You are on page 1of 4

ERZNCAN NVERSTES LAHYAT FAKLTES LAHYAT Blm DERS TANIM VE UYGULAMA BLGLER Dersin Ad Tarih Felsefesi n Koul Dersleri

Dersin Dili Dersin Tr Dersin Koordinatr Dersi Verenler Dersin Yardmclar Dersin Amac Dersin renme ktlar Trke Semeli Yrd. Do. Dr. Faris ER Yrd. Do. Dr. Faris ER Tarih felsefesi hakknda temel bilgiler vermek Tarih felsefesi hakknda temel bilgiler edinir Farkl tarih felsefeleri arasndaki farkllklar kavrar Tarih felsefesinin tanm ve temel kaynaklar, Eski Yunanda tarih felsefesi, Hristiyanlk ve tarih felsefesi, Eskatoloji ve Tarih, Kilise Babalar ve tarih, Aydnlanma ve tarih felsefesi, dealizmde tarih felsefesi, Hegel, Fichte, Romantizm ve Tarih felsefesi, , Vico, Herder, Oswald Spengler ve Toynbee, Tarihselcilik ve hermentik, Heideggerin tarih felsefesi, Gadamerin tarih felsefesi, Croce ve Collingwood, Postmodernizm ve tarihselcilik Kodu ILA 320 Yaryl 6 T+U Saat 2+0 Kredisi 2 AKTS 2

Dersin erii

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK SAYFALARI Konular n Hazrlk Tarih felsefesinin tanm ve temel kaynaklar Eski Yunanda tarih felsefesi, Hristiyanlk ve tarih felsefesi Eskatoloji ve Tarih Kilise Yazarlar ve tarih Aydnlanma ve tarih felsefesi dealizmde tarih felsefesi, Hegel, Fichte, Romantizm ve Tarih felsefesi, , Vico, Herder Ara Snav Oswald Spengler ve Toynbee, Tarihselcilik ve hermentik Heideggerin tarih felsefesi Gadamerin tarih felsefesi Croce ve Collingwood Postmodernizm ve tarihselcilik KAYNAKLAR Doan zlem, Tarih Felsefesi, stanbul 1994, Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, stanbul 1969 Kubilay Aysevener-E.Mge Barutcan, Tarih Felsefesi, stanbul 2003; bn Haldun, Mukaddime, trc. Zakir Kadiri Ugan, Samuel P. Huntington; Medeniyetler atmas, der. Murat Ylmaz, Ankara, 2005; March Bloch, Tarihin Savunusu Ya Da Tarihilik Meslei, Ankara 1985; Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, stanbul 2003; Rchard J. Evans, Tarihin Savunusu, Ankara 1999; John Tosh, Tarihin Peinde, stanbul 1997; Leon E. Halkn, Tarih Tenkidinin Unsurlar, trc. Bahaeddin Yediyldz, Ankara 1989; R.G. Collingwood, Tarih Tasarm, trc. Kurtulu Diner, stanbul 1990; Josef Horovitz, Tarihiliin Douu, trc. Ramazan Altnay-Ramazan zmen, Ankara 2002; Peter Burke, Fransz Tarih Devrimi: Annales Okulu, trc. Mehmet Kk, Ankara 2002; Sabri Hizmetli, slam Tarihilii zerine, Ankara 1991; Mbahat Ktkolu, Tarih Aratrmalarnda Usl, stanbul 1991; Ramazan een, Mslmanlarda Tarih-Corafya Yazcl, stanbul 1998.

Ders Notu

Dier Kaynaklar

DEERLENDRME SSTEM YARIYIL ALIMALARI Ara Snav Final TOPLAM Yliinin Baarya Oran Finalin Baarya Oran TOPLAM

SAYISI 1 1

KATKI PAYI % 100 % 100 % 40 % 60

Ders Kategorisi Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler Uzmanlk / Alan Dersleri Beer, letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri Aktarlabilir Beceri Dersleri

DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS Katk Dzeyi No Program Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 1 Dinin insan hayatndaki yerini ve nemini fark eder. Kuran- Kerimi usulne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama 2 becerisine sahiptir. 3 Hz. Peygamberi eitli ynleriyle ve dindeki konumuyla tanr. slam inan ve ibadet esaslarn akl ve nakil erevesinde kavrar ve konuyla 4 ilgili problemlere bilimsel metotlarla zmler retir. 5 Alanyla ilgili dini metinleri ve kavramlar anlar ve yorumlar. X 6 slami ilimleri geliim sreleri ve temel konular bakmndan analiz eder. slam tarihi, corafyas, kltr, dncesi ve medeniyeti hakknda bilgi 7 sahibidir. nsanlk dnce tarihini ana hatlaryla bilir; din, bilim ve felsefe ilikisini 8 X kavrar. 9 Klasik ve ada mezhep ve dini akmlarn din ve toplumdaki yerini fark eder. 10 Dinin asli unsurlarn beeri unsurlarndan ayrt eder. slamn temel kaynaklar erevesinde dini/ahlaki ihtiya ve sorunlara 11 zmler retir. 12 Toplumun yapsal ve kltrel zelliklerinin farkndadr. X Milli, manevi ve ahlaki deerleri bilir ve bu deerlerin toplumda birletirici ve 13 btnletirici rolne uygun tutum ve davranlar gsterir. Dinler hakknda bilgi sahibidir, kltrler aras diyalog ve bir arada yaama 14 becerisi gelitirir. Dini muhtevay retime msait klacak etkili bir din eitimi ve din hizmeti iin 15 gerekli olan strateji, yntem ve teknikleri uygular. Alanyla ilgili yenilikler ve ihtiyalar dorultusunda eletirel bak asna ve 16 kendini gelitirme becerisine sahiptir. 17 Ruh salnn nemini kavrar, kendisi ve evresiyle uyumlu eylemler sergiler.

AKTS / YK TABLOSU Etkinlikler Ders Sresi (Snav haftas dahildir: 16x toplam ders saati) Ara Snav Final Soru-cevap Tartma SAYISI 16 1 1 16 9 Sresi (Saat) 2 1 2 1 1 Toplam Yk) 32 1 2 16 9

Toplam Yk Toplam Yk / 30 Dersin AKTS Kredisi

60 2 2