstva uzrokovano vebom Raja Joge. Postoji jasnija koncepcija, i oseaj bliskosti Istine. N.B. Za vreme meditacije Svetlo iznad glave je poelo obuhvatati um, ali je ometeno jer me R. pozvala da doem u krevet. ___________________________________________________________________________

Charles Stansfield Jones

24

___________________________________________________________________________ (R. treba rei da te ne sme zvati u krevet. Oseaj da te ona eventualno moe pozvati je dovoljan da omete koncentraciju. Takoe, kao osnovno pravilo, veoma je loe spavati s drugom osobom u sobi. - O.M.) 5. Decembar. Sve Vie i Vie spoznaje Jedne Istine. TI SI TO. Dobio neku ideju da u stvarnosti postoji samo jedna "ravan", a ne mnogo. 6. Decembar, 11.22. Poeo Neti, Neti 7 ponovo. (Veoma blizu, ne sasvim. - O.M.) 22.45. O ti Sve-prisutni, Veni Miru, gde sve nestaje i nastaje, zaogrnut u Bljetavilo. Ja Te Prizivam. O Ti neuhvatljivo Sopstvo mog sopstva, Ti Sve, gde sve nestaje i postaje Tvoje Bie. Ja Te Prizivam. O Ti Postojanje Postojanja, Ti Znalcu Znanja, gde je znanje svega drugog izgubljeno. Ja Te Prizivam. O Ti Apsolutni Bljesku, Ti Jedno bez drugoga, Ti u kome Vreme i Prostor vie ne postoje. Ja Te Prizivam. O Ti, koji si Bog kad mislim o Tebi, koji si Moje sopsvo kad prestanem misliti o Tebi, neka budem izgubljen u TEBI. A ipak se nikad ne mogu izgubiti, jer Ti Jesi, koji nisi. O Ljubljeni, ja Ti dolazim kad shvatim da se nikad nisam kretao kroz celu Venost. O Ti Koga ovek gleda kroz ula, i vidi kao svet. O Ti, koga ovek gleda kroz um, i vidi kao svet misli. O Ti koga ovek gleda kao Tebe i postaje Beskrajno Bljetavilo, neka ne bude niti jedne misli o odvojenosti, jer ona ne postoji. Ti si To. Ako Te nazovem Takom, Ti se smeje govorei: "Ja sam Beskrajni Krug." Ako oboavam Krug, Ti se smeje govorei: "Ja sam prikriven u Taki." Tek ako Te prisvojim u Celosti, mogu Te odrediti. A Ko onda brine za Da ili Ne? Ako pokuam da Te imenujem, gubim Te, o Ti Bezimeni za Venost. Kome da Te otkrijem, jer nikad nisi bio poznat osim Tebi samom? Svakako rei su isprazne, O Ti koji si s one strane Tiine. Aum. (Ovo je vrlo dobro. - O.M.) 11. Decembar, 21.52 do 22.37. Meditacija u Asani Zmaj, kao i obino. Par puta duboko udahnuo ispunjavajui telo i um s Ljubavlju, i tada izdahnuo dok je ona tekla kroz mene. Upotrebio mantru: "Sopstvo je Ljubav. Sopstvo sam Ja.", posle sam je promenio u "Sopstvo je TO, to Sopstvo sam Ja". Oi polu-zatvorene, fiksirane na nos. Zatvorio ih negde oko sredine meditacije i usmerio na Adnu. Veoma malo nametajuih misli. Odjednom sve je postalo briljantno svetlo sa kojim sam postao poistovjeen. Realizacija Jednosti. Nema sumnje da je to bila svakako Unija sa Viim Sopstvom. Tada se opet pojavilo pitanje: "ta s Drugima kada ovo stanje ponovo splasne?" Tada kao da je glas jasno progovorio unutar mozga rekavi: "Zaista, kad si tako ujedinjen, ti si jedno sa Svetim Anelom uvarem koji ti sada govori. Zato se ne brini vie oko postignua. U budunosti tvoj ___________________________________________________________________________
7

A Master of the Temple

"Ne to, ne to!" Hindu fraza koriena kao veba odbacivanja narastajuih misli. ___________________________________________________________________________

