© Copyright edizioni Edilingua Via Paolo Emilio, 28 00192 Roma Via Moroianni, 65 12133 Atene Tel. +30 210 57.33.900 Fax: +30 210 57.58.903 www.edilingua.it info@edilingua.it

I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: 960-6632-59-8

A fordítás, elektronikus adatrögzítés, újratermelés és bármely eszközzel megvalósuló (beleértve mikrofilmek és a fénymásolatok útján) teljes vagy részleges adaptálás joga az egész világ tekintetében fenn van tartva.

TARTALOM
Oldal Unità introduttiva - Benvenuti! Unità 1 - Un nuovo inizio Unità 2 - Come passi il tempo libero? 1° test di ricapitolazione (unità introduttiva, 1 e 2) Unità 3 - Scrivere e telefonare Unità 4 - Al bar Unità 5 - Feste e viaggi 2° test di ricapitolazione (unità 3, 4 e 5) Unità 6 - A cena fuori Unità 7 - Al cinema Unità 8 - Fare la spesa 3° test di ricapitolazione (unità 6, 7 e 8) Unità 9 - In giro per i negozi Unità 10 - Che c’è stasera in TV? Unità 11 - Un concerto 4° test di ricapitolazione (unità 9, 10 e 11) Test generale finale Glossario in ordine alfabetico pag. 5 pag. 11 pag. 17 pag. 22 pag. 23 pag. 28 pag. 35 pag. 39 pag. 40 pag. 45 pag. 49 pag. 52 pag. 53 pag. 58 pag. 62 pag. 64 pag. 64 pag. 66

Kedves Nyelvtanuló! A kötet, amit a kezedben tartasz, egy „supplemento”, vagyis a tankönyved kiegészítõje. Segítségével Te és tanárod értékes idõt spórolhattok meg. Lássuk, mi a tartalma: - a tankönyvedben és a munkafüzetedben található összes szó és kifejezés magyar megfelelõje. Azt javasoljuk, hogy a szavakat mindig szövegkörnyezetük figyelembevételével tanuld meg, ezért mi is így adtuk meg a jelentésüket. A szóhangsúlyt (amennyiben nem az utolsó elõtti szótagra esik) aláhúzással bejelöltük Neked, hogy ezzel is segítsük a szókincs pontos elsajátítását. - az egyes leckék végén rövid nyelvtani összefoglalót találsz, ami mindig az éppen aktuális anyagrészre vonatkozik. Használd ezt a kötetet segédeszközként: nem arról van szó, hogy a könyvben minden szót kell tudnod, hiszen a valóságban, idegen nyelvû környezetben is mindig lesznek olyan szavak, amiknek a jelentését Neked kell kikövetkeztetned a szövegkörnyezetbõl. Ez egy készség, amit gyakorolnod kell. A szótárhasználatot sem helyettesítheti a „supplemento”, sõt, ahogy elõre haladsz az olasz nyelv és kultúra felfedezésében, egyre többet kell majd forgatnod.

Jó szórakozást…

farmacia). betûzve . l’ (f. Rövidítések avv. il: mozi conoscete (inf. elõfordulásuk sorrendjében követik egymást. la: divat cinema.A szavak leckék szerint. l’: Olaszország per voi: számotokra voi: ti A2 lavorate in coppia: dolgozzatok párban lavorate (inf. la lettera): betûk A1 osservate le foto: figyeljétek meg a képeket osservate (inf. maschile sg. l’: eszpresszó cappuccino. le (sg. plurale inf.): mûvészet moda. passato prossimo határozószó nõnem hímnem egyes szám többes szám fõnévi igenév közelmúlt UNITÀ INTRODUTTIVA Benvenuti! LIBRO DELLO STUDENTE unità. A csillaggal (*) jelölt szavak a nyomtatásban nem szereplõ hanganyagokhoz tartoznak. singolare pl. abbinare): párosítsátok össze (párosítani) 5 numerate (sg. la: zene spaghetti. essere): van (lenni) Italia. benvenuto): Isten hozott benneteket A parole. ascoltare): hallgassátok (hallgatni) lunga: hosszú doppia: dupla greca: görög in parole di origine straniera: idegen eredetû szavakban di origine (f. avverbio f. l’ (f. italiana): olasz A3 le lettere dell’alfabeto: az ábécé betûi alfabeto.p. le (sg. femminile m. la foto): fényképek cos’è l’Italia per voi?: Mit jelent számotokra Olaszország? cosa: mi. kis aláhúzással jelöltük (pl. micsoda è (inf. il: cappuccino opera. l’: ábécé ascoltate (inf. numerata): számozott a queste parole: ezekkel a szavakkal queste (sg. gli: spagetti espresso. altra): más. Amennyiben a hangsúly nem az utolsó elõtti szótagra esik vagy nem egyértelmû. l’ : opera arte. conoscere): ismertek (ismerni) altre (sg. dialogo. pronunciare): ejtsétek ki (kiejteni) lettera per lettera: betûrõl betûre.): lecke introduttiva: bevezetõ benvenuti (sg. a megfelelõ kötet és szakasz megjelölésével. la parola): szavak e: és lettere. le (sg. lavorare): dolgozzatok (dolgozni) in coppia: párban abbinate (inf.osservare): figyeljétek meg (megfigyelni) foto. egyéb italiane (sg. questa): ezek musica. infinito p.) straniera: idegen eredetû A4 pronunciate (inf.

il: vonat B5 ragazzo. l’: feladat A5 pronuncia. l’ : Anglia colleghi. il (pl. i: fõnevek maschile: hímnem libro. la: nyelv ciao: szia cinema.dell’attività 2: a második feladat attività. la: konyha scuola. i dialoghi): párbeszéd singolare: egyes szám gusto. la desinenza): végzõdések ultima: utolsó plurale: többes szám sostantivi. lo: diák. il: könyv studente. le (sg. il: újság B3 quali sono le desinenze: melyek a végzõdések quali (sg. l’: Magyarország A6 scrivete (inf. l’ (m. la: fény pagina.): függelék a pagina 187: a 187. l’amico): barátok *centro. otthon cosa. vörös aperta: nyitott nuova: új . la: kiejtés ripetete (inf. il: fiú alto: magas rossa: piros. irregolare): rendhagyóak particolari (sg. la: ház. la: margaréta Ungheria. il: központ *corso: tanfolyam *pagare: fizetni B italiana o italiano?: olasz o: vagy 6 B1 immagini. mettere): tegyétek (tenni) finestra. oldalon B4 mettete i sostantivi al plurale: tegyétek a fõneveket többes számba mettete (inf. gli (sg. l’ (f. la: osztály alcuni: néhány irregolari (sg. i cinema): mozi cena. scoprire): megtaláljátok (megtalálni. il collega): kollégák margherita. tanuló femminile: nõnem borsa. il: macska regalo. particolare): eltérõek come: mint sport. l’immagine): képek notate (inf. la: oldal giusto: helyes. i (sg.): hiba giornale. l’: Argentína chiavi. la: éjszaka albero. la chiave): kulcsok macchina. essere): vannak (lenni) desinenze. l’ : fa treno. igaz gelato. il: ajándék dialogo. le (sg. felfedezni) errore. americano): amerikaiak *chi: ki. notare): vesztek észre (észrevenni) B2 scoprite l’errore: találjátok meg a hibát scoprite (inf. la: dolog ascoltare: hallgatni cucina. la: autó maschera. la: vacsora luce. quale): melyek sono (inf. la: táska classe. la: ablak libreria. il: ízlés lingua. scrivere): írjátok le (írni) *buongiorno: jó napot *facile: könnyû *americani (sg. il (pl. le (sg. ripetere): ismételjétek (ismételni) casa. il: fagylalt Argentina. lo: sport appendice. la: iskola gatto. la: könyvespolc pesce. il: hal notte. kicsoda *Genova: Genova *amici. la: maszk pacchetto. il: csomag Inghilterra.

questo): õk siete (inf. gli zii): nagybácsi la macchina di Paolo: Paolo autója ecco (avv. leszállni *isola. seguire): követik (követni) le stesse regole: ugyanazokat a szabályokat stesse (sg.): íme studenti d’italiano: olaszul tanuló diákok molti: sok calcio. i (sg. il: ruha *uscire: kimenni D1 frasi ascoltate: hallott mondatok attenzione. corrispondere): tartozik (tartozni) ogni: minden. l’: sziget *vestito. l’ (pl. rövid a quale foto corrisponde ogni dialogo?: Melyik képhez tartozik az összes párbeszéd? corrisponde (inf. ismét completate (inf.gli aggettivi in -o: o-végû melléknevek aggettivi.): most presentate (inf. l’: kijárat ma: de schema. Gianna vagyok io: én sono (inf. la frase): mondatok come nell’esempio: mint a példában 7 esempio. essere): vagytok (lenni) lui: õ (hímnem) australiano: ausztrál piacere: öröm sei (inf. il: foci preferisco (inf. la regola): szabályok C ciao. la: lánytestvér uscita.): szóban costruite (inf. costruire): alkossatok delle frasi: mondatokat frasi. elõnyben részesíteni) . le (sg. esserci): vannak più: több D2 completate le frasi che seguono: egészítsétek ki a következõ mondatokat che: amelyek articolo determinativo: határozott névelõ articolo. stessa): ugyanazok regole. leggere): olvassátok el tabella. l’: névelõ determinativo: határozott zio. séma C8 *museo. lo (pl. lo: vázlat. il: társatok C7 sorella. l’: figyelem ci sono due immagini in più: kettõvel több kép van ci sono (inf. il disegno): rajzok oralmente (avv. essere): vagyok (lenni) C1 due: kettõ mini dialoghi: mini dialógusok mini: mini. gli esempi): példa brasiliana: brazil marocchino: marokkói argentini (sg. la: táblázat verbo. io sono Gianna: Szia. essere): vagy (lenni) spagnola: spanyol sì: igen tu: te C3 leggete (inf. il: múzeum *scendere: lemenni. le (sg. presentare): mutassátok be il vostro compagno alla classe: társatokat az osztálynak vostro compagno. il: ige essere: lenni lei: õ (nõnem) noi: mi loro: õk C4 disegni. preferire): szeretek (szeretni. gli: melléknevek seguono (inf. argentino): argentínok C5 ungherese: magyar inglese: angol C6 adesso (avv. mindegyik C2 di nuovo: újra. completare): töltsétek ki questi (sg.

il: fürdõszoba famiglia. avere) tu le chiavi di casa?: nálad vannak a lakáskulcsok? (birtokolni valamit) le chiavi di casa: a lakás kulcsai no: nem ho (inf. il: vezetéknév *meglio (avv. riferire): beszámol (beszámolni) E7 consonanti. rispondere): válaszolj (válaszolni) domande. l’ (pl.): cselekvés.): jobban *Svizzera. la: vége valaminek riferisce (inf. l’: tárgy giallo: sárga . le: nyaralás *luglio: július 8 E chi è?: Ki az? E2 verificare: ellenõrizni risposte. lo stivale): csizmák zaino.scusi: elnézést è questo l’autobus per il centro?: Ez a központba menõ busz? autobus. chiamarsi): úgy hívják (hívni valakit valahogyan) che bella ragazza!: Milyen szép lány! tesoro: drágám hai (inf. le: válaszok si chiama (inf. la consonante): mássalhangzók caffè. il: étterem moderni: modernek giovane: fiatal D6 bagno. javasolt combinazioni. gli (sg. chiamarsi): engem hívnak (hívni valakit valahogyan) E3 avere: van valamije E6 chiedi (inf. la: dal mezzo: fél azzurro: kék pezzo. chiedere): kérdezd meg (kérdezni) tuo: tied rispondi (inf. il: név alla fine: a végén fine. il: szendvics aerei. avere) le chiavi della macchina: nálam az autó kulcsai vannak le chiavi della macchina: az autó kulcsai dove: hol sai (inf. l’ (f. formare): alkossatok (alkotni) nota: megjegyzés potete seguire: követhetitek seguire: követni l’ordine proposto: az ajánlott sorrendet ordine. lo: nulla azione. gli: repülõk numeri. tett canzone. la: pizza D7 *cognome. i: számok D4 formate delle frasi: alkossatok mondatokat formate (inf. il: darab pizza. la: nagynéni panino. avere) due fratelli: két fiútestvére van fratelli. lo: hátizsák zia.): igazán quanti anni hanno?: Hány évesek? quanti: hány. mennyi anni.): sorrend proposto: ajánlott. i: fiútestvérek davvero (avv. gli autobus): busz D3 con gli articoli dati: a megadott névelõkkel stivali. le: kombinációk bella: szép piccoli: kicsik ristorante. le (sg. l’ (m. le: kérdések come si scrive: hogy írják suo: övé nome. la: család globale: globális zero. sapere): tudod (tudni) ha (inf. la: Svájc *esercizio: feladat *maggio: május *vacanze. il (pl. gli: évek mi chiamo (inf. i caffè): kávé difficile: nehéz oggetto.

kilátás turista: turista barista: pultos tassista: taxis. lo-il: gumiabroncs QUADERNO DEGLI ESERCIZI quaderno: füzet seguenti (sg. usare): használunk (használni) cominciano (inf. la: csillag *bicchiere. feltételezés amaro: keserû re: király film: film città: város 9 università: egyetem virtù: erény auto: kocsi moto: motor serie: sor. l’ (m. taxisofõr pessimista: pesszimista regista: rendezõ crisi: krízis analisi: dolgozat. lo: törpe pneumatico. sorozat specie: faj fuoco: tûz albergo: szálloda accento: hangsúly cade (inf. cadere): esik penultima: utolsó elõtti sillaba: szótag eccezioni: kivételek greco: görög medico: orvos psicologo: pszichológus terzultima: hátulról a harmadik incarico: megbízás obbligo: kötelezettség forme: alakok chirurgo: sebész stomaco: gyomor terminano (inf. la: torony *bottiglia. la: Németország . cominciare): kezdenek (kezdeni) yogurt. seguente): következõ fermata. la (pl. il: tej *doccia. összefoglalás perifrasi: körülírás enfasi: nyomaték (beszédben) ipotesi: hipotézis. la: zuhany *torre.mamma. la: mama nonna. la: szoknya terra. il: pohár *latte. la: nagymama gonna. la: toll *mano. utca amore. le mani): kéz *stella. esszé tesi: analízis. elemzés sintesi: szintézis. la: esõ test finale: záróteszt test. le: hangok *penna. lo: joghurt gnomo.): szerelem francese: francia Firenze: Firenze Napoli: Nápoly Milano: Milánó Germania. terminare): végzõdnek (végzõdni) archeologo: régész indicano (inf. la: út. il: teszt finale: záró Appendice abitudine: szokás attore: színész sapore: íz problema: probléma tema: téma programma: program clima: klíma telegramma: távirat panorama: panoráma. la: hét E8 *note. indicare): mutatják (mutatni) persone: emberek usiamo (inf. la: megálló precedente: elõzõ strada. la: üveg *pioggia. la: föld corretto: helyes settimana.

e. la madre. A mássalhangzóra végzõdõ. b. il: fejfájás testa. c. c. l’ospedale. Az -o-ra végzõdõ szavak. la mamma . l’amica. la: Franciaország Belgio. f.). il caffè .): ötlet cane. Hímnemûek: a. Pl. Nõnemûek: a. e. Az -a-ra végzõdõ szavak. f. Az -à-ra és -ù-ra végzõdõ szavak. la città . la crisi ecc. la: fej hanno fame: éhesek fame. il: Belgium Spagna. görög eredetû szavak.professore. l’attrice. konzultálni) idea.le serie (kivétel: la moglie . a ‘rövidült szavak’: la moto. consultare): nézzétek meg (egyeztetni. Pl. d. austriaco): osztrák scegliete (inf. Az -i-re végzõdõ szavak. stb.le virtù. l’auto. Pl. il: bajnok consultate (inf. A FÕNÉV NEME Egy fõnév nemét a végzõdese vagy a jelentése alapján határozhatjuk meg.le città. lo sport. Az -a-ra. d. il: professzor porta. -ore végû szavak rendszerint hímnemûek. -ione. lo sport . l’ (f. la virtù . la: ajtó Francia. Pl. il: kutya modello: példa mal di testa. Az egyszótagú szavak. il brindisi .gli sport. Az -ice. Pl. A nõt jelentõ szavak. változatlan többes számú szavak. melyek -à-ra. kivéve: a. la: diáklány Bari: Bari di dove è?: Hova valósi? Pisa: Pisa Test finale russo: orosz austriaci (sg. Pl. Pl.le mamme. la: éhség studentessa.i brindisi. la virtù ecc. e. Az -ale. la serie . la città. -udine végû szavak rendszerint nõnemûek. il dottore ecc. illetve -ù-ra végzõdnek és a többes számuk változatlan Pl. la: nap campione. il poeta. A mássalhangzóra végzõdõ idegen szavak. g.i caffè. kevés kivételtõl eltekintve.i re. il bambino (kivételek: la mano. illetve -e-re végzõdnek. Pl. A férfit jelentõ szavak. il problema. Az -i-re végzõdõ. la lezione. il re . c. Pl. scegliere): válasszatok (választani) PLURALE DEI SOSTANTIVI E DEGLI AGGETTIVI A FÕNEVEK ÉS MELLÉKNEVEK TÖBBES SZÁMA Többes számban minden szó -i-re végzõdik. b. A nõnemû szavak. Pl. Pl. melyek -a-ra. Pl. A -ma végû. Pl. il tassista ecc. b. il padre. Pl. A hímnemû. il portiere. Pl. Pl.le mogli). Pl. l’abitudine ecc. gli: Egyesült Államok giornata. -iere. görög eredetû szavak. il bar. Az -ie-re végzõdõ. 10 . la foto. A nõnemû szavak. általában idegen eredetû szavak. -ista-ra végzõdõ és férfifoglalkozást jelentõ szavak. la: Spanyolország Stati Uniti. véghangsúlyos szavak. d.

a lo (többes számban gli) névelõt a következõ mássalhangzóval kezdõdõ szavak elõtt használjuk: z . A magánhangzóval kezdõdõ nõnemû szavak névelõje az l’ (többes számban le). la: rész fra due ragazze: két lány között fra: között secondo voi: szerintetek secondo: szerint di quale inizio parlano: milyen kezdetrõl beszélnek parlano (inf..L’ARTICOLO DETERMINATIVO A HATÁROZOTT NÉVELÕ Az olaszban két nem van: hímnem (maschile) és nõnem (femminile). lo pneumatico . Hímnemû szavak: A mássalhangzóval kezdõdõ hímnemû szavak névelõje az il (többes számban i).gli yogurt. UNITÀ 1 Un nuovo inizio LIBRO DELLO STUDENTE inizio: kezdet Per cominciare. lo sbaglio .gli pneumatici. ps . y . Pl. Nõnemû szavak: A mássalhangzóval kezdõdõ nõnemû szavak névelõje a la (többes számban le). l’amica .Pl. fare parte): részét alkotják fare: csinálni.gli psicologi. lo zio . tenni parte. pn . parlare): beszélnek (beszélni) A e dove lavori adesso?: és most hol dolgozol? A1 due volte: kétszer. lo scopo . . c.Pl. .gli scopi. la borsa .Pl. spiegare): fejtsétek ki nella vostra lingua: a ti nyelveteken più importante: a legfontosabb importante: fontos perché: miért lavoro: munka amore: szerelem Per cominciare 2 quali di queste parole: e szavak közül melyeket capite (inf. vagy hamisak se: ha (eldöntendõ függõkérdés elõtt: hogy) .Pl. capire): értitek (érteni) notizia: hír orario: nyitvatartás.Végül.gli sbagli.gli zii. A magánhangzóval kezdõdõ hímnemû szavak névelõje az l’ (többes számban gli).).. lo gnomone . lo yogurt . il libro . idõbeosztás agenzia: ügynökség direttore: igazgató gentile: kedves fortunata: szerencsés 11 Per cominciare 3 fanno parte di un dialogo: egy párbeszéd részei fanno parte (inf. s + mássalhangzó: s + (b.gli amici. indicare): jelöljétek meg (megjelölni) se le affermazioni sono vere o false: hogy az állítások igazak-e.i libri. Pl.Pl. lo psicologo .le borse.Pl. Pl. két alkalommal indicate (inf. Pl. . l’amico . cominciare: elkezdeni Per cominciare 1 spiegate (inf. gn .gli gnomoni..le amiche..

): aztán vicino (avv. és te? bene (avv. melyik è contenta del nuovo lavoro?: elégedett az új munkával? A4 com’è?: milyen? tutto bene: minden OK tutto: minden poi (avv. l’: idõbeosztás.küldök unire . többé in un’agenzia di viaggi: egy utazási irodában viaggi. assumere): vegyétek fel (felvenni.affermazioni: állítások vere: igazak false: hamisak telefona a Maria: telefonál Mariának telefona (inf. capire . (eccetera): stb. il viaggio): utazások che bello!: de jó! contenta: elégedett molto (avv.): azaz. magára venni) ruoli: szerepek A3 qual è: mi.spedisco: küldeni . összekötni . il: jelen indicativo: kijelentõ mód 1ª coniugazione: elsõ igeragozás 1ª (prima): elsõ coniugazione. i (sg.): közel A5 inserite (inf. prendere): fog. érezni) cioè (avv. metróval megy prende (inf. vesz (fogni. mellett pronome. visszatérni casa: otthon prende il metrò: metróra száll.egyesítek.unisco: egyesíteni. aprire): nyit (nyitni) chiude (inf. simpatico): rokonszenvesek gentile: kedves carino: helyes orario. arrivare): érkezel (érkezni) finisco di lavorare: végzek a munkával finisco (inf.capisco: érteni . telefonare): telefonál (telefonálni) ogni giorno: minden nap giorno: nap ancora (avv. állni) bene.): után minuti: percek brava: ügyes. sentire): figyelj csak (hallani. e tu?: jól. la: igeragozás 2ª (seconda): második 3ª (terza): harmadik dormire: aludni offrire: kínálni partire: indulni. úgymint non lavoro più: már nem dolgozom non: nem più: többet.): mellé.): még in una farmacia: egy gyógyszertárban farmacia: gyógyszertár tornare a casa: hazamenni tornare: visszamenni.): jól ma da quanto tempo!: De rég nem találkoztunk! da: óta tempo: idõ hai ragione: igazad van ragione: értelem senti (inf. il: metró pronto?: haló come stai?: hogy vagy? stai (inf. inserire): illesszétek be (beilleszteni) accanto al pronome: a névmás mellé accanto (avv. elutazni ecc. l’: iroda apre alle 9: 9-kor nyit apre (inf. chiudere): zár (zárni) 12 a che ora arrivi?: mikor érkezel arrivi (inf. jól van sono contenta per te: örülök neked A2 assumete (inf.értem spedire .): nagyon simpatici (sg. finire): befejezem (befejezni) dopo venti minuti: húsz perccel késõbb dopo (avv. il: névmás personale: személyes A6 presente indicativo: kijelentõ mód jelen idõ presente. venni) metrò. összekötök . stare): vagy (lenni. munkaidõ l’orario d’ufficio: az iroda nyitvatartása ufficio.

sostituisco): helyettesíteni quello: az stipendio: fizetés basso: alacsony pesante: nehéz attore: színész famoso: híres viso: arc idea. ötlet interessante: érdekes corso d’italiano: olasz nyelvtanfolyam B4 storia: történet tema. il protagonista): fõszereplõk . mérkõzés B5 grande: nagy C di dove sei?: hová való vagy? C1 incontro: találkozás tra: között protagonisti. il (pl.): már Jennifer preferisce Saverio a Luca: Jennifer jobban kedveli Saveriót Lucánál B2 testo: szöveg articolo indeterminativo: határozatlan névelõ indeterminativo: nem meghatározó palazzo: palota.pulisco: tisztítani. guardare): néznek (nézni) televisione. esserci): van (lenni) a destra: jobbra destra: jobb (oldal) caro: kedves. drága per me: nekem. i (sg. gli (sg. l’ (pl. egyetemi hallgató lány edicola: újságárus bódé. la: nap castani: barna intelligente: értelmes studentessa di Lettere: bölcsészhallgató lány donna: nõ come tante: mint annyi más tante: sok speciale: különleges forse (avv.tisztázok costruire . studiare): tanul (tanulni) uomo.): ma che cosa: mi.építek A7 secondo l’esempio: a példának megfelelõen secondo: szerint con chi parli?: kivel beszélsz? che tipo di musica ascolti?: milyen fajta zenét hallgatsz? tipo: fajta. la: meccs.tisztítok.pulire . mit guardano (inf. számomra aspetto a cena: vacsorára várom aspetto (inf. l’occhio): szem verdi (sg. i temi): téma partita. épület studentessa: tanuló. hasábok c’è (inf. la: tévé cosa prendete da mangiare?: mit esztek? mangiare: enni quando partite per Perugia?: mikor indultok Perugiába? Perugia: Perugia (város) domani (avv. gli uomini): férfi come me: mint én 13 già (avv.chiarisco: tisztázni . sostituire . verde): zöld capelli: haj biondi: szõke purtroppo (avv.costruisco: építeni .): holnap B1 e-mail: e-mail colonne: oszlopok. takarítok chiarire .): csak B3 sostituite (inf. típus oggi (avv. l’ (pl. le idee): gondolat. kioszk diario: napló giornata.): talán solo (avv.): sajnos porta (inf. aspettare): várok (várni) amica: barátnõ da tempo: már egy ideje occhi. portare): hoz (hozni) anche: is fidanzato: võlegény Medicina: orvostudomány una cosa non capisco: egyet nem értek studia (inf. takarítani .

andare): megyek (menni) *al supermercato: a szupermarketbe *supermercato: szupermarket *come va?: mi újság? *così e così: így és így *così (avv. elismerésem abiti qui vicino?: itt laksz a közelben? abiti (inf.. seguente): következõ situazioni: helyzetek. bocs per andare in centro?: a központba? andare: menni fermate. andare): mész (menni) *vado (inf. kérem sei straniera. hölgy *vai (inf. l’ (pl. fitness center D4 università. baráti salve: üdv ci vediamo: viszlát. le biblioteche): könyvtár al bar: a bárban bar: bár verso le 18: 6 óra felé verso: felé serata: este in discoteca: diszkóban discoteca: diszkó E1 sa (inf.. precedente): elõzõ sottolineate (inf.): hamar. sapere): tud (tudni) ha una pronuncia tutta italiana: egészen olaszos kiejtése van se permette: ha megengedi permette (inf.): itt sono qui da due giorni: két napja vagyok itt allora: hát akkor. il: délután informale: informális. le (sg. l’informazione): információk scusa: bocsáss meg. abitare): laksz (lakni) in via Verdi: a Verdi utcában via: út. gyorsan C3 ultima fermata: utolsó megálló dare: adni da quanto tempo sei qui?: mióta vagy itt? francese: francia per motivi di lavoro: munka miatt.precedenti (sg.): így *buonasera: jó estét salutare: üdvözölni buon pomeriggio: jó délutánt buon (buono): jó pomeriggio. alkalmas seguenti (sg. immaginare): képzeljétek el (elképzelni) adatti: megfelelõ. il): úr *anche a Lei: önnek is *Lei: ön 14 *signora. hivatalos D3 immaginate (inf. laza. la (pl. la: asszony. utca anch’io: én is a presto: hamarosan presto (avv. sottolineare): húzzátok alá (aláhúzni) espressioni: kifejezések. ugye? straniera: külföldi sei qui per lavoro?: munka miatt vagy itt? qui (avv. szituációk palestra: edzõterem. i: okok al numero 3: a 3-as szám alatt D1 che cosa hanno in comune: mi a közös bennük? comune: közös D2 *buonanotte: jó éjt *signor (signore. usare): használnak valamit (használni) informazioni. vero?: külföldi vagy. munkaügyben motivi. usano (inf. majd találkozunk arrivederci: viszontlátásra arrivederLa: viszontlátásra formale: formális.. uscire): kimész (kimenni) biblioteca. nos ben arrivata!: isten hozott complimenti: gratulálok. le: megállók grazie: köszönöm prego: kérlek. permettere): megengedi (megengedni) . le università): egyetem mattina: reggel esci dalla biblioteca: kijössz a könyvtárból esci (inf.

la: kisasszony qualcuno: valaki tanto (avv. személyiség sembra (inf. il (pl. sembrare): tûnik 15 antipatico (pl. le braccia): kar mano. le (sg. cominciare): kezdve (kezdeni) signorina.): nagyon. esistere): létezik simile: hasonló E3 cominciando (inf. forma cortesia: udvariasság esiste (inf.svizzera: svájci in vacanza: vakáción visito (inf. il: jellem. controllare): ellenõrizzétek (ellenõrizni) soluzioni. hogy megmondanátok senza: nélkül dire: mondani gli altri: a többiek devono (inf. la regione): tartományok città: városok cosa sapete di queste città?: mit tudtok ezekrõl a városokról sapete (inf. le dita): ujj F5 a turno: felváltva turno: turnus. la: kéz dito. kör voi stessi: magatok senza dire: anélkül. continuare): folytasd (folyatni) F1 lungo: hosszú naso: orr F2 in ordine: sorrendbe ascoltatelo: hallgassátok meg alla francese: franciás bruna: barna quello di Gloria: a Glóriáé abbastanza (avv. ricordare): emlékeztek (emlékezni) delle unità: egységekbõl contrario: ellenkezõ nascoste: rejtett controllate (inf. la: homlok bocca: száj braccio. meglehetõsen magra: sovány simpatica (pl. magázódás forma: alak. il (pl. simpatiche): rokonszenves F3 mancano (inf. annyira continua (inf. visitare): meglátogatok (meglátogatni) ecco perché: hát ezért così bene: ilyen jól E2 differenze: különbségek possibile: lehetséges dare del tu: tegezni persona: személy oppure: vagy dare del Lei: magázni quest’ultima: ez utóbbi forma di cortesia: udvarias forma. le: megoldások soddisfatti: elégedettek fontana: kút . antipatici): ellenszenves allegro: vidám triste: szomorú scortese: udvariatlan F4 testa: fej fronte. dovere): kell nekik (kelleni) F6 descrivere: leírni miglior amico: legjobb barát miglior (migliore): legjobb età: életkor Conosciamo l’Italia L’Italia: regioni e città regioni.): eléggé. mancare): hiányoznak (hiányozni) aspetto: megjelenés vecchio: öreg brutto: csúnya corti: rövid neri: fekete carattere. sapere): tudtok (tudni) cartina: térkép per esempio: például Autovalutazione autovalutazione: önértékelés ricordate (inf.

biztos tényt. il libro . az l’ határozott névelõjû nõnemû szavak határozatlan névelõje az un’. trasformare): alakítsátok át (átalakítani) giardino: kert Parigi: Párizs canadese: kanadai imparare: megtanulni Australia: Ausztrália irlandesi.): késõ tedesco: német lezione: tanóra napoletana: nápolyi Intercity: Intercity cerca (inf. míg többes szám elsõ és második személyben mindig az utolsó elõtti szótagon van a hangsúly. de lavoriamo.): messze risolvete (inf. és -ire végû igék. A lo határozott névelõjû hímnemû szavak határozatlan névelõje az uno.): soha piacere: tetszeni valakinek a tutti: mindenkinek modella: modell.QUADERNO DEGLI ESERCIZI vivere: élni lettera: levél classica: klasszikus fumano (inf.): majdnem mai (avv. mint a finire. manöken Test finale villa: villa di tutto: mindent bambini: gyerekek niente: semmi tè. lavoro. Az elsõ igedõ az egyszerû jelen.una borsa. l’amico . l’irlandese): ír giocatori.szótaggal bõvül az egyes szám mindhárom és a többes szám harmadik személyében. lavora. finisci. L’ARTICOLO INDETERMINATIVO .): keveset al telefono: telefonon telefono: telefon tardi (avv. l’amica .A HATÁROZATLAN NÉVELÕ Az il és l’ határozott névelõjû hímnemû szavak határozatlan névelõje az un.uno zio. risolvere): oldjátok meg (megoldani) cruciverba. lavori. Pl.un amico. finisce. Pl. állapotot fejez ki. 16 . gli (sg.EGYSZERÛ JELEN Az olasz igék végzõdésük és ragozásuk szerint három csoportba tartoznak: -are. i (sg. cercare): keres (keresni) nessuna: semmilyen blu: kék orologio: óra trasformate (inf. il: tea cambiare: változtatni. cselekvést. A la határozott névelõjû nõnemû szavak határozatlan névelõje az una. PRESENTE INDICATIVO . de finiamo.un libro. változni lontano (avv. lo zio . fumare): dohányoznak (dohányozni) spesso (avv. Pl.): gyakran prima (avv. i cruciverba): keresztrejtvény A kijelentõ mód valóságos. lavorate. la borsa . A legtöbb harmadik ragozási típusú ige (-ire) -isc.un’amica. Végül. finisco. Pl. -ere. Az egyes szám mindhárom személyében és többes szám harmadik személyben ugyanoda esik a hangsúly. il giocatore): játékos africani: afrikai di solito: általában ridere: nevetni quasi (avv. il (pl. Pl. Pl.): elõbb. finite. lavorano. korábban poco (avv.

potere): tudok (tudni) gioco a calcio: focizok giocare: játszani come molti sanno: mint ahogy sokan tudják sanno (inf. il cantante): énekesek inoltre (avv. Mint jelzõ rendszerint a jelzett szó után áll.vagy nõnemû melléknevek. külföldön estero: külföld al lago: tóhoz lago: tó 17 sappiamo tutto sulla tua carriera: mindent tudunk a karrieredrõl sappiamo (inf.): továbbá qualche volta: néha. idõnként qualche: néhány gli amici più intimi: a legközelebbi barátok intimi: legközelebbi bere: inni qualcosa: valami. keveset vita: élet privata: magán fai (inf. sapere): tudunk (tudni) carriera: karrier poco della tua vita privata: keveset a magánéletedrõl poco (avv. amelyre vonatkozik. la penna rossa . confermare): ellenõrizzétek (ellenõrizni) ipotesi. sapere): tudják (tudni) gioco ancora nella nazionale cantanti: még játszom az énekes válogatottban nazionale. Pl. fare): csinálsz (csinálni) nel tempo libero: szabadidõben a dire la verità: az igazat megvallva verità: igazság ma quando posso: de amikor tudok quando: amikor posso (inf.): viszont non ho voglia di uscire: nincs kedvem elmenni .A MELLÉKNÉV Az olaszban háromféle végzõdése lehet a mellékévnek.le penne rosse. il ragazzo francese . -a végû nõnemû és -e végû hím. i (sg. il cane nero . il: hétvége a Roma: Rómában sempre (avv.): kevés.): hipotézis A rivista: magazin intervistare: interjút készíteni A1 spesso (avv. Vannak -o végû hímnemû.L’AGGETTIVO . Pl. l’ (f. la: válogatott cantanti. A melléknév nemben és számban megegyezik a fõnévvel. valamit invece (avv.): mindig all’estero: külföldre. UNITÀ 2 Come passi il tempo libero? LIBRO DELLO STUDENTE passare: eltölteni (idõt) tempo libero: szabadidõ libero: szabad Per cominciare 1 amare: szeretni al cinema: moziba a teatro: színházba teatro: színház videogiochi: videojátékok Per cominciare 2 intervista: interjú Per cominciare 3 confermate le vostre ipotesi: ellenõrizzétek elképzeléseiteket confermate (inf. esténként sera: este sportivo: sportos fine settimana.i cani neri.le ragazze francesi.i ragazzi francesi. fõként ha többszótagú.): gyakran la sera: este. la ragazza francese . Pl. Pl.

venire): jönnek (jönni) da me: hozzám tv.: már jó ideje. volere): akarok. szeretnék (akarni) al mare: tengerhez mare. hogy. eltérés 18 A7 fare colazione: reggelizni colazione: reggeli questa volta: ez alkalommal i tuoi genitori: a te szüleid tuoi: tieid genitori. hogy megyünk pensare: gondolni vuoi venire?: akarsz jönni? vuoi (inf.otthonról avere voglia (di): kedve van valamit csinálni voglia: kedv sono gli amici che vengono da me: a barátok jönnek hozzám vengono (inf. i (sg. che ne dici di andare: mit szólsz ahhoz. il genitore): szülõk B vieni con noi?: velünk jössz? B1 in discoteca: diszkóba devo (inf. oda Venezia: Velence .): szívesen bel tempo: jó idõ tempo: idõ in città: városban pensiamo di andare: úgy gondoljuk. dovere): kell (kelleni) ma dai!: na menj már! oggi è venerdì: ma péntek van venerdì. hogy menjünk ne: ahhoz Scala. il/la: újságíró A3 di solito: általában restare: maradni A4 a Roma: Rómába A5 a quest’ora: ebben az idõben. la: a milánói Scala biglietti: jegyek mi dispiace: sajnálom dispiacere: sajnálni mia madre: az anyukám madre. fare): csinálunk (csinálni) gite: kirándulások pescare: horgászni sono in tournée: turnézom tournée. volere): akarsz (akarni) certo!: persze! è da tempo che. la: turné la settimana prossima: a jövõ héten prossima: következõ Francia: Franciaország Spagna: Spanyolország per due concerti: két koncert miatt concerti: koncertek Parigi: Párizs Barcellona: Barcelona A2 giornalista. il: tenger volentieri (avv.. la: anya B2 punto: feladat ottima: kitûnõ ci andiamo?: Elmegyünk oda? ci: ott. ilyenkor stasera (avv.): ma este ballare: táncolni stanchi: fáradtak a scuola: az iskolába dall’aeroporto: a repülõtérrõl aeroporto: repülõtér A6 sapere: tudni stare: lenni regolare: szabályos particolarità: különlegesség. la: tv natura: természet vado al lago di Como: megyek a Como tóhoz Como: Como dove ho una casa: ahol van egy házam facciamo delle gite: kirándulunk facciamo (inf. hogy nem akarok voglio (inf.... il: péntek non è che non voglio: nem arról van szó.

il: erkély camera da letto: hálószoba camera: szoba e pensare che. tud. elegáns) studio: dolgozószoba ripostiglio: raktárszoba D3 descrizione: leírás ideale: ideális a quale piano è: melyik emeleten van D4 numeri cardinali: tõszámok numeri ordinali: sorszámok dall’11 in poi: 11-tõl kezdve ..): vizsga D dove abiti?: hol laksz? D1 organizzare: szervezni.. bemenni sbagliare: elhibázni. buli a casa mia: nálam. egyetértek! perché no?: miért ne? B3 mostra d’arte: mûvészeti kiállítás mostra: kiállítás insieme (avv. visszautasítani con piacere!: örömmel! d’accordo!: oké.): kórház girare: fordulni a sinistra: balra Stati Uniti. késõn dovere: kell a letto: ágyba letto: ágy per l’ospedale: a kórházhoz ospedale.invitare: meghívni accettare: elfogadni invito: meghívás rifiutare: elutasítani.: mindaz. hogy… in periferia: külvárosban periferia: külváros vicino allo stadio: a stadionhoz közel stadio: stadion appartamento: lakás al quinto piano: az ötödik emeleten quinto: ötödik piano: emelet ascensore: lift sperare: remélni però: de. rendezni festa: ünnep. rendben. l’ (pl. hogy… 400 euro d’affitto: 400 euró lakbért euro..): késõ. azonban comodo: kényelmes luminoso: világos balcone..): együtt fare spese: vásárolni C1 entrare: belépni. -het infinito: fõnévi igenév momento: pillanat professore: professzor per favore: kérem. gli: Amerikai Egyesült Államok C3 sabato mattina: szombat reggel sabato: szombat in montagna: hegyekbe montagna: hegy superare: átmenni.. l’ (m. gli euro): euró affitto: albérleti díj al mese: havonta mese. eltéveszteni colore: szín vincere: nyerni tutto quello che.: csak az a baj. il: hónap ne vale la pena: megéri D2 stanze: szobák soggiorno: nappali salotto: nappali (nagy. letenni 19 esame.: és ha belegondolok. l’ (m.. amit C2 verbi modali: módbeli segédigék potere: képes. -hat. legyen szíves favore: szívesség volere: akarni gita: kirándulás a pranzo: ebédre pranzo: ebéd fare tardi: elkésni tardi (avv. a házamban mia: enyém solo che.

helyes usati: használt. l’orologio): órák e un quarto: negyed meno (avv. il passeggero): utasok convalidare: érvényesíteni. kezelni timbrare: bélyegezni corsa: út.): kevesebb mezzogiorno: dél mezzanotte: éjfél meno un quarto: negyedóra múlva G2 disegnare: rajzolni lancette: mutatók G3 formulare: alkotni. képezni modello: példa Conosciamo l’Italia I mezzi di trasporto urbano mezzi di trasporto urbano: közlekedési eszközök mezzi: eszközök trasporto: közlekedés urbano: városi 1 esatte: igaz.): soha *serie: sorozat F2 vari (sg. la: vasárnap *uno di questi giorni: ezek közül az egyik nap/ napon *impossibile: lehetetlen *ho molto da fare: sok dolgom van *il martedì: keddenként *ho lezione: órám van *lezione: óra *appuntamento: találkozó *compleanno: születésnap *o domenica o mai: vagy vasárnap vagy soha *mai (avv. gli (sg. il: kedd mercoledì. il: szombat domenica. il: csütörtök venerdì.): amint . igénybe vett tram: villamos mentre: míg. miközben comprare: venni tabaccheria: trafik più di un mezzo: egynél több közlekedési eszközt stazioni: állomások metropolitana: metró macchinette automatiche: automaták acquisto: megvásárlás in genere: általában passeggeri. il: hétfõ martedì.): elõtt salire: felszállni appena (avv. vario): különbözõ G1 che ora è?: hány óra van? 20 che ore sono?: hány óra van? orologi. bejelölni sull’agenda: határidõnaplóba agenda: határidõnapló impegni: elfoglaltságok lunedì. il: péntek sabato. il: szerda giovedì. utazás convalida: érvényesítés trovarsi: található valahol poche: kevés su internet: Interneten prima di salire: felszállás elõtt prima (avv. mialatt.E1 Sicilia: Szicília preposizioni: elöljárószók banca: bank Londra: London a una festa: egy buliba a piedi: gyalog Germania: Németország Pisa: Pisa Siena: Siena Napoli: Nápoly da solo: egyedül Torino: Torino Ancona: Ancona ottobre: október E2 da dove viene: honnan jön F1 che giorno è: milyen nap van segnare: beírni. i (sg.

vidékre campagna: vidék servizi: szolgáltatások 4 paese. elterel attrarre: vonzani QUADERNO DEGLI ESERCIZI insieme a: valamivel. megragadni raccogliere: gyûjteni mantenere: eltartani ritenere: vélni.): igazán. il: ország gente. tenni scegliere: választani sedere: leülni tenere: tartani tradurre: fordítani trarre: húzni proporre: javasolni esporre: kiállítani togliere: levenni cogliere: szedni. valakivel együtt caldo: meleg cerco di imparare: megpróbálom megtanulni di più: többet a stasera: viszlát ma este appena (avv. il: híd Appendice rimanere: maradni spegnere: leoltani.2 linea: vonal 3 veramente (avv.): végül taxi. il: taxi ovviamente (avv. kikapcsolni morire: meghalni piacere: tetszik porre: helyezni.): nyilvánvalóan costoso: drága in campagna: vidéken. esistente): létezõ auto. közlekedés grave: komoly a causa delle tante macchine: a sok autó miatt causa: ok atmosfera: légkör pulita: tiszta trovare: találni parcheggio: parkoló per fortuna: szerencsére fortuna: szerencse sempre più persone: egyre több ember motorino: kis motor bicicletta: kerékpár infine (avv. la: emberek costare: kerül valamennyibe 5 raccontare: elmesélni Glossario glossario: szószedet negozio: üzlet vendere: eladni tabacchi: dohány di uso quotidiano: mindennapos használatra uso: használat quotidiano: mindennapi viaggiare: utazni luogo: hely lasciare: hagyni 21 Autovalutazione abitazione: lakhely orizzontale: vízszintes verticale: függõleges ponte. éppen profumo: illat nessun problema: semmi probléma tutta un’altra musica: egészen más volt dopodomani (avv.): amint. l’ (pl. il: taxi tassì. le auto): gépkocsi mezzi pubblici: tömegközlekedési eszközök quindi (avv. valóban esistenti (sg.): holnapután il giorno dopo: a következõ nap Test finale incontrare: találkozni definizioni: definíciók necessario: szükséges .): tehát traffico: forgalom. tartani produrre: gyártani ridurre: csökkenteni distrarre: elvon.

valamint többes szám harmadik személyû alakjaiban egy g adódik az igetõhöz. Voglio vedere. camera da letto idõ (“óta”). dovere ige követi. DI: birtokviszony. salire stb. Ezek a következõk: rimanere. occhiali da sole. d’estate A: részeshatározó (-nak/-nek). Néhány rendhagyó ragozású ige egyes szám elsõ. dare. mozgás (hová?) vagy helyben maradás (nem országnevekkel). Pl. Pl. használat. stare. Devo partire. Regalo il libro a Maria. per. Pl. Arrivo da Patrasso. spegnere. azonnal finalmente (avv. Pl. in. anyag. Un bicchiere di latte. PREPOSIZIONI . Pl. származás. Pl. Az elöljárószóknak több jelentése van. tra/fra. a. di notte. Sono a casa. tenere.. idõ. hogy milyen szó elõtt állank. Anna è di Siena. con. Az elöljárószók leggyakoribb használata a következõ: DA: eredet. Vado a Milano. Posso venire. Pl. su. 1 e 2) ricapitolazione: ismétlés iniziare: elkezdeni storia dell’arte: mûvészettörténet subito (avv. Pl. idõ “mikor?”. volere. Pl. La macchina di Piero. Vi aspetto da un’ora. az mindig fõnévi igenév formában áll. Studio l’italiano da tre mesi. eredet. Parlo a… stb..): rögtön. Amikor a módbeli segédigét potere. Pl. Telefono a…. Vado dal medico. Ebben az esetben az arrivare. Pl. sapere. valamire való valami. mozgás egy helyrõl egy másikra. venire igéket követi. Veniamo da Monaco. di. di giorno. Lui è partito da Roma. fare igék többes szám harmadik személyében hosszú az n. 22 .1° test di ricapitolazione (unità introduttiva. Pl.): végre cenare: vacsorázni vino: bor birra: sör RENDHAGYÓ RAGOZÁSÚ IGÉK Az andare. venire. Un tavolo di legno. Pl. Pl. Pl. (“mikor?” -kor). mennyiség. A módbeli segédige és a fõnévi igenév között nincs elöljárószó. A mezzogiorno vengo da te.ELÖLJÁRÓSZÓK Az olasz elöljárószók a következõk: da. Pl. attól függõen.

csak ha nem specifikált (pl. Il treno parte per Torino. Pl. Una bambina sui sei anni.): pontosan. Vado a teatro con Stefano. Pl. CON: -val/-vel. idõtartam. Ascolto con attenzione. Il libro è sul tavolo.IN: valamiben. Vivo in Inghilterra. Pl. valahová. pontosan accanto all’Odeon: az Odeon mellett accanto: mellett appunto (avv. per tre anni UNITÀ 3 Scrivere e telefonare LIBRO DELLO STUDENTE telefonare: telefonálni Per cominciare 1 posta elettronica: elektronikus posta (e-mail) posta: posta elettronica: elekrtonikus busta: boríték francobollo: bélyeg buca delle lettere: postaláda cellulare: mobil telefon Per cominciare 2 comunicare: kommunikálni Per cominciare 3 riuscire (a): sikerülni al telefono: telefonon telefono: telefon consigliare: tanácsolni internet point: Internet kávézó mandare: küldeni 23 pacco: csomag A1 precedente: elõzõ uffa: ejnye chiamare: hívni qua vicino: itt a közelben qua (avv. ahogy mondod perfetto: tökéletes dei libri: könyvek non so come fare: nem tudom. Múlva. PER: irány. Pl. Vado in Italia per motivi di lavoro. Pl. Esco fra poco. valahogyan csinálni valamit. Vado in Italia. Ebben az esetben névelõs az elöljárószó. Brindisi si trova fra Bari e Lecce. Le chiavi sono in questo cassetto. mozgás (hová?) vagy helyben maradás. Pl.): itt proprio: éppen. keresztül”. közlekedési eszközökkel -val/-vel jelentésben. SU: pozíció. vkinek az autója már a con elöljárószóval).): legalább credere: hinni . Pl. hogyan necessario: szükséges imbucare: bedobni (levelet postaládába) cassetta per le lettere: postaláda almeno (avv. benne. elhelyezkedés. Okhatározó. megközelítõleges életkor kifejezésekben “körüli”. Pl. belül. “valamin”. FRA/TRA: között. Pl. Pl. hány órás busz. “-ig. valamilyen módon. Vado in treno. valaminek a belsejében. Parto in aereo. Pl. Pl.

): valószínûleg su quale canale?: melyik csatornán? canale. hatalmas troppe: túl sok C4 vaso: váza D1 qualcosa di interessante: valami érdekes in tv: a tévében probabilmente (avv.A2 a coppie: párban A4 preposizioni articolate: névelõs elöljárószók lingua parlata: beszélt nyelv A5 medico: orvos Olanda: Hollandia guanti: kesztyû cassetto: fiók di chi sono?: kié? tavolo: asztal A6 preposizioni semplici: egyszerû elöljárószók semplici: egyszerû chiesa: templom Italia del Sud: Dél Olaszország Sud. cenare: vacsorázni orario di apertura: nyitva tartás apertura: nyitás B3 negozio di abbigliamento: ruházati üzlet abbigliamento: ruházat ufficio postale: postahivatal postale: postai C1 abiti: ruhák dentro: belül armadio: szekrény 24 televisore: tévékészülék camino: kandalló sedie: székek intorno al tavolo: az asztal körül intorno (avv.-tól jobbra specchio: tükör cuscini: párnák C3 è vero che: igaz. la: Juve. dohányzóasztal davanti alla lampada: a lámpa elõtt davanti: elõtt lampada: lámpa sulla parete: a falon parete. hogy sciopero: sztrájk generale: általános dal meccanico: az autószerelõnél meccanico: autószerelõ in ritardo: késésben ritardo: késés tremendo: rettenetes. il: csatorna Juve..): alatt quadro: kép sopra il camino: a kandalló fölött pianta: növény C2 a destra di: a .): esetleg . il: Milan (focicsapat) magari (avv. la: fal divano: dívány tra le poltrone: a fotelok között poltrone: fotelok tappeto: szõnyeg sotto (avv.): körül dietro: mögött scrivania: íróasztal tavolino: kis asztal. il: Dél comunale: városi. a Juventus (focicsapat) Milan. önkormányzati commerciale: kereskedelmi A7 significato: jelentés in blu: kékkel szedett blu: kék partitivo: névmás zucchero: cukor articolo partitivo: részelõ névmás B1 sicuro: biztos dalle tre alle cinque: háromtól ötig fino alle 20: este nyolcig fino: -ig. esce di casa: elmegy otthonról pranzare: ebédelni.

): április maggio: május 25 giugno: június luglio: július agosto: augusztus settembre. l’ (f. il: november dicembre.): Aprilia (márkanév) nascita: születés villa sul lago: tóparti villa villa: villa sognare: álmodni G4 ascolto: hanganyag quaderno: füzet G5 in breve: röviden breve: rövid dai tue notizie: adj hírt magadról Conosciamo l’Italia Scrivere un’e-mail o una lettera (informale/amichevole). szóra sem érdemes appunti: jegyzetek grazie tante: nagyon köszönöm di niente: nincs mit niente: semmi F2 ringraziare: megköszönni ringraziamento: köszönet non c’è di che: nincs mit G vocabolario: szótár abilità: képesség G1 stagioni: évszakok autunno: õsz inverno: tél primavera: tavasz estate. l’ (m. il: szeptember ottobre. il bacione): csókok saluti: üdvözlet mittente.): nyár gennaio: január febbraio: február marzo: március aprile.più tardi: késõbb partita di calcio: focimeccs D2 esprimere: kifejezni incertezza: bizonytalanság dubbio: kétely D3 esprimendo: kifejezve E1 di chi è?: kié? E2 il resto: a többi. senki.. betûszó provincia: körzet meno (avv.): kevésbé codice. gli (sg. il: feladó destinatario: címzett ricevere: megkapni sigla: rövidítés. amichevole: baráti. le (sg. l’ (m. egy se figurati (inf. a maradék perciò: ezért F1 fra 10 minuti: tíz perc múlva grazie mille: nagyon köszönöm una delle due valigie: a két bõrönd közül az egyik valigie. l’ (f. la valigia): bõröndök nessun problema: semmi gond problema: gond. la: Lancia scoperta: felfedezés abitanti. probléma nessuno: semmi.. i (sg. il: december G3 informazioni richieste: kért információk prezzo: ár Lancia. barátságos carissimo: drága baciare: csókolni abbracciare: ölelni bacioni. l’abitante): lakosok scooter: robogó Aprilia. il: kód codice di avviamento postale: postai irányítószám abbreviazione: rövidítés dottore: doktor . figurarsi): ugyan már.): október novembre.

aktuális reale: valós coordinato: koordinált Ministeri: minisztériumok Lavori Pubblici: állami beruházások Interno: belügy polizia: rendõrség soccorso: segély in caso di: vmi esetén caso: eset pericolo: veszély calamità: csapás. i (sg. gyermekkorúak gestito da: vki által üzemeltetett. stabil telefonici: telefon-. használni non sia possibile: nem lehetséges diversi: különféle enti. tárgy riassumendo (inf. gli (sg. riassumere): összefoglalva (összefoglalni) in altri termini: más szóval termini. i (sg. kezelt raggiungibile: elérhetõ telefonia: telefonok. la: százalékos arány telefonino: mobil telefon da vicino: közelrõl tecnologie: technológiák relative alle telecomunicazioni: a távközléshez kapcsolódó relativo a: vmire vonatkozó telecomunicazioni: távközlés. professzor asszony utili (sg. telefonos incendio: tûzeset somiglianze: hasonlóságok cabina telefonica: telefonfülke cabina: fülke scheda telefonica: telefonkártya scheda: kártya giornalaio: újságárus Glossario mobile: mobil improvvisa: hirtelen difficoltà: nehézség corpo: testület Protezione civile: polgári védelem protezione: védelem civile: polgári prestare aiuto: segítséget nyújtani . azonnali intervento: beavatkozás. szervezetek vigili del fuoco: tûzoltók vigili.ingegnere: mérnök professoressa: tanárnõ.. kifejezések . lezárni argomento: téma. katasztrófa da utilizzarsi quando: akkor alkalmazandó. l’ente): intézmények.e telefonare interurbana: távolsági hívás bisogna: kell. közbelépés chiamata: hívás gratuita: ingyenes emergenza: vészhelyzet 26 sanitaria: egészségügyi informati: jól értesült viabilità: járhatóság in tempo reale: pillanatnyi. szembeállítás comunque: minden esetre al contrario: ellenkezõleg aggiunta: kiegészítés non solo: nem csak d’altra parte: másrészrõl concludere: befejezni. il turista): turisták pronto: gyors. amikor utilizzare: alkalmazni. szükséges digitare: tárcsázni. billentyûzni prefisso: hívószám desiderata: kívánt e così via: és így tovább generalmente: általában per non disturbare: hogy ne zavarjon disturbare: zavarni evitare: elkerülni dopo le 10 di sera: este 10 után percentuale. utile): hasznos conseguenza: következmény dunque: tehát di conseguenza: következésképpen opposizione: ellentét. i (sg. il vigile): õrök fuoco: tûz infanzia: gyermekkor. telekommunikáció numeri utili: hasznos számok cittadini: (állam) polgárok turisti. il termine): szavak.. telefonhálózat fissa: fix.

il: harangtorony *duomo: dóm Test finale parcheggiare: parkolni circa: körülbelül tenere compagnia: társaságot nyújt compagnia: társaság PREPOSIZIONI ARTICOLATE NÉVELÕS ELÖLJÁRÓSZÓK Az a. tra (fra) elöljárószók kivételek. kölcsönözni aiuto: segítség età compresa tra gli 0 e i 12 anni: 0-tól 12 évesig terjedõ korosztály compresa: vmibe belefoglalt box: box. Ez alól a per. fülke Autovalutazione imparare: megtanulni localizzare: elhelyezni. il: garázs prestare: kölcsön adni certamente (avv. mezõ QUADERNO DEGLI ESERCIZI centrale: központi giapponese: japán aspirina: aszpirin fa male: megárt tatuaggio: tetoválás Russia: Oroszország figlia: lánya valakinek dare una mano: segíteni valakinek vicini: szomszédok Nord. di. kastély *campanile. mert nem olvadnak össze a névelõkkel. 27 . in. il: nap oretta: szûk óra entrata: bejárat al cento per cento: száz százalékig garage. la: feleség *quiz: quíz *monumenti: mûemlékek. vminek a helyzetét leírni spazio: tér avvocato: ügyvéd di fronte alla camera da letto: a hálószobával szemben estranea: idegen. térség.): bizonyára soldi: pénz carta di credito: hitelkártya credito: hitel foglie: falevelek rivivere: újraélni distanza: távolság derby: itt: küzdelem moglie. su elöljárószók összeolvadnak a határozott névelõkkel. Így az i határozott névelõjû hímnemû szavak többes számú határozatlan névelõje a dei (di + i). képtár *castello: vár. oda nem illõ piazza: tér campo: tér. A le határozott névelõjû nõnemû szavak többes számú határozatlan névelõje a delle (di + le). A gli határozott névelõjû hímnemû szavak többes számú határozatlan névelõje a degli (di + gli). da. látványosságok *pendente: ferde *galleria: galéria. il: Észak temperatura: hõmérséklet birreria: sörözõ golfo: öböl acqua: víz calda: meleg salone: szalon novità: újdonság sole. con. ARTICOLO INDETERMINATIVO A HATÁROZATLAN NÉVELÕ A határozatlan névelõ többes számát a di elöljárószó a különbözõ határozott névelõkkel összeolvadt alakjai adják.prestare: nyújtani.

è stato): lenni (volt) divertente: szórakoztató rimanere (p. A birtokos névmás. Pl. Pl. tied. ha bevuto): inni antico: régi Caffè: kávézó ieri (avv. L’aereo delle nove. az övé).la sua macchina (Paolo autója . UNITÀ 4 Al bar LIBRO DELLO STUDENTE Per cominciare 2 una prima volta: egyszer. il libro di Maria .): tegnap collega. avagy két személy között. övé ) A birtokos névmás birtokviszonyt fejez ki egy személy és egy tárgy. La casa di Marco è grande. Pl. delle dieci ecc.p. ho fatto): csinálni (csináltam) A4 riassunto: összefoglalás insieme a: valakivel együtt A5 tratte dal dialogo introduttivo: a bevezetõ pár- . ha egy fõnevet akarunk helyettesíteni vele. Questo telefonino è tuo? Non non è mio. Ha határozott névelõs birtokos névmás követi. la macchina di Paolo . elõször Per cominciare 3 scegliere: választani tranquillo: nyugodt tutti e due: mindkettõjük A1 come hai passato il fine settimana?: Hogy töltötted a hétvégét? non c’è male: nincs okom panaszra male (avv. ha a létigét (essere) követi. A birtokos névmást egyeztetjük számban és nemben a tárggyal amivel birtokviszonyt képez.az õ autója). A birtokos névmás általában határozott névelõ nélkül használatos. Az idõkifejezésben. è suo (Ez a te telefonod? Nem. il: film 28 non è stato tanto divertente: nem volt nagyon szórakoztató essere (p. A BIRTOKOS NÉVMÁS (enyém. az enyém kicsi). megelõzi a fõnevet és kötelezõ a határozott névelõ használata is. La macchina del mio amico. nem az enyém. L’Italia del Nord. hogy elmenjünk in gran fretta: nagy sietve fretta: sietség sala: terem intenso: mozgalmas insomma (avv. la mia è piccola (Marco háza nagy.Általában névelõs elöljárószót használunk: Ha a fõnév határozott. mint melléknév. è rimasto): maradni (maradt) cosa hai fatto di bello?: Mi jót csináltál? un sacco: egy csomó nel pomeriggio: délután ha avuto l’idea di andare: az az ötlete volt. il suo quaderno (az õ füzete). Pl. Pl. Michele è il tuo nuovo compagno di banco (Michele az új padtársad).il suo libro (Mária könyve .): rossz niente di speciale: semmi különös le solite cose: a szokásos dolgok solite: szokásos bere (p. la: kolléganõ film. il mio libro (az én könyvem). Questa è la mia borsa (Ez az én táskám).p.p. Pl. Pl.): végeredményben A3 fare (p. Pl.p.az õ könyve). A birtokos névmást önmagában csak akkor használjuk.

ha pianto): sírni (sírt) camminare: gyalogolni sia essere sia avere: mind az essere mind az avere sia: mind cambiare: változtatni.p.): mindenekelõtt per prima cosa: elsõként. è nato): születni (megszületett) piacere (p.p. l’ (m. szóban l’altro ieri: tegnapelõtt l’estate scorsa: múlt nyáron scorsa: múlt ieri notte: tegnap éjjel in punto: pontosan B1 sospettare: gyanúsítani furto: lopás avvenuto: megtörtént il 12 dicembre: december 12-én agente. változni ultimamente (avv.p. è piaciuto): tetszik valakinek valami.p.): ügynök cerca di verificare: megpróbálja bebizonyítani cercare di: megpróbálni quello che è scritto: ami le van írva mensa: menza incontrare: találkozni dentista.): segédige al dente: fogravaló tészta cartoline: képeslapok un anno fa: egy évvel ezelõtt fa: ezelõtt come mai: hogy hogy dare una festa: bulit rendezni A7 orali (sg.p. teljes quel giorno: azon a napon subito (avv.p. è giunto): elérni. il/la: fogorvos B2 da cosa dipende: mitõl függ dipendere (p./f.p. è venuto): jönni (jött) B4 anzitutto (avv. è/ha sceso): lemenni. è morto): meghalni (meghalt) nascere (p. elõször is B6 correggere: kijavítani . lement) correre (p. leszállni (leszállt. è/ha corso): futni (futott) B3 intero: egész.p. è successo): történni (történt) morire (p. megérkezni 29 (megérkezett) verbi di stato in luogo: “helyben maradást. orale): szóbeli.): rögtön aula: terem intorno alle due: kettõ körül come sempre: mint mindig il prof. l’ (m. bemenni giungere (p. ha riso): nevetni (nevetett) piangere (p. valaki (tetszett) servire: felszolgálni riuscire: sikerülni valamit megcsinálni diventare: válni valamivé durare: tartani idõben verbi riflessivi: visszaható igék alzarsi: felkelni svegliarsi: felébredni lavarsi: megmosakodni verbi transitivi: tárgyas igék ridere (p. állapotot” kifejezõ igék verbi intransitivi: tárgyatlan igék succedere (p.): ott un po’: egy kicsit venire (p.p.): az utóbbi idõben scendere (p.beszédbõl való passato prossimo: közelmúlt si forma: képezzük formare: képezni successiva: következõ ipotesi sulla formazione: a képzésrõl alkotott elképzelések formazione: képzés participio passato: befejezett melléknévi igenév A6 ausiliare. è dipeso): függni valamitõl (függött) scelta: választás verbi di movimento: mozgást kifejezõ igék movimento: mozgás ritornare: visszatérni rientrare: újra belépni. Berti: Berti professzor circa: körülbelül lì (avv.p.p.

szeretni) dopo pranzo: ebéd után tramezzino: háromszög alakú szendvics anzi: sõt cornetto: croissant. la: éhség listino: árlista menù: menü ecco a voi: íme. la: igazgatónõ laureata in Economia e Commercio: közgazdaságtanból és kereskedelembõl diplomázott laureata: diplomázott Economia: Közgazdaságtan Commercio: Kereskedelem per quanto tempo: mennyi ideig andare via: elmenni nel settembre scorso: múlt szeptemberben in tutto: összesen da allora: azóta C2 tempo fa: régen. meggyújtani decidere: dönteni soffrire: szenvedni vivere: élni perdere: elveszíteni proporre: javasolni spegnere: kikapcsolni. édes péksütemény cameriere. dátum precisa: pontos nel febbraio del 1982: 1982 februárjában elementare: általános. ásványpanino: szendvics prosciutto crudo: nyers sonka prosciutto: sonka crudo: nyers mozzarella: mozzarella sajt lattina: doboz (dobozos üdítõ) un tipo deciso: határozott típus deciso: határozott D3 ognuno: mindenki caffè corretto: kávé likõrrel decaffeinato: koffeinmentes .spendere: pénzt költeni accendere: bekapcsolni. volere): szeretnék (akarni. gli (sg. itt van vorrei (inf. elemi C3 avvenimento: történés. la: rádió trionfare: ünnepelni Festival di Sanremo: Sanremói Fesztivál festival: fesztivál Sanremo: Sanremo sezione: kategória nuove proposte: új arcok. új bemutatkozók C4 posizione: hely avverbi. scambiarsi): cseréljetek entrare in circolazione: forgalomba kerül circolazione: forgalom ospitare: vendégül lát Giochi Olimpici: Olimpiai játékok invernali: téli repubblica: köztársaság 30 inventare: feltalálni radio. esemény scambiatevi (inf. il: pincér caffè macchiato: kávé kis tejjel acqua minerale: ásványvíz acqua: víz minerale: ásványi. elzárni promettere: megígérni discutere: vitatkozni lista: lista completa: teljes B7 in tempo: idõben bugia: hazugság tutto il giorno: egész nap campionato: bajnokság C1 colloquio di lavoro: állásinterjú colloquio: interjú direttrice. l’avverbio): határozók (határozószó) C5 elementi: szavak sei mai stato in Spagna?: Voltál már Spanyolországban? D1 illustrazioni: illusztrációk un po’ di: egy kicsit avere fame: éhesnek lenni fame. jó ideje data: idõpont.

mint a borsodó stracciatella: sztracsatella cioccolato: csokoládé pannacotta: tejszínpuding bibite: üditõk in lattina: dobozos spremuta d’arancia: narancs juice spremuta: juice arancia: narancs birra: sör alla spina: csapolt media: közepes aperitivi: aperitifek pomodoro: paradicsom D4 drammatizzare: eljátszani ordinare: rendelni avere sete: szomjasnak lenni sete. la: szomjúság E5 stamattina (avv. il: édesség buon caffè: jó kávé barista: pultos banco: pult cassa: pénztár ritirare: átvenni scontrino: blokk accoglienti (sg. többé kevésbé parlatene: beszéljetek róla fuori: bárban. il: tea camomilla: kamillatea cioccolata in tazza: csokoládé csészében cioccolata: csokoládé tazza: csésze panna: tejszín. i programmi): program giornaliero: napi ora di pranzo: ebédidõ dolce. viccelõdni passeggiare: sétálni tipici esempi: tipikus példák tipici: tipikus duomo: dóm locale. sietve rumore: zaj relazione: kapcsolat di seconda mano: használt. il: járda godere del sole: élvezni a napot godere: élvezni chiacchierare: csevegni tazzina: kis csésze ad esempio: például leggendario: legendás punto di ritrovo: találkozóhely scherzare: viccelni. nem otthon posto: hely 31 E3 nella quale: amelyben trascorso: eltöltött Conosciamo l’Italia Gli italiani e il bar sosta: megállás. olyan.p. il (pl. è esistito): létezni (létezett) più o meno: körülbelül. tejszínhab freddo: hideg coppa: kehely torta al caffè: kávétorta torta: torta zabaione.): ma reggel in fretta: gyorsan. másodkézbõl affrontare: szembenézni vmivel da sole: egyedül buona scusa: jó kifogás scusa: kifogás E2 esistere (p. accogliente): kellemes. tartózkodás fare parte (di): részt venni valamiben programma. barátságos ospitali (sg. lo: zabaione. il: tejeskávé tè. il: helyiség .): egyszerûen sul marciapiede: járdán marciapiede. ospitale): vendégszeretõ bar di provincia: vidéki bárok più che altro: leginkább ritrovo: találkozóhely di ogni età: minden korosztály giocare a carte: kártyázni carte: kártya ancora più piacevole: még kellemesebb piacevole: kellemes sedersi: leülni ai tavolini: asztalokhoz in piazza: téren semplicemente (avv.caffelatte.

): nagyon jó. fõleg in piedi: állva insegna: felirat tantissime: nagyon sok Glossario ricevuta: számla provare: próbálni pagamento: fizetés punto di incontro: találkozóhely scritta: felirat situata: elhelyezve esterno: kint Il caffè presenti (sg. forte): erõs milanese: milánói macchina per il caffè: kávéfõzõ da bar: bárba való permette di preparare: lehetõvé teszi az elkészítést preparare: elkészíteni velocità: gyorsaság preparazione: elkészítés consumazione: fogyasztás vita di tutti i giorni: mindennapi élet simbolo: szimbólum pochissimo: nagyon kevés piena: tele sapore. valakihez ordine religioso: szerzetesrend religioso: vallási crema: krém incredibile: hihetetlen Caffè. il frate): szerzetesek cappuccini: kapucinus in pratica: gyakorlatban si tratta (inf. che passione! passione: szenvedély al giorno: naponta rito: rítus irrinunciabile: amirõl nem lehet lemondani sacchi: zsákok importato: importált pari a: megfelel tonnellate: tonna restanti (sg. l’ (m. kíváló a tutte le ore: minden órában preferito: kedvenc modo: mód Glossario profumo: illat cibo: étel creare: alkotni monaco: szerzetes appartenere (a): tartozni valamihez.soprattutto (avv. la: Mokka Glossario abitudine: szokás sacra: szent chili: kilók famigliare: családi Autovalutazione può darsi: lehet con lo sconto: kedvezménnyel .mi riferisco: utalni valamire quasi: majdnem dal gusto forte: erõs ízû aroma. il: íz leggero: könnyû ristretto: nagyon erõs kávé ghiaccio: jég liquore: likõr caldo: meleg bevanda: ital frati. i (sg.): elsõsorban. trattarsi): szó van valamirõl schiuma di latte: tejhab schiuma: hab consiglio: tanács 32 invece di: valami helyett infatti: valóban impensabile: elgondolhatatlan cappuccio: kapucsínó pasto: étkezés benissimo (avv. restante): a maradék private: privát. magán consumo: fogyasztás posto di lavoro: munkahely consumate: elfogyasztott caffettiere: kávéfõzõ ad uso domestico: házi használatra domestico: házi la più usata: a leginkább használt Moka. presente): megtalálható riferirsi .): aroma forti (sg.

eldugni offendere: megsérteni risolvere: megoldani rompere: törni spingere: lökni. szétosztani escludere: kizárni esplodere: felrobbanni insistere: erõsködni muovere: mozgatni nascondere: elbújtatni. -ire végzõdése -ato. veszekedések padre: apa Test finale esattamente (avv.sconto: kedvezmény Appendice ammettere: bevallani appendere: felakasztani concedere: átengedni crescere: nõni. l’uovo): tojás come al solito: mint általában mobili. boldog *cotto: fõtt *non ti preoccupare (inf.): pontosan per caso: véletlenül passeggiata: séta PASSATO PROSSIMO A KÖZELMÚLT Olyan múltbeli befejezett cselekvést. -ere. Pl. le (sg. Noi siamo usciti. preoccuparsi) ne aggódj *cucchiaini: kiskanalak tonno: tonhal maionese. A befejezett melléknévi igenév képzése: a fõnévi igenév -are. Az essere-vel képzett igék befejezett melléknévi igeneve számban és nemben egyezik az alannyal. eventuale): esetleges decisione: döntés vuole fare di testa sua: saját feje után akar menni *beata te!: De jó neked! *beata: szerencsés. Ieri sono andato al cinema. la: majonéz uova. Pl. Essere a segédigéje a: Mozgást jelentõ igéknek. i (sg. amely kapcsolatban áll a jelennel. 33 . amely az avere vagy essere segédige jelen idejû alakjából és a fõige befejezett melléknévi igenevébõl (participio passato) áll. Luca è andato a vivere in Grecia dieci anni fa. -uto. Pl. nevelni deludere: csalódást okozni difendere: megvédeni dipendere: függni valamitõl. il mobile): bútor dimenticare: elfelejteni cintura: öv scrittore: író statua: szobor libertà: szabadság discussioni: viták. tolni uccidere: megölni QUADERNO DEGLI ESERCIZI volgere: tenni. Sono arrivato a Roma ieri. valakitõl dirigere: irányítani distinguere: megkülönböztetni distruggere: lerombolni dividere: elválasztani. Összetett igeidõ.): gyorsan litigare: veszekedni arrivo: érkezés azienda: iroda cura: odafigyelés matematica: matematika spettacolo: elõadás eventuali (sg. történést fejez ki. -ito ra változik. Pl. Maria è andata. átalakítani suonare: hangszeren játszani chitarra: gitár velocemente (avv.

Essere ha a következmény hangsúlyos. nascere. amelyek valamilyen testi. Pl. Egyéb igégnek. Pl. ingrassare. dispiacere. amelyek határozatlan irányú mozgást fejeznek ki. Pl. szellemi. Pl. Pl. parere. Egyéb esetekben az essere. urlare. Sono potuto venire (venire: essere). Olyan tárgyatlan igéknek. viaggiare. scendere. rimanere. A piovere. invecchiare. úgy mint stare. Ho camminato fino a casa. essere. ancora. Pl. lelki állapotot. Sono salito per le scale. tuonare. Abbiamo giocato a calcio ieri. Pl. Avere a segédigéje a: A tárgyas igéknek. Pl. più. Pl. servire stb. úgy mint: piacere. È piovuto e le strade sono allagate. Tárgyas jelentésükben avere lesz a segédige. volere igék segédigéje mindig a fõige segédigéjével azonos. Ho lavorato tutto il giorno. Sportevékenységet kiefejezõ igéknek. camminare. appena határozószók és az anche kötõszó rendszerint a segédige és a befejezett melléknévi igenév között áll. Sono dimagrito molto. nevicare. úgy mint dimagrire. A sempre. úgy mint: nuotare. úgy mint: parlare. Ho salito le scale. costare. lecke). úgy mint: passeggiare. discutere. ringiovanire. cantare. Pl. già. ilyenkor avere a segédige. È saltato in aria. giocare. A személytelen igéknek (olyan igék. illetve többes szám harmadik személyben használunk. A visszaható igéknek (9. ci vengo volentieri. lampeggiare igék amikor a cselekvést magát. sciare. Pl. amelyeket leginkább egyes. Ho parlato con lui di un problema. Non ho ancora parlato con Mario. Ha saltato l’ostacolo. bastare. Pl. cominciare. Pl. Vieni al cinema con noi? Sì. Ho potuto lavorare (lavorare: avere). Vannak olyan igék. Pl. saltare igéknek lehet tárgyuk. Ieri ha piovuto per dieci ore. restare. Pl. morire. Sandra è cambiata. diventare. mai. Non ho dormito bene ieri notte. cselekvést fejeznek ki. Szóbeli kifejezéssel kapcsolatos igéknek. Ilyenek: A cambiare. míg tárgyatlan használatban essere. A potere. finire igék. Pl. Ho cambiato idea. durare. Mi sono lavato con l’acqua fredda. Non ho mai visto un film italiano. A ci határozói névmás egy már említett helyet helyettesít. È capitato un fatto strano. Sono stato in Italia diverse volte. vagy annak idõtartamát hangsúlyozzuk avere a segédige. sembrare. 34 . amelyek mindkét segédigével használatosak. A salire. Ho pianto molto. Olyan tárgyatlan igéknek.A helyben maradást kifejezõ igéknek. dovere.

): végre cucinare: fõzni smettere (di): abbahagyni per le vacanze: szabadságra. lefoglalni sorpresa: meglepetés Portogallo: Portugália treno ad alta velocità: szupergyors vonat però!: nem mondom.): röviden A6 futuro semplice: egyszerû jövõidõ futuro: jövõ finalmente (avv.UNITÀ 5 Feste e viaggi LIBRO DELLO STUDENTE Per cominciare 1 trascorrere (p. la: osztály Intercity: Intercity Eurostar: Eurostar andata e ritorno: menettérti. vakációra da grande: felnõttként.p. oda-vissza solo andata: csak odaút quant’è?: mennyi? compreso: magába foglalva. iniziale): kezdeti augurare: kívánni A4 amore mio: szerelmem 35 come no: hogyne bellissima: nagyon szép. helyjegy . ho trascorso): eltölteni (eltöltöttem) Per cominciare 2 Madrid: Madrid Lisbona: Lisszabon Zurigo: Zürich Per cominciare 3 nuovamente (avv. la: Ferrari B1 biglietteria: jegypénztár controllo: ellenõrzés binario: vágány B2 brani: részletek seconda classe: másodosztály classe. nagyon ügyes promesse: ígéretek avere ragione: igaza van di più: többet andare avanti: folytatni avanti (avv. è piovuto): esni bravissimo: nagyon jó. idén prenotare: elõjegyezni. gyönyörû A5 brevemente (avv. jóslatok piovere (p. il: karácsony lontano da: távol vmitõl a Capodanno: Újévkor Capodanno: Újév A1 ancora no: még nem quest’anno: ebben az éveben. ez igen farete il giro d’Europa: körbejárjátok Európát Europa: Európa giro: kör un bel po’: szép kis (összeg) offerta: ajánlat sito: (web) hely. weboldal da qualche parte: valahová all’inizio: kezdetben dai suoi genitori: a szüleihez l’ultimo dell’anno: az év utolsó napja.): elõre da domani: holnaptól un giorno: egy nap Ferrari.p. ha nagy leszek architetto: építész A8 in basso: alul progetti: tervek giorno e notte: éjjel-nappal laurea: diiploma previsioni: elõrejelzések.): újból Natale. vmivel együtt supplemento: pótjegy. Szilveszter festeggiare: ünnepelni in qualche bel posto: valami szép helyre buone feste: kellemes ünnepeket buon viaggio: jó utat buon Natale: boldog karácsonyt buon anno: boldog új évet A3 a Natale: karácsonykor iniziali (sg.

ricordarsi): emlékszel (emlékezni) *all’improvviso: hirtelen *pessimista: pesszimista *meteo: idõjárásjelentés nuvoloso: felhõs previsioni del tempo: idõjárás-elõrejelzés rinunciare: lemondani D2 Nord. lo: pezsgõ naturalmente: természetesen tradizionale: hagyományos cosiddetta: úgynevezett piene di: vmivel teli Epifania: Vízkereszt Pasqua: húsvét scherzo: tréfa è permesso: megengedett Ferragosto: augusztus 15.centesimi: cent è in arrivo: érkezik.. munkaidõ dopo che: azután. Mária mennybeme- . le: Alpok la mattina del 23: 23-án reggel turno: mûszak. il parente): rokonok fare la spesa: bevásárolni ripieno: töltött spumante. il: Észak *nuvolosità: felhõsség *su tutta la penisola: az egész félszigeten *penisola: félsziget 36 *in particolare: különösen *nebbia: köd *possibilità: lehetõség *temporali. történik nevicare: havazni D4 cielo: ég coperto: borult agitato: viharos E1 periodo: idõszak dappertutto: mindenütt illuminate: kivilágított affollati: zsúfolt parenti. debole): gyenge stabili (sg. érkezõben van arrivo: érkezés al binario 8: a 8-as vágányon anziché: helyett B6 impiegato: alkalmazott consultare: igénybe venni. növekedés D3 svolgere: zajlik. növekvõ aumento: emelkedés. la: hó calmo: nyugodt deboli (sg. segítségül hívni mappa: térkép C1 settimana bianca: síszünet bianca: fehér Alpi.): sem *nuvola: felhõ *ti ricordi (inf. stabile): állandó in aumento: emelkedõ. il temporale): zivatarok *graduale: fokozatos *miglioramento: javulás *moderati: mérsékelt *mosso: hullámos *Tirreno: Tirrén-tenger *Adriatico: Adria *temperature: hõmérséklet *in diminuzione: csökkenõben *diminuzione: csökkenés sereno: derült variabile: változékony neve. hogy ripartire: elindulni vissza C3 futuro composto: összetett jövõidõ composto: összetett futura: jövõbeli lo stesso: ugyanaz C4 isole Canarie: Kanári-szigetek lotto: lottó verrà o no?: jön vagy sem? D1 *fa freddo: hideg van *freddo (avv.): hideg *tira vento: fúj a szél *tirare: húzni *vento: szél *nemmeno (avv. i (sg. i (sg.

popolare): népi palio: lóverseny Asti: Asti (város) regata: evezõs verseny storica: történelmi giostra: lovagi torna saracino: szaracén Arezzo: Arezzo (város) contenere: tartalmazni Unità: Egység Glossario abbellire: díszíteni Assunzione: felemelkedés. i (sg. la: hajó prenotazione: helyfoglalás tariffa: ár. aki Vízkeresztkor ajándékot hoz a gyerekeknek vecchietta: anyóka carbone. mennybemenetel salita: felmenetel gara: verseny a cavallo: lócavallo: ló barche: bárkák cavalieri. mennybemenetel Vergine Maria: Szûz Mária popolari (sg. regionale): helyi (az adott tartományra jellemzõ) pandoro: veronai kuglóf tavole: asztalok appendere (p... fellógatni calze: harisnya Befana: jó boszorka. il: szén cattivi: rossz mascherarsi: álarcot ölt.. il: farsang. l’ (pl. il: ünnepi vacsora località: helység scompartimento: vonatfülke crociera: tengeri körutazás valige: bõröndök bagagli. i (sg. különlegesség regionali (sg. le uova): tojás di cioccolata: csokoládénascondere: rejteni tuoi: a tiéid (család.. karnevál cenone. : Olaszországban munkaszüneti nap tacchino: pulyka panettone. olasz karácsonyi kuglóf Carnevale.p. che: is . il costume): jelmezek 37 noto: ismert cattolica: katolikus cadere: esni di domenica: vasárnapra uovo. háló . beöltözik vminek costumi. ha appeso): kifüggeszteni. il cavaliere): lovagok armati: fegyveres I treni in Italia distanze: távolságok per distanze sia brevi che lunghe: kis és nagy távolságra egyaránt sia . il: jászol. szülõk) proverbio: közmondás nazionale: nemzeti anniversario: évforduló seconda guerra mondiale: Második Világháború guerra: háború mondiale: világestive: nyári celebrare: ünnepelni ascesa: felemelkedés. il bagaglio): poggyász destinazione: úticél nave. i (sg. il: panettone. is rete ferroviaria: vasúti hálózat rete. tarifa E2 in futuro: a jövõben Conosciamo l’Italia Gli italiani e le feste bambini: gyerekek Babbo Natale: Télapó babbo: apó doni: ajándékok adulti: felnõttek addobbare: feldíszíteni albero di Natale: karácsonyfa presepe.netelének ünnepe. la: hálózat. betlehem farcito: töltött pollo arrosto: sült csirke pollo: csirke arrosto: sült specialità: specialitás.

i (sg.): különösen raffinato: kifinomult facilitazione: könnyítés. tervezett designer: formatervezõ all’ora: óránkénti agevolazioni: kedvezmények anziani: idõsek modalità: mód attiva: mûködõ sia in 1ª che in 2ª classe: elsõ.és másodosztályon egyaránt salire a bordo: felszállni bordo: utastér necessità: szükség vantaggi.ferroviaria: vasúti coprire (p.): -nál. ha incluso): magába foglalni rapidi: gyors lussuosi: luxus creati: megalkotott.p.): biztosan attenti: figyelmes. ha coperto): lefedni territorio: terület qualità: minõség offerti: kínált piuttosto: meglehetõsen esigenza: igény locale: helyi collegare: összekötni all’interno di: vmin belül interno: belsõ fermarsi: megállni diretto: közvetlen interregionale: tartományok közti comodità: kényelem principali (sg.differisco: különbözni Glossario bisogno: szükség particolarmente (avv.p.): közvetlenül ombrello: esernyõ pullman. óvatos significare: jelent valamit un bel niente: semmi különös ventina: kb. principale): fõbb standard: standard.): kényelmesen per telefono: telefonon partenza: indulás eliminare: kiküszöbölni attesa: várakozás ritiro: átvétel presso (avv. il vantaggio): elõnyök acquistare: vásárolni comodamente (avv. -nél Self Service: automata 38 sportello: ablak. húsz chissà: ki tudja sì e no mezz’ora: körülbelül félóra souvenir: szuvenir piatti: tányérok messaggio: üzenet segreteria telefonica: üzenetrögzítõ in compagnia di: valakinek a társaságában . kassza carta di credito: hitelkártya Call Center: telefonos ügyfélszolgálat funzionare: mûködni conferma: megerõsítés.fornisco: megadni personale. il: turistabusz Appendice dimenticare: elfelejteni QUADERNO DEGLI ESERCIZI sicuramente (avv.): vmin túl differire . engedmény Autovalutazione computer: számítógép sposare: elvenni feleségül vkit. visszaigazolás carrozza: kocsi assegnati: kijelölt una volta saliti: miután fölszálltunk sufficiente: elegendõ fornire . férjhez menni vkihez puntuale: pontos direttamente (avv. il: személyi provvedere: gondoskodni vmirõl stampare: nyomtatni oltre al semplice biglietto: az egyszerû jegy mellett oltre (avv. szint comfort: komfort 250 km orari: 250 Km/h orari: óránként servizio di ristorazione: étkezõkocsi szolgáltatás includere (p.

le: szabadság costiera: tengerpart amalfitana: Amalfi környéki toscana: toszkán migliorare: javulni prevedere: elõrelátni veneziana: velencei 2° test di ricapitolazione (unità 3.vorrò.mangerò (és nem mangierò). sapere . porre . mantenere. potere . A -ciare.): csak ginnastica: torna dischi: lemez FUTURO . tenere .lascerò (és nem lascierò). Pl. -giare végzõdésû igék minden személyében kiesik a tõbõl az i betû: mangiare . dare. amelyek a közeli vagy távoli jövõben fognak lejátszódni. milyen esetekben használjuk a jövõ idõt: Tervek. a felszólító mód helyett. Quando finirò l’università.potrò.intanto (avv.terrò.JÖVÕ IDÕ Általában olyan cselekvéseket.): közben cantare: énekelni romantico: romantikus pure: is critica: kritika mettere da parte: félretenni avere paura: félni valamitõl paura: félelem benzina: benzin sono fatti l’uno per l’altra: egymásnak teremtették õket toccare: megérinteni *sciare: síelni *depliant: prospektus *specializzata: specializálódott *volo: repülés. A stare.verrò. Pl. Dovrai studiare prima di uscire! JÖVÕ IDEJÛ RENDHAGYÓ IGÉK A -care. Ígéretek.avrò (és nem averò). Pl. Most nézzük részletesen. történéseket fejez ki. venire . Se finirò presto il lavoro. Domani farà bel tempo! Becslések. Ugyanez történik az elõbb említett igék származékaival is: provenire. fare igék végzõdése -arò lesz. -gare végzõdésû igék minden személyben egy h betûvel bõvülnek: Cercherò di venire. Fra tre anni finirò i miei studi. lasciare . Elõrejelzések. nem pedig -erò. Javaslatokban. utasításokban. Domani andrà dal medico. Néhány igénél kiesik a végzõdés e-je. Avrà trent’anni. Pl. 4 e 5) parco: park soltanto (avv. usciremo.saprò. Pl. repülõjárat *ragionevole: kedvezõ *esperienza: tapasztalat. proporre ecc. mint például: avere . élmény a testa: fejenként Test finale ferie. lavorerò molto. Pl. ha finomabban szeretnénk fogalmazni. 39 . Néhány igénél kiesik a végzõdés elõtti szótag és megkettõzõdik az r: volere . Verrò da te domani! A feltételes mondat elsõ típusában a valószínûség kifejezésére.porrò stb. Pl.

óriási conferenze: elõadások quello lì: az ott all’angolo: sarkon angolo: sarok legata: összetartó vicine: közel vannak egymáshoz fantastica: fantasztikus musicali (sg. szintén jövõ idejû eseménynél korábban következik be. non appena. Pl. musicale): zenei casa di campagna: vidéki ház stupenda: csodálatos B1 albero genealogico: családfa rapporto: kapcsolat parentela: rokonság B2 marito: férj nipote. Olyan jövõbeli cselekvést/történést fejez ki. unokaöccs. UNITÀ 6 A cena fuori LIBRO DELLO STUDENTE a cena fuori: elmenni vacsorázni Per cominciare 1 romantica: romantikus Per cominciare 3 litigare: veszekedni ragazzo di Elena: Elena barátja A problemi di cuore: szívügyek cuore. Az idõben korábbi cselekvés nem feltétlenül áll a mondatban is az elsõ helyen. amely egy másik. Andrò in vacanza appena avrò finito questo lavoro.FUTURO COMPOSTO ÖSSZETETT JÖVÕ IDÕ Az összetett jövõ idõ két szóból áll. unokahug moglie. a második a fõige participio passato-ja. appena. il: szív A1 strano: furcsa. la: bicikli fratellino: öccs B4 membro: családtag . dopo che. il/la: unoka. Pl. Mellékmondatokban a következõ idõhatározószavak vezetik be: quando. különös da nessuna parte: sehova amica del cuore: a legjobb barátnõ permesso: engedély A2 riconoscere: felismerni A3 sorpresa: meglepetett giustificare: magyarázni comportamento: viselkedni A4 padre: apa qualcosa non va: valami nem stimmel spiegazioni: magyarázatok figlia: lánya valakinek fare il filo (a): udvarolni valakinek colpa: hiba con chi stai?: Kivel vagy? Kivel értesz egyet? A6 mi piacciono: szeretem a… cugino: unokatestvér 40 perdere la testa: elveszteni a fejét grazie a: valaminek köszönhetõ conoscenze: ismeretségek enorme: hatalmas. Az elsõ tagja az avere/essere segédige jövõ idõben ragozott alakja. la: feleség figlio: fia valakinek papà: papa sorellina: hug nipotino: kisunoka B3 nonno: nagypapa bici. andró in vacanza. Appena avró finito questo lavoro.

i (sg. la: hús *bistecca ai ferri: rostonsült bifsztek *bistecca: bifsztek *vitello: borjú *verdure: zöldségek *antipasto: elõétel *contorno: köret *insalata: saláta saporito: ízletes C3 portata: étel. fogás alla bolognese: bolognai bolognese: bolognai C4 antipasto freddo: hideg elõétel specialità della casa: a ház specialitása vino: bor spaghetti al pesto: spagetti pestoszósszal piccanti (sg. sütõben készült forno: sütõ filetto: vesepecsenye insalata Caprese: Caprese saláta marinara: pizza tengerész módra napoletana: nápolyi siciliana: szicíliai calzone. il formaggio): sajtok rigatoni. óhajtani C6 ordinazioni: rendelés 41 Parma: Parma bruschetta: foghagymás piritós paradicsommal és bazsali kommal misto: vegyes salmone. oldalon olive: olívabogyók C5 desiderare: kívánni. oldalon all’arrabbiata: arrabbiata módra farfalle: olasz tészta. il: lazac affumicato: füstölt ragù: ragu penne: olasz tészta. il: só . il: töltött pizzatáska tiramisù.): egyáltalán nem tortellini: olasz töltött tésztaféle lásd az illusztrációt a 100.C1 piatto: tányér. raccomandarsi): ajánlom (ajánlani) *naturale: természetes C8 pepe. il: vélemény *specialità dello chef: a konyhafõnök ajánlata *chef. i (sg. oldalon *funghi: gomba *qualcos’altro: valami más *spaghetti alla carbonara: carbonara spagetti *lasagne: lasagne *secondo: második fogás *carne.õ fogás *pasta: tészta *tagliatelle: olasz töltött tésztaféle lásd az illusztrációt a 100. fogás cucchiaio: kanál coltello: kés forchetta: villa tovagliolo: szalvéta tovaglia: terítõ C2 *zona: városrész *fame da lupi: farkaséhség *lupi: farkasok *primo: eL. lásd az illusztrációt a 100. il: bors sale. oldalon ai quattro formaggi: négysajtos formaggi. il: tiramisu mele: almák frutta: gyümölcs grigio: szürke *indeciso: bizonytalan *parere. il rigatone): olasz tésztaféle sugo: szósz linguine: olasz tésztaféle risotto: rizottó ai frutti di mare: tenger gyümölcseivel frutti: gyümölcsök aglio: fokhagyma scaloppine: borjúszeletek involtini: göngyölt hús romana: római maialino: kismalac al forno: sült. piccante): csípõs affatto (avv. lásd az illusztrációt a 100. lo: konyhafõnök *mi raccomando (inf.

gli (sg. ha introdotto): bevezetni maestri: mesterek diffondersi (p. il: dugóhúzó colapasta. il: kenyér biscotti: kekszek cereali. il: szalámi E2 a cosa servono: mire szolgálnak utensili da cucina: konyhai eszközök utensili. il: tésztaszûrõ grattugia: reszelõ tagliere.zeletelni friggere (p.p. alimentare): táplálkozási occasione: alkalom E4 viaggio di lavoro: üzleti út ritenere: tartani valamit valamilyennek Conosciamo l’Italia Gli italiani a tavola a tavola: asztalnál apprezzare: értékelni buona cucina: jó konyha popoli: népek arabi: arabok austriaci: osztrákok ricette: receptek pizzerie: pizzériák Parmigiano Reggiano: reggiói parmezán nel lontano 1292: a távoli 1292-ben esportare: exportálni leggenda: legenda Cina: Kína etruschi: etruszkok dimenticare: elfelejteni Medioevo: Középkor introdurre (p. si è diffuso): elterjedni mondo: világ egizi: egyiptomiak focaccia: pizza-tésztához hasonló lepény sorta: fajta. il: méz metterci: ez az ige azt fejezi ki.p. il: lábos cavatappi.p. il cereale): gabonafélék D3 spettacolo: elõadás D4 cuocere (p. i (sg. la: alap finora: eddig apprezzati: kedvelt. il: vágódeszka pentola a pressione: kuktafazék pressione: nyomás mestolo: merõkanál E3 in base a: valami alapján base. amit értékelnek prodotti: termékek alimentari (sg. piritós fette: szeletek burro: vaj miele. l’utensile): eszközök 42 fresco: friss salato: sós cotta: fõtt pentola: fazék tegame.D1 spuntino: villásreggeli pausa pranzo: ebédszünet pausa: szünet siccome: mivel avere fretta: sietni al massimo: maximum massimo: legnagyobb volerci: mennyi idõbe telik valamit megcsinálni fette biscottate: kétszersült. idõben D2 pane.p. féle rotondo: kerek . hogy mennyi idõbe telik vkinek vmit megcsinálni saltare: kihagyni faccio merenda: uzsonnázom merenda: uzsonna a posto: rendben vagyok in ogni caso: minden esetben a quell’ora lì: abban az órában. ha cotto): fõzni (fõzte) cottura: fõzés da mangiare: ennivaló un quarto d’ora: negyedóra E1 dizionario: szótár affettare: feL. ha fritto): olajban kisütni (sütötte) mescolare: keverni grattugiare: lereszelni salame.

képzelet secolo: század a. számos alternative: választási lehetõségek trattorie: kisvendéglõk varietà: választék ambiente..sottile: vékony Rinascimento: Reneszánsz poveri: szegények arricchire . l’ingrediente): hozzávalók gr. oldalon Dove mangiano gli italiani.. (grammi): gramm pancetta: szalonna grattugiato: reszelt olio: olaj extravergine: extraszûz sbattere: felverni parmigiano: parmezán tagliare: felvágni a cubetti: kockákra cubetti: kockák fateli rosolare: pirítsátok meg alluminio: alumínium aggiungere: hozzáadni 43 moderato: közepes serviteli: tálaljátok scolateli: szûrjétek le scolare: leszûrni mescolateli: keverjétek össze condimento: ízesítés Glossario pancia: has maiale. l’ (m. lásd az illusztrációt a 100. vélni invenzione: találmány del tutto: teljesen Glossario fantasia: fantázia. gli (sg. igénybe vesz secca: száraz parecchie: sok. il: angolszalonna lento: lassú ottenere: elérni rossastro: vöröses togliere: leönteni rendere: valamilyenné tenni aceto: ecet 2. abbinamenti: párosítások gnocchi: burgonyás tésztából készült galuska fusilli: olasz tészta. vendéglõ frequentare: látogatni per mancanza di tempo: idõhiány miatt mancanza: hiány paninoteca: szendvicsbár nutritiva: tápláló Autovalutazione possesso: birtoklás attimo: pillanat brioche: briós maschio: vártorony Angioino: Anjou . istruzioni: utasítások ingredienti. elképzelések origini. le (sg. l’origine): eredetek considerare: tartani.C.arricchisco: gazdagítani America: Amerika classi: társadalmi osztályok ricche: gazdagok regina: királynõ desiderio: kívánság pizzaiolo: pizzasütõ tricolore: háromszínû bandiera: zászló basilico: bazsalikom conquistare: meghódítani teorie: teóriák. (avanti Cristo): idõszámítás elõtt spessore: vastagság caratterizzato da: vmi által jellemzett rinnovamento: újítás artistico: mûvészeti culturale: kulturális La pasta pasta: tészta 1.): környezet formale: formális economica: olcsó osterie: pub. il: malac assomigliare: hasonlítani valamihez bacon. richiedere: igényel.

il suo libro. leckében tanulunk. kivéve ha egyes számú. amelyeknek il a névelõje) quello . mia madre. A loro birtokos névmással mindig áll határozott névelõ. Pl. il: Brazília conto: számla lavanderia: mosoda fare visita: látogatás tesz visita: látogatás occhiali: szemüveg matrimonio: házasság al più presto: minél hamarabb passaporti: útlevél ormai (avv. Pl. mio fratello. la mia bella casa. Pl. Pl. Mi piace mangiare (Szeretek enni). Pl. Néha a nyomatékosítás kedvéért a birtokos névmás a fõnév után is állhat és ilyenkor elmarad a névelõ. családtagot jelölõ fõnév követi.il suo libro. Pl. la mia casa. ha megelõzik a fõnevet.bel (olyan fõnevek mellett.): immár fiori. A birtokos névmás és a fõnév között bármilyen jelzõ állhat.bell’ (olyan fõnevek mellett. Részes esetû névmással áll.QUADERNO DEGLI ESERCIZI Brasile. la loro figlia.bello (olyan fõnevek mellett. vagy ha jelzõje van. Andiamo a casa mia! Vorrei: a volere ige egyes szám elsõ személyû alakja feltételes mód jelen idõben. Jelentése szeretnék és nagyon gyakran udvarias kérésben használjuk.): különösen pittore: festõ Unione Europea: Európai Unió unione: unió europea: európai affittare: kibérel guidare: vezetni patente. A quello és bello melléknevek. il mio libro. de: mio padre. A piacere igét általában egyes szám harmadik (piace) és többes szám harmadik (piacciono) személyben használjuk. Pl. amelyeknek l’ a névelõje) 44 . il fiore): virág rose: rózsa indirizzo: lakcím filosofia: filozófia liceo: gimnázium totocalcio: totó gelosa: féltékeny giù: le per niente: egyáltalán nem specialmente (avv. il libro di Maria . Pl. amit részletesen majd a 10. la mia mamma. amelyeknek lo a névelõje) quell’ . ha a családtagot jelentõ fõnév becézett formában áll. la mia penna. megváltoztatják a végzõdésüket aszerint. Így a következõ alakokat kapjuk: quel . hogy az adott fõnévnek mi lenne a névelõje. Akkor is ki kell tenni a határozott névelõt. la: jogosítvány prodotti: termék provare: megpróbálni successo: siker Test finale in genere: általában metà: fele valaminek I PRONOMI POSSESIVI A BIRTOKOS NÉVMÁSOK A birtokos névmásokat a birtok nemével és számával kell egyeztetni. Általában a birtokos névmás a fõnév elõtt áll. il mio fratello minore. il libro di Luigi . i (sg. nem pedig a birtokoséval. A birtokos névmások elõtt mindig határozott névelõ áll.

lezárt contemporanee: egyidejû nervoso: ideges . uomo bello. . Pl. Ci vuole molto tempo per finire questo lavoro. amíg un altro: egy másik férfi sparire . gli (sg.bei (olyan fõnevek mellett.begli (olyan fõnevek mellett.): gyakorlatilag doppia vita: kettõs élet addirittura: egyenesen sposarsi: összeházasodik matrimonio: esküvõ A3 comportarsi: viselkedik A4 distratto: szórakozott 45 girare delle scene: jeleneteket forgat girare: forgat scene: jelenetek per niente: egyáltalán nem in realtà: valójában A6 imperfetto: imperfetto (olasz igeidõ) A7 cioccolatini: bonbon ospiti. ci vogliono (többes szám)) jelentése: mennyi idõbe telik valamit megcsinálni Pl. l’ospite): vendégek suoceri: az após és az anyós a bocca aperta: tátott szájjal A8 porre: helyez. tesz tradurre: fordít B1 risate: nevetés ripensare: visszagondol ci penso: gondolok rá occhiali: szemüveg che tipo! Forte!: Micsoda alak! Nem semmi! costume da bagno.Ci vuole (egyes szám). UNITÀ 7 Al cinema LIBRO DELLO STUDENTE Per cominciare 2 attrice (f. titkos psicologo: pszichológus Per cominciare 3 trama: cselekmény Per cominciare 4 a libro chiuso: csukott könyvvel chiuso: csukott A1 peccato: kár thriller. ha a melléknév a fõnév után áll. Per andare a scuola ci metto dieci minuti. amelyeknek i a névelõje) quegli . amelyeknek gli a névelõje) Ez a szabály nem érvényes.quei . il: thriller psicologico: pszichológus di quelli che piacciono a te: neked való mannaggia: a francba racconta un po’: mesélj csak fino a quando: egészen addig.sparisco: eltûnik scusa pronta: elõre kigondolt kifogás manager: menedzser contratto: szerzõdés squillare: csörög (telefon) praticamente (avv.): színésznõ segreto: titok. Pl. il: fürdõruha B2 evento: esemény ricordi: emlékek B3 abituale: szokásos ripetuta: ismétlõdõ da giovane: fiatal koromban conclusa: befejezett.Ci + mettere jelentése: mennyi idõbe telik valakinek valamit megcsinálni. A volere és a mettere igék a ci névmással együtt állva a következõképpen változtatják meg jelentésüket: . Pl. Ci vogliono molte ore per finire questo lavoro.

il: mûfaj gialli: krimik fantascienza: sci-fi avventura: kaland personaggio: személyiség motivare: indokol accordo: egyetértés disaccordo: egyet nem értés E2 stampa: sajtó pubblicità: reklám E3 interpretazione: alakítás. hogy premio: díj regia: rendezés Festival di Cannes: Cannes-i Fesztivál geniali (sg. aligátor postino: postás affascinante: elbûvölõ. il: ország pianista: zongorista oceano: óceán Mediterraneo: Földközi-tenger avere paura: fél paura: félelem parodia: paródia attraverso: keresztül interpretare: alakít caimano: kajmán. vígjáték *un granché: valami nagy dolog *neppure (avv. geniale): zseniális sicuramente (avv. tisztel genere.): bizonyosan D2 stimare: nagyra becsül.frigorifero: hûtõszekrény a lungo: hosszasan in corso: folyamatban lévõ interrotta: megszakított Vaticano. egyértelmû C1 *tragedia: tragédia *commedia: komédia. il: költõ cileno: chilei successo: siker ladro: tolvaj . színészi játék Conosciamo l’Italia Il cinema italiano moderno autobiografico: önéletrajzi paradiso: paradicsom paese. il: Vatikán suonare: megszólal B4 vecchio amico: régi barát B5 portava i jeans: farmert viselt jeans. la: Vespa (robogó-márkanév) in continuazione: folyton compagnia: társaság timido: félénk stare insieme: együtt van felici (sg. poeta.): sem *eppure: pedig *critiche: kritikák *mezz’ora: félóra C4 trapassato prossimo: trapassato prossimo (olasz igeidõ) 46 avvenire: bekövetkezik. megtörténik C5 per cena: vacsorára D1 regista: rendezõ tant’è vero che: való igaz. i: farmer maglietta: póló celeste: világoskék era seduto su una Vespa: egy Vespán ült Vespa. felice): boldog in giro: az utcákon deserta: kihalt impazienti (sg. impaziente): türelmetlen pendente: ferde B6 vignette: rajzok racconto: elbeszélés storiella: kis történet originale: eredeti B7 riga: sor duro lavoro: kemény munka duro: kemény risultato: eredmény chiaro: világos.

nemico: ellenség ciclone, il: ciklon trio: trió, hármas realizzare: megalkot di grande successo: nagy sikerû rappresentare: képez comico: komikus fenomenale: fenomenális showman: showman televisivo: tévés battere: megdönt record: rekord incasso: bevétel stecchino: fogpiszkáló mostro: szörny tigre, la: tigris colonna sonora: filmzene straordinaria: kivételes bellezza: szépség talento: tehetség internazionale: nemzetközi Glossario la propria vita: saját élet far innamorare: meghódítani valakit innamorare: szerelmet kelt sé: maga somma: összeg provenire: származik, ered vendite: eladások Il grande cinema italiano interpreti: elõadók volti: arcok ignoti: ismeretlen divorzio: válás candidato all’Oscar: Oscar-díjra jelölt candidato: jelölt mediterranea: mediterrán recitare: játszik (szerepet) indimenticabili (sg. indimenticabile): felejthetetlen attore di teatro e di cinema: színpadi és filmszínész prendere parte (a): részt vesz vmiben ironico: ironikus a livello internazionale: nemzetközi szinten livello: szint
47

turco: török ammirati: csodált scomparire (p.p. è scomparso): elhuny, eltûnik genio: géniusz grande schermo: mozivászon schermo: vetítõvászon, képernyõ collaborare: együttmûködik capolavori: remekmûvek spaghetti western: spagetti western (olasz vadnyugati film) pugno: marok, ököl dollari: dollár accompagnati: vmi által kísért compositore: zeneszerzõ tango: tangó imperatore: császár deserto: sivatag Buddha: Budha neorealismo: neorealizmus gloriosi: dicsõ occupata: megszállt nazisti, i (sg. il nazista): nácik entrambi: mindkettõ citare: idéz, megemlít Glossario eccezionali (sg. eccezionale): kivételes opera: mû, alkotás artista: mûvész celebre: híres sotto il controllo di: vki ellenõrzése alatt controllo: ellenõrzés Autovalutazione è scoppiato un temporale: vihar tört ki scoppiare: kitör, kirobban attraversare: átszel vmit, keresztül megy vmin cosa danno all’Ariston?: mit játszanak az Aristonban? i tuoi: a hozzátartozóid, a családod investire: elüt, elgázol basilica: bazilika QUADERNO DEGLI ESERCIZI occhiali da sole: napszemüveg segretaria: titkárnõ entusiasmo: lelkesedés calma: nyugalom

interesse, l’ (m.): érdeklõdés calciatori, i (sg. il calciatore): futballista prendere il sole: napozik per colpa di un esame: egy vizsga miatt normale: normális né: sem indietro: hátra, vissza opportuno: megfelelõ incidente, l’ (m.): baleset auguri, gli (sg. l’augurio): jókívánság tardare: késik diversamente (avv.): eltérõen

bancomat, il: készpénzautomata riprendere: újrakezd essere abituato (a): hozzá van szokva vmihez non vedere l’ora (di): alig vár valamit cinematografica: mozival/filmekkel kapcsolatos, mozialla rinfusa: ömlesztve Test finale nonostante: vmi ellenére architettura: építészet società: társadalom, társaság

IMPERFETTO Az imperfetto múltbeli állapotok, folyamatban lévõ vagy ismétlõdõ cselekvések, történések kifejezésére szolgál. Az imperfetto-t használjuk, ha egy múlt idejû szövegben embereket, helyzeteket, érzéseket, tárgyakat stb akarunk leírni. Csak az essere ige rendhagyó imperfetto-ban, néhány más ige viszont a latin fõnévi igenévbõl képzi az imperfetto alakot: bere (bevere) - bevevo, dire (dicere) - dicevo, fare (facere) - facevo, porre (ponere) - ponevo, tradurre (traducere) - traducevo, trarre (trahere) - traevo. IMPERFETTO VAGY PASSATO PROSSIMO? A passato prossimo használatával a cselekvés befejezettségét akarjuk kifejezni, a cselekvést teljes idõbeli terjedelmében vizsgáljuk. Az imperfetto használatával a cselekvés befejezetlenségét akarjuk kifejezni és a cselekvést egy adott pontjában vizsgáljuk. Például: Ieri dalle nove alle dieci sono stato da Carla. Alle dieci meno dieci ero ancora da Carla. A passato prossimo két vagy több cselekvés egymásutániságát fejezi ki. Pl. Prima ho mangiato e poi ho guardato la TV. Az imperfetto két vagy több, párhuzamosan zajló cselekvést fejez ki. Pl. Mentre mangiavo, guardavo la TV. Gyakran azt szeretnénk kifejezni, hogy az egyik cselekvés megszakítja a másik folyamatát. Az elõbbire a passato prossimo, az utóbbira az imperfetto szolgál. Pl. Mentre mangiavo, è venuto Luigi, È suonato il telefono quando dormivo. Ha múltbeli szokást szeretnénk kifejezni, szintén az imperfetto-t használjuk. Pl. Ogni domenica andavo dai miei genitori. Ha a dovere, potere, volere igék imperfetto-beli alakját használjuk a fõige mellett, a hallgató számára nem lesz egyértelmû, hogy a kérdéses cselekvés ténylegesen megtörtént-e vagy sem. Hogy világossá tegyük, folytatnunk kell a mondatot. Pl. Maria doveva cambiare casa e ne ha cercata subito una nuova. Ha viszont passato prossimo-t használunk, ezzel egyértelmûen azt fejezzük ki, hogy a cselekvés megtörtént. Pl. Maria ha dovuto cambiare casa (=ha cambiato casa).
48

TRAPASSATO PROSSIMO Összetett igeidõ, az avere/essere segédige imperfetto alakjából és a fõige participio passato alakjából áll. Fõleg mellékmondatban használjuk egy másik múlt idejû ige mellett (ez lehet passato prossimo vagy imperfetto) annak kifejezésére, hogy annál korábban történt. Pl. Sono venuto a casa tua, ma eri già uscito. Úgy is mondhatnánk, hogy a trapassato prossimo egy “múlt elõtti múlt idõ”.

UNITÀ 8 Fare la spesa
LIBRO DELLO STUDENTE Per cominciare 1 yogurt, lo: joghurt arance, le (sg. l’arancia): narancsok Per cominciare 2 registrazione: hangfelvétel Per cominciare 3 marca: márka convincere: meggyõzni valakit valamirõl Grana Padano: Grana Padano (sajtféle) A1 etti: etto-tíz dekagramm per forza: még jó oro: arany, itt: nagyon jó, kitûnõ provare: kipróbálni, megpróbálni mulino: malom confezione: csomagolás, kiszerelés non importa: nem érdekes importare: számít, fontos banane: banánok di meno: kevesebbe il meglio: a legjobbat tratti bene: jól tartod trattare: bánni valakivel A4 riflettere: gondolkodni individuare: megkülönböztetni A7 mature: érettek pronomi diretti: tárgy esetû névmások vivamente (avv.): nagyon, szívbõl fumare: dohányozni per strada: utcán A8 accompagnare: elkísérni valakit A9 litro: liter
49

B1 che peccato: milyen kár rabbia: düh continuamente (avv.): folyamatosan accidenti: a francba gioia: öröm rammarico: sajnálkozás disappunto: csalódottság B3 sul serio: komolyan quasi quasi: már majdnem B4 totocalcio: totó compagni di classe: osztálytársak C1 bastare (p.p. è bastato): elég (elég volt) C2 pronome partitivo: részes névmás ormai (avv.): immár C3 in offerta: akciós paio, il (pl. le paia): pár dozzina: tucat C4 mortadella: mortadella (felvágott) D1 orecchini: fülbevalók scarpe: cipõk che c’è?: Mi van? Mi a baj? non sei mica l’unica: nem te vagy az egyetlen mica (avv.): egyáltalán, ám unica: egyetlen ad un certo punto: egy bizonyos ponton umore: hangulat D3 Musei Vaticani: Vatikáni Múzeumok D4 verbale: igei

decisione: döntés del genere: ilyen típusú come fai a sapere: honnan tudod informare: informálni E1 aiutare: segíteni *consegnare: beadni *traduzione: fordítás *meno male: még szerencse *non ci capisco niente: semmit sem értek belõle *ti vedo un po’ giù: letörtnek látlak *giù: letört *di cattivo umore: rosszkedvû *essere d’aiuto: segíteni *in qualche modo: valamilyen módon E2 collaborazione: együttmûködés E3 teatrale: színházi stressato: feszült, stresszes E4 abito da sera: estélyi ruha io che c’entro?: Hogy jövök én ide, mi közöm hozzá? per caso: véletlenül scusami: elnézést, ne haragudj assolutamente (avv.): mindenféleképpen ipermercato: hipermarket fuori città: városon kívül vuoto: üres E6 pillole: pirulák, tabletták esperienze: tapasztalatok soldi: pénz E7 parcheggiare: parkolni rata: részlet (összeg) oretta: szûk óra F1 contenitore: tartó, edény contenuto: tartalom tubetto: tubus vasetto: befõttesüveg, kis üveg scatoletta: konzerv dentifricio: fogkrém marmellata: lekvár
50

tonno: tonhal F2 fioraio: virágárus fruttivendolo: zöldséges panetteria: pékség pasticceria: cukrászda pescivendolo: halbolt mazzo: csokor rose: rózsák medicinale, il: gyógyszer gamberi: rákok G1 ce l’hai: nálam van valami, neked van valamim cronologico: idõrendi sottostanti (sg. sottostante): alábbi lista della spesa: vásárlási lista cosa vuol dire: mit jelent arrabbiata: mérges G2 permesso di soggiorno: tartózkodási engedély soggiorno: tartózkodás passaporti: útlevelek mi spiace: sajnálom spiacere: sajnálni ce n’è: van valamibõl portacenere, il: hamutartó H2 stanno per andare: épp indulni készülnek precisare: pontosan meghatározni quantità: mennyiség succo d’arancia: narancslé succo: gyümölcslé detersivo: mosószer patate: burgonyák uva: szõlõ carta igienica: WC-papír cavolo: káposzta lattuga: saláta negozio di alimentari: élelmiszerbolt negoziante: eladó H3 spaventoso: ijesztõ Conosciamo l’Italia Dove fare la spesa stanno generalmente attenti: általában odafigyelnek

nõni con il passare del tempo: az idõ múlásával processo: procedúra lavorazione: feldolgozás grosse: nagy forme: formák stagionatura: érlelés umidi: nedves delicato: finom gustoso: ízletes allo stesso tempo: egyszerre a pezzi: darabokban alimento: élelmiszer preziosissimo: nagyon értékes energetico: energiadús grasso: zsíros metodi: módszerek conservare: tárolni ritrovare: találni salatura: sózás rinomato: híres dovuto al. éghajlat mite: enyhe rosee: rózsaszínû tenere: lágy. (secolo): század .attenti: figyelmes. il: klíma. la coscia): combok clima. örökség unico al mondo: egyedüli a világon certificare: igazolni primato: elsõbbség settore: szektor politiche: politikai agricole: mezõgazdasági forestali: erdészeti denominazione: elnevezés protetta: védett indicazione: jelzés geografica: földrajzi riconoscimento: elismerés Unione Europea: Európai Unió unione: unió europea: európai ricotta: túró pecorino: juhsajt balsamico: balzsamos 51 in assoluto: abszolút. puha assaporare: megízlelni grasso: zsír equilibrato: kiegyensúlyozott sotto l’aspetto nutrizionale: táplálkozási szempontból aspetto: szempont nutrizionale: táplálkozási bufala: bivaly cremoso: krémes mucca: tehén ingrediente base: alapvetõ hozzávaló dieta: étrend sec. il marchio): márkák genuini: természetes pubblicizzati: reklámozottak discount: diszkontáruház reclamizzati: reklámozottak di tutto: mindent convenienti (sg. i (sg. conveniente): kedvezõ proprietario: tulajdonos cliente: kliens.. il: király Boccaccio: Boccaccio Pianura Padana: Pó Síkság pianura: síkság conservarsi: eláll aumentare: növekedni. védelmez patrimonio: vagyon.. si è svolto): zajlik (zajlott) verdura: zöldség usati: használt prodotti per la casa: otthon használt termékek Prodotti tipici italiani agroalimentari: mezõgazdasági és élelmiszeripari tradizione: hagyomány territorio: terület sistema. körültekintõ alimentazione: étkezés negli ultimi anni: az utóbbi években biologici: bio marchi. il: rendszer garanzia: garancia tutelare: óv. egyértelmûen re.: köszönhetõ valaminek. cosce. le (sg.p... impersonale): személytelen rispetto a: valamihez képest mercato: piac svolgersi (p. vásárló impersonali (sg.

lo. 7 e 8) interessi. ci. i (sg. a hangsúlytalan (mi. Mi saluta.Annibale: Hannibál in buona parte: jórészt artigianale: kézmûves preferibile: jobb.. l’interesse): érdekek guadagnare: (pénzt) keres PRONOMI DIRETTI TÁRGY ESETÛ NÉVMÁSOK A tárgy esetû névmások a tárgyat helyettesítik a mondatban. loro). példány talk show: talk show *scadere: lejár *piuttosto: inkább. szimpátia consumare: fogyaszt la maggior parte: nagy része maggior (maggiore): nagyobb sacchetto: zacskó. li. la: mosógép *idratante: hidratáló *gel: zselé *shampoo: sampon Test finale occhietti: szemecskék picnic: piknik felicità: boldogság allegria: vidámság serenità: derû tranquillità: nyugalom colorata: színes 3° test di ricapitolazione (unità 6. noi. ti. Pl. íme documenti: dokumentumok copia: másolat. l’ (m. Ekkor a sorrend tehát: névmás + ige. vi. lui.. 52 . Saluta me. ajánlott nobilissimo: nemes produzione: gyártás. il: hangerõ prestito: kölcsön entusiasta: rajongó eccola: itt van. il: tévéhíradó ammirare: csodál frequentare: jár valahová. Pl. elõállítás più passa il tempo e più. la. Ekkor a sorrend tehát: ige + névmás. il fiore): virágok cosmetici: kozmetikumok vitamine: vitaminok macellaio: hentes QUADERNO DEGLI ESERCIZI telegiornale.: minél több idõ telik el annál… scrittore: író Glossario controllata: ellenõrzött procedura: procedúra maturazione: érlelés aggiunta: hozzáadás animale. Lei. La. valakihez simpatia: rokonszenv. le) és a hangsúlyos (me. meglehetõsen *fedele: hû *biologico: bio *reparto: részleg *lavatrice. lei. Két formájuk van. voi. gli (sg. A hangsúlytalan alakok a ragozott ige elõtt állnak. te. A hangsúlyos alakok a ragozott ige után állnak.): állat ginocchio: térd fatto a mano: kézzel készült maniera: mód Autovalutazione fiori. szatyor aranciate: narancslé centro commerciale: bevásárlóközpont trentina: mintegy harminc SuperEnalotto: SuperEnalotto (szerencsejáték) abbassare: lejjebb vesz volume.

per ore: órákon át commessa: eladónõ come è andata a finire la serata?: hogyan végzõdött az este? mi lett a vége? divertirsi: mulat. le ho capite. lo so. l’ho bevuto tutto. Hai capito le domande? Sì. a lo. hogy: Sì. le névmás áll elõtte. Az elsõ és második személyû tárgy esetû névmásokkal az egyeztetés fakultatív. amit mond in passato: korában. Pl. Pl. vagy pedig a fõnévi igenévvel egybeírva. Pl. La devo vedere vagy Devo vederla. ha el akarjuk kerülni az ismétlést. dovere módbeli segédigék miatt). szórakozik innamorarsi (di): beleszeret vakibe A3 telefonata: telefonhívás A4 da quello che dice: az alapján. makacskodik. le névmásokat használjuk az ismétlés elkerülésére. le vagyok amortizálva fare le ore piccole: éjszakázik va be’: persze.p. gli (sg. Li voglio incontrare vagy Voglio incontrarli. a tárgy esetû névmások két helyen állhatnak: vagy a ragozott ige elõtt. ce l’ ho. Hai bevuto tutto il vino? Sì. Pl. amit a következõ leckékben fogunk látni. a múltban . Pl. ce le ho. Pl. ne ho bevuto solo un bicchiere. volere. Hai i libri? Sì. ha insistito): ragaszkodik vmihez. Hai le chiavi? Sì. li ho capiti. ce li ho. la. Hai la macchina? Sì. A lo és la névmások az avere ige alakjai elõtt aposztroffal rövidülnek: l’ (a li és le névmások nem!). Az összetett igeidõkben a participio passato-t számban és nemben mindig egyeztetni kell a harmadik személyû tárgy esetû névmásokkal. li. Ha az avere ige fõigeként szerepel (vagyis birtoklást fejez ki) és a lo. so che domani arriva Laura). l’ho capito. A ne névmásnak számos használata van. (ahelyett. Pl. l’accessorio): kiegészítõk Per cominciare 3 stilista: divattervezõ rivedersi: újra találkozni lasciarsi: elhagyni egymást A1 sentirsi: valahogy érzi magát mi sento proprio distrutto: teljesen ki vagyok készülve. Ha a mondatban fõnévi igenév van (például a potere. a névmás kiegészül a ce szócskával. rendben la solita storia: a szokásos történet 53 festa di compleanno: születésnapi parti insistere (p. Pl. Pl. Hai capito gli amici? Sì. (=csak egy pohárral ittam belõle). amikor az “egésznek” csak egy részérõl van szó. Pl. la.A lo névmás a sapere ige mellett egy egész mondatot helyettesíthet. l’ho capita. Egyik legfontosabb funkciója a részelõ névelõ. li. Pl. UNITÀ 9 In giro per i negozi LIBRO DELLO STUDENTE Per cominciare 1 accessori. Hai capito la situazione? Sì. Sai che domani arriva Laura? Sì. Hai bevuto tutto il vino? No. Hai capito il discorso? Sì. Ha az “egészrõl” van szó. Pl.

siet sentirsi male: rosszul érzi magát A10 lavarsi: mosakszik B1 vetrina: kirakat taglia: méret B2 camicetta: blúz di viscosa: viszkóz viscosa: viszkóz cotone.p. la: póló stoffa: anyag abbottonato: gombos spogliarsi: vetkõzik C3 rosa: rózsaszín D2 prepararsi: felkészül.mettersi insieme: összejön innamorato cotto: fülig szerelmes per telefono: telefonon acqua in bocca: egy szót se róla preoccuparsi: aggódik fidarsi (di): bízni vkiben A6 vestire: öltöztet vestirsi: öltözködik A7 addormentarsi: elalszik esprimersi (p. téved . igen che taglia porta?: milyen méretet hord? camerino: próbafülke là (avv. i (sg. szövet di che colore: milyen színû credo di sì: azt hiszem.): komolyan arrabbiarsi: megharagszik. ötletek stile. il: pamut seta: selyem pelle. la: bõr marrone: barna tacco: sarok in contanti: készpénzzel contanti. rokonértelmû szavak pullover. si è espresso): kifejezi magát elegantemente (avv. lábbelik di moda: divatos che numero porta?: hányasat morbide: puha quanto vengono?: mibe kerül? prezzi fissi: fix árak saldi: árleszállítás B4 dividersi: szétoszlik B5 suggerimenti: javaslatok. feldühödik avere torto: nincs igaza.): elegánsan A8 parentesi: zárójel reciproci: kölcsönös A9 sbrigarsi: igyekszik. il: pulóver elegante: elegáns t-shirt. elkészül cambiarsi: átöltözik mettersi (a): nekiáll vminek seriamente (avv. il: pulóver giubbotto: dzseki. konzervatív disposto: hajlandó quant’è: mennyi alla moda: divatos stretto: szoros C1 capi: ruhadarabok giacca da donna: blézer giacca: zakó cappotto: kabát camicia: ing pantaloni: nadrág cravatta: nyakkendõ occhiali da sole: napszemüveg maglione. il contante): készpénz B3 a fiori: virágos in vetrina: a kirakatban tessuto: anyag. kabát C2 sinonimi: szinonimák.): ott in fondo: hátul Le sta molto bene: nagyon jól áll önnek 54 uno sconto del 20%: 20%-os engedmény calzature: cipõ. lo: stílus classico: klasszikus.

p.p. il: kardigán E2 congiuntivo: congiuntivo. multicolore): sokszínû firmare: jegyez di lusso: luxus pian piano: apránként piano (avv.D4 impegnate: elfoglalt rivolgersi a (p. pontosít contesto: kontextus. ha prodotto): termel articoli: cikkek fra l’altro: egyebek mellet dirigere (p. si è rivolto): fordul vkihez albergo: szálloda occuparsi di: foglalkozik vmivel difendersi (p. hiábavaló specificare: meghatároz. egyértelmû dipende dalla città: az adott várostól függ esagerare: túloz docenti. társadalom produrre (p. csak rá jellemzõ negozi propri: saját üzletek completi: öltönyök tailleur: kosztüm lusso: luxus alta società: felsõ rétegek società: társaság.): lassan un vero e proprio: igazi. i (sg.p. szövegkörnyezet G1 comprensione: szövegértés opportune: megfelelõ sciarpa: sál lana: gyapjú a righe: csíkos righe: csíkok rivestiti di pelliccia: szõrmével bélelt rivestiti: bevont pelliccia: szõrme maglia: pulóver a maniche lunghe: hosszú ujjú maniche: ruhaujj rivelare: felfed.): jócskán permettersi: megengedi magának capi firmati: márkás darabok la maggior parte: nagy része vminek alta qualità: magas minõség a prezzi più bassi: alacsonyabb áron sfilate: divatbemutatók case di moda: divatházak imperi: birodalmak tutto suo: egészen sajátos.): viszonylag disponibilità: lehetõség 55 G4 avere intenzione (di): szándékozik. vivace): élénk multicolori (sg. oktatók soggetto: alany F4 trasformare: átalakít ottimista: optimista F5 amicizie: barátságok inutile: fölösleges. szándékában áll intenzione: szándék Conosciamo l’Italia La moda italiana raffinatezza: kifinomultság.): részletekbe menõen pazienza: türelem F1 vita da studente: diákélet chiaro: világos. si è difeso): megvédi magát E1 caro: drága golf. elárul G3 centri commerciali: bevásárlóközpont relativamente (avv. il docente): tanárok.p. ha diretto): vezet. kötõmód dettagliatamente (avv. hamisítatlan basato su: vmin alapuló colorati: színes clientela: vevõkör giovanile: fiatal tramite: keresztül franchising: franchising provocatorie: provokatív . választékosság sviluppati: fejlett esportazioni: export parecchio (avv. igazgat dallo stile un po’ classico: kissé konzervatív stílusú profumi: parfümök vivaci (sg.

Azt fejezik ki. vi. megfeledkezik vmirõl dormita: alvás riposato: kipihent infelice: boldogtalan malata: beteg piscina: medence. considerarsi: vminek tartja magát pensieri: gondolatok abituarsi (a): hozzászokok vmihez iscriversi: beiratkozik mettersi d’accordo: megegyezik chiedersi: felteszi magának a kérdést accorgersi: észrevesz presentarsi: bemutatkozik liberarsi: megszabadul rumorosa: zajos annoiarsi: unatkozik dimenticarsi (di): elfelejt vmit. = Daniela lava se stessa. si. vagyis az alanyra. ci. hogy a cselekvés visszahat annak végzõjére. 56 .): könnyen mettersi: felvesz perdersi: eltéved offendersi: megsértõdik. négyzetháló QUADERNO DEGLI ESERCIZI pettinarsi: fésülködik in forma: formában fatti: dolgok muoversi: mozog decidersi: dönt. la lente): lencse *miopia: rövidlátás *montatura: szemüvegkeret *metallo: fém *calcolare: kiszámít Test finale valutare: értékel stressante: stresszes I VERBI RIFLESSIVI VISSZAHATÓ IGÉK Az összes igeidõben és igemódban a szokásos módon ragozódnak azzal a különbséggel. uszoda misteri: rejtélyek londinese: londoni cappelli: haj *da vista: látásra való. kifinomultság potente: hatalmas. i (sg. ti. le (sg. elõállító firme: cégek altrettanto: szintén. Pl. si). hogy visszaható névmás áll elõttük (mi. il limite): korlátok deve molto: sokat köszönhet ereditare: örököl azienda: vállalat Glossario eleganza: elegancia finezza: finomság. Daniela si lava. elszánja magát stancarsi: elfárad avvicinarsi: közeledik facilità: könnyûség laurearsi: diplomát szerez ritrovarsi: találkozik farsi la barba: borotválkozik barba: szakáll farsi male: megsérül alla grande: nagyszerûen vigile urbano. hasonlóképpen gioielli: ékszerek oro lavorato: megmunkált arany senza limiti: korlátlan limiti. látó *lenti. erõs organizzazione: szervezet Autovalutazione informarsi: tájékozódni extralarge: XL-es méretû riquadro: táblázat.suscitare: kelt polemiche: viták significare: jelent produttore: termelõ. il: rendõr a prima vista: elsõ látásra vista: látás cartoni animati: rajzfilmek facilmente (avv.

Képzése a következõ: 1. Ha a mondatban több ige is szerepel általános alannyal. Mi compro un bel vestito. 2.VERBI RIFLESSIVI RECIPROCI KÖLCSÖNÖSSÉGET KIFEJEZÕ VISSZAHATÓ IGÉK Ezek az igék viszonosságot fejeznek ki. Laura e Mario si sono lavati. b. Io saluto Gianni e Gianni saluta me. = Io e Gianni ci salutiamo. de: Uno si lava meglio con acqua calda. így értelemszerûen mindig többes számban állnak. Pl. Ho dovuto lavarmi con acqua fredda. Ha a visszaható igék mellett a potere. Pl. Az uno névmással és az ige egyes szám harmadik személyû alakjával. Mi mangio un bel gelato. FORMA IMPERSONALE ÁLTALÁNOS ALANY Minden ige mellett szerepelhet általános alany. Pl. a si névmást minden ige elõtt újra ki kell tenni. FORMA RIFLESSIVA APPARENTE VISSZAHATÓ IGÉK A NYOMATÉKOSSÁG KIFEJEZÉSÉRE Néhány igének plusz nyomatékot adhatunk. A si névmással és az ige egyes szám harmadik személyû alakjával. 57 . volere. Ha visszaható ige mellett szeretnénk általános alanyt használni. így a participio passato-t nemben és számban egyeztetni kell az alannyal. a si si ismétlõdés elkerülésére az általános alany ci lesz. a segédige essere: Pl. amikor nem határozzuk meg. Laura si è lavata. Pl. Pl. a visszaható névmásoknak két helye lehet a mondatban: vagy a ragozott igealak elõtt. ha visszahatóvá alakítjuk õket. dovere igék valamelyike áll (és így egy fõnévi igenév is). Pl. Ci si lava meglio con acqua calda. ki végzi a cselekvést. Ha a viszaható névmás a ragozott ige elõtt áll. Az uno névmást nem kell újra kitenni minden ige elõtt. a segédige avere: Pl. Pl. Pl. Pl. Mario si è lavato. Mi sono dovuto lavare con acqua fredda. Ha a visszaható névmást a fõnévi igenévvel egybeírjuk. Összetett igeidõkben a visszaható igék mindig essere-vel ragozódnak. vagy a fõnévi igenévvel egybeírva. Összetett igeidõknél még az alábbiakra kell ügyelnünk: a. Si viaggia meglio in aereo e si arriva prima. Uno viaggia meglio in aereo e arriva prima.

sociale): társadalmi conduttore: mûsorvezetõ A1 zapping: csatornák közötti kapcsolgatás in gamba: belevaló. alkalom A10 fotografie: fotók ad essere sincero: hogy õszinte legyek sincero: õszinte B1 in prestito: kölcsönbe prestito: kölcsön cassetta: kazetta ti pare: úgy tûnik neked parere: vélemény dispiacere.UNITÀ 10 Che c’è stasera in Tv? LIBRO DELLO STUDENTE Per cominciare 1 programmi televisivi: tévémûsorok soap opera: szappanopera quiz: vetélkedõ talk show: talk show Per cominciare 2 trasmissione: közvetítés. gli (sg. il: sajnálkozás non mi va: nincs kedvem B2 lamentarsi: panaszkodni spostare: arrébb tenni non ci riesco: nem sikerül B3 stereo: sztereó fare gli auguri: jókívánságokat küld/átad auguri. valamit in diretta: egyenes adásban diretta: egyenes. buta fa il filosofo: filozófusnak mutatja magát filosofo: filozófus insegnare: tanítani A6 indiretti: részes sciare: síelni prestare: kölcsönadni valamit A7 ricostruire: átalakítani. il: tévéhíradó cartoni animati: rajzfilmek legionario: légionárius Romolo: Romulusz Remo: Rémusz Cartagine: Kartágó finale. il telespettatore): tévénézõk sfruttare: kihasználni valakit. ügyes telespettatori. mûsor tematiche: témák sociali (sg. la: döntõ . újra alkotni documentari. i (sg. i (sg. il documentario): dokumentumfilmek logico: logikus tutto ciò: mindez ciò: ez A8 cinese: kínai 58 portare fortuna: szerencsét hozni più volte: többször prendere in giro: ugratni valakit A9 costiera: tengerpart inviare: elküldeni telegramma: távirat congratulazioni: gratulációk frequentare: találkozni valakivel concorso: verseny opportunità: lehetõség. közvetlen cerco di farti capire: megpróbálom megértetni veled sottocultura: alacsony színvonalú mi interessa: érdekel interessare: érdekelni altissimo: nagyon magas A4 il giorno dopo: a következõ nap mi dà fastidio: idegesít stupidi: hülye. l’augurio): jókívánságok esso: az C1 conversazione: beszélgetés Cesare: Cézár Cleopatra: Kleopatra radiotelevisione: rádiótelevízió telegiornale.

il: varieté. varázslatos 59 fiaba: mese sano: egészséges D2 battute: mondatok intervalli: szünetek pubblicitari: reklám essere stufo: elege van valamibõl D3 imperativo: felszólító mód D4 rinfusa: nincsenek sorrendben sogni: álmok D5 non la finisce più: sosem hagyja abba urlare: kiabálni. egyforma D1 magica: mágikus. il: kontinens oltre: valamin túl Mar Mediterraneo: Földközi tenger fare schifo: undorító digitale: digitális C2 fan: rajongó satellitare: mûholdas C3 commentare: kommentálni confrontare: összehasonltani automobilismo: autóversenyzés carabinieri. la: csatorna varietà. adás rete. il pollice): hüvelyk (mértékegység) servizi: szolgáltatások telecomando: távirányító antenna: antenna parabolica: parabola C6 insegnante: tanár presentatrice: bemondónõ andare in onda: adásba kerülni uguale: ugyanolyan. i (sg.reality: valóság ruota: kerék attualità: aktualitás ricevere: vesz siamo quasi all’anno zero: már majdnem 0-t írunk mi è antipatico: antipatikus nekem puntata: rész (folytatásos tévéfilmben) forza: hajrá slogan: szlogen non la perdo mai: sose hagyom ki tarda serata: késõ este continente. show-mûsor C5 da 50 pollici: 50 collos pollici.tradisco: megcsalni valakit fiducia: bizalom E prendilo pure: vidd csak el. humoros tradire . i (sg. vedd csak el pure: csak nyugodtan mal di gola: torokfájás gola: torok coccolare: dédelgetni E2 vacanze studio: tanulmányút strappare: kitépni redazione: szerkesztõség girami quella e-mail: mutasd meg nekem azt az emailt statistica: statisztika quotidiani: napi al più presto: minél hamarabb lasciami dormire: hagyj aludni macchè: ugyan már E3 domattina: holnap reggel negativo: tagadó E6 raddoppiare: megkettõzõdni fa eccezione: kivételt képez eccezione: kivétel F1 *sempre dritto: csak egyenesen . il carabiniere): csendõrök C4 notiziario: híradó show: show spot: reklám episodio: epizód. üvölteni sta dormendo: éppen alszik D6 spiritoso: vicces.

il: hetilap proprietà: tulajdon ha sede: székhelye van sede: székhely nazione: nemzet organi: kiadványok ufficiali (sg. ho esposto): kifejt assaggiare: megkóstol poliziotti: rendõrök commenti: megjegyzések in privato: négyszemközt ridare: visszaad pochino: kevéske febbre. támogató interrompere: megszakítani terrestre: földi abbonati: elõfizetõk decodificatore: dekóder decine: körülbelül tíz telefilm: tv-film televendita: tévés marketing diffusione: elterjedés. il migliaio): több ezer inserti: mellékletek in bianco e nero: fekete. le (sg. ha diviso): felosztani categorie: kategóriák statali (sg. egyetért ferma: mozdulatlan.p. esigente): igényesek 60 Gran Premio: Nagydíj Formula 1 (uno): Forma 1 La stampa italiana malgrado: annak ellenére testate: újságok copie: példányok fondare: alapítani settimanale. terjesztés gratuitamente (avv. il (pl. i (sg. statale): állami ovvero: vagyis amministrazione: igazgatás consiglio: tanács governo: kormány finanziati: fizetett canone. il messaggio): üzenetek sponsor: szponzor. álló . száz *metri: méterek *fila: sor *traversa: keresztút *incrocio: keresztezõdés *sulla tua destra: neked jobb oldalon F3 altare. l’ (m.fehéren cronaca: bûnügyi rovat Glossario apparecchio: készülék fascicolo: füzet Autovalutazione incidente: baleset stradale: utcai miracoli: csodák QUADERNO DEGLI ESERCIZI d’oro: arany scusarsi: elnézést kér biglietto di auguri: üdvözlõlap volere bene: szeret parrucchiere. la: láz silenzio: csönd riposarsi: pihen andare d’accordo: jól kijön. le centinaia): kb.p.): ingyen dedicare: szánni valamit valamire soddisfare: kielégíteni esigenti (sg. ufficiale): hivatalos partiti: pártok migliaia.): oltár patria: haza G1 pro: valami mellett contro: valami ellen caratteristiche: jellegzetességek mass media. i: tömegkommunikáció lati: oldalak positivi: pozitív Conosciamo l’Italia La televisione in Italia passatempi: szabadidõs tevékenység in media: átlag dividere (p.*dritto: egyenes *centinaio. il: fodrász ministro: miniszter esporre (p. il: díj abbonamento: elõfizetés disporre (di): rendelkezik valamivel messaggi.

A gli névmás egyes szám harmadik személyben csak hímnemet. Ti è piaciuto il film? Pl. potere.): figyelmetlenül. alanyát nemben és számban egyeztetnünk kell a participio passato-val. sugalmaz *mensile. hímnem). Pl. -ire végû igéknél az állító felszólító mód alakjai megegyeznek a kijelentõ móddal. míg többes szám harmadik személyben hímnemet és nõnemet egyaránt jelöl. Mivel az összetett igeidõkben az essere segédigével ragozódik. Pl. il: havi lap *per quanto riguarda: ami azt illeti *riguardare: vonatkozik vmire. IMPERATIVO FELSZÓLÍTÓ MÓD A felszólító mód csak jelen idõben létezik és nincs egyes szám elsõ személyû alakja. Telefono loro. Ti sono piaciute le foto? Ha a mondatban a részes esetû névmások mellett fõnévi igenév is van (pédául a volere. Telefono a Mauro e Stefano: gli telefono (= nekik. ami viszont mindig a ragozott ige után áll. A hangsúlytalan részes esetû névmások a ragozott ige elõtt állnak a mondatban. Összetett igeidõkben a tárgy esetû névmásoktól eltérõen a részes esetû névmásokkal nem kell egyeztetni a participio passato-t. Pl. Gli ho telefonato. életmód *suggerire: javasol. Le devo parlare = Devo parlarle.Marocco: Marokkó servizio: készlet *visto che: tekintve. Pl. Pl. A hangsúlyos alakot az a prepozíció vezeti be. il: szokások. a névmások két helyen állhatnak: vagy a ragozott igealak elõtt. nõnem). Ti è piaciuta la borsa? Pl. A piacere ige mindig részes esettel áll együtt. Ti sono piaciuti gli attori? Pl. Az -are végû igék egyes szám második személyében az állító felszólító módú ige a-ra végzõdik. érint vmit *sorrisi: mosolyok *arredamento: bútorzat. Gli presento Mario (= neki. vagy a fõnévi igenévvel egybeírva. berendezés Test finale distrattamente (avv. Az -ere. Pl. A gli névmás többes szám harmadik személyben helyettesíthetõ a loro névmással. dovere módbeli segédigék miatt). 61 . Pl. Ebben a leckében a tu. Telefono a Laura e Gianna: gli telefono (= nekik. noi. hímnem). Ti scrivo. szórakozottan lettore: olvasó essere costretto a: vmire kényszerül PRONOMI INDIRETTI RÉSZES ESETÛ NÉVMÁSOK A részes esetû névmásoknak van hangsúlyos és hangsúlytalan alakja. voi személyû alakokat tárgyaljuk. Pl. Le ho telefonato. hogy *linguaggio: nyelvezet *costume. Le parlo.

stare. próbálkozás . dammi una mano. Pl. prendi . di’. Pl.prendilo. voi személyekben megegyezik a kijelentõ móddal. sta’. Digli di aspettare. Ha ezek az alakok névmással találkoznak. fa’. la: elme. Az avere és essere igék az állító felszólító mód egyes szám második személyében rendhagyóak. dire igék a következõ alakokat veszik fel egyes szám második személyben: va’. Non comprarlo! = Non lo comprare! Pl. A tiltó felszólító módban az egyes szám második személyû alak képzése mind a három igecsoportban: non + fõnévi igenév. (di’ + gli). lascia . Pl. mi jár a fejében mente.): túl sok mandare a quel paese: elküld melegebb 62 égtájakra pure: is non ha senso: nincs értelme che ne so?: mit tudom én A3 sorpresa: meglepett reagire: reagál che cosa ha in mente: mire gondol.lasciami. (Tu) Studia!. Non dormire! A noi. a névmás elsõ mássalhangzója megkettõzõdik. (Tu) Non parlare!. Anna. ESSERE Állító sii! siamo! siate! AVERE Állító abbi! abbiamo! abbiate! Tagadó non essere! non siamo! non siate! Tagadó non avere! non abbiamo! non abbiate! UNITÀ 11 Un concerto LIBRO DELLO STUDENTE Per cominciare 1 elencati: felsorolt locandina: plakát terzo mondo: harmadik világ Per cominciare 3 seguito: folytatás A1 andare a ruba: gyorsan elkel andare matti (per): bolondul vmiért matta: bolond troppo (avv. Non perdere!. voi személyek megegyeznek a kijelentõ móddal (itt is a non szócska áll az ige elõtt).Pl. Ez alól csak a gli névmás kivétel. Non compriamolo! = Non lo compriamo! Pl. Non compratelo! = Non lo comprate! Az andare. (Tu) Parla! A noi. A tiltó formában két lehetõség van: Pl. (da’ + mi) Pl. FELSZÓLÍTÓ MÓD + NÉVMÁSOK Az állító felszólító módban a névmásokat az igével egybeírjuk és a szóhangsúly változatlan marad. fare. da’. dare. a többi személyben pedig a kötõmód jelen idejû alakjait veszik kölcsön. ész A4 tentativo: kísérlet.

p. felmérés importanza: fontosság dal vivo: élõben tenersi: zajlik E5 collezione: gyûjtemény. i (sg. válogatás E6 assistere (p. ír (zenét. le biro): golyóstoll passante: járókelõ ad alta voce: hangosan voce.): rosszabb risolvere (p. elõre tervezett C7 meravigliosa: csodálatos altrimenti: különben C8 post-laurea: diploma utáni. szöveget) pianoforte. l’ (f. posztgraduális costo: ár E1 microfono: mikrofon batteria: dobfelszerelés cuffie: fejhallgató chitarra: gitár tastiera: billentyûzet E2 comporre: szerez.p. la: hang premere: megnyomni pulsante: gomb sacchetti: szatyrok per piacere: kérem B3 dimagrire .A6 condizionale: feltételes mód A7 al posto tuo: a helyedben proposta: javaslat A8 irregolarità: szabálytalanság A9 gruppo: csoport B1 realizzabile: megvalósítható. il testimone): tanúk sui trent’anni: harminc év körüli coinvolgere (p.): rendszeresen regalare: ajándékoz B4 altrui: másé confermata: megerõsített testimoni. il: zongora volare: repülni autore: szerzõ E4 indagine.p. ha risolto): megold rompere (p. beteljesíthetõ dare un’occhiata a: megnéz vmit occhiata: pillantás autostrada: autópálya. sztráda per paura del traffico: a forgalomtól való félelmében circostanze: körülmények B2 biro. válogatás raccolta: gyûjtemény.): (közvélemény-) kutatás. la: jogosítvány 63 da un momento all’altro: egyik pillanatról a másikra C1 orgoglioso: büszke C2 peggio (avv. la (pl. ha assistito): részt vesz .dimagrisco: lefogy stare a dieta: fogyókúrázik iscriversi: beiratkozik aerobica: aerobik ortopedico: ortopéd szakorvos nuoto: úszás dietologo: dietetikus regolarmente (avv. il: elnök patente.p. ha rotto): szakít esagerato: túlzott offeso: sértett che fine hanno fatto: mi lett velük annunciare: bejelent per la rabbia: a dühtõl C3 sfortunati: balszerencsés sveglia: ébresztõóra C6 previsto: elõre látott. ha coinvolto): érint scandalo: botrány ministri: miniszterek presidente.

versek poesie: költemények raramente (avv.): ritkán banali (sg. il musicista): zenészek Autovalutazione fare quattro passi: sétál egy kicsit passi: lépések toscana: toszkán strumenti musicali: hangszerek Colosseo: Colosseum 64 Autovalutazione generale inizialmente (avv. alkot versi: szövegek. hatások etnica: etno ombelico: köldök serenata: szerenád annoiarsi: unatkozik solitudine: magány prestigioso: rangos idolo: bálvány ritmiche: ritmusos melodiche: dallamos appassionare: szenvedélyes numerosissimi: számos romanzi: regények tenore: tenor non vedente: vak palcoscenico: színpad trasformarsi: átalakul spettacolare: látványos premiare: díjaz esponente: reprezentáns musicisti. tisztességes portineria: portásfülke analfabeta: analfabéta difetto: hiba capaci (sg. banale): banális amatissimo: nagyon kedvelt spettatori. rokonok coraggio: bátorság vivo: élõ separarsi: különválik *giungla: dzsungel *italo-americana: olasz-amerikai *in ginocchio da te: térden állva hozzád *da discoteca: diszkós. le: fürdõk ingresso: bejárat mettersi in testa (di): fejébe vesz vmit oneste: õszinte.Conosciamo l’Italia La musica italiana moderna lirica: operamusica leggera: könnyûzene Belpaese: Szép Ország (Olaszország) cantautori: énekes-dalszerzõk costituire: képez. evidente): evidens. nyilvánvaló influenze: befolyások.): kezdetben QUADERNO DEGLI ESERCIZI convivere: együtt él perdonare: megbocsát familiari. gli (sg. i (sg. diszkó*contare: számít *sentimentale: szentimentális *prova ad ascoltare: próbáld meghallgatni *de gustibus non est disputandum: ízlésrõl nem vitatkozunk Test finale pirateria: kalózkodás coloro: azok (akik) scaricare: letölt consumatori: fogyasztók responsabili (sg. capace): képes cesto: kosár . il familiare): családtagok. 10 e 11) coprirsi: betakarózik pericolose: veszélyes mostrare: megmutat battesimo: keresztelõ Test generale finale letteratura: irodalom aria condizionata: légkondicionálás singola: egyes rovine: romok terme. lo spettatore): nézõ spericolata: vakmerõ alba: hajnal classifiche: slágerlisták riconosciuto: elismert influenzato: befolyásolt evidenti (sg. responsabile): felelõs 4° test di ricapitolazione (unità 9. i (sg.

Pl. míg a feltételes mód múlt idõ (condizionale composto) olyan cselekvést jelöl. A feltételes mód múlt idõt (condizionale composto) mellékmondatban is használjuk. 65 . megkapjuk -ire végû igék ragjait. -ere végû igék ragozása megegyezik: -erei. Megjegyezzük. -giare. rendhagyósága jellemzi. feltételezést. -erebbero. A FELTÉTELES MÓD JELEN IDÕ (CONDIZIONALE SEMPLICE) ÉS MÚLT IDÕ (CONDIZIONALE COMPOSTO) KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK 1. -ereste. -eresti. habár megvalósulhatott volna. ma dovevo tornare a casa.galline: tyúkok adattato: átalakítva. két ideje van: jelen (condizionale semplice vagy presente) és múlt (condizionale composto vagy passato). sarei lesz feltételes módban. A condizionale composto (feltételes mód múlt idõ) képzése: az avere. 2. sem a jövõben. mint a magyarban. és amely nem valósulhat meg sem a jelenben. ilyenkor a múlt idejû fõmondathoz képest utóidejûséget fejez ki (jövõ a múltban). -gare végû igék minden személyben egy -h betûvel bõvülnek. kételyt. -eremmo. amely nem valósult meg a múltban. -erebbe. hogy elkülönüljön a jövõ idõ megfelelõ alakjától. hogy egyes szám. Vivrei volentieri in Italia. Az avere és essere avrei. -sciare végû igék minden személyében eltûnik az -i. óhajt. annak minden jellegzetessége. illetve többes szám harmadik személyben dupla -b mássalhangzó van. Kifejezhet még bizonytalanságot. A -ciare. Avrei vissuto volentieri in Italia. Ha a rag elsõ -e betûjét -i-re változtatjuk. essere segédige feltételes mód jelen ideje (condizionale semplice) + a fõige participio passato-ja. A feltételes mód jelen idõ (condizionale semplice) olyan cselekvést fejez ki. alkalmazva archeologia: régészet mettere piede: beteszi a lábát vhová CONDIZIONALE FELTÉTELES MÓD A feltételes mód a cselekvés feltételtõl függõ lehetõségét vagy valószínûségét fejezi ki. amely bizonyos feltételek mellett a jelenben vagy a jövõben megvalósulhat. A -care. A feltételes módnak. CONDIZIONALE SEMPLICE FELTÉTELES MÓD JELEN IDÕ Az -are. míg a többes szám elsõ személyû alakban pedig dupla -m van. Mivel alaktanilag a jövõ idõvel rokon. éppen úgy. Pl.

2. 7. 8. 8. 7. L. a teatro.3 a casa. A5 a stasera. C. C. C. B3 a pagina 187. L. C1 abito da sera.l’I. 4. abbreviazione. 3. C1 abitazione. B2 ad esempio. 1. C2 a presto.l’I../4. 1º test 2º test 3º test 4º test kötet kötet szakasz szakasz szakasz szakasz szakasz szakasz szakasz szakasz szakasz szakasz szakasz szakasz Libro dello studente Quaderno degli esercizi Per cominciare. A2 a destra.c... acquisto. B3 a pezzi. 4. L. 0. L.Gl. Q. C. L. A1 a fiori..l’I.l’I.. abiti. L.. L. Q. 9..l’I. L. F2 abbellire. G1 a Roma. 0. L.. C. A1 a cavallo. 7. 0. 3. 2. L...l’I. L. 9.c. C.. L. L. App. L. L. L. Q.l’I. Q. L.. Q. abilità. 10. L. A7 adesso.c... L.. L. a tavola.. 7. 5.c.. abbastanza. 5. ad essere sincero. L. a coppie. B2 accidenti. L. 2. accordo.1 a testa. 5. L.... Q. D1 acqua in bocca.l’I.. B1 a dire la verità. szakasz) történõ utalással. D3 aerobica.l’I.l’I. C. abbonati. Test Autov. C6 adulti. 8.. L. aceto balsamico. L.. 9.l’I. B3 abituarsi (a). Autov. A7 a bordo. 8. Test gen. 7.. 7.. gen.. 2.. P..l’I. P. 7. L. 2. Q. L. 3. L. C.. 10. P. D1 adattato. L. L. A5 a righe. C1 a prima vista. 9. 1. G3 abitare. 2. 5. 9. L.. B3 aeroporto. L.l’I.l’I. Q.4 a lungo. B3 a libro chiuso. aceto. L. 6... L. C. accanto. a quest’ora. A2 abbonamento. Test gen. Rövidítések L. 2. L. A1 a scuola. 1. 8.. a piedi. 2. App. 3. L.1 ad alta voce.. B1 accoglienti. 1.. Conosciamo l’Italia Glossario di Conosciamo l’Italia Autovalutazione Appendice Test finale Autovalutazione generale Test generale finale 1º test di ricapitolazione 2º test di ricapitolazione 3º test di ricapitolazione 4º test di ricapitolazione a turno. L. L. L. B3 abbinamenti. L.. 2. 1.1 accettare. A4 acquistare.l’I.. Autov. 9.. 4.. 3.. L.. kötet.. acqua. accompagnare.. L. L. L. 6. A1 addobbare.l’I. L.l’I.. 0. A5 accendere. L. E4 abituale..l’I... 2. 11.GLOSSARIO IN ORDINE ALFABETICO (Betûrend szerinti mutató) A szavak ábécérendben követik egymást az elõfordulás helyére (lecke.. L.Gl. E1 a posto.1. 0.... L..2 abbinare. L.. L. 9. 3.. C. abbottonato. C2 abbracciare. App.. L.Gl.l’I. C. L. A8 accompagnati.. L. L. Q. 66 .. aerei.. 6. 3. C. C. P. L. 5. 5. 11. L. 8. L.c. L. 1.l’I.. addormentarsi. D3 addirittura. C. 9. 9. L.. C..Gl. 10. C. P. 5. abbigliamento... D2 accorgersi... L.. a Capodanno. 1. D1 a pranzo. L. L. 11. C. C. L. accessori. C. 3. melynek segítségével megkereshetõ a szószedetben az adott szövegkörnyezetnek megfelelõ magyar fordításuk. L. adatti. abitudine. L. 0.. F5 abbassare. G abitanti..l’I. A10 ad un certo punto. 2. L. L. L.. L. C. A5 a bocca aperta. L. C. L.. 8.. 6. 2. B6 accento.... 5.

./1. L. L.. A6 amica del cuore. L. al dente.. G3 americani. C.. albero genealogico. F3 alternative.. L.l’I. C.. D1 al più presto. all’angolo. L. 6. C. L. 3. C. anni. L. 10. 6. 7.. L. 5. B4 albero di Natale. A5 argentini.. App.. 4. L. A6 al forno.. alla bolognese. L... C.l’I. architetto. B2 andata e ritorno. 3.. L.2 agevolazioni. L. 3. L. D5 affumicato. 3... 6. 1...l’I... 6. E2 al posto tuo. 4..l’I.. 0.. aggettivi. L. 4.. armadio. 9. 4. C. C.. L. C.l’I. L.. 8. 0. F1 agente. A1 arrivederci. 5. 3.l’I. L. B2 arrosto. P. Q. D3 aranciate.. 7.c. L. L. A1 all’improvviso.. L. 10. all’ora.. B5 altre. 8.c. C5 antico.. L. Q.l’I.. L. L. albero. 2. A3 alimentari. 10. F1 appunto. 4. 8. 10.l’I. A1 aprile...Gl. C. B2 al cento per cento. L. A1 amichevole. 0. 11. B1 apparecchio. 5.. Q. 2. amatissimo. L. 6.l’I.. L. apprezzati. America. C1 alluminio. 6./5. L. 9. L. L. A1 arabi. 1. L. L. 5. L. 0. Test gen.c./11.. altrimenti.. Q.Gl.3 alba. Test gen.. A2 altrettanto. 3. L. arte. Test amare. A1 andare via.. L. L..l’I.l’I. L.. L. F3 allora. 3. L.l’I. D5 altrui. 4.1 aggiunta.. D1 al mese.. L. C. A6 animale... L.l’I. L... L.l’I. 1. C4 affermazioni. C.l’I. A1 altare. B3 apprezzare. E1 affrontare. C. Test allegro... Q. C. L. 1. 9.. B5 alla rinfusa. L.. 2. L.l’I.. ammirare. L. L. 6. aroma. altissimo.l’I. App. L.1 almeno. P. A7 al telefono. 1.. L. L.. L. D4 al binario 8. 9. 0. affatto. L.l’I. 0. C. G1 agricole. Test gen.Gl...l’I. 10. aria condizionata. B5 apertura. C6 arredamento. L. 1. L.. C2 antipatico.l’I. C. C. 4. P.. P. C.l’I. L. 0. E3 appuntamento. 7... L. L.l’I. L. 8. 0. agroalimentari. L. L. L. L... A1 anche. L.l’I. 0. L. L. 6. 4. analisi. A1 al mare. A6 architettura... F1 appunti. L.. A4 amore. B5 aggiungere. L. Q. 9. Q. L. 4. 4. 11.l’I. L.. 10. 4./10. 3.. C. 6. Q. 3. 5. C1 armati. appendice. ammirati. L.. E1 affittare... 11.. 1. B4 alzarsi. C. 3. 0.c. L. L.l’I.. A1 alto.. L. C. L. L.. B2 angolo. L. L.l’I. amore mio.1 appendere.. L. D1 anziani. L. L. L. D3 aperta. L. 5. L. 6.. L. 2..c.. 9. L. B1 ancora. 8. 3. L. 67 . App.Gl. G1 aprire. Q. L. L. C3 alla fine. 5. L. 8. A6 amicizie. 8. 1. 5.. archeologo. L.. L. B1 al massimo.. 1.. 11. 7. F3 anzi. 8.. L. C... 4... B4 antenna. 1. Q. L. 5. C. 8. C. L. C.. L. L.. 6. L. D2 arrivo. Test Argentina. E1 aiuto.. 11. F2 alla grande. appartamento. E2 anniversario. 10. al cinema. L.l’I. 0. 4. archeologia.. 5.. 6. L. 10. 3. 3. 2. L. amministrazione. annunciare.. P... 1. Autov. A8 andare d’accordo.. arricchire. 2.. L. Q.l’I. E3 alimentazione.. L. D1 appartenere (a). L. 6. 11. L. F5 ammettere. Q.l’I.... D3 allegria. 1. L. 6. 0. C1/4. albergo. 5. C. 2. anche se. 4. al bar... L. C6 all’estero. agitato. L. 5. L. L. L. 5. L. appassionare. Q. L. aiutare. D1 all’inizio. 8. A1 affettare. L.. B2 amalfitana. L. C. Q. alla moda. 2. C.. C..... L.. L. 5.. L.. C.. appena. L. B2 anzitutto./10.. andare in onda.. B3 alfabeto.. 1. L. L. L.. E6 alla francese. 6.. L.1 amaro. L.. 5... C6 andare matti (per). D2 arrivederLa.. L.l’I. arrabbiarsi. agenda. C.Gl. C6 africani. C1 andare a ruba.. L. 0. affitto. ambiente..l’I.. C. 0... D4 alla spina. L. C.. L.l’I.. B4 aperitivi. App.l’I. D4 aglio. 0. L. 11. L. annoiarsi.... Q. C6 al lago. 6. L. L. C6 agosto. L. App. 11. 6. B1 agenzia.l’I. Q. 2. 1. D1 affollati.l’I. arancia. A6 all’arrabbiata.. 10.. L. 2. C. 6. L.1 analfabeta. L. 5.l’I.. 1.. 6. 5. L. L.affascinante..... 9. 5. arrivare. 2. L. Q. amici. C. C.. anziché... L.. 6.. 4. C4 argomento.. L.l’I... 4. Q. 6. 6. L. Q. 11. L. 6. Q.. 3.. L. L..1 al contrario. L. C... L. 0. C.. D2 arrabbiata. 0. alimento. L. 0. App. A1 antipasto. L. 4. 11. 0. 5../3. L.. 1. 6. 0. A2 articoli. C1 andata. A1 andare. 6. B1 alcuni. A1 andare avanti.

2. L.l’I. 3. L. 1. 4.c. 8. L. 6. Belpaese.. 2. L. L. Autov.. brasiliana... assumere. L. base. Autov. 0.. C.. D1 ascesa. baci. L. 11. D4 avere voglia (di). 4. 3. L. A6 Australia. C... 11.. L. E4 assoluto. L. E2 avere bisogno (di). 9. L. avanti. Q. L. buon Natale. F2 bruschetta. C.1 bufala.l’I. A1 buonanotte. 5. A1 benvenuti. L. C3 autore. 4. 1.. L. L.. G5 brevemente. 6.l’I. Q. 2. auto. 10. L. F3/8.. A1 bevanda. L.. avvocato. 4. attenzione. L.l’I. B3 aula. Befana. L. L.. L. ben arrivata. azienda... 1.l’I. 6.. B1 biglietto di auguri. L.C. C.. bugia.). 9... A8 avere. 4. 6. L.. artista...Gl.. G4 avere paura. 5... 11. L.l’I.. L./10. 6. basato su. P. D1 avere intenzione (di). C.. baciare. assegnati. Q. basilico.. L. 9. 8. 1... attraverso. A5 bambini... L. L. L. 1. 2. L. C. App. A1 buon caffè. 0. L. 5.l’I. 4.l’I... L. C1 augurare.l’I. L. 5. bagagli.... 6. D2 automatiche. L.l’I. C. L. L.Gl. batteria. L. 0.. C.l’I.... Belgio. 1. 7.l’I. L.. C. 1. D2 beata. 2.. A1 buon pomeriggio..articolo. attraversare. L. 5. L. 3.. L. 11. 4.. Q. 0... 7. 7.. bere. 6. L. 1. C1 bene. L. 1. L.. L. Autov. 0... L. attimo. B1 biologici. binario.l’I./8. 0. L. B1 biro. C3 borsa. assaporare. B2 Brasile... D6 Babbo Natale. L. B3 bastare. 6. barista.l’I. L.. L. D2 artigianale. Q. 11.. L. 0. L.l’I. L.. 4. D4 barba. Q.1 automobilismo. E2 autostrada. Test/6.l’I. 7. C.l’I. Q.. 1. L. D2 avvenuto. 8.Gl. A7 bocca. 3... B1 avverbi. 2. 1. 4° test battute. L. 2... E1 bagno. C. 5.. C2 blu... bianco. L. artistico. 3.l’I./9. basso. D1 ballare. Q. bella. 8. 3.. E8 braccio. autobiografico. 2.2 attualità.. A1 banca. 0. 3. Q. 5.. A2 assunzione... 6. bacioni. 0. 0.. 1° test/4.. C. App. 10. L. bancomat. C. avvicinarsi. L.. L. 11.. D3 birreria. C.Gl. 1.. D2 bisogna. L. 0. C.. Q.. A1 avvenimenti.. A5 brioche. 7. D4 bicchiere. bistecca ai ferri. 0. 7.. 0... L.Gl.l’I. C..l’I. 6. L. D2 ausiliare. 4. L. C. E1 battesimo. L. C.. L... F4 bolognese. L. L. L.. C. 10. L. L.l’I. L. L.. C. E6 assolutamente. C. C. L. 4. Q.l’I. attrarre. D3 bibite. 4... 6.l’I.. 4. 3. 6. C.. 8. 7. autunno..l’I.. L. L. 7.. L.. 3.l’I.. C. 4. L.... L. assaggiare. B2 birra.. L. 5... C4 brava. L. D1 avere fretta. L... banane.3 attenti. C2 avere fame. ascoltare.. L. 5. Q..l’I. biscotti.. 11. F4 brani. 5. C.Gl.. L. C. Q. 3. C.. B1 autovalutazione. L. Q. 4.. D2 68 . C. L. L. L. Q. L. 5. 5. azione. P. L. 0. 6. C. 0. 0. C4 avventura. B3 bicicletta. C.. L. Autov.. Q.l’I. B3 bottiglia.. 8. Q. 9. C4 avviamento. C. B3 aumentare. bruna. aspirina. C. L... A4 attore. App. 6.l’I. E8 bici.. L. L.l’I. 8. 5... D1 attesa. 8. L. L. 7. 6. 4./3. 10. Autov.. L. 0. L. banali. 5.. L. C.. 5. L. attività.l’I. C. L. A1 barche. L..l’I. 1.Gl. bacon.Gl. L. 2. L... 7. ascensore. L. autobus. 2. Q. Q. D3 biblioteca. C2 bistecca.. C... L. C. 11. 5. L.. Autov.l’I. L.. G1 avanti Cristo (a. C3 avvenire. 0. 1. App.. L. 5. D4 bellezza. L.. L. assomigliare. L.. L.l’I. C. D2/10.l’I. L. L. L.... L. D2 buon viaggio. F3 buca delle lettere. A1 avere sete.. avere ragione. australiano. 6. L. L.. L.l’I. L. 5. bandiera. C.. 5.. 0. L. 5.3 biglietti.. 6. L.. L.l’I. 1. Test/5. C6 brutto. D6 balcone.. L.l’I. L.. L. C. 2.. atmosfera. 6. L. C. L.. L. L. C. 1.l’I. 3. 1.l’I.. 7. babbo. E3 basilica. aumento.. L. Barcellona. 5.. biondi. 7.. 1. L. 5. attiva. L. L. L. 2. B1 aspetto. bisogno. L. 1. L. A3 ascolto.l’I. benzina..l’I. 3. 5. L. C1 battere.l’I. L. Q. 8.c. L. C. L.. L. L.l’I. A3 auguri. 0. G4 aspettare. L. L. L. 1.l’I. C. B7 buon anno.l’I. L. E1 banco. A1 breve. Q. 2. L. 1. 0.l’I. attrice. assistere. C.. C. 10. 1. L. L. C2 austriaci. D2 buonasera. D6 azzurro.. bar. C.

. L.. 1. L.l’I. L.... A6 chiacchierare. L. 9. 4. 3.l’I. L.. L. D1 camera. L. L. L. C. L. L. 10. C.. 0. C. L.. L. L. L. caso. L. L.c. cappuccino. C.. B2 castello. 4.Gl. 4. Q. L. A1 chiamarsi. 0. 9. G2 caratterizzato.l’I.. B1 cabina telefonica. L. 10. 7. L. 0.. L. L./5. 7. L. 10... A1 cassetta. C. L.. C..l’I. L. L. C.. Q. L. 9. C. 7. 0. cabina. L... 7. A1 ci sono. calamità.l’I. Q. L.Gl. B7 campione. A6 cartoni animati. P. L... C. chitarra.l’I..l’I. 3. C... L. certo. L... L. C. C.l’I. L. L. 9.Gl. L. A7 che. chiarire... C. E1 carriera. L. 4.. 7. 1. 4. L. cattolica.. C. Cina. C. 7..l’I. A5 case di moda.l’I. C. E7 Caffè. L. Q.c. 3. 5. 0.l’I. D4 cileno. L. Q... L. 11. calda. 4.. L. A2 cinematografica.. 5. canone. E1 chiudere. 11. 1. 0. Q. G2 celebrare. D2 calzature.. L. A6 buono (buon). B1 capi firmati. L. capi. 5. B3 calze. 4. cattivi. 1. calma./4. 1. L. carino. C. C. 9. 8. 9.. L.. D2 burro.. 5.. A7 cioccolato.l’I.. C1 camminare. chiesa.. 3.l’I. 5.. calzone. 9. cane. cartoline. C.l’I... L.. cavatappi.l’I. che cosa... A5 cenare. L.l’I. Q. L. D3 caffettiere. 6.... H2 ce l’hai. 3. L. D1 candidato. 6.. C.. 1.c. P. 5. C. A1 cantare.. 4./11.. Test/4.. 4. C. L. L. 7.. L. 0. L. 3. D2 ci. Test gen.. 3. L. D3 campagna.3 campanile./9. L. L. D1 busta. 10. L.. 4. L. Q. L. calmo. Q.. C. C... 0. C. L.l’I. 9.. L. L. 11. D1 cameriere. 0. A6 chiaro. L.. C2 Carnevale. 5. carattere. campionato. 10. App.. L. 8. L. F3 caratteristiche. 8. Q..l’I... 3. ciclone. Q. C. 6..l’I. A5 cibo. cinema.l’I. D1 caffè. cioccolata.. D1 ci vediamo.. Q.c. 4.l’I. L. L.l’I.3 cavalieri. celeste. E6 chiedersi. 2. 5.l’I. cielo. certificare..l’I. categorie. D2/0. ciò..l’I.l’I.. L. 3. B2 camomilla. L. 2. 3.. L. celebre. L. cappelli. L. 7.l’I. L. B1 cesto. Q. 6.. capelli. L.. C.. cavallo.. 2. L. L. 3... L. L./10.. B3 camicetta.. 9.. L.l’I. 0. A1 circa. caimano.l’I. 4..l’I.. L. B1 citare. 3. Q. carbone. E1 caro. 3. G3 centro. C.. 1. D2 certamente. 2. L.. L. 0. B2 ciao. 4. 5.... 0. 4. 3. D2 calcolare. Q. L.. 5. cartina.. L. chissà. C. campo. A1 carrozza. L. C. L.. Q. D1 camerino. 3.. 0.. Q. 1.. canzone. caldo. L.. D3 caffè macchiato.. chirurgo. 2. 4. cantautori. 2. A1 chef. C.. 0. F1 centrale. 1. C..l’I. 8.... Q... L. 1. L. carne. Q. calciatori. A8 cintura. L. A6 chili./5. L. Q. cassa. C. 5. 3. Q. B1 cercare. B7/9.. 0. cinese. 4. C. 1. carta igienica.l’I. C. 9. A1 buongiorno. A2 cappuccio.3 capolavori. 4. canadese. L... A5 chiedere.. C. E1 centesimi.. 1. L. causa. 6. C1 cappuccini. 6.. L. 1. 2. 4. L. L.... L... L. Q.Gl. C6 chi. calcio. L. L.buone feste. 5.l’I. L. L.. 3.. B1/9.. Q. C. L. 3. Test gen. chilometri (km). 1. 7. L.. L.. Test/4. cadere. L.. L. B2 cambiarsi. L. E2/1. L.l’I... 7. L. A1 carissimo. L. H2 carte. 4. 3. 7.l’I. L. L. 7../2. L.. 1. 0. 4. L.. C. cappotto. Q. C. 10. 4. B2 centinaio. C.Gl.l’I.l’I. 0.. centri commerciali. C. App. L. 9. 8.. C. L.. L. 0. C.Gl. L. carabinieri. 3.l’I.. Q. L. A6 cerca di verificare.. cantanti. L. carta di credito. L. L.. C1 casa. 0. cassetta per le lettere.. B2 camicia. L. F1 chiavi. 5.l’I. 7.1 c’è.. B5 cellulare.. 5. 2. C. L. Q. 5. A6 cereali. L. 9. 5. 4. 6.l’I.. L.1 cena... L. L. L..l’I. B1 cenone. 1. L..l’I.. P. 0.l’I. L. L. D6 capaci. 2. 3. A5 castani. C. L. 3. L. chiamare. P. 9. 2. Q. A1 caffelatte... E2 cavolo. L. 5. L. 8. B1 cassetto. 5. L.. L. C3 circostanze.. D2 camera da letto. C1 capire. canale. L. 6..l’I. C.. 4. B3 circolazione. L... caffè corretto./11.. G1 ce n’è.. 1. E2 chiamata. L.. L. D3 cioccolatini.l’I. Q. Autov.2 Capodanno. C6 cambiare. L. L.l’I. D3 cioè. 1° test/3.l’I.. 11. 8. L. 69 . C. L. 3. C1 camino. L.

3 conferenze. 3. L... L. L. A6 conferma. 8. consumate. L. compreso. 7. 10.. L. Test/7. coordinato. L.. E2 congratulazioni. L. concerti. C.l’I. comico. L. 5. A4 coltello. L.l’I./10.. L.l’I. C1 colonna sonora... C1 colpa. 7. L. Q. L. 1.. Q. D2 come. App. B2 corretto.l’I. L.. coppa. 8. 10. L. cominciare. 2.l’I. D1 corpo. considerarsi./10.. L. 0. L. 6.. contorno. 5. colonne. C. 4. A6 cortesia..1 convenienti. C6 compleanno.l’I. 1.. controllata. consegnare. C2 contrario. 2. 4. 0. L. 11. F3 cosa vuol dire. C./9. Autov. C. Autov. 8. B3/0.. L. Q. B2 contare.Gl. L. L. 11. 1. B5 compagno. 6. A7 collaborare. A6 commercio. E codice. L.l’I. composto.. Q. P.1 condizionale. 5...c. L. 6.l’I. B4 colapasta. E1 cosmetici.l’I. 8... 6. C.... C1 commessa. L. L. L.. 7. C.. 6.. comodo.. 7.. G3 costoso. A4 combinazioni. 3. considerare. confermare. 11.. 3.3 convivere... L. G2 controllare.1 corso. A6 come no.c. L.l’I. 5. L. L.... B3 contenere. L. L. P. 9. C. B3/5. L. L. L. 0... A4 come stai?.l’I. C.. 5. C.l’I.l’I. 3. B3 concorso. L. 5. L.. cittadini.l’I. L. C... 1. L. 1. 1... B4 confezione. L. 5. D2 così. L. E3 conto. L. C. A3 compositore. L.. L. 3. C.. 4. A1 come va?.. 9. D4 copia. App. E2 corti. L. 8. 2.. D3 concedere. C1 commentare.. C.l’I.. L. C.l’I..l’I.. L. 6.. 1.l’I... 2.. 0.l’I. così e così.l’I.. E2 colazione.l’I.. L. Q.l’I. 4. L. L. B1 continuare. C1 convincere (a). L. L. L.. 5.. L.. L. C. 11.l’I.. L. coprirsi.. C. C./1. L. contemporanee.. A6 comune.l’I. A6 conoscere. coperto. 1.. Q. complimenti. 1. 3. cogliere.. L. 2. 4.. 10.l’I. A2 conquistare. L. L. 1. A9 condimento. L. 11.l’I.l’I. L. L. L.. 2. P. L. C.. L. clientela. C. C. comunale.. 4. L. 8. E2 comportamento.l’I. A1 comodamente. 8... C. C.l’I. L. Test/10. L. L. L. D7 coinvolgere. C. 7. L.. C. 1.. correggere.. 1. L. conservarsi. A9 coniugazione. 5. L. L. C3 commenti. L.l’I. L. contratto. C.l’I. L. 0. L. 8.. L. Q.. C. cornetto... 8. cliente. 8..Gl. consumatori. A1 contenuto.3 consiglio.. L. 0.. D2 cosiddetta... L.. A2 coprire.. commedia. 5. F1 contesto. 8. L. 10. L. Test consumazione.. contenitore.. D3 coppia. L. 3..l’I. L. L.l’I. L.l’I. C2 completi. A5 collezione. 1. 10. A1 contro. colleghi. civile.... L.. 0.. L.. 9.. 4. 0. L. L.l’I. App. A6 conduttore. C.. controllo. 2.. E2 collegare. 4° test coraggio. C.. L.. consonanti. C.. 11. F1 contenta. L.. E6 comfort.l’I. L. L. 7. classe. 1.c. classica. 11. L. L. 5. F5 continente. commerciale. C.. L. 3. 5. L.l’I. L. 0.. 0. L.. C3 comprare. App. 5... G1 compresa. B1 convalida. L. D4 come al solito. 2. 3. L.. 3. C1 continuamente. L. 2. A3 comportarsi... C. Q. 8. L. L. L. Test/9. 2. 10. B6 correre.città. App. 6.. con piacere!.l’I.. L.. B2 computer.Gl. C. Q. Q.1 comprensione.. 11.... 3. 5... C.. L. clima. 6. A9 costituire. L. 10.. B1 colorata.. 6. L. L... 1... 4. conversazione. L.. L... 3. 0. L. 2.l’I. E7 consultare. L. 11. L. B2 con..Gl. 4. D1 comunicare. L. 4. 2. C. 9. Q.c. 4. consigliare. 2. C. C. 4.l’I.. L. C. come mai?.l’I.3 confermata. P.. L. 0. Autov. 11. E1 conseguenza. 10. Q. 1.. L.4 costiera. L.. comodità..l’I.. L./5. A5 cosce. 7. 0.. C.l’I. L.2 comunque. L... L.l’I.. 8. L. 3.. L. 9. G1 cosa... L. D1 compagnia.l’I. C1 comporre. 3. 4.. L. C. L. L. 5. contanti. L. C1 com’è?.. Autov. L. 10. L. A1 concludere.. L... costo.. B2 classi. L. L. L. Q. B6 consumare. L... B5 classifiche... C. 8. Q..3 70 . 0. L. consumo. conclusa. 6. 6. L. 0.. L.. C.. L. E7 corrispondere. F1 completa. 6.. 9. C.l’I. collaborazione.l’I. 9. 4. 0. Q. 2. 9. 0. 7. C. C3 congiuntivo. 7. B6 completare. L.. L. L. A6 conoscenze. C1 corsa. L.c. C. C. 3. L. 8. A1/0. L.. L. 10. conservare.. cognome. L.. A1 confrontare. Q. L.. 0.. C. 8. 8. 0. 11. E5 colloquio. C. P. 8. coccolare.l’I. costare. 11. L. L. L. colore.1 convalidare. L.. C.

A8 di seconda mano.. B2 dire. 9.l’I. 4. 9. 0.. L. D4 cuore. B3 di chi è?. da discoteca.. L.. C3 dal vivo. L. 3. crescere.. L. 4.. L.. 0. L. crema.. L.. differenze. 3. A1 di moda. E2 deboli. L. 4. A5 cucinare. C. 10.l’I. E1 destra. 4. C1 digitare. 1. L. E1 di domenica. d’oro... C. di dove è?. L.l’I. A6 culturale. 7. G1 dieta. 8. C8 cottura.. 8. 10.. L. 0. L. D4 cravatta.. destinazione.l’I. Test del genere. diffusione. F6 descrizione.. Q.l’I. L. 0. Test/8. L. C. L.. D3 deserta. H2 dettagliatamente. Q. 0. A1 direttamente. C.. Q./7. Q. 0. B2 d’affitto. 3. A3 di che colore? 9.l’I. 9. L. L.. L. cotone. designer. L. 3.. L. L. C.. L... Q.. L.. 8.. 7. C4 costume da bagno. C. C1 crociera. 10. L. 5.. L... C. dietologo.l’I. L.. C1 creare. 6./6. Test crudo... G1 cruciverba. G3 disporre (di). L. da domani.. D4 deciso. A1 da solo. 5. L. 4. App. L. Q. 2. 1. 2... D3 decidere. L. 6.. L.Gl. C. 5. App. E7 difficoltà. 1. D2 disappunto. 11. C...Gl. L. C. L.. 8. 71 . 5. L. 1. 2.. B6 disegnare. diffondersi. L. 8. 5. difendersi. L. 9. denominazione. L.. L. C.l’I. C..Gl. L.. 1. credere. 5. L. C.... 11.l’I. L.. 11. A1 da qualche parte.... 10.. L. L. L. 10. 11.... L.. L. 7.. L. crisi.. L.2 direttrice. 4. L. D1 cubetti.... L.costretti. 8.. decisione. 10. L.. Autov. B3 di niente. A1 da nessuna parte. 2. Q.. 10. 10. L. cronologico.l’I. E2 dare del tu. 5.. L. L. 5. Q. C.l’I. di. L. D3 davanti. L. L. L. 4. B1 dentro.. L.l’I. L. L. B1 dischi. L. 8. App. 1.. L. E1 dare. C. L. 3. 6. 0.. L. D5 di sera. L. 4... distanze.l’I. L. 0. D1 decodificatore. B1 disponibilità. D2 detersivo. L. L. A8 da grande. difficile.. 4. 4.l’I. B3 dimenticare. 6. di solito. L. Q. L.. 2. 3... C4 dispiacere. L. L. G2 disegni.l’I. L. 9. L. 3. C. L. L.. D4 da me. L....1 cucchiaini. 1. L. Test gen... 3... D2 dipendere. 5. L. L. C1 davvero. L.. 4. C. 5.. L. Q. desiderare.. 4. A6 dentifricio. Q. 1. L.. L. 1. L. 3. dialogo..l’I.l’I. 6. dente. L.. L. C. L. 6. L. F5 diretta. Q. App. F1 di nuovo..l’I.l’I.. critica. direttore..l’I.l’I. 1. L. 8. L. L. App.. L.. Q. L. 6. B1 da un momento all’altro.l’I. 1. D1 d’altra parte... E1 da tempo. L. 11. C1 cucina. 4.l’I. Q. L. 8.. A cura. disposto. 4. L. C.. 3. B1 dare una mano. 9. L. delicato. 5.. 4.. 4. distinguere. 5. diminuzione..l’I. 2. A1 da 50 pollici. L. 4.. L. C2 di più. data./2.... App. L. B6 decidersi. 0. Q.. C2 dati.. L. dimenticarsi (di). L.. B1/10. desiderio. E1 cronaca. discussioni. dedicare. C2 d’accordo!. L.. 11. L. Q. App. 9.l’I. 3.... B3 dietro.. C1 descrivere. L. L. B1 determinativo. E4 dappertutto. A5 diario. C5 da bar. L. L.. C. C. 0. L. C. L. 9.. Q.... App.l’I.Gl.. 4. L. 2.. B1 costume. cuocere. 3. 4. 0.. C. A1 credito. cremoso. E1 cugino.. 10. L. D4 discount. diretto. L. definizioni. C. C. P. 3. 2. da vista. L. L. 4. 5. di fronte (a). distrarre. 9.l’I.. 3. C.. di meno. 9. E2 deve molto. 6. L. 3. 7. 5. C. 2° test discoteca. 4. B2 dicembre.l’I. da. 10. L. 10.... 8. Q. 3... C1 difendere.. 2. decine. C....l’I. C. dal meccanico. L. 6. Q. 8. A6 da mangiare. E2 dare un’occhiata. L. C. cucchiaio. 4. C.. L. Q.. C.l’I. 3. 6. 1. 2. F1 dentista./5. C.c. 1.. Q. L. L. Test costruire. L. B2 cotto. 1. 4. L. 3. A3 di tutto.l’I. L. L... C. Q. 5. B4 da vicino. creati../5.l’I./8.. L.. C3 dare del Lei.. desinenze. 5.. B5 deserto.l’I.. C1 dirigere. 9. digitale. 5.. L. 4. L. E2 differire. cuscini. 6.. D4 difetto. 5.l’I. 4.l’I. 11. L. L. L. 5. L. C5 desiderata. costumi. L.l’I.. 0. 0. Q. 10. L. L. deludere. C. C.. Q. 6. disaccordo. A6 cuffie. L. L. L. B3 destinatario. 11. L. L. D4 del tutto. B5 distanza. Autov.. 3. L... discutere... L.. 6. D2 decaffeinato. 3. 1. Q. dimagrire.

. L. 1. 6. 6.l’I. Q. 1.. L. L. Q. L. 4... 0. L.distrattamente. A4 fare la spesa. espressioni.. Q. 10.. fantastica. L. eccezionali. 10. 2. 4.. C. 2.. esempio.. 10.1 elettronica. A1 divertirsi. 0... 5. Q. 4.. 4. 7. 2.. 6. F1 documentari. L. 0.. L. L. D2 fantasia. D1 dopo venti minuti. L. 9.. Autov.. 11. 9.l’I. A6 dormita. 6. 4. esporre.. L. ereditare. A6 facilità.. L. B1 eccetera.l’I. 1. L. 3. Q. è da tempo che.l’I.. L. L. emergenza.l’I. L.3 esistere. 3. P. enorme. etti... C.l’I. 5. C. L. entrambi... C. C. 0. B2 evento. 8. D2 dunque.l’I. L. L. C.l’I. C.l’I. C1 diventare. C. 1.. L. 0. L.. L.. 10. App. C.. C. L.. Q. 8. 8. L.. 8. C1 economica.. entusiasmo. 9.. L.Gl. L.. E8 docenti. A7 eleganza. donna.. 1. divertente.. L.... 1. dozzina. L.. L. L. A1 disturbare. 5. L. L. 4. C. L.. L. 3. 9. L. facilitazione. L.. 10.. 9.l’I. L. L. c. 3. L. Q.. esperienze./8. 5... A6 farcito.. 11. 7.. L. 0. D3 dollari.l’I.. 7. L. L. Q.. 3. App. L. L.l’I. 8.l’I.. errore. L. C. L. dividersi. 3. 6. 3 fare colazione... 6. F1 esagerato. B2 duro. E1 fare merenda. L. L. 5... L.. 10. 0..Gl. 10. 3. L.l’I.l’I.. Eurostar.c. L. 6. 9./10. estranea. 7.. L. C.. 6. L. C. C. C. D1 fame da lupi. L. 11. 1. 8. L. L. Q. 4... L. L. esistenti.. evidenti. 2. App. C. C. esigenza.c. 5. L. L. L. C. elementare.. 2.. A1 dopo. 9. L. A6 fa eccezione. 3. Q. extravergine. C1 equilibrato.. E2 dovere.. C. 1. L.. 7..l’I. C4 eppure. L. 9. 1. G1 esterno.l’I.... edicola..Gl. 2. dolci. D1 Europa. 4.. etruschi. L. 7. C. 4. L. 5.. P.. 5.. extralarge. C4 esercizio. C3 drammatizzare.Gl. 4.l’I.. L. E6 domani. App. 0.l’I. D2 esprimersi... L. 0. L. essere d’aiuto... L. 2.l’I. facilmente. Q. 11... L. L.1 fa.... 6. 5. L. L. 1. A1 fame. 6. 11. 11...l’I. P. C. C. C2 famiglia. 8. B2 diversamente. L. E3 domenica. C. L.. 4. C.Gl. Q. B2 egizi.. energetico. 5. C. C. esportare.. 0. 5. 3... 6.l’I. esportazioni. B7 e così via. 0. Q. 1. 2. 7. 9... C....l’I. A7 fare gli auguri. dito. L. L. A2 esprimendo. enfasi. L..... doni.. E6 fa freddo. C. 3. ecco. F1 dubbio. A7 documenti. elegante. A6 enti. 4. App. L. 3. 3. D1 fare parte di. L. L. App. L. entrare..1 escludere. distrutto.. C2 elementi. C.. L.l’I. 7. E6 esplodere.. E2 esperienza.. C. L. 10.. 0. 1. C2 fantascienza. familiari. App. evitare. 0.c. L.. 2. L. L.. E1 doccia. D6 famigliare. L. L. 10. dopo pranzo. A4 distruggere. L. 3. L. C. 9. L. C1 espresso. F1 domestico. B2 dopo che. 3. 4. L. 3. L..l’I. 9. 2. L. 5. C1 entrata. L.. C. L. L.l’I. 7. 3. C...Gl. diversi. 8. 9. A1 dopodomani. 1. L.. A7 essere. L. 9. C. 4.. A4 fa male. L....../4. L. 5. L. App. 9. 1.. L.. Epifania. L. fa schifo!. Q.. 3. A euro. F5 dovuto a. L.. 7. L. L. L. C. Test distratto.l’I. 0. C.. L. durare. L. A1 essere abituato (a). D3 esprimere. B3 fan.l’I.. Autov. durante. C. 7. 4. L. 4. false. L. famoso. C5 elencati.. fare. A1 estive. 4.. L. C3 esattamente. 4.l’I.l’I. B2 eventuali. L.l’I. Q.. Q. L.l’I. L... Test esatte. 9.. 2. 10.. E1 esso.. Q. L.. C2 esame. D2 economia. C1 facile. 1. C.3 fare spese.. B3 fare il filo (a). doppia. L. 3. C. L. A7 domattina. 10. C1 dopo le 10... 6. L.l’I. F4 divano. eccezioni. 10. 6. Q.l’I.l’I. domande. 0. L. L. D7 esigenti. B2 esagerare. Q. L. B3 72 . dottore. esponente. F6 etnica.l’I.. L. A3 dormire.1 eliminare. dove. B3 estate. C.l’I. 0. P.. estero.l’I. L. A1 europea. 4. L. L. L. 2..l’I. L. L. entusiasta. 5. L... età. C.. L. 8.. D1 fa il filosofo.. duomo..l’I. 7. L. L.l’I.. L.l’I. D4 dritto... L. C2 elegantemente. C. L. L. B4 divorzio. L. 3.l’I. dizionario. L. L. A1 dividere. L. L. L.. E1 episodio.

A2 giornata.l’I.. L...l’I..l’I. C3 gioia.. L. C. E1 ferroviaria. F2 gara. Q.Gl. C2 febbraio. garage. fresca. 8.. C.. L. L. galline. L.c. 10.. 9. L. C2 fare visita. L.l’I. E3 fioraio. 6. D1 fidanzato. 5.. L. B5 felicità. 1. L. L. gamberi. C. L.. 6. 8. farfalle.. 5. G1 gente. C. A10 fra. B3 frequentate. B1 giacca da donna. 8. 3. L. 10. 8. C. L. Q. 5. fermarsi. P. ferie.. farsi male. fascicolo. L.../8. C. B3 frati.. 7. L./8. 0. Q. C. Q. 1..l’I. A5 gel. 5. F1 fila. L... L. 8. forchetta. 5.l’I. L..l’I. L. L./1. C. 6. 6. L. finire. Q. fortuna..l’I. C6 forse. Q. Autov.. L. C6 farmacia. Q.. 9.l’I. geografica.. fontana. 9. 3.Gl. C6 frutti. L. L. Test ferma. D2 geniali.. C6 fiaba. C. L.. 6. 3.. L. 7.l’I.l’I. 4. Q. forma di cortesia. 6... L. L. 0. D4 formazione. filosofia. 10. L. L./1. L..2 genuini.. 0. L. 4../2. 2. F4 frutta.. L. L...1 giocatori. C. Q.l’I.. L. 0. 5. 8.. 10. 4. 2.. 4. 0. felici. D1 fettuccine. A1 giorno e notte. C6 fretta. 6. Test gen.... C. 0. 6.. G3 fornire. L. 1..3 fra 10 minuti. 0. P. L. C. 1.. C3 generalmente. 2. L.. L.. 3. B1 gioielli. L. 1. Q... L. App. Q.. Autov. 7.l’I.c. 0. 8. 1. genere. 3. Q. Q... (Gran Premio). 9. 6. L. App.. P. B2 forte.. 9. 0. L.. 0.. D7 figlia. 8.c. 4.. 2. gelato.l’I.l’I. E6 fine settimana.. 5. E1 frigorifero. C.l’I. L. 4. 10. festa.2 forza. giornalista. 8.. C. L. firme. B1 forti. C.. L. L. C3 franchising. L. 9. L. L.. B1 fusilli.. B2 figurati. L.l’I. L. 4... 9. A1 friggere. L. C6 formale.. A7 gennaio. generale. F2 fiori. giocare. 3.. L. L. A1 festival.3 fortunata. A1 festeggiare. L. L. Test femminile.. 6. A6 G. C. B1 fidarsi (di). C3 fette. 4. L.. L../8.. 6. giornalaio. fissa. E2 fratellino. 6. 10. L. 6. C6 film.. C1 foto.. C./1. 4. L.. A4 fatti. C4 fratelli. L. L. L. 6. 5.. Q. 8. garanzia. C. A1 fotografie. Q. 10. F1 filetto. L. 10. E8/10. 3.l’I. Q. L. 6. 3. L.Gl.l’I.l’I. Q. 6. L. C1 Ferragosto. 1.l’I. C. forno. L.Gl. L.. L. 5.. Q. A4 fiducia. E1 gestito da.. F2 fumare..2 futura. L. 3. C. C. 8. B3 fenomenale. L. 6. fedele. 6. C. 1° test/5.. 2. C. 7. 10. 3. D3 frequentare..fare tardi. 9. 0. C1 forestali. gatto. 3. L.. Q. 2. L. 9. foglie.l’I. L. C.. 6.l’I.. L. L.. fastidio. 2° test ginocchio. L. C. fuoco. francese. L. A5 gelosa. 7. P. Q. C. giocare a carte... 1. 0. L.... L.. 9.. C. Germania. A1 francobollo.. L. C1 giacca.. L. L. L. focaccia. 7. 9. fuori. 0. C6 fruttivendolo. 1. P. 9. 6.l’I. ginnastica. L. L. 6. 5. 1. 0... già. 0. fatto a mano..l’I.. 0.l’I.... 3... L.. L. L... C3 futuro. F1 fra l’altro.. L. L. 3. A1 finestra. 10. fermata. C.... L. Q.. Q. fine. 0. B3 fronte. D1 genio. B2 giornaliero.l’I. ghiaccio. L. B1 finora.. L. fondato.l’I. C3 galleria.. L. L./2. 3. L... L. 5. C1 finalmente.l’I. 5. L. 1... formulare. 8. L. L.. 6. giardino.l’I. L. L. L. L.. L. 7.. 3. D2 formare. 1. C. firmare. 2. 1. L. 9. favore. A1 farsi la barba.. E2 furto.l’I. Q. L. C2 funzionare. Q. 2. L. L. 10.Gl.l’I. A4 figlio. L.. 0. 8. A7 funghi. L.. L. Francia.. 73 . L.. L. E7 giapponese. Q. App... L.. Q. C.. G1 febbre..1 frasi. L. A5 forme. D1 festa di compleanno. genitori. 1. 4.. 10. L. C.l’I. L. L. L...... L. 3. A4 finale. A8 giostra. L. C1 gialli.. A6 finanziati.l’I. 1.c. 2. L. 2. 7. L.l’I.. L.. 11. Q. freddo. C. L. D2 giallo.. L. Q./10. C. C3 Giochi Olimpici.. giochi. 6. L. L..l’I. 0. C. giornale. E2 formaggi. L. C.. filosofo. L. L.. D1 fette biscottate.. C. A9/11. L.. 0. L. B4 finezza. Q. L.. C..c.P. A1 fino.. 10.l’I. C. 1. 8. 4. B2 giorno.. L. L.. L. L. 5.4 gentile. Q. 4. 2.l’I. L. L../6. 4.

grasso.l’I. godere. 1. 1. L. L. 7. 1. Autov..l’I..l’I. 8. 5. A4 in periferia. graduale. gola. L. 8. L.. L. 7. L. E7 governo. Q.. 8. 1.. D4 impegni. 0. L. B5 grande schermo.l’I. 0.. L. incontrare... L. 8. 2.l’I.l’I.. 7. 0.... C. L. 10. L. B3 in diminuzione. L. L.1 grande. 5. 0. 5. 4. L. 8. L. ho molto da fare. L..l’I.. C. B3 in forma. 8.. L. L. L. 6. Test/4. 6. in punto. L.. L. giustificare. D3 in media. Q. 9. 4. L. 8. C. 3.. F1 greca. 1. C. A1 in genere. indiretti. 8. L.... 4.giovane.l’I.. G1 giungere.. L. C.l’I. 6. C.. D1 in pochi minuti.Gl. A7 in qualche modo.. Q.. 0. D2 grammaticale. 2. L. 1. in comune. 7. L. 1. C.l’I.. L. L. E3 in basso.. 1. Q. 3./4.. 10.. L. F1 girare. 4... C... C. E1 grattugiato. 3. E2 grattugiare. L..l’I. C.. C6 grosse. L.l’I. impossibile. guadagnare. 5. 0. L. L. Q. 3° test guanti. 9. 1. L. L... D1 in vacanza. E4 indeciso. C. L. 7. L. A3 giusto. 0. incasso. L.. D1 in palestra. L. L. L. 6./1. C.. C.. L.l’I.3 in caso di..l’I.. A1 giù. in città. L.l’I.. L.. D2 incidente. B2 in continuazione. L. 5. Q. L. indicazione. E4 importare. L. impiegato.. A4 indossare.. Q. L. 6. D1 in contanti. App. A6 imperi. gruppo. L.. 8. 10.... Autov. 6. L.. 2..l’I. A4 giro. grave.l’I. C3 in ogni caso. 2. L. in pratica. L. L.. 10. 9. A6 in passato. L. 4. A1 in discoteca. C1 grazie a..1 importanza.l’I. 9. 4. F1 grazie tante. B2 giungla. L. idratante. L. L... Q. L. L.. A1 in fretta. L..1 gratuita. A5 guardare. 5.. A3 grigio. L.. E1 illustrazioni. C. C.. C1 in tv. 10. 10..1 in giro. B5 impegnate. A6 indirizzo. L. 3. D5 in futuro.l’I. C. C. App. 9... L. 3. L. in altri termini.. gnocchi. L. 7.. C. A1 ignoti.. E2 in lattina. L. C.l’I. E1 in vetrina.. L. B3 ideale.. 3. in piedi.. L.. C3 in tempo. 9. D6 gloriosi. 1. L.l’I. 3. incendio. C. L. 0. 2. A2 in corso.. App. D2 in diretta.. in Francia. F1 impensabile. C. L.l’I. 9. L... guidare.l’I. 3. 3.. L. L. in più... 0... 3. L. impazienti. F1 improvvisa. D3 idolo.. 2. L.l’I. C. in aumento. L. C1 incarico. 10. B3 in particolare. L.. 74 . 3. D1 in piazza.. 10. L. A1 gite. L. L. 2.. C. 11.. 5. incertezza. B5 in coppia. L. C. L. imperfetto.l’I.. A7 guerra. indicazioni. L. A1 importato. L. 2.. B1 incontro. L.2 gnomo. Autov. L. L. Q. gratuitamente.l’I.. 5. 5. B6 importante.. 3.. 7.. 2. incrocio. 8. 7. C. L.. gusto. in campagna. 0. B1 in compagnia di.. A5 globale. L. F3 indietro. 4.. 0.l’I. L. impersonali. 4...l’I.. L. 11. E golf... L. L. 9.. E2 in gamba. 7. A1 illuminate. B1 in privato. A6 grazie mille. 5. L. 6.. L. C.... C. 0. grattugia. P. 6. App. 2. L. 1. L.. 6. L.l’I... C2/7.). E1/6. L. L.. 11. 6. L. C. 3..... L. L. Q. 7. L. C. L. L. L. C.. L. giovedì. 9.l’I. il meglio. 5. D1 in base a... B5 in italiano.. 4. L.. L. 3. includere. 4. 4. L. L. L..Gl... 1. in breve. 11. D2 in autobus. 7. 5..Gl.. Q. ieri. 2... L. 3. 9. giubbotto. L.l’I.l’I. L. Q. L. L. L. L. C./10. C6 indeterminativo. L. Q. L.. C3 in offerta.l’I. 4. 8. C. L. L.l’I. C1 giugno. L... 2. L. 3. L.. L.. F1 idea. 2. A4 in ritardo. 7. B1 in via Verdi. L. L. L. 10. 2...l’I. D4 in fondo.c.. 6.. L. 1. L. B2 in assoluto. C. L. L. C. in prestito. L.... L. C. in mente. in arrivo... 10.. C.l’I. C.l’I. Q.. 10. 9. C. C2 infanzia.l’I.l’I.l’I. 0. 4. 2.l’I. 11. L. 2. B7 in tutto. 10. A8 in bianco e nero. A3 in montagna. 2. D4 giovanile. gonna.. 8.. L. L. 0. 3.. 8. 4. B1 imparare. 8.l’I. L. D3 imperatore. C.. 7... L. 6. L. E1 golfo. F1 indagine. imperativo. 7. E1 in realtà. L. C. C1 incredibile. L. L. A1 immaginare. Q. 4.. C... L. individuare. D3 immagini. indimenticabili.. 8. 3..l’I. A5 gustoso.3 grazie. 4. L. C. 11.. 10.. L. L. L. L. 6. grammi (gr.. D1 imbucare. B2 indicare.. G5 in buona parte. glossario. C.

C.. 2..l’I. C... A4 inoltre.. C2 insegna. intervalli. C.. intervista. C.. L. lago. 6.l’I. B3 interurbana. L. Q.. L. L. 3. A5 lingua parlata. L.. 6. 9. Q... lavarsi. L.. 8. Q. 4.. 10. A1 inventare. L. L. 7. L.l’I. L.. 0. L. 2.. Q. interpretazione. P. L.. 0. 7.l’I. locale. 0.. infelice.. linguine. 4.. Q.. interesse. C. L.. C6 ipermercato. 5. Q. 6. L. A4 linguaggio. 4. L. C. A1 intorno. 9. 1. 6. L.1 logico.l’I. 1. L. C. 11. 11. L. L. L.. L... A1 invece di...Gl. L. 10. A9 invitare.. C.. innamorare... 8.. L. C.2 lingua.l’I. C. L.. L. C5 ingredienti. L. 3. 2. L. 4. L. C3 inverno. 4.l’I. 10. C. 4. 7. P.. G4 Intercity. L. A1 innamorato cotto.... C.l’I./5. A8 laurearsi. B4 libro. 3. L. L.. A intimi... introduttiva. 2. C. L. leggendario. Autov.3 lati. L. L. lasciarsi.c.. interregionale.. C.. Q. Q. A7 insegnare..l’I.. Autov. C. L. C. 5.c. L. P. Test lezione. E4 ipotesi. C.l’I. L. A8 irrinunciabile.Gl.. linea.. 9.. L. Q. legionario.. 2.l’I.. L. libreria. 4. L. C. Q. L. 4. A9 livello. A7 lì. 2. lavoro.. L.. 3./9.. L. C.. A1 intanto. B3 interessare. 1. Lavori Pubblici. laureata. 2. 9. 8. lento. 9. L... A7 londinese.. L. L. L. L.. 11. D2 intervento. Lisbona. F5 invece. 4. 1.. E8 lattina. A1 interessati.. C.l’I. 4. L. 4. B2 intenso. L. 2. L. L.. L.. 10. 0. 1. 4.. B2 invito. 0. L. L.. 1.. 6. B2 lavatrice.l’I. G1 lancette. L. 4. 5.. 0. interno. 11. L. L. inviare.. lettera. L. 9. 1. l’altro ieri.. C1 ingegnere. C.Gl. 3.l’I. C. L. 6. Q. L. 8. Test gen.. L. L.. 3. 9.l’I. L. L. lavorare. influenze. C. G2 lasagne. L. L./2. 3. L.l’I.l’I. A2 italo-americana.l’I.l’I. L.l’I. A4 inserire. L. C1 lenti.c. 2. 0. L.. C3 invenzione. L. L. L. L. C. L. C. C.c. L. 1.. 4. 11. C.l’I.. 0. 7. L. 6.l’I. L. insegnante. innamorarsi (di). 10.. interrotta.. 0. A8 irlandesi. A7 la maggior parte... C. C8 istruzioni. C. 1. L./6. G1 investire. informale. 5. 0. intero. L.c. A1 legata. L. Autov. Q.1 ingresso. L. località. 0. 3.. L. A1 insalata. ironico. iniziare. 4. L. L. L. L. 9. C. 6. libertà.... 10.. L./11.. iscriversi.. 2. D1 lattuga. 11. C3 leggero. informazioni.l’I. L. insomma. 7.l’I. 4. L..l’I. 4. 4. D1 litigare. 5. 4.1 Italia. L.. A1 italiane. 4. L. 2. insieme a. L.l’I.2 lista. 9.. L. 11. L. L. L.. B3 interpretare. G2 latte. L.l’I.. 9. 4. B2 lampada. L.. L. A4 letteratura. 75 . L.l’I.l’I./5.. H2 laurea... Q. C2 lasciare. Q. L.5 lettera per lettera.l’I. L. 10. L. L.1 le ore piccole. Q. 0. P. L. C6 liquore... C... L. 6. 6. interrompere.. C2 influenzato. C. 7. Interno. D4 informarsi.. 10. C. L. C. B3 isola. 1. L. L. invernali.. 8... 2..3 litro.l’I.. L. 4. L. 5.l’I. informati. 10.2 intervistare. 11. E3 interpreti. L. L. A2 lavorazione.l’I. A Lettere. 8. 9. 9. ipotetico.l’I. L. 6.. 2.. 9. B2 letto. B3 irregolarità.l’I.. L. 6. Q. L. D2 informare. L. 3. C. C. A1 intenzione. L. 7. Q. L. libero. 2.l’I.. leggere. C. Q.. L. B3 ladro. 2.. inutile.. 1° test inizio. B6 listino./2. E1 localizzare. L. L. L. B3 liberarsi.l’I. App. locandina. B3 insistere. A1 là.l’I. L.. 4. C. 2. L.. 4. C. B2 interessante. B2 involtini..3 infinito.. L..... A5 inglese. A7 l’estate scorsa.. Q. le. 3. A4 insieme.. L.. intelligente. 3° test internazionale. 2. C1 lavanderia.l’I. Q. L.... C.. L. A3 inizialmente. 1. L.. la sera. Q. C1 introdurre. L.. Test gen. interessi. C2 lettore. A5 inserti. 0.. L. B3 liceo.. L. 7. lettere. App. Q. L. Q. 0. L.. L. 4. P. 1. 9. gen. C. C.. 8. L./4. A6 leggenda.l’I... infine.. 0. limiti. 7..l’I. L.. 5. 2. irregolari. Q..infatti. Q. 10. 0..l’I. L.. iniziali. 9... 10. 5. L. 6.. 8. 5. 7. L. 4.l’I. 11. A1 lamentarsi.c. L... 3. Q. C.. Autov. 9. invece sì. C1 lana. 2. P. 1. Inghilterra. 10.. lirica.

L. maschile.. 7.. 1. B1 mensile. L. minerale. mente... E2 macchina... L. L./2... A5 luglio.. 5. L. Q. 8.. maialino... 5. L. P. L.. L. Autov. L. E1 mese. 5. C4 luce. B5 maglione.. 3. 2. L.Gl. modello. C. C6 marito.. D2 migliorare. mettersi in testa (di). A5 macchina per il caffè. 6. L. D1 mini. Q. ministro. Q. 10.l’I.. C. L.. G1 maschera. L. F1 marzo. A2 modalità. L. mare.l’I.l’I. L..l’I. L.. 6. C. F2 me. L. C1 magra. L.. 3. C. L. mezzo. Q.. A1 mangiare. A3 mentre.. L. 9. L.. 4. D7 mele. 2. mettere piede. 4... L. B3 maschio. B1 mi interessa. 1. L. A5 marinara. 8. L. 1. 6...l’I. mal di gola. L. 3.. L.. C.. 5. L. 0.. F1 merenda. L.. L.l’I. 6. 9. 0. 5. Q. 6. L.. D2 mettersi d’accordo. L. C6 maionese. C... L. 0. 0. L. L. 9.3 lontano da. 9. 6.. L. Q. 4. L. 10. 0. 8.. C. madre. L. L.. L. L.c. mettersi.. L. E2 metà. L. 5. D1 messaggio.. 0. 8. B2 marmellata. 2. C. L. Autov. L. L. G2 mica. L. L. 7. E mal di testa. 5. Q. 5. 8. L. 1. B1 meccanico. L.c.1 macellaio. Test gen. L.l’I. L. L... L.l’I. Q. 10. 8.l’I. L. L./11. B1 medicinale. 1. L.. mancare. L. 1.1 menù. C1 Ministeri. 11. 4. A1 mattina. C7 macchè. macchinette. 4. A7 mazzo. L. 8. 1. Q.. male (mal). D1 mescolare. 7... 8. C. D1 microfono. ma dai!..Gl. L. L. mediterranea. 3. 2. L. 11.l’I.. L. 0. Q.. L.. Test/5. C. 6. A3 lungo. L. L. C.. 10... 8. C. L. L... miracoli. L. C. metri.. matrimonio. C2 lusso. 4. 5. Q. L. A6 mi raccomando. 4.. mobili. 1. B4 minuti. magari...l’I. L. B1 margherita.. 5. L. D1 maggio. D5 mi spiace. L. D7 maggiore (maggior). L.3 mandare a quel paese. 8.. L... C. L. L. 11. 9. P.. 6.. 8.l’I. P.. 10. D1 migliaia. L. 1.Londra.. magica.. 9. Test metallo. Autov. 8. 9. L. L. Q. C.l’I. Q. A4 mezz’ora.. L. L. Q. L. 7. L./7.. Q.. L.l’I mestolo. 10. L. 0..c... L.. L. D6 mezzogiorno..l’I.l’I. C. membro. 2. 8.. L. L. G2 massimo.. E1 miele. L.. 0. C. 6..l’I. 6. mamma.. 2. 2. L.. 6. G1 maglietta. marrone. 1. malata. 0.. 6.. L. 5. 2.. D1 meravigliosa. 2..... L.3 marchi. 9. 2. L. C1 mezzanotte. C. 0. 11. L... mittente. C. B1 maestri. Q.. L. 10. L. D1 maglia. F1 lupi. 1. Q.. C6 mi serve. marciapiede.. L. L. 10.3 lotto.l’I. L. E1 lontano. 8. mass media. C6 mite. 3.. C. L. C4 Marocco. D2 76 . L. Q. G1 mi dà fastidio... D3 Medicina. 2./9../2. C. B2 martedì. 3. 2.l’I..l’I.. C. 2. A1 malgrado. L.l’I.. F1 lunga. C. F3 mandare. C.Gl.. 8. E7 manager. mobile. mercoledì. C. meteo.Gl. 11.. L.l’I. A1 matta. 1. L. C. L. 6.. Q. 9. L. D4 maturazione. L..c. F6 milanese. F1 metrò.. C. D1 lunedì. 10. Mediterraneo. 8. 6. 0... mappa. B1 ma. L.. 10. A1 miopia.. D1 metodi. 4. 1. G3 moderati.. Test migliore (miglior). C. D1 matematica./10. 6. 0. 6. 9... L.l’I. E1 meno. L. L. Q. G1 mensa. Q.l’I. B6 marca. D7 luminoso. Q.. L.l’I.. App.. A1 mancanza. L. L..l’I. L. L. D1 mettere. 4. P. 2.. 6. 0. 7. 2..l’I. L. Medioevo. L.l’I. L. 7. App. Q.l’I. Q. B4 mettere da parte... miglioramento.. L. B4 meno male. 10.. L. F2 mai. L. 5. 11. E8 mantenere.. Q. 4.. 9. C./6. L.. L. L. L. 10. G3/3. mannaggia. A1 metropolitana. L. 11. misteri.l’I../4. mettersi (a). 6. C7 mercato.. 3.. 6. F1 marocchino.. L. 3. A1 mi piacciono. L. mature. L. 6. L. 0. L. G1 mezzi... C6 melodiche.. 0. L. modella.. 9. 0. L. 0.. 10.. C. A4 mi dispiace. A1 mano. misto. L. L. L. 6. L. A5 mascherarsi. Q.... L. F1 maiale. 10. 0.. 2. L. L. 2. 2. moda..l’I. F2 medico. C3 media. Test gen. Q. mettersi insieme.1 metterci. C. 11. G1 maniera. L...... lussuosi. 9.. A7 maniche. meglio.. 0. 0.

. L. 1. 4.. L.c.. 0. oceano. F1 obbligo. C.l’I. L. nutrizionale. L. L. orizzontale. D1 o.. Q. offendere. L. 0. Autov. L.. B2 mozzarella. L..2 notiziario... 7.l’I.3 natura. 2.Gl. L.3 movimento.. C4 noto.. Q.. L. 7. 0. ormai. L. L.. L.l’I. L. C. 8. App.l’I. C6 nascere. L. L. 8. A1 multicolori... 11. L. Q. E7 oggi. Musei Vaticani. 5... 4. L. 1. A5 olimpici. Q. E1 nazionale. C. A1 naturale. 0. A1 momento. muovere.l’I./6. 0. A2/7. L. 1.l’I.. L.. P. C. L. 5.l’I. 2.l’I.. 11.. 3. 0. 10. Autov. L. L. 3..l’I. C. B5 nuovamente. Autov. D1 mucca.. 4° test mostro. ombrello. L. E3 occhi. L.. L...l’I. Q. L.. C2 monaco. 4. 5. L. L. Test/3. L. opera. 8.. L. L. muoversi. C. 3.. 7. 11.. C.l’I.. 6. 1.. 4. L. C. occasione. ne. L. 9. L. C.l’I. B3 nuova. D1 nuvolosità.. L. L. L.l’I. A1 non fa niente. L... L. B3 ora di pranzo. L. D4 occupata. P.c.l’I. 6. Q.. 2. 7. nome. L. L.l’I.2 orario d’ufficio. A7 ogni... App. E1 non importa. L.l’I.. E8 notizia. L. L. L. L. 0. nuvola. 2. 3. 7.c. 4. L..... C. 6. 5.. B3 nonostante. 10.. Q. L. 7. 5. C.. 8..l’I. L. B3 mostrare. D4 notare.. 5. L. C2 77 .. App.. 1. 6. L. 1. L.. D1 oretta. C4 oltre. L. 7. L. Test gen. L.. B1 note. F1 nipote.Gl. L. A1 necessità./9. L. L./5. L.l’I.. 6. mulino. L. L. C3 montatura. L. 0. L.l’I. App... Test Nord.l’I. 5.... L...1 olive.. 1./2. 4. L. L. P.l’I. naso. Q. C3 moto. musicali. 11. Q.l’I.Gl. L. L. L. 11. L.. L. 9. A3 origini. motorino. L. C.. 9.l’I. 3. mondiale.. C. 1. D2 normale. L. 5..l’I... L. C2 offrire.. L. D3 numerosissimi. 0. 0.. 7. L.... L. 8./8. 11.l’I. 11.. L. nemmeno. D3 Olanda.. A1 non c’è di che.. L.Gl. non vedere l’ora (di). nemico. 2. L. organizzare. 2. F2 non c’è male. L. L. B3 morire. 10. L. 2. Q.. L.. L.. E2 nobilissimo. L. C.l’I. E6 non. morbide../9. Q. motivare. D4 ordinazioni. 7. 9. C3 olio. L. L.. C. 5. negativo. C4 orario. C. orali. 5. 3. 8. C. 10. Q. C. 7. L.c. mortadella. 4. L. 9. L.. L. monumenti.. L. L. L. 5.. 0. 4. L. 6. C1 neri./10. 0. C. C1 occhiata. nascoste.. 7. offeso. L. L.. Q... L. Q... L. 1. nota. 3. 6. C. L. 11. 11. C. D4 orecchini. L.. L.l’I. C. L. L. 1. L. B o domenica o mai. E2 ora. L.. 8. L. 7. 5. oppure. 4. L. L.. D1 organizzazione. 6.. 0.. Q.. L. L.. 4. oneste. A9 opportuno. Q.. 7... 3. 3./8. 3. A6 oggetto. E7 nonno. 5. H2 negozio. D3 niente. 2.. L... C. Q. 6. Q.. A1 ognuno.. L.. 5. B3 nessuna. Test occuparsi (di).. F1 Natale. 1. G3 nascondere..3 nutritiva.. D1 né. 7.. offendersi. moglie.. A1/4.. napoletana. montagna. B6 origine. Q. L. P.l’I. 1. 5.. B2 nascita. 2. C1 ombelico.. L. nazisti./7. 8... nuoto. 0.. 0./6. C4 mosso. L. L. numerate. 0. C. 4..... 1. L. C.. L. D1 neorealismo. 7.. L. 6.. D2 mostra. 2. B2 molti. L.. L. L.. 3. L... notte.. C. B1 ne vale la pena.l’I. 8. 1. 1.l’I. A1 offerti... G1 novità. 0.. D2 nuvoloso. 9. C1 ogni giorno. 5. 4. 4.. A2 musica leggera.. 5. 0. 7. C.. 4.... Q. A7 oralmente.. 6. L. 0. Q.l’I. C1 originale.. 9. 2.. L. C. D2 necessario. B1 occhiali. L.. C. nonna. L. offerta. C6 ordine. C8 musica. 0. G1 opposizione. E7 organi. 5.. mondo. F3 nervoso. C6 naturalmente.. 5. L. 1. B4 novembre. C. L. 5. L. Q. L.... A1 ordinare. F1 neve. L. 0.. A1 non vedente. D6 negoziante. C. 0. Test/3.. L. B1 occhiali da sole. A6 musicisti.. App. A2 numeri. D3 museo. L... L. L.l’I. 8. L. L..l’I. L.. L. opportunità. C. L.l’I. neppure. L. C. 8.. 6./3. L. 0. L.moderni. 11. App. D2 molto. orgoglioso.. 10. 1. L.. L.. L. D2 nevicare. D2 motivi. Q. A1 nazione. 6.. L. L. 1. L. E1 nave. B1 occhietti. C. C. nebbia. B2 nipotino. B2 no. D4 modo.l’I.... 11. 2. 2.

l’I.. L. A1 per paura del traffico.. L. L. 1. A1 pesce. 4. A6 pagina. L. 0. 10. L. 1... C.. 2. Q. C.. 6. 6...l’I. App. 3. L. 10.. pentola. 6.l’I. B6 perdere la testa. pantaloni. L. 1. App. L. D2 panetteria. 0../7. C.. L. ottenere.l’I. A5 particolari. A1 oro lavorato. 3. C3 palazzo. L. 4° test periferia./7.. A parrucchiere. C5 per colpa di un esame..l’I. 0. 3. Q. Q../2. L.l’I. C2 piacere. ospitare.. E7 parcheggio. L. 1. A4 paese. A6 partita. E1 periodo ipotetico. A1 per caso. L. L. 0. L. B2 perciò. B2 per prima cosa.. A5 paio. 6.. A6 perdersi.. L. 4. L. 6.l’I. 10. L.. 9. L. 5.4/7. E2 penultima. A6 per mancanza di tempo. L. però. L. L..... B3 particolarità. 1. L. L. L. D1 pazienza. E4 per cena. B4 per quanto riguarda. 8. pesante. B4 partiti. 6.... A7 osservare. B4 pescivendolo.. G2 permettere. C.. 2. 6.. F3 patrimonio.. C1 papà.. pettinarsi. parcheggiare.l’I.. L. 4.l’I. 5. perdonare. D3 paninoteca. C8 per. C. A1 pecorino. 9. pane. L... 8.. 2. C. L. L./2. L. 10. L. C3 per niente. B4 patria. 6. H2 patente. L.. parte. ovviamente. Q. 0. 11. 4.. F4 ottobre. 2.... L.. 9. C. Q. E2 peccato.l’I. orologio.3 parco.. C2 pasticceria. L. 0. L.. 5. L.. L. L. L. 6. L. A8 parenti. L.. C. L.. Q. 8.l’I. G2 passare. App. L. 2. L.. D6 piacere.. 8. L.l’I.. partitivo. L.. 5. pasta... 1.1 parodia.. Autov.l’I.. 5. 1. B2 parabolica. B2 passaporti. P. E2 perdere. 8. Q.. per strada. L. L. L. C. A1 pericolo... periodo. L. L. L. F2 pessimista. D1 pausa pranzo. peggio.. L.1 pancia. L. A6 particolarmente. L. 0.c. 4.l’I. L. passatempi. L.c. L. Q. A1 osterie. C. percentuale. per motivi di lavoro. L. 8.. 4. 5.. A8 permesso. 4... C5 paradiso.. 0. L. 5. 6.. E1 parere. pausa. C. L. Test passi. L.. Q/6. B1 parentesi. 3.1 perché no?. L. L. panna.3 padre. 0. P. patate.. passeggiata. C. 0. L.. Q. App. 5.l’I. L.. L. 6. L. c./8. 4.l’I. L. L. 2. 8. L. L. C. 3. C. L. L. L. perfetto. Q. C6 parere. 9.... E1 passante.3 parmigiano. L.. L.l’I. L.l’I. 1.. 11. Parigi.. L. L. 11. 1. C.. L... L. perché.l’I. D2 personale.. G1 pena.. 10. 4. C. pancetta. L. C. A4 per ore. C. 5..Gl. C. C. 6. B3 pescare. L. C. 6.. 2° test parecchie. L. 2. L. 4. 4...l’I. B2 pelliccia. B2 ottimista.. L. C. L.l’I. L. B3 ospedale.. B2 palcoscenico.... P. 9. B1 pensieri. Q.Gl. C. 0. 2. L. L.. 10.. C. D2 penna. 11. 3. 0. B5 penisola. L.. palestra. 6... L... 8.. C.. P. 4./7. 9.c. C. C.l’I. C. E2/5.... L.. L. 2. B1 per piacere. L.. 6. F2 panettone. D3 palio. 2. 6. parentela. 5. L. piacevole. L. 9. 8. passeggeri. L.... L. A7 per telefono. 9.. A1 persona.3 pacchetto. Q. C.. E8 penne. A1 per le vacanze. L. 7. 9.. G1 ortopedico. 11. C.. 0. 11. D3 panorama. C.. 9. 0... C.. 2. D1 pendente. E2 pentola a pressione. C. per favore. 1.. 1.. 11.l’I. 3. 2. Q... Q. L. L.l’I. L. pagamento. paura. pericolose. L.. Q. L.. D4 partenza. 4.. pezzo./2../11.l’I.. 1. 1. 4. 5. C. 6...Gl.. 3. 1. 6... 6. L. L. 5. L. L. pagare. C3 ospiti. 2. 0.1 passeggiare. E2 personaggio. 4. 0. L.l’I. 11. L. ottima.. 3 partecipare.l’I. 5. L.. L.3 per forza. B1 parete. L. L. L. A5 pacco. 7. L.l’I. persone. C1 pari a.. 10. App. L.. 1. L. L. L. 3. 7.. L.. E1 panino. 5.. C. C..l’I.l’I. E1 ovvero..l’I. pepe. L. L.l’I.l’I. L. 6.. C6 pensare. L. C2 ospitali. Q. 1. L. 10. L. L. passione. A1 parlare. 8. 2. 9. L.. A7 Pasqua. L. 7.. 6. 7.l’I....oro. A1 permesso di soggiorno. L. 8. L.. 78 . pandoro. L.. 6. F2 pasto. participio passato. L... 10.. per esempio. L. E1 permettersi.. D3 pannacotta.l’I. C. Q. L. Q. C...l’I. 0. L. C2 per fortuna. 2. L. App. parole. C. Test/8.Gl. C. A5/5.l’I. Q..l’I.. 3. 7..l’I.. L. 6. L. L. L. L.l’I. 11..l’I. C. 2. 9. D1 perifrasi. L. Q.. L. 7. Test/8. L. L.. L. L. L. 6. L. partire. 4. L. C2 pelle..

C. L. Q... 9. C2 professoressa. L. 2. L.. 7. G2 probabilmente..l’I.. pillole. A6 presente indicativo.. pollici. 10.l’I. 5. A1 poesie.l’I. 1. L. D1 previsto. L. A1 precedente. 4.l’I. poche.l’I..l’I.. L.. prestito. L. L. C. C1 pomeriggio. 9. L. L. 4. piano. L. 6.. L. prestigioso. L. Q. 5. L.l’I. L. L.. 7. C. L. C. C.. L..l’I. C. 9. 6. L. 3. 0. Q. Q. prefisso. L.. praticamente. 6.. piatti..... D2 preferito.l’I. L. L. P. P.. Q.. App. Q. C. 4.. C3 portineria. C. C. 2./6. L. L.l’I. Q. 4. Q. 0... 0.. L. C. 7. D4 propria. L. L. B1 portare fortuna.. A8 piuttosto. E6 pioggia...l’I. Q.. A8 prendere parte (a). 8. Portogallo. B4 pressione. G3 prima./2. C4 possessivi. L.. 9. L. L.l’I.1 pochino. L. protezione.. C.. C.l’I.. A1 più che altro.. Q..l’I. 3. presentatrice. 5.. L. 3. B1 presto.. D1 più volte. C4 piccoli. D1 prendere. App.l’I. L.Gl./8. L. 4. 5. post-laurea. A1 protagonisti. B2 premiare. 7. privata. L. L... A8 previsioni del tempo.Gl. plurale.. C.l’I. C. A1 prenotazione... 3.. D4 piena. L. 5. 1. 4. L.. C2 pratica.. C. Autov. pizzerie. 3. 5. Protezione civile. C. 11. 8. L. L. pizza. Q. L.l’I. E1 preoccuparsi. 4. 10. B1 pranzo. 1. C. Q. L. App.. prepararsi... 2. 11. L. L. A1 prosciutto. 5. 3. 2. Q. 0. L. E3 produrre. 2. B6 pronome. premio. L. 5.l’I.. 4. C1 protetta. prenotare. 2.l’I. proprietario. L. C... preferire.. pronuncia. 10. A8 programma. 6. prendere in giro. D1 prossima. 0. L. 1.. L.. L.l’I. L.l’I....l’I. L. L. Q.. C. L. 1. L.. D4 poveri. A6 presenti. L. 0. 8. B3 postino. L. Autov.l’I. 10. L. C. C. popolari. potente.l’I. 7. L. C. C.. L. 11. preposizioni.1 promesse. D1 problema. 11. prezzo. 3.l’I./2. 5. 11.. C. L. C2 principali... L. L.. L.. 11. 8.. A4 preparare../ 9.. 8. 10. L.l’I. progetti. prodotti. D2 pomodoro. L. 1.. 0. L... 3. C6 preziosissimo.. L. L. L. G1 primo.. proposta. 1. L. 2.. L.c. presidente.. C.1 primato. Q. C. L. G/4.. L.... Q. A6 prestare aiuto. L. 3. L.. L. 0. 8. L.. A8 promettere. pianoforte. L. C. L. L. L. C. poi. 2.. C.. L.l’I. 8. 10. C. poco. L. L. 5... L.. C6 presentarsi. 0.. D1/9. L. pollo arrosto. C. L.. C. A4 poiché. poliziotti.l’I. L. C../2. L. C.. C.. 4. L. 11.. A8 portata.. L. portacenere.. 4. C1 pianura. C. 4. G2 posizione.. L. L. L. 4. professore. L.. 3.. C..l’I. C1/2. piangere.. L./7. 10. B2 pianista.l’I. proprio. C.... Test piscina. 0. 6. L. 6. 10. prestare./10. H2 preferibile. potere.. L. 3...l’I. 1. 6.. 3. L. 0. A4 proporre. 0.l’I. P. 5. A5 pronunciare. C2 precisare. L. D2 posta. P. provare. Q. A1/3. C. L.. 1.. politiche. 7. Q. pochissimo.1 posta elettronica. 6. A1 prendere il sole.. C. Test gen.l’I. L. più. 3. L. prego. 5. 1.. A1 positivi. L..c. L. L. 3. B3 pneumatico.l’I. C. A8 pirateria... L.. 4. 11. App. E2 possibilità. L... C... 4. 3.l’I.Gl. A7 proposto. 11....Gl.l’I. 3. L. 4. 0. L. primavera. C. produttore. L. pittore. C6 presente. 5. 0.. L. P.. 2. A8 porta. Q. A1 pro. 9.. C. L. L. L. L.. L.. Q.l’I. C. L. App.l’I. L.1/1. 3.Gl.. L. L. 8. 3. L. 8.. L. poltrone.l’I.. 6. A5 pronto. L..l’I. L. popoli. L. 5. C. L. L. L. E2 pianta.c.. L... 6. E2 possesso.. C. 5. 8.l’I. C... L. 6. programmi televisivi. L. C1 prevedere. L. Q. L. L. E1 presentare.. 10. E2 più tardi.. 9.l’I. L. 3. profumo... proprietà. Test previsioni. 8. C. Autov. 8..l’I.pian piano.Gl. C. C. C8 posto.l’I... L. porre. 1. L. 8. più o meno./4. L. piccanti.l’I.l’I. L.. 79 . 11../3..l’I.l’I. C2 premere. 6. L. L. pranzare. C5 pollo. 7.. 3. L. L. 4. 2../10.. 5. polemiche.. 0... procedura. L. 9.. 3.3 presepe. C1 piazza.l’I. L. C.l’I.. D2 preparazione. L. L. 10..c. C1 precisa. L./1. L. L. App. 1. D3 ponte. possibile. 1. polizia.. 10. 5. C. 1.l’I.1 postale. C. 11. poeta. L. 7.. L. G2 portare. 5. processo.l’I.l’I. E2 presso.. 0.. L. 1. 11. E8 piovere.l’I. D6 pizzaiolo. L. 4.. produzione. L. 8.Gl. E2 posto di lavoro. 2..c. L.

l’I.. richiedere.. B2 riferire. 2.. L. L. 9.. reagire. L. B4 rispetto a. L. L..l’I. L.. A1 psicologo. 6. L..l’I... 1. 4. C. B2 riflettere.. provocatorie. L.. L. E2 rete. A6 pulita. E5 radio. 5. D2 riprendere. rinfusa. L. C.. 10. 4. A1 purtroppo. 2. 5. Q. repubblica. C4 Rete.. Rinascimento. L. A6 regolarmente.. raffinato. 6. 3. C. B7 rigatoni. 5. 3. L. 7. C. L. Q. 2. riconoscere. D1 ripartire. App. C. 1.. E3 quali. 0. E2 regalare. L. C. Q. 5.l’I. L. 7. C1 qual è. L. L.. B3 quello. L. 8..l’I. L. A7 quant’è?. 9.l’I. registrazione. A4 reciproci. risotto. 8. L. 4. C.. L. L. C. L..l’I.. L. A5 regata. L. L.. 2. rinomato.. L. 7. E2 quotidiano.. 8. L.l’I. 4. ricevere.. D2 pubblicizzati. L.Gl... 7. L.c./10. ragazzo. A6 quest’anno.. 11. A8 recitare. C. 5. ricordare.3 quotidiani. L. L. 6. C6 riguardare.. 10. 7. reclamizzati. risate. L.l’I. rispondere. 1. C.. C.l’I.l’I. L. 5.. C. L.. 7... L. L. 2. 6.. ricordarsi. L. L.. 0. pugno. 5. B2 puntata. E2 pubblicitari. proverbio. 6. A4 riga..l’I. 8.... L.. B3 ripieno. 10.. 4. Autov. L. B3 quello lì. ristretto. Q... D1 ricordi.. pubblici. 5.. B3 quasi. A3 qualche. 9... L..C. 0..l’I. E2 ristorante.. provincia.. L. C. L. L. F2 rinnovamento. rapporto. 7. restare. L.l’I.. H2 quanto vengono?. 11. L. L. A2 riconoscimento..l’I. L. App. 5. ricette. L. B3 qualità. C.. App. L. L. L.l’I. L.. 7. 4. 9...l’I. L. L.. Autov.. L. 4... L.. L. C. 80 . L. L. 2. C1 raffinatezza. L. 0. 10. L. L. 9. 11. A3 resto. 1. 2.. C. D1 qualcuno.. Q. C. 2. 3. rinunciare. L..l’I. C1 punto. L.Gl. C. 3. G3 relative... 11. L. C. redazione. riquadro. 0.. B2 puntuale. App. 8.. C. L. 4. L. B5 raggiungibile. C.l’I.Gl..l’I. 5. L. 0. C1 ricevuta.5 racconto.Gl. L. 7..l’I. C3 responsabili. 7.l’I..l’I. 1. 9.. E6 risposte. L.l’I. E5 raccontare. C. L. L. C3 ritenere. 6. L. App. regionali. 6. B3 regole. L. B1 raccogliere. L.l’I. L.. 6.l’I. L. L. 1. quadro. C.. E6 riferirsi. 0.l’I. C.. 2.l’I..l’I. C... risultato. B1 rapidi.. Test riassumere.. L. 11. 6. C.Gl. riassunto..l’I.. L. B6 raddoppiare.l’I. 2.l’I. quasi quasi.. L.. 5. L... L.. 10. Q. rientrare./10. 7. 10. B1 qua. Q. B2 quanti..l’I. 10. 4. L. B5 relativamente. L. B7 ritardo. C1 quindi. rendere.. raccolta. 0. 7. 7.l’I. reparto. L. C.l’I. ridare. ripostiglio. L. L.. L. 8. L.. Q. L. relazione. 1. 5. L. C6 rispettivo. Q. 2. 3. 11. Autov..l’I. A1 ragionevole.. L.. L. 2. A1 qualcos’altro. L. 9.. Test restanti. 10.Gl... 5.. 1. E1 riposarsi. A1 qualcosa di interessante. 0.. C. 6. D4 ringraziamento.. 7. C..l’I. B1 ripetere. L. regioni. L.l’I..... 1° test ricche. ragù. 5.l’I. C. A1 quaderno. 5. 3. L.. L. 8. C. Q.l’I.. 11. 2. C.l’I. L. C.. L. App... App.. 8.. F2 ringraziare. Q. L. L. 3.. L..l’I...l’I. L. B2 ricostruire. 2. psicologico. B1 risolvere. 5. L. C. C. quando. 0. realizzabile. C. 2. 8..../10. rabbia. L... rimanere. 1. 0. L. C. A1 queste. L. 3. L. 7. App.. C. L. 6. 7. 6. 11. pulire. Test/4. C. regista. C.l’I.l’I. Q. 8. L. L. E2 quantità. raramente. Q. rifiutare.3 pubblicità. L. C. L..l’I. C1 ripensare. L. D5 religioso.. C6 rammarico. L./4.. L. L.2 regolare. L... 6. 3./3. 6. A5 ripetuta. L. riconosciuto. regalo... 10.. C3 radiotelevisione. L. L.. 0. B1 realizzare. 3. L. Q. B1 rappresentare. L. L.3 pulsante. 7. L.l’I. 9. C...Gl..l’I.. 7.. L.. riposato. può darsi.. D4 ristorazione. pure.. P. Q. 3. L. 4. L. C. L. C. C2 qualcosa.. L. realtà. 0. L. L. 5. 10. A7 ricotta.l’I. L../10. 4. L. 1. Q. A4 ricapitolazione. E/11. C.l’I... C.. L. qualsiasi... L. C. C. provenire. C. L. 0. ridere. L.... L. L. C. L. L.. B2 ridurre. re.Gl. 2. Autov. L. 0... ragione. 8. L.. C. 1. A2 qui. 7. 3. L. provvedere.l’I. L. 1.. 5. L.l’I. 8. L. 8. regia. 1. A3 reale. 6. L. 2. D1 regina. 11... 3.

.. 10... 5. L. L. A6 sciarpa.. C... L. 6./7.. E2 sapore. L. 5. D4 serenata. 9. L. L. P.. L. L. 3. L. L. segreteria telefonica.. L.l’I. L. L. seta. L.. 6.l’I. G1 sciopero.Gl. 11. D2 sanitaria.. C.l’I.l’I. C3 scandalo. scoprire. L. 0. 3. 0. Autov. L. D3 seguire. 9. 11. 5. 9. L. B4 scaricare...l’I.. rosolare. L. 3. 9.. 10. Q. 0.c. L... 11. 4. L. A6 scuola. A4 scheda telefonica.. G1 rivestiti. 4. C8 salatura. 3.. L... 8. sedere. 2. Q.l’I. C3 sfilate. ritornare.. L. L. D2 seriamente. 9.l’I. L. 2../2. L.. C7 schermo..c.. 11. satellitare. 0.l’I. L. L.. C. 6. 6. C6 romantico. settore. P. L. Q. 3.. L.. 8. P. 4. Q.l’I. 0. L. 9.. A1 se stessa.l’I. 3.l’I. 2. Q. Autov.. sciare.. ritrovarsi. L.. L. App..c. sfortunati. Q. ritrovo. scusi. C. G1 settimana. L. A5 sì.. A9 scadere.l’I.. secca. 5.. B5 rossastro.Gl. F2 rosee. C. D4 salve.. 10. C.. Q. C3 sacchetto. C. L. 7. 4.. L. 1. D1 sicuro. C1 schiuma. 0. C6 salone.. 0. L. 1../11. Test sereno. L... B1 Siena. L. 1... L... L. L. 11. A7 scortese.. L. L. L. 4.l’I. 4. Q. Q. Q. riuscire (a). L.l’I.. L. F3 semplicemente. rivolgersi. P. L. 4.. D5 rumorosa.l’I.. L. L. A6 sempre. L. 8. A9 senza. L. L. 10. L.l’I. C1 Russia. 4.. L.. saldi.. 9. 9.Gl. C... Q. L.. L. B2 sete. A1 sentirsi male.. Q. L. 10. C.. L.l’I. 9.. saporito. Test scarpe.l’I. B2 scendere. E7 settimana bianca. C.l’I. C.. 6.. G1 rivista. Q. L. L. 11. 8. L./10. A rivivere.. 3. C2 sbagliare. C. C. L. B2 siccome. 11. L. L. L... App.. 4. L.. L. L. 6. L.. C..l’I..l’I. 5. L. L. 0. sano. 6. Autov. C. G3 scoppiare. 3.. D2 saluti. Q. L. F1 segretaria. Q. 11. 4. 11. C2 sede. 1. 4. App. 2.c. scelta. 4. B1 scaloppine. A1 sentirsi. C. sedersi. C... L. 1. 6. rompere. C. B2 servizi.. 3. 4. sezione. 8. Q.. L. C... salmone. 0. C.3/10.. L. F1 scegliere. L. 8... E1 salato. 6. C8 scene. 0. A2 ruota. C1 settimanale.. C. D1 salutare. 7. L.l’I. 9. secondo.. scrivania.3 sembrare. 6. L.. 9. L. B2 ritorno. L.. ruoli. scritto... B1 scrittore. C. 5. L.. 0. C2 sia. L.. L. F1 servire. C. A1 salame. C. 4. L. F3 scritta. 2. sentire. L. E1 schifo. C6 sicuramente. L. L. 2. 0. L. C. L. L.. L. 4. L.. rovine..Gl..1 sbrigarsi.l’I.../8.. 1. 4.. L. C. L./6.1 romanzi. 4. D1 sapere.. L. 2. 4. L.1 scomparire.l’I. D1 siciliana. C. A1 sentimentale. 4.l’I. scoperta. C6 scambiarsi. L. L. secolo. L... serenità. L. L. 1. L. D2 serie. C.. Scala.l’I. ritmiche. 4. 8.. C2 saracino.Gl. 0. D4 romana. 2. P. Q.... 6. L. 7. App. 11. C. F5 separarsi. rosa. 3.l’I..3 rivelare. sacra..c. sera. L. L.. 2. L.l’I. 1. Test gen.. C. 9.Gl. 5. C1/4. scherzare.. L. 0... 5. L. Q.1 rossa. L. L.l’I. Q. B5 seguito. 7.. L. 9.. L.. C.. 8..l’I. D5 scusarsi. Q./1. L. 6. L..3 rivedersi. Test/2.. 11. B3 sale.l’I.. 9.l’I. L. C8 salire.. C5 servizio. rotondo. D4 settembre.. 2. 6. E1 81 . D1 scatoletta. Q.. C.. rumore.. B2 ritrovare. segreto. E1 sconto. L.. L. L. russo. D2 saltare.. L.. 2. sbattere. 8.3/6. App.. L. 4. A1 senso.. C. C. 10. L. L.2 seguenti. 6. L. L. scontrino. L. L. salotto.. sala.. L. C. Q... L.l’I. L. C. L. 4.. A1 si forma. C. L.. 9. L.. 10. scherzo. 3. C1 scrivere. 5. A5 scusa. L. L.c. L.. C1 segnare. 10. A6 sé. L. 0. schema.. 5. 7. D2 se. P. L...l’I.. L. 4. 6. L. 7.ritirare. L.l’I. L. sedie.1 salita.l’I. B2 scorsa. 4. L. L.... L. 2. C1 sbagliato. 9.. 6. 3. 8.l’I. A1 serata. B2 sacchi.. C3 sfruttare. 1. L. 10./8.. 5. 1.. L. scompartimento.. L. 7. 1. L. L. C.. semplici.. 6. Q. C3 scolare. 4. 0. ritiro.. 3.. C. C3 rose. 5. rito. 4. Test sabato. 6. L.l’I. Q.l’I.

0. spettacolare. 2. simpatici. L. 1. L. B3 stare insieme. L. 0. L. L... A3 strano. L. P. C. E8 stereo. 1... 1.l’I. L. A5 stanze. A1 sottolineare... L. sorella. sposarsi. B2 successiva. 6. B4 storia dell’arte. L. 5. L. 4. situazioni. A1 su internet. Q. A6 soccorso.l’I.. C2 sinonimi. L. 3. Q. A1 soldi. 4. B3 stivali.. F1 spese. A1 straordinaria.c. 4. Q. 10. L.. B6 soggetto..l’I. C. L.l’I. L. 4.. C1 sottostanti. 5. somma. significare. Q. simbolo.l’I..... 4. 10. 5... stancarsi. 8. C. L. C1 sottocultura.l’I. sotto.. L. soddisfare. 11. L.sigla. 0.... 7. C.. L.. stanchi. L. 2.. C. L. 4. Spagna.l’I. spettacolo.. B2 specialità. Autov.. 0. L. L. L. F5 spedire.. A1/6.. C2 speciale. 0. significato. 3.. L. Q. 3. 5.. 4.l’I. L. D7 spogliarsi... L. App.l’I. D3 spettatori. L. D3 strada.. D2 stadio./2. A1 sincero. L. C. 9.. A1 solitudine./2. L. 1. L. B3 sostituire.. C. 5. L. 4. L. sostantivi. Test gen.l’I. A10 singola.. C. L... L. L. 2.. D3 smettere (di).3 stimare. D3 spumante. 6. C. 5. L. 3... A4 su. spesa. 6. B2 spremuta. L. A4 spingere.. C. C.. simile. L. 5.l’I. E1 stradale. H3 spazio. L. 0. E2 stampare.. 11. 3. Q. specchio. L. D5 stampa. 4. 7. 0. A1 spessore. L. L. E6 sole. 10. soddisfatti. L.. 3... 0. L. L.l’I.. 0. L. 1° test storica. A1 sposare. Q. C. straniera. Q. L. 3. 1... 5.l’I. 2. App..l’I. L. D2 stare. L. L. 4.. L. somiglianze. 1° test/4. C. L. L. A2 spaghetti western. 4. L. 11.. stella.l’I. L. 10. Q. L. 5. C.. 2° test soluzioni. B5 strumenti. 2. L. 7.l’I. A1 spaventoso... L. 7.. B2 studiare. stazioni. specificare. L. D2 signorina. L. L. L.. 3. 6.. 0. H2 Sud..l’I.l’I...1 subito. 8. solite. storiella. storia.. L. L. L. 2... L. E2 stressante... 0. L.. C2 statistica. Q. L./4. 1.. Q.Gl. 8.. L..l’I.. 6. Q.. C. L. P.. Q. 2. 1./6.. L. 0. 9. B3 succedere. L. 7. 9. Autov. C2 sintesi. L. A6 spegnere. Q. L. soffrire. L. B5 stilista. App. B3 studentessa.l’I. C. L. 7. 10. A5 successo. G2 sognare. L.l’I.. 8..3 società. 5.c. 9./5. L. L. 7. L. C.. 0. C. D1 spericolata. 8. L. L. 0./9.. L. 10. A3 sorrisi.. L. 1. studente. specialmente. Q. 11. A5 sinistra. 0.. 2. L. L. L.Gl. L. L. 5. 11.. P.Gl. 1. 1. G3 sogni. C.1 spiegazioni. D2 signore(signor). C. 8. B6 stracciatella.. L. D2/8. Q. 0.. B3 sottile.. 10.. L. 9.. 2. L. L. 1. 2.. L.l’I. L.. D2 stipendio. L. Q. 9.. 2. 2. B5 82 . C. C./7. 2. suggerimenti.. L.l’I. L. L. C. L. L. L. Q... A1 spostare. 2. C.. L. sportivo. 7. L. C2 sportello. 3. 5. App. 1. A6 stupidi. B2 sorpresa. 1. solo.. C.. L. 3. L.l’I.l’I. 6. E2 simpatia. 10. 10. 2.. L. 10. 0. Q. D2 stufo. spiacere.l’I. Stati Uniti... sociali. Autov. Autov. Q. L.. D4 solamente.. E2 statua. B6 sperare.. L. D2 stupenda. B1 sosta. C. L.l’I. sospettare. L. Test/9./2. E3 silenzio. L. L.. A5 statali. D1 squillare. 1.. L.. sopra. G1 spaghetti. C. L. C.... 6. stagioni. 10. 5./1. sorta. 4. A1 situata.l’I... 6. specie.. A1 stare a dieta. L. L. 7. L... E1 spuntino. L. E3 stretto./8.. L.. Autov. 4.. L.c. App. 10... sillaba.. singolare. 9.. App. L. 6. L. L. G2 spiegare. 11. Q.... L. 9. L. 10. L. 8. L... L. L.. L. C7 sorellina. 10. 1.. specializzata. Autov. L.. 2.. L.. 10. 4...l’I.. 7. L. 5. C..l’I. Test stressato. A1 spagnola.1 stecchino. A6 sufficiente. B1 studio.. C2 sparire. B3 stesse. 10.. L... C. sito. L. B5 stile. C.. L.. 9. B3 spesso. L. G1 stamattina.. L. 4.. B2 soltanto. spendere. F1 soggiorno. L. Q. L.. 7. 11. 2.. 7.. 1. 10.. L. L. strappare.. L. L. C.l’I. 4. C2 stomaco. C. L. L.. Q.l’I. L. 3... 4.. L... B5 stasera. L. 6. 1.. L.. A1 stabili. 8. A7 signora. 9. succo. C1 soprattutto... sistema. L. 3. 1. L. 1. 9. spiritoso. D3 stoffa.. D1 stagionatura..l’I..

. L. 7. E4 tenore.l’I.1 terzultima.. 4. App.. 10. Q.l’I.. tesi./3.l’I. 3. L.c. 1. D1 tante. 8. 8..l’I... L.. C. C1 tardare.. C.l’I. C. 1.l’I. 1. tenersi. L. 8. 11. 10.. 7. 11.l’I.3 trasporto.. C. L./5... C2 tagliere. 5..l’I.. C1 tradire. L. E3 trasformare.. B3 superare. E1 tatuaggio.l’I. L. Test tranquillo. L..l’I. tricolore. trascorrere. 5. A1 telefonata.l’I. P. Q. App... 1. L. Q. B2 suscitare. L. L. L.c.l’I. togliere. C. E2 tailleur. 9.. L. tipo.. L.1 tecnico. 7.. 10...l’I. 10.. B3 test. trio. L... 11. 1. trattorie. 6. L.. L. L.. 5. App. tecnologie. L.. C. tonnellate. F1 tremendo. Q. 2. L. L. 2. Q.1 tabacchi. L. 10... 0. 0.1 tagliatelle. 0. 4. 0./9. L.. L. 3.. 6.. F5/5. L. A7 suonare. Q. C. telespettatori. L.l’I.l’I. 8. L.suggerire.. tematiche. 7. L.. C. C. C. 10.. C3 treno. tesoro.. temporali. L. 11. 8.c.. 6. A9 telegramma.. L.. 9.l’I.3 temperatura. tant’è vero che. 3.. C. L. turista. L. L. 0.l’I. C. C. 5. B4 testo.. L. L. D2 tempo.l’I. C1 tra. L. C. 9. tutti e due... tango. C6 sui trent’anni.. L. L. L.l’I.. C3 triste. L.. L. L. 3. 1. L./8.. 10.. B2 taglia. 6. L. 3. 2. C1 tutelare. A1/2. Q.. C. territorio.... C1 tra le poltrone.. televisore. L. 1. 7.. B4 trentina. L. C3 supermercato. L. Q. 11. 1... D3 tortellini.. sveglia. L. 10. F1 tornare... 5. trasmissione.. L.. L.. L. A1 trovare. P. D1 tramite. Q.. 1. 1. L. L. L. 0. 7. trattare. 1. P.. L. B3 suoceri. 3.c. termini.. 6. L. 4.. 2./7.l’I. 2.. traduzione.. 10. L. 0. L. C. L. L. 4. L. C. App. C. 8. 2..l’I. L.. L. 11. C.. B4 sul serio.. L. C. L. 1. E3 tappeto. L. 11..l’I. tranquillità.. Test gen. 1. tegame..l’I. C1 tavolo. A3 telefonia. D2 totocalcio. L. L. telefonare. 0. L.1 timido. L. 6. B2 tanto. L.l’I. 3. L.. A1 televendita. 8.. 2. L. L. L. L. L. A7 televisivo.. A1 tè.. D7 tradizionale. tavole. E1 tassì. Q. 6.. tabaccheria. 8. L.l’I.... E1 tradizione. C1 telegramma.... 1. 1. 9.. C. 7..3 telegiornale. Q.. Q. 7.l’I. 4. C.l’I. 2. L. C.. 2. F4 testate. L.. C.l’I. 7. Q.. L. L.c. E2 tessuto. App. 7. E8 torta. F3 troppe. 2. B5 tipici...3 trovarsi. 3. 4. telefono. P... App. L.c. C. E1 traffico. App.. 11. C. 4... C.l’I...3 tragedia. App.l’I. L. 3. L. Q. E7 terrestre./10.. L. 7. L. 0.l’I. tastiera. P. C. L. 5. 2. traversa. D2 tenere. L. F1 turco. C.. terzo mondo. tutti. L. L. L. 0. 2.. C1 tema.l’I. terme. A4 teorie. L. C. 11. tentativo.. D7 svizzera. 6. L. L. L. 4.. 4. C3 tacchino.. L. P. 1.. L.c.. L.. L. A1 trattarsi (di).3 trapassato prossimo.. L.c. E8 testa. L. 6. 10. P.. 0. trionfare. L. 0. L. P. L. 0. L. Q.l’I.. talento. 9. L.3 tassista. L.l’I. 1. L. 3. L.. 2.. Q. L. televisione.. D2 supplemento. L. 5. L. L. L. 3..c. L. 2. 9. te. 7. D3 teatrale.. L. App. L. 3. C. terminare.. telefonici.. 4.l’I..l’I. 3. timbrare. L. tabella. 3. L.. 11./8. 7. 5. L... Test/4.Gl. C. L. testimoni. 3. 9. 6... L. L. L. Q.1 trascorso.. L. C4 trarre. L. Q. C. tedesco. 11.l’I. E2 telecomando. 10. C. B2 tigre.l’I. 4. L. C1 tarda serata. L.. 5.l’I.. E1 tacco. A7 tiramisù. L.. C2 tariffa. D1 toccare. L. Svizzera.. C./1.l’I. B1 tagliare. 8. 2. sugo. 9. 11. C1 tovagliolo. telefonino. C. L...... E3 teatro. 5. C4 torto. 6. L.. C.l’I. 10. D3 tirare. L.. 5. C. L.. 4. 1.. 6. L. L. C. 1./3... L. A1 tovaglia. tradurre.. L. D3 svolgersi. L. C.l’I. F4 trasformarsi. C3 svegliarsi...l’I. D3 tazzina. B2 sviluppati.. Test gen. 0.. 4. tavolino.3 tramezzino. turno. C. L. L. terra.3 83 . L. C5 telecomunicazioni. 4.. B4 tournée. 4. P. C3 troppo. L.. 1.. App. L. C. App. A1 torre. C. C. Q. 2. L. 9..1 tubetto. L. L.. Q.3 tazza. L.. L. 0.. L.l’I. L.l’I. L. 8. L. L. 8. A5 taxi. 8. tonno. C. E1 svolgere. tardi./2. tenere. C1 trama..

l’I. A6 vestirsi. 6.l’I. L. C. L.. 0. L. 10. L. C1/3. L. L. 0.l’I.l’I. Q. A4 videogiochi... volo. A8 vacanze. A1 vergine. A7 vivere.l’I.. L. B2 visita.. viabilità. viaggio di lavoro. 6. L.. università.. 1. vecchio.. L.. 0.. Q. 1. 1° test/6.. 2. umore... L. C5 Ungheria.. L.l’I. C2 vere. C3 verdi. A1 zia. 1. L.... 0.. A6 unità. L. A1 versi... L.. L. 8. L. 1. L..l’I. L../4.. C4 vecchietta. Q. L. C.1 vigile urbano.2 84 . 8. Q. C.. L.. H2 va be’. 8.. Autov.. C2 zucchero. 3. C. A1 volare.. L.. L. 0. Q. vendite. 8. L. utilizzare.. Q. 10. C. App. C. 2. 4./8. 2. uomo. L... A1 umidi.. C. L. L. B1 verdure. 2. 6. 4. L. C. 2.l’I. Q. vento. C. L. 1. 2. volte./5. 5. un bel po’. B1 volere bene. 1./10.l’I. 5. C.l’I. vendere. 2. App. L. L. 9. Q. L.l’I. D1 volere. E2 utili. A5 unica.. L.. 3. 3. L.l’I. L. L. Q. utilizzato. L. Q. L. A1 un granché.. L.. L. C. B1 veneziana. E1 valutare. A1 volti. A1 ufficiale. C. L. L. L. C4 virtù. 2.. vigili del fuoco. utensili. 6.. L. 5.l’I. 3.l’I. Autov. L.. L.. 0. L.l’I. Test venire. F1 vaso.. 4.. C. L. F3 vedere. L. 11. App. A7 Zurigo.. 6. 10. 2.. 7. 5. 10. L. L. L.. vivamente. venerdì. L.. 4... urbano. L. 3. vignette. urlare.. B3 vista. uva. A1 vitamine. 11. 9. C. App. L.. 2. L. Q.l’I. C. 7.. D1 valige. C. unire. A1 ventina. A1 ungherese. Test/3. 0. L. D5 usare. L. 11. 9. 5. 5..l’I. L.. 7. E4 zabaione. 8. 8. L. vari. L.. 2. 9. 0.. C. uffa.. C. L. 6.. C. Q. B1 uova.. L.S.l’I. A4 uccidere. 2. 5. C. C... L. D1 veramente. L. Q. volume. L.. Test vantaggi.. L.. 3. E2 valere... usati. L... L.. L. 5. P.c.. L. L.. L. 1. B6 vivo.. 3. L.. C. L. 8. L. B3 ultimamente. B2 voglia. E4 vicine.. A6 vicino. vicini. C.. D3 zaino.. visitare. 3.... L... verso. 5. A1 va bene. 0. Q..... L. Q.. 1.. 0. L. C. B2 ultimo dell’anno. 6. 5. L.l’I.l’I. L. 1. L... 8. velocità. C./5. C1 vino.l’I.. 5... 0... Q. 1.. vestire. L. 9. D2 varietà. F2 variabile. L.. L.l’I..l’I. L. D4 verticale. L. L. G voce. 10./8. A1 ufficio postale. A6 vestito. vuoto. B1 via. 0. 7.. C. 4.. Q. L.. L. B1 volerci. ufficio. L. L. D3 zapping. visto che.. 1. viaggi. C. 9. L. D1 unione.. L. 0. E1 viso. veloci.l’I. 8. 11. C8 uscita. 3. A6 velocemente. L.l’I...3 verbale.. 8.Gl. 10. 2. 9. Q. 5. 2. 1. D4 verbo. 5. L. 0. C.. L... 10.. L. E2 verità. L. L.c. viscosa. L. P. C1 un po’..l’I. G3 vincere. L. B6 villa. L.. 1. L. L. L.. 2. 9. 2.. 2. Q. L. C6 ultima. 5. D7 vacanze studio.. 1.l’I. 8. C.l’I. L. Q.Gl. 4. vitello.tutto. 2.. 5. L. L. 6./6. 1. 1.Gl. 2.l’I. 4. C7 uso. 8. L. vita. L. L. 6. 6. L.. D2 zona. L. C4 vasetto.. L. D3 zio. E4 vocabolario. 0. Unione Europea. 2.. L. D1 un bel niente. verificare. 3. 0.Gl.. C8 vetrina.. A1 viaggiare. C2 vivaci. L. L. L.l’I. volgere. uscire.. B3 uguale. L.. C.. 2. L. 5.1/8. E2 volentieri. L.

Related Interests