You are on page 1of 33

GRIDKAARTEN

061 General Navigation

Wat is het?
Een gridkaart is een kaart waaroverheen een tweede grid is gelegd. Het eerste grid is het aardgrid met de ware noordrichting als uitgangspunt. Het tweede grid is het grid. Het is een raster net als een x-as en y-as._

Dit is een grid

Dit is een grid

Waarom een grid?


Een grid kun je gebruiken om dingen beter te kunnen vinden. Maar ook om een vaste richting in een kaart aan te kunnen wijzen die niet convergeert. De meridianen van de globe convergeren namelijk wel, vooral vlak bij de pool._

Poolnavigatie
Navigeren in de buurt van de pool kan lastig zijn omdat de richting van het ware noorden snel verandert._

FAA Guidance Material

Poolnavigatie
Navigeren in de buurt van de pool kan lastig zijn omdat de richting van het ware noorden snel verandert. Bovendien is het kompas ook een onbetrouwbare factor geworden.

FAA Guidance Material


Area of Magnetic Unreliability (AMU)

FAA approval required for flight in the area of magnetic unreliability (AMU).
Magnetic heading not practical for navigation Flight plan must use true tracks and true headings.

Moderne vliegtuigen
Moderne vliegtuigen met FMS, GPS, INS en glass cockpit hebben relatief weinig last van dit soort problemen. Toch blijft het lastig. De volgende dias komen uit een briefing over polar routes van Boeing:

Operations Unique to the Polar Region


FMC & Displays for Boeing products convert to
true automatically in the keyhole.

Use LNAV for lateral guidance HDG SEL or HDG HOLD may be used with
Heading Switch selected to TRUE

Compass rose rotates when passing the POLE Rotation rate depends upon distance from
the pole Magenta path may ratchet as heading changes

777 Polar Navigation Polar Anomalies in BP 99


Predictions (ETA & FUEL) may be erroneous near
the pole

For operations directly over the pole


LNAV may not transition to the next leg LNAV may command a brief roll transient when passing
the pole

Curved path transition may not be displayed for a turn at

the pole waypoint. LNAV may turn in opposite direction for a planned turn at the South Pole

Zonder FMS en INS/GPS


Zonder deze hulpmiddelen, dus alleen met kompas en directional gyro moet je wat anders verzinnen. De oplossing is een grid.

Greenwich grid
Dat is het grid dat de nul-meridiaan als nulpunt heeft. GN TN TN GN
grid meridiaan

westerlengte

nul

oosterlengte

TH en GH
GN TN TN GN GH TH = GH TH meridiaan

grid

westerlengte

nul

oosterlengte

Gridconvergentie
de hoek tussen het ware noorden en het gridnoorden
GN + GRIDCONVERGENTIE TN TN GN

GRIDCONVERGENTIE meridiaan

westerlengte

nul

oosterlengte

TH en GH
GH = TH + Gridconvergentie
Gridconvergentie west = negatief TH = GH TH meridiaan GH

westerlengte

nul

oosterlengte

TH en GH
GH = TH + Gridconvergentie Voor een GREENWICH grid geldt: Gridvonvergentie = - lengte Op het zuidelijk halfrond is gridconv = lengte

TH en GH
GH = TH + Gridconvergentie
Gridconvergentie west = negatief TH = GH TH meridiaan GH

westerlengte

nul

oosterlengte

Voorbeeld 1
TH = 270 Gridconv = 90 E GH = ? ... 360.

Voorbeeld 2
TH = 360 Lengte = 45 E GH = ? ... 315.

Voorbeeld 3
GH = 090 Gridconv = 135 W TH = ? ... 225.

Grivatie
TH = MH + var GH = TH + gridconv Dus: GH = MH + var + gridconv grivatie = var + gridconv GH = MH + grivatie_

Isogriven
ISO lijnen. ISObar = Lijn van gelijke luchtdruk ISOgoon = Lijn van gelijke variatie ISOgriv = Lijn van gelijke grivatie
ISOGRIVEN => LIJNEN VAN GELIJKE GRIVATIE

Samengevat
TH = MH + var GH = TH + gridconv GH = MH + griv Isogriven = Lijnen van gelijke grivatie._

Voorbeeld 4
GH = 090 Gridconv = 10 W MH = 108 dev = 2E var = ? grivatie = ? ... 8W 18W

CH = ? 2E

Voorbeeld 5
GT = 192 gridconv = 48 W var = 10E dev = 2W wca = 9L MH =? ... 221