TUGASAN INDIVIDU

NAMA PELAJAR NO. MATRIK KOD KURSUS NAMA KURSUS

: MOHD KHAIRULFAIZ BIN HAIRUDDIN : SX110622GHS04 : SGH3093 : PEMASARAN & PEREJENAN HARTA TANAH

NAMA PENSYARAH : DR CHOONG WENG WAI

Appendixes are needed. . CKHT 1A and so forth) that involved in the property transaction process. Your assignment is to prepare an article (maximum10 pages) together with a flowchart to list down step by step legal procedures. forms and documents (for example: sale and purchase agreement.Question A successful closing of a deal between buyer and seller is followed by a series of property transaction process. copies of memorandum of transfer.

Kedua-dua penjual dan pembeli dinasihatkan untuk melantik peguam mereka sendiri untuk mewakili mereka secara individu dalam pengendalian transaksi jual beli. Beberapa maklumat penting Perjanjian Jual Beli (SPA) adalah:       butir-butir terperinci pembeli dan penjual Maklumat mengenai harta sebagaimana yang dinyatakan dalam Dokumen Pengeluaran suratan hakmilik Harga pembelian dan cara pembayaran Pembayaran deposit. 2) Pembelian hartanah yang telah siap terus dari pemilik harta itu (Sub-Sale) Pembelian Sub-Sale adalah antara pembeli dan pemilik. ia adalah dengan cara kontrak di mana pihak-pihak adalah bebas untuk menetapkan terma dan syarat masing-masing.Peringkat 1: Pra Pemilikan Hartanah Terdapat 2 jenis penjualan dan pembelian hartanah iaitu: 1) Pembelian daripada pemaju perumahan Penjualan dan pembelian hartanah yang sedang dalam pembinaan daripada pemaju hartanah dikawal oleh Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966. atau penjualan dan pembelian hartanah yang telah siap daripada pemaju hartanah. deposit yang dibayar akan diambi loleh penjual dan SPA dibatalkan Pemeriksaan harta dan penyenaraian mana-mana lekapan dan kelengkapan (jika berkenaan) Masa dan cara menyerahkan harta itu kepada pembeli dan . biasanya 10% daripada harga beli Biasanya tempoh masa untuk membayar harga pembelian keseluruhan adalah dalam tempoh 3 bulan tanpa faedah ("Tarikh Siap") ditambah lagi tempoh lanjutan satu bulan ("Extended Date") dengan faedah pada kadar peratusan yang dipersetujui dibayar kepada penjual    Jika pembeli gagal membayar dalam tempoh masa itu.

5 0. atau.6 0.7 0.7 0. Berikut adalah contoh pengiraan yuran perjanjian jual beli dan yuran pinjaman daripada pihak bank: Perjanjian Jual Beli (SPA) Harga rumah 150K pertama Harga rumah 1M berikutnya Harga rumah 3M berikutnya Harga rumah 5M berikutnya Harga rumah 7.5 0.4 % 1 2 3 Perjanjian Pinjaman Bank % 1 0. pembeli dan penjual akan menandatangani:    Perjanjian Jual Beli (SPA) Borang 14A di bawah Kanun Tanah Negara 1965 (KTN) (bagi harta tanah yang ada hakmilik individu).6 0. jadi boleh terus memproses perjanjian jual beli tersebut supaya boleh membuat pinjaman kepada bank. Penyelesaian bagi sebarang pelanggaran dan ganti rugi untuk kegagalan oleh mana-mana pihak Setelah terma terperinci SPA telah dipersetujui.5 . Jika kedua-dua pembeli dan yuran penjual berpuas hati.4 Stamp Duty Loan Amount % 0.5M berikutnya Duti Setem Harga rumah 100K pertama Harga rumah 500K berikutnya Harga rumah selebihnya Disbursement fee (RM1000) % 1 0. Surat Ikatan Penyerahan Hak (Deed Of Assingnment) (bagi harta tanah tanpa hakmilik individu) Pembeli dan juga penjual buat boleh mendapatkan khidmat guaman masing-masing dan memberi harga pembandingan khidmat guaman mana yang yang rendah.

A.000 Yuran Profesional 1% daripada RM100K = RM1000 Duti Setem = RM1000 Yuran wajib dibayar (Disbursement fee) = RM1000 Jumlah = RM3000 B.5% = RM450 Yuran wajib dibayar (Disbursement fee) = RM1000 Jumlah = RM2350 Jumlah semua yang perlu bayar = RM5350 . Perjanjian Pinjaman Bank (RM90.000) 1% = RM900 Duti Setem 0. Perjanjian Jual beli Rumah yang berharga RM100.

Borang 14A di Pejabat Tanah. pembangunan hartanah dan pengurusan. iaitu: 1) 2) Peringkat pemprosesan Peringkat pendaftaran Peringkat ini menjurus kepada pendaftaran hartanah (tanah dan bangunan) tersebut dan menggunakan Memorandum Pindah Milik (Memorandom Of Tranfer) .Carta Aliran bagi Pendaftaran Hartanah besama hakmilik Nota: Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan untuk menasihati Kerajaan mengenai penilaian hartanah. Pejabat Tanah / Pendaftaran adalah sebuah Jabatan di bawah Kerajaan Negeri di mana hartanah itu terletak. .Peringkat 2: Pendaftaran Hartanah Terdapat 2 peringkat utama dalam proses pendaftaran hartanah di Malaysia seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Pejabat Hasil / RSC adalah satu unit di cawangan di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Rajah1 .

Apabila menerima permohonan bagi penilaian dari Pejabat Hasil. Masa yang diambil oleh JPPH untuk melengkapkan permintaan penilaian adalah di antara 1 hingga 8 hari bekerja. bangunan pejabat berbilang tingkat atau kompleks perindustrian.000 Tetapi Tidak Melebihi RM 500. 2) Penilaian Harta Tanah Penilaian oleh JPPH adalah sebahagian daripada proses penseteman di Pejabat Hasil iaitu bagi kes yang memerlukan penilaian dilakukan. 1949. Kadar duti setem yang dikenakan akan bergantung kepada nilai harta tanah itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta Setem. Untuk Hartanah yang Standard ia hanya mengambil masa 1 hari bekerja.Peringkat Memproses: 1) Penyerahan Borang 14A / Surat Ikatan Penyerahan Hak Borang 14A / Surat Ikatan Penyerahan Hak akan di serahkan ke Pejabat Hasil untuk tujuan penilaian untuk maksud duti setem.000 Duti Setem Yang Dikenakan 1% 2% 3% .000 Yang Pertama  Dari RM 100. JPPH akan memproses permohonan dan laporan penilaian akan disediakan dan seterusnya dihantar ke Pejabat Hasil. misalnya kompleks membeli-belah. 3) Penseteman Borang 14A / Surat Ikatan Penyerahan Hak Pejabat hasil akan mengeluarkan Notis Taksiran. Notis tersebut akan menunjukkan duti setem yang akan kena dibayar bagi pemindahan hartanah tersebut. seperti berikut: Nilai Hartanah  RM 100. Tempoh yang lebih panjang mungkin diperlukan jika harta itu adalah hartanah yang kompleks. Carta Aliran JPPH untuk proses penilaian tersebut adalah seperti di Rajah 2.000  Untuk Jumlah Melebihi RM 500.

Penalti akan dikenakan untuk pembayaran melebihi 30 hari dari tarikh Notis seperti jadual berikut: Tempoh Jika Setem dalam 3 bulan selepas tempoh pengseteman. RM 50 atau 10% cukai yang dikenakan (yang mana satu lebih tinggi) Jika Setem selepas tempoh 6 Bulan RM 100 atau 20% cukai yang dikenakan (yang mana satu lebih tinggi) . Denda Dikenakan RM 25 atau 5% cukai yang dikenakan (yang mana satu lebih tinggi) Jika Setem selepas 3 bulan tetapi tidak melebihi 6 bulan selepas tempoh pengseteman.Pembayaran hendaklah dibuat kepada Pemungut Duti Setem melalui Pejabat Hasil dalam 30 hari dari tarikh Notis dikeluarkan.

Rajah 2: Carta Aliran JPPH untuk proses penilaian Hartanah bagi maksud duti setem .

Pengurus dan Setiausaha .Borang 49 (sekiranya syarikat). Secara umumnya ia mengambil masa 1 hari bekerja untuk pendaftaran hartanah. Rajah 3 menunjukkan aliran kerja proses pendaftaran di Pejabat tanah Kuala Lumpur.Peringkat Pendaftaran Untuk pendaftaran harta. Senarai Daftar Pengarah. penyerahan Borang 14A yang telah disahkan di Tanah Pejabat / Pendaftaran mesti disertakan dengan:   Salinan Asal Suratan Hakmilik. Resolusi Syarikat. . Penyata Peruntukan Saham . Semua Pejabat Tanah / pendaftaran di Semenanjung Malaysia adalah komited untuk mengeluarkan suratan hakmilik baru dalam tempoh masa yang ditetapkan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Carian Syarikat. Satu salinan Cukai Tanah dan Cukai Pintu semasa Pentadbir Tanah akan menyokong nama pembeli di dalam Dokumen Daftar Hakmilik (RDT). atau Memorandum Syarikat dan Artikel Pertubuhan.   Yuran yang ditetapkan oleh Pejabat / Pejabat Pendaftaran Tanah. RDT itu disimpan di dalam bilik kebal di Pejabat / Pejabat Pendaftaran Tanah sendiri dan seterusnya Pejabat / Pejabat Tanah akan mengeluarkan suratan hakmilik baru kepada pembeli dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh permohonan. Salinan kad pengenalan pembeli dan penjual.Borang 24.

Rajah 3: Aliran kerja proses pendaftaran di Pejabat tanah Kuala Lumpur .

00 .000 pertama x 1% = RM1. Duti setem 1. Yuran guaman 1.000 kemudian x 0.450 3. Jumlah Duti Setem = RM 9.000 x 1% = RM1.000 A.000 2. Baki selepas itu ialah 3% 4.000.000 3.000 kemudian x 2% = RM 8.Cara mengira MOT (Duti Setem dan Yuran Guaman) Contoh beli rumah berharga RM500.7% = RM 2. Jumlah yuran = RM 3950. Yuran guaman untuk RM150.500 2. Duti setem untuk RM 400.00 B. Duti setem untuk RM100. Yuran guaman untuk RM 350.

2010 kadar cukai yang dikenakan bergantung kepada tempoh pegangan aset dari tarikh pemerolehan iaitu seperti berikut: - TEMPOH PELUPUSAN SYARIKAT (%) Dalam tempoh 2 tahun Dalam tahun ketiga Dalam tahun keempat Dalam tahun kelima dan seterusnya 30 20 15 5 INDIVIDU /PEMASTAUTIN TETAP (%) 30 20 15 5 Individu bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap adalah tertakluk kepada kadar berikut:- TEMPOH PELUPUSAN Dalam tempoh 5 tahun Dalam tahun keenam dan seterusnya KADAR CUKAI (%) 30 5 Kadar cukai secara efektif berdasarkan Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) (No. .Cukai Keuntungan Harta Tanah Berkuatkuasa mulai 01.U.2) 2009 [P.01. (A) 486] adalah 5%.

000 Nota: Kadar cukai secara efektif dikenakan pada kadar 5% ke atas keuntungan pelupusan aset (RM60.000 x 20%) .000) = RM15.000.000-RM45. maka pelupusan tersebut tertakluk kepada kadar cukai 20%.000 (RM60.000 x 5% = RM3.000) .2010 pada harga RM300.000 Keuntungan yang dikecualikan: (RM60.02. Tempoh pegangan harta tanah adalah 3 tahun.000 Cukai yang dikenakan: RM15.2007 dengan harga RM240.000 x 5%) X RM60.(RM60.000 x 20%) Keuntungan yang boleh dikenakan cukai : (RM60.000 Keuntungan dari pelupusan: RM60.000 dan menjual rumah kedai tersebut pada 04.02.000 Harga Perolehan: RM240.000 = RM45. Pendapatan yang dikenakan cukai dengan menggunakan formula di atas adalah seperti di bawah: Nilai Balasan : RM300.Contoh Pengiraan Cukai Keuntungan Harta Tanah Ali membeli rumah kedai pada 24.000 x 20% = RM3.