NO 3870 6 Juni 2013

MOC.NIEUWS@THUISBLADEN.NL
GRATIS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD MOC.ADVERTENTIE@THUISBLADEN.NL
SINDS 1931 HUIS AAN HUIS
VERSPREIDINGSGEBIED: • MONSTER • POELDIJK • TER HEIJDE AAN ZEE •
9
Chantelle knipte
voor KWF
7
Begin woningen
Poeldijk-Dorp
6
Buurtpreventie
plaats Langeveld
4
Succes examens
Reddingbrigade
3
Beeker Liedertafel
zingt in Poeldijk
Op 28 mei jl is op Het Wes-
terhonk, een voorziening
voor 550 cliënten met een
verstandelijke beperking, te
Monster een afvaarding van
ISW Sweelincklaan ’s-Gra-
venzande op bezoek geweest.
Een tiental leerlingen en twee
docenten - zij hadden de dag
georganiseerd - kwamen vele
cadeaus brengen ter waarde
van ruim 10.000 euro, opge-
bracht op de Goede Doelen-
dag eind april.
Het aardige is dat al deze arti-
kelen –van fietsen, televisies
tot aan kleurpotloden – op
basis van een verlanglijst
van Het Westerhonk gekocht
zijn bij de middenstand in ’s-
Gravenzande.
Zo werd dus ook de lokale
economie ondersteund.
Onder dankzegging aan de
organisatoren zijn deze ca-
deaus met veel enthousiasme
in ontvangst genomen.
Vele cliënten zijn weer blij
gemaakt.
Het bestuur van de Stichting
Vrienden bedankt de leer-
lingen van het ISW Swee-
lincklaan hiervoor hartelijk!
Leerlingen haalden
10.000 euro op voor cliënten
van Het Westerhonk
In Westland is veel behoef-
te aan een eigen volkstuin/
moestuin zo blijkt uit de
aanmeldingen die binnen-
komen nadat het Platform
Duurzaam Westland dit be-
kend heeft gemaakt.
Landelijk is ook de belang-
stelling voor stadstuinieren,
daktuinen en dus ook volks-
tuinieren een grote trend.
In Westland ligt veel grond
braak en daar wil de volks-
tuinvereniging op korte ter-
mijn moestuinen op moge-
lijk maken.
Heeft u belangstelling dan
kunt u zich aanmelden door
een mail te sturen met uw
adresgegevens naar info@
duurzaam-westland.nl Dit
ter attentie van Aad van
Uffelen, project volkstui-
nen, die dit project heeft
ontwikkeld en tracht vorm
te geven.
U kunt ook bellen naar
0174-620528 of een bericht
sturen naar aadvanuffe-
len@prachtgroen.nl Zodra
er voldoende aanmeldin-
gen zijn wordt getracht de
eerste volkstuin te ontwik-
kelen. Deze volkstuinen
zijn voor een ieder die in
Westland woont of werkt
beschikbaar.
Al veel aanmeldingen voor een volkstuin
De zevende ‘Omloop van
Ter Heijde’ leek een mak-
kelijke loop te worden,
doordat het strand uit het
parcours was gehaald.
Maar door de plotselinge
veranderde weersomstan-
digheden, kou wind en
mist, werd het toch nog een
pittige wedstrijd.
De jeugdlopen (600 en 1200
meter) waren een feest. Het
was een geweldig schouw-
spel om te zien hoe het lint
van de in het geel gehulde
lopertjes zich door het gezel-
lige Ter Heijde begaf. Enke-
len van hen moesten tijdens
het lopen ook nog eens be-
komen van de knal van het
startschot. De organisatie
vond het dit jaar leuk om de
lopers weg te sturen na een
heus kanonschot. Nou dit
was me een knal, hierbij aan-
gemoedigd door de ouders en
het vele publiek.
Bij de 600m was de snelste
jongen Ruben van Seventer,
2e werd Xander Sparreboom
en 3e Stephen vd Bosch.
Bij de meisjes ging Hebe
Chadwick als eerste over de
streep, gevolgd door Lotte
Olsthoorn en Marin van der
Kraan. De iets oudere kin-
deren moesten het parcours
twee maal afleggen en de
winnaar bij de jongens was
Eduard Leerivain, 2e werd
Rohan Jankie en 3e Paddy
Smit. Bij de meisjes ging
Janna van Zevenbergen als
eerste over de streep, gevolgd
door Tessa Olsthoorn en Ma-
rit Duijvestijn.
Na afloop krijgen alle (150!)
kinderen een leuk tasje met
daarin lekkere dingen als her-
rinering.
De lopers van de 5 km (250
deelnemers) werden ook
door de kanonskogel weg-
geschoten en liepen door een
mistig en koud duingebied
over het ‘oude’ en ‘nieuwe’
fietspad. Onder de klanken
van het dweilorkest ‘Kap
Nâh’ kwam bij de mannen
winnaar Vincent Trintha-
mer als 1e over de streep,
gevolgd door Jesper Nijboer
en Richard vd Knaap. Bij de
dames hadden we als winna-
res Ilona Lievaart en 2e en 3e
werden respectievelijk Anita
Kleyweg en Lisan Duijves-
tijn.
Voor aanvang van de 10 km
(408 deelnemers) waren de
favorieten al bekend. Bij de
mannen zou de strijd gaan
tussen Mike Barsaiyan en
trainingsmaatje Erwin Spar-
reboom. De dames die voor
de overwinning gingen waren
Carla Ophorst (Nederlands
kampioene vrouwen 50+)
en Marlies Jongerius. Mike
en Erwin liepen de eerste 7
kilometer zij aan zij, maar
toen vond Mike het genoeg
en versnelde. Met een tijd
van 33.10 minuten kwam hij
over de streep gevogd op 21
seconden door Sparreboom.
De dames maakte er een heel
spannende wedstrijd van die
eindigde in een close finish.
Marlies Jongerius won met
een marge van 0,08 seconden
in 40.54 min.
Na afloop was de prijsuitrei-
king in het gezellige Vrondel,
waar veel deelnemers in de
verschillende categorieën de
rijk gevulde groentekist in
ontvangst mochten nemen.
Kortom een geslaagd eve-
nement in een knallend Ter
Heijde.
foto’s: Ruth Mauritz
Omloop van Ter Heijde een knaller
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen T 0174 22 50 56 www.borgdorf.nl Volg ons via:
DE REALISTISCHE MAKELAAR
Ruime eengezinswoning. Zonnige
achtertuin en een heerlijk plekje aan
het water!
Royale hoekwoning met 5 slaapka-
mers en zonnige achtertuin( Z).
€ 269.000,- k.k.
Rijnweg 220 Zeereep 67
MONSTER MONSTER
Verkocht
MEESTERLIJK AANKOPEN?
WIJ DOEN HET VOOR U!
U betaalt voor onze dienstverlening als aankopend makelaar €695,- + 10% over
het verschil tussen de vraagprijs en de koopsom (excl. BTW)
De 10 redenen om Borgdorff Makelaars als aankoopmakelaar in te schakelen!
1. Juridische begeleiding door 1 van de 3 juristen
2. Zekerheid
3. Risicobeperking
4. Laagste koopsom
5. Onderhandelen
6. Tijdwinst door uitbesteden
7. Gemak
8. Snellere verkoop
9. Meer panden om uit te kiezen
10. Procesbegeleiding
Borgdorff Makelaars staat aan uw kant! www.borgdorff.nl
Karakteristieke 2-onder1-kapwo-
ning met garage en achtertuin op
het zuiden! € 257.500,- k.k.
Molenstraat 77
MONSTER
In prijs verlaagd Nieuw
6 JUNI 2013 2 MONSTERSE COURANT
Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf
te verliezen.
Met dit gevoel hebben Alzheimer-
patiënten dagelijks te kampen.
Waar
drinkt u
koffie
uit?
1 op de 5 mensen krijgt
dementie, waarvan Alzheimer
de meest voorkomende vorm is.
www.alzheimer-nederland.nl
Madeweg 1 bis, Monster, Tel. 0174-247713, www.flower-art.nl
Bloemen- en plantencentrum
Voor al uw
moderne & klassieke
rouwarrangementen
”Omdat’tgewoongoedmoetzijn”
IN PLAATS VAN KAARTEN.

Het verdriet en gemis is groot,evenals de lege plek
die zij achterlaat.
Wij hebben haar in de laatste periode van haar leven
met veel zorg mogen omringen.
De vele blijken van medeleven via kaart,brief of door
uw aanwezigheid na het overlijden van mijn lieve
vrouw,zorgzame moeder en onvergetelijke oma

Maria Ruijgrok-Bossard

hebben ons goed gedaan.
Hiervoor onze welgemeende dank

Leen Ruijgrok
Kinderen en
Kleinkinderen

Monster, juni 2013
www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
T. 0174-412230 Zandeveltweg 75
E. gmeer@caiway.nl 2692 AS ‘s-Gravenzande
Henk van der Kruijk Jolanda Sonneveld
PERSOONLIJKE
BEGELEIDING
dag en nacht
bereikbaar
Uitvaartverzorging
eer
van der
Wij zijn er voor u
EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL
Telefoon 0174-270090
Uitvaart- informatiecentrum
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk
www.lupine.nl
Erkend RDW-inleveradres
voor uw sloopauto, -bus
AUTOBEDRIJF DE VOEGHT
Veilingweg 30, 2675 BR Honselersdijk,
de Honsel Noord, Tel. 0174-630938
www.devoeght.nl
OOK OPHAALSERVICE
direct vrijwaringsbewijs
! !
SCHALKE
VERWARMING

Wij installeren ook voor:
Stationsweg 22, 2681 RV Monster, Tel. 0174-213066
J
e
k
o
e
lk
a
s
t
o
n
t
d
o
o
it
?
63$$16(/(.752
:$66(1 '52*(1 .2(/(1 .79 9,'(2 $8',2
Herenstraat 15 Monster. Tel. (0174) 213715
De elektrovakman
die je kent!
Met eigen servicedienst,
snel en voordelig!
0174-292926
www.dijknoordermeer.nl
In Goede
Handen
MONI QUE ZUY DE RWI J K
C8PECHI ó4 - 2ó81 JÑ MCÑSIEP - IEL. 0174 - 24ó035
salon voor uw manicuren, pedicuren,
harsen en diabetes-voetverzorging
begrafenisverzorging
Den Hollander
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509
Al meer dan 25 jaar uw vertrouwen waard
Uitvaartverzorging
W.P. van Wingerden
Verzorging van begrafenissen en crematies in gehele Westland en omgeving
Nachtegaalstraat 47, 2675 XW Honselersdijk
Telefoon 0174-622022
Marja van Dijk
Willeke den Hollander
Lilly ter Laak
Telefoon (dag en nacht):
(0174) 623456
horizon@kabelfoon.nl
www.horizonuitvaart.nl
”Naar
mijn hart”
ûi[kweg 109, 2671 LX NaaIdwi[k · SweeIinckIaan 7S, 2692 88 's-6ravenzande
Wentel uw weg op aen HEERE
en vertrouw op Hem, Hif :al het maken.
%HGURHIGPDDUGDQNEDDUGDWYHUGHUOLMGHQKDDU
EHVSDDUG LV JHEOHYHQ GHOHQ ZLM X PHGH GDW GH
+((5(WRW=LFKKHHIWJHQRPHQRQ]H]RUJ]DPH
PRHGHUHQOLHYHRPD
&RUQHOLDYDQ6SURQVHQ
YDQGHQ%HUJ
VLQGVZHGXZHYDQ
-RKDQQHV0DULQXVYDQ6SURQVHQ
MDQXDUL‚PHL
$QQHOLHV
0DWWKLMVHQ0DULRQ
/LVD
.DUHQ
-RVFD
3LHWHUHQ0DUOHHQ
(OLVH
'LUHWKDHQ-RKDQ
'LQL
%UDP
-DQQH
(PPDHQ5XXG
1LHOV
0ROHQVWUDDW
%60RQVWHU
'HURXZGLHQVWLVJHKRXGHQGLQVGDJPHL
LQGHDXODYDQ5XVWSODDWV0ROHQODQGHZDDUQD
GH ELM]HWWLQJ LQ KHW IDPLOLHJUDI KHHIW SODDWV
JHYRQGHQRSGHEHJUDDISODDWVDOGDDU
in de witte tent voor de winkel!
Aleen in de witte tent naast de winkel op zaterdag 8 juni
Voorberg Schoenen
’s-Gravenzande
gaat los op
zaterdag 8 juni
Voorjaarsmarkt
Let op de koopjestafel
vanaf € 35,-
Dames- en heren-
schoenen voor de
helft van de prijs!
Merkschoenen zijn nog nooit zo goedkoop geweest!!!
Superstunt
Kinderschoenen
en sandalen
voor slechts

LAhCLSJRAAJ 247-251 º 'S-CRAVLhZAh0L º JLL. (0174) 412377
€ 35,-
6 JUNI 2013 3 MONSTERSE COURANT
Dát mag op een tegeltje
Beter te dromen
over wat je van
plan bent
dan wakker te liggen
over wat je
gedaan hebt
Centrale huisartsenpost Westland:
Uitsluitend op afspraak, Middelbroekweg 2a, Naaldwijk, 0174-638738.
Apotheek Monster, Molenweg 47: 0174-213242.
Apotheek Monster, servicepunt Kerkplein 8: 0174-247386.
Apotheek Poeldijk, Dahliastraat 71: 0174-280808.
Algemeen alarmnummer voor
ambulance, brandweer en politie
0900-8844 - www.politie.nl
Politie Haaglanden - Bureau Westland:
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk.
Openingstijden (voor aangifte): ma. t/m za. 09.00-22.00 uur, zo. 09.00-18.00 uur.
Overige zaken: 0900-8844 - Meld Misdaad anoniem: 0800-7000
Storingsdienst Westland Energie : (gratis dag en nacht) 0800-1265
Storingsdienst Electra en Gas : 0800-9009
Storingsdienst Evides Waterbedrijf : (gratis dag en nacht) 0900-0787
WWW.
EHBO-
MONSTER.NL
C
olofon
De Monsterse Courant is een uitgave van:
Zuid Holland Media BV
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Telefoon : 010-5912823
Fax : 010-5913335
moc.advertentie@thuisbladen.nl
moc.nieuws@thuisbladen.nl
Verschijning:
donderdag huis aan huis in
Monster, Poeldijk en Ter Heijde
aan Zee
Opgave van advertenties en
redactionele teksten:
Vóór dinsdag 12.00 uur opgeven.
Oplage : 9.500
Advertentieprijs : N0,30 per mm.
Voorpagina : 6x tarief
Bij contract en/of meerdere
plaatsingen, gereduceerde prijzen.
Bezorgklachten: 0174-514508.
HW staat voor ‘hoog water’ en LW voor ‘laag water.
Aan deze rubriek kunnen geen rechten worden ontleend.
vrijdag 7 juni
HW: 02.59 15.21 LW: 08.24 20.45
Zaterdag 8 juni
HW: 03.39 16.06 LW: 09.14 21.25
Zondag 9 juni
HW: 04.16 16.45 LW: 10.00 21.55
Maandag 10 juni
HW: 04.48 17.15 LW: 11.40 22.24
Dinsdag 11 juni
HW: 05.28 17.45 LW: 12.50 ---.---
Woensdag 12 juni
HW: 06.06 18.26 LW: 01.25 13.40
Donderdag 13 juni
HW: 06.35 18.56 LW: 02.04 14.26
HW staat voor ‘hoog water’ en LW voor ‘laag water.
Aan deze rubriek kunnen geen rechten worden ontleend.
Dierenbescherming Delfland,
afdeling Westland:
Klachten- en informatielijn, 015-2124000.
Dierenmishandeling
of verwaarlozing melden:
Telefoonnummer 144. Voor het melden van
(verwilderde) zwerfkatten 06-12947678.
J. Leezer, dierenarts:
(Gezelschapsdieren) Eikenlaan 139,
‘s-Gravenzande. Tel. 0174-418262
Kwadraad Maatschappelijk Werk
088-900 4000 (lokaal tarief).
Meldpunt Huiselijk Geweld: 0900-126 26 26
Meldpunt Bezorgd?: 0900-0400405
Careyn
Careyn wijkverpleging Monster
Voor verzorging en verpleging thuis 06-30774429
van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur
Inloopspreekuur: vrijdag van 13:30 tot 14:30 uur in
het wijkgebouw Careyn, Schubert 2, Monster.
Telefonisch bereikbaar: 06 - 30774429 van
maandag t/m zondag van 7:00-23:00 uur.
Uitleen van zorghulpmiddelen:
Bel 088-0300500 of kijk op www.vitaal.nl.
Thuiszorg-Wijkverpleging:
Maandag t/m vrijdag telefonisch spreekuur
van 13.00 tot 14.00 uur, 0174-213594 (Monster),
0174-245950 (Poeldijk).
Jeugdgezondheidszorg
Zuid Holland West:
Consultatiebureau van 0 tot 4 jaar, 088-0549999,
info@jgzzhw.nl.
Informatie klachtopvang
gezondheidszorg:
0900-2437070 (0,10 euro per minuut).
www.zorgbelang-zuidholland.nl
Zorg in de laatste levensfase:
St. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
06-12471661.
Stichting Zorginstellingen
Pieter van Foreest:
CliëntenService 015-2513690
clientenservice@pietervanforeest.nl.
Slachtofferhulp Haaglanden,
bureau Westland:
0174-645958 of 0900-8844.
Siriz, voor onbedoelde zwangerschap:
0900-2021088 (elke dag, 0,05 euro / min) of mail
hulp@siriz.nl.
A.A. (Anonieme Alcoholisten):
Werkgroep Westland. Inl. 06-15652313 (Kees)
0174-621853 / 06-42394508 (Martin)
Werkgroep Al-Anon Westland:
Werkgroep voor vrienden en familieleden van
alcoholisten. Inl. 0174-213730 (Hans) / 0174-
515105 (Cor)
Schuldhulpmaatjes
Westland organiseert
een informatieavond
op 12 juni 2013 om
20.00 uur in De Kiem,
Kon. Julianaweg 91
’s-Gravenzande.
Jaarlijks komen vele
mensen in Westland in
financiële problemen.
De oorzaken van zijn
divers: verliezen van
een baan, scheiding,
overlijden van partner,
faillissement. Veelal
komen deze mensen
niet zelf uit de pro-
blemen. Zij hebben
ondersteuning nodig.
Een maatje die naast ze
staat en samen optrekt
om de financiële pro-
blemen aan te pakken
en erop gericht te zijn
om weer zelfstandig de
financiële huishouding
te kunnen voeren.
In november 2012 is
Stichting Voor Elkaar
Westland opgericht.
Deze stichting is on-
der andere verantwoor-
delijk voor het project
Schuldhulpmaatje in
Westland. Inmiddels
zijn er maatjes opge-
leid en worden een
aantal mensen met fi-
nanciële problemen in
Westland begeleid.
Deze maatjes zijn ge-
certificeerd, zij heb-
ben een driedaagse
opleiding gevolgd
waar maatschappe-
lijke, financiële en
sociaal economische
onderwerpen ter spra-
ke kwamen. De certifi-
caten zullen woensdag
12 juni 2013 worden
uitgereikt door wet-
houder Marga de Goeij
van Westland. De uit-
reiking vindt plaats
tijdens de informatie-
avond.
Naast het certificeren
van de maatjes is er
die avond ook gele-
genheid om in contact
te komen met Schuld-
hulpmaatjes, wordt
het landelijke traject
toegelicht en wordt
aandacht besteed aan
het werven van fond-
sen. Meer informatie
vindt u op de website
van Schuldhulpmaatje
www.schuldhulpmaat-
je.nl.
Aanvang van de avond
is 20.00 uur. De infor-
matieavond is vrij toe-
gankelijk.
Schuldhulpmaatjes
Westland
De fusie tussen “Het Kom-
pas” en de “st Aloysius”
gaat al opschieten. Vanaf
augustus 2013 zullen deze
twee scholen samen verder
gaan onder de naam “de
Zeester”. De leerlingen van
beide scholen zijn nu een
traject ingegaan om elkaar
beter te leren kennen.
In het kader van deze ken-
nismaking hebben de klas-
sen van de “st Aloysius” een
rondleiding georganiseerd
voor de kinderen van “Het
Kompas”. Zo leren de kinde-
ren van beide scholen elkaar
en het gebouw, waar ze vanaf
volgend schooljaar zullen
zitten, goed kennen. Afgelo-
pen donderdag, 23 mei, was
het de beurt aan de groepen 7.
De kinderen van basisschool
“Het Kompas” kwamen rond
10.30 aan bij de “st Aloysi-
us”. Na een kort gesprekje in
groep 7 werd de rondleiding
gestart. De leerlingen van
de “st Aloysius” leidden de
kinderen van “Het Kompas”
door de hele school. Geen
hoekje werd overgeslagen.
Na afloop van de rondleiding
werden de kinderen getest op
de kennis over het gebouw.
Daarna stond er een heer-
lijke “high limo” klaar. Alle
kinderen hebben geproost op
de leuke kennismaking. Na
een coöperatieve werkvorm
(zoek iemand die) hebben
de meeste kinderen elkaar
gesproken en was het weer
tijd om terug naar school te
gaan. De juffen vonden het
een geslaagde kennismaking
en het was erg leuk om te zien
hoe de kinderen met elkaar
omgingen.
Rondleiding WSKO
De Zeester
Zondagmiddag 9 juni a.s.
om 16.00 uur is er in de
Bartholomeuskerk van
Poeldijk
een ‘Orgel-plus-concert’
met medewerking van man-
nenkoor de ‘Beeker Lieder-
tafel’, Kamerkoor ‘Couleur
Vocale’ en organist Patrick
Hopper.
Het belooft die middag een
bijzonder ‘uurtje muziek’
te worden met drie korte
optredens van één van de
beste mannenkoren van ons
land, het enige Westlandse
kamerkoor en organist Pa-
trick Hopper. De entree is
gratis.
Beeker Liedertafel zingt in
Poeldijk
Met Moederdag heb-
ben alle moeders van
de kleuters van het
WSKO Aloysius-
school in Monster een
tegoedbon gekregen
voor een beautybe-
handeling.
Deze week was het
eindelijk zo ver. Ge-
huld in badjas en op
slippers konden de
moeders genieten van
een , door kinderen
verzorgde beautymid-
dag. Deze bestond
onder andere uit een
voeten bad, gezichts-
behandeling met kom-
kommermasker en
een hand/voetmassa-
ge. De nagels werden
voorzien van nagellak
en natuurlijk gingen de
moeders naar huis met,
een door de kinderen,
aangebracht laag make
up . De moeders heb-
ben genoten en kijken
nu al uit naar de vol-
gende moederdag.
Kleuters verwennen
moeders
Op zondagmiddag 9
juni komt de West-
landse Muziekgroep
de Lierriks muziek
brengen van o.a. The
Eagles, Marie Black,
Willie Nelson, Emme-
lou Harris, Adele, Don
Williams, Amy Mac-
donald etc. Lonneke
zingt en speelt ook op
diverse ritmische in-
strumenten, zoals slag-
gitaar, Rinus zingt en
speelt sologitaar, Wim
zang en sologitaar en
Geert accordeon.
Het is een mengelmoes
van Iers, country en
een beetje tex mex en
er kan natuurlijk ook
meegezongen worden.
Meer informatie op
www.cultuurschuur.nl
Aanvang 16.00 uur,
entree € 7,= inclusief
koffie/thee.
Aanmelden bij info@
cultuurschuur.nl of
0174-244980 inspre-
ken op het antwoord-
apparaat.
Country, Iers en Tex
Mex met Lierriks
LET OP!
4 BBQ worstjes
4 BBQ hamburgers
4 gemarineerde filetlapjes
4 gemarineerde speklappen
8 stokjes kipsaté
voor slechts
14,95 euro
100 gr. gebr. rosbief
100 gr. gebr. fricandeau
100 gr. eigen boeren achterham
Samen 300 gr. voor 5,50 euro
Gehaktdag &
Vlugklaardag
BARBECUE KNALLER
SUPER VLEESWARENTRIO
4 gegrilde kip-
penpoten
5,00 euro
DINSDAG EN
WOENSDAG
LET OP:
Ambachtelijke Kwaliteits Slagerij
Herenstraat 5 Monster Tel: (0174) 213 014
De lekkerste winkel in de buurt met vlees, salades en vleeswaren uit “eigen” worstmakerij
Marcel Berkemeier
■ R.K. Kerk H. Machutus, Monster
Zaterdag 8 juni 19.00 uur:
Euchristieviering
Voorganger: pastoor M.Sraathof
Zondag 9 juni om 09.30 uur:
Euchristieviering
Voorganger: pater B. ten Berge

■ St. Bartholomeuskerk, Poeldijk
Zaterdag 8 juni
geen viering
Zondag 9 juni om 11.00 uur:
Eucharistieviering met volkszang en
cantor
■ Hervormde gemeente Monster
Zondag 9 juni om 09.30 uur:
ds. A.J. van den Herik
om 16.30 uur:
kand. M. van Rijn
■ Hervormde gemeente
Ter Heijde aan Zee:
Zondag 9 juni om 10.00 uur:
Ds.A. Westerdijk
■ Protestantse Gemeente,
Monster
Zondag 9 juni om 09.30 uur:
Heilig Avondmaal
Ds. D. van Duijvenbode

■ Hersteld Hervormde Gemeente
Monster - ’s-Gravenzande - Zui-
derkerk
Zondag 9 juni om 10.00 uur:
Ds. G.J. van Asperen
16.30 uur:
Ds. G. J. van Asperen.
■ Hervormde gemeente Poeldijk
Zondag 9 juni om 10.00 uur:
Ds. A. J. Molenaar,
Om 19.00 uur:
Ds. E.J. Prins

■ Gereformeerde Kerk,
(Vrijgem.) Monster:
Zondag 9 juni 10.00 uur:
ds. Z.J.C. van Harten
om 16.00 uur:
Ds. W.B. v.d. Wal
■ Volle Evangelie Gemeente
De Aar (‘s-Gravenzande):
Zondag 9 juni om 10.30 uur:
Jan Kempe

■ Chr. Geref. Kerk, Maranathakerk
(‘s-Gravenzande):
Zondag 9 juni om 09.30 uur:
Heilig Avondmaal Ds. C. Agterhof.
om 16.30 uur:
Leesdienst
■ Oud Geref. Gemeente in
Nederland:
Zondag 9 juni om 09.45
en 15.45 uur:
Leesdienst.
■ Gereformeerde Gemeente
‘s-Gravenzande ‘Westerkerk’:
Zondag 9 juni om 09.30 en 15.30
uur: leesdienst
donderdag 13 juni
19.45 uur: Student H.A. van Zetten
■ Dovendienst ‘Delfland’:
zaterdag 8 juni 13.00 uur
J.Jongeneel, Breepleinkerk, R’Dam Zuid
Zondag 9 juni om 10.00 uur:
ds. Cor Baljeu, Ontmoetingskerk, Klap-
wijksweg 91, Pijnacker. gec. dienst.
6 JUNI 2013 4 MONSTERSE COURANT
MONSTER
Loketten
voor wonen,
zorg en welzijn.
U kunt voor meer informatie
terecht bij de medewerkers
van Vitis Welzijn
in het Stip Westland loket.
HAVENSTRAAT 16
2681 LD MONSTER
TELEFOON 0174-315044.
U bent welkom iedere werk-
dag van 09.00 tot 12.00 uur.
Internet: www.vitiswelzijn.nl
E-mail: info@stipwestland.nl.
Ouderen die zo lang mogelijk
zelfstandig willen blijven
wonen hebben op maat ge-
sneden, goed georganiseerde
dienstverlening aan huis
nodig. Het huidige aanbod is
zeer gevarieerd. Zonder goede
informatie, is bewust kiezen
dan ook lastig.
Via het Stip Westland
loket Monster kunt u zich
aanmelden voor voorzienin-
gen en/of informeren naar de
mogelijkheden die er zijn op
het gebied van wonen, zorg en
welzijn.
Hebt u meerdere vragen of
problemen waar u deskundig
advies en/of begeleiding bij
nodig heeft, maak dan vooraf
een afspraak met de oude-
renadviseur van Vitis Welzijn.
De ouderenadviseur zoekt sa-
men met u naar een oplossing,
begeleidt, steunt, bemiddelt
en verwijst soms door. De
ouderenadviseur
bezoekt u desgewenst thuis.
KERKDIENSTEN
Kloosterlaan33
Monster
Tel. 0174- 280311
Agenda
6 tot en m
et
12 juni 2013
Zing mee met zangvereniging Excelsior!
“Excelsior” is een neutraal gemengd zangkoor.
Het koor telt momenteel 59 leden. Er wordt regelmatig
opgetreden binnen Monster en daarbuiten. Dit optreden
geschiedt zowel solo als in samenwerking met andere koren en/
of instrumentale begeleiding. De leden zijn voor het merendeel
binnen het Westland woonachtig.
Het repertoire is zeer gevarieerd: van musical, operettemuziek
en volksliedjes tot klassiek en kerkmuziek.
Bel voor informatie: 0174 246440
Donderdag 6 juni
Werelddansen (plesati)50+ 08.45-10.15
werelddansen (avanti)65+ 10.30-12.00
Zangkoor Excelcior 20.00-22.00
info: 0174 246440
Vrijdag 7 juni
Senioren Computer Inloop 09.00-12.00
Maandag 10 juni
bewegen ouderen 09.15-10.00
yoga 13.00-14.00
yoga 14.00-15.00
Woensdag 12 juni
Open Eettafel 12.00- 14.00
klaverjassen 13.30-17.00
Creatuurtje 13.30-15.30
info: 06 21986095
* www.vitiswelzijn.nl
Juni is in boekhandels en bi-
bliotheken uitgeroepen tot
‘Maand van het Spannende
Boek’. Van 1 tot en met 30
juni is er speciale aandacht
voor dit genre met als thema
“Al 25 jaar Vlijmscherpe
thrillers”
Onze fascinatie voor de
donkere, duistere kant in de
mens maakt het genre van
de psychologische thriller zo
enorm populair. Bibliotheek
Westland heeft voor leden
en nieuwe leden tijdens de
maand juni leuke acties:
Voor nieuwe leden van 16
jaar en ouder is er een Cri-
mezone magazine, OP is OP.
Trouwe bibliotheekleden
krijgen korting bij Westland-
Theater De Naald. Op woens-
dag 5 juni, woensdag 12 juni
en donderdag 13 juni krijgt u
het 2e bioscoopkaartje gratis
voor de spannende film ‘Dag-
licht’, naar het gelijknamige
boek van Marion Pauw.
Verder zijn bij alle vestigin-
gen van Bibliotheek West-
land tentoonstellingen en
presentatietafels ingericht
om dit genre extra onder de
aandacht te brengen. Kom
naar de bibliotheek en laat u
verleiden door de Maand van
het Spannende Boek..
Juni - Maand van het Spannende Boek
Op 1 januari 2013 is de nieu-
we Drank- en Horecawet
(DHW) in werking getreden.
Deze landelijke wet verplicht
gemeenten een horecaver-
ordening op te stellen voor
organisaties met een sociaal-
culturele doelstelling die niet
zijn gericht op het maken van
winst, zoals sportclubs of so-
ciëteiten. In de verordening
staan de regels voor schenk-
tijden van alcohol en het or-
ganiseren van bijeenkomsten.
Er staan ook mogelijkheden
in voor de burgemeester om
hiervoor op aanvraag een per-
manente of tijdelijke onthef-
fing te verlenen. Deze regels
zijn nu nog vastgelegd in
de voorschriften bij de indi-
viduele vergunningen. De
verordening verbiedt onder
meer dat verenigingen hun
clubgebouw beschikbaar
stellen voor het organiseren
van privébijeenkomsten en
bijeenkomsten van derden.
Ook is een verbod op happy
hours opgenomen.
De drank- en horecaveror-
dening voor Westland is tot
stand gekomen in samen-
spraak met vertegenwoor-
digers van de Westlandse
clubs en de reguliere horeca.
De situatie in Westland heeft
geen aanleiding gegeven om
het tot nu toe gevoerde beleid
drastisch te wijzigen. In grote
lijnen zijn de op dit moment
geldende voorschriften in de
verordening opgenomen. De
ordening is vanaf 6 juni 2013,
na publicatie, van kracht.
Voorafgaand aan de raads-
vergadering waarin de ver-
ordening is aangenomen,
hebben de KNHB-Westland
en de voetbalkoepel FEVO
een intentieverklaring on-
dertekend. Hierin geven zij
aan gezamenlijk een goede
invulling te willen geven aan
de verordening en eventueel
nog met aanvullende regels te
willen komen. De gemeente
juicht deze samenwerking
van harte toe.
Nieuwe drank- en horeca-
vergunning voor Westland
Op 28 mei heeft de gemeenteraad van Westland de nieuwe
drank-en horecaverordening vastgesteld. Belangrijke uit-
gangspunten hierin zijn het tegengaan van schadelijk al-
coholgebruik door jongeren en voorkomen van oneerlijke
concurrentie tussen verenigingen en reguliere horeca.
Op 30 mei 2013 zijn de
jeugdleden van de Mon-
sterse Reddingsbrigade
opgegaan voor het jaar-
lijkse praktijkexamen, Ju-
nior Zwemmend Redder
en Life Saver. Gedurende
deze avond zijn zij getoetst
op hun kennis en vaardig-
heden.
Van de jeugdstrandwachters
in spé wordt verwacht dat
zij zelfstandig een drenke-
ling kunnen redden. Hierbij
moet gedacht worden aan het
alarmeren van 112, het toe-
spreken en nagaan van het
welzijn van de drenkeling
en deze veilig aan de kant
brengen.
Vanwege zijn eigen veilig-
heid, gaat de redder bij voor-
keur niet te water. Wij spre-
ken hier dan over een “droge
redding”. Als de situatie dit
niet toestaat zal de redder te
water moeten gaan en contact
maken met de drenkeling, de
zogeheten “natte redding”.
Een drenkeling is in veel
gevallen in paniek, en moet
gerust worden gesteld. Bij
reddingen kunnen diverse
reddingsmiddelen gebruikt
worden om de drenkeling en
de redder zo snel mogelijk in
veiligheid te brengen. Exa-
minatoren hebben dit beoor-
deeld en 43 kandidaten zijn
met een diploma naar huis
gegaan.
De Monsterse Reddingsbri-
gade feliciteert de geslaag-
den en kijkt met trots terug
op een fantastische exame-
navond!
Geslaagd zijn voor: MRB
Junior Zwemmend Red-
der 1 1/2: Kirsten Cornelis,
Lucie Vogelaar, Chantalle
Wehling. Junior Zwemmend
Redder 1: Fabienne Baas,
Lucas Baas, Zehra Balo,
Tessa Hegge, Naomi Lucas,
Arthur van Onselen, Sophie
Rijk, Charmaine Vellinga.
Junior Zwemmend Redder
2: Fien van den Aakster,
Jake Blom, Sabre de Breed,
Oscar Heijsteeg, Matthijs de
Jong, Nienke van Lier, Niels
van der Meer, Iris Overduin,
Tessa van Paassen, Michel
Parent, David de Rooij, Lu-
cas de Rooij, Olivier Rijk,
Kate Schoon, Brend van
Velden, Mike Vogelaar, Jo-
elle Zuijderwijk. Life Saver
1: Roy Duijndam, Esmee ‘t
Hart, Roger van Mersber-
gen, Remco van der Spek.
Life Saver 2: Jasmijn van der
Gaag, Josh Kramer, Lisanne
Noorderloos, Kim Reedijk,
Hermen Smelt, Yorrick Ver-
hoef, Célina Vellinga, Eliahu
de Vries. Life Saver 3: Fayka
de Vries, Stan Westdijk, Sa-
scha de Zeeuw.
Gefeliciteerd met jullie di-
ploma!
Voor meer informatie over
de activiteiten van de Mon-
sterse Reddingsbrigade, kijk
op www.rbmonster.nl, www.
facebook.com/monsterse-
reddingsbrigade of volg ons
op Twitter: @rbmonster
Succes bij examens
Monsterse Reddingsbrigade
De Westlandse Pronk-
kast in Bibliotheek ‘s-
Gravenzande waar u
een uitgebreide collectie
Westlandse boeken, zo-
wel romans als informa-
tieve boeken vindt, is een
multitouchtafel rijker.
Op deze tafel is de zgn.
Heritage Browser geïn-
stalleerd, slimme software
waarmee beeldmateriaal
aantrekkelijk kan worden
gepresenteerd. U kunt
onder andere zoeken op
trefwoord en straatnaam.
Bent u op zoek naar oude
foto’s van uw eigen straat,
typ dan uw straatnaam in
en u krijgt oude foto’s
aangeboden uit de col-
lectie van het Historisch
Archief Westland. De fo-
to’s worden als kleine af-
beeldingen getoond op de
multitouchtafel (een grote
horizontale monitor, inge-
bouwd in een tafel) maar
u kunt ze zelf – net als op
uw tablet of smartphone –
op de tafel naar hartenlust
vergroten of verkleinen.
Hierbij moet wel ver-
meld worden dat (nog)
niet van álle straten in
het Westland oude foto’s
voorhanden zijn. Mocht
dat ook met úw straat het
geval zijn, en hebt u thuis
wel oude foto’s van deze
straat, dan houdt het His-
torisch Archief Westland
zich aanbevolen om uw
fotomateriaal te scannen.
We kunnen u vertellen
over deze multitouchtafel,
maar eigenlijk moet u hem
gewoon een keer komen
uitproberen.
Bezoekers van de biblio-
theek die hem al hebben
gezien, waren er niet meer
achter weg te slaan. Kom
kijken in Bibliotheek ’s-
Gravenzande, Zandevelt-
plein 26.
Multitouchtafel
in
Bibliotheek
’s-Gravenzande
6 JUNI 2013 5 MONSTERSE COURANT
www.sparta.nl
Verkrijgbaar bij uw Sparta dealer:
* Geldig van 1 t/m 30 april 2013.
Kijk voor de voorwaarden op
sparta.nl of informeer bij uw dealer.
“Heel veel
opties voor een
scherpe prijs!”
Kijk, daar is over
nagedacht.
GRATIS 2 JAAR EXTRA
VERZEKERING
*
T.W.V. € 95 BIJ DE E-MOTION C3/C4
Bij afsluiting van een 3-jarige
ENRA cascoverzekering: dekking
tegen diefstal, schade
en pechhulp in Nederland.
hereostraat 30
Nooster,
te|. 0174 - 289612
Paardekooper
Molenstraat 9C •2681 BL Monster
$DQELHGLQJ
$DQELHGLQJ
C1000
Huzaren-
salade
bak 700 gram van 1.99
voor 0.
99

C1000
Komkommers
duo verpakking

voor 0.
99

Voor op de Barbecue
Keuze uit: Hamburgers, Worstjes,
Gemarineerde Varkenslapjes, Gemarineerde
Speklapjes, Kipdrumsticks, Varkensshaslick en Kinderspies
3 pakjes á 4 stuks naar keuze voor 6.
00

$DQELHGLQJ

A
a
n
b
ie
d
in
g
e
n
g
e
ld
ig
v
a
n

d
o
n
d
e
r
d
a
g
0
6
-
0
6
t
/
m
z
o
n
d
a
g
9
-
0
6

Piet van den Berg, Keurslager
Molenbrink 50, 2681 EZ Monster
0174-213313 www.pietvandenberg.keurslager.nl
KE UR S L AGE R S P E C I AL
t/m zaterdag 15 juni:
Pineappel inside, stukje var-
kenshaas gevuld met ananas,
en heerlijk gemarineerd

nu per 100 gram 2
25
TROTS VAN DE KEURSL AGER
t/m zaterdag 8 juni
Barbecueworstjes
uit eigen keuken,
4e GRATIS
MAALT I J D VAN DE WE E K
t/m zaterdag 8 juni
Hollandse Kipschotel,
compleet met krieltjes en groente,
in een heerlijke saus,
500 gram 4
48
Andijvie-stamppot
goed gevuld met spekjes, 500 gram 3
98
VLEESWARENKOOPJE
t/m zaterdag 8 juni
150 gram gesneden
Grillworst en
100 gram vleessalade
samen voor
2
96
KEURSLAGERKOOPJE
t/m zaterdag 8 juni
BBQ-
gemarineerde
steaks 2 stuks

voor slechts 5
95
Volg ons ook via Facebook,
www.facebook.com/
KeurslagerPietvandenBerg
WIJ HEBBEN IN
ONS ASSORTIMENT
OOK VERS
BELEGDE BROODJES
Elke dinsdag en woensdag:
Gehaktdag
Ook voor uw koud-warm buffet, salades,
hapjes, bbq-party, en belegde broodjes
bent U bij ons aan het juiste adres!
zie ook onze website:
www.pietvandenberg.keurslager.nl
sdag:
Elke donderdag:
Biefstukdag
Condens tussen uw dubbelglas ?
Glasschade ?
Tel. 0174 - 21 27 22
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgaaf.
Tevens levering van o.a. dekoratief glas -
isolatieglas glas in lood / koper en brons
J. van den Ende
Glas- en Schildersbedrijf
Vlotlaan 103,
2681 TW Monster
Tel. 0174 - 212722
DuinRiet.nl
OGA Makelaars
Hoek van Holland
0174 38 70 02
Frisia Makelaars
Den Haag
070 342 01 01
Inlichtingen en verkoop:
Ontwikkeling:
º Oebruiksoppervlak van "B7n
2

tot POPn
2
º Kavel van POBn
2
tot PBGn
2
º let fraaie erker, terras
en/of uitbouw
Zaterdag
8 juni
11.00-13.00 u
Open
Huis
L` Avenue loek van lolland
N
o
g

