You are on page 1of 75
SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7 - SAHASRARA

SADRŽAJ:

MADRIGAL ZA SVEMIRSKOG ŠAMANA KONSTITUCIJA REDA TELEMITA - SA KOMENTARIMA POZDRAV BRAĆI I SESTRAMA OTPUTUJMO DALEKO ZID MEDITACIJA O SOBI ZA KONTEMPLACIJU TELEMITSKA MASONERIJA U NASTAJANJU APOLOGIJA RADU AERIAL LIBER 161 vel OMNIA AD UNUM MISTIČNA ZEMLJA BOGINJE ORDO ASTRI TET TAROT LIBER AIWAZ VIZIJA PRVOSVEŠTENICE DOZVOLA ZA ODLAZAK

TAROT LIBER AIWAZ VIZIJA PRVOSVEŠTENICE DOZVOLA ZA ODLAZAK S S e e r r i i

SSeerriijjaall -- 22 BBrroojj 77 PPrriivvaattnnoo eelleekkttrroonnsskkoo iizzddaannjjee SSvvii tteekkssttoovvii ssuu ãã vvllaassnniiššttvvoo aauuttoorraa PPrroolleettnnjjii EEkkvviinnoocciijj 22000099 ee vv

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

MADRIGAL ZA SVEMIRSKOG ŠAMANA

Lu

I.

ponekad noćima sjedim u parku i gledam kako se ulične lampe pretvaraju u električne mjesece oni lebde svuda oko mene kao neonski duhovi urbanog svemira podsjećaju me na prerušene pale anđele dok stoje tako savršeno mirni, poredani iza mojih leđa

jedini koji, uz zvijezde, čuju moje noćne misli i čuvaju ih od ponora

sada kada ne znam da li je tvoja ljubav samo odsanjana pjesnička slika prvi i posljednji bog u kojeg sam spremna bezuvjetno vjerovati rijetki dragulj materijaliziran iz pete dimenzije čije zračenje je opasno za ograničeni ljudski razum ovo je mistična ljubav postapokaliptičnih tristana i izolde pitam se hoće li ju zemljina teža moći podnijeti

II.

ova ljubav je svemirski ocean ova ljubav je muzika sfera ona je dijete boga erosa i boginje agape ne dopusti da postane ukleta himera

svjetlosna tijela se stapaju i postaju veličanstvene rakete sjajni svemirski brodovi lansirani u najudaljenije galaksije kozmonauti beskraja- to smo ti i ja, voljeni dok letimo kroz zvjezdani prostor naše ekstatične ljubavi naše duše su sijamski blizanci rađale su se iz boli i pepela kao dva feniksa najdublja čežnja ih je lomila, čežnja za izgubljenim rajem sada nanovo zadobivenim po blagoslovu boginje noćnog neba sa tobom ja sam ponovno cijela

III.

tvoja sloboda me uzbuđuje očarava me tvoja aristokratski rafinirana božanstvena dekadencija estetski pupoljci bogato cvatu pod nestvarnim rengenskim pogledima užarenim dodirima i grozničavo gladnim, divljim poljupcima

ti si pjesnik -dendi s početka prošlog stoljeća zamišljam te u polucilindru, fraku, čak i s perverznim monoklom dok pijem žudnju s tvojih usana, gorko-slatku žudnju čarobnog apsinta gubim razum od tvog pogleda- njegove hipnotične koncentrične kružnice teleportiraju me u neke zaboravljene magijske svjetove pored tebe uranjam u najdublje slojeve sebe

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

rastvaram se i preslažem pred tobom ostajem gola u pulsirajućoj jezgri okupana unutrašnjom Tišinom koja rađa besmrtno blaženstvo

(ostaje bezvremenska jeka njegovih riječi:

ja ću biti sokol koji kruži oko tebe i čuva te, zauvijek… kada poželiš, ispruži ruku i ja ću sletjeti…)

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

ORDO THELEMA - KONSTITUCIJA REDA TELEMITA -

sa komentarima Frater ALION.'.

Čini što ti je volja i to neka bude sav zakon .

Član 1:

Red Telemita je privatna organizacija, ne-profitno društvo religioznog tipa , koje promoviše prakse i studiranje , filozofsko , naučno i esoterično , kao i kulturne , edukativne , rekreativne , sportske i dobrotvorne aktivnosti.

Red Telemita je privatna organizacija koja pripada samo članovima koji upravljaju Redom kroz ovu

Konstituciju. Ne-profitno društvo religioznog tipa - Red se ne bavi biznisom, niti zarađivanjem novca, niti dobara na račun i

za račun reda i pojedinaca. Religioznost podrazumeva posvećenost i iskustvo stečeno življenjem u Zakonu Teleme.

Sve prakse i studiranja su dozvoljena ako su u skladu sa LIBER AL -om, tj. ako vode otkrivanju i sprovođenju

Istinske Volje pojedinca ili grupe i zajednice. Red Telemita nije 'tajna' organizacija, ali zadržava pravo na diskreciju i ličnu tajnost svakog člana.

Član 2:

Red Telemita ima za principe da izučava i promoviše teoriju i praksu Zakona Teleme, kako je on dat u Knjizi Zakona, Liber AL vel Legis.

Teorija i praksa Zakona Teleme je data u Liber AL-u, komentarima na AL i raznim drugim spisima Majstora

Teriona, kao i drugih Telemita. Teorija podrazumeva LIBER AL i korišćenje magičkih i mističkih metoda i praksi za ostvarivanje i postizanje razumevanja ciljeva pretpostavljenih Zakonom Teleme.

Član 3:

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda."

Član Reda Telemita može postati svako ko prihvata Zakon Teleme i ko je spreman da postane član Nebeske Zajednice i da preuzme Zavet Čoveka Zemlje, (što predstavlja ulazak, tj. primanje u Red) nezavisno od pola, rase, socijalnog statusa ili nacionalnosti.

Pol, rasa, socijalni status, nacija, religija (generalno) nije uslov niti prepreka za pristupanje Redu Telemita.

Svako ko prihvata Telemu može biti član, a takođe svako može bilo kada odustati od članstva ako mu/joj se

stavovi ili shvatanja izmene u međuvremenu. Prilikom potpisivanja Zaveta nije neophodno da bude prisutan iko da potvrdi članstvo, ili da "prizna" članstvo, no pogodno je radi povezivanja i stvaranja 'grupa' imati kontakt sa ostalim (ili nekim) članovima Reda.

Član 4:

"Reč zakona je Telema."

"Ko nas zove Telemitima neće pogrešiti, ako bliže pogleda u reč. Jer u njoj su tri ranga. Samotnik i Ljubavnik i Čovek Zemlje. Čini po svojoj volji će biti sav zakon." Postoje tri Ranga u Redu Telemita: Samotnik. Ljubavnik i Čovek Zemlje. "Čovek Zemlje je privrženik. Ljubavnik daruje svoj život radu među ljudima. Pustinjak ide samotno i daje samo svoju svetlost ljudima."

Rang Čoveka Zemlje praktično je korespodentan sa Redom Zlatne Zore, a na drugi način obuhvata svu masoneriju (i slične strukture).

Rang Ljubavnika korespodentan je sa Redom Ruže i Krsta

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Rand Samotnika korespodentan je Redu Srebrne Zvezde u A.'.A.'.

U zvaničnim dokumentima i dodacima na ovu Konstituciju oni se takođe nazivaju: Majstor (Magister), Adept i Zelator.

Čisto iz praktičnih razloga, ali i simbolično, Zelator je 'neko' ko se zalaže svim snagama, Adept je 'izvrstan' u

svom domenu, a Magister je Majstor Istine i Mudrosti. Iz praktičnih razloga svaki Rang ima svoj Znak, Reč i stisak ruke, radi jednostavnog prepoznavanja Članova.

Znak Čoveka Zemlje je 'Znak Zveri' - Krst u Krugu iscrtan na grudima pokretom ruke. Znak Ljubavnika je Sveti Tau učinjen prislanjanjem dlanova ruku na grudima. Znak Samotnika je 'Znak Noxa' - X u Krugu iscrtan na grudima pokretom ruke.

Reč i stisak ruke su tajna prepoznavanja članova Reda i ne otkrivaju se.

Svakom Zelatoru je omogućeno da teži Rangu Adepta. Kvalifikacija za ovo može biti na dva načina. Prvi je regularan trening u A.’.A.’., a drugi je samostalan rad uz vođstvo Knjige Zakona i komunikaciju sa drugim članovima Reda Telemita.

Trening može kao i na svakom drugom putu biti dat na dva načina, kao individualni i kao grupni. Rad kroz

sa izvesnim Superiorom tor Reda, dok se rad u O.'.T.'. izvodi

bilo grupno bilo individualno bez ikakvog mogućeg uslovljavanja ličnog rada i volje pojedinca.

A.'.A.'. se odvija individualno, uz saradnju

Adept može biti najmanje Gospodar Staza pri Portalu Dvorane Adepata u A.’.A.’. , a puno postignuće Ranga Adepta se ogleda u postignuću "Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem".

Takođe praktično i filozofski razmatrano, tek masoni 30-33 stepena mogu postati Adepti tj. Ljubavnici. Članovi Reda Telemita su sposobni da prepoznaju intelektualna i duhovna postignuća svakog pojedinca i bez dileme i sumnje mogu da prihvate svakoga na njegovom/njenom vlastitom nivou razvoja, stadijumu i Putu spiritualnosti.

Svakom Adeptu je omogućeno da teži Rangu Magistera. Kvalifikacije za ovo su:

- Jedanaest godina službe kao Adepta.

- Postignuće Ranga Bebe Bezdana u A.'.A.'.

- Povlačenje od svog aktivnog učešća u Redu koje uključuje kontakte sa grupama.

Možda bi se tek neko od Iluminata usudio da teži Rangu Samotnika u O.'.T.'.

Sestre i Braća A.'.A.'. budno motre na Rad spoljašnjih i unutarnjih Redova i usmeravaju radove i procese kojima se može stupiti u kontakt sa njima, kao i ostvariti realizaciju svog ličnog Majstorstva.

Kvalifikacija za određeni rang se zasniva na potpisivanju sledećih Zaveta:

Čovek Zemlje (Zelator)

"Ja,

dana, svečano izjavljujem da Ja prihvatam Zakon Teleme i da ću se posvetiti otkrivanju moje Istinske Volje i izvršiti je.

koji posedujem Knjigu Zakona i Komentar na nju od 666-a koje sam izučavao jedanaest

Treba da bude jasno da je Red Telemita tek praktična primena Zakona Teleme, tj. teorije i prakse izložene u

Knjizi Zakona i sam po sebi nije svrha već je tek posledica uputstava Knjige Zakona. Prvenstveno treba 'razmotriti' Knjigu Zakona i Komentare, a tek onda, ako neko prihvati Zakon Teleme, može da postane 'član' Reda. Bilo da je neko član ili ne jedino 'važno' je otkrivanje i izvršavanje Istinske Volje pojedinca.

"50. Treba progovoriti neku reč o Hijerofantskom zadatku. Gledajte!

tu su tri ogleda u jednom, i mogu se

dati na

tri

načina. Grub mora

proći kroz vatru; neka prefinjeni bude iskušan kroz intelekt, a uzvišeni

izabranici u najvišem. Tako imate zvezdu i zvezdu, sistem i sistem; neka jedno ne poznaje dobro drugo." U ostalim dodacima na ovu Konstituciju treba videti 'kabalističke' analize i šeme koje nadalje i iz drugih gledišta objašnjavaju O.'.T.'. i njegove Rangove, oglede, postignuća, kao i druge oblike teorije i prakse.

Ljubavnik - Adept (dodaje prethodnom Zavetu sledeće):

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

"Ja se nadalje posvećujem širenju Zakona Teleme, izučavanju i razjašnjavanju istoga, do onog vremena ako mi bude volja kada ću težiti Rangu Magistera."

Ljubavnici Teleme su prošavši kroz 'oglede' Zelatora dosegli dublje Razumevanje Teleme i poseduju unutarnje duhovno vođstvo tako da su sposobni da višim intelektualnim sposobnostima spoznaju, shvate, iskažu i prezentuju aspekte teorijske i praktične primene Zakona Teleme.

Samotnik (Magister):

"Ja se zavetujem da se povlačim iz svih ličnih povezanosti sa ljudima ili ženama, posvećujući se postignuću Ranga Majstora Hrama u A.’.A.’. i da ću objavljivati Zakon Teleme na takav način koji isključuje ličnu povezanost prethodno navedenu, osim u slučaju posebne odredbe od strane vođe Reda."

Biti Samotnik ne znači odbaciti ovaj 'svet' već doći do najviših vrhova duhovne spoznaje koji predstavljaju oslobođenost od svih veza, veza koje potiču od umišljenosti ega i razuma.

"24. Gledajte! ovo su ozbiljne tajne; jer postoje takođe neki moji prijatelji koji su samotnici. Ali ne mislite

da ćete ih naći u šumi ili na planini; nego u purpurnim krevetima, miluju ih prekrasne žene zveri dugih

udova,

s plamenom i svetlom u očima, i bujnom ognjenom

kosom oko njih; tu ćete ih naći. Videćete ih ih na

vlasti,

kod pobedničkih armija, kod svake radosti; a u njima će biti milion puta veća radost."

Član 5:

Postoje dva načina Inicijacije u Red Telemita. Prvi je samo-iniciranje davanjem Zaveta Čoveka Zemlje, a drugi je (praktično nadopuna prvom) učešće u "Ritualu Prolaska kroz Tuat". Iniciranje u Rang Ljubavnika je takođe dvostruko. Prvi način je davanje zaveta Ljubavnika, a drugi je postignuće Ranga 5=6 u A.’.A.’. Iniciranje Samotnika se odvija preuzimanjem navedenog Zaveta, kao i preuzimanjem "Zaveta Bezdana" koji predstavlja ulazak u Rang 8=3 u A.’.A.’.

Potpisivanje Zaveta predstavlja ulazak u 'Malkut' Reda (vidi šemu Drveta Života) dok Ritual Prolaska kroz

Tuat udovi u 'Temelj' tj. 'Jesod' Reda. Zavet Ljubavnika otvara 'Paroket', dok postignuće 5=6 ('Tifaret') potvrđuje 'punu inicijaciju' u taj Rang.

Član 6:

Začetak Reda Telemita je u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis - i Red se uspostavlja samo na osnovu uputstava datih u toj knjizi i funkcioniše na osnovu njenih uputstava. Članovi Reda mogu menjati ovu Konstituciju po njihovom vlastitom razumevanju Knjige Zakona i slične Konstitucije se mogu sačinjavati za druge potrebe. Izmene i dodaci ovoj Konstituciji će se izvršavati prilikom Generalnih Skupova Članova Reda.

Red Telemita se ne zasniva na Linijama nasleđa raznih 'Majstora' i Vođa drugih Redova već jedino na Knjizi

Zakona. Red može menjati svoju Konstituciju onda kada članstvo dosegne jasnije shvatanje Zakona i njegove primene u

odnosu na ono što je trenutno izloženo u Konstituciji. Niko ne može nasilno i svojevoljno bez saglasnosti drugih menjati uređenje Reda kao celine.

Član 7:

Red Telemita nije mistični, magički ili okultni Redu uobičajenom smislu reči. Njegova svrha je da omogući članovima da uspeju u životu učeći ih pravilnom stavu ka životu i kako da izbegnu traćenje vremena u naporima koji im ne priliče.

Mistika, magika ili okultizam nisu cilj i svrha postojanja Reda, ali se Red koristi tim, tako nazvanim metodima i

terminologijom (bar jedan deo članstva) u onoj meri koliko to služi pravoj svrsi Reda - otkrivanje Istinske Volje Svakoga. Razmislite kako živite sada i šta radite, kako vam je. Zamislite da tako treba da živite još 10,20,30 godina. Da li će vam to 'prijati', da li je to ono zbog čega ste se rodili na ovoj planeti. Da li to što radite ima smisla sada i koliko će imati smisla za ceo život. Da li vršite svoju volju ili traćite vreme?

Član 8:

Dužnost je svakog člana da tumači Zakon Teleme po svom razumevanju, čak i onima koji nisu članovi, posebno u pogledu praktične vrednosti koja se tiče ličnih, društvenih, ekonomskih i političkih problema.

članovi, posebno u pogledu praktične vrednosti koja se tiče ličnih, društvenih, ekonomskih i političkih problema. 6

6

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Niko ne sme drugom nametati mišljenja i tumačenja Zakona Teleme, niti ubeđivati ili preobraćati i vrbovati. Svako, ma kog Ranga budući da prihvata Telemu može u izvesnoj meri jednostavno ili komplikovanije iskazati svoja shvatanja. Ta shvatanja imaju praktične vrednosti po mnogim pitanjima. Razmislite o ličnoj Slobodi. O slobodi uopšte. O slobodi mišljenja, govora i delanja. Kako to rešavaju trenutni zakoni država koje postoje a kako se spram toga postavlja Telema.

Član 9:

Treba paziti da se Red Telemita ne shvata kao okultno ili religiozno telo. Njegove ceremonijalne i psihološke izvedbe treba objasniti uz insistiranje na činjenici da su one neophodne primarnoj svrsi Reda, otkrivanju Istinske Volje, što je u suprotnosti sa nekim svesnim idejama i željama, svakog pojedinačnog člana.

Okultizam predstavlja 'skrivanje' kako je to postojalo u starim vremenima. Mi treba da otkrivamo. Mi

otkrivamo. Dajemo knjige, dajemo njihova tumačenja, dajemo gramatiku i rečnike našeg zakona, teorije i prakse. Da bi sve bilo jasno i da ne bi bilo mistifikacije. Želje i 'niske' strasti samo troše životnu energiju i vode čoveka u stramputicu i razna ograničenja.

Rituali uvode praktikanta u Ravnotežu, duhovnim vibracijama simbola i oni se doživljavaju kojiko svesno tokiko i podsvesno tako da postoji mogućnost, kroz izučavanje teorije, doći do hijerarhijskog mapiranja i prepoznavanja sebe i univerzuma na takav način da rituali kao i svesne psihološke 'igre' mogu uticati na spoznaju o istinskoj prirodi.

Član 10:

U skladu sa principima Reda, može se preduzeti i propaganda, sa pogledom na odstranjivanje ograničenja nad Voljom pojedinca i za ko-ordiniranje zakona svake zemlje po Zakonu Teleme. Što znači da će se Red Telemita truditi da uspostavi takav kodeks, čija će jedina primedba biti sprečavanje mešanja jedne osobe ili grupe u Istinsku Volju druge osobe ili grupe. Red će stoga težiti usmeravanju Javnog Mnjenja ka društvenoj toleranciji svih mišljenja i praksi koje se ne mešaju u Istinsku Volju Individue i Zajednice.

Toliko je laži i obmana izrečeno na račun Telemita da je pogodno preduzeti i propagandu za iskazivanje Istine

o smislu Teleme, i na koji način ona deluje, koji su njeni principi. Red Telemita postoji i za zajednicu i čovečanstvo, a ne samo (sebično) za sebe tako da je naša želja da otvorimo oči (neubeđujući, već argumentovano) onima koji ne znaju i ne vide šta je Telema. Zakon je za sve.

Telema jeste ključ Slobode.

Član 11:

Svi Zelatori treba da koriste dnevne prizive date u Liber CC, Rituale iz Liber XXV, XXXVI i XLIV, ali samo u skladu sa njihovom Istinskom Voljom, što znači da oni mogu izvoditi te rituale, ali mogu usvojiti i druge koji su u skladu sa Knjigom Zakona. Adepti ovome mogu dodati Liber Samek, po Volji. Grupni Rituali Reda su oni rituali koje određena grupa Telemita prihvati za svoje i koje izvodi po Volji.

Nije neophodno svakog obavezati da izvodi Rubinovu ili Safirnu Zvezdu ili Feniksovu Misu, ako to nije u

skladu sa Istinskom Voljom te osobe, ali ti rituali su tako sačinjeni da prenose suštinsku vibraciju Teleme u sebi. Postoje mnogi drugi Rituali koji sasvim zadovoljavajuće deluju na sličan ili isti način kao i ovi Rituali.

Svako može, ili čak i treba da sroči svoje Rituale, Jednistvene.

Svaka grupa može koristiti razne druge 'Grupne' Rituale - po Volji i dogovoru.

Postoji izvestan predlog (u dodacima Konstituciji) da se u skladu sa Liber AL-om grupni (ali i lični) rituali svedu na sledeće 'faze' rada koji naravno odgovaraju Rangovima:

AL:III:

63. Budala čita ovu Knjigu Zakona, i njen komentar; i ne razume je.

64. Neka prođe kroz prvi ogled, i biće bi mu poput srebra.

65. Kroz drugi, zlato.

66. Kroz treći, dragulji plemenite vode.

67. Kroz četvrti, krajnja iskra suštinskog ognja.

Prvi ogled: SREBRO: 26 Rituala Meseca

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Čovek Zemlje: 5 Rituala Elemenata Drugi ogled: ZLATO: 8 'Sabata' Sunca Ljubavnik: 7 Rituala Planeta Heksagrama Treći ogled: DRAGULJI PLEMENITE VODE: 3 Rituala za trans-saturnske planete. Samotnik: 12 Rituala Zodijaka Četvrti ogled: KRAJNJA ISKRA SUŠTINSKOG OGNJA: --------

Ovo predstavlja 61 Ritual u godišnjem ciklusu rotacije planete Zemlje oko Sunca - Heru Ra Ha -a. "Ništa je tajni ključ ovog zakona".

Ovaj raspored rituala nije 'ekskluzivno' samo za određeni Rang koji je korespodentan, već se radom sa tim ritualima može doći u dublju vezu i usklađenje sa tim nivoima i ostvarenjima stanja svesti 'Solarnog sistema'.

Član 12:

Red Telemita ima sledeće ciljeve :

A. Da promoviše aktivnosti neophodne za njene principe .

B. Da učestvuje u rastu dostojanstva i međusobne tolerancije među svim bićima .

C. Da stimuliše organizovanje institucija i da oživi sve aktivnosti u skladu sa njenim ciljevima i principima .

Zbog toga ona može :

A. Uspostaviti obrazovne i zdravstvene ustanove, klubove, biblioteke i slične aktivnosti .

B. Promovisati studijske skupove i debate, konferencije i seminare, umetničke izložbe, predstave, književna

izdanja, i druge oblike komunikacije .

C. Stvoriti unutarnje lože i organizacije .

Čovečanstvo je trenutno (2000.ev.; kao i 2009.e.v.) u velikoj krizi i svi napori da se oporavi od raznih oblika

ropstva su poželjni. SLOBODA je imperativ. Istina i iskrenost su začetak oslobođenja.

Rad koji proističe iz najsvetije posvećenosti svojoj Istinskoj Prirodi jeste kontinuitet ispoljavanja Slobode.

Razne institucije mogu na različite načine uticati i potpomoći onima koji žele sebi pružiti priliku da spoznaju i ostvare sebe. Ne treba se prepustiti slučaju i umišljenoj 'lošoj' sudbini, oni koji imaju sposobnosti mogu uticati da se situacije i stvari i okolnosti menjaju po volji time omogućavajući da neko ko pre nije imao mogućnosti za spoznajom sebe. To je i smisao i svrha zdravstvenih, humanitarnih organizacija da otvore mogućnost spoznaje

i

dosezanje Slobode najširoj lepezi ljudi potpomažući njihov Rad u onim aspektima gde oni nisu iskazali

sposobnost, te zašto bi njihov Rad bio onemogućen ako može da im se pomogne da istraju do kraja. Svaka grupa Telemita, u bilo kom mestu, može sebe proglasiti sebe Ložom, Licejem, Klubom, ili pod kojim god drugim imenom, u cilju ispunjenja svoje Istinske Prirode, dokle god su u skladu sa ovom Konstitucijom. Tako te

Organizacije ili Lože mogu delovati u svom jedinstvenom smeru kretanja. Oni su poput zvezda sjedinjenih u zvezdanom jatu u velikoj zvezdanoj galaksiji. Svako sija svoju jedinstvenu svetlost, a svetlost 'grupe' još je jača

i sjajnija. U skladu sa navodima Knjige Zakona pripadnici O.'.T.'. su svoje grupe-središta definisali kao

Kaaba-e, te je od vremena reaktiviranja O.'.T.'. nastalo nekoliko Kaaba sa vrlo specifičnim i originalnim

aktivnostima, kao centrima moći emitovanja Struje 93.

Član 13:

Red Telemita je kategorički protiv:

- Svih sujevernih religija, kao prepreci uspostavljanju naučne religije.

- Svim kodeksima moralnosti koji nisu u skladu sa "Ljubavlju pod Voljom".

- Svim društvenim i političkim sistemima koji teže da sputaju razvoj i vladavinu individualnog genija.

- Svim oblicima obrazovanja koji ne potpomažu biološku predodređenost učenika.

- Svim ustrojstvima koji sputavaju kretanje prirode u eliminisanju nepodobnih.

- Generalno, protiv svih stvari koje su u konfliktu sa tekstom Knjige Zakona (Liber AL vel Legis).

Sujeverne religije starog doba su pokazale svoju nesposobnost da vode narode Zemlje i doveli su svojim pukim

neznanjem i ograničenjima u kritično stanje. Naučna religija se zasniva na jasnoj teoriji i metodima postignuća koje 'predlažu' oni koji su ostvarili i postigli svoju Slobodu. Moralnost predstavlja koncepte stvorene bazično iz neznanja i pretpostavlja etiku koja odgovara nekima, nekad možda i većini ali ne i svima. Moralnost je uglavnom nametnuta od strane izvesne 'elite' koja diktira svoje lične sebične ukuse.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Društveni i politički sistemi svih zemalja na planeti su se potvrdili kao ropsko-robovlasnički u raznim oblicima

i pod raznim maskama. Neophodno ih je menjati u cilju ostvarenja individualne Slobode u onoj meri gde 'Vlast' neće predstavljati vladanje i upravljanje drugima već Služenje u Istini i Slobodi. Obrazovanje dece i odraslih koje ih prisiljava da nametnu elemente koji nisu u skladu sa 'biološkom

predodređenošću' je apsurdno i ono sputava ispoljavanje ličnog genija. Svako treba da se praktično bavi onime za šta se inkarnirao na ovoj planeti, a ne da traći vreme učeći o onome što mu nikada neće trebati niti je u skladu sa njegovom ili njenom Istinskom Voljom. Priroda eliminiše nepogodne, to je zakon među životinjama, kao i među biljkama, zašto bi se ljudi kao deo

prirode odvajali. Ovo ne pretpostavlja surovu eliminaciju bolesnih i nesposobnih, niti njihovo smeštanje u koncentracione kampove, već iznalaženje njihovih mesta i svrha tako da ne smetaju drugima u vršenju Volje. Okorele kriminalce treba eliminisati bez puno razmišljanja i ne treba trošiti sredstva za njihovo prevaspitavanje i smeštanje u zatvore. Treba im omogućiti priliku da se ponovo inkarniraju pod drugim okolnostima koje će možda pravilnije iskoristiti za otkrivanje i izvršavanje Istinske Volje. Eliminacijom se na ovaj način omogućava i praktično potpomaže individua koja nije uspela da se sama prilagodi Istinskoj Volji zajednice. LIBER AL daje Zakon Teleme. Telema je Volja koja ostvaruje Slobodu. Ono što je u konfliktu sa AL-om jasno

pokazuje nesposobnost i inferiornost u rešavanju bilo kakvih problema, pa tako sve što je u konfliktu sa AL-om treba biti izmenjeno da bi spoznalo svoju Slobodu. Izučavanje Knjige Zakona i Komentara, posvećenost Telemi oslobađa od beskrajnog niza 'grehova', tabua i navika patnje. Red Telemita je protiv svake vlasti i državnog uređenja koje ograničavaju ličnu i kolektivnu slobodu mišljenja, govora i delanja.

Član 14:

Članovi Reda Telemita mogu biti sledećeg tipa :

A. Pridruženi Članovi ( Asocijati ) -- to su osobe koje su samo postali članovi "Nebeske Zajednice" ili pripadaju nekom od Redova ili Organizacijama koje su prihvatile Zakon Teleme i koje poseduju svoje hijerarhije, a nisu u direktnoj vezi sa Redom Telemita.

B. Članovi Reda -- oni potpisuju "Zavete" , prema modelu koji je dao Majstor Terion , i time uživaju dužnosti

i prava prema tome .

Razne Organizacije i Redovi koje prihvataju Zakon Teleme su priznati od O.'.T.'.-a i članovi tih Redova se

priznaju kao ravnopravni Telemiti. Nije važno da li takvi Redovi zbog svojih raznolikih 'politika' priznaju O.'.T.'. uopšte. Majstor Terion je primio Knjigu Zakona i prvi je koji je kroz svoj život i majstorstvo proživeo Telemu dajući je

svima kao nesebični put Slobode. On je i prvi koji je inicirao ideje o Redu Telemita pa se u dobroj meri njegove ideje i nalaze ispoljene u ovoj Konstituciji. Dužnosti su podrobnije analizirane u istoimenom tekstu Majstora Teriona. Taj tekst se preporučuje kao jedan od komentara na Knjigu Zakona.

Član15:

"Za čistu volju, neuslovljenu svrhom, oslobođenu od strasti za rezultatom, svaki je put savršen." Sledeće su dužnosti Članova:

A

. Da se dosledno povinuju njihovim Zavetima.

B

. Da kada prihvate zadatke, funkcije ili naloge Reda, ispune iste pošteno i revno.

C.

Da ne čine ništa što nije u skladu sa njihovom Istinskom Voljom.

Zaveti se ne daju nikom drugom do sebi. Niko neće biti sudija, ni porota, niti dželat u 'isterivanju' da neko ispuni zadatak Zaveta. Svako taj zavet preuzima za sebe i samo od lične posvećenosti zavisi kako će se Zavet ispuniti. Zaveti služe istinskoj Volji i niukom obliku ne vezuju člana Reda za Išta što mu nije Volja.

"Ti nemaš pravo osim da vršiš svoju volju, čini to i niko ti neće reći ne."

Član 16:

Članovi Reda ne mogu biti "isključeni", ali mogu biti izuzeti samo odvajanjem.

- Odvajanje se sprovodi na osnovu dogovora članova određene grupe koja više ne želi da sarađuje sa onim ko se odvaja na osnovu ličnih neslaganja Volja.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Ne postoji mogućnost izbacivanja nekoga iz Reda, ali je moguće 'odbijanje' saradnje zbog ličnog ili grupnog ne slaganja Volja.

Član 17:

Red nema vođu, niti vladara, niti nadređenog (nad ostalima) niti nadzornika; Jedina hijerarhijska podela je na Tri Ranga po kojoj su Ljubavnici "iznad" Čoveka Zemlje, a Samotnik iznad njih. Ova hijerarhija se zasniva na duhovnom postignuću i ne pretpostavlja upravljanje drugima.

Kada i ako se pojavi osoba čija je Istinska Volja da bude proglašena i postavlj ena za Vođu to će biti učinjeno. Pretpostavlja se takođe da će takva osoba biti najmanje iz Ranga Samotnika, ili 'osoba' koja je ispunila "Hijerofantski Zadatak".

Član 18:

"Ne ubeđuj, ne preobraćaj, ne pričaj previše. Uspeh je tvoj dokaz."

Neredbe i Zabrane su nedozvoljene u Redu Telemita. Svako mora vršiti samo svoju Istinsku Volju i niko drugi mu ne može odrediti šta je to za njega ili nju. Red podstiče saradnju i komunikaciju među članovima.

Niko ne može nametati svoje ideje i 'volju' drugima. Ne može se naređivati, niti zabranjivati, jer svako ne može shvatiti Volju nekog drugoga u potpunosti, jer je i taj neko drugi jedinstvena Zvezda koja ima vlastiti sjaj. Ovime je rešeno pitanje Hijerarhije, kao što je navedeno ranije ona ne pretpostavlja da je neko bolji ili lošiji od drugoga već samo da je neko svesniji ili 'slobodniji'.

Saradnja i komunikacija među članovima se podstiče jer kroz nesebičnost i iskrenost zajedno može da se dođe do dubljeg Razumevanja Zakona Teleme. Takođe takve grupe počinju da stvaraju, na unutarnjim planovima, grštalte i egregore zajedničke svesti i tako da deluju kao centri i izvorišta telemitske Struje 93.

Član 19:

U

nadležnosti svakog Člana je da predstavlja Red pred zakonom okvirima njegovih ili njenih shvatanja kako

je

definisano u ovoj Konstituciji, dodacima na istu i po Knjizi Zakona. Niko ne može biti odgovoran za nekog

drugog, samo za sebe.

U slučaju potrebe dogovorom može biti određen predstavnik koji može predstavljati Red kao celinu pred

zakonom, nacionalno ili internacionalno .

U slučaju potrebe svaki član može predstavljati Red pred Zakonom neke Države, ali on ne može biti odgovoran za ceo Red niti odgovarati u ime celog Reda, jer Red po svojoj prirodi ne nameće odluke i smernice drugima, niti svojim članovima pa je svako odgovoran samo za sebe.

Član 20:

Svaka grupa može odrediti jednu osobu kao Predstavnika grupe. Jedan od Zelatora može biti određen za opštu komunikaciju sa "vanjskim", jedan Adept može biti određen za komunikaciju sa Zelatorima, jedan Majstor može biti određen za usmeravanje nad dva "niža" Ranga. Ove funkcije se određuju po dogovoru i po volji potencijalne osobe koja treba da bude Predstavnik.

Iz praktičnih razloga jedna osoba može (i preporučuje se) da bude Predstavnik određene grupe ili Lože Reda

Telemita, kao i što svaki Rang može imati svog Predstavnika. Praktični razlozi navedeni ovde su jednostavno okolnosti koje omogućavaju drugima da ne traće vreme već da vrše svoju Volju, a 'funkcija' Predstavnika je već usklađena sa Voljom te osobe kada se ona te obaveze i prihvatila. Funkcija predstavnika ne mora biti shvaćena kao funkcija Vođstva određene grupe ili Ranga.

Član 21:

Sledeće je u nadležnosti navedenih Predstavnika :

A. Da pripremaju i prikupljaju Telemitske materijale i učenja stvarajući arhive i biblioteke Reda;

B. Da objašnjavaju principe Reda i samog Zakona Teleme, kako pojedincima tako i na javnim skupovima.

C. Da uvode nove članove u Red i odobre stvaranje, regulisanje ili raspad organizacija koje postoje unutar i

oko Reda.

D. Da se bave administrativnim stvarima Reda.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Knjiga Zakona nalaže stvaranje urednih i dobro organizovanih 'pisarnica' i administrativnih 'Središta' Reda Telemita. Time se bave ljudi koji su se svojevoljno prihvatili te obaveze čime omogućavaju da materijali i knjige iz tih arhiva i biblioteka budu dostupni svima, kako članovima tako i onima koji samo žele nešto da saznaju o Redu ili o teoriji i praksi koju Red poseduje.

Teorijske i praktične sposobnosti izražavanja i delovanja Predstavnika su jasno ispoljene, pa oni mogu

tumačiti Zakon teleme i principe Reda drugima, a takođe njima je povereno uvođenje drugih članova u Red kroz izvođenje Rituala Prolaska kroz Tuat. Predstavnici mogu da podrže stvaranje unutarnjih i drugih organizacija, ako su one u skladu sa ovom Konstitucijom, a mogu i da predoče i 'ukinu' organizacije koje ne služe Redu. Od vremena reaktiviranja (03.05.2000.e.v.) oformljeno je nekoliko "tela" unutar Reda Telemita koji imaju svoje specifične zadatke i delovanje, "Ordo XI", "Ordo IADNAMAD", "Or do Templi Occultis", "Astrum Aurum Antiqua" a uspostavljeni su dobri odnosi i saradnja sa nekoliko drugih duhovnih organizacija.

Član 22:

Generalni Skupovi mogu biti Redovni ili Vanredni .

- Redovni Skup se održava jedanput godišnje u obliku Telemitske Konvencije i Svetkovine.

- Vanredne Skupove održavaju članovi pojedinih grupa, po volji dnevno, nedeljno, mesečno ili godišnje. Članovi i ne-članovi Reda mogu biti prisutni ovim skupovima bez ograničavanja i uslovljavanja.

Članovi Reda Telemita se sakupljaju u zajedničkom teorijskom i praktičnom radu, radi izučavanja Zakona

Teleme i drugih znanja korisnih za njegovo sprovođenje, radi izvođenja rituala Inicijacije, kao i ostalih rituala i svetkovima predviđenih Knjigom Zakona. Na Generalnim skupovima se predočavaju radovi članova, sve što je učinjeno za Red i od strane Reda.

Član 23:

Generalne skupove Zelatora, Adepata i Samotnika mogu sazvati oni sami uz svoju diskreciju da se diskutuje o stvarima od interesa za Red i njihove Rangove. Ovim skupovima treba da prisustvuje navedeni Predstavnik iz "višeg" Ranga.

Ostali Generalni skupovi se organizuju po potrebi i po dogovoru članova. Predstavnik iz višeg Ranga

prisustvuje samo ako je neophodno radi 'pravilnijeg usmeravanja' rada nikako kao kontrola ili nadzor. Odluke se mogu i ne moraju saopštiti javno što zavisi od potrebe za diskrecijom o čemu članovi odlučuju tom prilikom.

Član 24:

Generalni Vanredni Skupovi raspravljaju o stvarima od opšte važnosti , kreiranju pomoćnih organa , i potrebnim širenjima aktivnosti Reda ili reformulaciji organizacije . Stvari o kojima se diskutuje iznosi pred Skup jedan od predstavnika.

Ništa se na nivou Reda ne može odlučiti iz jednog centra. Red je multi-polaran i svaki pojedinac i grupa ima pravo odlučivanja i glasanja o odlukama.

Prilikom G.V.S.-a se razmatra i odlučuje o hitnim stvarima i tekućim problemima, dok su G.R.S.-i za opšte sagledavanje rada.

Član 25:

Generalni Vanredni Skup slobodno raspravlja o stvarima koje su predočene , a zatim glasa o njima . Ishod glasanja Skupa se zatim saopštava članovima Reda koji nisu bili prisutni preko predstavnika ili predstavnice. Niko nije u obavezi da se povinuje ovim stvarima ukoliko se one suprotstavljaju Istinskoj Volji te osobe.

Svako od prisutnih članova ili predstavnika članova grupa ili Loža mora odlučiti o stvarima Reda na osnovu Zakona Teleme, glasati o tome za dobrobit kako članova tako i šire zajednice i države. Ove odluke se ne mogu nametnuti silom niti postoje sankcije za ne sprovođenje tih odluka od strane dela Članstva, jedino u slučaju ako se dođe u konflikt sa Knjigom Zakona i Konstitucijom generalno.

Član 26:

Redom se upravlja po ovoj konstituciji , i svi dekreti i akta Članova koji ih predlažu ne mogu ići u suprot normama ovde uspostavljenim, tj. moraju biti u skladu sa Zakonom

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Ova Konstitucija Reda Telemita predstavlja praktičnu primenu ispoljavanja Zakona Teleme i njegovog 'sleđenja' od strane zajednice Slobodnih Ljudi i Žena. Sama Konstitucija nije po sebi Zakon, već praktični primer i uputstvo za Rad dat na osnovu Knige Zakona.

Dodaci, dekreti, akta na ovu Konstituciju se usvajaju prilikom G.R.S.-a i u toku narednog perioda se

prosleđuju svim članovima. Dodaci sadrže u sebi tumačenja i komentare na Zakon Teleme i sam Red kao i bitne elemente za shvatanje teorije i prakse Reda. Ovi dodaci se za sada prilažu kao Pisma izvesnih članova drugima u redu na razmatranje i uvid. Ovi dodaci, budući da nisu tajni mogu se prezentovati i čirem mnjenju.

Član 27:

Bilo koje regulacije i propisi , kao i bilo koje norme uspostavljene od strane pojedinačnih članova će biti nadopuna ovoj Konstituciji ako su u duhu Teleme .

Ako se pokaže da izvesni teorijski i praktični radovi nekih članova sadrže elemente od opšte važnosti za Red ti materijali se mogu uvrstiti u dodatke i nadopune Konstituciji, što se takođe odlučuje prilikom G.R.S.-a.

Član 28:

Red, na "spoljašnjem" planu, postoji dok postoji makar i jedan Telemit koji mu je posvećen radom i izučavanjem Knjige Zakona. Red, na "unutrašnjem" planu, postoji u periodu trajanja Eona Horusa, kako je određeno Knjigom Zakona.

Čak je i samo jedna osoba u stanju u sebi nositi i iz toga ispoljavati Red i ustrojstvo, ideje i praksu Teleme. Ne postoje ograničenja za to, osim ako dođe do fizičkog uništenja svih članova, mada čak ni to nije prepreka jer se ciklusom reinkarniranja Red može ispoljiti na bilo kom delu planete gde enentualno mogu postojati uslovi za manifestovanje Zakona Teleme. Iako trenutno postoje jači i slabiji 'napadi' na Telemitske ideje i članove telemitskih redova ne verujemo da će do ovog uništenja i doći.

Član 29:

Red može biti podeljen u različita administrativna i radna područja , po mestima i gradovima iz praktičnih razloga bliske saradnje i komunikacije.

Svaka grupa ili središte može sebe proglasiti za Ložu, školu, ili preuzeti bilo koji drugi naziv, u zavisnosti od teritorije, države, govornog područja ili zbog praktičnog rada u cilju ostvarenja pojednostavljenja samih administrativnih pitanja i problema. Svaki takav ogranak se priznaje kao član Reda Telemita ako prihvata ovu Konstituciju i ako deluje u skladu sa Zakonom Teleme i datim Zavetima u Redu.

Član 30:

Red može absorbovati i inkorporirati druge organizacije koje imaju ciljeve i svrhu slične onima od Reda , i koji su voljni da podvrgnu sebe Konstituciji , regulacijama i propisima Reda.

Svi pridruženi članovi, tj. članovi drugih Redova mogu se priključiti Redu Telemita jednostavnim preuzimanjem Zaveta i ritualnom Inicijacijom u Red. Tako i svi drugi Redovi i Organizacije mogu postati članovi O.'.T.'.-a ako se usklade sa Konstitucijom O.'.T.'.-a.

Član 31:

Dužnosti Članova i Predstavnika, kao i druge administrativne dužnosti Reda i njegovih organizacija, se ne plaćaju, već se obavljaju na dobrovoljnoj osnovi.

ne mogu odvijati bez

angažovanja novca svaka grupa članova se može dogovoriti o učešću u "članarini". Članovi Reda se ohrabruju da pomognu i podrže Red i njegove aktivnosti u skladu sa njihovom mogućnošću i u skladu sa Istinskom Voljom.

S obzirom da se određene delatnosti (praktičan rad, stvaranje biblioteka, itd

)

Red Telemita se razvija onoliko koliko se njegovi članovi angažuju za njega. Znači koliko su mu Zelatori

privrženi, ili koliko Adepti svojim intelektom doprinose jasnoći misli Reda ili koliko Majstori isijavaju svoje Luči na Red i Svet. O.'.T.'. je ne-profitna organizacija i niko od članova niti predstavnika ne zarađuje od članstva, niti obavlja svoj rad ili funkciju na račun Reda i ostalih članova.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Članarina se može uvesti za pojedine grupe samo po njihovoj volji i dogovoru u cilju ostvarivanja zajedničkih

ciljeva za Red, za praktičan rad i sl. Red se razvija onoliko i živi onako kako njegovi članovi angažuju sebe u otkrivanju Istinske Prirode i Volje i njeno izvršenje.

Ostala tumačenja, teorijska i praktična, na Knjigu Zakona, Komentare i Konstituciju O.'.T.'.-a se daju kroz Dodatke i Pisma i svi članovi su pravovremeno obaveštavani o razvoju i Radu Reda.

Red Telemita je inicijatsko telo u čijim rukama je skoncentrisana Mudrost i Znanje mnogih duhovnih Tela i Redova.

Red Telemita ima sa A.'.A.'. duboke veze, spoljašnje i unutrašnje, a budući da nije masonsko telo nema pretenzije na jurisdikcije Slobodno Ziraskih obedijencija.

Tajna Mudrost je tako raštrkana širom Sveta da su šefovi Reda odlučili da centralizuju svoje aktivnosti te da kroz jedno neimenovano Suvereno Svetilište omogući pristup i dobijanje Inicijacija onima koji se dokažu vrednima.

Kao što je bela svetlost razložena kroz prizmu u spektar duginih boja tako ovi Redovi i Tela nose Gnozu koja uzdiže aspirante u Duhu. Ovo Suvereno Svetilište nije podložno manipulacijama i spletkama, niti je podređeno ikakvoj ljudskoj vlasti, ni individuama. Red Telemita je utoliko baštinik ovog Suverenog Svetilišta koliko su pojedini članovi Reda primili i prenose Inicijacije ovih Tela. Inicijati Suverenog Svetilišta su dosegli najviše rangove i priznati su od strane onih koji su sposobni za takvo prepoznavanje u svakoj zemlji Sveta.

Ne želeći da nametnu svoje lične i individualne osobenosti i mundani karakter oni se neće objaviti i razotkriti javno - želeći potpuno skromno da služe evoluciji čovečanstva i Duhu Mudrosti - koji će vredne privesti Inicijaciji - na ma koliko misteriozne načine.

Red Telemita je prvi put javno formulisan prenosom Trostruke Knjige Zakona kroz pisara prinčeva Ank- Af-Na-Khonsu-a. Nakon pokušaja uspostavljanja Reda na materijalnom planu dvadesetih godina XX veka, došlo je do povlačenja Moći do prilike kada je sam Gospod Eona ponovo pokrenuo Tok 2000.e.v.

Koncept i osnovni principi, kao i manifest Reda Telemita dati su u spisima Reda koji su dostupni zainteresovanima. Red se manifestuje svuda gde je prihvaćena Knjiga Zakona - bez pretenzija za formiranjem struktura religioznih i inicijatskih tela nalik staroeonskim.

Ciljeve Reda shvataju samo najviši inicijati, ali je jasno da on otvoreno podučava Hermetičku Nauku i Okultno Znanje, Čistu i Svetu Magiku Svetlosti, kao što prenosi i sve druge grane Velikih Misterija očuvanih kroz Redove koji su preneli svoje Inicijacije članovima Reda Telemita na čuvanje.

Problemi filozofije i života su rešeni, Red poseduje tajnu Kamena Mudrosti, Eliksira Besmrtnosti i Univerzalnog Leka - ovo je dato u spoznajama tri stepena Reda Telemita.

Štaviše Red poseduje Tajnu sposobnu da ostvari davno sanjani san o Bratstvu Ljudi, a Misterije se prenose na posebnim mestima Moći na kojima su formirana središta Reda - Kaaba-e.

Kaaba-e su tajne Kocke Istine, Svetlosti, Moći i Ljubavi i njihove lokacije se ne otkrivaju javno osim pod zavetom ćutnje. Kaaba-e su mesta istinskog božanskog obožavanja.

Autoritet Reda Telemita nije koncentrisan u jednoj ličnosti već svaka Kaaba, po uputstvu Knjige Zakona, ima određenog Šefa koji je Starešina svih. Dolazeći u polje zračenja svake Kaaba-e dolazi se u mogućnost pristupanja Inicijacijama Drevnih Redova na čijim temeljima je Mudrost Knjige Zakona i Teleme zasnovana u dubini vremena i prostora.

Inicijacije se ne mogu kupti niti dobiti, već jedino postići, a svakome je bez razlike omogućeno i dozvoljeno da se iskuša i krene putem samospoznaje. Red pretpostavlja samo prihvatanje Knjige Zakona i Teleme kao svetlosti vodilje, te preuzimanje Zaveta Čoveka Zemlje.

Ljubav je zakon , Ljubav pod voljom .

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7 14
SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

POZDRAVI BRAĆI I SESTRAMA IZ THEBA TEMPLA E.G.N.U.

Theba Temple (ili Hram) je zajednica Gnostika i Thelemita koji žive i djeluje u i u blizini Splita. Može se reći da smo mlada zajednica jer u ovom obliku djelujemo nešto više od dvije godine, iako je naše postojanje temeljeno na postojanju thelemitskih zajednica Knetalifata O.T.O.-a zadnjih 25 godina, posebno Theba Oaze koja je do svog zatvaranja i pretvaranja u ovaj oblik djelovanja, djelovala oko deset godina.

U našem radu prevladavaju gnostički radovi kao npr. prilagođena Liber XV za upotrebu u našoj zajednici, zatim često radimo još dvije Gnostičke Mise podrijetlom od Michael Bertiauxa, nekoliko verzija energetsko-euharijstijskih radova s Wicca korijenima koje nazivamo Baphomethova, Israfelova, Zeusova, Nuitina Misa, te ponekad i razni drugi radovi. Radimo posvećenja i zaređenja Izvorne Tradicije Gnosticizma, a pod okriljem naše zajednice pripremaju se inicijacije Antient and Primitive Rite of Memphis and Misraim za zainteresirane za inicijatički rad koje bi u nekoliko idućih mjeseci trebala početi s radom.

Smatramo se thelemitskom zajednicom, koja je u potpunosti prihvaća i provodi filozofiju Theleme, a zasnovana je na principima Naučnog Iluminizma stvorenog od Aleistera Crowleya, a u obliku pokreta Kongregacijskog Iluminizma (Congregational Illuminism), pokreta koji u svijetu Theleme i thelemitskih zajednica zauzima sve značajnije mjesto. Djelujemo pod okriljem Univerzalne Gnostičke Crkve - Ecclesiae Gnosticae Universalis koja je zajednica nezavisnih tijela skupljenih oko iste osnove, zajedničkog rada na postizanju najviših postignuća.

Ecclesiae Gnosticae Universalis je također mlada zajednica koja postoji sada nešto manje od 10 godina. U suštini je Gnostička Crkva iako u pravilu ne volimo taj izraz koji u pravilu stvara asocijaciju na strukturu, hijerarhiju, autoritet, tlačenje i obaveze umjesto zajedništva, bratstva i međusobnog poštovanja koje bi trebala imati jedna zajednica tragatelja za krajnjim postignućima. Sastoji se od mnogo samostalnih Templova koji kao samostalni i nezavisni samostalno i nezavisno organiziraju svoj rad i aktivnosti, a uz podršku zajednice Gnostičkih Biskupa – Sinoda Biskupa EGnU.

Pravi rad svakog ozbiljnog tragaoca za svijetlošću je dovoljno ozbiljan i težak da bismo mu taj posao dodatno otežavali mnogobrojnim obavezama i pravilima. Dovoljno je krasan i pun velikih i manjih nagrada da bi mu te uspjehe mogli vrjednovati. Svatko ispunjen svetim duhom sam zna što treba napraviti za sebe, za svoju zajednicu, za cijelu univerzum da bi mu mi drugi davali njemu nepoznate i strane zadatke. Imamo Gnostičke Đakone, Svećenike i Biskupe, imamo posvećenja i zaređenja ali nemamo činove i položaje u hijerarhiji. Jer svatko tko Zna, zna da je on jednako tako velik kao i svaki najmanji brat ili sestra oko njega, jer isto ono što u njemu postoji kao veliko i sveto on vidi i u bratu i sestri oko njega. U knjizi Zakona je zapisano „But who awailteh in this, let him be the cheef of all. Što je upravo ono što mi želimo, neka uspjeh inicijanta bude mjerilo njegove vrijednosti i prirodnog autoriteta, a ne pravila, običaji i dokumenti.

Prihvaćamo i prepoznavamo svačiji rad i svačije postignuće, nevezano za izvor i osnovu na koju je to postignuće izgrađeno. Naši Biskupi i Članovi dolaze iz različitih izvora, telemitskih - različitih grana O.T.O.- a. gnostičkih - raznih gnostičkih crkvi, masonskih raznih Obreda i grana masonerije, Šivaitskih Hindu tradicija i tradicija Tibetanskog Budizma, kao i mnogih drugih što stvara jedno bogato tkanje znanja i posvećenja koje postoji u našoj zajednici.

Kroz naš rad se prelama filozofija i pristup Kongregacijskog Iluminizma, ne-ortodoksnog i ne- autoritarnog pristupa Radu, Posvećenju i Postignuću, za koje je rečeno da veliki šator za sve vrste ljudi bez razlika za spol, nacionalnost, način života, političke poglede ili religijsku pozadinu. Cilj je prosvjetljenje, ne religija. Stavovi Kongregacijskog Iluminizma su, kao što je napisano:

1. Duhovni razvoj je nekompatibilan s autoritarnim strukturama.

2. Naučni Ilumnizam zahtijeva ne-dogmatski, eksperimentalni pristup

3. Slobodne zajednice povezane u slobodno društvo će biti ostvarene u ovom Novom Eonu.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

4. Mi omogućavamo, mi ne vodimo. Mi vršimo Rad, ne zahtijevamo zavjete ili članarine, niti obavezujemo dogmatskim uvjerenjima.

Mnoga velika učenja su se nakon smrti njihovih osnivača iskvarila u pokušajima da se trenutne ideje i pravila njihovih učitelja pretvore u zakone i dogme. Njihovi nasljednici željni vlasti i autoriteta su dodjeljivali sebi autoritet njihovog učitelja, ali u neznanju Istine, u nepoznavanju Istinskog Svijetla su uzimali rečenice svojih učitelja i pretvarale ih u politička pravila i religije. Takva zamjena za Istinsko Znanje i uvid Istine je kvarila je sama učenja do neprepoznatljivosti, duh i ideje tih novih učenja su zamjenjivani s starim i prevaziđenim vrijednostima i normama, a prihvaćane su samo nove ikonografije koje su izražavale stare dogme. A ljudi koji su to učenje poznavali bivali su ponovo proganjani i odbacivani.

Filozofija i učenje Theleme je oduvijek bilo u istoj opasnosti, a sam njen Prorok Aleister Crowley je bio svjestan i naglašavao opasnost od pretvaranja tog učenja u religiju. U samoj Knjizi Zakona je toliko puta ukazano na taj problem da je nepraktično uopće pobrojati ta mjesta u ovakvom članku. Ipak, kao što slijepac nikad ne može shvatiti ljepotu slikarstva i filma tako i ljudi bez postignuća uspiju iskvariti sve što se uz postignuće veže.

Ipak, magičnost impresija koje ta ista Knjiga Zakona nosi, stvarala je utjecala je na mnoge posvećenike i inicijante da ispravno pristupe ovom učenju, da ga nastave razvijati i sagledavati u svijetlu svoga života, svoga naslijeđa, stvarnosti i trenutku u kojem žive.

Da shvaćaju da rečenice izrečene na neko pitanje nemaju vrijednost bez tog pitanja, prijekor običajima početka 20 stoljeća nemaju značenja na običaje 21 stoljeća. Da intelektualno znanje nekih vremena je nešto drugo nego znanje danas a da su vrhunci znanosti tih vremena školsko znanje danas. Ti posvećenici nastavljaju sa osnovnim poslom posvećenika koji su oduvijek posvećenici imali kao glavni zadatak: Spoznaj što Univerzum hoće kroz tebe. Spoznaj sebe.

Same riječi koje označavaju ovaj pojam Kongregacijski Iluminizam, nemaju u sebi ni skriveno inicijatičko značenje, kabalističku vrijednost ni bilo što vrijedno analize, i nije stvoreno da bi se dobila još jedna stvar za obožavanje na oltaru. Samo su riječi koje označavaju ono bitno, težnju za napretkom, težnju za postignućem, težnju za prosvjetljenjem posvećenika okruženog s braćom i sestrama istih težnji u međusobnom poštovanju i ljubavi.

Spremni smo i željni zajedničkog rada i bliskosti s posvećenicima svih vrsta i redova koji na sličan način shvaćaju i pristupaju našem zajedničkom cilju: Velikom Radu. Srdačan pozdrav i Blagoslov svoj Braći i Sestrama na putu Velikog Rada iz sunčanog Splita.

Pozdrav i Blagoslov

Tau Sunce

19. ožujka 2009

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

OTPUTUJMO DALEKO

Lu

otputujmo daleko, dragi daleko daleko od svega i sviju od sve zbrke i svih složenosti

od svih propusta, ograničenja, podložnosti ovo je proljeće naše ljubavi neka uzvišena svetkovina bude pjesma naših dana i naših noći otputujmo daleko, dragi daleko daleko od svih privida od svjetske pomutnje i ludila od neuroza, psihoza i strahova koje okružuju hram naše ljubavi od sve tame i boli

i svog besmisla svakodnevnih zabluda

naša ljubav je kao ponoć:

skrivena, sudbonosna, duboka naša ljubav je kao mlada luna:

čarobnica koja je tek spoznala svoju moć vječno mlada, vječno rastuća, njeno ime je Iscjeliteljica naša ljubav obnavlja samu sebe šireći se kao svemir vrtložeći se oko svog usijanog središta

otputujmo daleko, dragi

iz

ove nedostatne stvarnosti

iz

ovog kaveza okolnosti

u

paralelni svijet slobode

u kojem ljubav nije samo riječ u kojoj spavaju okrutne izdajice snova i činovnički uvjeti otputujmo kroz crvotočinu skrivenu duboko u tijelu

u novi svemir gdje se duše rađaju kao zvijezde božanstvene blistave supernove otputujmo daleko, dragi

tamo gdje je ljubav sveobuhvatna radijacija Svjetlosti

u kojoj se možemo istopiti

i vjenčati duše besmrtnim plamenom Punine

otputujmo daleko, najdraži

ti koji si ja

i ja koja sam ti

u tajnu, čudesnu zemlju naše ponoćne ljubavi

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

ZID

Abaddon

Niz klizavu povšinu mahovinom prekrivenog kamena slivala se kapljica vode. Poslednja kiša prošla je pre nekoliko dana, ali dug je put koji je na kraju završila samo ona jedna kap. Stotine metara vlažne, sluzave površine kroz koju se samo ponegde nazire sjajni mermerni zid. Poslednji redovi su sazidani pre hiljadu godina dok su se još čuli odjeci prirode. Mučno, zastajkujući, vučena samo silom gravitacije kapljica se kretala dok je na svakom milimetru oskudan život uzimao deo nje za sebe da bi najzad potpuno iščezla samo metar iznad tamne površine Zemlje. Nebo je potpuno plavo, potpuno mirno. Dan je.

Slaba svetlost sveće treperi jedino od dečakovog daha. Kapljice voska gube se u mraku pre nego što dodirnu tlo. Na Zemlji je noć. Kap kiše je iščezla.- Ni ona nije uspela. Dečak leže na zemlju i ugasi sveću. Telo mu je bilo u potpunoj tami, dok mu je pogled bio daleko od nje. Savršeno plavetnilo. Sve dok tonovi žute nisu uplivali u mali deo tog prostranstva koji je dostupan dečakovom pogledu. Žuta, zatim rumena i crvena. Ratnička crvena osvaja plavetnilo pretvarajući ga u tonove ljubičaste dok najzad ne zavlada potpuni mrak. Više ga ništa nije potsećalo na zidove koji ga okružuju; čak je i hladnoća kamena na kome je ležao nestala sa poslednjim tragom svetlosti. Lebdeo je u svojoj samoći. Oči su mu se sklapale i u polusnu ugleda usamljenu zvezdu tačno iznad njega kao odraz u ogledalu. Njena svetlost vukla ga je gore, dok je telo nepomično ležalo na Zemlji. Osećao se kao kapljica kiše koja kreće na dalek put znajući da na svakom koraku predaje deo sebe da bi najzad nestala. Zaklopljenih očiju i dalje je video zvezdu. U njenoj blistavoj pojavi promicali su prošli vekovi svetlosti i tame, stvaranja i nestajanja, ogromni talasi i tišina morskog dna, nepregledne pustinje i zvuk vetra u njima, kapi kiše koje upija zemlja, belina lotosovih latica na mesečini, zubi u mesu životinje, vulkani i poplave, blistavi gradovi i njihov pepeo, ratovi i porazi, miris zime, reči, smeh, pesme, koraci, strahovi i radost.

Blesak jake svetlosti otvori dečakove oči. Bio je dan; tačnije onih sat vremena dnevno tokom kojih su sunčevi zraci dopirali do tla. Ostatak vremena bili su zaklonjeni visokim zidinama.- Zar je moguće da sam tako dugo spavao?

- Gde si bio? Tražili smo te celu noć.

- Ovde, zaspao sam.

- Opet si gledao zid. To su samo redovi naslaganog kamena. Zašto te to toliko interesuje?

- Interesuje me šta mi radimo u njemu. Otac se približi i glas mu dobi ozbiljan, svečan ton.

- Pre više hiljada godina svet je nestao. Led se otopio, a voda je uništila sve što je tada postojalo. Talasi su rušili gradove, odnosili život. Jedino su se spasili ljudi unutar ovih zidina. Mi čuvamo život koji su nam oni ostavili.

- A šta je napolju, izvan?

- Izvan je ništa.

- Od čega onda čuvamo život?

- Čuvamo ga da i on ne postane ništa.

I reč ništa ostane da odzvanja u dečakovom telu, ali ne upozoravajuće kako je zvučalo očevim glasom, već zvukom koji je pozivao.

- Ostalo je još malo vremena do zalaska Sunca. Moram da radim.

Reče otac i ode siguran da je zadovoljio dečiju radoznalost. Ali dečak ga više nije čuo. U njegovim mislima odzvanjala je reč ništa dok je netremice gledao u hladnu površinu zida. Tirkizno plavi odsjaj insekta spuštao se polako po njoj. Sunce je zalazilo.

Na Zemji je opet Noć.

Popeti se. Preći put. Potreba koju je uvek imao je postala jasna. Osećaj koji je nosio u telu, u kostima, strast koja mu je napinjala vene. Dlanovima je prelazio preko zida. Kuda? Kako? Davno je prestala potreba da se zid nadograđuje. Sve stepenice su srušene, merdevine popucale, niko više ni ne pokušava da se popne. Sve što je imao kod sebe bio je nož koji je ranije našao u dnu zidina. Istrošeno sečivo danima je oštrio na kamenu. Možda pronađe još nešto u podnožju zida što bi mu pomoglo da se popne. Sagne se i puzeći po tlu napipa štap. Dovoljno je čvrst. To je sve što je mogao da nađe, a i sve što mu je bilo potrebno. Zabijao je štap i nož u

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

sastavnice među kamenjem. Rukama se vukao gore dok su mu noge k lizile. Kamenje, netaknuto vekovima se skoro neprimetno pomeralo pod njim i svaki put kada bi izvadio oruđe sitne kapi vode izbijale su iz pukotina i slivale se ka tlu.

Potpuni mrak. Potpuni mir. Ispod ljudi su sa svojim svetiljkama na tlu daleko kao i zvezde visoko iznad. Gde je? Koliko je prešao? Kada je kraj? Šta je to što mu govori da je blizu? Nepoznati zvuk koji ga već neko vreme prati postao je već dovoljno glasan da ga razazna. Stigao sam. Poslednji kamen.

Sunce se Rađalo na horizontu. Plavi pramenovi probijali su tamu. Voda se probijala kroz pukotine zida dok njena snaga nije postala dovoljna da ga uništi. Ogromni talasi prekriše grad ostavljajući ljude u njegovoj tami.

Ništa. Prvi zraci Sunca svetlucaju po površini ravnoj kao ogledalo. Dečakovo telo nepomično leži u tišini. Njegove oči su zatvorene. Sanja.

Sanja vekove svetlosti i tame, stvaranja i nestajanja, ogromne talase i tišinu morskog dna, nepregledne pustinje i zvuk vetra u njima, kapi kiše koje upija zemlja, belinu lotosovih latica na mesečini, zube u mesu životinje, vulkane i poplave, blistave gradove i njihov pepeo, ratove i poraze, miris zime, reči, smeh, pesme, korake, strahove i radost.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

MEDITACIJA O SOBI ZA KONTEMPLACIJU

Brat V.˙.S.˙.

Draga Braćo u Kraljevskoj Umetnosti,

Čast mi je da sam među vama i među generacijama poštenih ljudi koji su imali ovakav zadatak koji, ja sada kao učenik Neophyt imam pred sobom, a to je pisanje jedne skromne skice koja treba da oznaci moje stupanje na inicijacijski put ovog Drevnog Bratstva.

Najprikladnija tema za jednog Neophyta bi svakako bila da opiše svoj doživljaj prilikom inicijacije i dobijanja Svetla, Međutim pošto sam iz svog iskustva duboko uveren da je inicijacija nešto što je sveto i vrlo različito kod svake individue,odnosno da je svaka Zvezda doživljava na sebi svojstven i neopisiv profanim govorom način, a nekim Sigilom da se izrazim jos uvek ne bi bilo umesno, ja sam za ovaj rad odlučio da uradim jednu kratku meditaciju i da sebi pokušam objasniti nešto sa čim se Aspirant prvo susreće kada dolazi u predvorje Hrama kako bi zatražio Svetlo.

To je naravno soba za Kontemplaciju.

Kada sam se prvi put susreo sa sobom za Kontemplaciju moram da priznam da nisam naišao na sve ono sto sam čitajuci prethodno raznu literaturu i izvore očekivao da nađem kada se budem obreo u situaciji da zatrazim svetlo.

Sve je bilo pomalo uprošćeno i nedostajalo je nekoliko simbola, kasnije sam shvatio da je ipak naš Hram relativno improvizovan tako da tehničke mogućnosti nisu mogle da podrže sve one divne stvari koje su utkane u ideje koja treba da prožmu pomenutu sobu a koje kandidata u svom prvom suočavanju sa Bratstvom tako snažno i primordijalno teraju da se suoči sa samim sobom i sa tom, ja bih rekao mozda i najvažnijom, odlukom u životu, a to je da stupi na prag Znanja, Velikog Dela i Prosvetljenja.

Naše Bratstvo koje vuče korene iz nebrojenih Inicijacijskih tradicija drevnog sveta od posvećenja u tajne Khema preko Bliskog Istoka i Eleuzijskih Misterija na ovamo upravo je za cilj imalo da Aspiranta , tragaoca, uvede, da mu da alate i smernice kako bi SAM uz pomoć svih tih simbola umeo da u sebi pronađe klicu Luči i kako bi mogao da na koncu svega ostvari svoje Veliko Delo.

Sve tehničke nemogućnosti na stranu efekat koji je soba na mene proizvela je jednako bio snažan i urezao se u pamćenje.

Ono što je nedostajalo ja sam morao tamo u toku tog jednog sata da nadomestim imaginacijom što je jos više potaklo moju introspekciju i znatiželju, ali ne znatiželju u onom smislu koji treba da stoji na natpisu na crnom zidu „Ako te je ovamo dovela znatiželja, Izađi“ ne nego znatiželju u smislu da odgonetnem značenje svih tih simbola koji me okružuju ili koji bi trebalo da me okružuju.

Prvo što se sa Aspirantom uradi to je grubo raskidanje sa sopstv enim identitetom poštu mu se pre nego što uđe u sobu za Kontemplaciju oduzimaju svi svetovni predmeti sve što poseduje, ostaje bez metala, takođe i bez dokumenata kako bi mu se dalo do znanja da on kada ovde uđe više nikada neće biti ono što je do tada bio. Ovaj je psihološki momenat jako značajan jer Aspirant odmah prvog trenutka je naveden na razmišljanje o tome ko je on i šta je bio do sada.

Čim sam se smestio u stolicu , onako stešnjen između stola zajedno sa mojim budućim Bratom, nedostatak prostora je nadomestio onaj efekat koji bi trebalo da proizvede soba crnih zidova i jako slabo osvetljena, Efekat koji zemlja i tamnica materijalnog treba da proizvedu na Aspiranta. Počeo sam da se osećam kao da sam u utrobi Zemlje (kako fizičke tako i elementa Zemlje pošto su me zućkasto braonkasti zidovi podsetili na Žuti Kvadrat Hindu Tatve Prithivi, koja predstavlja zemlju).

Tako u toj utrobi Zemlje izložen raspadajućem uticaju setih se da bi na zidu trebalo da stoji Hermetička Maksima V.I.T.R.I.O.L. koja kaže da moram da posetim unutrašnjost zemlje jer samo tako ću pomoću destilacije, razjedinjenja, raspadanja moći da pronađem i iznedrim taj Skriveni kamen, koji za mene na ovom stupnju inicijacije, mislim, treba da predstavlja saznanje da svet nije samo materijalna opna koja me okružuje i

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

svetovne svakodnevne stvari kojima sam do sada bio okupiran, nego je taj skiriveni kamen upravo ona klica Luči, moja Duša koja je uvek u meni, spremna tinja da bude razbuktana kada se samo malo potrudim da je spoznam.

Ispred mene na stolu stoji Lobanja koja mi isto ukazuje na truljenje, odnosno Destilaciju jer je ona povezana sa prvom fazom Alhemijskog Velikog Dela Niggredo takozvanom Crnom Menom koja se asocira sa elementom Zemlje u kojoj se trenutno nalazim,to je noć Duše, Zima postojanja koja moraju da se prebrode kako bi se nastavilo sa daljim fazama.

Tada sam se osetio spremnim da ovde u utrobi zemlje krenem da se raspadam na sastavne elemente i da se prepustim Braći da me provedu kroz ostala iskušenja elementima kak o bi me Ritualno rastavili na 4 elementa da bi me ponovo mogli sastaviti uz pomoć Svetla tj. 5. Elementa Akaše, spoznaje Duha, pred kraj inicijacije.

Ubrzo potom setih se da sam u jednoj knjizi pročitao kako je ritual u XVIIIv. Imao još jednu predivnu komponentu koja se više ne praktikuje i zbog koje žalim a mislim da i će budućim generacijama aspiranata nedostajati. A to je takozvani „Strašni Brat“ koji je bio jedina živa osoba zajedno sa kandidatom u sobi za Kontemplaciju. On bi stajao odmah pored kostura koji je nedvosmisleno ukazivao na prolaznost materijalnog sveta i kako se svaki materijalni nosač čovekov mora jednog dana obresti nazad u utrobi Zemlje, rastavljen na osnovne elemente i podsetiti Aspiranta da samo ako se izvrši Veliko Delo i ako se rasplamsa Luč i postane svestan Duha moze da se prebrodi materijalna Smrtnost i postigne Besmrtnost.

„Strašni Brat“ je u onom polumraku bio odeven skroz u crnu odoru sa crnom kapuljačom koja mu je pokrivala celu glavu samo sa otvorom za oči koje bi pri blagom svetlošću jedne sveće ,onako sablasno pokazivalo jedini znak života.U ruci je držao sablju kao opomenu da se Aspirant ne upušta suludo u nešto što nije tražio i podsećao ga je da dobro treba da promisli šta to trazi i zbog Čega on traži prijem i znanje koji su mu sada na dohvat ruke.

Mislim da je efekat ovoga bio jako otrežnjujući i da je podsticao Aspiranta na još jaču kontemplaciju koja bi mu pomogla da se do kraja uživi u sve te predivne simbole koje ga okružuju.

Sveća koja tamo stoji obično predstavlja Duh i svetlo koje je u dotadašnjem životu Aspiranta bilo zanemareno, on je ceo svoj život do tada bio u mraku u polutami materijalnog ne primećujuci svetlo. Ta sveća takođe za mene predstavlja i nadu Života koja mora da se rađa iz smrti (duhovne k ak o i fizičke) i da ako uspešno prođem introspekciju i shvatim ko sam i gde hoću da idem ipak i pored sve tame mogu taj plamen da pojačam i doživim Život kroz svetlo. Sveća se takođe odnosi i na čovečanstvo, a u užem značenju na Bratstvo ljudi.

Peščani sat je tu da me upozori da svi mi imamo ograničeno vreme (makar u ovoj inkarnaciji) i da bi trebalo to svoje vreme da upotrebimo za rad, usavršavanje na sebi i da ga ne trošimo uzalud jer vreme neminovno teče. Taj sat me takođe podseća da bi na zidu trebalo da stoji jedna divna rečenica „Budnost i Istrajnost“.

Peščani sat se upravo i odnosi na Istrajnost zbog neminovnog protoka vremena, samo istrajni mogu da se suoče sa sobom i da se posvete.

Druga reč koja je tu je Budnost ona je meni povezana sa petlom koji treba da stoji na zidu odmah iznad ove dve reči.

Petao je povezan sa Budnosti jer on je taj koji objavljuje dan i Budući Neophyt mora da se osvesti i razbudi kako bi primio Svetlost, Život i Prosvetljenje. On je takođe simbol koji sugeriše da se iz ove trenutne tame noći i memle zemlje može izaći na svetlost, jer kao što on najavljuje izlazak Sunca koje će se neminovno dogoditi tako je i sasvim prirodno da onaj koji traga za Svetlošću jednom mora i da je nađe, jer svaki čovek poseduje iskru Luči i neće je naći samo onaj koji nema hrabrosti da je potraži. „Spoznaj Samog Sebe“ je stojalo na ulazi Apolonovog Hrama u Delfima, to je i naša maxima jer samo tako moći ćeš da stupiš na put koji te može odvesti pravo u dubinu sebe gde se nalazi sve ono za čim Čovek žudi, Skriveni kamen, L.V.X. Veliko Delo.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

Kako je čovek nemoćan kada traži ono za čim žudi van sebe u spoljnjem materijalnom svetu.

Sedim tako i gledam sto koji bi trebao da bude visok 72cm. I odmah se setim da je Solomon naš davni preteča dobio 72 imena Boga, a kada se već njega setih setih se automatski i 4 vrline Sfinge koje korespondiraju sa 4 osnovna stuba Solomonovog Hrama, a to su „Znati, Hteti, Smeti i Ćutati“ i baš ova poslednja vrlina me podseti gde sam, u utrobi zemlje u mraku. Rečeno mi je da je razgovor u sobi za kontemplaciju strogo zabranjen i to je učinjeno kako bi se setili te krucijalne vrline Ćutanja, a ona je baš i simbolično predstavljena sa elementom Zemlje u Occultnim Naukama.

Zagledan tako u sto setih se da na njemu još nešto nedostaje ili negde je naslikano na zidu u vidu simbola a to su ta 3 drevna simbola u Alhemiji Hermetizmu odnosno pre bih rekao svih tradicija svih vremena odkako je čovek prvi put bio upucen u misterije.

To su tri osnovna simbola So, Sumpor i Živ a.

So - koji predstavlja Ljudsko telo Sumpor - koji predstavlja Duh i Živa ta Kraljevska Kći koja je Simbol Duše, da me opomenu a možda i po prvi put potsete od čega sam ja kao i svaki čovek na ovoj planeti sastavljen. To se čini tako trivijalnim, ali mnogi nisu svesni svojih sastavnih elemenata.

I tako u tihoj meditaciji na sve ove divne simbole začuh ponovo korake i vrata se otvoriše i neki budući

Brat nam da po parče papira na kojem je pisalo Filosofska Oporuka sa tri pitanja na koja treba odgovoriti. Pitanja o osnovnim premisama našeg života. Kada smo ispisali u kratkim crtama šta je do tada bio nas život mačonoša se pojavi noseći mač u ruci taj drevni simbol Razuma i probode naše oporuke simbolišući tako da će naše ideje biti pomno analizirane Mačem (razumom) ostale Braće kako bi znali od čega smo do tada bili sastavljeni a sve u cilju daljeg našeg rastavljanja na elemente kako bi nas ritual ponovo Svetlom sastavio kao ne više profane nego Inicirane. Kasnije saznadoh da će oporuke na kraju rada biti očišćene vatrom a svi znamo da se „Priroda potpuno obnavlja Vatrom“ kako vele drevni posvećenici svih Misterija.

I sada kada je i to obavljeno buduća Braća mi stavljaju povez na oči, skidaju deo odeće i ja slabašnim

korakom ali pod budnim okom Brata Pripremajućeg Majstora i sa njegovom sigurnom rukom na ramenu krećem da zakoračim na Stazu putem Inicijacije. Rekao Sam!

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

TELEMITSKA MASONERIJA U NASTAJANJU - OSAM I DEVEDESET PRAVILA UMETNOSTI -

Fr.Vulpis.'.

"Keter je u Malkutu

"

Čini šta ti je volja će biti sav Zakon.

"70. Ima pomoći i nade u dugim basmama. Mudrost kaže budi jak! Tada ćeš moći podneti više radosti. Ne budi životinja; oplemeni svoju nasladu! Ako piješ, pij sa osam i devedeset pravila umetnosti: ako ljubiš, prevaziđi to finoćom; i ako činiš bilo šta radosno, neka u tome bude tananosti!"

Telemitska Masonerija je sačinjena od 98 radnih stepena koji se bave Umetnošću i Veštinom Teleme i Masonerije.

"10. Uzmi samu stelu otkrovenja; postavi je u svoj tajni hram - a taj hram je već pravilno uređen - i to će biti tvoja Kibla zauvek. Ona neće izbledeti, već će se čudesna boja vraćati k njoj iz dana u dan. Postavi je u zatvoreno staklo za dokaz svetu."

Telemitska Masonerija zasniva svoje filozofsko učenje i shvatanje Univerzuma i Čoveka na Knjizi Zakona, kao i na Masonskim znanjima starog vremena koji su podloga i temelj novom Duhu Horusovog Aeona.

"51. Četri kapije vode do jedne palate; pod te palate je od srebra i zlata; lapis lazuli i jaspis su tamo; i svi retki mirisi; jasmin i ruža, i obeležja smrti. Neka on uđe naizmenice ili odjednom na četri kapije; neka stupi na pod te palate. Neće li on potonuti? Amn. Ho! ratniče, ako tvoj sluga potone? Ali ima načina i načina. Stoga budite izvrsni: oblačite se u otmenu odeću; jedite bogatu hranu i pijte slatka vina i vina što se pene! Takođe se predajte svom izobilju i volji ljubavi kako vam je volja, kada, gde i s kim vam je volja! Ali uvek za mene."

Gradnja Hrama koji predstavlja Čovekovu Duhovnost je cilj Telemitske Masonerije - kroz korišćenje pouka i znanja Masonerije i Kabale prožetih sa Strujom 93.

Sledeća je struktura i hijerarhije Piramide koja je Hram Inicijacije Telemitske Masonerije.

99º - Internacionalni Poglavar / Šef Telemita - opunomoćenje i inicijacija se dobija samo od Bogova i ni na koji drugačiji način. 98º - Tajni Majstor / XIº O.T.O. - Upotpunjenje Znanja i Iskustva kroz "Pravila Umetnosti". 97º - Zamenik Internacionalnog Poglavara 96º - Nacionalni Poglavar / Xº O.T.O. 1º -95º - Operativna Telemitska Masonerija / Korespodentno operativnom radu Iº - IXº O.T.O.

Struktura Telemitske Masonerije se sastoji od Tri celine sa po 33 stepena (tj. Devet celina sa po 11 stepena).

Prva celina - koja je korespodentna stepenu Čoveka Zemlje u Redu Telemita čini 33 stepena koji se bave izučavanjem Masonskog Znanja i Umetnosti, kao i simbolizma i filozofije Umetnosti i Veštine Telemita.

Druga celina, od 34 do 66 stepena, je korespodentna rangu Ljubavnika unutar Reda Telemita, dok je treća celina, od 67 do 98 stepena korespodentna rangu Samotnika.

Telemitska Masonerija zasniva svoj Rad i Umetnost na shvatanju i življenju Zakona Teleme kroz primenu principa i "oruđa" naše stare Masonske Braće koji su duhovna preteča i pre-inkarnacija Ezoterične Duhovnosti, Filozofije i Metafizike Telemita.

Postoje korespodencije prve celine sa "Plavim" i "Crvenim" sistemom stepenovanja po tzv. Škotskom Obredu Slobodnog Zidarstva. Takođe postoje korespodencije druge celine T.M. sa tzv. Masonerijom Ezoteričnog Drevnog i Primitivnog Obredom Memfisa i Mizraima (M.E.A.P.R.M.M. - koju ne treba mešati sa masonsko-

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

alhemijskom organizacijom sličnog imena koju vodi italijanski mag F.R.) - ali T.M. podrazumeva stvarna duhovna i ezoterična postignuća i ispoljavanje Umetnosti i Veštine kroz svoj Rad - pogotovo u sferama treće celine.

Postoje izvesne "relacije" sa projekcijom i dejstvom magičke formule ABRAHADABRA kao i duhovnim "prostorima" enohijanskih Etira i njihovim misterioznim Guvernerima koji upravljaju regionima planete zemlje, kao što i deluju kroz određene čakrame tj. vruće tačke suptilnog energetskog tela čoveka.

Grupa od 1 º do 3 º se naziva Radionicom, od 4 º do 33 º je Loža, od 34 º do 66 º je Hram (Velika Loža), od 67 º do 98 º je Palata (Veliki Hram).

O "Pravilima umetnosti", spomenutim u Knjizi Zakona, Frater Zephyros je rekao sledeće: " Ova pravila su preuzeta iz strofa Liber AL vel Legis. Predstavljena su u odgovarajućem redosledu koji korespondira stihovima onako kako su dati u Svetoj Knjizi. To je, takoreći jedini autoritet od kojeg ovakva ’pravila’ treba izvoditi. Primetite na koji način ona pozivaju na akciju, rukovođene proaktivnim sugestijama. Suprotno od staroeonskih, restriktivnih ’10 Zapovesti’." Pravila umetnosti su na taj način odrednice, suština ili "koani" koji obeležavaju određene stadijume, nivoe, tj. "stepene" ovog oblika Telemitske Masonerije. Ova Pravila Umetnosti definišu principe i vezivno tkivo koje čini energije i strukturu Univerzuma postojećim.

1º-3º T.M. - Simboličko znanje o aspektima i smislu Drveta Života daje se kroz učenje o umetnosti graditeljstv a kao najmaterijalnijem obliku aktivnosti. Majstori Masoni su tek kandidati za stvarno duhovno napredovanje. Prva tri stepena T.M. se prenose i preko "Lože Ezoteričnih Masona" (čija aktivna Loža "Lux Novae Aureae" postavlja osnove Ezoterične Masonerije, kao evolucije operativne i spekulativne Masonerije starog doba). Ova tri "Plava" stepena se bave i osnovnom simbolikom Knjige Zakona.

1

A

Učenik

10,9,8,7

B.

Malkut

2

B

Pomoćnik

6,5,4

J.

Tau

3

R

Majstor

3,2,1

M.

Š in

4º-33º T.M. - Filozofska razrada i primena na individuu i društvo celovitog Drveta Života. Novajlije u Istinskom Redu moraju da se usklade sa ličnim i opštim prirodnim principima, te se dubljim uranjanjem u znanje i povezivanje sa Masonskim tokom dospeva i do suptilnog povezivanja sa zajedničkom svešću - egregorom. Otvaranje Oka dolazi uz pomoć Bogova, ali i ljudi - sve u svemu to je lični "poduhvat" u ovoj Kraljevskoj Umetnosti. Ovo su "filozofski" stepeni T.M. koji se bave kako filozofijom Slobodnog Zidarstva tako i filozofijom Teleme.

Stepeni sa tradicionalnim nazivima Škotskog Obreda:

4

A

Tajni Majstor

Malkut

Malkut

Jesod

5

H

Savršeni Majstor

Jesod

Jesod

Kof

6

A

Intimni Sekretar

Hod

Hod

Reš

7

D

Predsednik i Sudija

Necah

Necah

Hod

8

A

Intendant Zgrada

Tifaret

Tifaret

Peh

9

B

Izabranik Devetorice

Geburah

Geburah

Cadi

10

R

Slavni Izabranik Petnaestorice

Hesed

Hesed

Oin

11

A

Uzvišeni Izabrani Vitez

Binah

Binah

Samek

12

A

Veliki Majstor Arhitekta

Hokmah

Hokmah

Necah

13

B

Kraljevski Svod Solomona

Keter

Keter

Nun

14

R

Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar

Malkut

Ain Sof Aur

Tifaret

15

A

Vitez Istoka i Mača

Jesod

Vazduh

Mem

16

H

Princ Jerusalima

Hod

Zemlja

Lamed

17

A

Vitez Istoka i Zapada

Necah

Voda

Geburah

18

D

Suvereni Princ Ružinog Krsta

Tifaret

Vatra (Duh)

Kaf

19

A

Veliki Sveštenik

Geburah

Ribe

Jod

20

B

Časni Veliki Majstor Svih Loža

Hesed

Ovan

Tet

21

R

Noahit Pruski Vitez

Binah

Bik

Hesed

22

A

Vitez Kraljevske Sekire

Hokmah

Blizanci

Zain

23

A

Šef Tabernakla

Keter

Rak

Het

 
  24

24

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

24

B

Princ Tabernakla

Malkut

Lav

Binah

25

R

Vitez Medene Zmije

Jesod

Devica

He

26

A

Princ Zahvalnosti

Hod

Vaga

Vau

27

H

Suvereni Zapovednik Hrama

Necah

Škorpija

Dalet

28

A

Vitez Sunca , Prosveceni Princ

Tifaret

Strelac

Hokmah

29

D

Škotsi Vitez Svetog Andreje

Geburah

Jarac

Gimel

30

A

Vitez Kadoš

Hesed

Vodolija

Bet

31

B

Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez

Binah

O

Alef

32

R

Svetli Princ Kraljevske Tajne

Hokmah

A

Keter

33

A

Suvereni Veliki Generalni Inspektor

Keter

I

Ain Sof Aur

34º-43º T.M. - 10 - sefirota Drveta Života; Bave se misterijama svetilišta u kojima su sadržana i sakupljana Znanja i Mudrosti iz davnina. Svetilišta koja su iznedrila religije i učenja. Obitavanje u zajednici Bogova - Mason ovde postaje stvarni Učenik Viših Duhovnih Misterija - Reda Ruže i Krsta - Tajnog Obreda Nuite i Hadita. Buđenje duhovnih centara unutar čoveka - potencijali evolucije.

34

A

Vitez Asgarda

10

Malkut

35

B

Vitez Hrama

9

Jesod

36

R

Vrhovni Pregovarač

8

Hod

37

A

Mudrac Istine

7

Necah

38

H

Vrhovni Izabranik Istine

6

Tifaret

39

A

Veliki Izabranik Eona

5

Geburah

40

D

 

4

Hesed

41

A

Mudrac Sedmobojnog Svoda

3

Binah

42

B

Princ Svetlosti

2

Hokmah

43

R

Hermetički Filozof

1

Keter

44º-66º T.M. - 22 staze Drveta Života; veze sa izvorištima Gnoze u regionima Zodijaka i planete Zemlje. Širenje svesti u svim pravcima prostiranja Univerzuma. Vrhunac je konsekracija i povezivanje sa Telemitskom Gnostičkom Crkvom - Služiteljima Zvezde i Zmije u Gradu Piramida.

44

A

Princ Zodijaka

22

Tau

45

A

Vrhovni Mudrac Misterija

21

Šin

46

B

Veliki Pastor

20

Kof

47

R

Vitez Sedam Zvezda

19

Reš

48

A

Veliki Čuvar Svete Planine

18

Peh

49

H

Vrhovni Mudrac Piramida

17

Cadi

50

A

Vrhovni Filozof

16

Oin

51

D

Vrhovni Titan

15

Samek

52

A

Mudrac Lavirinta

14

Nun

53

B

Feniksov Vitez

13

Mem

54

R

 

12

Lamed

55

A

Vrhovni Orfički Doktor

11

Kaf

56

A

 

10

Jod

57

B

Vrhovni Magus

9

Tet

58

R

Princ Bramin

8

Zain

59

A

Veliki Pontif

7

Het

60

H

Veliki Čuvar Tri Plamena

6

He

61

A

Vrhovni Nepoznati Filozof

5

Vau

62

D

Vrhovni Mudrac Eleuzine

4

Dalet

63

A

Vrhovni Kavi

3

Gimel

64

B

Mitrin Mudrac

2

Bet

65

R

Čuvar Svetilišta

   

Veliki Instalator

1

Alef

66

A

Veliki Arhitekta Misterioznog Grada Veliki Konsekrator

0

 

67º-74º T.M. - Osmostruka veza sa zracima Sirijusa. Uzdizanje duše.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

67

A

Neizrecivi čuvar

   

Veliki Eulogista

8

Neftis

68

B

Patrijarh Istine

7

Oziris

69

R

Vitez Zlatne Grane

6

Izis

70

A

Patrijarh Planisfera

5

Set

71

H

Patrijarh Svetih Veda

4

Geb

72

A

Vrhovni Majstor Mudrosti

3

Nut

73

D

Patrijarh Svete Vatre

2

Tefnut

74

A

 

1

Šu

75º-95º T.M. - Polarnosti sefirota Drveta Života. Skoncentrisanost na najviše misterije korenskih religija.

75

B

Vitez Komandir Lanca

Malkut

-

Amon

76

R

Tumač Hijeroglifa

Malkut

+

 

77

A

Teozofski Mudrac

Jesod

-

 

78

A

Veliki Tebanski Pontif

Jesod

+

 

79

B

Mudrac Nesumnjivoga

Hod

-

 

80

R

Vrhovni Izabranik Svetilišta

Hod

+

 

81

A

Patrijarh Memfisa

Necah

-

 

82

H

Veliki Izabranik Hrama Midgarda

Necah

+

 

83

A

Vrhovni Izabranik Doline

Tifaret

-

 

84

D

Doktor Jezida

Tifaret

+

 

85

A

Knefov Vitez

Geburah

-

 

86

B

Vrhovni Filozof Doline

Geburah

+

 

87

R

Vrhovni Princ Masonerije

Hesed

-

*

88

A

Veliki Izabranik Svetog Vela

Hesed

+

*

89

A

Patrijarh Mističnog Grada

Binah

-

*

90

B

Vrhovni Majstor Velikog Dela

Binah

+

*

91

R

Veliki Branitelj Pravila Umetnosti

Hokmah

-

 

92

A

Veliki Katehist Pravila Umetnosti

Hokmah

+

 

93

H

Glavni RegulatorPravila Umetnosti

Keter

-

 

94

A

Veliki Administrator - Princ Memfisa

Keter

+

 

95

D

Veliki Konzervator Pravila Umetnosti

000

   

96

A

Veliki i Presveti Suveren Obreda

00

   

97

B

Veliki Hijerofant Umetnosti

0

   

98

R

Tajni Poglavar Vrhovni Suveren Umetnosti

     

99

A

ABRAHADABRA

     

95º - Bavi se istinskim učenjem Drevnog i Primitivnog Obreda Misira i Memfisa. Rastapanje i sagorevanje poslednjih ostataka nečistoća i vezanosti za bilo šta što nije Istina i Svetlost. Slobodan Let unutar Jajeta Duha. Čuvari Univerzalne Religije.

96º - Nacionalni poglavar kao žižna tačka isijavanja lokalne Moći Misterija Telemitske Masonerije. 97º - Internacionalni poglavar - veza sa Tajnim Majstorima i Bogovima Aeona. 98º - Tajni Poglavar i usmerivač - medijator Gnoze T.M. 99º - Stvarni i Skriveni Poglavar svih Redova. Sagitarius. S.'.S.'.S.'.

Sledeće su Osam i Devedeset Pravila Umetnosti Telemitske Masonerije. Neophodno je uputiti se dublje u svoje lično shvatanje Knjige Zakona (uz poznate i postojeće, dostupne Komentare) u relacijama sa Znanjem Masonerije, čime se ova Kraljevska Umetnost realizuje kao graduirani proces sa stankama i vezama kao upotpunjavanju velike građevine ljudske civilizacije, koja je upravo ona sama. U ovo su uključene i relacije sa enohijanskim Etirima/Aeonima i Čovečijim Čakramom - pri čemu osnova sistema predstavlja prijem suptilnih sila, a najviši stepeni predstavljaju materijalizaciju "gradnje" koju sprovodi ova Telemitska i Ezoterična Masonerija - stoga su najniži i najgrublji Etiri povezani sa radom najviših stepena. Postoje bitne uzajamne korelacije nasuprotnih najviših i najnižih stepena ove Umetnosti i njenih pravila.

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

1

A

Učenik

 

Kao braća se borite. Razvitak dolazi kroz bol.

Egipat

LIL

Vrh glave

2

B

Pomoćnik

 

Prezri sve budale. Ismej one koji se ulizuju tim prevarantima.

Sirija

LIL

Vrh glave

3

R

Majstor

 

Prezri takođe sve kukavice; profesionalne vojnike koji se ne usuđuju boriti, nego se igraju. Ismej folirante.

Mesopotamija

LIL

Vrh glave

4

A

Tajni Majstor

 

Prezri sve budale. Ismej one koji se ulizuju tim prevarantima.

Kapadokija

ARN

Gornje čelo

5

H

Savršeni Majstor

 

Neka hrabrost bude tvoj oklop. Delaj bez straha.

Tuskija

ARN

Središte čela levo

6

A

Intimni Sekretar

 

Ne boj se ni ljudi ni Sudija, ni bogova, ni bilo čega. Strah je mala smrt.

Paru Azija

ARN

Središte čela desno

7

D

Predsednik i Sudija

 

Ne plaši se novca. Strah donosi potpunu destrukciju.

Hirakanija

ZOM

Desni obraz gore

8

A

Intendant Zgrada

 

Ne plaši se smeha ludog puka. Suoči se sa strahom.

Trakija

ZOM

Levi obraz gore

9

B

Izabranik Devetorice

 

Ne boj se niti bilo koje druge sile na nebu ili na zemlji ili ispod zemlje. Dopusti strahu da prođe pored tebe i kroz tebe.

Gosmam

ZOM

Levi obraz dole

10

R

Slavni Izabranik Petnaestorice

 

Budi jak u ratu. Posmatraj stazu straha kao veliku ništavnost.

Tebaidi

PAZ

Desni obraz dole

11

A

Uzvišeni Izabrani Vitez

 

Obožavaj Ra-Hoor-Khuit-a u pesmi. Identifikuj sebe kao jasno odvojenog od straha.

Parsadal

PAZ

Brada

12

A

Veliki Majstor Arhitekta

 

Neka uspeh bude tvoj dokaz. Rezultati govore sami za sebe.

Indija

PAZ

V rat levo gore 1

13

B

Kraljevski Svod Solomona

 

Ne raspravljaj; Ne preobraćaj; Ne pričaj previše. Ne izvinjavaj se za svoje delanje.

Baktrijan

LIT

V rat levo 2 - niže

14

R

Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar

 

One koji žele da te da te uhvate u zamku, da te poraze, njih napadni bez milosti ili sažaljenja; i uništi ih potpuno. Kletva na nedelanje.

Silicija

LIT

V rat levo 3 - niže

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

15

A

Vitez Istoka i Mača

 
 

 

Budi glasan i preljubnički. Delaj sa strašću.

Oksiana

LIT

V

rat levo 4 - niže

16

H

Princ Jerusalima

 
 

 

Izaberi ostrvo utvrdi ga i zasej ratnim spravama. Budi svetlo u mraku.

Numidija

MAZ

V

rat desno gore 1

17

A

Vitez Istoka i Zapada

 
 

 

V rebaj. Osmatraj pokret u mraku.

Kipar

MAZ

V

rat desno 2 - niže

18

D

Suvereni Princ Ružinog Krsta

 

 

Povuci se.

Savij se.

Patrija

MAZ

V

rat desno 3 - niže

19

A

Veliki Sveštenik

 
 

 

Budi nad njima. Iskoči.

Getulija

DEO

V

rat desno 4 - niže

20

B

Časni Veliki Majstor Svih Loža

 

 

Ra-Hoor-Khu je sa tobom. Delaj sa potpunim samopouzdanjem.

Arabija

DEO

Grudi gore levo

 

21

R

Noahit Pruski Vitez

 
 

 

Obožavaj Ra-Hoor-Khu-a Ognjem i krvlju. Odlučuj razborito.

Falagon

DEO

Grudi gore desno

 

22

A

Vitez Kraljevske Sekire

 
 

 

Obožavaj Ra-Hoor-Khu-a sa mačevima i kopljima. Budi diskretan.

Mantiana

ZID

Centar grudi

 

23

A

Šef Tabernakla

 
 

 

Zgazi Bezbožnike. Odupri se padu.

Soksija

ZID

Srce

 

24

B

Princ Tabernakla

 
 

 

Žrtvuj stoku, malu i veliku: zatim dete. Proslavi uspeh.

Galija

ZID

Abdomen levo gore 1

 

25

R

Vitez Medene Zmije

 
 

 

Nemoj uopšte strepeti. Strah je ubica uma.

Ilirija

ZIP

Abdomen levo 2 - niže

 

26

A

Princ Zahvalnosti

 
 

 

Neka bude tananosti i radosti u svemu što radiš. Ujedini veštinu sa posvećenošću.

Sogdiana

ZIP

Abdomen levo 3 - niže

 

27

H

Suvereni Zapovednik Hrama

 

 

Prevaziđi.

Napreduj!

Lidija

ZIP

Abdomen levo 4 / levi zglob ruke iznutra

28

A

Vitez Sunca , Prosveceni Princ

 

 

Uvek se bori za više. Napredak je samo veo onoga sto se krije iza.

Kaspija

ZA X

Abdomen gore desno 1

 
SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

29

D

Škotsi Vitez Svetog Andreje

 

Budi ponosan i moćan među ljudima. Ponudi svoj uspeh svetu.

Germanija

ZA X

Abdomen desno 2

30

A

Vitez Kadoš

 

Ako ljubiš, prevaziđi to finoćom. Oplemeni akciju veštinom.

Trenam

ZA X

Abdomen desno 3

31

B

Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez

 

Ako piješ, pij sa osam i devedeset pravila umeća. Ujedini znanje sa akcijom.

Bitinija

IKH

Abdomen desno 4 - desni zglob ruke iznutra

32

R

Svetli Princ Kraljevske Tajne

 

Oplemeni svoju nasladu. Ujedini iskustvo sa znanjem.

Grčka

IKH

Ispod pupka

33

A

Suvereni Veliki Generalni Inspektor

 

Ne budi životinja. Sjedini instinkt sa iskustvom.

Licija

IKH

Pubični deo

34

A

Vitez Asgarda

 

Budi jak i sposoban da podneseš još više radosti. Prizivaj često.

Onigap

LOE

Leva prepona gore

35

B

Vitez Hrama

 

Nemoj se onesvestiti od izvrsnih poljubaca zvezda. Oseti “Jedno“ i “Sve“ unutar i izvan sebe.

Mala Indija

LOE

Leva prepona dole

36

R

Vrhovni Pregovarač

 

Drži se u svojoj nasladi. Obožavaj “Jedno“ i “Sve“.

Orkenija

LOE

Desna prepona gore

37

A

Mudrac Istine

 

Ovladaj svime što ti se nađe na putu. Ponašaj se slobodno.

Akaja

ZIM

Desna prepona dole

38

H

Vrhovni Izabranik Istine

 

Budi ono što jesi, a ne drugo. Odgovori životu na odgovarajući način.

Armenija

ZIM

Iza levog testisa

39

A

Veliki Izabranik Eona

 

Ne veruj u promenu. Prihvati svet takav kakav jeste.

Kilicija

ZIM

Iza desnog testisa

40

D

 
 

Ne uvijaj svoje poroke u vrle reči. Ne izmišljaj opravdanja za svoje ponašanje.

Paflagonija

VTA

Levo

41

A

Mudrac Sedmobojnog Svoda

 

Nemoj da tešiš. Ne predavaj se svojim slabostima.

Fasijana

VTA

Levo

42

B

Princ Svetlosti

 

Ne žali one koji su pali. Znaj da je uspeh tvoje životno pravo.

Kaldeja

VTA

Desno

SKAKAVAC 2.7

SKAKAVAC 2.7

43

R

Hermetički Filozof

 

Svetkuj svake noći za Nu, i užitak krajnjeg zanosa. Kontempliraj o svom uspehu.

tergi

OXO

Desno

44

A

Princ Zodijaka

 

Svetkuj svakog dana u svom srcu u radosti naslade Hadita. Fokusiraj se na puls svog života.

Makedonija

OXO

Srednji deo - prednji deo do perineuma

45

A

Vrhovni Mudrac Misterija

 

Proslavi veću svetkovinu za smrt. Umri časno.

Garamantika

OXO

Srednji deo - perineum

46

B

Veliki Pastor

 

Svetkuj za život. Uživaj u životu.

Sauromantika

LEA

Anus

47

R

Vitez Sedam Zvezda

 

Svetkuj za vodu. Živi s ljubavlju.

Etiopija

LEA

Trtica

48

A

Veliki Čuvar Svete Planine

 

Svetkuj za oganj. Živi strastveno.

Fijakim

LEA

Levi guz niže

49

H

Vrhovni Mudrac Piramida

 

Slavi svetkovinu za Ekvinocij Bogova. Voli “Sve“.

Kolčika

TAN

Središte levog guza

50

A

Vrhovni Filozof

 

Slavi svetkovinu za Vrhovni ritual. Voli “Jednog“.

Sireniaka

TAN

Levi guz više

51

D

Vrhovni Titan

 

Svetkuj za Tahutija i Prorokovo dete. Čast znanje i mudrost.

Nasamonija

TAN

Desni guz niže

52

A

Mudrac Lavirinta

 

Proslavljaj svetkovinu za tri dana pisanja Knjige Zakona. Slavi otkrovenje radosti.

Kartaga

ZEN

Središte desnog guza

53

B

Feniksov Vitez

 

Svetkuj za prvu noć Proroka i njegove Neveste. Posvedoči svakom ujedinjenju sa naklonošću.

Kokzlant

ZEN

Desni guz više