25

___________________________________________________________________________ je zadatak da ne vidi samo deo kako postie, ve i ostale delove, one koji su nazvani u obinoj Svesti 'drugi', kako takoe postiu Jednost". N.B. Ovo nisu te rei, i ne izraavaju pravo znaenje. Iskustvo samo po sebi bilo je pre u prirodi realizacije nego u bilo kom jeziku. (Uopte nije loe. - O.M.) 12. Decembar. Noas, u hodu, mislio sam da bi bilo dobro nai pravu osobu, koja bi mi zapisivala iskustva poput onog sino, dok se to deava; (1) s pretpostavkom da mogu govoriti bez ometanja tog stanja Svesti; (2) ukoliko mogu nai odgovarajuu osobu. (Ne valja. - O.M.) 15. Decembar, 23.50 do 00.09. Astralno putovanje. Pri prvom pokuaju da projektujem astral pobegao je u severoistonom pravcu (Loe. - O.M.), tada je opisao krivu naspram severa, i tako u krug dva puta, da bi postao normalan ponovo. Drugi pokuaj. Zatvorih astral u svetlosno jaje koje sam poslao pravo gore. Jaje se otvorilo i ja sam otvorio oi u prostoru. Spazio sam iznad sebe sjajan predmet pravouglog oblika, i putujui ka njemu primetio da je gotovo poput papirnog zmaja. Legavi na njega bio sam ponesen unazad, odreenu razdaljinu, za koje vreme sam posmatrao promenu pejzaa dole. Poelevi da se spustim padao sam prema zemlji, i video da je telo podrano od neeg drugog. Kad sam bio blizu zemlje, skliznuo sam na nju i pregledom doao do tamnog ulaza ili tunela. Uao sam u to i nastavio, osvetljen srebrnom zvezdom na elu, sve dok nisam doao do krune sobe na kraju, sobe osvetljene jednim svenjakom postavljenim na okrugli sto, za kojim je sedeo jedan stari ovek bele brade i pisao knjigu. Priao sam mu i rekao: "Zato pie, Oe?", a on je odgovorio: "Da oni koji itaju mogu iveti." (Meni se ini da sam ga pitao drugo pitanje, ali se ne mogu setiti koje.) Tada sam rekao: "ta pie, Oe?", a on je odgovorio: "Smrt, uvek Smrt." Ja rekoh: "Pokai mi ono to pie, Oe", i gledajui on napie re HARTHA. Rekoh "To je misterija za mene" tako da je on ukazao na nju slovo po slovo i pokuao sam je kabalistiki interpretirati, ali bezuspeno. inilo se da je vrednost slova 507. On mi je rekao da u razumeti, i s tim sam ga ostavio i vratio se. 16. Decembar, 20h. Upravo sam izraunao znaenje rei dobivene prole noi. Tada sam mislio da je vrednost 507 = "To to uzrokuje vrenje" ili 5 + 7 = 12 = On ali, gubi, itd. To pokazuje koliko sam zastranio. Ali ipak sam naao da je zbir ustvari 607 = Adam Primus. Ali 6 + 7 = 13 = Jedinstvo, Ljubav, i Tarotov Adut je SMRT, a to je upravo ono to je on i rekao da pie. (Beleka 21. Aprila 1917. Ha = Sunce; tha = Mesec, kao to je navedeno u HathaJoga Pradipika.) (Pravilno izraeno, dobra metoda; ali nije ba mnogo postignuto. Takoe - trebao bi dobiti jo vie iz te knjige. - O.M.) 18. Decembar. Beleka. Postoji jedna stvar koju sam nameravao spomenuti ranije. Umesto da vrsto spavam, to je bila moja preanja navika, nedavno sam opazio promenu u tom pogledu. Ponekad dok se odmaram, opaam Svest vei deo noi. U tom stanju deava mi se da mislim na veoma slian nain kao to inim pri normalnoj dnevnoj Svesti. Ujutru imam sposobnost da preem iz jednog u drugo stanje dosta lako, ali naputajui krevet i postajui potpuno budan teko se mogu setiti pojedinosti onoga to se desilo za vreme sna. (Ovo zvui dobro, kao da se Tamo-Guna prolama. - O.M.) 19. Decembar, 11.38. Molitva i meditacija. Oseao se "informisan" od tog Vieg Sopstva da e Poniznost, Strpljenje i Nesebinost dovesti oekivano stanje. Boravio sam malo u toj Bezgraninoj Tiini, od koje rei ne mogu izraziti nita. (Poniznost, kao i Ponos, sadri sopstvo. - O.M.) ___________________________________________________________________________

Charles Stansfield Jones

26

___________________________________________________________________________ 26. Decembar, 23.03 do 23.20. Meditacija. Postepeno odvajao Sopstvo od tela, uma, ivota, smrti, itd., sve dok se nije pojavilo jedno potpuno bezlino stanje. (Ove stvari po pravilu ne znae mnogo. One su samo ono to zovemo "sanjarenje", slatka vrludanja uma. - O.M.) 27. Decembar, 23.13 do 23.30. Meditacija. Nakon pokuavanja da ujedinim Svest u potpunosti s Adonai-jem, podruje Svesti se proirilo izvan i postalo jedno s Mnogim: tako da je prilikom pitanja "Ko sam ja? ta sam ja?" to izgledalo ne vie kao individualno pitanje, ve kao da je postavljeno od mnogo jedinica u svim delovima prostora, ali na neoblikovanoj ravni. Uzdigao sam se jo vie i pokuao da ujedinim sve to: to je rezultovalo jednim potpuno nelinim stanjem koje je potrajalo sve do ponoi, kad je meditacija ve davno bila zavrena. Dok je trajalo bilo je potpuno razliito od bilo kog prethodnog iskustva, pogotovo poetni deo. (Ne ba dobro, izgleda previe poput razmiljanja. - O.M.)

A Master of the Temple

___________________________________________________________________________

27

___________________________________________________________________________

Charles Stansfield Jones

777
dja
13

418

Lamen Brata V.I.O. Ovaj Lamen simbolino predstavlja Majstorovo Postignue Velikog Dela koje je izveo. ___________________________________________________________________________

28

___________________________________________________________________________

A Master of the Temple

I
The Mag us of

sd One y t h Mig

g P rieste ss o f

k r t0=1 1

Power b

Pt

Gt .O ne of N igh to fT im et

U ah

Heru-pa-Kraath

}y a 0=0

h m sis k 9= 2 j

Silve r Sta r

r orld W f o e of Fir Lord

w 1=10klm

Os i t ris

T
q

of c Spirit

e Th

iri Sp

r qh Ai of

Rul e r o f Flu x

re Primal Fi

Shu

y dws 9 2=

f the un o S h

r of hte g u Da

ing Morn

Daug hter of Fir mam ent x

Vo ice

h ny b Ch 8 =3 ild

hys Nepht

F lam in g S w or d

of

ren

ife of L

j s 4 d = 7

r of the

T oun

f Daugh te

es Forc

d of Lor

Pentakl Brata V.I.O. Ovaj Pentakl je simbolika mapa Univerzuma koja je izneena prilikom Ispita za stepen Neofita A.. A.. ___________________________________________________________________________

29

s Daughter of

or

Sp

Reconcilers

i rt

pt tra=6 5

of

Ra

the

M i ght yW a

te r s

er oph Pr

hr w b 6=5 g

Horu s

he of t

Child of Powers of Waters j

Of

the

Mi

gh

ty

al ern Et

Ma gu s of the

Th e

rd and Lo Ref lux

Lo

rd

of H

ost

Et ern al

T hoth

dw h 3=8

s te Ga of

r te at M of

t. Child of G

Dau ght er

j tho 4= x 7

ers n Transform

Ha

of

Lor ds o f T rut hl

___________________________________________________________________________ 31. Decembar, 23.30 do 23.46. L.B.R. (Manji Terajui Ritual Pentagrama, prim.prev) Zmaj. Meditacija o Ljubavi.8 Posle sam zamislio tamnu figuru Nuit kako prekriva Univerzum. Amen. A sad u izai i poeleti R. i bebi Sretnu Novu godinu. Zavrni komentar Brata O.M. 7 = 4. Mislim da si pravi ovek i da e postii. Ti radi vrsto i redovno, i vodi dnevnik dobro. A ima i Sr Stvari u sebi. Ovo su opasnosti za tebe: (1) Ti si emocionalan. To je veoma loe, i mora se reiti toga. To je oblik Egoizma i vodi ka Levoj Stazi. Ti kae "Ja ne odobravam da motorno vozilo pregazi moju enu" i misli da konstatuje Venu Istinu. Ipak niti jednog slona u Sijamu nije briga da li je ona pregaena ili ne. Zato kai: "Pravilno je (u odnosu na V.I.O.) da ne odobrava da njegova ena itd, itd." Upotrebi ovu analizu sa svim emocijama. Ne dozvoli sebi da misli da je tvoj lini stav jedini koji postoji. itaj Liber LXV, poglavlje I: 3240 i 57-61. To je neobino vano zbog jedne stvari: ako ne razume, poludee doavi do odreenih Vrata. (2) Sklon si nejasnoama. To je oito jednim delom prouzrokovano zbog maglutine emocija. Pre nego to pree u Zelatora, mora znati i ovladati astralnom ravni u celosti. Astralna putovanja kako god bila interesantna i ak raskona i prosvetljavajua, ne vrede sve dok nisu pod voljom. Ako eli ii u svoju kancelariju, a nae se u optini umesto u kancelariji, ne moe ti biti izgovor da optina ima divne stubove i arkade! Trebao bi odbaciti sve "Meditacije o Ljubavi". Jer, ta je s Mrnjom? Iznad Bezdana one izgledaju vrlo slino, kao dva novia jedan drugom. Ti si ustvari mislio "Razmatranje o Ljubavi": "Potrese None Misli": "Dokone misli besposliara". To je praksa razorna za duu i oamuuje um. Istrajavanje u tome, potpuno razara svaku sposobnost koncentracije. Ali sad, ovde je tvoj Ispit za Razred Zelatora. 9 (a) Proi kroz vrata na kojima je urezana ova figura i objasni je u detalj pomou znaenja tvojih vizija. (b) Prizovi Merkur i Hod, i putuj sve dok ne sretne Jednoroga spomenutog u Liber LXV, pogl. III, stih 2. Izvesti u potpunosti o njegovim reima. (c) Otkrij putem vizija prirodu alhemijskih principa, Sumpora, ive i Soli. Kako se oni razlikuju od tri Gune i od Elemenata Vatre, Vode i Vazduha? (d) Uini jedan osvrt na znak Aquarius (Vodolija) u 4 Sveta, Assiah, Yetzirah, Briah i Atziluth. (e) Poseti i opii iscrpno Klifot Aries-a (Ovna). (f) Poseti Iophiel-a i Hismael-a, i opii njihovu pojavu, nain ivota, i razgovor. Pazi. A.. A.. rad je u potpunosti odreen i usmeren. Nema ba nikakvog mesta za bilo kakvu nehajnu misao. (g) Mora biti potpuno strog i vrst u pogledu svetosti Rada. Ti ne bi dozvolio svojoj eni da doe u kancelariju i pria; mora je nauiti da potuje as tvog rada kod kue. Tu predviam tekoe: s veoma retkim izuzecima, ena spreava mukarca da radi bilo ta ega ona nije sredite. Izuzetak je njegov posao, jer to je obezbeuje. Tu nikakav kompromis nije mogu. Ti mora biti ili gospodar ili rob; a najistinitija usluga je biti majstor jednom i zauvek, bez obzira na cenu. - O.M. ___________________________________________________________________________
8

Charles Stansfield Jones

(Ta vrsta stvari je potpuno pogrena. To uopte nije meditacija. Ti puta svoj um da vrluda okolo, umesto da ga usmeri na jedan jednostavan obekat. Samadi se nikad ne pojavljuje u takvim okolnostima. - O.M.) 9 Ovaj ispit je suptilan kompliment, veoma blizak laskanju. On je mnogo tei od onoga to se zahteva u veini sluajeva. - O.M.

___________________________________________________________________________

30

___________________________________________________________________________ Kod ovog mi moramo zasad napustiti naeg Hodoasnika. On je pred suoenjem s stanovnicima astralnog sveta, as preteeg as zavodnikog; i sledei smelo Rozenkrojcersko pravilo, on ostaje u toku ivota, bez zatite potpunog spoljnog povlaenja i samoodricanja, kao to propovedaju istonjaki uitelji. Jer na Stazi A.. A.. spoljanjosti su od manjeg znaaja nego sutine, a V.I.O. je bio pod vodstvom i zatitom Reda ije Sveznanje je besprekorno, a zatita sigurna.

A Master of the Temple

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA ___________________________________________________________________________

31