You are on page 1of 2

Nama: Tingkatan: Contoh: 1. 6.24 g unsur berpadu dengan 1.

28 g oksigen untuk menghasilkan sebatian dengan formula empirik X2O. Apakah jisim atom relatif X? [J.A.R: O=16] Langkah 1: Buat jadual formula empirik Unsur Jisim (g) Bilangan mol X 6.24 6.24 j O 1.28 1.28 = 0.08 16 Latihan 1 Unsur Y bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan sebatian dengan formula molekul YO3. Jika jisim 1 mol sebatian ini ialah 80 g tentukan jisim atom relatif Y.

Langkah 2 : Berdasarkan maklumat formula empirik X2O, buat perbandingan nisbah 6.24 :0.08 = 2 : 1 j 6.24 = 2 0.08j 1 j = 1 x 6.24 =39 2 x 0.08 Oleh itu J.A.R X ialah 39 Latihan 3 Asid etanoik ialah ramuan utama cuka. Formula empiriknya ialah CH2O. Diberi bahawa jisim molar asid etanoik ialah 60 g/mol, tentukan formula molekul asid ini.

Latihan 2 Butana mempunyai formula empirik C2H5 dan J.M.R 58. Tentukan formula molekulnya.

Latihan 4 Berapakah jisim plumbum dalam gram yang diperlukan untuk berpadu dengan 0.5 mol atom klorin bagi menghasilkan sebatian dengan formula empirik PbCl2?

Latihan 5 Hitung peratus kalium menurut jisim dalam kalium karbonat, K2CO3.

FORMULA ION
Contoh: Tentukan formula kimia bagi Zink bromida Langkah 1 Tentukan simbol bagi unsur dan pastikan kedudukan bagi kation diutamakan, dalam kes ini, Zink merupakan kation yang membawa cas positif 2 berada di hadapan manakala bromida yg asasnya merupakan bromin (cas negatif 2), Br ditulis selepas zink. Langkah 2 Nyatakan simbol unsur bagi kation (cas +ve) diikuti dengan anion (cas ve) Zn (+ve): ____ x (+2) = +2 Br (-ve ) : ____ x (- 1) = - 2 0 pastikan jumlah cas ion ialah sifar Latihan 1 Tentukan formula kimia bagi Magnesium klorida

Latihan 2** Tentukan formula kimia bagi Aluminium oksida

Bagi zink, zn membawa cas positif 2, manakala Br membawa cas negatif 1, berdasarkan kedua-dua ion, nilai 2 > 1, oleh itu, bagi zink hasil darab haruslah +2 manakala bagi bromin hasil darab 2 kerana, jumlah cas ion selepas didarab mestilah 0. Bagi Zn, untuk mendapatkan +2 sebagai cas, cas Zn +2 haruslah didarab dgn 1, 1x(+2) = +2, bagi Br, untuk mendapatkan -2 sebai jumlah cas yang untuk menghasilkan hasil tambah jumlah cas keduadua ion = 0, Br yang membawa cas (-1) x 2 = -2 Zn (+ve): 1 x (+2) = +2 Br (-ve ) : 2 x (- 1) = - 2 0 Langkah 3 Tuliskan Zn Br__ , lihat pada petak kosong yang ada pada Zn dan Br, masukkan nilai kedalam persamaan Zn Br__, ZnBr2 nilai 1 tidak perlu dinyatakan dalam persamaan tersebut, Oleh itu, formula sebatian Zink bromida ialah ZnBr2

Latihan 3 Tentukan formula kimia bagi Zink nitrat

Latihan 4 Tentukan formula kimia bagi Plumbum (II) sulfat

Latihan 5 Tentukan formula kimia bagi Kalium karbonat

Latihan 6 Tentukan formula kimia bagi Kalsium sulfat