You are on page 1of 31

RADAR

RADAR
Radio Detection And Ranging RADAR is een systeem systeem om voorwerpen op te sporen met zeer richtingsgevoelige antennes. Twee soorten: Primaire radar Secundaire radar

Primaire radar

Primaire radar
De reistijd van de pulsen geeft de aftstand van het object. De richting waarin de antenne staat geeft de richting van het object. Hoogte kan bij klassieke luchtvaartradar niet gepeild worden.

Secundaire radar
Grondzender stuurt signaal. Transponder in vliegtuig geeft antwoord. Samen met primaire radar grote voordelen. Later meer..._

Frequenties
VHF UHF SHF - EHF Radarbanden hebben namen met letters. BAND cm VHF UHF UHF/SHF SHF SHF SHF/EHF EHF Freq MHz P L S C X K Q 225 - 390 390 - 1.550 1.550 - 5.200 3.500 - 7.500 5.200 - 11.000 11.000 - 33.000 33.000 - 50.000 133 77 19 8,6 5,8 2,7 0,9 Golflengte 77 19 5,8 4 2,7 0,9 0,6

Primaire radar - werking


Zendpuls wordt uitgezonden.
Start de tijd.

Zendpuls wordt onvangen


Noteer het moment Het moment vertelt precies de afstand.

Tijdwaarneming
De tijd wordt bijgehouden met een zogenaamde time base generator. Simpel gezegd is dat een lopend lichtpuntje over het radarscherm. Het lichtpuntje loopt over het scherm in het ritme waarin de afstand oploopt.

Tijd

Tijdwaarneming

Antenne
Radarantenne moet zeer richtingsgevoelig zijn. Makkelijkste is een schotel.

Kleiner is een slotted waveguide systeem. Ook wel flat plate antenna.

Antenne

Bundelpatroon

Bundelbreedte
Formule voor bundelbreedte:
Bundelbreedte = 70 . / D Dit is een benadering. Kleine bundel = goed onderscheidend vermogen op afstand = grote antenne.

Bundelbreedte

Range
In theorie zou je zeggen, range is de radiohorizon. Praktijk: Vermogen is beperking. Bovendien: De reflectie moet niet de zender overlappen.

PRI - PRF
PRI
Pulse Repetition Interval

PRI
Pulse Repetition Frequency

F=1/T PRF = 1 / PRI

Maximale Range
Zendpuls wordt uitgezonden. Moet terug zijn voordat de volgende komt. Range hangt dus af van de PRI en de PRF. Afstand = Snelheid x Tijd_

Maximale Range
Radar moet heen en weer, dus de maximale afstand is de helft van de totale afstand.... Afstand = Snelheid x Tijd / 2 =c.t/2 = c . PRI /2 = c / (PRF . 2) Wat wordt de formule in zeemijlen?

Minimale range
Zendpuls wordt uitgezonden. Reflectie komt terug.
Dan moet de zender wel op tijd uitgezet zijn!! De pulsduur bepaalt dus de minimale range.

Minimale range
Vraag: Wat is de maximale pulsduur voor een minimaal bereik van 900 meter? ... t = 2 . x / v = 2 . 900 / 3e8 = 6e-6 s

Onderscheidend vermogen
Zendpuls wordt uitgezonden. Zendpuls wordt onvangen. Als de zendpuls lang genoeg duurt passen er twee vliegtuigen in!

Lange afstand radar


Bereik 200 300 NM Zendsignaal is lang onderweg.
Daarom lange PRI en kleine PRF. En langzaam draaiende antenne.

Moet geen last hebben van het weer.


Daarom lange golflengte.

Moet kleine doelen ver weg kunnen zien.


Daarom heel hoog vermogen. En relatief lange pulslengte.

Moet op grote afstand nauwkeurig zijn


20-50 cm

Pulse length
4 s

PRF
270 pps

Beam width
1,78

Rotation
5 rpm

Middel lange afstand radar


Terminal Approach Radar TAR Bereik 60 - 80 NM Zendsignaal is niet zo lang onderweg.
Daarom gemiddelde PRI en PRF.

Moet onderscheidend vermogen hebben.


Daarom relatief korte pulslengte.

Moet op kleine afstand nauwkeurig zijn


Daarom een smalle bundel. En een korte golflengte zodat de antenne klein is.


10 cm

Pulse length
3,9 s

PRF
350 pps

Beam width
1,2

Rotation
8 rpm

grondradar
Bereik: het vliegveld en de taxibanen Zendsignaal zeer kort onderweg.
Daarom heel lage PRI en heel hoge PRF.

Moet heel korte minimum range hebben.


Daarom heel korte pulslengte.

Moet op kleine afstand nauwkeurig zijn


Daarom een heel smalle bundel. En een korte golflengte zodat de antenne klein is.


3 cm

Pulse length
0,5 s

PRF
15000 pps

Beam width
0,48

Rotation
60 -75 rpm