You are on page 1of 39

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

No. 58 Jens Nielsen


Jens Nielsen, 1865

Forldre Brn Navn Fdt Dbt Faddere Gift Stilling Dd Ddsrsag

: nr. 116 Niels Rasmussen og nr. 117 Maren Christensdatter. : Else Kathrine Nielsen (29)


: Jens Nielsen : 18. august 1840 i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. : 4. oktober 1840 i Thorup Kirke, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. : Sognefoged Kjeld Rasmussens kone Ane Pedersdatter fra Haals, Christen Mortensens kone Ane Sophie Rasmusdatter fra Rauf, Gaardmand Niels Srensen fra Gjedehuusgaarden, Anders Christen- sen Gaardfstemand i Hellum og Huusfstemand Rasmus Rasmussen fra Hellum Tveed. : Den 4. november 1865 i Thorup Kirke med Ane Marie Andersdatter (59). : Tjenestekarl, indsidder og bestyrer af faderens grd. : 12. februar 1867 i Blum Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Begravet p Thorup Kirkegrd onsdag den 20. februar 1867. : Han dde af kvstelser efter en krselsulykke, hvor han blev krt over af et hestekretj, han blev kun 27 r gammel.

Jens Nielsen blev fdt tirsdag den 18. august 1840 i hjemmet, der var en fstegrd i Asp by, matr. nr. 5, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt (i dag er det Aspvej 6, 9520 Skr- ping, og opfrelsesret for nuvrende bygning er 1850). Her var hans forldre grdfste- mand Niels Rasmussen (116) og hustru Maren Christensdatter (117). (se matr.- og sognekort 17 p side 12 og 13 ). Jens Nielsen var nummer 8 ud af en brneflok p 11, hvoraf de 8 dog dde som sm. 4 Thorup Kirke Han blev dbt sndag den 4. oktober 1840 i Thorup Kirke, som Asp hrer under. Af fad- derne er den nvnte Kjeld (Christian) Rasmussen og (Ann) Sophie Rasmusdatter alt overvejende sandsynlig sskende til faderen Niels Rasmussen (116). (Kirkebogen 1813-1850, fdte drengekn, side 74, nr. 217 for 1840, Torup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3). Ved Folketllingen 1845 i Thorup Sogn, ses familien boende i Asp p en Gaard, hvor hustanden bestod af faderen Gaardmand og Pottemager Niels Rasmussen (116), 49 r, gift med moderen Maren Christensdatter (117), 39 r, brne- ne Karen Nielsdatter, 21 r og ugift, Rasmus Nielsen, 17 r og ugift, Christen Nielsen, 8 r, ham selv Jens Nielsen, 5 r, og hans sster Ane Nielsdatter, 2 r, samt en tjenestekarl Rasmus Rasmussen, 24 r, og ugift. Alle fdt i Thorup Sogn, undtagen tjenestekarlen, der er fdt i Skrping. (Folketllingen fra 1. februar 1845 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3).
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 1

Jens Nielsen (58)

Der er ingen oplysninger om Jens Nielsens skolegang, men han har med altovervejende sandsynlighed get i skole hver anden dag fra april 1848, hvor han var 7 r og indtil april 1855, hvor han var 14 r. Han gik i skole i Hellum, da der ikke var nogen skole i Asp. Det var i det, der blev kaldt almueskolen, som lovgivningen foreskrev p den tid.
En udlber af reformenevlden efter 1784 var reformerne af skole- og undervisningsvsenet, som blev gen- nemfrt efter r 1800. Latinskolen blev til den lrde skole med reformerne fra 1805 og 1809. 1814 indfrtes sko- lepligt af alle brn i kongeriget Danmark med en ny landsdkkende lov om almueskolevsenet. Skolen var syvrig, den var gratis, og brnene gik der fra de var syv r gamle, til de blev konfirmeret som fjorten- rige. Skolegangen var indrettet med skolegang hver anden dag pga. de praktiske forhold, der gjorde sig glden- de for bnderbrn, der ogs skulle hjlpe til derhjemme. Disciplinen var streng og straffene ofte hrde og kor- porlige. Pdagogisk var der tale om udenadslre, overhring og elevernes indbyrdes undervisning som supple- ment til den ene lrer, der ofte stod med 30 elever eller flere. Effekt havde undervisningen dog. Man regner med, at stort set hele befolkningen i kongeriget Danmark kunne lse i 1830erne. I forarbejdet til loven havde den nytteorienterede del af undervisningen som regning og skrivning indtaget en markant strkere stilling, end det fremgik af den endelige lov, hvor den religise og standsopretholdende tnk- nings medvind efter 1800 kom til udtryk. Samtidig skulle eleverne ogs gives indfring i fdrelandets historie for at pvirke deres sindelag og udrydde fordomme, hvilket i praksis gik ud p at indgyde helstatspatriotisme og kongetroskab. Dette sigte med historieundervisningen, der indtil 1840erne havde en meget ringe plads i under- visningen, skulle dog ndre sig til et nationalt sigte med vgt p fortllingen om det danske folks historie fra oldtiden og frem. Historieundervisningen blev tillagt betydning for skoleelevernes nationale identitetsdannelse, uden at faget dog ndvendigvis fyldte meget p skoleskemaet. Kilde: danmarkshistorien.dk5

Slgtshistorie

Af Folketllingen 1850 i Thorup fremgr det, at familien boede i en Gaard i Asp By, og at hustanden bestod af faderen, Gaardfster og Huusfader Niels Rasmussen (116), 55 r, hans kone Maren Christensdatter (117), 45 r, deres brn Rasmus Nielsen, 22 r og ugift, Jens Nielsen, 10 r, og Karen Nielsdatter, 26 r og ugift. Aller er fdt i Thorup Sogn. (Fol- 3 ketllingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). th Jens Nielsens broder Rasmus Nielsen blev fra den 11. september 1850 til den 8. august 1852 indrulleret til Det 11 Linie de Infanteri Bataillon ved Det 4 Compagni som menig med nr. 215. Han deltog i den 1. Slesvigske Krig i 1850, uden at han dog blev sret eller tilfangetaget. Af Folketllingen 1855 ses familien fortsat boende i Asp By i Thorup Sogn p en Gaard, og husstanden bestod af fade- ren Pottemager og Huusfader Niels Rasmussen (116), 60 r, fdt i Sognet, hans Kone Maren Christensen (117), 50 r, fdt i Sognet, Rasmus Nielsen, 27 r og ugift, fdt i Sognet, deres sn, tjener ham, Jens Nielsen, 15 r, ugift, fdt i Sog- net, deres sn, tjener ham, Axel Christian Jrgensen, 17 r og ugift, fdt i Sognet, Pottemagerlrling, Johanne Katrine Laursen, 15 r, fdt i Ove Sogn, Tjenestepige, Laurs Andersen Lundsgaard, 38 r, gift, fdt i Lyngby Sogn, Husfaderens Svigersn, Karen Nielsen, 31 r, gift, fdt i Sognet, hans kone, og deres brn Ann Johanne Laursen, 13 r, ugift, fdt i Ove Sogn, og Christian Laursen, 2 r, fdt i Ove Sogn. (Folketllingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3). Af ovennvnte Folketlling ses Jens Nielsens sster Karen Nielsen gift med Laurs Andersen Lundsgaard, og de har 2 brn, Ann Johanne p 13 r, og Christian p 2 r. Ann Johanne p 13 r, er imidlertid ikke vre Karens barn. Laurs An- dersen Lundsgaard havde vret gift fr med Else Jensdatter, og de havde brnene Anders Laursen og de i folketllin- gen nvnte Ann Johanne Laursen og tjenestepigen Johanne Katrine Laursen. Det fremgr da ogs af Kirkebogen for Thorup Sogn 1843-1883, at Enkemand og Gaardmand Laurs Andersen Lunds- gaard, 35 r, blev gift den 19. december 1851 med Karen Nielsdatter, 27 r, datter af Niels Rasmussen (116). (Kirkebogen 3 1843-1883, vielser, side 118, nr. 3, opslag 107, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). Jens Nielsen sluttede sin skolegang i Hellum i april 1855 med at g til konfirmationsforbe- redelse hos prsten i Store Brndum og Hellum pastorat, og den 15. april 1855 blev han konfirmeret i Brndum Kirke af sogneprst Adolf Jeremias Mller Secher. Det fremgr af registreringen i kirkebogen, at Jens Nielsen blev vaccineret (mod kopper) den 6. juli 1841 af Overbeck, og at hans standpunktskarakterer for kundskab er godt, 6 og for opfrsel er mg. Store Brndum Kirke Endvidere fremgr det, at han er fdt i Asp den 18. august 1840 som sn af Gaardfster Niels Rasmussen (116) og hu- stru Maren Christendatter (117), og dbt den 4. oktober s.. (Kirkebogen 1843-1883, konfirmerede drenge, side 81, nr. 1 for 1855, op- 3 slag 79, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). Der er ikke i kirkebgernes af- eller tilgangslisterne fundet nogen registreringer vedrrende Jens Nielsen, der indikere, at han p noget tidspunkpunkt skulle have forladt Asp, s han har nok alt overvejende sandsynligt blevet hjemme p grden og arbejdet der, eller eventuelt haft tjenesteplads et andet sted i Thorup Sogn.
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 2

Jens Nielsen (58)

Jens Nielsen har aftjente heller ikke sin vrnepligt, da han ved sessionen i 1863 blev kasseret p grund af at han var tunghr. Han blev optaget i lgdsrullen ved sin fdsel i 1840, men blev slettet fra lgdsrullen igen i 1849, da loven blev lavet om, sledes at unge drenge frst skulle optages i lgdsrullen efter deres konfirmation, dog skulle de vre 14 r. Jens Nielsen blev sledes igen optaget i lgdsrullen i 1855.

Slgtshistorie

Jens Nielsen indskrevet i lgdsrullen som nr. 55 p hans 14 rs fdselsdag

Sessionsindskrivning i lgdsrullen for 5. Udskrivningskreds, lborg Amt Jens Nielsen, der i vrigt er 67 tommer hj (ca. 171 cm), er i 1863 noteret med bemrkning om, at han efter Skolelrer- og Prsteattest er tunghr. Han er endelig kasseret i 1864 da han iflge Skole- og Prsteattest er tunghr. Overstregningen af navnene skete, nr en person var uegnet til militrtjeneste.

Fra Rigsarkivets Lgdsrullesamling

Af Folketllingen 1860 ses familien fortsat boende p grden i Asp by i Thorup Sogn, og hustanden bestod af faderen, Gaardmand og Husfader Niels Rasmus- sen (116), 64 r og fdt i sognet, gift med hans kone Maren Christensen (117), 54 r og fdt i sognet, deres brn Rasmus Nielsen, 32 r og fdt i sognet, ugift, tjener faderen, Jens Nielsen, 20 r, og fdt i sognet, ugift, tjener faderen, deres datters brn Christen Laursen, 7 r, fdt i Ove Sogn og Maren Laursen 3 r, fdt i Ferslev Sogn samt tjenestepigen Ane Christine Andersen, 25 r og fdt i Ove Sogn. (Folketllingen fra 1. februar 1860 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt3). Lrdag den 4. november 1865 var der bryllup, da Ungkarl Jens Nielsen, 26 r, af Asp, dbt samme sted og vaccineret i 1941 blev gift med Pigen Ane Marie An- dersen (59), 24 r, af Thorup, fdt i Monstrup, Rostrup Sogn, og vaccineret i 1947.

Forlovere var Gaardmand Niels Rasmussen (116) (hans far) i Asp og Poul Chri- stensen i Thorup. Brylluppet blev lyst 1. gang sndag den 15. oktober 1865 og fandt sted i Thorup Kirke den 4. november 1865. (Kirkebogen 1843-1883, vielser, side 3 125, nr. 5 for 1865, opslag 114, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). 1 Ann Marie Andersen og Jens Nielsen Bryllup Efter brylluppet bosatte de sig hjemme p Jens Nielsens fdegrd hos hans fa- der Niels Rasmussen (116) og moder Maren Christensdatter (117), og Jens Nielsen blev selv far 17 dage efter bryllup- pet, da hans kone Ane Marie Andersen (59) fdte en pige tirsdag den 21. november 1865, der blev dbt Else Kathrine Nielsen (29) sndag den 25. marts 1866, der i vrigt var Palmesndag dette r. (Kirkebogen 1843-1883, fdte kvindekn, side 55, 3 nr. 5, for 1865, opslag 53, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ).
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 3

Jens Nielsen (58)

Glde varede dog ganske kort, da Jens Nielsen tirsdag den 12. februar 1867 kom ud for et krselsuheld i nrheden af Blum, hvor han blev krt over af et hestekretj og dde. Hvorfor ulykken skete, er der ikke fundet dokumentation for, men det kan mske vre en forklaring, at han var tunghr og derfor ikke havde hrt hestevognen komme krende. Det fremgr af kirkebogen, at han tjente Faderen Gaardmand Niels Rasmussen (116) i Asp, og at han er fdt samme sted og var gift, samt at han blev 26 r. (ddsanmeldelse fra Hvass af 13. februar). Han blev begravet p kirkegrden fra Thorup Kirke den 20. februar 1867. (Kirkebogen 1843-1883, dde mandskn, side 191, nr. 2 3 for 1867, opslag 175, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ).

Slgtshistorie

Tegning af en krselsulykke - Fra ugebladet Gazetten


Intet Skifte Skifteafslutning d. 28/8-1869 I.712 Aar 1867 den 13 februar blev det anmeldt, at Gaardforpagter Indsidder Jens Nielsen i Asp er dd. Enken lever med et umyndigt barn. Enken sidder i uskiftet boe med amtets Tilladelse af 5. April 1867. I.602. Hvass
9

Thorup

Fra Rigsarkivet Nrrejylland skiftearkivalier, ddsanmeldelsen


Afsluttende skifte blev foretaget den 25. august 1869. Skiftedokumentet kan ses under personbeskrivelsen for hans hustru Ane Marie Andersen (59).


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 4

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Kirkebog fdsel og db

Kirkebog 1813-1850, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, fdte mandekn, side 74, nr. 217 3 Jens Nielsen fdt den 18. august 1840


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 5

Jens Nielsen (58)

Kirkebog konfirmation

Slgtshistorie

Kirkebog 1843-1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, konfirmerede drenge, side 81, nr. 1 for 1855 3 Jens Nielsen konfirmeret den 15. april 1855

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 6

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Kirkebog vielse

Kirkebog 1843-1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, Copulerede (viede), side 125, nr. 5, for 1865 3 Jens Nielsen og Ane Marie Andersen gift den 4. november 1865

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 7

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Kirkebog dde

Kirkebog 1843-1983, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, dde mandkn, side 191, nr. 2 for 1867 3 Jens Nielsen dd 12. februar 1867

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 8

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Udklip af Folketllingslisterne fra 1845 til 1860


1845
3

1850

1855


1860
3

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 9

Jens Nielsen (58)

Historiske begivenheder i Jens Nielsens liv


Slgtshistorie

1840 Jens Nielsen blev fdt den 18. august 1840 i Asp By, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt 1842 Bryggeriet Urquell i Pilsen, Tjekkiet, lancerer verdens frste Pilsnerl. 1843 3. juni 1843 Frederik den 8., senere konge af Danmark, blev fdt. Konge i Danmark er Christian den 8. (1839-1848). 1844 18. september 1844 blev den frste jernbane i Det danske Monarki indviet. Den gik mellem Kiels og Altona. Den blev bygget og drevet af Al- tona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft. 1845 Trankebar dansk koloni siden Kong Christian den 4. og alle andre danske omrder p indisk omrde, blev solgt til Det engelske Ostindiske Kompagni for 1.225.000 Rigsdaler. 1847 27. juni 1847 Den frste jernbane i selve Kongeriet Danmark blev indviet. Den gik fra Kbenhavn til Roskilde. 10. november 1847 Carlsberg blev grundlagt og lancerede sin frste bajerske l. 1848 21. marts 1848 Stort folketog til Christiansborg, det danske enevlde afskaffes som led i marts-revolutionen. 24. marts 1848 - Den 1. Slesvigske krig (3-rs krigen) bryder ud. 3. juli 1848 Slaveriet p de Danske Vestindiske er ophves Officielt bekrftet den 22. September 1848. 1849 12. januar 1849 Almindelig vrnepligt blev indfrt i Danmark et par uger fr Trerskrigen genoptages efter en kort vinterpause. 5. juni 1849 Danmarks Riges Grundlov underskrives af Kong Frederik den 7. Herremndenes revselsesret overfor gifte husmnd ophves. Krav om pas ved indenlandske rejser ophves. 1850 Jens Nielsens bror, Rasmus Nielsen, deltog i 3-rs krigen, som dog senere p rets sidste dag afsluttes. Rasmus Nielsen slap fra krigen med li- vet i behold og uden at blive taget til fange. 1851 1. april 1951 Danmarks frste frimrke udgives, 2 rigsbankskilling. 14. juli 1951 Danmarks frste borgelige vielse foretages p Kbenhavns Rdhus. 1852 6. Januar 1852 1800 tnder land jord uden for Kbenhavns Volde blev frigivet til bebyggelse og opfrelsen af brokvartererne blev pbe- gyndt. 8. maj 1852 Den anden London-protokol underskrives, og fastslog, at Det danske Monarki bestod af Kongeriet Danmark med hertugdmmerne Slesvig, Holstein og Lauenburg, samt at prins Christian af Glyksborg skulle arve den danske trone. 1853 Tugthuset i Horsens (nu Statsfngslet i Horsens) blev opfrt. 1854 Den frste danske tyendelov blev vedtaget. 1855 Jens Nielsen blev konfirmeret den 15. april 1855. 1856 Skeletrester af et neandertalmenneske findes i Feldhofer Grotte, Neandertal, Tyskland. 1857 Lov om kvinders ligeberettigelse med mnd, men hensyn til myndighed og arveret. resundstolden ophves. 1859 15. marts 1859 Arbejdet med at grave Suezkanalen begyndte. Kanalen var frdig 10 r senere. 1860 6. november 1860 Abraham Lincoln vlges til prsident i USA. 1861 12. april 1861 Den amerikanske Borgekrig starter med sydstaternes bombardement og indtagelse af Fort Sumter. 1862 2. september 1862 Jernbanen mellem rhus og Randers bner. 1863 1. januar 1863 Nordstaternes ophvelse af slaveriet i USA trder officielt i kraft. 18. november 1863 Christian den 9. underskriver Novemberforfatningen, der knytter Slesvig til Danmark. 1864 1. februar 1864 Krigen i 1864 eller den 2. Slesvigske Krig, der endte med, at Danmark tabte krigen. 30. oktober 1864 Fredsaftalen indget i Wien mellem Danmark, Preussen og strig, hvor Danmark mtte afst, Slesvig, Holstein og Lauenburg. 1865 Jens Nielsen blev gift den 4. november 1865 med Ann Marie Andersdatter. Den amerikanske Borgerkrig slutter med Nordstaternes sejr, og USA vedtog et tillg til forfatningen, der afskaffede slaveriet. 1866 De frste partidannelser i Den danske Rigsdag. 1. februar 1866 Ritzaus Bureau stiftes i Kbenhavn af Erik Nicolai Ritzau. 1867 Jens Nielsen dde den 12. Februar 1867 ved en krselsulykke, hvor han blev krt over af et hestekretj og dde. Luxembourg anerkendes som en selvstndig stat ved en traktat i London. 10 Kilde: Det meste fra Wikipedia

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 10

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

lborg Amt, Herreder og Sogne

Sogn-Herred-Amt, DIS-Danmark 2012

11

Indenrigsministeriet Geodatastyrelsen

12


Wikipedia
10


Leif Christensen

Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind

13

Jens Nielsen blev fdt den 18. august 1840 i Asp By, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, og han har opholdt sig flgende steder: 18401867 Asp by og Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. side 11

Redigeret 10-06-2013

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Matrikelkort Asp Mark, Thorup sogn (1814)


Indenrigsministeriet Geodatastyrelsen

12

Jens Nielsens bedstefar Rasmus Rasmussens (232) navn er skrevet p matr.nr. 5, der er et forholdsvis stort omrde, og det ser ogs ud til, at der er tegnet en stor 4-lnget grd p grunden (se grn markering). Rasmus navn er p et eller andet tidspunkt streget over og erstattet med hans sns navn Niels (116), som er Jens Niel- sens far.

Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 12

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Matrikel- og omrdekort for Thorup Sogn 1816

Indenrigsministeriet Geodatastyrelsen

12

I Asp omrde er det meget tydeligt at se, strrelsen af matr.nr. 5, som var fstet af Jens Nielsens forldre og bedste- forldre. Det fremgr ogs, at Thorup p den tid blev kaldt for Taarup.

Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 13

Jens Nielsen (58)


Kilder:

Slgtshistorie

Personlig overleveringer af Niels Marinus Nielsen (14). 1 Niels Marinus Nielsens (14) og Andrea Petrea Jensens (15) fotoalbum . 2 Niels Marinus Nielsens (14) og Andrea Petrea Jensens (15) arkivmappe . 3 Akivalieronline.dk srligt med flgende Kirkebger og Folketllinger samt oplysninger til eftertavlen . Kirkebogen 1813-1850, fdte drengekn, side 74, nr. 217 for 1840, Torup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebogen 1843-1883, vielser, side 118, nr. 3, opslag 107, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebogen 1843-1883, konfirmerede drenge, side 81, nr. 1 for 1855, opslag 79, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebogen 1843-1883, vielser, side 125, nr. 5 for 1865, opslag 114, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebogen 1843-1883, fdte kvindekn, side 55, nr. 5, for 1865, opslag 53, for Thorup Sogn, Hellum Herred, l borg Amt. Kirkebogen 1843-1883, dde mandskn, side 191, nr. 2 for 1867, opslag 175, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1845 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1860 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. 4 Slgt og Data, kirkebilleder 5 Danmarkshistorie.dk . 6 Aalborgstift.dk 7 Rigsarkivet Lgdsrullesamlingen 8 Ugebladet Gazetten . 9 Rigsarkivet Nrrejylland skiftearkivalier (ddsanmeldelsen) . 10 Wikipedia . 11 Sogn Herred Amt, DIS-Danmark 2012 . 12 Indenrigsministeriet Geodatastyrelsen (matrikelkort) . 13 Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind (Torup Sogn) . 14 MyHeritage . 15 http://www.milhist.dk (Dansk Militrhistorie) . 16 Rigsarkivet generelt 17 DK-gravsten.dk 18 The Ole Spanggaard Christensens Family History 19 Personbeskrivelsen for 107 Hansine Kristine Nicoline Hoff 20 Vort Sogns Historie 21 sthimmerlandsk Folkeblad e-page 22 www.kennelguldlund.dk 23 Facebook 24 www.fik.dk (Frederikshavn Ishockey Klub) 25 Linked-In

Jens Nielsens aner fra MyHeritage

14


side 14

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

Jens Nielsen (58)

Eftertavle for forldrene


Slgtshistorie

Niels Rasmussen (116) og hustru Maren Christensdatter (117)


Brn


Niels Rasmussens og Maren Christensdatters brn:

1) Karen Nielsdatter 2) Rasmus Nielsen (dde som lille) 3) Rasmus Nielsen 4) Anne Nielsdatter (dde som barn) 5) Christen Nielsen (dde som barn) 6) Berthe Marie Nielsdatter (dde som lille) 7) Christen Nielsen (dde som barn) 8) Jens Nielsen (58) 9) Ane Nielsdatter (dde som barn) 10) Niels Nielsen (dde som lille) 1) gaardmand Karen Nielsdatter gift med (hans 2. gteskab) Laurits Andersen Lundsgaard * 10-12-1824 19-12-1851 * 04-03-1817 Asp, Hellum, lborg Thorup Kirke Oue, Hindsted, lborg 17-11-1880 hans 2. gteskab 10-02-1886 Ferslev, Fleskum, lborg Ferslev, Fleskum, lborg Deres brn: Hans brn i 1. gteskab af 15-06-1839 med 1) Christen Larsen Lundsgaard Else Jensdatter (1801 - 1850): 2) Else Larsen (dde som ung) 1) Ane Katrine Andersdatter 3) Maren Larsen Lundsgaard 2) Anders Laursen 4) Nielsine Larsen (dde som ung) 3) Ane Johanne Laursen 5) Ane Larsen (dde som ung) 6) Andrea Larsen Lundsgaard 2) Rasmus Nielsen dde 1 r gammel * 24-07-1826 Asp, Hellum, lborg 12-09-1827 Asp, Hellum, lborg 3) landmand Rasmus Nielsen ugift * 17-09-1828 Asp, Hellum, lborg 23-09-1894 Asp, Hellum, lborg
Rasmus Nielsen var fra den 11. september 1850 til den 8. august 1852 indrulleret til Det 11 Linie de Infanteri Bataillon ved Det 4 Compagni som menig nr. 215. Han deltog i Den 1. slesvigske Krig i 1850, uden at han dog blev sret eller tilfangetaget. Han fik i den anledning en erindringsmedalje for sin deltagelse i krigen i 1850, men det var frst i 1876, at Regeringen tog sig sammen til at ud- stede den, og soldaterne skulle selv henvende sig (ved ansgning) for at f den. Den originale me- daljen, som Rasmus Nielsen fik udleveret i 1877, er senere blevet givet videre og har vret i slg- tens eje siden.
th

Rasmus som soldat

Rasmus Lgdsrulleregistrering7

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 15

Jens Nielsen (58)


Slgtshistorie

Kilde: Danmarks Militrhistorie

15


Foto af den originale Erindringsmedalje, der fortsat er i familiens eje
(2

Ansgningsskemaet om at f tildelt Erindringsmedaljen.


Kilde: Rigsarkivet
16

Diplom for modtagelsen af Erindringsmedaljen fra Hans Majestt Kongen, udstedt af Krigsministeriet i oktober 1876.
Kilde: N iels Marinus Nielsens foto- og arkivmappe .
(2


Leif Christensen


Redigeret 10-06-2013

side 16

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

4) Anne Nielsdatter * 08-12-1830 Asp, Hellum, lborg 25-04-1837 Asp, Hellum, lborg 5) Christen Nielsen * 15-03-1833 Asp, Hellum, lborg 24-02-1836 Asp, Hellum, lborg

dde 8 r gammel

dde 3 r gammel dde 10 dage gammel

6) Berthe Marie Nielsdatter * 18-12-1835 Asp, Hellum, lborg 28-12-1835 Asp, Hellum, lborg 7) Christen Nielsen * 20-12-1837 Asp, Hellum, lborg 18-05-1848 Ukendt

dde 10 r gammel af mslinger


8) Indsidder og forpagter Jens Nielsen (58) * 18-08-1840 Asp, Hellum, lborg 09-02-1867 Ulykke i Blum, Hellum, lborg Begravet i Thorup Kirkegrd Deres brn: 1) Else Kathrine Jensen (29)
Nrvrende Personbeskrivelses person - se mere fra denne streng under eftertavlerne i Personbeskrivelserne om Else Kathrine Jensen (29).

gift med 04-11-1865 Thorup Kirke

Ane Marie Andersdatter (59) * 28-06-1842 Monstrup, Hindsted, lborg 16-08-1887 Asp, Hellum, lborg

Deres brn: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

2. gteskab for hende 20-11-1869 Thorup Kirke

(ftter til Jens Nielsen) Grdfster

Hans Rasmussen * 14-04-1836 Skrping, Hellum, lborg 10-06-1904 Terndrup Sygehus, Hellum, lborg Begravet i Thorup Kirkegrd

Jens Rasmussen (dd som barn) Rasmus Rasmussen (dd som barn) Maren Rasmussen (dd som ung) Niels Rasmussen Ane Jensine Rasmine Rasmussen Peder Kristian Rasmussen (dd som lille)


Hans Rasmussen er sn af Rasmus Rasmussen, der er broder til Niels Rasmussen (116), og sledes ftter til Jens Nielsen (58). Hans Rasmussen blev stedfader til Else Kathrine Jensen (29) se mere fra denne streng under eftertavlen i Personbeskrivelsen om Else Kathrine Jensen (29).
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 17

Jens Nielsen (58)

9) Ane Nielsdatter * 30-05-1843 Asp, Hellum, lborg 08-06-1848 Asp, Hellum, lborg 10) Niels Nielsen * 19-05-1846 Asp, Hellum, lborg 19-05-1848 Asp, Hellum, lborg 11) Christiane Nielsen * 27-04-1849 Asp, Hellum, lborg 21-05-1849 Asp, Hellum, lborg
Fortsttes nste side

Slgtshistorie

dde 5 r gammel af mslinger

dde 2 r gammel af mslinger

dde 3 dage gammel af brystkrampe


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 18

Jens Nielsen (58)

Brnebrn

Slgtshistorie

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters brnebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards brn:

1-1) grdejer Christen Larsen Lundsgaard gift med * 04-01-1854 03-12-1886 Oue, Ove, Hindsted, lborg Ferslev Kirke 21-10-1902 Ferslev, Fleskum, lborg Deres brn: 1) Karen Lundsgaard (dde som barn) 2) Laust Lundsgaard 3) Else Lundsgaard (dde som ung) 4) Nielsine Lundsgaard 5) Ane Kathrine Henriette Lundsgaard 6) Peder Knudsen Lundsgaard 7) Carl Lundsgaard (dde som barn) 1-2) Else Larsen dde 19 r gammel * 29-12-1855 Ferslev, Fleskum, lborg 17-08-1874 Ferslev, Fleskum, lborg 1-3) Maren Larsen Lundsgaard gift med * 15-05-1857 16-04-1881 Ferslev, Fleskum, lborg Ferslev Kirke 08-05-1908 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg Deres brn: 1) Karen Frederiksen 2) Sine Lundsgaard Frederiksen 3) Else Marie Frederiksen (dd som barn) 4) Laust Lundsgaard Frederiksen 5) Marinus Frederiksen 6) Jens Peter Frederiksen

Marie Pedersen * 20-07-1856 Ferslev, Fleskum, lborg 06-06-1909 Ferslev, Fleskum, lborg

Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens gravsten p Ferslev Kirkegrd

17


grdejer

Niels Frederiksen * 20-02-1851 Gerding, Hellum, lborg 16-01-1923 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg

Jens Nielsens og Ane Marie Andersens (59) barn Else Kathrine Jensen (29), der sledes er kusine til 1-3) Maren Larsen Lundsgaard, opholdt sig/var tjenestepige hos familie Frederiksen fra 26. marts 1882 til 4. september 1887. Niels Frederiksen er, jf. personlig overlevering af Niels Marinus Nielsen (14), i familie med den tidligere fra 27. septem- (14 ber 1973 vrende landbrugsminister Ib Frederiksen, som senere blev amtsborgmester i rhus . Det er dog ikke lykke- des at finde ud af, hvordan de er i familie.


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 19

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

1-4) Nielsine Larsen * 17-07-1859 Ferslev, Fleskum, lborg 14-01-1886 Ferslev, Fleskum, lborg 1-5) Ane Larsen * 15-09-1863 Ferslev, Fleskum, lborg 06-07-1892 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg

dde 26 r gammel - ugift

dde 28 r gammel - ugift

1-6) Andrea Larsen Lundsgaard gift med * 10-05-1866 20-09-1889 Ferslev, Fleskum, lborg Ferslev Kirke 17-02-1903 Gultentorp, Nvling, Fleskum, lborg Deres brn: 1) Laust Lundsgaard Thomsen 2) Anna Thomsen 3) Karen Nielsine Thomsen 4) Elna Mathilde Thomsen (dde som ung) 5) Petra Elisabeth Thomsen (dde som ung) 6) Jens Kristian Thomsen (dd som lille) 7) Drengebarn (ddfdt) 8) Kristen Lundsgaard Thomsen (tvilling) 9) Andrea Kristine Thomsen (tvilling)

mejerist, grdmand og skatterdsformand

Kristen Pedersen Thomsen * 12-03-1862 ster Uttrup, Fleskum, lborg 01-07-1927 Villa Elmely, Gug, Snder Tranders, Fleskum, lborg Begravet p Nvling kirkegrd

Efter 1-6) Andrea Larsen Lundsgaards dd giftede Kristen Pedersen Thomsen sig igen med Johanne Pedersen, og de bosatte i Gug, Snder Tranders, Fleskum, lborg. Ingen kendte fllesbrn.

Niels Carl Hoff's grd i ster Uttrup, hvor Kristen Pedersen Thomsen 18 tjente, da han var 17 r se folketllingen 1880 Niels Carl Hoff findes i eftertavlen for Personbeskrivelsen 19 om 107, Hansine Kristine Nicoline Hoff Andreas og Christens gravsten p Nvling kirkegrd 17 og den lille sten Et sidste farve, til datteren Elna Thomsen


Redigeret 10-06-2013

Leif Christensen

side 20

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie Oldebrn


Niels Rasmussens og Maren Christensdatters oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards brnebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens brn:

1-1-1) Karen Lundsgaard dde 11 r gammel * 09-11-1887 Ferslev, Fleskum, lborg 31-05-1912 Ferslev, Fleskum, lborg 1-1-2) grdejer Laust Lundsgaard gift med * 10-04-1889 30-11-1911 Ferslev, Fleskum, Voerladegaard Kirke lborg 16-03-1962 Amtssygehuset, Ansgar, lborg Begravet i Ferslev Kirkegrd Deres brn: 1) Kresten Lundsgaard 2) Sigrid Marie Lundsgaard
Laust Lundsgaards og Severine Marie Rasmussens gravsten 17 p Ferslev Kirkegrd

Severine Marie Rasmussen * 03-08-1889 Mldrup Mark, Voerladegaard, Tyrsting, Skanderborg 04-05-1964 Amtssygehuset, Ansgar, lborg Begravet i Ferslev Kirkegrd

1-1-3) Else Lundsgaard dde 17 r gammel * 24-09-1890 Ferslev, Fleskum, lborg 06-08-1908 Ferslev, Fleskum, lborg 1-1-4) Nielsine Lundsgaard gift med * 19-04-1892 25-05-1917 Ferslev, Fleskum, lborg Gunderup Kirke 1980 Gunderup, Fleskum, lborg Deres Brn: 1) Niels Christian Lundsgaard Henriksen
Nielsine og Peder Henriksens gravsten p Gunderup kirkegrd
17

mller og grdejer

Alfred Peder Knudsen Henriksen * 17-11-1889 Gistrup, Nvling, Fleskum, lborg 1989 Gunderup, Fleskum, lborg


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 21

Jens Nielsen (58)

1-1-5) Ane Kathrine Henriette Lundsgaard * 06-09-1893 Ferslev, Fleskum, lborg 21-09-1970 Ellidshj, Hornum, lborg Deres brn: 1) Karl Lundsgaard Otte 2) Brge Lundsgaard Otte 3) Ella Lundsgaard Otte
Bemrkning i Ferslev kirkebog
3

Slgtshistorie

gift med 31-01-1916 Ferslev Kirke

grdejer

Christen Otte * 21-11-1891 Stvring, Buderup, Hornum, lborg 11-12-1966 Ellidshj, Hornum, lborg

Christen Ottes og Ane Lundsgaards gravsten p Ellidshj kirkegrd

17

1-1-6) grdejer Peder Knudsen Lundsgaard gift med * 24-10-1897 Ferslev, Fleskum, lborg 17-04-1939 Amtssygehuset, Ansgar, lborg Begravet i Ferslev Kirkegrd Deres brn: 1) Unavngiven drengebarn (dd fr db) 2) Christen Knudsen Lundsgaard 3) Ingrid Marie Lundsgaard 4) Else Lundsgaard

Mette Kirstine Petrea Poulsen * 08-05-1896 Stvring, Buderup, Hornum, lborg 1976 Ferslev, Fleskum, lborg

17 Peder og Mette Petrea Lundsgaards gravsten p Ferslev Kirkegrd

1-1-7) Carl Lundsgaard * 20-11-1900 Ferslev, Fleskum, lborg 31-05-1912 Ferslev, Fleskum, lborg
Leif Christensen

dde 11 gammel

Redigeret 10-06-2013

side 22

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards brnebrn 1-3) Maren Larsen Lundsgaards og Niels Frederiksens brn:

1-3-1) invaliderentenyder Karen Frederiksen * 18-07-1882 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg 13-06-1939 Vejgaard, Fleskum, lborg Begravet i Ferslev Kirkegrd ugift

Karen Frederiksens gravsten p Ferslev Kirkegrd . Fdselsdatoen p stenen er ikke korrekt, hun blev fdt den 18-07-1882 iflge kirkebogen.

17

1-3-2) Sine Lundsgaard Frederiksen gift med * 14-09-1886 31-01-1908 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg Ferslev Kirke 04-02-1950 Ferslev, Fleskum, lborg Deres brn: 1) Maren Lundsgaard Kristoffersen 2) Karen Elisabeth Lundsgaard Kristoffersen 3) Thyra Marie Lundsgaard Kristoffersen 4) Edith Karoline Lundsgaard Kristoffersen

grdejer

Marinus Kristoffersen * 08-02-1882 Volsted, Fleskum, lborg 1973 Ferslev, Fleskum, lborg

Sines og Marinus gravsten p Ferslev Kirkegrd

17

20 Vort Sogns Historie

1-3-3) Else Marie Frederiksen * 15-05-1890 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg 01-09-1894 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg
Leif Christensen

dde 4 r gammel

Redigeret 10-06-2013

side 23

Jens Nielsen (58)

1-3-4) Laust Lundsgaard Frederiksen * 30-06-1892 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg 28-02-1959 Epileptikerhjemmet Attruphj, Hammer, lborg Begravet i Ferslev Kirkegrd

Slgtshistorie

ugift

17 Laust Lundgaard Frederiksens gravsten p Ferslev Kirkegrd

1-3-5) husmand og arbejdsmand Marinus Frederiksen gift med *21-02-1894 20-11-1920 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg Ferslev Kirke 22-07-1977 lborg Sygehus Begravet p Alborg Alm. Kirkegrd Deres brn: 1) Svend Erik Frederiksen 2) Niels Frederiksen 3) Britha Marie Frederiksen 4) Aase Lisbeth Frederiksen (dd som lille) 5) Aase Lisbeth Frederiksen 6) Jrn Vestergaard Frederiksen 7) Rudolf Frederiksen 1-3-6) husmand Jens Peter Frederiksen gift med * 29-08-1897 19-11-1921 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, lborg Ferslev Kirke 1984 Ferslev, Fleskum, lborg Deres brn: 1) Ebba Frederiksen 2) Merry Frederiksen 3) Doris Frederiksen
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

Agnes Mortensen * 02-02-1900 Haverslev, rs, lborg 25-02-1979 lborg Begravet p lborg Alm. Kirkegrd

Agna Marie Clausen * 19-11-1900 Mjels, Ferslev, Fleskum, lborg 1977 Ferslev, Fleskum, lborg

Jens Peder Frederiksens og Agna Marie Clausens gravsten p Ferslev Kirkegrd

17

side 24

Jens Nielsen (58)


Niels Rasmussens og Maren Christensdatters oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards brnebrn 1-6) Andrea Larsen Lundsgaards og Kristen Pedersen Thomsens brn:

Slgtshistorie

1-6-1) vognmand Laust Lundsgaard Thomsen gift med * 07-06-1891 13-01-1929 . Uttrup, Nr. Tranders, Fleskum, lborg Trinitatis Kirke Ukendt Deres brn: 1) Ukendt 1-6-2) Anna Thomsen yderligere data ukendt * 06-10-1892 Nvling, Fleskum, lborg Ukendt 1-6-3) Karen Nielsine Thomsen gift med * 03-04-1894 Nvling, Fleskum, lborg 02-08-1964 Viborg Domsogn, Viborg Begravet p Nvling Kirkegrd (se gravsten under nr. 1-6-9) Deres brn: 1) Ukendt 1-6-4) Elna Mathilde Thomsen dde 27 r gammel * 02-08-1895 evnesvag Nvling, Fleskum, lborg 10-02-1922 ndssvageanstalten Vodskov, Hammer, Kr, lborg 1-6-5) Petra Elisabeth Thomsen dde 16 r gammel * 25-04-1897 Nvling, Fleskum, lborg 15-05-1913 lborg Sygehus, lborg 1-6-6) Jens Kristian Thomsen dde 7 mdr. gammel * 13-09-1899 Gultentorp, Nvling, Fleskum, lborg 25-04-1900 Gultentorp, Nvling, Fleskum, lborg 1-6-7) Drengebarn ddfdt * 06-12-1900 Gultentorp, Nvling, Fleskum, lborg 06-12-1900 Gultentorp, Nvling, Fleskum, lborg
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

lrerinde

Helga Magdalene Elisabeth Jensen * 14-08-1892 Trinitatis Sogn, Fredericia, Elbo, Vejle Ukendt

murersvend

Jrgen Jrgensen * Ukendt fr 1964 Viborg

side 25

Jens Nielsen (58)


husassistent

Slgtshistorie

1-6-8) tvilling til nr. 9 grdejer Kristen Lundsgaard Thomsen * 10-02-1903 Gultentorp, Nvling, Fleskum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Ukendt 1-6-9) tvilling til nr. 8 Andrea Kristine Thomsen * 10-02-1903 Gultentorp, Nvling, Fleskum, lborg 19-09-1972 Nvling, Fleskum, lborg

gift med 17-05-1931 Nvling Kirke

Sigrid Johanne Kristensen * 30-09-1905 Visse, Nvling, Fleskum, lborg Ukendt

ugift

Karen Jrgensens og Andrea Thomsens gravsten p Nvling kirkegrd

17


Fortsttes nste side


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 26

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie Tipoldebrn


Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tipoldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards oldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens brnebrn 1-1-2) Laust Lundsgaards og Severine Marie Rasmussens brn:

1-1-2-1) forvalter Kresten Lundsgaard * 01-12-1912 Ferslev, Fleskum, lborg 27-11-1981 Ferslev, Fleskum, lborg Deres brn: 1) Else Marie Lundsgaard 2) Laust Lundsgaard

gift med 01-12-1943 Ferslev Kirke

Edith Johanne Larsen * 26-12-1911 Storvorde, Fleskum, lborg 05-07-2005 Ferslev, Fleskum, lborg

Kresten Lundsgaards og Edit Johanne Larsens gravsten p Ferslev Kirkegrd

17

1-1-2-2) Sigrid Marie Lundsgaard gift med * 06-08-1914 05-01-1937 Ferslev, Fleskum, lborg Ferslev Kirke Ukendt Deres brn: 1) Carl Lundsgaard Clemmensen 2) Anna Lundsgaard Clemmensen 3) Holger Lundsgaard Clemensen
Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tipoldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards oldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens brnebrn 1-1-4) Nielsine Lundsgaards og Alfred Peder Knudsen Henriksens brn:

manufakturhandler

Jens Stve Clemmensen * 05-01-1912 Frederikshavn, Horns, Hjrring Ukendt

1-1-4-1) Niels Christian Lundsgaard Henriksen * 24-06-1923 Gistrup, Nvling, Fleskum, lborg 10-04-1998 Gunderup, Fleskum, lborg

ugift


Leif Christensen

Niels Christian Lundsgaard Henriksens gravsten p Gunderup Kirkegrd

17

Redigeret 10-06-2013

side 27

Jens Nielsen (58)

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tipoldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards oldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens brnebrn 1-1-5) Ane Kathrine Henriette Lundsgaards og Christen Ottes brn:

Slgtshistorie

1-1-5-1) Karl Lundsgaard Otte * 07-07-1918 Bonderup, Ellidshj, Hornum, lborg 15-03-2005 Ukendt Brn: 1) Ukendt Otte 1-1-5-2) Brge Lundsgaard Otte * 30-09-1924 Bonderup, Ellidshj, Hornum, lborg 31-03-1985 Suldrup, Hornum, lborg Brn: 1) Ukendt Otte 1-1-5-3) Ella Lundsgaard Otte * 08-11-1926 Bonderup, Ellidshj, Hornum, lborg Ukendt

gift med

Nanny Irene Jensen * Ukendt Ukendt

gift med

Else Dahl Hsum * Ukendt Ukendt

yderligere data ukendt

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tipoldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards oldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens brnebrn 1-1-6) Peder Knudsen Lundsgaards og Mette Kirstine Petra Poulsens brn:

1-1-6-1) Unavngiven drengebarn * 08-10-1920 Ferslev, Fleskum, lborg 07-11-1920 Ferslev, Fleskum, lborg 1-1-6-2) Christen Knudsen Lundsgaard * 01-01-1922 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt
Fortsttes nste side

dd fr db 1 mdr. gammel

yderligere data ukendt


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 28

Jens Nielsen (58)

1-1-6-3) Ingrid Marie Lundsgaard * 02-07-1925 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Ukendt 1-1-6-4) Else Lundsgaard

Slgtshistorie

gift med 12-12-1959 Ferslev Kirke

grdejer

Aage Rindsig * 12-03-1919 Snderholm, Hornum, lborg Ukendt

Aage og Ingrid Marie Lundsgaard Rindsigs gravsten p Ferslev kirkegrd

17

yderligere data ukendt

* 22-09-1927 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tipoldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards oldebrn 1-3) Maren Larsen Lundsgaards og Niels Frederiksens brnebrn 1-3-2) Sine Lundsgaard Frederiksens og Marius Kristoffersens brn:

1-3-2-1) Maren Lundsgaard Kristoffersen gift med * 22-09-1910 12-01-1934 Ferslev, Fleskum, lborg Ferslev Kirke Ukendt Deres brn: 1) Ukendt 1-3-2-2) Karen Elisabeth Lundsgaard Kristoffersen yderligere data ukendt * 30-05-1913 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt
Fortsttes nste side

Peter Cilius Poulsen * 09-07-1906 Svenstrup, Hornum, lborg Ukendt


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 29

Jens Nielsen (58)

1-3-2-3) Thyra Marie Lundsgaard Kristoffersen * 14-07-1915 Ferslev, Fleskum, lborg 1978 Ukendt Deres brn: 1) Pige Andreasen 2) Pige Andreasen 1-3-2-4) Edith Karoline Lundsgaard Kristoffersen * 18-06-1919 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Ukendt 2) Ukendt

Slgtshistorie

gift med 27-12-1942 Ferslev Kirke

arbejdsmand

Axel Brge Andreasen * 05-12-1917 Nrre Sundby, Kr, lborg Ukendt

gift med 19-04-1942 Ferslev Kirke

arbejdsmand

Herold Egon Pedersen * 22-11-1918 Skrping, Hellum, lborg Ukendt

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tipoldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards oldebrn 1-3) Maren Larsen Lundsgaards og Niels Frederiksens brnebrn 1-3-5) Marinus Frederiksens og Agnes Mortensens brn:

1-3-5-1) Svend Erik Frederiksen * 21-01-1921 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt 1-3-5-2) Niels Frederiksen * 28-12-1922 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt 1-3-5-3) Britha Marie Frederiksen * 07-03-1926 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt 1-3-5-4) Aase Lisbeth Frederiksen * 15-01-1928 Ferslev, Fleskum, lborg 24-04-1928 Ferslev, Fleskum, lborg
Leif Christensen

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

dde 3 mdr. gammel

Redigeret 10-06-2013

side 30

Jens Nielsen (58)

1-3-5-5) Aase Lisbeth Frederiksen * 10-10-1929 Ferslev, Fleskum, lborg 22-12-1968 Amtssygehus, Ansgar, Fleskum, lborg Begravet p Nvling kirkegrd Deres brn: 1) Ukendt

Slgtshistorie

gift med

eternitarbejder og invalidepensionist

Erling Poul Kristensen * 1925 Ukendt 1990 Nvling, Fleskum, lborg

Aase og Erling Kristensens gravsten p Nvling kirkegrd

17

1-3-5-6) Jrn Vestergaard Frederiksen * 06-05-1932 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt 1-3-5-6) Rudolf Frederiksen * 15-07-1937 Svenstrup, Hornum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt


Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tipoldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards oldebrn 1-3) Maren Larsen Lundsgaards og Niels Frederiksens brnebrn 1-3-6) Jens Peter Frederiksens og Agna Marie Clausens brn:

1-3-6-1) Ebba Frederiksen * 16-03-1922 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Ukendt 2) Ukendt

gift med 16-03-1943 Ferslev Kirke

statshusmand

Peder Simonsen Markusen * 17-03-1915 Lundby, Slet, lborg Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 31

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

1-3-6-2) Merry Frederiksen * 20-01-1924 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Jens Anton Rytter 2) Per Rytter 1-3-6-3) Doris Frederiksen * 23-09-1926 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Ukendt
Fortsttes nste side

gift med 19-11-1951 Ferslev Kirke

grdbestyrer

Gunnar stergaard Rytter * 19-04-1924 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt

gift med 11-01-1947 Ferslev Kirke

postbud

Svend Aage Skipper * 18-10-1918 Nrager, Snder Hald, Randers Ukendt


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 32

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie Tip2-oldebrn


Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tip1-oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards tipoldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens oldebrn 1-1-2) Laust Lundsgaards og Severine Marie Rasmussens brnebrn 1-1-2-1) Kresten Lundsgaards og Edith Johanne Larsens brn:

1-1-2-1-1) Else Marie Lundsgaard * 10-10-1944 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Ren Launa 2) Heinz Launa 1-1-2-1-2) grdejer Laust Lundsgaard * 16-02-1947 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt Brn: 1) Charlotte Lundsgaard 2) Nicolai Lundsgaard 3) Joachim Lundsgaard

gift med

revisor

Bent Launa * Ukendt Ukendt


social worker

1. gteskab skilt

Jette Ennegaard Fredberg * ??-07-1947 Ukendt Ukendt Bor i London

2. gteskab 2000

Kirsten Ukendt * 09-11-???? Ukendt


Ukendt

Laust Lundsgaard Jette Ennegaard Fredberg Kirsten med Malik

Foto fra Facebook

23


Fortstte nste side


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 33

Jens Nielsen (58)

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tip2-oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards tipoldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens oldebrn 1-1-2) Laust Lundsgaards og Severine Marie Rasmussens brnebrn 1-1-2-2) Sigrid Marie Lundsgaards og Jens Stve Clemmensens brn:

Slgtshistorie

1-1-2-2-1) Carl Lundsgaard Clemmensen * 07-11-1941 Fdeklinikken, stergade 12, Nrre Sundby, Kr, lborg Ukendt yderligere data ukendt

1-1-2-2-2) Anna Lundsgaard Clemmensen * 21-09-1944 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt 1-1-2-2-3) Holger Lundsgaard Clemmensen * 30-11-1950 Frederikshavn, Horns, Hjrring Ukendt yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tip2-oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards tipoldebrn 1-3) Maren Larsen Lundsgaards og Niels Frederiksens oldebrn 1-3-6) Jens Peter Frederiksens og Agna Marie Clausens brnebrn 1-3-6-2) Merry Frederiksens og Gunnar stergaard Rytters brn:

1-3-6-2-1) Jens Anton Rytter * 29-05-1952 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt 1-3-6-2-2) Per Rytter * 18-04-1957 Ferslev, Fleskum, lborg Ukendt
Fortsttes nste side

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 34

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie Tip3-oldebrnNiels Rasmussens og Maren Christensdatters tip3-oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards tip2-oldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens tipoldebrn 1-1-2) Laust Lundsgaards og Severine Marie Rasmussens oldebrn 1-1-2-1) Kresten Lundsgaards og Edith Johanne Larsens brnebrn 1-1-2-1-1) Else Marie Lundsgaards og Bent Launas brn:

1-1-2-1-1-1) Rene Launa * Ukendt Ukendt yderligere data ukendt 1-1-2-1-1-2) konomichef Heinz Launa * 01-01-1980 Ukendt Ukendt Brn: 1) Nicolai Launa 2) Alexander Launa 3) Oliver Launa gift med 22-03-2010 rsdag 04-08-1997 Henriette Catrine Ukendt * Ukendt Ukendt

Fra Linked-In

25


Fortsttes nste side


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 35

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tip3-oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards tip2-oldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens tipoldebrn 1-1-2) Laust Lundsgaards og Severine Marie Rasmussens oldebrn 1-1-2-1) Kresten Lundsgaards og Edith Johanne Larsens brnebrn 1-1-2-1-2) Laust Lundsgaards og Jette Ennegaard Fredbergs brn:

1-1-2-1-2-1) marketing koordinator Charlotte Lundsgaard * Ukendt Ukendt Brn: 1) Jakob Ukendt 2) Ukendt 3) Ukendt 4) Ukendt gift med Ukendt * Ukendt Ukendt

Charlotte og mand Charlotte med familie 23 Fotoer fra Facebook


Fortsttes nste side


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 36

Jens Nielsen (58)

1-1-2-1-2-2) direktr Nicolai Lundsgaard * Ukendt Ukendt Brn: 1) Ukendt


gift med

Slgtshistorie

ekspedient

Marlene Vinther Larsen * 1982 Ukendt Ukendt

Foto fra Facebook

23

1-1-2-1-2-3) skorstensfejer Joachim Lundsgaard * Ukendt Ukendt Joachim Lundsgaard sammen med sin mor 23 Foto fra Facebook
selvstndig - hundecenter

gift med 22-05-2010 Vadum Kirke

Maiken Guldhammer Johannesen * Ukendt Ukendt

Foto fra sthimmerlandsk Folkeblad, 21 e-page, 18-05-2010

Foto fra www.kennelguldlund

22

Foto fra www.kennelguldlund.dk

22

Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 37

Jens Nielsen (58)

Slgtshistorie

Tip4-oldebrn

Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tip4-oldebrn 1) Karen Nielsens og Laurits Andersen Lundsgaards tip3-oldebrn 1-1) Christen Larsen Lundsgaards og Marie Pedersens tip2-oldebrn 1-1-2) Laust Lundsgaards og Severine Marie Rasmussens tipoldebrn 1-1-2-1) Kresten Lundsgaards og Edith Johanne Larsens oldebrn 1-1-2-1-1) Else Marie Lundsgaards og Bent Launas brnebrn 1-1-2-1-1-2 Heinz Launas og Ukendts brn:

1-1-2-1-1-2-1) Nicolai Launa * 12-07-1998 Gistrup, lborg, Nordjylland Ukendt

yderligere data ukendt

Nicolai, 2013 Foto www.fik.dk

24

1-1-2-1-1-2-2) Alexander Launa * 08-08-2002 Ukendt Ukendt

yderligere data ukendt

Alexander, 2013 Foto fra Facebook

23


Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 38

Jens Nielsen (58)

1-1-2-1-1-2-3) Oliver Launa * Ukendt Ukendt

Slgtshistorie

yderligere data ukendt

Oliver Foto fra Facebook

23

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 39