Bucur Liviu

INTRODUCERE ÎN GIS
ArcView 3.x

-0-

Bucur Liviu

INTRODUCERE ÎN GIS
ArcView 3.x
Mulţumiri celui care mi-a fost şi îmi este sprijin şi mentor în toată activitatea mea în acest domeniu lect. conf. dr. Imbroane Alexandru Mircea

-1-

Cuprins
Ce este ArcView GIS? Elemente geografice (features) Atribute Straturi ArcView (themes)

Proiectul ArcView (project) ArcView GUI Fereastra de proiect

Documente Views (Harti) Tables (Tabele) Charts (Grafice) Layouts (Tipar pentru imprimare) Scripts (Programe)

Exerciţii propuse

Bibliografie

-2-

Note de curs -3- .

Informaţiile de acest tip sunt înmagazinate în strânsă legatură cu elementul geografic purtând -4- . căi ferate. râuri. râuri Drumuri. râuri Localitate. se numesc elemente geografice (feature) când pot fi reprezentate pe o hartă. naturale sau create de om . manipularea.000 1:50. oferind posibilitatea de a vizualiza şi analiza datele într-o nouă şi eficientă modalitate.o forma (shape). In aceasta imagine puteti sa vedeti cum un proiect ArcView contine harta. statuie. judeţe. Nu trebuie să vă sperie daca imaginea pare complicată.000 Punct Semn de circulaţie. parcele. Fiecare element de pe hartă are o locaţie. Elementele Geografice Obiectele din lumea reala. adresă Puncte de interes localitate Linie Reţea de alimentare cu apa.Ce este ArcView GIS? ArcView GIS este un sistem informatic geografic (SIG) creat de ESRI. drumuri. izvor. vom analiza fiecare document în parte şi vom avea ocazia să vedem cum lucrează şi cum aceste documente interacţionează. Să vedem cum arată un proiect ArcView . şi un simbol ce reprezintă unul sau mai multe caracteristici ale elementului. tipar pentru imprimare (Chart) sunt documentele pe care o fereastra de proiect le conţine. Harta (View). Regiuni. Meniuri. table cu date referitoare la Romania. Elementele pot fi puncte.000. Fereastra programului ArcView conţine ferestre ce prezintă informaţiile în moduri diferite. tabel (Table). Drumuri. elementele geografice sunt stocate în baze de date împreună cu informaţiile care le descriu (caracterizeaza). păduri.000 1:1. Butoane şi Unelte în partea de sus a ferestrei aplicaţiei permiţând utilizarea acestora pentru a facilita vizualizarea. linii sau poligoane. parcuri. ţări Atributele elementelor geografice În ArcView. Poligon cladiri. editarea precum şi analiza datelor din baza de date geografică. SIG este o bază de date ce leagă informaţiile de locaţie. Acestea sunt numite primitive grafice În funcţie de scara hărţii putem reprezenta diverese elemente dupa cum urmează: Scara 1:5. grafic (Chart).

se pot accesa atributele pentru oricare element. Harta tematica – Reprezentare a judetelor in functie de suprafata totala in cinci clase valorice -5- . Managementul acestora se realizează în aşa numitele straturi (themes).numele de atribute ale elementului geografic (feature's attributes) . Straturi (themes) in ArcView SIG gestionează legăturile dintre elementele geografice şi atributele lor . neasfaltat). Datorită faptului că elementele geografice şi atributele lor sunt legate . cod al str ăzii. Harta care reprezintă setul de informaţii sub această formă se numeş te hartă tematică. Figura de mai jos este documentul View din cadrul proiectului. orar pentru lucrări de întreţinere. Atributele sunt vizualizate în fereastra documentului ce poartă numele de Tabel (Table). sau se poate localiza oricare element pornind de la attribute. Atributele pentru o stradă pot să includă numele. orar de funcţionare. suprafaţa. drumuri. ArcView GIS stocheaza informatii despre elementele geografice ce compun harta in baze de date ce se afla in legatura directa si continua cu acestea. clădiri) şi atributele pentru fiecare element. parcele. Este reprezentat stratul Romania care reprezintă judeţele ţării clasificate în cinci clase valorice în funcţie de suprafaţa totală a judeţului. tipul străzii (asfaltat. Stratul este o colecţie de elemente geografice ( cum ar fi: râuri. lungime. Atributele pentru parc pot sa includă informaţii despre nume.

şi uneltele din partea de sus a ferestrei programului ArcView execută comenzi specifice fiecărui document a cărui fereastră este activă. GUI este format din meniuri (bara de meniuri). butoane si unelte se pot executa acţiuni asupra datelor în mod simplu ş i rapid. Meniul. iar în următoarea imagine interfaţa grafică a documentului Table. Fiecare tip de document are propriul set de meniuri. Este important de subliniat faptul că în momentul în care se schimbă fereastra activă între două documente de tip diferit interfaţa grafică ( GUI ) se schimbă. fiecare tip de document oferind control şi posibilitate de vizualizare asupra unui anumit tip de date. rândul de butoane (bara cu butoane) şi rândul de unelte (bara de unelte). Apelând comenzile din meniu. se deschide o fereastră ca cea de mai jos. şi programe (Scripts). Fereastra programului (ArcView) Fereastra de proiect Fereastra de proiect ArcView conţine documentele: Hărţi (Views). Fereastra de proiect este folosită pentru a adăuga noi documente în proiect şi pentru a gestiona documentele existente. Documentele ArcView facilitează lucrul cu diferite tipuri de date . Puteţi să observaţi faptul că interfaţa grafică a documentului View are ş apte meniuri . Mai jos este reprezentată interfaţa grafică pentru documentul View. Tipare pentru imprimare (Layouts).Proiectul ArcView Când se porneşte ArcView . Marea majoritate a programelor ArcView conţin o fereastră de proiect numită generic untitled (fără titlu) în partea stângă a proiectului se află un grup de icoane reprezentând fiecare câte un document ArcView. butoanele. precum şi faptul că documentul View are multe unelte spre deosebire de documentul Table care are doar trei unelte -6- . În acest caz datorită faptului că fereastra de Proiect este activă sunt disponibile doar patru meniuri şi două butoane. iar cea a documentului Table are doar şase meniuri. butoane şi unelte. tabele (Tables). ArcView GUI (Graphical user interface) Comenzile prin interfaţa grafică (GUI) ArcView se găsesc în partea de sus a ferestrei active. Grafice (Charts).

apr în mod automat în momentul în care se salvează proiectul cu un nume. rândul de butoane (bara cu butoane) şi rândul de unelte (bara de unelte) Interfaţa grafică a documentului Table conţine doar trei unelte Fereastra de Proiect Mai jos avem reprezentată o fereastră de proiect. În ArcView toate proiectele au extensia . Dând click pe icoanele din stânga ferestrei de proiect.GUI este format din meniuri (bara de meniuri). 3 tabele (Tables). Acest proiect conţine: 2 hărţi (view). se apelează documentele conţinute de proiect. -7- . 1 grafic (Charts) Se pot vizualiza oricare dintre documente prin dublu click pe numele documentului dorit.

Când se crează un document nou. ArcView atribuie acestuia în mod automat un nume compus din tipul de document urmat de un număr (ex: View1. -8- .).Componenta proiectului “proiect1. Documentul poate fi salvat sub un alt nume sau poate fi lăsat cu numele implicit. Chart3. Tabele (Tables). butoane şi unelte aranjate într-o interfaţă grafică unică.. View2. Tipare pentru imprimare (Layouts) şi Programe (Script). Dând dublu click pe numele oricărui document de tip hartă vom deschide fereastra de vizualizare a acestuia.apr” Documentele Proiectului ArcView organizează datele în proiecte a căror fişiere pot fi identificate prin extensia .. Acest proiect conţine două documente Hartă (View). Grafice (Charts). Proiectele stochează şi organizează informaţia în cinci tipuri de documente : Hărţi (Views).apr.. Fiecare tip de document are propriul meniu.

-9- . ţări. numit tabel atribut. Un proiect ArcView poate s ă conţina şi alte tipuri de tabele în plus faţă de tabelele atribut. “ Hidrografie” nu sunt vizibile pentru ca casuta de validare nu este bifata. fişiere dBASE. numite tabele externe ce pot fi : tabele INFO. În tabelul ce se află în legatură directă cu un strat. prin bifarea sau debifarea căsuţelor de validare. Dacă căsuţa este bifată. De exemplu: pentru populaţia totală a unui judeţ vom crea o coloana denumită simplu şi sugestiv Sup_tot. Fiecare strat din legendă are o casuţa de validare (checkbox) lânga nume. Tabele (Tables) Tabelul prezintă înregistrările ca şi rânduri iar câmpurile ca ş i coloane. şi fişiere text delimitate (.txt) Poţi să editezi tabelele adăugând noi înregistrări. Ca şi în cazul straturilor ce compun o hartă se pot ascunde coloanele ce nu doresc a fi afişate. Stratul (theme) este un set de elemente geografice relaţionale cum ar fi. modificând valori ale câmpurilor. parcele împreună cu atributele fiecărui element. Controlul asupra straturilor vizibile sau nu aparţine utilizatorului. şterge înregistrări sau coloane. “Localitati”. Aceasta fereastra de View contine 4 straturi Straturile “Judet Bihor”. judeţe.Harti (Views) Hărţile permit vizualizarea datelor geografice organizate în straturi (theme). oraşe. stratul este vizibil. fiecare înregistrare reprezintă un singur element geografic şi fiecare câmp reprezintă un singur atribut al acelui element. Legenda ne prezintă straturile care compun harta şi care dintre ele sunt vizibile. Totodată se poate atribui unei coloane un nume prescurtat. Dacă căsuţa de validare nu este bifată înseamnă că stratul nu este vizibil. precum şi simbolurile prin care elementele geografice aparţinătoare fiecărui strat sunt reprezentate. Fereastra prezintă Harta în partea dreaptă si o legendă (Table of Contents) în partea stângă. putând mai apoi să se definească un aşa numit “alias” care să cuprindă întreaga denumire a coloanei în cazul nostru populaţia totală pentru ca în momentul în care se apelează informaţii despre elementul grafic să ne apară într-un mod cât mai clar explicaţia asupra valorii. străzi.

Grafice reprezentate sub forma columnară şi cerc ArcView poate lucra cu şase tipuri de grafice : suprafeţ e (area). Puteţi să modificaţi modul de prezentare a informaţiei în funcţie de necesităţile personale . cerc (pie). graficele sunt în permanentă legătură cu tabelele şi hărţile. bară (bar).y scatter). şi dispersie (x. Totodată puteţi să obţineţi informaţii direct de pe grafic.Acesta este un table atribut. putând mai apoi să includeţ i graficele create în tiparul pentru imprimare (Layout) pentru a putea fi imprimat si publicat. Grafice (Charts) Graficele prezintă informaţia tabelară sub forma grafică. columnar (column). Multe dintre denumirile de coloane au denumiri prescurtate cum ar fi: Suprafata totala a judetului este prescurtata prin Sup_tot . .10 - . În ArcView. Utilizând unealta Identify . dând click pe o coloană a graficului putem să primim ca şi răspuns o fereastră cu informaţii asupra elementului geografic reprezentat prin grafic. linie (line). Aceasta înseamnă că o înregistrare din cadrul tabelului atribut pe care doriţi să o reprezentaţi grafic va trebui să o selectaţi printr-un singur click.

executarea şi corectarea programelor scrise în Avenue.11 - . grafice. orientarea şi marginile acesteia. tabele) orice modificare adusă acestora va induce în mod automat modificări î n pagina din cadrul documentului.Tiparul pentru imprimare (Layouts) Tiparul pentru imprimare este Documentul în care se pot aranja hărţi. tabele. unităţilor de măsură. Documentul Programe (Script) permite crearea. grafice ş i imagini ca şi obiecte grafice. mărimii. Pagina creată î n cadrul documentului poate să fie imprimată cu ajutorul unei imprimante sau unui plotter sau poate s ă fie salvată ca şi imagine pe suport magnetic. . roza vânturilor. scară. Este foarte important ca o hartă să conţină componente cartografice cum ar fi : cadrul hărţii. compilarea. legendă. Limbajul Avenue este complet integrat în platforma ArcView şi în concluzie poate fi folosit î n cadrul programului ArcView. Liniile de cod sunt scrise in documentul Programe (Script). Programe (Scripts) Avenue este limbajul de programare în ArcView. Toate acestea pot fi adăugate în cadrul Documentului Tipar pentru imprimare. Un alt element important este setarea paginii de lucru permiţând reglarea poziţiei. Este locul în care utilizatorul concepe harta finală în GIS. caroiaj. Datorită faptului că tiparul pentru imprimare este în continuă legătură cu elementele pe care le conţine (hărţi . Puteţi să scrieţi programe apelabile prin butoane sau unelte pentru a completa funcţiile unei anumite aplicaţii sau să modificaţi funcţiile meniurilor existente. Cu Avenue se pot modifica aproape toate aspectele programului ArcView scriind propriile programe sau subr utine. Tipar pentru imprimare pentru o harta ce se doreste a fi publicata. modificarea.

Tabelul prezintă înregistrările ca şi rânduri iar câmpurile ca şi coloane. se numesc elemente geografice (feature) când pot fi reprezentate pe o hartă. Hărţile permit vizualizarea datelor geografice organizate în straturi (theme). Rezumat ArcView GIS este un sistem informatic geografic (SIG) creat de ESRI. Obiectele din lumea reală. . ArcView organizează datele în proiecte a căror fiş iere pot fi identificate prin extensia . legendă. şi un simbol ce reprezintă unul sau mai multe caracteristici ale elementului. formă (shape).apr. tabele.y scatter). scară. rândul de butoane (bara cu butoane) şi râ ndul de unelte (bara de unelte). cerc (pie). linie (line). Documentul Programe (Script) permite crearea. fiecare înregistrare reprezintă un singur element geografic şi fiecare câmp reprezintă un singur atribut al acelui element. Fiecare tip de document are propriul meniu. numit tabel atribut. În tabelul ce se află în legatură directă cu un strat. ArcView poate lucra cu şase tipuri de grafice : suprafeţ e (area). executarea si corectarea programelor scrise în Avenue. bară (bar). caroiaj. roza vânturilor. Avenue este limbajul de programare în ArcView. oferind posibilitatea de a vizualiza şi analiza datele într-o noua şi eficientă modalitate. naturale sau create de om .Exemplu de linii de cod scrise in Avenue. Comenzile prin interfaţa grafică (GUI) ArcView se găsesc în partea de sus a ferestrei programului.12 - . grafice şi imagini ca şi obiecte grafice. si dispersie (x. compilarea. graficele sunt în permanentă legătură cu tabelele şi hărţile. Tabele (Tables). Tipare pentru imprimare (Layouts). Grafice (Charts). şi Programe (Script). Tiparul pentru imprimare este Documentul în care se pot aranja hărţi. Fiecare document are o interfaţă grafică ( GUI ) proprie. butoane şi unelte aranjate într-o interfaţă grafică unică. GUI este format din meniuri (bara de meniuri). modificarea. Fiecare element geografic de pe hartă are o locaţie. SIG este o bază de date ce leagă informaţiile de locaţie. Cu Avenue se pot modifica aproape toate aspectele programului ArcView scriind propriile programe sau subrutine. Fereastra prezintă Harta în partea dreaptă şi o legendă (Table of Contents) în partea stângă . Este foarte important ca o hartă să conţină componente cartografice cum ar fi : cadrul hărţii. Graficele prezintă informaţia tabelară sub formă grafică. columnar (column). Proiectele stochează şi organizează informaţia în cinci tipuri de documente : Hărţi (Views). În ArcView.

13 - .Proiectul ArcView Project .

Note de curs .14 - .

Aceste programe sunt specializate pentru diferite aplicaţii cum ar fi: Analiză 3D (3D Analyst). Analiză Spaţială (Spatial Analyst). .15 - . Hidrologie (Hydrological Analyst).Meniul Proiectului ArcView Fereastra de întampinare în momentul când se lansează programul ArcView. Pentru a activa o extensie este necesar să se bifeze căsuţa de validare. Se poate opta între cele trei variante:  Deschiderea unui proiect nou cu un document Hartă (View) nou  Un proiect gol  Deschiderea unui proiect deja existent Fereastra unui proiect gol conţine următoarele elemente:  Meniul proiectului  Bara de butoane  Fereastra de proiect Meniul File : Crează un proiect nou Deschide un proiect deja existent Închide proiectul Salvează proiectul Salvează proiectul cu un alt nume Extensii Închide programul ArcView Fereastra de extensii conţine informaţii despre programe de sine-stătătoare ce sunt create pentru ArcView şi pot fi folosite pentru a lărgii posibilităţile de lucru cu ArcView. suport pentru diferite tipuri de imagini. etc…Aceste extensii pot fi folosite numai în cazul în care a fost achiziţionată licenţa pentru acestea. Fereastra de deschidere a unui proiect deja existent conţine comenzi ce ne ajuta să identificăm locul în care proiectul a fost salvat şi să îl deschidem.

Deschide fereastra Symbol Lista ferestrelor deschise. Ajută la gestionarea ferestrelor deschise. Meniul Window Aranjarea ferestrelor documentelor deschise pentru a putea fi vizualizate toate Aranjarea ferestrelor deschise din cadrul proiectului în cascadă Aranjeaza in linie toate ferestrele care au fost minimizate sub forma de icoana.Meniul Project Proprietăţile proiectului Reproiectarea aplicaţiei ( schimbarea interfeţei ) Redenumire Ştergere Adăugare de Tabele Import Conexiune SQL Fereastra de setare a proprietăţilor Proiectului Setarea unui program (script) care să ruleze la deschiderea proiectului Setarea unui program (script) care să ruleze la închiderea proiectului Setarea directorului de lucru Specificaţii cu privire la cel care a creat proiectul Data la care a fost creat proiectul Setarea culorii pentru selecţii Comentarii si explicaţii cu referire la proiect.16 - . Meniul Help Informaţii cu privire la toate operatiunile ce se pot executa in programul ArcView Cum sa obţii asistenţă Informaţii cu privire la produs Butoane Salvează proiectul Ajutor – dând click pe acest buton şi mai apoi dând click pe oricare dintre elementele grafice ale interfeţei vom primi explicaţii cu privire la modul de utilizare şi asupra operaţiei pe care o execută. .

17 - .Documentul Harta View .

Note de curs .18 - .

shp Fereastra documentului Hartă(View) în urma adăugării stratului de hartă ce reprezintă judeţele de pe cuprinsul României. Cu ajutorul butonului AddTheme putem să adaugăm un strat de hartă C:\CursArcView\Date\Romania. Meniul File Închide fereastra documentului Hartă (View) Închide toate ferestrele deschise Setează directorul de lucru Salvează Proiectul Salvează Proiectul în directorul dorit Extensii Listează Setează imprimanta Exportă conţinutul ferestrei View ca şi fişier bmp..Documentul Harta (View) Fereastra documentului Hartă (View) numită implicit View1 Se poate observa faptul că bara de meniu precum şi cele de butoane şi unelte se lărgesc primind funcţii şi comenzi specifice documentului Hartă (View) Meniuri Bara de butoane precum şi cea de unelte conţine foarte multe comenzi inactive. wmf. tif.. Managementul Straturilor Ieşire din proiect . jpg.. Acest lucru se datorează faptului că documentul Hartă (View) nu conţine nici un strat de harta..19 - .

grafice selectate Adaugă Selectează toate elementele grafice Meniul View Proprietăţile Ferestrei View Adaugă un nou strat de hartă (theme) Crează un strat (theme) nou Bifează toate temele pentru a fi vizibile Debifează toate temele pentru a nu fi vizibile Setarea paginii pentru Layout ( Pagina pentru Imprimare) Modul în care sunt afişate elementele grafice din Legendă Măreşte la dimensiunea maximă Mărire Micşorare Focalizare asupra temei active Focalizare asupra primitivei grafice selectate Afişeaza la mărimea precedentă Caută elemente grafice pe baya caracteristicilor din tabelul atribut Fereastra de setare a proprietăţilor ferestrei View Numele documentului Hartă (View) Data la care a fost creat Informaţii cu privire la cel care a creat harta Unitaţi de măsură utilizate de hartă Unităţi de măsurare a distanţei Buton de setare a proiecţiei zonei Setarea perimetrului Setarea culorii de fundal Comentariu şi explicaţii cu privire la hartă .20 - .Meniul Edit (butoanele devin active în cazul în care se lucrează cu elemente grafice) Copiază şi şterge stratul activ Copiază stratul activ Şterge stratul activ Revine asupra ultimei editări Copiază şi şterge elementul grafic Copiază elementul grafic Şterge elementul grafic Grupează elementele grafice selectate ca fiind un singur element grafic Uneşte elementele grafice creând un contur unic Taie elementele grafice ce se intersectează după conturul celui aflat deasupra Crează un nou element grafic egal cu intersecţia dintre elem.

Setarea Proiecţiei hărţii Proiecţii predefinite(Standard) Proiecţii definite de utilizator (Custom) Categorie de proiecţie Tip de proiecţie Meniul Theme Proprietăţile temei Porneşte sau Opreşte Editarea stratului (theme) Salvează modificările Salvează modificările în directorul dorit Conversie în format shp Editează legenda Ascunde / Vizualizează Legenda Auto Etichetare Îndepărtarea etichetelor Îndepărtarea etichetelor care se suprapun Conversia etichetelor care se suprapun Deschide Tabelul Atribut al temei Interogarea datelor din cadrul Tabelului Atribut Selecţii în cadrul temei Deselectarea primitivelor grafice din cadrul temei Meniul Graphics Proprietăţile elementului grafic – deschide Fill Palette Setări asupra stilului textului şi etichetelor Mărime şi poziţie a elementului grafic Aliniere Aduce în faţă elementul grafic Trimite în spate elementul grafic Grupează elemente grafice Desface grupul de elemente grafice creat prin comanda Group Adaugă elementul grafic în tema activă Transformă elementul geografic selectat din cadrul temei active în element grafic .21 - .

Butoane şi unelte în fereastra hartă (View) Vizualizare hartă completă Vizualizare strat activ Vizualizează selecţia Mărire Micşorare Revenire la scara precedentă Deselectare Help Caută Proprietăţi Adaugă strat Editare Legendă Save Deschide Tabelul Atribut Interogare Mărire Micşorare Informaţii Selectare elemente Editare grafice elemente grafice Selectare elemente geografice Măsurare Etichete Text Elemente grafice Scara hărţii Coordonatele cursorului pe hartă Hiperlink Mută harta Tipuri de Etichete: Text: Elemente grafice: .22 - .

Legenda- crearea de hărţi tematice Legend

- 23 -

Note de curs

- 24 -

Fereastra Editorului de legendă

Tipuri de legende Single Simbol – toate elementele geografice vor fi prezentate cu acelaşi simbol Graduate Color – se va face o clasificare a elementelor geografice în funcţie de valorile din tabelut atribut într-un număr de clase stabilit. Prezentarea pe hartă va fi în culori diferite pentru fiecare clasă valorică. Ex: clasificarea ţărilor în funcţie de populaţie in 5 clase valorice. Unic Value – reprezentarea elementelor geografice în mod unic pentru fiecare element descris printr-o valoare în cadrul tabelului atribut. Ex: reprezentarea solurilor în funcţie de clasă. Dot – reprezentarea elementelor geografice sub forma de nori de puncte cu densităţi diferite (un punct reprezintă un numar de entităţi).Ex: densitatea populaţiei într-un anumit areal Chart – reprezentarea elementelor geografice sub forma de grafic pe hartă. Grafice care compară anumite valori ce caracterizează elementele geografice. Prin dublu click pe simbolul afişat în fereastra Editorului de Legendă se deschide fereastra Palette care ne ajută să setăm modul de prezentare a elementelor geografice în cadrul hărţii. Astfel putem să alegem simboluri diferite pentru fiecare tip de element. Pentru poligoane - Fill Palette - putem să setăm:  Modul de umplere cu culoare ( fără, plin, haşuri)  Grosimea liniei ce delimitează poligonul  Culoarea fundalului  Culoarea haşurii sau a poligonului  Culoarea liniei ce delimitează poligonul Pentru linii - Pen Palette:  Tip de linie (continuă, intreruptă, simplă, dublă,...)  Grosime  Modul de reprezentare a capetelor  Modul de reprezentare a îmbinărilor  Culoare

- 25 -

Marker Palette:  Simbol  Mărime  Unghi de rotaţie  Culoare Pentru text .Pentru puncte . Pentru a adăuga noi simboluri sau pentru a salva simboluri ne vom folosi de fereastra – Palette Manager. subliniat)  Culoare Aceasta este fereastra .Font Palette:  Tip de caracter  Mărime  Stil (normal. linie şi poligon .26 - . Single Symbol  Prezintă elementele din cadrul temei cu un simbol unic  Poate fi folosit pentru straturi (theme) tip punct. îngroşat.Color Palette -de la care se poate seta culoarea pentru toate elementele amintite mai-sus. italic.

Exemplu: densitatea populaţiei într-un areal.  Poate fi folosit pentru straturi (theme) tip punct. temperaturii. etc. soluri. linie. hidrografie. lungime.  Poate fi folosit doar pentru straturi (theme) tip poligon Unique Value  Se foloseşte în cazul în care stratul (theme) are o coloană de tip numeric sau text în cadrul tabelului atribut care identifică elementele geografice în mod unic (ex: tip)  Vor fi prezentate elementele geografice în funcţie de valorile din colana de identificare  Exemple: tipuri de ecoregiuni. populaţie)  Elementele geografice vor fi grupate într-un număr de clase valorice stabilite de către utilizator pe baza valorilor din coloana selectată a tabelului atribut  Exemplu: Reprezentarea diverselor areale în funcţie de valoarile populaţiei. temperatură. si poligon Dot Density (Densitate de puncte)    Se foloseşte pentru reprezentarea densităţii unui fenomen în cadrul unei zone pe baza valorilor din tabelul atribut ce caracterizează elementele geografice Reprezentare: Densitatea fenomenului este reprezentată în cadrul arealului printr-un număr de puncte. densitatea de animale per regiune. un punct reprezintă un număr x de entităţi. pantei. poluării.Graduated Color (Grupări în clase valorice)  Se foloseşte în cazul în care stratul (theme) are o coloană de tip numeric în cadrul tabelului atribut care caracterizează elementelul geografic (ex: suprafaţă.27 - . drumuri. etc. etc .

 Poate fi folosit doar pentru straturi (theme) tip poligon Chart Symbol (Simbol Grafic)  Se foloseşte pentru reprezentarea grafică a mai multor caracteristici ale elementului geografic  Foarte util pentru compararea mai multor valori ce definesc un areal  Exemple: reprezentarea grafică a suprafeţelor tipurilor de terenuri din cadrul unei zone  Poate fi folosit doar pentru straturi (theme) tip poligon Graduated Symbol (Grupări în clase valorice)    Este similară grupării în clase valorice dar este folosită doar în cazul straturilor (theme) tip punct si linie diferenţierea acestor elemente grafice făcându-se prin mărimea. grosimea lor Exemple: clasificarea drumurilor in funcţie de importanţă. clasificarea oraşelor in funcţie de populaţie Poate fi folosit pentru straturi (theme) tip punct si linie .28 - .

puteţi să alegeţi coloana din cadrul tabelului atribut a stratului (theme) după care să se facă clasificarea folosind Classification Field Puteţi să schimbaţi metoda de clasificare. numărul de clase.29 - .– pentru linii – pentru puncte Alegerea metodei de Clasificare   Când folosiţi tipurile de legendă graduated color sau graduated symbol. şi modul de rotunjire a valorilor folosind butonul Classify din cadrul ferestrei Legend Editor .

Natural Breaks Equal Interval Quantile Equal Area Standard Deviation .foloseşte pentru împărţirea pe clase deviaţia standard faţă de media valorilor coloanei ce caracterizează elementul geografic. reprezentând clasele în funcţie de deviaţia faţă de valoarea medie.Metode de clasificare      Natural Breaks – identifică barierele naturale între valori Equal Interval – împarte valorile în mod egal într-un număr x de clase Quantile – fiecare clasă conţine acelaşi număr de elemente geografice Equal Area – fiecare clasă are aceeaşi suprafaţă Standard Deviation .30 - .

Culoare. Manipularea Claselor Editarea valorilor ce reprezintă o clasă Simbolul clasei. haşură Modificarea textului care să apară ca şi definiţie a clasei Adăugare de clase Ştergerea clasei Prezentarea claselor în ordine crescătoare Prezentarea claselor în ordine descrescătoare .31 - . în cazul exemplului dat densitatea populaţiei.Normalizarea Datelor Normalizarea are rolul de a face raportul dintre două coloane din cadrul tabelului atribut (Ex: populaţie şi suprafaţă) pentru a prezenta pe hartă rezultatul acestei raportări.

32 - .  .Lucrul cu valorile Null     Valorile Null reprezintă valori care nu trebuiesc luate în considerare în momentul când se realizează clasificări Valorile Null spre deosebire de valorile Zero indică faptul că nu există valori introduse pentru acel element Valorilor null li se atribuie valoarea –99 sau 0 Puteţi să comunicaţi programului să nu ia in considerare aceste valori în cadrul clasificărilor apăsând butonul . În urma acestei comenzi va apărea fereastra de dialog Null Values. ArcView va folosi în mod automat fişierul . unde utilizatorul va indica valoarea null Salvarea si căutarea de legende     Salvarea legendei pentru o utilizare viitoare Legendele sunt salvate ca şi fişiere .avl Căutarea sau salvarea legendei: Alegeţi din fereastra Legend Editor butonul: o Load – pentru căutarea unei legende o Save – pentru salvarea legendei create:  Salvaţi legenda cu numele stratului pentru a fi mai uşor de asociat in viitor Când tema este adăugată în fereastra View.avl pentru simbolizarea stratului.

33 - .Straturi – Setare Proprietăţi Theme Properties .

34 - .Note de curs .

modul în care se face etichetarea Numele stratului Denumirea coloanei a cărei valori să fie afişate ca şi etichetă Poziţia etichetei faţă de centrul elementului geografic Dimensionarea etichetei să se facă după scară Geocoding: . Numele startului Sursa (locul unde se află salvat stratul) Posibilitatea de a crea filtre astfel încât numai elementele geografice care se supun acestei reguli să fie afişate Comentarii cu privire la strat. Prima icoană este Definition.tiparul după care să se realizeze geocodificarea Numele stratului Tip de geocodificare Editing: . Display: .reguli cu referire la vizibilitatea stratului pentru scări diferite Scara minimă Scara maximă .35 - .reguli de editare a stratului Numele stratului Atributul care să fie actualizat Tipul atributului Regula de unire Regula de împărţire Snapping – setarea snappingului.Fereastra de setare a proprietăţilor temei cuprinde mai multe icoane care reunesc proprietăţi cu un aunumit specific. Text Labels: .

Se scrie o însiruire de caractere care va reprezenta parola .) Locking: . documente.legarea elementelor geografice de fişiere de diverse tipuri (imagini.) Coloana care conţine informaţii asupra locului unde este salvat fişierul legat Acţiune Program (Acţiunea poate să facă să se deschidă o anumită imagine sau un alt tip de fişier sau să apeleze un program sau subrutină predefinit de utilizator prin scrierea liniilor de cod în documentul Programe (Script).. tabele.blocarea drepturilor asupra stratului Buton care accesează fereastra Password pentru setarea parolei de acces..Hot Link: .36 - .

Documentul Tabele Tables .37 - .

Note de curs .38 - .

Fereastra Tabelului atribut Meniuri: Meniul File Închide fereastra documentului Tabele (Tables) Închide toate ferestrele deschise Salvează Proiectul Salvează Proiectul în directorul dorit Extensii Listează Setează imprimanta Exportă tabelul Managementul Straturilor Ieşire din proiect Meniul Edit Copiază şi şterge înregistrarea selectată Copiază înregistrarea selectată Adaugă Revine asupra ultimei modificări Revine asupra ultimei reveniri Adaugă o coloana Adaugă un rând Şterge o coloană Şterge un rând Selectează tot Deselectează tot Inversează selecţia .39 - .

maxim.) Calculează valoarea unei coloane pe baza unei formule Face statistica unei coloane ( minim. maxim. suma...40 - . deviaţie standard.) Copiază şi şterge Salvează Copiază Adaugă Deselectează tot Crează grafic Caută Interogare Promovează Legături Suma Calculează Sortează descendent Ajutor Selectează tot Inversează selecţia Sortează ascendent Editează Număr de selecţii Număr de înregistrări Selectează Informaţii ....... medie. medie.Meniul Table Proprietăţi Crează grafic Porneşte modulul de editare (se schimbă cu Stop Editing – opreşte editarea) Salvează modificările Salvează modificările cu un alt nume Caută Interogare Promovează rândurile selectate Defineşte legături de tip Join Şterge toate legăturile de tip Join Defineşte legături de tip Link Şterge toate legăturile de tip Link Refresh Meniul Field Sortează ascendent înregistrările în funcţie de valorile coloanei selectate Sortează descendent înregistrările în funcţie de valorile coloanei selectate Crează index Crează un tabel cu informaţii asupra unei coloane ( minim. suma.

Documentul Grafice Charts .41 - .

Note de curs .42 - .

Graficul se crează dând click pe butonul New dupa ce selectăm icoana Charts din fereastra de proiect. Y (valoare col. 2) Meniul Edit Revine asupra modificării făcute .Graficul se bazează pe valorile dintr-un tabel atribut sau un tabel extern.1). Graficul nou creat primeşte implicit numele Chart1 ( acest nume îl putem modifica înca de la început în fereastra de creere a graficului).43 - . Fereastra Chart Properties Numele Graficului Tabelul de referinţă Coloanele de tip numeric din cadrul tabelului Coloanele selectate cu ajutorul butonului Add Coloana folosită ca şi etichetă a graficului Comentariu si explicaţii referitoare la grafic Fereastra Graficului nou creat Meniul File Închide fereastra documentului Tabel (Tables) Închide toate ferestrele deschise Salvează Proiectul Salvează Proiectul în directorul dorit Extensii Listează Setează imprimanta Ieşire din proiect Meniul Gallery – tipuri de grafice Areal Bare Coloane Linie Cerc Reprezentare prin puncte de coordonate X (valoare col.

Meniul Chart Proprietăţile graficului – deschide fereastra Chart Properties Inversează coloanele cu rânduri şi respectiv rândurile cu coloanele Caută Ascunde Titlul Ascunde Legenda Ascunde axa x Ascunde axa y Tipuri de grafice .44 - .

Y Caută Ajutor Schimbă culoarea Informaţie Elimină cu un poligon Elimină din grafic o înregistrare Proprietăţi ale obiectelor grafice ale graficului (Titlu.Butoane si Unelte Revine asupra modificării Salvează Areal Bară Coloană Linie Cerc Tipuri de grafice Proprietăţile Graficului Schimbă Coloana/Rând X. legenda..45 - .) ...

46 - .Documentul Tipar pentru imprimare Layout .

47 - .Note de curs .

tif. Ieşire din proiect Meniul Edit Revine asupra ultimei modificări Copiază si şterge obiectul selectat Copiază obiectul selectat Adaugă obiectul copiat Şterge obiectul selectat Selectează toate obiectele Meniul Layout Proprietaţile documentului Tipar pentru imprimare (Layout) Setarea formatului paginii Vizualizează toata pagina Vizualizare scara 1:1 Vizualizează obiectul selectat Măreşte Micşorează Ascunde caroiajul Ascunde marginile Adaugă linie de contur Foloseşte un tipar existent Salvează tiparul Salvează obiectul selectat ca şi Roza Vânturilor .. jpg....Fereastra Tipar pentru Imprimare (Layout) Meniul File Închide fereastra documentului Hartă (View) Închide toate ferestrele deschise Salvează Proiectul Salvează Proiectul în directorul dorit Extensii Listează Setează imprimanta Exportă conţinutul ferestrei View ca şi fişier bmp.48 - . wmf.

) Lăţime Înălţime Orientare Margini Foloseşte marginile utilizate de imprimantă Sus Stânga Jos Dreapta Rezoluţia imprimării Meniul Graphics Proprietăţile obiectului selectat Setarea caracteristicilor textului Dimensiunea si poziţia obiectului Aliniere faţă de caroiaj Aduce obiectul în faţă Trimite obiectul în spate Grupează obiectele selectate Desface grupul de obiecte grupat cu comanda Group Converteşte obiectul selectat în elemente grafice Butoane si Unelte Copiază Copiază si şterge Salvează Vizualizare toată pagina Aduce in faţă Ascunde în spate Grupează Proprietăţile documentului Adaugă Setarea liniei de contur Vizualizare obiect selectat Micşorează Desface grupul Text Măreşte Selectează Elemente grafice Revine asupra modificării Modifică elemente grafice Vizualizare scara 1:1 Elemente cartografice Măreşte Micşorează Deplasează Imprimă Poziţia cursorului pe pagină(x........y) .. .) Unitatea de măsură a paginii (mm.. A3.A0.Proprietăţile documentului Tipar pentru imprimare (Layout) Nume Setarea caroiajului distanţa orizontală între grile distanţa verticală între grile Alinează obiectele după caroiaj Setarea formatului paginii Dimensiunea paginii (A4.. in. cm.49 - .

. . .tif.mcp.bil. .Text si elemente Grafice Adaugă text în pagina pentru imprimare Adaugă elemente grafice în pagină Elemnete cartografice Adaugă Harta în pagina pentru imprimare Adaugă Legenda în pagina pentru imprimare Adaugă Scara în pagina pentru imprimare Adaugă Roza Vânturilor în pagina pentru imprimare Adaugă Graficul în pagina pentru imprimare Adaugă Tabelul în pagina pentru imprimare Adaugă Imagini în pagina pentru imprimare (extensii: .bsq. . . . .ps.eps. .bip. .nbi.rlc. .wmf) .lan.50 - . . .bmp. .rs.gif.gis.xbm. .

 Deschiderea unui tabel atribut  Importarea unui tabel extern  Structura tabelului  Selectarea înregistrărilor .  Utilizarea uneltelor şi butoanelor specifice documentului Hartă  Etichetări ale elementelor geografice  Adăugarea de elemente grafice în fereastra documentului Hartă  Adăugarea de text în fereastra documentului Hartă  Controlul etichetelor.  Selectarea de elemente geografice  Interogări ale elementelor straturilor  Căutări în cadrul straturilor Ex:6 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hartă (View).  Crearea unui document Hartă  Setarea proprietăţilor  Manipularea ferestrelor  Lucrul cu două documente Hartă Ex:3 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hartă (View).  Crearea de hărţi tematice  Editorul de legendă  Tipuri de legende Ex:7 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Tabel (Table).51 - . elementelor grafice şi text Ex:5 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hartă (View).  Adăugarea de straturi (theme)  Vizualizarea straturilor  Lucrul cu mai multe straturi  Stratul (theme) activ  Setarea proprietăţilor stratului Ex:4 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hartă (View).Exerciţii propuse Cuprins Ex:1 Obiectiv: Lucrul cu Proiecte în ArcView.  Crearea unui proiect  Salvarea  Deschiderea unui proiect  Setarea proprietăţilor Ex:2 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hărţi (View).

grafic şi hartă Ex:10 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Tipar pentru imprimare (Layout).52 - .  Selectarea unei coloane Utilizarea uneltelor şi butoanelor specifice documentului Tabel (Table) Ex:8 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Tabel (Table).  Crearea unei pagini pentru imprimare  Setarea proprietăţilor Documentului  Setarea proprietăţilor paginii  Adăugarea de elemente cartografice  Adăugarea de elemente grafice  Adăugarea de text şi imagini  Manipularea obiectelor din pagina de imprimantă Aplicaţii .  Lucru cu fereastra Hartă şi fereastra Tabel  Relaţii dintre hartă şi tabel Ex:9 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Grafice (Chart).  Crearea unui grafic din tabel atribut  Crearea unui garfic din tabel extern  Utilizarea butoanelor şi uneltelor specifice documentului Grafice (Chart)  Relaţii dintre tabel.

2/ArcView GIS 3.click Setarea proprietăţilor Proiectului Project Properties Vezi fereastra Project Properties în caietul de lucrări Capitolul Proiect .click Închiderea unui proiect File  Open Project . Buton click = un click pe butonul stâng al mouse-ului DbClick = două click-uri succesive pe butonul stâng al mouse-ului Clickdr = un click pe butonul drept al mouse-ului Dacă există mai multe posibilităţi de a executa o comandă vor fi indicate astfel: a) Varianta 1 b) Varianta 2 Ex:1 Obiectiv: Lucrul cu Proiecte în ArcView.click Open Project Deschiderea unui proiect existent Drivers C: Director: CursArcView Name: Proiect1 .click Apelarea extensiilor File  Exit click Închiderea programului ArcView Project  Properties .2 Welcome to ArcView GIS  As a blank project (validează apoi OK) Crearea unui proiect File  Save Project As click Save Project As Salvarea unui proiect cu un nume Drivers C: Director: CursArcView Name: Proiect1 Ok Salvarea modificărilor în cadrul File unui proiect deja existent  Save Project .Modalităţi de scriere în cadrul exerciţiilor: Meniu .  Crearea unui proiect  Salvarea  Deschiderea unui proiect  Setarea proprietăţilor Pornirea programului ArcView Start/Programs/Esri/ArcView GIS 3. Fereastra .click Ok File  Extensions .53 - .click File  Close Project .

Când se ajunge la dimensiunea dorită se eliberează tasta mouse-ului.DbClick Rezultat: o nouă fereastră Hartă (View) pentru care vom seta proprietăţile şi o vom putea identifica după nume. Întregul control asupra ferestrelor se efectuează din fereastra de Proiect.  Crearea unui document Hartă  Setarea proprietăţilor  Manipularea ferestrelor  Lucrul cu două documente Hartă Se crează un proiect nou ( vezi ex. Putând să lucrăm cu una.DbClick Rezultat: se crează o ferestră nouă numită implicit View1 View  Properties . Modul de afişare al ferestrelor este controlat de meniul Window prin comenzile Tile.click (View) New b) IcoanaView . Încercaţi să dimensionaţi fereastra deplasând limita stângă a ferestrei. Pentru a mării fereastra spre dreapta se deplasează cursorul mouse-ului pe limita din dreapta a ferestrei.54 - . Se închide fereastra View1 Lucrul cu două documente Hartă În fereastra de Proiect a) Icoana View . De aici putem să accesăm oricând oricare document prin DbClick pe numele documentului dorit.Ex:2 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hărţi (View).click Setarea proprietăţilor hărţii View Properties Vezi fereastra View Properties în caietul de lucrări Capitolul Documentul Hartă (View) Manipularea ferestrelor Pentru a deplasa fereastra se dă click şi se menţine apăsată tasta stângă a mouse-ului. două sau mai multe ferestre deschise simultan. . închide fereastra încercati să vedeţi efectul celor 3 butoane de pe bara de titlu a ferestrei Hartă(View). Arange Icons. respectiv cea de sus şi mai apoi cea de jos. Dând click şi menţinând tasta stângă a mouse-ului apăsată putem să deplasăm marginea dreaptă a ferestrei în direcţia dorită. 1) În fereastra de proiect Crearea unui document Hartă a) Icoana View . Pentru a minimiza. Respectiv controlul asupra ferestrei active se face din Lista ferestrelor deschise din meniul Window.click New c) IcoanaView . Când se obţine mutarea dorită se eliberează tasta stângă a mouse-ului. Cascade. maximiza. pe bara de titlu a ferestrei View . cursorul îşi schimbă forma în . Prin deplasarea mouse-ului se poate deplasa fereastra.

căutări) au loc doar in stratul activ.click Ok Vizualizarea unui strat Fereastra perezintă Harta în partea dreaptă şi o Legenda (Table of Contents) în partea stângă.shp şi hidrografie.Ex:3 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hartă (View).55 - . Poligon.  Adăugarea de straturi (theme)  Vizualizarea straturilor  Lucrul cu mai multe straturi  Stratul (theme) activ  Setarea proprietăţilor stratului Se crează un proiect nou vezi ex. Daţi click pe numele stratului în Legendă. prin deplasarea mouse-ului astfel încât stratul Romania.click Project Properties Vezi fereastra Theme Properties în caietul de lucrări Capitolul Straturi – Setare Proprietăţi .2 Adăugarea unui strat Se dă click pe butonul Add Theme Drivers C: Director: CursArcView Subdirector: Date Romania. Încercaţi să mutaţi stratul Romania. Lucrul cu mai multe straturi Exerciţiu: încercaţi să mai adăugaţi stratul localitati. 1 Se crează un document Hartă nou vezi ex. Dacă căsuţa este bifată. Legenda ne prezintă straturile care compun harta şi care dintre ele sunt vizibile. menţineţi apăsată tasta mouse-ului şi mutaţi stratul în partea de sus a legendei. Puteţi să observaţi că straturile localităţi şi hidrografie sunt acoperite de stratul Romania. Stratul Activ Stratul activ este stratul selectat din legende.shp . Selecţia stratului se face prin click pe numele stratului. Pentru a vizualiza stratul de hartă (theme) bifaţi căsuţa de validare din dreptul numelui stratului Romania.shp din fereastra Hartă (View). stratul este vizibil. interogări. Setarea proprietăţilor stratului Theme  Properties . Controlul asupra straturilor vizibile sau nu îţi aparţine prin bifarea sau debifarea căsuţelor de validare. selecţii. deasupra celorlalte.shp. Dacă căsuţa de validare nu este bifată înseamnă că stratul nu este vizibil. Linie.shp să devină primul. Ordinea corectă a straturilor este Punct. precum şi simbolurile prin care elementele grafice aparţinătoare fiecărui strat sunt reprezentate. Foarte importantă este ordinea în care straturile sunt prezentate având în vedere că anumite straturi cum ar fi cele de tip poligon nu vor permite vizualizarea celorlalte straturi în cazul în care stratul poligon este primul. Fiecare strat din legenda are o căsuţa de validare (checkbox) lângă nume.shp Prin bifarea sau debifarea căsuţei de validare a straturilor putem să vizualizăm sau nu un anumit strat. Stratul activ este important datorită faptului că toate operaţiunile ( informaţii.

 menţinem apăsată tasta stângă a mouse-ului trasăm un dreptunghi. deplasăm cu ajutorul mişcării mouse-ului. eliberăm tasta mouse-ului. Etichetări ale elementelor geografice Etichetarea are la bază informaţii ce caracterizează elementele geografice şi sunt stocate de către ArcView în tabelele atribut. micşorare) se folosesc astfel (în trei paşi):  se dă click în colţul din stânga sus a zonei pe care dorim să o mărim. elementelor grafice şi text Utilizarea butoanelor şi uneltelor Vezi Caietul de lucrări Practice capitolul Documentul Hartă (View) Încercaţi să vedeţi care este efectul fiecărui buton şi respectiv a uneltelor descrise în Caietul de lucrări îi notaţi efectul acestora. care să ne încadreze zona de interes. Particularitatea modului de utilizare o au uneltele Măreşte .Ex:4 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hartă (View). Scopul etichetării este de a scrie pe hartă o informaţie care să caracterizeze elementul geografic (Ex: numele) Etichetarea se poate realiza automat sau manual: În mod automat: Theme Auto-label Ctrl+L Auto-label Numele coloanei a cărei valori să apară ca şi etichetă Foloseşte locaţia definită prin proprietăţile stratului Gaseşte cea mai bună locaţie Permite suprapunerea etichetelor Şterge etichetele care se repetă Locaţia etichetei în cazul elementelor de tip linie Deasupra Sub Pe Redimensionează etichetele când se schimbă scara Etichetează elementele doar în zona vizibilă Pentru a îndepărta etichetele: Theme Remove-labes Ctrl+R .56 - . Micşorează şi Deplasează Primele două (mărire. menţinem apăsată tasta mouse-ului. Butonul Deplasare se utilizează dând click pe hartă .  eliberăm tasta mouse-ului.  Utilizarea uneltelor şi butoanelor specifice documentului Hartă  Etichetări ale elementelor geografice  Adăugarea de elemente grafice în fereastra documentului Hartă  Adăugarea de text în fereastra documentului Hartă  Controlul etichetelor. prin deplasarea mouse-ului.

57 - . elemente grafice. Elementele geografice selectate vor fi colorate în galben ( dacă culoarea de selecţie a fost lăsată să rămână culoarea implicită. dimensiona sau şterge etichete. Dând click pe oricare dintre obiectele amintite avem posibilitatea de a deplasa obiectul. Adăugarea de elemente grafice în fereastra documentului Hartă: se alege unealta şi se construieşte elementul grafic dorit. acestea trebuiesc selectate cu ajutorul uneltei . De subliniat este faptul că această informaţie nu se regăseşte în nici un tabel atribut al vreunui strat. Încercaţi să construiţi asemenea obiecte şi mai apoi să efectuaţi aceste comenzi de deplasare. . Pentru a deselecta o înregistrare ţineţi tasta Shift apăsată şi daţi click pe elementul geografic ce se doreşte a fi eliminat. dimensionare. text. de a-l dimensiona şi respectiv să ştergem obiectul prin apăsarea tastei Delete. Vezi Caietul de lucrări Practice Capitolul Documentul Hartă (View). elementelor grafice şi text Pentru a deplasa. Adăugarea de text în fereastra documentului Hartă: se alege unealta şi se adaugă textul dorit. Vezi Caietul de lucrări Practice Capitolul Documentul Hartă (View). Adăugarea de text în fereastra documentului Hartă Adăugarea de text pe hartă are rolul de a completa informaţiile de tip text de pe hartă astfel încât harta să ofere un plus de informaţie utilizatorului. Pentru a adăuga alte elemente selecţiei se ţine apăsată tasta Shift şi se dă click pe rând pe elementele geografice care se doresc a fi selectate. Vezi Caietul de lucrări Practice Capitolul Documentul Hartă (View). în cazul în care culoarea de selecţie a fost schimbată de utilizator elementele geografice selectate vor fi colorate în culoarea setată). Adăugarea de elemente grafice în fereastra documentului Hartă Adăugarea de elemente grafice pe hartă are rolul de a scoate în evidenţa sau de a sublinia anumite zone. areale de interes sau de a marca anumite puncte pentru care nu se consideră a fi necesară crearea unui strat de hartă. Selecţia are ca obiect elementele geografice din stratul activ. Controlul etichetelor.Etichetare manuală: se alege unealta şi se dă click pe fiecare element geografic de pe hartă care se doreşte a fi etichetat.  Selectarea de elemente geografice  Interogări ale elementelor straturilor  Căutări în cadrul straturilor Selectarea de elemente geografice Selectarea are ca scop alegerea anumitor elemente grafice pentru diverse operaţii de analiză. Ex:5 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hartă (View). ştergere. (Ex: pentru crearea graficelor care să compare valori ce caracterizează elementele geografice selectate) Selecţia se realizează cu ajutorul uneltei dând click pe elementul geografic dorit.

Rezultatul: elementul căutat va fi selectat şi va fi centrat în fereastra de hartă.  Crearea de hărţi tematice  Editorul de legendă  Tipuri de legende Crearea de hărţi tematice Hărţile tematice au ca scop reprezentarea elementelor geografice cu simboluri şi culori care să ajute utilizatorul în evaluarea anumitor fenomene ce pot fi descrise de către valorile stocate în tabelele atribut. Va apare o fereastră care solicită utilizatorului să tasteze cuvântul sau valoarea pe care o caută şi mai apoi să apese butonul OK. ca rezultat apare fereastra interogării unde utilizatorul va crea relaţia dorită (Ex: ([Pop_tot]>6500000) adică toate elementele geografice a căror valoare din coloana Pop_tot este mai mare de 6500000) Crează o selecţie nouă Adaugă la selecţia existentă Selectează din cadrul selecţiei Căutări în cadrul straturilor Pentru operaţii simple de căutare a unor elemente geografice din cadrul unui strat este suficient să se dea click pe butonul . Pentru a modifica simbolurile straturilor este necesar să apelăm la Editorul de Legendă. Pentru a scăpa de selecţii daţi click pe butonul .Interogări ale elementelor straturilor Interogarea are ca şi rezultat final selectarea anumitor elemente geografice din stratul activ care satisfac relaţia creată de utilizator (Ex: Toate judeţele care au populaţia mai mică de 650000 de locuitori). Se dă click pe butonul .58 - . . Ex:6 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Hartă (View).

shp (Ex: dacă accesăm tabelul atribut al stratului Romania. stratul pentru care dorim să vizualizăm tabelul atribut şi apoi să apăsăm butonul . Importarea unui tabel extern Prin tabel extern se înţelege orice tabel în format .shp în documentul Tabele (Table) va fi depozitat tabelul cu numele Attributes of Romania. Acest tip de legături nu face obiectul acestei prezentări. să selectam ca şi strat activ (active theme).  Deschiderea unui tabel atribut  Importarea unui tabel extern  Structura tabelului  Selectarea înregistrărilor  Selectarea unei coloane  Utilizarea uneltelor şi butoanelor specifice documentului Tabel (Table) Deschiderea unui tabel atribut Pentru a deschide un tabel atribut este necesar să deschidem fereastra documentului Hartă (View). DbClick pe denumirea stratului din cadrul Legendei Hărţii Tipuri de legende Modul de utilizare a ferestrei Legend Editor şi a tipurilor de legende este descris pe larg în caietul de lucrări Practice în capitolul Legendă. Aceste tabele nu sunt legate direct de elementele geografice din cadrul straturilor dar se pot defini legături de tip join şi respectiv relate cu tabelele atribut ale straturilor conţinute de proiect. Pentru a adăuga asemenea tabele în cadrul proiectului se au în vedere următorii paşi:  În fereastra de proiect se dă click pe icoana documentului Tabele (Table)  Se dă click pe butonul Add o Add Table  Se selectează tabelul dorit  OK .shp. . (Ex: stratul Romania.59 - .txt sau INFO..dbf. Ex:7 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Tabel (Table). fereastra Tabelului Atribut.shp) Pe ecran se va deschide o nouă fereastră.crearea de hărţi tematice.Editorul de legendă Deschiderea ferestrei Legend Editor se poate realiza în două moduri: a) Theme Edit Legend. În mod automat în fereastra de proiect în documentul Tabele (Table) va fi depozitat tabelul atribut cu numele Attributes of Numestrat.

Selecţia se realizează cu ajutorul uneltei dând click pe înregistrarea dorită. Un alt scop al selecţiei coloanei este de a face diverse calcule statistice. în cazul în care culoarea de selecţie a fost schimbată de utilizator înregistrările selectate vor fi colorate în culoarea setată). Pentru a scăpa de toate selecţiile daţi click pe butonul .60 - . 5) Selectarea unei coloane Selectarea unei coloane are ca scop aplicarea comenzilor de sortare a datelor în funcţie de coloana selectată. Înregistrările selectate vor fi colorate în galben (dacă culoarea de selecţie a fost lăsată să rămână culoarea implicită. Pentru a adăuga alte înregistrări selecţiei se ţine apăsată tasta Shift şi se dă click pe rând pe înregistrările care se doresc a fi selectate.Structura tabelului Camp Coloana Id 1 2 3 Nume Bihor Cluj Arad Pop_tot 660116 744049 508302 Sup_tot 754427 667440 775409 Cap de coloana Denumirea coloanei Inregistrare Rand Intersecţia dintre rând şi coloana se numeşte: Celulă Selectarea înregistrărilor Selectarea are ca scop alegerea anumitor înregistrări pentru diverse operaţii de analiză. Selecţia se face folosind unealta acestei operaţii se pot utiliza butoanele dând click pe denumirea coloanei. (Ex: pentru crearea graficelor care să compare valori ce caracterizează elementele geografice a căror înregistrări au fost selectate). Pentru a deselecta o înregistrare ţineţi tasta Shift apăsată şi daţi click pe înregistrarea ce se doreţte a fi eliminată. . Înregistrările mai pot fi selectate şi prin comanda de interogare folosită la fel ca şi în cazul elementelor geografice (vezi ex. În urma cu ajutorul cărora putem sorta datele din tabel în ordine ascendentă sau descendentă în functie de valorile din coloana selectată.

Utilizarea uneltelor şi butoanelor specifice documentului Tabel (Table) Explicaţii cu privire la butoanele şi uneltele specifice documentului Tabel (Table) se pot citi în Caietul de lucrări Practice în Capitolul Documentul Tabele (Tables). Acest exerciţiu vă ajută să vizualizaţi legătura permanent existentă între strat şi Tabelul atribut. Pornind de la o selecţie a unei înregistrări în cadrul tabelului atribut (vezi ex. Relaţia funcţionează şi invers. Puteţi să observaţi că în urma selecţiei elementului geografic în tabelul atribut este selecţionată automat înregistrarea care caracterizează elementul geografic selectat. Ex:8 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Tabel (Table). 2) Relaţii dintre hartă şi tabel Selectaţi un element geografic aparţinând stratului activ (vezi ex. . 7) se poate observa faptul că elementul geografic ce corespunde înregistrării selectate este selectat pe hartă.61 - .1) Creaţi un document Hartă (View) nou (vezi ex.7) Dimensionaţi ferestrele astfel încât pe ecran să aveţi deschise fereastra Hartă (View) şi fereastra Tabel (Table). 5). 2) Adăugaţi un strat de hartă în Harta nou creată (vezi ex.  Lucru cu fereastra Hartă şi fereastra Tabel  Relaţii dintre hartă şi tabel Lucrul cu fereastra Hartă şi fereastra Tabel Creaţi un proiect nou (vezi ex. (vezi ex. 3) Deschideţi tabelul atribut al stratului (vezi ex.

Va fi deschisă Din zona Fields se alege prin click coloana a cărei valori se doresc a fi reprezentate grafic. 7). Graficul creat din tabelul atribut are o relaţie directă atât cu tabelul atribut cât şi cu stratul de hartă. Pentru a adăuga alte coloane repetaţi procedura de mai-sus. .Ex:9 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Grafice (Chart). Pentru a crea un grafic este necesar să facem o selecţie a înregistrărilor pentru care dorim să realizăm graficul (vezi ex. După ce am selectat înregistrările dăm click pe butonul fereastra Chart Properties cu ajutorul căreia vom crea graficul. Se apasă butonul Add. în zona Groups va fi transferată coloana selectată ceea ce ne indică faptul că această coloana va fi reprezentată grafic. Crearea unui grafic din tabel extern Crearea graficului din tabelul extern se supune aceloraşi paşi ca şi crearea graficului din tabelul atribut. Grafic (Chart)) se va reflecta în celelalte două. .62 - .  Crearea unui grafic din tabel atribut  Crearea unui garfic din tabel extern  Utilizarea butoanelor şi uneltelor specifice documentului Grafice (Chart)  Relaţii dintre tabel. grafic şi hartă Crearea unui grafic din tabel atribut Graficele servesc pentru analiza datelor din tabelele atribut şi respectiv din tabelele externe. Tabel (Table). Label series using: se referă la coloana care să caracterizeze valorile reprezentate grafic (Ex: pentru judeţe: numele judeţului) Comments: se referă la un comentariu sau o explicaţie cu referire la grafic. Unica diferenţă constă în faptul că în cazul în care graficul se bazează pe un tabel extern va exista doar o relaţie între tabel şi grafic fără a relaţiona cu straturile conţinute de hartă. Utilizarea butoanelor şi uneltelor specifice documentului Grafice (Chart) Explicaţii cu privire la butoanele şi uneltele specifice documentului Grafice (Chart) se pot citi în Caietul de lucrări Practice în Capitolul Documentul Grafice (Chart). Orice modificare adusă oricărui document (Harta (View).

Relaţia funcţionează şi invers. .3) Folosind butonul eliminaţi din grafic o înregistrare.click Setarea proprietăţilor documentului Layout Layout Properties Vezi fereastra Layout Properties în Caietul de lucrări Capitolul Documentul Tipar pentru imprimare (Layout).63 - . Acest exerciţiu ajută să vizualizaţi legătura permanentă existentă între stratul de hartă . grafice si hartă Vizualizaţi consecutiv toate cele trei ferestre Hartă (View). Pornind de la o selecţie a unui element geografic din cadrul stratului de hartă selecţia se va adăuga automat atât în tabelul atribut cât şi în grafic.click imprimare (Layout) New e) Icoana Layout .DbClick Rezultat: se crează o ferestră nouă numită implicit Layout1 Layout  Properties .Relaţii dintre tabele. Tabelul atribut şi Grafic. Puteţi să observaţi că în urma acestei acţiuni vor fi deselectate atât înregistrarea din tabelul atribut cât şi elementul grafic caracterizat de respectiva înregistrare din stratul de hartă. Tabel (Table). Layout  Page setup . Ex:10 Obiectiv: Lucrul cu Documentul Tipar pentru imprimare (Layout).click Setarea proprietăţilor paginii Page Setup Vezi fereastra Page Setup în Caietul de lucrări Capitolul Documentul Tipar pentru imprimare (Layout). Grafic (Chart) (vezi ex.  Crearea unei pagini pentru imprimare  Setarea proprietăţilor Documentului  Setarea proprietăţilor paginii  Adăugarea de elemente cartografice  Adăugarea de elemente grafice  Adăugarea de text şi imagini  Manipularea obiectelor din pagina de imprimantă În fereastra de proiect Crearea unui document Tipar pentru d) Icoana Layout .

dimensiona sau şterge elemente cartografice. text acestea trebuiesc selectate cu ajutorul uneltei . are rolul de a scoate în evidenţă sau de a sublinia anumite zone. Toate aceste unelte se folosesc în modul următor: Se alege unealta dorită Se da click în colţul din stânga sus a zonei în care se doreşte a fi introdus elementul cartografic Se menţine butonul stâng al mouse-ului apăsat Deplasând mouse-ul spre dreapta jos. dimensionare. Încercaţi să construiţi asemenea obiecte şi mai apoi să efectuaţi aceste comenzi de deplasare. de a-l dimensiona şi respectiv să ştergem obiectul prin apăsarea tastei Delete.(descrisă în Caietul de lucrări Capitolul Documentul Tipar pentru imprimare (Layout). Adăugarea de text Ca şi în cazul documentului Hartă adăugarea de text pe hartă are rolul de a completa informaţiile din etichete de pe hartă astfel încât harta să ofere un plus de informaţie utilizatorului. De subliniat este faptul că această informaţie nu se regăseşte în nici un tabel atribut al vreunui strat. Manipularea obiectelor din pagina de imprimantă Pentru a deplasa. elemente grafice. . Apăsam OK Elementul cartografic este creat în pagină. Adăugarea de elemente grafice Ca şi în cazul documentului Hartă adăugarea de elemente grafice în pagină. ştergere.Adăugarea de elemente cartografice Adăugarea de elemente cartografice se face folosind unealta . se trasează un dreptunghi care descrie arealul unde se doreşte a fi implementat elementul cartografic Se eliberează butonul mouse-ului Apare o mică fereastră care ne solicită să comunicăm la care document se referă elementul cartografic şi care să fie caracteristicile acestuia. areale de interes sau de a marca anumite puncte pentru care nu se consideră a fi necesară crearea unui strat de hartă. Vezi Caietul de lucrări Practice Capitolul Documentul Tipar pentru imprimare (Layout). Adăugarea de elemente grafice în fereastra documentului Tipar pentru imrimare(Layout): se alege unealta şi se construieşte elementul grafic dorit.64 - . Adăugarea de text în fereastra documentului Hartă: se alege unealta şi se adaugă textul dorit. Vezi Caietul de lucrări Practice Capitolul Documentul Hartă (View). Dând click pe oricare dintre obiectele amintite avem posibilitatea de a deplasa obiectul.

Scara hartii. Roza Vanturilor 5..M. Legenda. Grafic pentru cinci judete care sa compare valorile coloanelor “Pop_m” si Pop_f” si sa fie caracterizate de Numele judetului. www. Bibliografie: 1.Readlands CA 3.esriro. Titlu. Creaţi pentru această hartă un tipar pentru imprimanta care să conţină Harta. www. (1999). (1998). 3. Moore D.esri.65 - .ro 5.shp) în funcţie de Populatia Totala “Pop_tot” in 10 clase valorice folosind metoda de clasificare Equal Interval. ArcView 3.shp) în funcţie de Suprafaţa Arabilă “Supar” în 8 clase valorice. Imbroane A. Legenda. Creaţi o hartă tematică în care să clasificaţi comunele judeţului Bihor (C:\CursArcView\Date\judetbihor. 2. Scara hărţii.x . Creati pentru aceasta harta un tipar pentru imprimanta care sa contina Harta. Legenda 4. 3. harta a Romaniei pentru care clasificati judetele in functie de Suprafata totala “Sup_tot”. Presa Universitară Clujeană.com 4.Aplicaţii: 1. Iniţiere în GIS şi teledetecţie. Roza vanturilor. Cluj-Napoca 2. Roza vânturilor. xxx. Creati o pagina pentru imprimanta care sa contina: 1. Creaţi o hartă tematică în care clasificaţi judeţele Romaniei (C:\CursArcView\Date\judetbihor. Scara hartii. ESRI Press . . Titlu.Manual de utilizare. 2.