SKAKAVAC 2.

7

0

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7 - SAHASRARA
SADRŽAJ: MADRIGAL ZA SVEMIRSKOG ŠAMANA KONSTITUCIJA REDA TELEMITA - SA KOMENTARIMA POZDRAV BRAĆI I SESTRAMA OTPUTUJMO DALEKO ZID MEDITACIJA O SOBI ZA KONTEMPLACIJU TELEMITSKA MASONERIJA U NASTAJANJU APOLOGIJA RADU AERIAL LIBER 161 vel OMNIA AD UNUM MISTIČNA ZEMLJA BOGINJE ORDO ASTRI TET TAROT LIBER AIWAZ VIZIJA PRVOSVEŠTENICE DOZVOLA ZA ODLAZAK

S er ijal - 2. Br o j 7. P r iv atn o elek tro n sk o izd an je. S v i tek stov i su © v lasn ištv o au to r a. P r o letn ji Ekv ino c ij 2009.e.v .

1

SKAKAVAC 2.7

MADRIGAL ZA SVEMIRSKOG ŠAMANA
Lu I. ponekad noćima sjedim u parku i gledam kako se ulične lampe pretvaraju u električne mjesece oni lebde svuda oko mene kao neonski duhovi urbanog svemira podsjećaju me na prerušene pale anđele dok stoje tako savršeno mirni, poredani iza mojih leđa jedini koji, uz zvijezde, čuju moje noćne misli i čuvaju ih od ponora … sada kada ne znam da li je tvoja ljubav samo odsanjana pjesnička slika prvi i posljednji bog u kojeg sam spremna bezuvjetno vjerovati rijetki dragulj materijaliziran iz pete dimenzije čije zračenje je opasno za ograničeni ljudski razum ovo je mistična ljubav postapokaliptičnih tristana i izolde pitam se hoće li ju zemljina teža moći podnijeti

II. ova ljubav je svemirski ocean ova ljubav je muzika sfera ona je dijete boga erosa i boginje agape ne dopusti da postane ukleta himera

svjetlosna tijela se stapaju i postaju veličanstvene rakete sjajni svemirski brodovi lansirani u najudaljenije galaksije kozmonauti beskraja- to smo ti i ja, voljeni dok letimo k roz zvjezdani prostor naše ekstatične ljubavi naše duše su sijamski blizanci rađale su se iz boli i pepela kao dva feniksa najdublja čežnja ih je lomila, čežnja za izgubljenim rajem sada nanovo zadobivenim po blagoslovu boginje noćnog neba sa tobom ja sam ponovno cijela

III. tvoja sloboda me uzbuđuje očarava me tvoja aristokratski rafinirana božanstvena dekadencija estetski pupoljci bogato cvatu pod nestvarnim rengenskim pogledima užarenim dodirima i grozničavo gladnim, divljim poljupcima

ti si pjesnik -dendi s početka prošlog stoljeća zamišljam te u polucilindru, fraku, čak i s perverznim monoklom dok pijem žudnju s tvojih usana, gorko-slatku žudnju čarobnog apsinta gubim razum od tvog pogleda- njegove hipnotične koncentrične kružnice teleportiraju me u neke zaboravljene magijske svjetove pored tebe uranjam u najdublje slojeve sebe

2

SKAKAVAC 2.7

rastvaram se i preslažem pred tobom ostajem gola u pulsirajućoj jezgri okupana unutrašnjom Tišinom koja rađa besmrtno blaženstvo (ostaje bezvremenska jeka njegovih riječi: ja ću biti sokol koji kruži oko tebe i čuva te, zauvijek… kada poželiš, ispruži ruku i ja ću sletjeti…)

3

SKAKAVAC 2.7

ORDO THELEMA - KONSTITUCIJA REDA TELEMITA sa komentarima Frater ALION.'.

Čini što ti je volja i to neka bude sav zakon .

Član 1: Red Telemita je privatna organizacija, ne-profitno društvo religioznog tipa , koje promoviše prakse i studiranje , filozofsko , naučno i esoterično , kao i kulturne , edukativne , rekreativne , sportske i dobrotvorne aktivnosti. v Red Telemita je privatna organizacija koja pripada samo članovima koji upravljaju Redom kroz ovu Konstituciju. v Ne-profitno društvo religioznog tipa - Red se ne bavi biznisom, niti zarađivanjem novca, niti dobara na račun i za račun reda i pojedinaca. v Religioznost podrazumeva posvećenost i iskustvo stečeno življenjem u Zakonu Teleme. v Sve prakse i studiranja su dozvoljena ako su u skladu sa LIBER AL -om, tj. ako vode otkrivanju i sprovođenju Istinske Volje pojedinca ili grupe i zajednice. v Red Telemita nije 'tajna' organizacija, ali zadržava pravo na diskreciju i ličnu tajnost svakog člana. Član 2: Red Telemita ima za principe da izučava i promoviše teoriju i praksu Zakona Teleme, kako je on dat u Knjizi Zakona, Liber AL vel Legis. v Teorija i praksa Zakona Teleme je data u Liber AL-u, komentarima na AL i raznim drugim spisima Majstora Teriona, kao i drugih Telemita. v Teorija podrazumeva LIBER AL i korišćenje magičkih i mističkih metoda i praksi za ostvarivanje i postizanje razumevanja ciljeva pretpostavljenih Zakonom Teleme. Član 3: "Svaki muškarac i svaka žena je zvezda." Član Reda Telemita može postati svako ko prihvata Zakon Teleme i ko je spreman da postane član Nebeske Zajednice i da preuzme Zavet Čoveka Zemlje, (što predstavlja ulazak, tj. primanje u Red) nezavisno od pola, rase, socijalnog statusa ili nacionalnosti. v Pol, rasa, socijalni status, nacija, religija (generalno) nije uslov niti prepreka za pristupanje Redu Telemita. v Svako ko prihvata Telemu može biti član, a takođe svako može bilo kada odustati od članstva ako mu/joj se stavovi ili shvatanja izmene u međuvremenu. v Prilikom potpisivanja Zaveta nije neophodno da bude prisutan iko da potvrdi članstvo, ili da "prizna" članstvo, no pogodno je radi povezivanja i stvaranja 'grupa' imati kontakt sa ostalim (ili nekim) članovima Reda. Član 4: "Reč zakona je Telema." "Ko nas zove Telemitima neće pogrešiti, ako bliže pogleda u reč. Jer u njoj su tri ranga. Samotnik i Ljubavnik i Čovek Zemlje. Čini po svojoj volji će biti sav zakon." Postoje tri Ranga u Redu Telemita: Samotnik. Ljubav nik i Čovek Zemlje. "Čovek Zemlje je privrženik. Ljubavnik daruje svoj život radu među ljudima. Pustinjak ide samotno i daje samo svoju svetlost ljudima." v Rang Čoveka Zemlje praktično je korespodentan sa Redom Zlatne Zore, a na drugi način obuhvata svu masoneriju (i slične strukture). v Rang Ljubavnika korespodentan je sa Redom Ruže i Krsta

4

SKAKAVAC 2.7 v Rand Samotnika korespodentan je Redu Srebrne Zvezde u A.'.A.'. U zvaničnim dokumentima i dodacima na ovu Konstituciju oni se takođe nazivaju: Majstor (Magister), Adept i Zelator. v Čisto iz praktičnih razloga, ali i simbolično, Zelator je 'neko' ko se zalaže svim snagama, Adept je 'izvrstan' u svom domenu, a Magister je Majstor Istine i Mudrosti. v Iz praktičnih razloga svaki Rang ima svoj Znak, Reč i stisak ruke, radi jednostavnog prepoznavanja Članova. Znak Čoveka Zemlje je 'Znak Zveri' - Krst u Krugu iscrtan na grudima pokretom ruke. Znak Ljubavnika je Sveti Tau učinjen prislanjanjem dlanova ruku na grudima. Znak Samotnika je 'Znak Noxa' - X u Krugu iscrtan na grudima pokretom ruke. Reč i stisak ruke su tajna prepoznavanja članova Reda i ne otkrivaju se. Svakom Zelatoru je omogućeno da teži Rangu Adepta. Kvalifikacija za ovo može biti na dva načina. Prvi je regularan trening u A.’.A.’., a drugi je samostalan rad uz vođstvo Knjige Zakona i komunikaciju sa drugim članovima Reda Telemita. v Trening može kao i na svakom drugom putu biti dat na dva načina, kao individualni i kao grupni. Rad kroz A.'.A.'. se odvija individualno, uz saradnju sa izvesnim Superiorom tor Reda, d ok se rad u O.'.T.'. izvodi bilo grupno bilo individualno bez ikakvog mogućeg uslovljavanja ličnog rada i volje pojedinca. Adept može biti najmanje Gospodar Staza pri Portalu Dvorane Adepata u A.’.A.’. , a puno postignuće Ranga Adepta se ogleda u postignuću "Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem". v Takođe praktično i filozofski razmatrano, tek masoni 30-33 stepena mogu postati Adepti tj. Ljubavnici. Članovi Reda Telemita su sposobni da prepoznaju intelektualna i duhovna postignuća svakog pojedinca i bez dileme i sumnje mogu da prihvate svakoga na njegovom/njenom vlastitom nivou razvoja, stadijumu i Putu spiritualnosti. Svakom Adeptu je omogućeno da teži Rangu Magistera. Kvalifikacije za ovo su: - Jedanaest godina službe kao Adepta. - Postignuće Ranga Bebe Bezdana u A.'.A.'. - Povlačenje od svog aktivnog učešća u Redu koje uključuje kontakte sa grupama. v Možda bi se tek neko od Iluminata usudio da teži Rangu Samotnika u O.'.T.'. v Sestre i Braća A.'.A.'. budno motre na Rad spoljašnjih i unutarnjih Redova i usmeravaju radove i procese kojima se može stupiti u kontakt sa njima, kao i ostvariti realizaciju svog ličnog Majstorstva. Kvalifikacija za određeni rang se zasniva na potpisivanju sledećih Zaveta: Čovek Zemlje (Zelator) "Ja, ....................... koji posedujem Knjigu Zakona i Komentar na nju od 666-a koje sam izučavao jedanaest dana, svečano izjavljujem da Ja prihvatam Zakon Teleme i da ću se posvetiti otkrivanju moje Istinske Volje i izvršiti je. v Treba da bude jasno da je Red Telemita tek praktična primena Zakona Teleme, tj. teorije i prakse izložene u Knjizi Zakona i sam po sebi nije svrha već je tek posledica uputstava Knjige Zakona. Prvenstveno treba 'razmotriti' Knjigu Zakona i Komentare, a tek onda, ako neko prihvati Zakon Teleme, može da postane 'član' Reda. v Bilo da je neko član ili ne jedino 'važno' je otkrivanje i izvršavanje Istinske Volje pojedinca. v "50. Treba progovoriti neku reč o Hijerofantskom zadatku. Gledajte! tu su tri ogleda u jednom, i mogu se dati na tri načina. Grub mora proći kroz vatru; neka prefinjeni bude iskušan kroz intelekt, a uzvišeni izabranici u najvišem. Tako imate zvezdu i zvezdu, sistem i sistem; neka jedno ne poznaje dobro drugo." v U ostalim dodacima na ovu Konstituciju treba videti 'kabalističke' analize i šeme koje nadalje i iz drugih gledišta objašnjavaju O.'.T.'. i njegove Rangove, oglede, postignuća, kao i druge oblike teorije i prakse. Ljubavnik - Adept (dodaje prethodnom Zavetu sledeće):

5

SKAKAVAC 2.7 "Ja se nadalje posvećujem širenju Zakona Teleme, izučavanju i razjašnjavanju istoga, do onog vremena ako mi bude volja kada ću težiti Rangu Magistera." v Ljubavnici Teleme su prošavši kroz 'oglede' Zelatora dosegli dublje Razumevanje Teleme i poseduju unutarnje duhovno vođstvo tako da su sposobni da višim intelektualnim sposobnostima spoznaju, shvate, iskažu i prezentuju aspekte teorijske i praktične primene Zakona Teleme. Samotnik (Magister): "Ja se zavetujem da se povlačim iz svih ličnih povezanosti sa ljudima ili ženama, posvećujući se postignuću Ranga Majstora Hrama u A.’.A.’. i da ću objavljivati Zakon Teleme na takav način koji isključuje ličnu povezanost prethodno navedenu, osim u slučaju posebne odredbe od strane vođe Reda." v Biti Samotnik ne znači odbaciti ovaj 'svet' već doći do najviših vrhova duhovne spoznaje koji predstavljaju oslobođenost od svih veza, veza koje potiču od umišljenosti ega i razuma. v "24. Gledajte! ovo su ozbiljne tajne; jer postoje takođe neki moji prijatelji koji su samotnici. Ali ne mislite da ćete ih naći u šumi ili na planini; nego u purpurnim krevetima, miluju ih prekrasne žene zveri dugih udova, s plamenom i svetlom u očima, i bujnom ognjenom kosom oko njih; tu ćete ih naći. Videćete ih ih na vlasti, kod pobedničkih armija, kod svake radosti; a u njima će biti milion puta veća radost." Član 5: Postoje dva načina Inicijacije u Red Telemita. Prvi je samo-iniciranje davanjem Zaveta Čoveka Zemlje, a drugi je (praktično nadopuna prvom) učešće u "Ritualu Prolaska kroz Tuat". Iniciranje u Rang Ljubavnika je takođe dvostruko. Prvi način je davanje zaveta Ljubavnika, a drugi je postignuće Ranga 5=6 u A.’.A.’. Iniciranje Samotnika se odvija preuzimanjem navedenog Zaveta, kao i preuzimanjem "Zaveta Bezdana" koji predstavlja ulazak u Rang 8=3 u A.’.A.’. v Potpisivanje Zaveta predstavlja ulazak u 'Malkut' Reda (vidi šemu Drveta Života) dok Ritual Prolaska kroz Tuat udovi u 'Temelj' tj. 'Jesod' Reda. v Zavet Ljubavnika otvara 'Paroket', dok postignuće 5=6 ('Tifaret') potvrđuje 'punu inicijaciju' u taj Rang. Član 6: Začetak Reda Telemita je u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis - i Red se uspostavlja samo na osnovu uputstava datih u toj knjizi i funkcioniše na osnovu njenih uputstava. Članovi Reda mogu menjati ovu Konstituciju po njihovom vlastitom razumevanju Knjige Zakona i slične Konstitucije se mogu sačinjavati za druge potrebe. Izmene i dodaci ovoj Konstituciji će se izvršavati prilikom Generalnih Skupova Članova Reda. v Red Telemita se ne zasniva na Linijama nasleđa raznih 'Majstora' i Vođa drugih Redova već jedino na Knjizi Zakona. v Red može menjati svoju Konstituciju onda kada članstvo dosegne jasnije shvatanje Zakona i njegove primene u odnosu na ono što je trenutno izloženo u Konstituciji. v Niko ne može nasilno i svojevoljno bez saglasnosti drugih menjati uređenje Reda kao celine. Član 7: Red Telemita nije mistični, magički ili okultni Redu uobičajenom smislu reči. Njegova svrha je da omogući članovima da uspeju u životu učeći ih pravilnom stavu ka životu i kako da izbegnu traćenje vremena u naporima koji im ne priliče. v Mistika, magika ili okultizam nisu cilj i svrha postojanja Reda, ali se Red koristi tim, tako nazvanim metodima i terminologijom (bar jedan deo članstva) u onoj meri koliko to služi pravoj svrsi Reda - otkrivanje Istinske Volje Svakoga. v Razmislite kako živite sada i šta radite, kako vam je. Zamislite da tako treba da živite još 10,20,30 godina. Da li će vam to 'prijati', da li je to ono zbog čega ste se rodili na ovoj planeti. Da li to što radite ima smisla sada i koliko će imati smisla za ceo život. Da li vršite svoju volju ili traćite vreme? Član 8: Dužnost je svakog člana da tumači Zakon Teleme po svom razumevanju, čak i onima koji nisu članovi, posebno u pogledu praktične vrednosti koja se tiče ličnih, društvenih, ekonomskih i političkih problema.

6

SKAKAVAC 2.7

v Niko ne sme drugom nametati mišljenja i tumačenja Zakona Teleme, niti ubeđivati ili preobraćati i vrbovati. Svako, ma kog Ranga budući da prihvata Telemu može u izvesnoj meri jednostavno ili komplikovanije iskazati svoja shvatanja. Ta shvatanja imaju praktične vrednosti po mnogim pitanjima. Razmislite o ličnoj Slobodi. O slobodi uopšte. O slobodi mišljenja, govora i delanja. Kako to rešavaju trenutni zakoni država koje postoje a kako se spram toga postavlja Telema. Član 9: Treba paziti da se Red Telemita ne shvata kao okultno ili religiozno telo. Njegove ceremonijalne i psihološke izvedbe treba objasniti uz insistiranje na činjenici da su one neophodne primarnoj svrsi Reda, otkrivanju Istinske Volje, što je u suprotnosti sa nekim svesnim idejama i željama, svakog pojedinačnog člana. v Okultizam predstavlja 'skrivanje' kako je to postojalo u starim vremenima. Mi treba da otkrivamo. Mi otkrivamo. Dajemo knjige, dajemo njihova tumačenja, dajemo gramatiku i rečnike našeg zakona, teorije i prakse. Da bi sve bilo jasno i da ne bi bilo mistifikacije. v Želje i 'niske' strasti samo troše životnu energiju i vode čoveka u stramputicu i razna ograničenja. v Rituali uvode praktikanta u Ravnotežu, duhovnim vibracijama simbola i oni se doživljavaju kojiko svesno tokiko i podsvesno tako da postoji mogućnost, kroz izučavanje teorije, doći do hijerarhijskog mapiranja i prepoznavanja sebe i univerzuma na takav način da rituali kao i svesne psihološke 'igre' mogu uticati na spoznaju o istinskoj prirodi. Član 10: U skladu sa principima Reda, može se preduzeti i propaganda, sa pogledom na odstranjivanje ograničenja nad Voljom pojedinca i za ko-ordiniranje zakona svake zemlje po Zakonu Teleme. Što znači da će se Red Telemita truditi da uspostavi takav kodeks, čija će jedina primedba biti sprečavanje mešanja jedne osobe ili grupe u Istinsku Volju druge osobe ili grupe. Red će stoga težiti usmeravanju Javnog Mnjenja ka društvenoj toleranciji svih mišljenja i praksi koje se ne mešaju u Istinsku Volju Individue i Zajednice. v Toliko je laži i obmana izrečeno na račun Telemita da je pogodno preduzeti i propagandu za iskazivanje Istine o smislu Teleme, i na koji način ona deluje, koji su njeni principi. Red Telemita postoji i za zajednicu i čovečanstvo, a ne samo (sebično) za sebe tako da je naša želja da otvorimo oči (neubeđujući, već argumentovano) onima koji ne znaju i ne vide šta je Telema. v Zakon je za sve. v Telema jeste ključ Slobode. Član 11: Svi Zelatori treba da koriste dnevne prizive date u Liber CC, Rituale iz Liber XXV, XXXVI i XLIV, ali samo u skladu sa njihovom Istinskom Voljom, što znači da oni mogu izvoditi te rituale, ali mogu usvojiti i druge koji su u skladu sa Knjigom Zakona. Adepti ovome mogu dodati Liber Samek, po Volji. Grupni Rituali Reda su oni rituali koje određena grupa Telemita prihvati za svoje i koje izvodi po Volji. v Nije neophodno svakog obavezati da izvodi Rubinovu ili Safirnu Zvezdu ili Feniksovu Misu, ako to nije u skladu sa Istinskom Voljom te osobe, ali ti rituali su tako sačinjeni da prenose suštinsku vibraciju Teleme u sebi. v Postoje mnogi drugi Rituali koji sasvim zadovoljavajuće deluju na sličan ili isti način kao i ovi Rituali. v Svako može, ili čak i treba da sroči svoje Rituale, Jednistvene. v Svaka grupa može koristiti razne druge 'Grupne' Rituale - po Volji i dogovoru. v Postoji izvestan predlog (u dodacima Konstituciji) da se u skladu sa Liber AL-om grupni (ali i lični) rituali svedu na sledeće 'faze' rada koji naravno odgovaraju Rangovima: AL:III: 63. Budala čita ovu Knjigu Zakona, i njen komentar; i ne razume je. 64. Neka prođe kroz prvi ogled, i biće bi mu poput srebra. 65. Kroz drugi, zlato. 66. Kroz treći, dragulji plemenite vode. 67. Kroz četvrti, krajnja iskra suštinskog ognja. Prvi ogled: SREBRO: 26 Rituala Meseca

7

SKAKAVAC 2.7 Čovek Zemlje: 5 Rituala Elemenata Drugi ogled: ZLATO: 8 'Sabata' Sunca Ljubavnik: 7 Rituala Planeta Heksagrama Treći ogled: DRAGULJI PLEMENITE VODE: 3 Rituala za trans-saturnske planete. Samotnik: 12 Rituala Zodijaka Četvrti ogled: KRAJNJA ISKRA SUŠTINSKOG OGNJA: -------Ovo predstavlja 61 Ritual u godišnjem ciklusu rotacije planete Zemlje oko Sunca - Heru Ra Ha -a. "Ništa je tajni ključ ovog zakona". Ovaj raspored rituala nije 'ekskluzivno' samo za određeni Rang koji je korespodentan, već se radom sa tim ritualima može doći u dublju vezu i usklađenje sa tim nivoima i ostvarenjima stanja svesti 'Solarnog sistema'. Član 12: Red Telemita ima sledeće ciljeve : A. Da promoviše aktivnosti neophodne za njene principe . B. Da učestvuje u rastu dostojanstva i međusobne tolerancije među svim bićima . C. Da stimuliše organizovanje institucija i da oživi sve aktivnosti u skladu sa njenim ciljevima i principima . Zbog toga ona može : A. Uspostaviti obrazovne i zdravstvene ustanove, klubove, biblioteke i slične aktivnosti . B. Promovisati studijske skupove i debate, konferencije i seminare, umetničke izložbe, predstave, književna izdanja, i druge oblike komunikacije . C. Stvoriti unutarnje lože i organizacije . v Čovečanstvo je trenutno (2000.ev.; kao i 2009.e.v.) u velikoj krizi i svi napori da se oporavi od raznih oblika ropstva su poželjni. SLOBODA je imperativ. v Istina i iskrenost su začetak oslobođenja. v Rad koji proističe iz najsvetije posvećenosti svojoj Istinskoj Prirodi jeste kontinuitet ispoljavanja Slobode. v Razne institucije mogu na različite načine uticati i potpomoći onima koji žele sebi pružiti priliku da spoznaju i ostvare sebe. Ne treba se prepustiti slučaju i umišljenoj 'lošoj' sudbini, oni koji imaju sposobnosti mogu uticati da se situacije i stvari i okolnosti menjaju po volji time omogućavajući da neko ko pre nije imao mogućnosti za spoznajom sebe. To je i smisao i svrha zdravstvenih, humanitarnih organizacija da otvore mogućnost spoznaje i dosezanje Slobode najširoj lepezi ljudi potpomažući njihov Rad u onim aspektima gde oni nisu iskazali sposobnost, te zašto bi njihov Rad bio onemogućen ako može da im se pomogne da istraju do kraja. v Svaka grupa Telemita, u bilo kom mestu, može sebe proglasiti sebe Ložom, Licejem, Klubom, ili pod kojim god drugim imenom, u cilju ispunjenja svoje Istinske Prirode, dokle god su u skladu sa ovom Konstitucijom. Tako te Organizacije ili Lože mogu delovati u svom jedinstvenom smeru kretanja. Oni su poput zvezda sjedinjenih u zvezdanom jatu u velikoj zvezdanoj galaksiji. Svako sija svoju jedinstvenu svetlost, a svetlost 'grupe' još je jača i sjajnija. U skladu sa navodima Knjige Zakona pripadnici O.'.T.'. su svoje grupe-središta definisali kao Kaaba-e, te je od vremena reaktiviranja O.'.T.'. nastalo nekoliko Kaaba sa vrlo specifičnim i originalnim aktivnostima, kao centrima moći emitovanja Struje 93. Član 13: Red Telemita je kategorički protiv: - Svih sujevernih religija, kao prepreci uspostavljanju naučne religije. - Svim kodeksima moralnosti koji nisu u skladu sa "Ljubavlju pod Voljom". - Svim društvenim i političkim sistemima koji teže da sputaju razvoj i vladavinu individualnog genija. - Svim oblicima obrazovanja koji ne potpomažu biološku predodređenost učenika. - Svim ustrojstvima koji sputavaju kretanje prirode u eliminisanju nepodobnih. - Generalno, protiv svih stvari koje su u konfliktu sa tekstom Knjige Zakona (Liber AL vel Legis). v Sujeverne religije starog doba su pokazale svoju nesposobnost da vode narode Zemlje i doveli su svojim pukim neznanjem i ograničenjima u kritično stanje. Naučna religija se zasniva na jasnoj teoriji i metodima postignuća koje 'predlažu' oni koji su ostvarili i postigli svoju Slobodu. v Moralnost predstavlja koncepte stvorene bazično iz neznanja i pretpostavlja etiku koja odgovara nekima, nekad možda i većini ali ne i svima. Moralnost je uglavnom nametnuta od strane izvesne 'elite' koja diktira svoje lične sebične ukuse.

8

SKAKAVAC 2.7 v Društveni i politički sistemi svih zemalja na planeti su se potvrdili kao ropsko-robovlasnički u raznim oblicima i pod raznim maskama. Neophodno ih je menjati u cilju ostvarenja individualne Slobode u onoj meri gde 'Vlast' neće predstavljati vladanje i upravljanje drugima već Služenje u Istini i Slobodi. v Obrazovanje dece i odraslih koje ih prisiljava da nametnu elemente koji nisu u skladu sa 'biološkom predodređenošću' je apsurdno i ono sputava ispoljavanje ličnog genija. Svako treba da se praktično bavi onime za šta se inkarnirao na ovoj planeti, a ne da traći vreme učeći o onome što mu nikada neće trebati niti je u skladu sa njegovom ili njenom Istinskom Voljom. v Priroda eliminiše nepogodne, to je zakon među životinjama, kao i među biljkama, zašto bi se ljudi kao deo prirode odvajali. Ovo ne pretpostavlja surovu eliminaciju bolesnih i nesposobnih, niti njihovo smeštanje u koncentracione kampove, već iznalaženje njihovih mesta i svrha tako da ne smetaju drugima u vršenju Volje. Okorele kriminalce treba eliminisati bez puno razmišljanja i ne treba trošiti sredstva za njihovo prevaspitavanje i smeštanje u zatvore. Treba im omogućiti priliku da se ponovo inkarniraju pod drugim okolnostima koje će možda pravilnije iskoristiti za otkrivanje i izvršavanje Istinske Volje. Eliminacijom se na ovaj način omogućava i praktično potpomaže individua koja nije uspela da se sama prilagodi Istinskoj Volji zajednice. v LIBER AL daje Zakon Teleme. Telema je Volja koja ostvaruje Slobodu. Ono što je u konfliktu sa AL-om jasno pokazuje nesposobnost i inferiornost u rešavanju bilo kakvih problema, pa tako sve što je u konfliktu sa AL-om treba biti izmenjeno da bi spoznalo svoju Slobodu. Izučavanje Knjige Zakona i Komentara, posvećenost Telemi oslobađa od beskrajnog niza 'grehova', tabua i navika patnje. v Red Telemita je protiv svake vlasti i državnog uređenja koje ograničavaju ličnu i kolektivnu slobodu mišljenja, govora i delanja. Član 14: Članovi Reda Telemita mogu biti sledećeg tipa : A. Pridruženi Članovi ( Asocijati ) -- to su osobe koje su samo postali članovi "Nebeske Zajednice" ili pripadaju nekom od Redova ili Organizacijama koje su prihvatile Zakon Teleme i koje poseduju svoje hijerarhije, a nisu u direktnoj vezi sa Redom Telemita. B. Članovi Reda -- oni potpisuju "Zavete" , prema modelu koji je dao Majstor Terion , i time uživaju dužnosti i prava prema tome . v Razne Organizacije i Redovi koje prihvataju Zakon Teleme su priznati od O.'.T.'.-a i članovi tih Redova se priznaju kao ravnopravni Telemiti. Nije važno da li takvi Redovi zbog svojih raznolikih 'politika' priznaju O.'.T.'. uopšte. v Majstor Terion je primio Knjigu Zakona i prvi je koji je kroz svoj život i majstorstvo proživeo Telemu dajući je svima kao nesebični put Slobode. On je i prvi koji je inicirao ideje o Redu Telemita pa se u dobroj meri njegove ideje i nalaze ispoljene u ovoj Konstituciji. v Dužnosti su podrobnije analizirane u istoimenom tekstu Majstora Teriona. Taj tekst se preporučuje kao jedan od komentara na Knjigu Zakona. Član15: "Za čistu volju, neuslovljenu svrhom, oslobođenu od strasti za rezultatom, svaki je put savršen." Sledeće su dužnosti Članova: A . Da se dosledno povinuju njihovim Zavetima. B . Da kada prihvate zadatke, funkcije ili naloge Reda, ispune iste pošteno i revno. C. Da ne čine ništa što nije u skladu sa njihovom Istinskom Voljom. v Zaveti se ne daju nikom drugom do sebi. Niko neće biti sudija, ni porota, niti dželat u 'isterivanju' da neko ispuni zadatak Zaveta. Svako taj zavet preuzima za sebe i samo od lične posvećenosti zavisi kako će se Zavet ispuniti. Zaveti služe istinskoj Volji i niukom obliku ne vezuju člana Reda za Išta što mu nije Volja. v "Ti nemaš pravo osim da vršiš svoju volju, čini to i niko ti neće reći ne."

Član 16: Članovi Reda ne mogu biti "isključeni", ali mogu biti izuzeti samo odvajanjem. - Odvajanje se sprovodi na osnovu dogovora članova određene grupe koja više ne želi da sarađuje sa onim ko se odvaja na osnovu ličnih neslaganja Volja.

9

SKAKAVAC 2.7 v Ne postoji mogućnost izbacivanja nekoga iz Reda, ali je moguće 'odbijanje' saradnje zbog ličnog ili grupnog ne slaganja Volja. Član 17: Red nema vođu, niti vladara, niti nadređenog (nad ostalima) niti nadzornika; Jedina hijerarhijska podela je na Tri Ranga po kojoj su Ljubavnici "iznad" Čoveka Zemlje, a Samotnik iznad njih. Ova hijerarhija se zasniva na duhovnom postignuću i ne pretpostavlja upravljanje drugima. v Kada i ako se pojavi osoba čija je Istinska Volja da bude proglašena i postavlj ena za Vođu to će biti učinjeno. Pretpostavlja se takođe da će takva osoba biti najmanje iz Ranga Samotnika, ili 'osoba' koja je ispunila "Hijerofantski Zadatak". Član 18: "Ne ubeđuj, ne preobraćaj, ne pričaj previše. Uspeh je tvoj dokaz." Neredbe i Zabrane su nedozvoljene u Redu Telemita. Svako mora vršiti samo svoju Istinsku Volju i niko drugi mu ne može odrediti šta je to za njega ili nju. Red podstiče saradnju i komunikaciju među članovima. v Niko ne može nametati svoje ideje i 'volju' drugima. Ne može se naređivati, niti zabranjivati, jer svako ne može shvatiti Volju nekog drugoga u potpunosti, jer je i taj neko drugi jedinstvena Zvezda koja ima vlastiti sjaj. Ovime je rešeno pitanje Hijerarhije, kao što je navedeno ranije ona ne pretpostavlja da je neko bolji ili lošiji od drugoga već samo da je neko svesniji ili 'slobodniji'. v Saradnja i komunikacija među članovima se podstiče jer kroz nesebičnost i iskrenost zajedno može da se dođe do dubljeg Razumevanja Zakona Teleme. Takođe takve grupe počinju da stvaraju, na unutarnjim planovima, grštalte i egregore zajedničke svesti i tako da deluju kao centri i izvorišta telemitske Struje 93. Član 19: U nadležnosti svakog Člana je da predstavlja Red pred zakonom okvirima njegovih ili njenih shvatanja kako je definisano u ovoj Konstituciji, dodacima na istu i po Knjizi Zakona. Niko ne može biti odgovoran za nekog drugog, samo za sebe. U slučaju potrebe dogovorom može biti određen predstavnik koji može predstavljati Red kao celinu pred zakonom, nacionalno ili internacionalno . v U slučaju potrebe svaki član može predstavljati Red pred Zakonom neke Države, ali on ne može biti odgovoran za ceo Red niti odgovarati u ime celog Reda, jer Red po svojoj prirodi ne nameće odluke i smernice drugima, niti svojim članovima pa je svako odgovoran samo za sebe. Član 20: Svaka grupa može odrediti jednu osobu kao Predstavnika grupe. Jedan od Zelatora može biti određen za opštu komunikaciju sa "vanjskim", jedan Adept može biti određen za komunikaciju sa Zelatorima, jedan Majstor može biti određen za usmeravanje nad dva "niža" Ranga. Ove funkcije se određuju po dogovoru i po volji potencijalne osobe koja treba da bude Predstavnik. v Iz praktičnih razloga jedna osoba može (i preporučuje se) da bude Predstavnik određene grupe ili Lože Reda Telemita, kao i što svaki Rang može imati svog Predstavnika. Praktični razlozi navedeni ovde su jednostavno okolnosti koje omogućavaju drugima da ne traće vreme već da vrše svoju Volju, a 'funkcija' Predstavnika je već usklađena sa Voljom te osobe kada se ona te obaveze i prihvatila. v Funkcija predstavnika ne mora biti shvaćena kao funkcija Vođstva određene grupe ili Ranga. Član 21: Sledeće je u nadležnosti navedenih Predstavnika : A. Da pripremaju i prikupljaju Telemitske materijale i učenja stvarajući arhive i biblioteke Reda; B. Da objašnjavaju principe Reda i samog Zakona Teleme, kako pojedincima tako i na javnim skupovima. C. Da uvode nove članove u Red i odobre stvaranje, regulisanje ili raspad organizacija koje postoje unutar i oko Reda. D. Da se bave administrativnim stvarima Reda.

10

SKAKAVAC 2.7 v Knjiga Zakona nalaže stvaranje urednih i dobro organizovanih 'pisarnica' i administrativnih 'Središta' Reda Telemita. Time se bave ljudi koji su se svojevoljno prihvatili te obaveze čime omogućavaju da materijali i knjige iz tih arhiva i biblioteka budu dostupni svima, kako članovima tako i onima koji samo žele nešto da saznaju o Redu ili o teoriji i praksi koju Red poseduje. v Teorijske i praktične sposobnosti izražavanja i delovanja Predstavnika su jasno ispoljene, pa oni mogu tumačiti Zakon teleme i principe Reda drugima, a takođe njima je povereno uvođenje drugih članova u Red kroz izvođenje Rituala Prolaska kroz Tuat. v Predstavnici mogu da podrže stvaranje unutarnjih i drugih organizacija, ako su one u skladu sa ovom Konstitucijom, a mogu i da predoče i 'ukinu' organizacije koje ne služe Redu. Od vremena reaktiviranja (03.05.2000.e.v.) oformljeno je nekoliko "tela" unutar Reda Telemita koji imaju svoje specifične zadatke i delovanje, "Ordo XI", "Ordo IADNAMAD", "Or do Templi Occultis", "Astrum Aurum Antiqua" a uspostavljeni su dobri odnosi i saradnja sa nekoliko drugih duhovnih organizacija. Član 22: Generalni Skupovi mogu biti Redovni ili Vanredni . - Redovni Skup se održava jedanput godišnje u obliku Telemitske Konvencije i Svetkovine. - Vanredne Skupove održavaju članovi pojedinih grupa, po volji dnevno, nedeljno, mesečno ili godišnje. Članovi i ne-članovi Reda mogu biti prisutni ovim skupovima bez ograničavanja i uslovljavanja. v Članovi Reda Telemita se sakupljaju u zajedničkom teorijskom i praktičnom radu, radi izučavanja Zakona Teleme i drugih znanja korisnih za njegovo sprovođenje, radi izvođenja rituala Inicijacije, kao i ostalih rituala i svetkovima predviđenih Knjigom Zakona. v Na Generalnim skupovima se predočavaju radovi članova, sve što je učinjeno za Red i od strane Reda. Član 23: Generalne skupove Zelatora, Adepata i Samotnika mogu sazvati oni sami uz svoju diskreciju da se diskutuje o stvarima od interesa za Red i njihove Rangove. Ovim skupovima treba da prisustvuje navedeni Predstavnik iz "višeg" Ranga. v Ostali Generalni skupovi se organizuju po potrebi i po dogovoru članova. Predstavnik iz višeg Ranga prisustvuje samo ako je neophodno radi 'pravilnijeg usmeravanja' rada nikako kao kontrola ili nadzor. v Odluke se mogu i ne moraju saopštiti javno što zavisi od potrebe za diskrecijom o čemu članovi odlučuju tom prilikom. Član 24: Generalni Vanredni Skupovi raspravljaju o stvarima od opšte važnosti , kreiranju pomoćnih organa , i potrebnim širenjima aktivnosti Reda ili reformulaciji organizacije . Stvari o kojima se diskutuje iznosi pred Skup jedan od predstavnika. v Ništa se na nivou Reda ne može odlučiti iz jednog centra. Red je multi-polaran i svaki pojedinac i grupa ima pravo odlučivanja i glasanja o odlukama. v Prilikom G.V.S.-a se razmatra i odlučuje o hitnim stvarima i tekućim problemima, dok su G.R.S.-i za opšte sagledavanje rada. Član 25: Generalni Vanredni Skup slobodno raspravlja o stvarima koje su predočene , a zatim glasa o njima . Ishod glasanja Skupa se zatim saopštava članovima Reda koji nisu bili prisutni preko predstavnika ili predstavnice. Niko nije u obavezi da se povinuje ovim stvarima ukoliko se one suprotstavljaju Istinskoj Volji te osobe. v Svako od prisutnih članova ili predstavnika članova grupa ili Loža mora odlučiti o stvarima Reda na osnovu Zakona Teleme, glasati o tome za dobrobit kako članova tako i šire zajednice i države. Ove odluke se ne mogu nametnuti silom niti postoje sankcije za ne sprovođenje tih odluka od strane dela Članstva, jedino u slučaju ako se dođe u konflikt sa Knjigom Zakona i Konstitucijom generalno. Član 26: Redom se upravlja po ovoj konstituciji , i svi dekreti i akta Članova koji ih predlažu ne mogu ići u suprot normama ovde uspostavljenim, tj. moraju biti u skladu sa Zakonom Teleme. .

11

SKAKAVAC 2.7 v Ova Konstitucija Reda Telemita predstavlja praktičnu primenu ispoljavanja Zakona Teleme i njegovog 'sleđenja' od strane zajednice Slobodnih Ljudi i Žena. Sama Konstitucija nije po sebi Zakon, već praktični primer i uputstvo za Rad dat na osnovu Knige Zakona. v Dodaci, dekreti, akta na ovu Konstituciju se usvajaju prilikom G.R.S.-a i u toku narednog perioda se prosleđuju svim članovima. v Dodaci sadrže u sebi tumačenja i komentare na Zakon Teleme i sam Red kao i bitne elemente za shvatanje teorije i prakse Reda. Ovi dodaci se za sada prilažu kao Pisma izvesnih članova drugima u redu na razmatranje i uvid. Ovi dodaci, budući da nisu tajni mogu se prezentovati i čirem mnjenju. Član 27: Bilo koje regulacije i propisi , kao i bilo koje norme uspostavljene od strane pojedinačnih članova će biti nadopuna ovoj Konstituciji ako su u duhu Teleme . v Ako se pokaže da izvesni teorijski i praktični radovi nekih članova sadrže elemente od opšte važnosti za Red ti materijali se mogu uvrstiti u dodatke i nadopune Konstituciji, što se takođe odlučuje prilikom G.R.S.-a. Član 28: Red, na "spoljašnjem" planu, postoji dok postoji makar i jedan Telemit koji mu je posvećen radom i izučavanjem Knjige Zakona. Red, na "unutrašnjem" planu, postoji u periodu trajanja Eona Horusa, kako je određeno Knjigom Zakona. v Čak je i samo jedna osoba u stanju u sebi nositi i iz toga ispoljavati Red i ustrojstvo, ideje i praksu Teleme. Ne postoje ograničenja za to, osim ako dođe do fizičkog uništenja svih članova, mada čak ni to nije prepreka jer se ciklusom reinkarniranja Red može ispoljiti na bilo kom delu planete gde enentualno mogu postojati uslovi za manifestovanje Zakona Teleme. Iako trenutno postoje jači i slabiji 'napadi' na Telemitske ideje i članove telemitskih redova ne verujemo da će do ovog uništenja i doći. Član 29: Red može biti podeljen u različita administrativna i radna područja , po mestima i gradovima iz praktičnih razloga bliske saradnje i komunikacije. v Svaka grupa ili središte može sebe proglasiti za Ložu, školu, ili preuzeti bilo koji drugi naziv, u zavisnosti od teritorije, države, govornog područja ili zbog praktičnog rada u cilju ostvarenja pojednostavljenja samih administrativnih pitanja i problema. Svaki takav ogranak se priznaje kao član Reda Telemita ako prihvata ovu Konstituciju i ako deluje u skladu sa Zakonom Teleme i datim Zavetima u Redu. Član 30: Red može absorbovati i inkorporirati druge organizacije koje imaju ciljeve i svrhu slične onima od Reda , i koji su voljni da podvrgnu sebe Konstituciji , regulacijama i propisima Reda. v Svi pridruženi članovi, tj. članovi drugih Redova mogu se priključiti Redu Telemita jednostavnim preuzimanjem Zaveta i ritualnom Inicijacijom u Red. Tako i svi drugi Redovi i Organizacije mogu postati članovi O.'.T.'.-a ako se usklade sa Konstitucijom O.'.T.'.-a. Član 31: Dužnosti Članova i Predstavnika, kao i druge administrativne dužnosti Reda i njegovih organizacija, se ne plaćaju, već se obavljaju na dobrovoljnoj osnovi. S obzirom da se određene delatnosti (praktičan rad, stvaranje biblioteka, itd...) ne mogu odvijati bez angažovanja novca svaka grupa članova se može dogovoriti o učešću u "članarini". Članovi Reda se ohrabruju da pomognu i podrže Red i njegove aktivnosti u skladu sa njihovom mogućnošću i u skladu sa Istinskom Voljom. v Red Telemita se razvija onoliko koliko se njegovi članovi angažuju za njega. Znači koliko su mu Zelatori privrženi, ili koliko Adepti svojim intelektom doprinose jasnoći misli Reda ili koliko Majstori isijavaju svoje Luči na Red i Svet. v O.'.T.'. je ne-profitna organizacija i niko od članova niti predstavnika ne zarađuje od članstva, niti obavlja svoj rad ili funkciju na račun Reda i ostalih članova.

12

SKAKAVAC 2.7 v Članarina se može uvesti za pojedine grupe samo po njihovoj volji i dogovoru u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva za Red, za praktičan rad i sl. v Red se razvija onoliko i živi onako kako njegovi članovi angažuju sebe u otkrivanju Istinske Prirode i Volje i njeno izvršenje. Ostala tumačenja, teorijska i praktična, na Knjigu Zakona, Komentare i Konstituciju O.'.T.'.-a se daju kroz Dodatke i Pisma i svi članovi su pravovremeno obaveštavani o razvoju i Radu Reda. Red Telemita je inicijatsko telo u čijim rukama je skoncentrisana Mudrost i Znanje mnogih duhovnih Tela i Redova. Red Telemita ima sa A.'.A.'. duboke veze, spoljašnje i unutrašnje, a budući da nije masonsko telo nema pretenzije na jurisdikcije Slobodno Ziraskih obedijencija. Tajna Mudrost je tako raštrkana širom Sveta da su šefovi Reda odlučili da centralizuju svoje aktivnosti te da kroz jedno neimenovano Suvereno Svetilište omogući pristup i dobijanje Inicijacija onima koji se dokažu vrednima. Kao što je bela svetlost razložena kroz prizmu u spektar duginih boja tako ovi Redovi i Tela nose Gnozu koja uzdiže aspirante u Duhu. Ovo Suvereno Svetilište nije podložno manipulacijama i spletkama, niti je podređeno ikakvoj ljudskoj vlasti, ni individuama. Red Telemita je utoliko baštinik ovog Suverenog Svetilišta koliko su pojedini članovi Reda primili i prenose Inicijacije ovih Tela. Inicijati Suverenog Svetilišta su dosegli najviše rangove i priznati su od strane onih koji su sposobni za takvo prepoznavanje u svakoj zemlji Sveta. Ne želeći da nametnu svoje lične i individualne osobenosti i mundani karakter oni se neće objaviti i razotkriti javno - želeći potpuno skromno da služe evoluciji čovečanstva i Duhu Mudrosti - koji će vredne privesti Inicijaciji - na ma koliko misteriozne načine. Red Telemita je prvi put javno formulisan prenosom Trostruke Knjige Zakona kroz pisara prinčeva AnkAf-Na-Khonsu-a. Nakon pokušaja uspostavljanja Reda na materijalnom planu dvadesetih godina XX veka, došlo je do povlačenja Moći do prilike kada je sam Gospod Eona ponovo pokrenuo Tok 2000.e.v. Koncept i osnovni principi, kao i manifest Reda Telemita dati su u spisima Reda koji su dostupni zainteresovanima. Red se manifestuje svuda gde je prihvaćena Knjiga Zakona - bez pretenzija za formiranjem struktura religioznih i inicijatskih tela nalik staroeonskim. Ciljeve Reda shvataju samo najviši inicijati, ali je jasno da on otvoreno podučava Hermetičku Nauku i Okultno Znanje, Čistu i Svetu Magiku Svetlosti, kao što prenosi i sve druge grane Velikih Misterija očuvanih kroz Redove koji su preneli svoje Inicijacije članovima Reda Telemita na čuvanje. Problemi filozofije i života su rešeni, Red poseduje tajnu Kamena Mudrosti, Eliksira Besmrtnosti i Univerzalnog Leka - ovo je dato u spoznajama tri stepena Reda Telemita. Štaviše Red poseduje Tajnu sposobnu da ostvari davno sanjani san o Bratstvu Ljudi, a Misterije se prenose na posebnim mestima Moći na kojima su formirana središta Reda - Kaaba-e. Kaaba-e su tajne Kocke Istine, Svetlosti, Moći i Ljubavi i njihove lokacije se ne otkrivaju javno osim pod zavetom ćutnje. Kaaba-e su mesta istinskog božanskog obožavanja. Autoritet Reda Telemita nije koncentrisan u jednoj ličnosti već svaka Kaaba, po uputstvu Knjige Zakona, ima određenog Šefa koji je Starešina svih. Dolazeći u polje zračenja svake Kaaba-e dolazi se u mogućnost pristupanja Inicijacijama Drevnih Redova na čijim temeljima je Mudrost Knjige Zakona i Teleme zasnovana u dubini vremena i prostora. Inicijacije se ne mogu kupti niti dobiti, već jedino postići, a svakome je bez razlike omogućeno i dozvoljeno da se iskuša i krene putem samospoznaje. Red pretpostavlja samo prihvatanje Knjige Zakona i Teleme kao svetlosti vodilje, te preuzimanje Zaveta Čoveka Zemlje. Ljubav je zakon , Ljubav pod voljom .

13

SKAKAVAC 2.7

14

SKAKAVAC 2.7

POZDRAVI BRAĆI I SESTRAMA IZ THEBA TEMPLA E.G.N.U.
Theba Temple (ili Hram) je zajednica Gnostika i Thelemita koji žive i djeluje u i u blizini Splita. Može se reći da smo mlada zajednica jer u ovom obliku djelujemo nešto više od dvije godine, iako je naše postojanje temeljeno na postojanju thelemitskih zajednica Knetalifata O.T.O.-a zadnjih 25 godina, posebno Theba Oaze koja je do svog zatvaranja i pretvaranja u ovaj oblik djelovanja, djelovala oko deset godina. U našem radu prevladavaju gnostički radovi kao npr. prilagođena Liber XV za upotrebu u našoj zajednici, zatim često radimo još dvije Gnostičke Mise podrijetlom od Michael Bertiauxa, nekoliko verzija energetsko-euharijstijskih radova s Wicca korijenima koje nazivamo Baphomethova, Israfelova, Zeusova, Nuitina Misa, te ponekad i razni drugi radovi. Radimo posvećenja i zaređenja Izvorne Tradicije Gnosticizma, a pod okriljem naše zajednice pripremaju se inicijacije Antient and Primitive Rite of Memphis and Misraim za zainteresirane za inicijatički rad koje bi u nekoliko idućih mjeseci trebala početi s radom. Smatramo se thelemitskom zajednicom, koja je u potpunosti prihvaća i provodi filozofiju Theleme, a zasnovana je na principima Naučnog Iluminizma stvorenog od Aleistera Crowleya, a u obliku pokreta Kongregacijskog Iluminizma (Congregational Illuminism), pokreta koji u svijetu Theleme i thelemitskih zajednica zauzima sve značajnije mjesto. Djelujemo pod okriljem Univerzalne Gnostičke Crkve - Ecclesiae Gnosticae Universalis koja je zajednica nezavisnih tijela skupljenih oko iste osnove, zajedničkog rada na postizanju najviših postignuća. Ecclesiae Gnosticae Universalis je također mlada zajednica koja postoji sada nešto manje od 10 godina. U suštini je Gnostička Crkva iako u pravilu ne volimo taj izraz koji u pravilu stvara asocijaciju na strukturu, hijerarhiju, autoritet, tlačenje i obaveze umjesto zajedništva, bratstva i međusobnog poštovanja koje bi trebala imati jedna zajednica tragatelja za krajnjim postignućima. Sastoji se od mnogo samostalnih Templova koji kao samostalni i nezavisni samostalno i nezavisno organiziraju svoj rad i aktivnosti, a uz podršku zajednice Gnostičkih Biskupa – Sinoda Biskupa EGnU. Pravi rad svakog ozbiljnog tragaoca za svijetlošću je dovoljno ozbiljan i težak da bismo mu taj posao dodatno otežavali mnogobrojnim obavezama i pravilima. Dovoljno je krasan i pun velikih i manjih nagrada da bi mu te uspjehe mogli vrjednovati. Svatko ispunjen svetim duhom sam zna što treba napraviti za sebe, za svoju zajednicu, za cijelu univerzum da bi mu mi drugi davali njemu nepoznate i strane zadatke. Imamo Gnostičke Đakone, Svećenike i Biskupe, imamo posvećenja i zaređenja ali nemamo činove i položaje u hijerarhiji. Jer svatko tko Zna, zna da je on jednako tako velik kao i svaki najmanji brat ili sestra oko njega, jer isto ono što u njemu postoji kao veliko i sveto on vidi i u bratu i sestri oko njega. U knjizi Zakona je zapisano „But who awailteh in this, let him be the cheef of all. Što je upravo ono što mi želimo, neka uspjeh inicijanta bude mjerilo njegove vrijednosti i prirodnog autoriteta, a ne pravila, običaji i dokumenti. Prihvaćamo i prepoznavamo svačiji rad i svačije postignuće, nevezano za izvor i osnovu na koju je to postignuće izgrađeno. Naši Biskupi i Članovi dolaze iz različitih izvora, telemitskih - različitih grana O.T.O.-a. gnostičkih - raznih gnostičkih crkvi, masonskih raznih Obreda i grana masonerije, Šivaitskih Hindu tradicija i tradicija Tibetanskog Budizma, kao i mnogih drugih što stvara jedno bogato tkanje znanja i posvećenja koje postoji u našoj zajednici. Kroz naš rad se prelama filozofija i pristup Kongregacijskog Iluminizma, ne-ortodoksnog i neautoritarnog pristupa Radu, Posvećenju i Postignuću, za koje je rečeno da veliki šator za sve vrste ljudi bez razlika za spol, nacionalnost, način života, političke poglede ili religijsku pozadinu. Cilj je prosvjetljenje, ne religija. Stavovi Kongregacijskog Iluminizma su, kao što je napisano:

1. Duhovni razvoj je nekompatibilan s autoritarnim strukturama. 2. Naučni Ilumnizam zahtijeva ne-dogmatski, eksperimentalni pristup 3. Slobodne zajednice povezane u slobodno društvo će biti ostvarene u ovom Novom Eonu.

15

SKAKAVAC 2.7 4. Mi omogućavamo, mi ne vodimo. Mi vršimo Rad, ne zahtijevamo zavjete ili članarine, niti obavezujemo dogmatskim uvjerenjima. Mnoga velika učenja su se nakon smrti njihovih osnivača iskvarila u pokušajima da se trenutne ideje i pravila njihovih učitelja pretvore u zakone i dogme. Njihovi nasljednici željni vlasti i autoriteta su dodjeljivali sebi autoritet njihovog učitelja, ali u neznanju Istine, u nepoznavanju Istinskog Svijetla su uzimali rečenice svojih učitelja i pretvarale ih u politička pravila i religije. Takva zamjena za Istinsko Znanje i uvid Istine je kvarila je sama učenja do neprepoznatljivosti, duh i ideje tih novih učenja su zamjenjivani s starim i prevaziđenim vrijednostima i normama, a prihvaćane su samo nove ikonografije koje su izražavale stare dogme. A ljudi koji su to učenje poznavali bivali su ponovo proganjani i odbacivani. Filozofija i učenje Theleme je oduvijek bilo u istoj opasnosti, a sam njen Prorok Aleister Crowley je bio svjestan i naglašavao opasnost od pretvaranja tog učenja u religiju. U samoj Knjizi Zakona je toliko puta ukazano na taj problem da je nepraktično uopće pobrojati ta mjesta u ovakvom članku. Ipak, kao što slijepac nikad ne može shvatiti ljepotu slikarstva i filma tako i ljudi bez postignuća uspiju iskvariti sve što se uz postignuće veže. Ipak, magičnost impresija koje ta ista Knjiga Zakona nosi, stvarala je utjecala je na mnoge posvećenike i inicijante da ispravno pristupe ovom učenju, da ga nastave razvijati i sagledavati u svijetlu svoga života, svoga naslijeđa, stvarnosti i trenutku u kojem žive. Da shvaćaju da rečenice izrečene na neko pitanje nemaju vrijednost bez tog pitanja, prijekor običajima početka 20 stoljeća nemaju značenja na običaje 21 stoljeća. Da intelektualno znanje nekih vremena je nešto drugo nego znanje danas a da su vrhunci znanosti tih vremena školsko znanje danas. Ti posvećenici nastavljaju sa osnovnim poslom posvećenika koji su oduvijek posvećenici imali kao glavni zadatak: Spoznaj što Univerzum hoće kroz tebe. Spoznaj sebe. Same riječi koje označavaju ovaj pojam Kongregacijski Iluminizam, nemaju u sebi ni skriveno inicijatičko značenje, kabalističku vrijednost ni bilo što vrijedno analize, i nije stvoreno da bi se dobila još jedna stvar za obožavanje na oltaru. Samo su riječi koje označavaju ono bitno, težnju za napretkom, težnju za postignućem, težnju za prosvjetljenjem posvećenika okruženog s braćom i sestrama istih težnji u međusobnom poštovanju i ljubavi. Spremni smo i željni zajedničkog rada i bliskosti s posvećenicima svih vrsta i redova koji na sličan način shvaćaju i pristupaju našem zajedničkom cilju: Velikom Radu. Srdačan pozdrav i Blagoslov svoj Braći i Sestrama na putu Velikog Rada iz sunčanog Splita. Pozdrav i Blagoslov Tau Sunce 19. ožujka 2009

16

SKAKAVAC 2.7

OTPUTUJMO DALEKO
Lu otputujmo daleko, dragi daleko daleko od svega i sviju od sve zbrke i svih složenosti od svih propusta, ograničenja, podložnosti ovo je proljeće naše ljubavi neka uzvišena svetkovina bude pjesma naših dana i naših noći otputujmo daleko, dragi daleko daleko od svih privida od svjetske pomutnje i ludila od neuroza, psihoza i strahova koje okružuju hram naše ljubavi od sve tame i boli i svog besmisla svakodnevnih zabluda

naša ljubav je kao ponoć: skrivena, sudbonosna, duboka naša ljubav je kao mlada luna: čarobnica koja je tek spoznala svoju moć vječno mlada, vječno rastuća, njeno ime je Iscjeliteljica naša ljubav obnavlja samu sebe šireći se kao svemir vrtložeći se oko svog usijanog središta

otputujmo daleko, dragi iz ove nedostatne stvarnosti iz ovog kaveza okolnosti u paralelni svijet slobode u kojem ljubav nije samo riječ u kojoj spavaju okrutne izdajice snova i činovnički uvjeti otputujmo kroz crvotočinu skrivenu duboko u tijelu u novi svemir gdje se duše rađaju kao zvijezde božanstvene blistave supernove otputujmo daleko, dragi tamo gdje je ljubav sveobuhvatna radijacija Svjetlosti u kojoj se možemo istopiti i vjenčati duše besmrtnim plamenom Punine otputujmo daleko, najdraži ti koji si ja i ja koja sam ti u tajnu, čudesnu zemlju naše ponoćne ljubavi

17

SKAKAVAC 2.7

ZID
Abaddon Niz klizavu povšinu mahovinom prekrivenog kamena slivala se kapljica vode. Poslednja kiša prošla je pre nekoliko dana, ali dug je put koji je na kraju završila samo ona jedna kap. Stotine metara vlažne, sluzave površine kroz koju se samo ponegde nazire sjajni mermerni zid. Poslednji redovi su sazidani pre hiljadu godina dok su se još čuli odjeci prirode. Mučno, zastajkujući, vučena samo silom gravitacije kapljica se kretala dok je na svakom milimetru oskudan život uzimao deo nje za sebe da bi najzad potpuno iščezla samo metar iznad tamne površine Zemlje. Nebo je potpuno plavo, potpuno mirno. Dan je. ... Slaba svetlost sveće treperi jedino od dečakovog daha. Kapljice voska gube se u mraku pre nego što dodirnu tlo. Na Zemlji je noć. Kap kiše je iščezla.- Ni ona nije uspela. Dečak leže na zemlju i ugasi sveću. Telo mu je bilo u potpunoj tami, dok mu je pogled bio daleko od nje. Savršeno plavetnilo. Sve dok tonovi žute nisu uplivali u mali deo tog prostranstva koji je dostupan dečakovom pogledu. Žuta, zatim rumena i crvena. Ratnička crvena osvaja plavetnilo pretvarajući ga u tonove ljubičaste dok najzad ne zavlada potpuni mrak. Više ga ništa nije potsećalo na zidove koji ga okružuju; čak je i hladnoća kamena na kome je ležao nestala sa poslednjim tragom svetlosti. Lebdeo je u svojoj samoći. Oči su mu se sklapale i u polusnu ugleda usamljenu zvezdu tačno iznad njega kao odraz u ogledalu. Njena svetlost vukla ga je gore, dok je telo nepomično ležalo na Zemlji. Osećao se kao kapljica kiše koja kreće na dalek put znajući da na svakom koraku predaje deo sebe da bi najzad nestala. Zaklopljenih očiju i dalje je video zvezdu. U njenoj blistavoj pojavi promicali su prošli vekovi svetlosti i tame, stvaranja i nestajanja, ogromni talasi i tišina morskog dna, nepregledne pustinje i zvuk vetra u njima, kapi kiše koje upija zemlja, belina lotosovih latica na mesečini, zubi u mesu životinje, vulkani i poplave, blistavi gradovi i njihov pepeo, ratovi i porazi, miris zime, reči, smeh, pesme, koraci, strahovi i radost. Blesak jake svetlosti otvori dečakove oči. Bio je dan; tačnije onih sat vremena dnevno tokom kojih su sunčevi zraci dopirali do tla. Ostatak vremena bili su zaklonjeni visokim zidinama.- Zar je moguće da sam tako dugo spavao? Gde si bio? Tražili smo te celu noć. Ovde, zaspao sam. Opet si gledao zid. To su samo redovi naslaganog kamena. Zašto te to toliko interesuje? Interesuje me šta mi radimo u njemu. Otac se približi i glas mu dobi ozbiljan, svečan ton. - Pre više hiljada godina svet je nestao. Led se otopio, a voda je uništila sve što je tada postojalo. Talasi su rušili gradove, odnosili život. Jedino su se spasili ljudi unutar ovih zidina. Mi čuvamo život koji su nam oni ostavili. - A šta je napolju, izvan? - Izvan je ništa. - Od čega onda čuvamo život? - Čuvamo ga da i on ne postane ništa. I reč ništa ostane da odzvanja u dečakovom telu, ali ne upozoravajuće kako je zvučalo očevim glasom, već zvukom koji je pozivao. - Ostalo je još malo vremena do zalaska Sunca. Moram da radim. Reče otac i ode siguran da je zadovoljio dečiju radoznalost. Ali dečak ga više nije čuo. U njegovim mislima odzvanjala je reč ništa dok je netremice gledao u hladnu površinu zida. Tirkizno plavi odsjaj insekta spuštao se polako po njoj. Sunce je zalazilo. Na Zemji je opet Noć. Popeti se. Preći put. Potreba koju je uvek imao je postala jasna. Osećaj koji je nosio u telu, u kostima, strast koja mu je napinjala vene. Dlanovima je prelazio preko zida. Kuda? Kako? Davno je prestala potreba da se zid nadograđuje. Sve stepenice su srušene, merdevine popucale, niko više ni ne pokušava da se popne. Sve što je imao kod sebe bio je nož koji je ranije našao u dnu zidina. Istrošeno sečivo danima je oštrio na kamenu. Možda pronađe još nešto u podnožju zida što bi mu pomoglo da se popne. Sagne se i puzeći po tlu napipa štap. Dovoljno je čvrst. To je sve što je mogao da nađe, a i sve što mu je bilo potrebno. Zabijao je štap i nož u -

18

SKAKAVAC 2.7 sastavnice među kamenjem. Rukama se vukao gore dok su mu noge k lizile. Kamenje, netaknuto vekovima se skoro neprimetno pomeralo pod njim i svaki put kada bi izvadio oruđe sitne kapi vode izbijale su iz pukotina i slivale se ka tlu. Potpuni mrak. Potpuni mir. Ispod ljudi su sa svojim svetiljkama na tlu daleko kao i zvezde visoko iznad. Gde je? Koliko je prešao? Kada je kraj? Šta je to što mu govori da je blizu? Nepoznati zvuk koji ga već neko vreme prati postao je već dovoljno glasan da ga razazna. Stigao sam. Poslednji kamen. Sunce se Rađalo na horizontu. Plavi pramenovi probijali su tamu. Voda se probijala kroz pukotine zida dok njena snaga nije postala dovoljna da ga uništi. Ogromni talasi prekriše grad ostavljajući ljude u njegovoj tami. Ništa. Prvi zraci Sunca svetlucaju po površini ravnoj kao ogledalo. Dečakovo telo nepomično leži u tišini. Njegove oči su zatvorene. Sanja. Sanja vekove svetlosti i tame, stvaranja i nestajanja, ogromne talase i tišinu morskog dna, nepregledne pustinje i zvuk vetra u njima, kapi kiše koje upija zemlja, belinu lotosovih latica na mesečini, zube u mesu životinje, vulkane i poplave, blistave gradove i njihov pepeo, ratove i poraze, miris zime, reči, smeh, pesme, korake, strahove i radost.

19

SKAKAVAC 2.7

MEDITACIJA O SOBI ZA KONTEMPLACIJU
Brat V.˙.S.˙. Draga Braćo u Kraljevskoj Umetnosti, Čast mi je da sam među vama i među generacijama poštenih ljudi koji su imali ovakav zadatak koji, ja sada kao učenik Neophyt imam pred sobom, a to je pisanje jedne skromne skice koja treba da oznaci moje stupanje na inicijacijski put ovog Drevnog Bratstva. Najprikladnija tema za jednog Neophyta bi svakako bila da opiše svoj doživljaj prilikom inicijacije i dobijanja Svetla, Međutim pošto sam iz svog iskustva duboko uveren da je inicijacija nešto što je sveto i vrlo različito kod svake individue,odnosno da je svaka Zvezda doživljava na sebi svojstven i neopisiv profanim govorom način, a nekim Sigilom da se izrazim jos uvek ne bi bilo umesno, ja sam za ovaj rad odlučio da uradim jednu kratku meditaciju i da sebi pokušam objasniti nešto sa čim se Aspirant prvo susreće kada dolazi u predvorje Hrama kako bi zatražio Svetlo. To je naravno soba za Kontemplaciju. Kada sam se prvi put susreo sa sobom za Kontemplaciju moram da priznam da nisam naišao na sve ono sto sam čitajuci prethodno raznu literaturu i izvore očekivao da nađem kada se budem obreo u situaciji da zatrazim svetlo. Sve je bilo pomalo uprošćeno i nedostajalo je nekoliko simbola, kasnije sam shvatio da je ipak naš Hram relativno improvizovan tako da tehničke mogućnosti nisu mogle da podrže sve one divne stvari koje su utkane u ideje koja treba da prožmu pomenutu sobu a koje kandidata u svom prvom suočavanju sa Bratstvom tako snažno i primordijalno teraju da se suoči sa samim sobom i sa tom, ja bih rekao mozda i najvažnijom, odlukom u životu, a to je da stupi na prag Znanja, Velikog Dela i Prosvetljenja. Naše Bratstvo koje vuče korene iz nebrojenih Inicijacijskih tradicija drevnog sveta od posvećenja u tajne Khema preko Bliskog Istoka i Eleuzijskih Misterija na ovamo upravo je za cilj imalo da Aspiranta , tragaoca, uvede, da mu da alate i smernice kako bi SAM uz pomoć svih tih simbola umeo da u sebi pronađe klicu Luči i kako bi mogao da na koncu svega ostvari svoje Veliko Delo. Sve tehničke nemogućnosti na stranu efekat koji je soba na mene proizvela je jednako bio snažan i urezao se u pamćenje. Ono što je nedostajalo ja sam morao tamo u toku tog jednog sata da nadomestim imaginacijom što je jos više potaklo moju introspekciju i znatiželju, ali ne znatiželju u onom smislu koji treba da stoji na natpisu na crnom zidu „Ako te je ovamo dovela znatiželja, Izađi“ ne nego znatiželju u smislu da odgonetnem značenje svih tih simbola koji me okružuju ili koji bi trebalo da me okružuju. Prvo što se sa Aspirantom uradi to je grubo raskidanje sa sopstv enim identitetom poštu mu se pre nego što uđe u sobu za Kontemplaciju oduzimaju svi svetovni predmeti sve što poseduje, ostaje bez metala, takođe i bez dokumenata kako bi mu se dalo do znanja da on kada ovde uđe više nikada neće biti ono što je do tada bio. Ovaj je psihološki momenat jako značajan jer Aspirant odmah prvog trenutka je naveden na razmišljanje o tome ko je on i šta je bio do sada. Čim sam se smestio u stolicu , onako stešnjen između stola zajedno sa mojim budućim Bratom, nedostatak prostora je nadomestio onaj efekat koji bi trebalo da proizvede soba crnih zidova i jako slabo osvetljena, Efekat koji zemlja i tamnica materijalnog treba da proizvedu na Aspiranta. Počeo sam da se osećam kao da sam u utrobi Zemlje (kako fizičke tako i elementa Zemlje pošto su me zućkasto braonkasti zidovi podsetili na Žuti Kvadrat Hindu Tatve Prithivi, koja predstavlja zemlju). Tako u toj utrobi Zemlje izložen raspadajućem uticaju setih se da bi na zidu trebalo da stoji Hermetička Maksima V.I.T.R.I.O.L. koja kaže da moram da posetim unutrašnjost zemlje jer samo tako ću pomoću destilacije, razjedinjenja, raspadanja moći da pronađem i iznedrim taj Skriveni kamen, koji za mene na ovom stupnju inicijacije, mislim, treba da predstavlja saznanje da svet nije samo materijalna opna koja me okružuje i

20

SKAKAVAC 2.7 svetovne svakodnevne stvari kojima sam do sada bio okupiran, nego je taj skiriveni kamen upravo ona klica Luči, moja Duša koja je uvek u meni, spremna tinja da bude razbuktana kada se samo malo potrudim da je spoznam. Ispred mene na stolu stoji Lobanja koja mi isto ukazuje na truljenje, odnosno Destilaciju jer je ona povezana sa prvom fazom Alhemijskog Velikog Dela Niggredo takozvanom Crnom Menom koja se asocira sa elementom Zemlje u kojoj se trenutno nalazim,to je noć Duše, Zima postojanja koja moraju da se prebrode k ako bi se nastavilo sa daljim fazama. Tada sam se osetio spremnim da ovde u utrobi zemlje krenem da se raspadam na sastavne elemente i da se prepustim Braći da me provedu kroz ostala iskušenja elementima kak o bi me Ritualno rastavili na 4 elementa da bi me ponovo mogli sastaviti uz pomoć Svetla tj. 5. Elementa Akaše, spoznaje Duha, pred kraj inicijacije. Ubrzo potom setih se da sam u jednoj knjizi pročitao kako je ritual u XVIIIv. Imao još jednu predivnu komponentu koja se više ne praktikuje i zbog koje žalim a mislim da i će budućim generacijama aspiranata nedostajati. A to je takozvani „Strašni Brat“ koji je bio jedina živa osoba zajedno sa kandidatom u sobi za Kontemplaciju. On bi stajao odmah pored kostura koji je nedvosmisleno ukazivao na prolaznost materijalnog sveta i kako se svaki materijalni nosač čovekov mora jednog dana obresti nazad u utrobi Zemlje, rastavljen na osnovne elemente i podsetiti Aspiranta da samo ako se izvrši Veliko Delo i ako se rasplamsa Luč i postane svestan Duha moze da se prebrodi materijalna Smrtnost i postigne Besmrtnost. „Strašni Brat“ je u onom polumraku bio odeven skroz u crnu odoru sa crnom kapuljačom koja mu je pokrivala celu glavu samo sa otvorom za oči koje bi pri blagom svetlošću jedne sveće ,onako sablasno pokazivalo jedini znak života.U ruci je držao sablju kao opomenu da se Aspirant ne upušta suludo u nešto što nije tražio i podsećao ga je da dobro treba da promisli šta to trazi i zbog Čega on traži prijem i znanje koji su mu sada na dohvat ruke. Mislim da je efekat ovoga bio jako otrežnjujući i da je podsticao Aspiranta na još jaču kontemplaciju koja bi mu pomogla da se do kraja uživi u sve te predivne simbole koje ga okružuju. Sveća koja tamo stoji obično predstavlja Duh i svetlo koje je u dotadašnjem životu Aspiranta bilo zanemareno, on je ceo svoj život do tada bio u mraku u polutami materijalnog ne primećujuci svetlo. Ta sveća takođe za mene predstavlja i nadu Života koja mora da se rađa iz smrti (duhovne k ak o i fizičke) i da ako uspešno prođem introspekciju i shvatim ko sam i gde hoću da idem ipak i pored sve tame mogu taj plamen da pojačam i doživim Život kroz svetlo. Sveća se takođe odnosi i na čovečanstvo, a u užem značenju na Bratstvo ljudi. Peščani sat je tu da me upozori da svi mi imamo ograničeno vreme (makar u ovoj inkarnaciji) i da bi trebalo to svoje vreme da upotrebimo za rad, usavršavanje na sebi i da ga ne trošimo uzalud jer vreme neminovno teče. Taj sat me takođe podseća da bi na zidu trebalo da stoji jedna divna rečenica „Budnost i Istrajnost“. Peščani sat se upravo i odnosi na Istrajnost zbog neminovnog protoka vremena, samo istrajni mogu da se suoče sa sobom i da se posvete. Druga reč koja je tu je Budnost ona je meni povezana sa petlom koji treba da stoji na zidu odmah iznad ove dve reči. Petao je povezan sa Budnosti jer on je taj koji objavljuje dan i Budući Neophyt mora da se osvesti i razbudi kako bi primio Svetlost, Život i Prosvetljenje. On je takođe simbol koji sugeriše da se iz ove trenutne tame noći i memle zemlje može izaći na svetlost, jer kao što on najavljuje izlazak Sunca koje će se neminovno dogoditi tako je i sasvim prirodno da onaj koji traga za Svetlošću jednom mora i da je nađe, jer svaki čovek poseduje iskru Luči i neće je naći samo onaj koji nema hrabrosti da je potraži. „Spoznaj Samog Sebe“ je stojalo na ulazi Apolonovog Hrama u Delfima, to je i naša maxima jer samo tako moći ćeš da stupiš na put koji te može odvesti pravo u dubinu sebe gde se nalazi sve ono za čim Čovek žudi, Skriveni kamen, L.V.X. Veliko Delo.

21

SKAKAVAC 2.7

Kako je čovek nemoćan kada traži ono za čim žudi van sebe u spoljnjem materijalnom svetu. Sedim tako i gledam sto koji bi trebao da bude visok 72cm. I odmah se setim da je Solomon naš davni preteča dobio 72 imena Boga, a kada se već njega setih setih se automatski i 4 vrline Sfinge koje korespondiraju sa 4 osnovna stuba Solomonovog Hrama, a to su „Znati, Hteti, Smeti i Ćutati“ i baš ova poslednja vrlina me podseti gde sam, u utrobi zemlje u mraku. Rečeno mi je da je razgovor u sobi za kontemplaciju strogo zabranjen i to je učinjeno kako bi se setili te krucijalne vrline Ćutanja, a ona je baš i simbolično predstavljena sa elementom Zemlje u Occultnim Naukama. Zagledan tako u sto setih se da na njemu još nešto nedostaje ili negde je naslikano na zidu u vidu simbola a to su ta 3 drevna simbola u Alhemiji Hermetizmu odnosno pre bih rekao svih tradicija svih vremena odkako je čovek prvi put bio upucen u misterije. To su tri osnovna simbola So, Sumpor i Živa. So - koji predstavlja Ljudsko telo Sumpor - koji predstavlja Duh i Živa ta Kraljevska Kći koja je Simbol Duše, da me opomenu a možda i po prvi put potsete od čega sam ja kao i svaki čovek na ovoj planeti sastavljen. To se čini tako trivijalnim, ali mnogi nisu svesni svojih sastavnih elemenata. I tako u tihoj meditaciji na sve ove divne simbole začuh ponovo korake i vrata se otvoriše i neki budući Brat nam da po parče papira na kojem je pisalo Filosofska Oporuka sa tri pitanja na koja treba odgovoriti. Pitanja o osnovnim premisama našeg života. Kada smo ispisali u kratkim crtama šta je do tada bio nas život mačonoša se pojavi noseći mač u ruci taj drevni simbol Razuma i probode naše oporuke simbolišući tako da će naše ideje biti pomno analizirane Mačem (razumom) ostale Braće kako bi znali od čega smo do tada bili sastavljeni a sve u cilju daljeg našeg rastavljanja na elemente kako bi nas ritual ponovo Svetlom sastavio kao ne više profane nego Inicirane. Kasnije saznadoh da će oporuke na kraju rada biti očišćene vatrom a svi znamo da se „Priroda potpuno obnavlja Vatrom“ kako vele drevni posvećenici svih Misterija. I sada kada je i to obavljeno buduća Braća mi stavljaju povez na oči, skidaju deo odeće i ja slabašnim korakom ali pod budnim okom Brata Pripremajućeg Majstora i sa njegovom sigurnom rukom na ramenu krećem da zakoračim na Stazu putem Inicijacije. Rekao Sam!

22

SKAKAVAC 2.7

TELEMITSKA MASONERIJA U NASTAJANJU - OSAM I DEVEDESET PRAVILA UMETNOSTI Fr.Vulpis.'. "Keter je u Malkutu..." Čini šta ti je volja će biti sav Zakon. "70. Ima pomoći i nade u dugim basmama. Mudrost kaže budi jak! Tada ćeš moći podneti više radosti. Ne budi životinja; oplemeni svoju nasladu! Ako piješ, pij sa osam i devedeset pravila umetnosti: ako ljubiš, prevaziđi to finoćom; i ako činiš bilo šta radosno, neka u tome bude tananosti!" Telemitska Masonerija je sačinjena od 98 radnih stepena koji se bave Umetnošću i Veštinom Teleme i Masonerije. "10. Uzmi samu stelu otkrovenja; postavi je u svoj tajni hram - a taj hram je već pravilno uređen - i to će biti tvoja Kibla zauvek. Ona neće izbledeti, već će se čudesna boja vraćati k njoj iz dana u dan. Postavi je u zatvoreno staklo za dokaz svetu." Telemitska Masonerija zasniva svoje filozofsko učenje i shvatanje Univerzuma i Čoveka na Knjizi Zakona, kao i na Masonskim znanjima starog vremena koji su podloga i temelj novom Duhu Horusovog Aeona. "51. Četri kapije vode do jedne palate; pod te palate je od srebra i zlata; lapis lazuli i jaspis su tamo; i svi retki mirisi; jasmin i ruža, i obeležja smrti. Neka on uđe naizmenice ili odjednom na četri kapije; neka stupi na pod te palate. Neće li on potonuti? Amn. Ho! ratniče, ako tvoj sluga potone? Ali ima načina i načina. Stoga budite izvrsni: oblačite se u otmenu odeću; jedite bogatu hranu i pijte slatka vina i vina što se pene! Takođe se predajte svom izobilju i volji ljubavi kako vam je volja, kada, gde i s kim vam je volja! Ali uvek za mene." Gradnja Hrama koji predstavlja Čovekovu Duhovnost je cilj Telemitske Masonerije - kroz korišćenje pouka i znanja Masonerije i Kabale prožetih sa Strujom 93. Sledeća je struktura i hijerarhije Piramide koja je Hram Inicijacije Telemitske Masonerije. 99º - Internacionalni Poglavar / Šef Telemita - opunomoćenje i inicijacija se dobija samo od Bogova i ni na koji drugačiji način. 98º - Tajni Majstor / XIº O.T.O. - Upotpunjenje Znanja i Iskustva kroz "Pravila Umetnosti". 97º - Zamenik Internacionalnog Poglavara 96º - Nacionalni Poglavar / Xº O.T.O. 1º -95º - Operativna Telemitska Masonerija / Korespodentno operativnom radu Iº - IXº O.T.O. Struktura Telemitske Masonerije se sastoji od Tri celine sa po 33 stepena (tj. Devet celina sa po 11 stepena). Prva celina - koja je korespodentna stepenu Čoveka Zemlje u Redu Telemita čini 33 stepena koji se bave izučavanjem Masonskog Znanja i Umetnosti, kao i simbolizma i filozofije Umetnosti i Veštine Telemita. Druga celina, od 34 do 66 stepena, je korespodentna rangu Ljubavnika unutar Reda Telemita, dok je treća celina, od 67 do 98 stepena korespodentna rangu Samotnika. Telemitska Masonerija zasniva svoj Rad i Umetnost na shvatanju i življenju Zakona Teleme kroz primenu principa i "oruđa" naše stare Masonske Braće koji su duhovna preteča i pre-inkarnacija Ezoterične Duhovnosti, Filozofije i Metafizike Telemita. Postoje korespodencije prve celine sa "Plavim" i "Crvenim" sistemom stepenovanja po tzv. Škotskom Obredu Slobodnog Zidarstva. Takođe postoje korespodencije druge celine T.M. sa tzv. Masonerijom Ezoteričnog Drevnog i Primitivnog Obredom Memfisa i Mizraima (M.E.A.P.R.M.M. - koju ne treba mešati sa masonsko-

23

SKAKAVAC 2.7 alhemijskom organizacijom sličnog imena koju vodi italijanski mag F.R.) - ali T.M. podrazumeva stvarna duhovna i ezoterična postignuća i ispoljavanje Umetnosti i Veštine kroz svoj Rad - pogotovo u sferama treće celine. Postoje izvesne "relacije" sa projekcijom i dejstvom magičke formule ABRAHADABRA kao i duhovnim "prostorima" enohijanskih Etira i njihovim misterioznim Guvernerima koji upravljaju regionima planete zemlje, kao što i deluju kroz određene čakrame tj. vruće tačke suptilnog energetskog tela čoveka. Grupa od 1 º do 3 º se naziva Radionicom, od 4 º do 33 º je Loža, od 34 º do 66 º je Hram (Velika Loža), od 67 º do 98 º je Palata (Veliki Hram). O "Pravilima umetnosti", spomenutim u Knjizi Zakona, Frater Zephyros je rekao sledeće: " Ova pravila su preuzeta iz strofa Liber AL vel Legis. Predstavljena su u odgovarajućem redosledu koji korespondira stihovima onako kako su dati u Svetoj Knjizi. To je, takoreći jedini autoritet od kojeg ovakva ’pravila’ treba izvoditi. Primetite na koji način ona pozivaju na akciju, rukovođene proaktivnim sugestijama. Suprotno od staroeonskih, restriktivnih ’10 Zapovesti’." Pravila umetnosti su na taj način odrednice, suština ili "koani" koji obeležavaju određene stadijume, nivoe, tj. "stepene" ovog oblika Telemitske Masonerije. Ova Pravila Umetnosti definišu principe i vezivno tkivo koje čini energije i strukturu Univerzuma postojećim. 1º-3º T.M. - Simboličko znanje o aspektima i smislu Drveta Života daje se kroz učenje o umetnosti graditeljstv a k ao najmaterijalnijem obliku aktivnosti. Majstori Masoni su tek kandidati za stvarno duhovno napredovanje. Prva tri stepena T.M. se prenose i preko "Lože Ezoteričnih Masona" (čija aktivna Loža "Lux Novae Aureae" postavlja osnove Ezoterične Masonerije, kao evolucije operativne i spekulativne Masonerije starog doba). Ova tri "Plava" stepena se bave i osnovnom simbolikom Knjige Zakona.
1° 2° 3° A B R Učenik Pomoćnik Majstor 10,9,8,7 6,5,4 3,2,1 B. J. M. Malkut Tau Š in

4º-33º T.M. - Filozofska razrada i primena na individuu i društvo celovitog Drveta Života. Novajlije u Istinskom Redu moraju da se usklade sa ličnim i opštim prirodnim principima, te se dubljim uranjanjem u znanje i povezivanje sa Masonskim tokom dospeva i do suptilnog povezivanja sa zajedničkom svešću egregorom. Otvaranje Oka dolazi uz pomoć Bogova, ali i ljudi - sve u svemu to je lični "poduhvat" u ovoj Kraljevskoj Umetnosti. Ovo su "filozofski" stepeni T.M. koji se bave kako filozofijom Slobodnog Zidarstva tako i filozofijom Teleme. Stepeni sa tradicionalnim nazivima Škotskog Obreda:
4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° A H A D A B R A A B R A H A D A B R A A Tajni Majstor Savršeni Majstor Intimni Sekretar Predsednik i Sudija Intendant Zgrada Izabranik Devetorice Slavni Izabranik Petnaestorice U zvišeni Izabrani Vitez Veliki Majstor Arhitekta Kraljevski Svod Solomona Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar Vitez Istoka i Mača Princ Jerusalima Vitez Istoka i Zapada S uvereni Princ Ružinog Krsta Veliki Sveštenik Časni Veliki Majstor Svih Loža Noahit Pruski Vitez Vitez Kraljevske Sekire Šef Tabernakla Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Ain Sof Aur Vazduh Zemlja Voda Vatra (Duh) Ribe Ovan Bik Blizanci Rak Jesod Kof Reš Hod Peh Cadi Oin Samek Necah Nun Tifaret Mem Lamed Geburah Kaf Jod Tet Hesed Zain Het

24

SKAKAVAC 2.7
24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° B R A H A D A B R A Princ Tabernakla Vitez Medene Zmije Princ Zahvalnosti S uvereni Zapovednik Hrama Vitez Sunca , Prosveceni Princ Škotsi Vitez Svetog Andreje Vitez Kadoš Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez Svetli Princ Kraljevske Tajne S uvereni Veliki Generalni Inspektor Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Lav Devica Vaga Škorpija Strelac Jarac Vodolija O A I Binah He Vau Dalet Hokmah Gimel Bet Alef Keter Ain Sof Aur

34º-43º T.M. - 10 - sefirota Drveta Života; Bave se misterijama svetilišta u kojima su sadržana i sakupljana Znanja i Mudrosti iz davnina. Svetilišta koja su iznedrila religije i učenja. Obitavanje u zajednici Bogova - Mason ovde postaje stvarni Učenik Viših Duhovnih Misterija - Reda Ruže i Krsta - Tajnog Obreda Nuite i Hadita. Buđenje duhovnih centara unutar čoveka - potencijali evolucije.
34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43° A B R A H A D A B R Vitez Asgarda Vitez Hrama Vrhovni Pregovarač Mudrac Istine Vrhovni Izabranik Istine Veliki Izabranik Eona Mudrac Sedmobojnog Svoda Princ Svetlosti Hermetički Filozof 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Malkut Jesod Hod N ecah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter

44º-66º T.M. - 22 staze Drveta Života; veze sa izvorištima Gnoze u regionima Zodijaka i planete Zemlje. Širenje svesti u svim pravcima prostiranja Univerzuma. Vrhunac je konsekracija i povezivanje sa Telemitskom Gnostičkom Crkvom - Služiteljima Zvezde i Zmije u Gradu Piramida.
44° 45° 46° 47° 48° 49° 50° 51° 52° 53° 54° 55° 56° 57° 58° 59° 60° 61° 62° 63° 64° 65° 66° A A B R A H A D A B R A A B R A H A D A B R A Princ Zodijaka Vrhovni Mudrac Misterija Veliki Pastor Vitez Sedam Zvezda Veliki Čuvar Svete Planine Vrhovni Mudrac Piramida Vrhovni Filozof Vrhovni Titan Mudrac Lavirinta Feniksov Vitez Vrhovni Orfički Doktor Vrhovni Magus Princ Bramin Veliki Pontif Veliki Čuvar Tri Plamena Vrhovni Nepoznati Filozof Vrhovni Mudrac Eleuzine Vrhovni Kavi Mitrin Mudrac Čuvar Svetilišta Veliki Instalator Veliki Arhitekta Misterioznog Grada Veliki Konsekrator 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tau Šin Kof Reš Peh Cadi Oin Samek Nun Mem Lamed Kaf Jod Tet Zain Het He Vau Dalet Gimel Bet Alef

67º-74º T.M. - Osmostruka veza sa zracima Sirijusa. Uzdizanje duše.

25

SKAKAVAC 2.7
67° 68° 69° 70° 71° 72° 73° 74° A B R A H A D A Neizrecivi čuvar Veliki Eulogista Patrijarh Istine Vitez Zlatne Grane Patrijarh Planisfera Patrijarh Svetih Veda Vrhovni Majstor Mudrosti Patrijarh Svete Vatre 8 7 6 5 4 3 2 1 Neftis Oziris Izis Set Geb Nut Tefnut Šu

75º-95º T.M. - Polarnosti sefirota Drveta Života. Skoncentrisanost na najviše misterije korenskih religija.
75° 76° 77° 78° 79° 80° 81° 82° 83° 84° 85° 86° 87° 88° 89° 90° 91° 92° 93° 94° 95° 96° 97° 98° 99° B R A A B R A H A D A B R A A B R A H A D A B R A Vitez Komandir Lanca Tumač Hijeroglifa Teozofski Mudrac Veliki Tebanski Pontif Mudrac Nesumnjivoga Vrhovni Izabranik Svetilišta Patrijarh Memfisa Veliki Izabranik Hrama Midgarda Vrhovni Izabranik Doline Doktor Jezida Knefov Vitez Vrhovni Filozof Doline Vrhovni Princ Masonerije Veliki Izabranik Svetog Vela Patrijarh Mističnog Grada Vrhovni Majstor Velikog Dela Veliki Branitelj Pravila Umetnosti Veliki Katehist Pravila Umetnosti Glavni RegulatorPravila Umetnosti Veliki Administrator - Princ Memfisa Veliki Konzervator Pravila Umetnosti Veliki i Presveti Suveren Obreda Veliki Hijerofant Umetnosti Tajni Poglavar Vrhovni Suveren Umetnosti ABRAHADABRA Malkut Malkut Jesod Jesod Hod Hod Necah Necah Tifaret Tifaret Geburah Geburah Hesed Hesed Binah Binah Hokmah Hokmah Keter Keter 000 00 0 + + + + + + + + + + Amon

* * * *

95º - Bavi se istinskim učenjem Drevnog i Primitivnog Obreda Misira i Memfisa. Rastapanje i sagorevanje poslednjih ostataka nečistoća i vezanosti za bilo šta što nije Istina i Svetlost. Slobodan Let unutar Jajeta Duha. Čuvari Univerzalne Religije. 96º 97º 98º 99º Nacionalni poglavar kao žižna tačka isijavanja lokalne Moći Misterija Telemitske Masonerije. Internacionalni poglavar - veza sa Tajnim Majstorima i Bogovima Aeona. Tajni Poglavar i usmerivač - medijator Gnoze T.M. Stvarni i Skriveni Poglavar svih Redova. Sagitarius. S.'.S.'.S.'.

Sledeće su Osam i Devedeset Pravila Umetnosti Telemitske Masonerije. Neophodno je uputiti se dublje u svoje lično shvatanje Knjige Zakona (uz poznate i postojeće, dostupne Komentare) u relacijama sa Znanjem Masonerije, čime se ova Kraljevska Umetnost realizuje kao graduirani proces sa stankama i vezama kao upotpunjavanju velike građevine ljudske civilizacije, koja je upravo ona sama. U ovo su uključene i relacije sa enohijanskim Etirima/Aeonima i Čovečijim Čakramom - pri čemu osnova sistema predstavlja prijem suptilnih sila, a najviši stepeni predstavljaju materijalizaciju "gradnje" koju sprovodi ova Telemitska i Ezoterična Masonerija - stoga su najniži i najgrublji Etiri povezani sa radom najviših stepena. Postoje bitne uzajamne korelacije nasuprotnih najviših i najnižih stepena ove Umetnosti i njenih pravila.

26

SKAKAVAC 2.7
1° A ¢ LIL B £ LIL R Učenik Kao braća se borite. Razvitak dolazi kroz bol. Vrh glave Pomoćnik Prezri sve budale. Ismej one koji se ulizuju tim prevarantima. Vrh glave Majstor Prezri takođe sve kukavice; profesionalne vojnike koji se ne usuđuju boriti, nego se igraju. Ismej folirante. Vrh glave Tajni Majstor Prezri sve budale. Ismej one koji se ulizuju tim prevarantima. Gornje čelo Savršeni Majstor Neka hrabrost bude tvoj oklop. Delaj bez straha. Središte čela levo Intimni Sekretar Ne boj se ni ljudi ni Sudija, ni bogova, ni bilo čega. Strah je mala smrt. Središte čela desno Predsednik i Sudija Ne plaši se novca. Strah donosi potpunu destrukciju. Desni obraz gore Intendant Zgrada Ne plaši se smeha ludog puka. Suoči se sa strahom. Levi obraz gore Izabranik Devetorice Ne boj se niti bilo koje druge sile na nebu ili na zemlji ili ispod zemlje. Dopusti strahu da prođe pored tebe i kroz tebe. Levi obraz dole Slavni Izabranik Petnaestorice Budi jak u ratu. Posmatraj stazu straha kao veliku ništavnost. Desni obraz dole U zvišeni Izabrani Vitez Obožavaj Ra-Hoor-Khuit-a u pesmi. Identifikuj sebe kao jasno odvojenog od straha. Brada Veliki Majstor Arhitekta Neka uspeh bude tvoj dokaz. Rezultati govore sami za sebe. V rat levo gore 1 Kraljevski Svod Solomona Ne raspravljaj; Ne preobraćaj; Ne pričaj previše. Ne izvinjavaj se za svoje delanje. V rat levo 2 - niže Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar One koji žele da te da te uhvate u zamku, da te poraze, njih napadni bez milosti ili sažaljenja; i uništi ih potpuno. Kletva na nedelanje. V rat levo 3 - niže

Egipat


Sirija

¤
Mesopotamija


Kapadokija

LIL A

¿
ARN H


Tuskija

¥
ARN A


Paru Azija

¦
ARN D


Hirakanija

§
ZOM A


Trakija

¨
ZOM B


Gosmam

©
ZOM R

10°
Tebaidi

ª
PAZ A

11°
Parsadal

°
PAZ A

12°

¢
Indija

13°
Baktrijan

PAZ B

£
LIT R

14°

¤
Silicija

LIT

27

SKAKAVAC 2.7

15°
Oksiana

A

Vitez Istoka i Mača Budi glasan i preljubnički. Delaj sa strašću. V rat levo 4 - niže Princ Jerusalima Izaberi ostrvo utvrdi ga i zasej ratnim spravama. Budi svetlo u mraku. V rat desno gore 1 Vitez Istoka i Zapada V rebaj. Osmatraj pokret u mraku. V rat desno 2 - niže S uvereni Princ Ružinog Krsta Povuci se. Savij se. V rat desno 3 - niže Veliki Sveštenik Budi nad njima. Iskoči. V rat desno 4 - niže Časni Veliki Majstor Svih Loža Ra-Hoor-Khu je sa tobom. Delaj sa potpunim samopouzdanjem. Grudi gore levo Noahit Pruski Vitez Obožavaj Ra-Hoor-Khu-a Ognjem i krvlju. Odlučuj razborito. Grudi gore desno Vitez Kraljevske Sekire Obožavaj Ra-Hoor-Khu-a sa mačevima i kopljima. Budi diskretan. Centar grudi Šef Tabernakla Zgazi Bezbožnike. Odupri se padu. Srce Princ Tabernakla Žrtvuj stoku, malu i veliku: zatim dete. Proslavi uspeh. Abdomen levo gore 1 Vitez Medene Zmije Nemoj uopšte strepeti. Strah je ubica uma. Abdomen levo 2 - niže Princ Zahvalnosti Neka bude tananosti i radosti u svemu što radiš. Ujedini veštinu sa posvećenošću. Abdomen levo 3 - niže S uvereni Zapovednik Hrama Prevaziđi. Napreduj! Abdomen levo 4 / levi zglob ruke iznutra Vitez Sunca , Prosveceni Princ Uvek se bori za više. Napredak je samo veo onoga sto se krije iza. Abdomen gore desno 1

¿
LIT H

16°
Numidija

¥
MAZ A

17°
Kipar

¦
MAZ D

18°
Patrija

§
MAZ A

19°
Getulija

¨
DEO B

20°
Arabija

©
DEO R

21°
Falagon

ª
DEO A

22°
Mantiana

°
ZID A

23°
Soksija

¢
ZID B

24°
Galija

£
ZID R

25°
Ilirija

¤
ZIP A

26°
Sogdiana

¿
ZIP H

27°
Lidija

¥
ZIP A

28°
Kaspija

¦
ZA X

28

SKAKAVAC 2.7

29°
Germanija

D

Škotsi Vitez Svetog Andreje Budi ponosan i moćan među ljudima. Ponudi svoj uspeh svetu. Abdomen desno 2 Vitez Kadoš Ako ljubiš, prevaziđi to finoćom. Oplemeni akciju veštinom. Abdomen desno 3 Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez Ako piješ, pij sa osam i devedeset pravila umeća. Ujedini znanje sa akcijom. Abdomen desno 4 - desni zglob ruke iznutra Svetli Princ Kraljevske Tajne Oplemeni svoju nasladu. Ujedini iskustvo sa znanjem. Ispod pupka S uvereni Veliki Generalni Inspektor Ne budi životinja. Sjedini instinkt sa iskustvom. Pubični deo Vitez Asgarda Budi jak i sposoban da podneseš još više radosti. Prizivaj često. Leva prepona gore Vitez Hrama Nemoj se onesvestiti od izvrsnih poljubaca zvezda. Oseti “Jedno“ i “Sve“ unutar i izvan sebe. Leva prepona dole Vrhovni Pregovarač Drži se u svojoj nasladi. Obožavaj “Jedno“ i “Sve“. Desna prepona gore Mudrac Istine Ovladaj svime što ti se nađe na putu. Ponašaj se slobodno. Desna prepona dole Vrhovni Izabranik Istine Budi ono što jesi, a ne drugo. Odgovori životu na odgovarajući način. Iza levog testisa Veliki Izabranik Eona Ne veruj u promenu. Prihvati svet takav kakav jeste. Iza desnog testisa Ne uvijaj svoje poroke u vrle reči. Ne izmišljaj opravdanja za svoje ponašanje. Levo Mudrac Sedmobojnog Svoda Nemoj da tešiš. Ne predavaj se svojim slabostima. Levo Princ Svetlosti Ne žali one koji su pali. Znaj da je uspeh tvoje životno pravo. Desno

§
ZA X A

30°
Trenam

¨
ZA X B

31°
Bitinija

©
IKH R

32°
Grčka

ª
IKH A

33°
Licija

°
IKH A

34°

¢
Onigap

35°
Mala Indija

LOE B

£
LOE R

36°
Orkenija

¤
LOE A

37°
Akaja

¿
ZIM H

38°
Armenija

¥
ZIM A

39°
Kilicija

¦
ZIM D

40°
Paflagonija

§
VTA A

41°
Fasijana

¨
VTA B

42°
Kaldeja

©
VTA

29

SKAKAVAC 2.7

43°
tergi

R

Hermetički Filozof Svetkuj svake noći za Nu, i užitak krajnjeg zanosa. Kontempliraj o svom uspehu. Desno Princ Zodijaka Svetkuj svakog dana u svom srcu u radosti naslade Hadita. F okusiraj se na puls svog života. Srednji deo - prednji deo do perineuma Vrhovni Mudrac Misterija Proslavi veću svetkovinu za smrt. Umri časno. Srednji deo - perineum Veliki Pastor Svetkuj za život. Uživaj u životu. Anus Vitez Sedam Zvezda Svetkuj za vodu. Živi s ljubavlju. Trtica Veliki Čuvar Svete Planine Svetkuj za oganj. Živi strastveno. Levi guz niže Vrhovni Mudrac Piramida Slavi svetkovinu za Ekvinocij Bogova. Voli “Sve“. Središte levog guza Vrhovni Filozof Slavi svetkovinu za Vrhovni ritual. Voli “Jednog“. Levi guz više Vrhovni Titan Svetkuj za Tahutija i Prorokovo dete. Čast znanje i mudrost. Desni guz niže Mudrac Lavirinta Proslavljaj svetkovinu za tri dana pisanja Knjige Zakona. Slavi otkrovenje radosti. Središte desnog guza Feniksov Vitez Svetkuj za prvu noć Proroka i njegove Neveste. Posvedoči svakom ujedinjenju sa naklonošću. Desni guz više Proslavljaj rituale elemenata i svetkovine godišnjih doba. Osmatraj prirodne cikluse. Iznad trtice levo Vrhovni Orfički Doktor Neka se rituali ispravno izvode sa radošću i lepotom. Delaj s dostojanstvom. Unutarnji deo kuka levo Ako Moć zapita zašto, tada je Moć slabost. Delaj sa spontanošću. Donji desni deo središta leđa - niže

ª
O XO A

44°
Makedonija

°
O XO A

45°

¢
Garamantika

46°
Sauromantika

O XO B

£
LEA R

47°
Etiopija

¤
LEA A

48°
Fijakim

¿
LEA H

49°
Kolčika

¥
TAN A

50°
Sireniaka

¦
TAN D

51°
Nasamonija

§
TAN A

52°
Kartaga

¨
ZEN B

53°
Kokzlant

©
ZEN R

54°
Idumeja

ª
ZEN A

55°
Parstauja

°
POP A

56°

¢
Keltika

POP

30

SKAKAVAC 2.7

57°

B

£
POP R

Vinsan

Vrhovni Magus Ako Volja zastane i upita Zašto, prizivajući Razlog, tada Volja staje i ne čini ništa. Moć je i-racionalna. Donji desni deo središta leđa - sredina Princ Bramin Po niskim ljudima gazi divljom strašću, u danu tvog gneva. Napreduj u životu ne nazaduj. Središte donjeg dela leđa / pregib nad trticom - niže Veliki Pontif Volite jedan drugog vatrenim srcima. Svetkuj u povezanostii sa svime oko sebe. Središte donjeg dela leđa - niže Veliki Čuvar Tri Plamena Ne boj se da će te se bilo koji bog Bog zbog toga odreći. Delaj sa smelošću. Središte donjeg dela leđa - više Vrhovni Nepoznati Filozof Uživaj u svim čulnim stvarima i nasladama. Predavaj se. Iznad trtice desno Vrhovni Mudrac Eleuzine Budi strastan. Žudi. Unutarnji deo kuka desno Vrhovni Kavi Znaj da ti one uopšte neće nauditi. Postoji uzvišeniji život iza vela. Donji levi deo središta leđa - niže Mitrin Mudrac Obožavaj Nuit uzimajući vina i čudne droge i budi opijen od toga. Uđi u trans. Donji levi deo središta leđa - srednje Čuvar Svetilišta - Veliki Instalator Zgazi bedne i slabe. Budi iznad samodestruktivnih tendencija. Donji levi deo središta leđa - više Veliki Arhitekta Misterioznog Grada - Veliki Konsekrator Neka sažaljenje bude tvoja mana. Empatija pretstavlja spontanu povezanost sa drugima. Donji desni deo središta leđa - više Neizrecivi čuvar - Veliki Eulogista Nemaš ništa sa odbačenima i nesposobnim. Izbegavaj ono što ometa čistoću tvoje vizije. Niže desno središte leđa - niže Patrijarh Istine Znaj da su silina i oganj umetnost. Delaj bez greške i odmereno. Niže desno središte leđa - središte/niže Vitez Zlatne Grane Znaj da je prijatna čežnja umetnost. Živi u obilju. Niže desno središte leđa - središte/više Patrijarh Planisfera Znaj da je poskočan smeh umetnost. Delaj spontano. Niže desno središte leđa - više

58°
Tolpam

¤
KHR A

59°
Karkedonija

¿
KHR H

60°
Italija

¥
KHR A

61°
Britanija

¦
ASP D

62°
Fenicija

§
ASP A

63°
Komaginen

¨
ASP B

64°
Apulija

©
LIN R

65°
Marmarika

ª
LIN A

66°
Konka Sirija

°
LIN A

67°

¢
Gebal

68°
Elam

TOR B

£
TOR R

69°
Idunija

¤
TOR A

70°
Medija

¿
NIA

31

SKAKAVAC 2.7

71°
Arijana

H

Patrijarh Svetih Veda Znaj da je snaga umetnost. Živi svim srcem. Središte leđa - niže Vrhovni Majstor Mudrosti Znaj da je lepota umetnost. F okusiraj se na lepotu. Središte leđa - sredina niže Patrijarh Svete Vatre Znaj da su tvoje patnje kao sene, one dolaze i prestaju. F okusiraj se na radost. Središte leđa - sredina više Zapamti da je postojanje čista radost. Oseti kako Hadit gori u tebi. Središte leđa - više Vitez Komandir Lanca Znaj da Nuit Žudi za tobom. Mi plešemo u međusobnim odnosima. Niže levo središte leđa - niže Tumač Hijeroglifa Znaj da te Nuit voli. Mi smo međusobno povezani iznutra. Niže levo središte leđa - sredina niže Teozofski Mudrac Pij za Nuit. Svetkuj sa svima oko tebe. Niže levo središte leđa - sredina više Veliki Tebanski Pontif Nosi dragulje za Nuit. Poveži se sa drugima u kreativnoj umetnosti. Niže levo središte leđa - više Mudrac Nesumnjivoga Pali mirise za Nuit. Namiriši vazduh njenim prisustvom. Leva lopatica - niže Vrhovni Izabranik Svetilišta Pevaj nasladni ljubavni poj za Nuit. Spontano se sjedinjuj sa svime što postigneš i iskusiš; čineći ga sastavnim delom onoga što jesi. Leva lopatica - sredina Patrijarh Memfisa Neka plamen u tvom srcu čuje ljubavnu pesmu Nuit Neka Hadit čuje žudnju Nuit i neka onda odgovori. Leva lopatica - više Veliki Izabranik Hrama Midgarda Uzdigni svijeni sjaj unutar sebe. Kundalini Joga. Desna lopatica - niže Vrhovni Izabranik Doline Znaj da je voleti Nuit bolje od svih stvari. Izlazak van sebe podrazumeva prihvatanje svega. Desna lopatica - sredina Doktor Jezida Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Svaka takva akcija je sveta. Desna lopatica - više

¥
NIA A

72°
Kaldeja

¦
NIA D

73°
Serikipopuli

§
VTI A

74°
Persija

¨
VTI B

75°
Gongata

©
VTI R

76°
Gorsim

ª
DES A

77°
Španija

°
DES A

78°
Pamflija

¢
DES B

79°
Oakidi

£
ZAA R

80°

¤
ZAA A

Vavilon

81°
Medijan

¿
ZAA H

82°
Idumijan

¥
BAG A

83°
Feliks Arabija

¦
BAG D

84°
Metagonitidim

§
BAG

32

SKAKAVAC 2.7

85°
Asirija

A

Knefov Vitez Neka ekstaza bude tvoja i radost zemaljska uvek k Nuit. I Bahanalija. Levo rame nazad Vrhovni Filozof Doline Neka ritual uvek bude za Nuit. Bakti Joga. Desno rame nazad Vrhovni Princ Masonerije Neka prefinjeni bude iskušan kroz intelekt. I ovo je još jedan pragmatični pristup sledećem ogledu. Medula oblongata / zatiljak Veliki Izabranik Svetog Vela Znaj da grub mora proći kroz vatru. Ovo je praktična instrukcija za tumačenje specifičnog ogleda Nuit. Zatiljak levo Patrijarh Mističnog Grada Znaj da je za čistu volju, ne oslabljenu svrhom, oslobođenu od strasti za rezultatom, svaki put savršen. Spontano sagorevanje sa nepogršivom diskrecijom je put koji opisuje formulu „Ljubav pod Voljom“. Zatiljak desno Vrhovni Majstor Velikog Dela Znaj da će te radost ljubavi Nuit iskupiti od sve patnje. Ona je ekstaza Hadit. Gornji deo glave nazad levo Veliki Branitelj Pravila Umetnosti Stremi jedino Nuit. Stremi Nuit kao Hadit. Gornji deo glave nazad desno Veliki Katehist Pravila Umetnosti Sledi oglede znanja Nuit. Izgubi se u njoj raskidajući one psihičke komponente koje sputavaju i ograničavaju. Obrva levog oka Glavni RegulatorPravila U metnosti Neka ne bude razlike među vama između bilo koje stvari i neke druge stvari. Druga simpatetična magika za povezivanje sa Nuit. Ispod levog oka Veliki Administrator - Princ Memfisa Ne sputavaj ništa. Simpatetična magika za povezivanje sa Nuit. Obrva desnog oka Veliki Konzervator Pravila Umetnosti Neka Zmija gori nad tvojim čelom. Ađna čakra je astralna veza sa najnižom manifestacijom Nuit. Ona se priklanja dole u ekstazi. Ispod desnog oka Veliki i Presveti Suveren Obreda Znaj da je radost Nuit da gleda tvoju Radost. Na ovaj način, tvoje božanstvo je aktiviano. Čelo levo i desno Veliki Hijerofant Umetnosti Znaj da je ekstaza Nuit u tebi. Ovo je Hadit. Središte čela

¨
RII B

86°
Afrika

©
RII R

87°
Baktrijana

ª
RII A

88°
Afgan

°

89°

A

¢

Frigija

90°
Krit

TEX B

£
TEX R

91°
Mauritanija

¤
TEX A

92°

¿
Antarktik

93°
Australija

TEX H

¥
TEX A

94°
Pacifik

¦
TEX D

95°

§
Haj Brazil

96°
S. Amerika

TEX A

¨
TEX B

97°
Khem

©
TEX

33

SKAKAVAC 2.7

98°

R

Tajni Poglavar - Vrhovni Suveren Umetnosti Nađi svoje ispunjenje u ljubavi. Ljubav je ispunjenje proširenja vaše prirode. Vrh glave ABRAHADABRA

ª
TEX

99°

A

° Na ovaj način je uspostavljena veza materijalne osnove Hrama-Čoveka preko energetskih kanala i čvorišta sa Strujom 93, kroz detaljne naznake sila i svesti koja prožima Sve. Mnoge su Misterije skrivene u ovome za one koji će se dublje uputiti i posvetiti Znanju Masonerije i Teleme u cilju lične Iluminacije i prenosa Gnoze sadašnjeg Eona u Svet - koji se gradi i usavršava kroz nove planove, nacrte, projekte i uređenje putem usavršavanja Čoveka u njegovoj punoj i sveobuhvatnoj SamoSpoznaji.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

34

SKAKAVAC 2.7

APOLOGIJA RADU
Brat V.˙.S.˙.

Draga Braćo u Kraljevskoj Umetnosti, Mnoga pitanja sebi postavlja jedan mladi Neophyt na stazi inicijacije u ovo naše Drevno i Prihvaćeno Bratstvo. Mnoge ga pouke na tom putu čekaju i mnoge zagonetke uvijene u ritual koje mora da reši, a koje takođe služe da mu stimulišu i zagolicaju um. Jedno od takvih pitanja je nešto što on čuje po prvi put pri svome unapređenju na drugi, pomoćnički stepen. Nešto što je evo mene zaokupilo ovih dana pa reših da pred sebe stavim papir, odnosno kompjuter, i da razlijem nešto mastila u binarnoj formi na staklenom papiru i sebi pokušam da približim dve reči koje su tako slikovito odjeknule u mom umu kada ih je Časni starešina gromoglasno i autoritativno izrekao pri zadnjem našem putovanju oko središta Lože. Te reči su naravno: SLAVA RADU! Šta je to Što je „Stvorilo Čoveka“? zapitah se. Mudri adepti prohujalih vremena u svojoj doktrini koja je evo i kroz naše Bratstvo sačuvana do današnjih dana jasno kažu šta je to konstutivni i najvažnji elemenat Homo Sapiensa. Tog Mudrog čoveka. Razne teorije postoje, mistične tradicije govore o sastavu čoveka. Hermetizam uči da je svako biće sastavljeno od 4 elementa Ignis, Aqua, Aer, i Terra, koji su svi povezani sa onim petim esencijalnim Akašom ili Klicom Luči, Duhom koja krasi sve nas i koja jednako u svima nama tinja, vlada nad nama kao što je i simbol pentagrama tog najdrevnijeg ljudskog simvola predstavio.Pentagram koji ponosno krasi pomoćničku kecelju predstavlja baš tih 4 elementa sa Duhom koji nad njima vlada kao što i glava i svest vladaju nad telom. To je neosporno. Svako od nas je došao od Boga i svako od nas je sam Bog. “Nema ni jednog dela mene koji nije od Boga“. Bog prožima svaki delić, svaki atom našeg bića on je omniprezentan i sadržajan u svakome od nas. Međutim šta je to što je čoveku tako imanentno za šta je on ustvari i stvoren (usudio bih se reći) i što ga odvaja od drugih redova bića u ovom nasem Univerzumu. Ta osobina po kojoj se on razlikuje je sposobnost da dela, sposobnost kretanja. Peta vrlina sfinge je Irre odnosno Ići, kretanje. A šta je kretanje za čoveka nego Rad. Ložom na drugom stepenu pri inicijaciji u drevno nam i prihvaćeno Bratstvo gromko odzvanja rečenica Časnog Starešine koja se svim inicijatima urezuje duboku u mali mozak, ali i koja proističe i izvire iz malog mozga odnosno nesvesnog. SLAVA RADU!!! Ta rečenica ta maxima Pomoćnika cepa učmalost, melanholiju prazan hod. Energetski napunjena celom ložom, svom Braćom, prodire do same srži inicijata dajući mu do znanja, osvešćujući ga, pomazući mu da spozna Sebe. Čovek kao Zvezda je stvoren za Rad. Ono mu je osnovna obaveza ono što ga odvaja od ostalih bića. Osnovni metod čoveka je upravo rad. Rad kroz koji se ispoljava on sam, njegovo biće njegova manifestna Volja. „Rad sam po sebi ima apsolutnu vrednost“ izrekao je jedan naš brat koji je davno otišao na Večni Istok. Nema ničega vrednijeg od rada, naravno dodao bih da znanje koje vodi mudrosti je čoveku sigurno vrednije od zlata, ali kako se dolazi do znanja, kako se mudrost vekova stiče. Pa upravo petom vrlinom sfinge tom konstantnom vrednošću kretanja. Mudraci istoka su to nazvali Tao. Put Tao-a je konstantno kretanje koje se na kraju ispoljava svojom suprotnosti tj. Mirovanjem u mudrosti. To je saznanje koje se stiče svakim udisajem ove smrtne ljušture. Ograničeno je vreme koje čovek u svakoj trenutnoj inkarnaciji ima na ovom Svetu, ali Neočajavaj Čovece. Ograničenje smrtne ljušture je samo jedan aspekat tvoga postojanja, ali kompenzaciju si dobio, i to kakvu kompenzaciju. Dobio si moć, sposobnost, kretanja u ovom svetu, a šta je kretanje nego saznavanje mogućnost spoznaje. A kako ćeš spoznati o Čoveče! Samo jedan metod postoji, a taj metod je RAD. Svestan i samopregoran Rad. "Slava radu" opet odzvanja kroz inicijatove uši stalno ga podsećajući za šta je stvoren.

35

SKAKAVAC 2.7

Rad je univerzalna kategorija čovekova, mnoge su oblasti koje zahtevaju rad i sve treba nekako da budu usaglašene kako bi se čovek, Brat, tragalac izdizao postepeno akumulirajući svoj Zvedani Božanski potencijal koji u njemu blago tinja. Iskra Luči sedi u centru čoveka, prva inicijacija je saznanje da ta iskra postoji, koja je u nama u svim ljudima i ženam. Samo jedan je metod kojim se ta iskra može probuditi, kojim se budi, i samo je jedan metod kojim će u dogledno, strpljivo, vreme prerasti u šumski požar ogromnih razmera, odnosno prosvetljenja. Ali ne nekontrolisani požar bestijalnih emocija i izliva primalnih osećanja, nego disciplinovana ukroćena spoznaja te svete Vatre koja obitava u Hramu koji se zove Čovek. Jedna je i jedina istinska tehnika buđenja, te zauzdavanja te vatre. Ta tehnika je Rad. Slava Radu. Rad na sebi samome je ono što jedan pomoćnik treba da vežba, da trenira spoznaju svog unutrašnjeg bića. Slobodno Zidarstvo kao deo ukupne inicijatičke tradicije koje postoje na našoj planeti od pamtiveka je svojevrsna škola i oruđe koje Bratu dozvoljava taj ultimativni i najvažniji rad, a to je rad na Sebi. Mnogo pre pojave Frojda, Junga, Adlera i psihoanalize tajna inicijatička društva su posedovala tu jednu od najvažnijih Arcana koje su postale dostupnom i profanima nastankom psihoanalize. Generacije i generacije žednih ljudi prolazile su kroz te sisteme. Oni su svi bili žedni znanja, žedni spoznaje, prodiranja u dubine svoga bića kako bi otkrili taj svemoćni i sveprisutni entitet koga mi u ovom Hramu nazivamo Veliki Neimar Svih Svetova. Ali da bi spoznali njega, napili se na njegovom izvoru, crpli iz Slova "G" koje sija u sredini naseg Pentagrama koje za mene lično znači Gnoza i zaista postali majstori duha, a ne samo formalno i na papiru, moramo prvo spoznati jednu osobu koju je mnogo teže spoznati nego Boga. Ta osoba smo mi sami. Zašto je teže spoznati sebe samoga, svoju istinsku Pirodu, nego Boga jednostavan je odgovor, jer čim spoznamo sebe spoznajemo i Boga koji je u nama, koji prožima svaki delić naseg bića, od koga smo postali i koji je sadržan u nama samima.Makrokosmos Božanskog obitava u Mikrokosmosu Ljudskog , „Ono što je gore jednako je onome što je dole“. Bog je sadržan u nama i mi u njemu. Veliko Delo svakog čoveka upravo je ta spoznaja, a metod kojim se izvršava je Rad, na sebi, za sebe, za druge i na koncu kroz sopstveno prosvetljenje rad za čitavo čovečanstvo koje može da evoluira jedino kroz pojedince koji postignu prosvetljenje i time zrače svetlost duha na ljude iz svoje okoline. Braćo ja sam tek početnik na ovoj stazi ali i sada primećujem da nije svetlo elektriciteta ili sveće ono što naš hram obasjava. Ja primećujem i jednu drugu svetlost, suptilniju, koja hrli kroz tamu i zrači toplije od sunčevih zraka. Ta svetlost je unutrašnja svetlost prosvetljene Braće, Bratska Ljubav. Agape. Da li je i vi osećate? Šta može biti svrha rada? Zašto je nama kao Masonima i kao Braći aspirantima važan sam rad. Ne rad kao rad na nečemu već rad sam po sebi i na sebi. Po mom skromnom Neofitskom pomoćničkom mišljenju Svrha rada je u promeni. Stalno menjanje trenutne svesti, rad na osvešćenju kako bi na koncu dostigli promenu koja se zove prosvetljenje i potpuna svesnost. Rad, idenje, promena sve su to kategorije koje nam služe da opišemo odnose koje moramo da stavimo u promet. Znamo da ajkula pliva celog svog života, ona se konstantno kreće, a samo jednom da stane potonula bi i uginula. Tako je i sa duhovnim radom. On nema tačku sa koje ćemo da se osvrnemo kao sa goleme planine Abiegnus da bi posmatrali i uživali u plodovima svoga pređašnjeg rada. Nema penzije u duhovnim naukama. Nema socijalnog plana koji bi istrošeni duh održavao u životu. Jednom čovek kada stane sa akumulacijom svog znanja i napretka on definitivno samo propada i vene. Sa njegove ruže koja je duh u središtu krsta otpadaju latice on se suši i naposletku vene, umire. Alhemijsko venčanje propada ukoliko se zastane. Citiraću nepoznatog mi autora koji kaže „Onom koji jednom stupi na stazu Svetlosti, vraćanje nazad je moralno samoubistvo“ a ja bih dodao i Duhovno. Svaka naša inicijacija je tu da samo formalno, apstraktno označi kroz šta smo prošli i koji stupanj smo hipotetički zauzeli u hijerarhiji duha. Međutim prava istinska unutrašnja inicijacija se stalno odvija. Ona nema

36

SKAKAVAC 2.7 markere u vremensko-prostornom kontinuumu ona se stalno kreće, stalno napreduje, radi na sebi sve više i više. Promena se dešava svakim trenom. Odmora nema na putu spoznanja. Nema mesta i karavan seraja u kojima se uživaju naslade ovog i onog stepena. Uživa se u samom putu u samoj promeni. U konstantnom radu. Još jednom - Braćo Slava Radu!

37

SKAKAVAC 2.7

AERIAL
Lu

ja oduvijek plutam po nepredvidljivim vjetrovim strujama ucrtanim jedino u tajnim kartama magičnog kraljevstva ja oduvijek letim onostranim zvjezdanim putanjama vođena svetim neugasivim plamenom duha

moje noći su baršunaste i šaputave u njima ja oduvijek čekam tebe Zvjezdani Čovječe da dođeš i letiš sa mnom putevima beskraja u gusto satkanoj mreži noći protkanoj srebrom najdubljih snova ja sam dočekala tebe, ljubljenog ja sam dočekala tebe, suputnika tajnovitog vrača-pjesnika čokoladne puti očiju užarenog tamnog dragog kamenja čiji sjaj lomi otpor gravitacije i prodire sve do mistične jezgre pred čijom velebnom dušom moja olujna duša drhti a volja se predaje Neimenovanom— onom Najuzvišenijem, Sveprisutnom, onom Skrivenom

tvoj vatreni vjetar liže me iznutra i izvana žrtvujemo na oltaru Erosa & Thanatosa bogu proždiruće (nezasitne) strasti i pankozmičkog zanosa sveoploditelju duša i onoj koja uništava iluziju odvojenosti noćnoj boginji koja je vjenčala naše duše neraskidivim jedinstvom ljubavlju svetom i groznom njima mi pjevamo svoje ode koje se dižu u nebo kao čeznutljivi dim žrtva paljenica njima se potpuni potpuno predajemo dok kroz ponore beskraja propadamo (ljubav je smrt je ultimativni orgazamtijelo se rastvara kao utroba zemlje da pusti iz njedara krilati cvijet duše)

ovjenčani dijamantnom krunom mi blistamo vječno uronjeni u veliko ništavilo

38

SKAKAVAC 2.7

LIBER 161 vel OMNIA AD UNUM
Fr.Alion.'. Čini šta ti je volja će biti sav zakon. Postoji izvestan metod kojim se putem vibracija Drveta Života koje se prožima sa četiri elementa sve manifestovano u Univerzumu vraća k Jednome u Krunu. Upravo povezano sa prethodnim obrnuti proces predstavlja materijalizaciju Svega u Kraljevstvu Sveta Čoveka. Napomenuti drugi metod se može preporučiti svim aspirantima i inicijatima radi sticanja određenih iskustava o Drvetu Života i sadejstvu sa kombinacijama elemenata, ali se prvi metod preporučuje samo Adeptima, a pogotovo Oslobođenim Adeptima u njihovoj najvišoj aspiraciji. Na ovom mestu ozbiljno upozoravamo sve zaniteresovane za ovaj metod da u svakom slučaju dejstvo ovih vibracija pokreće sile unutar i "oko" čoveka te da se izvesni rezultati rada događaju zaista - te da nepripremljeni i puko znatiželjni mogu imati i nepoželjne ili neprijatne posledice i efekte rada. Ovaj Rad se zasniva na izvesnim Imenima Drveta Života koja su projektovana u 16 pod-kvadrata Enohijansk ih tabli-Kula stražara, kao 16 Kalvarijskih krstova. Šesnaest je Imena Drveta Života. Deset je sefirota. Jedna je najviša kruna. 161! Ova se Imena lako mogu prepoznati kao:

"Čitanje" imena sa desna na levo (prilikom izvođenja adekvatnih rituala i meditacija) izaziva "prizemljenje Sile imena, dok obrnut sled "slova" uzdiže svest Inicijata ka Jednome. Povezivanjem ovih imena dobija se i izvesno šesnaestostruko Ime Ketera koje se u neku ruku može povezati sa četiri manja ATUa Tarota - sa četiri "Asa" - izvorima moći elemenata. Sledeće je način prepoznavanja - primer elementa Zemlja-Zemlje povezano sa IFA tarotom.

39

SKAKAVAC 2.7

Kalvarijski krst Zemlja-Zemlje prikazuje ime "AIRZABALPT". Keter -A Hokmah -I Binah -R Hesed -Z Tifaret -B Necah -A Hod -L Jesod -P Malkut -T Prizivanje sile da se manifestuje dolazi kroz Ime "AIRZABALPT", a uzdizanje ka Jednome dolazi kroz Ime "TPLABAZRIA". Napomena: ostala "slova" sa svim svojim atribucijama, na pripadajućem Kvadratu tj. pod-uglu Enohijanske Table predstavljaju osobine "telesnosti" i "aure" ovog Imena Drveta Života - te se sa njima mogu obavljati drugačiji magičko-mistički duhovni radovi.

Nizanje vibracija Imena Drveta Života kroz sled od šesnaest "agregatnih" stanja od Zemlja-Zemlje do Vata-Vatre prožima celokupnu manifestaciju Čoveka i Univerzuma. Naposletku - Sve se vraća Jednome. "Ja sam jedinstven i pobednik. Nisam od robova koji trunu. Neka su prokleti i mrtvi! Amen. (To je o 4 : postoji peti koji je nevidljiv , i unutra sam ja kao beba u jajetu.)"

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

40

SKAKAVAC 2.7

MISTIČNA ZEMLJA BOGINJE
Lu

(* you are perfect, you are immeasurable , comes death, «oh no, mortal remains!» like the grayweather stones that you shelter behind, you are a monument of your very own. * ) Julian Cope & C.G. Jung from the poem /cover I have always been here before

I. namagnetizirana i hipnotizirana savršeno zaokruženim mjesecom dok se kroz sitne pukotine tijela ulijevaju pitke srebrne struje transformirana u plodnu boginju vraćena unazad kroz vrijeme svojim iskonskim korijenima

tu sam, u centru svoje moći gdje su sve divlje žene plesale Veliki Zmijski Ples od početka Vremena u čast One kojoj pripadaju sva imena stvaralačke prirode u čast One koja je skrivena iza Vela Sanctum Sanctorum One koja je Neuhvatljiva, Svemoćna i Bezimena II. plovim magličastim mjesečevim rijekama prema svome domubezvremenskom Avalonu ovdje se svemirska raskoš objavljuje u svom punom sjaju i slavi planeti plešu vrteći se oko tajnog srca kao derviši u transu ovaj ples je svetkovina beskrajnog svemira oda postojanju i postajanju posvećenje vječno obnavljajućeg ciklusa kozmičke igre i čudnovatih transformacija (Tajna nad Tajnama) ova zemlja je zauvijek očima skrivena zemlja najdrevnijih od drevnih Zemlja Svete Zmije i Rastućeg Mjeseca Zemlja Boginje

41

SKAKAVAC 2.7 III. …a u toj Zemlji, od svih očiju skrivenoj, spavaju Magične Dveri sa kristalnim ključem Oslobođenja. Do Magičnih Dveri vodi opasni Labirint: tisuće vijugavih, isprepletenih puteva i slijepih ulica (koje obasjava samo sablasni dah mjeseca), zasijanim Sfinginim zagonetkama i strašnim klopkama; mnogostrukim, složenim igrama Kraljice Maye- kozmičkim šalama ponekad okrutnim, ali uvijek (pomaknuto) pravednim. One su test dostojnosti, snage i izdržljivosti Iniciranog Ratnika. IV. u Mističnoj Zemlji moja duša pije nektar Boginje i sa teškom se mukom sa svojih putovanja vraća uvijek iznova putuje tamo vječnom čežnjom vođena moj duh je kod Magičnih Dveri izgradio svoj dom kada je vrijeme povratka dušu tješi jedna nada: da barem jedna od sjajnih zraka Svjetlosti koje teku iz njenog središta zaluta u špilju u kojoj- okovani agonijom i začarani iluzijom srećežive spavajući bjegunci

Svjetlost koja iluminira iznutra otkriva tajnu Vječnog Blaženstva skrivene mudrosti i moći Drevnih Magične Dveri sa kristalnim ključem Oslobođenja

42

SKAKAVAC 2.7

ORDO ASTRI
Qadosh 410’.’

Do what thou wilt shall be the whole of the Law

U ovom broju Skakavca imamo zadovoljstvo i čast da Vas upoznamo sa radom Ordo Astri i delovanjem ovog Reda u svetu i kod nas. Ordo Astri predstavlja međunarodni telemitski koledž koji je osnovan u Engleskoj. Ovaj Red je nezavisno i samosvojno telo koje je u svoje postojanje utkalo nekoliko različitih linija nasleđa. Posle razilaženja u Hermetičkom Redu Zlatne Zore, pre stotinak godina, Alister Kroli je objavio postojanje magičkog reda uobičajeno poznatog pod inicijalima A.’.A.’.. Nekoliko decenija kasnije, Dajen Forčn ( Dion Fortune) formirala je svoje Bratstvo Unutrašnje Svetlosti pošto je prethodno prošla obuku u jednoj od naslednica Hermetičkog Reda Zlatne Zore, redu Jutarnje Zvezde (Stella Matutina). Kao što je takođe dobor poznato, posle smrti Alistera Krolija pojavilo se nekoliko magičara koji su tvrdili da su njegovi punopravni naslednici na čelu O.T.O. i tradicije koju je začeo; jedan od njih, i poslednji među njima koji je i danas živ je engleski okultista Kenet Grant, vođa tzv. Tifonijanskog O.T.O. Uticaji ovih različitih struja utkani su u stvaranje i rad savremenog reda kakav je Ordo Astri. Ordo Astri prihvatio je trojnu strukturu u svojoj organizaciji i podeljen je u tri reda- Red Srebrne Zvezde, red Ružinog Krsta i red Zlatne Zore. Inicijatima je u radu omogućena puna transformacija kroz magički i meditativni rad koji vode do duhovnog preporoda. Tako Red Zlatne Zore koji odgovara razredu Čoveka Zemlje u skladu sa Knjigom Zakona ima kao ideal postizanje Znanja i Razgovora sa Svetim Andjelom Ćuvarom, Red Ružinog Krsta koji predstavlja razred Ljubavnika teži da ostvari život Besmrtne Zvezde u Nebeskoj Zajednici, dok je ideal inicijata Reda Srebrne Zvezde koji odgovara Redu Samotnika postizanje Zvezdane Gnoze Dvopolne Nule. Rad Ordo Astri je potpuno uskladjen sa Knjigom Zakona i predstavlja moćan transformator prenosa struje 93.

43

SKAKAVAC 2.7 Rad unutar Ordo Astri je prvenstveno zamišljen kao mentorski i svaki novi inicijat dobija mentora koji se brine o njegovom radu i napredovanju. Studenti su obavezni da vode dnevne zapise o radu koji se mesečno dostavljaju mentorima na superviziju. Individualni rad je na prvom mestu, ali je moguće organizovanje grupnih radova u skladu sa zainteresovanošću samih studenata. Kao što smo rekli, Ordo Astri u potpunosti prihvata Knjigu Zakona i stoga predstavlja telemitski red u punom smislu. Naravno , tokom rada uspostavljena su znanja karakteristična za ovaj red i ona se prenose unutar samog reda, a deo tih saznanja i uvida dostupan je i u materijalima koji su objavljeni na sajtu Reda ili u knjigama koje su dostupne, za sada samo na engleskom jeziku. Više detalja o radu Ordo Astri moguće je pronaći na pomenutom sajtu na adresi www.ordoastri.org U našim krajevima pre izvesnog vremena počeo je da funkcioniše Kancelar Ordo Astri i tu se mogu dobiti dalje informacije o radu i članstvu u redu , na adresi star.eleven418@gmail.com Love is the law, love under will.

44

SKAKAVAC 2.7

" TET TAROT "
Sr.Sagitta & Fr.Sigma 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI ‫ – א‬Vo ‫ – ב‬Kuća ‫ – ג‬Kamila ‫ – ד‬Vrata ‫ - צ‬Udica ‫ – ו‬Klin ‫ – ז‬Mač ‫ - ח‬Ograda ‫ – ל‬Bič ‫ – י‬Šaka ‫ – כ‬Dlan ‫ – ט‬Zmija ‫ – מ‬Voda ‫ – נ‬Riba ‫ – ס‬Stub ‫ – ע‬Oko ‫ – פ‬Usta ‫ – ה‬Prozor ‫ – ק‬Zatiljak ‫ – ר‬Lice ‫ – ש‬Zub ‫ – ת‬Krst Antlia, Apus, Orion Ophiuchus Camelopardalis, Indus Columba, Lyra, Cassiopeia Cepheus Bootes Caelum, Auriga, Crater Norma Microscopium, Monoceros Octans Hadleianus Chamaeleon, Phoenix Andromeda, Hydra, Aquila, Eridanus, Musca Centaurus, Fornax Chemica, Corvus, Draco Hercules, Lupus Pavo, Coma Berenices Delphinus, Cetus Lynx, Mensa, Dorado Ara Circinus, Crux, Horologium

UVOD U TET TAROT Zodijak od 12 znaka koji su pravilno raspoređeni po 30 stepeni predstavlja projekciju sadejstva elektro-magnetskih-gravitacionih / energetskih uticaja između Zemlje i Sunca, kroz koje se "prelama" i "filtrira" uticaj "spoljašnjeg" kosmosa - onog momenta kad se izmestimo iz ove "lokalne" dinamike prostor koji nije prožet ovim direktnim uticajima definitivno čistije prenosi uticaje "zračenja" sazvežđa/konstelacija/galaksije - a ne "zodijaka" - dakle u prostoru izvan solarnog sistema "Zodijak" je definitivno drugačiji "koncept" i drugacije "deluje" - reklo bi se "jasnije" ili "čistije... zato "ambis" deli Binah tj. prazan prostor (kroz koji Ajvaz prenosi svojim "talasanjima" poruke tj. reči mudrosti) i sferu u kojoj su prostorno načičkane zvezde u svom beskraju brojnosti... Dinamika sadejstva Zemlje i Sunca okarakterisana je četvorostrukim "prelamanjem" i prožimanjem gde sile sadejstva imaju svoj rast, puninu i opadanje uticaja - otuda kardinalni, fiksni i promenljivi "znaci" jer iz izvesnog "razloga" četvorostrukost sile Sunca se prenosi na Zemlju koja svojim pokretanjem i okretanjem na 12 različitih "načina" prima uticaje spoljašnjeg prostora. Ovo zračenje samog Prostora prima uticaje "spolja" iz Spoljašnjih regiona Kosmosa i prenošena silama Sunca deluje na Zemlju - to se očituje kao dvanaestostruki koncept u kojem je nebeski svod podeljen na dvanaest delova - ovi delovi su određeni Zemljinim magnetnim polovima između kojih protiče Sila te su primetni uticaji raspoređeni spram spoljašnjih regija osovinski "vezani" ili "ukotvljeni" u Zemljine Polove. Sadejstvo Zemlje i Sunca je mistički i magički definisano Sefirotima i Stazama Drveta Života koji se "prostiru" između Malkuta i Tifareta - ali i obuhvatajući i sefirote celokupnog Ruaha - pri čemu mora da se shvati da su sv e planete na određen način "deo" Ruaha, iako tri najdalje imaju izvesne karakteristike transmitera spoljašnjih uticaja upravo zbog udaljenosti do Sunca tj. blizine "spoljašnjeg" Prostora. Prostor koji prožima ceo Solarni sistem prožet je silama uticaja Sunca i njegovih telesnih manifestacija -"dece" tj. Planeta - ali i uticajima koji se prenose iz spoljašnjeg "okruženja" - Mora se shvatiti da je ovo u izvesnom smislu prožimanje Binaha sa solarnim sistemom - "Ruahom" - a na taj način to je i prenos uticaja Hokmaha kroz "taj" Prostor.

45

SKAKAVAC 2.7

Celokupan prostor je prožet misterioznim "Eterom" koji poseduje karakteristike skrivene čulima te se ne može registrovati, meriti i sadrži na skriveni način "informacije" dobijene iz svakog izvora "zračenja" eterični fluidi, ili talasanja Akaše prenose uticaje Agregata Zvezdane svesnosti - koji su ujedno i najdominantniji emiteri energije u Prostoru - te se putem tog Etera-Akaše prenose informacije o stanju svakog pojedinačnog dela stelarnih kompleksa, kao što se na sličan "način" odašilje i projektuje energija solarnog sistema u spoljašnje okruženje. Mistici, Magovi i razni duhovnjaci, putem svojih sistema, religija ili okultnih organizacija su se pripremali, a po neki i uspešno uspevali da ostvare kontakte i "komunikacije" sa Spoljašnjim okruženjem, upravo preko transmisija koja dolaze pretočena putem ovog misterioznog fluidnog medijuma. Spoznaja svesnosti Solarnog Bića jeste jedan od stadijuma duhovnog razvoja, ali to neumitno vodi ekspanziji opažaja ka širim regionima koji nisu ograničeni na jedan "sistem" postojanja. Ovaj čudesni "medijum" koji prenosi svojim "talasanjima" uticaje Kosmičke svesnosti, uticaje Bogova koji naseljavaju Zvezde i Galaksije u stara vremena Majanski učitelji su nazivali Zuvuja. Identično, ali čudno "izokrenuto" nama, u današnjem vremenu taj medijum je poznat kao "Ajvaz" - čiji se uticaj prenosa Znanja o Univerzumu širi svetom inicijalnim prenosom "Knjige Zakona". Pošto je Ajvaz "ministar" iliti "glasnik" (tako nazvan, a kako bi se ne/adekv atno prevelo sa engleskog na srpski) onda Hoor-Paar-Kraat predstavlja "polje svesti/energije" koje je izvan solarnog sistema, a čiji se uticaj putem "talasanja Akaše" prenosi i do Zemlje - tj. kroz "filter"/"prizmu" solarnog generatora do preformulisane rečite poruke za Zemljane. Ajvaz predstavlja specifičnu karakteristiku "prostora" ili je kao "ministar" nekakvo biće koje ima svoje mesto u hijerarhiji (koja generalno nije poznata u spoljašnjim školama Misterija), tako da možemo da pretpostavimo da postoje i drugi "ministri" zaduženi za druga pitanja u Kosmičkoj politici, ekonomiji i među odnosima "Galaktičke kon-federacije" tj. sadejstva beskrajnih polja uticaja zvezdanih (i drugih) emanacija. Izvestan "problem" je takode što je Krouli (prvi od "modernih" magova) izgleda došao u kontakt sa drugim "ministrima" - Abuldiz, Amalantrah i drugi - ali sami kontakti predstavljaju nebulozne epizode, dok je prenos "reči" u vidu pametnih knjiga evidentan - bilo da potiču od njegove lične inteligencije ili iz takvih vanzemaljskih izvora i tokova znanja. Očito je da Krouliju nikada nije bila jasna ta "spoljašnja" hijerarhija - i pretpostavljamo da ni "nama" ne može biti sve to jasno složeno, ali osvrćući "pažnju" (meditativnu) na odredene "regione" Kosmosa mi možemo da "komuniciramo" sa tim spoljašnjim uticajima kao "delovima" Boginje Nuit - a ti "delovi" pak mogu imati elementalne ili duhovne karakteristike). Pitanje je i toga da li neka "strujanja" tih Akašičnih tokova jače prodiru kroz solarni sistem nego neki drugi "trans-jugotijanski" uticaji, pa "možda" sa nekima lakše može da se dođe u "kontakt" tj. Polje sadejstva. Recimo, Bertio spominje Zotirijansku imperiju i Nemiron... kao regije iza određenih „sazvežđa” –a te regije nisu samo zvezde i sazvežđa već i segmenti zvezdane svesnosti kosmosa sa (verovatno) svojim specifičnim karakteristikama. To nisu uticaji "Zodijaka" to je Kosmos izvan našeg sistema Drveta Života. Nemamo "evidenciju" o konkretnim prožimanjima - jer sve slične "Svete" knjige deluju više kao fantazija ili čudna kabala (Lavkraft, Nema, Runar, Grant, Bertio i drugi) nego išta razumno - i opet - šta da radimo s time? Da li je to esencijalno nama potrebno kao korak do sjedinjenja sa Beskrajnim Svetlom ili pak sa "poljima" ne-svesti tame Beskraja ili AIN-a/Ništa? Svaki Mag ima svoje tumačenje i shvatanje primljene Gnoze i suštinski je potrebno se usaglasiti mentalno i intelektualno sa smislom pojedinih kompleksa Znanja kako bi se ostvarilo Razumevanje. Ipak, izgleda da je to Rezumevanje po svom smislu "delimično" tj. Agregati Znanja koji izviru iz Zvezda (Hokmaha) su toliko kompleksni i kvalitativno i kvantitativno sadržajni i "veliki" da je naposletku bitnije saživljavanje sa smislom "Razumevanja" i "Mudrosti" nego što ikoji "čovek" poseduje kapacitet ili "duhovne receptore" za poimanje ovih Znanja.

46

SKAKAVAC 2.7

Prema ranijim tumačenjima da Ajvaz je Keberxnuf tj. Horusovo dete sa glavom sokola i telom mumije (što predstavlja duh Horusa i prožimanje sa Tuatom/Amentijem) on ne predstavlja vezanost za materijalni svet ljudi – već prostranstva kosmičkih sadejstva "onostranih" regija - dalje od Solarnog sistema. Postoji izvesna istovetnost Ajvaza i Keberxnufa pošto i Keberxnuf prenosi uticaje Horusa (bilo da je to Ra-Hoor-Khuit ili Hoor-Paar-Kraat - kod Egipćana to nije decidno određeno - mi smo u moderna vremena uneli te specifikacije, promućurno, logikom) - i u tom smislu da Ajvaz može biti "biće"/"entitet", a u nekom širem shvatanju on je emisar Horusovih uticaja... Prema tome još troje "Horusove dece" treba da se prihvati svoje funkcije i prenese uticaje iz kosmičkih regija - ako tome stvarno ima potrebe? smisla? no, da li je potrebno da se oni iskažu rečima, ili delom...? Ostaje da se čeka protok vremena - te da se četvorostruki uticaji razdele u vremenu i prostoru postojanja Solarnog sistema - tj. Horusove dominacije svojim sistemom koji napaja Gnozom koju i sam prima preko Spoljašnjih Kapija - svojih najdaljih senzora i moderatora - Urana, Neptuna i Plutona (pogotovo). Mnoga razmišljanja na bilo koju temu nas vode dalje od polazne tačke Duhovnog Puta na kojoj smo sebi rekli da hoćemo da se sjedinimo sa "Bogom" i gde nam je "on/a" poručio/la da samo njemu težimo... "k meni, k meni..." dakle samo ka NUIT - "ljubomorno" /Kana/ ostalo su nam "oslonci" (samprađnata-e) ka samadiju sa njom. Ajvaz je, moguće, jedan od "oslonaca" u procesu meditacije o NUIT. No, kako da definišemo telemitski "asamprađnata samadi" - da li je to uopšte moguće? Potpuno jasno i tačno - i kabalisti, kao i svi ostali razumni ljudi shvataju da se treba težiti samo "najvišem" - Božanstvu, a ostalo su emanacije "toga". Setimo se "Liber Kana" od Achada; zato je Bog "ljubomoran" - jer ne možeš "znati" Boga - ako težiš nečemu što nije "on/a". Izgleda da samo ekspanzijom svesti čovek može da otvori sebe za poimanje NUIT - čije spoljašnje uticaje prenosi naš SOL - Horus - kao "vidljivi objekat obožavanja". Svetlost Nuit-e je svetlost Zvezda, tajanstveni uticaj njene Tame. Onda kada se čovek i sam oslobodi vezanosti za "sebe" i svoj lok alni "sistem" postojanja njegov Duh ili Duša bivaju preliveni Svetlošću Najviše "razine" koja nije pojmljiva niti se može tumačiti. Simptomatična je ideja o "Haosu" i boginji Diskordiji - koji su u stvari specifična stanja svesti ili agregati svesnosti i energije koji imaju svoj dramatično kompleksniji i "grandiozniji" sistem postojanja koji je širi od same šeme Drveta Života - pa su zato "umetnuti" u Hokmah kao sferu zvezda "stajačica" (koje i nisu samo "stajačice")... Očito je i to da je sve to pitanje expandirane svesnosti kao domena koji se doseže pre konačnog "rasprskavanja" ili "rasplinuća" u beskrajnu svesnost NUIT-e. Svi koji su pisali slične filozofije navodili su kako su u kontaktu sa različitim Ajvazima - Ajvaz 93, Ajvaz 418, Ajvaz 696, Ajvaz 718, Ajvaz Zotirijus, i sl. To je očito da Ajvaz nema neku svoju karakteristiku već da kao "prenosnik" svoje "neutralne" karakteristike "namagnetiše" sa određenim fluidom svesnosti i tako "prenese" uticaj u Prostoru. Ne tumačimo nikako posebno Ajvaza do kao prenosnika - "ministra" koji se bavi određenim "prenosom" izvesne poruke. Utoliko smo bio "sledbenici" Ajvaza koliko sami sebe posvetimo prenosu Teleme, tj. našem razmatranju i prenosu te poruke ljudima (iz našeg okruženja) - zato u nekim momentima i shvatamo sebe kao "Aiwass-a" - a svi oni koji se iskreno unesu u izučavanje - i prenos Zakona Teleme deluju u sadejstvu ili pod/kroz uticaj Ajvaza. Vrše funkciju Ajvaza. U neku ruku svaki Red ili organizacija koji emituju Zakon Teleme kroz svoje radove i spise – zasnovane na Knjizi Zakona mogu na taj način sebe da zovu "Ordo Aiwaz"! Možemo biti skloni da Ajvaza tumačimo kao gravitaciono-elektro-magnetnog prenosnika uticaja viših entiteta/bogova odakle proističe inteligencija i ingenioznost zapisa reči i kabale Knjige Zakona.

47

SKAKAVAC 2.7 Moguće je da je neko doživeo Ajvaza kao neko "biće"/"entitet" ili "inteligenciju" ili kao fluid/prostor/polje - poistovećivanje sa "njim", što ne znači da je čovek inkarnirani Ajvaz već da je upravo svojom posvećenošću Zakonu Teleme sebe uskladio i doveo u vezu sa "medijumom" koji se naziva "Ajvaz"... ili "Zuvuja"... Postoje "shvatanja" ili pak razmišljanja da je "Ajvaz" izvestan "medijum" plazme- svesti koji prenosi "naboj" iliti "informaciju" od bilo kog relevantnog entiteta ili "Boga" - majanci su spominjali talasanje Zuvuje, ili talase Zuvuje... a "Zuvuja" je obrnuto "Ajuvuz"... iliti Ajvaz... dakle "nekakvo" more "ne-namagnetisane" svesti/energije koja prenosi kroz "sebe" sve moguće informacije - pa time i biva "glasnik" Hoor-Paar-Kraata... dakle Glasnik Tišine - iz koje izlaze "reči" Zakona (koje su definicija univerzalnog poretka stvari u radu i hijerarhijskom sadejstvu svih sila kosmosa)... dakle od Ajvaza je besmisleno praviti kult ličnosti (mada je Bertioova ekipa svojevremeno plasirala priču kako je Ajvaz u međuvremenu, zahvaljujući magijskim radovima Zemljana evoluirao i uzdigao se na rang Boga). "Nama može biti esencijalno bitno jedino ako i kada to prepoznamo kao odnos Boga sa sopstvenom dušom; kada u tim strujanjima prepoznamo sopstveni sistem koji može da nas nosi, ako u tome pronađemo i opšte zakonitosti koje mogu da se tiču i drugih, utoliko bolje; recimo, to može biti jedna teza za Oslobodjenog Adepta; ako recimo uspe da iznađe kako funkcioniše identifikacija svesti kao Hadit sa korespodentnim elektromagnetskim zračenjem ili silom u telu; ili kako da naša svest, koja je preskocila Ambis, može da operiše u kvantnom polju koje je telo Nuit; pa iz toga može da ispadne sasvim zanimljiv magički sistem, nova škola na nivou Ruže-Krsta; koja je operativna u sferi Ruaha, a prenosi vibraciju "od gore".... i tako redom.... ali ja vidim da je tu suština da su ta istraživanja odraz lične prirode..... kao drugi korak dolazi rezultat tih istraživanja koji može da posluži drugim Zvezdama da osvetle sopstvenu orbitu...." "Hadit je ovde viđen kao elektron, telo Nuit kao oblak elektrona, Zver ili Khabs kao proton, Skerletna Žena kao neutron, Heru ra Ha kao kvark, svemir iznad Ambisa kao kvantno polje, dok je ovo ispod atomsko jezgro, staza Alef je viđena kao vodonik, Bet kao helijum, Daat kao kiseonik, Tifaret je ugljenik, i tako redom... Telemitska alhemija kvantne prirode..... I ima veze sa svim ovim kvantnim nebulozama na granici nauke.... " Celo Drvo Života je u stvari "šema" našeg lokalnog solarnog sistema gde je Binah "prostor" a zvezde pripadaju Hokmahu - opet i tu ima "kvaka" - Zodijak kako se on "projektuje" na Zemlju jeste prelamanje elektro-magnetnih energija interakcije Zemlje i Sunca - zato ima 12 "znakova zodijaka", dok viši nivo Hokmaha ima interakciju sa "onim" što je dalje od solarnog sistema - zato Grant i pise o "trans-jugotijanskim" uticajima. U sadašnjoj fazi Drvo Života može da bude prevaziđeno i da Magovi imaju sposobnost da uđu "iza" i pojme klastere/galaksije/"sazvežđa" drugih "ne-manifestovanih" polja ne-svesnosti... Sa polaznom tačkom u Hokmahu, preko Jugota-Plutona da se otisnu u transkosmičke nivoe Bezgranične Svetlosti - koja sadrži "nemislene" koncepte (ne pojmiljve umom) koji se projektuju u različite "delove" Prostora Univerzuma - kao materijalizacija beskrajnih mogućnosti ispoljavanja. Beskrajni Prostor i Bezbroj Zvezda u Njemu... Prolaskom izvan solarnog sistema se gubi dominacija "Drveta Života" kao strukture koja obeležava "ceo" - naš - univerzum tako da drugačije "šeme" mogu postojati u "regionima" Beskraja i Bezgranične Svetlosti... nepojmljivom sposobnošću svesti koja ne-opstoji u tom Beskrajnom Svetlu izvesna reintegracija i reformulacija samog Drveta Života jeste "moguća" - u smislu "otvaranja" novih mogućnosti prelivanja sila i svetlosti sa razine na razinu postojanja - čime se "čvrsta" ili "ustanovljena" struktura Drveta Života nadograđuje i prikazuje kao beskrajna mogućnost sadejstva svih planova i sila bez ograničenja spram vidnih potencijala i osobenosti.

48

SKAKAVAC 2.7 Drvo Života ima univerzalni koncept u sebi, a opet zbog "beskrajnosti" Hokmaha i Binaha u sebi sadrži sve druge mogućnosti i sav "haos" koji ljudi nisu u stanju da pojme kao "red". Konačno, mi svi, koliko god normalni, obični, napredni ili zatucani ili uzvišeni bili nismo u stanju da izreknemo celokupnu Istinu o Univerzumu. Moguće je, na neki način, uzdići Čoveka do određene Tačke iz koje se iznedri jedna Reč koja se može prepoznati kao Reč Istine koja "opisuje" izvesan smisao Istine i njene aspekte ispoljavanja u manifestovanom Univerzumu. Ipak, totalitarnost izraza Jedne Reči nije moguća te je evidentno da Magičke Formule ili suštinske Reči Misterija svakog pojedinačnog Aeona-Etira duhovne hijerarhije opisuju sam Univerzum na način i spram koncepata određenog Eona-Etira odakle se Univerzum "posmatra". Reč Eona/Magusa kako je "on/a" pojmi za sebe - važi za Eon u koji je "prodro" tj. iz koga je sam Inkarniran, ipak ta Reč mora da bude "održiva" i u svim ostalim Eonima - kao Istina za sebe i u relaciji/poveziva sa svim ostalim Rečima Eona... Na taj način Reči kao što su IAO, INRI, TAO, ALLAH, FIAT, TARO i sl. same sebe održavaju u Eonu Teleme - Telema ih nije "poništila" već definiše specifičnu interakciju na svom nivou manifestacije/svesti. Oslobođeni Adept na svom nivou nije u stanju da pojmi uticaje koji su dalje od Zodijaka kako se pojmi u okruženju solarnog sistema - upravo "zato" što je svest ili otvorenost/prijemčivost svesti koja je potrebna da bi se to pojmilo ne postojeća u adeptu - a kao "Magus" postaje se receptivan za ta shvatanja/stanja (bez ideje o omalovažavanju adepata - već jednostavno kao činjenica koja proističe iz poimanja univerzuma). Definisano je u duhovnim spisima da samo Majstor može da načini novi sistem inicijacije - a to zavisi i od toga kakve nagone i impulse u njemu pokrenu ti "spoljašnji" uticaji - spram ispoljene prirode niza manifestovanih inkarnacija koje su projektovane Jednom Rečju koja je njegova/njena Reč Eona tj. Formula Moći iz koje je manifestovan njegov klaster-svesti koja okuplja izvesnu energiju, materiju i sile koje čine Inkarniranje i pojavnost Zvezdane svesnosti u okrilju Malkuta. Postoji Put Postanka, postoji samo Postojanje, postoji Put Povratka - ova tri Puta su svakog momenta i izvan vremena povezani i u sadejstvu. Jedna Reč je emanacija Misli koja se sažela iz Beskrajnog Svetla i u moći formulacije oformila svoje postojanje. Zvezdano nebo i beskrajni prostor koji su nadkriljeni nad Zemljom i ljudi koji su tako sićušni naspram Univ erzuma opstoje samo uz "pomoć" dve sile - jedna se naziva Jedinstvo - Ahad, a druga je Ljubav Ahebah.

49

SKAKAVAC 2.7 ALEF

"Izađite, o deco, pod zvezde i nađite svoje ispunjenje u ljubavi"

Antlia znači Vazdušna Pumpa, i etimološki se odnosi na pumpu uopšte, koja pokreće vazduh, takođe na 'kožnu mešunu', što sve asocira na Vazduh koji je pridodat Ludi. Apus je Rajska Ptica, vrsta ptice koja jedva da ikada dodiruje tlo; ime znači 'beznoga' ptica; povezuje se i sa Iris boginjom kod Grka, koja je božanski glasnik smrtnicima – shvaćena kao Dah i Vazduh korespondira ovde. Orion kao Velikan (Gigant ili Džin) noćnog neba, poznat svim narodima, kroz mitove (i etimološki) povezan sa tečnošću/mlekom, kao direktnim emanacijama iz Mlečnog Puta. Najveći Majansk i vladar i duhovni vođa je bio Pakal - čije ime znači Štit. Taj štit je u obliku Jajeta i ujedno je simbol Duha. On je misteriozno povezan sa Orionom kao Čuverem Zvezdanih Inicijacija koje potiču od Siriusa. Staza ALEF obuhvata sva sadejstva seksualnog sjedinjenja bilo kojeg načina rada, u svom smislu potpunog predavanja u Ljubavi Sveštenika Beskrajnih Zvezda i Sveštenice Beskrajnog Prostora.

50

SKAKAVAC 2.7 BET

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

Ophiuchus, Zmijonoša vezuje se za mit o Asklepijusu, lekaru koji je stekao znanje da uzdiže iz mrtvih; ovo sve asocira na Kaduceus i Merkurovu prirodu; takođe neki povezuju sazvežđe sa mitom o Aaronu, Mojsijevom sabratu i pomoćniku, čiji štap bačen na tlo pred Faraona se pretvorio u zmiju. Sveštenik prodire duboko u Sveti Hram Sveštenice. Pokrećući silu iz Malkuta (Th), delovanjem sjedinjenja (Jod) ka protoku u Prostor (Beth).

51

SKAKAVAC 2.7 GIMEL

"Obožavaj stoga Khabs, i gledaj moje svetlo preliveno preko tebe."

Camelopardalis je sazvežđe Žirafa, prikazano slikovito kao kamila ogrnuta leopardovom kožom; dug vrat asocira na položaj staze Gimel na Drvetu; tu je i etimološka sličnost reči 'giraffe' i 'gravity ' (girafe postaje grief, grieve ili grave; reči povezane sa gravity.). Indus prikazuje golog čoveka – Indijanca, sa strelama u obe ruke; sazvežđe je mitološki povezano sa Indusom, kraljem Scitije, koji je prvi otkrio srebro, a koje je Erihtonius (sazvržđe Auriga – Kočijaš) prvi doneo Grcima; etimološki 'indus' povezano je sa 'in dios' i 'unutrašnje' (lat. sufix –in znači u; grč. endus znači u). Samotnički auto-erotski radovi posvećenja i materijalizacije, preko dejstva Sveštenice i Pehara. Slobodan protok daha, sa usmerenjem samo na Najviše. Ispunjenost Pehara Sveštenice usmerenim delovanjem i koncentracijom na širenje i ekspanziju uravnotežene svesti.

52

SKAKAVAC 2.7 DALET

"Ja sam nad vama i u vama. Moja ekstaza je u vašoj. Moja radost je gledati vašu radost."

Cassiopeia ili Kraljica (Cepheusova žena i Andromedina majka) pripada ovde kao Ustoličena Venera, te kao Priroda Majka – roditeljica prelepe Andromede; Lyra spada ovde kao Venera zavodnica i takođe kao Harmonija koja objedinjuje sve u prirodi; mitološki, liru je napravio Hermes, dosetivši se da rastegne strune na kornjačinom oklopu, i dao ju je Orfeju, koji je svojom čuvenom svirkom na liri očaravao zveri, ptice i stene...; Columba = Golubica. Delovanje rukom Sveštenika Sveštenici, za njeno osnaženje, za sjaj i privlačnost, silom Pehara. Otvaranje kapije Ljubavi Sveštenice za prolazak Sveštenika. Pasivnost i prijemčivost Sveštenice Beskrajnog Prostora za sve Zvezdane transmisije.

53

SKAKAVAC 2.7 HE

"Gore, biserni azur je Goli sjaj Nuit(e); Ona se priklanja u ekstazi da poljubi Tajne vreline Hadit(a). Krilati globus, zvezdana plavet, Su moji, O Ankh-af-na-khonsu!"

Pavo ili Paun, čije brojne sjajne 'oči' na perima asociraju na bezbrojne zvezde nebeskog svoda. Coma Berenices = Berenikina Kosa, podseća na kosu ženske figure sa ATU XVII; Berenika/Veronika u mitu je žena Egipatskog kralja (Ptolomeja Sotera III); ona odlučuje da uprkos svim nagovorima posluša savet divinacije i svoju predivnu kosu, koja predstavlja njenu Krunu, donese na oltar Afrodite, kako bi se njen muž uspešno vratio iz rata; ovaj čin je uzdiže u bezvremenost – postavlja njenu kosu među zvezde. Samotnički auto-erotski rad Sveštenika, uz pomoć milovanja Sveštenice i njenih inspirativnih talasanja i zagrljaja koji donose titraje prepuštenosti Zvezdanim impulsima i mislima. Sveštenica podržava aspiracije Sveštenika Zvezda. Sveštenica se nadkriljuje i prenosi silu ka nebesima.

54

SKAKAVAC 2.7 VAU

"Znajte sada da je izabrani sveštenik i apostol beskonačnog prostora princ-sv eštenik Zver; i u njegovoj ženi zvanoj Skerletna žena data je sva moć. Oni će okupiti moju decu u svoj zagrljaj: oni će u ljudska srca doneti uzv išenost zvezda."

Bootes – mitološki pronalazač pluga, i onaj koji je upregao Vola; jasno ukazuje na VAV Stazu – Brazdu – Bika koji prenosi Volju (Hokmaha) direktno delujući na materiju (ore zemlju), stvarajući time vrednosti (uticaj iz Hokmaha sliva se u Hesed)→ Zakon Delovanje ustima Sveštenika Sveštenici, za obnavljanje seksualne vitalnosti. Delovanje silom Jezika. Delovanje silom Eksera - prodiranje i Sveštenikova dominacija u prenosu Ofidijanske Sile.

55

SKAKAVAC 2.7 ZAIN

"Jer on je uvek sunce, a ona luna. Ali za njega je tajni krilati plam, a za nju nadneta svetlost zvezda."

Caelum – gravir, skulptorovo dleto; veza sa ZAIN preko oštrine ovog insrtumenta, koji razdorom stvara jedno novo jedinstvo baš poput mača - kao oštrina (suprotnosti) Dvojstva pred sjedinjenje u Umetnosti Venčanja. Staza Ljubavnika Ozirisa i Izide, delovanje na libido, sposobnost prelaska iza polarnosti kroz delovanje Erosa. Ljubav u Tišini sjedinjenja - Sveštenik Zvezda i Sveštenica Prostora venčani alhemijom Ljubavi u transu Tišine - iz koje protiču Reči Mudrosti i mir Razumevanja. Potpora ovom radu je obitavanje u Anahata čakri.

56

SKAKAVAC 2.7 HET

"Budući da sam Beskonačni Prostor, i bezbroj Zvezda u njemu, činite i vi tako. Ne sputavajte ništa!"

Auriga = Kočijaš; sazvežđe mitološki predstavlja Erihtoniusa, Vulkanovog sina i kralja Atine; njegove kočije vuku 4 konja, a on sam nema noge...; Crater = Pehar, mitologija i etimologija ukazuju na Gral. Samotnički auto-erotski rad Sveštenice za posvećenje i materijalizaciju novih partnera, pomoću Pehara. Kult Pehara. Dominacija Sveštenice Prostora nad Sveštenikom Zvezda - ona upravlja Kočijama ekstaze po svom Razumevanju. Pasivni rad obitavanja u Razumevanju.

57

SKAKAVAC 2.7 TET

" Moj broj je 11, kao i brojevi svih koji su naši. Petokraka zveda, s Krugom u Sredini, a taj krug je Crven. Moja boja je crna za slepe, ali plavo i zlato vide oni koji imaju vid. Takođe imam tajnu uzvišenost za one koji me ljube."

Phoenix je jasna asocijacija; Chamaeleon – ime znači 'zemaljski lav'; svojom sposobnošću 'prerušavanja' takođe podseća na Igru i Mimikriju, prisutnost u svemu solarno-lavovske prirode bez gubitka svoje jedinstvene prirode (svetlost); tu je takođe i etimološka veza sa 'human lion' i 'humus lion', te simbolička veza sa Sfingom (shvaćenom kao reprezentacija Hu-a, Atumove prve reči -kojom stvara svet)... Radovi kreacije, prirodnog sjedinjenja, za intuiciju i inspiraciju. Potpuni spoj pod svetlošću Sunca. Kult Boga RA - Kult Spermatozona. Dinamično i aktivno dejstvo Sveštenice koja preuzima Silu Zvezda kojima svojevoljno upravlja Razumevanjem koje prožima Biće Sunca. Svi radovi buđenja i usmeravanja Ofidijanskih strujanja ovde imaju svoju okosnicu.

58

SKAKAVAC 2.7 JOD

"Jer ja sam razdvojena radi ljubavi, radi mogućnosti sjedinjenja."

Microscopuim – povezano sa Devicinom analitičkom prirodom uma primenjenom na najsitnije čestice strukture materije; takođe Yod kao Mikro-Univerzum, itd.. Monoceros = Jednorog, mitološki i etimološki ukazuje na Jedno, Jedinstvo, Devičanstvo i Čistotu, apsolutnu posvećenost Jednom. Kareza kao rad sakupljanja seksualne energije za magičke svrhe. Delovanje Ruke. "Češanje". Spoj Sveštenice Beskrajnog Prostora sa Zvezdom u Jednoj Tački, jednoj Iskri.

59

SKAKAVAC 2.7 KAF

"Takođe se predajte svom izobilju i volji ljubavi kako vam je volja, kada, gde i s kim vam je volja! Ali uvek za mene."

Octans Hadleianum – instrument za merenje neba; asocira na Osam paoka Točka koji su instrument uma (kojim samerava Univerzum) (= simbolično obrtanje točka Ruaha, sa svojih 8 paoka- 8 staza od-do Tifareta). Delovanje ruke Sveštenika Zvezda Sveštenici Prostora, za postizanje ekstaze i prenosa Orakla. Rad na uzdizanju i buđenju čakri, pokretanje točkova. Potpuni spoj Duhovnog Phalosa Sveštenika sa Spiritualnom Kteis Sveštenice koji čini osovinu pokretanja i kretanja svih sila i moći kroz telo i materijalnost Inicijata.

60

SKAKAVAC 2.7 LAMED

"Prizovite me pod mojim zvezdama! Ljubav je zakon, ljubav pod voljom."

Norma et Regula je puno ime sazvežđa, ukazuje na ideju Pravde i Uravnotežavanja. Rad klackalice uravnoteženja sjedinjenja polarnosti, Sveštenika i Sveštenice, za dosezanje Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem, kao i Boginjom Maat. Sveštenica Prostora upravlja uravnoteženim, ritmičkim kretanjima Zvezdanih ispoljavanja koje imaju svoje puno preliv anje u zagrljaj Magova. Uravnoteženost sjedinjenja širi svest kroz seksualni spoj i otvara kapije Istine.

61

SKAKAVAC 2.7 MEM

"Ja dajem nezamislive radosti na zemlji: sigurnost, a ne veru, za života, nad smrću; neizreciv mir, odmor, ekstazu; a ne tražim nikakve žrtve."

Andromeda k ao simbol svesne i voljne Žrtve, takođe ceo mit ukazuje na Vodu. Hydra = Vodena Zmija. Seksualno povinovanje i pasivnost za sticanje Moći viđenja i Vizije. Miran rad, predaja Sveštenice Prostora uplivu Zvezdanog impulsa Sveštenika. Oslobađanje od vezanosti za fizičke osobenosti kroz kontinualni i prolongiran tok do utihnuća u miru dubine Kosmičke svesti.

62

SKAKAVAC 2.7 NUN

"Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čoveka, i u srži svake zvezde. Ja sam život, i davalac života, pa ipak je poznavanje mene poznavanje smrti."

Aquila = Orao, kao viši aspekt Škorpiona (finalna faza prolaska stazom NVN). Eridanus = Reka, kao Prareka, iz koje su sve zemaljske reke potekle..; Musca = Mušica svrstana ovde kao biće pripisano znaku Škorpiona. Spoj Sveštenice i Sveštenika za radove kontrole snova, zombizma i sadejstva sa Noći, Amentom, za Boga Kefru. Sveštenik Zvezda ritmički prenosi impulse i pokrete mantranjem formula Moći i projektovanjem simbola u prostor Sveštenice.

63

SKAKAVAC 2.7 SAMEK

"Ali voleti me bolje je od svega: ako pod noćnim-zv ezdama u pustinji zapališ sada moj miris preda mnom, prizivajući me čista srca, i sa Zmijskim plamenom u njemu, doći ćeš i malo leći na moje grudi. Tada ćeš za jedan poljubac biti voljan dati sve; ali svako ko da delić praha izgubiće sve u tom času."

Centaurus se odnosi na Kirona. Fornax Chemica = (Al)Hemijska peć ili Furuna, mesto transmutacije supstanci. Intenzivno delovanje Stuba - Falusa. Potpuno stremljenje Sveštenika Zvezda ka Jednom cilju, ideji, Istini, kroz koncentraciju Volje u Jedan Stub - Phallos koji prodire u Prostor Sveštenice Neba.

64

SKAKAVAC 2.7 OIN

"Ja vas volim! Čeznem za vama! Bleda ili purpurna, prekrita ili sladostrasna, ja koja sam sva naslada i žar, i pijanstvo najintimnijih oseta, žudim za vama. Nadenite krila, i dignite svijeni sjaj unutar sebe: dođite meni!"

Corvus = Gavran; tradicionalno otelovljuje Saturnove kvalitete, a u mitu koji objašnjava njegovo 'smeštanje' među sazvežđa to je Saturn čulnosti i slasti, što odgovara karti/Stazi AIN. Draco ili Zmaj, svojim spiralnim telom ukazuje na Jarčeve rogove, takođe etimološki (Lat. dracon, Gr. drakon, od drak – ''čudovište sa zlim okom''). Spoj Sveštenice i Sveštenika u lunarnoj fazi za radove materijalizacije, prilikom pomračenja Meseca, za dejstvo lunarnih tokova. Sjedinjeni tok duhovnog rada se razlaže na svoje polarnosti, radi oformljavanja vidnog dejstva, gde svest obitava s jedne strane spoja, a delovanje sile u materiji ima svoje prikazanje na materijalnom polju. Spoj Sveštenik Zvezda i Sveštenice Neba u višestrukom orgazmu i kontinuitetu pojedinačnih ekstaza razlažu sile na osnovne Istine.

65

SKAKAVAC 2.7 PE

"Nema spone koja može združiti razdvojene osim ljubavi"

Hercules zbog svoje snage Marsove prirode (koja razara, pročišćuje, osvaja; mit ukazuje takođe na Solarnu suštinu ove Marsove energije). Lupus tj. Vuk ili Zver odgovara prirodi Marsa. Delovanje jezika i usta Sveštenika Sveštenici (i obrnuto) za ostvarivanje Transa i Vizije. Kao samotnički rad Sveštenika za delovanje sa atavizmima i likantropijom. Pasivnost jednog Ljubavnika prima uticaje i energiju koji njegovu svest vode dalje od siline fizičkog spoja. Svaka ideja biva rastočena u ekstazi ljubavi.

66

SKAKAVAC 2.7 CADI

"K meni! K meni! paleći plam u srcima svih svojom ljubavnom pesmom"

Cepheus = Kralj; i etimologija naziva ukazuje na Glavu (ceph). Sveštenik Zvezda snažno i dominantno prostire energiju u Prostor Sveštenice, sa koncentracijom na dejstvo u cerebralnom organu koji ukotvljuje Kosmičku svest sa telom Ljubavnika i Inicijata.

67

SKAKAVAC 2.7 KUOF

"Ništa, dahnuvši prigušeno i čarobno, svetlost zvezda, i dva."

Delphinus kao morsko stvorenje (analogno Pisces – moru); u mitu to je Delphyne ili Python, morsko čudovište koga pobeđuje Apolon, te gradi hram i uspostavlja proročište (proročište u Delfima, prvosveštenicaproročica Pitija – Pythia), te godišnje proslave (pogrebne proslave ''Pitijine igre'') kako bi se duh čudovišta umirio. Cetus ili Morsko Čudovište; ovo biće bilo je poslato od Posejdona da proguta Andromedu, ali biva okamenjeno na prizor odsečene Meduzine glave u Persejevoj ruci.

Samotnički auto-erotski rad Sveštenice za delovanje čarolijama, stvaranje iluzija i opsena, kroz atavizme. Čarobnjaštvo proricanja i predviđanja. Delovanje suptilnih mirisa i fluida-ulja na telo ljubavnika. Prodiranje u mračne regije tela i duha u mesečevim fazama koje odražavaju daleko plutanje morske nemani prostranstvima Univerzuma. Previranje i prevrtanje u zagrljajima Ljubavnika.

68

SKAKAVAC 2.7 REŠ

"Ako se Kraljevo telo raspline, on će ostati u čistoj ekstazi zauvek. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Sunce, Snaga i Vid, Luč; to je za služitelje Zvezde i Zmije."

Lynx = Ris, čije krzno podseća na Sunce i njegove pege. Mensa ili Sto stavljena ovde kao mesto Konzumacije – hrana (ono što konzumiramo na zemlji) je uvek Sunce; kao uzdignuto zaravnjenje, sto podseća na uzvišenje/brdo sa ATU XIX. Dorado – riba Sabljarka (Swordfish), odnosi se na Zlatnu Ribicu, čije boje se prelivaju u duginom spektru i menjaju kada van vode; etimologija ukazuje na kombinaciju značenja 'zlatno' i 'vrata' – u slobodnom tumačenju to je Zlatna Kapija, velika vrata Prirode... Spoj Sveštenika Zvezda i Sveštenice Prostora u zagrljaju ljubavi i opuštenosti, uz mir i posvećenost, otvoren dah, mir uma i ogrejanog Srca, gradeći talase i konvulzije isijavanja svetlosti u Prostor.

69

SKAKAVAC 2.7 ŠIN

"Ja sam uzdignut u tvome srcu; i poljupci zvezda pljušte snažno po tvom telu."

Ara predstavlja Oltar, stvoren od strane Olimpskih bogova da predstavlja pobedu Zevsa nad Hronosom i Titanima; predanje kaže da je dim sa ovog Oltara stvorio našu Galaksiju (to je oblak dima sa Are koji stvara Mlečni Put); iskovali su ga Kiklopi, Bogovi Munja i Gromova; etimološki altar odnosi se na dim, miris, spaljivanje, sagorevanje... Rasplamsavanje ekstaze Duha u prožimanju Sveštenika i Sveštenice - dejstvo trostruke sile kreacije Duha - ak tivno, pasivno, neutralno-uravnoteženo. Vatra Duha podstiče snažan spoj koji dovodi do nestanka odvojenosti polarnosti. Dvoje kroz sjedinjenje postajući Ništa emaniraju Tri sile.

70

SKAKAVAC 2.7 TAU

"Pomoću Bes-na-Maut udaram svoje grudi; Mudroš ću Ta-Nech tkam svoju basmu Pokaži svoj zvezdani sjaj, O Nuit! Pozovi me da živim u tvojoj Kući, O krilata zmijo svetla, Hadit! Budi uz mene, Ra-Hoo-Khuit!"

Circinus ili Kompas za crtanje krugova; naziv se odnosi na prsten i ciklično kretanje, simbolika analogna Saturnu i Stazi TAV. Crux = Krst. Horologium ili Pendulum = merač vremena, onaj koji utvrđuje logos ponavljanja trenutaka, i time određuje horizont/granicu vidljivog..(Horo-logium); ovde TAV kao Yesod ↔ Malkuth odnos...(Lunino kretanje je na zemlji ''merač vremena''). Spoj horizontalnih sila ravnoteže sa vertikalnim prostiranjem svesti daje Krst sjedinjenja. Zvezde su tačke preseka prožimanja sila Prostora. Sjedinjenje Prostora i obitavanje Zvezda u prostoru daje sve što opstoji u Univerzumu. Ekstazu Jedinstva i Ekstazu Ljubavi. Sve je Jedno. Sve je Ljubav.

71

SKAKAVAC 2.7

LIBER AIWAZ
- AIWAZ PRACTICUM Fr.Sigma "Vidi! to je razotkriveno preko Aiwassa poslanika Hoor-Paar-Kraat-a." Čini šta ti je volja će biti sav zakon. Sledeće je opis umeća izvesnih meditativnih praksi kojima se inicijat dovodi u iskustvo, saglasje i sadejstvo sa Tokom 93. Navedene prakse se mogu dalje razrađivati prema ingenioznosti inicijata i dati svojstvene i adekvatne rezultate. 1.Praksa. Magička formula - "MUAUM". Obaviti ritualne pripreme i uvodni deo meditacije (asana + pranajama) sa korišćenjem navedene formule (prema usmeno prenesenim uputstvima). Vizualiziraj sebe kako se nalaziš u središtu Piramide u obličju Horusa (kao na Steli Otkrovenja). Uzdigni se ka vrhu piramide. Vizualiziraj sebe potpuno se poistovećujući sa ATU "Obešeni čovek"; nakon izvesnog vremena uzdigni svoju svest ka vrhu ATUa i iz te tačke pređi u vizualizaciju ATU "Hijerofant"; nakon izvesnog vremena sjedinjavanja sa tom vizijom uzdigni se na gore i pređi u ATU "Luda"; zatim se spuštajući pređi u ATU "Hijerofant", te naposletku opet vizualiziraj sebe kao ATU "Obešeni čovek". Spusti se u unutrašnjost Piramide i vizualiziraj sebe unutar Jajeta Duha. Preuzmi obličje Hoor-Paar-Kraat-a. 2.Praksa. Magička formula "A GAPE" Pripreme kako je navedeno. Prođi kroz pripadajuće ATUe: "Luda" - "Prvosveštenica" - "Luda" - "Kula" - "Kočije". Na posletku se vrati u središte Piramide unutar Jajeta Duha i preuzmi obličje Hoor-Paar-Kraata. 3.Praksa. "VIAOV". Sledi tok ATU-a: "Hijerofant" - "Pustinjak" - "Luda" - "Pustinjak" - "Đavo" - "Hijerofant" - završavajući meditaciju na uobičajen način - u Tišini. 4.Praksa. "TELEMA ". ATU: "Strast" - "Zvezda" - "Uravnoteženje" - "Kočije" - "Obešeni čovek" - "Luda". 5.Praksa. "LAŠTAL". ATU: "Uravnoteženje" - "Luda" - "Eon" - "Strast" - "Luda" - "Uravnoteženje". 6.Praksa. "BNI AL" - ATU: "Mag" - "Smrt" - "Pustinjak" - "Luda" - "Uravnoteženje". 7.Praksa. "CBA " - ATU: "Car" - "Mag" - "Luda". 8.Praksa. "MA BN" ATU: "Obešeni čovek" - "Luda" - "Mag" - "Smrt" . 9.Praksa. "ABMN" - ATU: "Luda" - "Mag" - "Obešeni čovek" - "Smrt". 10.Praksa. "LoGoS" - ATU: "Uravnoteženje" - "Prvosveštenica" - "Umetnost". 11.Praksa. "PTD" - ATU: "Kula" - "Strast" - "Carica". 12.Praksa. "MELIH" - ATU: "Obešeni čovek" - "Zvezda" - "Uravnoteženje" - "Pustinjak" - "Kočije". 13.Praksa. "A SA KA I" - ATU: "Luda" - "Umetnost" - "Luda" - "Točak " - "Luda"- "Pustinjak". 14.Praksa. "OKBA " - ATU: "Đavo" - "Točak " - "Mag" - "Luda". 15.Praksa. "KANAKA " - ATU: "Točak " - "Luda" - "Smrt" - "Luda" - "Točak " - "Luda". 16.Praksa. "SLBA " - ATU: "Umetnost" - "Uravnoteženje" - "Mag" - "Luda". 17.Praksa. "EPH" - ATU: "Zvezda" - "Kula" - "Kočije". 18.Praksa. "HAJOGA " - ATU: "Kočije" - "Luda" - "Pustinjak " - "Đavo" - "Prvosveštenica" - "Luda". 19.Praksa. "MGN" - "ATU: Obešeni čovek" - "Prvosveštenica" - "Smrt". 20.Praksa. "OIVZ". - ATU: "Đavo" - "Pustinjak" - "Hijerofant" - "Ljubavnici". 21.Praksa. "93" - ATU: "Car" - "Prvosveštenica". 22.Završna praksa. Iz piramide kao Horus postani "Prvosveštenica" potom ulazeći u Jaje Duha - postajući Dete Tišine. Neka se naposletku sve vrati tamo odakle je i poteklo. U Jaje Tišine. Da, u Jaje Tišine. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

72

SKAKAVAC 2.7

VIZIJA PRVOSVEŠTENICE
Fr.P.'.O.'.V.'. Stojim pred "kartom" Prvosveštenice. Upijam sliku, ona je kao veo, blagi, beličasti veo, pada na mene poput paučine. Upijam je. Idem dalje, ona ostaje daleko iza mene. Predamnom je, levo, mlečno bela rečica, koja je kao puteljak, a desno sivi mesec, izbrazdan kraterima, potpuno mrtav kamen, nasuprot rečice koja živahno, ali polako teče. Pratim rečicu, svuda okolo je potpuno crnilo. Idem dalje. Odjednom predamnom je ogromna rupa-ambis koja zjapi u nedogled, a ta rečica koliko izvire iz toga toliko i upada u sunovrat. Čak i crnilo se sunovraćuje u taj ambis. Stupam i padam, nemerljivom brzinom u nemerljivu dubinu. Rekao bih da su u pitanju 'svetlosne godine', ali ovde svetlosti nema, ako mi se javi misao o vremenu onda su to Eoni... Padam... Odjednom dodirujem meko 'dno'. Ono je kao talasava opna sivo, plavičasta. Talasi su veliki, ali to i nije voda. Cepam to dno i voljom se sunovraćujem još na dole. Tada sam spazio da je iz one nepojmljive tame zamnom kroz taj procep suknulo mnoštvo demona i ljuski, koji su me sledili i jurili. Svi jurimo na dole. Tik sam ispred njih. Naposletku dodirujem kameno, usijano tlo (i dalje je tama uokolo). Pesnicom razbijam i tu iluziju i opet letim dole, a monstrumi, demoni lete zamnom. Vidim ih kao sivkasto braonkaste prikaze, međutim oni samo naizgled 'prete', oni nemaju nikakvu snagu, niti moć da me dotaknu. Onda rešim da se uzdizem. Javlja se tatva zamlje, žuti kvadrat, prolećem kroz njega, krećući se uvis, a svi oni demoni me slede, i jedan broj njih biva upijen u tatvu i postaje sastavni deo nje. Našao je svoju prirodu koja mu odgovara. Letim uvis. Prolećem kroz srebrni polumesec, a deo demona biva asimilovan u tu tatvu, našli su se usklađeni sa vodom. Letim uvis. Prolećem kroz tatvu vazduha, zatim vatre, svi ostali 'demoni' behu upijeni u ove elemente spoznav ši i prepoznajući svoju prirodu. Uzdižem se uvis ka viziji Prvosveštenice. Sve postaje belilo, i ona me njenim rukama premazuje belim mlekom. Snažno svetlo dopire odgore i ona nestaje (nismo razmenili niti jednu reč, niti jednu misao). Uzdižem se, ali tu kao da je dolina svetlosti, gotovo da ništa ne vidim. Iz svetla dolazi jedan Brat u beloj odori, na grudima su mu bela slova AA, i vodi me napred. Ne mogu da prozborim ni reč. U početku ne mogu da mu vidim lik, ali posle postaje jasnije. Ovo kao da je tečna svetlost. Prožet sam sa time. Onda se on opet pojavljuje i daje mi u ruku simbol Ovna-Aries/a. "To je znak onih koji se neće ponovo roditi (na zemlji)." Upijam taj simbol i rastapam se u prostor sa zvezdama. Nisam svestan 'mene' kao zvezde, v eć svih zvezda i 'svog' prostora. Mene i nema, postoji samo taj prostor sa zvezdama... prilično beskrajna vizija (kada sad pokušam o tome da mislim). Onda se nalazim na šarenom bogato ukrašenom ćilimu, na čijim ivicama su elementalna oružja. U okolo je tama. 'Ja' sam u plavo-zlatnoj sferi, tih. Podamnom je 'staza' Prvosveštenice, sa desne strane je 'tunel' Lude, a na levo je 'tunel' Maga. Polako se 'spuštam' u svoj Hram, u telo... Vizija Prvosveštenice je okončana.

73

SKAKAVAC 2.7

DOZVOLA ZA ODLAZAK
FR. I.M.A.D. LVX

Dozvoljavam da se sve što je pomenuto ovde shvati pogrešno, ili protumači nastrano. Dozvoljavam da knjiga bude nekozistentna i proizvoljna, da ljudi kritikuju ovo delo sa svih mogućih aspekata, jer će ga tako samo učiniti boljim. Dozvoljam, takođe, da se ovo delo hvali i od strane onih koji ga, možda mnogi, neće razumeti u potpunosti. Dozvoljavam sebi pravo da se ne osetim uvređenim ili lično vezanim za bilo kakvu strogu ili blagu kritiku i pravo da promenim svoje mišljenje i zastupam neke druge, čak suprotne teze od onih koje sam izneo ovde. Dozvoljavam sebi da se povodom kraja ove knjige osećam kao da sam uradio nešto bitno i značajno za sebe i druge ljude, i dozvoljavam da moja samodovoljnost bude prezrena od strane ne naklonjenih čitalaca. Dozvoljavam, isto tako, da knjiga zaživi svojim životom.

Neka tako bude!

74

Related Interests