You are on page 1of 1

ELEMENTE DE CITOTOXICOLOGIE (programă analitică

)
Partea I: Principii de bază în toxicologie Capitolul 1.Toxicologie: consideraţii generale Capitolul 2. Efectele substaţelor chimice Capitolul 3. Toxicocinetica Capitolul 4. Evaluarea riscului şi toxicitatea reglatorie Capitolul 5. Testarea toxicitaţii pe animale Partea II: Metode de studiu ale citotoxicităţii in vivo Capitolul 6.Testarea citotoxicităţii acute Capitolul 7. Testarea citotoxicităţii cronice şi subcronice Capitolul 8. Testarea citotoxicităţii dermice şi oculare Capitolul 9. Testarea citotoxicităţii pentru fertilitate şi reproducere Capitolul 10. Testarea citotoxicităţii în mutageneză şi carcinogeneză Partea III: Metode de studiu ale citotoxicităţii in vitro Capitolul 11. Introducere Capitolul 12. Metodologia culturilor de celule Capitolul 13. Culturi de celule pentru testarea citotoxicităţii acute Capitolul 14. Studiul toxicineticilor in vitro Capitolul 15. Teste de mutageneză in vitro Capitolul 16. Testarea teratotoxicităţii şi reproducerii in vitro Capitolul 17. Screeningul sistemelor de analiză de înaltă capacitate şi analiza microarray Capitolul 18. Designul experimental şi analiza statistică Capitolul 19. Metode alternative de standardizare şi evaluare a citotoxicităţii Capitolul 20. Aplicaţii ale metodelor alternative pentru testarea citotoxicităţii Partea IV: De la leziunea toxică la moartea celulară Capitolul 21.Necroza şi apoptoza: mecanisme de bază şi relevanţa pentru toxicologie Capitolul 22.Mecanisme toxice mediate de expresia genelor Capitolul 23. Detecţia şi biomarkerii apoptozei