e
n
k
e
le
v
illa
’s

b
e
s
c
h
ik
b
a
a
r
DuinRiet Hoek van Holland

3
4
9
.
8
5
0
,
-
v.o.n.
º Aansprekende arohiteotuur
º Liohtbij strand, zee en duinen
º Ooede ontsluiting en voorzieningen
º Op korte ternijn te betrekken
Leen van der
louwenstraat PB
loek van lolland
vanaf:
Herenstraat 14 Monster 0174-764878
(ONHZRHQVGDJ
3DWDWGDJ
ppQSRUWLH
YRRU
1 euro
H[FOXVLHIVDXV
krIa§Ieeµ wIakeI
8aaIdWIjk
Wi[ doen ook. º k|eine verhuizingen, º huisraad gratis opha|en, º k|usdienst,
º huizen gratis |eegha|en en bezemschoon op |everen
Ook een ingang met ruime parkeerge|egenheid aan de Wi||em de Sitterstraat 1.
Voor meer informatie en/of maken van een afspraak.
WWW.krIa§IeeµaaaIdWIjk.aI · krIa§IeeµaaaIdWIjk@hetmaII.cem
8te0a eea §eed deeI
2S KQ@A OLQHHAJVEFJ
JEAQS RKKNAAJ=J@AN
0eer het hrea§ea ea keµea vaa 0W sµ0IIea hIj eate WIakeI heIµt 0 mee aaa eea
heter mIIIe0 ea ste0at 0 IekaIe, aatIeaaIe ea IateraatIeaaIe §eede deeIea.
:LM]LMQGH
JRHGNRRSVWHYDQ
KHW:HVWODQGHQ RPVWUHNHQ Prins Hendrikstraat 26
2671 JH Naa|dwi[k
Te|efoon. 0174-237459
(naast winke|centrum De Tuinen}
Kom werken bij etos
DE BESTE DROGIST VAN NEDERLAND 2011
Het etos Team is op zoek naar een enthousiaste
VERKOOPSTER
DROGISTERIJ
Het betreft een full-time baan (zaterdag wisselend).
Functie-eisen:
ervaring in de drogisterij/assistent drogisterij
of studerend hier voor.
Schriftelijke sollicitatie met foto naar:
ETOS Trimp
t.a.v. M. Glansdorp-Trimp
Mesdaglaan 195, 3141 HE Maassluis
6 JUNI 2013 6 MONSTERSE COURANT
Gezegend met mooi voorjaars-
weer is op vrijdag 31 mei de te-
lefooncirkel ‘Plaats Langeveld’
van Buurtpreventie Monster-Ter
Heijde officieel geïnstalleerd door
het bord ‘Attentie Buurtpreven-
tie’ bij de ingang van deze laan
te onthullen. In aanwezigheid
van de wijkagent, de voorzitter
en enkele leden van Buurtpre-
ventie Monster-Ter Heijde en de
bewoners van Plaats Langeveld
is door een van de jongste bewo-
ners het ‘Attentiebord’ zichtbaar
gemaakt.
Plaats Langeveld is een laan in het
buitengebied van Monster. Onlangs
heeft daar een insluiping plaatsge-
vonden waarbij kostbaarheden zijn
weggenomen. Reden dat enkele be-
woners in overleg met de wijkagent
en Buurtpreventie Monster-Ter He-
ijde hebben besloten om passende
maatregelen te nemen door het in-
stellen van een telefooncirkel om zo
de veiligheid beter te waarborgen.
Als zich iets verdachts voordoet
waarschuwen de deelnemende le-
den elkaar per telefoon zodat ook
hier meer ogen en oren zijn om
ongewenste zaken te signaleren.
Vanzelfsprekend wordt in noodza-
kelijke gevallen direct de politie
gealarmeerd, voor aankomst van de
politie kunnen de gewaarschuwde
leden van de telefooncirkel al han-
delend optreden.
Gemeente Westland heeft ook deze
telefooncirkel van middelen voor-
zien om hun taken naar behoren te
kunnen uitvoeren. Buurtpreventie
Monster–Ter Heijde en de wijk-
agent staan deze telefooncirkel met
raad en daad terzijde.
Voor nadere informatie neemt u
contact op met de initiatiefnemer
en coördinator van de telefooncir-
kel Plaats Langeveld, Rene den
Broeder, tel. 06-50277711 of met
de voorzitter van Buurtpreventie
Monster-Ter-Heijde Loeky Palm,
telefoon 06-20657267, email BP-
teamMonster@live.nl Website:
www.buurtpreventiemonsterterhe-
ijde.nl
Plaats Langeveld heeft eigen Buurtpreventie
Dit jaar heeft 2Samen gemeend
haar lente- en (na)zomerfeesten, die
normaal gesproken door elk kinder-
centrum apart worden ingepland, te
clusteren in een grote 2Samen Feest-
week.
Deze feestweek vindt plaats van 10
t/m 15 juni. Het zomerfeest bij 2Bal-
lonnen, locatie Kloosterlaan 53 in
Monster, vindt plaats op vrijdag 14
juni van 16.00 – 18.00 uur.
Op het zomerfeest zijn er voor de
kinderen verschillende leuke spel-
letjes en activiteiten te doen.
Tijdens het zomerfeest is iedereen
welkom, dus neem gerust vriendjes,
vriendinnetjes, ooms en tantes en/of
opa’s en oma’s mee!
Rond 16.15 uur start een gratis Zum-
ba les. Iedereen mag meedoen, dus
kinderen, ouders en andere belang-
stellende nodigen wij van harte uit
om mee te doen!
De opbrengst van het zomerfeest
schenken wij aan vrijwilligersorga-
nisatie ‘Mzamomhle’, een hulporga-
nisatie die helpt bij het opzetten en
verbeteren van kinderdagopvang in
de Townships rond Kaapstad, Zuid
Afrika. Goede dagelijkse opvang
van kinderen is een belangrijke
voorwaarde voor de ontwikkeling
van kinderen, terwijl ouders kunnen
werken en een bestaan kunnen op-
bouwen. Daarmee creëren zij voor
zichzelf en voor hun kinderen een
betere toekomst. Het zal u niet ver-
bazen dat 2Samen de doelstelling
van Mzamomhle van harte onder-
steunt en graag wil bijdragen aan de
realisatie daarvan.
2Samen viert
feest en iedereen
is welkom!
Op zaterdag 8 juni wordt de er weer
een gezellige bingo georganiseerd in
Dorpshuis het Vrondel. De aanvang
van de bingo is om 19.45 uur en u
bent welkom vanaf 19.00 uur.
Bij binnenkomst krijgt u een gratis
kopje koffie met wat lekkers bij u aan
tafel geserveerd. Tijdens de bingo
gaat de schaal met hartige hapjes
diverse keren rond om de inwendige
mens te versterken.
Op de avond worden er 11 ronden
bingo gepeeld met mooie prijzen,
die met zorg zijn samengesteld. De
kosten zijn € 5,00 en voor de extra
ronde € 2,00.
Graag tot ziens. Dorpshuis het Vron-
del is te vinden in de locatie bij de
speeltuin, gelegen achter de Tromp-
straat in Ter Heijde.
Datums bingo’s t/m december 2012:
dinsdag 2 juli Dorpsfeestbingo,28
september Marathonbingo, 21 sep-
tember Nazomerbingo, 5 oktober
Extra Bingo, 19 oktober Herfstbin-
go, 24 november Sinterklaasbingo,
15 december Kerstbingo, 28 decem-
ber Oudjaarsbingo.
De Vrondelbingo’s zijn een onder-
deel van de grote scala aan activitei-
ten die georganiseerd worden door
Dorpsvereniging Ter Heijde aan
Zee, neem daarom eens een kijkje op
de homepage www.hetvrondel.nl en
u zult versteld wat deze vereniging
in de kleine kern van Westland u al-
lemaal die bieden heeft.
Juni Bingo Dorps-
huis het Vrondel
Zaterdag 7 september vindt Podium
Westland plaats in het centrum van
Naaldwijk. Tijdens Podium West-
land zijn er twee mogelijkheden
voor dichters én schrijvers van korte
verhalen om hun werk voor te dra-
gen of hun werk onder de aandacht
van het publiek te brengen. Schrij-
vers en dichters kunnen optreden in
een van de tenten op het festivalter-
rein of deelnemen aan de schrijvers-
markt in Bibliotheek Naaldwijk. De
schrijversmarkt is ook voor dichters
die gepubliceerd hebben. We raden u
aan om u zo snel mogelijk, uiterlijk
voor 1 juli, aan te melden omdat de
ruimte beperkt is en… vol is vol.
U kunt zich aanmelden om deel te
nemen aan de schrijversmarkt of om
op te treden op een van de podia door
een bericht te sturen aan mevr. C.
Theissens, via e-mail ctheissens@
bibliotheekwestland.nl.
Aanmelden voor de schrijversmarkt of dichterspodium
tijdens Podium Westland
Ruim 28.000 collectanten van het
Nederlandse Rode Kruis collecte-
ren van 10 tot en met 15 juni door
het hele land.
Ook afdeling Westland-West
gaat met 185 vrijwilligers langs
de deur om steun te vragen voor
de lokale activiteiten van het
Rode Kruis. Dit gebeurt in Mon-
ster, Ter Heijde, ’s-Gravenzande,
Heenweg en Naaldwijk. De op-
brengst van deze collecte is vol-
ledig bestemd voor activiteiten
van de afdeling Westland-West.
Het Rode Kruis Westland-West
leidt vrijwilligers op en zet hen
in als EHBO’er voor opvang en
verzorging bij calamiteiten of bij
evenementen. Daarnaast worden
er sociale activiteiten georgani-
seerd voor Westlandse gehandi-
capten, zieken en mantelzorgers.
Voorbeelden hiervan zijn het jaar-
lijkse lente ontbijt, er voor zorgen
dat mindervaliden ook de avond-
vierdaagse kunnen meemaken
en aangepaste vakanties met de
boot H. Dunant voor mensen met
medische of sociale beperkin-
gen. Kijk voor meer informatie
op www.rodekruisww.nl. Steun
deze noodzakelijke hulp van het
Nederlandse Rode Kruis in het
Westland met uw bijdrage. Uw
euro maakt het verschil!
Mobiel collecteren
We zijn blij met iedere bijdrage!
U kunt ook een gift overmaken
met uw mobiele telefoon. Sms
daarvoor RKWW2 naar 4333 en
u doneert 2 euro aan het Rode
Kruis.
Komende week
collecte voor
het Nederland-
se Rode Kruis
Ook al was het weer grijs en druile-
rig, het enthousiasme van de leerlin-
gen van de basisschool uit Monster
was er zeker niet minder om.
Zij liepen woensdag 29 mei jl. hun
sponsorloop voor HomeRide. De
gehele opbrengst zal ten goede ko-
men aan het Ronald McDonald Kin-
derfonds. Aangemoedigd door o.a.
ouders, leerkrachten en medeleerlin-
gen werd een parcours op en rond het
schoolplein rennend afgelegd door
de kinderen van groep 1 tot en met 8.
De opening werd opgeluisterd
met sirene en zwaailichten van de
brandweerbus, gevolgd door de
vlaggenceremonie waarbij één leer-
ling van elke klas de door henzelf
ontworpen, dankzij de wind die
dag goed zichtbare, vlag droeg. Het
strijdlied klonk over het schoolplein
waarbij een spandoek zichtbaar was
voor de meezingers. Met dank aan
de vrijwillige brandweer Westland
kon toen worden gestart achter de
heuse startboog die ook gebruikt
zal worden tijdens de HomeRide in
Groningen. Brandweerman Kees, in
vol tenue, reed op de fiets één ronde
voorop en de leerlingen volgden vol
gas.
Er werd veel tussen de druppels
doorgerend, zeker ook bij de wa-
tertafels!, er werd gevallen en weer
opgestaan en er werd vooral heel
veel aangemoedigd. Met nog één
keer het strijdlied en vlaggenoptocht
werd afgesloten, waarbij de sirene
het eindsignaal aangaf. Dankzij de
vele hulpouders was de ochtend een
groot succes.
Het bij elkaar gelopen bedrag zal op
12 juni a.s. bekend worden gemaakt
tijdens de feestelijke overhandiging
van de cheque aan de rijders van de
vrijwillige brandweer Westland. We
wensen de rijders hierbij veel succes
bij hun fietstocht op 15 en 16 juni.
Op naar Maastricht, op naar een re-
cordbedrag!
Rondje(s) schoolplein WSKO St. Aloysius
voor HomeRide
Door: D. van Zijl

Op 2 juni organiseerde Manege El
Sham een spelletjesmiddag voor
jong en oud. Familie, vriendin-
nen en kennissen, iedereen was
welkom om mee te doen met de
Oudhollandse spelletjesmiddag.
Het weer zat mee en alle activitei-
ten konden buiten plaatsvinden. Het
gehele terrein werd gebruikt om een
selectie van alle leuke en originele
spelletjes uit de geschiedenis uit te
voeren. Dit zorgde voor veel hilari-
teit. In de buitenbak van de Manege
werden de race spelletjes gehouden.
Groot en klein, iedereen werd uitge-
daagd. Er stond niks op het spel... De
motto’s van de dag waren dan ook
plezier, gezelligheid en lol. Na de ac-
tiviteiten stond de BBQ klaar en kon
iedereen genieten van het zonnetje
onder genot van een hapje en een
drankje. Het was een geslaagde dag.
En de pony’s en paarden?... Zij had-
den een lekkere rustdag. De paarden
en pony’s hebben deze dag vast hun
ogen uit gekeken, want ze hinnikten
vrolijk om alle capriolen van ieder-
een. Foto’s zijn terug te vinden op de
website van manege El Sham.
Oudhollandse spelletjesmiddag op Manege
El Sham groot succes
EP:Stevens aan het Vaartplein 8
in ’s-Gravenzande bestaat in juni
40 jaar en dat wordt gevierd met
spetterende acties.
Wie bij EP:Stevens in de maand
juni, juli of augustus een Miele
wasmachine of warmtepompdroger
koopt maakt een goede kans op een
volautomatische koffiemachine ter
waarde van € 899,-. Eind augustus
wordt onder de kopers deze schitte-
rende machine verloot.
Bovendien krijgt u bij iedere Miele
wasmachine vanaf 1600 toeren een
stofzuiger cadeau ter waarde van €
169,-. Zie advertentie in deze krant.
Jubileumactie
bij EP:Stevens
Advocatenkantoor W. C. de Jonge
Hoofdvestiging te Vlaardingen (C).
Tel.: 010-2343220
Mr.W. C. de Jonge.
Gespecialiseerd in:
medische zaken,WW,WAO,
bijstand,Wvg en reïntegratie.
Nevenvestiging te
Hoek van Holland.
Tel.: 0174-383115
Mr. I. Correljé.
Gespecialiseerd in o.m.:
familierecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht,
incassozaken, huurrecht, verbintenissenrecht.
6 JUNI 2013 7 MONSTERSE COURANT
Bouwfonds Ontwikke-
ling is gestart met de
verkoop van starters-
woningen, type Jaap,
in Poeldijk Dorp. Met
een verkoopprijs vanaf
€ 179.000 v.o.n. zijn dit
de goedkoopste nieuw-
bouwwoningen van het
Westland. In juli wordt
al gestart met de bouw
van de eerste herenhui-
zen van het type Basti-
aan aan de Rijsenbur-
gerweg.
In Poeldijk Dorp reali-
seert Bouwfonds Ont-
wikkeling meerdere
typen eengezinswonin-
gen. De woningen waar-
mee Bouwfonds nu in
verkoop is gegaan zijn
met name geschikt voor
starters of jonge gezin-
nen. De woningen zijn
gelegen direct achter de
Voorstraat, het sfeervolle
centrum van Poeldijk.
Over woningtype Jaap
Wicher Mol, Ontwikke-
lingsmanager bij Bouw-
fonds Ontwikkeling:
‘Woningtype Jaap is een
praktische woning, voor-
zien van alle gemakken,
en bestaat in 2 varianten.
De woning heeft stan-
daard een woonopper-
vlak van circa 100 m2
met een uitbouw van 1
meter 20 op de begane
grond en de eerste ver-
dieping. De koopsom
van deze variant is vanaf
192.000 euro v.o.n. en
heeft 3 slaapkamers op
de eerste verdieping. Er
is ook een compacte va-
riant vanaf 179.000 euro
v.o.n. met een opper-
vlakte van circa 90 m2.
De eerste verdieping is
voorzien van 2 slaapka-
mers.”
Alle woningen worden
standaard voorzien van
een moderne badkamer
en er bestaat de moge-
lijkheid om de woning
nog verder aan te passen
op basis van individuele
woonwensen. Zo kan
de woning verder wor-
den uitgebouwd of kan
een extra slaapkamer
op de zolderetage wor-
den gerealiseerd. Kijk
voor meer informatie op
www.poeldijkdorp.nl.
Over Poeldijk Dorp
In Poeldijk Dorp aan de
rand van het dorpshart
met winkels en voorzie-
ningen nabij, realiseert
Bouwfonds Ontwikke-
ling de komende jaren
een groot aantal eenge-
zinswoningen. Er zijn
meerdere woningtypen
beschikbaar; starters-
woningen, herenhuizen
(vanaf 249.000 euro
v.o.n.) en drie-onder-
een-kapwoningen (van
279.000 euro tot 385.000
euro v.o.n.). Alle wonin-
gen worden gerealiseerd
in een klassieke en dorp-
se sfeer.
Bouwfonds verkoopt starterswoningen Poeldijk-Dorp
In juli start bouw eerste woningen nieuwe wijk
www.jantjebeton.nl Autorijschool
A. VAN ONSELEN
Rijnweg 59-61 - 2681 SC Monster
Tel. (0174) 21 29 62
Lessen in BMW Theorieles dinsdag 19.30 uur
Technisch Buro Wijnands
Reparaties van:
Wasmachines, Vaatwassers,
Drogers etc.
Tel.: 0174-241075 / 06-54282355
Nobelstraat 18
2693 BC ’s-Gravenzande
CV-KETEL & ONDERHOUD
LOODGIETERSWERK
ZINK / DAKWERK
E-maiI. in!o©gsIvanpaassen.nI º vvv.gsIvanpaassen.nI
Ü
0174 - 446000
Muziekschool Rob Stolze
Verdilaan 121 Monster (0174) 24 76 77
www.robstolze.nl
GITAAR DJEMBE PIANO
’s-GRAVENZANDE
K
i
j
k

h
i
e
r

n
o
u
!
Kon. Wilhelminastraat 1,
D. v.d. Kasteeleplein 2,
Koornneef Versmarkt, uw asperge specialist!
Dagelijks verse aanvoer, scherpe prijzen!!!
Westlandse kasbonen, kasbloemkool, kaspostelein,
kasaardappelen, honing- en Tasty Tom tomaten.
Nieuwe oogst Westlandse kasaardappelen, 5 kilo slechts 6,99
Volop Westlandse kasbloemkool
“De Westlandse Aardbei” Honingzoete kas-aardbeien, 500 gram 2,99
Mango’s, ready to eat, 2 voor .......................... 2,50
Honingzoete Galia meloen, groot .............. 1,49
Westlandse kas boskroten, 2 voor ....... 2,50
Zomerbloeiers, in hele grote decopot, 15,99 .. 11,99
Zomerbloeiers, grote hangpot, 8,99 ........................ 5,99
Zomerbloeiers, 5 stuks, 7,99 .............................. 4,99
Lupine, vaste plant, 2 grote potten ............... 6,99
Hortensia, veel bloemen, veel kleuren ... 6,99
MAANDAG + DINSDAG
Meesterbakker Roodenrijs:
Vast laag:
puntbroodjes,
10 voor ............... 2,29
• Wij verkopen uw inboedel.
• Vrijblijvend taxatie.
• Direct contant geld.
• Gespecialiseerd in eiken meubels
en antiek.
Tevens netjes leegruimen
van uw woning als u dit wenst.
Huis en Boedel,
tel. 06 - 55832654
De grootste kringloopwinkel van het Westland

www.recyclingwestland.nl
Franklinstraat 6 ‘s-Gravenzande T: 0174-441268 E: ophalen@recyclingwestland.nl / info@recyclingwestland.nl
Kijk voor openingstijden, de ophaalservice
en vrijwilligersvacatures op onze website
Gratis ophaalservice in het Westland en Hoek van Holland!
DIT JAAR 30 JAAR!
• SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN • MAKE-UP •
• ONTHARING VIA BLENDMETHODE • PEDICURE (OOK DIABETEN) •
• VOETREFLEXZÔNEMASSAGE • STEUNZOLEN (PODO-POSTURALE THERAPIE) •
• REIKI • ACUPUNCTUUR (OOK ANTIROOK) •
Marja en Gusta Schellevis
Kerkpad 2f - 2681 BK Monster
Telefoon 0174-242329
Vlotlaan 505
2681 TW Monster
Tel. (0174) 280 321
info@fsbizz.nl
www.fsbizz.nl
Meer weten?
Kijk op onze website bij fscaal nieuws.
Of neem contact op met een van onze medewerkers.
U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief.
rAdministratie
rBedrijf advies
rLoonadministratie
rBelastingzaken
Overgangsregeling nieuwe renteregels
www.Fisbizz.nl
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
S
p
a
a
r

7
5
0
e
n

k
r
ijg
e
e
n

v
o
lle
y
b
a
l*
Het zijn weer
Zomerspaarweken!
Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje gekregen? Dan is dit een
goed moment om een spaarrekening bij RegioBank te openen. Want
RegioBank biedt altijd een aantrekkelijke rente. En als u € 750 of meer
stort krijgt u bovendien een unieke volleybal cadeau!*
Kom voor 31 juli 2013 bij ons langs en we regelen het meteen voor u.
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
B. van der Ende Assurantiën
Prins Hendrikstraat 183 A
3151 AG HOEK VAN HOLLAND
T (0174) 38 57 52
E info@bvdende.nl
I www.bvdende.nl
Hemelraad en Keijzer
Verzekeringsadviseurs
Hoofdstraat 86
2678 CM DE LIER
T (0174) 52 67 67
E bank@hemelraadenkeijzer.nl
I www.HemelraadenKeijzer.nl
De Vries Verzekeringen
Mesdag 2
2681 MX MONSTER
T (0174) 24 45 54
E info@devriesverzekeringen.nl
I www.devriesverzekeringen.nl
Boutkan Assurantiën B.V.
Kwintrum 4
2295 HZ KWINTSHEUL
T (0174) 29 26 50
E info@boutkan.nl
I www.boutkan.nl
*
D
e

a
c
t
i
e

l
o
o
p
t

v
a
n

1
6

m
e
i

t
o
t

e
n

m
e
t

3
1

j
u
l
i

2
0
1
3
.

V
r
a
a
g

n
a
a
r

n
a
a
r

d
e

v
o
o
r
w
a
a
r
d
e
n

o
f

k
i
j
k

o
p

w
w
w
.
r
e
g
i
o
b
a
n
k
.
n
l
.

O
p
=
o
p
!
6 JUNI 2013 8 MONSTERSE COURANT
Vakantiegevoel in eigen tuin
Van last naar lust
Een belangrijke voorwaarde voor
tuingeluk is de energiebalans in
uw tuin. De tuin mag niet meer
werktijd van u vragen dan u er aan
zou willen besteden. Het vraagt wat
aanpassing dat wel, maar door de
meest onderhoudsintensieve zaken
te vervangen door onderhoudsvrije
alternatieven, wordt het evenwicht
hersteld. Gazon is bewerkelijk,
een vijver niet en er zijn hagen die
het hele jaar door geen knipbeurt
nodig hebben. Er zijn tientallen
mogelijkheden om de onderhoudstijd
van uw tuin te beperken.
De door de Tuinen van Appeltern
Exclusief Geselecteerde Hoveniers
helpen u alvast een eindje op
weg. Zij kunnen ervoor zorgen
dat de tijd die u nodig heeft voor
tuinonderhoud ten minste met 40%
wordt bekort. U vindt ze op:
www.exclusiefgeselecteerd.nl
Actielijst voor vakantie-
gevoel in uw tuin
º Zorg ervoor dat er oiet æeer
werk io de tuio is dao dat wat u
wiIt doeo.
º Laat Moeder Natuur eeo
haodje heIpeo.
º üotdek uw tuio. Er tijo veeI
æeer Ieuke tit- eo uittichtpIek-
keo dao dat u deokt.
º ßeeI de tuioaIscheidiog eeo
oieuw kIeurtje.
º ¥ersier uw tuio æet eigeo
accessoires, eeo paar grote
Ioto's op eeo saaie æuur.
º ße bepIaotiog bepaaIt uw
steææiog, iogetogeo groeo oI
uitbuodig eo kIeurrijk, u æag
het teII besIisseo.
º Laat de boeI de boeI, de tuio-
sIaog hoeIt oiet opgeroId, het
taIeIkIeed eo de pIaid op het
gatoo kuooeo heus weI tegeo
eeo buitje.
º kies de drie æeest storeode
eIeæeoteo eo pak er æiosteo
twee vao aao. AIs u oiets doet,
veraodert er ook oiets.
Meer haodige tips voor eeo va-
kaotiegevoeI io eigeo tuio Ieest u
op www.tuiogeIuk.oI
het heIe jaar eeo vakaotiegevoeI, dat is dichterbij dao u deokt. Met eeo aaotaI
praktische iogrepeo eo toevoegiogeo io eo aao uw tuio voeIt u tich vrij eo bIij.
Ie gast io eigeo tuio æet aIIe egards vao eeo topresort oI Iuxe sporthoteI. ße
koop æoet oæ. ße tuio is er voor u eo oiet aodersoæ.
Laat de natuur haar gang gaan
Misschien zijn we met zijn allen
enigszins doorgeslagen. Alles in
onze tuinen is bedacht, elk hoekje is
gecultiveerd en alles vraagt daarbij
de nodige aandacht en zorg. Als we
Moeder Natuur nu zelf weer eens
aan zet lieten. Natuurlijk tuinieren
is heus niet moeilijk en puur natuur
is eigenlijk toch het mooiste dat
er is. Begin maar eens met het
gazon, maak daar alvast een wild
bloementapijt van.
Tuingeluk een jaarrond
Het vakantiegevoel in uw tuin zou
eigenlijk een jaarrond moeten duren.
Juist ook daarom organiseert de
Tuinen van Appeltern gedurende
het seizoen diverse activiteiten
ter ondersteuning en versterking
van het tuingeluk. Bovendien kunt
u elk weekend terecht voor
tuinvragen en schetsadviezen.
Als u wilt komt een Tuingelukcoach
vrijblijvend bij u langs.
www.appeltern.nl
Kleur en cultuur
De tuin, dat bent u zelf. Hoe meer eigen
inbreng in uw tuin, hoe beter. En denk dan
niet alleen aan de kleur van de meubels
of potterie. Vergroot de vakantiefoto’s
van vorig jaar op een wintervast doek,
kies een buitenkunstwerk of maak uw
eigen natuurlijke decoraties. En laat vooral
overal van alles ‘slingeren’; een stoffen
tafelkleed, een bonte parasol, een op-
blaasboot met strandspullen of een oude
vaas met veldbloemen. Zolang het bij u
past, is het prima. Sterker nog, er is geen
beter gevoel dan de boel de boel te laten.
Privacy boven alles
Voel u vrij en blij. Zonnen in badkle-
ding of helemaal zonder. Het moet
kunnen, privé in eigen achtertuin,
zonder inkijk en ongewenste gasten.
Leilindes rondom, een begroeid
stukje gaaswerk boven de bestaande
erfafscheiding of toch die alles verhul-
lende pergola die bovendien schaduw
geeft als het te warm wordt. Kijk op
www.tuingeluk.nl voor nog meer
praktische oplossingen.
Pik vaker een terrasje
Het is zonde dat we niet vaker even een
terrasje pikken in onze eigen tuin. Dat
heeft alles te maken met het feit dat
lang niet alle kansen benut worden. Vaak
heeft een tuin maar één terras, terwijl er
meer plekjes zijn waar het op verschillen-
de tijdstippen van de dag heerlijk toeven
is. Een simpel bankje achter in de tuin of
een afgezaagde boomstam in de voortuin
vormen een ideaal plekje om een kopje
koffie of een lekker wijntje te drinken.
Terrasjes te kust en te keur, waarvan u
het bestaan niet eens wist.
In de tuin kan alles
Buiten koken, buiten eten en blijven zitten
tot middernacht. Klussen of sleutelen, een
schilderij maken, fitness oefeningen, een
dansje op muziek, pootje baden. Het is
slechts een greep uit de onbeperkte moge-
lijkheden van uw tuin. Hang een schommel
in de boom, maak een kampvuur of versier
de tuin met een lampionnenslinger tot aan
het tuinhuis. Durf iets te doen wat u nog
niet eerder in uw tuin deed, doe alsof u op
vakantie bent.
Evenwichtige beplanting
Nog een belangrijke basis-
voorwaarde voor tuingeluk is de
beplanting. Het mag vooral niet te
weinig zijn en liefst ook een beetje
overtuigend. Bescheiden beplanting
is minder interessant. Nee, de
beplanting moet sprekend zijn en u
haast letterlijk raken, overal waar u
zit. Kies voor uitbundigheid in groei
en bloei, liever te veel dan te weinig.
Dat maakt uw vakantietuin spannend
en avontuurlijk. Meer beplanting is
eerder minder dan meer werk.
Io de Iuioeo vao AppeItero
tijo æeer dao 30.000 ver-
schiIIeode pIaoteo io 200
aaogeIegde tuioeo te tieo.
ßa er eeos kijkeo eo æaak
er eeo heerIijk dagje uit vao.
¥oor de kiodereo is er ook
geooeg te beIeveo. Lees er
aIIes over op:
www.appeltern.nl
6 JUNI 2013 9 MONSTERSE COURANT
Op zondag 26 mei deed ook
Hair by Chantelle mee aan
de geslaagde knipactie voor
de Samenloop voor Hoop in
het Hofpark in Wateringen.
Tussen 12.00-14.00 uur
konden vooraf aangemelde
klanten en eventuele deelne-
mers zich laten knippen voor
10 euro. Hiermee droeg de
knipactie voor een groot deel
bij aan de totale opbrengst
van 135.000 euro voor de
KWF Kankerbestrijding.
De actie werd gepresenteerd
door Mariëlle Bastiaansen
van het RTL4-programma
Looking Good en startte met
het knippen van de modellen
die hun haar schonken aan
de Stichting Haarwensen.
Ook Joke mocht de vlecht
van Kim afknippen voor het
goede doel. Joke, Manuela en
Chantel knipten in twee uur
bijna 15 mensen. Ze waren
erg trots dat zij konden bijdra-
gen aan het indrukwekkende
en geslaagde evenement!
Hair by Chantelle knipte voor KWF
OUD PAPIER
Inleveren elke
woensdag van 17.00-18.00 uur en
zaterdag van 10.00-12.00
uur bij de containers
bij Ontmoetingscentrum “Irene”.
Kerkvoogdij
Herv. Gemeente Ter Heijde
www.KlavertjeVierMonster.nl
K
l
a
v
e
r
tje V
i
e
r
6 DAGEN IN DE WEEK OPEN!
Dinsdag t/m zondag van 16.00 tot 23.00 uur.
Maandag gesloten.
Zeestraat 1
Monster
Tel.: 0174 - 244 270
Juni aanbieding*
t/m zondag 30 juni
Familiezak patat
en 4 snacks
rundvleeskroket,
kalfskroket, frikandel,
kaassoufflé, kipcorn
of bamihap
VOOR
9 EURO!
Afhaal- &
Bezorgcentrum
DAGEN IN DE WEEK OPEN!
p
*Geldt alléén bij afhalen
MDEGRAAF.EU
van dak/goot tot
buitenkraan
Tel. 06-41193451
Chinees Indonesisch Afhaalrestaurant
OOST GARDEN
Zeestraat 29-31 - 2681 CK Monster
Tel. 0174-280810 / fax 0174 - 280811
MAANDMENU
JUNI 2013:
* Mini Vegetarische Loempia’s (6 stuks)
* Babi Pangang
* Foe Yong Hai
* Tau Si Kai (kip met zwarte bonensaus)
Inclusief nasi, bami of rijst
€ 16,50 (voor twee personen)
Openingstijden:
Vanaf heden zijn wij op maandag om 16.30 - 19.30 uur geopend
Dinsdag t/m vrijdag van 16.00 - 21.30 uur
Zaterdag, zondag en alle feestdagen van 12.00 - 22.00 uur
Markiezen Glaswanden Terrasvloeren
Wagenstraat 29, 3142 CR Maassluis, www.voorbergzonwering.nl, T : 010 - 592 29 76
Zen*Zon by Sunmaster
N
U

M
E
T

2
0
%
J
U
B
I
L
E
U
M
-
K
O
R
T
I
N
G
De Zen*Zon Suneye
is een fraai vorm-
gegeven cassette
kni kar mscher m.
Ter gelegenheid
van ons 20 jarig
bestaan in samen-
werking met de
fabrikant nu 20%
jubileumkorting op
alle uitvoeringen en
kleuren.
Door onze jubileumaanbiedingen en de 6% BTW regeling op
arbeid is het dit jaar extra interessant om zonwering of een
terrasoverkapping bij ons aan te schaffen.
L’Avenue Fase II 34 luxe eengezinswoningen
woning type Cuvette blok A en blok C
ˆVYMQIIIRKI^MRW[SRMRKIR
ˆHMZIVWIYMXFVIMHMRKWQSKIPMNOLIHIR
ˆ^SRRMKIXYMRSTLIX^YMHIR
ˆIMKIRKVSRH
Wonen in
Hoek van Holland op
loopafstand van bos,
zee, strand en duinen
IN VERKOOP
34 luxe eengezinswoningen
prijzen vanaf € 214.890,- v.o.n.
nog enkele bouwnummers beschikbaar
bouw reeds gestart
reeds
7
0
%

verkocht
SCHRIJF NU IN OP WWW.OGA-MAKELAARS.NL
OF BEL TEL 0174 - 387002 VOOR MEER INFO
C1000 Paardekooper
Molenstraat 9 C • 2681 BL Monster
Hollandse
Asperges
500 gram 1,98
.
A
NC
A
J
O
C
KA
@
GKLA
N
6 JUNI 2013 10 MONSTERSE COURANT
Alle combiteams hebben zich nu ge-
plaatst voor het NK. Een score van
100%. Een prestatie om zeer trots
op te zijn.
De samenwerking met de krachten-
bundeling tussen de twee verenigin-
gen, het inzetten van de toptrainer
en de vele mogelijkheden om meer
trainingsuren te kunnen maken heb-
ben hun vruchten afgeworpen. Niet
alleen is de sfeer zo gezellig en
betrokken, dat iedereen elkaar alle
succes gunt, maar ook de prestaties
van de afzonderlijke teams zijn stuk
voor stuk uitstekend. Bijna alle
teams hebben afgelopen weekend
een medaille behaald.
Het B trio, Patricia, Diana en Esmé
en de B damesparen junior, Sheila en
Linsey en senior, Nicole en Nerissa,
hebben zelfs op alle drie de plaat-
singswedstrijden op het podium
gestaan. En dat met een zeer groot
aantal concurrenten en een hoog
vereist niveau.
Voor het andere B trio, Kayleigh,
Tiffani en Maaike was het een top-
dag met een gouden plak.
Ook voor het A junior trio, Michel-
le, Sanne en Anne, kon de dag niet
meer stuk met drie uitstekend geho-
noreerde oefeningen en een zilveren
medaille.
Het A senior mixpaar team René en
Sophie mochten voor de tweede keer
een zilveren medaille in ontvangst
nemen. Ook Cimerly en Vera hebben
goed gepresteerd, in ogenschouw
nemend dat Cimberly herstellende
is van een rugblessure. Zij hadden
bij de eerste plaatsingswedstrijd
gelukkig al hun NK limiet behaald.
En zo was de eindconclusie na deze
plaatsingswedstrijden dat alle com-
biteams op het NK op 15 en 16 juni
in Ahoy kunnen gaan strijden voor
een goede plaatsing.
De beide DOS Monster A jeugd
duo’s, Amy en Annique en Bodiëlle
en Renate, hebben een goede wed-
strijd neergezet maar hebben helaas
niet aan het limiet kunnen voldoen.
Zij kunnen deze ervaring gebruiken
om volgend jaar nog sterker terug te
komen op dit hoogste niveau. Bodi-
elle en Renate staan in ieder geval
nog wel reserve door hun eerder be-
haalde limiet en gescoorde vierde
plaats, dus er is nog een klein kansje
dat ook zij nog mogen deelnemen
aan het NK. Het blijft nog even span-
nend.
Alle combiteams zijn in ieder geval
door, totaal negen, zeven A/B teams
en nog eens twee C teams zijn zeker
van deelname aan het NK in Ahoy.
De verslagen van de finale D/E en
pupil van 8 juni en die van het NK in
Ahoy op 15 en 16 juni zult u zeker de
komende weken kunnen gaan lezen.
Verdere info kunt u vinden op de site
www.dos-monster.nl .
Resultaten om trots op te zijn
De landelijke combi teams op A/B niveau van de acrobatische gym-
nastiek van DOS Monster/svDOTO Bergschenhoek hebben een top-
prestatie neergezet. Afgelopen weekend waren de laatste plaatsings-
wedstrijden in Bergschenhoek.
Postzegelvereniging Monster heeft
op maandagavond 10 juni a.s de
laatste contactavond voor het zomer-
reces. De bijeenkomst is in gebouw
OJOS, Choorstraat 95 te Monster,
aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur. Indien u belangstelling
heeft om deze bijeenkomst als intro-
ducé te bezoeken kunt u zich aan-
melden bij de voorzitter N.J. (Klaas)
Keijzer, telefoon 0174-241740, nke-
ijzer@kabelfoon.nl
Contactavond
Postzegelvereniging
Atleet Niko Zuidema heeft op zijn
thuisbaan in Naaldwijk een nieuw
Westlands record gelopen op de
400 meter horden. Tijdens de twee-
de competitiewedstrijd van de 2e
divisie verpulverde de Monstenaar
zondag het al op zijn naam staande
record op dit bij hem favoriete on-
derdeel. Zuidema liet 54.11 noteren.
Het oude record, 54.88, liep hij pre-
cies een jaar eerder, op 2 juni 2012,
in het Belgische Oordegem. De
prestatie van Zuidema betekende
ook een nieuw baanrecord voor de
kunststofbaan in het Naaldwijkse
sportpark De Hoge Bomen.
Niko Zuidema
naar toptijd op de
400 meter horden
Klaverjassen vrijdagmiddag 31 mei
1. Martin ............................. 6287
2. N. v.d. Embden ............... 5403
3. J. v.d. Berg ...................... 5344
4. C. v. Ree ......................... 5339
5. T. Heijneman .................. 5076
6. W. Luiten ........................ 5006
7. A. v. Bommel .................. 5004
8. A. v. Dijk ........................ 5000
9. R. v. Eijk ......................... 4995
10. P. de Jong ...................... 4842
Kaartuitslag
het Vrondel
Zondag 2 juni was alweer de
laatste competitiedag voor
MLTV’90. Eindelijk een heerlijk
zonnetje. Prima tennisweer.
Mix 2 was vorige week al kam-
pioen geworden en bevestigde
dit met een geweldige 7-1 over-
winning tegen Leeuwenbergh.
Dit brengt ze weer terug in de 3e
klasse. Helaas kwam het 1e mix
team 1 puntje tekort om zich te
handhaven in de 2e klasse en de-
graderen naar de 3e klasse.
Het 1e damesteam was ook vorige
week al gepromoveerd naar de
1e klasse en won ook haar laatste
wedstrijd thuis tegen MKV1.
Zondag heren 2 ook gepromo-
veerd naar de 4e klasse, top heren!
Zaterdag heren 2 gepromoveerd
naar de 2e klasse. Fantastisch.
En het gemengde zaterdag team 2
zijn kampioen geworden in de 1e
klasse. Dames en heren allemaal
geweldig gefeliciteerd met deze
prestatie. Na de huldiging met
bloemen en champagne was het
nog lang gezellig in de kantine
met Set 4.
Afsluiting voor-
jaarscompetitie
bij MLTV’90
Op zaterdag 8 juni om 14.00 uur is
in het Paviljoen van de Masemude
weer het traditionele Haringmaa-
tjesconcert .
Het Heyds Vismaatjeskoor zal weer
hun uiterste best doen om er een feest
van te maken.
Na het concert kunt U de Hollandse
Nieuwe weer proeven!
Iedereen is van harte welkom
Ook dit concert wordt weer mogelijk
gemaakt door de Vrienden van de
Masemude waarvan U ook lid kunt
worden!! U kunt hierover contact
opnemen met Max Vollebregt.
Ondanks dat er nog geen Hollandse
Nieuwe 2013 zullen zijn zult U ge-
trakteerd worden op een overheer-
lijke maatjesharing van 2012!!
Haringmaatjes-
concert
Het bestuur van VVD Westland
draagt Pieter Varekamp voor als
lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2014. Va-
rekamp, 42 jaar oud, is geboren en
getogen in het Westland en woont
thans in Naaldwijk. Na studies
elektrotechniek en bedrijfskunde
heeft Varekamp onder meer ge-
werkt voor KPN, Kennisnet en
het Nationaal Instituut ICT in de
Zorg. Op dit moment werkt Vare-
kamp als energieadviseur.
Economie wordt één van Varekamps
speerpunten. “Meer dan 50% van de
banen in het Westland is gerelateerd
aan de tuinbouw. We moeten zorgen
dat de tuinbouwsector topprioriteit
wordt voor gemeente Westland, zo-
dat het bedrijfsleven zich optimaal
kan ontwikkelen en verder kan
groeien,” aldus Pieter Varekamp.
“Tegelijkertijd moet het economisch
beleid er op gericht zijn dat de ge-
meenteschuld wordt teruggebracht.
Onvoorstelbaar dat het huidige col-
lege die schuld heeft laten ontstaan.
Het is tijd voor orde op zaken.”
Daarnaast wil Varekamp meer inzet-
ten op veiligheid. “Uit gesprekken
met mensen op straat horen we dat
velen zich zorgen maken over de vele
woninginbraken in het Westland en
er zijn klachten over allerhande
overlast. Dat moeten we aanpakken,
door onder meer een verhoogde in-
zet van buurtpreventen.”
Als laatste stelt Varekamp dat de be-
stuurskracht van de gemeente tekort
schiet. “Het is bizar dat het huidige
college in de afgelopen jaren niet in
staat is geweest te zorgen voor een
acceptabel besluit over bijvoorbeeld
het gemeentehuis.” Het gaat hem
om de argumenten, het maken van
keuzes en het komen tot een breed
gedragen resultaat.
Het bestuur van VVD Westland
heeft veel vertrouwen in een goede
verkiezingsuitslag met Pieter Va-
rekamp als lijsttrekker. Voorzitter
Peter Ouwendijk: “Varekamp is een
overtuigd liberaal, buitengewoon
kundig en heeft daarnaast ook de
juiste eigenschappen om mensen
aan hem te binden om daarna als
team aan de slag te gaan. Hij is wars
van ‘politiek om de politiek’; resul-
taat, dat is waar het Varekamp en de
VVD om gaat.”
De positie van Varekamp als lijst-
trekker zal 24 juni a.s. worden
voorgelegd aan de leden van VVD
Westland in een (besloten) algemene
ledenvergadering.
Pieter Varekamp beoogd lijsttrekker VVD Westland voor
gemeenteraadsverkiezingen 2014
Sinds 1 juni is het mogelijk om
via de gemeentelijke website
een ruimte te huren in de ge-
meentelijke accommodaties.
In eerste instantie gaat het
om 4 gymzalen, 1 sporthal en
2 cultureel-maatschappelijke
panden.
Op de website van de gemeente
Westland is informatie over fa-
ciliteiten, tarieven en huurvoor-
waarden te vinden. Onderzocht
wordt of een breder makelpunt
waar bemiddeld wordt bij vraag
en aanbod in maatschappelijke
gebouwen die niet alleen in ei-
gendom zijn van de gemeente,
kans van slagen heeft. Na de zo-
mer van 2013 moet hier duide-
lijkheid over komen.
Het ‘zoek- en boeksysteem’ is
een vervolg op het verzoek van
de Raad van 6 november 2012.
Wethouder Mohamed el Mokad-
dem: ”Indien dit onderzoek tot
positieve uitkomsten leidt, willen
we het ‘zoek- en boeksysteem’
ook uitbreiden met bijvoorbeeld
sport-, onderwijs- en welzijns-
accommodaties, waarvan de
gemeente geen eigenaar is. Via
de website is nu veel informatie
over onze accommodaties toe-
gankelijk voor potentiële huur-
ders. Op deze manier geven wij
verenigingen, stichtingen en par-
ticulieren de kans om voor een
goede prijs een ruimte te huren
voor hun activiteiten.”
Het ‘zoek- en boeksysteem’ en
het bredere makelpunt sluiten
aan bij bestaande en nog in gang
te zetten beleidsontwikkelingen
als de Sociale Ontwikkelingska-
ders voor de Kernen, het Cultuur-
web en het accommodatiebeleid.
De maatschappelijke partijen
die mee kunnen en willen doen
worden betrokken bij de ontwik-
keling van het brede makelpunt.
Voor de inrichting wordt aange-
sloten bij de inspanningen van
andere gemeenten verenigd in
het Landelijk Netwerk Lokale
Makelpunten.
Via website
makkelijk ruimtes
huren in gemeente-
lijke accommodaties
Op initiatief van Rob van der
Laan is basisschool De Nieuwe
Weg een flessenactie gestart om
geld op te halen voor stichting
KIKA. Rob van der Laan, de va-
der van Gino (groep 6) en Demi
(groep 3), loopt de Nijmeegse
Vierdaagse. Stichting KIKA is
bezig om fondsen te werven voor
de bouw van een kinderzieken-
huis, gespecialiseerd in kanker-
bestrijding.
Door de bouw van dit grootste
kinderkankercentrum van Eu-
ropa hoeven toponderzoekers uit
Nederland niet meer op zeven
verschillende locaties te werken,
maar kunnen ze hun krachten bun-
delen op één plek, in Utrecht.
Sinds maandag 3 juni staat er een
grote doos in de hal van de school.
Hier worden de lege statiegeldfles-
sen en kratten ingeleverd. De doos
staat er nog tot eind juni. De op-
brengst hiervan gaat naar KIKA.
Spaart u mee? www.kikabouw.
nl/flessenactie. twitter mee: @de-
nieuweweg.
Flessenactie voor Kika op De Nieuwe Weg
Gino en Demi met de flessen
6 JUNI 2013 11 MONSTERSE COURANT
6 JUNI 2013 12 MONSTERSE COURANT
‘s Nachts lenzen dragen
en overdag scherp zien
zonder bril of lenzen.
www.vandergaagoptiek.nl
Zeestraat 1G 2G81 CM Monster Tel. ĠO174) 24 81 48
M
o
n
s
t
e
r
Deze dame is werkzaam bij:
Naam inzender*:
......................................................................................................
Adres:
......................................................................................................
Poscode en woonplaats:
......................................................................................................
Telefoonnummer:
......................................................................................................
Weet u bij welk van de bedrijven op deze pagina deze dame werkt? Stuur ons de oplossing
per post of mail en maak direct kans op een cadeaubon van maar liefst 25 euro!
Te besteden bij een van de bedrijven die deelnemen aan deze speciale puzzelpagina.
De oplossing van vorige maand is Techador Rijneveen,
Tiny van der Knaap uit Monster, gefeliciteerd! De cadeaubon komt naar u toe!
Uit alle goede inzendingen trekt een onafhankelijke jury een winnaar.
Hij of zij krijgt de cadeaubon thuisgestuurd. Over de uitslag,
die volgende maand, bovenaan deze pagina, bekend wordt gemaakt,
kan niet worden gecorrespondeerd,
naar de juiste zaak!
Herenstraat 3
2681 BC Monster. (0174) 281732
Nieuwe collectie
M A C
BROEKEN
Bloemen- en plantencentrum
MADEWEG 1 BIS
MONSTER
TEL. 0174-247713
WWW.FLOWER-ART.NL
Stylist en
specialist in:
* bloemen
* planten
*bruids- en rouw-
arrangementen
*cadeau-artikelen
DIT IS
SETH BAATJE
MET ZIJN
NIEUWE BRIL,
GEKOCHT
BIJ OGENBLIKJE
OPTIEK
Lievelings eten Zuurkool
Lievelings kleur groen
Lievelings dier Poes
C
A
D
E
A
U
B
O
N
thuisbladen.nl
U AANGEBODEN DOOR:
U AANGEBODEN DOOR:
M
o
n
s
t
e
r
BBBBBBBBBBBBB
O
M
2
5
Wijncursussen Relatiegeschenken Tapverhuur Thuisbezorging
%LHUHQZLMQSURHYHULMHQ
Zeestraat 23 · Monster · TeleIoon (0174) 21 33 66
MITRA
SLIJTERIJ
PPPFBMK:FHGLM>KGE
=21'$*-81,9$'(5'$*
'HPRRLVWHFDGHDXSDNNHWWHQ
YRRUYDGHUYLQGMHELMRQV
Nieuwe
collecties
Frank Walder en
Gerry Weber
Meer dan 200m
2
mode
Zeestraat 17 - 2681 CK Monster.
Tel.: (0174) 610222
DE WERELD OP Z’N KOP !!
bij ons lopen de
kortingen hoog op
Kleding 30 %
Schoenen 20% t/m 50%
*Stuur uw inzending voor donderdag 27 juni naar:
De Monsterse Courant,
o.v.v. Zoek de Weg in Monster,
Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC in Maassluis
of mail de oplossing met al uw gegevens
naar: moc.prijsvraag@thuisbladen.nl
Kerkplein 4 in Monster
Frisse
salade
Ook voor een smakelijke lunch
komt u naar Café De Kleine Jan!
NU
6
.5
0
PHWJHEDNNHQ
VWXNMHVNLSHQ
JDUQLWXXU
W
aar w
erk ik?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful