SAMOĆA

NAPISALA_: VALENTINA TYNA FILIPOVIĆ

ZA VAS, JER POSTOJITE. NAJVIŠE MOJIM BAKAMA EUFEMIJI I VINCI.

MASKA

Zar ne znaš da je tvoja maska crna. strašna , mraĉna, oĉi su ti crvene, kao da ţele ubiti, ali ispod te maske se skriva djevojka. koja je bljeda, boji se tebe i tvoje zloĉe.

Nesigurna u svemu tomu. boji se tvog svijeta. zar ne shvaĉaš tu bol. zar ne vidiš da joj suze idu. oslobodi je od muke, od jada. samo te to molim. još je krhko biĉe. nemoj joj povrijedit...

ANĐEO

Ako te netko takne, ja ĉu mu prva slomit noge. samo da ne uvrijedi, ili krivo pogleda. samo znaj imaš mene koja ĉe te ĉuvati.

Samo me zovi i ja ĉu doći. ali moram ti reĉi. anĊele ja ne ĉuvam.

,

TIŠINA

Niti jedna šapat. Ni vjetar se ne ĉuje. vidim klavir, stoji nasred sobe. vidim tebe. još si mlad.

Ali biva ona, gorka tama , u crnini smrt.

MOta se oko tebe kao maĉka, smije se meni u lice. Znam tko je ona, a ona zna za mene.....

Spas ili smrt
Hodam usamljeno, okreĉem se i gledam, prati li me tko, prati me ona, crna, okrutna.

Uzima mi dušu. gleda me , Kada ĉu pasti.

Smrt me ne straši, ali ruke mi drhte, pogledam pred sobom. ĉekaš me raširenih ruku, hoĉeš da ti priĊem da me spasiš.

Ali ja se okrenem, prebolno mi je, odlazim smrti......

Kada se spusti kiša, spustim glavu. vjetar puše, zajedno pjevušim s njim. uzdahnem,

Naša ljubav ne postoji, na ovom svijetu. nego u mojim snovima.

Ne drţiš me za ruke. ne daješ mi poljupce. ne grliš me, da me zaštitiš.

Zašto je tako glupo, zašto ne postojiš.

Sada bih najradije. vikala na tebe, ali nema nikakve koristi.

Bol je prošla niz leĊa, ali srce je bilo najviše pogoĊeno. sada sam sama. okruţena zidovima.

Suze su same krenule, bolje da patim, a ne drugi.

Kapnula je suza, da se barem mogu ugušiti, tama me ovila, nema više svjetla za mene. nikada više.

-------------------------------------O-----------------------------------Kada sam bila sretna

Ubrao si zumbul, Koji si mi poklonio. Njegov miris je bio opojan. Tvoj pogled mi je znaĉio mnogo.

Bila sam mlada i zaljubljena, Ti si otišao, Bez pozdrava. Bez pisma. A ja slomljenog srca, Bez ijedne lijepe uspomene. Kada sam bila sretna. Sunce je sijalo jaĉe. A ti si hodao uz mene, Smijali smo se.

Kada si otišao. Tamni oblaci su došli, Nije bilo smijeha, Ali ja sam bila izgubljena bez tebe. Zauvijek. -----------------------------O--------------------------

Otišao si, Plakala sam za tobom. ali osjećala sam te blizu.

Tvoj osmijeh mi je falio, tvoja ljubav prema meni je isparila.

Ĉujem ptice, kao da tuguju za tobom.

Osjećam neĉiji dah za vratom. odmah znam da si to ti. ---------------------------O---------------------Smiješak joj je izbljedio, a kosa je postala tmurna i otuţna. Podoĉnjaci su postali tamni od neispavanih noći.

Što je tišti i zašto?

Dali ju boli duša, ili nešto drugo.

Što je to? Duša ili prikaza.

Tko joj je to napravo. Hoda izmeĊu dva svijeta. Raja i zemlje. ne zna što da bira. ------------------------------------O----------------------------Ĉula sam šapat. Polagano okrećem glavu. nikoga nema. Sigurno ludim.

Nasmijem se sama sebi.

Polagano krećem po ulici. Koja je tiha? Mraĉna. Tek uliĉna svjetiljka obasjava dio ulice.

Ruke su mi u dţepovima, zima mi grize obraze. Ţurim se kući. Da se ugrijem.

Ali znam, netko me ĉuva... ------------------------------O-------------------------------Voljeti se otvorenih oĉiju

Kada smo se upoznali, bio si nasmiješen. tvoje oĉi su odavale nešto drugo.

Bojala sam se priĉi, jer bio si bog, a ja smrtnik.

Kada sam bila sama u mraku,

plakala sam, vrištala. tada je svjetlost došla.

tvoja ruka je po brisala suze, ali naša je ljubav platonska. volili smo se. nismo razgovarali. ali znali smo. ĉekati ćemo drugi ţivot, a do tada...... --------------------------o-----------------------Djevojka izgubljena u slikama

Njezini pokreti rukama su bili brzi. Crtala je valjda zmaja ili konja.

Mrštila se, kada je griješila. Ali djevojka je volila crtati.

Bila je izgubljena , u svojim slikama.

Dala je dušu u njih. Svoje misli.

Oţivjela ih je samo tako. svaka je bila posebno i sa svojom priĉom.

Nije traţila ništa mnogo. Nego ljubav, sreću i pokoju rijeĉ.

----------------------O---------------------------Umorna sam, traţim mir. zar da skoĉim ili..

Ĉekala sam te, nije te bilo. Mislila sam da me voliš, ali zapravo.... -------------------O-------------------AnĊelu što stojiš na mjestu, krila si raširio, gledaš u nebo. Poleti, zar ne moţeš.

Ostaješ ovdje. Valjda zauvijek. Ili kada se tvoja krila slome.

------------------------O-------------------------Jednom kada se ljutim, svi bjeţe. Kada se smijem. Blijedo me gledaju.

Moţda sam takva. Ţivot mi je bio dobar. Ali znam da me ne vole svi. Ne ţele da i ja okusim slavu, Kao što su oni okusili. -----------------------------O--------------------------TUŢNO VALENTINOVO

Ĉekala sam te, Ali shvatila sam da neĉeš doĉi. Poĉela sam plakati, Tada su tamni oblaci nadvili iznad mene, Poĉelo je plakati s menom. Znam da sa njom, Voliš je više nego mene. Svi su zaljubljeni na ljubavni dan,

Dok ja lutam slomljenog srca, Ruţe se djele, Poljupci, Zagrljaji. Ti si otišao drugoj, Srce me je zabolilo. Hoĉu umrijeti . Traţim izlaz iz ove noćne more . Hoĉu da je san, Da si kraj mene. Na ovaj dan. Ali za mene više on ne postoji. ---------------------O---------------------------Strgao si ruţu, kada si me vidio s drugim. latice su padale, kao i tvoje suze.

Vjetar ti je priĉao, da me ne zavoliš. Da mi otvoriš srce.

Imao je pravo. Pogledala sam te, a ti si me mrţnjom gledao.

Ĉvrsto si drţao ruţu. Krv je potekla, zbog trnja.

Rekao si: ''Trnjem do tvog srca.'' Bacio si ruţu i okrenuo mi leĊa.

Otišao si. I ostavio si mi veliku prazninu. -------------------------------O------------------------Leţim u zelenoj travi, gledam plavo nebo. Odjednom crni oblaci. Vjetar puše. Eto je, kao crna utvara. Stoji i gleda me. gladno.

Kroz tijelo prolaze trnci. Hladnoća. Hladan dah na mom vratu. Truleţ dopire do mene. Zar je to moj kraj

ili samo poĉetak ---------------------------------------O----------------------------Vrisak

Vrisak u tami. Otvaram oĉi. To je samo san, nije java. Bol u trbuhu, kao i u snu.

Zar je to stvarnost. Uštipnem koţu. Bol. Pogledam oko sebe. U sobi tama. Osluškujem u noć.

Ĉujem pse, kako laju. Pijance kako prostaĉe.

Okrećem se na bok. Vjetar mi miluje leĊa. Lagano zatvaram oĉi, znajući da si ovdje........ --------------------------O------------------------

Padam

Padam u ponor, u dubini pakla. oni se gore smiju. Ljepo im je bez mene.

suze mi padaju. Luda sam, moje misli su zbrkane. Plakala sam svake noć. Propatila sam sve. ali razumijem: bol, tugu, bijes. Ali ţelim da su uz mene. ---------------------------------O-------------------------------TI

Sanjala sam tebe, kako mi pruţaš ruku. Tvoj topli osmijeh me ohrabrio.

Sada hodam kamenim putem. bojim se.

Tebe nema. Sada bih plakala, ali tko će mi suze brisati. Ne mogu sama ići. Ti si mi davao snagu.

A sada sam slaba, Trebam tvoju prisutnost. Tvoj slatki osmijeh. Tvoju ruku, koja će me povesti dalje u ţivot...... ------------------------------------------------O------------------------------------------Šalji mi mog anĊela

Tama se nadvila, hladnoća se pojavila. Pošalji mog anĊela ĉuvara, da me ĉuva.

Evo utvare, mota se kao maĉka, oko mojih nogu. Prede, da me zadobije.

Svjetlost me oslijepi. Njegova krila su velika,

ali i moćna. Utvara poĉinje siktati. Reţati.

Nasmiješila sam se. Ovdje si.... -----------------------------------------------O------------------------------------Sama

Zašto si me ostavio samu u šumi. Gdje zvijeri vladaju. Strah i trepet meĊu drugima.

Sada je mrak, a meni je hladno. Bojim se pomaknuti.

Gledam kroz mrak. Dali je to moguće, Par oĉiju se jasno vidi.

O, smrti. Brzo doĊi po mene.... ------------------------------------------------O---------------------------------------Magla me omotala kao ogrtaĉ. Sivilo me je zarobio. Zaklopila sam oĉi.

Vidim tvoje lice. Bilo je ljutito. Otvaram oĉi.

Kleknula sam. Htjela sam plakati. ali znaĉilo bi da sam slaba. ----------------------------------------O----------------------------------Šapat

Zatvaram oĉi, ĉujem te. Kao melodija. Koju nosi vjetar.

Osjećam toplinu. Znam da si to ti. Osmijeh mi za titra. Obećao si mi.

Znam da moraš otići. Samo drago mi je da si me posjetio, u mojim posljednjim trenucima....... ---------------------------O---------------------------Drago mi je da smo se upoznali, ali dragi moji.

Izdali ste moje srce. A ukrali moju dušu.

Ja sam vam bila prijateljica, A sada vam se smijem. Nema veze. ne trebaju mi takvi laţovi, prevaranti., Nego pravi prijatelji koji ĉe biti uz mene.................. -----------------------------------O------------------------------------------Oţiljci

Svaki oţiljak ima svoju priĉu, neki su od ljubavi nastali, neki od usamljenosti, a neki od ljutnje.

Ali nikako neće zacijeliti, ostaju takvi do kraja ţivota. Kao podsjetnik na nešto što se dogodilo............ ---------------------O----------------------------Stajat ću nasred mola, i gledati površinu vode. Kako je mirno, ĉuti ću ţabe kako krekeću. Ptice koje pjevaju.

Ribe plivaju. Sunce je zašlo. Znam da će poneka krijesnica pojaviti. i zasvijetliti. Kao i zvijezde koje su gore.

Mjesec plovi, kao brod na moru. Samotan kao vuk. Vjetar pjeva pjesmu.

Sova se javlja. Vuk odsutno zavija. Šuma tihim snom spava. A dan će opet doći, potom noć. Dan za danom..... ---------------------------------------------O---------------------------------------Tama

Dugo sam sama hodala u mraku. Spoticala sam se na nešto Padala bezbroj puta..

Ali sada si ti došao.

Moje svjetlo u mom ţivotu. Pruţio si mi ruke. Potom si me zagrlio.

Tama se raspršila. A ja sam sada izašla u novom sjaju. --------------------------------------------------O-------------------------------------Samoća, vatra što gori u srcu. Ĉeka te. Hoće da se vratiš. Oblaci odlaze. Godišnja doba se mijenjaju. A ti........... --------------------------------O-------------------------------------Ljeto je prošlo, došla je jesen. Mijenjaš dlaku. Postaješ vuk, ne svojom voljom. Gospodariš šumom. Svojim domom. Vrebaš iza svakog drveta, ali mene poznaješ. Još uvjek sam ti poznata...... -----------------------------------------O-------------------------------Slatki grijeh

Natoĉih si crveno vino. Pogledam u mrak, još ne dolaziš. A sjene se motaju nad kućom.

Popijem gutljaj crvenog otrova.

Sladak okus, ali gorke suze. Ĉujem nešto vani. IzaĊem van na hladnoću. Nema nikoga.

Ulazim u kuću, boca vina je na podu, a slatki crveni grijeh je bio rasut na podu poput krvi.

Bio si ovdje. Moj slatki grijehu. Bez pozdrava, bez poljubca....... ----------------------------------------O-----------------------------------

Naći ću te u tami, ĉuvat ĉu te od sjena. Od tamnih prilika, utvara. Ali od same sebe.

bio si preplašen, strah je bio mamac za nas. Mogli smo osjetiti na kilometre. ali sad sam ja tu. Vodit ću te kroz tamu. Dok ne naĊeš svjetlost............... -------------------------------------------------------------O-------------------------------------------Pala sam na koljena, plakala sam crne suze. Prošlost me je sustigla. Povlaĉi me u ponor. U crnu rupu bez dna.

Vrištim jaĉe, da me netko ĉuje, ali nitko nije ovdje. Ĉujem neĉiji smjeh.

TuĊi, strani.

neprijateljski. Znala je. Odvela je moje bliţnje od mene. Znajući da je njihova ljubav jaĉa, od nje. -------------------------------------------------------O-----------------------------------------Misliš da sam jaka, nisam. Ja sam samo ljudsko biće. Koje ima osjećaje, koji sada blijede.

Povrijedila sam mnoge. Mnogi se pretvaraju da su sa mnom dobri, ali znam da nisu. Ja sam bila jednom sama hodala u mraku, izašla iz mraka u svjetlost. A sada tonem u mrak.

Krila su mi slomili, više nisam ni anĊeo, a ni ĉovjek. Samo znaj prijatelju. Opet ćemo se vidjeti. ---------------------------------------O--------------------------------, I dok cvijet procvijeta, naša ljubav se tek raĊa. Kao jutarnja rosa, koja blista,

roĊeno sunce, grije moje lice. Vjetar koji lagano puše, govori tvoje ime... ---------------------------------------------------O------------------------------------------------tiho padam, hoĉu biti sama. podiţem pogled tamo vi stojite, pruţili ste mi ruku, da se dignem i da se radujem sa vama. ----------------------------------------------O-----------------------------------------moje carstvo je mraĉno, pun sjena, dragi izgubit ĉeš razum, bjeţi dok još moţeš. jer ja neĉu biti pokraj tebe. ------------------------------------------------O-----------------------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful