BALCANII – O GEOGRAFIE DESCHISĂ Valori balcanice în romanul românesc interbelic, între mit şi deriziune

În ceea ce priveşte balcanismul şi balcanitatea,1 există în perioada interbelică două atitudini distincte>mitologizantă, compensativ estetizantă, în ordinea balcanismului şi în contrast, atitudinea de respingre a balcanităţii, dezvoltând identitar deriziunea. Balcanitatea desprinsă din spaţiul literaturii ar putea fi, analizată din acest punct de vedere, doar ca un univers simbolic ? Rămâne balcanismul literar expresia unui univers interior, o nişă protectoare? Ar putea fi balcanismul literar o modalitate imperfectă de cunoaştere prin alteritate, care împinge compensator întreg sistemul său imagistic către „cel mai bine–le din celălalt”, ocultându-l „pe cel mai rău?”.2 *o atitudine de fascinaţie faţă de universul literar, contaminat de valorile balcanice şi o poziţie de respingere, de zeflemea, în raport cu valorile civilizaţiei marginale.

Balcanismul ca model literar, deci ca o ficţiune literară, se dataşează de balcanitate. Balcanismul este desemnat ca artă a cuvântului ce răscumpără la modul tragic sau parodic o istorie naţională dramatică. (Mircea Muthu – Literatura română şi spiritual sud-est European , Minerva, 1976, p. 19-21), fiind anunţat în literatura română de către Dimitrie Cantemir, continuat apoi de Anton Pann, I.L. Caragiale, Ion Barbu, Mateiu Caragiale, Vasile Voiculescu, Eugen Barbu ş.a. Între 1930 – 1940 (Maria Todorova, Balcanii şi balcanismul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000) termenul este echivalat cu Europa de Sud-Est, în timp ce, termenul de balcanizare desemnează procesul de fragmentare în state mici, multiculturalismul şi postcomunismul. De asemenea, balcanism / balcanizare sunt termeni care se referă, în discursul cultural şi literar occidental, la spargerea canonului vest european şi la impunerea particularului, a accidentalului ca normă (Harold Bloom, Canonul occidental,Editura Univers, Bucureşti, 1998). 2 Jean Baudrillard, L'autre par lui même, Editions Galilée, Paris, 1987.
1

1

de „savoir vivre. şi cu Genevieve Vinsonneau . cit. exotic. dar şi de preoţi şi călugări dedaţi cu plăcerile lumeşti . religioase. care determină viaţa specifică a unui grup social. conceptul de cultură este folosit sociologic. se află pungaşii la drumul mare. din considerente metodologice să precizăm sensul conceptelor folosite. instituţii.3 • Lumea descrisă de această literatură este eclectică şi contradictorie. iniţiaţi. mai multe modele culturale. agresiv. artistice. durabile diacronic. parveniţii care devin ridicoli imediat ce îmbracă haina boierească.Dar ce înseamnă a înţelege o altă mentalitate? Mai întâi a adopta punctul de vedere al celuilalt. funcţionând ca un focar de emergenţă în timp. care salvează insul peninsular prin cultură. de războinici. a-i restitui cadrul mentalitar. a-l înţelege ca pe o fiinţă culturală. unit printr-o tradiţie comună. Distingem în interiorul unei culturi. 4 Maria Todorova. nobili iubitori de taifasuri întârziate. Culture et comportament. 3 2 . sau de un ansamblu de obiceiuri. ca ansamblu al elementelor intelectuale. opere. populată de haiduci. 2000. spirituale. atinşi de lichtis. Editions Armand Colin. de asemenea considerăm că orice model cultural literar sau estetic. cerşetorii. oportuniştii de mahala. rafinaţi esteţi şi „străluciţi luceferi ai viciilor” *balcanismul ca model literar reprezintă tragic sau parodic istoria naţională. în lumea citadină de sorginte fanariotă. Mai întâi. ori de melancolii irevesibile. • Balcanismul este descris de către Maria Todorova4 ca pe o forma mentis atemporală. presupune existenţa unor trăsături consensuale. aleşi.magi. sacerdoţi. op. dar şi de boierii turciţi. • La polul opus. Cf. estetice. înseamnă a nu-l descrie printr-un discurs negativ. încărcat cu sintagme precum: „lipsit de spiritualitate”. se impune.

Mihail Sadoveanu.5 în sec. L.19-21. aşază civilizaţia sud-estului sub semnul eroicului • balcanitatea. Editura Dacia. Caragiale. glisarea între grotesc şi sublim. conservarea tradiţiilor populare. deschis spre universalitate. supralicitarea elementelor creştin-ortodoxe. p. Critice II.Cluj-Napoca. în opinia criticului. 3 . • Ca metodă de creaţie.7 însă integrat “heliadismului”. Literatura română şi spiritul sud-est european.Editura Fundaţiei Culturale Libra. în acelaşi registru. Vasile Voiculescu) spiritul ironic si autoironic. • exerciţiul puterii otomane. 2004. 1976.Expansiunea Semilunei începând cu 1453. Această identitate scindată separă. „lumea dinăuntru” şi „lumea din afară. Bucureşti. turcocraţia. congener rafinamentului bizantin prin dimensiunea aristocrată a scriiturii. 7 Marin Mincu. erotismul de formulă 5 6 Mircea Muthu. clivaj care reglează toate palierele vieţii comunitare. Cartea Romnească. triviale şi. transcendent şi sacru. Mircea Muthu. Minerva. instituie „cosmopolisul răsăritean”. contaminându-le de metafizica abisală a ortodoxismului • rezistenţa faţă de progresul tehnic utilitarist (vesteuropean) în favoarea unei ’’filozofii a supravieţuirii’’ şi a unor ireversibile nostalgii de colectivă mântuire. Mircea Muthu observă „criza de solidaritate”6 ca element specific al balcanităţii. Repere.. 2002 şi Balcanologie II. dispoziţia pentru invectivă şi plăcerea de a folosi zicerile joase. I.XVI-XVIII prezintă ca reper identitar o vădită atitudine antiotomană. I. 1977. balcanismul este discutat şi de către Marin Mincu :spiritul polemic.( Ion Creangă. 1971. Balcanologie.

râsul. spectacolul. ca modalităţi de salvare din tragic.L. moralismul. Eugen Barbu şi parţial de Fănuş Neagu şi Ştefan Bănulescu) • Imperativul supravieţuirii impune insului peninsular. cit. Mircea Eliade. cabalistic este decodat de Marin Mincu în preocuparea pentru experiment a literaturii române. semiorientală.R. Balcanismul ar fi. masca. V. burlescul. Dobândită la periferia Europei. stigmatizant al esticilor. 8 acest semn negativ. în aceste condiţii un produs cultural al balcanităţii şi de ce nu. (I. umorul gratuit. identitatea balcanică prezintă un “sine incomplet”.decadentă. L. satira. Cruciada împotriva Islamului. op.Caragiale. Ştefan Bănulescu. I. Caragiale. Mateiu Caragiale. • etichete culturale negative care descriau lumea balcanică ca semicolonială. Anton Pann.Popescu). cavalerismul. al cărei filon mitic.Voiculescu. Vasile Voiculescu. (Dimitrie Cantemir. 4 . circumscrisă istoric unui destin tragic. al balcanizării. cultul armelor. Fănuş Neagu. • Balcanitatea se defineşte prin raportare la Orient. fantasticul congener folclorului. o dimensiune ezoterică. biblic. semicivilizată. Ion Barbu. la graniţa dintre Islam şi creştinism. primitivă şi exotică. D. mereu obligaţi a fi între două sau chiar mai 8 Maria Todorova. modelul masculinităţii eroice.

Mircea Eliade consideră multiculturalismul balcanic ca formulă fastă de identitate prin Ibid. un spaţiu al legendelor. din care este exclus şi apoi. semioriental şi semicivilizat.multe spaţii identitare . în care oamenii înving fericit contradicţiile zeilor. Povestea este falsă. tribalism. treptat se autoexclude. zona peninsulară fiind extrem de tensionată. • Occidentul construieşte un nou mit. Referitor complementaritate. de primitivism. Însemnările de călătorie din secolele XVI-XVIII 9 au rol decisiv în formarea imaginii balcanice din perspectiva Europei de vest • • plin de mister. cu o istorie nesigură. un model antropologic adus în discuţie şi de Mircea Eliade. • Urmarea acestei poveşti inventate este asumarea de către omul balcanic a statutului de marginal şi a complexelor de inferioritate în raport cu Europa.un motiv de frustrare pentru “intelighenţia” estului. dar şi argument al indeciziei în plan social şi politic.Cultura de interferenţă dezvoltă în timp un spaţiu multicultural. 5 . cel al unei societăţi utopice care retrăieşte vârsta de aur a omenirii. policentric. • Balcanii constituind o metaforă a unui spaţiu punte. Omul balcanic este asociat cu omul primitiv. 9 la acest aspect.cu bunul sălbatic. în realitate.

filozofia instinctului care conservă şi fereşte de dramele conştiinţei. 1967. Scrieri. să accepţi morala practică a vieţii. E uşor de observat că şi în acest răspuns homo balkanicus este înfăţişat proteiform. masca aşezată peste un suflet sensibil şi ireversibilul tragic.L. slavi. destinul mesianic al acestor popoare( Maria Todorova:urmare a naturii hibride a zonei sub raport etnic: latini. Editura Pentru Literatură. gustul plăcerilor elementare. turci. subminând astfel tragismul existenţial.Caragiale sau duhul balcanic. aflată în confruntare cu stigmatele lumii reale. II. 6 . pofta nemarginită de viaţă. • Lumea literaturii balcanizante este una eclectică. amprenta pitorescului în limbaj. o adaptabilitate absolută. vie. în căutarea sinelui scindat de o istorie tragică. Sensibilitatea artistică peninsulară.153. aflate în imposibilitatea de a-şi “imagina” similaritatea apartenenţei) • Pompiliu Constantinescu10 răspundea unei întrebări deloc uşoare: ce înseamnă a fi scriitor balcanic? În rezumat. umorul exercitat faţă de deşertăciunile ce ispitesc bunul simţ. figurează un cosmos purtând atributele solemnităţii mitice. 10 I. p. contradictorie. generând sentimentul unei identităţi ameninţate. mereu în mişcare. Bucureşti.fantasmele compensatorii: • mitologie proprie..

la o suită de portrete simbolice. moartea este înţeleasă ca iniţiere magică. Vasile Voiculescu.11 În opoziţie. în planul creaţiei de personaj. reperate identitar prin modelul cultural totemic. în sinele cosmic. Mircea Eliade.12 • atitudine reverenţioasă faţă de natură. genul paremiologic şi preţuirea creaţiei folclorice. ciclice. • hermetismul şi alegorizarea prin care se încriptează misterul revelat. animate de dorinţa de a se pierde anonim în sinele colectiv sau mai departe.timp liturgic. • Toate acestea conduc.• • În literatura sapienţiala. Sakuntala. experimentează constant protocraţia lui Unu şi mitul reintegrării prin întoarcerea la învăţătura solomonarilor. mediind misterele prin intermediul arhetipurilor feminine. personajele lui Vasile Voiculescu. personaje. Bahtin) Se pot cita argumentativ prozele lui Mihail Sadoveanu. Spre exemplu. sunt tot atâtea exemple. Mărgărita. practicile şi regulile sociale. 11 12 7 . ordonat. reversibile. Lostriţa. Căprioara etc. un substitut al carnavalului şi un simbol al ospăţului ritualic (M. Discursul epic alegorizează în stil oriental. homo balkanicus menţine plăcerea de a povesti şi lentoarea taifasului atitudinea religioasă asupra lumii şi asupra timpului. • cheful sau zaiafetul. fragmentar şi ireversibil. în opoziţie cu moderniştii care sunt mai ales portretişti sau descriptori ai naturii umane. contractele comunitare care descriu identitar această realitate. mari descriptori ai naturii. modelul occidental impune percepţia unui timp linear.

Editura Dacia. I. pitorescul balcanic actualizează tipologia levantinului (Ion Ghica. • Moftul. de ţigară şi cafea. Bucureşti. Dimitrie virtuoz în Bolintineanu): arta creşte viclean. avantajele imediate ale ”logosului parazitar”. 13 8 . duplicitar. în care moftul caragialesc dez-alcătuieşte lumea.2004. În cu spirit tranzacţional. ca apanaj al culturii de tip Mircea Muthu.Cluj-Napoca. Balcanologie. moftangiul se înscriu în perimetrul deriziunii. moftangiul.eliberează prin râs de orice convenţie. 2002 şi Balcanologie II. al râsului-plâns. distrug barierele ierarhice. moftologia. „licheaua” anticamera deprinsă cu levantinului. Tipul reprezentativ al acestui homo duplex al Balcanilor este parvenitul “fiţos”. în care trăiesc foştii plugari. mărginaşi altădată.Editura Fundaţiei Culturale Libra. deveniţi între timp umili slujbaşi la diferite instituţii ale statului deprinşi prea devreme cu tabieturi de cerdac. şmecheriei. dar au rămas loiali duhului dionisiac şi chefului cu lăutari • La un alt pol. cu inteligenţă speculativă. cu funcţie de regenerare • lumea mahalalelor.13 un demagog sprijinit pe o realitate găunoasă. • Elementele utopiei se contopesc cu viziunea carnavalescă construind parodic şi inventând o formă de negare a lumii. oameni care nu au învăţat încă regulile ortografiei.

prin a impune deriziunea. cu o nonşalanţă studiată şi afişată ca semn al puterii. prin indiferenţa pe care o manifestă faţă de orice formă de reverenţă. printr-un mecanism perfid de dominaţie ajunge să contamineze zonele de centru ale unei culturi.marginal. se coagulează într-un sistem autonom de comportamente şi de mentalităţi identitare contaminate de deriziune. escamotarea ineficienţei în taifasul facil. faţă de valorile consfinţite. o oarecare forţă prea virilă a atitudinii. toate acestea. agresivitatea de limbaj. indiferenţa cu care se raportează la ideea de normă ori la discursul elitist. familiaritatea jucată în relaţiile sociale. sfârşind. care desemnează de regulă învingătorul. prin băşcălia compensatoare. • Nonşalanţa. se poate constata contribuţia acestora la identitatea colectivă a unei culturi insuficient cristalizată în centrele sale de putere. • Caragiale analizează deriziunea ca trăsătură intrinsecă în comportamentul moftangiului Mitică. care. • In timp. virusează cultura treptat. 9 . îşi exercită puterea de seducţie faţă de grup prin spiritul jos. Acest tip emblematic de idiot cultural. brutalitatea în atitudine.

14 • idiotul cultural. observăm cu detaşată atitudine academică. Asistăm stupefiaţi şi seduşi de puterea de intruziune a demagogiei culturale. 14 Pierre Bourdieu. Editions Minuit. descărcând agresiv şi dominator. • Conform cu formula formele unui de conjuncturalism reprezentare ale postmodern. în care exponenţii tuturor formelor de ratare în ordinea culturii instituţionalizează mizerabilismul. supralicitează moftul adăugându-i fiţa. ca formă de revenire a refulatului. o diversitate de modele de comportament şi de înţelegere cum inundă spaţiul public. La distinction.băşcălia. subculturii sunt analizate în termeni de pozitivitate. la moşirea unui spaţiu cultural mediocru. valori. vândută obraznic şi populist. vehement cu ierarhiile valorice. 10 .Critique sociale du jugement. din motive de consumism obscen. conform cu o citabilă formulare a lui Bourdieu. intră fără trac în competiţia producătorilor de cultură. în spaţiul competitiv al agorei subcultura. cu etichetă de firmă.1979. eliminând din analiză raporturi de tipul dominantmarginal. în termeni de corectitudine politică. ca alternativă identitară la tonurile grave ale ethosului colectiv. Paris. Analizată în perspectivă culturală generează ceea ce teoreticienii studiilor culturale au numit mizerabilism. o legitimare sistematică a unor forme de subcultură. Astfel că. cărora li se inventeză profunzimi şi calităţi.

Se teoretizează cultura. tabuuri.16 Galeriei de portrete identitare i se adaugă „omul de prisos”.. de discursuri şi de reprezentări confuze.) prin intermediul modelelor antropologice desprinse din imaginarul literar. discursul se despre discurs. începând cu I. Privirea exilului românesc surprinde paradoxala înţelepciune a lui Păcală. etnicitate. Printre atâtea forme de alteritate modificate identitatatea primară alienează. cit. Păcală face haz de necaz. globaloney. Mircea Muthu.Caragiale şi continuând cu Emil Cioran. op. se inaugurează genetic.15 care eliberează tensiunile tragice prin râs. comportamente de investigaţie: senzuale.identităţi.L. “logomahia”. aşadar perspectiva diasporei româneşti din Franţa şi Spania. se dezbate cu interes academic orice. cit. marii exilaţi ai literaturii române. geografie culturală. contradicţii şi combinaţii imposibile între ei şi noi. biologie evoluţionistă. între noi şi ceilalţi. Există şi perspectiva favorabilă a situaţiei: noi teme de dezbatere.modă. generaţie. Ne asumăm riscul de a înţelege lumea ca pe un colaj de semne. • Circumscris tipologic „rătacitorului înţelept”. de această dată criticul având ca punct de plecare ’’Caetele de dor’’. memorie socială. politica.dandy-ul metec al Levantului.Oblomov-ul’’. În opinia criticului Mircea Muthu modelul pare să-şi construiască o întreagă paradigmă. Fenomenologia balcanităţii este investigată de către Mircea Muthu (în op. iar individul rămâne din ce în ce mai rătăcit şi mai singur. Urmuz şi Eugen Ionescu. 15 16 11 . se politizează cultura.

18 câteva trăsături tipologice: decadenţa. 19 Se poate considera aici figura lui Ştefan cel Mare din romanele istorice ale lui Mihail Sadoveanu. la I. • imaginea principelui sau a voievodului. figurile heraldice inventează aure nobiliare la margini de imperii Geografia literară. materie şi spirit.) Autorul evidenţiază specificul culturii şi literaturii române în funcţie de evoluţia istorică şi politică a unei zone delimitată geografic.M. Princepele.20(Eugen Barbu. modele antropologice decodificate în prozele mateine. de modelele culturale dominante. Omul baroc. Editura Polirom. un ales al creştinătăţii19 ori un despot.în care ostentaţia blazoanelor. într-un context europen.maladivul. omul balcanic poartă în comun cu omul baroc. Teodorescu Branişte sau G. • Geografia literaturii17 balcanizante circumscrie topoi ai ostentaţiei şi ai metamorfozei identificaţi şi în literatura barocă. concept introdus în discursul critic recent de către Cornel Ungureanu (Geografia literaturii române azi. 20 Romanele despre Duca Vodă ale lui Mihail Sadoveanu sau Principele. Bucureşti. ostil faţă de puterea demosului şi încurajând fastul ostentativ şi implicit corupţia. având o concepţie personalistă asupra puterii.Sadoveanu. Săptămâna nebunilor de Eugen Barbu 17 12 . Structural. dintre grotesc şi sublim. Zamfirescu. 2003. 18 Rosario Villari. criza morală şi intensitatea cu care se bucură de viaţă. • Creaţia artistică inventează scenarii epice în care predomină contrastul dintre greutatea trupului şi zborul sufletului. emblemele sacre. Editura Paralela 45. 2000.M..

Când acesta reuşeşte să treacă în clasa aristocraţiei. lichtisul. în care inflaţia verbală şi geniul intrigii sunt dezvoltate la stadiul rafinamentului estetic. sunt consumatori de cultură.. trăiesc în lux.) Izgonit de pretutindeni. este un exilat cu o viaţă dublă. find un ins dezonorat de lăcomia cu care agoniseşte averi pe pământ. Pantazi ori Paşadia.• burghezul. acumulează sarcini publice. un levantin.este prezent şi absent în acelaşi timp.Literatura lui Mateiu Caragiale prezintă acestă tipologie iar G. un rătăcitor care nu-şi are loc nicăieri în lume. plictiseala. • Burghezul Levantin este un homo aeconomicus. multiprezent şi nicăieri în lume. • negustorul prezintă etichetele prejudecăţii colective. din devoţiune pentru plăcerile trupeşti. (Vladimir Jankelevitch. angoasa. imită stilul artistocratic. ca şi personajele mateine. puritani moderaţi. cultiva spleen-ul. în acelaşi loc. Nostalgicul este un exilat. grosolană. dar şi un nostalgic. atunci i se uită trecutul iar averea devine un semn al puterii şi al onoarei. proiectată în trecut şi cealaltă. una nobilă şi visătoare. trăieşte o viaţă spectrală 13 . obsedati de onoare şi genealogie.un arivist de profesie. cotidiană şi prozaică. căreia i se abandonează. Călinescu o reprezintă în Bietul Ioanide şi Scrinul negru.

Constantin Noica. Mircea Eliade. compensativ. un spirit de negare şi discreditare a balcanismului. metamorfică. unde mitemul îngropării de viu epifanizează misterele Eleusine. Eugen Lovinescu. descrie spaţiul balcanic. aux Portes de l'Orient. aflat mereu sub 14 . nous sommes içi. où tout est pris à la légère ”. învinuit pentru exilul culturii. identitară pentru creaţia artistică românească. Tot prin tragicul dionysiac sunt analizate purificarea prin moarte. prin ontologemul dionysiac. Nae Ionescu. recuperat semantic în paradigma cuvântului dor. ludicul. Emil Cioran. exagerată şi comic-tragică. grupul Criterion. pentru ratarea destinului istoric şi pentru deriva balcanică a democraţiei. Bucureştiul în care se desfăşoară „istoriile” îndosariate în romanul Patul lui Procust păstrează memoria balcanităţii. nostalgia ireversibilului este. peninsular. Spre exemplu. • Poetica dublului şi a dedublării introduce. liberă şi duplicitară. frumuseţea jertfei din Meşterul Manole. dar în acelaşi timp şi o atitudine de negare a spiritului occidental decadent. • anii 1930.• Ontologia nimicului. lumea măştii de carnaval. din perspectiva lui Giovanni Rotiroti. • Celebrul motto al romanului matein stabileşte contextul mentalitar al istoriei: „Que voulez-vous.

adăugănd tiparului tematic vinovăţia fără vină. 1993. cosmopolit. ”păcălirea morţii” din Ivan Turbincă ori motivemul ”ţinutului uitării de sine”.ca repere identitare ale tragicului feminin. ritualic. definibil prin cateva constante : mitul reintegrarii. moartea ca 21 Constantin Noica. înecul • cu semnificaţie soterică sau mitul semiantropomorf al femeii peşte.semnul lui „a fi între” şi ameninţat de un sine complex. Mircea Muthu identifică motivul timpului utopic sau tema vremii uitate din Tinereţe fără bătrânţe şi viaţă fără de moarte. Proza lui Vasile Voiculescu are ca reper identitar modelul cultural totemic. 15 . Editura Humanitas. Modelul cultural european. • Din aceeaşi perspectivă culturologică sunt desprinse din structurile oralităţii mitul semiantropomorf şi ontolegemul jertfei necesare. Printre temele utopiei balcanice. consubstanţialitatea feminităţii cu acvaticul şi autopedepsirea cunosc adaptări specifice în literatura lui Mihail Sadoveanu şi Vasile Voiculescu. în cazul Chirei. policentrist şi multicultural. Bucureşti.inseminat de polimorfismul acvaticului. congenere literaturii populare. Atributele complexului mitic. • Literatura balcanică este puternic influenţată de estetica oralităţii. În contextul acestui mitem migrator. sub presiunea filonului religios creştin.21 dogmatic. Mircea Muthu decodifică imaginea legendarei Chira Chiralina şi simbolul ştimei. raptul.

co-există în romanul indirect. estetismul european şi exotismul oriental interferează. în care misterul este revelat prin arhetipurile feminităţii . anulând dimensiunea tragică a existenţei. oriental. naraţiunea ca formă camuflă a mitului. funcţia cosmologică a erosului. în aceeaşi perioadă. recuperarea mitului ca adevăr crucificat într-o fabulă.Pescarul Amin. Mărgărita. protocraţia unului. Discursul alegoric este unul feminin. Căprioara din vis.. Sakuntala. emblematic aceluiaşi spaţiu. întoarcerea la învăţătura dintâi a solomonarilor. Simbolurile masculine schitează modelul lui vira. reamintirea ca formă de cunoaştere revelată. Povestirile se structurează pe sensul inductor al mitului : refacerea marelui timp prin aventura paradisiacă a eroului. etc. Ultimul Berevoi. Aliman. • În acelaşi amplu context cultural al peninsulei.Lostriţa. contaminată de experienţa estetică asumată mistic. în literatura lui Mircea Eliade : poetica jurnalului. 16 . spiritualizarea intrigii. eroul în spirit.început al eternităţii.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful