Senarai kandungan Perkara Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Muka surat .

kepada cikgu sejarah saya. Puan Roslina bt. Muhamad. Saya juga merakam ucapan terima kasih. galakan dan memperuntukkan perbelanjaan bagi tujuan kajian ini. Encik Muhammad Khir bin Khamis dan isterinya yang banyak memberi maklumat kepada saya. kami berkongsi bahan dan pendapat demi menyiapkan kerja kursus sejarah ini. Md Nor.Penghargaan Saya merakam ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu-bapa saya. Beliau banyak memberi bimbingan dan nasihat untuk menghasilkan tugasan ini. Saya juga merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan saya iaitu Safeena dann Wan kerana berbincang bersama saya untuk menghasilkan tugasan yang terbaik. . Rahman bin Adam dan Puan Zahriah bt. Meraka banyak berkorban dengan memberi dorongan. Encik A. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada orang sumber.

majalah dan lain lain lagi. saya perlu mencari dan mengumpul sumber sejarah seperti buku ilmiah. b) Melalui kajian ini saya mendapat pengalaman yang luas tentang cara-cara membuat kajian ilmiah. c) Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang keunikan ekonomi tradisional yang dikaji dalam usaha untuk memperkukuh dan mengekalkan kegiatan Ekonomi Tradisional ini. Usaha ini perlu terus digembeling supaya kegiatan Ekonomi Tradisional menjadi tarikan masyarakat tempatan dan pelancong luar negara.Objektif kajian a) Melalui kajian ini saya dapat mengetahui secara mendalam tentang Ekonomi Tradisional yang saya kaji iaitu penjualan nasi lemak. akhbar. Maklumat yang direkodkan itu membolehkan saya mengenali ET dengan lebih mendalam. . untuk menyiapkan kerja kursus ini.

Kaedah kajian o Temu ramah Saya telah menemu ramah Encik Muhammad Khir bin Khamis dan isterinya.htm. Saya dapat melihat dan merasai suasana menjadi pengusaha nasi lemak.com. o Kajian dokumen Saya telah mengumpul kajian dokumen melalui buku ilmiah seperti Buku teks Sejarah Tingkatan 4 dan beberapa buah buku resepi. Saya memuat turun maklumat tersebut untuk dijadikan bahan kajian saya.my/utusan/info. Mereka menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam kegiatan Ekonomi Tradisional yang mereka ceburi iaitu sebagai pengusaha nasi lemak. o Menerokai laman web/internet Saya dapat mengumpul beberapa maklumat melaluli internet. . o Melawat tempat kajian Saya telah melawat tempat kajian iaitu bertempat di simpang tiga berdekatan dengan surau Saujana Impian. Saya dapat memahami dengan lebih jelas bagaimana pahit maung menjalani kegiatan ekonomi tradisional. Maklumat yang disampaikan oleh mereka telah dirakam dan dicatat.utusan. Saya juga menggunakan keratin akhbar tempatan yang berhubung kaikt dengan tajuk kajian saya. Saya telah melayari laman web iaitu http://www. Laman web tersebut dikaitkan dengan tajuk kajian saya iaitu kegiatan Ekonomi Tradisional.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agr obiz&pg=ag_01.

Sebagai warga Negara. saya mempoeroleh banyak maklumat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tradisional iaitu penjualan nasi lemak. Sebagai generasi muda. kita mestilah melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi tradisional dengan berusaha dan produktig agar kegiatan ekonomi ini dipandang tinggi oleh masyarakat tempatan. Kita hendaklah peka kepada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tradisional dengan berlaku adil dan bertimbang rasa terhadap mereka. Pengetahuan ini membolehkan saya lebih menghayati dan mampu menceritakannya kepada keluarga dan masyarakat setempat. . Saya cukup berbangga sebagai rakyat Malaysia. kita perlu menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa agar tidak ditelah zaman.Rumusan Melaluli kajian ini.

Hasil kajian 1. Pada peringkat awalnya. perniagaan nasi lemak ini dijalankan oleh isteri beliau sebagai kerja sampingan. Saya telah menemuramah seorang pengusaha nasi lemak yang menjalankan perniagaan nasi lemaknya berdekatan dengan kawasan perumahan saya iaitu Encik Muhammad Khir bin Khamis. Maklumat asas Saya telah memilih pengusaha nasi lemak sebagai pengkajian kerja kursus ini. Lokasi penjualan nasi lemak bertempat di tapak peniaga kecil di persimpangan impian jaya di hadapan surau Saujana Impian. .

2. Encik Muhammad Khir bekerja sebagai eksekutif jualan di sebuah syarikat swasta tetapi beliau telah bersara. Oleh kerana sambutan yang menggalakkan. perniagaan nasi lemak ini dijalankan oleh isteri beliau secara sambilan untuk menambah pendapatan. Latar belakang i) Tujuan dijalankan Pada mulanya. jadi beliau dan isterinya telah menjadikan perniagaan ini sebagai punca pendapatan tetap. ii) Proses/ cara pelaksanaan .

Sumbangan/ pengaruh kepada keluarga dan masyarakat .3.

. Prospek Banyak cabaran yang perlu dihadapi dalam perniagaan terutamanya bagi pernigaan kecil-kecilan. Akhir sekali. Encik Khir dan isterinya menghadapi persaingan dalam perniagaan mereka kerana terdapat juga penjualan nasi lemak yang berdekatan. Encik Khir dan isteri beliau sahaja yang mengusahakan penjualan nasi lemak kerana anakanak mereka sudah besar dan sibuk belajar di menara gading. Cabaran seterusnya adalah peningkatan kos.4. mereka kurang tenaga kerja.

5. Latar belakang .

 Buku .

 Melawat tempat kajian o Di simpang tiga berdekatan dengan Surau Saujana .

Bandar Teknologi. Semenyih . 3. Jalan 1/16 Seksyen 1. Orang sumber o o o Mohd. 45300. Khir bin Khamis 58 tahun No. Kajang.

. Internet Laman web.

htm .http://www.asp?y=2011&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&p g=ag_01.com.utusan.my/utusan/info.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful