You are on page 1of 13

Kampányapropók

Január január 1. január 2. január 4. január 5. január 6. január 12. január 12. január 15. január 16. január 20. január 22. január 23. január 26. január 27. január 28. január 29. A béke világnapja Nagy Szent Vazul és Nazianzoszi Szent Gergely ünnepe A Braille-írás világnapja Spanyolország - a háromkirályok felvonulása Vízkereszt (a farsang kezdete) A 2. magyar hadsereg emléknapja A magyarországi német önkormányzatok napja A Wikipédia születésnapja (Wikipedia Day) USA - a vallásszabadság napja A vallások világnapja A magyar kultúra napja Kaposvár napja Ausztrália napja A holokauszt nemzetközi emléknapja Az adatvédelem nemzetközi napja Balassagyarmat, „a legbátrabb város” napja

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

Február február 1.: február 1.: február 1.: február 1.: február 2.: február 3.: február 4.: február 7.: A Tisza élıvilágának emléknapja A köztársaság napja A civilek napja A választások világnapja A szerzetesek világnapja A rejtvényfejtık világnapja Rákellenes világnap A barátságos internet napja

http://www.akademia112.hu - Ahol a hazai kis- és középvállalkozások tanulhatnak. tanulhatna február 7.: Torkos csütörtök Farsang farka

február 10-12.:

február 11.: Betegek világnapja február 12.: A házasság g világnapja február 12.: Húshagyókedd február 13.: Hamvazószerda február 13.: Budapest felszabadulásának a napja (1945) február 14.: Valentin-nap nap (a szerelmesek napja)
http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia ia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kiskis és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

február 14.: Az epilepszia világnapja február 18.: A kínai újév kezdete február 21.: Az anyanyelv nemzetközi napja február 22.: Bőncselekmények áldozatainak napja február 24.: Idegenvezetıi világnap február 24.: Szökınap február 29.: A fókák nemzetközi napja

Március március 1. március 1. március 1. március 1. március 2. március 2. március 6. március 8. Haditechnikai kutatók és fejlesztık napja A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napja A meteorológiai tavasz kezdete, a polgári védelem világnapja Az ima világnapja Arany János születésnapja (1817) A békéért küzdı írók világnapja Az energiatakarékosság világnapja Nınap

március 14. Nemzetközi akciónap a gátak ellen, a folyók, a víz és az élet mellett március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe március 15. A magyar sajtó napja március 15. Fogyasztóvédelmi világnapja március 18. A pesti kereskedelmi és iparkamara megalakulása (1850) március 22. Fordítók és tolmácsolók napja
http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

március 22. A víz világnapja március 23. A magyar-lengyel barátság napja március 23. Meteorológiai világnap március 24. A tuberkulózis (tbc) elleni küzdelem világnapja március 25. A magzatgyermek napja március 26. Szent István vértanú ünnepe, a dokumentumszabadság világnapja március 27. Színházi világnap március 31. Szabó Lırinc születésnapja (1900) március 31. Húsvét

Április április 1 : április 2 : április 4 : Bolondok napja Gyermekkönyvek nemzetközi napja Nemzetközi Párnacsata Nap (pl. párnát is értékesítı lakberendezési üzleteknek) Egészségügyi világnap (pl. magánklinikáknak) Füstmentes világnap (pl. dohányzás leszoktató bizniszeknek) Emberszeretet világnapja A magyar költészet napja (pl. könyvesboltoknak Debrecen napja (pl. Debrecen környéki üzleteknek, boltoknak) a könyvtárosok világnapja (pl. könyvesboltoknak) Rádióamatır világnap (pl. rádióamatır eszközöket is forgalmazó mőszaki boltok) az ápolók napja (pl. egészségügyi termékeket forgalmazóknak)

április 7 : április 7 : április 8 : április 11 : április 11 : április 14 : április 18 :

április 22 :

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

április 22 : április 23 : április 24 : április 27 : április 29 : április 30 : Május május 1. május 3. május 4. május 4. május 4. május 5. május 5. május 6. május 6. május 7. május 8. május 9. május 9.

a Föld napja (pl. zöld irodáknak) Könyv és szerzıi jogok világnapja (pl. infótermékekben utazóknak) A magyar rendırség napja (pl. fegyverboltoknak) Vakvezetı kutyák napja (pl. kutyaiskoláknak) A táncmővészet világnapja (pl. tánciskoláknak) A méhek napja Magyarországon (pl. mézforgalmazóknak)

A munka ünnepe A nemzetközi sajtószabadság napja Tőzoltók napja A magyar mőszaki értelmiség napja Az esélyegyenlıség napja Európa-nap Anyák napja A magyar sport napja Anya nélkül nevelkedı gyermekek napja Az asztma világnapja A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja Az Európai Unió napja A második világháború befejezıdésének emléknapja Európában (a gyızelem napja) Mentık napja Madarak és fák napja A méltányos kereskedelem (fair trade) világnapja

május 10. május 10. május 11.

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

május 11. május 12. május 15. május 15. május 15. május 17. május 17. május 17. május 18. május 18.

Miskolc napja Az ápolók nemzetközi napja Az állat- és növényszeretet napja Magyarországon A család nemzetközi napja Nemzetközi klímaváltozási nap Az információs társadalom világnapja Homofóbia-ellenes ellenes világnap A távközlés világnapja A múzeumok nemzetközi napja Az Internet világnapja

http://www.akademia112.hu - Ahol a hazai kis- és középvállalkozások tanulhatnak. tanulhatna május 21. május 21. május 22. május 22. május 24. május 25. május 25. május 25. A magyar honvédelem napja Szeged napja A biológiai sokféleség nemzetközi napja Európai elhízás elleni nap Európai nemzeti parkok napja Afrika napja „Törülközınap” Eltőnt gyermekek világnapja

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia ia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kiskis és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

május 26. május 26. május 28. május 31.

Gyermeknap Hısök napja Nemzetközi tejnap A nemdohányzók világnapja

Június június 1. június 2. június 2. június 4. június 4. június 4. június 5. június 8. június 10 június 12. június 13. június 14. június 16. június 16. június 16. június 17. június 19. A lakáskultúra világnapja Pedagógusok napja Az építık napja A nemzeti összetartozás napja A trianoni békeszerzıdés emléknapja Az erıszak gyermekáldozatainak világnapja Környezetvédelmi világnap Az óceánok világnapja Az ügyészség napja A gyermekmunka elleni világnap A magyar feltalálók napja Véradók világnapja Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja Az afrikai gyermekek világnapja Apák napja A sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja A független Magyarország napja

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

június 20. június 21. június 22. június 23. június 23. június 23. június 23. június 23. június 25. június 26. június 26. június 27. június 27. június 29. június 29.

A menekültek világnapja A zene világnapja Múzeumok Éjszakája Olimpiai világnap Spamellenes világnap Nemzetközi SOS-gyermekfalvak napja A közalkalmazottak napja A Nap napja A barlangok napja Kábítószer-ellenes világnap A kínzás áldozatai támogatásának világnapja A magyar határırség napja A magyarországi lengyelek napja Nemzetközi Duna-nap A magyar szabadság napja

Július július 1. július 1. július 2. július 6. július 6. július 6. Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja A köztisztviselık napja A sportújságírók napja Nemzetközi szövetkezeti nap Az ölelés napja Polgárırnap

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

július 11. július 13. július 15. július 20. július 26. július 27. július 28.

Népesedési világnap Vasutasnap A bíróságok napja A Hold napja A rendszergazdák világnapja A balatoni halak napja A hepatitisz világnapja

Augusztus augusztus 1. augusztus 1. augusztus 2. augusztus 6. augusztus 9. augusztus 9. augusztus 10. augusztus 12. augusztus 13. augusztus 15. augusztus 16. augusztus 18. augusztus 20. augusztus 23. augusztus 29. augusztus 30. Szeptember szeptember 1. szeptember 1. szeptember 8. szeptember 8. A második világháború kitörésének emléknapja Bányásznap A Büntetés-végrehajtási szervezet napja Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja A forint születésnapja Az anyatejes táplálás világnapja A roma holokauszt emléknapja (Porajmos) A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja Az állatkertek napja A világ ıslakosainak nemzetközi napja A biodízel nemzetközi napja A fiatalok világnapja Balkezesek világnapja A légierı napja A hontalan állatok világnapja Európa nap Magyarországon Az alkotmányosság, jogállamiság napja Emléknap a rabszolga-kereskedelemrıl és annak felszámolásáról A magyar fotográfia napja Az eltőntek világnapja

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

szeptember 8. szeptember 10. szeptember 14. szeptember 14. szeptember 15. szeptember 15. szeptember 16. szeptember 16. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 20. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 21. szeptember 21-22. szeptember 22. szeptember 26. szeptember 26. szeptember 26. szeptember 27. szeptember 29. szeptember 29. szeptember 29. szeptember 30. szeptember 30.

A fizioterápia világnapja Az öngyilkosság megelızésének világnapja A keresztény egység napja Az elsısegélynyújtás világnapja A demokrácia nemzetközi napja A mozdonyvezetık napja Az ózon világnapja A hangzáskultúra napja Európai kultúra napja A gyermekek világnapja Biztosítási világnap Takarítási világnap (szemétszedési világnap) A magyar dráma napja ENSZ nemzetközi békenap A hála világnapja Alzheimer-világnap A kulturális örökség napjai Európai autómentes nap Nyelvek európai napja A tiszta hegyek napja Tengerészeti világnap Turisztikai világnap A szív világnapja Siketek világnapja A szentírás vasárnapja A helyi önkormányzatok napja A népmese napja

http://www.akademia112.hu - Ahol a hazai kis- és középvállalkozások tanulhatnak. tanulhatna

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia ia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kiskis és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

Október október 1. október 1. október 2. október 2. október 4. október 4-10. október 5. október 5-6. október 6. október 7. október 9. október 9. október 10. október 10. október 10. október 11. október 12. október 12. október 14. október 14. október 15. október 15. október 15. október 16. október 16. október 17. október 18. október 20. október 20. október 20. október 21. október 22. október 24. október 24. A zene világnapja Az idısek világnapja Az erıszakmentesség világnapja A sztómások világnapja Az állatok világnapja A világőr világhete Pedagógusjogok világnapja Madármegfigyelési világnap A gyaloglók világnapja Építészeti és habitat világnap Postai világnap A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja A halálbüntetés elleni harc világnapja A lelki egészség világnapja A látás világnapja A tojás világnapja A csillagászat napja (ısz) A hospice-ellátás világnapja Szabványosítási világnap Steve Jobs nap A fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi napja Falusi nık világnapja A kézmosás világnapja Élelmezési világnap A kenyér világnapja A szegénység elleni küzdelem világnapja A magyar festészet napja A csontritkulás nemzetközi napja Statisztikai világnap Missziók világnapja Földünkért világnap A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja A magyar operett napja Az ENSZ világnapja

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

október 24. október 24–30. október 28. október 28. október 31. október 31. október 31. November

Az origami világnapja Lefegyverzés hete Az animáció világnapja Az iskolai könyvtárak világnapja A reformáció emléknapja İszirózsás forradalom Takarékossági világnap

november 2. Halottak napja november 3. A magyar tudomány napja november 3. A szociális munka napja november 5. Európai kereskedelmi nap november 6. Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történı kifosztásának november 9. Világszabadság napja november 9. Feltalálók napja november 11. A katonai felderítık napja november 12. Minıségügyi világnap november 14. A cukorbetegek világnapja november 16. A tolerancia nemzetközi napja november 17. Nemzetközi diáknap november 17. A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja november 17. Budapest napja november 19. Nemzetközi férfinap november 20. A gyermekek jogainak világnapja november 20. Ifjú zenebarátok világnapja november 20. Transznemőek napja november 20. Térinformatikai világnap november 21. A filozófia világnapja november 21. Dohányzásmentes nap november 21. A televíziózás nemzetközi napja november 22. A magyar közoktatás napja november 22. „Ne vásárolj semmit” nap november 25. A magyar labdarúgás napja november 25. A nık elleni erıszak megszüntetéséért világnap november 27. A Nobel-díj alapításának emléknapja
http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kis- és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!

november 27. A magyar véradók napja December december 1. december 1. december 1. december 2. december 3. december 4. december 4. december 5. december 6. december 7. december 8. december 9. december 10. december 10. december 11. december 14. december 16. december 18. december 18. december 24. december 25. december 26. A magyar rádiózás napja A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja AIDS-ellenes ellenes világnap A rabszolgaság eltörlésének emléknapja Fogyatékos emberek nemzetközi napja Bányásznap Az ölelés napja A gazdasági és szociális fejlıdés önkénteseinek világnapja Szent Miklós, Mikulás napja A nemzetközi polgári repülés napja Buddha megvilágosodásának napja A labdarúgás világnapja Emberi jogok napja A Nobel Nobel-díj átadásának napja Nemzetközi hegynap Sopron napja, a hőség napja A magyar kórusok napja A kisebbségek napja Emigránsok nemzetközi napja Szenteste Karácsony Karácsony

http://www.akademia112.hu - Ahol a hazai kis- és középvállalkozások tanulhatnak. tanulhatna

http://www.marketing112.hu - Marketing terv készítés, marketing stratégia ia kidolgozása, marketing audit, marketing tanácsadás kiskis és középvállalkozásoknak. Olvassa szakmai, marketing blogunkat is!