Lien Macours Sara Laureys Wendy Jansen Ben Luyten Brenn Verheyen Peter Hens Julie Temmerman Heleen

Ooms 3 Balo B

Sportdag: De wereld rond…
dinsdag 24 juni ‘08

Docente: Inge Van Gils

Academiejaar: 2007 – 2008

Nog te doen!!!!
− − − − − − − − − − −

spelletjes Peter spelregels alle spelen kort noteren materialen maken/zoeken kaartjes voor bij posten maken puzzel maken coördinaten op kaartjes vraagstukken op kaartjes windrichtingen bepalen foto's invoegen uitleg zoektocht schat uittypen doelen????

Dan is het af denk ik en kunnen we het volgende week vrijdag afgeven!

Speluitleg / doel van het spel

De leerlingen van de derde graad worden in 16 groepen verdeeld. Elke keer als de leerlingen een activiteit goed uitvoeren krijgen ze of een puzzelstuk of een coördinaat, afhankelijk van in welke groep je zit. Op het einde van de dag moeten alle groepen samenkomen om hun coördinaten en puzzelstukken samen te leggen en dan kunnen ze een schat vinden op de plaats die hun puzzel aanduidt.

Routeplanning + Wegbeschrijving

Doorschuifsysteem

Groepen A, C, E, G, I, K, M en O krijgen dezelfde coördinaat, vraagstuk of foto. Deze groep krijgt een groene sticker opgekleefd. Groepen B, D, F, H, J, L, N en P krijgen ook allemaal dezelfde coördinaat, vraagstuk of foto. Zij krijgen een rode sticker opgekleefd. We geven de begeleidende student een plakkertje met de naam van de groep ( A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P). Vraagstukken a) Een hotel met 240 kamers kan 450 gasten herbergen. 60 kamers hebben zicht op zee. Hoe groot is de kans dat jij een kamer hebt zonder zicht op zee? Antwoord: 2 op 3 b) In het restaurant bedienen zeven personeelsleden: vijf mannen en twee vrouwen. Hoe groot is de kans dat jij door een man wordt bediend? Antwoord: 5 op 7 17a 19 ca = … m² Antwoord: 1719 m²

c)

Foto's: Windrichtingen:

Opdrachten per post
Julie Temmerman

Post 1: Estafette (coördinaten): thema België Materiaal: − 8 kegels Vooraf: Kegels klaarzetten.

Speluitleg: De groep verdeelt zich in twee teams. Er staan in het speelveld 4 kegels opgesteld. Twee kegels tegenover elkaar. Het is de bedoeling dat de teams één voor één racen tegen elkaar en zo snel mogelijk aankomen. De eerste van het eerste team vertrekt samen met de eerste van het tweede team. Het team die als eerste zit en waarbij iedereen aan de beurt is geweest is het winnende team! Opdrachten: - lopen rond de kegel en terugkeren - vanuit buiklig vertrekken, rond de kegel lopen en terugkeren. - Met twee voeten samen springen rond de kegel en terugkeren. - Kruiwagen naar de overkant en terugkeren - Spin naar de overkant en terugkeren Spelregels: Doorschuif: Vertrek groep A: krijgt coördinaten van post 2 (I 12) Vertrek groep B: krijgt coördinaten van post 8 (B 25) Post 2: Wilde stier (vraagstuk): thema Spanje Materiaal: − dik touw − kegel − boom − lint of kegels om het speelveld af te bakenen Vooraf: Speelveld afbakenen, kegel plaatsen, touw aan boom vastbinden. Speluitleg: Er wordt één wilde stier gekozen. De andere leerlingen gaan achter een van de lijnen van het speelveld staan. De stier houdt het touw vast dat in het midden van het speelveld ligt. Dit touw is de staart van de stier. Wanneer de begeleider het startsein geeft proberen de leerlingen naar de overkant te geraken zonder geraakt te worden door de staart van de stier of zonder dat de stier hen getikt heeft. De stier kan bewegen met deze staart (heen en weer, op en neer zwaaien) maar hij kan de leerlingen ook met de handen tikken. De stier kan ook tien passen naar links of rechts zetten.
Lien Macours

Als een speler geraakt / getikt wordt door de stier gaat die aan de zijkant van het speelveld staan en doet even niet meer mee OF de speler wordt een hindernis door op de plaats waar hij getikt werd te blijven staan. Spelregels: Doorschuif: Vertrek groep C: krijgt vraagstuk (a) voor post 1  windrichting Vertrek groep D: krijgt vraagstuk (a) voor post 3  windrichting Post 3: Trefbal (foto’s): thema Nederland Materiaal: − bal − net of markeringslinten Vooraf: Het net wordt klaar gezet. Veld wordt afgebakend. Speluitleg: De groep verdeelt zich in twee gelijke groepen die tegenover elkaar komen te staan. Het midden van het veld wordt aangegeven door een net of een markering. Het is de bedoeling dat beide groepen trachten om leden van de andere groep ‘eraan’ te gooien door hen te raken met een bal. ( Niet op het hoofd). De groep die wordt aangevallen mag afweren met de vuisten. Enkel als je met de bal rechtstreeks (zonder eerst op de grond te botsen) tegen je aan komt moet je jezelf naar de overzijde van het speelveld begeven achter de andere groep. Als de bal dan bij jou komt kan je proberen om er een persoon aan te gooien van de andere ploeg. Als dit lukt kan je terug naar je groep gaan en weer meespelen. Spelregels: Doorschuif: Vertrek groep E: krijgt foto’s voor post 4: foto 1 Vertrek groep F: krijgt foto’s voor post 2: foto 2 Post 4: Tsjoekbal / bonkbal (Coördinaten): thema Zuid-Afrika Materiaal: - Vier schuine platen - Vier steunpaaltjes - Krijt om de zone af te bakenen (of rood – wit lint) - Piketten om rood – wit lint vast te maken - Twee ballen Vooraf: Platen worden klaar gezet. Kegels om veld af te bakenen worden geplaatst. Speluitleg:
Brenn Verheyen Wendy Jansen

De lln worden in twee groepjes van 5 verdeeld. Dit zijn de twee strijdende ploegen. Het spelprincipe is ongeveer hetzelfde als bij handbal. In plaats van twee doelen, zijn er twee houten platen schuin rechtop gezet (tegen een paal of iets dergelijks). Rond deze platen wordt een zone afgebakend waarin geen enkele speler mag komen. Je kan een punt scoren door van buiten de afgebakende zone de bal op de plaat te gooien. Als deze de plaat raakt, verdien je één punt. De ploeg met de meeste punten, wint het spel. Spelregels: - Bal buiten = inworp door de tegenstander - Als iemand binnen de afgebakende zone komt, wordt het spel stilgelegd en krijgt de tegenstander een vrije worp - Er mag niet met de bal worden gelopen. - Dribbelen mag wel - Als er met de bal wordt gelopen = inworp door de tegenstander vanaf de zijlijn. - Als de bal echt ver buiten het veld werd geworpen, moet de ‘dader’ de bal zelf gaan halen. - Beginsignaal = fluitje - Eindsignaal = fluitje Variatie: - Je scoort pas een punt als je de bal op de plaat kan werpen, en ook weer terug opvangen (mag ook een ploeggenoot zijn). Doorschuif: Vertrek groep G: krijgt coördinaten voor post 5 (D 7) Vertrek groep H: krijgt coördinaten voor post 3 (I 8) Post 5: Rekkervoetbal (coördinaten): thema Schotland
Heleen Ooms

Materiaal: − binnenfietsbanden ( 1 per twee leerlingen) − bal − twee doelen of vier kegels − materiaal om het speelveld af te bakenen (eventueel vier grotere kegels). Vooraf: Afbakenen van het speelveld, plaatsen van de doelen. De spelers worden in teams verdeeld door de begeleider. De begeleider legt het spel uit. Speluitleg: Dit spel is een variant van het voetballen. Twee ploegen spelen tegen elkaar, proberen een doelpunt te scoren in het doel van de andere ploeg. Het enige verschil nu is dat je met een speler van de tegenploeg wordt samengebonden. Ook nu is het de bedoeling om zo snel mogelijk een doelpunt te scoren bij je tegenstander. Spelregels: Doorschuif:

Vertrek groep I: krijgt een vraagstuk (c) voor post 6  windrichting: Vertrek groep J: krijgt een vraagstuk (c) voor post 4  windrichting: Post 6: spel (coördinaten): thema Materiaal: Vooraf: Speluitleg: Spelregels: Doorschuif: Vertrek groep K: krijgt coördinaten voor post 7 (D 19) Vertrek groep L: krijgt coördinaten voor post 5 (D 7) Post 7: Australische achtervolging (foto): thema Australië Materiaal: − 12 kegels Vooraf: Veld klaarzetten. Speluitleg: De leerlingen worden in 3 groepjes verdeeld door de leerkracht. De leerlingen stellen zich per groepje achter een kegel op in het driehoekige veld. De begeleider legt het spel uit. Bij het startsignaal gaat elke eerste leerling van elke groep beginnen lopen in wijzerzin. Zij lopen rond elke kegel. Als zij een volledig ronde hebben gelopen, mag de volgende vertrekken. De eerste sluit achteraan in het rijtje aan. Wanneer de tweede een volledige ronde heeft gelopen, mag de derde vertrekken, enz. De bedoeling van het spel is om je voorloper (van een ander team) in te halen en te tikken. Vanaf er iemand getikt is, wordt die lid van het groepje dat hem heeft getikt en sluit hij/zij bij dit groepje aan. Het spel stopt als er één team volledig is overwonnen / uitgeschakeld. Spelregels: - De spelers die niet aan het lopen zijn, wachten ver genoeg van de kegel (achter een andere opgestelde kegel) - De volgende speler mag pas vertrekken als deze werd aangetikt door de loper. - Er wordt rond de kegels gelopen. - Als je getikt bent door iemand van een ander team, sluit je bij dat team aan. - Beginsignaal = fluitsignaal - Eindsignaal = fluitsignaal Doorschuif:
Ben Luyten

Sara Laureys

Vertrek groep M: krijgt foto’s voor post 8: foto 3 Vertrek groep N: krijgt foto’s voor post 6: foto 4 Post 8: spel (vraagstuk): thema Materiaal: Vooraf: Speluitleg: Spelregels: Doorschuif: Vertrek groep 0: krijgt een vraagstuk (b) voor post 1  windrichting Vertrek groep P: krijgt een vraagstuk (b) voor post 7  windrichting
Peter Hens

Zoektocht schat