MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învãþãmântul Preuniversitar

Curriculum pentru

educaþia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Curriculum pentru educaþia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani