You are on page 1of 18

DME

DME Distance Measuring Equipment


Wat is het: DME is een vliegtuigzender die samen met een grondstation en een vliegtuigontvanger nauwkeurig afstand tot het grondstation kan meten. Hoe werkt het: De vliegtuigzender zendt een radiosignaal uit. Het grondstation zendt dit signaal terug. Het tijdsverschil is een directe maat voor de afstand.

DME - Componenten
DME bestaat uit: Boordzender Grondstation Boordontvanger - Voor Ondervraging - Geeft Antwoord - Ontvangt Antwoord.

DME - Frequentie
Frequentieband UHF kanalen Ondervraging 1041 1045 MHz Kanalen X kanalen en Y

Antwoord 978 1108 MHz

DME is frequency paired met VOR en ILS.

DME - Frequentie
Vraag: Waarom zou het antwoord op een andere frequentie worden gegeven als de ondervraging?

X kanalen en Y kanalen
Het verschil tussen X kanalen en Y kanalen is de antwoordfrequentie van het grondstation. Een vraag op een X kanaal geeft een antwoord op een frequentie die 63 MHz lager ligt. Een vraag op een Y kanaal geeft een antwoord op een frequentie die 63 MHz hoger ligt. Voorbeeld VHF 108.00 DME CH17X vraag 1041 MHz antwoord 978 MHz

Unieke puls
Een DME puls moet net zoiets zijn als een ping over het internet. Hij moet terug bij de afzender komen, net zoals een ping een eigen IP adres heeft. DME heeft geen datavelden met afzender. En het grondstation stuurt alles gewoon terug naar alle kanten tegelijk, van alle vliegtuigen tegelijk. De Puls moet dus zo gemaakt worden dat hij te herkennen is tussen alle andere pulsen.

Unieke pulsparen
Om de puls uniek te maken wordt gewerkt met PULSPAREN die steeds op ongeveer de zelfde tijdsinterval voorkomen.
Tijdsinterval

Pulspaar

Pulspaar

Tijdsinterval onthouden
Om de eigen pulsen terug te kunnen vinden hoef je per pulspaar alleen maar te onthouden wat de tijdsinterval was.
Tijdsinterval

DME

Variabele tijdsinterval
Omdat de boordzender altijd de tijdsinterval van de het laatste pulspaar weet is het geen probleem wanneer die interval een beetje varieert. Sterker nog, dat is juist gunstig want dat maakt ieder pulspaar nog unieker en is de kans op verwarring met pulsen van andere vliegtuigen kleiner. De variatie van de tijdsinterval heet jitter.

PRF
De tijd tussen twee pulsparen bepaalt natuurlijk ook de frequentie waarin twee pulsparen voorbij komen. Het aantal pulsparen per seconde. Dat heet de Pulse Repetition Frequency PRF Met jitter komt het er op neer dat de pulsinterval en daarmee ook de PRF gevarieerd wordt. Lage PRF = weinig pulsparen per seconde = lange pulsinterval

Slant range
Slant range is de afstand die gemeten wordt in een directe lijn naar het vliegtuig toe. Dat is de schuine zijde van deze driehoek. De echte range is dus altijd kleiner.
ge n a r t Slan
Rang e

Station delay
Een baken is een elektronisch apparaat dat altijd wat tijd nodig heeft om de binnenkomede pulsen te antwoorden. Het is geen spiegel maar gewoon elektronica. Maar omdat DME afstand meet met tijdsverschil is die verwerkingstijd van invloed op de afstandsmeting. De verwerkingstijd is vervelend. Om te zorgen dat de invloed bekend is worden de pulsen altijd na een vaste verwerkingstijd teruggegeven. Dat is de station delay en die is altijd 50 Seconde. (50 S = 50.10-6 S.)

Voorbeeld
The time taken for the transmission of an interrogation pulse by a Distance Measuring Equipment (DME) to travel to the ground transponder and return to the airborne receiver was 2000 micro-second. The slant range from the ground transponder was: a 165 NM b 186 NM c 296 NM d 330 NM a

Bakenverzadiging
Teveel pulsen van teveel vliegtuigen tegelijk kunnen het baken verzadigen. Daarom is er een limiet gesteld aan het aantal vliegtuigen dat tegelijk op een DME baken kunnen zitten. Max 100 vliegtuigen per baken. Wanneer er meer dan 100 vliegtuigen zijn worden de vliegtuigen boven de 100 met het zwakste signaal niet meer beantwoord. De ontvangstgevoeligheid wordt verlaagd.

Baken leeg? Toch pulsen.


Het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren. Geen enkel vliegtuig in de buurt. De ontvangstgevoeligheid van het baken wordt dan juist opgeschroefd. Net zo lang tot het baken op ruis begint te reageren. De ontvanger wordt steeds verder opengeschroefd net zo lang tot er 2700 pulsparen per seconde worden uitgzonden. Lager mag ook, minimum is 700 maar 2700 wordt aangeraden door ICAO. Deze constante hoeveelheid pulsparen heet constant duty cycle.

Constant duty cycle


Die constant duty cycle is nodig om de DME ondervrager van het vliegtuig te laten reageren. Zet je een vliegtuigDME voor het eerst aan, dan zal die eerst gaan luisteren of er een grondstation ontvangen wordt. Anders gaat de DME niet ondervragen want dat heeft toch geen zin. De DME gaat dan in STANDBY mode. Dit heet Signal controlled search.

Meer
Modes Echo protection Bereik Nauwkeurigheid Co-location TACAN