Alat Teknologi untuk Mengatasi Had Deria Penglihatan dan Pendengaran

85% daripada pengetahuan manusia datang daripada penglihatan. Tetapi mata manusia tidak dapat melihat semua jenis objek, contohnya objek seni dan objek jauh. Malah. apabila usia meningkat, penglihatan mata terjejas kerana menghadapi masalah rabun jauh dan rabun dekat. Antara alat yang dapat membantu mengatasi had deria penglihatan adalah seperti cermin mata, kanta pembesar, mikroskop, teleskop, periskop, binokular (teropong), mesin x-ray dan mesin ultra sound.

Seperti mata. pendengaran manusia menjadi kurang sensitif kerana gegendang telinga menjadi semakin keras. pembesar suara. Malah. . Telinga manusia hanya dapat mengesan gelombang bunyi pada julat 20Hz hingga 20. Antara alat yang dapat membantu mengatasi had deria pendengaran adalah seperti mikrofon. stetoskop dan alat bantu pendengaran. apabila usia meningkat. telinga manusia tidak dapat mendengar semua jenis bunyi.000Hz sahaja.

. Biasanya alat ini dapat dipasang pada bahagian dalam telinga manusia ataupun pada bagian sekitar telinga. Alat bantu dengar tersebut dibuat untuk memperkuat rangsangan bahagian sel-sel sensorik telinga yang telah rosak.Alat teknologi untuk mengatasi pendengaran manusia Alat teknologi untuk mengatasi pendengeran Alat teknologi untuk mengatasi pendengaran – Alat bantu dengar atau had deria merupakan suatu alat akustik listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful