You are on page 1of 33

RADIO NAVIGATION

Paul Bruikman www.rentapilot.nl

Some pictures used from unknown internet sources. If you object please contact me by mail

Basistheorie Radio

Elektrische Stroom
Een elektrische stroom door een geleider wekt een magnetisch veld op.

Elektrisch Veld
Een elektrische spanning tussen twee geleiders levert een elektrisch veld op.

Wisselspanning
Dit is gelijkspanning:
U (V) tijd (s)

En dit is wisselspanning.

U (V)

tijd (s)

Wisselspanning
De FREQUENTIE (f) is het aantal volledige perioden per seconde.

f=1/T
T

Wisselspanning
Een elektrisch veld van een wisselspanning verandert voortdurend van richting.

Zou je de platen van deze condensator uit elkaar draaien dan gaat het veld mee maar blijft bestaan.

Veld opentrekken

Dipool

Dit is begin van een zender met een dipool-antenne.

Frequentie verhogen

De wisselingen beginnen te snel te gaan voor het veld.

Veld is een zender geworden


Het veld kan niet op tijd omdraaien en verlaat de antenne. Het is nu een zender met een dipoolantenne Dit gebeurt dus bij hoge frequenties.

Een Dipool Antenne

Frequentie en Golflengte
Een radiogolf heeft dus een bepaalde FREQUENTIE. Dat is de hoeveelheid trillingen per seconde. De eenheid is Hertz. (Hz)
Through experimentation, he proved that electric signals can travel through open air, as had been predicted by James Clerk Maxwell and Michael Faraday, and which is the basis for the invention of radio. He died of blood poisoning at the age of 37 in Bonn, Germany.

Heinrich Rudolf Hertz 1857 - 1894

Frequentiebanden

Frequentie en Golflengte
Een hoge frequentie is veel trillingen per seconde. De snelheid van een radiogolf is die van het licht. De de afgelegde weg per golf is afhankelijk van de frequentie. Hoge frequentie Veel trillingen per sec Kleine tijd per golf Kleine golflengte

Frequentie en Golflengte

=c/f
= Golflengte [m] c = 3e8 m/s f = Frequentie [Hz]

=c/f
Voorbeeld: Wat is de golflengte van Radio 538 bij jou in de buurt?

Middengolf
Wat is de golflengte van Radio 1 op 747 KHz? = c / f = 3e8 / 747e3 = 401,6 m Dit is de reden dat de middengolfantennes zo hoog zijn. Om groot bereik te hebben moet de antenne liefst een halve of hele golflengte zijn. Anders gaat er teveel vermogen verloren.

Hoogste structure op aarde


Het hoogste bouwwerk op aarde is een middengolfantenne in USA. Hij is 628,8 m hoog. Dat is 2,063 ft.

Hoogste structure op aarde


The Warsaw radio mast was the tallest structure ever built; however, it existed only from 1974 to 1991. Designed by Jan Polak, it was 646.38 meters (2,120 feet) tall and weighed 380 tonnes (420 short tons). The mast was insulated against ground for a voltage of 120 kV and stood therefore on a 2 metre high insulator. It served as an aerial of half wavelength for the used frequency 225 kHz. The signals from its 2 megawatt transmitters could be received across all of Europe, North Africa and even in North America.

Polarisatie
Het elektrisch veld van een antenne gaat ALTIJD vergezeld van een magnetisch veld. Deze twee staan loodrecht op elkaar.

Polarisatie
Definitie: De polarisatierichting van een zender is de richting van de amplitude van het elektrisch veld

Polarisatie
De polarisatie van een zender kan horizontaal, vertikaal of zelfs circulair zijn. De richting van de polarisatie hangt af van de stand van de antenne.

Horizontale dipool

Vertikale Rondstraler
Dit is meestal de helft van een dipool. De andere helft is de reflectie van het aardoppervlak of de massa van de constructie. Engels: Vertical whip antenna. Vertical omni.

Horizontale Yagi richtantenne

Dr Hidetsugu Yagi

Stralingsdiagrammen
Een stralingsdiagram is een voorstelling van de richting waarin de zendenergie wordt verdeeld. Of omgekeerd de richting waarin de antenne gevoelig is voor de ontvangst van stralingsenergie.

Stralingsdiagrammen
Een ideale vertikale rondstraler zou een dergelijk diagram hebben:

Dipool stralingsdiagram

Richtantenne
Polair diagram van een Yagi richtantenne:

Wifi antenne
Polair diagram van een pcmcia wifi antenne: