You are on page 1of 5

Mata Pelajaran : Matematik Kelas Masa Tema Tajuk Standard Pembelajaran : 3.

2 (i) Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid dapat : Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor daripada sebarang nombor hingga 10000 tanpa dan dengan mengumpul semula. : 3 Tekun (36 orang) : 8.30-9.30 Pagi : Nombor dan Operasi : Tolak dalam lingkungan 10000

Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Komunikasi a) Guru menunjukkan dadu gergasi di hadapan kelas.  Perhatikan b) Guru meminta seorang murid membaling dadu dan apa yang membacakan nombor (titik) yang didapati. Seorang dipaparkan. lagi murid akan menuliskan angka tersebut di papan hitam. c) Langkah (b) akan diulangi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan satu lagi set nombor. Contoh: 4516-500

Cadangan Aktiviti

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a) Perkukuhkan aktiviti penolakan dengan  memaparkan 4 kad angka satu digit seperti contoh 7, 5, 4, dan 1. b) Guru akan meminta murid membina satu nombor 4 digit dari kad nombor yang dipaparkan. Contoh: 1547 c) Kemudian, guru akan meminta seorang murid menolak daripada nombor yang dibina. Contoh: 4516 ₋ 1547

Bina satu nombor dari nombor yang dipaparkan.

Kumpulan 3 (Penyebaran KSSR Matematik 2012:Kulaijaya)

tidak boleh.  Contoh : 7000 b) Murid diminta bina satu nombor 3 digit. jadi 2 pada ratus manakala 10 puluh bawa satu puluh ke sa. pada ratus pun tiada. tidak boleh. ambil pada puluh tidak ada. e) Tolakkan nilai puluh : 9 puluh – 9 puluh = 0 f) Tolakkan nilai ratus : 9 ratus – 6 ratus = 3 ratus g) Bakinya: 6303 h) Kemudian. jadi 10 sa. ambil 1 daripada ribu.ke nilai puluh. jadi 10 puluh bawa ke 1 puluh ke nilai sa. guru akan meminta seoarng murid membina suatu nombor empat digit. Contoh : 697  Bina satu nombor 3 digit Tolakkan dengan 697 c) Murid akan diminta menolak nombor yang dibina daripada 7000 ₋ 7000 697 d) Tolakkan nilai sa : 0 – 7 sa. lihat nilai ratus . Perkembangan Penambahbaikkan Menilai a) Paparkan kad imbasan nombor di papan tulis. tinggal 9 puluh.3. ambil pada puluh tiada. 10 sa -7 sa = 3 sa. bawa 1 ratus.7 sa. jadi 10 ratus.7 sa = 6 sa Kumpulan 3 (Penyebaran KSSR Matematik 2012:Kulaijaya) . tinggal 9 ratus. 7 ribu tinggal 6 ribu. 6303 1367  Bakinya tolakkan 1367 ₋ j) Tolak nilai sa : 3 sa. puluh tinggal 9 puluh dan sa jadi 10 sa + 3 sa =13 sa 10 sa + 3 sa = 13 sa 13 sa . Contoh: 1367 i) Murid diminta menolak daripada baki nombor tadi.

10 ratus + 2 ratus = 12 ratus 12 ratus – 3 ratus = 9 ratus m) Tolakkan nilai ribu : 5 ribu – 1 ribu = 4 ribu n) Jelaskan : 7000 – 697 – 1367 = 4936 4. papan putih. tinggal 5 ribu. Kumpulan 3 (Penyebaran KSSR Matematik 2012:Kulaijaya) . 1 ribu jadi 10 ratus. : Hasil kerja murid. tidak boleh. b) Murid diminta selesaikan soalan-soalan tersebut. Tindakan Pelaksanaan a) Edarkan lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2  kepada setiap murid. : __ daripada 36 murid dapat menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor daripada sebarang nombor hingga 10000 tanpa dan dengan mengumpul semula.k) Tolakkan nilai puluh 9 puluh – 6 puluh = 3 puluh l) Tolakkan nilai ratus : 2 ratus – 3 ratus. ambil pada nilai ribu. kad imbasan. : Dadu gergasi.  Jawab soalan yang diberi Tuliskan jawapan dalam bentuk lazim Amalan berterusan EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Kreativiti dan Inovasi. lembaran kerja.

4938 ₋ 1399 ₋ 392 3.2 (i)(b) 1. 7026 ₋ 3147 ₋ 3828 4. 6428 ₋ 319 ₋ 2103 2. 8872 ₋ 1948 ₋ 3828 Kumpulan 3 (Penyebaran KSSR Matematik 2012:Kulaijaya) . Nama: Kelas : B3D1E2 Tarikh : Cari hasil tolak berikut. 3.Lembaran kerja 1.

Lembaran kerja 2. 8000 – 476 – 92 = 2. 1. 3000 – 312 – 471 = 3. 6000 – 543 – 214 = Kumpulan 3 (Penyebaran KSSR Matematik 2012:Kulaijaya) . Nama: Kelas : B3D1E2 Tarikh : Cari hasil tolak. 4000 – 376 – 196 = 4.