Ponavljanje gradiva 7.

razreda

U 7. razredu smo učili: - koordinatni sustav u ravnini - o proporcionalnim i obrnuto proporcionalnim veličinama - postotke i jednostavni kamatni račun - statistiku i vjerojatnost - o mnogokutima - o sličnim trokutima - o krugu i kružnici - kako riješiti sustav jednadžbi - o linearnim funkcijama i jednadžbi pravca.

Sjećaš li se toga?
Ponovimo...
(Za ponavljanje određenog poglavlja, samo kliknite gore na naziv.)

1.

Koordinatni sustav u ravnini

x M(-3.5)? 4 y Gdje je točka 2 1 D( 2.2 ? ) . jedinična dužina A( 2 ?) 2 3 4 .-2.5) -3 -4 -2 -1 0 1 . -2 -1 0 -1 -2 .5)? Gdje je točka 3 M(-3. B(-3. .-2.Koordinatni sustav na pravcu: B(-3.5) -3 -4 K( 0.0 ? ) 1 2 3 4 -4 -3 .-4 ? ) . x Koordinatni sustav u ravnini: C(-4.

A( 2 ) 2 3 4 . . x Koordinatni sustav u ravnini: y 4 3 II.5) -3 -4 -2 -1 0 1 . 2 1 Koordinatni sustav u ravnini dijeli ravninu 4 dijela na ___ koji se zovu I.Koordinatni sustav na pravcu: B(-3. kvadranti _________. Kako se naziva koji kvadrant? 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 apscisa os ______ ordinata os _______ 0 -1 -2 -3 -4 x III. IV.

.0 ) 2 3 4 Pravac je jednodimenzionalan. 2 1 1 D( 2. x M(-3. a ravnina dvodimenzionalna! .5) -3 -2 -1 0 1 A( 2 ) 2 3 4 .-4 . x Svaka točka na pravcu ima jednu koordinatu . 0 -1 -2 .-4 ) . _____________ y 4 3 C(-2. _____________ (koliko koordinata?) a točke u ravnini dvije koordinate .1) -4 -3 -2 -1 .5) -3 -4 K( 0.-2. B(-3.

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost .2.

toliko puta se poveća (smanji) i druga.Proporcionalne veličine su veličine za koje vrijedi: koliko puta se poveća (smanji) jedna veličina. Proporcionalne veličine imaju konstantan _____ omjer. Koliko plave boje staviti A na 8 dl 45 dlplave? žute ? treba 18 20 dl plave žutena 10 dl žute? 4 dl plave . Prisjetimo se omjera! Primjer: Da bi majstor dobio određenu nijansu zelene boje. Što to znači? To znači da na svakih 5 dl žute boje treba staviti 2 dl plave. žutu i plavu boju treba izmiješati u omjeru 5:2 . x:y = konst.

pa da dobijemo omjer jednak početnom? Oba člana omjera možemo pomnožiti ili podijeliti s istim brojem. Kako se naziva jednakost dvaju omjera.Reci nekoliko omjera koji su jednaki zadanom omjeru: 8 : 10 = 4 : 5 = 16 : 20 = 80 : 100 . npr. što možemo napraviti s oba člana omjera. Dakle. 3 : 7 = 6 : 14 ? RAZMJER ili PROPORCIJA ... Time ćemo dobiti omjer jednak početnom.

Kako naći nepoznati član razmjera? Npr. Množimo vanjski član s 8 : x = 6 : 3 6x = 24 x = 4 / :6 vanjskim. 8 : x = 6 : 3 . Naime. (Krenimo s onim parom u kojem je x!) Pogledaj ponovo zadani razmjer. a unutrašnji s unutrašnjim. na desnoj strani jednakosti je prvi član (6) dva puta veći od drugoga (od 3). pa je x=4 . Onda i na lijevoj strani prvi član (8) mora biti dva puta veći od drugoga (od x). Jesi li u ovom slučaju logički mogao naći x? Da. .

Naime. Onda i drugi član na lijevoj strani (x) mora biti tri puta veći od drugog člana na desnoj strani (od 4). pa je x=12 . 8 : x = 6 : 3 6x = 24 x = 4 / :6 Možeš li i ovaj razmjer riješiti logički: 21 : x = 7 : 4 ? Da. . prvi član na lijevoj strani (21) je tri puta veći od prvog člana na desnoj strani (od 7).Kako naći nepoznati član razmjera? Npr.

Koliko kilometara Punto može prijeći sa punim rezervoarom? Rješenje: Koje veličine ovdje imamo? Kakve su to veličine? . 6 litara benzina 40 litara benzina 100 km x km 6 : 40 = 100 : x 6x = 4000 x ≈ 666.. . U rezervoar stane 40 litara..Zadatak: Sa 6 litara benzina Fiat Punto može prijeći 100 km (u prosjeku).7 / :6 Fiat Punto sa punim rezervoarom u prosjeku može prijeći oko 667 km.

Zadatak: Mali Mario jako voli sladoled. x·y = konst. .broj sladoleda i cijena? To su obrnuto proprcionalne veličine. Od djeda je dobio džeparac. moći će ih kupiti 3. toliko puta se smanji (poveća) druga. Ako ih za iste novce želi kupiti dvostruko više. Kakve su veličine . dakle 4 kune. Obrnuto proporcionalne veličine imaju konstantan _______ umnožak . kakva bi im trebala biti cijena? Cijena bi im trebala biti dva puta manja. Ako će kupovati sladolede za 8 kuna.Obrnuto proporcionalne veličine su veličine za koje vrijedi: koliko puta se poveća (smanji) jedna veličina.

Zadatak: Stočari Joža i Štef kupili su jednako mnogo hrane za krave. .. Gazda Joža će s njom svojih 20 krava moći hraniti 15 dana. Rješenje: 20 krava 30 krava 15 dana x dana 20 : 30 = x : 15 30x = 300 x = 10 / :30 Gazda Štef će svoje krave tom hranom moći hraniti 10 dana.. Koliko će dana gazda Štef s tom hranom moći hraniti svojih 30 krava? Koje veličine ovdje imamo? Kakve su to veličine? .

Postoci .3.

75 4 . Dakle.Primjer: Morska voda sadrži 3-4 % soli. S nekim jednostavnijim postocima lako računamo i napamet. A u nekoliko puta većoj (manjoj) količini morske vode ima točno toliko puta više (manje) soli. Što to znači? To znači da 100 kg morske vode sadrži 3-4 kg soli. Prisjetimo ih se! 1 50% = pola = __ = 0. postoci nam govore koliko je nečega u skupini od 100 ___ .5 2 1 25% = četvrt = __ = 0.25 4 3 75% = tri četvrt = __ = 0.

postoci nam govore koliko je nečega u skupini od 100 ___ . A u nekoliko puta većoj (manjoj) količini morske vode ima točno toliko puta više (manje) soli. Što to znači? To znači da 100 kg morske vode sadrži 3-4 kg soli. S nekim jednostavnijim postocima lako računamo i napamet.Primjer: Morska voda sadrži 3-4 % soli. Dakle. Prisjetimo ih se! 100% = cijela cjelina = 1 dva puta veće od 200% = = 2 promatrane cjeline pet puta veće od 500% = = 5 promatrane cjeline .

40 Tada je u tom pakovanju ____ 300 . Ako Anina plaća čini 150% 100% 200% 25 50 % Vladine plaće. 100 50 25 10 %. Tada je crvenih automobila ____ Zadatak C: U jednoj kutiji je 30 cijelih čaša. a to je 75% 60 čaša.Zadatak A: Vlado ima plaću 4100 kuna. 50% 10% pakovanja. njezina je plaća _____ Zadatak B: Na parkiralištu je 60 automobila. Od toga je 30 60 15 6 crvenih automobila. 2050 4100 6150 1025 8200 kn.

6 dva = 60 % udesno!) 5 9 __ = 9 : 4 = 2.A kako postupamo sa "složenijim" postocima? Pretvorimo u razlomke: 7 147 ___ ___ 7%= 147 % = 100 100 Pretvorimo u decimalne brojeve: 7 % = 0.47 dva mjesta 6.3 = 30 % 3 __ (Točku pomaknemo mjesta = 3 : 5 = 0.7 = 470 % 0.25 = 225 % 4 6 = 600 % 1 __ = 50 % 2 .8 % = = 100 1000 (Točku ulijevo!) 147pomaknemo % = 1.07 6.91 = 91 % 0.8 ____ 68 ___ 6.068 Pretvorimo u postotke: 4.8 % = 0.

61 x ≈ 114.61 · x :0. 61 % od 114. . ____ 15.159 =u 15. prvo iz teksta zadatka složimo izraz poput gornjih.U postotnom računu imamo tri osnovna tipa zadataka: I.9 % od 82 je 13 Prvo razlomkom 13 Traži se izrazimo postotak.27· 40 = 10.8 _____ je 70 "od " 70 znači "puta" = 0.8 / Pri rješavanju tekstualnih zadataka.8 27 "od" znači "puta" ___ · 40 = 0. 27 % od 40 je _____ 10. __ 13:82 0.8 100 III. a zatim ga riješimo.9 % koji = dio od pretvorimo 82= čini 13! to Pa postotak! 82 II.

a) Koliko je Hrvata u tom hotelu? 40 % od 420 je _____ 168 40 ___ · 420 = 168 100 U hotelu Dupin je 168 Hrvata. 250 je žena.6 = 60 % 420 A postotak muškaraca? 100 % . b) Od svih gostiju. Koliki je postotak žena? 60 % od 420 je 250 ____ 250 ___ = 250 : 420 ≈ 0.Zadatak: U hotelu Dupin je 420 gostiju. a ostalo su muškarci. 40% gostiju su Hrvati.60 % = 40 % Žene čine 60%. . a muškarci 40% gostiju hotela Dupin.

. Oni su činili 5 parova (10 natjecatelja).08 Bilo je 125 Čeških gostiju. c) 8% Čeških gostiju sudjelovalo je na plesnom natjecanju. 40% gostiju su Hrvati. Koliko je bilo Čeških gostiju? 125 je 10 8 % od _____ 0.Zadatak: U hotelu Dupin je 420 gostiju.08 · x = 10 x = 125 / :0. a) Koliko je Hrvata u tom hotelu? 40 % od 420 je _____ 168 40 ___ · 420 = 168 100 U hotelu Dupin je 168 Hrvata.

4.

Statistika i vjerojatnost

Koliko Statistika Primjer je :zove jelki U je sljedećim grana prodano matematike grafikonima 20.12.? Prikazuju koja prikazana se bavi li svi načinima je dijagrami prodaja isto? Kako se koji od ovih dijagrama? novogodišnjih tijekom jednog tjedna: to pokazuju. prikupljanja i jelki obrade podataka. 20.12. prodano je 35 jelki. Svi dijagrami
? PRIKAZ TABLIČNI
datum
18.12. 19.12. 20.12. 21.12.

SLIKOVNI DIJAGRAM

KRUŽNI DIJAGRAM
Ukupno prodano: 280 jelki 7% 11%

br. jelki
20 30 35 30

20%

18.12. 19.12. 20.12.

13% 20% 11%

21.12. 22.12. 23.12. 24.12.

22.12.
23.12. 24.12.

50
55 60
18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. = 10 jelki

18%

STUPČASTI DIJAGRAM
70 60 50 40 30 20 10 0 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12.
70 60 50 40 30 20 10 0 18.12.

LINIJSKI DIJAGRAM

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.

24.12.

Možeš liprimjeru rećifrekvencije što/kolike su ovdje frekvencije , od U ovom A relativne frekvencije nam govore nam govore koji je koliko dio je ukupnog jelki a što/kolike relativne ? frekvencije mogu biti prodano broja jelki koji prodan dan. koji frekvencije dan. Relativne izražene u postocima, razlomcima ili decimalnim brojevima.
TABLIČNI PRIKAZ
datum
18.12. 19.12. 20.12. 21.12.

SLIKOVNI DIJAGRAM

KRUŽNI DIJAGRAM
Ukupno prodano: 280 jelki 7% 11%

br. jelki
20 30 35 30

20%

18.12. 19.12. 20.12.

13% 20% 11%

21.12. 22.12. 23.12. 24.12.

22.12.
23.12. 24.12.

50
55 60
18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. = 10 jelki

18%

STUPČASTI DIJAGRAM
70 60 50 40 30 20 10 0 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12.
70 60 50 40 30 20 10 0 18.12.

LINIJSKI DIJAGRAM

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.

24.12.

22. .12.Zadatak: Izračunaj koliko je prosječno po danu prodano jelki. jelki 20 30 35 30 50 55 60 Prosječnu vrijednost računamo tako da zbrojimo sve vrijednosti.12. Ovdje ćemo računati: 20 + 30 + 35 + 30 + 50 + 55 + 60 = 280 280 : 7 = 40 U prosjeku je po danu prodano 40 jelki. br. a zatim dobiveni rezultat podijelimo s brojem koliko smo vrijednosti zbrojili.12.12. 19. 21. Kako računamo prosjek? datum 18. 24.12.12. 23.12. 20.

vjerojatnost nekog događaja je broj između 0 i 1. U matematici. .Vjerojatnost. Vjerojatnost 0 opisuje nemoguć događaj. Ostali brojevi između 0 i 1 opisuju ostale manje ili više vjerojatne događaje.5 opisuje na pola vjerojatan događaj. Za vjerojatnost koristimo oznaku P. Vjerojatnost 1 opisuje siguran događaj... Vjerojatnost 0.

Kolika je vjerojatnost da će Garfild prvo uloviti: 2 1 P(crvena) = ___ = __ 10 5 2 ___ __ P(zlatna) = = ? te boje broj ribica 10 5 ________________________ Općenito: 4 P(neka boja) = 1 ___ P(ljubičasta) = 10 3 ___ P(prugasta) = 10 ukupan broj ? svih ribica . Nestašni mačak Garfild pokušava ih uloviti. Sve su ribice jednako brze.Zadatak: U akvariju su ribice.

Zadatak: Mario zna da će mu baka doći u posjetu idući tjedan. ali nema pojma koji bi to dan moglo biti. Kolika je vjerojatnost da će on od prve pogoditi koji će to dan biti? 1 __ P(pogodak) = 7 Kolika je vjerojatnost da on od prve neće pogoditi? 6 P(promašaj) = __ 7 (Na koja dva načina to možemo izračunati?) .

Ako je vjerojatnost da pobijedi Vesela kopačka 0.Zadatak: U nedjelju će se igrati nogometna utakmica između NK Vesela kopačka i NK Vatreni.4.6 Zadatak: Na utrci konja vjerojatnost da pobijedi konj Vihor je 70 %. kolika je vjerojatnost da pobijede Vatreni? P(Vatreni) = 0. Kolika je vjerojatnost da on ne pobijedi? P(ne Vihor) = 30 % .

Mnogokuti i krug .5.

. sedmerokuti. Koji od likova na gornjim slikama su pravilni? Kako inače nazivamo pravilni trokut? .šesterokuti.trokuti .. U mnogokute spadaju: .kvadrat .Mnogokut je dio ravnine omeđen dužinama koje se ne sijeku. Za mnogokut ćemo reći da je pravilan ako su mu sve stranice jednakih duljina i svi kutovi jednakih veličina.četverokuti .jednakostraničan trokut A pravilni četverokut? .peterokuti .

radijus ili polumjer kružnice d .središte kružnice/kruga r .S ? kružnica je skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od neke (središnje) točke ? krug je dio ravnine omeđen kružnicom Nazivi i oznake vezani uz krug i kružnicu: d ? S ? r S .dijametar ili promjer kružnice kružni luk S tetiva S S S kružni isječak kružni odsječak tangenta kružnice je Kako crtamo sekanta pravac koji dodiruje kružnicu tangentukružnice u zadanoj u točno jednoj točki S točki kružnice? diralište sjecišta Okomito na radijus! tangente i kružnice .

tada je veličina središnjeg kuta dva puta veća od veličine obodnog! Talesov poučak: S S S Obodni kut nad promjerom kruga uvijek je pravi kut! .S S kut čiji je vrh na kružnici i čiji kraci sijeku kružnicu Obodni kutovi nad istim lukom imaju jednake veličine! obodni kut je _____ središnji kut je _______ S kut čiji je vrh u središtu kružnice (i čiji kraci sijeku kružnicu) S Ako imamo obodni i središnji kut nad istim lukom.

Opseg mnogokuta računamo tako da zbrojimo duljine svih njegovih stranica.Opseg (bilo kojeg lika) je duljina njegovog ruba.. mm2. (koje jedinice?) a za mjerne površinu m2.14 ( r2 = r·r ) Površina kruga: P = r2 Π . mm. c c Npr... dm.. a površina je veličina njegove unutrašnjosti. Za opseg koristimo m. cm2. cm. b b O = a + 2b + 2c a Opseg pravilnog sedmerokuta: O = 7a Opseg pravilnog n-terokuta: O = n·a S r Opseg kruga: O = 2rΠ Π ≈ 3. dm2..

.jednakokračan raznostraničan pravokutan jednakostraničan Ponovimo formule za opsege i površine trokuta i četverokuta.osnovica b .. trokut trokut Koje vrste trokuta poznajemo (podjela s obzirom na stranice)? c b a ? a a v? c b ? b v? a c va va a trokut a trokut a b O = 3a a  va P = 2 O = a + 2b a  va Što P je = va? 2 b  vb P = 2 a . b .kraci O= a+b+c a  va P = 2 b  vb P = 2 c  vc P = 2 O= a+b+c a b P = 2 c  vc P = 2 a.katete c .hipotenuza Koji trokut ima "drugačiju" formulu za površinu? .

d .kraci O = 2a + 2b d1  d 2 P = 2 Što su d1 i d2 ? . a a Koje vrste poznajemo? a v? a a b ? b četverokuta a ? a b va? b a a a a O = 2a + 2b O = 4a O = 2a + 2b O = 4a P = a·b P = a·a P = a · va = a · va Što je P v a? a a kvadrat paralelogram romb trapez d c v? a b a c deltoid a b d2 ? a d1 b O= a+b+c+d (a + c)  v P = 2 a.osnovice b.. c ..pravokutnik Četverokuti.

a O = 4a P = a · va d1  d 2 P = 2 d ?1 d ?2 a trapez d c a b a c deltoid a b d2 ? a d1 b O= a+b+c+d (a + c)  v P = 2 O = 2a + 2b d1  d 2 P = 2 Ova formula za površinu vrijedi Koji od gornjih imaju koji okomite dijagonale? kodčetverokuta svih četverokuta imaju okomite dijagonale! .pravokutnik a a O = 2a + 2b P = a·b b b kvadrat a a a d ? d ? paralelogram b a a O = 2a + 2b P = a · va b romb a a a O = 4a P = a·a dd P = 2 Po kojoj god formuli računali površinu kvadrata. dobit ćemo isto rješenje! Isto vrijedi i za ostale likove.

42 l = duljina polukružnice 2r l= 2 6 cm l= l= l≈ l≈ rΠ 3Π 3 · 3.42 cm P2 = površina polukruga P = P1 + P2 P1 = a · b P ≈ 42 + 14.14 9.13 cm r2 P2 = 2 32 P2 = 2 9  3.13 P1 = 6 · 7 2 P = 42 cm 2 1 P ≈ 56.14 P2 ≈ 2 P2 ≈ 14.42 cm O= 7+6+7+l O ≈ 7 + 6 + 7 + 9.Izračunaj opseg i površinu ovog lika: ? l O = duljina ruba P2 7 P1 ? 7 O ≈ 29.13 cm2 .

·2 P = prepišemo 2 Riješimo 2P = a · se va razlomka! Sad sjetimo a · vse 2P za : ašto tražimo formulu! Za va.. Onda va mora Riješimo se onoga što smeta na lijevoj strani! . što tražimo formulu! Za va. 2 a  va Prvo zadanu formulu. Nađi formulu za va ako je P = a  va . a = Onda va mora biti na lijevoj strani! 2 P Ako nije.. Npr. Ponovo sezamijenimo sjetimo za strane.U ovoj cjelini uvježbali smo i kako transformirati formule. v = a a biti sam na lijevoj strani.

Prvo izračunamo zbroj svih 10 kutova.trokuta je 180˚ .četverokuta je 360˚ .Zbroj kutova: . zbroj svih kutova: jedan kut: α = K10:10 α = 1440˚:10 α = 144˚ K10 = (10-2)·180˚ K10 = 8 · 180˚ K10 = 1440˚ Svaki kut pravilnog deseterokuta ima 144˚. .n-terokuta je Kn = (n-2)·180˚ Zadatak: Koliki je (jedan) kut pravilnog deseterokuta? Kako to možemo izračunati? Pravilni deseterokut ima 10 jednakih kutova. a zatim veličinu jednog.

6. Sličnost trokuta .

moramo li provjeravati i proporcionalnost svih stranica i jednakosti svih kutova? Ne. α = δ . c β A α b γ f C E ε d D e φ F δ B a ∆ ABC ~ ∆ DEF ako: 1. β = ε . odgovarajuće stranice proporcionalne 2. γ = φ Ako želimo provjeriti jesu li dva trokuta slična. odgovarajući kutovi jednaki . a : d = b : e = c : f 2. O tome nam govore poučci o sličnosti! Koje poučke o sličnosti trokuta znaš? .Za dva trokuta reći ćemo da su slična ako su im: 1.

tada su ti trokuti slični (tj. tada su im i stranice proporcionalne). Dovoljno je provjeriti podudaranje u samo dva kuta. tada su ti trokuti slični (tj. tada su im sve stranice proporcionalne i podudaraju se u sva tri kuta). tada su im i odgovarajući kutovi jednaki). S-K-S poučak Ako ?dva trokuta imaju dvije proporcionalne stranice i ako se podudaraju u kutu između njih.S-S-S poučak Ako ? dva trokuta imaju proporcionalne stranice. . tada su oni slični (tj. K-K (-K) poučak Ako ? se dva trokuta podudaraju u kutovima.

8 0.8 = 15 : 0.Zadatak 1.75 /: 0.: Kolika je visina zgrade koja ima sjenu dugu 15 metara ako čovjek visok 1.8 m x : 1.75 metara.8 Zgrada je visoka 33.8 x = 27 x = 33.80 m u istom trenutku ima sjenu dugu 0. .8 m? x 15 m 1.8 m 0.

Zadatak 2.5 x = 5.5 : 4.: Koliki su x i y: 7 p1 1 3 x 4.8 /: 2.5 y = 7 y = 2.5 x = 13.5 /: 2.5 2.5 x 3 :=x ?= 2.5 : 7 2.4 y 1 := y? = 2.5 p2 y p1 p2 2.5 .

Zadatak 3. bez mjerenja i računanja zadanu dužinu podijelio na 5 jednakih dijelova? A T1 T2 T3 T4 B 5 jednakih udaljenosti! Time smo pronašli točke Paralele! koje dužinu AB dijele na 5 jednakih dijelova. .: Kako bi koristeći geometrijski pribor.

: Kako bi koristeći geometrijski pribor.Zadatak 4. na pomoćni Kako bismo se uvjerili da točka T zaista dijeli zadanu dužinu u omjeru 2:5 ? . bez mjerenja i računanja zadanu dužinu podijelio u omjeru 2:5 ? 2 C T Paralelno! 2 5 D 5 Time smo pronašli točku T dužinu Zadanikoja omjer 2:5 CD nanesemo dijelipolupravac! u omjeru 2:5 .

7. Sustav dviju jednadžbi s dvije nepoznanice .

y = 5 x = 2.Primjer sustava: x + y = 3 3x . y = 1 Rj. 1 ) Riješiti sustav znači naći brojeve koje u obje jednadžbe možemo uvrstiti umjesto x i y. pa da dobijemo jednakosti. Možeš li napamet (pogađajući) naći rješenje gornjeg sustava? . ( 2.

.metodom supstitucije (substituere (lat.metodom komparacije .metodom suprotnih koeficijenata ...) .grafičkom metodom .Sustave možemo rješavati raznim metodama: .zamijeniti) .pogađanjem (ako je sustav jednostavan) .

-7 ) Zadatak 2. -10 ) Rj. 3 ) b) 6x . ( 2.y = 3 x + 2y = 8 Rj.Zadatak 1.2y = 14 3x .5y = -16 -4x .: Sljedeće sustave riješi metodom suprotnih koeficijenata: a) -3x . ( -1. 2 ) .4y = 22 Rj.2y = 2 3x . ( -2.6y = 66 b) 6x .: Sljedeće sustave riješi metodom supstitucije (u bilježnicu) : a) 3x . ( 2.3y = -2 Rj.

Zadatak 3.3y) = y + 2 Rj. 1 ) . -2 ) b) x 1 __ = 2 .: Riješi sustave: a) x y __ .__ y y 2 4 3 ____ . ( 1.____ = ____ y+1 y+1 2-x Rj.__ + 1 = 0 3 2 -2 (x . ( -6.

Linearna funkcija i jednadžba pravca .8.

Kako čitamo ovo: f(2) = 5 → ef od 2 jednako je 5 Što to znači? To znači da funkcija f broju 2 pridružuje broj 5.Funkcija je pravilo po kojem svakom elementu jednog skupa pridružujemo točno jedan element nekog drugog ili tog istog skupa. . tj. 2 ↦ 5 Kako čitamo ovo: g(x) = 2·x → ge od x jednako je 2 puta x Što to znači? Kakva pridruživanja vrši funkcija g? Funkcija g svakom broju x pridružuje 2·x. dvostruki broj.

7 f (-1) = -2 . f (-1) = 2 ∙ (-1) .7 f (3) = 6 . .7 Time smo izračunali f (-1) = -9 f (3) = -1da ova funkcija broju -1 pridružuje broj -9.7 f (3) = 2 ∙ 3 . Izračunajmo što ta funkcija pridružuje brojevima -1 i 3.Zadatak: Zadana je funkcija f(x) = 2x-7 .

Linearna funkcija je funkcija oblika f(x) = ax + b . a = -1 . b = f(x) = -0.3x + 9 9 . pri čemu su a i b racionalni brojevi. a ≠0. b = -7 → je. b = 5 → je. a = -0.3 .7 → je. a = 1 . a = 2 . b = 0 → nije → nije h(x) = -x + 5 f(x) = x f(x) = x · x 5 k(x) = 4x . Za svaku od sljedećih funkcija reci da li je linearna: g(x) = 2x .__ x 8 __ 8 __ → je.

Primjer: Zadana je funkcija f(x) = 2x-1 . 3 ? 1 možemo 7 učiniti -1 -3 ? pomoću tablice: ? ? ? f(x) = 2x-1 to Kako bismo u koordinatnom sustavu predočili ta ista pridruživanja? . Ako x želimo prikazati 1 2 4 što 0 ta -1funkcija pridružuje nekim brojevima.

x f(x) = 2x-1 y 5 4 3 2 1 1 2 3 4 7 0 -1 -1 -3 1 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 x Sve ucrtane točke leže na istom ______. pravcu Graf linearne funkcije uvijek je ______ pravac ! .Primjer: Zadana je funkcija f(x) = 2x-1 .

Primjer: Zadana je funkcija f(x) = 2x-1 .5) = 4 f(0.5 ) = -4 -5 . x f(x) = 2x-1 y 5 4 3 2 -1.5) = 0 f( ___ -1.5 -4 -3 -2 1 1 2 3 4 7 0 -1 -1 -3 1 1 2 3 4 -1 0 -1 -2 -3 -4 x Očitaj sa grafa: f(-2) = -5 f(2.

.39) . točka (20. pa provjerimo računski: f (20) = 2 ∙ 20 .40) tom grafu? -5 To na crtežu ne vidimo. a pripada mu točka (20. x f(x) = 2x-1 y 5 4 3 2 1 1 2 3 4 7 0 -1 -1 -3 1 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 x Pripada li točka (20.40) ne pripada grafu funkcije f.1 f (20) = 39 Dakle.Primjer: Zadana je funkcija f(x) = 2x-1 .

f(0. Kolika je nultočka funkcije f iz prošlog primjera? Možemo li je očitati sa grafa? y Pogledamo u kojoj točki graf sijeće os x.5 nultočka funkcije f. Dakle. Toj točki funkcija f pridružuje nulu! pa je 0.5 1 2 3 4 x -2 -3 -4 -5 .Nultočka funkcije je broj kojem funkcija pridružuje vrijednost nula.5) = 0. 5 4 3 2 1 -4 -3 -2 -1 0 -1 0.

Nultočka funkcije je broj kojem funkcija pridružuje vrijednost nula. f(x) = 2x-1 ? Pošto je nultočka vrijednost kojoj funkcija pridružuje nulu.1 = 0 2x = 1 /: 2 Nađimo x koji to zadovoljava! x = 0. A kako bismo računski našli nultočku iste funkcije. .5 Došli smo do istog rješenja kao i kad smo očitavali sa grafa. nultočka je broj 0.5 . krenimo od: f(x) = 0 2x .

njezin je graf vodoravan.govori nam u kojoj točki graf funkcije sijeće os y Ako je a > 0.govori nam da li funkcija raste ili pada ? odsječak na osi y . tada funkcija niti ne raste niti ne pada.Koeficijenti linearne funkcije: f(x) = a x + b koeficijent ? smjera ili nagib . . tada funkcija _____. tada funkcija _____. raste Ako je a < 0. pada Ako je a = 0.

Zadatak: Zadan je graf funkcije f: 5 y 4 3 2 1 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 x Što sa grafa možemo zaključiti o: .koeficijentu smjera ? a > 0 .nultočki funkcije ? x0 = 1 (funkcija raste) .odsječku na osi y ? b = -2 .

Ako u koordinatnom sustavu nađemo sve točke (x.y) koje to pravcu zadovoljavaju. npr. one će ležati na istom ______. Kako nacrtati taj pravac? 5 y 4 3 2 1 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 x y = -2x+1 1 -1 ? 2 -3 ? 1 2 3 4 x . jednadžba pravca Stoga kažemo da je y = -2x + 1 ______________. y = -2x + 1 .Umjesto f(x) možemo pisati y .

Npr. tada su paralelni ti pravci _______.4 y = 3x + 1 y = -2x .Ako dva pravca imaju jednake koeficijente smjera.4 .4 y = 2x . koji su od ovih pravaca paralelni: y = 3x .

Zadatak: U istom koordinatnom sustavu nacrtajmo pravce: y = 4x .5 y=4 x = -2 y = -x x=4 y = -3 -4 -3 -2 -1 5 y y=4 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 x y=-3 x=-2 x=4 x 1 -1 ? 2 3 ? x y = -x 1 -1 ? 2 -2 ? y = 4x-5 .

y = ax + b a. b = ? a = -1 b = -2 y = -x .Zadatak: x y Nađi jednadžbu pravca koji prolazi točkom (2.2 y = -1x + b y = -x + b b=? -4 = -2 + b Izračunajmo b! -2 + b = -4 b = -4 + 2 b = -2 .-4) i ima koeficijent smjera -1 .

razredu redovito radio. no ako si u 7. razreda. razredu!!! . vjerujem da si se brzo podsjetio svega što si zaboravio. Puno sreće i uspjeha u 8.Time smo došli do kraja ponavljanja gradiva 7. Gradiva je puno.

.Prezentaciju napravila: Antonija Horvatek rujan 2007.

komentare.com http://public. Za svako korištenje materijala koje nije rad s učenicima.carnet.. Antonija Horvatek ahorvatek@yahoo.. radionicama. za objavljivanje materijala ili dijelova materijala u časopisima...hr/~ahorvate .. npr.. tj. U istu svrhu dozvoljeno je mijenjati ga i prilagoditi svojim potrebama. udžbenicima. za korištenje na predavanjima. bit će mi drago ako dobijem povratnu informaciju.. u radu s učenicima. potrebno je tražiti i dobiti dozvolu autorice. na CD-ima. Ukoliko na bilo koji način koristite moje materijale.Ovaj materijal možete koristiti u nastavi.. te vezano uz objavu materijala navesti ime autorice (ako dozvolu dobijete). Vaše primjedbe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful