You are on page 1of 1

iirllif.lflii:iiii.i'i i,iili! lil1.

N"""r"ir,$iiiii

Itiiii+rl$tiit$,fffi

(b) Jika lebih gafam biasa ditambah kepada ais tulen, ramalkan takat lebur
campuran ais tulen dan garam biasa.

iiir
lj lrliir ,.li

rll

,tir

iidri5111,

4
5

Takat lebur campuran ais tulen dan garam biasa akan menjadi 0c lebih rendah -2 daripada
5.

6 9

iil$itb$iir

,:l!i

ijiiff
6.

Mengapakah penyejuk ditambahkan kepada air dalam radiator kereta? didih air dalam radiator Untuk meningkatkan takat d$FTr,r*on*l** {ElS; kereta. Mengapakah garam biasa diletakkan pada jalan yang berais ketika musim sejuk? Garam biasa diletakkan pada jalan yang berais untuk merendahkan beku atr untuk menghalang Pembentukan takat
ais

Fikirkon!

yang boleh mengganggu

trafik.

dffifi/i$i

"S

7.

Definisikan secara operasi "takat lebur ais" Suhu yang mana ais berubah menjadi air.

m"tilt

.r*W*

meningkatkan Kehadiran bendasing seperti garam biasa dalam air tulen takat didihnya. Kehadiran bendasing seperti garam biasa dalam ais tulen merendahkan
takat leburnya.